REDUKSJON AV EKSPONERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REDUKSJON AV EKSPONERING"

Transkript

1 LF magnetiske felt LF elektrisk felt HF stråling Skitten strøm og filter Jordingsmatter og laken Bygningsmaterialer REDUKSJON AV EKSPONERING Jostein Ravndal Ravnco Resources AS

2 LF MAGNETISKE OG ELEKTRISKE FELT - REDUKSJON

3 Lavfrekvens magnetfelt (nt) Magnetfelt kommer fra elektrisk strøm desto mer strøm desto sterkere felt ingen strøm gir ikke noe magnetfelt går uhindret gjennom de fleste materialer, så som vegger, menneskekropp, jord osv. kan ikke skjermes, unntatt i spesielle tilfeller med svært dyre løsninger. Typiske kilder Strømforsyning til elektriske apparatet (nettadaptere, innebygde transformatorer, stereoanlegg, komfyrer osv osv) Jordstrømmer i TN nettsystemer bruk plastrør for tilkopling av VV beholder til det øvrige rørsystemet.

4 Lavfrekvens magnetfelt reduksjon Sørg for størst mulig avstand til enheter med sterke felt. Ikke bruk klokkeradio på nattbordet som er tilkoplet strømnettet. Magnetfelt skapes av strøm slå av strøm på utstyr som ikke er i bruk Pass på at det ikke går strøm i ledninger nær hodet om natten. Husk at det kan være strømførende ledninger i veggen eller utstyr i naborommet.

5 Lavfrekvens elektrisk felt (V/m) Elektrisk felt kommer fra spenning i ledninger i boligen. desto høyere spenning desto sterkere felt desto kortere avstand mellom jord og spenningsførende ledning, desto sterkere felt Typiske kilder Alt elektrisk utstyr og ledninger som er spenningsførende.

6 Lavfrekvens elektrisk felt reduksjon Elektrisk felt kan skjermes feltet stoppes av elektrisk ledende materiale (metall) som er koplet til jord: Bruk elektrisk utstyr med jordet stikkontakt. Bruk gjerne ledninger med jordingskappe og lamper som er skjermet, da «slipper ikke feltet ut i rommet». Gjelder kun når det brukes jordet kontakt. Elektrisk felt skapes av spenning slå av strøm på utstyr som ikke er i bruk: IT nett: bruk alltid to-polet bryter. TN nett: bruk to-polet bryter for utstyr som er tilkoplet stikkontakter To-polet En-polet

7 Lavfrekvens elektrisk felt datautstyr Enkelte strømadaptere til bærbare PC er, skrivere etc har ikke jordet kontakt. Kabel for jording av PC via USB porten kan fås kjøpt.

8 HF STRÅLING OG SKJERMING

9 Egenskaper til strålingen Finnes overalt gater, arbidsplasser, boligområder, kjøpesenter, fly, tog osv Reflekteres av bygninger og andre konstruksjoner Bøyes også til en viss grad av bygninger Dempes av bygninger, trær og vegetasjon Retning og styrke varier over kort avstand Nye systemer bruker høyere frekvenser: Kortere rekkevidde Flere sendere med lavere effekt

10 Prinsipper for skjerming Refleksjon den vanligste metoden De vanligste skjermingsmaterialene reflekterer strålene. Virker som et speil: Gir god skjerming på skyggesiden Øker stråling på solsiden Absorbsjon Noen materialer absorberer strålene: Materialer med absobsjon gir mindre refleksjon på strålingssiden. Ny materialer er under utvikling. Kartlegg alltid hvor strålingen kommer fra - unngå forsterkning fra refleksjon. Det kan bli mer stråling på uteplassen eller i andre rom når vegger påføres reflekterende stoff (maling eller metallnett).

11 Eksempel på skjerming Hele boliger: Skjermende veggmaling. Ved nybygg kan det brukes materialer med god skjermingseffekt. Enkeltrom, vegger, senger: Tekstiler med metalltråder Skjermende veggmaling - husk mulighet for refleksjon. Vinduer: Gardiner med metalltråder Folie til å lime på vinduet Energiglass

12 Internett, telefon og nettbrett Internett Skru av den trådløse senderen i routeren. Alternativer til trådløst nett: Kablet nettverk Nettverk over strømnettet i huset Hvis du må ha trådløst nettverk: Slå av den trådløse senderen om natten Ha den kun på ved behov. Telefon, alternativer Fasttelefon med ledning (best) Trådløs telefon med EcoDect (stråler ikke når den ikke brukes) Bruk høyttalerfunksjonen i telefonen. Nettverk over strømnettet Nettbrett, mobiltelefon, smarttelefon Send SMS eller andre meldinger Hvis du må snakke bruk høyttalerfunksjonen eller øretelfon (feks med luftslange ) Bruk aldri trådløse hodetelefoner (Bluetooth) noen typer gir kraftig stråling i hodet.

13 Reduksjon av eksponering - oppsummering EMF type Avstand Skjerming Andre tiltak LF Magnetisk felt LF Elektrisk felt HF Stråling Minker raskt med avstand til kilden. 1-2 m avstand fra kilde svekker feltet. Minker med avstand Minker med avstand. Ved dobling av avstanden minker feltet til 1/4 Ikke mulig Stenge feltet inne: Skjermet kabel. Jording av utstyr. Stenge feltet ute: Reflekterende eller absorberende materiale mellom kilde og oppholdssted Slå av strømmen. Uten strøm intet magnetfelt. Slå av strømmen med 2 faset bryter (evt faseleder i TN systemer) Slå av trådløst nettverk. EcoDect trådløs telefon. Fasttelefon med ledning.

14 Filter Nye typer lyspærer Jordingsmatter og laken Bygningsmatarialer og skjerming SKITTEN STRØM STØYSPENNING PÅ STRØMNETTET

15 Støyspenning ( Skitten strøm ) Høyfrekvens komponenter og transienter som ligger oppå 50 Hz kalles støyspenning, ofte også kalt skitten strøm. Støyspenningen kan blokkeres eller dempes med støyfilter. Støyfilter

16 To typer filter Type 1 - EMC kompatible (for eksempel filtre fra Bajog) Laget for å stoppe støyspenning. Virker i begge retninger, dvs hindrer støy fra nettet å komme inn i utstyret og det hindrer støy fra utstyret å komme ut på nettet. Konstruert i henhold til EMC direktivet. Frekvensområde: 10 khz 30 MHz Type 2 - Spesialfiltre ( for eksempel STETZERiZER filter). Laget for å dempe støyspenning på strømnettet. Egentlig ikke et filter, kun en kondensator som er koplet mellom pinnene i en kontaktplugg. Konstruert i henhold til produsentens egne spesifikasjoner. Frekvensområde: 10 khz 100 /150 khz

17 Støy på nettet - hvor kommer den fra? Strøm inntak Spenning med støy Støyspenning måles i hele boligen.

18 Støyfilter på elektrisk utstyr i boligen Strøm inntak Spenning med støy Støyfilter på hver enhet. Kommentar: EMC filter virker i begge retninger: 1. Hindrer støy fra elektrisk utstyr å komme ut på nettet. 2. Beskytter elektrisk utstyr mot støy fra nettet. Hvis det kommer støy utenfa: Fremdeles støy i hele boligen.

19 Støyfilter på enheter i huset og inntaksfilter på strømtilførselen. Strøm inntak Spenning uten støy Støyfilter på hver enhet. Kommentar: EMC filter virker i begge retninger: 1. Hindrer støy fra elektrisk utstyr å komme ut på nettet. 2. Beskytter elektrisk utstyr mot støy fra nettet. Støyfilter på strøminntak.

20 STETZERiZER filter i stikkontakter (TN strømnett) Strøm inntak Spenning med redusert støy STETZERiZER filter demper støyspenningen. Desto flere desto bedre stk i en bolig anbefales av produsenten.

21 Strømforsyning brytes med nettavbryter. Strøm inntak Inge spenning Nettavbryter kopler hele sikringskretsen fra nettet. Støy fra ledninger i nærliggende rom (uten nettavbryter) kan slå inn.

22 Norge har to typer strømnett Norge har to ulike strømsystemer til boliger: IT-nett er det vanligste nettet i Norge TN-nett brukes i nye boligområder Deler av Sør-Vestlandet har hatt TN-nett i mange år. Europa, USA og store deler av verden for øvrig har TN-nett. STETZiER filtrene er laget for TN-nett og har liten eller ingen virkning i ITnett. Virker ikke på støy mellom faseledere og jord. Det er denne støyspenningen som forplanter seg gjennom kroppen og videre til jord. Det finnes også andre «skitten strøm» filtre, men jeg kjenner ikke egenskapene til disse.

23 Filter - oppsummering Filter type Strømsystem IT TN Kommentar ECM kompatible 1) eks. Bajog filter STETZERiZER filter, og andre enkle løsninger ok 2) OK Godt dokumentert Nei 3) OK Sparsom dokumentasjon 1) Laget i henhod til EMC direktivet, stor båndbredde. 2) Filter for IT system er tilgjengelige. 3) STETZERiZER filter virker kun på støy mellom faseledningene i IT systemer.

24 Nye typer lyspærer Lyskilde type Fordel Ulempe Halogenpære inne i vanlig pære Ingen støyspenning eller overharmoniske Ingen spesielle. LED Lavenergipære Trekker svært lite strøm. Trekker lite strøm. Pærer med dårlig kvalitet kan gi støyspenning. Gir mye støyspenning. Mengde varierer med fabrikat.

25 Måling av skitten strøm Måleteknisk problem: Rimelige måleinstrumenter ikke tilgjengelig ennå. Bajog har et instrument under utvikling (10 khz 30 Mhz) Stetzer måleinstrument har sine svakheter: begrenset frekvensområde: 10 khz 100 khz ikke beregnet for IT strømsystemer Andre «dirty electricity» monitorer finnes: Jeg kjenner ikke spesifikasjonene på disse Dyre løsninger må til pr i dag Oscilloscope eller frekvensanalysator Filter for fjerning av 50 Hz og overharmoniske for å kunne analysere svake støysignaler på strømnettet

26 JORDINGSMATTER OG LAKEN

27 Personer i et elektrisk felt Strøm inntak Spenning med støy Støyspenning forplanter seg gjennom kroppen og videre til jord. Desto bedre jordforbindelse, desto høyere strøm i kroppen.

28 Person i et elektrisk felt 130 V/m 260 V/m Feltlinjer med/uten en person som står på jordplan. Desto tetter linjer, desto sterkere felt. Menneskekroppen er god leder: Forandrer feltbildet i rommet. Spenningen i kroppen er 0 volt Feltstyrken er høy ved hode/hånd > høy strøm gjennom kroppen

29 Jordingsmatter og laken kan øke din eksponering for skitten strøm Å være jordet er ikke ensbetydende med null-eksponering for elektriske felt: I et rom med masse kablinger i vegger, gulv og tak er det et meget komplisert feltmønster. Ved å introdusere jordingsmatter eller laken i et rom vil normalt avstanden mellom ledere og jord bli redusert. Bruk av jordingsmatter og laken medfører Personer som har kontakt med jordingsmatte/laken får jordpotensial og tiltrekker seg elektriske felt (ref lynavledere på bygg) Det blir høyere feltstyrke rundt jordingsmatter/laken Høyere feltstyrke betyr mer strøm gjennom kroppen Målinger viser opp mot dobling av strømmen gjennom kroppen når en person står barbeint på en jordingsmatte Tilsvarende effekt fra skitten strøm den vil også øke gjennom kroppen.

30 BYGNINGSMATERIALER OG SKJERMING

31 Bygningsmaterialer og skjerming På tyske internettsider er det my god informasjon om bygningsmaterialer og skjerming Et eksempel er gips bygningsplater med innblandet grafitt. Disse skjermer mot høyfrekvens stråling ved både absorbsjon og refleksjon. Samtidig reduseres lavfrekvens elektriske felt. Dersom en ønsker en fullstendig skjerming av et rom kan vegger, tak og gulv males med elektrisk ledende maling. Denne må forbindes med jord. Skjerming med elektrisk ledende materiale også medfører at høyfrekvens stråling skjermes og reflekteres. Skjerming mot stråling Skjerming av elektrisk felt

32 Vinduer og skjerming Eksempel på skjerming av viduer: 1: fluenetting 2: solbeskyttelsefolie 3: varmeisolerende glass Mer info: Schirmung elektromagnetischer Wellen im persönlichen Umfeld Utgitt av Bayerisches Landesamt für Umwelt

33 Trekonstruksjoner og skjerming Eksempel på skjermingsegenskaper for trekonstruksjoner: 1 og 2: massive trevegger, cm tykke 6: Ferdighusvegg. Mer info: Schirmung elektromagnetischer Wellen im persönlichen Umfeld Utgitt av Bayerisches Landesamt für Umwelt

34 PAUSE FØR NESTE TEMA

Bolig nær høyspentanlegg

Bolig nær høyspentanlegg Bolig nær høyspentanlegg Å bo nær høyspentledninger En del mennesker er bekymret for risikoen for sykdom ved å bo og oppholde seg nær høyspentanlegg. Høyspentledninger er svært synlige og ruvende i terrenget

Detaljer

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett.

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett. 262 EMC SKAP MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK 10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 268 MCSE IP 54, NEMA 12, IK 10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Side Paneler Dører Separasjons plate Pakning Bunn og tak

Detaljer

Strålevett Medlemsblad - Foreningen for eloverfølsomme

Strålevett Medlemsblad - Foreningen for eloverfølsomme Strålevett Medlemsblad - Foreningen for eloverfølsomme Utgave 2 2011 Leder - Vel møtt til Dagskonferanse Lokale nyheter - Hva er det med Rogaland? - Fullt signal fra Stavanger Medlemmers hverdag - Foreldre

Detaljer

Oppkoblede BARN. Fakta om hvordan mobiltelefoner og PC er påvirker barns helse

Oppkoblede BARN. Fakta om hvordan mobiltelefoner og PC er påvirker barns helse Oppkoblede BARN Fakta om hvordan mobiltelefoner og PC er påvirker barns helse Vi må ta risikoen på alvor for barnas skyld Bruken av trådløs teknologi har økt eksplosivt det siste tiåret, og det kommer

Detaljer

Mobilbruk, radiosignaler og helse

Mobilbruk, radiosignaler og helse Mobilbruk, radiosignaler og helse Mobilbruk, radiosignaler og helse. Brosjyren er utgitt av Telenor i samarbeid med NetCom og Mobile Norway i juli 2010. Mobilbruk, radiosignaler og helse Hvordan fungerer

Detaljer

Brukerveiledning Graving og kabling

Brukerveiledning Graving og kabling Juli 2014 Brukerveiledning Graving og kabling Alt du trenger å vite om installasjon 1 1 Dette må gjøres før hjemmesentralen installeres S 3 2 Graving i hage S 4 3 Boring og inntrekking av kabel S 7 4 Trekking

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn)

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Innhold Viktig informasjon om Kraft og Spenning... 1 Forarbeid... 3 Temaløype... 6 Etterarbeid... 10 Viktig informasjon om Kraft og Spenning Vi ønsker at

Detaljer

Skal du pusse opp hjemme?

Skal du pusse opp hjemme? Inspirasjon Skal du pusse opp hjemme? Stikkontakter og brytere tas som regel ned slik at det blir enklere å male og tapetsere. De fleste settes opp igjen uten at man har vurdert el-sikkerheten eller muligheten

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Denne brukerhåndboken beskriver installering, igangsetting og vedlikehold av GSM-repeaterne GSM-305, GSM-505 og GSM-1205.

Denne brukerhåndboken beskriver installering, igangsetting og vedlikehold av GSM-repeaterne GSM-305, GSM-505 og GSM-1205. Forord Denne brukerhåndboken beskriver installering, igangsetting og vedlikehold av GSM-repeaterne GSM-305, GSM-505 og GSM-1205. Les denne brukerhåndboken nøye før du installerer og vedlikeholder repeatere.

Detaljer

StrålevernRapport 2011:6. Radiofrekvente felt i våre omgivelser. Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz

StrålevernRapport 2011:6. Radiofrekvente felt i våre omgivelser. Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz StrålevernRapport 2011:6 Radiofrekvente felt i våre omgivelser Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz Referanse: Sjømoen T-M 1, Lervik H 2, Heimdal P E 2, Klæboe L 1, Hannevik M 1. Radiofrekvente felt

Detaljer

Belysning på hytta? TV i barnas anneks? Se hvordan du kan bruke solens stråler som energikilde.

Belysning på hytta? TV i barnas anneks? Se hvordan du kan bruke solens stråler som energikilde. hvordan gå fram? solenergienkelt, raskt og rent Belysning på hytta? TV i barnas anneks? Se hvordan du kan bruke solens stråler som energikilde. innhold forord... side. 3 hvordan gjøres det?.. side. 4 hordan

Detaljer

Norsk kunnskapssenter for lys. Godt lys. i boligen

Norsk kunnskapssenter for lys. Godt lys. i boligen Norsk kunnskapssenter for lys Godt lys i boligen Innhold God og energiriktig belys God og energiriktig belysning 2-3 Eksempler 4-19 Stue 4-5 Kjøkken 6-7 Spiseplassen 8-9 Badet 10-11 Soverommet 12-13 Barnerommet

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt Installasjons- og bruksanvisning smart alert -system Hør hjemmet ditt Velkommen INNLEDNING 1 Takk for at du har valgt Smart Alert -systemet. Du har valgt riktig:smart Alert-systemet gir deg uavhengighet

Detaljer

TV TIL STUA. Netgear HDX101. En stjerne er født. Stor lyd, liten boks. Men dv var ikke død... Klikk for film. Test: 40- og 42-tommers LCD-TV

TV TIL STUA. Netgear HDX101. En stjerne er født. Stor lyd, liten boks. Men dv var ikke død... Klikk for film. Test: 40- og 42-tommers LCD-TV VIDEO LYD FOTO KOMMUNIKASJON Din nye digitale hverdag Nr 2/2007 Kr 74,- 27. mars. - 2. mai TV TIL STUA Test: 40- og 42-tommers LCD-TV En stjerne er født Hjemmekinoprojektor for entusiasten Stor lyd, liten

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

El-idéer. Tema: Smarthus Multimedia i alle rom. Bolig med trygghet og komfort. Nyhet: Designmateriell i ulike farger

El-idéer. Tema: Smarthus Multimedia i alle rom. Bolig med trygghet og komfort. Nyhet: Designmateriell i ulike farger El-idéer Et informasjonsmagasin fra ELKO AS Bolig med trygghet og komfort Nyhet: Designmateriell i ulike farger Tema: Smarthus Multimedia i alle rom Styr lys og varme med touch-screen «I et elektrisk anlegg

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Intern infrastruktur i skolebygninger

Intern infrastruktur i skolebygninger Intern infrastruktur i skolebygninger Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til

Detaljer

STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG.

STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG. STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG. Innledning. Strøm hva er det? Støm er transport av elektroner fra et elektrisk potensial

Detaljer

Elegant trådløs lysstyring for økt komfort og strømsparing

Elegant trådløs lysstyring for økt komfort og strømsparing Elegant trådløs lysstyring for økt komfort og strømsparing ELKO Wireless «smarthus» lysstyring Tenk deg at lysbryteren kan festes der du vil, for eksempel på glass, mur eller laftet tømmer. Du behøver

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

Elektronikk FORELØPIG UTGAVE

Elektronikk FORELØPIG UTGAVE Elektronikk FORELØPIG UTGAVE bakgrunnstoff Rolf Ingebrigtsen Elektronikk teori s. 1 av 47 Rolf Ingebrigtsen27.05.2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Elektrisitet - grunnlag... 4 Atomer og molekyler...

Detaljer

Sammenhengen mellom strøm og spenning

Sammenhengen mellom strøm og spenning Sammenhengen mellom strøm og spenning Naturfag 1 30. oktober 2009 Camilla Holsmo Karianne Kvernvik Allmennlærerutdanningen Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Teori... 3 2.1 Faglige begreper... 3 2.2 Teoriforståelse...

Detaljer

SVAKSTRØMSKATALOG. www.elko.no. ELKO AS Postboks 6598 Etterstad 0607 Etterstad. Besøksadresse: Sandstuveien 68, 0680 Oslo

SVAKSTRØMSKATALOG. www.elko.no. ELKO AS Postboks 6598 Etterstad 0607 Etterstad. Besøksadresse: Sandstuveien 68, 0680 Oslo SVAKSTRØMSKATALOG ELKO AS Postboks 6598 Etterstad 0607 Etterstad Besøksadresse: Sandstuveien 68, 0680 Oslo Tlf: 67 80 73 00 ccc@elko.no - www.elko.no www.elko.no Kapittel Innhold 1 2 3 Antennekontakter

Detaljer

Nutec. I I Fortrolig. Graderingen gjelder til: X Fri distribusjon NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S

Nutec. I I Fortrolig. Graderingen gjelder til: X Fri distribusjon NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 341600. Telex: 42892 nutec fl Rapport nr.: 2 5-90 Rapportens tittel: Dato: Prosjekt nr.: 26.02.91 10850 Godkjer

Detaljer

DET DU IKKE VET. Pris kr 20,-

DET DU IKKE VET. Pris kr 20,- DET DU IKKE VET Pris kr 20,- HAR DU TENKT PÅ hva alle mobilantennene oppe på hustakene blir brukt til? Vet du hvordan de påvirker kroppen din? Vet du hva som skjer i hodet ditt når du snakker i mobilen?

Detaljer

Lading av elektriske biler. planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner

Lading av elektriske biler. planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladeutstyr for elbiler og er utarbeidet gjennom et

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer