90 år 1. Anita Thoresen i ISTAD Kraft: Rett skal være rett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "90 år 1. Anita Thoresen i ISTAD Kraft: Rett skal være rett"

Transkript

1 K U N D E M A G A S I N F R A I S TA D Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT 90 år N r. 4 / Anita Thoresen i ISTAD Kraft: Rett skal være rett

2 Kunden i fokus Hva betyr det når Istad har kunden i fokus som en av sine kjerneverdier? Driv! har spurt Ivar Kosberg, administrerende direktør i Istad. Kunden i fokus, er ikke det bare fine ord til bruk i festtaler? Fine ord er det, og vi er helt avhengig av å bruke fine ord for å kommunisere det som er viktig for oss. Men det er ikke bare fine ord. Det er også handling. Hver dag er 600 medarbeidere på jobb i Istad for å gi våre kunder en bedre hverdag. De sikrer at strømmen kommer frem til boligene våre, de installerer varmepumper, de gir råd om strømsparing, de vedlikeholder oljeplattformene som bidrar til den norske velstanden og mye mer. All aktivitet i Istad handler om at kundene skal få det de forventer av oss. Vi skal lytte og kommunisere slik at vi ivaretar relasjonene til våre kunder på en fremragende måte. Vi setter kunden i fokus. Hvis kunden er i fokus, hvorfor driver dere med så mye annet da? Istadfondet, sandvolleyballskole og sponsing av MFK for eksempel? Vi er heldige og får være del av et godt lokalsamfunn. Dette lokalsamfunnet har vi lyst å gi noe tilbake til. Vi vil være en lokal drivkraft. Våre kunder er ikke bare forbrukere de er også foreldre, fotballtrenere, kulturinteresserte og muligens MFK-supportere. Som den store, lokale næringsaktøren Istad er, ønsker vi å bidra til å utvikle det samfunnet kundene våre er en del av. Forhåpentligvis blir lokalsamfunnet så attraktivt at flere velger å bosette seg her. Da håper vi selvsagt at de nye innbyggerne også vil bli kunder hos sin lokale kraftleverandør. Hvem har høyest prioritet: Kundene eller eierne? Kundene. Men det ene er avhengig av det andre. Uten fornøyde kunder blir det ingen fornøyde eiere. Og uten dyktige eiere som er villige til å satse på Istad som en lokal drivkraft, får vi ikke så mange fornøyde kunder. Er Istad-kundene fornøyd med Istad sitt fokus? Det virker slik. Nylig gjennomførte vi en kartlegging av omdømmet vårt. Her kommer Istad godt ut. Men vi skal være ydmyke. Vi jobber hele tiden med å forbedre oss slik at kundene våre blir fornøyde. Derfor lytter vi til ris og ros. Blant annet har vi fem dyktige medarbeidere som sitter på Istad sitt kundesenter. De har god oversikt over hva kundene mener vi er god på og hvordan vi kan forbedre oss. Dette er kunnskap som kommer godt med når vi til enhver tid skal forbedre oss. Hva vil du si er det viktigste Istad gjør for sine kunder akkurat nå? Istad Nett har bygget ut et strømnett som er veldig stabilt. Dermed er det svært sjelden at kundene i vårt strømnett-område er strømløse. Det er viktig for oss. I tillegg engasjerer vi oss i arbeidet med å se på alternative energiløsninger som kan bidra positivt til den utfordrende kraftsituasjonen i Midt-Norge. Ivar Kosberg, adm. dir. i Istad as.

3 Presentasjon: Istad Kraft Jorunn Havnes Elin Berg Kristin Morstøl Kunden på tråden Istad Nett ielektro Istad Energimontasje Linjebygg Offshore Istad AS Fem blide medarbeidere sitter klar til å hjelpe deg hvis du lurer på noe og ringer Istad Kraft for å få svar. anita Lillås Øyvind sæter Et åpent kontorlandskap i fjerde etasje hos Istad. Telefonen ringer i ett. Det er en jevn strøm av telefoner hit. Men vi merker et ekstra trykk like før fristen for måleravlesning. Selv om mange etterhvert leser av strømmen på hjemmesiden vår, per e-post eller sms, er det fortsatt en del som foretrekker å ringe oss på kundesenteret for å lese av. Vi synes det er hyggelig. Det er bare å ringe oss, smiler Anita Lillås, leder for Istad Kraft sitt kundesenter. Ulike henvendelser Klokken er åtte om morgenen. Dagens første kaffe er skjenket og sentralbordet har åpnet slusene. Kundesenteret holder åpent fra klokken åtte til 16 mandag til torsdag og til klokken på fredager. Vi får mange typer henvendelser. Måleravlesningene kommer i forbindelse med fristen for avlesning. Like etter at strømregningene er sendt ut, ringer en del med spørsmål om fakturaen og forbruket sitt, og i perioden fra april til august får vi en del henvendelser fra elever og studenter som enten flytter ut eller inn av hyblene sine, forteller Lillås. Positivt arbeidsmiljø Som oftest har kundene saklige og fornuftige spørsmål som vi kan gi gode svar på. Men det hender også at folk ringer hit hvis det er noe som irriterer dem. Heldigvis er det ikke så ofte det skjer. Da er det godt å være del av et støttende og positivt arbeidsmiljø, sier Lillås. Hun forteller om et miljø med mye humor og varme. Vi har som mål at alle som ringer hit skal få hjelp og være fornøyde når de har snakket med oss. Som oftest lykkes vi. Men en sjelden gang kommer vi til kort. En gang ringte en dame som lurte på om en feil ved kjøleskapet hennes kunne være årsak til at strømregningen ble så høy. Da hun begynte å brumme og etterligne kjøleskapet for å illustrere hva som kunne være feil, var jeg helt sikker på at noen tulleringte, ler Lillås og legger til: Men det var det ikke. Av og til forteller media at strømprisen kanskje kommer til å gå kraftig opp. Det merkes på kundesenteret. Vi får litt ekstra pågang da, ja. Ofte synes jeg media overdriver og er for tidlig ute med krisemaksimering. Som oftest blir det ingen kraftig prisøkning. Folk som ringer oss i slike perioder vil gjerne ha vår vurdering av prisutsiktene. Da gir vi ærlige svar basert på den informasjonen vi får i markedsmøter og fra ekspertertisen. Folk blir også ekstra oppmerksom på spotprisen i perioder som dette, og de vil gjerne at vi hjelper dem med å sammenligne våre priser med tilbud de har fått fra konkurrenter. Da får de også ærlige svar, sier Lillås. Seriøs aktør Vi tar kundene på alvor og vil ha en god relasjon til dem. Mange kraftselskaper leier inn fremmede selgere for å drive råsalg. I Istad Kraft foretrekker vi heller å sette oss ned en kveld eller to og ringe kundene våre. Vi kjenner Istad Kraft og lokale forhold godt, derfor kan vi svare på det de lokale kundene lurer på. Målet med slike ringekvelder er ikke å drive råsalg, men å komme i dialog med folk. Vi vil ha tilbakemeldinger på hva som er bra med Istad og hva vi kan bli bedre på, forteller Lillås. Useriøse selgere Hun synes det er leit å se at det finnes en del useriøse selgere. En gang fikk vi høre om en som lurte folk til å tro at selskapet han jobbet for var et datterselskap av Istad Kraft. Han fortalte at Istad-kundene derfor trygt kunne bytte og likevel støtte opp om sin lokale kraftleverandør. Det var ren løgn. Jeg synes slikt er frekt og useriøst. Vi vil gjøre vårt for at kraftbransjen skal holde en høyere standard enn som så, konkluderer Lillås.

4 Historiske strømpriser I 2007 var strømprisen 82 øre. Til sammenligning var den i Det viser vår gjennomgang av gamle arkiver i forbindelse med Istads 90-årsjubileum øre ,54 øre 51 øre ,88 øre 58 øre ,28 øre 90 år Historiske tilbakeblikk 1909 /kwh. Prisen ble vedtatt i Molde bystyre 20. September øre/kwh. Samme år kommer Molde Kommunale Elektricitetsverk med et fristende ekstratilbud: Vor støvsuger udlaanes med eller uten betjening øre/kwh (Bolsøy Kommunale Elektricitetsverk) > Tenk: I 1969 gikk 21 % av en persons inntekt til strøm. I 1977 var tallet 8,6 %, og i 2007 var tallet 4,1 %! (Gitt et forbruk på kwh) øre ,59 øre Illustrasjonene viser master med to stolper. På den venstre stolpen er den faktiske strømprisen merket med gult. Den høyre stolpen viser hvor mye strømmen hadde kostet dersom strømprisen hadde vokst like mye som lønningene våre /kwh. 41 tonns transformator til Istad Kraftselskap. Slik lyder en overskrift i Romsdal Folkeblad 10. januar Transport av så tunge gjenstander får oppmerksomhet øre/kwh. Kraftforsyningen i fylket er i 1971 et hett tema blant annet i fylkestinget. Samme år presenterer MOBO planene for Hatleliblokka /kwh. Lokale aviser kan fortelle at folketallet i Romsdal dette året er av dem bor i Molde.

5 33 øre ,90 øre ,86 øre ,24 øre øre/kwh. En avis skriver i 1975 om et dristig is- og snøsmeltesysten. Saken handler om en form for varmekabler i fortau: Utenfor Kirkeveien 27 i Oslo er sivilingeniør MRIF Jan Grosch i ferd med å installere et ganske frekt is- og snøsmeltesystem /kwh. Romsdals Budstikke formidler 27. januar dette året en sak fra Rauma kommunestyre. Ingressen er et sitat: Rauma kommune holder på å gro ned av skog. Det må da gå an å bruke en del av den til oppvarming i stedet for elektrisitet. Vi har mange virkelystne skoleungdommer i kommunen. De vil sikkert kunne gjøre en innsats når det gjelder å hogge skog og ved øre ,76 øre 25 øre ,62 øre 2.465,52 øre

6 Rett skal være rett Ny og bedre teknologi for strømmåling er på vei. Anita Thoresen i Istad Kraft passer på at teknologien i de nye målerne fungerer som den skal. Foreløpig har 3500 strømkunder i Istad-området fått installert nye, automatiske strømmålere. Hvis myndighetene bestemmer seg for det, vil alle få slike målere innen Fordelen med de automatiske målerne er den såkallte toveiskommunikasjonen. Mens strømkundene i dag må lese av strømmen en gang i kvartalet, vil toveiskommunikasjonen sørge for automatisk avlesning en gang i timen. Da kan kunden følge strømforbruket sitt fra time til time via internett. Jeg tror det vil føre til at flere får et bevisst forhold til eget strømforbruk, og at flere kommer til å sette i verk tiltak for å spare strøm når de synes forbruket er for høyt, sier Thoresen. Hun sitter i den andre enden av toveiskommunikasjonen, hos Istad Kraft, og følger med på strømforbruket som rapporteres fra de automatiske målerne. Min jobb går ut på å sikre at målingene blir nøyaktige og at de automatiske målerne fungerer som de skal, forteller hun. Kvalitet og effektivitet Thoresen har tilgang til tre datasystemer som hjelper henne med å sikre at kunden får den kvaliteten og effektiviteten som den automatiske måleren skal gi. Det første er et innsamlingssystem. Her får jeg informasjon om målerne fungerer som de skal eller ikke. Det er sjelden at målerne ikke fungerer, men dersom det likevel skjer, prøver jeg i første omgang å rette opp feilen via datasystemet. Hvis det ikke lar seg gjøre, sender vi ut en montør som ordner opp. En mulig feil er at måleren går for sakte. Det er heldigvis til kundens fordel, men må selvsagt rettes opp det også. Rett skal være rett, smiler Thoresen. Riktig faktura I det andre systemet hennes sammenlignes målingene som rapporteres fra måleren med kundens tidligere forbruk. Da kan jeg se om verdiene virker riktige og gripe fatt i saken dersom de virker for høye eller for lave. Deretter overføres dataene til et kundeinformasjonssystem hvor jeg passer på at fakturaen blir korrekt i forhold til det faktiske forbruket, sier Thoresen. På den måten sikrer hun at rett blir rett i alle ledd fra måleravlesning til strømregningen sendes ut uten at kunden trenger å foreta seg noe som helst. Til sist rapporterer hun til Statnett hvor mye strøm som har blitt brukt i Istad-området. Trives godt Jeg liker jobben min veldig godt. Her får jeg brukt logistikkutdanningen min til noe nytt og fremtidsrettet. Kollegene mine er veldig kunnskapsrike og morsomme å jobbe sammen med. Jeg begynte i Istad for tre år siden, og på de årene har jeg lært utrolig mye. Både fra de erfarne kollegene mine, og ved å delta på kurs. Noe av det unike ved å jobbe i Istad er muligheten du har til å lære nye ting hvis du tar initiativ og viser at du vil noe. Opplæringen du får her er veldig profesjonell, forteller Thoresen.

7 Jubiléet i bilder Istad fyller 90 år i Jubiléet markeres på mange vis. Her er bilder fra aktivitetene i første halvår. 90 år Jazzfestival frokost med Blue Horn Jazzband. Familieskitur til Langdalsbu i måneskinn. Grønn Boks-stand på MoldeTorget. Klasse ved Romsdal vgs planlegger Grønn Boks-stand. Historisk vandring i Istadanleggene. sandvolleyballcup for bedrifter og ungdom. Familieskitur til Trollvasshytta. Morgengrykonsert under Moldejazz. 08 Byvandring langs Moldeelva.

8 Ledige stillinger: VINN middag for to! Prosjektingeniør fjernvarme Istad Nett AS. For prosjektering og prosjektoppfølging/ byggeplasskontroll og drift av fjernvarmeanlegg. Prosjektleder fjernvarme Istad Nett AS. Overordnet ansvar for utredninger, utbygging, fremdrift og økonomi for planlagte fjernvarmeprosjekter. Sivilingeniører og ingeniører elkraft/energi og miljø Istad Nett AS. Tekniske utredninger, planlegging og beregninger for nett- og produksjonsanlegg. aktiviteter innen utbygging, installasjon og vedlikehold av mobil og telenett. Elektrikere gr. L Istad Telemontasje AS. Utbygging, installasjon og vedlikehold av mobil og telenett. Prosjektleder Istad Energimontasje AS. Planlegge og gjennomføre bygging av høgspentanlegg. Ingeniør prosjektering Istad Energimontasje AS. Prosjektering av høy- og lavspentanlegg. Spesielt 22-/66kV kraftlinjer. Har du den eldste strømregningen? Prosjektingeniør toveiskommunikasjon Istad Nett AS. Planlegging, prosjektering og utbygging av toveiskommunikasjon til alle nettkunder i Istadområdet. Anleggsleder Istad Energimontasje AS. Planlegge, lede og gjennomføre prosjekter ute på anlegg. Daglig leder/prosjektsjef Istad Telemontasje AS. Lede firmaets Montører/telemontører Istad Telemontasje AS. Utbygging, installasjon og vedlikehold av mobil og telenett. Energimontører/linjemontører Istad Energimontasje AS. Bygging, vedlikehold og drift av høy- og lavspentanlegg og veibelysning. Les mer om de ledige stillingene på Har du en gammel strømregning liggende? Da kan du vinne middag for to på Molde Fjordstuer. Send årstallet og strømprisen fra fakturaen til: Den som sender inn den eldste strømregningen vinner! Istad AS Plutov. 5, 6405 Molde Telefon e-post:

Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT

Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT Foto: Espen A. Istad K U N D E M A G A S I N F R A I S TA D Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT Nr. 1/2013 Vil ha FULL FART 30 % lavere strømregning på to år Strømregningen i januar 2013 ble ca kr 1.100 lavere

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013. Krafttak. med kraftlaget. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad

KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013. Krafttak. med kraftlaget. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013 Krafttak med kraftlaget Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad 2 Torsdag 21. november 2013 Førjulshilsen fra elverkssjefen Nye

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

hvor bedriftseiere vil etablere sine virksomheter, Å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bo,

hvor bedriftseiere vil etablere sine virksomheter, Å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bo, Å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bo, hvor bedriftseiere vil etablere sine virksomheter, er en sentral oppgave Ringeriksregionen står ovenfor. Ringeriks-Kraft både ønsker og oppfatter

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

posten Meningsfull karriere // Smarte tips til energ i sparing // Jubeldag på Vinne skole // vinn 50 RBK-billetter // Avslører husets strømtyver //

posten Meningsfull karriere // Smarte tips til energ i sparing // Jubeldag på Vinne skole // vinn 50 RBK-billetter // Avslører husets strømtyver // INFORMASJON posten 01 RAKEL LAUGTUG OLSEN Meningsfull karriere April 2011 // årgang 13 // Smarte tips til energ i sparing // Jubeldag på Vinne skole // vinn 50 RBK-billetter // Avslører husets strømtyver

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Gjør boligen din smart. Her er Apple Watch 16. Premiekryss 15. Konkurranse 14. Unngå brann 12. Fornybar landskamp 6. Strømmen blir borte 2

Gjør boligen din smart. Her er Apple Watch 16. Premiekryss 15. Konkurranse 14. Unngå brann 12. Fornybar landskamp 6. Strømmen blir borte 2 Konkurranse 14 Vinn en dab-radio! Premiekryss 15 NR 1. VÅRUTGAVE 2015 33. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Her er Apple Watch 16 Gjør boligen din smart ILLUSTRASJON: RYTIS DAUKANTAS Styr lys,

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Studenter og forskere

Studenter og forskere HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 3 2010 Studenter og forskere Side 2 Størst på eiendommer Beste damer på Helgeland Side 6 Side 8 Administrerende direktør Ove A. Brattbakk

Detaljer

Moderne og nær REGN MED OSS. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2004

Moderne og nær REGN MED OSS. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2004 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2004 Moderne og nær HelgelandsKraft har skapt en helhetlig profil som er moderne og nær 3 På sporet på Helgeland 6 Suksess for syklistene7

Detaljer

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Prøv vår nye hjemmeside! Narvik Energinett har fått ny hjemmeside. Nå blir det lettere for deg å holde oversikt over

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en dab-radio! NR 2. HØSTUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt sikrer boliger

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Én bank, 8 portretter

Én bank, 8 portretter Én bank, 8 portretter Nærportrett av en personlig bank Velkommen til SpareBank 1 Gjøvik Tenk om lokalbanken din var et menneske som vi kunne intervjue? Hvorfor ikke? Siden tanker er grenseløse, tenker

Detaljer

RLK med nye lokaler og nye ansatte

RLK med nye lokaler og nye ansatte Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en dab-radio! NR 2. HØSTUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 RLK med nye lokaler og nye ansatte RLK er i vekst

Detaljer

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP IMAX i stua 16 Lærlinger er viktig i RLK Lærlinger er en viktig ressurs og sikrer rekruttering

Detaljer