Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet"

Transkript

1 Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV /88 Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortroligpga Fortrolig fra dato: Li-Stein NS Tittel Investeringsbudsjett, malmberegning Kingenforekomsten Del 5, av større rapportbunke. (BV ) Foriatter Li-Stein, Sparebanken Namdal Dato Bedrift 1987 Li-Stein Kommune Fylke Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad Lierne Nord-Trøndelag Trondheimske Fagområde Dokument type Forekomster Geologi Malmberegning Dalbekken = Kingen Økonomi Råstofftype Emneord Byggningstein Skifer Kvartsitt Sammendrag

2 SPAREBANKEN, namdal ab, LI-STEIN A/S 7884 SØRLI

3 LI-STEIN A/S 7884 SØRLI INVESTERINGSBUDSJETT BRUDD, DALBEKKEN 1.1 SOSIALBYGG 60M2 A KR M/INV 300, PLASTHALL, PRESSENING, FUNDAMENT 100, DIESELTANK(LANES AV NOROL) SPRENGSTOFFLAGER(FINNES I DAG) BORERIGG, PNEUMATISK RIGG M/KOMPR. 600, SLIPEUTSTYR FOR BERGBOR 20, HJULLASTER CAT 1.100, LASTEGAFLER FOR HJULLASTER 50, HYDRAULISK SLAGHAMMER 100, VANNFORSYNING 50,000 1,11 AVLØP 50, STRØM 40, VERKTØY 50, TILRETTELEGSING BRUDD 1.000, UFORUTSATT/PRISSTIGNING 340,000 SUM INVESTERINGER I DALBEKKEN 3.800,000 FOREDLINGSANLEGG, JULE 2.1 HJULLLASTER, TRUCK 100, ELEKTRISK TRUCK 2,5T 200, CONTAINERE FOR SKROT/VRAK 5STK 50, LØFTEBORD 2,5T 4STK 70, KRAN 5STK 110, TRYKKLUFTHAMMERE 5STK 70, KOMPRESSOR M/RØROPPLEGG 130, PALLEBANE VINKELSAGLINJE 2.500, SORTERINGSBORD 30, EMBALLERINGSUTSTYR 20, KANTSAG M/TILLEGGSUTSTYR 400, KONTORINVENTAR 50, VERKTØY 50, MØBLER KONF.ROM/KANTINE 50, KONTORMASKINER (TELFAX/PC/KOPI/NMT) 100, GARDEROBEUTSTYR 35, VEKT 50, UFORUTSATT/PRISSTIGNING 405,000 SUM INVESTERINGER I FOREDLING, JULE 4.500,000 TOTAL INVESTERING I ANLEGG (1+9)8.300,000

4 LI-STEIN A/S 7884 SØRLI INVESTERINGSBUDSJETT LEVERINGSMANED FAKTURAMANED 1. BRUDD, DALBEKKEN 1.1 SOSIALBYGG 60M2 A KR M/INV - 300,000 juni PLASTHALL, PRESSENING, FUNDAMENT 100,000 juni DIESELTANK(LANES AV NOROL) SPRENGSTOFFLAGER(FINNES I DAG) 1.5 BORERIGG, PNEUMATISK RIGG M/KOMPR. 600,000 april SLIPEUTSTYR FOR BERGBOR 20,000 april HJULLASTER CAT 1.100,000 april LASTEGAFLER FOR HJULLASTER 50,000 april HYDRAULISK SLAGHAMMER 100,000 april VANNFORSYNING 50,000 juni AVLØP 50,000 juni STRØM 40,000 juni VERKTØY 50,000 juni TILRETTELEGGING BRUDD 1.000,000 august UFORUTSATT/PRISSTIGNING 340,000 SUM INVESTERINGER I DALBEKKEN 3.800,000 FOREDLINGSANLEGG, JULE 2.1 HJULLLASTER, TRUCK 2.2 ELEKTRISK TRUCK 2,5T 2.3 CONTAINERE FOR SKROT/VRAK 5STK 2.4 LØFTEBORD 2,57 4STK 2.5 KRAN 5STK 2.6 TRYKKLUFTHAMMERE 5STK 2.7 KOMPRESSOR M/RØROPPLEGG 2.8 PALLEBANE 2.9 VINKELSAGLINJE 2.10 SORTERINGSBORD 2.11 EMBALLERINGSUTS1YR 2.12 KANFSAG M/TILLEGGSUTSTYR 2.13 KONTORINVENTAR 2.14 VERKTØY 2.15.MØBLER KONF.ROM/KANTINE 2.16 KONTORMASKINER (TELFAX/PC/KOPI/NMT) 2.17 GARDEROBEUTSTYR 2.18 VEKT 2.19 UFORUTSATT/PRISSTIGNING 100, ,000 50,000 70, ,000 70, ,000 80, ,000 30,000 20, ,000 50,000 50,000 50, ,000 35,000 50, ,000 SUM INVESTERINGER I FOREDLING, JULE 4.500,000 desember 1988 desember 1988 desember 1988 desember 1988 desember 1988 desember 1988 desember 1988 desember % febr. 75% okt.88 desember 1988 desember % jun. 7.5% okt. 88 desember 1988 desember 1988 desember 1988 desember 1988 desember 1988 desember 1988 TOTAL INVESTERING I ANLEGG(1+9) 8.300,000

5 LI-STEIN A/S 7884 SØRLI FINANSIERINGSPLAN Aksjekapital kr Ansvarlig lån aksjonærer kr Tilskudd DUF kr Ansvarlig lån N-T fylke kr Lån Industribanken kr Kassekreditt Sparebanken NAMDAL kr Total kr Herav til finansiering av anleggsmidler kr Driftskapitalbehov i hht. likv. budsjett med tillegg for uforutsatte poster kr Totalt disponert kr

6 LI-STEIN A/S 7884 SØRLI DRIFTSBUDSJETT ALLE TALL I 1000KR DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER 2.1 LØNN PRODUKSJON/ADM DRIFT BRUDD TRANSPORT BRUDD/JULE DRIFT UTSTYR/DR.MATR ENERGI LEIETJENESTER BRUDD REGNSKAP/REVISJON DRIFT KONTOR FORSIKRINGER MARKESFØRING REISE/DIETT HUSLEIE AVSKRIVNINGER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT(1-2) FINANSKOSTNADER ESKTRAORD.POSTER TILSKUDD MF. 250 TILSKUDD OPPLÆRING TILSKUDD OPPSTART ARSRESULTAT(3-4-5)

7 FORUTSETNINSER 1.DRIFTSINNTEKTER PRODUKSJON I M2 1.BRUDDHELLER 10% SAGET FLIS 80% PLATTINS 10% SUM PRIS PR.M2 1.BRUDDHELLER o SAGET FLIS PLATTINS TOTAL OMSETNING PR.AR 1000KR 1.BRUDDHELLER SASET FLIS PLATTINS SUM OMSETNING PR. AR DRIFTSKOSTNADER 2.1.LØNN PRODUKSJON/ADMINISTRASJON ANTALL ARSVERK KLYVERE 06 e 8 e DRIFT BRUDD 1,52 2,52,52,5 INTERN TRANSPORT JULE o SAGLINJE/PAKKINS SEKRETÆR KONTOR ANTALL ARSVERK 1,512 14,514,514,5

8 GJENNOMSN.LØNN M/FERIP. PR. ANSATT PR.AR1000KR LØNN DAGLIG LEDER 1000KR TOTALE LØNNSKOSTNADER I 1000KR,LØNNSKOSTNADER ARBEIDSGIVER AVG 10.5% SUM I 1000KR DRIFT BRUDD BORRING SPRENGING DIESEL SHOWEL DEKK V.HOLD/OLJE MV V.HOLD BORRIGG SUM I 1000KR TRANSPORT BRUDD/JULE TRANSPORT M I TONN PRIS KR/TONN TRANSPORT SUM KOSTNADER TIL TRANSPORT I 1000KR

9 2.4.DRIFT UTSTYR/DRIFTSMATERIELL DIAMANTSAGBLAD REP./V.HOLD UTSTYR KLYVEVERKTØY, FORBRUK DRIFT TRANSPORTUTSTYR JULE ARBEIDSTØ DIVERSE KOSTNADER SUM KOSTNADER TIL DRIFT UTSTYR/DRIFTSMATR. I 1000KR ENERGI EL.KRAFT/OLJE MV, TALL I1000KR LEIETJENESTER BRUDD AVDEKKING MV. I 1000KR REGNSKAP/REVISJON REGNSKAPSFØRSEL REVISJON SUM I 1000KR DRIFT KONTOR TELEKOSTNADER 25.~ ca PORTO KONTORREKV SUM I 1000KR ===

10 2.9.FORSIKRINGER ULYKKE, AVBRUDD, OSV. SUM I 1000KR MARKEDSFØRIN MARKEDSFØRING, VESENTLIG UTLANDET I 1000KR REISE/DIETT SUM I 1000KR HUSLEIE AVTALE MED LIERNE KOMMUNE ALLE TALL I 1000KR AVSKRIVNINGER LEVETID CA. B AR TALL I 1000KR FINANSKOSTNADER ANSV. LAN ASKJONÆR INDUSTRIBANKEN DUF 125 KK SN-BANK SUMI 1000KR

11 I. JI -STEIN A/S 7884 SØRLI DRIFTSBUDSJETT KR MANEDLIG DRIFTSINNTEKTER JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES TOT 0 DRIFTSKOSTNADER 2. DRIFT BRUDD LØNN/ARB.G.AVG TRANSPORT 2.4. DRIFTSMATR. MV ENERGI LEIETJENESTER 2.7. REGNSKAP/REV DRIFT KONTOR 1119.FORSIKRING 2.10.MARKEDSFØRING 13.AVSKRIVNINGER 1111.REISE/DIETT EUM DRIFTSKOSTNADER 11 DRIFTSRESULTAT

12 JI-STEIN A/S 7884 SØRLI DRIFTSBUDSJETT KR MANEDLIG JAN FES MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES TOT 1. DRIFTSINNTEKTER IIDRIFTSKOSTNADER 11. LØNN/ARB.G.AVG DRIFT BRUDD TRANSPORT DRIFTSMATR. MV ENERGI I I. LEIETJENESTER 2.7. REGNSKAP/REV. 11.DRIFT FORSIKRING KONTOR 2.10.MARKEDSFØRIN REISE/DIETT 13.AVSKRIVNINGER Il DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT

13 11! 1 LI-STEIN A/S le 7884 SØRLI LIKVIDITETSBUDSJETT KR JAN/FEB MAR/APR MAI/JUN JUL/AUG SEP/OKT NOV/DES INNBETALINGER FRA: II 1.1. DEBITORER UTBETALINGERTIL: ARB.G.AVG. LØNN M/SKT&FP 2.2. DRIFT BRUDD DRIFTSUTSTYR..5.ENERGI 2.7. REGNSKAP/REVISJON 4 ii2.8. DRIFT KONTOR FORSIKRINGER 2.10.MARKEDSFØRING REISE/DIETT 16 LIKVIDITETSENDRING FRA DRIFTEN -101 II lifinansielle INNBETALINGER: I1. AKSJEKAPITALINNB INV.TILSKUDDDUF 113. LAN ANSVARLIG INDUSTRIBANKEN LAN NT.F TILSKUDD MF/DUF 6. ANSV. LAN AKSJONA FINANSIELLE UTBET: 2. KJØP MASK/UTST MERVERDIAVGIFT: II RENTER INNGAENDE KK/LAN AVG. II SAMLET LIKV.ENDRING , IILIKVIDITETSRESERVE I BEG. AV PERIODEN 0 II LIKVIDITETSRESERVE I SLUTTEN AV PERIODEN

14 -r LI STEIN AIS 7884 SØRLI LIKVIDITETSBUDSJETT KR I I /NNBETALINGER FRA: 1.1. DEBITORER IUTBETALINGER TIL: 2.1. LØNN M/SKT&FP 341 i 2.1. ARB.G.AVG. 14 IN2.2. DRIFT BRUDD 2.3. TRANSPORT 32 ne 2.4. DR/FTSUTSTYR ENERGI REGNSKAP/REVISJON DRIFT KONTOR- 12 i MARKEDSFØRING FORSIKRINGER REISE/DIETT JAN/FEB MAR/APR MAI/JUN JUL/AUG SEP/OKT NOV/DES LIKVIDITETSENDRING ifra DRIFTEN 574 FINANSIELLE INNBETALINGER OPPLÆRINGSTILSKUDD 2. OPPSTARTINGSTILSKUDD IFINANSIELLE UTBET: i 1. RENTER KK/LAN 0 MERVERDIAVGIFT: 1. INNGAENDE AVG. 263 UTGAENDE AVG SAMLET LIKV.ENDRING LIKVIDITETSRESERVE I BEG. AV PERIODEN LIKVIDITETSRESERVE 10I SLUTTEN AV PERIODEN

15 LI-STEINA/S 7884 SøRLI MALMBEREGNINGAV KINGENFOREKOMSTEN Volumberegningener foretattpå grunnlagav opplysningerfra kjerneboring i 1977 og 1986, samt fra prøvedrift Ut fra ekslsterendeborhullsmønsterer det konstruertgeologiskeprofiler. Hvert profil er gitt et Influensområdetilnærmetllk mektighetenav sklferpakken tll hver side av profilet.på den måten dannes et tredlmensjonalt blokkmensterav feltet (jfr. skisse). Arealet av hvert enkelt skikt av lys og mørk sklfer 1 det enkelteprofil er beregnet.multiplisertmed breddenav blokka glr dette volumetav det enkelte skiferlag.vi har såledeskommet fram til et samlet volum av mørk og /ys sklfer. Hver m3 sklferblokkgir 20 m2 salgbartp9dukt. Dermedkan det enkelt beregnes en samletmehgde salgbar skifer i m. De'enkeltesklkt i skiferpakkener nummerertfortløpendefra toppenog nedøver 1 pakken. Lys sklfer er gltt bokstavkodel og mørk M. Profilbreddener 70 meter. PROFIL 210 LAG LENGDE GJ.SN.TYKKELSE AREAL VOLUM ANMERKNINGER 1 Fins lkke 1 profilet M1 Fins lkke 1 profilet L M L SUM

16 LI-STEIN A/S 7884 SØRLI Prof LAG LENGDE GJ.SN.TYKKELSE AREAL VOLUM ANMERKNINGER L1 Fins lkke 1 profllet M1 Fins ikke i profilet L M L SUM PROFIL 350 LAC LENGDE GJ.SN.TYKKELSE AREAL VOLUM ANMERKNINGER Ll M L M Mekt1 het kan være større SUM PROFIL 420 LAG LENGDE GJ.SN.TYKKELSE AREAL VOLUM ANMERKNING L M L L SUM

17 I. LI-STEINA/S 7884 SØRLI PROFIL 490 LAG LENGDE GJ.SM.TYKKELSE AREAL VOLUM ANMERKNINGER Ll M L M T kkelse estimertfra 420 SUM SAMLRSKJEMA PROFIL LYS SKIFER LlL2 (M3) L3 MØRK SKIFER(M3) M1M2M SUM RES2 I M TOTAL RES M2

18 LI-STEIN A/S 7884 SØRLI Ut fra erfaringerfra ordlnærdrift og fra prøvedrift,har en kommet til følgende kvalltetsvurdering: Ll: UsIkker kvalltet1 og med at den lkke er prøvedrevet.nå prøves 1 drlft. )11:Vurderes som bra. Prøvedrevet.Kvalltetensynes å være god. M2: Ordinær drift 1 flere år. Førsteklasseskvalltet. Borkjerneundersøkelsertyder på at denne kvalltetsmessig11gger klasse med 1(2. k3: Denne har mye uregelmessigheterog forstyrrelser.vurderessom tvilsom. AONNLUSJOM Ml, L2, 1(2og 3 er vurdertsom dr1vbarskifer av god kvalltet.totalt en samlet mektighetpå omkring30 meter.

19 -ffilillimmii IIMINI SIMI PROF1L 210 malt L2 L tio

20 OION M00101ffills ~10E W141.ii PROFIL 280 msh. 460 i313cran Hz fl m

21 11111 MNSION INI fl PROFIL 350 ntah th Px 00 L1 La 40 L en

22 Willalflefla PROFIL 420.o.h. 0 2/ : rt. itz L1 L2 1/77 L S ,10

23 0011 non soweleffir PROFIL 490 IL eo 0786 : 70 L1 5/ AIL W :1m

24 LI-STEINA/S 7884 SØRLI MALMBEREGNINGAV KINGENFOREKOMSTEN Volumberegningener foretattpå grunnlagav opplysningerfra kjernebor1ng og 1986, samt fra prøvedrifti Ut fra eksisterendeborhullsmønsterer det konstruertgeologiskeprofiler. Hvert profil er gitt et influensområdetilnærmetlik mektighetenav skiferpakken til hver side av profilet.på den måten dannes et tredimensjonalt blokkmønsterav feltet (jfr. skisse). Arealet av hvert enkelt sklkt av lys og mørk skifer1 det enkelteprofil er beregnet.multipllsertmed bredden av blokka glr dette volumetav det enkelte skiferlag.v1 har såledeskommet fram til et samlet volum av mørk og lys skifer. Hver m3 skiferblokkglr 20 m2 salgbartpr9dukt.dermed kan det enkelt beregnes en samletmengde salgbarskifer 1 m. De enkeltesklkt 1 sklferpakkener nummerertfortløpendefra toppenog nedover i pakken. Lys sklfer er gitt bokstavkodel og mørk M. Profilbreddener 70 meter. PROFIL 210 LAG LENGDE GJ.SN.TYKKELSE AREAL VOLUM ANMERKNINGER LI Fins ikke 1 profllet M1 Fins ikke 1 profilet L M L SUM

25 LI-STEIN A/S 7884 SORLI Profil 280 LAG LENGDE GJ.SN.TYKKELSE AREAL VOLUM ANMERKN1NGER Ll Fins ikke 1 profilet M1 Fins ikke i profilet L M L SUM PROFIL 350 LAG LENGDE G.I.SN.TYKKELSE AREAL VOLUM ANMERKNINGER L M L M L Mekti het kan være større SUM PROFIL 420 LAG LENGDE W.Sli.TYICKELSE AREAL VOLUM ANMERKNING Ll M L M L SUM

26 LI-STEIN A/S 7884 SØRLI PROFIL 490 LAG LENGDE GJ.SN.TYKKELSE AREAL VOLUM ANMERKNINGER L M L M L T kkelse estimertfra 420 SUM SAMLESKJEMA LYS SKIFER (MS) MØRK SKIFER (M3) PROFIL Ll 2 3 M1M2 M SUM RES I M2 TOTAL RES M2

27 LI-STEINA/S 7884 SØRLI Ut fra erfaringerfra ordinærdrift og_fra prøvedrift,har en kommet til følgende kvalitetsvurdering: LI: Usikkerkvalitet1 og med at den lkke er prøvedrevet.må prøves I dr1ft. MI: Vurderessom bra. L2: Prøvedrevet.KValltetensynes å være god. M2: Ordinær drift i flere år. Pørsteklasseskvalltet. L3: Borkjerneundersøkelsertyderpå at denne kvalitetsmesslgligger I klasse med M2. M3: Denne har mye uregelmessigheterog forstyrrelser.vurderessom tv1i- KONKLUSJON Ml, L2, M2 og L3 er vurdertsom drivbar skifer av god kvalltet.totalten samlet mektlghetpå omkring 30 meter.

28 PROF1L 210 oo rn.o.h pi

29 PROFIL 280 moh. <80, 70 : Ha COM 111N = M MOINIOISIIIII

30 PROFIL ,h th LI t AV, ) MOEINIOINEINION 1011M

31 PROFIL 420 m.o.h / so th L1 Ini 140 : : O sowowi N = =

32 PROFIL 490 rnah ; / / 10 MONOMMOIIIMMOM

33 rfoliter ngmasinaai MOMOIWO

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS Jst Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3592 Trondhcim Kommer fra..arkiv Ntenngsdcpartcmentet

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Dato År. Bergdistrikt

Dato År. Bergdistrikt 5th Postboks Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradenng 7131 Bergvesenet 3071, N-744I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Den 16.12.2010 i k-sak 119/10 vedt Gran kommunestyre reglement for finansforvaltning som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft

Detaljer

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår ÅRSMELDING 201 83.driftsår Forsidebilde:Dversetelvakraftverk24.april2012 DragefossenKraftanleggAS,Besøksadresse:Osveien6,8250Rognan,Postadresse:Postboks20,8251ROGNAN,Telefon:75681950, Telefaks:75681960,Bankgiro:46282018314,Org,NO

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Årsberetning FREVAR KF 2002. FREVAR KF Distriktets miljøbedrift. Vedtatt i kommunestyret 29.04.03 D I S T R I K T E T S M I L J Ø B E D R I F T

Årsberetning FREVAR KF 2002. FREVAR KF Distriktets miljøbedrift. Vedtatt i kommunestyret 29.04.03 D I S T R I K T E T S M I L J Ø B E D R I F T FREVAR KF Distriktets miljøbedrift FREVAR KF - Fredrikstad vann, avløp- og renovasjonsforetak Postboks 143, 162 Fredrikstad Habornveien 61, 163 Gml. Fredrikstad Tlf.: 69 35 73 www.frevar.no Årsberetning

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Dagsorden. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler.

Dagsorden. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.06.2005 223 U33 05/00722 3 Odd Egil Nilsen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET

Detaljer

Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid

Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid Praktisk del hva oppgaven består i Case som består av: - Driftsbudsjett, investeringsbudsjett og avgiftbudsjett - Likvidbudsjett -

Detaljer

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Daglig leders forslag av 14.04.2011 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Daglig leders vurdering... 3 SWOT 2012 2015... 4 Driftsbudsjettets

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012 84. driftsår Innhold: 1. Generelt om Dragefossen Kraftanlegg AS side 2 1.1 Kort informasjon om selskapet side 2 1.2 Selskapets forretningsområder..

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER. kr 856.550,00 kr 155.062,00 kr 251.160,00

FAUSKE KOMMUNE DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER. kr 856.550,00 kr 155.062,00 kr 251.160,00 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/9816 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 09/2058 I Saksbehandler: Frank Bernardsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 071/09 DRIFTSUTV ALG Dato: 25.11.2009 ELDRERÅDET

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

2. PRIS SOM TILDELINGSKRITERIUM

2. PRIS SOM TILDELINGSKRITERIUM 1. PRISTILBUD Vedlagte pristilbudsskjema, se pkt. 4, har sitt utspring i Tromsø kommunes volum med noen justeringer. Pristilbudsskjema er å forstå som et teknisk skjema til bruk i tilbuds- og evalueringssammenheng.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING

KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING J ä Høgskolen i Hedmark KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING 7 dager individuell hjemmeeksamen Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Kongsvinger Eksamensdato: 12. - 19. desember 2014 Eksamenstid: utleveres/innleveres

Detaljer