SONGDALEN KOMMUNE. Avfall Sør - Eierskapsmelding del 2 Avfallsplan for Avfall Sør husholdning statusrapport pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SONGDALEN KOMMUNE. Avfall Sør - Eierskapsmelding del 2 Avfallsplan for Avfall Sør husholdning 2013 2016 - statusrapport pr. 24.02."

Transkript

1 SONGDALEN KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: Møtetid: Songdalen rådhus - Juvet Kl. 18:00 Eventuelle forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere innkalling. Sakslisten er utlagt til offentlighet i rådhustorget, på bibliotekene og Ved kommunestyrets begynnelse gjennomføres det inntil 30 min. åpen spørretid i kommunestyresalen for personer bosatt i kommunen. Spørsmålet som ønskes besvart må være avtalt/avklart med ordfører før møtets begynnelse. Sak nr. 042/14 Saktittel Godkjenning av møtebok 043/14 Delegasjonssaker 044/14 Referatsaker 045/14 Avfall Sør - Eierskapsmelding del 2 046/14 Avfallsplan for Avfall Sør husholdning statusrapport pr /14 Årsregnskap og årsrapport /14 Finansrapporteringen 31. desember /14 Kontrollutvalgets Årsrapport /14 Forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015

2 051/14 Ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging. Songdalen kommune, 20.mai 2014 Johnny Greibesland ordfører Reidun Fredriksen Form.skap.sekretær Side 2 av2

3 SONGDALEN KOMMUNE Møtebok Styre, utvalg, komité Kommunestyret Avgjort av: Saksansv.: Fredriksen SAKSGANG Møtedato Reidun Saksnr. 042/14 Arkiv: K1Objekt: Godkjenning av møtebok RÅDMANNEN FORESLÅR AT: Protokoll fra forrige møte godkjennes. Saksbeh. RFR Arkivsaknr: 14/751

4 SONGDALEN KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL Møtedato: Møtested: Songdalen rådhus Juvet Følgende medlemmer møtte JOHNNY GREIBESLAND KJETIL AASEN SVEIN REIDAR HEIVOLL ASLE IMELAND ANVOR SOLBJØRG JØRGENSEN MARIT KLEVELAND HAGEN HELGE STAPNES JAN ERIK TØNNESLAND MONIKA HAGEN JAN ERIK HEDENSTAD KIRSTEN HALLANDIK TERJE IMELAND BETZY THORSTENSEN DUTTON TORE SMEPLASS ARNE SKRAASTAD SOLVEIG NORDKVIST INHABIL I SAK 41/14 SVEIN GRØDUM ANDERS RAMSLAND JOSTEIN MELLEMSTRAND INHABIL I SAK 41/14 ARILD BIRKENES KIRSTEN BERNTSEN ØISTEIN HATLEBAKK RICHARD JOHAN BLIGAARD Møtetid: Kl. 18:00 Saksnr.: 034/14-041/14 Parti Følgende medlemmer meldte forfall SP ELSE TURID NILSEN SP JONE NIKOLAI NYBORG SP Følgende varamedlemmer SP møtte SP AASMUND KULIEN KARIANNE ØIEN SP ANDREASSEN AP ØYVIND FAGERLI I SAK 41/14 AP JAN IVAR JENSEN I SAK AP 41/14 AP AP KRF KRF Parti AP V Parti AP V H H KRF KRF H H H H FRP FRP FRP FRP Merknader Tilstede fra administrasjonen: RÅDMANN VIDAR SKAALAND, ASS.RÅDMANN KJELL SVERRE LANGENES, TJENESTESJEF BREDE SKAALERUD, ØKO.SJEF ARILD ANDRESEN,

5 FORM.SKAP.SEKR. REIDUN FREDRIKSEN Befaring: Underskrifter ORIENTERING: Lensmann Terje Pedersen -krimstatistikken for forebyggende arbeid -samarbeid med kommunen -politiets organisering SLT koordinator Merethe Lindtner -status Songdalen kommune - ungdomsarbeid Ordkraft v/stian Røvåg Omdømmebarometeret Rådmannen Vidar Skaaland - Lokaldemokratiundersøkelsen

6 Saksliste Sak nr. 034/14 Saktittel Interpellasjon 035/14 Godkjenning av møtebok 036/14 Delegasjonssaker 037/14 Referatsaker 038/14 Ansettelse - rådmann 039/14 Avslutning av investeringsprosjekt 040/14 Høring - Reservasjonsrett for leger 041/14 Høring - forslag til nytt kapittel 15 i avfallsforskriften

7 034/14 Interpellasjon Øistein Hatlebakk Utbedring av krysset Fv 101 Hellandsvegen KOMMUNESTYRET Ordfører Johnny Greibesland gikk på talerstolen og besvarte spørsmålet. Varaordfører Solveig Nordkvist tok sete som ordfører. Ordfører Johnny Greibesland tok igjen sete som ordfører og varaordfører Solveig Nordkvist fratrådte. KS-034/14 VEDTAK: 035/14: Godkjenning av møtebok RÅDMANNEN FORESLÅR AT: Protokoll fra forrige møte godkjennes KOMMUNESTYRET KS-035/14 VEDTAK: Protokoll fra forrige møte godkjennes. 036/14: Delegasjonssaker RÅDMANNEN FORESLÅR AT: Delegerte saker tas til etterretning slik de foreligger KOMMUNESTYRET

8 KS-036/14 VEDTAK: Delegerte saker tas til etterretning slik de foreligger. 037/14: Referatsaker RÅDMANNEN FORESLÅR AT: Referatene tas til etterretning slik de foreligger KOMMUNESTYRET Arild Birkenes la fram følgende forslag: Songdalen kommunestyre viser til invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015 fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak som ivaretar invitasjonen. Forsøket hjemles i valgloven KS-037/14 VEDTAK: Referatene tas til etterretning slik de foreligger. Songdalen kommunestyre viser til invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015 fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak som ivaretar invitasjonen. Forsøket hjemles i valgloven 15-1-

9 038/14: Ansettelse - rådmann ORDFØRER FORESLÅR AT FORMANNSKAPET LEGGER FREM FOR KOMMUNESTYRET FØLGENDE FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. Det politiske arbeidsgiverutvalget bestående av ordfører Greibesland (Sp), varaordfører Nordkvist(H) og kommunestyremedlem Tønnesland(A) supplert med en ansattes representant Janne Slotte, får i oppgave å kjøre rekrutteringsprosessen og innstille aktuell kandidat til rådmannsstillingen for kommunestyret 2. Ass.rådmann/Stabssjef Kjell Sverre Langenes konstitueres som rådmann ifb med rådmann Vidar Skaaland avvikling av ferie/fridager og fram til ny rådmann tiltrer FORMANNSKAPET Arild Birkenes la fram følgende tilleggsforslag til pkt 1.: Opposisjonen v/arild Birkenes tiltrer det politiske arbeidsgiverutvalget. Kjetil Aasen ba om gruppemøte. Møtet ble igjen satt Votering: Ordførers innstilling til pkt 1 og 2 enstemmig innstilling Arild Birkenes tilleggsforslag til pkt. 1 ble enstemmig innstilling Administrasjonsutvalget Ordfører orienterte om formannskapets behandlingsinnstilling. Ansattes representant Janne Slotte anmodet om at det i stillingsannonsen settes at kvinner oppfordres til å søke.

10 Administrasjonsutvalget er enig i forslaget fra Janne Slotte. Administrasjonsutvalgets uttalelse: Administrasjonsutvalgets støtter formannskapets innstilling pkt. 1 og 2. Administrasjonsutvalget ber om at det tas inn følgende formulering i stillingsannonsen: Kvinner oppfordres til å søke. FS-025/14 BER KOMMUNESTYRET FATTE FØLGENDE VEDTAK: 1. Det politiske arbeidsgiverutvalget bestående av ordfører Greibesland (Sp), varaordfører Nordkvist(H), kommunestyremedlem Tønnesland(A) og kommunestyremedlem fra opposisjonen Arild Birkenes (FRP), supplert med en ansattes representant Janne Slotte, får i oppgave å kjøre rekrutteringsprosessen og innstille aktuell kandidat til rådmannsstillingen for kommunestyret 2. Ass.rådmann/Stabssjef Kjell Sverre Langenes konstitueres som rådmann ifb med rådmann Vidar Skaaland avvikling av ferie/fridager og fram til ny rådmann tiltrer ADMINISTRASJONSUTVALGET Ordfører orienterte om formannskapets behandlingsinnstilling. Ansattes representant Janne Slotte anmodet om at det i stillingsannonsen settes at kvinner oppfordres til å søke. Administrasjonsutvalget er enig i forslaget fra Janne Slotte AU-005/14 UTTALELSE: Administrasjonsutvalget støtter formannskapets innstilling pkt. 1 og 2. Administrasjonsutvalget ber om at det tas inn følgende formulering i stillingsannonsen: Kvinner oppfordres til å søke.

11 KOMMUNESTYRET Votering: Enstemmig vedtatt KS-038/14 VEDTAK: 1. Det politiske arbeidsgiverutvalget bestående av ordfører Greibesland (Sp), varaordfører Nordkvist(H), kommunestyremedlem Tønnesland(A) og kommunestyremedlem fra opposisjonen Arild Birkenes (FRP), supplert med en ansattes representant Janne Slotte, får i oppgave å kjøre rekrutteringsprosessen og innstille aktuell kandidat til rådmannsstillingen for kommunestyret 2. Ass.rådmann/Stabssjef Kjell Sverre Langenes konstitueres som rådmann ifb med rådmann Vidar Skaaland avvikling av ferie/fridager og fram til ny rådmann tiltrer. 039/14: Avslutning av investeringsprosjekt RÅDMANNEN FORESLÅR AT FORMANNSKAPET LEGGER FREM FOR KOMMUNSTYRET FØLGENDE INNSTILING: 1. Sluttrapport på følgende prosjekter tas til etteretning: 2216 MIDLERTIDIG BARNEHAGE BIRKELID 4541 NYTT KIRKETAK GREIPSTAD 4690 UTREDNING NYTT DRIFTSLAGER OMBYGGING AV HELSEHUSET KULTURSKOLE NYTT DRIFTSLAGER NØDSTRØMSAGGREGAT SONGDALSTUNET NY VANNLEDNING HAUGENPARKEN NY TERMINALSERVER KARTLEGGING, ORTOFOTO,LASERHØYDER DIGITALSIERING AV MÅLEBREV UTBEDRING AV MØLLEBEKKEN BRU HJULING TURSTIER

12 2. Kommunestyret vedtar at rammen til prosjekt styrkes med kr ,-. Finansieringen skjer ved at tilsvarende beløp tas av ubrukte lånemidler FORMANNSKAPET Votering: Enstemmig innstilling FS-023/14 BER KOMMUNESTYRET FATTE FØLGENDE VEDTAK: 1. Sluttrapport på følgende prosjekter tas til etteretning: 2216 MIDLERTIDIG BARNEHAGE BIRKELID 4541 NYTT KIRKETAK GREIPSTAD 4690 UTREDNING NYTT DRIFTSLAGER OMBYGGING AV HELSEHUSET KULTURSKOLE NYTT DRIFTSLAGER NØDSTRØMSAGGREGAT SONGDALSTUNET NY VANNLEDNING HAUGENPARKEN NY TERMINALSERVER KARTLEGGING, ORTOFOTO,LASERHØYDER DIGITALSIERING AV MÅLEBREV UTBEDRING AV MØLLEBEKKEN BRU HJULING TURSTIER 2. Kommunestyret vedtar at rammen til prosjekt styrkes med kr ,-. Finansieringen skjer ved at tilsvarende beløp tas av ubrukte lånemidler KOMMUNESTYRET Votering: Enstemmig vedtatt

13 KS-039/14 VEDTAK: 1. Sluttrapport på følgende prosjekter tas til etteretning: 2216 MIDLERTIDIG BARNEHAGE BIRKELID 4541 NYTT KIRKETAK GREIPSTAD 4690 UTREDNING NYTT DRIFTSLAGER OMBYGGING AV HELSEHUSET KULTURSKOLE NYTT DRIFTSLAGER NØDSTRØMSAGGREGAT SONGDALSTUNET NY VANNLEDNING HAUGENPARKEN NY TERMINALSERVER KARTLEGGING, ORTOFOTO,LASERHØYDER DIGITALSIERING AV MÅLEBREV UTBEDRING AV MØLLEBEKKEN BRU HJULING TURSTIER 2. Kommunestyret vedtar at rammen til prosjekt styrkes med kr ,-. Finansieringen skjer ved at tilsvarende beløp tas av ubrukte lånemidler. 040/14: Høring - Reservasjonsrett for leger HØRINGSUTTALELSE: Kommunestyret mener i utgangspunktet at sakens karakter og innhold ikke egner seg for høring. Siden departementet likevel har valgt å sende saken på høring avgir kommunestyret følgende uttalelse: Kommunestyret mener at de foreslåtte lovendringene vil medføre dårligere og mer byråkratisk offentlig helsetilbud. Forslaget vil sette kvinner i en vanskelig situasjon i møte med primærhelsetjenesten. Kommunestyret mener hensynet til kvinner i en sårbar situasjon må veie tyngst og ber derfor om at Helse- og omsorgsdepartementets sitt forslag ikke blir vedtatt. Dersom framlegget blir vedtatt, vil Songdalen kommune ikke tillate fastlegekonktrakter som åpner for at fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort.

14 TJENESTE OG LEVEKÅRSKOMITEEN Forslag fra Terje Imeland, KrF 1. Songdalen kommune mener at avgjørelsen om legers reservasjonsmulighet ikke bør legges til hver enkelt kommune, men avgjøres gjennom nasjonale bestemmelser. 2. Songdalen kommune anbefaler at det gis reservasjonsmulighet for fastleger i samvittighetsspørsmål, slik høringsnotatet legger opp til og der det er faglig og praktisk mulig. Solbjørg Jørgensen, SP foreslo følgende: Rådmannens forslag minus siste avsnitt. Votering: Terje Imelands forslag fikk 3 stemmer (Imeland, Smeplass, Hatlebakk) 5 stemte imot (Dybesland, Hedenstad, Hagen, Ramsland, Jørgensen) Alternativ votering mellom Solbjørg Jørgensens forslag og rådmannens forslag Fikk Solbjørg Jørgensens forslag 1 stemme (Jørgensen) Rådmannens forslag 4 stemmer (Hedenstad, Hagen, Ramsland, Dybesland) 3 stemte blankt (Imeland, Smeplass, Hatlebakk)

15 TJEN-013/14 LEGGER FREM FOR KOMMUNESTYRET FØLGENDE HØRINGSUTTALELSE: Kommunestyret mener i utgangspunktet at sakens karakter og innhold ikke egner seg for høring. Siden departementet likevel har valgt å sende saken på høring avgir kommunestyret følgende uttalelse: Kommunestyret mener at de foreslåtte lovendringene vil medføre dårligere og mer byråkratisk offentlig helsetilbud. Forslaget vil sette kvinner i en vanskelig situasjon i møte med primærhelsetjenesten. Kommunestyret mener hensynet til kvinner i en sårbar situasjon må veie tyngst og ber derfor om at Helse- og omsorgsdepartementets sitt forslag ikke blir vedtatt. Dersom framlegget blir vedtatt, vil Songdalen kommune ikke tillate fastlegekonktrakter som åpner for at fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort KOMMUNESTYRET Terje Imeland la fram følgende forslag: 1. Songdalen kommune mener at avgjørelsen om legers reservasjonsmulighet ikke bør legges til hver enkelt kommune, men avgjøres gjennom nasjonale bestemmelser. 2. Songdalen kommune anbefaler at det gis reservasjonsmulighet for fastleger i samvittighetsspørsmål, slik høringsnotatet legger opp til og der det er faglig og praktisk mulig. Alternativ votering mellom tjeneste og levekårskomiteens innstilling og Terje Imelands forslag fikk tjeneste og levekårskomiteens innstilling 18 stemmer (SP4, Ap6, H4, V1, FRP3) Terje Imelands forslag fikk 7 stemmer (KRF4, FRP1, SP2)

16 KS-040/14 VEDTAK: Kommunestyret mener i utgangspunktet at sakens karakter og innhold ikke egner seg for høring. Siden departementet likevel har valgt å sende saken på høring avgir kommunestyret følgende uttalelse: Kommunestyret mener at de foreslåtte lovendringene vil medføre dårligere og mer byråkratisk offentlig helsetilbud. Forslaget vil sette kvinner i en vanskelig situasjon i møte med primærhelsetjenesten. Kommunestyret mener hensynet til kvinner i en sårbar situasjon må veie tyngst og ber derfor om at Helse- og omsorgsdepartementets sitt forslag ikke blir vedtatt. Dersom framlegget blir vedtatt, vil Songdalen kommune ikke tillate fastlegekonktrakter som åpner for at fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort. 041/14: Høring - forslag til nytt kapittel 15 i avfallsforskriften RÅDMANNEN FORESLÅR AT KOMMUNESTYRET FATTER FØLGENDE VEDTAK: Kommunestyret tar saken til orientering og ber rådmannen om å oversende saken som kommunens høringsuttalelse, i tråd med følgende hovedpunkter: a. Reelle finanskostnader må fortsatt kunne benyttes for beregning av renovasjonsgebyr b. Kalkulatoriske renter kan benyttes av de kommuner og selskaper som finner det mest hensiktsmessig i forhold til egne finansieringsløsninger c.kalkulatoriske renter benyttes til å beregne avkastning på den egenkapital kommunene har stilt til disposisjon for tjenesteområdet

17 d. Dersom en investering er gjort for lovpålagt tjeneste så kan restkapasitet selges i markedet til markedspris KOMMUNESTYRET Solveig Nordkvist og Jostein Mellemstrand ble erklært inhabile og fratrådte. Jan I Jensen og Øyvind Fagerli tok sete som varamedlem Votering: Enstemmig vedtatt KS-041/14 VEDTAK: Kommunestyret tar saken til orientering og ber rådmannen om å oversende saken som kommunens høringsuttalelse, i tråd med følgende hovedpunkter: e.reelle finanskostnader må fortsatt kunne benyttes for beregning av renovasjonsgebyr f. Kalkulatoriske renter kan benyttes av de kommuner og selskaper som finner det mest hensiktsmessig i forhold til egne finansieringsløsninger g. Kalkulatoriske renter benyttes til å beregne avkastning på den egenkapital kommunene har stilt til disposisjon for tjenesteområdet Dersom en investering er gjort for lovpålagt tjeneste så kan restkapasitet selges i markedet

18

19 SONGDALEN KOMMUNE Møtebok Styre, utvalg, komité Kommunestyret Avgjort av: Saksansv.: Fredriksen Reidun SAKSGANG Møtedato Saksnr. 043/14 Arkiv: K1Objekt: Saksbeh. RFR Arkivsaknr: 14/752 Delegasjonssaker DKS. 010/14: Skjenkebevilling for en enkelt anledning VEDTAK: Songdalen kommune v/rådmannen gir UL Fram V/Maria Puntervold Dale anledning til å skjenke øl og vin. Jfr. Alkoholloven 4-5 samt alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune, Arrangementet er Quiz-aften i Finsland Herredshus fredag 2.mai Skjenketiden er som følger: Øl og vin fra kl til kl Bevillingen gis i henhold til de vilkår som fremgår av saksutredningen, og bevillingshaver er ansvarlig for at all skjenking foregår i samsvar med alkoholloven og forskrifter gitt i medhold av denne. Det skal betales en skjenkeavgift på kr. 290,- jfr alkoholloven 7-1 med tilhørende forskrifter. Avgiften innbetales til økonomiseksjonen i Songdalen på vedlagte bankgiro.

20 Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen jfr alkoholloven 1-6. En eventuell klage sendes kommunen innen 3 uker fra denne underretningen er mottatt. DKS. 011/14: Skjenkebevilling for en enkelt anledning VEDTAK: Songdalen kommune v/rådmannen gir UL Fram V/Maria Puntervold Dale anledning til å skjenke øl og vin. Jfr. Alkoholloven 4-5 samt alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Arrangementet er Quiz-aften i Finsland Herredshus fredag 30.mai Skjenketiden er som følger: Øl og vin fra kl til kl Bevillingen gis i henhold til de vilkår som fremgår av saksutredningen, og bevillingshaver er ansvarlig for at all skjenking foregår i samsvar med alkoholloven og forskrifter gitt i medhold av denne. Det skal betales en skjenkeavgift på kr. 290,- jfr alkoholloven 7-1 med tilhørende forskrifter. Avgiften innbetales til økonomiseksjonen i Songdalen på vedlagte bankgiro. Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen jfr alkoholloven 1-6. En eventuell klage sendes kommunen innen 3 uker fra denne underretningen er mottatt. RÅDMANNEN FORESLÅR AT:

21 Delegerte saker tas til etterretning slik de foreligger.

22 SONGDALEN KOMMUNE Møtebok Styre, utvalg, komité Kommunestyret SAKSGANG Møtedato Avgjort av: Saksansv.: Reidun Fredriksen Saksnr. 044/14 Arkiv: K1Objekt: Saksbeh. RFR Arkivsaknr: 14/750 Referatsaker Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T 1 14/6602 I 2 14/7136 I 3 14/7997 I 4 14/7813 I Dok.dato Avsender/Mott Tittel aker Fylkesmannen i Oppfølging av tilsyn 4 Vest - Agder med helsemessig og sosial beredskap og kommunal beredskapsplikt Vest Agder Økonomisk oversikt 4 Fylkeskommune over bevilgede midler ti utbedring av Nodelandsheiabakken Knutepunkt Referat fra styremøte i 4 Sørlandet i Knutepunkt Sørlandet Kristiansands Region Det kongelige Vedrørende spørsmål 4 kommunal og om moderniseringsd kommunesammenslåin epartement g på tvers av fylkesgrense

23 RÅDMANNEN FORESLÅR AT: Referatene tas til etterretning slik de foreligger.

24

25 Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Saksbehandler: Yngve Årøy Tlf.: Deres ref.: PT/ Vår ref.: 2014/789 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Postboks 2014 Vår dato: Arkivkode: Tønsberg Prosjekt "Forsterket ekom" - tilbakemelding fra Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen viser til ref., hvor Post- og teletilsynet (PT) ber om innspill fra fylkesmennene om ett område i hver kommune hvor det er aktuelt å forsterke utsatte basestasjoner for mobiltelefoni med reservestrømforsyning og transmisjon. Kommunene skal listes i prioritert rekkefølge. Vi har mottatt innspill fra alle våre kommuner og har så langt det har vært mulig prioritert disse etter kriteriene som er gitt i ref., se vedlagte excel-ark. Noen kommuner har meldt inn ytterligere ønsker utover det ene området de har blitt bedt om å melde inn. Disse ønskene er tatt med nederst i excelarket. I prioriteringen av kommunene har vi valgt å fremheve noen få kommuner mens de øvrige er likt prioritert. Prioriteringen er basert på erfaringer fra hendelser og på vårt kommunerettede arbeid. Følgende er å bemerke til prioriteringen: - I gruppen «små kommuner» er Audnedal kommune prioritert først da disse har hatt gjentagende problemer med mobildekningen i kommunen. Lindesnes kommune prioriteres som nr. 2 fordi deler av kommunen er forholdsvis værutsatt. De øvrige kommunene i gruppen kan anses som likt prioritert. - I gruppen «mellomstore kommuner» er Flekkefjord kommune prioritert først fordi Sørlandet sykehus Flekkefjord er lokalisert i sentrumsområdet. Farsund kommune er prioritert som nr. 2 fordi deler av kommunen er svært værutsatt. De øvrige kommunene i gruppen kan anses som likt prioritert. - I gruppen «store kommuner» er Kristiansand kommune prioritert først pga. sin funksjon som regionsenter. De øvrige kommunene i gruppen kan anses som likt prioritert. I arbeidet med valg av aktuelle basestasjoner forventer vi at det, der det er mulig, prioriteres basestasjoner som dekker størst mulig områder. Eksempelvis har de fleste kommunene valgt det området der rådhuset ligger, men i noen tilfeller ligger ikke det i det mest befolkede området i kommunen. Valg av «riktig» basestasjon kan i noen tilfeller ivareta begge formål. Vi har også utarbeidet et kartvedlegg som visualiserer de områdene som er meldt inn. Utsnittene er hentet fra Med hilsen Yngve Årøy fylkesberedskapssjef Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift. Besøksadr. Postadr. Telefon Tordenskjoldsgate 65 Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand E-post Nettside Org.nr. NO

26 Side 2 av 2 Vedlegg: - Excel-ark med oversikt over utvalgte områder i kommunene - Kartoversikt over utvalgte områder i kommunene Kopi: - Post- og teletilsynet, attn. seniorrådgiver Rolf G. Roland, postboks 91, 4791 Lillesand - Kommunene i Vest-Agder

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Det Digitale Agder Bilag9 til Kjøpsavtalen Endringer av leveransen etter avtaleinngåelse Mobildekning og kommunalmobiltelefoni

37 Kontrakt Mobildekning ogkommunal mobiltelefoni Bilag9 Endringer avleveransen etteravtaleinngåelse Rev3 Side2 av3 Dato: Endringer ogtilføyelser etteravtaleinngåelsen Detføresoversiktoverendringerog tilføyelsersomdet oppnåsenighetom etteravtaleinngåelseni nedenforståendeskjema Justeringav teknologiog leveransetidspunkt for mobiltbredbånd. Sluttdatofor leveranseav mobiltbredbånder Alle basestasjonertilknyttetddaprosjektetsometableres/oppgraderes etter 1. kvartal2014,skal leveresmed4g, forutsattnormal innplasseringsrutine hos3.part(nødnett,jernbaneverketo.i.) Signalstyrkenfor disseskalgi god dekninginnvendigi trehus, tilsvarende-79 dbmfor 2G og -89 dbm Pilotpowerfor 3G. ForLTE (4G)tilsvarerdette-103dBm,for RSRP. Bilag4. pkt.1.1.1og pkt ,videre Bilag5, pkt. 1 og 1.2 Minst100nye basestasjonerbliroppgraderttil 4G, og minsten basestasjoni hverkommuneskal ha4g. DDAprioriterer15 basestasjoner,somtelenorbyggerut i førstefase,medmålom leveransei 2014.Detskaltilstrebesenjevn utbyggingstakt. Telenorskal ha dialogmedddaom utbyggingav basestasjoner,der det bliretablertmobiltbredbånd. Foreksisterendebasestasjonermed2G,someventueltfallerutenom oppgraderingtil mobiltbredbånd,skal DDAkunneprioritereutbygging av noenav disse.dettekreverbyttingmot planlagteog ikkeigangsatte prosjekter.deter en forutsetningom likeøkonomiskerammevilkår somalternativutbygging,og eventuellreduksjoni dekningsoppnåelse skaltrekkesfra vedevaluering. Dersomområdersomer viktigfor DDAikkeharfått mobiltbredbånd etteroppnåelseav 98%, skaltelenorog DDAgjennomføreen vurderingav hvasomskaltil for å løseslikeområder,og vil samarbeideom nødvendigetiltak. Forå sikrenødvendigtid til etableringav 4G på nyebasestasjoner, settessluttdatofor tale/smstil Justeringav betalingsplanblirsomfølger: 5 mill.kronervil bli utbetaltnårsamletleveranseer fullførtog godkjent, medmålepunktper Gjenståendefremdriftsbetalingblirfordelti utbyggingsperioden for tale/sms,i henholdtil faktiskfremdrift. d Eielsen Styringsgruppeleder DDA Geir Rostacimo-Strømme TelenorNorgeAS

38 Kontrakt - Mobildekning ogkommunal mobiltelefoni Bilag9 - Endringer avleveransen etteravtaleinngåelse Rev3 Side3 av3 Dato:

39 Fra: Vidar Skaaland Sendt: Til: Postmottak Kopi: Emne: VS: DDA - støtte til satellitt bredbånd Journalføres på sak om DDA. Vidar Fra: Kjell Pedersen-Rise Sendt: 19. februar :34 Til: Jens Arild Johannessen; 'Olsen, Odd Eldrup'; Vidar Skaaland; 'Ivan Sagebakken'; Kopi: Rune Telhaug; 'Kjell Andresen 'John E. Kristensen 'Bjerke, Per Brinchmann, Reidun Bjørn Ropstad; Johnny Greibesland; 'Svein Arne Jerstad Emne: DDA - støtte til satellitt bredbånd Hei Noen mister DSL- tilbudene de i dag har fra Agder Breiband eller Tel-Ag. En del kommuner har vedtatt eller organisert en utsettelse av nedkobling. Vi har tidligere orientert om alternative løsninger for de som mister DSL tilbudet. (mobilt bredbånd, ICE

40 eller satellittbredbånd). De aller fleste av de som kan bli koblet ned, kan få mobilt bredbånd. Der det ikke er slik dekning, kan satellittbredbånd være et alternativ. Styringsgruppa i DDA har vedtatt en støtteordning til etablering av satellittbredbånd, for de som mister DSL tilbudet og ikke kan få mobilt bredbånd. Det blir knyttet følgende vilkår til ordningen: - Det blir gitt økonomisk støtte på inntil kr ,00 til ny oppkobling av satellittbredbånd. Det blir lagt til grunn at kundens egen kostand til utstyr må være minimum kr ,00, etter at det er gitt støtte. Monteringskostnader blir ikke regnet med i kostnadene. Dersom kunden kan få ca. 2 Mbit/s ved ned lasting på mobilt bredbånd, blir det ikke gitt støtte til etablering av satellittbredbånd. Ordningen gjelder bare for de som mister DSL tilbud, som følge av at TDC/Tel-Ag og Agder Breiband kobler ned telesentraler. - Ordningen gjelder for etableringer frem til Der det er flere aktuelle kunder i samme kommune, er det enklest om kommunen kontrollerer at vilkårene er oppfylt og utbetaler tilskuddet. Deretter kan kommunene sende samlet refusjonskrav til DDA. Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål. Hilsen Det Digitale Agder Kjell Pedersen-Rise

41

42

43

44

45

46

47 REFERAT ETTER MØTE I STYRET TORSDAG 24. APRIL KL 12:30 14:00 PÅ HOTEL NORGE I KRISTIANSAND Tilstede fra styret: Åse Severinsen, Søgne kommune, Johnny Greibesland, Songdalen kommune, Arvid Grundekjøn, Kristiansand kommune (til kl. 13:40), Arild Windsland, Birkenes kommune, Gro-Anita Mykjåland, Iveland kommune, Torhild Bransdal, Vennesla kommune, Bjørgulf Sverdrup-Lund, fylkesordfører i Aust-Agder, Arne Thomassen, Lillesand kommune, Arne Fjermeros, Unio-K. Forfall: Jørgen Kristiansen, Kristiansand kommune, Terje Damman, fylkesordfører i Vest-Agder, Ottar Stordal, Unio-K, Pål Tjøm, LO-K. Tilstede fra rådmannsutvalget Tor Sommerseth, Kristiansand kommune, Svein Skisland, Vennesla kommune, Kjell A Kristiansen, Knutepunkt Sørlandet. Sakene: Til realitetsbehandling Sak 09/14 Godkjenning av referat ENSTEMMIG VEDTAK 1. Referatet godkjennes. Sak 10/14 Høring fylkeskommunenes VINN planprosess (politisk sak) ENSTEMMIG VEDTAK 1. Styret slutter seg til Kristiansand kommunes høringsuttalelse om fylkeskommunenes VINN planprosess om verdiskapning og innovasjon. Sak 11/14 Årsmelding 2013 ENSTEMMIG VEDTAK 1. Styret godkjenner årsmelding Sak 12/14 Årsregnskap 2013 ENSTEMMIG VEDTAK 1. Styret godkjenner årsregnskapet for Regnskapsmessig overskudd avsettes på disposisjonsfond. Sak 13/14 Resultat tildeling av skjønnsmidler 2014 (politisk sak) ENSTEMMIG VEDTAK 1. Styret tar saken til orientering.

48 Sak 14/14 Midlertidig engasjement prosjektledelse/-koordinering ENSTEMMIG VEDTAK 1. Styret tar saken til orientering. Sak 15/14 Felles formannskapsmøte etter ferien (politisk sak) ENSTEMMIG VEDTAK 1. Det gjennomføres ekstra felles formannskapsmøte onsdag 3. september kl Som tema velges forberedelser til kommunereform og Kommunal speilmelding av SSHFs utviklingsplan 2030 og høringsuttalelse 3. Fra styret oppnevnes ordfører Torhild Bransdal, ordfører Arild Windsland og ordfører Arne Thomassen som støtte til daglig leder i forhold til planlegging og gjennomføring av felles formannskapsmøte. Sak 08/14 Eventuelt 1. Lederverv i styret (politisk sak) Ordfører Gro-Anita Mykjåland (Sp) initierte en diskusjon om organisering av ledervervene i styret. Mykjåland synes ikke praksisen ved at leder og nestleder bytter funksjon halvveis i perioden er hensiktsmessig, og tilrår heller at en av de andre ordførerne tiltrer som nestleder etter rotasjonsprinsippet når styreleder er ferdig med vedtatt funksjonstid og nestleder overtar ledelsen av styret. Oppfølging Organisering av lederfunksjonene i styret drøftes på slutten av nåværende valgperiode og i god tid før det skal velges ny styreleder og nestleder. 2. Idrettsanlegg i regionen (politisk sak) Ordfører Arne Thomassen viste til oppslag i media der det tas til ordet for å samarbeide regionalt om nye idrettsanlegg. Utfordringen for de folkevalgte fremover blir å skaffe midler til eksisterende og nye idrettsanlegg. Det kan da være interessant å vurdere hvorvidt Knutepunkt Sørlandet kommunene er tjent med å se Kristiansandsregionen under ett i forhold til eksisterende og etablering av nye idrettsanlegg. Oppfølging Styret vil drøfte i neste møte om dette er noe å satse på og i så fall hvorledes saken bør gripes an. Til drøfting Ingen saker. Til orientering 1. Prosjekt lokalmedisinske tjenester -resultater og oppfølging Prosjektleder Grete Dagsvik fra Kristiansand kommune orienterte styret om: 1. Mål, resultater og viktigste erfaringer prosjekt lokalmedisinske tjenester Organisering, hovedfokus og målsettinger for oppfølgingsprosjekt fra Erfaringer/refleksjoner. Anne Aunevik, Kristiansand kommune var tilstede under denne presentasjonen. Foiler vil bli sendt til ordførerne. Oppfølging Tilsvarende orientering bør gjennomføres i kommunestyrene. 2

SONGDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 21.01.2015 Møtetid: Kl. 18:00. Parti Følgende medlemmer meldte forfall

SONGDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 21.01.2015 Møtetid: Kl. 18:00. Parti Følgende medlemmer meldte forfall SONGDALEN KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 21.01.2015 Møtetid: Kl. 18:00 Møtested: Songdalen rådhus Juvet Saksnr.: 001/15-007/15 Følgende medlemmer møtte JOHNNY GREIBESLAND KJETIL AASEN SVEIN

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: Kl. 16:00. Parti Følgende medlemmer meldte forfall SP SP AP AP AP AP AP KRF KRF

SONGDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: Kl. 16:00. Parti Følgende medlemmer meldte forfall SP SP AP AP AP AP AP KRF KRF SONGDALEN KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: Kl. 16:00 Møtested: Songdalen rådhus - Juvet Saksnr.: 052/14-062/14 Følgende medlemmer møtte JOHNNY GREIBESLAND KJETIL AASEN

Detaljer

Styrer, råd og utvalg. Med medlemmer og varamedlemmer. i Songdalen kommune

Styrer, råd og utvalg. Med medlemmer og varamedlemmer. i Songdalen kommune Styrer, råd og utvalg Med medlemmer og varamedlemmer 2011 2015 i Songdalen kommune Utvalg Side Formannskap 4 Kontrollutvalg.. 4 Valgnemnd. 4 Kultur- og utviklingskomitè og planutvalg.... 5 Tjeneste- og

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE FREDAG 12. DESEMBER

REFERAT FRA STYREMØTE FREDAG 12. DESEMBER REFERAT FRA STYREMØTE FREDAG 12. DESEMBER Kristiansand den 17. desember 2014 Tilstede fra styret: Åse Severinsen, Søgne kommune, Johnny Greibesland, Songdalen kommune, Arild Windsland, Birkenes kommune,

Detaljer

REFERAT ETTER MØTE I STYRET FREDAG 12. SEPTEMBER KL 09:00 11:30 PÅ HOTEL NORGE I KRISTIANSAND

REFERAT ETTER MØTE I STYRET FREDAG 12. SEPTEMBER KL 09:00 11:30 PÅ HOTEL NORGE I KRISTIANSAND REFERAT ETTER MØTE I STYRET FREDAG 12. SEPTEMBER KL 09:00 11:30 PÅ HOTEL NORGE I KRISTIANSAND Tilstede fra styret: Åse Severinsen, Søgne kommune, Arne Thomassen, Lillesand kommune, Johnny Greibesland,

Detaljer

Saksgang Møtedato Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2 Sammendrag

Saksgang Møtedato Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2 Sammendrag ØKONOMI Økonomienheten Dato 29. april 2014 Saksnr.: 201400920-1 Saksbehandler Øyvind Stenvik Andersen Saksgang Møtedato Kommunalutvalget 13.05.2014 Bystyret 21.05.2014 Avfall Sør AS - Eierskapsmelding

Detaljer

REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 6 OKTOBER KL 09 12 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND

REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 6 OKTOBER KL 09 12 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 6 OKTOBER KL 09 12 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Tilstede fra arbeidsutvalget: Johnny Greibesland, Songdalen kommune, Jørgen Kristiansen,

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: M50 Saksmappe: 2014/1776-15036/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 30.04.2014 Saksframlegg Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/16 Dato: 11.04.16 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Elisabeth Stølen, nestleder Richard Ivar Buch, medlem

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/16 Dato: 11.04.2016 kl. 09.00 10.30 Sted: Rådhuset, møterom Lilleheia

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014 Søgne kommune Arkiv: M50 Saksmappe: 2014/1776-15036/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 30.04.2014 Saksframlegg Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE, FREDAG 24 APRIL KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND - FYLKESUTVALGSSALEN

REFERAT FRA STYREMØTE, FREDAG 24 APRIL KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND - FYLKESUTVALGSSALEN Kristiansand, 24. april 2015 REFERAT FRA STYREMØTE, FREDAG 24 APRIL KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND - FYLKESUTVALGSSALEN Tilstede fra styret: Åse Severinsen, Søgne kommune Johnny Greibesland,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 10.11.2016 kl. 09.00 10.15 Sted: Evjemoen, møterom Servicekontoret

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/16 MØTEBOK Dato: 16.11.2016 kl. 13.00 15.00 Sted: Kommunehuset, møterom 3.

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Styrer, råd og utvalg. Med medlemmer og varamedlemmer. i Songdalen kommune

Styrer, råd og utvalg. Med medlemmer og varamedlemmer. i Songdalen kommune Styrer, råd og utvalg Med medlemmer og varamedlemmer 2015 2019 i Songdalen kommune Utvalg Side Formannskap Kontrollutvalg.. TEMARK representantskap. Valgnemnd. Planutvalg.. Kultur- og utviklingskomitè....

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/12 Dato: 15.10.2012 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, møterom 4. etasje

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 03.02.15, kl. 08.30 10.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 24. februar 2015, kl. 16.00 Sted Møterom 457, Lørenskog rådhus Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Andreas Halvorsen, nestleder Thilagawaty Sanmuganathan Tilstede varamedlemmer Forfall

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE, FREDAG 24 APRIL KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND - FYLKESUTVALGSSALEN

REFERAT FRA STYREMØTE, FREDAG 24 APRIL KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND - FYLKESUTVALGSSALEN Kristiansand, 24. april 2015 REFERAT FRA STYREMØTE, FREDAG 24 APRIL KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND - FYLKESUTVALGSSALEN Tilstede fra styret: Åse Severinsen, Søgne kommune Johnny Greibesland,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge.

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge. VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 26.08.2014 kl. 9:00 16.00. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Olav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp)

Olav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 19:50 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE FREDAG 11. DESEMBER KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND, FYLKESUTVALGSSALEN

INNKALLING TIL STYREMØTE FREDAG 11. DESEMBER KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND, FYLKESUTVALGSSALEN Kristiansand, 04. desember 2015 INNKALLING TIL STYREMØTE FREDAG 11. DESEMBER KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND, FYLKESUTVALGSSALEN Saksliste styremøte Knutepunkt Sørlandet Sak: Beskrivelse:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSMELDING FOR 2013 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2013 1. Innledning Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2013. Denne skal gi et bilde av utvalgets

Detaljer

Olav Eivindson (Kr F), Kjetil Wiik (Frp) Bjørnar Rimereit (Frp) Tommy Røinås Ingebretsen (KrF) og Tom Bjelland (Frp) Magne Hunsbedt (Frp)

Olav Eivindson (Kr F), Kjetil Wiik (Frp) Bjørnar Rimereit (Frp) Tommy Røinås Ingebretsen (KrF) og Tom Bjelland (Frp) Magne Hunsbedt (Frp) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 26.01.2012 kl. 18:00 18.55 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Før behandling av sakene vil det bli informasjon om virksomheten i Knutepunkt Sørlandet ved daglig leder Kjell A. Kristiansen. Saker til behandling

Før behandling av sakene vil det bli informasjon om virksomheten i Knutepunkt Sørlandet ved daglig leder Kjell A. Kristiansen. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 21.06.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 14.02.2013 kl. 09.00 11.15 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 20.02.2013 kl. 13.00-15.30 Sted: Kommunehuset, Posten MØTEBOK Tilstede:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Haakon N. Grenager Fra adm. (evt. andre): Per

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer

Eierskapsmelding 2015

Eierskapsmelding 2015 NARVIK KOMMUNE Økonomi Enheten Saksframlegg Arkivsak: 11/3097 Dokumentnr: 18 Arkivkode: K1-030 Saksbeh: Cato Gaustad SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskap 19.02.2015

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli: «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål)

Før behandlingen av sakene vil det bli: «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 27.03.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 28.08.13 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleiar Arild Forgard, medlem

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, Rådstaua Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 26.03.2014 Møtetid: Kl. 18:00 SP SP AP AP AP AP AP AP KRF KRF KRF V H H H H FRP FRP FRP FRP

SONGDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 26.03.2014 Møtetid: Kl. 18:00 SP SP AP AP AP AP AP AP KRF KRF KRF V H H H H FRP FRP FRP FRP SONGDALEN KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 26.03.2014 Møtetid: Kl. 18:00 Møtested: Songdalen rådhus - Juvet Saksnr.: 016/14-033/14 Følgende medlemmer møtte JOHNNY GREIBESLAND KJETIL AASEN

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 03/16 Dato: 06.06.16 kl. 12.30 14.00 Sted: Minne Kultursenter ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

LINDESNESRÅDET. REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013)

LINDESNESRÅDET. REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013) LINDESNESRÅDET REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Buen kulturhus, Elvesalen Dato: fredag 15.2.2013 Tidsrom: 09:00 12:30 Møtedeltakere:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 11.02.2013 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.00 Møtested: Rådstaua Til stede : Aadne K. Mykland og Bjørg Lunden Forfall : Bente Olsen

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, 3. etg. Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 01.04.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 013/14 Godkjenning av møteprotokoll 014/14 Meldinger

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR 2016-2025 KORTVERSJON Om Avfall Sør Avfall Sør er et aksjeselskap eid av kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla for å drive renovasjonsvirksomhet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 08/12 Dato: 06.12.2012 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere 23.04.13 Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra representantskapsmøte 23.04.13 Ref. 09/13 Agder Sekretariat,

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 16.08.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1330 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Celina Hagen (KrF), Line Skøii Vennesland (FrP), Tor Søren Drivenes (H) og Oddbjørn Hagen (V)

Celina Hagen (KrF), Line Skøii Vennesland (FrP), Tor Søren Drivenes (H) og Oddbjørn Hagen (V) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 27.03.2014 kl. 18:00 19:30 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 27. APRIL KL 09:00 11:30 PÅ RÅDHUSET I SONGDALEN KOMMUNE

INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 27. APRIL KL 09:00 11:30 PÅ RÅDHUSET I SONGDALEN KOMMUNE Kristiansand den 19. april 2010 INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 27. APRIL KL 09:00 11:30 PÅ RÅDHUSET I SONGDALEN KOMMUNE Saksliste Realitetsbehandling : Sak 05/10 Godkjenning av referat etter møte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tid Kl. 09.00-12.30

MØTEPROTOKOLL. Tid Kl. 09.00-12.30 MØTEPROTOKOLL Møtedato: 11.06.14 Tid Kl. 09.00-12.30 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Ragnhild Thomassen (fung.leder), Arne Bergersen, Terje Stiansen, Kristen Bjormyr (vara), Dega

Detaljer

Fra administrasjonen; Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjefene Heidi Engestøl, Gerd Signe Vigebo, Kristin E. Robstad, Ragnhild Bendiksen, Aslak Wegge

Fra administrasjonen; Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjefene Heidi Engestøl, Gerd Signe Vigebo, Kristin E. Robstad, Ragnhild Bendiksen, Aslak Wegge VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 24.05.2012 kl. 18:00 21:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. februar 2014, kl. 09.00 Sted Gjerdrum herredshus, formannskapssalen Tilstede Thor Werner Togstad, leder medlemmer Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Svein Kogstad Tilstede

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR.

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING I forkant av møtet vil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (uavh.),

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 04.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/13 MØTEBOK Møtedato: 03. juni 2013 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

Saker til behandling. 16/13 11/01802-16 Oppnevning av valgstyre 4. 18/13 13/00534-1 Fritid med bistand i Vennesla kommune 8

Saker til behandling. 16/13 11/01802-16 Oppnevning av valgstyre 4. 18/13 13/00534-1 Fritid med bistand i Vennesla kommune 8 VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 21.03.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Fredag 10. juni 2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets hus, møterom Setra De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

Møteprotokoll. Kristiansand kontrollutvalg. Dato: 24.09.2015 kl. 15:00 Sted: Rådhuskvartalet, møterom Anna Jacobsen Arkivsak: 15/10170

Møteprotokoll. Kristiansand kontrollutvalg. Dato: 24.09.2015 kl. 15:00 Sted: Rådhuskvartalet, møterom Anna Jacobsen Arkivsak: 15/10170 Møteprotokoll Kristiansand kontrollutvalg Dato: 24.09.2015 kl. 15:00 Sted: Rådhuskvartalet, møterom Anna Jacobsen Arkivsak: 15/10170 Til stede: Vidar Kleppe (DEM), Birte Simonsen (MDG), Stian Hamre (AP)

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 27.03.14 kl. 13.00 15.30 Sted: Kommunehuset, kommunestyresalen Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal,

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2008 kl. 10.00 14.20 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom B Saknr: 1/2008-7/2008 Arkivsaknr.: Møteleder Sten Kristian Røvik Møtende medlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 28.08.2007 Fra kl. 1800 Til kl. 2030 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 26.02.2014 Møtetid: Kl. 16:00 19:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 012/14-022/14 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.02.2014 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 05/16 Dato: 09.11.16 kl. 13.00 15.00 Sted: Rådhuset, Grønne salong FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Martin Reinertsen, medlem Osmund Viken, møtte for Eik

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Rapport etter gjennomført selskapskontroll ved Innherred Produkter AS Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/8142

Detaljer

Hemsedal kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalgene i Hallingdal

Hemsedal kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalgene i Hallingdal Hemsedal kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalgene i Hallingdal Møtedato: 26. juni 2014 Fellesmøte 1/2014 Møtetid: Kl. 09.00 12.00 Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset på Gol Behandlede saker:

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrevisjonen - for demokratisk innsyn og kontroll Gjennomføring av selskapskontroll i Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Risør kommune Aust-Agder fylkesrevisjon August

Detaljer

SAKSKART. Høringsuttalelse - ny kommunelov. 107/16 16/ Revisjon av plan for kommunal kriseledelse

SAKSKART. Høringsuttalelse - ny kommunelov. 107/16 16/ Revisjon av plan for kommunal kriseledelse NITTEDAL KOMMUNE - der storby og Marka møtes INNSTILLINGSLISTE Kommunestyret Dato: 26.09.2016 kl. 17:30 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00026 Mulige forfall meldes snarest til gruppelederen i partiet.

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 02.02.2015 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 04.09.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 04.09.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 04.09.2013 022/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.06.2013 023/13 Delegasjonssaker 024/13 Meldinger 025/13 Utvidet IKT-samarbeid mellom Birkenes, Songdalen,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 20.05.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 022/14 Godkjenning av møteprotokoll 01.04.2014

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 22.08.2016 Tidspunkt: 16.00-18.10 Før møtets start informerte adm. dir. Oddmund Kroken i Østfold Energi AS om

Detaljer

Anders Føreland (Ap) for, Bjørnar Rimereit (Frp) Geir Wehus, (Ap) og Line Skøii Vennesland, (FrP)

Anders Føreland (Ap) for, Bjørnar Rimereit (Frp) Geir Wehus, (Ap) og Line Skøii Vennesland, (FrP) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 05.09.2013 kl. 18:00 19:45 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Orientering: Sekretær orienterer om kontrollutvalgets oppgaver og plikter

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Orientering: Sekretær orienterer om kontrollutvalgets oppgaver og plikter Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 23.11.2015 kl. 09.00 10.45 Sted: Rådhuset, møterom 4. etasje

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/14 Dato: 21.10.14 kl. 13.00 15.00 Sted: Rådhuset, Den Grønne Salong MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer