SONGDALEN KOMMUNE. Avfall Sør - Eierskapsmelding del 2 Avfallsplan for Avfall Sør husholdning statusrapport pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SONGDALEN KOMMUNE. Avfall Sør - Eierskapsmelding del 2 Avfallsplan for Avfall Sør husholdning 2013 2016 - statusrapport pr. 24.02."

Transkript

1 SONGDALEN KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: Møtetid: Songdalen rådhus - Juvet Kl. 18:00 Eventuelle forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere innkalling. Sakslisten er utlagt til offentlighet i rådhustorget, på bibliotekene og Ved kommunestyrets begynnelse gjennomføres det inntil 30 min. åpen spørretid i kommunestyresalen for personer bosatt i kommunen. Spørsmålet som ønskes besvart må være avtalt/avklart med ordfører før møtets begynnelse. Sak nr. 042/14 Saktittel Godkjenning av møtebok 043/14 Delegasjonssaker 044/14 Referatsaker 045/14 Avfall Sør - Eierskapsmelding del 2 046/14 Avfallsplan for Avfall Sør husholdning statusrapport pr /14 Årsregnskap og årsrapport /14 Finansrapporteringen 31. desember /14 Kontrollutvalgets Årsrapport /14 Forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015

2 051/14 Ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging. Songdalen kommune, 20.mai 2014 Johnny Greibesland ordfører Reidun Fredriksen Form.skap.sekretær Side 2 av2

3 SONGDALEN KOMMUNE Møtebok Styre, utvalg, komité Kommunestyret Avgjort av: Saksansv.: Fredriksen SAKSGANG Møtedato Reidun Saksnr. 042/14 Arkiv: K1Objekt: Godkjenning av møtebok RÅDMANNEN FORESLÅR AT: Protokoll fra forrige møte godkjennes. Saksbeh. RFR Arkivsaknr: 14/751

4 SONGDALEN KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL Møtedato: Møtested: Songdalen rådhus Juvet Følgende medlemmer møtte JOHNNY GREIBESLAND KJETIL AASEN SVEIN REIDAR HEIVOLL ASLE IMELAND ANVOR SOLBJØRG JØRGENSEN MARIT KLEVELAND HAGEN HELGE STAPNES JAN ERIK TØNNESLAND MONIKA HAGEN JAN ERIK HEDENSTAD KIRSTEN HALLANDIK TERJE IMELAND BETZY THORSTENSEN DUTTON TORE SMEPLASS ARNE SKRAASTAD SOLVEIG NORDKVIST INHABIL I SAK 41/14 SVEIN GRØDUM ANDERS RAMSLAND JOSTEIN MELLEMSTRAND INHABIL I SAK 41/14 ARILD BIRKENES KIRSTEN BERNTSEN ØISTEIN HATLEBAKK RICHARD JOHAN BLIGAARD Møtetid: Kl. 18:00 Saksnr.: 034/14-041/14 Parti Følgende medlemmer meldte forfall SP ELSE TURID NILSEN SP JONE NIKOLAI NYBORG SP Følgende varamedlemmer SP møtte SP AASMUND KULIEN KARIANNE ØIEN SP ANDREASSEN AP ØYVIND FAGERLI I SAK 41/14 AP JAN IVAR JENSEN I SAK AP 41/14 AP AP KRF KRF Parti AP V Parti AP V H H KRF KRF H H H H FRP FRP FRP FRP Merknader Tilstede fra administrasjonen: RÅDMANN VIDAR SKAALAND, ASS.RÅDMANN KJELL SVERRE LANGENES, TJENESTESJEF BREDE SKAALERUD, ØKO.SJEF ARILD ANDRESEN,

5 FORM.SKAP.SEKR. REIDUN FREDRIKSEN Befaring: Underskrifter ORIENTERING: Lensmann Terje Pedersen -krimstatistikken for forebyggende arbeid -samarbeid med kommunen -politiets organisering SLT koordinator Merethe Lindtner -status Songdalen kommune - ungdomsarbeid Ordkraft v/stian Røvåg Omdømmebarometeret Rådmannen Vidar Skaaland - Lokaldemokratiundersøkelsen

6 Saksliste Sak nr. 034/14 Saktittel Interpellasjon 035/14 Godkjenning av møtebok 036/14 Delegasjonssaker 037/14 Referatsaker 038/14 Ansettelse - rådmann 039/14 Avslutning av investeringsprosjekt 040/14 Høring - Reservasjonsrett for leger 041/14 Høring - forslag til nytt kapittel 15 i avfallsforskriften

7 034/14 Interpellasjon Øistein Hatlebakk Utbedring av krysset Fv 101 Hellandsvegen KOMMUNESTYRET Ordfører Johnny Greibesland gikk på talerstolen og besvarte spørsmålet. Varaordfører Solveig Nordkvist tok sete som ordfører. Ordfører Johnny Greibesland tok igjen sete som ordfører og varaordfører Solveig Nordkvist fratrådte. KS-034/14 VEDTAK: 035/14: Godkjenning av møtebok RÅDMANNEN FORESLÅR AT: Protokoll fra forrige møte godkjennes KOMMUNESTYRET KS-035/14 VEDTAK: Protokoll fra forrige møte godkjennes. 036/14: Delegasjonssaker RÅDMANNEN FORESLÅR AT: Delegerte saker tas til etterretning slik de foreligger KOMMUNESTYRET

8 KS-036/14 VEDTAK: Delegerte saker tas til etterretning slik de foreligger. 037/14: Referatsaker RÅDMANNEN FORESLÅR AT: Referatene tas til etterretning slik de foreligger KOMMUNESTYRET Arild Birkenes la fram følgende forslag: Songdalen kommunestyre viser til invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015 fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak som ivaretar invitasjonen. Forsøket hjemles i valgloven KS-037/14 VEDTAK: Referatene tas til etterretning slik de foreligger. Songdalen kommunestyre viser til invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015 fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak som ivaretar invitasjonen. Forsøket hjemles i valgloven 15-1-

9 038/14: Ansettelse - rådmann ORDFØRER FORESLÅR AT FORMANNSKAPET LEGGER FREM FOR KOMMUNESTYRET FØLGENDE FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. Det politiske arbeidsgiverutvalget bestående av ordfører Greibesland (Sp), varaordfører Nordkvist(H) og kommunestyremedlem Tønnesland(A) supplert med en ansattes representant Janne Slotte, får i oppgave å kjøre rekrutteringsprosessen og innstille aktuell kandidat til rådmannsstillingen for kommunestyret 2. Ass.rådmann/Stabssjef Kjell Sverre Langenes konstitueres som rådmann ifb med rådmann Vidar Skaaland avvikling av ferie/fridager og fram til ny rådmann tiltrer FORMANNSKAPET Arild Birkenes la fram følgende tilleggsforslag til pkt 1.: Opposisjonen v/arild Birkenes tiltrer det politiske arbeidsgiverutvalget. Kjetil Aasen ba om gruppemøte. Møtet ble igjen satt Votering: Ordførers innstilling til pkt 1 og 2 enstemmig innstilling Arild Birkenes tilleggsforslag til pkt. 1 ble enstemmig innstilling Administrasjonsutvalget Ordfører orienterte om formannskapets behandlingsinnstilling. Ansattes representant Janne Slotte anmodet om at det i stillingsannonsen settes at kvinner oppfordres til å søke.

10 Administrasjonsutvalget er enig i forslaget fra Janne Slotte. Administrasjonsutvalgets uttalelse: Administrasjonsutvalgets støtter formannskapets innstilling pkt. 1 og 2. Administrasjonsutvalget ber om at det tas inn følgende formulering i stillingsannonsen: Kvinner oppfordres til å søke. FS-025/14 BER KOMMUNESTYRET FATTE FØLGENDE VEDTAK: 1. Det politiske arbeidsgiverutvalget bestående av ordfører Greibesland (Sp), varaordfører Nordkvist(H), kommunestyremedlem Tønnesland(A) og kommunestyremedlem fra opposisjonen Arild Birkenes (FRP), supplert med en ansattes representant Janne Slotte, får i oppgave å kjøre rekrutteringsprosessen og innstille aktuell kandidat til rådmannsstillingen for kommunestyret 2. Ass.rådmann/Stabssjef Kjell Sverre Langenes konstitueres som rådmann ifb med rådmann Vidar Skaaland avvikling av ferie/fridager og fram til ny rådmann tiltrer ADMINISTRASJONSUTVALGET Ordfører orienterte om formannskapets behandlingsinnstilling. Ansattes representant Janne Slotte anmodet om at det i stillingsannonsen settes at kvinner oppfordres til å søke. Administrasjonsutvalget er enig i forslaget fra Janne Slotte AU-005/14 UTTALELSE: Administrasjonsutvalget støtter formannskapets innstilling pkt. 1 og 2. Administrasjonsutvalget ber om at det tas inn følgende formulering i stillingsannonsen: Kvinner oppfordres til å søke.

11 KOMMUNESTYRET Votering: Enstemmig vedtatt KS-038/14 VEDTAK: 1. Det politiske arbeidsgiverutvalget bestående av ordfører Greibesland (Sp), varaordfører Nordkvist(H), kommunestyremedlem Tønnesland(A) og kommunestyremedlem fra opposisjonen Arild Birkenes (FRP), supplert med en ansattes representant Janne Slotte, får i oppgave å kjøre rekrutteringsprosessen og innstille aktuell kandidat til rådmannsstillingen for kommunestyret 2. Ass.rådmann/Stabssjef Kjell Sverre Langenes konstitueres som rådmann ifb med rådmann Vidar Skaaland avvikling av ferie/fridager og fram til ny rådmann tiltrer. 039/14: Avslutning av investeringsprosjekt RÅDMANNEN FORESLÅR AT FORMANNSKAPET LEGGER FREM FOR KOMMUNSTYRET FØLGENDE INNSTILING: 1. Sluttrapport på følgende prosjekter tas til etteretning: 2216 MIDLERTIDIG BARNEHAGE BIRKELID 4541 NYTT KIRKETAK GREIPSTAD 4690 UTREDNING NYTT DRIFTSLAGER OMBYGGING AV HELSEHUSET KULTURSKOLE NYTT DRIFTSLAGER NØDSTRØMSAGGREGAT SONGDALSTUNET NY VANNLEDNING HAUGENPARKEN NY TERMINALSERVER KARTLEGGING, ORTOFOTO,LASERHØYDER DIGITALSIERING AV MÅLEBREV UTBEDRING AV MØLLEBEKKEN BRU HJULING TURSTIER

12 2. Kommunestyret vedtar at rammen til prosjekt styrkes med kr ,-. Finansieringen skjer ved at tilsvarende beløp tas av ubrukte lånemidler FORMANNSKAPET Votering: Enstemmig innstilling FS-023/14 BER KOMMUNESTYRET FATTE FØLGENDE VEDTAK: 1. Sluttrapport på følgende prosjekter tas til etteretning: 2216 MIDLERTIDIG BARNEHAGE BIRKELID 4541 NYTT KIRKETAK GREIPSTAD 4690 UTREDNING NYTT DRIFTSLAGER OMBYGGING AV HELSEHUSET KULTURSKOLE NYTT DRIFTSLAGER NØDSTRØMSAGGREGAT SONGDALSTUNET NY VANNLEDNING HAUGENPARKEN NY TERMINALSERVER KARTLEGGING, ORTOFOTO,LASERHØYDER DIGITALSIERING AV MÅLEBREV UTBEDRING AV MØLLEBEKKEN BRU HJULING TURSTIER 2. Kommunestyret vedtar at rammen til prosjekt styrkes med kr ,-. Finansieringen skjer ved at tilsvarende beløp tas av ubrukte lånemidler KOMMUNESTYRET Votering: Enstemmig vedtatt

13 KS-039/14 VEDTAK: 1. Sluttrapport på følgende prosjekter tas til etteretning: 2216 MIDLERTIDIG BARNEHAGE BIRKELID 4541 NYTT KIRKETAK GREIPSTAD 4690 UTREDNING NYTT DRIFTSLAGER OMBYGGING AV HELSEHUSET KULTURSKOLE NYTT DRIFTSLAGER NØDSTRØMSAGGREGAT SONGDALSTUNET NY VANNLEDNING HAUGENPARKEN NY TERMINALSERVER KARTLEGGING, ORTOFOTO,LASERHØYDER DIGITALSIERING AV MÅLEBREV UTBEDRING AV MØLLEBEKKEN BRU HJULING TURSTIER 2. Kommunestyret vedtar at rammen til prosjekt styrkes med kr ,-. Finansieringen skjer ved at tilsvarende beløp tas av ubrukte lånemidler. 040/14: Høring - Reservasjonsrett for leger HØRINGSUTTALELSE: Kommunestyret mener i utgangspunktet at sakens karakter og innhold ikke egner seg for høring. Siden departementet likevel har valgt å sende saken på høring avgir kommunestyret følgende uttalelse: Kommunestyret mener at de foreslåtte lovendringene vil medføre dårligere og mer byråkratisk offentlig helsetilbud. Forslaget vil sette kvinner i en vanskelig situasjon i møte med primærhelsetjenesten. Kommunestyret mener hensynet til kvinner i en sårbar situasjon må veie tyngst og ber derfor om at Helse- og omsorgsdepartementets sitt forslag ikke blir vedtatt. Dersom framlegget blir vedtatt, vil Songdalen kommune ikke tillate fastlegekonktrakter som åpner for at fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort.

14 TJENESTE OG LEVEKÅRSKOMITEEN Forslag fra Terje Imeland, KrF 1. Songdalen kommune mener at avgjørelsen om legers reservasjonsmulighet ikke bør legges til hver enkelt kommune, men avgjøres gjennom nasjonale bestemmelser. 2. Songdalen kommune anbefaler at det gis reservasjonsmulighet for fastleger i samvittighetsspørsmål, slik høringsnotatet legger opp til og der det er faglig og praktisk mulig. Solbjørg Jørgensen, SP foreslo følgende: Rådmannens forslag minus siste avsnitt. Votering: Terje Imelands forslag fikk 3 stemmer (Imeland, Smeplass, Hatlebakk) 5 stemte imot (Dybesland, Hedenstad, Hagen, Ramsland, Jørgensen) Alternativ votering mellom Solbjørg Jørgensens forslag og rådmannens forslag Fikk Solbjørg Jørgensens forslag 1 stemme (Jørgensen) Rådmannens forslag 4 stemmer (Hedenstad, Hagen, Ramsland, Dybesland) 3 stemte blankt (Imeland, Smeplass, Hatlebakk)

15 TJEN-013/14 LEGGER FREM FOR KOMMUNESTYRET FØLGENDE HØRINGSUTTALELSE: Kommunestyret mener i utgangspunktet at sakens karakter og innhold ikke egner seg for høring. Siden departementet likevel har valgt å sende saken på høring avgir kommunestyret følgende uttalelse: Kommunestyret mener at de foreslåtte lovendringene vil medføre dårligere og mer byråkratisk offentlig helsetilbud. Forslaget vil sette kvinner i en vanskelig situasjon i møte med primærhelsetjenesten. Kommunestyret mener hensynet til kvinner i en sårbar situasjon må veie tyngst og ber derfor om at Helse- og omsorgsdepartementets sitt forslag ikke blir vedtatt. Dersom framlegget blir vedtatt, vil Songdalen kommune ikke tillate fastlegekonktrakter som åpner for at fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort KOMMUNESTYRET Terje Imeland la fram følgende forslag: 1. Songdalen kommune mener at avgjørelsen om legers reservasjonsmulighet ikke bør legges til hver enkelt kommune, men avgjøres gjennom nasjonale bestemmelser. 2. Songdalen kommune anbefaler at det gis reservasjonsmulighet for fastleger i samvittighetsspørsmål, slik høringsnotatet legger opp til og der det er faglig og praktisk mulig. Alternativ votering mellom tjeneste og levekårskomiteens innstilling og Terje Imelands forslag fikk tjeneste og levekårskomiteens innstilling 18 stemmer (SP4, Ap6, H4, V1, FRP3) Terje Imelands forslag fikk 7 stemmer (KRF4, FRP1, SP2)

16 KS-040/14 VEDTAK: Kommunestyret mener i utgangspunktet at sakens karakter og innhold ikke egner seg for høring. Siden departementet likevel har valgt å sende saken på høring avgir kommunestyret følgende uttalelse: Kommunestyret mener at de foreslåtte lovendringene vil medføre dårligere og mer byråkratisk offentlig helsetilbud. Forslaget vil sette kvinner i en vanskelig situasjon i møte med primærhelsetjenesten. Kommunestyret mener hensynet til kvinner i en sårbar situasjon må veie tyngst og ber derfor om at Helse- og omsorgsdepartementets sitt forslag ikke blir vedtatt. Dersom framlegget blir vedtatt, vil Songdalen kommune ikke tillate fastlegekonktrakter som åpner for at fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort. 041/14: Høring - forslag til nytt kapittel 15 i avfallsforskriften RÅDMANNEN FORESLÅR AT KOMMUNESTYRET FATTER FØLGENDE VEDTAK: Kommunestyret tar saken til orientering og ber rådmannen om å oversende saken som kommunens høringsuttalelse, i tråd med følgende hovedpunkter: a. Reelle finanskostnader må fortsatt kunne benyttes for beregning av renovasjonsgebyr b. Kalkulatoriske renter kan benyttes av de kommuner og selskaper som finner det mest hensiktsmessig i forhold til egne finansieringsløsninger c.kalkulatoriske renter benyttes til å beregne avkastning på den egenkapital kommunene har stilt til disposisjon for tjenesteområdet

17 d. Dersom en investering er gjort for lovpålagt tjeneste så kan restkapasitet selges i markedet til markedspris KOMMUNESTYRET Solveig Nordkvist og Jostein Mellemstrand ble erklært inhabile og fratrådte. Jan I Jensen og Øyvind Fagerli tok sete som varamedlem Votering: Enstemmig vedtatt KS-041/14 VEDTAK: Kommunestyret tar saken til orientering og ber rådmannen om å oversende saken som kommunens høringsuttalelse, i tråd med følgende hovedpunkter: e.reelle finanskostnader må fortsatt kunne benyttes for beregning av renovasjonsgebyr f. Kalkulatoriske renter kan benyttes av de kommuner og selskaper som finner det mest hensiktsmessig i forhold til egne finansieringsløsninger g. Kalkulatoriske renter benyttes til å beregne avkastning på den egenkapital kommunene har stilt til disposisjon for tjenesteområdet Dersom en investering er gjort for lovpålagt tjeneste så kan restkapasitet selges i markedet

18

19 SONGDALEN KOMMUNE Møtebok Styre, utvalg, komité Kommunestyret Avgjort av: Saksansv.: Fredriksen Reidun SAKSGANG Møtedato Saksnr. 043/14 Arkiv: K1Objekt: Saksbeh. RFR Arkivsaknr: 14/752 Delegasjonssaker DKS. 010/14: Skjenkebevilling for en enkelt anledning VEDTAK: Songdalen kommune v/rådmannen gir UL Fram V/Maria Puntervold Dale anledning til å skjenke øl og vin. Jfr. Alkoholloven 4-5 samt alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune, Arrangementet er Quiz-aften i Finsland Herredshus fredag 2.mai Skjenketiden er som følger: Øl og vin fra kl til kl Bevillingen gis i henhold til de vilkår som fremgår av saksutredningen, og bevillingshaver er ansvarlig for at all skjenking foregår i samsvar med alkoholloven og forskrifter gitt i medhold av denne. Det skal betales en skjenkeavgift på kr. 290,- jfr alkoholloven 7-1 med tilhørende forskrifter. Avgiften innbetales til økonomiseksjonen i Songdalen på vedlagte bankgiro.

20 Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen jfr alkoholloven 1-6. En eventuell klage sendes kommunen innen 3 uker fra denne underretningen er mottatt. DKS. 011/14: Skjenkebevilling for en enkelt anledning VEDTAK: Songdalen kommune v/rådmannen gir UL Fram V/Maria Puntervold Dale anledning til å skjenke øl og vin. Jfr. Alkoholloven 4-5 samt alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Arrangementet er Quiz-aften i Finsland Herredshus fredag 30.mai Skjenketiden er som følger: Øl og vin fra kl til kl Bevillingen gis i henhold til de vilkår som fremgår av saksutredningen, og bevillingshaver er ansvarlig for at all skjenking foregår i samsvar med alkoholloven og forskrifter gitt i medhold av denne. Det skal betales en skjenkeavgift på kr. 290,- jfr alkoholloven 7-1 med tilhørende forskrifter. Avgiften innbetales til økonomiseksjonen i Songdalen på vedlagte bankgiro. Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen jfr alkoholloven 1-6. En eventuell klage sendes kommunen innen 3 uker fra denne underretningen er mottatt. RÅDMANNEN FORESLÅR AT:

21 Delegerte saker tas til etterretning slik de foreligger.

22 SONGDALEN KOMMUNE Møtebok Styre, utvalg, komité Kommunestyret SAKSGANG Møtedato Avgjort av: Saksansv.: Reidun Fredriksen Saksnr. 044/14 Arkiv: K1Objekt: Saksbeh. RFR Arkivsaknr: 14/750 Referatsaker Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T 1 14/6602 I 2 14/7136 I 3 14/7997 I 4 14/7813 I Dok.dato Avsender/Mott Tittel aker Fylkesmannen i Oppfølging av tilsyn 4 Vest - Agder med helsemessig og sosial beredskap og kommunal beredskapsplikt Vest Agder Økonomisk oversikt 4 Fylkeskommune over bevilgede midler ti utbedring av Nodelandsheiabakken Knutepunkt Referat fra styremøte i 4 Sørlandet i Knutepunkt Sørlandet Kristiansands Region Det kongelige Vedrørende spørsmål 4 kommunal og om moderniseringsd kommunesammenslåin epartement g på tvers av fylkesgrense

23 RÅDMANNEN FORESLÅR AT: Referatene tas til etterretning slik de foreligger.

24

25 Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Saksbehandler: Yngve Årøy Tlf.: Deres ref.: PT/ Vår ref.: 2014/789 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Postboks 2014 Vår dato: Arkivkode: Tønsberg Prosjekt "Forsterket ekom" - tilbakemelding fra Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen viser til ref., hvor Post- og teletilsynet (PT) ber om innspill fra fylkesmennene om ett område i hver kommune hvor det er aktuelt å forsterke utsatte basestasjoner for mobiltelefoni med reservestrømforsyning og transmisjon. Kommunene skal listes i prioritert rekkefølge. Vi har mottatt innspill fra alle våre kommuner og har så langt det har vært mulig prioritert disse etter kriteriene som er gitt i ref., se vedlagte excel-ark. Noen kommuner har meldt inn ytterligere ønsker utover det ene området de har blitt bedt om å melde inn. Disse ønskene er tatt med nederst i excelarket. I prioriteringen av kommunene har vi valgt å fremheve noen få kommuner mens de øvrige er likt prioritert. Prioriteringen er basert på erfaringer fra hendelser og på vårt kommunerettede arbeid. Følgende er å bemerke til prioriteringen: - I gruppen «små kommuner» er Audnedal kommune prioritert først da disse har hatt gjentagende problemer med mobildekningen i kommunen. Lindesnes kommune prioriteres som nr. 2 fordi deler av kommunen er forholdsvis værutsatt. De øvrige kommunene i gruppen kan anses som likt prioritert. - I gruppen «mellomstore kommuner» er Flekkefjord kommune prioritert først fordi Sørlandet sykehus Flekkefjord er lokalisert i sentrumsområdet. Farsund kommune er prioritert som nr. 2 fordi deler av kommunen er svært værutsatt. De øvrige kommunene i gruppen kan anses som likt prioritert. - I gruppen «store kommuner» er Kristiansand kommune prioritert først pga. sin funksjon som regionsenter. De øvrige kommunene i gruppen kan anses som likt prioritert. I arbeidet med valg av aktuelle basestasjoner forventer vi at det, der det er mulig, prioriteres basestasjoner som dekker størst mulig områder. Eksempelvis har de fleste kommunene valgt det området der rådhuset ligger, men i noen tilfeller ligger ikke det i det mest befolkede området i kommunen. Valg av «riktig» basestasjon kan i noen tilfeller ivareta begge formål. Vi har også utarbeidet et kartvedlegg som visualiserer de områdene som er meldt inn. Utsnittene er hentet fra Med hilsen Yngve Årøy fylkesberedskapssjef Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift. Besøksadr. Postadr. Telefon Tordenskjoldsgate 65 Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand E-post Nettside Org.nr. NO

26 Side 2 av 2 Vedlegg: - Excel-ark med oversikt over utvalgte områder i kommunene - Kartoversikt over utvalgte områder i kommunene Kopi: - Post- og teletilsynet, attn. seniorrådgiver Rolf G. Roland, postboks 91, 4791 Lillesand - Kommunene i Vest-Agder

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Det Digitale Agder Bilag9 til Kjøpsavtalen Endringer av leveransen etter avtaleinngåelse Mobildekning og kommunalmobiltelefoni

37 Kontrakt Mobildekning ogkommunal mobiltelefoni Bilag9 Endringer avleveransen etteravtaleinngåelse Rev3 Side2 av3 Dato: Endringer ogtilføyelser etteravtaleinngåelsen Detføresoversiktoverendringerog tilføyelsersomdet oppnåsenighetom etteravtaleinngåelseni nedenforståendeskjema Justeringav teknologiog leveransetidspunkt for mobiltbredbånd. Sluttdatofor leveranseav mobiltbredbånder Alle basestasjonertilknyttetddaprosjektetsometableres/oppgraderes etter 1. kvartal2014,skal leveresmed4g, forutsattnormal innplasseringsrutine hos3.part(nødnett,jernbaneverketo.i.) Signalstyrkenfor disseskalgi god dekninginnvendigi trehus, tilsvarende-79 dbmfor 2G og -89 dbm Pilotpowerfor 3G. ForLTE (4G)tilsvarerdette-103dBm,for RSRP. Bilag4. pkt.1.1.1og pkt ,videre Bilag5, pkt. 1 og 1.2 Minst100nye basestasjonerbliroppgraderttil 4G, og minsten basestasjoni hverkommuneskal ha4g. DDAprioriterer15 basestasjoner,somtelenorbyggerut i førstefase,medmålom leveransei 2014.Detskaltilstrebesenjevn utbyggingstakt. Telenorskal ha dialogmedddaom utbyggingav basestasjoner,der det bliretablertmobiltbredbånd. Foreksisterendebasestasjonermed2G,someventueltfallerutenom oppgraderingtil mobiltbredbånd,skal DDAkunneprioritereutbygging av noenav disse.dettekreverbyttingmot planlagteog ikkeigangsatte prosjekter.deter en forutsetningom likeøkonomiskerammevilkår somalternativutbygging,og eventuellreduksjoni dekningsoppnåelse skaltrekkesfra vedevaluering. Dersomområdersomer viktigfor DDAikkeharfått mobiltbredbånd etteroppnåelseav 98%, skaltelenorog DDAgjennomføreen vurderingav hvasomskaltil for å løseslikeområder,og vil samarbeideom nødvendigetiltak. Forå sikrenødvendigtid til etableringav 4G på nyebasestasjoner, settessluttdatofor tale/smstil Justeringav betalingsplanblirsomfølger: 5 mill.kronervil bli utbetaltnårsamletleveranseer fullførtog godkjent, medmålepunktper Gjenståendefremdriftsbetalingblirfordelti utbyggingsperioden for tale/sms,i henholdtil faktiskfremdrift. d Eielsen Styringsgruppeleder DDA Geir Rostacimo-Strømme TelenorNorgeAS

38 Kontrakt - Mobildekning ogkommunal mobiltelefoni Bilag9 - Endringer avleveransen etteravtaleinngåelse Rev3 Side3 av3 Dato:

39 Fra: Vidar Skaaland Sendt: Til: Postmottak Kopi: Emne: VS: DDA - støtte til satellitt bredbånd Journalføres på sak om DDA. Vidar Fra: Kjell Pedersen-Rise Sendt: 19. februar :34 Til: Jens Arild Johannessen; 'Olsen, Odd Eldrup'; Vidar Skaaland; 'Ivan Sagebakken'; Kopi: Rune Telhaug; 'Kjell Andresen 'John E. Kristensen 'Bjerke, Per Brinchmann, Reidun Bjørn Ropstad; Johnny Greibesland; 'Svein Arne Jerstad Emne: DDA - støtte til satellitt bredbånd Hei Noen mister DSL- tilbudene de i dag har fra Agder Breiband eller Tel-Ag. En del kommuner har vedtatt eller organisert en utsettelse av nedkobling. Vi har tidligere orientert om alternative løsninger for de som mister DSL tilbudet. (mobilt bredbånd, ICE

40 eller satellittbredbånd). De aller fleste av de som kan bli koblet ned, kan få mobilt bredbånd. Der det ikke er slik dekning, kan satellittbredbånd være et alternativ. Styringsgruppa i DDA har vedtatt en støtteordning til etablering av satellittbredbånd, for de som mister DSL tilbudet og ikke kan få mobilt bredbånd. Det blir knyttet følgende vilkår til ordningen: - Det blir gitt økonomisk støtte på inntil kr ,00 til ny oppkobling av satellittbredbånd. Det blir lagt til grunn at kundens egen kostand til utstyr må være minimum kr ,00, etter at det er gitt støtte. Monteringskostnader blir ikke regnet med i kostnadene. Dersom kunden kan få ca. 2 Mbit/s ved ned lasting på mobilt bredbånd, blir det ikke gitt støtte til etablering av satellittbredbånd. Ordningen gjelder bare for de som mister DSL tilbud, som følge av at TDC/Tel-Ag og Agder Breiband kobler ned telesentraler. - Ordningen gjelder for etableringer frem til Der det er flere aktuelle kunder i samme kommune, er det enklest om kommunen kontrollerer at vilkårene er oppfylt og utbetaler tilskuddet. Deretter kan kommunene sende samlet refusjonskrav til DDA. Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål. Hilsen Det Digitale Agder Kjell Pedersen-Rise

41

42

43

44

45

46

47 REFERAT ETTER MØTE I STYRET TORSDAG 24. APRIL KL 12:30 14:00 PÅ HOTEL NORGE I KRISTIANSAND Tilstede fra styret: Åse Severinsen, Søgne kommune, Johnny Greibesland, Songdalen kommune, Arvid Grundekjøn, Kristiansand kommune (til kl. 13:40), Arild Windsland, Birkenes kommune, Gro-Anita Mykjåland, Iveland kommune, Torhild Bransdal, Vennesla kommune, Bjørgulf Sverdrup-Lund, fylkesordfører i Aust-Agder, Arne Thomassen, Lillesand kommune, Arne Fjermeros, Unio-K. Forfall: Jørgen Kristiansen, Kristiansand kommune, Terje Damman, fylkesordfører i Vest-Agder, Ottar Stordal, Unio-K, Pål Tjøm, LO-K. Tilstede fra rådmannsutvalget Tor Sommerseth, Kristiansand kommune, Svein Skisland, Vennesla kommune, Kjell A Kristiansen, Knutepunkt Sørlandet. Sakene: Til realitetsbehandling Sak 09/14 Godkjenning av referat ENSTEMMIG VEDTAK 1. Referatet godkjennes. Sak 10/14 Høring fylkeskommunenes VINN planprosess (politisk sak) ENSTEMMIG VEDTAK 1. Styret slutter seg til Kristiansand kommunes høringsuttalelse om fylkeskommunenes VINN planprosess om verdiskapning og innovasjon. Sak 11/14 Årsmelding 2013 ENSTEMMIG VEDTAK 1. Styret godkjenner årsmelding Sak 12/14 Årsregnskap 2013 ENSTEMMIG VEDTAK 1. Styret godkjenner årsregnskapet for Regnskapsmessig overskudd avsettes på disposisjonsfond. Sak 13/14 Resultat tildeling av skjønnsmidler 2014 (politisk sak) ENSTEMMIG VEDTAK 1. Styret tar saken til orientering.

48 Sak 14/14 Midlertidig engasjement prosjektledelse/-koordinering ENSTEMMIG VEDTAK 1. Styret tar saken til orientering. Sak 15/14 Felles formannskapsmøte etter ferien (politisk sak) ENSTEMMIG VEDTAK 1. Det gjennomføres ekstra felles formannskapsmøte onsdag 3. september kl Som tema velges forberedelser til kommunereform og Kommunal speilmelding av SSHFs utviklingsplan 2030 og høringsuttalelse 3. Fra styret oppnevnes ordfører Torhild Bransdal, ordfører Arild Windsland og ordfører Arne Thomassen som støtte til daglig leder i forhold til planlegging og gjennomføring av felles formannskapsmøte. Sak 08/14 Eventuelt 1. Lederverv i styret (politisk sak) Ordfører Gro-Anita Mykjåland (Sp) initierte en diskusjon om organisering av ledervervene i styret. Mykjåland synes ikke praksisen ved at leder og nestleder bytter funksjon halvveis i perioden er hensiktsmessig, og tilrår heller at en av de andre ordførerne tiltrer som nestleder etter rotasjonsprinsippet når styreleder er ferdig med vedtatt funksjonstid og nestleder overtar ledelsen av styret. Oppfølging Organisering av lederfunksjonene i styret drøftes på slutten av nåværende valgperiode og i god tid før det skal velges ny styreleder og nestleder. 2. Idrettsanlegg i regionen (politisk sak) Ordfører Arne Thomassen viste til oppslag i media der det tas til ordet for å samarbeide regionalt om nye idrettsanlegg. Utfordringen for de folkevalgte fremover blir å skaffe midler til eksisterende og nye idrettsanlegg. Det kan da være interessant å vurdere hvorvidt Knutepunkt Sørlandet kommunene er tjent med å se Kristiansandsregionen under ett i forhold til eksisterende og etablering av nye idrettsanlegg. Oppfølging Styret vil drøfte i neste møte om dette er noe å satse på og i så fall hvorledes saken bør gripes an. Til drøfting Ingen saker. Til orientering 1. Prosjekt lokalmedisinske tjenester -resultater og oppfølging Prosjektleder Grete Dagsvik fra Kristiansand kommune orienterte styret om: 1. Mål, resultater og viktigste erfaringer prosjekt lokalmedisinske tjenester Organisering, hovedfokus og målsettinger for oppfølgingsprosjekt fra Erfaringer/refleksjoner. Anne Aunevik, Kristiansand kommune var tilstede under denne presentasjonen. Foiler vil bli sendt til ordførerne. Oppfølging Tilsvarende orientering bør gjennomføres i kommunestyrene. 2

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 037 Saksmappe: 2013/305-3056/2013 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 24.01.2013 Saksframlegg Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap Eierskapskontroll Nærøysund Vekst AS Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 3 2.1 Selskapsforhold og andre

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006 Nome investeringselskap AS Nome kommune 2015 :: 419 006 Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 5 1.2 Metode... 5 1.3 Kriterier... 6 1.4 Høring... 6 2 Fakta

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Skien Dalen Skipsselskap AS Nome kommune Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...1 1.2 Metode...1 1.3 Høring...2 2 Fakta

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Selskapskontroll Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43 58 00 www.hedmark-revisjon.no

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Rapport til kontrollutvalgene i Vest-Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVAs lokaler i Statsarkivet på Prestheia

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Eiermelding Berlevåg kommune 2011

Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Vedtatt av kommunestyret 16. juni 2011 1 Ordførers forord Rammevilkårene og innholdet i en kommunal tjeneste vil noen ganger gjøre at det synes naturlig å organisere tjenesten

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer