Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT"

Transkript

1 Foto: Espen A. Istad K U N D E M A G A S I N F R A I S TA D Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT Nr. 1/2013 Vil ha FULL FART

2 30 % lavere strømregning på to år Strømregningen i januar 2013 ble ca kr lavere enn i januar 2011 for en normal husholdning i Molderegionen. Sist vinter ga de laveste strømregningene på mange år. Det er to hovedårsaker til den positive utviklingen for strømkundene. - For det første var kraftsituasjonen sist vinter en helt annen enn for et par år tilbake. Det var mye vann i magasinene, og energikildene Norge importerer strøm fra var i full drift. For det andre har kundene i Istadområdet den laveste nettleien i fylket, sier Anita Øyen, markedssjef i Istad Kraft AS. Overraskende sommer Strømprisene steg noe i vår, på grunn av det kalde og tørre været, før de igjen stabiliserte seg. - Prisen i sommer var likevel overraskende høy, og man fikk ikke samme lave pris som i fjor sommer. Årsakene er sammensatte. Det var en forholdsvis tørr og varm sommer i Skandinavia, mye kjernekraft har vært ute av drift på grunn av inspeksjon, kabelforbindelsene til utlandet har vært åpne og ikke minst har en svekket kronekurs hatt innvirkning fordi energi handles i Euro, sier Øyen Hyggelig høst Utover høsten ser det imidlertid ut til at vi får hyggelige strømpriser. - Det er vanskelig å si med sikkerhet, for mange forhold spiller inn på strømprisen. Men per i dag forventes det en lav strømpris gjennom høsten og vinteren, sier Øyen. Dette skyldes svake markeder for kull, CO2 og tysk kraft. Nedbør viktig Hun understreker at lite tyder på en utvikling med så lite vann i magasinene som før vinteren i 2010/2011, da strømprisen gikk kraftig opp. - Dette avhenger selvsagt av været utover høsten og vinteren. Statistisk sett vil det i normale år komme nok nedbør til å fylle magasinene. Blir det derimot lange perioder uten nedbør før kulden setter inn, kan strømprisen bli noe høyere, sier Øyen. Laveste nettleie Romsdalingene i Istad Nett sitt nettområde har over lang tid også hatt fylkets laveste nettleie. - Over tid er det gjort en del viktige investeringer i strømnettet vårt. Det gjør at vi i dag har en god og effektiv drift av nettet. Dette nyter nettkundene i regionen godt av. Nettleien i området har vært stabilt lav lenge. Ett usikkerhetsmoment fremover vil bli kostnadene vi får knyttet til Statnett sitt sentralnett nå som de står foran store investeringer. Dette gjelder for så vidt hele landet, sier Gerhard Eidså, daglig leder i Istad Nett AS.

3 Foto: Espen A. Istad Brunvoll vil spare energi Hensynet til miljøet og økonomisk gevinst motiverer den tradisjonsrike Moldebedriften. Brunvoll AS er en stor bedrift som produserer thrustere til båter. I løpet av ett år bruker bedriften 5,3 GWh energi. Dette tilsvarer strømforbruket til mer enn 250 husstander. Nå deltar Brunvoll i Energinettverk Istad der de sammen med ti andre virksomheter får hjelp til å redusere energiforbruket sitt. til nye lokaler på Årø. - Hjelpen vi får gjennom energinettverket er gull verd for oss når vi skal planlegge det nye bygget vårt på Årø. Da kan vi ta med hensyn til energiforbruket fra første stund. Vi kommer til å spare mye, sier Huse - Vi bruker mest energi på lys og oppvarming av lokalene våre på Årø og i Molde sentrum. Brunvoll er en gammel bedrift. Bygget vårt i sentrum er like gammelt og har blitt bygd om gang på gang. Dette gir noen utfordringer knyttet til energiforbruk. Blant annet er ventilasjonsanlegget dimensjonert for produksjonen som var her tidligere, og ikke kontorene vi har her i dag, sier Ole Huse, bedriftselektrikter i Brunvoll AS. Miljø og økonomi Det er to årsaker til at Brunvoll vil spare energi. - For det første er vi opptatt av å være en «grønn» bedrift. Energisparing er et viktig tema i den maritime bransjen som vi er del av. Kundene våre er bevisste på at produktene våre må gi dem lavest mulig energiforbruk, og at bedriften vår har en tydelig miljøprofil. Det er bra, for energi er et knapphetsgode. For det andre kan vi spare mye penger på lavere energiforbruk. Analysen vi har fått gjennom Energinettverk Istad viser at vi faktisk kan spare opp mot 1 million kroner i året, sier Huse. Nytt bygg I løpet av de nærmeste årene skal Brunvoll flytte fra sentrum Energinettverk Istad Det er Istad Kraft i samarbeid med blant andre ENØK-senteret som står bak initiativet om Energinettverk Istad. - Målet med nettverket er å redusere energiforbruket til bedrifter som i dag har et forbruk over 1 GWh. 11 bedrifter i Molderegionen deltar i nettverket. Istad Kraft og ENØK-senteret bidrar som rådgivere for bedriftene og i søknadsprosessen til Enova om støtte til sparetiltakene, sier Anita Øyen, markedssjef i Istad Kraft AS. Møre og Romsdal fylkeskommune gir støtte til analyse av sparepotensialet hos bedriftene som deltar i energinettverket. Alle bedriftene i nettverket har nå gjennomført en slik enøk-analyse og er klar for å sette i verk sparetiltak.

4 Foto: Espen A. Istad Vil ha full fart Ga støtte til motorsport i Malmedalen. Istadfondet trakk ut én tildelingssjef i hver kommune. Tildelingssjefene fikk bestemme hvem som skulle motta kroner fra Istadfondet i sin kommune. Da Sondre Mikal Fostervoll ble tildelingssjef for Fræna fikk pengene fart på seg. Jeg vil støtte opp om motorsportmiljøet i Malmedalen. Det er viktig at vi har et slikt tilbud i regionen. Her kan ungdom dyrke sin interesse for fart og motor, sier Fostervoll. Ingen tvil Han kommer fra en fartsglad familie. Sammen med faren og broren min har jeg drevet med road racing. Vi har sett betydningen av å ha tilgang på anlegget i Malmedalen. Det var ingen tvil om hvem som skulle få støtten når jeg nå fikk muligheten som tildelingssjef, sier Fostervoll. nye krav til motorsportanlegg, og den siste tiden har anlegget i Malmedalen blitt oppgradert på dugnad. Jeg håper støtten på kroner kan være til nytte, selv om det er kostbart å drive en slik bane. Kanskje andre også blir inspirert til å gi, sier Fostervoll. Mye dugnad Det er ikke flust med penger i motorsportmiljøet. Mye må gjøres på dugnad. Ordnede forhold Utenom det lokale tilbudet i Malmedalen, er nærmeste bane for fartsglad ungdom på Frøya i Trøndelag. Fostervoll mener det blir litt langt å reise hver gang man vil tråkke pedalen i bunn. Senteret i Malmedalen drives på frivillig basis. De holder åpent et par dager i uka. Før var det mulighet til å leie go cart ved banen, det gikk dessverre ikke rundt økonomisk. Nå er det viktig at tilbudet opprettholdes for dem som har eget utstyr. Det har kommet en del På en slik bane kan ungdommene kjøre under ordnede forhold. De kan samles om en felles interesse uten at det har negative konsekvenser for dem selv og omgivelsene. Det er viktig, sier Fostervoll.

5 Kjempegreier! Årets tildeling var første gang Istadfondet gjennomførte ordningen med lokale tildelingssjefer i kommunene. Fostervoll er godt fornøyd med ordningen. Kjempegreier. Jeg håper Istad fortsetter med ordningen. Dette er med på å sikre at et mangfold av fritidsaktiviteter kan få støtte. Det er mange fritidstilbud som ellers ikke blir prioritert. For dem er dette en gylden mulighet, sier Fostervoll. Istad Kraft kan bekrefte at ordningen med tildelingssjefer vil fortsette også neste år. Alle som brenner for et fritidstilbud i Eide, Fræna, Midsund, Aukra, Gjemnes og Molde kan søke om å få bli tildelingssjef. Følg med på informasjonen som blir lagt ut istad.no eller last ned Istad sin App, så kan det bli du som deler ut støtte neste gang! FAKTA OM ISTADFONDET Gjennom Istadfondet gir Istad AS sponsormidler til lag og organisasjoner som bidrar positivt for barn og unge i lokalmiljøet, og dermed stimulerer disse til videre arbeid. I tillegg bidrar Istad til at en rekke lag og foreninger får tildelt midler gjennom Prosjekt tilhørighet. I samarbeid med kulturavdelingen i hver kommune har Istadfondet gjennomført tildelingen for Tildelingssjefenes valg Fræna: Sondre Mikal Fostervoll - Malmedalen Motorsenter Eide: Steffen Holberg - Strand velforening Midsund: Monica Eikebø - Røberg friområde Gjemnes: Frank Ohr - Batnfjord speidergruppe Aukra: Stian Vestavik - Aukra Sykkelklubb Molde: Roy Arne Sekkeseter - Hjelset-Kleive Fotball Foto: Espen A. Istad I forbindelse med tildelingen fra Istadfondet i 2013 var det mulig å være med i en konkurranse om å bli tildelingssjef via Istad App en. Tildelingssjefen i hver kommune bestemmer et lag i sin kommune som skal få en ekstra tildeling på ,- fra Istadfondet. Her er tildelingssjefene og hva de valgte å gi støtte til:

6 Elsikkerhet redder liv Årlig brenner mellom og boliger her til lands. Halvparten har en årsak knyttet til elektrisitet. Derfor er det svært viktig å ta elsikkerhet på alvor. - Det er huseier og den som bruker boligen som har ansvar for at det elektriske anlegget er i orden og at elektriske apparater brukes riktig, forteller Lene Strøm, elsikkerhetssjef i Istad Nett AS. Jevnlig kontroll Istad Elsikkerhet er en avdeling i Istad Nett AS og fungerer som Det lokale eltilsyn (DLE) i Istad sitt forsyningsområde Eide, Fræna, Midsund, Aukra, Gjemnes og Molde. Ingeniørene i Istad Elsikkerhet har solid erfaring på feltet. - Det kan være en god idé å gjennomføre en jevnlig kontroll av elanlegget i boligen. I mange tilfeller kan en slik kontroll også gi rabatt på forsikringen av boligen. Kontakt ditt forsikringsselskap for tips om hvem som kan utføre kontroll av elanlegget ditt, sier Strøm. Kun elektroinstallatører Hun understreker også at det er spesielt viktig at alt arbeid på det elektriske anlegget i boligen må utføres fagmessig av registrert elektroinstallatør. - I dag får man kjøpt det meste av utstyr til slikt arbeid på butikken, men man må være klar over at det meste må utføres av autorisert personell. Og når du har fått utført en jobb, må du få en såkalt samsvarserklæring fra den som har utført arbeidet. Dette er en garanti for det utførte arbeidet, sier Strøm.

7 Tips om elsikkerhet Som huseier og bruker av elektriske apparater er det mye du selv kan gjøre for å unngå ulykker og skade: Les alltid bruksanvisningen nøye før nye elektriske apparater tas i bruk. Alt elektrisk utstyr skal være CE-merket. Følg alltid med når du bruker elektriske apparater også vaskemaskin og tørketrommel. Slå alltid av apparatene etter bruk, og trekk ut støpselet på apparater med termostat (kaffetrakter, brødrister, strykejern og lignende). Bruk aldri lyspærer som har høyere wattstyrke enn lampen er beregnet for. Bruk aldri løse lamper eller frittstående varmeovner i barnerom. Sørg for god luftsirkulasjon rundt TV og musikkanlegg, og gjør det til en vane å skru utstyret helt av når det ikke er i bruk. Trekk ut støpselet på store apparater som komfyr, vaskemaskin, tørketrommel og varmtvannsbereder én gang i året for å unngå varmgang. Husk alltid å skru av stekeplater/komfyr etter bruk. Sørg for å få montert flere stikkontakter i stedet for skjøteledninger og «løse dobbeltkontakter». Bruk aldri skjøteledning koblet til annen skjøteledning Kontroller jevnlig sikringer, koblingsbokser, brytere, stikkontakter, støpsler og lignende se etter brunsvidde merker og kjenn om noe er unormalt varmt. Ta i tilfelle kontakt med autoriserte fagfolk. Se istadnett.no for mer informasjon om Istad Elsikkerhet.

8 Istad AS Plutov. 5, 6405 Molde Telefon e-post: SER DU FORSKJELLEN? Samme priser som konkurrentene. Engasjert i lokalsamfunnet.

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

Vi utdanner fremtidens fagfolk

Vi utdanner fremtidens fagfolk Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Smart strøm til Lofoten 08 Vi utdanner fremtidens fagfolk Se

Detaljer

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg N R 2. N O V E M B E R 2 0 0 9 2 7. å r g a n g Vi er HELT NØDVENDIGE for deg Side 8 9 Vinn elektronisk kjøkkenvekt X-ord, side 15 Mer fornybart må fram Side 2 3 Hvorfor må jeg leie nettet? Side 4 5 FOTO:

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Prøv vår nye hjemmeside! Narvik Energinett har fått ny hjemmeside. Nå blir det lettere for deg å holde oversikt over

Detaljer

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2012 30. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Større, slankere, vakrere 16 En jobb å anbefale Lærlingene Ola-Johan Kristoffersen og

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

Nå kan du bestille nye informasjonsbrosjyrer om elsikkerhet med din egen logo!

Nå kan du bestille nye informasjonsbrosjyrer om elsikkerhet med din egen logo! Nå kan du bestille nye informasjonsbrosjyrer om elsikkerhet med din egen logo! har bearbeidet tidligere informasjonsbrosjyrer og tilbyr disse nå i en ny utgave. Vi har gjort jobben for deg! Brosjyren kan

Detaljer

Dagmars herjinger. Blendet av nye ipad 16. Premiekryss. Konkurranse. Strømkundenes nye hverdag 06. Nettleia reduseres. Gode råd om strømsparing

Dagmars herjinger. Blendet av nye ipad 16. Premiekryss. Konkurranse. Strømkundenes nye hverdag 06. Nettleia reduseres. Gode råd om strømsparing Konkurranse Premiekryss 14 Vinn en ipad! 15 Blendet av nye ipad 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Dagmars herjinger Dagmar er på sitt verste og skaper feil ved

Detaljer

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en dab-radio! NR 2. HØSTUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt sikrer boliger

Detaljer

Gjør boligen din smart. Her er Apple Watch 16. Premiekryss 15. Konkurranse 14. Unngå brann 12. Fornybar landskamp 6. Strømmen blir borte 2

Gjør boligen din smart. Her er Apple Watch 16. Premiekryss 15. Konkurranse 14. Unngå brann 12. Fornybar landskamp 6. Strømmen blir borte 2 Konkurranse 14 Vinn en dab-radio! Premiekryss 15 NR 1. VÅRUTGAVE 2015 33. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Her er Apple Watch 16 Gjør boligen din smart ILLUSTRASJON: RYTIS DAUKANTAS Styr lys,

Detaljer

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP IMAX i stua 16 Lærlinger er viktig i RLK Lærlinger er en viktig ressurs og sikrer rekruttering

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Kinoopplevelse i baksetet 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Smart og energie ff e k t i v t 13. Smarte målere 14. Unngå overbelastning og brann 10

Kinoopplevelse i baksetet 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Smart og energie ff e k t i v t 13. Smarte målere 14. Unngå overbelastning og brann 10 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. OKTOBER 2011 29. årgang Kinoopplevelse i baksetet 16 Ny tunnel gir nye muligheter Sunndal Energi gjennomfører en stor satsing i den nye tunnelen gjennom

Detaljer

SIKKER HVERDAG. Sikre deg mot komfyrbrann

SIKKER HVERDAG. Sikre deg mot komfyrbrann Røldalsvegen b, 0 dda Tlf. 0 0 - ax 0 eilmelding utenom kontortid 0 0 Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven. januar.: Nyttårsdag -.: Prinsesse Ingrid Alexandra desember uke

Detaljer

Når lynet stjeler strømmen

Når lynet stjeler strømmen Konkurranse Premiekryss 14 Vinn en ipad! 15 IMAX i stua 16 NR 2. HØSTUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Når lynet stjeler strømmen Lynnedslag står for åtte prosent av alle driftsforstyrrelser

Detaljer

KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013. Krafttak. med kraftlaget. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad

KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013. Krafttak. med kraftlaget. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013 Krafttak med kraftlaget Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad 2 Torsdag 21. november 2013 Førjulshilsen fra elverkssjefen Nye

Detaljer

Hvordan - spare penger?

Hvordan - spare penger? Hvordan - spare penger? Foto: dachadesig @ sxc.hu Økonomiguidens beste tips I denne boken finner du gode tips til hvordan du kan spare penger og redusere pengebruken din. Tipsene er samlet fra artikler

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

energi smart En luftig arbeidsplass SIDE 12 AAK AS har gutter som klatrer i vindkraftmarkedet

energi smart En luftig arbeidsplass SIDE 12 AAK AS har gutter som klatrer i vindkraftmarkedet energi smart TEMABILAG I TRØNDER-AVISA FREDAG 30. JANUAR 2015 SIDE 2-3 Christian Stav, konsernsjef i NTE Holding, mener det er et smart trekk å satse på fornybar energi. SIDE 12 En luftig arbeidsplass

Detaljer

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06.

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad Mini! Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Narvik Energinett 100 år For 100 år siden var det en heftig

Detaljer

Bygger ut fiber. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02

Bygger ut fiber. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2012 30. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Større, slankere, vakrere 16 Bygger ut fiber Nord-Salten Kraft har inngått avtale med

Detaljer

Ymber prioriterer stabil strømforsyning til kundene. Det drives kontinuerlig kontroll av strømlinjene for å sikre at leveringssikkerheten

Ymber prioriterer stabil strømforsyning til kundene. Det drives kontinuerlig kontroll av strømlinjene for å sikre at leveringssikkerheten Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Ymber prioriterer stabil strømforsyning til kundene Det drives

Detaljer

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes ENERGI på dagsorden Strømprisene svinger med været Regn og snø over Norge fyller opp kraftanleggenes magasiner og gir oss vanligvis 99 prosent av all elektrisitet som husholdninger og industrien trenger.

Detaljer

ENERGISK START PÅ KARRIEREN

ENERGISK START PÅ KARRIEREN Side 4 Kraftfull framtid Side 6 Overspenning Side 8 Utbyttepolitikk Side 10 Øvre Forsland Side 12 Allsidig fotballklubb ENERGISK START PÅ KARRIEREN Et informasjonsmagasin fra HELGELANDSKRAFT Nr 3-2014

Detaljer

hvor bedriftseiere vil etablere sine virksomheter, Å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bo,

hvor bedriftseiere vil etablere sine virksomheter, Å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bo, Å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bo, hvor bedriftseiere vil etablere sine virksomheter, er en sentral oppgave Ringeriksregionen står ovenfor. Ringeriks-Kraft både ønsker og oppfatter

Detaljer

posten Meningsfull karriere // Smarte tips til energ i sparing // Jubeldag på Vinne skole // vinn 50 RBK-billetter // Avslører husets strømtyver //

posten Meningsfull karriere // Smarte tips til energ i sparing // Jubeldag på Vinne skole // vinn 50 RBK-billetter // Avslører husets strømtyver // INFORMASJON posten 01 RAKEL LAUGTUG OLSEN Meningsfull karriere April 2011 // årgang 13 // Smarte tips til energ i sparing // Jubeldag på Vinne skole // vinn 50 RBK-billetter // Avslører husets strømtyver

Detaljer

Drømmen om å bli flere. Temahefte om tilflytting. www.distriktssenteret.no 1

Drømmen om å bli flere. Temahefte om tilflytting. www.distriktssenteret.no 1 Drømmen om å bli flere Temahefte om tilflytting www.distriktssenteret.no 1 Innhold Forord Flyttehjelp eller samfunnsutvikling? s. 3 Direktøren har ordet s. 4 80 % gjør det. Men virker det? s. 6 Mer enn

Detaljer

Fastelektrikerens boligtips: Det er godt å vite at alt er i orden

Fastelektrikerens boligtips: Det er godt å vite at alt er i orden Fastelektrikerens boligtips: Det er godt å vite at alt er i orden 1 Her trengs det flere strømuttak, som på forsiden. Mange løse kontakter og ledninger kan være farlige. Spar energi. Med et styringsanlegg

Detaljer