MØTET HOLDES I: OSLO HANDELSGYMNASIUM, AUDITORIET III, 3. ETG. (HEIS).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTET HOLDES I: OSLO HANDELSGYMNASIUM, AUDITORIET III, 3. ETG. (HEIS)."

Transkript

1 Ordinært Sameiermøte TORSDAG 23. APRIL 2015 Kl 18:30 MØTET HOLDES I: OSLO HANDELSGYMNASIUM, AUDITORIET III, 3. ETG. (HEIS). ADRESSE: PARKVEIEN 65, 0254 OSLO Parkering under gymsalen med innkjøring fra Observatoriegt, eventuelt i skolegården med innkjøring fra Parkveien vis-a-vis Scandic KNA Hotell. Vel møtt. Styret

2 Til behandling foreligger: 1. Konstituering av møtet. Valg av sameier til å underskrive protokollen sammen med ordstyrer. 2. Godkjenning av innkallingen Godkjenning av dagsorden. 3. Styrets årsberetning for Årsregnskap for Budsjett Godtgjørelse for styret og revisor. 7. Innkomne saker. Bredbåndsforbindelse/ADSL-forbindelse. Spisebordstoler. Loftslampe. 8. Valg av styre

3 NAVNESEDDEL TIL BRUK VED SAMEIERMØTET I SAMEIET BEITOSTØLEN ANDELSHYTTER Sameierens navn, hyttenummer og antall andeler, skrives på denne navneseddel som leveres ved inngangen til møtelokalet. Vennligst bruk blokkbokstaver: Navn:.. Hytte nr Andeler totalt: Dersom du ikke kan møte på årsmøtet kan du møte ved fullmektig. Ønsker du å benytte denne retten kan fullmakten under benyttes. FULLMAKT Vennligst bruk blokkbokstaver ved utfylling. Jeg, er eier av hytte nr. andeler totalt.. i Sameiet Beitostølen Andelshytter. Jeg kan ikke møte på sameiermøtet den og gir med dette.. fullmakt til å møte for meg..., den. Underskrift

4

5 Sameiet Beitostølen Andelshytter Gnr. 3 Bnr. 336 i Øystre Slidre Styrets årsberetning 2014 Tillitsvalgte: På ordinært sameiermøte fikk styret følgende sammensetning: Styreleder: Ole-Anders Hjelseth, Vestenga 4 B, 1413 Tårnåsen (Til 2015) Styremedlemmer: Hildur Høiland, Lille Frøens vei 8, 0371 Oslo. (Til 2015) Benny Kahr Andersen, Kildebakken 2, 8766 Nørre Snede, Danmark (Til 2016) Varamedlem: Turid Ender, Frierveien 11 B, 1179 Oslo (Til 2016) Likestilling: Sameiets styre består av to kvinne og to menn (inkl. varamedlem). Styrets leder er mann. Sameiet følger likestillingsloven, og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser. Det er ikke iverksatt likestillingsfremmende tiltak i sameiet. Virksomheten art: Sameiet er organisert etter de bestemmelser som følger av lov om eierseksjonssameier, og har til formål å drive eiendommen i samråd med, og til beste for sameierne. Virksomheten drives i Øystre Slidre kommune. Ansatte/arbeidsmiljø: Sameiet har en ansatt tilsynsmann på deltid. For øvrig ingen andre ansatte. Arbeidsmiljøet for tilsynsmann og styret anses for å være godt. Styret gjennomgår årlig HMS-planen for sameiet. Styret har i perioden ikke avdekket avvik av betydning. Forretningsførsel og revisjon: Forretningsførsel er utført av Brækhus Dege Eiendom AS. Kontaktperson er Anne F. Bergendahl. Styreleder har jevnlig kontakt med forretningsfører. Selskapets revisor er RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS. Forsikringer: Sameiet Beitostølen Andelshytter, gnr 3 bnr 336 i Østre Slidre Kommune, er fullverdiforsikret i If Skadeforsikring NUF, avtalenummer SP Ytre miljø: Styret er ikke kjent med at sameiets virksomhet påvirker det ytre miljøet utover det som anses som vanlig for et boligsameie.

6 Forsknings- og utviklingsaktiviteter: Sameiet driver ikke FOU. Møtevirksomhet: Styret har i perioden avholdt fem styremøter. Styrehonorarer: I 2014 ble det utbetalt styrehonorarer med til sammen kr ,-. Vedlikehold/ fornyelser: Bredbånd Styret har fremdeles valgt å legge dette på is. Årsakene er: kostnader og generell utvikling på rimelig mobilt bredbånd og bra dekning. Viser i denne forbindelse til bl.a. Telenor hjemmeside og vintersportssteder som har fått 4G dekning herunder Beitostølen. Soverom 2 Er blitt oppgradert etter vedtak på sameiets siste årsmøte. Leveransene fra Gamal årgang har vært i henhold til våre forventninger. Vaktmester/tilsynsmann Terje Goflebakke har gjort en meget god jobb i forkant av arbeidet, koordinering underveis og ved avslutning av prosjektet. Styret har fått mange positive tilbakemeldinger. Stikkord fra vaktmester/tilsynsmann Terje Goflebakke: Det ble måkt snø av takene. Pipebeslagene ble sjekket, og det ble lagt på nye fuger der det trengtes. Dette bør gjøres hver vår pga ustabil grunn. Klippet gress, limt en del stoler og vindusrammer. Rørlegger har skiftet 4 stoppekraner (nå har alle hendel og ikke skrukran), ett dusjbatteri og noen sprukne koblinger. Demontert og kjørt alt inventar på 4 manns sengerommet til miljøstasjon. Gammel Aargang har montert nye senger og skap. De brukte alle vedlikeholdsukene så det ble ikke tid til rundvask eller lakkering av gulv. Det ble tatt en enkel vask i alle hyttene, oljet kjøkkenbenker og malt peiser. Montert opp sengelamper. Elektriker har skiftet bryter på varmekablene og satt inn termostat i 2b (det samme er montert i 7b 2015). Kjøpt 24 nye brannslokkere og levert de gamle på miljøstasjonen. Demontert takrennene på hytte 5, bøyd alle krokene og montert opp igjen med fall til begge sider. Dette skulle vært gjort på flere hytter (renner over på midten i stedet for nedløpet). En del vegger foran verandaene er moden for utskifting Står igjen en del maling av glass inne og ute. Styret vil rette en TAKK til vår flinke vaktmester/tilsynsmann på Beitostølen, Terje Goflebakke, som har fulgt opp hyttene og driften av hyttene for oss på en utmerket måte! Han ordner opp med alt som trengs av vedlikehold og reparasjoner, koordinerer utføring av arbeider, og sjekker hyttene våre etter bruk hver lørdag. Han er vår uunnværlige altmuligmann på stedet! Befaring av hyttene styrets byggetekniske kompetanse; styremedlem Benny K. Andersen Det er flere av hyttene hvor det trekker inn ved de utvendige hjørner. Goflebakke vil i vår/sommer sikre en tetning av hjørnene på hyttene. Styre vil undersøke muligheten for å sette inn innsatser i peisene. Flere av peisene har pt. problemer med røykspjeldet.

7 Det henstilles igjen om at alle viser hensyn og behandler sengetøyet med renslighet og sørger for å tildekke madrasser, tepper og puter med tilstrekkelig av eget trekk, slik at vi slipper flekker og ubehag ved å skulle re opp og legge oss i flekkete sengetøy! Sengetøyet skal også ristes etter bruk og sengene skal støvsuges! Ved eventuelle uhell må vår tilsynsmann/vaktmester varsles slik at man får rettet det opp. Dette gjelder også for skader eller uhell i hytta forøvrig. Bruk av hyttene: Det er fortsatt viktig at vi utviser måtehold i forbehold til strøm og vannforbruk. Vi har hatt en reduksjon sammenlignet med Sannsynlig årsak er en mildere vinter, men dette markedet svinger fort og uberegnelig. Slå av lys i rom som ikke er i bruk, og slå av alt lys når du ikke er inne i hytta! Fyll opp oppvaskmaskinen før den settes i gang og det bør holde med en maskinoppvask om dagen. Alle må være oppmerksomme på at vi har litt lite strøm inn til hyttene! Det var ikke beregnet så mye tekniske hjelpemidler den gang hyttene ble bygd. Varmtvannsbeholder, komfyr og oppvaskmaskinen går på samme tekniske kurs. Settes alt på samtidig, vil sikringen gå! Skulle sikringen gå når du er på hytta, så slå ned på strømforbruk og vent noen minutter, før du slår sikringen på igjen. Det er ikke nødvendig å tilkalle vaktmesteren fordi en sikring går! Han bor et godt stykke unna, og det er ingen selvfølge at han kan komme med engang. Det koster oss selvfølgelig også penger for utrykning, som er utenom hans faste tider for arbeidet for sameiet. Uke 53 i 2015 og disponering av denne Styret har behandlet dette i styremøte 2. februar 2015 Nr 01. Informasjon er lagt ut under Melding fra styret. KONKLUSJON: (1) medlemmer som har rettigheter til hhv uke 52 og uke 1 har fortrinn til uke 53. Skal du leie i en slik hytte så kontaktes denne. (2) ref forrige pkt; forskjellige rettighetshavere. Uke 52 eier har rettighet til lørdag - onsdag (uke 53), uke 1 eier har rettigheter til onsdag til lørdag. Skal du leie første del av uke 53, kontakt Uke 52 eier. Skal du leie siste del av uke 53, kontakt uke 1 eier. Leie for halve uken kr 650,- og hele uken kr 1350,-. Dette tilsvarer normal vedlikeholds- /årsavgift som skal betales til forretningsfører. Ad pkt (1) og (2) så kan Anne Flågen hos forretningsfører hjelpe til. Parkering: På vinterstid er det fint om alle forsøker å parkere bilene på parkeringsplassen og ikke foran hyttedøren. Det klages fra brøytemannskapet om at det er vanskelig å komme til, slik at det tar ekstra tid med brøytingen. Dette går selvfølgelig ut over våre utgifter til brøyting.

8 Øvrig: Vi ber om at alle behandler hyttene og området forsiktig! Forlat alltid hytta slik du ønsker å finne den når du kommer selv! Vår vaktmester/tilsynsmann Terje Goflebakke, går igjennom hyttene etter bruk, og vil rapportere direkte til styret om skadeverk eller dårlig rengjøring. Skade som er påført hyttene i uken man eier, vil bli krevd erstattet av eieren. Rengjøring før avreise : På våre hjemmesider har vi en liste med hva man skal gjøre før man forlater hytta, men for de som ikke har internett tar vi med listen her: Før du reiser fra hytta må du huske å Fylle ut og levere «Kontrollisten» i oppsynsmannens postkasse. Ved framleie skal alltid hytta vaskes via bestilling til vår vaktmester/tilsynsmann, Terje Goflebakke. Dette bestilles i god tid på tlf.: / Hytta skal likevel ryddes, og punktene 1 til og med 10 på listen under skal utføres. Pris for vask: kr. 500,- pr. hytte. Huskeliste ved rengjøring av hytta før avreise: 1. Tømme skap, hyller og re sengene på soverommene. 2. Rydde i hytta. Ta inn utemøbler. 3. Vaske opp. Porselen, bestikk, gryter og lignende utstyr etterlates i rengjort stand og settes tilbake der de tilhører. 4. Tørke av kjøkkenbenk og bord i hytta. 5. Rydde i skap og skuffer på kjøkkenet. 6. Fjerne mat i skap og skuffer. 7. Kaste søppel. 8. La ovner og varmekabler i gulv stå på Tømme peisen for aske. 10. Tømme og vaske kjøleskap og komfyr. 11. Riste teppene. 12. Tørke støv. 13. Lufte og riste dyner, puter og laken. Støvsuge madrassene.

9 14. Vaske badet. 15. Støvsuge og vaske alle gulv. Mener vaktmesteren/tilsynsmannen at det er for dårlig rengjort, vil man få tilsendt et straffegebyr for ekstravask på kr ,- Styret oppfordrer alle sameiere som har tilgang til internett om å bruke våre hjemmesider aktivt til kjøp/salg, utleie/leie/bytte, osv. Mail til styret og evt. ønske om annonser etc. sendes til vår Husk å melde fra ved salg av ukeandeler, navnendring, adresseforandring, bytte av tlf. og adresser til: Sameiet Beitostølen Andelshytter, v/brækhus Dege Eiendom AS, Postboks 1369, Vika 0114 Oslo, eller på til: Det ville være fint om alle som har adresse opplyser om dette til: Økonomi: Resultatregnskapet for 2014 viser et underskudd på kr ,-. Underskuddet er ført mot egenkapitalen. Årsaken til underskuddet er vårt prosjekt med å oppgradere/fornye soverom 2, som ble besluttet på sameiermøte 24. april Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter som sameiet har hatt er medtatt i det fremlagte regnskapet. Det har ikke inntrådt forhold i regnskapsårets slutt som kan påvirke resultat eller sameiets stilling. For øvrig vises til regnskapet med noter, budsjett og kommentarer under regnskapsbehandlingen på årsmøtet. Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Sameiets likviditet er tilfredsstillende. Disponible midler pr : kr ,-. Årsavgiften er satt til kr ,- pr ukeandel for Våre utenlandske sameiere må i tillegg huske å betale gebyret på kr. 50,- for overførsel av valuta til Norge. Årsavgiften skal ifølge vedtektene være innbetalt innen ultimo mars hvert år, hvis ikke styret bestemmer noe annet. Siden det er mest økonomisk å sende fakturaer for årsavgiften samtidig med innkallingen til årsmøtet, er den 20. april 2015 forfallsdato for innbetalingen i år. Det oppfordres til å overholde innbetalingsfristen, så vi slipper alt ekstraarbeid og utgifter til å purre og inndrive årsavgiften! Etter fristens utløp overdras innkrevingen til et inkassobyrå for skyldners regning.

10 Det har i løpet av året kommet hyggelige og positive tilbakemeldinger fra mange av dere. Det er alltid hyggelig for oss i styret å få litt ros og tilbakemelding! Tusen takk! Oslo, 16. mars 2015 Ole-Anders Hjelseth Hildur Høiland Benny Kahr Andersen Styreleder Styremedlem Styremedlem

11 Sameie Beitostølen Andelshytter 2014 Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Driftsinntekter Note Årskontingent Kostnader v/innbet. fra utland Diverse inntekter Salg sameiets andeler Nøkkelsalg Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Andre honorarer Forsikringspremie Strøm Kommunale avgifter Andre driftskostnader Driftskostnader administrasjon Reparasjoner og vedlikehold Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter Årsresultat

12 Sameie Beitostølen Andelshytter 2014 Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Ikke solgte andeler (224 stk. á 475,-) Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Egenkapital Annen egenkapital Solgt fire ukeandeler i Underskudd 2014/Underskudd Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Forskudd årsavgift Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Oslo, den 16. mars 2015 Ole-Anders Hjelseth Hildur Høiland Benny Kahr Andersen Styreleder Styremedlem Styremedlem

13 Sameie Beitostølen Andelshytter NOTER TIL ÅRSOPPGJØRET FOR 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk og forskrift om årsregnskap for boligsameier. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år. Kortsiktig gjeld balanses til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Anleggsmidler Etter at Sameiet Beitostølen Andelshytters seksjoner er oppført, er rehabiliteringer og vedlikehold av anleggsmidler utgiftsført. Driftsinntekter Resultatføres i henhold til opptjeningsprinsippet, når tjenesten utført Note 2 Lønnskostnader Lønn tilsynsmann Lønn andre Påløpte feriepenger Fordel fri telefon/komm Motkonto diverse fordeler Styre- og møtehonorar Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift feriepenger Yrkesskadeforsikring Sum lønnskostnader Antall ansatte og antall årsverk: Selskapet har en deltidansatt tilsynsmann. Selskapet har ikke pensjonsforpliktelser (OTP) Note 3 Revisjonshonorar Revisjonshonorar Sum revisjonshonorar Honorar til revisor gjelder lovpålagt revisjon. Note 4 Andre honorarer Kari Ruud, int.arkitekt Sum andre honorar

14 Sameie Beitostølen Andelshytter NOTER TIL ÅRSOPPGJØRET FOR Note 5 Andre driftskostnader Snøbrøyting og strøing Retura Val-Hall AS, restavfall TV-kostnader (inkl. lisens) Nøkler, låser, navnskilt o.l Komfyrer, støvsugere, kjøleskap Andre driftskontnader, eiendom Sum andre driftskostnader Note 6 Driftskostnader administrasjon Data/EDB kostnader Giroer Mobiltelefon Utgifter papir, porto m.m Parkeringkost/bompenger Reisekostnad tog/buss/båt/taxi Diettgodtgjørelse Kjøregodtgjørelse Sum driftskostnader administrasjon Note 7 Reparasjoner og vedlikehold Snekkerarbeid Rørleggerarbeid Elektrikerarbeid Annet rep. og vedlikehold Sum reparasjoner og vedlikehold Note 8 Andre kostnader Kostnader styre-/årsmøter Bankgebyrer Andre kostnader Tap på fordringer Omkostninger ifm. inkasso Sum andre kostnader Note 9 Kortsiktige fordringer Årsavgift tilgode Årsavgift tilgode Årsavgift tilgode Årsavgift tilgode Periodisering forsikring Sum kortsiktige fordringer

15 Sameie Beitostølen Andelshytter NOTER TIL ÅRSOPPGJØRET FOR Note 10 Bankinnskudd Nordea, Nordea, Nordea, Nordea, Nordea, Nordea, Sum bankinnskudd Note 11 Kortsiktig gjeld Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpt aga av ferielønn Skyldige feriepenger Andre påløpte kostnader Sum kortsiktig gjeld

16

17

18 Sak 6: Godtgjørelse til styret Styret foreslår at godtgjørelsen til styret for perioden 2014/2015 fastsettes til kr ,- til intern fordeling. Styret foreslår at godtgjørelsen til revisor fastsettes etter regning, kr ,- for Sak 7: Innkomne forslag Fra andelseierne Dorte og Finn Rasmussen, Tove og Jens Sand har det innkommet tre forslag: 7.1. Genem flere år har der været talt om en bredbåndsforbindelse/adsl- forbindelse til brug for Sameiets hytter, men en sådan er endnu ikke etableret.vi foreslår, at der hurtigst muligt her i 2015 etableres bredbåndsforbindelsforbindelse til Sameiets hytter således, at det er muligt at benytte internet m.v. En dansk hytteejer med kendskab til etablering af en sådan forbindelse kan eventuel kontaktes for rådgivning. En enkel ADSL forbindelse skulle være tilstrækkelig til alle 12 hytter med opsatte mini-antenner på 3 til 4 hytter. Styrets innstilling: Saken har tidligere blitt behandlet på Ordinært sameiermøte, og ikke blitt prioritert. Dette har vært begrunnet i bl.a at det finnes andelseiere som er el-overfølsomme. Styret har ikke prioritert utredning av bredbånd i året som har gått. Styret har imidlertid forståelse for behovet, og foreslår at nytt styre gjør en grundig vurdering rundt dette og ser på alternativene som finnes og legger frem alternativer med tilhørende kostnader på neste Ordinære sameiermøte i Styret finner det ikke ansvarlig å beslutte dette forslaget uten reelle alternativer med tilhørende kostnader for Sameiet og eventuelt for den enkelte andelseier Spisebords-stolene i de resterende hytter, hvor disse stadigvæk er med trådet betræk, udskiftes i løbet af 2015 til "standardstolen", som allerede findes i øvrige hytter. Styrets innstilling: Ikke egnet sak å behandle på et Ordinært sameiermøte. Styret tar dette med til Interiørkomiteen som håndterer dette videre med hensyn til prioritering innenfor vedtatte budsjettrammer Det foreslås at der opsættes 1 stk. lofts-lampe i hver hytte over sofabordet, da denne del af hytten forekommer meget mørk selv om der findes standerlamper. Det er dog vigtigt at en eventuelle loftslampe ikke generer for udsynet til T.V. fra sofa og lænestol. Det er ligeledes vigtigt at lyskæret fra loftslampen ikke virker generende for siddende i sofaer og lænestol. Styrets innstilling: Ikke egnet sak å behandle på et Ordinært sameiermøte. Behandles som pkt 7.2.

19 Sak 8: Valg I år er det styreleder Ole-Anders Hjelseth og styremedlem Hildur Høiland som er på valg. Medlemmene til styret velges for to år av gangen. Det er fint om dere kommer med innspill og forslag til evt. kandidater til styret. Du kan gjerne foreslå deg selv. Det er fint om sameiere med interesse og lyst vil være med i styret! Det er gjennom verv i styret, at man kan få påvirkning til at saker kan gjennomføres! Har du spørsmål eller forslag kan du gjerne ringe eller sende epost til styreleder Ole-Anders Hjelseth: mobil eller epost: Eventuelt send dine forslag til:

20 Brækhus Dege BD VAT Services AS Brækhus Dege driver i hovedsak med advokatvirksomhet og eiendomsforvaltning i selskapene Brækhus Dege Advokatfirma DA og Brækhus Dege Eiendom AS. Virksomheten har historie tilbake til 1929 med eiendomsjus og eiendomsforvaltning som sentrale arbeidsfelt. Vår visjon er å hjelpe virksomheter og personer fremover. Vi tilstreber å være tydelige, uavhengige og handlekraftige i arbeidet for kundene og i forhold til deres motparter. Brækhus Dege Eiendom AS Brækhus Dege Eiendom AS forvalter i dag ca. 200 boligselskaper med til sammen ca boliger og 15 næringsselskaper med kontorbygg, kjøpesenter, kombinerte bygg og utleiegårder. Selskapet eies av partnerne i Brækhus Dege Advokatfirma DA. Brækhus Dege Eiendom AS har felles kontorlokaler med advokatfirmaet og gjennom det en unik tilgang til juridisk kompetanse på alle virksomhetsområder. Boligselskaper forvaltet av Brækhus Dege Eiendom AS får 20 % rabatt på advokattjenester. Beboere får gunstige tilbud på tjenester fra eiendomsmegler i forbindelse med salg og utleie av eiendom. Brækhus Dege Advokatfirma DA Brækhus Dege Advokatfirma DA er et fullservice advokatfirma med ca. 60 advokater fordelt på våre kontorer i Oslo, Sandvika og Ski. Våre advokater er meget kompetente innen eiendoms- og entrepriserett, herunder blant annet seksjonering, opprettelse av borettslag, plan- og bygningsrett, tomtefeste, selskapsorganisering, skatterett, utleie og tvisteløsninger. Vi har lang erfaring med å representere både boligselskaper/byggherrer og utbyggere i forskjellige faser av en byggeprosess. Innenfor eiendomsrett nevnes også vår deltakelse i Hegnar Onlines ekspertpanel vedrørende næringseiendom. Advokatfirmaet tilbyr også styrestøttefunksjon for de selskapene som måtte ønske en slik løsning. BD VAT Services AS leverer regnskapstjenester og bistand innen merverdiavgiftrelaterte problemstillinger til utenlandske og norske oppdragsgivere som driver virksomhet i Norge. Rabattordninger for boligselskap og dets beboere Brækhus Dege Eiendom AS har framforhandlet rabattavtaler for boligselskapene på en rekke områder bl.a. forsikring, finansiering, fyringsolje, tekniske konsulenttjenester, service- og vedlikehold av heisanlegg, strøm, telefoni, vaktmestertjenester, meglertjenester og revisjon. Og som nevnt får også boligselskapene rabatt på tjenester fra Brækhus Dege Advokatfirma (pt. 20 %). Beboere i selskaper som Brækhus Dege Eiendom AS forvalter får rabatt på meglertjenester. Brækhus Dege Eiendom AS Dronning Mauds gate 10, Pb Vika, NO-0114 Oslo Tel , Fax Brækhus Dege Advokatfirma DA Oslo: Dronning Mauds gate 10, Pb Vika, NO-0114 Oslo Tel , Fax Sandvika: Rådmann Halmrasts vei 7, Pb. 216, NO-1300 Sandvika Tel , Fax Ski: Jernbaneveien 4, Pb. 76, NO-1401 Ski Tel , Fax Med handlekraft og tydelige råd hjelper vi deg fremover

Ordinært Sameiermøte. Gommerud Boligsameie, 10 april 2014 kl. 18.00. Innkalling. Styrets årsberetning. Regnskap 2013. Budsjett 2014.

Ordinært Sameiermøte. Gommerud Boligsameie, 10 april 2014 kl. 18.00. Innkalling. Styrets årsberetning. Regnskap 2013. Budsjett 2014. Ordinært Sameiermøte Gommerud Boligsameie, 10 april 2014 kl. 18.00 Innkalling Styrets årsberetning Regnskap 2013 Budsjett 2014 Innkomne saker Valg GOMMERUD BOLIGSAMEIE Til sameierne: Det innkalles til

Detaljer

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 18. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka.

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 18. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 18. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Styret jobber for at Frydendal Søndre skal være et godt og trygt sted å bo for

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling KOLSRUD AS ONSDAG 28. MARS 2012 KL. 19.00 STED: KARLSRUD SKOLE; KANTINEN Ordinært Sameiermøte KOLSRUD AS Til aksjeeiere: Det innkalles til ekstraordinær Generalforsamling

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 31. mars

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 BORETTSLAGET HEIMDAL II INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11.05.09. kl

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 06.05.2009

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 2 Vestlibakken Boligsameie

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer