Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Bergen kommune, IKT-Drift, Spelhaugen 22, Løvås skole, Nebbeveien 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Bergen kommune, IKT-Drift, Spelhaugen 22, Løvås skole, Nebbeveien 1"

Transkript

1 Vårt saksnr Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå Bergen kommune, IKT-Drift, Spelhaugen 22, Løvås skole, Nebbeveien 1 og Eldsbakkane barnehage, Eldsbakkane 6. Målingen utført av: Per Eirik Heimdal, seksjonssjef FK, Post- og teletilsynet Åsgeir Henriksen, overing. FK, Post- og teletilsynet Anders Lyngstad, overing. FK, Post- og teletilsynet Rapport skrevet av: Anders Lyngstad, overing. FK, Post- og teletilsynet Oppdragsgiver: Bergen kommune, IKT-Drift v/ Sigfred Tellnes Dato for målingene: Onsdag 23. april 28

2 1. Innledning. På bakgrunn av henvendelse fra Bergen kommune IKT-Drift v/ Sigfred Tellnes, har Postog teletilsynet (PT) ved Frekvenskontrollen i Bergen foretatt målinger av feltstyrke i tre forskjellige bygg som disponeres av Bergen kommune. Bakgrunnen for å foreta målinger er at Bergen kommune ønsker å få kartlagt feltstyrkenivå i forbindelse med etablering av trådløst nett i skoler og barnehager. 2. Målinger. Målingene ble utført onsdag 23. april 28. Vi har utført målingene som stikkprøver i lokalene. Punktene er valgt ut i forhold til antenneplasseringer for det trådløse nettet, slik at det ble målt på de stedene som blir mest eksponert, og som personell oppholder seg. Det er bare målt innendørs. I kontorlokalene til IKT-Drift i andre etasje på Spelhaugen 22 ble det foretatt 3 forskjellige målinger, to målinger bare for trådløst nett, og en måling for GSM 9 / GSM 18 pluss DECT-telefon. På Løvås skole ble det foretatt tre forskjellige målinger, to målinger på samme punkt med bare trådløst nett. Den ene med en aktiv PC (sender for trådløst nett aktiv) plassert på pulten foran antennen. Den tredje målingen er foretatt ved et vindu i klasserommet, og her ble det målt trådløst nett / GSM 9 / GSM 18 og UMTS mobiltelefon. I Eldsbakkane barnehage ble det foretatt 3 målinger, to målinger foran en antenne for trådløst nett. Den ene målingen bare for det trådløse nettet, og en måling for GSM 9 / GSM 18 / UMTS og DECT Den tredje målingen ble foretatt i et hvilerom i andre etasje rett bak antennen for det trådløse nettet. Her ble bare det trådløse nettet målt. Post- og teletilsynet, seksjon FK Side 2 av12

3 Bergen kommune IKT Drift. Spelhaugen 22, 5147 Bergen - Pos N 6 o E 5 o Løvås skole. Nebbeveien 1, 5144 Bergen - Pos N 6 o E 5 o Eldsbakkane barnehage. Eldsbakkane 6, 5253 Bergen - N 6 o E 5 o Post- og teletilsynet, seksjon FK Side 3 av12

4 3. Måleutstyr. Målingene er utført med måleprogrammet RFEX ver. 4.1 levert av Rohde & Schwarz. I denne målepakken inngår en kalibrert antenne TS-EMF som måler i tre plan. Det er benyttet målemaler for WLAN, UMTS, DECT og GSM 9 / GSM 18, samt FM-båndet. Måleprogrammet foretar målinger etter anbefalinger fra. Antenne: Produsent: Rohde & Schwarz Antennefaktor inkludert i software Type: TS-EMF Serie nr. 132 Frekvensområde: 3 MHz 3 GHz Kalibrert ved innkjøp i 24 Spektrumsanalysator Produsent: Rohde & Schwarz Antennefaktor inkludert i software Type: FSH 6 Serie nr Frekvensområde: 9 khz 6 GHz Kalibrert: Måleusikkerhet. På grunn av at måleinstrumenter og annet utstyr lar seg påvirke av omgivelsene vil aldri et måleoppsett som brukt her gjengi 1 % repeterbare måleverdier. Usikkerheten for måleutstyret ligger mellom 1,7 og 2 db av målt effekt. På grunn av radiosignalers fysiske utbredelse vil selv en liten forflytting av måleantennen gjøre større utslag i måleresultatet. Når det gjelder repeterbarhet av målt nivå vil denne usikkerheten normalt utgjøre betydelig mer enn måleutstyrets usikkerhet. Ofte er det de maksimale nivåene som er av interesse, og disse kan forholdsvis lett fanges ved å kombinere MaxHold med midling over flere målepunkter i samme område, eller små forflytninger av antennen. Man kan da komme ned i en usikkerhet fra omgivelsene på 2 db. Total måleusikkerhet vi da summere seg til ±4 db som vil tilsi ca. en halvering eller dobling av målt effekt (Watt) Generelt. Måleutstyret dekker ikke målinger på 5 GHz, og det er derfor ikke foretatt målinger på 5 GHz WLAN. Forutsatt at det brukes utstyr med maksimal effekt 1 mw kan man regne med at feltstyrke for 5 GHz WLAN vil være omtrent lik feltstyrken for 2,4 GHz WLAN. Dersom man måler,1 V/m fra 2,4 GHz WLAN og også har 5 GHz WLAN kan man 2 2 summere feltstyrken slik,1 V/m +,1 V/m, hvor,1 V/m er feltstyrken fra 2,4 GHz WLAN og summen vil da bli,14 V/m. Dette fordi det er effektverdiene det refereres til i forhold til grenseverdiene gitt av. Det ble generert trafikk på WLAN under målingene. RFEX programmet måler både gjennomsnitt over 6 minutter, og spissverdier. I denne rapporten er spissverdiene brukt, slik at vi får en såkalt MaxHold verdi. Det betyr at vi måler feltstyrken som om det skulle gå maksimal trafikk over antennen. Post- og teletilsynet, seksjon FK Side 4 av12

5 5. Måleresultater. Spelhaugen 22, 2. etg. Lokaler for Bergen kommune, IKT-Drift 18 meter MP-3 AP-2 MP-2 Arbeidsbord 33 meter AP-1 MP-1 AP-1 og AP-2 er de to aksesspunktene for WLAN som er blitt målt. Disse er plassert 2 meter over gulvnivå. Utstyret har automatisk effektjustering, som betyr at effekten ikke settes høyere enn det som er nødvendig for at sambandet skal virke. Avstand fra AP-1 til målepunkt 1 (MP-1) er 3 meter. Avstand fra AP-2 til MP-2 er 2 meter. I målepunkt 3 (MP-3) har vi målt GSM 18/ GSM 9 og et hodesett for DECT med tilhørende baseenhet plassert på bordet foran. Det ble ikke målt WLAN i dette punktet. Alle målepunkter er 1,6 meter over gulvet, og aktiv pc er plassert mer en 5 meter vekk fra måleantennen. Målepunkt Tjeneste Frekvens MHz Feltstyrke V/m Grenseverdi V/m Relativ verdi av grense 1 WLAN 24,141 61,29 / 2 WLAN 24, ,199 / 3 GSM 9, ,699 / 3 GSM 18,338 59,263 / 3 DECT 18,542 59,821 / Sum pkt 3,7155 Post- og teletilsynet, seksjon FK Side 5 av12

6 Spelhaugen 22 AP-1 AP-1 AP-1 Målepunkt 3 med DECT hodesett AP-2 Post- og teletilsynet, seksjon FK Side 6 av12

7 Løvås skole, Nebbeveien 1, klasserom merket K 1. AP-1 8 meter PC MP-1 K 1 8 meter MP-2 AP-1 er aksesspunktet for WLAN som er blitt målt. Dette er plassert 3 meter over gulvnivå. Aksesspunktet kjører med fast effekt. Avstand fra AP-1 til målepunkt 1 (MP-1) er 3 meter. Det er foretatt to målinger i målepunkt 1. Første måling er med aktiv PC plassert bakerst i klasserommet, ca fem meter fra måleantenne, og andre måling er med aktiv PC plassert på pulten rett foran målepunktet, avstand 8 cm. I målepunkt 2 er det målt for både WLAN, GSM 9, GSM 18, UMTS og FM-radio. Begge målepunktene er 1,6 meter over gulvet. Målepunkt Tjeneste Frekvens MHz Feltstyrke V/m Grenseverdi V/m Relativ verdi av grense 1 WLAN 24 1,53 61,2716 / 1 m/pc WLAN 24 1, ,4223 / 2 WLAN 24, ,332 / 2 GSM 9,397 42,9 / 2 GSM 18,349 59,3 / 2 DECT 18, ,54 / 2 UMTS 21,58 61,7 / 2 FM (UKW) 9,385 27,5,2 / Sum pkt. 2,3867 Post- og teletilsynet, seksjon FK Side 7 av12

8 Løvås skole AP 1 Målepunkt 1 Målepunkt 1 Målepunkt 1 med aktiv pc Post- og teletilsynet, seksjon FK Side 8 av12

9 Eldsbakkane barnehage, Eldsbakkane 6. MP-2 2. etg AP-1 1. etg MP-1 AP-1 er aksesspunktet for WLAN som er blitt målt. Dette er plassert 3 meter over gulvet i vrimleareal i første etasje. Aksesspunktet kjører med fast effekt. Avstand fra AP-1 til målepunkt 1 (MP-1) er 2,5 meter. Målepunktet er 1 meter over gulvet. Vi har målt WLAN, GSM 9 GSM18 og DECT. Målepunkt 2 er bak WLAN antennen, i andre etasje i et hvilerom der. Avstand til AP-1 er ca. 5 meter. Dette målepunktet blir i høyde med AP-1 og er 1 meter over gulvet i 2. etg. Her har vi bare målt WLAN. Aktiv PC for å generere trafikk er plassert 8 meter bort fra målepunkt i 1. etg. Målepunkt Tjeneste Frekvens MHz Feltstyrke V/m Grenseverdi V/m Relativ verdi av grense 1 WLAN 24, ,652 / 1 GSM 9,241 42,3 / 1 GSM 18,117 59, / 1 UMTS 21,53 61,7 / Sum pkt 1, DECT 18, ,53 / 2 WLAN 24,66 61,12 / Post- og teletilsynet, seksjon FK Side 9 av12

10 Eldsbakkane barnehage AP 1 AP 1 og målepunkt 1 AP 1 og målepunkt 1 Målepunkt 2 Post- og teletilsynet, seksjon FK Side 1 av12

11 Kommentarer. Anbefalinger om grenseverdier for elektromagnetisk felteksponering av mennesker er utarbeidet av International Commision on Non-Ionizing Radiation Protection (). I Norge støtter Statens strålevern seg til anbefalingene fra ved vurdering av menneskelig eksponering for elektromagnetiske felt. Feltstyrkeverdiene i disse målingene ligger betydelig under gjeldende grenseverdier (). Dersom det likevel skulle være spørsmål om helseeffekter og slike felt, kan statens strålevern kontaktes. På hjemmesiden er det mange opplysninger om emnet, samt kontaktinformasjon. Statens strålevern får kopi av denne rapporten. 6. Metoder og grenseverdier. PT har basert sine målinger på Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetig fields April 1998, Volume 74, Number 4 utgitt av International Commision on Non-Ionizing Radiation Protection. Post- og teletilsynet, seksjon FK Side 11 av12

12 Dersom det er flere signaler som skal summeres og vi har feltnivået i V/m summeres spenningene på følgende måte: Total E = E2 En E + Vår måleprobe TS-EMF måler i tre plan (X, Y og Z plan). Disse tre målingene blir summert i henhold til ovenstående. Våre målinger er gjort i V/m (Volt pr. meter). Effekten i µw/cm² kan imidlertid finnes i de detaljerte målerapportene produsert fra RFEX måleprogrammet. Generelt regner vi impedansen i luft til å være 377 Ohm, og dermed kan man regne om fra V/m til W/m slik: 61 V/m = = 1 W/m 2 =1 µw/cm Denne rapporten er basert på anbefalinger fra Electronic Communications Commitee (ECC). ECC/REC/(2)4 Edition Konklusjon. En kort oppsummering av måleresultatene viser at de største nivåene som ble målt er på henholdsvis,42 og,27 promille i forhold til grenseverdi på 61 V/m. Dette er nivåene som ble målt på Løvås skole i punkt 1 og henholdsvis med PC i bruk, og uten PC. Post og teletilsynet FK 13. mai 28 Post- og teletilsynet, seksjon FK Side 12 av12

13 Printout for Measurement FSH3_Bergen Kommune_IKTdrift_2etg_pkt1_WLAN on (Averaging over a range of minutes) Measurement from 9:39:21 until 9:46:25 (Loop Count: 6) All s - Average FSH3 WLAN Sum Total Field (RMS) [V/m] Total ER * 1 [ ],,,, - R&S SerNo 132 RSEMF All s - Average Exposure [ ] 1,,8,6,4,2, FSH3 WLAN All s - Peak FSH3 WLAN Sum Total Field (RMS) [V/m] Total ER * 1 [ ],141,29,141,29 - R&S SerNo 132 RSEMF All s - Peak Exposure [ ],35,3,25,2,15,1,5, FSH3 WLAN

14 : FSH3 WLAN Average Values Total Exposure Ratios, V/m, V/m Clear Write / RMS Res BW / Video BW: 1 khz / Auto / 81 dbµv 2 ms Channel Power: BW = 5 MHz Threshold: FSH3 WLAN Peak Va 2447,,141 1,349 61,,,29,29 Total Exposure Ratios,,29,29,141 V/m,141 V/m Clear Write / RMS Res BW / Video BW: 1 khz / Auto / 81 dbµv 2 ms Channel Power: BW = 5 MHz Threshold: FSH3 WLAN Peak Values: FSH3 WLAN Peak: FSH3 WLAN (Spectrum),7,6,5,4,3,2, ,E-2 6,E-2 5,E-2 4,E-2 3,E-2 2,E-2 1,E-2 2,41E+3 2,42E+3 2,42E+3 2,43E+3 2,43E+3 2,44E+3 2,44E+3 2,45E+3 2,45E+3 2,46E+3 2,46E+3 2,47E+3 2,47E+3

15 Printout for Measurement FSH3_Bergen Kommune_IKTdrift_2etg_pkt1_WLAN_pkt2 on (Averaging over a range of minutes) Measurement from 1:7:38 until 1:14:43 (Loop Count: 6) All s - Average FSH3 WLAN Sum Total Field (RMS) [V/m] Total ER * 1 [ ],,,, - R&S SerNo 132 RSEMF All s - Average Exposure [ ] 1,,8,6,4,2, FSH3 WLAN All s - Peak FSH3 WLAN Sum Total Field (RMS) [V/m] Total ER * 1 [ ],2719,199,2719,199 - R&S SerNo 132 RSEMF All s - Peak Exposure [ ],25,2,15,1,5, FSH3 WLAN

16 : FSH3 WLAN Average Values Total Exposure Ratios, V/m, V/m Clear Write / RMS Res BW / Video BW: 1 khz / Auto / 81 dbµv 2 ms Channel Power: BW = 5 MHz Threshold: FSH3 WLAN Peak Va 2432,,248 16, ,,,113, ,, ,966 61,,,42, ,, ,112 61,,,44,43 Total Exposure Ratios,,199,196,2719 V/m,248 V/m Clear Write / RMS Res BW / Video BW: 1 khz / Auto / 81 dbµv 2 ms Channel Power: BW = 5 MHz Threshold: FSH3 WLAN Peak Values: FSH3 WLAN Peak: FSH3 WLAN (Spectrum),14,12,1,8,6,4, ,4E-1 1,2E-1 1,E-1 8,E-2 6,E-2 4,E-2 2,E-2 2,41E+3 2,42E+3 2,42E+3 2,43E+3 2,43E+3 2,44E+3 2,44E+3 2,45E+3 2,45E+3 2,46E+3 2,46E+3 2,47E+3 2,47E+3

17 Printout for Measurement FSH3_Bergen Kommune_IKTdrift_2etg_DectGSM_pkt3 on (Averaging over a range of minutes) Measurement from 1:18:54 until 1:26:37 (Loop Count: 3) All s - Average FSH3 GSM9 FSH3 GSM18 FSH3 DECT Sum Total Field (RMS) [V/m] Total ER * 1 [ ],3166,558,2515,181,393,433,5639, R&S SerNo 132 RSEMF All s - Average Exposure [ ],6,5,4,3,2,1, FSH3 GSM9 FSH3 GSM18 FSH3 DECT All s - Peak FSH3 GSM9 FSH3 GSM18 FSH3 DECT Sum Total Field (RMS) [V/m] Total ER * 1 [ ],3547,699,338,263,542,821,7155, R&S SerNo 132 RSEMF All s - Peak Exposure [ ],1,8,6,4,2, FSH3 GSM9 FSH3 GSM18 FSH3 DECT

18 : FSH3 GSM9 Average Values 93,,43 72, ,943,,, 93,6,153 83, ,9538,,1,1 93,8,33 9, ,9583,,6,3 931,,65 76, ,9628,,, 931,2,34 7, ,9673,,, 931,4,35 7,897 41,9718,,, 932,2,45 72, ,9899,,, 932,4,36 71,77 41,9944,,, 933,,134 82, ,79,,1, 933,2,329 9, ,124,,6,3 933,4,66 76, ,169,,, 933,6,37 71, ,214,,, 933,8,39 71,768 42,259,,, 934,4,37 71, ,394,,, 939,8,68 76, ,168,,, 94,,56 74, ,1653,,, 941,8,45 73,953 42,256,,, 942,,123 81, ,211,,1, 942,2,51 74,994 42,2146,,, 944,6,39 71,844 42,2684,,, 944,8,34 7, ,2728,,, 95,4,79 77, ,398,,, 95,6,325 9, ,424,,6,3 95,8,296 89, ,469,,5,2 951,,81 78, ,4114,,, 952,,34 7,759 42,4337,,, 952,2,15 83, ,4381,,1,1 952,4,28 88, ,4426,,4,2 952,6,17 8, ,4471,,1, 953,,66 76, ,456,,, 953,2, , ,464,,134,64 953,4,24 17,625 42,4649,,319, ,6,66 76, ,4693,,, 953,8,64 76,167 42,4738,,, 955,2,58 75, ,55,,, 955,4,514 94, ,594,,15,7 955,6,853 98, ,5139,,4,19 955,8,44 92, ,5183,,11,5 956,,59 75, ,5228,,, 956,4,52 74, ,5317,,, 956,6,93 79, ,5361,,, 956,8,54 74, ,546,,, 957,4,36 71, ,5539,,, Total Exposure Ratios,1,556,266,3166 V/m,24 V/m Res BW / Video BW / Span: Threshold: FSH3 GSM9 Clear Write / RMS 2 khz / Auto / 3. MHz 91 dbµv 5 ms Average Values: FSH3 GSM9 Average: FSH3 GSM9 (Spectrum),2,15,1,5 93, ,8 942,2 95,8 952,4 953,2 953,8 955,6 956,4 2,E-1 1,5E-1 1,E-1 5,E-2 9,21E+2 9,24E+2 9,27E+2 9,3E+2 9,33E+2 9,36E+2 9,39E+2 9,42E+2 9,45E+2 9,48E+2 9,51E+2 9,54E+2 9,57E+2

19 Peak Values 93,,52 74, ,943,,, 93,2,4 72,17 41,9448,,, 93,6,182 85, ,9538,,2,1 93,8,414 92, ,9583,,1,5 931,,67 76, ,9628,,, 931,2,39 71, ,9673,,, 931,4,36 71,255 41,9718,,, 932,2,54 74,653 41,9899,,, 932,4,43 72, ,9944,,, 933,,16 84,111 42,79,,1,1 933,2,383 91,675 42,124,,8,4 933,4,66 76, ,169,,, 933,6,43 72, ,214,,, 933,8,42 72, ,259,,, 934,,35 7, ,34,,, 934,4,4 72, ,394,,, 934,6,35 7, ,439,,, 939,8,71 77,376 42,168,,, 94,,68 76, ,1653,,, 941,8,49 73,865 42,256,,, 942,,139 82, ,211,,1,1 942,2,52 74, ,2146,,, 943,8,38 71, ,254,,, 944,6,41 72,339 42,2684,,, 944,8,36 71,124 42,2728,,, 95,4,88 78, ,398,,, 95,6,359 91,133 42,424,,7,3 95,8,362 91, ,469,,7,3 951,,89 79,17 42,4114,,, 952,,4 71, ,4337,,, 952,2,175 84, ,4381,,2,1 952,4,314 89, ,4426,,5,3 952,6,137 82, ,4471,,1, 952,8,35 7,959 42,4515,,, 953,,66 76, ,456,,, 953,2, , ,464,,157,75 953,4, , ,4649,,382, ,6,66 76, ,4693,,, 953,8,66 76, ,4738,,, 955,2,66 76, ,55,,, 955,4,685 96, ,594,,26,12 955,6,111 1, ,5139,,67,32 955,8,525 94, ,5183,,15,7 956,,69 76,736 42,5228,,, 956,4,53 74,487 42,5317,,, 956,6,94 79, ,5361,,, 956,8,56 74, ,546,,, 957,4,38 71, ,5539,,, Total Exposure Ratios,1,698,334,3547 V/m,2624 V/m Res BW / Video BW / Span: Threshold: FSH3 GSM9 Clear Write / RMS 2 khz / Auto / 3. MHz 91 dbµv 5 ms Peak Values: FSH3 GSM9 Peak: FSH3 GSM9 (Spectrum),25,2,15,1,5 93,6 932,2 933, ,8 952,4 953,2 953,8 955,6 956,4 2,5E-1 2,E-1 1,5E-1 1,E-1 5,E-2 9,21E+2 9,24E+2 9,27E+2 9,3E+2 9,33E+2 9,36E+2 9,39E+2 9,42E+2 9,45E+2 9,48E+2 9,51E+2 9,54E+2 9,57E+2

20 : FSH3 GSM18 Average Values 1843,2,148 83, ,536,,1,1 1843,4,289 89, ,568,,2,2 1843,6,216 86, ,6,,1,1 1845,2,57 95, ,857,,9,9 1845,4, , ,889,,53, ,6,124 1,261 59,921,,3, ,8,138 82, ,953,,1,1 1847,6,48 92,218 59,1241,,5,4 1847,8,126 1, ,1273,,3, ,,862 98,772 59,135,,21,2 1848,2,123 81, ,1337,,, 1848,6,194 85, ,141,,1,1 1848,8,149 83, ,1433,,1,1 185,4,217 86, ,1689,,1,1 185,6,66 96,394 59,1721,,12,12 185,8,538 94, ,1753,,8,8 1851,8,214 86, ,1913,,1,1 1852,,184 85, ,1945,,1,1 1853,8,139 82, ,2233,,1,1 1854,,129 82,21 59,2265,,, 1866,4,57 75, ,4243,,, 1872,4,55 74, ,5198,,, 1872,8,55 74, ,5261,,, 1877,8,55 74, ,656,,, 1878,4,5 74,31 59,6151,,, Total Exposure Ratios,,181,168,2515 V/m,1357 V/m Res BW / Video BW / Span: Threshold: FSH3 GSM18 Clear Write / RMS 2 khz / Auto / 3. MHz 91 dbµv 5 ms Average Values: FSH3 GSM18 Average: FSH3 GSM18 (Spectrum),1,8,6,4,2 1843,2 1843,6 1845,4 1845,8 1847,8 1848,2 1848,8 185,6 1851,8 1853,8 1866,4 1872,8 1878,4 1,E-1 8,E-2 6,E-2 4,E-2 2,E-2 1,81E+3 1,81E+3 1,82E+3 1,82E+3 1,83E+3 1,83E+3 1,84E+3 1,85E+3 1,85E+3 1,86E+3 1,86E+3 1,87E+3 1,87E+3

21 Peak Values 1843,2,155 83, ,536,,1,1 1843,4,37 89,746 59,568,,3,2 1843,6,229 87, ,6,,1,1 1845,2,595 95, ,857,,1,9 1845,4, ,6 59,889,,66, ,6, ,133 59,921,,37, ,8,15 83,532 59,953,,1,1 1847,6,585 95, ,1241,,1,9 1847,8, ,2 59,1273,,57, ,, , ,135,,43,4 1848,2,154 83,765 59,1337,,1,1 1848,6,212 86, ,141,,1,1 1848,8,163 84, ,1433,,1,1 185,4,259 88, ,1689,,2,2 185,6,74 97, ,1721,,16,15 185,8,622 95,876 59,1753,,11,1 1851,8,235 87, ,1913,,2,1 1852,,197 85, ,1945,,1,1 1853,8,154 83, ,2233,,1,1 1854,,135 82, ,2265,,1, 1866,4,58 75, ,4243,,, 1872,4,58 75, ,5198,,, 1872,8,59 75, ,5261,,, 1877,8,58 75,395 59,656,,, 1878,4,58 75, ,6151,,, Total Exposure Ratios,,264,245,338 V/m,1413 V/m Res BW / Video BW / Span: Threshold: FSH3 GSM18 Clear Write / RMS 2 khz / Auto / 3. MHz 91 dbµv 5 ms Peak Values: FSH3 GSM18 Peak: FSH3 GSM18 (Spectrum),12,1,8,6,4,2 1843,2 1843,6 1845,4 1845,8 1847,8 1848,2 1848,8 185,6 1851,8 1853,8 1866,4 1872,8 1878,4 1,2E-1 1,E-1 8,E-2 6,E-2 4,E-2 2,E-2 1,81E+3 1,81E+3 1,82E+3 1,82E+3 1,83E+3 1,83E+3 1,84E+3 1,85E+3 1,85E+3 1,86E+3 1,86E+3 1,87E+3 1,87E+3

22 : FSH3 DECT Average Values 1881,792,234 17, ,6689,,149, ,52,5 93, ,6963,,7,7 1885,248,145 1, ,7237,,31, ,976, ,425 59,7511,,155, ,74,79 97,156 59,7785,,14,13 189,432,862 98,768 59,858,,21,2 1892,16,513 94, ,8332,,7,7 1893,888,748 97,484 59,865,,16, ,616,434 92, ,8878,,5,5 1897,344,16 1,52 59,9151,,28,27 Total Exposure Ratios,,433,41,393 V/m,2351 V/m Res BW / Video BW / Span: Threshold: FSH3 DECT Max Hold / MaxPeak 1 khz / Auto / 15. MHz 96 dbµv 1 ms -14 db,2,15,1,5 Average Values: FSH3 DECT Average: FSH3 DECT (Spectrum) 2,E-1 1,5E-1 1,E-1 5,E-2 1,88E+3 1,88E+3 1,9E+3 1,9E+3

23 Peak Values 1881,792,346 11,785 59,6689,,336, ,52,672 96, ,6963,,13, ,248, ,419 59,7237,,45, ,976, ,381 59,7511,,283, ,74,836 98, ,7785,,2,19 189,432,193 1, ,858,,33, ,16,625 95, ,8332,,11,1 1893,888, ,277 59,865,,37, ,616,45 93,646 59,8878,,6,5 1897,344,121 11, ,9151,,41,39 Total Exposure Ratios,1,823,779,542 V/m,3176 V/m Res BW / Video BW / Span: Threshold: FSH3 DECT Max Hold / MaxPeak 1 khz / Auto / 15. MHz 96 dbµv 1 ms -14 db Peak Values: FSH3 DECT Peak: FSH3 DECT (Spectrum),25,2,15,1,5 2,5E-1 2,E-1 1,5E-1 1,E-1 5,E , , , , ,7 189, , , , ,34 1,88E+3 1,88E+3 1,9E+3 1,9E+3

24 Printout for Measurement FSH3_løvåsskole_k1_pkt1_wlan on (Averaging over a range of minutes) Measurement from 11:47:2 until 11:54:7 (Loop Count: 6) All s - Average FSH3 WLAN Sum Total Field (RMS) [V/m] Total ER * 1 [ ],6987,1312,6987, R&S SerNo 132 RSEMF All s - Average Exposure [ ],14,12,1,8,6,4,2, FSH3 WLAN All s - Peak FSH3 WLAN Sum Total Field (RMS) [V/m] Total ER * 1 [ ] 1,53,2716 1,53, R&S SerNo 132 RSEMF All s - Peak Exposure [ ],3,25,2,15,1,5, FSH3 WLAN

25 : FSH3 WLAN Average Values 2427,, ,139 61,,,44, ,, , ,,,449, ,, , ,,1,521, ,, , ,,,265, ,,1119 1, ,,,34,33 Total Exposure Ratios,1,1312,1295,6987 V/m,442 V/m Clear Write / RMS Res BW / Video BW: 1 khz / Auto / 81 dbµv 2 ms Channel Power: BW = 5 MHz Threshold: FSH3 WLAN Average Values: FSH3 WLAN Average: FSH3 WLAN (Spectrum),3,25,2,15,1, ,E-1 2,5E-1 2,E-1 1,5E-1 1,E-1 5,E-2 2,41E+3 2,42E+3 2,42E+3 2,43E+3 2,43E+3 2,44E+3 2,44E+3 2,45E+3 2,45E+3 2,46E+3 2,46E+3 2,47E+3 2,47E+3

26 Peak Values 2427,, ,963 61,,,84, ,, ,367 61,,1,912,9 2437,, ,375 61,,1,179, ,, ,351 61,,1,581, ,, , ,,,59,59 Total Exposure Ratios,3,2716,2681 1,53 V/m,6337 V/m Clear Write / RMS Res BW / Video BW: 1 khz / Auto / 81 dbµv 2 ms Channel Power: BW = 5 MHz Threshold: FSH3 WLAN Peak Values: FSH3 WLAN Peak: FSH3 WLAN (Spectrum),5,4,3,2, ,E-1 4,E-1 3,E-1 2,E-1 1,E-1 2,41E+3 2,42E+3 2,42E+3 2,43E+3 2,43E+3 2,44E+3 2,44E+3 2,45E+3 2,45E+3 2,46E+3 2,46E+3 2,47E+3 2,47E+3

27 Printout for Measurement FSK3_løvåsskole_k1_pkt1_wlan_medpcpåpult on (Averaging over a range of minutes) Measurement from 11:56:54 until 12:3:59 (Loop Count: 6) All s - Average FSH3 WLAN Sum Total Field (RMS) [V/m] Total ER * 1 [ ],863,21,863,21 - R&S SerNo 132 RSEMF All s - Average Exposure [ ],25,2,15,1,5, FSH3 WLAN All s - Peak FSH3 WLAN Sum Total Field (RMS) [V/m] Total ER * 1 [ ] 1,2535,4223 1,2535, R&S SerNo 132 RSEMF All s - Peak Exposure [ ],5,4,3,2,1, FSH3 WLAN

28 : FSH3 WLAN Average Values 2427,, , ,,,64, ,, , ,,1,556, ,, , ,,1,75, ,, , ,,1,62, ,,144 13, ,,,56,55 Total Exposure Ratios,2,21,1975,863 V/m,5123 V/m Clear Write / RMS Res BW / Video BW: 1 khz / Auto / 81 dbµv 2 ms Channel Power: BW = 5 MHz Threshold: FSH3 WLAN Average Values: FSH3 WLAN Average: FSH3 WLAN (Spectrum),35,3,25,2,15,1, ,5E-1 3,E-1 2,5E-1 2,E-1 1,5E-1 1,E-1 5,E-2 2,41E+3 2,42E+3 2,42E+3 2,43E+3 2,43E+3 2,44E+3 2,44E+3 2,45E+3 2,45E+3 2,46E+3 2,46E+3 2,47E+3 2,47E+3

29 Peak Values 2427,, ,12 61,,,135, ,, , ,,1,995, ,, , ,,2,1896, ,, ,948 61,,1,831, ,, , ,,,14, ,, , ,,,262,258 Total Exposure Ratios,4,4223,4168 1,2535 V/m,8399 V/m Clear Write / RMS Res BW / Video BW: 1 khz / Auto / 81 dbµv 2 ms Channel Power: BW = 5 MHz Threshold: FSH3 WLAN Peak Values: FSH3 WLAN Peak: FSH3 WLAN (Spectrum),6,5,4,3,2, ,E-1 5,E-1 4,E-1 3,E-1 2,E-1 1,E-1 2,41E+3 2,42E+3 2,42E+3 2,43E+3 2,43E+3 2,44E+3 2,44E+3 2,45E+3 2,45E+3 2,46E+3 2,46E+3 2,47E+3 2,47E+3

30 Printout for Measurement FSH3_løvåsskole_k1_pkt2_wlan on (Averaging over a range of minutes) Measurement from 12:17:7 until 12:24:11 (Loop Count: 6) All s - Average FSH3 WLAN Sum Total Field (RMS) [V/m] Total ER * 1 [ ],1927,1,1927,1 - R&S SerNo 132 RSEMF All s - Average Exposure [ ],12,1,8,6,4,2, FSH3 WLAN All s - Peak FSH3 WLAN Sum Total Field (RMS) [V/m] Total ER * 1 [ ],3513,332,3513,332 - R&S SerNo 132 RSEMF All s - Peak Exposure [ ],35,3,25,2,15,1,5, FSH3 WLAN

31 : FSH3 WLAN Average Values 2432,, ,175 61,,,34, ,, , ,,,66,65 Total Exposure Ratios,,1,99,1927 V/m,1566 V/m Clear Write / RMS Res BW / Video BW: 1 khz / Auto / 81 dbµv 2 ms Channel Power: BW = 5 MHz Threshold: FSH3 WLAN Average Values: FSH3 WLAN Average: FSH3 WLAN (Spectrum),12,1,8,6,4, ,2E-1 1,E-1 8,E-2 6,E-2 4,E-2 2,E-2 2,41E+3 2,42E+3 2,42E+3 2,43E+3 2,43E+3 2,44E+3 2,44E+3 2,45E+3 Peak Values 2432,, , ,,,95, ,,251 17, ,,,169, ,, , ,,,67,66 Total Exposure Ratios,,332,327,3513 V/m,251 V/m 2,45E+3 2,46E+3 2,46E+3 2,47E+3 2,47E+3 Clear Write / RMS Res BW / Video BW: 1 khz / Auto / 81 dbµv 2 ms Channel Power: BW = 5 MHz Threshold: FSH3 WLAN Peak Values: FSH3 WLAN Peak: FSH3 WLAN (Spectrum),2,15,1, ,E-1 1,5E-1 1,E-1 5,E-2 2,41E+3 2,42E+3 2,42E+3 2,43E+3 2,43E+3 2,44E+3 2,44E+3 2,45E+3 2,45E+3 2,46E+3 2,46E+3 2,47E+3 2,47E+3

32 Printout for Measurement FSH3_løvåsskole_k1_pkt_gsm_umts_dect_fm on (Averaging over a range of minutes) Measurement from 12:7:54 until 12:15:5 (Loop Count: 2) All s - Average FSH3 GSM9 FSH3 GSM18 FSH3 UMTS FSH3 DECT Sum Total Field (RMS) [V/m] Total ER * 1 [ ],366,7,341,3,58,7,1363,52,1538,69 - R&S SerNo 132 RSEMF All s - Average Exposure [ ],6,5,4,3,2,1, FSH3 GSM9 FSH3 GSM18 FSH3 UMTS FSH3 DECT All s - Peak FSH3 GSM9 FSH3 GSM18 FSH3 UMTS FSH3 DECT Sum Total Field (RMS) [V/m] Total ER * 1 [ ],397,9,349,3,58,7,1388,54,157,73 - R&S SerNo 132 RSEMF All s - Peak Exposure [ ],6,5,4,3,2,1, FSH3 GSM9 FSH3 GSM18 FSH3 UMTS FSH3 DECT

33 : FSH3 GSM9 Average Values 93,8,47 73, ,9583,,, 931,,36 71,159 41,9628,,, 933,2,39 71, ,124,,, 939,,62 75, ,1428,,, 939,2,175 84,863 42,1473,,2,1 939,4,66 76,449 42,1518,,, 939,6,38 71, ,1563,,, 94,6,43 72, ,1787,,, 94,8,127 82,446 42,1832,,1, 941,,51 74,668 42,1877,,, 947,8,38 71, ,3399,,, 948,,41 72, ,3444,,, 949,,36 71,511 42,3667,,, 949,2,38 71,536 42,3712,,, 95,6,35 7,984 42,424,,, 95,8,35 7, ,469,,, 952,4,34 7, ,4426,,, 953,8,62 75, ,4738,,, 954,,226 87,888 42,4782,,3,1 954,2,61 75,727 42,4827,,, Total Exposure Ratios,,7,4,366 V/m,226 V/m Res BW / Video BW / Span: Threshold: FSH3 GSM9 Clear Write / RMS 2 khz / Auto / 3. MHz 91 dbµv 5 ms Average Values: FSH3 GSM9 Average: FSH3 GSM9 (Spectrum),2,15,1,5 93,8 933,2 939,2 939,6 94,8 947, ,6 952, ,E-2 1,5E-2 1,E-2 5,E-3 9,21E+2 9,24E+2 9,27E+2 9,3E+2 9,33E+2 9,36E+2 9,39E+2 9,42E+2 9,45E+2 9,48E+2 9,51E+2 9,54E+2 9,57E+2

34 Peak Values 93,8,49 73, ,9583,,, 931,,36 71,217 41,9628,,, 933,2,45 73,896 42,124,,, 933,4,37 71, ,169,,, 939,,66 76, ,1428,,, 939,2,192 85, ,1473,,2,1 939,4,66 76,449 42,1518,,, 939,6,4 71,964 42,1563,,, 939,8,34 7, ,168,,, 94,6,46 73, ,1787,,, 94,8,137 82,723 42,1832,,1, 941,,51 74,759 42,1877,,, 947,8,49 73, ,3399,,, 948,,49 73, ,3444,,, 949,,37 71, ,3667,,, 949,2,38 71, ,3712,,, 95,6,41 72, ,424,,, 95,8,4 72, ,469,,, 951,8,34 7, ,4292,,, 952,4,36 71,737 42,4426,,, 953,8,66 76, ,4738,,, 954,,235 87,439 42,4782,,3,1 954,2,66 76,427 42,4827,,, 956,2,37 71,296 42,5272,,, Total Exposure Ratios,,9,4,397 V/m,235 V/m Res BW / Video BW / Span: Threshold: FSH3 GSM9 Clear Write / RMS 2 khz / Auto / 3. MHz 91 dbµv 5 ms Peak Values: FSH3 GSM9 Peak: FSH3 GSM9 (Spectrum),2,15,1,5 93,8 933, ,4 939,8 94,8 947, ,6 951,8 953,8 954,2 2,E-2 1,5E-2 1,E-2 5,E-3 9,21E+2 9,24E+2 9,28E+2 9,31E+2 9,34E+2 9,37E+2 9,4E+2 9,44E+2 9,47E+2 9,5E+2 9,53E+2 9,56E+2 9,6E+2

35 : FSH3 GSM18 Average Values 1844,8,12 81, ,793,,, 1845,,232 87,399 59,825,,2,1 1845,2,179 85,432 59,857,,1,1 1866,4,52 74, ,4243,,, 1872,4,58 75, ,5198,,, 1872,8,59 75, ,5261,,, 1877,8,58 75,227 59,656,,, 1878,4,58 75, ,6151,,, Total Exposure Ratios,,3,3,341 V/m,232 V/m Res BW / Video BW / Span: Threshold: FSH3 GSM18 Clear Write / RMS 2 khz / Auto / 3. MHz 91 dbµv 5 ms Average Values: FSH3 GSM18 Average: FSH3 GSM18 (Spectrum),2,15,1, ,E-2 1,5E-2 1,E-2 5,E-3 1,81E+3 1,81E+3 1,82E+3 1,82E+3 1,83E+3 1,83E+3 1,84E+3 1,85E+3 1,85E+3 1,86E+3 1,86E+3 1,87E+3 1,87E+3

36 Peak Values 1844,8,12 81, ,793,,, 1845,,237 87, ,825,,2,1 1845,2,184 85, ,857,,1,1 1866,4,58 75, ,4243,,, 1872,4,58 75,345 59,5198,,, 1872,8,61 75, ,5261,,, 1877,8,58 75, ,656,,, 1878,4,58 75, ,6151,,, Total Exposure Ratios,,3,3,349 V/m,237 V/m Res BW / Video BW / Span: Threshold: FSH3 GSM18 Clear Write / RMS 2 khz / Auto / 3. MHz 91 dbµv 5 ms Peak Values: FSH3 GSM18 Peak: FSH3 GSM18 (Spectrum),2,15,1, ,E-2 1,5E-2 1,E-2 5,E-3 1,81E+3 1,81E+3 1,82E+3 1,82E+3 1,83E+3 1,84E+3 1,84E+3 1,85E+3 1,85E+3 1,86E+3 1,87E+3 1,87E+3 1,88E+3

37 : FSH3 UMTS Average Values 2112,6,135 82,614 61,,,, 2117,6,258 88, ,,,2,2 2122,6,136 82, ,,,, 2127,6,135 82, ,,,, 2132,6,137 82, ,,,1, 2137,6,139 82,838 61,,,1,1 2142,6,139 82, ,,,1,1 2147,4,141 82, ,,,1,1 2152,4,139 82, ,,,1,1 2157,4,14 82, ,,,1,1 2167,2,142 83,79 61,,,1,1 Total Exposure Ratios,,7,7,58 V/m,258 V/m Max Hold / RMS Res BW / Video BW: 3 khz / Auto / 81 dbµv ms Channel Power: BW = 3.84 MHz Threshold: FSH3 UMTS Average Values: FSH3 UMTS Average: FSH3 UMTS (Spectrum),2,15,1, ,E-2 1,5E-2 1,E-2 5,E-3 2,11E+3 2,12E+3 2,12E+3 2,13E+3 2,13E+3 2,14E+3 2,14E+3 2,15E+3 2,15E+3 2,16E+3 2,17E+3

38 Peak Values 2112,6,135 82, ,,,, 86,117, ,6,28 88, ,,,2,2 92,3346, ,6,137 82,766 61,,,1, 86,166, ,6,136 82, ,,,, 86,492, ,6,137 82,744 61,,,1, 86,144, ,6,139 82, ,,,1,1 86,2885, ,6,139 82, ,,,1,1 86,2636, ,4,142 83,326 61,,,1,1 86,4326, ,4,139 82, ,,,1,1 86,2854, ,4,141 82, ,,,1,1 86,3762, ,2,143 83,839 61,,,1,1 86,4839, Total Exposure Ratios,,7,7,52 V/m,28 V/m Max Hold / RMS Res BW / Video BW: 3 khz / Auto / 81 dbµv ms Channel Power: BW = 3.84 MHz Threshold: FSH3 UMTS Peak Values: FSH3 UMTS Peak: FSH3 UMTS (Spectrum),2,15,1, ,E-2 1,5E-2 1,E-2 5,E-3 2,11E+3 2,12E+3 2,12E+3 2,13E+3 2,13E+3 2,14E+3 2,14E+3 2,15E+3 2,15E+3 2,16E+3 2,17E+3

39 : FSH3 DECT Average Values 1881,792,42 92, ,6689,,5,5 1883,52,438 92,827 59,6963,,5,5 1885,248,439 92, ,7237,,5,5 1886,976,435 92, ,7511,,5,5 1888,74,442 92,95 59,7785,,5,5 189,432,427 92,619 59,858,,5,5 1892,16,415 92, ,8332,,5,5 1893,888,443 92,923 59,865,,5,5 1895,616,425 92, ,8878,,5,5 1897,344,425 92,577 59,9151,,5,5 Total Exposure Ratios,,52,49,1363 V/m,443 V/m Res BW / Video BW / Span: Threshold: FSH3 DECT Max Hold / MaxPeak 1 khz / Auto / 15. MHz 96 dbµv 1 ms -14 db Average Values: FSH3 DECT Average: FSH3 DECT (Spectrum),35,3,295,29,285,28,275, , , , , ,7 189, , , , ,34 3,5E-2 3,E-2 2,95E-2 2,9E-2 2,85E-2 2,8E-2 2,75E-2 2,7E-2 1,88E+3 1,88E+3 1,9E+3 1,9E+3

40 Peak Values 1881,792,423 92, ,6689,,5,5 1883,52,449 93,462 59,6963,,6,5 1885,248,445 92,974 59,7237,,6,5 1886,976,438 92, ,7511,,5,5 1888,74,462 93,36 59,7785,,6,6 189,432,435 92,774 59,858,,5,5 1892,16,418 92,433 59,8332,,5,5 1893,888,458 93, ,865,,6,6 1895,616,427 92,61 59,8878,,5,5 1897,344,429 92, ,9151,,5,5 Total Exposure Ratios,,54,51,1388 V/m,458 V/m Res BW / Video BW / Span: Threshold: FSH3 DECT Max Hold / MaxPeak 1 khz / Auto / 15. MHz 96 dbµv 1 ms -14 db Peak Values: FSH3 DECT Peak: FSH3 DECT (Spectrum),32,31,3,29,28, , , , , ,7 189, , , , ,34 3,2E-2 3,1E-2 3,E-2 2,9E-2 2,8E-2 2,7E-2 1,88E+3 1,88E+3 1,9E+3 1,9E+3

41 Printout for Measurement FSH3_løvåsskole_k1_pkt2_fm on :25:12 All s FSH3 UKW Sum Total Field (RMS) [V/m] Total ER * 1 [ ],385,2,385,2 - R&S SerNo 132 RSEMF All s Exposure [ ],25,2,15,1,5, FSH3 UKW

42 : FSH3 UKW 87,5,26 68,32 27,5,,, 87,6,26 68, ,5,,, 87,7,27 68,66 27,5,,, 87,8,27 68,738 27,5,,, 87,9,35 7, ,5,,, 88,,38 71, ,5,,, 88,1,37 71,344 27,5,,, 88,2,37 71,453 27,5,,, 88,3,3 69, ,5,,, 88,4,27 68,482 27,5,,, 88,5,26 68,439 27,5,,, 88,6,35 7,948 27,5,,, 88,7,27 68,644 27,5,,, 88,8,27 68,745 27,5,,, 88,9,3 69,613 27,5,,, 89,,34 7, ,5,,, 89,1,52 74, ,5,,, 89,2,32 7,347 27,5,,, 89,3,28 68, ,5,,, 89,4,26 68, ,5,,, 89,5,25 68, ,5,,, 89,6,26 68, ,5,,, 89,7,27 68, ,5,,, 89,8,29 69, ,5,,, 89,9,34 7, ,5,,, 9,,32 7, ,5,,, 9,1,31 69, ,5,,, 9,2,3 69, ,5,,, 9,3,29 69,195 27,5,,, 9,4,26 68, ,5,,, 9,5,25 68,35 27,5,,, 9,6,27 68, ,5,,, 9,7,25 67, ,5,,, 9,8,3 69, ,5,,, 9,9,32 7, ,5,,, 91,,29 69, ,5,,, 91,1,3 69, ,5,,, 91,2,31 69,936 27,5,,, 91,3,26 68, ,5,,, 91,4,25 68,437 27,5,,, 91,5,26 68, ,5,,, 91,6,24 67, ,5,,, 91,7,26 68, ,5,,, 91,8,32 7,535 27,5,,, 91,9,28 68, ,5,,, 92,,26 68, ,5,,, 92,1,28 68, ,5,,, 92,2,27 68,769 27,5,,, 92,3,25 67, ,5,,, 92,4,26 68, ,5,,, 92,5,24 67, ,5,,, 92,6,26 68, ,5,,, 92,7,27 68, ,5,,, 92,8,33 7, ,5,,, 92,9,3 69, ,5,,, 93,,28 68,827 27,5,,, 93,1,29 69, ,5,,, 93,2,31 69, ,5,,, 93,3,27 68, ,5,,, 93,4,24 67, ,5,,, 93,5,24 67, ,5,,, 93,6,25 67, ,5,,, 93,7,27 68, ,5,,, 93,8,25 67, ,5,,, 93,9,25 67,811 27,5,,, 94,,25 68,38 27,5,,, 94,1,27 68,582 27,5,,, 94,2,26 68, ,5,,, 94,3,25 67, ,5,,, 94,4,26 68, ,5,,, 94,5,25 67, ,5,,, 94,6,27 68, ,5,,, 94,7,33 7, ,5,,, 94,8,38 71,657 27,5,,, 94,9,29 69,235 27,5,,, 95,,28 68, ,5,,, 95,1,35 7,947 27,5,,, 95,2,31 69, ,5,,, 95,3,26 68, ,5,,, 95,4,25 67, ,5,,, 95,5,25 67,965 27,5,,, 95,6,25 68,95 27,5,,,

43 95,7,25 68, ,5,,, 95,8,26 68, ,5,,, 95,9,24 67, ,5,,, 96,,25 68,189 27,5,,, 96,1,24 67, ,5,,, 96,2,25 68,555 27,5,,, 96,3,24 67,616 27,5,,, 96,4,26 68, ,5,,, 96,5,26 68, ,5,,, 96,6,34 7, ,5,,, 96,7,32 69, ,5,,, 96,8,28 68, ,5,,, 96,9,25 68,591 27,5,,, 97,,29 69, ,5,,, 97,1,31 69, ,5,,, 97,2,28 68,885 27,5,,, 97,3,26 68, ,5,,, 97,4,24 67, ,5,,, 97,5,26 68, ,5,,, 97,6,25 67,946 27,5,,, 97,7,26 68, ,5,,, 97,8,24 67,515 27,5,,, 97,9,23 67,387 27,5,,, 98,,24 67, ,5,,, 98,1,26 68, ,5,,, 98,2,25 68,75 27,5,,, 98,3,25 67, ,5,,, 98,4,26 68, ,5,,, 98,5,26 68,332 27,5,,, 98,6,3 69,591 27,5,,, 98,7,27 68,697 27,5,,, 98,8,24 67, ,5,,, 98,9,24 67, ,5,,, 99,,29 69, ,5,,, 99,1,28 68, ,5,,, 99,2,26 68, ,5,,, 99,3,25 68, ,5,,, 99,4,24 67, ,5,,, 99,5,26 68, ,5,,, 99,6,28 68, ,5,,, 99,7,25 68,269 27,5,,, 99,8,24 67,599 27,5,,, 99,9,24 67, ,5,,, 1,,25 68,165 27,5,,, 1,1,26 68, ,5,,, 1,2,24 67, ,5,,, 1,3,24 67,618 27,5,,, 1,4,23 67, ,5,,, 1,5,27 68, ,5,,, 1,6,27 68, ,5,,, 1,7,24 67, ,5,,, 1,8,25 67, ,5,,, 1,9,24 67,535 27,5,,, 11,,26 68,374 27,5,,, 11,1,27 68, ,5,,, 11,2,24 67, ,5,,, 11,3,24 67, ,5,,, 11,4,26 68, ,5,,, 11,5,3 69, ,5,,, 11,6,27 68, ,5,,, 11,7,24 67, ,5,,, 11,8,23 67,29 27,5,,, 11,9,25 68,146 27,5,,, 12,,27 68, ,5,,, 12,1,28 68,816 27,5,,, 12,2,26 68, ,5,,, 12,3,23 67,353 27,5,,, 12,4,25 67, ,5,,, 12,5,24 67, ,5,,, 12,6,24 67, ,5,,, 12,7,23 67, ,5,,, 12,8,23 67,118 27,5,,, 12,9,25 67, ,5,,, 13,,24 67, ,5,,, 13,1,23 67, ,5,,, 13,2,24 67, ,5,,, 13,3,25 68,671 27,5,,, 13,4,3 69, ,5,,, 13,5,29 69, ,5,,, 13,6,24 67,514 27,5,,, 13,7,23 67, ,5,,, 13,8,25 67, ,5,,, 13,9,25 67, ,5,,, 14,,27 68, ,5,,, 14,1,27 68, ,5,,, 14,2,24 67,619 27,5,,, 14,3,24 67, ,5,,, 14,4,23 67, ,5,,, 14,5,24 67, ,5,,,

44 14,6,23 67, ,5,,, 14,7,24 67, ,5,,, 14,8,23 67, ,5,,, 14,9,23 67,174 27,5,,, 15,,23 67, ,5,,, 15,1,23 67, ,5,,, 15,2,23 67,235 27,5,,, 15,3,26 68, ,5,,, 15,4,3 69,565 27,5,,, 15,5,26 68, ,5,,, 15,6,24 67, ,5,,, 15,7,22 67,79 27,5,,, 15,8,22 66, ,5,,, 15,9,26 68, ,5,,, 16,,27 68, ,5,,, 16,1,26 68, ,5,,, 16,2,24 67, ,5,,, 16,3,24 67, ,5,,, 16,4,23 67,683 27,5,,, 16,5,24 67,473 27,5,,, 16,6,22 66, ,5,,, 16,7,23 67,798 27,5,,, 16,8,23 67,415 27,5,,, 16,9,23 67, ,5,,, 17,,23 67, ,5,,, 17,1,23 67, ,5,,, 17,2,25 67, ,5,,, 17,3,27 68, ,5,,, 17,4,25 68,566 27,5,,, 17,5,23 67, ,5,,, 17,6,24 67, ,5,,, 17,7,22 66,878 27,5,,, 17,8,22 66,996 27,5,,, 17,9,25 67, ,5,,, 18,,27 68, ,5,,, Total Exposure Ratios,,2,4,385 V/m,52 V/m Res BW / Video BW / Span: Threshold: FSH3 UKW Max Hold / RMS 1 khz / Auto / 7.5 MHz 71 dbµv 1 ms FSH3 UKW FSH3 UKW (Spectrum),6,5,4,3,2,1 87,9 88,2 88,9 89,2 9,1 91,1 92,8 94,7 95,2 97,1 6,E-3 5,E-3 4,E-3 3,E-3 2,E-3 1,E-3 8,75E+1 8,91E+1 9,7E+1 9,23E+1 9,39E+1 9,55E+1 9,71E+1 9,87E+1 1,E+2 1,2E+2 1,4E+2 1,5E+2 1,7E+2

45 Printout for Measurement FSH3_EldsbakkaneBhg_pkt1_wlan on (Averaging over a range of minutes) Measurement from 13:33:38 until 13:4:42 (Loop Count: 6) All s - Average FSH3 WLAN Sum Total Field (RMS) [V/m] Total ER * 1 [ ],3178,271,3178,271 - R&S SerNo 132 RSEMF All s - Average Exposure [ ],3,25,2,15,1,5, FSH3 WLAN All s - Peak FSH3 WLAN Sum Total Field (RMS) [V/m] Total ER * 1 [ ],4927,652,4927,652 - R&S SerNo 132 RSEMF All s - Peak Exposure [ ],7,6,5,4,3,2,1, FSH3 WLAN

46 : FSH3 WLAN Average Values 2432,, , ,,,74,73 18,2216, ,, , ,,,84,83 18,855, ,,258 16, ,,,114,112 11,1185, Total Exposure Ratios,,271,268,3178 V/m,258 V/m Clear Write / RMS Res BW / Video BW: 1 khz / Auto / 81 dbµv 2 ms Channel Power: BW = 5 MHz Threshold: FSH3 WLAN Average Values: FSH3 WLAN Average: FSH3 WLAN (Spectrum),14,12,1,8,6,4, Peak Values 2432,, , ,,,223,22 113,467, ,,256 18, ,,,176, ,159, ,,367 19, ,,,253, ,5837, Total Exposure Ratios,1,652,644,4927 V/m,367 V/m 1,4E-1 1,2E-1 1,E-1 8,E-2 6,E-2 4,E-2 2,E-2 2,41E+3 2,42E+3 2,42E+3 2,43E+3 2,43E+3 2,44E+3 2,44E+3 2,45E+3 2,45E+3 2,46E+3 2,46E+3 2,47E+3 2,47E+3 Clear Write / RMS Res BW / Video BW: 1 khz / Auto / 81 dbµv 2 ms Channel Power: BW = 5 MHz Threshold: FSH3 WLAN Peak Values: FSH3 WLAN Peak: FSH3 WLAN (Spectrum),2,19,18,17,16,15, ,5E-1 2,E-1 1,5E-1 1,E-1 5,E-2 2,41E+3 2,42E+3 2,42E+3 2,43E+3 2,43E+3 2,44E+3 2,44E+3 2,45E+3 2,45E+3 2,46E+3 2,46E+3 2,47E+3 2,47E+3

47 Printout for Measurement FSH3_EldsbakkaneBhg_pkt1_gsm_umts_dect on (Averaging over a range of minutes) Measurement from 13:42:18 until 13:49:28 (Loop Count: 2) All s - Average FSH3 GSM9 FSH3 GSM18 FSH3 UMTS FSH3 DECT Sum Total Field (RMS) [V/m] Total ER * 1 [ ],241,3,117,,53,7,1382,53,1495,63 - R&S SerNo 132 RSEMF All s - Average Exposure [ ],6,5,4,3,2,1, FSH3 GSM9 FSH3 GSM18 FSH3 UMTS FSH3 DECT All s - Peak FSH3 GSM9 FSH3 GSM18 FSH3 UMTS FSH3 DECT Sum Total Field (RMS) [V/m] Total ER * 1 [ ],287,5,122,,58,7,1398,55,152,67 - R&S SerNo 132 RSEMF All s - Peak Exposure [ ],6,5,4,3,2,1, FSH3 GSM9 FSH3 GSM18 FSH3 UMTS FSH3 DECT

48 : FSH3 GSM9 Average Values 924,6,39 71, ,8183,,, 935,,52 74, ,529,,, 935,2,127 82,18 42,574,,1, 935,4,59 75,45 42,619,,, 939,2,35 7, ,1473,,, 952,6,37 71, ,4471,,, 956,,47 73, ,5228,,, 956,2,51 74, ,5272,,, 956,4,34 7, ,5317,,, 957,,44 72, ,545,,, 957,2,74 77,494 42,5495,,, 957,4,5 73,949 42,5539,,, 957,6,4 72,6 42,5584,,, 957,8,35 7, ,5628,,, 958,,47 73,528 42,5672,,, 958,2,5 74,529 42,5717,,, 958,4,72 77, ,5761,,, 958,6,54 74, ,586,,, Total Exposure Ratios,,3,2,241 V/m,127 V/m Res BW / Video BW / Span: Threshold: FSH3 GSM9 Clear Write / RMS 2 khz / Auto / 3. MHz 91 dbµv 5 ms Average Values: FSH3 GSM9 Average: FSH3 GSM9 (Spectrum),12,1,8,6,4,2 924,6 935,2 939, ,4 957,2 957, ,4 1,2E-2 1,E-2 8,E-3 6,E-3 4,E-3 2,E-3 9,21E+2 9,24E+2 9,27E+2 9,3E+2 9,33E+2 9,36E+2 9,39E+2 9,42E+2 9,45E+2 9,48E+2 9,51E+2 9,54E+2 9,57E+2

49 Peak Values 924,6,41 72, ,8183,,, 935,,69 76, ,529,,, 935,2,177 84, ,574,,2,1 935,4,59 75, ,619,,, 937,2,35 7, ,124,,, 939,2,38 71,7 42,1473,,, 939,4,34 7, ,1518,,, 945,2,36 71, ,2818,,, 952,6,38 71,575 42,4471,,, 956,,49 73, ,5228,,, 956,2,52 74, ,5272,,, 956,4,37 71, ,5317,,, 957,,46 73,351 42,545,,, 957,2,77 77, ,5495,,, 957,4,5 73, ,5539,,, 957,6,44 72,896 42,5584,,, 957,8,38 71, ,5628,,, 958,,48 73, ,5672,,, 958,2,52 74, ,5717,,, 958,4,77 77, ,5761,,, 958,6,54 74,764 42,586,,, Total Exposure Ratios,,5,2,287 V/m,177 V/m Res BW / Video BW / Span: Threshold: FSH3 GSM9 Clear Write / RMS 2 khz / Auto / 3. MHz 91 dbµv 5 ms Peak Values: FSH3 GSM9 Peak: FSH3 GSM9 (Spectrum),15,1,5 924,6 935,2 937,2 939,4 952,6 956, ,4 957,8 958,2 958,6 1,5E-2 1,E-2 5,E-3 9,21E+2 9,24E+2 9,28E+2 9,31E+2 9,34E+2 9,37E+2 9,4E+2 9,44E+2 9,47E+2 9,5E+2 9,53E+2 9,56E+2 9,6E+2

50 : FSH3 GSM18 Average Values 1866,4,58 75, ,4243,,, 1872,4,48 73, ,5198,,, 1872,8,59 75, ,5261,,, 1877,8,54 74, ,656,,, 1878,4,41 72, ,6151,,, Total Exposure Ratios,,,,117 V/m,59 V/m Res BW / Video BW / Span: Threshold: FSH3 GSM18 Clear Write / RMS 2 khz / Auto / 3. MHz 91 dbµv 5 ms Average Values: FSH3 GSM18 Average: FSH3 GSM18 (Spectrum),5,4,3,2,1 1866,4 1872,4 1872,8 1877,8 1878,4 5,E-3 4,E-3 3,E-3 2,E-3 1,E-3 1,81E+3 1,81E+3 1,82E+3 1,82E+3 1,83E+3 1,83E+3 1,84E+3 1,85E+3 1,85E+3 1,86E+3 1,86E+3 1,87E+3 1,87E+3 Peak Values 1866,4,58 75, ,4243,,, 1872,4,49 73, ,5198,,, 1872,8,59 75, ,5261,,, 1877,8,59 75, ,656,,, 1878,4,48 73, ,6151,,, Total Exposure Ratios,,,,122 V/m,59 V/m Res BW / Video BW / Span: Threshold: FSH3 GSM18 Clear Write / RMS 2 khz / Auto / 3. MHz 91 dbµv 5 ms Peak Values: FSH3 GSM18 Peak: FSH3 GSM18 (Spectrum),5,4,3,2,1 1866,4 1872,4 1872,8 1877,8 1878,4 5,E-3 4,E-3 3,E-3 2,E-3 1,E-3 1,81E+3 1,81E+3 1,82E+3 1,82E+3 1,83E+3 1,84E+3 1,84E+3 1,85E+3 1,85E+3 1,86E+3 1,87E+3 1,87E+3 1,88E+3

51 : FSH3 UMTS Average Values 2112,6,138 82,785 61,,,1,1 2117,6,142 83,576 61,,,1,1 2122,6,138 82, ,,,1,1 2127,6,138 82, ,,,1,1 2132,6,139 82, ,,,1,1 2137,6,14 82,931 61,,,1,1 2142,6,142 83,17 61,,,1,1 2147,4,235 87, ,,,1,1 2152,4,142 83,579 61,,,1,1 2157,4,143 83,138 61,,,1,1 2167,2,145 83,248 61,,,1,1 Total Exposure Ratios,,7,7,53 V/m,235 V/m Max Hold / RMS Res BW / Video BW: 3 khz / Auto / 81 dbµv ms Channel Power: BW = 3.84 MHz Threshold: FSH3 UMTS Average Values: FSH3 UMTS Average: FSH3 UMTS (Spectrum),2,15,1,5 2112,6 2117,6 2122,6 2127,6 2132,6 2137,6 2142,6 2147,4 2152,4 2157,4 2167,2 2,E-2 1,5E-2 1,E-2 5,E-3 2,11E+3 2,12E+3 2,12E+3 2,13E+3 2,13E+3 2,14E+3 2,14E+3 2,15E+3 2,15E+3 2,16E+3 2,17E+3

52 Peak Values 2112,6,138 82, ,,,1,1 2117,6,144 83, ,,,1,1 2122,6,138 82, ,,,1,1 2127,6,138 82, ,,,1,1 2132,6,14 82, ,,,1,1 2137,6,14 82, ,,,1,1 2142,6,142 83,526 61,,,1,1 2147,4,242 87, ,,,2,2 2152,4,143 83,829 61,,,1,1 2157,4,144 83, ,,,1,1 2167,2,146 83, ,,,1,1 Total Exposure Ratios,,7,7,58 V/m,242 V/m Max Hold / RMS Res BW / Video BW: 3 khz / Auto / 81 dbµv ms Channel Power: BW = 3.84 MHz Threshold: FSH3 UMTS Peak Values: FSH3 UMTS Peak: FSH3 UMTS (Spectrum),2,15,1,5 2112,6 2117,6 2122,6 2127,6 2132,6 2137,6 2142,6 2147,4 2152,4 2157,4 2167,2 2,E-2 1,5E-2 1,E-2 5,E-3 2,11E+3 2,12E+3 2,12E+3 2,13E+3 2,13E+3 2,14E+3 2,14E+3 2,15E+3 2,15E+3 2,16E+3 2,17E+3

53 : FSH3 DECT Average Values 1881,792,426 92, ,6689,,5,5 1883,52,441 92, ,6963,,5,5 1885,248,446 92, ,7237,,6,5 1886,976,455 93, ,7511,,6,6 1888,74,43 92, ,7785,,5,5 189,432,445 92, ,858,,6,5 1892,16,435 92, ,8332,,5,5 1893,888,433 92, ,865,,5,5 1895,616,43 92,677 59,8878,,5,5 1897,344,429 92, ,9151,,5,5 Total Exposure Ratios,,53,51,1382 V/m,455 V/m Res BW / Video BW / Span: Threshold: FSH3 DECT Max Hold / MaxPeak 1 khz / Auto / 15. MHz 96 dbµv 1 ms -14 db Average Values: FSH3 DECT Average: FSH3 DECT (Spectrum),315,31,35,3,295,29,285, , , , , ,7 189, , , , ,34 3,15E-2 3,1E-2 3,5E-2 3,E-2 2,95E-2 2,9E-2 2,85E-2 2,8E-2 1,88E+3 1,88E+3 1,9E+3 1,9E+3

54 Peak Values 1881,792,427 92,619 59,6689,,5,5 1883,52,447 92, ,6963,,6,5 1885,248,449 93,44 59,7237,,6,5 1886,976,465 93, ,7511,,6,6 1888,74,43 92, ,7785,,5,5 189,432,45 93,563 59,858,,6,5 1892,16,449 93,387 59,8332,,6,5 1893,888,437 92, ,865,,5,5 1895,616,436 92, ,8878,,5,5 1897,344,431 92, ,9151,,5,5 Total Exposure Ratios,,55,52,1398 V/m,45 V/m Res BW / Video BW / Span: Threshold: FSH3 DECT Max Hold / MaxPeak 1 khz / Auto / 15. MHz 96 dbµv 1 ms -14 db Peak Values: FSH3 DECT Peak: FSH3 DECT (Spectrum),32,31,3,29,28, , , , , ,7 189, , , , ,34 3,2E-2 3,1E-2 3,E-2 2,9E-2 2,8E-2 2,7E-2 1,88E+3 1,88E+3 1,9E+3 1,9E+3

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Steinerskolen, Nesoddtangen. Målingen utført av: Øystein Sølvberg, overing. FK, Post- og teletilsynet

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Steinerskolen, Nesoddtangen. Målingen utført av: Øystein Sølvberg, overing. FK, Post- og teletilsynet Vårt saksnr. 0903439 Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå Steinerskolen, Nesoddtangen Målingen utført av: Øystein Sølvberg, overing. FK, Post- og teletilsynet Rapport skrevet av: Øystein Sølvberg,

Detaljer

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Prestvatnet studentbarnehage / Maja Røstberg Olastien Tromsø

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Prestvatnet studentbarnehage / Maja Røstberg Olastien Tromsø Vårt saksnr. 0900957 Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå Prestvatnet studentbarnehage / Maja Røstberg Olastien 11 901 Tromsø Målingen utført av: Thorgrim Hestvik, overing. FK, Post- og teletilsynet

Detaljer

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. J.H.Nævdal Bygg AS Ibsens gate 104, 5052 Bergen Kronstad sentral

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. J.H.Nævdal Bygg AS Ibsens gate 104, 5052 Bergen Kronstad sentral Vårt saksnr. 0903369 Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå J.H.Nævdal Bygg AS Ibsens gate 104, 5052 Bergen Kronstad sentral Målingen utført av: Anders Lyngstad, overing. FK, Post- og teletilsynet

Detaljer

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Bekketunet barnehage Hjalmar Johansensgate 4, 4019 Stavanger.

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Bekketunet barnehage Hjalmar Johansensgate 4, 4019 Stavanger. Vårt saksnr. 0805557 Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå Bekketunet barnehage Hjalmar Johansensgate 4, 4019 Stavanger. Målingen utført av: Tor Mydland, overing. FK, Post- og teletilsynet Anders

Detaljer

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Strinda Vel v/geir Skylstad Kinnveien Trondheim

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Strinda Vel v/geir Skylstad Kinnveien Trondheim Vårt saksnr. 1004038 Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå Strinda Vel v/geir Skylstad Kinnveien 6 7045 Trondheim Målingen utført av: Nils Tapio, Post- og teletilsynet Hallstein Lervik, Post- og

Detaljer

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltstyrke. Kvålveien 3, 4322 Sandnes

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltstyrke. Kvålveien 3, 4322 Sandnes Vårt saksnr. 1304328 Rapport: Måling av elektromagnetisk feltstyrke Kvålveien 3, 4322 Sandnes Målingen utført av: Trond Watne, sjefing. FK, Post- og teletilsynet Søren Christensen, senioring. FK, Post-

Detaljer

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Vestskrenten borettslag Søndre Nordstrand bydel

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Vestskrenten borettslag Søndre Nordstrand bydel Vårt saksnr. 1005335 Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå Vestskrenten borettslag Søndre Nordstrand bydel Målingen utført av: Per Eirik Heimdal, seksjonssjef FK, Post- og teletilsynet Per Granby,

Detaljer

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Otto Blehrsvei 59, 1397 Nesøya. Morten Stenersen/Nesøya sameie. Otto Blehrsvei 59, 1397 Nesøya.

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Otto Blehrsvei 59, 1397 Nesøya. Morten Stenersen/Nesøya sameie. Otto Blehrsvei 59, 1397 Nesøya. Vårt saksnr. 1301952 Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå Otto Blehrsvei 59, 1397 Nesøya Målingen utført av: Erik Johnsbråten, Post- og teletilsynet Per Granby, Post- og teletilsynet Oppdragsgiver:

Detaljer

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Omveien FEVIK

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Omveien FEVIK Vårt saksnr. 1300787 Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå Omveien 2 4870 FEVIK Målingen utført av: Søren Christensen, Post- og teletilsynet Rapport skrevet av: Søren Christensen, Post- og teletilsynet

Detaljer

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Arnfinn Nygård Trondheimsveien 5d 0560 Oslo

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Arnfinn Nygård Trondheimsveien 5d 0560 Oslo Vårt saksnr. 1301866 Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå Arnfinn Nygård Trondheimsveien 5d 0560 Oslo Målingen utført av: Øystein Sølvberg, Post- og teletilsynet Rapport skrevet av: Øystein Sølvberg

Detaljer

Korrigert Rapport: Måling av elektromagnetisk feltstyrke. Dueveien 15, Frogner Senter

Korrigert Rapport: Måling av elektromagnetisk feltstyrke. Dueveien 15, Frogner Senter Vårt saksnr. 0905467 Korrigert Rapport: Måling av elektromagnetisk feltstyrke Dueveien 15, Frogner Senter Det er utført måling av feltstyrke i tre forskjellige målepunkter. Største verdi ble målt på taket

Detaljer

Rapport: Kartlegging av radiofrekvente felt i hverdagsmiljøer. Langoddveien 1367 Snarøya

Rapport: Kartlegging av radiofrekvente felt i hverdagsmiljøer. Langoddveien 1367 Snarøya Saksnr. Post- og teletilsynet: 1001649 Rapport: Måling av radiofrekvente felt i hverdagsmiljø Langoddveien 1367 Snarøya Målingen utført av: Øystein Sølvberg, Post- og teletilsynet Hallstein Lervik, Post-

Detaljer

Rapport: Kartlegging av radiofrekvente felt i hverdagsmiljøer. NRK Tyholt v/ Steinar Nesje Otto Nielsens vei Trondheim

Rapport: Kartlegging av radiofrekvente felt i hverdagsmiljøer. NRK Tyholt v/ Steinar Nesje Otto Nielsens vei Trondheim Saksnr. Post- og teletilsynet: 1001649 Rapport: Måling av radiofrekvente felt i hverdagsmiljø NRK Tyholt v/ Steinar Nesje Otto Nielsens vei 2 7005 Trondheim Målingen utført av: Hallstein Lervik, Post-

Detaljer

Måling av elektromagnetisk feltnivå

Måling av elektromagnetisk feltnivå Måling av elektromagnetisk feltnivå Drammen tinghus Drammen fengsel November 2013 ammendrag En kort oppsummering av måleresultatene viser at den største eksponeringen som ble målt foran en enkelt antenne

Detaljer

Rapport: Kartlegging av radiofrekvente felt i hverdagsmiljøer. Vigvoll skole, Fruktveien 25, 4636 Kristiansand S

Rapport: Kartlegging av radiofrekvente felt i hverdagsmiljøer. Vigvoll skole, Fruktveien 25, 4636 Kristiansand S Saksnr. Post- og teletilsynet: 1001649 Rapport: Måling av radiofrekvente felt i hverdagsmiljø Vigvoll skole, Fruktveien 25, 4636 Kristiansand S Målingen utført av: Trond Watne, Post- og teletilsynet Hilde

Detaljer

Rapport: Kartlegging av radiofrekvente felt i hverdagsmiljøer. Bufetat v/ingun Ørås Svendsen Region Midt-Norge Nordre gt 12 7495 Trondheim

Rapport: Kartlegging av radiofrekvente felt i hverdagsmiljøer. Bufetat v/ingun Ørås Svendsen Region Midt-Norge Nordre gt 12 7495 Trondheim Saksnr. Post- og teletilsynet: 1001649 Rapport: Måling av radiofrekvente felt i hverdagsmiljø Bufetat v/ingun Ørås Svendsen Region Midt-Norge Nordre gt 12 7495 Trondheim Målingen utført av: Øystein Børøsund,

Detaljer

Rapport: Kartlegging av radiofrekvente felt i hverdagsmiljøer. Utendørsmålinger i Oslo området

Rapport: Kartlegging av radiofrekvente felt i hverdagsmiljøer. Utendørsmålinger i Oslo området Saksnr. Post- og teletilsynet: 1001649 Rapport: Måling av radiofrekvente felt i hverdagsmiljø Utendørsmålinger i Oslo området Målingen utført av: Jon Ivar Øren, Post- og teletilsynet Øystein Sølvberg,

Detaljer

Stråling fra moderne kommunikasjonsutstyr

Stråling fra moderne kommunikasjonsutstyr Stråling fra moderne kommunikasjonsutstyr Fevik 7. september 2012 Per Eirik Heimdal seksjonssjef Post- og teletilsynet Post- og teletilsynet Direktør Torstein Olsen Administrasjon Marked Nett Frekvens

Detaljer

MÅLERAPPORT. Måling av radiofrekvent eksponering fra basestasjon: 105075-JONGSÅSVEIEN-2 Bærum

MÅLERAPPORT. Måling av radiofrekvent eksponering fra basestasjon: 105075-JONGSÅSVEIEN-2 Bærum MÅLERAPPORT Måling av radiofrekvent eksponering fra basestasjon: 105075-JONGSÅSVEIEN-2 Bærum Dokumenttype: Rapport Målingen utført av: Roger Lien Rapport skrevet av: Roger Lien Telenor Norge AS EMF-Rapport

Detaljer

Rapport: Kartlegging av radiofrekvente felt i hverdagsmiljøer. Tårnet Barnehage v/helen Næss Otto Nielsens veg 9 7052 Trondheim

Rapport: Kartlegging av radiofrekvente felt i hverdagsmiljøer. Tårnet Barnehage v/helen Næss Otto Nielsens veg 9 7052 Trondheim aksnr. Post- og teletilsynet: 1001649 Rapport: Måling av radiofrekvente felt i hverdagsmiljø Tårnet Barnehage v/helen Næss Otto Nielsens veg 9 7052 Trondheim Målingen utført av: Hallstein ervik, Post-

Detaljer

Rapport: Kartlegging av radiofrekvente felt i hverdagsmiljøer. Gårdstunet barnehage Plogveien 31 B 0679 Oslo

Rapport: Kartlegging av radiofrekvente felt i hverdagsmiljøer. Gårdstunet barnehage Plogveien 31 B 0679 Oslo Saksnr. Post- og teletilsynet: 1001649 Rapport: Måling av radiofrekvente felt i hverdagsmiljø Gårdstunet barnehage Plogveien 31 B 0679 Oslo Målingen utført av: Øystein Sølvberg, Post- og teletilsynet Hallstein

Detaljer

Rapport: Kartlegging av radiofrekvente felt i hverdagsmiljøer. Aslakveien, Røa 0753 Oslo

Rapport: Kartlegging av radiofrekvente felt i hverdagsmiljøer. Aslakveien, Røa 0753 Oslo Saksnr. Post- og teletilsynet: 1001649 Rapport: Måling av radiofrekvente felt i hverdagsmiljø Aslakveien, Røa 0753 Oslo Målingen utført av: Øystein Sølvberg, Post- og teletilsynet Hallstein Lervik, Post-

Detaljer

Rapport: Kartlegging av radiofrekvente felt i hverdagsmiljøer. Utendørsmålinger i Trondheim Nordre gate og Thomas Angels gate

Rapport: Kartlegging av radiofrekvente felt i hverdagsmiljøer. Utendørsmålinger i Trondheim Nordre gate og Thomas Angels gate Vårt saksnr. 1001649 Rapport: Måling av radiofrekvente felt i hverdagsmiljø Utendørsmålinger i Trondheim Nordre gate og Thomas Angels gate Målingen utført av: Øystein Børøsund, Post- og teletilsynet Hallstein

Detaljer

Avanserte måle- og styringssystemer

Avanserte måle- og styringssystemer Avanserte måle- og styringssystemer Måling av sendemønster og EMF-eksponering Januar 2018 Sammendrag Innen 1. januar 2019 skal alle strømkunder ha fått installert avanserte måle- og styringssystemer (AMS).

Detaljer

StrålevernRapport 2016:11. Langtidsmålinger av radiofrekvente felt utvikling over tid

StrålevernRapport 2016:11. Langtidsmålinger av radiofrekvente felt utvikling over tid StrålevernRapport 2016:11 Langtidsmålinger av radiofrekvente felt utvikling over tid Referanse: Klæboe L 1, Coward Markussen A 2, Heimdal P E 2, Sjømoen T-M 1, Unander E H 2, Hannevik M 1. Langtidsmålinger

Detaljer

Frekvenskontrollen i Post- og teletilsynet. Beregning og måling av ikke-ioniserende stråling. BRUM 2009 - Tromsø 22.09.09

Frekvenskontrollen i Post- og teletilsynet. Beregning og måling av ikke-ioniserende stråling. BRUM 2009 - Tromsø 22.09.09 Frekvenskontrollen i Post- og teletilsynet Beregning og måling av ikke-ioniserende stråling BRUM 2009 - Tromsø 22.09.09 Per Eirik Heimdal seksjonssjef Post- og teletilsynet (PT) er et frittstående forvaltningsorgan

Detaljer

Stråling fra elektronisk kommunikasjon

Stråling fra elektronisk kommunikasjon Stråling fra elektronisk kommunikasjon En orientering fra Statens strålevern og Post- og teletilsynet Hva er stråling? I hverdagen omgir vi oss med ulike typer stråling, fra både naturlige og menneskeskapte

Detaljer

StrålevernRapport 2011:6. Radiofrekvente felt i våre omgivelser. Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz

StrålevernRapport 2011:6. Radiofrekvente felt i våre omgivelser. Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz StrålevernRapport 2011:6 Radiofrekvente felt i våre omgivelser Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz Referanse: Sjømoen T-M 1, Lervik H 2, Heimdal P E 2, Klæboe L 1, Hannevik M 1. Radiofrekvente felt

Detaljer

Radiosignaler og helse

Radiosignaler og helse Radiosignaler og helse Radiosignaler og helse. Brosjyren er utgitt av Telenor i samarbeid med NetCom og Mobile Norway i januar 2010. Påvirker mobilnettene vår helse? I denne brosjyren vil mobiloperatørene

Detaljer

Måling av elektromagnetiske felt

Måling av elektromagnetiske felt EMF Consult leverer måletjeneste for kartlegging av elektromagnetisk belastning i hjemmet, i bilen eller på arbeidsplassen. Den elektromagnetiske belastningen vurderes i forhold til anerkjente føre var

Detaljer

Mobilbruk, radiosignaler og helse

Mobilbruk, radiosignaler og helse Mobilbruk, radiosignaler og helse Mobilbruk, radiosignaler og helse. Brosjyren er utgitt av Telenor i samarbeid med NetCom og Mobile Norway i juli 2010. Mobilbruk, radiosignaler og helse Hvordan fungerer

Detaljer

Elektromagnetiske felt fra basestasjoner for mobiltelefoni

Elektromagnetiske felt fra basestasjoner for mobiltelefoni StrålevernRapport 2000:5 Elektromagnetiske felt fra basestasjoner for mobiltelefoni Målinger ved basestasjoner i Oslo-området 0HUHWH+DQQHYLN 1 ,QQKROG 6$00(1'5$* 6800$5

Detaljer

Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning

Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1 Hvordan virker AMS Kommunikasjons metoder AMS kan kommunisere på flere måter: PLC (Power Line

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval for helse- og sosialsaker

MØTEINNKALLING. Utval for helse- og sosialsaker Hå kommune Møtestad: Hå rådhus Dato: 28.01.2010 Tidspunkt: Kl 09:00 MØTEINNKALLING Utval for helse- og sosialsaker Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793028 / 51793012 / 41532690. Vararepresentantar

Detaljer

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Anritsu brukertips : 2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Opsjon 21: Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement

Detaljer

Lars Klæboe Statens strålevern Snåsa 21.08.2013

Lars Klæboe Statens strålevern Snåsa 21.08.2013 Elektromagnetiske felt forvaltning og helse Lars Klæboe Statens strålevern Snåsa 21.08.2013 2 Disposisjon Generelt om elektromagnetiske felt (EMF) Lavfrekvente felt (Høyspentledninger, transformatorer

Detaljer

Avdelingfor ingeniørntdanning

Avdelingfor ingeniørntdanning Avdelingfor ingeniørntdanning Fag: TELETEKNKK Fagnr: S0653E Faglig veileder: K H Nygård, H Fylling Gruppe( r ): let Dato: 060601 Eksamenstid, 0900_1400 fra-til: Eksamensoppgaven består av Antall sider:

Detaljer

HØYFREKVENS STRÅLING

HØYFREKVENS STRÅLING Elektromagnetisk stråling Egenskaper Puls-systemer Frekvenser Måling HØYFREKVENS STRÅLING Jostein Ravndal Ravnco Resources AS www.ravnco.com Elektromagnetisk stråling Elektromagnetisk stråling: Strålingen

Detaljer

Elektromagnetiske felt og helse Grunnlag for forvaltning

Elektromagnetiske felt og helse Grunnlag for forvaltning Elektromagnetiske felt og helse Grunnlag for forvaltning Merete Hannevik Statens strålevern Vitenskapsakademiet 30.11.2011 2 Kort om Statens strålevern Rolle: Landets fagmyndighet på området strålevern

Detaljer

Rapport: Trådløse mikrofoner for bruk i DVB-T båndet 470 MHz 790 MHz.

Rapport: Trådløse mikrofoner for bruk i DVB-T båndet 470 MHz 790 MHz. Rapport: Trådløse mikrofoner for bruk i DVB-T båndet 470 MHz 790 MHz. Målingene utført av: Rapport skrevet av: Oppdragsgiver: Erik Johnsbråten, Johnny Høvik og Per Granby (Postog teletilsynet, seksjon

Detaljer

BEBYGGELSE NÆR HØYSPENNINGS- ANLEGG. Informasjon om magnetfelt fra høyspenningsanlegg

BEBYGGELSE NÆR HØYSPENNINGS- ANLEGG. Informasjon om magnetfelt fra høyspenningsanlegg BEBYGGELSE NÆR HØYSPENNINGS- ANLEGG Informasjon om magnetfelt fra høyspenningsanlegg INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 HØYSPENT OG ELEKTROMAGNETISKE FELT 3 RETNINGSLINJER OG GRENSEVERDIER 3 FORSKNINGSSTATUS

Detaljer

BEBYGGELSE NÆR HØYSPENNINGS- ANLEGG. Informasjon om magnetfelt fra høyspenningsanlegg

BEBYGGELSE NÆR HØYSPENNINGS- ANLEGG. Informasjon om magnetfelt fra høyspenningsanlegg BEBYGGELSE NÆR HØYSPENNINGS- ANLEGG Informasjon om magnetfelt fra høyspenningsanlegg INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 HØYSPENT OG ELEKTROMAGNETISKE FELT 3 RETNINGSLINJER OG GRENSEVERDIER 3 FORSKNINGSSTATUS

Detaljer

Bekymringer rundt helseeffekter av Eiscat-anlegget på Ramfjordmoen

Bekymringer rundt helseeffekter av Eiscat-anlegget på Ramfjordmoen Bekymringer rundt helseeffekter av Eiscat-anlegget på Ramfjordmoen Trond Brattland, kommuneoverlege i Tromsø SAMMENDRAG. Befolkningen i Ramfjorden har i mange år utrykket bekymring for mulig helserisiko

Detaljer

Tiltak for å redusere eksponering

Tiltak for å redusere eksponering Tiltak for å redusere eksponering AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1 Reduksjon i dataoverføring Mindre dataoverføring gir redusert eksponering: Forskriftens 4-3 sier Måleverdiene

Detaljer

Elektromagnetisk «stråling» i bolighus nær en basestasjon for mobiltelefoner

Elektromagnetisk «stråling» i bolighus nær en basestasjon for mobiltelefoner Regneoppgave ved: Nasjonalt forskerkurs i «Ikke-ioniserende stråling og dens biologiske effekter» våren 2006 Elektromagnetisk «stråling» i bolighus nær en basestasjon for mobiltelefoner Mange misliker

Detaljer

Trådløse systemer, hva skjer på Rikshospitalet?

Trådløse systemer, hva skjer på Rikshospitalet? Årsmøte Røros 20.-23. Mars 2003 Trådløse systemer, hva skjer på Rikshospitalet? Avd.sjef Øystein Jensen Rikshospitalet 1 Temaer vi skal belyse Hva er problemstillingen mht elektromagnetisk stråling vs

Detaljer

Bekymringsmelding om elektromagnetisk stråling - Sør-Trøndelag fylke

Bekymringsmelding om elektromagnetisk stråling - Sør-Trøndelag fylke Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens hus 7468 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Vår dato 2007/8230-464 2007/00892/714/MHA 26.11.2007 Saksbeh. Merete Hannevik Bekymringsmelding om elektromagnetisk stråling

Detaljer

Kunsten å forstå Retningskoblere.

Kunsten å forstå Retningskoblere. Kunsten å forstå Retningskoblere. V2.1 Retningskoblere (Directional Coupler) er innrettninger som måler en del a signalet som går i en retning. Disse kalles også for standbølge meter (SWR meter) i HF/VHF

Detaljer

LAVFREKVENS FELT. Magnetiske og elektrisk felt Virkning på kroppen Eksempler på felt og kilder inne, ute og i bilen Måling og fremgangsmåte

LAVFREKVENS FELT. Magnetiske og elektrisk felt Virkning på kroppen Eksempler på felt og kilder inne, ute og i bilen Måling og fremgangsmåte Magnetiske og elektrisk felt Virkning på kroppen Eksempler på felt og kilder inne, ute og i bilen Måling og fremgangsmåte LAVFREKVENS FELT Jostein Ravndal Ravnco Resources AS www.ravnco.com Magnetfelt

Detaljer

Måleutstyr for spenningskvalitet

Måleutstyr for spenningskvalitet Måleutstyr for spenningskvalitet Ulike målesystemer og instrumenter. Begrensninger og muligheter. Prioriteringer. Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 INSTRUMENTER FOR Å MÅLE

Detaljer

Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Bydelsadministrasjonen SAKSFRAMLEGG Sakstittel: Bekymring vedrørende elektromagnetisk stråling fra basestasjoner/mobilmaster og mulige helseeffekter Saken behandles

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

RC-channel Analyzer Slå på skanneren Velg riktig modus 3. Sjekking av sender Ta frekvensklype til den aktuelle sender/frekvens som skal sjekkes.

RC-channel Analyzer Slå på skanneren Velg riktig modus 3. Sjekking av sender Ta frekvensklype til den aktuelle sender/frekvens som skal sjekkes. RC-channel Analyzer Denne skanneren er konsruert for å teste RC-sendere og å ha en viss kontroll med støy i nærområdet. Man kan aldri stole blindt på informasjonen displayet gir, men med litt trening vil

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

Har bransjen tilstrekkelig teknisk kompetanse? - Hvordan skaffe slik kompetanse?

Har bransjen tilstrekkelig teknisk kompetanse? - Hvordan skaffe slik kompetanse? Har bransjen tilstrekkelig teknisk kompetanse? - Hvordan skaffe slik kompetanse?» Hva vet vi om kompetansenivå?» Hvordan skaffe slik kompetanse?» Noen eksempler på feltreduserende tiltak» Norske leverandører

Detaljer

Spektrum analysator, felt bruk, en liten guide:

Spektrum analysator, felt bruk, en liten guide: Spektrum analysator, felt bruk, en liten guide: En spektrum analysator lar deg se signal problemer, hvis du ikke kan se problemet vil du heller ikke kunne reparere feilen! Spektrum analysator, skjermbilde

Detaljer

Installatører og elektromagnetiske felt

Installatører og elektromagnetiske felt English see other side Installatører og elektromagnetiske felt Hva er stråling? Folderen informerer om stråling fra antenneanlegg. Den er rettet mot yrkesgrupper som gjennom arbeid med kommunikasjonsutstyr

Detaljer

Måling av elektromagnetiske felt

Måling av elektromagnetiske felt Side 1 EMF Consult leverer måletjeneste for kartlegging av elektromagnetisk belastning i hjemmet, i bilen eller på arbeidsplassen. Den elektromagnetiske belastningen vurderes i forhold til både offisielle

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

Klagenemnda for miljøinformasjon

Klagenemnda for miljøinformasjon Klagenemnda for miljøinformasjon Nemndsvedtak i sak 2016/10 Klager: Innklaget: Jostein Ravndal jostein@ravnco.com Erik Werenskiolds vei 7 4023 Stavanger Telia Norge AS siri.sjaastad@telia.no Postboks 4444

Detaljer

Sammendrag. Internt notat. Til: Kirsten O. Lade Frå: Bedriftshelsetenesta Dato: 27.6.2013 Kopi: Verneombud

Sammendrag. Internt notat. Til: Kirsten O. Lade Frå: Bedriftshelsetenesta Dato: 27.6.2013 Kopi: Verneombud Internt notat Til: Kirsten O. Lade Frå: Bedriftshelsetenesta Dato: 27.6.2013 Kopi: Verneombud Emne: Vurdering av støyforhold ved ambulanseflyet Sammendrag Bedriftshelsetjenesten i Helse Møre og Romsdal

Detaljer

Protokoll fra møte i Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13. juni 2013. Handlingsplan for SaLTo-arbeidet i Bydel Vestre Aker 2013-2016

Protokoll fra møte i Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13. juni 2013. Handlingsplan for SaLTo-arbeidet i Bydel Vestre Aker 2013-2016 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 5/13 Møte: Barn-, ungdom- og kulturkomiteen Møtested: Møterom Rødkleiva, inngang på baksiden av bygget. Sørkedalsveien 150 Møtetid: 29.08.2013 kl. 17:00 Sekretariat:

Detaljer

g m = I C / V T g m = 1,5 ma / 25 mv = 60 ms ( r π = β / g m = 2k5 )

g m = I C / V T g m = 1,5 ma / 25 mv = 60 ms ( r π = β / g m = 2k5 ) Forslag til løsning på eksamensoppgavene i FYS0 vår 0 8.6 Oppgave Figure viser en enkel transistorforsterker med en NPNtransistor N Transistoren har en oppgitt strømforsterkning β = 50. Kondensatoren C

Detaljer

VURDERING AV MAGNETFELT RISVOLLAN SENTEROMRÅDE INNHOLD. 1 Innledning. 2 Myndighetskrav. 1 Innledning 1. 2 Myndighetskrav 1. 3 Magnetfeltberegninger 2

VURDERING AV MAGNETFELT RISVOLLAN SENTEROMRÅDE INNHOLD. 1 Innledning. 2 Myndighetskrav. 1 Innledning 1. 2 Myndighetskrav 1. 3 Magnetfeltberegninger 2 PIR II AS VURDERING AV MAGNETFELT RISVOLLAN SENTEROMRÅDE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Myndighetskrav 1 3

Detaljer

Nye standarder for WiMAX: IEEE 802.16j og 802.16m

Nye standarder for WiMAX: IEEE 802.16j og 802.16m Nye standarder for WiMAX: IEEE 802.16j og 802.16m TEKNA Seminar: WiMAX - trådløse bredbåndsnett Presentert av Tor Andre Myrvoll, SINTEF Oversikt To nye utvidelser av IEEE 802.16-standarden: IEEE 802.16j

Detaljer

Forslag B til løsning på eksamen FYS august 2004

Forslag B til løsning på eksamen FYS august 2004 Forslag B til løsning på eksamen FYS20 3 august 2004 Oppgave (Sweeper frekvensområdet 00Hz til 0MHz Figur viser et båndpassfilter. Motstandene R og R2 har verdi 2kΩ. Kondensatorene C = 00nF og C2 = 0.nF.

Detaljer

MÅLEPROSEDYRE FOR RADON I BOLIGER. Strålevernforskriften 4 bokstav t

MÅLEPROSEDYRE FOR RADON I BOLIGER. Strålevernforskriften 4 bokstav t 2013 MÅLEPROSEDYRE FOR RADON I BOLIGER Strålevernforskriften 4 bokstav t Måleprosedyre for radon i boliger 2013 Fastsatt av Statens strålevern 22.11.2013 4 INNHOLD Innhold... 5 1. Innledning... 6 2. Formål...

Detaljer

Honeywell OneWireless

Honeywell OneWireless Honeywell OneWireless Honeywell OneWireless er et komplett ISA100 system bestående av nettverk og inn og utgangsenheter Et nettverk kan bestå av fra en transmitter og en gateway, til opp til flere tusen

Detaljer

Måleavvik og sporbarhet

Måleavvik og sporbarhet Måleavvik og sporbarhet Målefeil/nøyaktighet, beregningsfeil, kalibrering, måleverdiomformere Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Måleavvik og sporbarhet Måleinstrumentets

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning

Avdeling for ingeniørutdanning Avdeling for ingeniørutdanning Fag TELETEKNIKK Fagnr: SO653E Faglig veileder: K. H. NygArd, H. Fylling Gruppe(r): 2ET Dato: 16.08.01 Eksamenstid. fra-til: 0900_1400 Eksamensoppgaven består av Tillatte

Detaljer

Bård Myhre SINTEF IKT. Innføringskurs i RFID februar 2008

Bård Myhre SINTEF IKT. Innføringskurs i RFID februar 2008 RFID Et blikk på teknologien Bård Myhre SINTEF IKT Innføringskurs i RFID februar 2008 3 Oversikt Mål Strukturere en lettere kaotisk RFID-verden Gjøre det enklere å forstå hva folk mener når de snakker

Detaljer

Måling av radon i skoler og barnehager

Måling av radon i skoler og barnehager Måling av radon i skoler og barnehager Bård Olsen Forum for miljø og helse Fornebu 8. mai 2012 Radon er lett å måle! Anbefaling: Radonmåling i boliger Langtidsmåling om vinteren: Minst to måneder Sporfilm

Detaljer

HIST PROGRAM FOR ELEKTRO- OG DATATEKNIKK St.Øv.

HIST PROGRAM FOR ELEKTRO- OG DATATEKNIKK St.Øv. HIST PROGRAM FOR ELEKTRO- OG DATATEKNIKK St.Øv. Trådløs kommunikasjon LØSNINGSFORSLAG ØVING 4 OPPGAVE 1 Senderantenna har forsterkningen (vinninga) GT = 9 db, og sendereffekten er PT = W. Transmisjonsavstanden

Detaljer

Høyspentanlegg og forvaltning. Merete Hannevik Statens strålevern

Høyspentanlegg og forvaltning. Merete Hannevik Statens strålevern Høyspentanlegg og forvaltning Merete Hannevik Statens strålevern Tekna, 24.11.2011 2 Forskrift om strålevern og bruk av stråling Hjemlet i Lov 12.mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling Gyldig

Detaljer

Nynorsk sjå andre sida. Stråling fra elektronisk kommunikasjon. En orientering fra Statens strålevern og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nynorsk sjå andre sida. Stråling fra elektronisk kommunikasjon. En orientering fra Statens strålevern og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nynorsk sjå andre sida Stråling fra elektronisk kommunikasjon En orientering fra Statens strålevern og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Hva er stråling? I hverdagen omgir vi oss med ulike typer stråling,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5340-8 Arkiv: BYG 157/22 GNR. 157/22 BREKKEBYGDA SØKNAD OM OPPSETTING AV RADIOUTSTYRSHYTTE OG 30M GITTERMAST - KLAGE

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5340-8 Arkiv: BYG 157/22 GNR. 157/22 BREKKEBYGDA SØKNAD OM OPPSETTING AV RADIOUTSTYRSHYTTE OG 30M GITTERMAST - KLAGE SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5340-8 Arkiv: BYG 157/22 GNR. 157/22 BREKKEBYGDA SØKNAD OM OPPSETTING AV RADIOUTSTYRSHYTTE OG 30M GITTERMAST - KLAGE Forslag til

Detaljer

Nye Ahus. Bilag B10 Frekvensplan Nye Ahus

Nye Ahus. Bilag B10 Frekvensplan Nye Ahus Prosjekt: Nye Ahus Tittel: Bilag B10 Frekvensplan Nye Ahus 3 Oppdatert 10.12.08 MT ØAA BM 2 FDV-dokumentasjon 15.11.08 MT ØAA BM 1 UTKAST 11.09.07 MT ØAA BM Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll

Detaljer

ATEX skiller. Side 343

ATEX skiller.  Side 343 ATEX skiller ACT20X serien 346 ACT20X, NAMUR 346 ACT20X, Solenoid driver (

Detaljer

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brukerveiledning Versjon 1.0 1 1. Innholdet i emballasjen Vennligst kontroller innholdet i emballasjen før du leser gjennom bruksanvisningen. Den skal inneholde følgende:

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Follafoss, Verran kommune Dato: Oktober Omsøkt/disponert av: Follasmolt AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda 9 / 99, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

Kabelanlegg Side: 1 av 5

Kabelanlegg Side: 1 av 5 Kabelanlegg Side: 1 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 MÅLEMETODER... 3 2.1 Kobberkabel... 3 2.1.1 Karakteristisk impedans... 3 2.1.2 Dempning/dempningsforvrengning... 3 2.1.3 Faseforvrengning... 3 2.1.4

Detaljer

GNR.294/1 - SKARRUDÅSEN - HYTTE + MAST

GNR.294/1 - SKARRUDÅSEN - HYTTE + MAST GNR.294/1 - SKARRUDÅSEN - HYTTE + MAST Arkivsaksnr.: 13/710 Arkiv: BYG 294/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 69/13 Bygningsrådet 25.02.2013 59/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag

Detaljer

Kunsten å temme en YIG oscillator

Kunsten å temme en YIG oscillator Kunsten å temme en YIG oscillator V1.5 YIG (Yttrium Iron Garnet.) Det kjemiske elementet Yttrium ble oppdaget av en finsk kjemiker Johan Gadolin fra Ytterby, nær Vaxholm Sverige. Den har symbolet Y og

Detaljer

RAPPORT OM AKUSTIKK- OG LYSFORHOLD I UNDERVISNINGSROM.

RAPPORT OM AKUSTIKK- OG LYSFORHOLD I UNDERVISNINGSROM. II Strandveien barnehage Att: Styrer Anders Lindstrøm 7790 Malm. Vår dato: 16.06.14 Saksbehandler: Frank A Stene RAPPORT OM AKUSTIKK- OG LYSFORHOLD I UNDERVISNINGSROM. Måling foretatt: 03.06.14 Sted: Strandveien

Detaljer

Informasjon om din trådløse forbindelse

Informasjon om din trådløse forbindelse Informasjon om din trådløse forbindelse Vi har rullet ut en ny type hjemmesentral, som har innebygget router- og trådløsfunksjonalitet. I den forbindelse ønsker vi å dele litt erfaringer med deg som kunde

Detaljer

Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer

Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer Tekna, seminar om mobilt bredbånd, 29. mars 2011 av John-Eivind Velure seksjonssjef i Post-

Detaljer

Alle målinger som er utført viser at krav i NS 8175 klasse C er tilfredsstilt.

Alle målinger som er utført viser at krav i NS 8175 klasse C er tilfredsstilt. RAPPORT Strandliveien Boligsameie Målinger av trinnlyd- og lutlydisolasjon Kunde: Strandliveien Boligsameie v/terje Ilje Sammendrag: Alle målinger som er utørt viser at krav i NS 8175 klasse C er tilredsstilt.

Detaljer

Hvem, hva, hvor en innføring i RFID-teknologi. Bård Myhre, SINTEF IKT Trådløs framtid i industrien Trondheim, 13. oktober 2009

Hvem, hva, hvor en innføring i RFID-teknologi. Bård Myhre, SINTEF IKT Trådløs framtid i industrien Trondheim, 13. oktober 2009 Hvem, hva, hvor en innføring i RFID-teknologi Bård Myhre, SINTEF IKT Trådløs framtid i industrien Trondheim, 13. oktober 2009 Hva er RFID-teknologi? RFID Radio Frequency Identification Identifisere Fra

Detaljer

Elektromagnetiske felt og føre var prinsipper

Elektromagnetiske felt og føre var prinsipper Elektromagnetiske felt og føre var prinsipper Opsjonelt stoff gjennomgås hvis tiden tillater AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1 Statens strålevern sier Det er flere teknologier

Detaljer

Elektromagnetiske felt og helse. PhD Stipendiat Ole Jacob Møllerløkken

Elektromagnetiske felt og helse. PhD Stipendiat Ole Jacob Møllerløkken Elektromagnetiske felt og helse PhD Stipendiat Ole Jacob Møllerløkken Oversikt Introduksjon Hva er stråling historisk og hvor finner vi den? Basalt (spekter, mekanismer) Helseplager og dokumentert viten

Detaljer

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød)

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) 6 Øreplugg 7 Mikrofon 8 Øreklips 9 Ladelampe (rød) 10 Strømlampe (grønn) Installering 1 Lad HELT opp

Detaljer

Rammeverk relatert til EMF, regelverk og roller. Merete Hannevik Statens strålevern

Rammeverk relatert til EMF, regelverk og roller. Merete Hannevik Statens strålevern Rammeverk relatert til EMF, regelverk og roller Merete Hannevik Statens strålevern Statens strålevern Landets fagmyndighet innen strålevern og atomsikkerhet Direktorat under Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

4X Diamant antenne for 1296 MHz

4X Diamant antenne for 1296 MHz 4X Diamant antenne for 1296 MHz Av Jan Henning Holmedal Lustrup - LA3EQ Stavanger, April 2007 Fig 1 4X-diamant antenne prototype Jeg surfet på internett en dag og kom over noen nettsider (5) om en antenne

Detaljer

RAPPORT Tittel: Radon ved Marikollen barnehage

RAPPORT Tittel: Radon ved Marikollen barnehage RAPPORT Tittel: Radon ved Marikollen barnehage oppfølgende målinger Oppdragsgiver: Kongsvinger kommune, Bygg og eiendom Schüsslers vei 4, 2211 Kongsvinger Oppdragsgivers kontaktperson: Jørn Glomnes Forfatter:

Detaljer

KYBERNETIKKLABORATORIET. FAG: Industriell IT DATO: 08.14 OPPG.NR.: LV4. LabVIEW Temperaturmålinger BNC-2120

KYBERNETIKKLABORATORIET. FAG: Industriell IT DATO: 08.14 OPPG.NR.: LV4. LabVIEW Temperaturmålinger BNC-2120 KYBERNETIKKLABORATORIET FAG: Industriell IT DATO: 08.14 OPPG.NR.: LV4. LabVIEW LabVIEW Temperaturmålinger BNC-2120 Lampe/sensor-system u y I denne oppgaven skal vi teste et lampe/sensor-system som vist

Detaljer

Radon er lett å måle!

Radon er lett å måle! Måling av radon i boliger, skoler og barnehager Bård Olsen Ullensvang, 26. april 2012 Radon er lett å måle! 1 Anbefaling: Radonmåling i boliger Langtidsmåling om vinteren: Minst to måneder Sporfilm er

Detaljer

Last Mile Communication AS GPRS og radio kommunikasjon for GRID

Last Mile Communication AS GPRS og radio kommunikasjon for GRID Last Mile Communication AS GPRS og radio kommunikasjon for GRID 1 GPRS EGDE 3G 4G LTE 2 dominerende aktører med eget nett Telenor Netcom Hastigheter Hente data 9,6kbps til 7 Mbps LTE 50 Mbps Sende data

Detaljer

Elektromagnetiske felt forvaltning og helse

Elektromagnetiske felt forvaltning og helse Elektromagnetiske felt forvaltning og helse Lars Klæboe forsker, PhD Statens strålevern Stavanger 05.04.2011 2 Disposisjon Generelt om elektromagnetiske felt (EMF) Lavfrekvente felt Forvaltning Helse Høyfrekvente

Detaljer

Uavhengig måling av strømforbruk med måleinstrumentet «Power and Energy Logger PEL 103» fra leverandøren «Chauvin Arnoux»

Uavhengig måling av strømforbruk med måleinstrumentet «Power and Energy Logger PEL 103» fra leverandøren «Chauvin Arnoux» Uavhengig måling av strømforbruk med måleinstrumentet «Power and Energy Logger PEL 103» fra leverandøren «Chauvin Arnoux» Undersøkelse som er utført av Kim Remy Holtet Innhold I. Innledning II. Bakgrunn

Detaljer

KLEMETSRUDANLEGGET STØYMÅLINGER

KLEMETSRUDANLEGGET STØYMÅLINGER Oppdragsgiver Klemetsrudanlegget AS Rapporttype Støyrapport Dato 2016-05-12 KLEMETSRUDANLEGGET STØYMÅLINGER STØYMÅLINGER 2 (15) KLEMETSRUDANLEGGET STØYMÅLINGER Oppdragsnr.: 1350015358 Oppdragsnavn: Klemetsrudanlegget

Detaljer