Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer"

Transkript

1 Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 08:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Ingrid Vadder Medlem Kjell Magne Grave Medlem AP Anne Vadder Midtbø Medlem Tone Sofie Dale Solvang Nestleder SP Jarand Felland Leiar SP Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Arne Heggtveit MEDL SP Birgit Johanne Kovajord MEDL SP Olsnes Hilde Alice Vågslid MEDL AP Vidar Ragnvaldson Vindal MEDL AP Fylgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Knut Kristian Vadder Thor Arne Heggtveit SP Laila Karlsen Taraldlien Birgit Johanne Kovajord SP Olsnes Solbjørg Frantzen Hilde Alice Vågslid AP Tor Øystein Gravdal Vidar Ragnvaldson Vindal AP Til stades frå administrasjonen: Navn Stilling John Kleiv Rådmann Niina Personalsjef Laaksonen Gunhild Austjord Plan, næring- og teknisk sjef Ann Wraa Helse- og omsorgsjef Protokollunderskrifter:

2 Saksliste Utvalssaksnr Innhald Referatsaker RS 18/15 Yasin Yusuf Khalif - Aksept av 40% tilsetjing som assisten i skule i tida for tida ved Tokke skule RS 18/16 Vibeke Beisland - Aksept av 50% fast stilling som konsulent ved for tida etat for Organisasjon Arkiv og Ikt RS 18/17 Gjylyshahe Beka - Aksept av 10% vikariat som assistent i tida for tida ved Dalen barnehage RS 18/18 Runa Fetveit - aksept av tilsetjing i 40% vikariat som assistent for tida ved Høydalsmo barnehage frå RS 18/19 Janne Elisabeth Tvitekkja - Aksept av 100% vikariat som off godkjent sjukepleia for tida ved Tokke helsesenter i tida RS 18/20 Bartlomiej Kamil Martyna - Aksept av 100% vikariat som reinhaldar for tida ved plan,næring og teknisk i tida RS 18/21 Margit Irene Kleiv - aksept av 80% fast tilsetjing som off godkjent sjukepleiar for tida ved helse- og omsorgsetaten heimetenesta RS 18/22 Maj-Lena Knudsen - Aksept av 40% fast tilsetjing som heimehjelp for tida ved heimetenesta RS 18/23 Andrea Vinjerui - Aksept av 70% vikariat som assistent for tida ved Dalen barnehage i tida RS 18/24 Anne Torunn Vadder - aksept av 91% fast tilsetjing som off godkjent hjelpepleiar frå for tida ved helse- og omsorgsetaten RS 18/25 Berit Bergsland - Oppseiing av 50% fast stilling som assistent ved for tida Tokke SFO frå og med RS 18/26 Charlotte Lundeberg - Aksept av inntil 50% vikariat som lærar for tida ved vaksenopplæringa i tida RS 18/27 Per Wraa - Aksept av 100% fast tilsetjing som skog-og utmarksrådgjevar for tida ved plan, næring og teknisk etat DS 18/7 DS 18/8 DS 18/9 Delegerte vedtak Gunn Ragnhild Moen - Svar på søknad om permisjon i perioden Viviana Burgos - Svar på søknad om redusert stilling i perioden Bidil Skogli - Svar på søknad om redusert stilling som lærar ved for tida Tokke skule i perioden DS 18/10 Elin Solbu - Svar på søknad om reduksjon av stillingsprosent 2018/2019 PS 18/2 Politiske saker Vidareføring/ kunngjering av to stillingar på inntil 100% som reinhaldarar ved PNT Lukka X

3 PS 18/3 Prøveprosjekt vikarbank helse- og omsorgsetaten

4 Referatsaker RS 18/15 Yasin Yusuf Khalif - Aksept av 40% tilsetjing som assisten i skule i tida for tida ved Tokke skule RS 18/16 Vibeke Beisland - Aksept av 50% fast stilling som konsulent ved for tida etat for Organisasjon Arkiv og Ikt RS 18/17 Gjylyshahe Beka - Aksept av 10% vikariat som assistent i tida for tida ved Dalen barnehage RS 18/18 Runa Fetveit - aksept av tilsetjing i 40% vikariat som assistent for tida ved Høydalsmo barnehage frå RS 18/19 Janne Elisabeth Tvitekkja - Aksept av 100% vikariat som off godkjent sjukepleia for tida ved Tokke helsesenter i tida RS 18/20 Bartlomiej Kamil Martyna - Aksept av 100% vikariat som reinhaldar for tida ved plan,næring og teknisk i tida RS 18/21 Margit Irene Kleiv - aksept av 80% fast tilsetjing som off godkjent sjukepleiar for tida ved helse- og omsorgsetaten heimetenesta RS 18/22 Maj-Lena Knudsen - Aksept av 40% fast tilsetjing som heimehjelp for tida ved heimetenesta RS 18/23 Andrea Vinjerui - Aksept av 70% vikariat som assistent for tida ved Dalen barnehage i tida RS 18/24 Anne Torunn Vadder - aksept av 91% fast tilsetjing som off godkjent hjelpepleiar frå for tida ved helse- og omsorgsetaten RS 18/25 Berit Bergsland - Oppseiing av 50% fast stilling som assistent ved for tida Tokke SFO frå og med RS 18/26 Charlotte Lundeberg - Aksept av inntil 50% vikariat som lærar for tida ved vaksenopplæringa i tida RS 18/27 Per Wraa - Aksept av 100% fast tilsetjing som skog-og utmarksrådgjevar for tida ved plan, næring og teknisk etat

5 Delegerte vedtak DS 18/7 Gunn Ragnhild Moen - Svar på søknad om permisjon i perioden DS 18/8 Viviana Burgos - Svar på søknad om redusert stilling i perioden DS 18/9 Bidil Skogli - Svar på søknad om redusert stilling som lærar ved for tida Tokke skule i perioden DS 18/10 Elin Solbu - Svar på søknad om reduksjon av stillingsprosent 2018/2019

6 Politiske saker PS 18/2 Vidareføring/ kunngjering av to stillingar på inntil 100% som reinhaldarar ved PNT Rådmannen si tilråding: To stillingar på inntil 100% som ambulerande reinhaldarar ved PNT etaten vert lyst ut snarast. Leiande reinhaldar på Dalen aukar den leiande delen frå 20 40% av stillinga si. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet Rådmannen sin tilråding vart samrøystes vedteke. Vedtak To stillingar på inntil 100% som ambulerande reinhaldarar ved PNT etaten vert lyst ut snarast. Leiande reinhaldar på Dalen aukar den leiande delen frå 20 40% av stillinga si. PS 18/3 Prøveprosjekt vikarbank helse- og omsorgsetaten Rådmannen si tilråding: 1. Helse -og omsorgsetaten opprettar inntil 2 faste stillingar i vikarbank for helse og omsorgsetaten. 1 sjukepleiarstilling og 1 helsefagarbeidarstilling. 2. Utgifter for stillingane blir finansiert gjennom sjukelønnsrefusjon og vikarbudsjettet i helse- og omsorg. 3. Helse- og omsorgssjef rapporterer framdrift og resursbruk direkte til HSU. Saksprotokoll i Helse- og sosialutvalet Framlegg frå Sverre Bakke, Sp: Sverre Bakke la fram fyljande forslag til vedtak: Eg gjev famlegg om at saka vert utsett. Eg grunngjeve dette med følgjande: 1. Tokke kommunestyre har vedteke ein bemanningsnorm på 1,0. Dette prøvar den. 2. Nye stillingar må takas i budsjett dersom det ikkje er spesielle grunnar. 3. Det må komme konkrete framlegg til reduksjon av sjukefråvær før vi tilsett folk til å avhjelpe dette.

7 4. Finanisering av stillingane er ikkje til stades. HO går med underskot og finanisering er refusjon frå NAV pga sjukefråvær. Det var røysta over rådmannen sin tilråding mot framlegget til Bakke. Rådmannen sin tilråding vart vedteke med 5 1 røyster. Vedtak 1. Helse -og omsorgsetaten opprettar inntil 2 faste stillingar i vikarbank for helse og omsorgsetaten. 1 sjukepleiarstilling og 1 helsefagarbeidarstilling. 2. Utgifter for stillingane blir finansiert gjennom sjukelønnsrefusjon og vikarbudsjettet i helse- og omsorg. 3. Helse- og omsorgssjef rapporterer framdrift og resursbruk direkte til HSU. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet Nytt pkt 2: Vikarbanken er eit prøveprosjekt over eit år. Det vart røysta over HSU sitt vedtak mot rådmannen sin tilråding med nytt pkt 2. Rådmannen sin tilråding med nytt punkt 2 vart samrøystes vedteke. Vedtak 1. Helse -og omsorgsetaten opprettar inntil 2 faste stillingar i vikarbank for helse og omsorgsetaten. 1 sjukepleiarstilling og 1 helsefagarbeidarstilling. 2. Vikarbanken er eit prøveprosjekt over eit år. 3. Utgifter for stillingane blir finansiert gjennom sjukelønnsrefusjon og vikarbudsjettet i helse- og omsorg. 4. Helse- og omsorgssjef rapporterer framdrift og resursbruk direkte til HSU.