Status om helseeffekter av radiofrekvente felt fra mobiltelefoner, basestasjoner og annet utstyr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status om helseeffekter av radiofrekvente felt fra mobiltelefoner, basestasjoner og annet utstyr."

Transkript

1 Status om helseeffekter av radiofrekvente felt fra mobiltelefoner, basestasjoner og annet utstyr. Frokostseminar St. Olavs hospital Gunnhild Oftedal, Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Hva er radiofrekvente felt? Og hvordan virker de? Kan slike felt gjøre oss syke? Med hovedvekt på el-overfølsomhet Anbefalinger fra norsk ekspertrapport 1

2 Radiobølgene elektromagnetiske felt som bærer lydsignalet 2

3 Elektromagnetiske felt - virkninger? Strømnettet 50 Hz Mikrobølger 10 9 Hz Synlig lys Hz Røntgen, gamma Hz Kan trigge nerveceller Varme Stimulerer øyets sanseceller Kan ionisere atomer Kjente termiske virkninger Når temperaturen stiger mer enn 1-2 ºC: Varmestress, heteslag (varmereguleringssystemet overbelastes) Grå stær Redusert sædcelleproduksjon Fosterskader Effekter på immunsystem Økt lekkasje gjennom blod-hjernebarriere 3

4 Kjente termiske virkninger Når temperaturen stiger mer enn 1-2 ºC: Varmestress, heteslag (varmereguleringssystemet overbelastes) Grå stær Redusert sædcelleproduksjon Fosterskader Grenseverdier er satt for å hindre slike effekter Effekter på immunsystem Økt lekkasje gjennom blod-hjernebarriere Hvor sterk er eksponeringen i forhold til grenseverdier? Grenseverdiene (for publikum) SAR = 0,08 W/kg - helkroppseksponering = 2,0 W/kg - hodet (1/50 av terskelen for mulig skade) Kilde Utsendt effekt [W] Avstand [m] SAR [W/kg] FM-hovedsender ,0005 Skadelig oppvarming Sikkerhetsmargin Basestasjon GSM-900 Trådløst internett (2,4 GHz WLAN) Mobiltelefon GSM ,0004 0,1 2 0, ,2 0,01 0,2-1,9 WLAN-antenner Grenseverdi Mobilstråling 4

5 Hvor sterk er eksponeringen i forhold til grenseverdier? Grenseverdiene (for publikum) SAR = 0,08 W/kg - helkroppseksponering = 2,0 W/kg - hodet (1/50 av terskelen for mulig skade) Skadelig oppvarming Kilde Utsendt effekt [W] Avstand [m] SAR [W/kg] WLAN-antenner Sikkerhetsmargin FM-hovedsender Er skader mulig med så 500 svak 0,0005eksponering? Basestasjon GSM-900 Trådløst internett (2,4 GHz WLAN) Mobiltelefon GSM ,0004 0,1 2 0, ,2 0,01 0,2-1,9 Grenseverdi Mobilstråling Hva kreves for at vi skal få en helseeffekt? Elektromagnetiske felt må påvirke molekyler/deler av molekyler Biologisk effekt på cellenivå Fysiologiske effekter Helseeffekter 5

6 Fysiologiske effekter Sovende: Endret søvnkvalitet og EEG Våkne: Endret EEG Ikke funnet i alle studier Endringer innen normale variasjoner Ikke påviste kognitive effekter RF felt og helseskader rapport 2012:3 Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis Rapport fra en ekspertgruppe oppnevnt av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet Oppsummering fra Norswk ekspertrapport 2012: Ikke påviste helseeffekter: - Nervesystemet - Hjerte- og karsystem - Forplantningsevne og effekter på foster - Immunsystem - Hormonelle endringer - Endrede genuttrykk folkehelseinstituttet 6

7 Kan radiofrekvente felt gi kreft? Epidemiologiske studier meta-analyse Type hjernesvulst Glima (hurtigvoksende) Meningioma (Langsomt voksende) Akustikusnevrinom (Langsomt voksende) Risiko (oddsrate)* (95 %-sannsynlighetsområdet) Mobilbruk Langtids mobilbruk 1.1 ( ) 1.4 ( ) 0.9 ( ) 1.3 ( ) 1.1 ( ) 1.4 ( ) * Mål for risiko: Mindre enn 1: redusert risiko Lik 1: ikke endret risiko Større enn 1: økt risiko Økt risiko når begge tallene i usikkerhetsområdet (parentesen) er større enn 1. (Repacholi et al. 2011) 7

8 Epidemiologiske studier meta-analyse Type hjernesvulst Glima (hurtigvoksende) Meningioma (Langsomt voksende) Akustikusnevrinom (Langsomt voksende) Risiko (oddsrate)* (95 %-sannsynlighetsområdet) Mobilbruk Langtids mobilbruk 1.1 ( ) 1.4 ( ) 0.9 ( ) 1.3 ( ) Ingen påviste samlet 1.1 ( ) 1.4 ( ) økninger i risikoen * Mål for risiko: Mindre enn 1: redusert risiko Lik 1: ikke endret risiko Større enn 1: økt risiko Økt risiko når begge tallene i usikkerhetsområdet (parentesen) er større enn 1. (Repacholi et al. 2011) Kan RF felt gi kreft? Norsk ekspertrapport 2012 IARC 2013 (2011) rapport 2012:3 Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis NON-IONIZING RADIATION, PART 2: RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS VOLUME 102 Rapport fra en ekspertgruppe oppnevnt av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet folkehelseinstituttet This publication represents the views and expert opinions of an IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, which met in Lyon, May 2011 LYON, FRANCE 2013 IARC MONOGRAPHS ON THE EVALUATION OF CARCIGENETIC RISKS TO HUMANS 8

9 Kan RF felt gi kreft? Norsk ekspertrapport 2012 IARC There 2013 (2011) is limited Ikke indikasjon på rapport 2012:3 evidence in humans sammenheng mellom for the carcinogenicity mobiltelefoneksponering Svake høyfrekvente of radiofrequency elektromagnetiske felt en og vurdering hurtigvoksende av helserisiko radiation. og forvaltningspraksis svulster (bl.a. glioma). Positive NON-IONIZING associations RADIATION, PART 2: RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS have been observed VOLUME 102 For svulster som vokser between exposure to langsomt (bl.a. radiofrequency This publication represents the views and expert opinions akustikusnevrinom) of an IARC Working Group on the radiation from wireless Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Rapport fra en ekspertgruppe oppnevnt which met in Lyon, May 2011 data så langt ikke på av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra phones and glioma, LYON, FRANCE 2013 Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet økt risiko. and acoustic IARC MONOGRAPHS ON THE EVALUATION neuroma.. OF CARCIGENETIC RISKS folkehelseinstituttet TO HUMANS Hvorfor forskjellige konklusjoner? IARC vektlegger hovedsakelig resultater fra kasus-kontrollstudier fra to grupper Norsk rapport baserer konklusjon på en samlet vurdering av - Kasus-kontrollstudier - Kohortstudier - Tidstrender 9

10 Glioma tidstrend i Norden Menn Kvinner år år år Deltour et al. Epidemiology 2012;23: Glioma alle brukere Muscat et al., 2000 Inskript et al., 2001 Hardell et al., 2002 Hardell et al., 2006 Interphone Study Group, 2010 Hardell et al., 2010 Auvinen et al., 2002 Schüz et al., 2006 Totalt (Repacholi et al. 2011) 10

11 Glioma > 10 års mobilbruk Hardell et al., 2002 Hardell et al., 2006 Interphone Study Group, 2010 Hardell et al., 2010 Schüz et al., 2006 Totalt Norsk rapport påpeker: Økt risiko i Hardells studier (størst blant unge voksne) er ikke i overenstemmelse med tidstrender (Repacholi et al. 2011) Glioma - Interphone-studien Kasus-kontrollstudie, 13 land: Alle brukere 10 års bruk 1640 timer samtaler 0.81 ( ) 0.98 ( ) 1.40 ( ) 0.96 ( ) (Interphone study group, 2010) IARC: vektlegger Men: Ingen dose-response sammenheng 11

12 Dansk kohortstudie (glioma) Dansk kohortstudie Alle abonnenter 10 års abonnement Menn 1.08 ( ) 1.04 ( ) Kvinner 0.98 ( ) 1.04 ( ) (Frei et al. 2011) IARC: tillegger ikke denne vekt pga - manglende info om mengde mobilbruk - mulig missklassifisering Norsk rapport: tar hensyn til denne - viser ved beregninger at effekter av mulig missklassifisering ikke vil endre resultatene vesentlig Epidemiologiske studier: Mobiltelefoner - hjernesvulster Oppsummering: Vesentlige metodiske svakheter Korttidsbruk: Ikke påvist økt risiko, - relativt mye data Langtidsbruk : - Ingen klare effekter påvist så langt - Kan være for kort tid for langsomt voksende svulster Nye telefoner (3G og 4G) gir mye svakere eksponering enn GSM-telefonene 12

13 El-overfølsomhet Hva er el-overfølsomhet? Ulike symptomer forskjellig utsyr ulike tidsmønstre Syk Søvnforstyrrelser Hudplager Hodepine 13

14 Hva er el-overfølsomhet? De samme symptomene som folk flest opplever El-overfølsomme har gjerne flere og sterkere symptomer enn andre Kan ikke påvises med tester Er ingen medisinsk diagnose El-overfølsommes erfaringer om sammenheng med elektromagnetiske felt er overbevisende Kan forskningen bekrefte en sammenheng? 14

15 Kontrollerte studier: Effekt av elektromagnetisk felt? Felt på Felt av Er det noen forskjeller med og uten eksponering? Gjennomførte blindforsøk: Eksponering Antall forsøk Antall el-overfølsomme Lavfrekvent Mobiltelefon Basestasjon Totalt

16 Resultater - blindforsøk Ingen effekt Minst en effekt Minst en ugunsitg effekt Minst en gunstig effekt Resultater - blindforsøk Noen resultat - gjelder også friske kontrollpersoner - er selvmotsigende - kan skyldes metodiske feil Ingen effekt Minst en effekt Ingen effekt har vært mulig å reprodusere Minst en ugunsitg effekt Minst en gunstig effekt 16

17 Konklusjoner fra blindforsøk Har ikke bevist at elektromagnetiske felt kan detekteres gir helseplager virker forskjellig på friske og el-overfølsomme Det er (nesten) umulig å vise at noe ikke eksisterer Forsøk viser at elektromagnetiske felt ikke er årsaken til eloverfølsomheten (for de aller fleste) Er det da rimelig å se etter andre årsaker til helseplagene? 17

18 Alternative forklaringer? Nerve- system- dysfunksjon Andre sykdommer Blinkende lys Stress, psykososiale faktorer Ytre faktorer? - Oftest finnes ikke årsaken ved medisinske undersøkelser - Sannsynligvis: Ulike primære årsaker Hvorfor oppleves sammenheng med elektromagnetiske felt? 18

19 Psykologiske mekanismer Kroppslig oppmerksomhet gir sterkere symptom Tro på en sykdom og årsaken Selektiv observasjon og hukommelse av - symptomer - situasjoner hvor symptomer opptrer Nocebo effekt/ betinget reaksjon Eksterne faktorer - Informasjon som bekrefter troen troen - Forhold som gjør det gunstig å være syk (Pennebaker 1982; Hahn 1997; Barsky and Borus 1999; Abba et al. 2004) «Forventingsmekanisme» (nocebo-effekt) Når vi forventer et symptom, kan vi få det. 15 P=0.22 Symptomgrad Hodepine RF Ingen Oftedal et al. Cephalalgia, 2007;27:

20 Hvordan reagerer hjernen på forventning om ubehag? 15 eloverfølsomme 15 friske Funksjonell MR liksomeksponering for mobiltelefon varmeeksponering Landgrebe et al. NeuroImage 2008; 41: Hvordan reagerer hjernen på forventning om ubehag? El-overf Friske El-overf Friske Mobiltelefon - av Varme Landgrebe et al. NeuroIimage 2008; 41:

21 Hvordan reagerer hjernen på forventning om ubehag? Hjernen til el-overfølsomme, «forteller» at den opplever noe ubehagelig når den tror den blir utsatt for mobilstråling. El-overf Friske El-overf Friske Mobiltelefon - av Varme Landgrebe et al. NeuroIimage 2008; 41: Psykologiske mekanismer Kroppslig oppmerksomhet gir sterkere symptom Tro på en sykdom og årsaken Selektiv observasjon og hukommelse av - symptomer - situasjoner hvor symptomer opptrer Nocebo effekt/ betinget reaksjon Eksterne faktorer - Informasjon som bekrefter troen - Forhold som gjør det gunstig å være syk (Pennebaker 1982; Hahn 1997; Barsky and Borus 1999; Abba et al. 2004) 21

22 Påvirker media forventingen? 76 personer: Reportasje om helseeffekter ved mobilbruk og WiFi 71 personer: Reportasje om sikkerhet ved dataoverføring for mobiltelefoner Kartlegging av symptomer 15 min liksomeksponering for WiFi Kartlegging av symptomer Witthöfft og Rubin Journal of Psychosomatic Research Påvirker media? Reportasjen om WiFi og helse medførte - mer bekymring for elektromagnetiske felt - at personer med høyt angstnivå fikk flere symptomer og tilskrev dem «eksponeringen» Ja, media kan påvirke Witthöfft og Rubin Journal of Psychosomatic Research 22

23 Oppsummering el-overfølsomhet Det har ikke vært mulig å vise at helseplagene skyldes elektromagnetiske felt Helseplagene er reelle Primærårsaken til helseplagene varierer Psykiske mekanismer kan forklare at plagene tilskrives elektromagnetiske felt rapport 2012:3 Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt en vurdering av helserisiko Anbefalinger og forvaltningspraksis Norsk ekspertrapport Anbefalinger Rapport fra en ekspertgruppe oppnevnt av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet folkehelseinstituttet 23

24 Anbefalinger generelt Ikke behov for å endre grenseverdier Forsiktighetsstrategi i samsvar med laveste nivå: Enhver eksponering bør ikke være høyere enn at tilsiktet nytte oppnås Slik det har vært praktisert av Strålevernet Anbefalinger el-overfølsomhet Det er ikke grunnlag for å revidere strålevernlovgivningen av hensyn til personer som tilskriver helseplager eksponering for EMF måle eksponeringen anbefale å redusere eksponeringen for EMF men - oppmuntre til å redusere unngåelsesadferd - respektere personene og de valgene de tar anbefale at det bygges el-sanerte behandlingsrom men pasienter - skal hjelpes medisinskfaglig - gis støtte og tilpassede praktisk (dempe lys, skru av «unødvendig utstyr») sammen med informasjon om at det ikke er medisinsk grunnlag for å redusere feltene 24

25 Møte med pasienten, utredninger, behandling Vise respekt, ta pasientens helseplager på alvor, opprette tillitsforhold Informere om vitenskapelig baserte kunnskap, på en støttende og ikke krenkende måte Gjennomføre undersøkelse for å diagnostisere eventuelle sykdommer... Møte med pasienten, utredninger, behandling Dersom årsak til symptomene ikke finnes og symptomene vedvarer: o gjøre helhetlig vurdering av helse og andre forhold som fysiske og psykososiale belastninger o legge vekt på å redusere symptomene og/eller lære å leve med dem; - bli enig med pasienten om ambisjonsnivå Kognitiv terapi er den eneste behandlingsformen som i vitenskapelige studier har vist å være til hjelp i alle fall for en del med slike helseplager 25

26 Takk for oppmerksomheten! 26

rapport 2012:3 Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis www.fhi.no

rapport 2012:3 Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis www.fhi.no rapport 2012:3 Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Tel: +47-21 07 70 00

Detaljer

MOBILTELEFON OG HELSE

MOBILTELEFON OG HELSE MOBILTELEFON OG HELSE Rapport fra en ekspertgruppe opprettet etter oppdrag fra Helsedepartementet Oslo 1. april 2003. Mobiltelefon og helse. Dato: 02.05.03 Side 1 av totalt 58 Mobiltelefon og helse. Dato:

Detaljer

Mobiltelefoner og helseskader

Mobiltelefoner og helseskader Mobiltelefoner og helseskader Gunnhild Oftedal og Anders Johnsson, Institutt for fysikk, NTNU Teknologirådets rapport 01/02 Teknologirådet Prinsens gate 18 Pb. 522 Sentrum, 0105 Oslo Tlf. 23 31 83 00 Faks

Detaljer

Mobiltelefon og helse

Mobiltelefon og helse rapport 2003:8 Mobiltelefon og helse Rapport fra en ekspertgruppe opprettet etter oppdrag fra Helsedepartementet Rapport 2003:8 April 2003 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Mobiltelefon og helse Rapport

Detaljer

Elektromagnetiske felt forvaltning og helse

Elektromagnetiske felt forvaltning og helse Elektromagnetiske felt forvaltning og helse Lars Klæboe forsker, PhD Statens strålevern Stavanger 05.04.2011 2 Disposisjon Generelt om elektromagnetiske felt (EMF) Lavfrekvente felt Forvaltning Helse Høyfrekvente

Detaljer

Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt EMF. Jan Alexander Assisterende direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt

Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt EMF. Jan Alexander Assisterende direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt EMF Jan Alexander Assisterende direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt Hva er svake høyfrekvente EMF? Omtales ofte som radiofrekvente felt (RF felt) Tådlø Trådløs

Detaljer

Helsevirkninger av elektromagnetiske felt. Solveig Glomsrød og Ida Solheim

Helsevirkninger av elektromagnetiske felt. Solveig Glomsrød og Ida Solheim Helsevirkninger av elektromagnetiske felt Solveig Glomsrød og Ida Solheim Rapporten kan også lastes ned fra FELOs nettsted www.felo.no. Solveig Glomsrød (født 1950) er utdannet cand. oecon. og arbeider

Detaljer

Informasjon om ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling og helserisiko

Informasjon om ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling og helserisiko Informasjon om ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling og helserisiko 8. juni 2011 Folkets Strålevern Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Hvem er vi?... 3 1.2 Hvorfor være føre-var?... 3 1.3 Vi er ikke alene

Detaljer

Oppkoblede BARN. Fakta om hvordan mobiltelefoner og PC er påvirker barns helse

Oppkoblede BARN. Fakta om hvordan mobiltelefoner og PC er påvirker barns helse Oppkoblede BARN Fakta om hvordan mobiltelefoner og PC er påvirker barns helse Vi må ta risikoen på alvor for barnas skyld Bruken av trådløs teknologi har økt eksplosivt det siste tiåret, og det kommer

Detaljer

Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg

Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg Strålevern Rapport 2005:8 Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Saxebøl G. (Leder av arbeidsgruppa).

Detaljer

Elektromagnetiske felt og helse. PhD Stipendiat Ole Jacob Møllerløkken

Elektromagnetiske felt og helse. PhD Stipendiat Ole Jacob Møllerløkken Elektromagnetiske felt og helse PhD Stipendiat Ole Jacob Møllerløkken Oversikt Introduksjon Hva er stråling historisk og hvor finner vi den? Basalt (spekter, mekanismer) Helseplager og dokumentert viten

Detaljer

DET DU IKKE VET. Pris kr 20,-

DET DU IKKE VET. Pris kr 20,- DET DU IKKE VET Pris kr 20,- HAR DU TENKT PÅ hva alle mobilantennene oppe på hustakene blir brukt til? Vet du hvordan de påvirker kroppen din? Vet du hva som skjer i hodet ditt når du snakker i mobilen?

Detaljer

El-overfølsomhet. Informasjon til familie og venner. www.felo.no

El-overfølsomhet. Informasjon til familie og venner. www.felo.no El-overfølsomhet Informasjon til familie og venner www.felo.no noensinne. Elektromagnetiske felt og stråling (EMF) i hverdagen Vårt miljø og våre hjem blir i økende grad fylt med elektromagnetiske felt

Detaljer

StrålevernRapport 2011:6. Radiofrekvente felt i våre omgivelser. Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz

StrålevernRapport 2011:6. Radiofrekvente felt i våre omgivelser. Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz StrålevernRapport 2011:6 Radiofrekvente felt i våre omgivelser Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz Referanse: Sjømoen T-M 1, Lervik H 2, Heimdal P E 2, Klæboe L 1, Hannevik M 1. Radiofrekvente felt

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10. årgang Vinterstorm på Sola i Rogaland. Foto NH. Norges Landsforbund

Detaljer

Mobilbruk, radiosignaler og helse

Mobilbruk, radiosignaler og helse Mobilbruk, radiosignaler og helse Mobilbruk, radiosignaler og helse. Brosjyren er utgitt av Telenor i samarbeid med NetCom og Mobile Norway i juli 2010. Mobilbruk, radiosignaler og helse Hvordan fungerer

Detaljer

Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Bydelsadministrasjonen SAKSFRAMLEGG Sakstittel: Bekymring vedrørende elektromagnetisk stråling fra basestasjoner/mobilmaster og mulige helseeffekter Saken behandles

Detaljer

Slik beskytter du deg mot elektromagnetisk stråling

Slik beskytter du deg mot elektromagnetisk stråling M: PARANORMALE FENOMENER Særtrykk fra MEDIUM nr. 9 : 2011 Slik beskytter du deg mot elektromagnetisk stråling Føler du deg sliten og utmattet? Har du ofte hodepine? Er du kronisk syk? Har du prøvd utallige

Detaljer

Stråling fra elektronisk kommunikasjon

Stråling fra elektronisk kommunikasjon Stråling fra elektronisk kommunikasjon En orientering fra Statens strålevern og Post- og teletilsynet Hva er stråling? I hverdagen omgir vi oss med ulike typer stråling, fra både naturlige og menneskeskapte

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Vedr.: manglende dekning for påstander på Statens stråleverns nettsider om evalueringsresultater av forskning om helseskader, Deres ref.

Vedr.: manglende dekning for påstander på Statens stråleverns nettsider om evalueringsresultater av forskning om helseskader, Deres ref. 1 Til Statens Strålevern v/ dir. Ole Harbitz ole.harbitz@nrpa.no kopi til orientering: HOD, postmottak@hod.dep.no Tone-Mette Sjømoen, avd. dir. Statens strålevern, Tone-Mette.Sjomoen@nrpa.no forskningsombud

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern rapport 2009:7 Miljørettet helsevern kjemiske, fysiske og biologiske miljøforholds betydning for helse i vårt land og fordelingen av disse Redaktør Caroline Fleten Bidragsytere Per Nafstad Hein Stigum

Detaljer

Strålevett Medlemsblad - Foreningen for el-overfølsomme

Strålevett Medlemsblad - Foreningen for el-overfølsomme Strålevett Medlemsblad - Foreningen for el-overfølsomme Leder - Strålevett Lokale nyheter - Lokalpolitikere i Oslo tar saken Forskning -Inntrykk fra Interphone Medlemmers hverdag - El-flyktning i Lindås

Detaljer

Strålevett Medlemsblad - Foreningen for eloverfølsomme

Strålevett Medlemsblad - Foreningen for eloverfølsomme Strålevett Medlemsblad - Foreningen for eloverfølsomme Utgave 3-4 2011 Leder - Eloverfølsomhet eksisterer! Medlemmers hverdag - Stråleflyktning - Telefonsamtalen Strålingsmiljø - Høye radiobølger - Ørebro

Detaljer

Roy A. Nielsen. Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet

Roy A. Nielsen. Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Roy A. Nielsen Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Roy A. Nielsen Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Fafo-notat 2011:04 Fafo 2011 ISSN

Detaljer

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013 N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge Gunn J. Bringsli, Anette Gilje og Bjørn K. Getz Wold ME-syke i Norge Fortsatt bortgjemt? Oslo, 12. mai 2013 Norges ME-forening Kristian

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Lillebeth Larun Avhandling for graden philosophiae doctor (PhD) ved Universitetet i Bergen 2011 Dato for disputas: 29. september 2011 2 3

Detaljer

Til: Byutviklingskomiteen Dato: 13.07.2012 Fra: Vår ref(saksnr): 12/01297-2 Saksbeh: Telefon:

Til: Byutviklingskomiteen Dato: 13.07.2012 Fra: Vår ref(saksnr): 12/01297-2 Saksbeh: Telefon: Oslo kommune Bystyrets sekretariat Saksframlegg Til: Byutviklingskomiteen Dato: 13.07.2012 Fra: Vår ref(saksnr): 12/01297-2 Saksbeh: Telefon: SPORTSSTIEN 4 - BYGGESAK - KLAGE OVER RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING

Detaljer

Praktiske leveregler ved multippel sklerose

Praktiske leveregler ved multippel sklerose Praktiske leveregler ved multippel sklerose Rune Midgard Overlege dr. med. Nasjonalt kompetansesenter for multippel sklerose April 2003 Innholdsfortegnelse BØR JEG LÆRE MER OM MS? 4 HVA BØR ANDRE VITE

Detaljer

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Tidligere planer på kreftområdet... 4 Partnerskap mot kreft... 5 Sammendrag av de viktigste målene i strategien... 5

Detaljer