Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet"

Transkript

1 Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Norsk Side AirSense 10 AirCurve S9 Series 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air S8 & S8 Series II VPAP Series III 13-15

2 AirSense 10 AirCurve 10 Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Medisinsk elektrisk utstyr krever spesielle forholdsregler for elektromagnetisk kompatibilitet, og det skal monteres og brukes i henhold til denne håndbokens informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet. Denne erklæringen gjelder for tiden for følgende ResMed-enheter: AirSense 10 AirCurve 10 Retningslinjer og produsenterklæring elektromagnetisk stråling Disse apparatene er konstruert for bruk i slike elektromagnetiske miljøer som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av apparatet skal forsikre seg om at apparatet brukes i et slikt miljø. Norsk Strålingstest Overholdelse Elektromagnetisk miljø veiledning RF-stråling CISPR 11 Gruppe 1 Apparatet bruker bare radiofrekvensenergi til sin interne funksjon. Derfor er radiofrekvensstrålingen svært lav, og det er lite sannsynlig at den vil forårsake forstyrrelser på nærliggende elektronisk utstyr. RF-stråling CISPR 11 Klasse B Apparatet egner seg til bruk i alle lokaler, inkludert boliger og lokaler tilkoblet det offentlige lavspenningsnettet som forsyner boliger med strøm. Harmonisk stråling IEC Klasse A Stråling som følge av spenningssvingninger/- flimmer IEC Overholder ADVARSEL Apparatet skal ikke brukes ved siden av eller stablet oppå annet utstyr. Hvis det likevel er nødvendig å sette apparatet ved siden av eller oppå annet utstyr, skal apparatet holdes under tilsyn for å sjekke at det fungerer normalt i konfigurasjonen det brukes i. Bruken av annet tilbehør (for eksempel fuktere) enn det som er angitt i denne håndboken, anbefales ikke. Dette kan føre til økt stråling eller redusert immunitet for apparatet. AirSense 10 AirCurve 10 1

3 Retningslinjer og produsenterklæring elektromagnetisk immunitet Disse apparatene er konstruert for bruk i slike elektromagnetiske miljøer som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av apparatet skal forsikre seg om at apparatet brukes i et slikt miljø. Immunitetstest IEC testnivå Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljø veiledning Elektrostatisk avledning (ESD) IEC ± 6 kv kontakt ± 8 kv luft ± 8 kv kontakt ± 15 kv luft Gulv skal være av tre, betong eller keramiske fliser. Hvis gulvene er belagt med et syntetisk materiale, skal den relative luftfuktigheten være minst 30 %. Elektrisk hurtig støt/spiss IEC ± 2 kv for kraftforsyningslinjer ± 1 kv for inngangs-/ utgangslinjer ± 2 kv ± 1 kv for inngangs-/ utgangslinjer Strømstøt IEC ±1 kv differensialmodus ±2 kv normalmodus ±1 kv differensialmodus ±2 kv normalmodus Spenningsfall, korte avbrudd og spenningsvariasjoner på inngangslinjer for strømforsyning. IEC <5 % Ut (>95 % fall i Ut) i 0,5 syklus 40 % Ut (60 % fall i Ut) i 5 sykluser 70 % Ut (30 % fall i Ut) i 25 sykluser <5 % Ut (>95 % fall i Ut) i 5 sekunder 100V 200V Hvis brukeren av apparatet trenger kontinuerlig drift under strømbrudd, anbefales det at apparatet får strøm fra en avbruddsfri strømforsyning. Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetisk felt IEC A/m 30 A/m De magnetiske feltene for strømfrekvens skal ligge på nivåer som er karakteristiske for en vanlig plassering i et vanlig nærings- eller Ledet RF IEC Strålings-RF IEC MHz til 2,5 GHz 10 V/m 80 MHz til 2,5 GHz Bærbart og mobilt radiofrekvensbasert kommunikasjonsutstyr skal ikke brukes nærmere apparatet, herunder ledninger, enn den anbefalte avstanden beregnet ut fra gjeldende formel for senderens frekvens. Anbefalt avstand mellom apparater d = 0,35 P d = 0,35 P 80 MHz til 800 MHz d = 0,70 P 800 MHz til 2,5 GHz der P er maksimal nominell utgangseffekt for senderen i watt (W) i henhold til produsenten av senderen, og d er anbefalt avstand i meter (m). Feltstyrkene fra faste radiofrekvenssendere, som målt av en elektromagnetisk undersøkelse av stedet, a bør være lavere enn samsvarsnivåene for hvert frekvensområde. b Interferens kan skje i området rund utstyr som er merket med følgende symbol: a b Feltstyrker fra faste sendere, som basestasjoner for radiotelefoner (mobil/trådløs) og landmobilradioer, amatørradio, AM- og FM-radiokringkasting samt TVkringkasting, kan ikke anslås teoretisk med sikkerhet. Overvei å utføre en elektromagnetisk feltundersøkelse for å evaluere det elektromagnetiske miljøet som forårsakes av faste radiofrekvenssendere. Hvis den målte feltstyrken på stedet der apparatet brukes, overskrider samsvarsnivåene for radiofrekvensenergi som skal anvendes, skal du observere apparatet for å kontrollere at driften er normal. Hvis unormal ytelse oppdages, kan ytterligere tiltak være nødvendige, for eksempel å snu eller flytte apparatet. Over frekvensområdet fra skal feltstyrken være under 3 V/m. Ut er vekselstrømspenningen før anvendelse av testnivået. Ved 80 og 800 MHz gjelder det høyere frekvensområdet. refleksjon fra bygninger, gjenstander og mennesker. AirSense 10 AirCurve 10 2

4 Anbefalt avstand mellom bærbart og mobilt radiofrekvensbasert kommunikasjonsutstyr og apparatet Disse apparatene er ment for bruk i et miljø der utstrålt radiofrekvente forstyrrelser er kontrollert. Kunden eller brukeren av apparatet kan bidra til å hindre elektromagnetiske forstyrrelser ved å opprettholde minimumsavstanden mellom bærbart og mobilt radiofrekvent kommunikasjonsutstyr (sendere) og apparatet, som anbefalt nedenfor, i henhold til maksimal utgangseffekt for kommunikasjonsutstyr. Maksimal normert utgangseffekt for sender (W) Avstand i henhold til senderens frekvens (m) 150 khz to 80 MHz d = 0,35 P 80 MHz to 800 MHz d = 0,35 P 800MHz to 2,5 GHz d = 0,7 P 0,01 0,035 0,035 0,070 0,1 0,11 0,11 0,22 1 0,35 0,35 0, ,1 1,1 2, ,5 3,5 7,0 For sendere med en nominell maksimal utgangseffekt som ikke er oppført ovenfor, kan anbefalt avstand i meter (m) fastslås ved hjelp av formelen som gjelder for senderfrekvensen, der P er maksimal nominell utgangseffekt for senderen i watt (W), i henhold til senderprodusenten. Ved 80 og 800 MHz gjelder avstanden for det høyere frekvensområdet. refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker. AirSense 10 AirCurve 10 3

5 S9 Series Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Norsk Medisinsk elektrisk utstyr krever spesielle forholdsregler for elektromagnetisk kompatibilitet, og det skal monteres og brukes i henhold til denne håndbokens informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet. Denne erklæringen gjelder for tiden for følgende ResMed-enheter: S9 Series (med eller uten H5i og ClimateLine). Retningslinjer og produsenterklæring elektromagnetisk stråling Disse apparatene er konstruert for bruk i slike elektromagnetiske miljøer som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av apparatet skal forsikre seg om at apparatet brukes i et slikt miljø. Strålingstest Overholdelse Elektromagnetisk miljø veiledning RF-stråling CISPR 11 Gruppe 1 Apparatet bruker bare radiofrekvensenergi til sin interne funksjon. Derfor er radiofrekvensstrålingen svært lav, og det er lite sannsynlig at den vil forårsake forstyrrelser på nærliggende elektronisk utstyr. RF-stråling CISPR 11 med eller uten USB-adapter med eller uten oksimeter-adapter Harmonisk stråling IEC med eller uten USB-adapter med eller uten oksimeter-adapter Stråling som følge av spenningssvingninger/- flimmer IEC med eller uten USB-adapter med eller uten oksimeter-adapter Klasse B Klasse A Overholder Apparatet egner seg til bruk i alle lokaler, inkludert boliger og lokaler tilkoblet det offentlige lavspenningsnettet som forsyner boliger med strøm. ADVARSEL Apparatet skal ikke brukes ved siden av eller stablet oppå annet utstyr. Hvis det likevel er nødvendig å sette apparatet ved siden av eller oppå annet utstyr, skal apparatet holdes under tilsyn for å sjekke at det fungerer normalt i konfigurasjonen det brukes i. Bruken av annet tilbehør (for eksempel fuktere) enn det som er angitt i denne håndboken, anbefales ikke. Dette kan føre til økt stråling eller redusert immunitet for apparatet. S9 Series 4

6 Retningslinjer og produsenterklæring elektromagnetisk immunitet Disse apparatene er konstruert for bruk i slike elektromagnetiske miljøer som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av apparatet skal forsikre seg om at apparatet brukes i et slikt miljø. Immunitetstest IEC testnivå Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljø veiledning Elektrostatisk avledning (ESD) IEC ± 6 kv kontakt ± 8 kv luft ± 6 kv kontakt ± 8 kv luft Gulv skal være av tre, betong eller keramiske fliser. Hvis gulvene er belagt med et syntetisk materiale, skal den relative luftfuktigheten være minst 30 %. Elektrisk hurtig støt/spiss IEC ± 2 kv for kraftforsyningslinjer ± 1 kv for inngangs-/ utgangslinjer ±2 kv Ikke relevant Strømforsyningskvaliteten skal være den samme som i et vanlig nærings- eller Strømstøt IEC ±1 kv differensialmodus ±2 kv normalmodus ±1 kv differensialmodus ±2 kv normalmodus Strømforsyningskvaliteten skal være den samme som i et vanlig nærings- eller Spenningsfall, korte avbrudd og spenningsvariasjoner på inngangslinjer for strømforsyning. IEC <5 % Ut (>95 % fall i Ut) i 0,5 syklus 40 % Ut (60 % fall i Ut) i 5 sykluser 70 % Ut (30 % fall i Ut) i 25 sykluser <12V (>95 % fall i 240 V) i 0,5 syklus 96 V (60 % fall i 240 V) i 5 sykluser 168 V (30 % fall i 240 V) i 25 sykluser Strømforsyningskvaliteten skal være den samme som i et vanlig nærings- eller Hvis brukeren av apparatet trenger kontinuerlig drift under strømbrudd, anbefales det at apparatet får strøm fra en avbruddsfri strømforsyning. <5 % Ut (>95 % fall i Ut) i 5 sekunder <12 V (>95 % fall i 240 V) i 5 sekunder Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetisk felt IEC A/m 3 A/m De magnetiske feltene for strømfrekvens skal ligge på nivåer som er karakteristiske for en vanlig plassering i et vanlig nærings- eller Ledet RF IEC Strålings-RF IEC V/m 80 MHz til 2,5 GHz 10 V/m 80 MHz til 2,5 GHz Bærbart og mobilt radiofrekvensbasert kommunikasjonsutstyr skal ikke brukes nærmere apparatet, herunder ledninger, enn den anbefalte avstanden beregnet ut fra gjeldende formel for senderens frekvens. Anbefalt avstand mellom apparater d = 1,17 P d = 0,35 P 80 MHz til 800 MHz d = 70 P 800 MHz til 2,5 GHz der P er maksimal nominell utgangseffekt for senderen i watt (W) i henhold til produsenten av senderen, og d er anbefalt avstand i meter (m). Feltstyrkene fra faste radiofrekvenssendere, som målt av en elektromagnetisk undersøkelse av stedet, a bør være lavere enn samsvarsnivåene for hvert frekvensområde. b Interferens kan skje i området rund utstyr som er merket med følgende symbol: a b Feltstyrker fra faste sendere, som basestasjoner for radiotelefoner (mobil/trådløs) og landmobilradioer, amatørradio, AM- og FM-radiokringkasting samt TVkringkasting, kan ikke anslås teoretisk med sikkerhet. Overvei å utføre en elektromagnetisk feltundersøkelse for å evaluere det elektromagnetiske miljøet som forårsakes av faste radiofrekvenssendere. Hvis den målte feltstyrken på stedet der apparatet brukes, overskrider samsvarsnivåene for radiofrekvensenergi som skal anvendes, skal du observere apparatet for å kontrollere at driften er normal. Hvis unormal ytelse oppdages, kan ytterligere tiltak være nødvendige, for eksempel å snu eller flytte apparatet. Over frekvensområdet fra skal feltstyrken være under 3 V/m. Ut er vekselstrømspenningen før anvendelse av testnivået. Ved 80 og 800 MHz gjelder det høyere frekvensområdet. refleksjon fra bygninger, gjenstander og mennesker. S9 Series 5

7 Anbefalt avstand mellom bærbart og mobilt radiofrekvensbasert kommunikasjonsutstyr og apparatet Disse apparatene er ment for bruk i et miljø der utstrålt radiofrekvente forstyrrelser er kontrollert. Kunden eller brukeren av apparatet kan bidra til å hindre elektromagnetiske forstyrrelser ved å opprettholde minimumsavstanden mellom bærbart og mobilt radiofrekvent kommunikasjonsutstyr (sendere) og apparatet, som anbefalt nedenfor, i henhold til maksimal utgangseffekt for kommunikasjonsutstyr. Maksimal normert utgangseffekt for sender (W) Avstand i henhold til senderens frekvens (m) d = 1,17 P 80 til 800 MHz d = 0,35 P 800 MHz til 2,5 GHz d = 0,7 P 0,01 0,12 0,04 0,070 0,1 0,37 0,11 0,22 1 1,2 0,35 0, ,7 1,1 2, ,5 7,0 For sendere med en nominell maksimal utgangseffekt som ikke er oppført ovenfor, kan anbefalt avstand i meter (m) fastslås ved hjelp av formelen som gjelder for senderfrekvensen, der P er maksimal nominell utgangseffekt for senderen i watt (W), i henhold til senderprodusenten. Ved 80 og 800 MHz gjelder avstanden for det høyere frekvensområdet. refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker. S9 Series 6

8 Stellar Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Medisinsk elektrisk utstyr krever spesielle forholdsregler for elektromagnetisk kompatibilitet, og det skal monteres og brukes i henhold til denne håndbokens informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet. Denne erklæringen gjelder for tiden for følgende ResMed-enheter: Stellar TM Veiledning og produsenterklæring elektromagnetisk immunitet Dette apparatet er beregnet på bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt nedenfor. Kunden eller brukeren av apparatet skal forsikre seg om at apparatet brukes i et slikt miljø. Norsk Strålingstest Samsvar Elektromagnetisk miljø veiledning Radiofrekvensstråling CISPR11 Gruppe 1 Apparatet bruker bare radiofrekvensenergi til sin interne funksjon. RF-utslippene er derfor svært lave og vil mest sannsynlig ikke forårsake interferens på elektronisk utstyr i nærheten. Radiofrekvensstråling CISPR11 Klasse B Apparatet egner seg til bruk i alle lokaler, inkludert boliger og lokaler tilkoblet det offentlige lavspenningsnettet som forsyner boliger med strøm. Harmonisk stråling IEC Klasse A Stråling som følge av spenningssvingninger/- flimmer IEC Overholder Medisinsk elektrisk utstyr krever spesielle forholdsregler for elektromagnetisk kompatibilitet, og det må monteres og brukes i henhold til dette dokumentets informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet. ADVARSEL Apparatet skal ikke brukes ved siden av eller stablet oppå annet utstyr. Hvis det likevel er nødvendig å sette apparatet ved siden av eller oppå annet utstyr, skal apparatet holdes under tilsyn for å sjekke at det fungerer normalt i konfigurasjonen det brukes i. Det anbefales ikke å bruke annet tilbehør (for eksempel luftfuktere) enn det som er angitt i håndboken. Dette kan føre til økt stråling eller redusert immunitet for apparatet. Stellar 7

9 Guidance and manufacturer s declaration electromagnetic immunity The device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the device should assure that it is used in such an environment. Immunitetstest IEC testnivå Samsvarsnivå Veiledning for elektromagnetisk miljø Elektrostatisk avledning (ESD) IEC ±6 kv kontakt ±8 kv luft ±6 kv kontakt ±8 kv luft Gulv skal være av tre, betong eller keramiske fliser. Hvis gulvet er belagt med et syntetisk materiale, skal den relative luftfuktigheten være minst 30 %. Raske elektriske transienter/spenningstopper IEC ±2 kv for kraftforsyningslinjer ±1 kv for inngangs-/ utgangslinjer ±2 kv ±1 kv Strømstøt IEC ±1 kv differensialmodus ±2 kv normalmodus ±1 kv differensialmodus ±2 kv normalmodus Spenningsfall, korte avbrudd og spenningsvariasjoner på inngangslinjer for strømforsyning IEC < 5 % Ut (> 95 % fall i Ut) i 0,5 syklus 40 % Ut (60 % fall i Ut) i 5 sykluser 70 % Ut (30 % fall i Ut) 25 sykluser < 5 % Ut (> 95 % fall i Ut) i 5 sek. < 12 V (> 95 % fall i 240 V) i 0,5 syklus 96 V (60 % fall i 240 V) i 5 sykluser 168 V (30 % fall i 240 V) i 25 sykluser < 12 V (> 95 % fall i 240 V) i 5 sek. Hvis brukeren av apparatet trenger kontinuerlig drift under strømbrudd, anbefales det at apparatet får strøm fra en avbruddsfri strømforsyning. Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetfelt IEC A/m 3 A/m Magnetfelt fra strømfrekvens skal være på nivåer som er vanlige for en typisk plassering i et vanlig nærings- eller Ledet radiofrekvent stråling IEC Strålt radiofrekvent stråling IEC V/m 80 MHz til 2,5 GHz 3 V/m Bærbart og mobilt radiofrekvensbasert kommunikasjonsutstyr skal ikke brukes nærmere apparatet, herunder ledninger, enn den anbefalte avstanden beregnet ut fra gjeldende formel for senderens frekvens. Anbefalt avstand mellom apparater: d = 1,17 P d = 1,17 P 80 MHz til 800 MHz d = 2,33 P 800 MHz til 2,5 GHz der P er maksimal nominell utgangseffekt for senderen i watt (W) i henhold til produsenten av senderen, og d er anbefalt avstand i meter (m). Feltstyrke fra faste radiofrekvenssendere fastslått ved en elektromagnetisk feltundersøkelse a skal være mindre enn samsvarsnivået i hvert frekvensområde. b Forstyrrelser kan oppstå i nærheten av utstyr med følgende symbol: Ut er vekselstrømspenningen før anvendelse av testnivået. Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder det høyere frekvensområdet. refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker. a Feltstyrker fra faste sendere, som basestasjoner for radiotelefoner (mobil/trådløs) og landmobilradioer, amatørradio, AM- og FM-radiokringkasting samt TVkringkasting, kan ikke anslås teoretisk med sikkerhet. Overvei å utføre en elektromagnetisk feltundersøkelse for å evaluere det elektromagnetiske miljøet som forårsakes av faste radiofrekvenssendere. Hvis den målte feltstyrken på stedet der apparatet brukes, overskrider samsvarsnivåene for radiofrekvensenergi som skal anvendes, skal du observere apparatet for å kontrollere at driften er normal. Hvis unormal ytelse oppdages, kan ytterligere tiltak være nødvendige, for eksempel å snu eller flytte apparatet. b Over frekvensområdet fra skal feltstyrken være under 3 V/m. Stellar 8

10 Anbefalt avstand mellom bærbart og mobilt radiofrekvensbasert kommunikasjonsutstyr og apparatet Apparatet er beregnet på bruk i et miljø med kontrollerte radiofrekvensforstyrrelser. Kunden eller brukeren av apparatet kan bidra til å hindre elektromagnetiske forstyrrelser ved å opprettholde minimumsavstanden mellom bærbart og mobilt radiofrekvent kommunikasjonsutstyr (sendere) og apparatet, som anbefalt nedenfor, i henhold til maksimal utgangseffekt for kommunikasjonsutstyr. Maksimal normert utgangseffekt for sender (W) d = 1,17 P Avstand i henhold til senderens frekvens (m) 80 til 800 MHz d = 1,17 P 800 MHz til 2,5 GHz d = 2,33 P 0,01 0,12 0,12 0,23 0,1 0,37 0,37 0,74 1 1,17 1,17 2, ,70 3,70 7, ,70 11,70 23,30 For sendere med en nominell maksimal utgangseffekt som ikke er oppført ovenfor, kan anbefalt avstand d i meter (m) fastslås ved hjelp av formelen som gjelder for senderfrekvensen, der P er maksimal nominell utgangseffekt for senderen i watt (W), i henhold til senderprodusenten. Ved 80 og 800 MHz gjelder avstanden for det høyere frekvensområdet. refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker. Stellar 9

11 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Norsk Medisinsk elektrisk utstyr krever spesielle forholdsregler for elektromagnetisk kompatibilitet, og det skal monteres og brukes i henhold til denne håndbokens informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet. Denne erklæringen gjelder for tiden for følgende ResMed-enheter: ApneaLink TM ApneaLink TM Plus ApneaLink TM Air Veiledning og produsenterklæring elektromagnetisk immunitet Dette apparatet er beregnet på bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt nedenfor. Kunden eller brukeren av apparatet skal forsikre seg om at apparatet brukes i et slikt miljø.. Strålingstest Samsvar Elektromagnetisk miljø veiledning Radiofrekvensstråling CISPR11 Gruppe 1 Apparatet bruker bare radiofrekvensenergi til sin interne funksjon. RF-utslippene er derfor svært lave og vil mest sannsynlig ikke forårsake interferens på elektronisk utstyr i nærheten. Radiofrekvensstråling CISPR11 Klasse B Apparatet egner seg til bruk i alle lokaler, inkludert boliger og lokaler tilkoblet det offentlige lavspenningsnettet som forsyner boliger med strøm. Medisinsk elektrisk utstyr krever spesielle forholdsregler for elektromagnetisk kompatibilitet, og det må monteres og brukes i henhold til dette dokumentets informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet. ADVARSEL Apparatet skal ikke brukes ved siden av eller stablet oppå annet utstyr. Hvis det likevel er nødvendig å sette apparatet ved siden av eller oppå annet utstyr, skal apparatet holdes under tilsyn for å sjekke at det fungerer normalt i konfigurasjonen det brukes i. Det anbefales ikke å bruke annet tilbehør enn det som er angitt i håndboken. Dette kan føre til økt stråling eller redusert immunitet for apparatet. ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10

12 Veiledning og produsenterklæring elektromagnetisk immunitet Dette apparatet er beregnet på bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt nedenfor. Kunden eller brukeren av apparatet skal forsikre seg om at apparatet brukes i et slikt miljø. Immunitetstest IEC testnivå Samsvarsnivå Veiledning for elektromagnetisk miljø Elektrostatisk avledning (ESD) IEC ±6 kv kontakt ±8 kv luft ±6 kv kontakt ±8 kv luft Gulv skal være av tre, betong eller keramiske fliser. Hvis gulvet er belagt med et syntetisk materiale, skal den relative luftfuktigheten være minst 30 %. Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetfelt IEC A/m 3 A/m Magnetfelt fra strømfrekvens skal være på nivåer som er vanlige for en typisk plassering i et vanlig nærings- eller Ledet radiofrekvent stråling IEC Bærbart og mobilt radiofrekvensbasert kommunikasjonsutstyr skal ikke brukes nærmere apparatet, herunder ledninger, enn den anbefalte avstanden beregnet ut fra gjeldende formel for senderens frekvens. Strålt radiofrekvent stråling IEC V/m 80 MHz til 2,5 GHz 3 V/m Anbefalt avstand mellom apparater: d = 1,2 P d = 1,2 P 80 MHz til 800 MHz d = 2,3 P 800 MHz til 2,5 GHz der P er maksimal nominell utgangseffekt for senderen i watt (W) i henhold til produsenten av senderen, og d er anbefalt avstand i meter (m). Feltstyrke fra faste radiofrekvenssendere fastslått ved en elektromagnetisk feltundersøkelse a skal være mindre enn samsvarsnivået i hvert frekvensområde. b Forstyrrelser kan oppstå i nærheten av utstyr med følgende symbol: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder det høyere frekvensområdet. refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker. a Feltstyrker fra faste sendere, som basestasjoner for radiotelefoner (mobil/trådløs) og landmobilradioer, amatørradio, AM- og FM-radiokringkasting samt TVkringkasting, kan ikke anslås teoretisk med sikkerhet. Overvei å utføre en elektromagnetisk feltundersøkelse for å evaluere det elektromagnetiske miljøet som forårsakes av faste radiofrekvenssendere. Hvis den målte feltstyrken på stedet der apparatet brukes, overskrider samsvarsnivåene for radiofrekvensenergi som skal anvendes, skal du observere apparatet for å kontrollere at driften er normal. Hvis unormal ytelse oppdages, kan ytterligere tiltak være nødvendige, for eksempel å snu eller flytte apparatet. b Over frekvensområdet fra skal feltstyrken være under 3 V/m. ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 11

13 Anbefalt avstand mellom bærbart og mobilt radiofrekvensbasert kommunikasjonsutstyr og apparatet Apparatet er beregnet på bruk i et miljø med kontrollerte radiofrekvensforstyrrelser. Kunden eller brukeren av apparatet kan bidra til å hindre elektromagnetiske forstyrrelser ved å opprettholde minimumsavstanden mellom bærbart og mobilt radiofrekvent kommunikasjonsutstyr (sendere) og apparatet, som anbefalt nedenfor, i henhold til maksimal utgangseffekt for kommunikasjonsutstyr. Maksimal normert utgangseffekt for sender (W) d = 1,2 P Avstand i henhold til senderens frekvens (m) 80 til 800 MHz d = 1,2 P 800 MHz til 2,5 GHz d = 2,33 P 0,01 0,12 0,12 0,23 0,1 0,38 0,38 0,73 1 1,2 1,2 2,3 10 3,8 3,8 7, For sendere med en nominell maksimal utgangseffekt som ikke er oppført ovenfor, kan anbefalt avstand d i meter (m) fastslås ved hjelp av formelen som gjelder for senderfrekvensen, der P er maksimal nominell utgangseffekt for senderen i watt (W), i henhold til senderprodusenten. Ved 80 og 800 MHz gjelder avstanden for det høyere frekvensområdet. refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker. I og med at Apnealink TM Air ikke er testet for essensiell ytelse (iht. IEC ), er alle ApneaLink TM Air immunitetstester gjennomført i opptaksmodus og via USB kommunikasjonsmodus. ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 12

14 S8 & S8 Series II VPAP Series III Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Norsk Medisinsk elektrisk utstyr krever spesielle forholdsregler for elektromagnetisk kompatibilitet, og det skal monteres og brukes i henhold til denne håndbokens informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet. Denne erklæringen gjelder for tiden for følgende ResMed-enheter: S8 & S8 Series II VPAP Series III. Retningslinjer og produsenterklæring elektromagnetisk stråling Disse apparatene er konstruert for bruk i slike elektromagnetiske miljøer som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av apparatet skal forsikre seg om at apparatet brukes i et slikt miljø. Strålingstest Overholdelse Elektromagnetisk miljø veiledning RF-stråling CISPR 11 Gruppe 1 Apparatet bruker bare radiofrekvensenergi til sin interne funksjon. Derfor er radiofrekvensstrålingen svært lav, og det er lite sannsynlig at den vil forårsake forstyrrelser på nærliggende elektronisk utstyr. RF-stråling CISPR 11 med serieadapter med USB-adapter Harmonisk stråling IEC Stråling som følge av spenningssvingninger/- flimmer IEC Klasse B Klasse B* Klasse B Klasse A Overholder Apparatet egner seg til bruk i alle lokaler, inkludert boliger og lokaler tilkoblet det offentlige lavspenningsnettet som forsyner boliger med strøm. * Klasse B for alle systemkonfigurasjoner, unntatt når en personlig datamaskin er tilkoblet apparatet via en serieadapter. I så fall overholder systemet reglene for klasse A. (Kun S8 Series II) Klasse B for alle systemkonfigurasjoner, unntatt når en ResLink med oksimeter er tilkoblet et S8 Series II-apparat som får strøm fra en DC-12- adapter. I så fall overholder systemet reglene for klasse A. Klasse A egner seg for bruk i alle lokaler, unntatt boliger og enheter direkte tilkoblet et lavspenningsnett som forsyner bygninger som brukes til boligformål. ADVARSEL Apparatet skal ikke brukes ved siden av eller stablet oppå annet utstyr. Hvis det likevel er nødvendig å sette apparatet ved siden av eller oppå annet utstyr, skal apparatet holdes under tilsyn for å sjekke at det fungerer normalt i konfigurasjonen det brukes i. Bruken av annet tilbehør (for eksempel fuktere) enn det som er angitt i denne håndboken, anbefales ikke. Dette kan føre til økt stråling eller redusert immunitet for apparatet. S8 & S8 Series II VPAP Series III 13

15 Retningslinjer og produsenterklæring elektromagnetisk immunitet Disse apparatene er konstruert for bruk i slike elektromagnetiske miljø som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av apparatet skal forsikre seg om at apparatet brukes i et slikt miljø. Immunitetstest IEC testnivå Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljø veiledning Elektrostatisk avledning (ESD) IEC ± 6 kv kontakt ± 8 kv luft ± 6 kv kontakt ± 8 kv luft Gulv skal være av tre, betong eller keramiske fliser. Hvis gulvene er belagt med et syntetisk materiale, skal den relative luftfuktigheten være minst 30 %. Elektrisk hurtig støt/spiss IEC ± 2 kv for kraftforsyningslinjer ± 1 kv for inngangs-/ utgangslinjer ±2 kv Ikke relevant Strømstøt IEC ±1 kv differensialmodus ±2 kv normalmodus ±1 kv differensialmodus ±2 kv normalmodus Spenningsfall, korte avbrudd og spenningsvariasjoner på inngangslinjer for strømforsyning. IEC <5 % Ut (>95 % fall i Ut) i 0,5 syklus 40 % Ut (60 % fall i Ut) i 5 sykluser 70 % Ut (30 % fall i Ut) i 25 sykluser <12V (>95 % fall i 240 V) i 0,5 syklus 96 V (60 % fall i 240 V) i 5 sykluser 168 V (30 % fall i 240 V) i 25 sykluser Hvis brukeren av apparatet trenger kontinuerlig drift under strømbrudd, anbefales det at apparatet får strøm fra en avbruddsfri strømforsyning. <5 % Ut (>95 % fall i Ut) i 5 sekunder <12 V (>95 % fall i 240 V) i 5 sekunder Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetisk felt IEC A/m 3 A/m De magnetiske feltene for strømfrekvens skal ligge på nivåer som er karakteristiske for en vanlig plassering i et vanlig nærings- eller Ledet RF IEC Strålings-RF IEC V/m 80 MHz til 2,5 GHz 10 Vms 150 khz to 80 MHz 10 V/m Bærbart og mobilt radiofrekvensbasert kommunikasjonsutstyr skal ikke brukes nærmere apparatet, herunder ledninger, enn den anbefalte avstanden beregnet ut fra gjeldende formel for senderens frekvens. Anbefalt avstand mellom apparater d = 1,17 P d = 0,35 P 80 MHz til 800 MHz d = 0.70 P 800 MHz til 2,5 GHz der P er maksimal nominell utgangseffekt for senderen i watt (W) i henhold til produsenten av senderen, og d er anbefalt avstand i meter (m). Feltstyrkene fra faste radiofrekvenssendere, som målt av en elektromagnetisk undersøkelse av stedet, a bør være lavere enn samsvarsnivåene for hvert frekvensområde. b Interferens kan skje i området rund utstyr som er merket med følgende symbol: a b Feltstyrker fra faste sendere, som basestasjoner for radiotelefoner (mobil/trådløs) og landmobilradioer, amatørradio, AM- og FM-radiokringkasting samt TVkringkasting, kan ikke anslås teoretisk med sikkerhet. Overvei å utføre en elektromagnetisk feltundersøkelse for å evaluere det elektromagnetiske miljøet som forårsakes av faste radiofrekvenssendere. Hvis den målte feltstyrken på stedet der apparatet brukes, overskrider samsvarsnivåene for radiofrekvensenergi som skal anvendes, skal du observere apparatet for å kontrollere at driften er normal. Hvis unormal ytelse oppdages, kan ytterligere tiltak være nødvendige, for eksempel å snu eller flytte apparatet. Over frekvensområdet fra skal feltstyrken være under 10 V/m. Ut er vekselstrømspenningen før anvendelse av testnivået. Ved 80 og 800 MHz gjelder det høyere frekvensområdet. refleksjon fra bygninger, gjenstander og mennesker. S8 & S8 Series II VPAP Series III 14

16 Anbefalt avstand mellom bærbart og mobilt radiofrekvensbasert kommunikasjonsutstyr og apparatet Disse apparatene er ment for bruk i et miljø der utstrålt radiofrekvente forstyrrelser er kontrollert. Kunden eller brukeren av apparatet kan bidra til å hindre elektromagnetiske forstyrrelser ved å opprettholde minimumsavstanden mellom bærbart og mobilt radiofrekvent kommunikasjonsutstyr (sendere) og apparatet, som anbefalt nedenfor, i henhold til maksimal utgangseffekt for kommunikasjonsutstyr. Maksimal normert utgangseffekt for sender (W) Avstand i henhold til senderens frekvens (m) d = 1,17 P 80 til 800 MHz d = 0,35 P 800 MHz til 2,5 GHz d = 0,7 P 0,01 0,17 0,04 0,07 0,1 0,37 0,11 0,22 1 1,17 0,35 0,7 10 3,69 1,11 2, ,70 3,50 7,0 For sendere med en nominell maksimal utgangseffekt som ikke er oppført ovenfor, kan anbefalt avstand i meter (m) fastslås ved hjelp av formelen som gjelder for senderfrekvensen, der P er maksimal nominell utgangseffekt for senderen i watt (W), i henhold til senderprodusenten. Ved 80 og 800 MHz gjelder avstanden for det høyere frekvensområdet. refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker. PRODUKT ApneaLink / Stellar ResMed Germany Inc. Fraunhoferstr Martinsried Tyskland Alle andre ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia DISTRIBUERES AV ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA USA, ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA USA, ResMed UK (på vegne av ResMed Ltd) 96 Jubilee Avenue, Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW Storbritannia Se for andre steder i verden der ResMed er lokalisert. AirSense, AirCurve, ClimateLine, H5i, S9, S8, Stellar og VPAP er varemerker for ResMed Ltd. ClimateLine S9, Stellar, VPAP og ApneaLink er registrert hos USAs patent- og varemerkemyndigheter. ApneaLink er et varemerke for ResMed R&D Germany GmbH ResMed Ltd / ResMed.com

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

Sikkerhetshåndbok for høreapparater

Sikkerhetshåndbok for høreapparater Sikkerhetshåndbok for høreapparater Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 Tiltenkt bruk 3 Symbolforklaringer 4 Generelle advarsler 5 Advarsel for høyt utgangslydtrykk 6 BTE eller RIC eller i-øret modeller 12

Detaljer

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Innhold Sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5 Lade telefonen 6 Få varslinger 7 Om Bluetooth-tilkobling

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Brukerveiledning. Kroppssammensetningsmåler BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Brukerveiledning. Kroppssammensetningsmåler BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Brukerveiledning Kroppssammensetningsmåler BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kroppssammensetningsmåler Takk for at du kjøpte denne kroppssammensetningsmåleren.

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

Mobilbruk, radiosignaler og helse

Mobilbruk, radiosignaler og helse Mobilbruk, radiosignaler og helse Mobilbruk, radiosignaler og helse. Brosjyren er utgitt av Telenor i samarbeid med NetCom og Mobile Norway i juli 2010. Mobilbruk, radiosignaler og helse Hvordan fungerer

Detaljer

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien Bruksanvisning P1801-serien NW7705 Januar 2013 P1801 PC-stasjon må brukes med P1801 ASUS-nettbrett Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives

Detaljer

og Elektronikkprodukter

og Elektronikkprodukter Innføring i Analog Signalbehandling og Elektronikkprodukter Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50 Telefaks: 66 98 09 55 Teknisk support:

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...7 1.1 INNFØRING AV LOKAL PRODUKSJON MEDFØRER ENDRINGER I NETTET...7 1.2 RAPPORTENS INNHOLD...8 1.3 BAKGRUNN...8 1.4 ANSVARSFORHOLD...9 1.5 BEGRENSNINGER...9 1.6

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc HART laveffektsprotokoll Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

Bolig nær høyspentanlegg

Bolig nær høyspentanlegg Bolig nær høyspentanlegg Å bo nær høyspentledninger En del mennesker er bekymret for risikoen for sykdom ved å bo og oppholde seg nær høyspentanlegg. Høyspentledninger er svært synlige og ruvende i terrenget

Detaljer

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet ABB frekvensomformere Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet 2 Funksjonssikkerhet Teknisk veiledning nr. 10 Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet Copyright 2011 ABB. Alle rettigheter forbeholdt.

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Oversikt over kalibratorfunksjoner Funksjon Verdiområde Oppløsning. likestrøm V inngang 0 til 25 V 0,001 V

Oversikt over kalibratorfunksjoner Funksjon Verdiområde Oppløsning. likestrøm V inngang 0 til 25 V 0,001 V 715 Volt/mA Calibrator Instruksjonsark Innledning Fluke 715 Volt/mA-kalibrator (Volt/mA Calibrator) er et strømkilde- og måleverktøy for testing av strømsløyfer på 0 til 24 ma og likestrømsspenning fra

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON NO Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT 220-240 V 50Hz 9963 3542 06/04 Innhold Trygg bruk av induksjonstoppen...3 Trygg installasjon

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder10 Veileder 10 Veileder om nukleærmedisin. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforkriften)

Detaljer

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113 Rømning i brann Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer Karolinaa Storesund, Ragni F. Mikalsen n, Herbjørg M. Ishol SP Fire Research AS Foto: Kristian Hox (SP Fire Research AS) Illustrasjon: Grafonaut

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer