SKITNE PENGER KAMPEN MOT SKATTEPARADISENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKITNE PENGER KAMPEN MOT SKATTEPARADISENE"

Transkript

1 SKITNE PENGER KAMPEN MOT SKATTEPARADISENE

2 ATTAC BLE DANNET ETTER DEN STORE FINANSKRISEN I ASIA PÅ SLUTTEN AV 1990-TALLET, MED MÅL OM Å FÅ DEMOKRATISK KONTROLL OVER FINANSMARKEDENE. ATTAC ER EN FRANSK FORKORTELSE FOR «ASSOCIATION POUR LA TAXATION DES TRANSACTIONS FINANCIÈRE ET L'AIDE AUX CITOYENS», ALTSÅ EN BEVEGELSE FOR EN SKATT PÅ FINANSTRANSAKSJONER OG HJELP TIL BORGERNE. KAMPEN MOT SKATTEPARADISENE ER EN SENTRAL DEL AV ARBEIDET TIL ATTAC.

3 SKITNE PENGER 3 66 % skatteunndragelse 31 % kriminelle pengestrømmer som narkotika og våpen 3 % korrupsjon Med skitne penger tenker de fleste på penger som er tjent på kriminalitet som narkotika og våpen, og korrupsjon. Men penger som blir gjemt unna for å unngå å betale skatt er også skitne penger. Dette er et mye større problem: det utgjør to tredjedeler av alle skitne penger. Skatteparadisene spiller en viktig rolle i skatteunndragelsen. Attac vil skitne penger til livs. Derfor setter vi skatteparadiser og skatterettferd på dagsorden.

4 4 DETTE ER ENTEN VERDENS STØRSTE BYGNING ELLER VERDENS STØRSTE SKATTEBEDRAGERI USAs president Barack Obama da han fikk høre at selskaper holder til i samme bygg på Cayman Islands. Visste du at KRONER ER PLASSERT I SKATTEPARADIS? DE STØRSTE VERDIENE FINNES I SKATTEPARADISENE USA, STOR- BRITANNIA OG CAYMAN ISLANDS.

5 5 Visste du at... DET ÅRLIG FORSVINNER KRONER I SKITNE PENGER FRA UTVIKLINGSLAND? SKATTEPARADIS Skatteparadis gjør det lettere å skjule skitne penger. Her kan man opprette et selskap, uten å si hvem som eier det eller vise frem regnskap. Men det som ofte er et krav, er at selskapet ikke kan drive med virksomhet i skatteparadiset. Gjennom «postboksselskaper» får selskapene en adresse i skatteparadiset slik at de kan flytte penger på papiret og unngå skatt. Og skatteparadisene brukes. På De britiske jomfruøyene i Karibia er det innbyggere og over registrerte selskaper. Cayman Islands er et annet eksempel. Denne øya har blitt et av verdens største finanssentra. Her finner du avleggere av mange av de store internasjonale selskapene, men det meste av det som foregår i dette skatteparadiset styres fra steder som New York, London og Tokyo.

6 6 HER ER VERDENS SKATTEPARADIS Her finner du alle verdens skatteparadis. De ti viktigste skatteparadisene er uthevet. Dess mørkere flagget er, dess større er graden av hemmelighold. De 10 viktigste skatteparadisene og grad av hemmelighold i prosent 1. USA 92% 2. Luxembourg 87% 3. Sveits 100% 4. Cayman Islands 92% 5. UK (City of London) 42% 6. Irland 62% 7. Bermuda 92% 8. Singapore 79% 9. Belgia 73% 10. Hong Kong 62%

7 7 Kilde: Tax Justice Network, Financial Secrecy Index (2009)

8 8 Morselskap ~ Handel Datterselskap Datterselskap

9 9 Visste du at... MER ENN 60% AV ALL VERDENSHANDEL SKJER MELLOM DATTERSELSKAPER INNEN SAMME SELSKAP?? HVORDAN MULTINASJONALE SELSKAP ER BYGD OPP Et multinasjonalt selskap består gjerne av et «morselskap» i ett land, som eier «datterselskaper» i flere andre land. De ulike datterselskapene «kjøper» og «selger» varer seg imellom selv om alle selskapene har samme eier. Et selskap som selger bukser, kan for eksempel ha et datterselskap som lager stoff i ett land, en fabrikk som syr bukser i et annet land, et finansieringsselskap som skaffer penger til driften i et tredje land, et selskap som sørger for transport og markedsføring i et fjerde land, før buksa så selges av et salgsselskap i et femte land. Ofte er finansieringsdelen av selskapet registrert i skatteparadis.

10 10 Overskudd i Uganda Overskudd i Norge Overskudd i skatteparadiset. Ingen skatt Andel skatt i Uganda Andel skatt i Norge Overskudd i Uganda Overskudd i Norge Andel skatt i Uganda Andel skatt i Norge Overskudd og skatt uten bruk av skatteparadis Overskudd og skatt med skatteparadis

11 11 Visste du at KRONER FORSVINNER ÅRLIG UT AV UTVIKLINGSLAND PÅ GRUNN AV FEILPRISING? GOOGLE BETALER BARE 2,4% I SKATT? FLYTTING AV OVERSKUDD TIL SKATTEPARADIS Selskapet skal betale skatt av fortjenesten i datterselskapet i det enkelte land. Men mange prøver å jukse slik at mest mulig av fortjenesten havner i skatteparadiset, for der er det liten eller ingen skatt. Dette gjør de ved å sette helt feil pris på varene. Virkelige eksempler på feilprisede varer er plastbøtter til 5300 kroner stykket og rakettkastere solgt for 280 kroner per stykk. Slik feilprising er bare én måte å unndra skatt på. Det finnes mange andre måter, og selskapene blir stadig mer kreative i å jukse med priser.

12 12 SKATTEUNNDRAGELSE I UTVIKLINGSLAND Utviklingsland er mest sårbare for skatteunndragelsen. Årlig forsvinner milliarder kroner i skitne penger, og størstedelen av dette er skatteunndragelse. Dette er hele syv ganger det norske statsbudsjettet som er på 960 milliarder kroner i All bistand fra de rikeste landene til utviklingsland er på bare 650 milliarder kroner i året. Det blir altså lite penger igjen i landet til å finansiere infrastruktur (for eksempel veier og strøm), og velferd (som skolegang og helse). Ulovlige penger som flyter ut av utviklingsland Milliarder dollar år Kilde: Global Financial Integrity, Illicit Financial Flows from Developing Countries:

13 13 10 kr ut 1 kr inn For hver krone utviklingsland mottar i bistand, forsvinner over 10 kroner ut i skitne penger. Vi kan bruke gullproduksjonen i Tanzania som eksempel: Noen gruveselskaper i Tanzania betaler ikke skatt i det hele tatt. For andre selskaper er skattenivået godt under 10 prosent. Selv sier selskapene at de ikke tjener penger på driften, og derfor heller ikke kan betale skatt. Men, de tjener faktisk penger. De trikser med regnskapene og overdriver sine utgifter, slik at det ser ut til at de taper penger. Hadde utviklingslandene fått sine skatteinntekter, hadde de ikke vært så avhengige av bistand.

14 Visste du at... NORDMENN HAR MINST 200 MILLIARDER KRONER I SKATTEPARADISER? DETTE BETYR AT MINST 2 MILLIARDER KRONER BLIR UNNDRATT I SKATT. ADVOKATER STÅR FOR DE STØRSTE TRANSAKSJONENE TIL OG FRA SKATTE- PARADIS? SEKS NORSKE ADVOKAT- KONTORER OVERFØRTE 7,5 MILLIARDER KRONER TIL OG FRA SKATTEPARADIS I PERIODEN INGEN FÅR VITE HVEM SOM EIER PENGENE, FORDI NORSK LOV HINDRER INNSYN.

15 15 SKATTEUNNDRAGELSE I NORGE Multinasjonale selskaper driver mange velferdstjenester i Norge, som for eksempel sykehjem, barnevernsinstitusjoner og barnehager. Det er staten eller kommunene som betaler for disse tjenestene med våre skattepenger. Ofte er selskapene eid av andre selskaper som er registrert i skatteparadis. Det betyr at norske skattepenger kan havne i skatteparadis. For eksempel er Adecco Helse AS eid av Adecco SA som er registrert i Sveits. Et annet eksempel er Espira, som er det største barnehageselskapet i Norge. Espiras største eier er selskapet CapMan. Cap Man er registrert i Guernsey, en liten øy i den engelske kanal med innbyggere, men selskapet har ingen ansatte på Guernsey. Skatteunndragelse skjer også i andre sektorer. Forskere har beregnet at Norge mister 30% i skatteinntekter fra multinasjonale selskaper. Finn ut om selskaper i din kommune har forbindelser til skatteparadis på

16 16 ATTAC KREVER: ÅPENHET I MULTINASJONALE SELSKAPER GJENNOM LAND-FOR- LAND-RAPPORTERING Multinasjonale selskaper kan i sine regnskap skjule hvor mye de tjener og hva de skatter i hvert enkelt land. Vi får heller ikke vite hvor de har datterselskaper og datter-datterselskaper. Åpenhet i regnskapene er det første steget for å kunne skattelegge rettferdig. Derfor krever vi land-for-land rapportering. Dette betyr at selskapene, for hvert av landene de opererer i, må vise: årsregnskap, omsetning, innkjøp, lønn og antall ansatte fortjeneste før skatt og hvor mye skatt de har betalt hvilke navn de bruker på selskapene

17 17 AT OLJEFONDET IKKE INVESTERER I SKATTEPARADIS Oljefondet investerte 50 milliarder kroner i skatteparadis i Etiske retningslinjer skal sikre at pengene ikke finner veien til selskap som for eksempel produserer våpen eller har dårlige arbeidsforhold. Skatteunndragelse har også negative konsekvenser både for fattige og rike land. Oljefondet må ikke investere i skatteparadis. AT INNTEKTER FRA OFFENTLIGE KONTRAKTER IKKE HAVNER I SKATTEPARADIS Stat og kommune kjøper hvert år varer og tjenester fra multinasjonale selskap for mange milliarder kroner. Dette er våre skattepenger. Vi krever at stat og kommune ikke kjøper varer og tjenester som har tilknytning til skatteparadis.

18 18 DETTE ER ATTAC Attac er en del av en global bevegelse for rettferdighet, demokrati og fred. Vi tror på folkelig engasjement som virkemiddel for å styrke medborgernes makt over samfunnsutviklingen. Økonomisk liberalisme må erstattes av økonomisk demokrati der solidaritet er overordnet. Attac er en partipolitisk uavhengig organisasjon som er opptatt av å vise sammenhengene mellom det som foregår globalt og folks opplevelser lokalt. Gjennom aksjonisme, kunnskapsoppbygging, deltakende demokrati og folkelig mobilisering, ønsker Attac å gi ny og sterkere makt til borgerne og deres representanter. Tanken er at folk, gjennom aktiv deltagelse i demokratiske prosesser, til en hver tid vil være best skikket til å ta avgjørelser som angår deres liv og samfunn.

19 19 Det dreier seg ganske enkelt om at vi i fellesskap tar makten over vår verdens framtid. EN ANNEN VERDEN ER MULIG! JEG ØNSKER Å BLI MEDLEM AV ATTAC! Vanlig medlem (kr. 300,-) Student/trygdet/pensjonist (kr. 100,-) Ungdom under 20 (kr. 50,-) Støttemedlem for deg som vil gi litt ekstra (kr. 600,-) Navn: Adresse: Postnr. / Sted: Epost: Telefon: ATTAC NORGE Svarsending Oslo Fødselsår:

20 Les mer på Lesetips & kilder Skatteparadisvideo Finn selskaper i skatteparadis i din kommune Informasjon til lærere

Kampanjeguide for skatteparadisfrie soner

Kampanjeguide for skatteparadisfrie soner e t e p a r a d i s f r i t s o n e S k a T a n x o H a v e n F r e e Z Kampanjeguide for skatteparadisfrie soner Attac Norge 2012 skatteparadis.attac.no - Attac ble dannet etter den store finanskrisen

Detaljer

SKJULT. et hefte om skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold

SKJULT. et hefte om skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold SKJULT et hefte om skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold INNHOLD 5 6 9 10 14 Forord 1. Leserveiledning DEL I SKJULTE PENGESTRØMMER 2. Skatt og skatterettferdighet Skatt og samfunnskontrakten Skattebetaleren

Detaljer

DEMOKRATI MOT FINANS. En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND

DEMOKRATI MOT FINANS. En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND DEMOKRATI MOT FINANS En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND Publisert av Handelskampanjen 2014 Handelskampanjen samler organisasjoner fra bonde-, fag-, miljø-

Detaljer

Nyhetsbrev fra Attac Norge Mai 2009

Nyhetsbrev fra Attac Norge Mai 2009 Nyhetsbrev fra Attac Norge mai 2009 Nyhetsbrev fra Attac Norge Mai 2009 1. OBS! Ny dato for Sommersamling!! 2. Norge og IMF 3. Nytt nummer av Utveier 4. Intervju med Attac Togo 5. Protester mot nyliberale

Detaljer

Betal skatt, frigjør landet!

Betal skatt, frigjør landet! bistandsaktuelt SKATT OG UTVIKLING Betal skatt, frigjør landet! Slagordet til Kenyas skatteetat Bilag til nr. 7/2010 2. TEMA: SKATT&UTVIKLING ekstrautgave 2010 bistandsaktuelt Skatt & utvikling Betaler

Detaljer

Hva gjør banken din? DNB. Bankvask en rapport om de fire største bankene i Norge, deres tilknytning til skatteparadiser, investeringer og utlån.

Hva gjør banken din? DNB. Bankvask en rapport om de fire største bankene i Norge, deres tilknytning til skatteparadiser, investeringer og utlån. Hva gjør banken din? DNB Nordea Danske Bank Handelsbank Bankvask en rapport om de fire største bankene i Norge, deres tilknytning til skatteparadiser, investeringer og utlån. Forfatter Sirianne Dahlum

Detaljer

15 AV 18 ELEMENTER ER ALLEREDE PÅ PLASS KUN 3 HULL MÅ TETTES FØR LOVEN KAN VIRKE

15 AV 18 ELEMENTER ER ALLEREDE PÅ PLASS KUN 3 HULL MÅ TETTES FØR LOVEN KAN VIRKE organisasjoner$fra$mer$enn$70$land.vi$arbeider$for$finansiell$åpenhet$i$ Til deg som sitter i Finanskomiteen, Sendt per epost til: Heidi Nordby Lunde, Høyre, Heidi.Lunde@stortinget.no Finansdep ref. 13/2146

Detaljer

Nyhetsbrev fra Attac Norge April 2008

Nyhetsbrev fra Attac Norge April 2008 Nyhetsbrev fra Attac Norge april 2008 Nyhetsbrev fra Attac Norge April 2008 1. Attac Norge søker kampanjesekretær 2. Det som angår vårt samfunn 3. Ny bok fra Attac: Klima for ny oljepolitikk 4. Usolidariske

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Ad: Høringsinnspill med merknader fra PWYP Norge ifm. høringsforslag til bestemmelser om land for land rapportering (Fin. ref.

Ad: Høringsinnspill med merknader fra PWYP Norge ifm. høringsforslag til bestemmelser om land for land rapportering (Fin. ref. 31. januar 2012 Til Finansdepartementet v/ Jan Bjørland, ekspedisjonssjef Alexander Behringer, underdirektør Sendt per epost til postmottak@fin.dep.no Ad: Høringsinnspill med merknader fra PWYP Norge ifm.

Detaljer

Nyhetsbrev fra Attac Norge Januar 2008

Nyhetsbrev fra Attac Norge Januar 2008 Nyhetsbrev fra Attac Norge Januar 2008 1. Alternative oljefond 2. Vervekampanje 2008: "Hvis alle verver én, blir vi dobbelt så mange" 3. Skatteetikk i oljefondet 4. Stor enighet om valutaskatt i Wien 5.

Detaljer

Nyhetsbrev fra Attac Norge April 2010

Nyhetsbrev fra Attac Norge April 2010 Nyhetsbrev fra Attac Norge april 2010 Nyhetsbrev fra Attac Norge April 2010 1. Mai med Attac 2. Vervekonkurranse 3. Festen fortsetter! 4. Ny video om skatteparadis 5. LNR CDO LTD 6. Sommer, sol og Attac

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om privatisering - lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Velkommen til et kort kurs som tar for seg konkurranseutsetting

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE Å kjøpe svart arbeid er forbudt. Den svarte økonomien er et stort problem både for samfunnet og for mange av dem som arbeider svart. Svart arbeid undergraver skatteinntekter,

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge.

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. Hva er skatt, og hvordan fungerer arbeidslivet i Norge? Hva tenker dere når dere ser dette

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Sammendrag kapittel 8

Sammendrag kapittel 8 Oppgave 1) Sammendrag kapittel 8 Det finansielle system er komplekst i både struktur og funksjon over hele verden og inkluderer mange ulike typer institusjoner. Her har man alt fra banker, forsikringsselskaper,

Detaljer

Idrett, politikk og økonomi

Idrett, politikk og økonomi Kapittel 13 Idrett, politikk og økonomi Du spiller på juniorlaget i håndballklubben. Laget får beskjed fra klubbstyret at dere må stille opp på flere dugnader fordi A-laget har fått ny trener som er langt

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

I dette nummeret: Skatteparadis Forhåndsutfylling Merverdiavgift Serveringsbransjen Digital handelslekkasje Skatteforskning Skattemoral

I dette nummeret: Skatteparadis Forhåndsutfylling Merverdiavgift Serveringsbransjen Digital handelslekkasje Skatteforskning Skattemoral 02/2013 I dette nummeret: Skatteparadis Forhåndsutfylling Merverdiavgift Serveringsbransjen Digital handelslekkasje Skatteforskning Skattemoral 2 3 Skatteetatens Analysenytt Innholdsfortegnelse 2/2013

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling

rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling Denne rapporten er skrevet av utviklingspolitisk avdeling i Kirkens Nødhjelp Ansvarlig redaktør: Wenche Fone. Forsidefoto:

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 6 Personlig økonomi

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 6 Personlig økonomi Migramatte Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 4 Tatjana har glemt å betale en regning

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer