Elektromagnetiske felt og helse. PhD Stipendiat Ole Jacob Møllerløkken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektromagnetiske felt og helse. PhD Stipendiat Ole Jacob Møllerløkken"

Transkript

1 Elektromagnetiske felt og helse PhD Stipendiat Ole Jacob Møllerløkken

2 Oversikt Introduksjon Hva er stråling historisk og hvor finner vi den? Basalt (spekter, mekanismer) Helseplager og dokumentert viten Forskningseksempel Anbefalinger/ vern Spørsmål og forhåpentligvis svar

3

4 Stråling Definisjon Mekanisme for overføring av energi Strålekilde: innretning eller stoff der strålingen produseres og sendes ut Benevnelser: Ioniserende stråling Stråledose = Gray = 1 joule abs energi pr kg Effektiv dose = Sievert = gray * wr (vektfaktor) Ikke-ioniserende stråling - Elektrisk felt (V/m) - Magnetisk felt (Tesla) - SAR (spesifikk absorpsjonsrate)

5 Eksponering for ikke-ioniserende stråling Plastsveisere Kommunikasjon og navigasjon Medisin MRi, fysioterapi, diatermi Sveisere Elektrisitet Varmekabler (eldre type) Tv Radio Trådløs hjemmetelefon Mobiltelefon Trådløst nettverk Datautstyr Bakgrunnsstråling (strømnettverk )

6 Når stråling treffer et objekt, skjer en vekselvirkning med matrialet som fører til at strålingen: Absorberes, energien overføres til materialet Transmitteres, energi passerer igjennom materialet Spres, strålingen forandrer retning i matrialet

7 Ikke-ioniserende stråling treffer materialet (laser, IR, mikrobølger, UL, etc) Absorberes Oppvarming, kjemiske/biokjemiske endringer av helsemessig betydning

8 Helseplager Akutte: Brannskader (IR, UV, Laser) Netthinneskader (IR, UV, Laser) Kroniske: Grå stær (IR, UV) Aktinisk hud (UV) EL-overfølsomhet? Kreft/ reproduksjon?

9 EL overfølsomhet Kompleks av helseplager, årsaken kan være sammensatt, men mange opplever akutt forverring i situasjoner med økt fokus på emf. Symptomer: - svie/brenning i huden (som solforbrenning) - kløe- hodepine - kvalme - ledd- og muskelsmerter - ekstrem tretthet - svimmelhet - hjerterytmeforstyrrelser - søvnforstyrrelser, søvnløshet - depresjon - konsentrasjonssvikt - dårlig hukommelse - øye-/synsplager - kramper, verking, prikking -

10 Tiltak og behandling, hjelp på et tidlig tidspunkt har best muligheter for å bli bedre eller helt bra. medisinske undersøkelser gjøres for enten å påvise eller utelukke kjente lidelser. fysiske og psykososiale forhold kartlegges for eventuelt å avdekke andre forhold som kan forbedres. hvis symptomene ikke kan forklares med kjente årsaker, bør behandling og tiltak ta sikte på å redusere symptomene og handikapet. Noen studier viser at kognitiv terapi kan ha en gunstig effekt når det gjelder å redusere symptom, men det kan også være andre årsaker til resultatene i disse forsøkene. Kognitiv terapi gjør ikke nødvendigvis noe med årsaken til plagene, men kan bidra til å redusere symptomene og det opplevde ubehaget ved en del lidelser. El-overfølsomme har selv erfart at det kan hjelpe å redusere eksponeringen for elektromagnetiske felt. mer lavtstrålende dataskjermer eller redusere arbeidstiden ved dataskjerm, bytte ut lysstoffrør med glødepærer, skjerme elektriske ledninger, fjerne eller øke avstand til annet elektriske utstyr, bruke handsfree-utstyr på mobiltelefon. Internasjonale ekspertgrupper anbefaler at man vanligvis ikke gjør feltreduserende tiltak fordi det ikke er vist at feltene er årsak til symptomene. Kontrollerte provokasjonsforsøk med lavfrekvente felt i laboratorium sammen med kontrollerte forsøk hvor slike felt er redusert i jobbsammenheng støtter ikke antagelsen om at bedringen skyldes reduksjon av feltene. Når det gjelder høyfrekvente felt, er det gjort for lite til å vite noe sikkert om hvilken effekt reduksjon av eksponeringen kan ha.

11 Ikke-ioniserende stråling, dokumentert viten Nervesystemet: påvist GSM effekt på spontan-eeg, men ingen helseeffekt Ingen effekt på kognitiv funksjon, søvn Endokrint system: Ingen kumulativ eller akutt effekt på melatonin eller hypofysehormoner Kardiovaskulært system: Heterogene resultat Hovedsakelig negative studier, men enkelte svake funn på hjerterytmepåvirkning Thermoregulerende respons på RF-oppvarming

12 Et eksempel fra dagens forskning

13 Simi et al 2008 (Italia) In vitro: Signifikant økt frekvens av MN etter økende MRI eksponering In vivo: Signifikant økt frekvens av MN etter vanlig hjerte MRI som normaliserte seg etter 48 t Lee et al 2011 (Sør-Korea) In vitro: Signifikant økt frekvens av MN etter økende MRI eksponering

14 Møllerløkken et al 2011 (Norge) Klinisk forsøk, N=24

15 Standard hjernebilde i 1.5 T MRI «Sham» eksponering MRI

16 Utfall: Blodprøve: Rett før og rett etter Kontrollprøve uten eksponering Hormoner:

17 Study plan participants Kontroll Oppmøtetid

18 Hormonal values: Thyreotropine mie/l 5 4 Normal area 3 2 Before After Control 1 0 MRI Sham S-Thyreotropine before and after MRI- and Sham trial, in addition to the control sample. The differential between the two trials were not significant (P=0.12, Paired-Samples T-test).

19 Anbefalinger Ikke-ioniserende stråling Anbefalinger i Norge er gitt av Statens Strålevern, bygger på: WHO - World Health Organization ICNIRP - International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection UV- og IR-stråling Skjerming Laser Sikkerhetsforskrifter avhenger av type laser, omgivelsene, betjenende personell og personell i nærheten Radiofrekvente felt Emisjonene skal i design/produktfasen reduseres mest mulig Skjerming Minst mulig effekt, økt avstand til kilde, mindre oppholdstid Personlig verneutstyr (spesialhansker bl.a.) Elektriske og magnetiske felt Elektriske felt kan man skjerme seg mot med ulike stoffer (avh. Av frekvensen), magnetiske felt er mye vanskeligere å skjerme seg mot. DEMRON beskytteesdrakt mot stråling Dokumentert effekt PRIS: $ 1699,99

20 Anbefalinger forts. Mobiltelefoni/ trådløse nettverk Anbefalingen er forsiktighet Dagens nyere UMTS telefoner har svært lav uteffekt, Størrelsesorden mikrowatt, til sammenligning har bluetooth milliwatt uteffekt. Bruk fortrinnsvis håndfri og hold telefonen vekk fra kroppen Sørg for å ha god mobildekning v bruk Bruk fortrinnsvis sms Monter basestasjonen/ruteren høyt oppe på veggen eller i mindre brukte rom Unngå soverommet og nærhet til hodeende i sengen Unngå å plassere en bærbar PC direkte på fanget Pga uklarhet om barn er mer utsatt for mulige helseskader ved bruk av mobiltelefon enn voksne anbefales det forsiktighet når det gjelder barns bruk av mobiltelefon Ingen forskning har vist skadelige effekter, men latenstiden hos barn med mobil er fortsatt liten, og evt seneffekter vil ikke vise seg før om år. DEMRON beskytteesdrakt mot stråling Dokumentert effekt PRIS: $ 1699,99

21 Kilder Håndbok for bedriftshelsetjenesten Del 1. Bente E. Moen (red) Ramazzini 2009; 16:3 Physics for scientists and engineers Fourth edition, Serway Statens stårlevern StrålevernRapport 2007:8, 2001:6 Stråling og helse Tormod Henriksen, 2. utgave 1995 ICNIRP 16/2009 Exposure to high frequency electromagnetic fields, biological effects and health consequences (100 khz-300 GHz) ICRP Publication 103 The 2007 Recommandations of the International Commision on Radiological Protection

22 Research Group for Occupational and Environmental Medicine Department of Public Health and Primary Health Care Faculty of Medicine and Dentistry University of Bergen Internett: