Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø MEDL SP Kjell Magne Grave MEDL AP Solbjørg Frantzen MEDL AP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø MEDL SP Kjell Magne Grave MEDL AP Solbjørg Frantzen MEDL AP"

Transkript

1 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tone Dale Solvang Varaordførar SP Sverre Bakke Medlem SP Sigrunn Taraldlien Medlem AP Birgit Johanne Kovajord Medlem SP Olsnes Thor Arne Heggtveit Medlem SP Geir Arild Djuve Medlem SP Hilde Alice Vågslid Medlem AP Knut Kristian Vadder Medlem SP Joachim Nabeit Skogsrød Medlem SP Ellen Ofte Jakobsen Medlem KRF Laila Karlsen Taraldlien Medlem SP Olav Storåslid Medlem AP Tor Øystein Gravdal Medlem AP Mona Sofie Skafså Medlem AP Olav Godtland Medlem AP Vidar Ragnvaldson Vindal Medlem AP Jarand Felland Ordførar SP Knut Seltveit Urbø Medlem SP Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø MEDL SP Kjell Magne Grave MEDL AP Solbjørg Frantzen MEDL AP Fyljande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Tahar Haddad Åge Verpe Solbjørg Frantzen Olav Seltveit Urbø AP SP Romeo A.Brown Kjell Magne Grave AP Til stades frå administrasjonen:

2 Navn John Kleiv Niina Laaksonen Gunhild Austjord Finn Arne Askje Tjøstov Djuve Ann Wraa omsorgsjef Stilling Rådmann Personalsjef PNT sjef OKI sjef Økonomisjef Helse- og Protokollunderskrifter:

3 Saksliste Utvalssaksnr Innhald Politiske saker til handsaming PS 18/6 Budsjett Økonomiplan og handlingsprogram , budsjettprosess PS 18/7 PS 18/8 PS 18/9 PS 18/10 PS 18/11 PS 18/12 PS 18/13 PS 18/14 Investeringsbudsjett revidering og budsjettjustering Opparbeiding av næringsareal på Høydalsmo - tilleggsløyving Areal- og transportplan (ATP) for Telemark, høyringsfråsegn til handlingsprogram Søknad om fast anleggsstøtte til motorsportanlegg - Skafså Motorsportklubb Skuleskyssordning i Tokke farleg skuleveg Telemarksavtale - betaling for born i barnehage og skule Søknadom auka tilskot til arrangement for utdeling av kulturprisen Handlingsplan mot vold i nære relasjonar Lukka

4 Politiske saker til handsaming PS 18/6 Budsjett Økonomiplan og handlingsprogram , budsjettprosess Rådmannen si tilråding: 1. Budsjettarbeidet for 2019 og ØP/HP blir lagt opp i samsvar med figur 1 i pkt. 2, budsjettprosess Kommunestyret skal i juni 2018 vedta førebelse budsjettrammer for og dette skal vera grunnlaget for det vidare budsjettarbeidet i i hovudutval og andre råd og utval. 2. Budsjettprosess 2018: Figur 1 : BUDSJETTPROSESS Budsjett, ØP HANDLINGAR TID 1 Drøfting av budsjettprosessen 2018 i leiargruppa 09.apr 2 Drøfting av budsjettprosessen sak i formannskapet - oppstart budsjett apr 3 Drøfting av budsjettprosessen sak i kommunestyret - vedtak budsjettprosess 08.mai 4 Drøfting av budsjettprosessen 2018 og budsjettrammer i hovudutvala - utfordringsnotat April-mai 5 Budsjettdrøftingsmøte - k.styret, gruppe-/hovudutvalsleiarar, etatssjefar, kyrkjeverje, tillitsvalde 16.mai 6 Budsjettsak i f.skapet - førebelse budsjettrammer mai 7 Budsjettsak i k.styret vedtak førebelse budsjettrammer budsjett jun 8 Framskriving av budsjettal - nye lønsbudsjett 10.sep 9 Budsjettdrøfting i leiargruppa - endelege prioriteringar 10.sep 10 Kontaktmøte tillitsvalde, drøfting av endelege prioriteringar 12.sep 11 Statsbudsjettet ca Rådmannens framlegg til budsjett 2019 og ØP/HP okt 13 Førebels innstilling i formannskapet 24.okt 14 Handsaming og fråsegner hovudutval, andre råd og utval Veke Endeleg innstilling i formannskapet 28.nov 16 Offentleg gjennomsyn 28.nov 17 Endeleg vedtak i kommunestyret 18.des 18 Oversending til fylkesmann Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen sin tilråding vart samrøystes vedteke. 3. Budsjettarbeidet for 2019 og ØP/HP blir lagt opp i samsvar med figur 1 i pkt. 2, budsjettprosess Kommunestyret skal i juni 2018 vedta førebelse budsjettrammer for og dette skal vera grunnlaget for det vidare budsjettarbeidet i i hovudutval og andre råd og utval.

5 4. Budsjettprosess 2018: BUDSJETTPROSESS Budsjett, ØP HANDLINGAR ANSVAR TID 1 Drøfting av budsjettprosessen 2018 i leiargruppa Rådmann 09.apr 2 Drøfting av budsjettprosessen sak i formannskapet - oppstart budsjett 2019 Rådmann 25.apr 3 Drøfting av budsjettprosessen sak i kommunestyret - vedtak budsjettprosess Rådmann 08.mai 4 Drøfting av budsjettprosessen 2018 og budsjettrammer i hovudutvala - utfordringsnotat Etatane April-mai 5 Budsjettdrøftingsmøte - k.styret, gruppe-/hovudutvalsleiarar, etatssjefar, kyrkjeverje, tillitsvalde Rådmann 16.mai 6 Budsjettsak i f.skapet - førebelse budsjettrammer Rådmann 23.mai 7 Budsjettsak i k.styret vedtak førebelse budsjettrammer budsjett Rådmann 19.jun 8 Framskriving av budsjettal - nye lønsbudsjett Øk.sjef 10.sep 9 Budsjettdrøfting i leiargruppa - endelege prioriteringar Rådmann 10.sep 10 Kontaktmøte tillitsvalde, drøfting av endelege prioriteringar Rådmann 12.sep 11 Statsbudsjettet Regjering ca Rådmannens framlegg til budsjett 2019 og ØP/HP Rådmannen 18.okt 13 Førebels innstilling i formannskapet Rådmann 24.okt 14 Handsaming og fråsegner hovudutval, andre råd og utval H.utvalsleiar, etatssjef Veke Endeleg innstilling i formannskapet Ordførar/rådmann 28.nov 16 Offentleg gjennomsyn Rådmann 28.nov 17 Endeleg vedtak i kommunestyret Ordførar/rådmann 18.des 18 Oversending til fylkesmann Øk.sjef Saksordførar: Hilde Alice Vågslid Saksprotokoll i Kommunestyret Formannskapets vedtak vart samrøystes vedteke. 1. Budsjettarbeidet for 2019 og ØP/HP blir lagt opp i samsvar med figur 1 i pkt. 2, budsjettprosess Kommunestyret skal i juni 2018 vedta førebelse budsjettrammer for og dette skal vera grunnlaget for det vidare budsjettarbeidet i i hovudutval og andre råd og utval. 2. Budsjettprosess 2018:

6 BUDSJETTPROSESS Budsjett, ØP HANDLINGAR TID 1 Drøfting av budsjettprosessen 2018 i leiargruppa 09.apr 2 Drøfting av budsjettprosessen sak i formannskapet - oppstart budsjett apr 3 Drøfting av budsjettprosessen sak i kommunestyret - vedtak budsjettprosess 08.mai 4 Drøfting av budsjettprosessen 2018 og budsjettrammer i hovudutvala - utfordringsnotat April-mai 5 Budsjettdrøftingsmøte - k.styret, gruppe-/hovudutvalsleiarar, etatssjefar, kyrkjeverje, tillitsvalde 16.mai 6 Budsjettsak i f.skapet - førebelse budsjettrammer mai 7 Budsjettsak i k.styret vedtak førebelse budsjettrammer budsjett jun 8 Framskriving av budsjettal - nye lønsbudsjett 10.sep 9 Budsjettdrøfting i leiargruppa - endelege prioriteringar 10.sep 10 Kontaktmøte tillitsvalde, drøfting av endelege prioriteringar 12.sep 11 Statsbudsjettet ca Rådmannens framlegg til budsjett 2019 og ØP/HP okt 13 Førebels innstilling i formannskapet 24.okt 14 Handsaming og fråsegner hovudutval, andre råd og utval Veke Endeleg innstilling i formannskapet 28.nov 16 Offentleg gjennomsyn 28.nov 17 Endeleg vedtak i kommunestyret 18.des 18 Oversending til fylkesmann PS 18/7 Investeringsbudsjett revidering og budsjettjustering Rådmannen si tilråding: 1. Investeringsbudsjettet for 2018, kolonne D og E i tabell 1 blir budsjettjustert slik kolonne F syner, nytt revidert investeringsbudsjett for 2018 (kolonne E) blir då på kr (ekskl. avdrag vidareutlån Husbankmidlar). 2. Auka investeringsramme må bli finansiert ved bruk av momskompensasjon og meir låneopptak. 3. Prosjekt 6043 breibandsutbygging blir overført frå investerings- til driftsbudsjettet. 4. Budsjettjustering: Auka investeringar 2018, jf tabell 1 kr Auka driftbudsjett, ansvar 454 prosjekt 6043 kr Finansiering: Momskompensasjon kr Auka låneopptak kr Mindre bruk bundne inv.fond - kr Bruk av kons.avg.fond kr Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen sin tilråding vart samrøystes vedteke.

7 1. Investeringsbudsjettet for 2018, kolonne D og E i tabell 1 blir budsjettjustert slik kolonne F syner, nytt revidert investeringsbudsjett for 2018 (kolonne E) blir då på kr (ekskl. avdrag vidareutlån Husbankmidlar). 2. Auka investeringsramme må bli finansiert ved bruk av momskompensasjon og meir låneopptak. 3. Prosjekt 6043 breibandsutbygging blir overført frå investerings- til driftsbudsjettet. 4. Budsjettjustering: Auka investeringar 2018, jf tabell 1 kr Auka driftbudsjett, ansvar 454 prosjekt 6043 kr Finansiering: Momskompensasjon kr Auka låneopptak kr Mindre bruk bundne inv.fond - kr Bruk av kons.avg.fond kr Saksordførar: Jarand Felland Saksprotokoll i Kommunestyret Formannskapets vedtak vart samrøystes vedteke. 1. Investeringsbudsjettet for 2018, kolonne D og E i tabell 1 blir budsjettjustert slik kolonne F syner, nytt revidert investeringsbudsjett for 2018 (kolonne E) blir då på kr (ekskl. avdrag vidareutlån Husbankmidlar). 2. Auka investeringsramme må bli finansiert ved bruk av momskompensasjon og meir låneopptak. 3. Prosjekt 6043 breibandsutbygging blir overført frå investerings- til driftsbudsjettet. 4. Budsjettjustering: Auka investeringar 2018, jf tabell 1 kr Auka driftbudsjett, ansvar 454 prosjekt 6043 kr Finansiering: Momskompensasjon kr Auka låneopptak kr Mindre bruk bundne inv.fond - kr Bruk av kons.avg.fond kr

8 PS 18/8 Opparbeiding av næringsareal på Høydalsmo - tilleggsløyving Rådmannen si tilråding: Kommunestyret løyver kr 3,5 mill + MVA til opparbeiding av næringsområde Høydalsmo, investeringsprosjekt Tilleggsløyvinga kjem som følgje av ekstrakostnader med omlegging av V/A nett, og opparbeiding av døgnkvileplass med omlegging av veg. Tokke kommune arbeider vidare med å få dekt ein stor del av ekstrakostnadene som følgje av utvida døgnkvileplass ved E134, gjennom investeringsmidlar frå ATP. Finansiering ved låneopptak. Saksprotokoll i Kommunestyret Rådmannen sin tilråding vart samrøystes vedteke. Kommunestyret løyver kr 3,5 mill + MVA til opparbeiding av næringsområde Høydalsmo, investeringsprosjekt Tilleggsløyvinga kjem som følgje av ekstrakostnader med omlegging av V/A nett, og opparbeiding av døgnkvileplass med omlegging av veg. Tokke kommune arbeider vidare med å få dekt ein stor del av ekstrakostnadene som følgje av utvida døgnkvileplass ved E134, gjennom investeringsmidlar frå ATP. Finansiering ved låneopptak. PS 18/9 Areal- og transportplan (ATP) for Telemark, høyringsfråsegn til handlingsprogram Rådmannen si tilråding: Tokke kommune har følgjande innspel til ATP handlingsprogram : Framlegg til investeringsprogram på fylkesvegar i perioden gjev Vest- Telemark svært dårleg utteljing - om lag 7% av samla investering. Sett i høve til behovet er dette svært lite tilfredsstillande. Tokke kommune oppmodar difor Telemark Fylkeskommune om å ta ei ny totalvurdering av prioriteringa og finne meir pengar til tiltak i Vest-Telemark. Tokke kommune har vidare følgjande konkrete innspel til handlingsprogrammet: 1. Utbetring av Fv 38 Åmot Dalen som strategisk viktig veg mellom to kommunesenter, må prioriterast med investeringsmidlar i denne perioden.

9 2. Midlar til døgnkvileplass ved E134 i Høydalsmo i 2019 må sikrast slik det ligg inne i framlegg til handlingsprogram. 3. Ny GS veg Fv 38 Gullkopp Vistad bru (800 meter) inn i tilleggslista. 4. Vinteropen Suleskarsveg bør inn i handlingsprogrammet, som fylkesoverskridande, viktig vegsatsing også for Telemark sin del. 5. Det bør setjast av eit eige punkt med investeringsmidlar til rasteplassar/ utsiktspunkt for å auke attraktivitet og synleggjere kvalitetar i regionen. Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen sin tilråding vart samrøystes vedteke. Tokke kommune har følgjande innspel til ATP handlingsprogram : Framlegg til investeringsprogram på fylkesvegar i perioden gjev Vest- Telemark svært dårleg utteljing - om lag 7% av samla investering. Sett i høve til behovet er dette svært lite tilfredsstillande. Tokke kommune oppmodar difor Telemark Fylkeskommune om å ta ei ny totalvurdering av prioriteringa og finne meir pengar til tiltak i Vest-Telemark. Tokke kommune har vidare følgjande konkrete innspel til handlingsprogrammet: 1. Utbetring av Fv 38 Åmot Dalen som strategisk viktig veg mellom to kommunesenter, må prioriterast med investeringsmidlar i denne perioden. 2. Midlar til døgnkvileplass ved E134 i Høydalsmo i 2019 må sikrast slik det ligg inne i framlegg til handlingsprogram. 3. Ny GS veg Fv 38 Gullkopp Vistad bru (800 meter) inn i tilleggslista. 4. Vinteropen Suleskarsveg bør inn i handlingsprogrammet, som fylkesoverskridande, viktig vegsatsing også for Telemark sin del. 5. Det bør setjast av eit eige punkt med investeringsmidlar til rasteplassar/ utsiktspunkt for å auke attraktivitet og synleggjere kvalitetar i regionen. Saksordførar: Kjell Magne Grave Saksprotokoll i Kommunestyret Endringsframlegg til punkt 1 frå Knut Urbø,Sp: Utbedring av Fv 38 Åmot-Dalen-Krossli som strategisk viktig mellom 3 kommunesenter, må prioriterast med investeringsmidlar i denne perioden. Tilleggspunkt frå Ellen Ofte Jakobsen, KrF/Ap: Telemark fylkeskommune bør og styrke planleggingsarbeidet av høgfartsbane over Haukeli. Tilleggspunkt frå Tone Sofie Dale Solvang, Sp:

10 Styrke kollektivtrafikken i Vest Telemark. Framlegg frå Thor Arne Heggtveit,Sp: Utbetring av Fv 45 gjennom Tokke kommune som strategisk viktig turist- og næringsveg. Fv 806 Liosvingen-Vinjesvingen Fv 802 Lårdal må inn i lista i kap 2.2 i planen for å fullføre opprusting og asfaltering. Formannskapets vedtak pkt 2 og 3: Det vart så røysta over punkt for punkt: Endringsframlegg til pkt 1 mot rådmann endringsframlegget Formannskapets vedtak pkt 4 og 5 Fv 45 gjennom Tokke kommune FV 802 FV 806 Styrke kollektiv trafikken i Vest Telemark Høgfartsbane over Haukeli Tokke kommune har følgjande innspel til ATP handlingsprogram : Framlegg til investeringsprogram på fylkesvegar i perioden gjev Vest- Telemark svært dårleg utteljing - om lag 7% av samla investering. Sett i høve til behovet er dette svært lite tilfredsstillande. Tokke kommune oppmodar difor Telemark Fylkeskommune om å ta ei ny totalvurdering av prioriteringa og finne meir pengar til tiltak i Vest-Telemark. Tokke kommune har vidare følgjande konkrete innspel til handlingsprogrammet:

11 1. Utbedring av Fv 38 Åmot-Dalen-Krossli som strategisk viktig mellom 3 kommunesenter, må prioriterast med investeringsmidlar i denne perioden. 2. Midlar til døgnkvileplass ved E134 i Høydalsmo i 2019 må sikrast slik det ligg inne i framlegg til handlingsprogram. 3. Ny GS veg Fv 38 Gullkopp Vistad bru (800 meter) inn i tilleggslista. 4. Vinteropen Suleskarsveg bør inn i handlingsprogrammet, som fylkesoverskridande, viktig vegsatsing også for Telemark sin del. 5. Det bør setjast av eit eige punkt med investeringsmidlar til rasteplassar/ utsiktspunkt for å auke attraktivitet og synleggjere kvalitetar i regionen. Utbetring av Fv 45 gjennom Tokke kommune som strategisk viktig turist- og næringsveg. Fv 806 Liosvingen-Vinjesvingen Fv 802 Lårdal må inn i lista i kap 2.2 i planen for å fullføre opprusting og asfaltering. Styrke kollektivtrafikken i Vest Telemark. Telemark fylkeskommune bør og styrke planleggingsarbeidet av høgfartsbane over Haukeli. PS 18/10 Søknad om fast anleggsstøtte til motorsportanlegg - Skafså Motorsportklubb Rådmannen si tilråding: Kommunestyret ber rådmannen i samband med budsjettet for 2019, kome attende med ei sak som omhandlar kommunale økonomiske stønadsordningar som inngår i idrettsog anleggsplanen. Søknaden frå Skafså motorsportklubb må realitetshandsamast i den samanheng. Saksprotokoll i Oppvekstutvalet Endringsframlegg i møtet: Oppvekstutvalet løyver kr i driftsstøtte for Inndekning over ansvar 233 ( idrett) Kommunestyret ber rådmannen i samband med budsjettet for 2019, kome attende med ei sak som omhandlar kommunale økonomiske stønadsordningar som inngår i idrettsog anleggsplanen. Søknaden frå Skafså motorsportklubb må realitetshandsamast i den samanheng. Framlegget vart samrøystes vedteke. Oppvekstutvalet løyver kr i driftsstøtte for Inndekning over ansvar 233 ( idrett) Kommunestyret ber rådmannen i samband med budsjettet for 2019, kome attende med ei sak som omhandlar kommunale økonomiske stønadsordningar som inngår i idrettsog anleggsplanen.

12 Søknaden frå Skafså motorsportklubb må realitetshandsamast i den samanheng. Saksordførar: Mona Sofie Skafså Saksprotokoll i Kommunestyret Tilleggsframlegg frå Knut Urbø, Sp: Indirekte støtte til lag og foreningar må vurderast og sjåast i sammanheng med stønad til lag. Kommunen må estimere kor mykje indirekte støtte utgjer. Der lag og foreningar som benyttar idrettsanlegg, hus, straum frå kommunale bygg, og der teknisk etat utfører drift, vedlikehald og innkaup av utstyr. Eks Tokkehallen, fotballbanar, løpebanar, ballbingar, innkjøp av mål, klypping av baner, vaktmester på ettermiddag. Viktig at kommunen støttar lag som gjer ein stor jobb med å drifte idrettsanlegg. Det vart røysta over Oppvekstutvalets vedtak fyrst: Så røysting over tilleggsframlegget: Oppvekstutvalet løyver kr i driftsstøtte for Inndekning over ansvar 233 ( idrett) Kommunestyret ber rådmannen i samband med budsjettet for 2019, kome attende med ei sak som omhandlar kommunale økonomiske stønadsordningar som inngår i idrettsog anleggsplanen. Søknaden frå Skafså motorsportklubb må realitetshandsamast i den samanheng. Indirekte støtte til lag og foreningar må vurderast og sjåast i sammanheng med stønad til lag. Kommunen må estimere kor mykje indirekte støtte utgjer. Der lag og foreningar som benyttar idrettsanlegg, hus, straum frå kommunale bygg, og der teknisk etat utfører drift, vedlikehald og innkaup av utstyr. Eks Tokkehallen, fotballbanar, løpebanar, ballbingar, innkjøp av mål, klypping av baner, vaktmester på ettermiddag. Viktig at kommunen støttar lag som gjer ein stor jobb med å drifte idrettsanlegg.

13 PS 18/11 Skuleskyssordning i Tokke farleg skuleveg Rådmannen si tilråding: Som hovudprinsipp gjeld reglane i Opplæringslova med rett til skyss for elevar på 1. klassesteget med over 2 km skuleveg, og for resten av grunnskulen med over 4 km skuleveg. For tilførselsskyss gjeld vedtaket i Telemark fylkesting av med høvesvis inntil 1 og 2 km å gå fram til offentleg transportmiddel. Det vert gjort fylgjande unntak ut frå trafikkmessige omsyn: Tokke skule: Elevar frå Eidsborgbergi frå klasse har rett på skyss til skulen langs riksveg 45 i vinterhalvåret (frå til ). Elevar frå Vistad Gullkopp har rett på skyss i klasse. Når gangvegen er ferdig, fell denne skyssen vekk. Tokke skule Åmdals-Verk: Elevar på 1-4. klassesteget har rett på skyss langs rv 38 på strekninga Bergland- Gaastjønn. Høydalsmo skule: Elevar på klassesteg har rett til skyss langs E134 og på strekninga Tveiten - krysset - Høydalsmo skule. Dette gjeld ikkje elevar som kan fylgje gang- og sykkelveg til skulen. Saksprotokoll i Oppvekstutvalet Rådmannen sin tilråding vart samrøystes vedteke. Som hovudprinsipp gjeld reglane i Opplæringslova med rett til skyss for elevar på 1. klassesteget med over 2 km skuleveg, og for resten av grunnskulen med over 4 km skuleveg. For tilførselsskyss gjeld vedtaket i Telemark fylkesting av med høvesvis inntil 1 og 2 km å gå fram til offentleg transportmiddel. Det vert gjort fylgjande unntak ut frå trafikkmessige omsyn: Tokke skule: Elevar frå Eidsborgbergi frå klasse har rett på skyss til skulen langs riksveg 45 i vinterhalvåret (frå til ). Elevar frå Vistad Gullkopp har rett på skyss i klasse. Når gangvegen er ferdig, fell denne skyssen vekk. Tokke skule Åmdals-Verk: Elevar på 1-4. klassesteget har rett på skyss langs rv 38 på strekninga Bergland- Gaastjønn. Høydalsmo skule: Elevar på klassesteg har rett til skyss langs E134 og på strekninga Tveiten - krysset - Høydalsmo skule. Dette gjeld ikkje elevar som kan fylgje gang- og sykkelveg til skulen. Saksordførar: Joacim Skogsrød

14 Saksprotokoll i Kommunestyret Framlegg frå Tone Sofie D. Solvang, Sp: Elevar på 1-7 klassesteg i Nordbygda har rett på skyss fram til Holtebru. Det vart fyrst røysta over alle pkt utanom Tokke skule frå vedtaket av oppvekstutvalet: Endrings pkt om Tokke skule: Framlegget frå Tone Som hovudprinsipp gjeld reglane i Opplæringslova med rett til skyss for elevar på 1. klassesteget med over 2 km skuleveg, og for resten av grunnskulen med over 4 km skuleveg. For tilførselsskyss gjeld vedtaket i Telemark fylkesting av med høvesvis inntil 1 og 2 km å gå fram til offentleg transportmiddel. Det vert gjort fylgjande unntak ut frå trafikkmessige omsyn: Tokke skule: Elevar frå Eidsborgbergi frå klasse har rett på skyss til skulen langs fv 45 i vinterhalvåret (frå til ). Tokke skule Åmdals-Verk: Elevar på 1-4. klassesteget har rett på skyss langs fv 38 på strekninga Bergland- Gaastjønn. Høydalsmo skule: Elevar på klassesteg har rett til skyss langs E134 og på strekninga Tveiten - krysset - Høydalsmo skule. Dette gjeld ikkje elevar som kan fylgje gang- og sykkelveg til skulen. Elevar på 1-7 klassesteg i Nordbygda har rett på skyss fram til Holtebru. PS 18/12 Telemarksavtale - betaling for born i barnehage og skule Rådmannen si tilråding: 1. Tokke kommune sluttar seg til Telemarksavtala for barnehage og skule. 2. Hovudregelen er at Tokke kommune ikkje innvilgar refusjon for barnehageplass i anna kommune. I særskilde høve kan Oppvekstutvalet gjere unntak.

15 Saksprotokoll i Oppvekstutvalet Framlegg frå Tokke Sp: 1. Born frå grannekommune i barnehage/ skule i Tokke kommune. Tokke kommune er positiv til at skuleelevar og barnehageborn frå grannekommunar nyttar tilbod i Tokke. Satsen for skuleelevar frå grannekommunar er 50% av prisen som er fastsett etter Telemarksavtalen. Satsen for barnehageborn frå grannekommunar er kr 0,- så lenge dette ikkje medfører auka kostnader av særleg grad for Tokke kommune. 2. Born frå Tokke kommune i barnehage / skule i grannekommune. Tokke kommune må betale den pris som grannekommunen krev etter Telemarksavtalen for born frå Tokke som går i barnehage/ skule i grannekommunen. Hovudregelen er at skuleelevane skal gå på skule i Tokke. Hovudutval kan gje dispensasjon for eit steg om gangen, dvs småskule, mellomsteg og ungdomsskule. Det skal meir til for å få dispensasjon jo eldre eleven blir. Hovudregelen er at barnehageborn skal gå i barnehage i Tokke. Hovudutval kan i særskilte tilfelle gje dispensasjon for eit år om gongen. Det vart røysta over rådmannen sin tilråding mot framlegget til Sp. Framlegget til Sp vart vedteke med 4 3 røyster. 1. Born frå grannekommune i barnehage/ skule i Tokke kommune. Tokke kommune er positiv til at skuleelevar og barnehageborn frå grannekommunar nyttar tilbod i Tokke. Satsen for skuleelevar frå grannekommunar er 50% av prisen som er fastsett etter Telemarksavtalen. Satsen for barnehageborn frå grannekommunar er kr 0,- så lenge dette ikkje medfører auka kostnader av særleg grad for Tokke kommune. 2. Born frå Tokke kommune i barnehage / skule i grannekommune. Tokke kommune må betale den pris som grannekommunen krev etter Telemarksavtalen for born frå Tokke som går i barnehage/ skule i grannekommunen.

16 Hovudregelen er at skuleelevane skal gå på skule i Tokke. Hovudutval kan gje dispensasjon for eit steg om gangen, dvs småskule, mellomsteg og ungdomsskule. Det skal meir til for å få dispensasjon jo eldre eleven blir. Hovudregelen er at barnehageborn skal gå i barnehage i Tokke. Hovudutval kan i særskilte tilfelle gje dispensasjon for eit år om gongen. Det vart røysta over rådmannen sin tilråding mot framlegget til Sp. Framlegget til Sp vart vedteke med 4 3 røyster. Saksordførar: Geir Arild Djuve Saksprotokoll i Kommunestyret Framlegg frå Ellen Ofte Jakobsen, KrF: Fremma rådmannen sin tilråding. Det vart røysta over oppvekstutvalets vedtak mot framlegget til Ellen Ofte Jakobsen, KrF/Ap Oppvekstutvalets vedtak vart vedteke med røyster 3. Born frå grannekommune i barnehage/ skule i Tokke kommune. Tokke kommune er positiv til at skuleelevar og barnehageborn frå grannekommunar nyttar tilbod i Tokke. Satsen for skuleelevar frå grannekommunar er 50% av prisen som er fastsett etter Telemarksavtalen. Satsen for barnehageborn frå grannekommunar er kr 0,- så lenge dette ikkje medfører auka kostnader av særleg grad for Tokke kommune. 4. Born frå Tokke kommune i barnehage / skule i grannekommune. Tokke kommune må betale den pris som grannekommunen krev etter Telemarksavtalen for born frå Tokke som går i barnehage/ skule i grannekommunen.

17 Hovudregelen er at skuleelevane skal gå på skule i Tokke. Hovudutval kan gje dispensasjon for eit steg om gangen, dvs småskule, mellomsteg og ungdomsskule. Det skal meir til for å få dispensasjon jo eldre eleven blir. Hovudregelen er at barnehageborn skal gå i barnehage i Tokke. Hovudutval kan i særskilte tilfelle gje dispensasjon for eit år om gongen. PS 18/13 Søknadom auka tilskot til arrangement for utdeling av kulturprisen Rådmannen si tilråding: Det blir gjeve ei støtte på kr ,- til det museet som står for annonsering og praktisk gjennomføring av den årlege kulturpriseutdelinga. Beløpet blir høgda frå Saksprotokoll i Oppvekstutvalet Rådmannen sin tilråding vart samrøystes vedteke. Det blir gjeve ei støtte på kr ,- til det museet som står for annonsering og praktisk gjennomføring av den årlege kulturpriseutdelinga. Beløpet blir høgda frå Saksordførar: Geir Arild Djuve Saksprotokoll i Kommunestyret Oppvekstutvalets vedtak vart samrøystes vedteke. Det blir gjeve ei støtte på kr ,- til det museet som står for annonsering og praktisk gjennomføring av den årlege kulturpriseutdelinga. Beløpet blir høgda frå PS 18/14 Handlingsplan mot vold i nære relasjonar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek Handlingsplanen mot vold i nære relasjonar Eventuelle kostnader til planen vert dekt innanfor ramma i Kostnader utover dette vil bli teke med i budsjett, økonomi og handlingsprogram

18 Ansvar for implementering og igangsetting av vidare arbeid med prosedyrar og eventuelle etatsvise planar, vert lagt til etatssjefane i kvar etat. Saksprotokoll i Eldrerådet Rådmannen sin tilråding vart samrøystes vedteke. 1. Kommunestyret vedtek Handlingsplanen mot vold i nære relasjonar Eventuelle kostnader til planen vert dekt innanfor ramma i Kostnader utover dette vil bli teke med i budsjett, økonomi og handlingsprogram Ansvar for implementering og igangsetting av vidare arbeid med prosedyrar og eventuelle etatsvise planar, vert lagt til etatssjefane i kvar etat. Saksprotokoll i Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Rådmannen sin tilråding vart samrøystes vedteke. 4. Kommunestyret vedtek Handlingsplanen mot vold i nære relasjonar Eventuelle kostnader til planen vert dekt innanfor ramma i Kostnader utover dette vil bli teke med i budsjett, økonomi og handlingsprogram Ansvar for implementering og igangsetting av vidare arbeid med prosedyrar og eventuelle etatsvise planar, vert lagt til etatssjefane i kvar etat. Saksprotokoll i Helse- og sosialutvalet Endringsframlegg frå Erik Skimmeland, KrF: 4. Planen skal diskuteres i HSU med orientering frå administrasjonen kvart år. 5. Planen skal evaluerast seinast i Det vart fyrst røysta over rådmannen sin tilråding, samrøystes vedteke. Endringsframlegget vart samrøystes vedteke. 1. Kommunestyret vedtek Handlingsplanen mot vold i nære relasjonar

19 2. Eventuelle kostnader til planen vert dekt innanfor ramma i Kostnader utover dette vil bli teke med i budsjett, økonomi og handlingsprogram Ansvar for implementering og igangsetting av vidare arbeid med prosedyrar og eventuelle etatsvise planar, vert lagt til etatssjefane i kvar etat. 4. Planen skal diskuteres i HSU med orientering frå administrasjonen kvart år. 5. Planen skal evaluerast seinast i Saksordførar: Olav Storåslid Saksprotokoll i Oppvekstutvalet Rådmannen sin tilråding vart samrøystes vedteke. 1. Kommunestyret vedtek Handlingsplanen mot vold i nære relasjonar Eventuelle kostnader til planen vert dekt innanfor ramma i Kostnader utover dette vil bli teke med i budsjett, økonomi og handlingsprogram Ansvar for implementering og igangsetting av vidare arbeid med prosedyrar og eventuelle etatsvise planar, vert lagt til etatssjefane i kvar etat. Saksordførar : Mona Sofie Skafså Saksprotokoll i Kommunestyret Helse- og sosialutvalets vedtak vart samrøystes vedteke. 1. Kommunestyret vedtek Handlingsplanen mot vold i nære relasjonar Eventuelle kostnader til planen vert dekt innanfor ramma i Kostnader utover dette vil bli teke med i budsjett, økonomi og handlingsprogram Ansvar for implementering og igangsetting av vidare arbeid med prosedyrar og eventuelle etatsvise planar, vert lagt til etatssjefane i kvar etat. 4. Planen skal diskuteres i HSU med orientering frå administrasjonen kvart år. 5. Planen skal evaluerast seinast i 2022.

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sverre Bakke MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sverre Bakke MEDL SP Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 12.02.2019 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Arne Heggtveit MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Arne Heggtveit MEDL SP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 25.04.2018 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø MEDL SP Knut Kristian Vadder MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø MEDL SP Knut Kristian Vadder MEDL SP Tokke kommune Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 14.02.2017 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vidar Vindal i sak 19/1 Birgit Johanne K Olsnes i sak 19/7

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vidar Vindal i sak 19/1 Birgit Johanne K Olsnes i sak 19/7 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 30.01.2019 Møtetid: 08:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lene Mostøyl MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lene Mostøyl MEDL SP Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Møterom Sentral, Tokke kommunehus Møtedato: 02.05.2018 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 08.05.2019 Møtetid: 09:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 19.09.2017 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Birgit J. Kovajord Olsnes Medlem SP Tahar Haddad Medlem AP

Birgit J. Kovajord Olsnes Medlem SP Tahar Haddad Medlem AP Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 25.10.2016 Møtetid: 18:00 Møteslutt: SP Sverre Bakke Medlem SP Sigrunn Taraldlien Medlem AP Olav

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vidar Ragnvaldson Vindal MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vidar Ragnvaldson Vindal MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 25.10.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 27.02.2019 Møtetid: 09:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 28.02.2018 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Olsnes Kjell Magne Grave MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Olsnes Kjell Magne Grave MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 27.03.2019 Møtetid: 09:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vidar Ragnvaldson Vindal MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vidar Ragnvaldson Vindal MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 08.02.2017 Møtetid: 08:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Monica Borgen MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Monica Borgen MEDL SP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 02.05.2018 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Alice Vågslid MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Alice Vågslid MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 20.06.2017 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 21.10.2015 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 13.10.2015 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:00 Møteslutt: 16:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:00 Møteslutt: 16:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 19.09.2012 Møtetid: 11:00 Møteslutt: 16:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad:, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt:

Utval: Møtestad:, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad:, Tokke kommunehus Møtedato: 19.10.2016 Møtetid: 10:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tone Dale

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL. Olsnes Hilde Alice Vågslid MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL. Olsnes Hilde Alice Vågslid MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 07.11.2018 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 04.10.2017 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 15.03.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 29.06.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 28.02.2018 Møtetid: 08:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 23.05.2018 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Vadder Midtbø MEDL SP Arne Nordbø MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Vadder Midtbø MEDL SP Arne Nordbø MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 01.11.2012 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 13:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 19.03.2019 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:30 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 11.06.2013 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 27.04.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Arne Heggtveit MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Arne Heggtveit MEDL SP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 21.09.2016 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 19.11.2018 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresal, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:

Utval: Møtestad: Kommunestyresal, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresal, Tokke kommunehus Møtedato: 04.05.2017 Møtetid: 09:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 24.10.2018 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 16.11.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 02.12.2015 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Vest-Telemark Museum Møtedato: Møtetid: 17:00 Møteslutt: 20:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Vest-Telemark Museum Møtedato: Møtetid: 17:00 Møteslutt: 20:00 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Vest-Telemark Museum Møtedato: 16.10.2012 Møtetid: 17:00 Møteslutt: 20:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresal, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 13:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresal, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 13:00 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresal, Tokke kommunehus Møtedato: 14.02.2019 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 13:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kommunstyresal, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kommunstyresal, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunstyresal, Tokke kommunehus Møtedato: 06.09.2018 Møtetid: 09:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vidar Ragnvaldson Vindal MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vidar Ragnvaldson Vindal MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 24.01.2018 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arne Nordbø MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arne Nordbø MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 28.05.2013 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:10:30 (politikeropplæring 12:00 og frametter)

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:10:30 (politikeropplæring 12:00 og frametter) Tokke kommune Kommunestyret Møteprotokoll Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: 09:00 Møteslutt:10:30 (politikeropplæring 12:00 og frametter) Fylgjande faste

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtedato: 10.01.2012 Møtetid: 08:00 Slutt:12:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

ikkje) Vidar Ragnvaldson Vindal Medlem AP Jarand Felland Ordførar SP

ikkje) Vidar Ragnvaldson Vindal Medlem AP Jarand Felland Ordførar SP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Hallbjønnsekken Møtedato: 19.12.2016 Møtetid: 10:00 Slutt: 13:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tone Dale

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 17:15

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 17:15 Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 16.05.2012 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 17:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 08.02.2017 Møtetid: 08:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 22.08.2012 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 12:35 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 30.08.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Eldrerådet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 01.11.2017 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tahar

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 03.02.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 11:15

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 11:15 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 02.10.2013 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 11:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 22.10.2014 Møtetid: 10:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:30

Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:30 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 30.11.2017 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 27.03.2019 Møtetid: 08:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Godtland MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Godtland MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Anne Lise Eklund

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Anne Lise Eklund Tokke kommune Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Utval: Møtestad: Møteron sentral, Tokke kommunehus Møtedato: 01.11.2018 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL. Olsnes Kjell Magne Grave MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL. Olsnes Kjell Magne Grave MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 12.09.2018 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Tokke kommune Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 13.03.2018 Møtetid: 18:00 Møteprotokoll Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tone Dale Solvang Varaordførar SP Birgit Johanne Kovajord Medlem

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tone Dale Solvang Varaordførar SP Birgit Johanne Kovajord Medlem Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 05.09.2019 Møtetid: 09.31 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:30 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 03.06.2014 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Solbu Medlem AP Thor Arne Heggtveit Medlem SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Solbu Medlem AP Thor Arne Heggtveit Medlem SP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 15.04.2015 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:

Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 07.09.2017 Møtetid: 09:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 13.11.2018 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 09.11.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 16:10

Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 16:10 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 16:10 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 31.08.2016 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona S Skafså Medl AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona S Skafså Medl AP Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: Kommunestyresal, Tokke kommunehus Møtedato: 11.09.2019 Møtetid: 09.00 Møteslutt: 13:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Magne Grave VORDF AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Magne Grave VORDF AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke Kommunehus Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 13:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 24.10.2018 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunesstyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 13:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Sverre Bakke Nestleder SP Åge Verpe Medlem SP

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Sverre Bakke Nestleder SP Åge Verpe Medlem SP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 14.02.2018 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Arne Heggtveit MEDL SP Mette Lillegård i sak 15/17, 15/19 og 15/20

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Arne Heggtveit MEDL SP Mette Lillegård i sak 15/17, 15/19 og 15/20 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Høydalsmo samfunnshus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:50

Utval: Møtestad: Høydalsmo samfunnshus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:50 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Høydalsmo samfunnshus Møtedato: 21.05.2019 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:50 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer. Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer. Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Eldrerådet Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 08.11.2016 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:20 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 14.03.2012 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 14:40 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: 15.01.2013 Møtetid: 09:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Anne Vadder Midtbø Olav Seltveit Urbø MEDL MEDL

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Anne Vadder Midtbø Olav Seltveit Urbø MEDL MEDL Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Møterom - Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 09.04.2014 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 13:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 15.08.2013 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:30

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 13.05.2015 Møtetid: 11:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresal, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:

Utval: Møtestad: Kommunestyresal, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresal, Tokke kommunehus Møtedato: 22.05.2019 Møtetid: 09:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunstyresal, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:00

Utval: Møtestad: Kommunstyresal, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:00 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunstyresal, Tokke kommunehus Møtedato: 15.11.2018 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Nestleder

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Nestleder Tokke kommune Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Utval: Møtestad: Møterom sentral, Tokke kommunehus Møtedato: 02.02.2016 Møtetid: 14:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sverre Bakke NESTL SP Åge Verpe MEDL SP Anne Irene Anundskås MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sverre Bakke NESTL SP Åge Verpe MEDL SP Anne Irene Anundskås MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 08.03.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø MEDL SP. Thor Arne Heggtveit

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø MEDL SP. Thor Arne Heggtveit Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 20.09.2016 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Alice Vågslid MEDL AP. Kjell Magne Grave

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Alice Vågslid MEDL AP. Kjell Magne Grave Tokke kommune Møteprotokoll Valstyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 08.05.2019 Møtetid: 09:15 09:45 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tone

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Alice Vågslid MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Alice Vågslid MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Valstyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 20.06.2017 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tone

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes frå kl 13:15

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes frå kl 13:15 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 22.11.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Tokke kommune Møteprotokoll Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Utval: Møtestad: Møterom sentral, Tokke kommunehus Møtedato: 08.11.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades:

Detaljer

Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:45

Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:45 Tokke kommune Møteprotokoll Utviklingsutvalet Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 15.11.2018 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:45 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Helse- og sosialutvalet Møtestad: Helsesenteret Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Helse- og sosialutvalet Møtestad: Helsesenteret Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Helse- og sosialutvalet Møtestad: Helsesenteret Møtedato: 08.03.2012 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30 Møteslutt: 12:30

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30 Møteslutt: 12:30 Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 15.05.2013 Møtetid: 10:30 Møteslutt: 12:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Kultur- og oppvekstutvalet

Kultur- og oppvekstutvalet Tokke kommune Møteprotokoll Kultur- og oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommune Møtedato: 01.11.2011 Møtetid: 09:00 Slutt:12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 (starta med synfaring Vinje 09:00)

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 (starta med synfaring Vinje 09:00) Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 11.09.2013 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 (starta med synfaring Vinje 09:00) Fylgjande faste medlemmer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mari Anette Solvang LEIAR SP Monica Borgen MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mari Anette Solvang LEIAR SP Monica Borgen MEDL SP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 31.05.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 13.11.2012 Møtetid: 10:00 Møteslutt:16:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:00 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 02.09.2014 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Nestleder

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Nestleder Tokke kommune Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Utval: Møtestad: Møterom Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 31.10.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sverre Bakke NESTL SP Olav Storåslid MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sverre Bakke NESTL SP Olav Storåslid MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 08.11.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erik Skimmeland MEDL KRF

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erik Skimmeland MEDL KRF Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 07.12.2011 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 16:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erik Skimmeland MEDL KRF Anne Irene Anundskås MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erik Skimmeland MEDL KRF Anne Irene Anundskås MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 07.09.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erik Skimmeland MEDL KRF

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erik Skimmeland MEDL KRF Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 27.01.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer