Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer"

Transkript

1 Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 08:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Ingrid Vadder Medlem Thor Arne Heggtveit Medlem SP Anne Vadder Midtbø Medlem Hilde Alice Vågslid Medlem AP Tone Sofie Dale Solvang Nestleder SP Vidar Ragnvaldson Vindal Medlem AP Jarand Felland Leiar SP Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL SP Olsnes Kjell Magne Grave Anne Vadder Midtbø MEDL MEDL (forfall fom. sak 19/10) AP Fylgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Sverre Bakke Birgit Johanne Kovajord SP Olsnes Tor Øystein Gravdal Silje Merete Østvedt Skjellaug (fom sak 19/10) Kjell Magne Grave Anne vadder Midtbø AP Til stades frå administrasjonen: Navn Stilling John Kleiv Rådmann Niina Laaksonen Personalsjef Finn Arne Askje Kommunalsjef for oppvekst, kultur og idrett Ann Wraa Kommunalsjef for helse og omsorg Protokollunderskrifter:

2

3 Saksliste Utvalssaksnr Innhald Referatsaker RS 19/26 Mona Sofie Skafså - Aksept av 100% fast tilsetjing som psykiatrisk vernepleiar for tida ved helse og omsorgsetaten avd psykiske helse- og rus RS 19/27 Silje Marcussen - Aksept av 50% fast tilsetjing som off godkjent helsefagarbeidar for tida ved helse- og omsorgsetaten RS 19/28 Berit Bekk - Aksept av 61% fast tilsetjing for tida ved Tokke kommune RS 19/29 Alise Finkenhagen - Aksept av 100% fast tilsetjing som reinhaldsoperatør/assistent/fagarbeidar for tida ved plan, næring og teknisk etat RS 19/30 Gunn Siri Haugan Vindal - Aksept av 100% fast tilsetjing som bioingeniør for tida ved Tokke legekontor RS 19/31 Mona Skaufel Seltveit - Aksept av 100% fast tilsetjing for tida ved Tokke kommune RS 19/32 Silje A. Kyrkjebø - Oppseiing av 100% fast stilling som off godkjent sjukepleiar RS 19/33 Anne Aa Slettetveit - Aksept av 100% fast tilsetjing som fagarbeidar for tida ved helse- og omsorgsetaten RS 19/34 May Karin Haugen Nordbø - Aksept av 50% fast tilsetjing som off godkjent sjukepleiar for tida ved helse- og omsorgsetaten RS 19/35 Signe Gardsteig Oppseiing av 100% fast stilling som helsesjukepleiar ved for tida Tokke helsestasjon frå RS 19/36 Hilde Kraknes Rinde - Aksept av 100% fast tilsetjing som off godkjent sjukepleiar for tida ved helse- og omsorgsetaten RS 19/37 Marianne Skriudalen - Oppseiing av stilling som avdelingsleiar helse ved for tida helse- og omsorgsetaten RS 19/38 Kirsten Gjerlid Oppebøen - Oppseiing av delar av stilling RS 19/39 Signe Gardsteig - Aksept av tilbod om tilsetjing som off godkjent sjukepleiar ved for tida helse- og omsorgsetaten RS 19/40 Alexandra Elise Prent - Aksept av 26,76% fast tilsetjing som pleieassistent for tida ved helse- og omsorgsetaten heimetenesta RS 19/41 Ida Birgitte J Ståland - Aksept av 44,60% fast tilsetjing som off godkjent helsefagarbeidar for tida ved helse- og omsorgsetaten RS 19/42 Khalid Ahmed Ibrahim - Aksept av 17,37% fast tilsetjing som pleiemedarbeidar for tida ved helse- og omsorgsetten Delegerte vedtak DS 19/15 Øystein Tjønn Jacobsen - Svar på søknad om redusert stilling skuleåret DS 19/16 Anne Kvaale Bjerk - Svar på søknad om redusert stilling for skuleåret Lukka

4 DS 19/17 Marie Veslestaul - Svar på søknad om redusert stilling skuleåret DS 19/18 Nils Helge Fosse - Svar på søknad om permisjon frå delar av stilling DS 19/19 Ingvild Leivsdotter Lilletvedt - Svar på søknad om redusert stilling skuleåret DS 19/20 Ingunn Slettetveit - Svar på søknad om redusert stilling i perioden DS 19/21 Viviana A. Aguilera Burgos - Svar på søknad om redusert stilling i perioden DS 19/22 Kjersti Solli - Svar på søknad om redusert stilling for skuleåret DS 19/23 Marte Stordrange Utistog - Svar på søknad om redusert stilling i perioden PS 19/7 PS 19/8 PS 19/9 PS 19/10 PS 19/11 PS 19/12 Politiske saker Videreføring av stilling som avdelingsleiar i helseavdelinga Midlertidig auke av plass på institusjon Omgjøring av fagarbeidarstilling til sjukepleiarstilling Viderføring/Kunngjering av 100 % fast stillings om helsesjukepleiar for tida ved avdeling for helse og omsorg Vikarstilling i barnehagen - vikarbank Kombinasjonsklasse - samarbeid med Fylkeskommune

5 Referatsaker RS 19/26 Mona Sofie Skafså - Aksept av 100% fast tilsetjing som psykiatrisk vernepleiar for tida ved helse og omsorgsetaten avd psykiske helse- og rus RS 19/27 Silje Marcussen - Aksept av 50% fast tilsetjing som off godkjent helsefagarbeidar for tida ved helse- og omsorgsetaten RS 19/28 Berit Bekk - Aksept av 61% fast tilsetjing for tida ved Tokke kommune RS 19/29 Alise Finkenhagen - Aksept av 100% fast tilsetjing som reinhaldsoperatør/assistent/fagarbeidar for tida ved plan, næring og teknisk etat RS 19/30 Gunn Siri Haugan Vindal - Aksept av 100% fast tilsetjing som bioingeniør for tida ved Tokke legekontor RS 19/31 Mona Skaufel Seltveit - Aksept av 100% fast tilsetjing for tida ved Tokke kommune RS 19/32 Silje A. Kyrkjebø - Oppseiing av 100% fast stilling som off godkjent sjukepleiar RS 19/33 Anne Aa Slettetveit - Aksept av 100% fast tilsetjing som fagarbeidar for tida ved helse- og omsorgsetaten RS 19/34 May Karin Haugen Nordbø - Aksept av 50% fast tilsetjing som off godkjent sjukepleiar for tida ved helse- og omsorgsetaten RS 19/35 Signe Gardsteig Oppseiing av 100% fast stilling som helsesjukepleiar ved for tida Tokke helsestasjon frå RS 19/36 Hilde Kraknes Rinde - Aksept av 100% fast tilsetjing som off godkjent sjukepleiar for tida ved helse- og omsorgsetaten RS 19/37 Marianne Skriudalen - Oppseiing av stilling som avdelingsleiar helse ved for tida helse- og omsorgsetaten RS 19/38 Kirsten Gjerlid Oppebøen - Oppseiing av delar av stilling RS 19/39 Signe Gardsteig - Aksept av tilbod om tilsetjing som off godkjent sjukepleiar ved for tida helse- og omsorgsetaten RS 19/40 Alexandra Elise Prent - Aksept av 26,76% fast tilsetjing som pleieassistent for tida ved helse- og omsorgsetaten heimetenesta RS 19/41 Ida Birgitte J Ståland - Aksept av 44,60% fast tilsetjing som off godkjent helsefagarbeidar for tida ved helse- og omsorgsetaten RS 19/42 Khalid Ahmed Ibrahim - Aksept av 17,37% fast tilsetjing som pleiemedarbeidar for tida ved helse- og omsorgsetten

6 Delegerte vedtak DS 19/15 Øystein Tjønn Jacobsen - Svar på søknad om redusert stilling skuleåret DS 19/16 Anne Kvaale Bjerk - Svar på søknad om redusert stilling for skuleåret DS 19/17 Marie Veslestaul - Svar på søknad om redusert stilling skuleåret DS 19/18 Nils Helge Fosse - Svar på søknad om permisjon frå delar av stilling DS 19/19 Ingvild Leivsdotter Lilletvedt - Svar på søknad om redusert stilling skuleåret DS 19/20 Ingunn Slettetveit - Svar på søknad om redusert stilling i perioden DS 19/21 Viviana A. Aguilera Burgos - Svar på søknad om redusert stilling i perioden DS 19/22 Kjersti Solli - Svar på søknad om redusert stilling for skuleåret DS 19/23 Marte Stordrange Utistog - Svar på søknad om redusert stilling i perioden

7 Politiske saker PS 19/7 Videreføring av stilling som avdelingsleiar i helseavdelinga % ubrukt stillingheimel frå helsestasjon blir lagt til stillings om avdelingsleiar for helseavdelinga. 2. Etaten ber om 30 % i friska midlar til finansiering av ei 100 % stilling som avdelingsleiar for helseavdelinga. Finansiering på kr vert teken frå disposisjonsfond % stilling som avdelingsleiar i helseavdelinga blir lyst ut så fort som råd, med atterhald om kommunestyrets godkjenning. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke % ubrukt stillingheimel frå helsestasjon blir lagt til stillings om avdelingsleiar for helseavdelinga. 2. Etaten ber om 30 % i friska midlar til finansiering av ei 100 % stilling som avdelingsleiar for helseavdelinga. Finansiering på kr vert teken frå disposisjonsfond % stilling som avdelingsleiar i helseavdelinga blir lyst ut så fort som råd, med atterhald om kommunestyrets godkjenning PS 19/8 Midlertidig auke av plass på institusjon Tokke kommune aukar midlertidig med to plasser på institusjon, til totalt 30 plassar, i ei periode frem til og med desember Tiltaket evalueras fortløypande og rapporteras månadleg til formannskapet og til HSU. Ekstra utgifter vert dekt frå disposisjonsfond. Endringsframlegg/presisering til siste avsnitt i Rådmannen si tilråding frå Thor Arne Heggtveit; Ekstra utgifter kr vert dekt frå disposisjonsfond. Det vart fyrst røysta over dei to fyrste setningane i rådmannen si tilråding. Samrøystes vedteke.

8 Det vart røysta over endringsframlegg frå Thor Arne Heggtveit mot siste setning i rådmannen si tilråding. Framlegg frå Thor Arne Heggtveit vart samrøystes vedteke. Tokke kommune aukar midlertidig med to plasser på institusjon, til totalt 30 plassar, i ei periode frem til og med desember Tiltaket evalueras fortløypande og rapporteras månadleg til formannskapet og til HSU. Ekstra utgifter kr vert dekt frå disposisjonsfond. PS 19/9 Omgjøring av fagarbeidarstilling til sjukepleiarstilling Ei ledig 50 % stilling som fagarbeidar blir gjort om til ei 50 % sjukepleiarstilling. Stillinga blir lagt til ei anna 50 % stilling, slik at stillinga blir 100 % sjukepleiarstilling. Stillinga blir lyst ut så fort som råd. Framlegg frå Hilde Alice Vågslid, Tokke AP; Om at saka vart utsett. Det vart røysta over framlegg frå Hilde Alice Vågslid, Tokke AP mot rådmannen si tilråding. Framlegg frå Hilde Alice Vågslid, Tokke AP vart vedteken 6-3. Saka vart utsett. PS 19/10 Viderføring/Kunngjering av 100 % fast stillings om helsesjukepleiar for tida ved avdeling for helse og omsorg Stillinga som helsesjukepleiar blir vidareført og lyses ut så fort som råd.

9 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. Stillinga som helsesjukepleiar blir vidareført og lyses ut så fort som råd. PS 19/11 Vikarstilling i barnehagen - vikarbank 1. OKI opprettar ei vikarstilling (samla 100%) i barnehagen 2. Utgifter for stillingane blir finansiert gjennom sjukelønnsrefusjon og vikarbudsjettet i OKI. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. 1. OKI opprettar ei vikarstilling (samla 100%) i barnehagen 2. Utgifter for stillingane blir finansiert gjennom sjukelønnsrefusjon og vikarbudsjettet i OKI. PS 19/12 Kombinasjonsklasse - samarbeid med Fylkeskommune Tokke kommune inngår avtale om eit samarbeid med å etablere ei kombinasjonsklasse ved Vest-Telemark vidaregåande skule. Avtala gjeld for skuleåret. Nabokommunane får høve til å kjøpe plassar i kombinasjonsklassa til ein pris på 50% av beløpet i Telemarksavtala. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke.

10 Tokke kommune inngår avtale om eit samarbeid med å etablere ei kombinasjonsklasse ved Vest-Telemark vidaregåande skule. Avtala gjeld for skuleåret. Nabokommunane får høve til å kjøpe plassar i kombinasjonsklassa til ein pris på 50% av beløpet i Telemarksavtala.