NTI NESTORNEWS 1/2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTI NESTORNEWS 1/2009"

Transkript

1 NTI NESTORNEWS 1/2009 BIM og buildingsmart Multiconsult Narud Stokke Wiig Arkitekter & Planleggere Libra-Plast Midsund Bruk AutoCAD 2010 Autodesk 3ds Max Design 2010 NTI Nestor AS - Sandvika - Ålesund - Stavanger - Bergen

2 2 cadmagasinet Nr. 1/2009 Kjære leser, velkommen til en ny utgave av cadmagasinet. Sommeren nærmer seg med stormskritt, jeg skriver akkurat nå 29. mars og spiser årets første grillmåltid ute på terrassen. Sol, varme og lysere tider bærer med seg optimisme og tro på bedre dager. Og det kan jammen være nødvendig når nyhetene om den globale finanskrisen vi er inne i strømmer inn over oss i alle typer av media. Det er mange meninger om denne krisen og vi kan som virksomheter møte den på mange ulike måter. Om det er noe fasitsvar skal jeg ikke si, men jeg er helt sikker på at de som er offensive og investerer noe av kapitalen fra mange gode år i å møte fremtiden, de vil være vinnere når markedet går opp igjen, for det tror jeg vi alle er enig i at det vil gjøre. I denne utgaven av cadmagasinet presenterer vi fire selskaper som ser lyst på fremtiden. Det er fire svært ulike selskaper, men de har mye til felles. De ønsker å være ledende innen sitt felt, de ønsker å vinne kontrakter og ta markedsandeler, de vil tiltrekke seg oppdragsgivere, nye samarbeidspartnere og ikke minst nye ansatte. Kort sagt de vil være attraktive for sine omgivelser. De har innsett at de opererer i et globalt marked der det stilles krav til produktutvikling, løsninger som ivaretar miljøutfordringene vi står ovenfor og ikke minst løsninger som reduserer kostnader i hele produktets livssyklus. De er alle fire enere innen sitt felt og når kurvene igjen peker oppover vil de blant annet med bakgrunn i de investeringer de nå gjør være vinnere i de kommende årene. Disse fire selskapene har sammen med veldig mange andre valgt å benytte NTI Nestor som leverandør av ikke bare dataverktøy, men også til å utvikle verktøy kompetansen, de nye arbeidsprosessene og metodene som skal til for å ta frem vellykkede Digitale Prototyper og Bygnings Informasjons Modeller. Utviklingen går fort nå. Autodesk slipper i løpet av våren mer enn 50 nye produkter. Produkter som bringer deg enda flere muligheter til å se, oppleve og teste ut ditt produkt før det er bygget. Vi er nå der at prosessorkraften som er tilgjengelig i PCmarkedet gjør det mulig å simulere visuelt hvor godt et nytt bygg ivaretar kravene som stilles til omkringliggende bygg, energiforbruk, miljøpåvirkning, bruksvennlighet i forhold til gitte krav osv. Bare husk på at alle disse verktøyene ikke er hele svaret. Skal du komme helt i mål må du også ta inn over deg at du må investere i kompetanse, nye arbeidsprosesser og metoder. Trenger du hjelp til å legge de riktige planene og ta de riktige valgene? Vi er bare en telefon unna og vi gleder oss til å ta en prat. Vi snakkes Halvor Jensen Administrerende direktør NTI Nestor AS

3 cadmagasinet Nr. 1/ Utgiver: NTI Nestor AS Ansvarlig redaktør: Jens Bach-Ivanhoe Redaksjon: Lars Erik Hansen, Halvor Jensen, Björn Einarsson, Hege Løvås Adresser: NTI Nestor AS E-post: Sandvika Hamangskogen 60, 3. etg Sandvika Tlf Faks Supporttelefon: Innhold i cadmagasinet 1/2009: BIM og buildingsmart... 4 BIM og buildingsmart er begreper byggenæringen i Norge må forholde seg stadig mer til. Offentlige og store private... 4D nødvendig for 3D BIM... 6 Multiconsult er ledende på mange måter og har gått DAK-gradene fra 2D til 3D og nå til BIM (bygningsinformasjonsmodellering). Men nå er det 4D, den fjerde dimensjonen... Ålesund Lerstadveien Ålesund Tlf Faks Rogaland Tlf Hordaland Gjertrudvegen 11 E 5353 Straume Tlf Hjemmesider: Layout/DTP: Kontekst Trykk: Arco Grafisk A/S Utkommer 4 ganger årlig Opplag: Dette bladet er beskyttet i henhold til gjeldende norsk lov om opphavsrett. Det må ikke kopieres fra bladet uten skriftlig tillatelse fra NTI Nestor AS. Autodesk Revit eneste alternativ... 8 Det anerkjente arkitektfirmaet Narud Stokke Wiig Arkitekter & Planleggere har de siste månedene satset sterkt på BIM-implementering. Autodesk Revit... AutoCAD Og de andre familiemedlemmene Autodesk har sluppet en mengde nye produkter. En stor del av disse produktene bygger på AutoCAD. I tillegg kommer produkter som bygger på Revit- og Inventor-plattformene... Revit Revit-produktene til byggenæringen rommer spesialversjoner for de ulike faggruppene. Det dreier seg om tre hovedprodukter: Revit Architecture, Revit Structure... Full effekt av 3D-modellen Libra-Plast er et stjerneeksempel på hvordan 3D-verktøy kan effektivisere det daglige arbeidet. Bedriften har spesialisert seg på dører og luker til skips- og offshoreindustrien... Burde tatt i bruk Vault tidligere Etter bare et halvt års bruk av Vault ser Midsund Bruk at det gir store fordeler og øker effektiviteten. Dette er noe vi burde ha tatt... NTI Nestor itools NTI Nestor itools er en pakke med tilleggsverktøy til Autodesk Inventor utviklet av NTI Nestor AS. Gjennom lang erfaring som Nordens ledende CAD-leverandør har NTI Nestor AS sammen med... Autodesks 2010-løsninger til industri og design En rekke store oppgraderinger og pakkeløsninger medvirker til å gjøre produktene fra Autodesk til de ubestridt ledende på markedet versjonene betyr... Autodesk 3ds Max Design Spesialister har lenge brukt visualisering til å skape gjennomførte presentasjoner mot slutten av en designprosess. I dag har visualisering inntatt en vesentlig større...

4 4 cadmagasinet Nr. 1/2009 BIM og buildingsmart AV HALVOR JENSEN & INGER LISE ELTVIK BIM og buildingsmart er begreper byggenæringen i Norge må forholde seg stadig mer til. Offentlige og store private byggherrer har krav om BIM i sine anbudsinnbydelser og konkurranser. NTI Nestor er en av de største leverandører av BIM-løsninger i det norske markedet. Vi har tatt dette på alvor lenge og investert i kompetanse og kunnskap. I en liten artikkelserie i dette Cadmagasinet vil vi drøfte BIM og buildingsmart på et generelt plan, samt presentere Narud Stokke Wiig Arkitekter & Planleggere og Multiconsult som tar BIM utfordringen seriøst. Inger Lise Eltvik er BIM løsningsrådgiver i NTI Nestor. Hun er svært opptatt av bransjens utfordringer relatert til nye metoder og prosesser, og at tradisjonell sekvensiell prosjektering ikke vil fungere lenger. Aktørene må snakke sammen og nye prosesser og metoder for prosjektering og informasjonsflyt må på plass i prosjektet for å få en vellykket leveranse. Inger Lise er opptatt av at BIM er mer prosess enn teknologi. Bygningsinformasjonsmodellering er prosessen og Halvor Jensen og Inger Lise Eltvik metoden som brukes til å modellere og administrere informasjon som opprettes gjennom livssyklusen for en bygning. BIM er derfor ikke bare teknologi, men en fellesbetegnelse for hvordan informasjon er brukt på en systematisk og kvalitetssikret måte. Inger Lise henviser til SINTEF Byggforsk som understreker at buildingsmart handler om informasjonsflyt i hele byggeprosessen, fra man begynner å tenke på bygget til etter at det er revet, da som historisk elektronisk arkiv. Halvor Jensen, administrerende direktør i NTI Nestor er klar på at hele bransjen må forstå utfordringene som ligger i dette. - Vi har de siste årene vært engasjert i BIM-utfordringene gjennom flere prosjekter og har sett at dette er krevende. Vi har derfor investert i mennesker og kunnskap og har nå et meget kompetent team med totalt 14 personer som jobber aktivt mot byggenæringen. Inger Lise, prosjektleder for vår buildingsmart satsing er et godt eksempel på dette, hun jobbet tidligere i Selvaag Bluethink med prosesser, metodikk og verktøy for mer effektiv bygging, sier Halvor. Inger Lise er opptatt av effekten buildingsmart har for bransjen som helhet. Hun trekker frem noen selvsagte effekter, som at mulighetene for utveksling av korrekt informasjon mellom fagdisiplinene gir bedre grunnlag for å ta riktige beslutninger tidligere! Det er lettere å endre i en datamodell enn i størknet betong! Muligheten for kollisjonsjekk og bedre visualisering er alene effekter som gir enorm verdi, påpeker Inger Lise entusiastisk. - Og da har vi ikke tatt

5 cadmagasinet Nr. 1/ med de positive effektene av å kunne benytte modellen til energiberegninger, akustikkberegninger, brannanalyser, miljøstudier og mengdeberegninger. En forskningsrapport utført av Luleå Tekniske Universitet ved Rogier Jongeling peker på at byggekostnadene reduseres med minst 4 prosent. Samordningsprosessene mellom aktørene blir også mye bedre, det blir bedre kvalitet, færre misforståelser og feil. Gruppen som var med i prosjektet mener at samordningsfeil reduseres med minimum 50, avslutter Inger Lise. Halvor er også opptatt av den gevinsten som kan hentes ut på det personlige plan og mener med det at selskaper som innfører BIM får medarbeidere med ny gnist, et stort engasjement og en arbeidsglede som en skal lete lenge etter. I den endringen markedet nå er inne i er også image-bygging viktig. Selskaper som ligger i front, og som er tydelige på sin strategi relatert til buildingsmart vil være vinnere og i posisjon for å ta nye kontrakter. Multiconsult uttaler også i en annen artikkel i dette Cadmagasinet at metode og prosess er nøkkelfaktorer for å ta ut hele effekten med BIM. Men teknologien må selvsagt også være på plass for å støtte prosessene. Og når teknologien fungerer, er kompetansebygging, endringsvilje og åpenhet for samhandling med de andre aktørene i byggenæringen det som skal til for å lykkes. Så hva bør du tenke på for å få en vellykket BIM implementering: Teknologien/programvare Har du ikke valgt programvare som støtter BIM, så husk og sjekk ut dette med din leverandør når du skal investere. Hvordan kan du vite at programvaren er god nok? Be om dokumentasjon på IFC sertifisering. Kompetansebygging Tenk over hvilken kompetanse firmaet ditt besitter i forhold til BIM. Hva er en informasjonsmodell - BIM - kontra 2D/3D. Hva vil dette bety for firmaet, hvilke utfordringer vil en støte på og hvordan løses de. Hva trengs av kursing, internopplæring, intern organisering, planlegging, holdningsendring, ledelse? Søk hjelp og invester i kompetansebygging. Velg en leverandør som har erfaring og kompetanse til å ta deg gjennom de endringsprosessene som kommer. Modellering Modellens informasjon Eksport og import. Her må man være kritisk og bevisst til hva det skal eksporteres til, hvorfor skal det eksporteres/ importeres? Hvilket fag skal nyttegjøre seg modellens informasjon, hva trengs av informasjon? En arkitekt-søyle er ikke det samme som en RIB-søyle. Hvordan løses godkjenningsprosesser av modellen og objektene i modellen? Når er det for eksempel kollisjoner mellom to objekter? Hvis begge objekter er i skissefasen er det ingen kollisjon, men er veggen bygget og ventilasjonskanelen prosjektert og godkjent så kan det være en kollisjon som må rettes opp. Uten metodikk og prosesskontroll kan dette bli hindre som gjør overgangen til BIM mindre smidig. Konklusjonen fra Halvor og Inger Lise blir da; Start prosessen med overgang til BIM nå, ta inn over deg at det stilles nye og andre krav til metode og prosess. Derfor må det en god planlegging til, god ledelse og riktig samhandling mellom de ulike fagene. Og dette utsagnet fra Linda Morrissey, Senior Preconstruction Manager i Mortenson Construction er greit å ta med seg. There s this surge wave of interest in BIM right now. If you re not on the front end of it, you re falling far behind. NTI Nestor er Solibri Model Checker forhandler Solibri Model Checker er et program som analyserer en BIM og sjekker den i forhold til regler og BIM standarder. Solibri Model Checker leser kun IFC data og modeller fra flere fag kan settes sammen til en komplett modell. På denne modellen er det så mulig å gjøre kollisjonsanalyser basert på gitte regler mellom objekter i modellen. Det er også mulighet for å gå rundt i modellen og studere designutfordringer. Andre muligheter med Solibri Model Checker er blant annet mengdeuttak med eksport til Excel og volum kontroller. Solibri Model Checker vil være veldig nyttig for: Generell kvalitetssikring av IFC-leveranser. Byggherrer som kontrollerer design opp mot bygningsspesifikasjoner som kost og energi budsjetter, sikkerhetsregler og andre BIM krav. Arkitekter og ingeniører som kan sjekke modellene i forhold til design, kollisjoner, oppfyllelse av BIM krav med mer. Dette fører i sin tur til at de kan levere kostnadseffektive 3D BIM prosjekter av høy kvalitet. Design-team som kan kontrollere modeller på tvers av fag og disiplin.

6 6 cadmagasinet Nr. 1/2009 4D nødvendig for 3D BIM Multiconsult er ledende på mange måter og har gått DAK-gradene fra 2D til 3D og nå til BIM (bygningsinformasjonsmodellering). Men nå er det 4D, den fjerde dimensjonen i BIM som teller den aller viktigste for å kunne hente ut de største gevinstene i byggeprosjekter nemlig metoder. Thor Ørjan Holt, Leder for BIM utvikling i Multiconsult. AV PRESSEKANALEN THOR HESTNES Eller som innleid konsulent fra buildingsmart International, Lars Chr. Christensen, sier: Metoder, metoder, metoder... Med andre ord I-en i BIM. Informasjonen og informasjonsflyten i prosjekteringen. Metodeverket er helt avgjørende for å lykkes med BIM. Storsatsing på BIM-team Multiconsult er helt i front og har satt seg selv i førersetet når det gjelder BIM. Hele selskapet landet rundt skal i 2009 «BIM-ifiseres» å få sine BIMteam. Thor Ørjan Holt er den som har fått ansvaret for å lede «4D i Multiconsult», som er navnet på den strategiske internsatsingen: 3D-modellen i BIM er verktøyet, men for at verktøyet skal fungere, må vi ha en metode for styring av informasjon, kvalitet, tid og leveranser. Det er dette vi definerer som 4D i Multiconsult, sier han. Vi mener faktisk vi kan ta ut det aller meste av effekten ved at vi endrer vår måte å kommunisere på i prosjektene. 4D i Multiconsult BIM-satsingen er blitt en prioritert strategi for Multiconsult; forankret og formidlet klart og tydelig helt fra toppledelsen og ned. 4D i Multiconsult er en av fem strategiske bærebjelker i 2009 som virksomheten skal bygges på et prosjekt som skal heve selskapets kompetanse på moderne arbeidsmetoder, hvor BIM er én av retningene. I løpet av 2008 drev vi mye spisset metodeutvikling og kompetanseheving for å komme på et nivå vi tror på. Med 4D i Multiconsult går vi nå inn i en bredere implementeringsfase som er meget viktig for å komme dit vi vil, forteller Holt. Dobler innsatsen i 2009 Med 4D-prosjektet er BIM-investeringen langt på vei doblet og fokuset enda sterkere. Nå skal det fokuseres på BIM helt fra salgsstadiet og gjennom alle prosesser. Det gjør vi ved å putte inn ressurser i form av intern og innleid kompetanse og penger, i utvalgte prosjekter rundt omkring på våre regionskontorer, fortsetter Thor Ørjan Holt. Vi skal ganske enkelt ut på en landsomfattende BIM implementeringsturne. De første BIM-dagene er ved regionskontoret i Drammen hvor det er et prosjekt som egner seg godt. Sammen med de deleide selskapene Link Signatur og Link Landskap, og oppdragsgiver, skal alle lære BIM gjennomføringsmetodikk i løpet av denne uken. Etter det står Bergen, Fredrikstad, Kristiansand, Stavanger og Trondheim for tur. Hensikten er å få kompetanseheving og verdiskaping i et reelt prosjekt gjennom 4D-metodikken, og få ringvirkninger som gjør at alle kontorene nyter godt av det. Målet er å få fulloperative BIM-team i hver region. Sim-sala-BIM-uker med NTI Nestor. 10 personer skal gjennom en hel uke jobbe integrert med prosjekteringsteamet for å løfte prosjektet opp til et BIM-prosjekt, utdyper Holt. De første dagene fokuserer vi på kompetanseheving på fagapplikasjoner (hvorav MagiCAD og Revit er to) og den siste delen på samhandling gjennom arbeidsprosessene i prosjektet. Det hele ender opp med at prosjekteringsgruppen deler sin nye kunnskap med hele kontormiljøet, for å komplettere BIM-ifiseringen.

7 cadmagasinet Nr. 1/ Dette er vel å merke ikke et tradisjonelt kurs, skyter Lars Christensen inn. Det vi gjør er å løfte prosjektteamet for å få en boost i prosjektet. I den sammenhengen har vi også god hjelp av NTI Nestor som kommer til å jobbe sammen med oss på hele BIM-turneen i NTI Nestor har bevist at de er en moderne leverandør med vilje til omstilling for å møte kundens behov. Vi ønsker å samarbeide med leverandører som er innstilt på samarbeid også med andre leverandører. Dette er viktig for å få best effekt ut av BIM-dagene. Alle leverandørene våre må jobbe sammen med oss og med våre kunder, for at vi sammen kan bidra til best mulig resultat, sier Holt. Mange verktøy. én metode Gjennom sine mange oppkjøp og organiske vekst (firmaet har vokst fra noen hundre til over på noen få år) er Multiconsult bruker av stort sett alt som finnes av DAK-verktøy på markedet. Minst en lisens av hver. Noen verktøy, som MagiCAD, Revit, AutoCAD Architecture og flere andre, finns det mange av. Verktøyene er selvsagt forskjellige og noen er mer effektive enn andre. I en ideell verden hadde det kanskje vært formålstjenlig med ett enhetlig sett av verktøy. Men der kommer de forretningsmessige vurderingene inn i bildet, poengterer Holt. Hvis man regner på hvor mye Multiconsult, med sine over 1000 ansatte, må investere for å komme opp på et godt nivå med et nytt verktøy, så kan man bli svimmel. Tar ut hovedeffekten med metoder Derfor fokuserer vi ikke så mye på verktøyet eller applikasjonen i 4D-prosjektet, men integrerer disse i en arbeidsmetode. Vi tar ut effekten av BIM på måten vi jobber, istedenfor å kjøpe nye verktøy. Min oppfatning er at når man snakker om buildingsmart og åpen BIM som arbeidsprosesser, hvor bruk av åpne digitale kommunikasjonsformater som IFC, gjør det mulig å bygge moderne arbeidsprosesser ved hjelp av verktøyene vi allerede har, ja så behøver vi ikke investere titalls millioner i nye verktøy.. Vi mener som sagt vi kan ta ut Statsbyggs prosjekt "Universitetet i Stavanger, bygg 302 og 900" Link Signatur, Link Landskap, Multiconsult. hovedeffekten ved at vi endrer måten å kommunisere på i prosjektene. Tverrfaglig samhandling må til Poenget er å bli mye bedre på tverrfaglig samhandling, legger Lars Christensen til. Og da er det metode, metode, metode som trengs. Det er mye viktigere at folk bruker de verktøyene de har og som de er komfortable med, og heller fokuserer på hvordan vi får ut effekten gjennom tverrfaglige arbeidsmetoder. Den store effektgevinsten er ikke tatt ut av luften i følge herrene. Om man ser på hvor mye tid som går med til å designe og tegne, i forhold til det som går med til å administrere, styre og lete etter dokumenter etc., så utgjør det siste, i størrelsesorden tre-fjerdedelen. Da blir det feil å ha fokus bare på verktøyene når utfordringen ligger et helt annet sted, mener de. Åpen BIM er nøkkelen Hva er så et åpent BIM-verktøy i Multiconsults øyne Holt? Et åpent BIMverktøy er ganske enkelt ett som kan lese inn og ut i IFC-språket og eventuelt andre åpne formater. IFC er kommunikasjonsformatet. Det er I en i BIM, informasjonen som legges til geometrien, som er viktigst. Det er ikke nok å ha et tegneverktøy som kan kommunisere geometri, men også informasjonen og kvaliteten på den. Fremtiden er med andre ord åpne standarder. Verdiskapningen ligger i åpne standarder, tilføyer Lars Christensen. Og som sagt: metoder, metoder, metoder... Men for at BA-næringen skal løse sine problemer, må man introdusere én dimensjon til: Selv om Multiconsult utvikler verdens beste metode så står de alene om det. Hele bransjen må ta del i dette. Først da får man ut den store gevinsten. Trafikkreglene for bransjen må også på plass, noe vi bl.a. jobber med i buildingsmart. Lys i enden av tunnelen Byggebransjen er jo konservativ så det holder. Men Statsbygg og Forsvarsbygg er heldigvis kommet på banen og er nå pådrivere. Skal man få til endring, har byggherren den største påvirkningen på det som skjer. Så når Statsbygg sier at fra 2010 skal alle levere modeller og tegninger i både proprietært format og IFC, ja da må bransjen innrette seg etter det, slutter Christensen. Den som (har) (e)lever får se

8 8 cadmagasinet Nr. 1/2009 Autodesk Revit eneste alternativ AV PRESSEKANALEN KARI LARSSEN - AAS Det anerkjente arkitektfirmaet Narud Stokke Wiig Arkitekter & Planleggere har de siste månedene satset sterkt på BIM-implementering. Autodesk Revit utpekte seg etter nøye vurdering som eneste alternativ. Narud Stokke Wiig Arkitekter & Planleggere (NSW A&P) tilbyr alle tjenester innen moderne arkitektur og planlegging, urban design og interiørdesign, samt industridesign og grafisk design. Fra 12. etasje i et næringsbygg på Majorstuen nyter 40 arkitekter en fantastisk utsikt over Oslo by. Firmaet har eksistert i tredve år og har hatt jevn vekst siden starten. - Vi jobber med prosjekter både i Norge og i utlandet, forteller Anders Alverfeldt, Leder BIM ved NSW A&P. - Blant annet har vi vært involvert i byggingen av St. Olavs Hospital i Trondheim som sluttføres nå. For øyeblikket arbeider vi med et byutviklingsprosjekt i Hamar, Hamar Stadion som illustrasjonen viser. Gjennom Aviaplan som vi er hovedeier i tegnet vi Oslo Hovedflyplass Gardermoen. Vi har dessuten deltatt i flere utenlandske prosjekter, som byggingen av ny internasjonal lufthavn i Hydrabad, India og et nytt universitet i Kurdistan. Ingen tvil om Revit Arkitektene hos NSW A&P har brukt programvareløsninger fra flere leverandører i arbeidet sitt. I høst kom det imidlertid melding fra ledelsen om at firmaet måtte begynne å tenke BIM i henhold til nye effektiviseringskrav fra store byggherrer som Statsbygg og Forsvarsbygg. - Kort sagt måtte vi lære oss hva BIM er og hvordan vi skulle implementere det i arbeidshverdagen. Det første vi gjorde var å orientere oss om hvilke applikasjoner som finnes på markedet. Vi testet demoversjoner av flere BIM-løsninger, inkludert Revit. Det tok oss ikke lang tid å se at Revit var det beste og eneste alternativet for oss. I begynnelsen så vi på BIM som et Narud Stokke Wiig Arkitekter & Planleggere: Hamar Stadion

9 cadmagasinet Nr. 1/ rent krav, men etter å ha sett hva programvaren er i stand til å gjøre er vi i fyr og flamme, sier Alverfeldt. Intuitiv løsning Hans kollega Alfonso Rengifo deler Revit-entusiasmen og tror det intuitive brukergrensesnittet er hovedårsaken til at Autodesk-løsningen mottas så godt hos NSW A&P. - Det er utrolig enkelt å sette seg inn i, samtidig som programvaren er utmerket til komplekse prosjekter. Design og dokumentasjon er alltid koordinert, konsekvent og komplett, sier han. I løpet av høsten har NSW A&P investert mye i kompetanse og opplæring både på basis- og superbrukernivå, og går nå for fullt over til Revit fra AutoCAD Architecture. - Mange sier at forskjellen ikke er så stor mellom de to løsningene, men der du bruker tre dager på en oppgave i AutoCAD Architecture, bruker du tre timer i Revit, mener Rengifo. Han poengterer dessuten at Revit er ideell for arkitekter som ikke egentlig har interesse av å lære seg et helt nytt og avansert program. - Vi har kurset oss flere ganger hos NTI Nestor i løpet av de siste månedene. Det har vært svært vellykket. Alle kommer tilbake fulle av lovord, også dem som aldri har satt en strek i AutoCAD eller startet en datamaskin. Målet er at innen 2009 skal 90 prosent av alle prosjektene til NSW A&P være BIM-prosjekter, informerer Rengifo. Tegner ny utvidelse av Gardermoen NSW-navnet har vært i vinden i det siste etter at firmaet vant konkurransen om å utforme den nye Terminal 2 på Gardermoen Lufthavn Oslo. Vinnerforslaget er utformet av et tverrfaglig team av arkitekter og planleggere der NSW A&P inngår sammen med Cowi, Norconsult, Aas-Jacobsen og Ing. Per Rasmussen. Teamet utkonkurrerte fem svært sterke internasjonale grupperinger. Rengifo forklarer hva som skal skje: - Dagens terminal skal utvides vestover. Dermed blir jernbanen liggende inne Narud Stokke Wiig Arkitekter & Planleggere: Gardermoen i selve sentralbygningen, med kortest mulig gangavstand til innsjekking. Det skal også bygges en ny 400 meter lang pirfløy mot nord, der flyene skal stå. Det blir altså fortsatt én terminal, som består av en sentralbygning med felles innsjekkingshall, en bagasjehall for innland og en for utland. Det blir tre pirvinger, mot vest, nord og øst, som alle er tilnyttet sentralbygget. Det kommer dessuten et parkeringshus under bakken med plass til over biler. Når terminalen er ferdig i 2013, vil Gardermoen ha en kapasitet på rundt 28 millioner passasjerer. I alt skal nye kvadratmetere bygges. Bedre prosjektkoordinering I forbindelse med prestisjeprosjektet har vinnerteamet dannet en intern BIM-prosjektgruppe med deltakere fra alle fag. Gruppen skal teste og koordinere konsulentenes ulike applikasjoner opp mot hverandre slik at deltakerne kan være sikre på at den informasjonen de trenger fra andre, faktisk er mulig å få frem. - Vi som arkitekter har som mål å bruke Revit i dette prosjektet, men det er ennå noen beslutninger som må tas før vi kan være 100 prosent sikre på at det blir slik. Bruk av Revit vil helt klart være en enorm fordel for oss. Det vil bli lettere for oss å koordinere all informasjonen vår siden vi jobber mot én enkelt database. En av de største fordelene med Revit i nettopp dette prosjektet er arealberegningsfunksjonen. Arealet henger jo direkte sammen med kostnadene på bygget. Når vi når som helst kan gjøre rede for arealer i henhold til vårt løsningsforlag, blir det en smal sak for OSL å beregne kostnader på prosjektet, forklarer Alverfeldt. Han fremhever også visualiseringsfunksjonen i Revit. Den tillater visualisering av modellen til enhver tid, for eksempel i møter. Kvalitetssikrende Alverfeldt og Rengifo er dessuten overbevist om at Revit vil bidra til færre feil og bedre kommunikasjon i alle prosjekter løsningen brukes i. - Koordinering mot andre fag blir mye lettere. For eksempel kommer vi til å ha stor nytte av å kunne gjøre kollisjonskontroller mot andre fags utstyrsplasseringer. Tidsbesparingen blir også formidabel. Når vi først har fått modellen opp i 3D er mye av jobben gjort. Endringer som gjøres gjennomføres automatisk i hele prosjektet. BIM-oppdateringen vil i det hele tatt ha mye å si for vår egen kvalitetssikring, mener de to arkitektene.

10 10 cadmagasinet Nr. 1/2009 AutoCAD Og de andre familiemedlemmene Autodesk har sluppet en mengde nye produkter. En stor del av disse produktene bygger på AutoCAD. I tillegg kommer produkter som bygger på Revit- og Inventorplattformene. Dessuten er det nye produkter innenfor blant annet 3D Studio, Navisworks og dokumenthåndtering. Programmererne hos Autodesk har med AutoCAD 2010 gjort et godt stykke arbeid som gjør denne versjonen til en av de mest spennende på mange år. Med de nye friform-verktøyene kan brukeren på en enklere måte arbeide med 3D-modeller og praktisk talt konstruere en hvilken som helst form. PDFimporten er kraftig forbedret, og i tillegg introduseres et kraftig parametri-verktøy som gjør det mulig å definere konstante relasjoner mellom objekter. AutoCAD 2010 støtter dessuten 3D-utskrift, og gjør det på den måten mye enklere å produsere fysiske 3D-modeller og fysiske prototyper. AV JENS BACH-IVANHOE AutoCAD har gjennom mange år faktisk over 25 år vært et av de ledende CAD-programmene. I starten var Auto- CAD den slemme gutten i klassen, som utfordret de eksisterende, dyre CAD-programmene med et budskap om 80% av funksjonaliteten til 20% av prisen. I dag er AutoCAD det opplagte førstevalget for mange hundre tusen CAD-brukere. Ut over de innlysende kvalitetene ved programmet, har styrken gjennom mange år vært programmets åpne arkitektur. Det betyr at det gjennom tidene er utviklet utallige produkter som benytter AutoCAD som motor. Utviklerne av disse produktene finner man både hos den enkelte bruker og store software-utviklere til Autodesk. I denne artikkelen vil vi se på den nye AutoCAD 2010 som selvstendig program og på noen av de mange produktene fra Autodesk som bygger på AutoCAD Det kan være vanskelig i artikkelform å beskrive et års programmeringsarbeide på få sider. Derfor har vi valgt å fokusere på noen få hovedområder og i tillegg beskrive nyhetene i noen av de spesialprogrammene som bygger på AutoCAD Men først må det være på sin plass å komme med noen raske kommentarer på spesialproduktene. Industrispesifikke løsninger AutoCAD 2010 er ikke bare et selvstendig produkt. Programmet danner også grunnlaget for en rekke industrispesifikke løsninger. Det dreier seg om følgende produkter: AutoCAD Architecture Programmet har fått tilført en rekke forbedringer, blant annet et smidigere brukergrensesnitt. Dette gir mulighet for en mer logisk og hurtig arbeidsmetodikk. Det betyr dessuten et øket tegneareal på skjermen - og en hurtigere adgang til verktøy og kommandoer. AutoCAD Civil 3D Programmet er videreutviklet med fokus på områder som landmåling, landskapsarkitektur, samt vei- vann- og avløpsprosjektering. Dette understøttes av et mer effektivt brukergrensesnitt. AutoCAD Electrical 2010 er beregnet for å kunne arbeide raskt og smidig med el-skjemakonstruksjon. Med et nytt designmiljø og et nytt symbolbibliotek økes produktiviteten for el- og elektronikkonstruktøren enda mer. Forbedringen av Circuit Builderverktøy gjør det mulig å analysere energieffektiviteten i strømkretser og dermed et grønnere design-valg. AutoCAD Map 3D 2010 er et ledende program for å utarbeide og håndtere geografiske data. AutoCAD Map 3D 2010 har blant annet ny funksjonalitet i forhold til landmålere og forbedret kapasitet i forbindelse med dataanalyse. AutoCAD Mechanical 2010 gir konstruktørene i industrien mulighet tilfor å forenkle komplekse 2D-arbeidsoppgaver. Det gir umiddelbare resultater. Automatiseringen av rutineoppgaver i programmet gjør brukerne markant mer produktive og sparer mange timers konstruksjonsarbeid.

11 cadmagasinet Nr. 1/ AutoCAD MEP 2010 er et program som også følger med i AutoCAD Revit MEP Suite, og som inneholder AutoCAD Achitecture. Programmet inneholder funksjonalitet for import og eksport av IFC bygningsmodell, og er derfor en egnet plattform for fagapplikasjoner for MEP fagene i BIM-prosjekter. AutoCAD P&ID 2010 er utviklet til å bygge opp, redigere og håndtere rørog instrumentdiagrammer. AutoCAD P&ID 2010 inneholder blant annet et forbedret brukergrensesnitt. AutoCAD LT inneholder forbedret PDF-håndtering, har flere muligheter for å lese og redigere tegninger, samt 2D-verktøy fra AutoCAD som øker produktiviteten, for eksempel ALIGN, Xref og blokker og attributter. Brukergrensesnittet Etter en kort periode vil man sette pris på nyhetene og forbedringene i brukergrensesnittet. Det dreier seg om oppgavebaserte ribbons, en forbedret Quick Access Toolbar og en ny applikasjonsmeny. Ribbons er blitt oppgavebasert. Det vil si at de endrer seg i forhold til den pågående oppgaven. Altså det riktige verktøy på det rette tidspunktet. Videre er ikonene blitt redesignet. Quick Access Toolbar er en verktøylinje som er plassert i toppen av brukerflaten. Quick Access Toolbar ble introdusert i 2009-versjonen. Den nye utgaven har i ennå høyere grad gjort det mulig for brukeren å tilpasse verktøylinjen, blant annet ved å legge til kommandoer som brukes ofte. Det er også mulig å ha flere verktøylinjer for hvert brukerflateoppsett. Applikasjonsmenyen i øverste venstre hjørne av brukerflaten er blitt mer strømlinjet. Menu Browser som så dagens lys i 2009-versjonen og erstattet de tidligere rullgardinmenyene er endret til å inneholde de hyppigst brukte verktøy. Det er videre mulig å sortere i og åpne tidligere filer. Parametrisk tegning Den mest kraftfulle nyskapningen i AutoCAD 2010 er helt avgjort muligheten for å arbeide med bindinger/ relasjoner som kan bygges opp rundt geometri eller målsetning. Man kan sette geometriske bindinger opp mellom diverse objekter. Et eksempel kunne være at man med ett klikk kan få to linjer til å oppføre seg parallelle inn til man evt. sletter bindingen - og utover det kan bestemme at de to linjene skal være like lange. Et annet eksempel kan være at man bestemmer at 2 sirkler skal være konsentriske. AutoConstrain Oppbygningen av bindinger kan gjøres automatisk med AutoConstrain-funksjonen som gjør det mulig på en enkel måte å lage geometriske bindinger ut fra noen angitte toleranser. Bindinger via målsetning Med denne funksjonaliteten kan man låse mål eller lage mellomregnestykker, og dermed gjøre objektene mer intelligente. Eksempelvis kan man gjøre to radier avhengig av hverandre. Hvis radius 2. (rad2) er satt til det samme som radius 1 (rad1) ganger med 1.5, vil det bety at dersom rad1 blir endret endrer rad2 seg også, siden den henviser til målet rad1. En lengde kan tilsvarende bestemmes som d1 = d2 + d3. Hvis d2 er lik 20 og d3 er lik 30, vil d1 være lik 50. Dynamiske blokker Det er store forbedringer innenfor dynamiske blokker, både i forbindelse med tabelloppslag og i måten de konstrueres på. Dynamiske blokker drar full nytte av de nye parametriske funksjonene. Allikevel er det viktig å merke seg at man ikke bør blande bindinger med parametre og actions. Nettopp med hensyn til dynamiske blokker er det nærmest et must å ta et kurs før man kaster seg ut i mulighetene. Ellers vil man typisk komme til kort etter meget kort tid. 3D Friform-design er kraftig forbedret i AutoCAD Med denne funksjonen er det mulig å trekke, skyve eller flytte

12 TENK OM INGENTING KAN BLI TIL ALLTING? Med Autodesk 2010 programmer, visualiser, simuler og analyser dine ideer til det ytterste gjør dine Hva om? scenarioer til virkelighet. Fra design og dokumentasjonsprogrammer til intelligente modelleringsløsninger, Autodesk 2010 programmer lar deg utforske forskjellige designalternativer for å kunne oppnå bedre resultater. Få kraften til økt produktivitet, nøyaktighet og samarbeid gjennom hele ditt utvidede team mens du samtidig øker hele prosjektets bærekraft. Se mere på Autodesk og Autodesk logoet er enten registrerte varemerker eller varemerker av Autodesk, inc, i USA og/eller andre land. Alle andre navnebeskyttede varer, produkter eller varemerker tilhører de respektive rettighedshavere. Autodesk, inc. Med forbehold av alle retigheder.

13 cadmagasinet Nr. 1/ dynamisk i en modell. Mesh-modeling har fått et puff i riktig retning og mange av de funksjonene som før bare var tilgjengelig i forhold til solider kan nå også benyttes på overflater (sammenføye, trekke fra etc.). PDF-support Supporten for PDF er kraftig forbedret i AutoCAD Den visuelle kvaliteten er forbedret samtidig som filstørrelsene er blitt redusert. Standard vektoroppløsning er øket fra 400 til 600 dpi. True Type-fonter blir eksportert som tekst i motsetning til tidligere som grafikk. Det øker tekstens visuelle kvalitet og gjør at man kan fange tekstene i en PDF-viewer. Et av de store ønskene fra AUGI (Autodesk User Group International) var muligheten for å benytte PDF-filer som underlag i DWG-filen. Dette ønsket er oppfylt i AutoCAD PDF-filer oppfører seg derfor på linje med DWG, DWF, DGN og image-filer når de anvendes som eksterne referanser. I tillegg til de omtalte nyhetene/forbedringene rommer AutoCAD 2010 en mengde andre ting. Blant annet har referencemanageren fått et løft. Det er foretatt gode visuelle forbedringer på måleredskapene og det er kommet et rotasjonsverktøy til viewports. AutoCAD Architecture 2010 De viktigste punktene kan kort beskrives slik: Inneholder alle nyhetene i AutoCAD Smidigere å anvende gjennom oppgavebaserte Ribbons, ny applikasjonsmeny, forbedret Quick Acces Toolbar Mer brukervennlig gjennom forbedring av designfunksjonaliteten for Walls (vegger), Spaces (rom), AEC Dimensions (målsetningsfunksjon) og Stairs (trapper) Bedre ytelse (hurtigere åpning og lukking av filer), og hurtigere regenerering Bedre samarbeid med IFC-formatet Import fra Inventor. Det gir blant annet store muligheter i relasjon til MVparter. Ut over de store tingene kan det pekes på noen behagelige forbedringer: Cleanup, som i korthet går ut på å rydde opp, når vegger møtes slik at veggstykker ikke overlapper. Cleanup-funksjonaliteten er også blitt forbedret slik at det automatisk ryddes opp ved vegger som danner vinkler med hverandre. I forbindelse med muravslutninger ved murhull til dører, vinduer etc., er det blitt mulig å editere med Fillet- og Chamfer-funksjonene. PDF-fil som ekstern referense

14 14 cadmagasinet Nr. 1/2009 Revit 2010 AV JENS BACH-IVANHOE Revit-produktene til byggenæringen rommer spesialversjoner for de ulike faggruppene. Det dreier seg om tre hovedprodukter: Revit Architecture, Revit Structure og Revit MEP. På samme måte som det finnes en mengde produkter som bygger på Auto- CAD, har Revitproduktene en felles motor. Det betyr at mange av nyhetene i Revit-produktene er identiske i de tre produktene. Revit er nå et ekte 64-bitprogram, noe som forbedrer egenskapene for håndtering av store prosjekter og gir bedre ytelse ved oppgaver som krever mye minne, slik som rendering, print, modelloppdatering, samt import og eksport. Det er dessuten snakk om utvidet API-support (Application Programming Interface). En av de mest markante forbedringene er nok muligheten for eksport av data til AutoCAD Civil 3D i et nytt filformat (.ADSK) og import av.adskfiler fra Autodesk Inventor som blant annet benyttes av store deler av møbelindustrien og industrien generelt. En del rådgivende ingeniører byggeteknikk, bruker også Inventor i forbindelse med for eksempel vannkraftanlegg. Brukergrensesnittet Brukergrensesnittet har gjennomgått en total forandring. Dette gjør det lettere for brukeren å arbeide med de mest brukte

15 cadmagasinet Nr. 1/ verktøyene. Det er raskere å finne verktøy som er mindre brukt og å oppdage nye funksjoner. Brukergrensesnittet er fornyet og programmets funksjoner styres via Ribbon, som er kjent fra Microsoft Office. Ribbon grupperer funksjonene og gjør Revit mer intuitiv å jobbe med. For eksempel samles funksjonene til et objekt når det velges. En annen fordel er at tegneflaten blir større når Design Bar og Toolbars er samlet og utgjør Ribbon. Ribbons er skapt fra bunnen av til denne versjonen og disse er handlingsoptimerte. Dette betyr at et valg på et Ribbonpanel automatisk åpner opp for nye Ribbons med de relaterte mulighetene for det første valget. Dette minimerer antallet klikk som skal til for å utføre de enkelte oppgaver og effektiviserer selve designprosessen betydelig. Med Quick Access Toolbar er det mulig å selv samle de mest brukte funksjonene ett sted og dermed sørge for at de alltid er tilgjengelige. Muligheten for å lage nye funksjoner i Revit er blitt utvidet i det API et nå er mer tilgjengelig. Options Bar er optimert og kan plasseres i forhold til brukerens ønsker. Det blir mulig å importere filer fra Autodesk Inventor. Dette åpner muligheten for store mengder content eller biblioteksobjekter, da mange produsenter tegner sine komponenter i dette 3D-programmet. Større integrasjon av Autodesk Seek via Revit og mulighet for å publisere families til Autodesk Seek. Nytt verktøy for å opprette spaces (rom) mellom alle romavgrensende elementer på én gang. Det gjelder også i linkede Revit-filer. På den måten reduseres antallet klikk og det forenkler prosessen. Forbedret ytelse i forbindelse med filer på nettverk. Hurtigheten og stabiliteten er økt til stor nytte i større prosjekter. Forbedrede Tooltips Tooltips er blitt betydelig forbedret og gir nå mange flere tips løpende igjennom designprosessen. Med den innebygde Rollover -funksjonaliteten som etter kort tid gir brukeren ytterligere hjelp avklares mange spørsmål raskt og effektivt. Revit Architecture 2010 De viktigste nye egenskapene i Revit Architecture Autodesk fortsetter å levere overordnet designinformasjon for å støtte prosessen i designbeslutninger ved å innføre nye konseptuelle designegenskaper. Eksisterende egenskaper får en forbedret kontroll og fleksibilitet, og en bedre utnyttelse og integrering av ytelsene. Følgende er noen av de viktigste nyhetene i Revit Architecture Konseptuelt design-verktøy Kompleks geometri på en enkel måte Intuitiv og fleksibel formgiving Ekstrautstyr for skissering Dele opp, mønster og panelize Integrert arbeidsflyt Nye og innovative konseptuelle designegenskaper gir muligheten til fri form modellering, parametrisk design og gjennomføring av designanalyser i et tidlig stadium i prosjektet. Fri skissering, trekke opp 3D modeller raskt, og interaktiv manipulering av former. Forberedelse av modeller til fabrikasjon og konstruksjon med built-in verktøy som transformerer konseptuelle former inn i reelle bygningsmodeller. Designet kan tas fra skissestadium helt til konstruksjonsdokumentasjon, alt inne i et eneste intuitivt miljø. Brukergrensesnittet Forbedret produktivitet Ribbon (verktøybånd) Application menu Quick Access Toolbar Forbedret integrasjon med Autodesk Seek tjeneste

16 16 cadmagasinet Nr. 1/2009 Forbedret Tooltips Ytelse og utvekslingsmuligheter Bedret ytelse Native 64-bit støtte API ekstrautstyr Export til AutoCAD Civil 3D Importere innhold fra Autodesk Inventor gbxml forbedringer På vil det være mulig å laste ned mer dokumentasjon rundt Revit-produktene. NTI Nestor vil dessuten i løpet av 2009 avholde flere seminarer med fokus på Revit. Modellering i Revit Structure 2010 Hellende søyler Hellende søyler er blitt mer og mer vanlig i moderne bygg og de arkitektoniske formene som ingeniøren stilles overfor i dag er blitt betydelig mer komplekse. Søylene kan skapes i både 3D og i forbindelse med opprettelse av Framing Elevations. Det er tilknyttet en ny type-parameter til disse nye søyletypene. Som standard er disse søylenes helling styrt av endepunktene deres, noe som betyr at dersom søylenes endepunkt justeres end offset vil vinkelen automatisk bli justert i forhold til det nye punktets plassering i loddrett linje. Velges i stedet Angle Driven, vil søylens vinkel forbli intakt selv om søylens endepunkt flyttes frem eller tilbake likegyldig om søylen gjøres lengre eller kortere. Revit Extensions De følgende tre nyhetene er plassert i Extensions, og er derfor utelukkende til rådighet via Subscription Center. For å få tilgang til disse mulighetene må det være tegnet subscription på Revit. Conceptual Form Analysis Dette verktøyet gjør det mulig å foreta beregninger og analyse av komplekse former og geometri tidligere i prosjektet, ved å simulere belastninger og deretter visuelt angi evt. problemstillinger. På denne måten kan videre beregning foretas på et mer korrekt grunnlag i Autodesk Robot. Bridge Modeling En extension til utvikling av broer er nå til rådighet, og informasjon om veier kan importeres via LandXML direkte fra landmåleren for sikring av bedre koordinering i mellom Revit Structure og AutoCAD Civil 3D. Steel Connection Modeling Den siste extension gir mulighet for på en effektiv måte, å skape knutepunkter for stål i 3D noen som har vært etterlengtet. Med dette verktøyet er det mulig å på en effektiv måte å kunne opprette forskjellige typer knutepunkter mellom søyler og bjelker ved hjelp av bolter, plater m.m. Hva ellers? Med Revit Structure 2010 kommer det en del funksjonalitet som ikke er beskrevet her. Hele delen om Conceptual Form Modeling arbeide med organiske former er skrevet helt om og forbedret i denne versjonen. Det er nå mulig å ta i bruk samme søylefamilies både når det gjelder loddrette søyler og når disse skal ha innebygget en helling. Begge søyletyper inkluderer bruken av analytiske linjer.

17 cadmagasinet Nr. 1/ Full effekt av 3D-modellen Libra-Plast er et stjerneeksempel på hvordan 3D-verktøy kan effektivisere det daglige arbeidet. Bedriften har spesialisert seg på dører og luker til skips- og offshoreindustrien. Takket være funksjoner i Inventor, kan de åpne et regneark i Excel, skrive inn ulike parametre og generere et kundespesifisert produkt i Inventor. AV PRESSEKANALEN KNUT STRØM Inventor har mulighet for å lage modeller som både er parameterstyrte og adaptive. Kombinasjonen av disse to funksjonene er spesielt for det vi gjør på Libra-Plast, forklarer seniordesigner Ivar Mork som har ansvar for 3D-DAK i bedriften. Plastbedriften på Hareid i Møre og Romsdal ble etablert i 1954 og allerede i 1957 begynte bedriften som en av de første i Norge å arbeide med komposittmaterialer i glassfiber (GRP). På 70- og 80-tallet ble det også produsert fritidsbåter i glassfiber, men de siste 20 årene har det vært skipsutstyr som har dominert. Stor bredde Nå er bedriften helt spesialisert mot produksjon av dører og luker til skipsog offshoreindustrien. Vi har stor funksjonsbredde på produktene som lages i ulike materialer fra GRP, aluminium og stål, til ultralette sandwichkonstruksjoner, sier Mork. Bedriften hadde arbeidet i 2D lenge med bruk av AutoCAD, men for et par år siden bestemte Libra-Plast at de ville gå over til 3D og kjøpte inn Inventor. Samtidig ble også Ivar Mork ansatt for å ta seg av overgangen til 3D. Dermed kunne vi planlegge fra bunnen av og utarbeide et system som kunne gjøre konstruksjonsarbeidet mer effektivt og kvalitetssikkert. Våre leveranser er prosjektbaserte. Det vil si at vi må levere det skipskonstruktøren eller verftskunden spesifiserer av størrelser og produktegenskaper. Kunden får det han ønsker. Selv om han bare skal bytte ut én dør i et skott, får han en som er skreddersydd, sier Mork. Fleksibelt Derfor må det lages et system som er fleksibelt. Det fine med Inventor er at du kan operere med mange parametre på en del, og at du kan styre hvert enkelt parameter fra et regneark i Excel. Så har Inventor en funksjon som jeg tror Inventor fortsatt er alene om, og det er såkalt adaptivitet. Du kan forhåndsdefinere egenskaper i deler eller enkeltfeatures som gjør at de tilpasser seg endringer i omgivelsene i et sammenstillingsmiljø, sier han. GRP-dør fra Libra, lyssatt og rendret i Inventor Studio. I vårt tilfelle fører dette til relativt tunge modeller. En slik «master-assembly» av ei dør kan inneholde så mye som 300 enkeltfiler og 1000 forekomster. Det blir et relativt tungt regnearbeid som skal gjøres, men det fungerer likevel, selv om vi skriver inn fem til seks ulike parametre som høyde, bredde, dybde, terskelhøyde og posisjoner for utstyr på døra, forklarer han. Ulike

18 18 cadmagasinet Nr. 1/2009 typer utstyr som lås, ventiler, dørlukkere, isolasjon etc. slås av og på i henhold til kundens spesifikasjoner. Bak hver modell ligger en ferdig tegningsmal en mastertegning. Tegningen oppdateres automatisk i henhold til modellens utseende til en hver tid. Når tegningen er oppdatert, kan vi lagre den under nytt navn og kutte forbindelsen med mastermodellen via «defer update»-funksjonen i Inventor. Dermed får kunden en fullstendig 3D-tegning i PDF-format med sine egne produktspesifikasjoner allerede på forespørselstadiet, sier han. Forstår bedre Produktvisualisering er også et viktig argument for bruk av 3D. Når du viser en 2D-tegning, må den du presenterer tegningen for konvertere papirtegningen til en 3D-modell i hodet. Det er det ikke alle som mestrer. Du er aldri sikker på om kunden har forstått alt på tegningene. Med 3D er det mye lettere å forklare produktets konstruksjon og egenskaper for kunden. Vi lager også eksplosjonstegninger, animasjoner og fotorealistiske presentasjoner i Inventor, særlig av helt nye produkter, sier han. Etter hvert skal produksjonstegningene lages på samme måte ut fra andre maler som ligger bak mastermodellen. På denne måten blir det lett å lage produksjonsunderlag hvor mulighetene for misforståelser er kraftig redusert. Selve produksjonen skjer både med egenproduserte deler og deler fra lokale underleverandører, pluss rene handelsvarer som lås o.l. Bedriften har selv fabrikker i Latvia som leverer deler i kompositt og stål. Selve ferdigstillingen av produktene med kvalitetskontroll skjer hos Libra-Plast på Hareid. Ingenting går direkte til kunden fra andre produksjonsenheter, enten de er sjøleide eller er andre underleverandører, og det er nettopp innført et nytt QA-system i bedriften, poengterer Mork. Styrkeberegner På konstruksjonssiden består staben i dag av fire medarbeidere som bruker AutoCAD i tillegg til Inventor. Dessuten har de begynt å ta i bruk FEAmodulen i Inventor for å gjøre enkle styrkeberegninger D C V1 ( 1:11 ) V2 ( 1:11 ) Note 1: - Weight is approximate for complete door. - Standard surface treatment: Sandblasted & primed. Note 2: - Drawing always displays hinges on right hand side. - Red arrow indicates configuration displayed in drawing. A ( 1:3 ) 10 ADJUSTABLE V3 ( 1:25 ) Note 3: WATERTIGHT:?? mtr. Water Column by??? BULKHEAD A-A ( 1:6 ) LIBRA DOORS TM D C 13 9 Ø 320 LIGHT OPENING 25 BULKHEAD OPENING B A A DOOR SEEN FROM INSIDE DECK DOOR SEEN FROM OUTSIDE POS. TOGGLES LIGHT BULKHEAD COAMING TYPE SILL PORTHOLE BLIND LOCK CYLINDER THUMB GAS/ PADLOCK NO. & HINGES OPENING OPENING MATERIAL COVER TURN WATER BRACKET DOOR CLOSER DOOR HINGED HOOK T + H R100 FLAT: R110 TIGHT DIN L R ANGLE: R125 COVER 81406A LP-1 WR100 - A60W x x 1650 ST x 200 Ø250 - A60 x TV 5341 TV 5520 TV 5543S x x DORMA TS83/6 x SS GSV 3801ZR GSV 391 GSV 391 A Date Designed by im Checked by im Approved by LIBRA WATERTIGHT STEEL DOORS TYPE WR100-A60W Date im Scale True scaling in A3 format Parts List ITEM QTY PART NAME DESCRIPTION 1 1 Door Leaf Steel 37-6 mm 2 1 Coaming Steel 37-65x65x7 mm 3 4 Hinge Steel 37 & AISI 316 L 4 1 Gasket Rim Steel 37-70x5 mm 5 1 Door Gasket EPDM - 40x25 mm 6 1 Fire Insulation 70 mm 7 1 Insulation Cover AISI 304-1,25 mm 8 8 Slave Toggle - single Lever AISI 316 L & Brass 9 2 Slave Toggle - dual Levers AISI 316 L & Brass Closing Device - adjustable AISI 316 L 11 2 Door Handle Steel Wheel DIN Aluminium 13 1 Transmission Unit Aluminium, Brass, AISI 316 L & AISI 304 REVISION HISTORY REV DESCRIPTION DATE APPROVED 1 Released im Customer LIBRA-PLAST AS N-6060 HAREID, Norway Tel.: Fax: ANY COMPANY LTD Issue 1 Drawing no. D Sheet 1 / 1 Project no. Demo mastertegning B A Eksempel på en mastertegning av ei Libra-dør. Tegningen oppdateres i henhold til endringer i mastermodellen og «fryses» deretter under et unikt prosjektnavn.

19 cadmagasinet Nr. 1/ og slår av eller på det utstyret denne bestillingen skal ha, sier han. Men ikke bare selve konstruksjonsarbeidet var grunn til å gå over til 3D. Bedriften skal også innføre et nytt forretningssystem (ERP-system) i nærmeste framtid. Da ser vi det slik at all informasjon om produktet i det nye ERP-systemet skal komme fra 3D-modellen. En 3D-modell inneholder jo alle fysiske egenskaper til produktet, samt at du kan legge inn i BOM-lista mye merkantil informasjon, som leses og benyttes av et ERPsystem, sier Mork. Evaluerer PDM Så langt er de inne i evalueringsprosessen for ERP-systemet. Men bak dette systemet må de også ha et PDM-program som sluser 3D-data inn til forretningssystemet. Her er selvfølgelig ProductStream fra Autodesk et alternativ, men vi har ikke tatt stilling til dette ennå, da det er en del å velge mellom, sier han. Senior designer Ivar Mork, ansvarlig for 3D DAK hos Libra-Plast AS. Mork påpeker at når man skal gjøre slike paradigmeskifter som overgang fra 2D til 3D, må det være forankret i bedriftens ledelse og styre, ellers blir det fort prioritert bort i dagens strev. Det må være et arbeid som foregår kontinuerlig, hevder han. Styrkeberegningene tenker vi på å bruke som et ledd i produktutviklingen. Men når vi skal gjøre endelige analyser, setter vi ut dette til noen som har Ansys eller tilsvarende verktøy til å gjøre arbeidet, påpeker han. Du skal også gi en garanti, og derfor er det mest tillitvekkende overfor kundene om du bruker en tredjepart til å gjøre disse analysene. Det er en omfattende klassesertifisering for våre produkter. Vi må framvise sertifikater for egenskaper som styrke, brannsikkerhet, vanntetthet og lignende, sier han. Godt samarbeid Mork har hatt et langvarig samarbeid med NTI Nestor også i tiden før han ble ansatt hos Libra-Plast. De er svært kompetente på de løsningene de selger, og de er kjappe på å yte service, sier han. Geografisk nærhet og bransjekunnskap betyr også mye, legger han til. Noe tall på hvor mye de sparer på å arbeide så effektivt, har ikke Mork. Det er ingen tvil om at det er arbeidsbesparende, og sannsynligheten for feiltilpasninger blir betydelig redusert med 3D. Det som er modellert, trenger du ikke å modellere flere ganger. Du åpner bare regnearket og skriver inn tallverdiene, oppdaterer modellen Hos Libra-Plast på Hareid er det rundt 30 ansatte og her sitter også konsernadministrasjonen. Selskapet omsetter for rundt 140 millioner kroner på verdensmarkedet. For denne bedriften, som ellers i bransjen, er utsiktene framover noe usikre, spesielt på leveranser til konvensjonelle skip. Men for fartøyer og installasjoner innen offshore, som heldigvis står for største delen av omsetningen, er det lysere framtidsutsikter, hevder Mork.

20 20 cadmagasinet Nr. 1/2009 Burde tatt i bruk Vault tidligere Etter bare et halvt års bruk av Vault ser Midsund Bruk at det gir store fordeler og øker effektiviteten. Dette er noe vi burde ha tatt i bruk tidligere, konstaterer konstruktør Dan Håvard Ræstad. AV PRESSEKANALEN KNUT STRØM Hjørnesteinsbedriften Midsund Bruk ligger i Midsund i Møre og Romsdal. Vi er spesialist på store, tunge og runde sylindriske ting som vi selv designer og produserer, sier salgssjef Hugo Øyen. Bygging av tanker spesielt rettet mot offshoreindustrien er en nisje bedriften har hatt siden tidlig 80-tall. LNG Det er likevel avanserte produkter. Midsund har blant annet levert gasstårnet til raffineriet på Mongstad. Siste på området er en satsing på bygging av lagertanker for flytende naturgass (LNG). Første ordre i nysatsningen er signert med Saga Fjordbase AS i Florø som omfatter konstruksjon og bygging av en tank på 500 kubikkmeter. Denne skal leveres i slutten av mai i år. Det nye segmentet med LNG-tanker er svært interessant for oss, sier Ræstad. Tanken er konstruert ved hjelp av Inventor. Totalt har bedriften tre konstruktører som bruker konstruksjonsverktøyet. Våre designere som har lang erfaring innen tankdesign, tar seg av styrkeberegningene med hjelp av verktøyet Ansys. Det fine med Ansys Hugo Øyen foran den nye produksjonshallen. er at det fungerer godt sammen med Inventor, legger han til. Ellers har han stort sett bare lovord om Inventor. Stort sett er dette et verktøy som passer godt til våre behov, sier han. Men han håper at neste utgave har muligheter for autolagringsfunksjon. Savner autolagring Det er dessverre litt mange ganger at Inventor «klikker». Når du ikke har noen autolagringsfunksjon som går i bakgrunnen kan du risikere at flere timers arbeid går tapt. Det hadde vært bedre hvis Inventor hadde hatt samme lagringsfunksjon som AutoCAD. Når du sitter og arbeider intenst med en konstruksjon, glemmer du fort at du skal mellomlagre arbeidet, sier Ræstad. Hullfunksjonene er også et punkt han ønsker kunne bli forbedret. Når du skal skjære hull i en tank kan du ikke bruke hullfunksjonen fordi det er en krummet flate. Her må du ta til kunstgrep for å få til dette og det burde kunne vært gjort enklere, sier han. Fabrikasjon hos oss skjer hovedsakelig ved hjelp av sveising. Her kunne han også tenkt seg forbedringer på BOM i forhold til sveiser/fuger. Det kommer med, men det burde være enklere å koble opp mot prosedyrer og lignende. Det er like viktig å spore sveis som materialer, hevder Ræstad. Utrolig bra konstruksjonsverktøy Bortsett fra dette er de godt fornøyd med Inventor. Det er et utrolig bra konstruksjonsverktøy som har mange muligheter, sier han. Dessuten er det greit å få tak i nye folk som behersker programmet.

NTI NESTORNEWS 3/2008

NTI NESTORNEWS 3/2008 NTI NESTORNEWS 3/2008 Sivilingeniør Rolf Olset AS Vestdavit AS Skanska Statens Vegvesen Region Sør Garnes Data as FMC Kongsberg Metering A/S Snøhetta NTI Nestor AS - Sandvika - Ålesund - Stavanger - Bergen

Detaljer

Fremtidens Byggenæring

Fremtidens Byggenæring Fremtidens Byggenæring Behov for BIM-kompetanse : Lær deg fremtidens byggverktøy NÅ Les mer side 20 Signalbygg fra fremtiden: Styrer alle driftsprosesser fra internett Berg Studentby i Trondheim: Salgsprospektene

Detaljer

cadmagasinet m e s s e s p e s i a l bygg

cadmagasinet m e s s e s p e s i a l bygg cadmagasinet m e s s e s p e s i a l bygg INNHOLD Fra beregning til praksis med full treff... side 2 Raskere og enklere i gang med 3D og BIM... side 3 Ny kunnskap - hvor du vil, når du vil... side 4 Klassifisering

Detaljer

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper n Røde tall på bunnlinjen: Sviktende rutiner får skylda Side 4 n Felles prosjektering: Omstilling gjennom økt erfaring Side 10 n Jobb og utdanning: BIM-kompetanse ettertraktet Side 14 BuildingSMART En

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo PROSJEKT NR. 6 TILGJENGELIGHET Åpen Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05

Detaljer

M E S S E S P E S I A L I N D U S T R I

M E S S E S P E S I A L I N D U S T R I cadmagasinet M E S S E S P E S I A L INDUSTRI INNHOLD Unngå ineffektive prosesser... side 2 Ny kunnskap hvor du vil, når du vil... side 4 Fleksible og gunstige leieløsninger... side 5 Fra 2D til 3D...

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

«Norge i bilder» har blitt enda bedre

«Norge i bilder» har blitt enda bedre Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/12 «Norge i bilder» har blitt enda bedre Nye og historiske flyfoto (ortofoto) fra hele landet er blitt enda mer brukervennlige og tilgjengelige

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 1 / 1 4 Funksjonsbasert klassifikasjon Arkivering fra sosiale medier Arkivar og nyutdannet Standardisert arkivdanning gir forretningsverdi Beredskap

Detaljer

Systemer for noen og enhver

Systemer for noen og enhver Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Bedriftsøkonomi 6. utgave - Ekstern kompetanse: SNEKRER ERP SELV: Forsinket årsregnskap: Unngå straffeskatt Notar legger til bransjemoduler Én av ti må svi

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Hvordan BIM kan bidra til en mer leanorientert prosjekteringsfase Stian Kristiansen Veileder Bo Terje Kalsaas Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM

PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM IMM NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Fakultet for maskinteknikk Institutt for maskinkonstruksjon og materialteknikk Forord Hensikten med denne rapporten

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

ADVANTAGE DIGITALISERING AV ARBEIDS HVERDAGEN. A-meldingen HR Rapportering Elektronisk fatura til privatpersoner

ADVANTAGE DIGITALISERING AV ARBEIDS HVERDAGEN. A-meldingen HR Rapportering Elektronisk fatura til privatpersoner ADVANTAGE Et magasin fra UNIT4 Agresso Nr 3, 2014 DIGITALISERING AV ARBEIDS HVERDAGEN A-meldingen HR Rapportering Elektronisk fatura til privatpersoner ADVANTAGE INNHOLD 04 07 12 22 Ansvarlig utgiver UNIT4

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV HOVEDPROSJEKT: INTRANETT FOR LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET VÅREN 2012 AV H12D02: JARL-HÅVARD HOLEN OLE-MARTIN LARSEN FREDRIK SETHNE-ANDERSEN ANDRÉ RITARI I SAMARBEID MED LAST MILE COMMUNICATION

Detaljer

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER Vi har her de beste forutsetninger og en sterk ambisjon om å «spille våre kunder

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus TEMA: REFERANSER OG PROSJEKTER Nr 3-2005 Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus SAP supermenn Via bransjens mest erfarne SAPkonsulenter, implementerer og utvikler vi systemer som gir

Detaljer

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO :magasinet B :konkurranse :nytt fra ARCen Møt Geodata på Geomatikkdagene 2013 Dette årets brukerkonferanse var den 21. Norske ESRI Brukerkonferansen

Detaljer

hvor SikkEr Er din bedrift?

hvor SikkEr Er din bedrift? Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1028/2012 www.proact.no Probox - Gir bedriftsmarkedet et sikkert alternativ til Dropbox Enklere, billigere

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

MASTEROPPGAVE 2011. DATO: 14.juni 2011. 5D Building Process - Model based project management

MASTEROPPGAVE 2011. DATO: 14.juni 2011. 5D Building Process - Model based project management Institutt for konstruksjonsteknikk Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi NTNU- Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet TILGJENGELIGHET MASTEROPPGAVE 2011 FAGOMRÅDE: Konstruksjonsinformatikk

Detaljer