Stråling fra moderne kommunikasjonsutstyr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stråling fra moderne kommunikasjonsutstyr"

Transkript

1 Stråling fra moderne kommunikasjonsutstyr Fevik 7. september 2012 Per Eirik Heimdal seksjonssjef Post- og teletilsynet

2 Post- og teletilsynet Direktør Torstein Olsen Administrasjon Marked Nett Frekvens Flyttet fra Oslo til Lillesand 14. mai 2007 Har ca. 150 ansatte

3 Seksjon for frekvenskontroll Tilsyn med frekvensbruk i Norge Håndtere forstyrrelser ved radiokommunikasjons og kringkasting Støttefunksjon ved planlegging samt gjennomføre praktiske dekningsmålinger Måling av elektromagnetisk feltstyrke, populært kalt stråling

4 Klasser av stråling Radioaktiv stråling [Bq] Naturlig stråling. Radon, kosmisk-, UV-, Infrarød- IKKE relevant i ekom-sammenheng! PT måler ikke-ioniserende stråling fra utstyr som det moderne samfunnet bruker for å kommunisere

5 Hvem fant opp de elektromagnetiske bølgene? Maxwell

6 Hvem fant opp de elektromagnetiske bølgene? Heinrich Hertz (ca. 1888)

7 Elektromagnetiske felt Magnetfelt (elektriske strømmer) Angis i [A/m] eller [T], [µt] Elektriske felt (spenningsforskjeller) Angis i [V/m] Elektromagnetiske bølger Radiobølger som forplanter seg i et medium (eks. gjennom luften). Kan inneholde informasjon. Angis i Watt per m 2, evt. Volt per meter

8 Frekvensspekteret

9 Skadelige helseeffekter Eksitasjon (stimulering) av nervevev for frekvensene 1 Hz 10 MHz Termiske effekter for frekvensene 100 khz 10 GHz Helseskader kan opptre ved en temperaturøkning større enn 1 grad Celsius I frekvensområdet 100 khz 10 MHz gjelder grenseverdier for både eksitasjon og oppvarming 9

10 Grenseverdier Verdiene er satt av WHO (ICNIRP) Angir grenseverdiene for frekvenser som ulikt utstyr benytter, eksempelvis: kringkastingssendere basestasjoner for mobiltelefoni trådløst hjemmenettverk Mobiltelefoner Grenseverdiene beskytter mot skadelige helseeffekter i form av oppvarming og eksitasjon 10

11 SAR Specific Absorption Rate Energimengden som absorberes i løpet av ett sekund per kilogram vev Enhet: Watt per kg SAR-verdien for mobiltelefoner skal være oppgitt av leverandør 11

12 Mobiltelefon og SAR PT bestiller stikkprøver av terminalutstyr Krever avansert laboratorieutstyr 12

13 Sikkerhetsmarginer Skadelige helseeffekter kan oppstå ved en oppvarming større enn 1 grad celsius Dette tilsvarer en SAR på 4 Watt per kg for en helkroppseksponering Sikkerhetsmargin yrkesaktive : Faktor 10, dvs. 0,4 Watt per kg Sikkerhetsmargin generell befolkning: Faktor 50, dvs. 0,08 Water per kg Teoretisk oppvarming ved grenseverdi blir da hhv. 0,1 grad og 0,02 grad Celsius 13

14 Grenseverdier Helkroppeksponering Fra basestasjoner, kringkastingssendere, trådløse nettverk etc. «langt til kilden» SAR på 0,08 Watt / kg (befolkning) Delkroppeksponering Fra utstyr som brukes nært kroppen, eksempelvis håndholdt mobiltelefon SAR grense på 2 Watt / kg Frekvensavhengighet 14

15 Grenseverdier SAR måles i laboratorium og lar seg vanskelig måle «i felt» Overgang fra basisverdier (SAR) til referanseverdier som kan måles Angis i Watt per m 2, eller Volt per meter For de fleste ekomtjenestene varierer grenseverdiene fra 2 til 10 W/ m 2, avhengig av frekvens 15

16 Grenseverdier Norge opererer med 100% ICNIRP og «så lavt som praktisk mulig» (Strålevernforskriften) På linje med de fleste andre land Noen land har satt ned grensene av politiske årsaker 16

17 Roller - PT og strålevernet PT måler stråling og utarbeider dokumentasjon sammenligner måleverdier med gjeldende grenseverdier uttaler oss ikke om eventuelle helseeffekter knyttet til eksponering for elektromagnetisk stråling Strålevernet uttaler seg i helserelaterte spørsmål til stråling Felles nasjonal strålevernrapport i 2011 Rapport fra tverrfaglig ekspertgruppe 13. september

18 Måleutrustning 18 målebiler Målemottagere Retningsbestemmende utstyr Spektrumsanalysatorer 5 fjernstyrte stasjoner Spektrumsanalysator Mottagere Roterbar retningsantenne Spesialinstrumentering for strålingsmålinger

19 Eksponeringen bestemmes av avstanden fra antennen effekten ut fra senderen antennens forsterkning og strålingsdiagram antennens plassering (eks. høyde over bakken) antall kilder (eksponeringsgraden summerer seg) frekvensen (grenseverdiene er frekvensavhengige) kontinuerlige eller pulsede signaler (eks. RADAR) 19

20 Eksponering Sammenligning av kilder

21 Basestasjon for mobiltelefoni

22 Sikkerhetssoner Basestasjon for mobiltelefoni: 2 5 meter Grenseverdi overstiges! Eksponering > 100% i praksis mulig?

23 GSM900 mobilmast 300 Watt 50 m Estimert Effekttetthet: 0.01 W/m 2 Grenseverdi 900 MHz: 4.5 W / m 2 - Andel av grenseverdi: 0.2%, 2 promille

24 FM-sender Watt 500 m Estimert Effekttetthet: 0,013 W/m 2 Grenseverdi 100 MHz: 2 W / m 2 - Andel av grenseverdi: 0.6%, 6 promille

25 WLAN i norske hjem 0,1 W 3 m Effekttetthet ved hode: Fra ruter: W/m 2 Fra PC: W/m 2 Grenseverdi: 10 W/m 2 ca %, 3 promille av ICNIRP grense 25

26 Eksponering og tjenester TJENESTE FM sender ( Watt, 500 meter) WLAN (trådløst hjemmenett) (0.1 Watt, 0.5 meter) Mobilmast (300 Watt, 50 meter) Egen mobiltelefon (0.2 Watt, 5 cm) ANDEL AV ICNIRP GRENSEVERDI 0.6 % 6 promille 0.33 % 3 promille 0.2 % 2 promille 18 % I artikler blandes ofte tjenester uavhengig av hvor «sterke» kildene er 26

27 Litt statistikk Kilde: PT ved seksjon MS

28 Stråling = Het debatt Eksempler på påstander som er egnet til å skremme og ikke er faktabasert: antenner er grillelementer som å bo inne i en mobiltelefon grenseverdiene er kokeverdier bruk av høye tall og egendefinerte grenseverdier bruk av sterke adjektiv for å beskrive nivåer grenseverdier omtales som om det er de verdiene vil lever med til daglig, noe som er langt fra faktiske forhold

29 Prosjekt hverdagsstråling I samfunnsdebatten om stråling diskuteres ofte grenseverdiene og at de er for høye Det eksisterer lite samlet informasjon om hvilke verdier befolkningen faktisk eksponeres for PT og Statens strålevern har kartlagt hverdagsstråling fra ekomutstyr TV, radio, mobiltelefoni, trådløst bredbånd osv. «ufrivillig» eksponering 29

30 Gjennomføring Totalt ca. 90 målepunkter fordelt på 56 adresser i byene Trondheim, Lillestrøm, Oslo, Ski, Bergen og Kristiansand Kategorier for målepunkter har vært kontorbygg skoler / barnehager vrimlemiljø (gågater, spisesteder etc.) private hjem Tjenester som ble målt var FM, DAB, TETRA, digital-tv, GSM900/1800, DECT, UMTS, WLAN, 4G

31

32

33

34

35

36

37

38 Resultater - hverdagsstråling Resultatene harmonerer svært godt med målinger PT tidligere har gjennomført på eget initiativ Typiske måleverdier rundt 1 promille av grenseverdiene Punktet med høyest måleverdi oppnådde 4 % av grenseverdien Det er utarbeidet egne rapporter fra hver måling

39 Prosent av grenseverdi Resultater - hverdagsstråling Prosent av grenseverdi for alle målepunkter FM DAB CDMA DVB-T GSM-900 GSM-1800 DECT UMTS WLAN TETRA 4G (LTE)

40 Prosent av grenseverdi Resultater innendørs 1 tusendel av grenseverdien Middelverdi og prosent av grenseverdi 0,10 1/1000 av 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 FM DAB CDMA-base DVB-T GSM-900 GSM-1800 DECT UMTS-base WLAN TETRA 4G 40

41 Promille av grenseverdi Resultater utendørs 6 tusendeler av grenseverdien 6,00 Middelverdi og promille av grenseverdi, utendørs 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 FM DAB CDMA-base DVB-T GSM-900 GSM-1800 DECT UMTS-base WLAN TETRA 4G 41

42 Elektronisk lenke til rapporten: 42

43 Kabling av trådløse nettverk? En tenkt sammenlikning Grenseverdien for et giftig metall i drikkevann er enheter per liter vann Ved måling på en skole måles det verdier mellom 1 og 10 enheter per liter vann Vil skolen investere i et renseanlegg for å rense vannet ytterligere? Trådløse nettverk (2,4 GHz WLAN): PT måler verdier på typisk 0,001 Watt per kvadratmeter Grenseverdien for WLAN er 10 Watt per kvadratmeter Bør myndighetene anbefale kabling? 43

44 God dekning = lavere eksponering fra egen mobil egen mobiltelefon = høyest eksponering moderne mobiltelefoner regulerer effekten avhengig av signalkvalitet - langt til basen: sterkere effekt (stråling) - god mobildekning: redusert effekt (stråling) økt tetthet av mobilbaser gir god dekning fører til lavere eksponering fra egen mobiltelefon Altså: det er en fordel å være et sted med god dekning 44

45 Helseplager tilskrevet EMF El-overfølsomhet El-hypersensitivitet PTs målinger har så langt ikke resultert i verdier som overskrider grenseverdiene Ingen holdepunkter for at eksponering for EMF virkelig er årsak til at personer får helseplager Allikevel: Flere henvendelser om helseplager som tilskrives EMF Hvordan ivaretas disse personene? 45

46 Tverrfaglig ekspertgruppe Bakgrunn Bruk av utstyr som gjør seg nytte av radiobølger har økt kraftig de siste årene Eksponering for elektromagnetiske felt i forhold til helse har vært mye omtalt i media Statlige etater har registrert økt bekymring og behov for mer informasjon om temaet stråling Det kan fremstå som om alarmerende studier presentert i media ikke tas alvorlig av myndighetene

47 Tverrfaglig ekspertgruppe Mandat I et brev datert 16. november 2009, ber HoD og SD om at Folkehelseinstituttet etablerer en tverrfaglig ekspertgruppe som blant annet skal: oppsummere kunnskap som finnes om eksponering for svake radiofrekvente felt oppsummere gjeldende forvaltningspraksis gjennomgang av grenseverdier vurdere behov for endringer i forvaltningen rapport publiseres 13. september 2012

48 Stråling og veien videre Publisering av rapport fra tverrfaglig ekspertgruppe om kort tid Gir konkrete råd og anbefalinger til bransje og forvaltning Post- og teletilsynet: «beste kilde» gjennomføre målinger/langtidsmålinger observere utvikling av eksponering over tid bidra med faktainformasjon være synlig i samfunnsdebatten holde foredrag 48

49 Konklusjon PT måler til dels svært lave verdier sammenlignet med grenseverdiene Egen mobiltelefon er den kilden som normalt gir den høyeste eksponeringen Viktig å satse på god og faktabasert informasjon om stråling 49

50 50

StrålevernRapport 2011:6. Radiofrekvente felt i våre omgivelser. Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz

StrålevernRapport 2011:6. Radiofrekvente felt i våre omgivelser. Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz StrålevernRapport 2011:6 Radiofrekvente felt i våre omgivelser Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz Referanse: Sjømoen T-M 1, Lervik H 2, Heimdal P E 2, Klæboe L 1, Hannevik M 1. Radiofrekvente felt

Detaljer

rapport 2012:3 Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis www.fhi.no

rapport 2012:3 Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis www.fhi.no rapport 2012:3 Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Tel: +47-21 07 70 00

Detaljer

Mobilbruk, radiosignaler og helse

Mobilbruk, radiosignaler og helse Mobilbruk, radiosignaler og helse Mobilbruk, radiosignaler og helse. Brosjyren er utgitt av Telenor i samarbeid med NetCom og Mobile Norway i juli 2010. Mobilbruk, radiosignaler og helse Hvordan fungerer

Detaljer

MOBILTELEFON OG HELSE

MOBILTELEFON OG HELSE MOBILTELEFON OG HELSE Rapport fra en ekspertgruppe opprettet etter oppdrag fra Helsedepartementet Oslo 1. april 2003. Mobiltelefon og helse. Dato: 02.05.03 Side 1 av totalt 58 Mobiltelefon og helse. Dato:

Detaljer

Mobiltelefoner og helseskader

Mobiltelefoner og helseskader Mobiltelefoner og helseskader Gunnhild Oftedal og Anders Johnsson, Institutt for fysikk, NTNU Teknologirådets rapport 01/02 Teknologirådet Prinsens gate 18 Pb. 522 Sentrum, 0105 Oslo Tlf. 23 31 83 00 Faks

Detaljer

Mobiltelefon og helse

Mobiltelefon og helse rapport 2003:8 Mobiltelefon og helse Rapport fra en ekspertgruppe opprettet etter oppdrag fra Helsedepartementet Rapport 2003:8 April 2003 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Mobiltelefon og helse Rapport

Detaljer

Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt EMF. Jan Alexander Assisterende direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt

Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt EMF. Jan Alexander Assisterende direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt EMF Jan Alexander Assisterende direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt Hva er svake høyfrekvente EMF? Omtales ofte som radiofrekvente felt (RF felt) Tådlø Trådløs

Detaljer

Helsevirkninger av elektromagnetiske felt. Solveig Glomsrød og Ida Solheim

Helsevirkninger av elektromagnetiske felt. Solveig Glomsrød og Ida Solheim Helsevirkninger av elektromagnetiske felt Solveig Glomsrød og Ida Solheim Rapporten kan også lastes ned fra FELOs nettsted www.felo.no. Solveig Glomsrød (født 1950) er utdannet cand. oecon. og arbeider

Detaljer

DET DU IKKE VET. Pris kr 20,-

DET DU IKKE VET. Pris kr 20,- DET DU IKKE VET Pris kr 20,- HAR DU TENKT PÅ hva alle mobilantennene oppe på hustakene blir brukt til? Vet du hvordan de påvirker kroppen din? Vet du hva som skjer i hodet ditt når du snakker i mobilen?

Detaljer

Strålevett Medlemsblad - Foreningen for eloverfølsomme

Strålevett Medlemsblad - Foreningen for eloverfølsomme Strålevett Medlemsblad - Foreningen for eloverfølsomme Utgave 2 2011 Leder - Vel møtt til Dagskonferanse Lokale nyheter - Hva er det med Rogaland? - Fullt signal fra Stavanger Medlemmers hverdag - Foreldre

Detaljer

FORORD 3 KARTLEGGING AV NATURLIG RADIOAKTIVITET FRA TIDLIGERE GRUVEVIRKSOMHET 4

FORORD 3 KARTLEGGING AV NATURLIG RADIOAKTIVITET FRA TIDLIGERE GRUVEVIRKSOMHET 4 INNHOLD FORORD 3 KARTLEGGING AV NATURLIG RADIOAKTIVITET FRA TIDLIGERE GRUVEVIRKSOMHET 4 REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR ATOMSIKKERHET OG MILJØ - FREMDRIFT I 2007 6 IAEAS GJENNOMGANG AV HALDENREAKTOREN 8

Detaljer

Oppkoblede BARN. Fakta om hvordan mobiltelefoner og PC er påvirker barns helse

Oppkoblede BARN. Fakta om hvordan mobiltelefoner og PC er påvirker barns helse Oppkoblede BARN Fakta om hvordan mobiltelefoner og PC er påvirker barns helse Vi må ta risikoen på alvor for barnas skyld Bruken av trådløs teknologi har økt eksplosivt det siste tiåret, og det kommer

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.0 3.4.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling

Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling Strålevern Rapport 2005:15 Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Sekse Tonje, Paulsen

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Bolig nær høyspentanlegg

Bolig nær høyspentanlegg Bolig nær høyspentanlegg Å bo nær høyspentledninger En del mennesker er bekymret for risikoen for sykdom ved å bo og oppholde seg nær høyspentanlegg. Høyspentledninger er svært synlige og ruvende i terrenget

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG?

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? AVSLUTTENDE OPPGAVE VED HMS VERNEINGENIØRSKOLEN, TEKNOLOGISK INSTITUTT, MODUL V200 YVONNE T. STUBBERUD MAI 2013 Prosjektoppgave Studentens navn: Yvonne T. Stubberud

Detaljer

Visjon for elektronisk krigføring i Norge i år 2025

Visjon for elektronisk krigføring i Norge i år 2025 Visjon for elektronisk krigføring i Norge i år 2025 Et blikk inn i fremtiden om bruk av det elektromagnetiske spekteret i norske militæroperasjoner og mulige bidrag fra norsk forsvarsindustri (utarbeidet

Detaljer

Faculty of Science and Technology MASTER S THESIS

Faculty of Science and Technology MASTER S THESIS Faculty of Science and Technology MASTER S THESIS Study program/ Specialization: Industriell økonomi Spring semester, 2011 Open Writer: Steinar Raustøl Ingvaldstad Faculty supervisor: Atle Øglend (Writer

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen

HØRINGSNOTAT. Forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen Helse- og omsorgsdepartementet, 7. juli 2014 HØRINGSNOTAT Forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen Høringsfrist: 29. september 2014 1 Innhold

Detaljer

CRNA CRNA. Robusthet i norske mobilnett. Tilstandsrapport 2014, CRNA. Centre for Resilient Networks & Applications

CRNA CRNA. Robusthet i norske mobilnett. Tilstandsrapport 2014, CRNA. Centre for Resilient Networks & Applications Robusthet i norske mobilnett Tilstandsrapport 2014, CRNA CRNA CRNA Centre for Resilient Networks & Applications Centre for Resilient Networks & Applications Robusthet i norske mobilnett Tilstandsrapport

Detaljer

Innendørs trådløse nett i skolen

Innendørs trådløse nett i skolen Innendørs trådløse nett i skolen Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å iverksette

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 8 Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Revidert 22. juni 2012 Forskrift om strålevern og bruk av

Detaljer

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD FORORD Denne rapporten er resultatet av prosjektarbeidet i faget SIE5092 Teletjenester og nett, fordypningsemne. Rapporten har et omfang på 5 vekttall. Veileder er Professor Steinar Andresen ved institutt

Detaljer

Visjon for elektronisk krigføring i Norge i år 2020

Visjon for elektronisk krigføring i Norge i år 2020 EK Visjon 2020 Visjon for elektronisk krigføring i Norge i år 2020 Et blikk inn i fremtiden om bruk av det elektromagnetiske spekteret i norske militæroperasjoner og mulige bidrag fra norsk forsvarsindustri

Detaljer