Spekulanten betaler! Fra finanskrise til finansskatt 0.05 %

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spekulanten betaler! Fra finanskrise til finansskatt 0.05 %"

Transkript

1 Spekulanten betaler! Fra finanskrise til finansskatt 0.05 %

2 innledning 3 Attac ble dannet etter Asiakrisen på slutten av 90-tallet, med mål om å få demokratisk kontroll over finansmarkedene. Attac er en fransk forkortelse for Association pour la Taxation des Transactions financière et l Aide aux Citoyens, altså bevegelsen for en skatt på finanstransaksjoner og hjelp til borgerne. Mens finansnæringen har hatt milliardgevinster ble regningen sendt til det store flertallet da finanskrisen satte inn. Vanlige folk over hele verden betaler nå for krisen i form av tapte arbeidsplasser, underskudd på offentlige budsjetter og økt fattigdom, mens gevinstene har forblitt på få hender. Det er på tide at finansnæringen tar sin del av regningen, og Attac mener en skatt på finanstransaksjoner vil bidra til dette. En slik finansskatt vil være et reelt bidrag til en global omfordeling fra de rikeste til de fattigste, og gjennom strengere regulering vil finanssektoren kunne bidra til en sunn og stabil økonomi. Det er på tide å slå fast prinsippet om at spekulanten betaler!

3 5 Finansskatt er en skatt på all handel med aksjer, valuta og andre verdipapirer Hva er finansskatt? Finansskatt er en skatt på all handel med aksjer, valuta og andre verdipapirer, kort sagt alle finanstransaksjoner. En lav avgift, for eksempel 0,05 %, blir lagt på hver transaksjon. Formålet er å bremse den mest kortsiktige spekulasjonen på finansmarkedene og å få finansnæringen til å betale skatt, som alle andre næringer. Den lave avgiften vil ramme de som gjør mange kortsiktige kjøp og salg på finansmarkedene, men vil ha liten betydning for de som gjør langsiktige investeringer. Å innføre finansskatt er ikke vanskelig, og flere land har allerede innført lignende avgifter. Det aller meste av finanshandelen skjer elektronisk, og kan derfor enkelt registreres når avgiften skal kreves inn. I tillegg vil finansskatt internasjonalt kunne gi milliardinntekter som kan brukes til å bekjempe fattigdom, sikre velferdstjenester og løse klimaproblemer. Dette vil være et globalt kjempeløft for en mer rettferdig og bærekraftig verden.

4 6 7 En finansskatt vil bremse spekulasjon ved å redusere marginer på kortsiktige kjøp og salg Stopp kasinoøkonomien Mye av handelen på finansmarkedet er spekulativ - kjøp og salg av verdipapirer uten annen hensikt enn å tjene penger på prissvingninger på kort sikt, ofte i løpet av én dag. En finansskatt vil bremse spekulasjon ved å redusere marginer på kortsiktige kjøp og salg, mens det vil bli små konsekvenser for langsiktige aksjeinvesteringer. 1929: 6 % 2006: 8,3 % 1970: 4 % En rettferdig skatt Finansøkonomiens andel av amerikansk økonomi gjennom tidene: 1860: 0,7 % 1900: 2,3 % Skatt er et viktig omfordelingsverktøy i samfunnet. Dette må også gjelde på globalt nivå I dag er finansnæringen i Norge underbeskattet. Attac mener alle skal være med å bidra til felleskapet, også de som høster enorme gevinster i finanssektoren. Mens andre næringer betaler merverdiavgift (moms) på kjøp og salg av varer og tjenester, er handel med verdipapirer unntatt denne avgiften. Det er ingen gode grunner til at én næring skal unntas fra å bidra til fellesskapet. CC-BY-SA: Noen rettigheter reservert Thomas Philippon (commons.wikimedia.org/wiki/file:nyugdpfinancialshare.jpg) Skatt er et viktig omfordelingsverktøy i samfunnet. Dette må også gjelde på globalt nivå. Ved å skattlegge de som har tjent mest på den økonomiske globaliseringen vil man kunne bidra til global omfordeling til de som har tapt på den samme globaliseringen.

5 9 Det har vært demonstrasjoner mot budsjettinnstramminger i store deler av verden. At innstrammingene rammer mange, mens noen få fortsatt blir rikere, har vært hovedgrunnen til sinnet og protestene. CC-BY-ND: Noen rettigheter reservert Matthew Wilkinson (www.flickr.com/photos/manc72/ //) Finanskrisen har rammet hele verden, med voksende arbeidsledighet og kutt i sosiale goder Hvem betaler for krisen? Finanskrisen har rammet hele verden, med voksende arbeidsledighet og kutt i sosiale goder. For å holde økonomien stabil og unngå enorme tap har myndigheter verden over brukt tusenvis av milliarder på å redde banker og finansinstitusjoner. Redningspakkene har kostet statsbudsjettene dyrt, og myndighetene i mange land har brukt samme oppskrift for å unngå for store underskudd: kraftige kutt i offentlige utgifter som sosiale ytelser, utdanning, helse, pensjoner og lønninger. Tusenvis av arbeidsplasser har forsvunnet. I finansverdenen er det slik at høy risiko ofte gir høy gevinst. I oppgangstider, fram til finanskrisen, havnet gevinstene hos noen få investorer og finansinstitusjoner. Da risikoen førte til tap ble gjelden overført til det offentlige, altså vanlige folks skattepenger, gjennom statlige redningspakker.

6 10 11 Verdenshandelen Verdens BNP (verdien av alt som produseres) Kilder: Det internasjonale pengefondet (IMF), Verdensbanken, Verdens helseorganisasjon(who), FN-konferansen om handel og utvikling (UNCTAD), World Federation of Exchange (WFE). Med tillatelse fra Le Monde Diplomatique Aksjehandel Valutahandel Derivathandel Realøkonomien: den delen av økonomien som dreier seg om varer og tjenester, som i matvarer, biler eller frisører Finansøkonomien: den delen av økonomien som dreier seg om penger, som i banker og på børser Milliarder dollar pr dag gjennomsnitt for 2007 finansøkonomien og realøkonomien Finansøkonomien utgjør i dag en langt større del av økonomien enn for noen tiår siden. Summen av all handel med valuta, aksjer og andre verdipapirer er 78 ganger så stor som summen av all annen handel til sammen. I en økonomi med et sunt forhold mellom finansøkonomi og realøkonomi vil finansøkonomien gjenspeile verdien av varer og tjenester som blir produsert. Spekulasjon uten tilknytning til real- økonomien skaper prisbobler og ustabilitet, og forsterker misforholdet mellom realøkonomien og finansøkonomien. Dette misforholdet er den viktigste grunnen til at vi får finanskriser. Finansøkonomiens enorme vekst har grunnlag i flere tiårs deregulering av sektoren. Over hele verden har politikerne gitt fra seg styringa med bakgrunn i en ideologisk ide om at markedene skal regulere seg selv.

7 12 At det blir mer lønnsomt å holde pengene i finansøkonomien gjør at mindre penger havner i realøkonomien Underbeskattet = Indirekte subsidiering Finanssektoren er fritatt for å betale merverdiavgift. Dette gjør at sektoren er underbeskattet. Når en sektor er underbeskattet fører dette også til at det blir mer lønnsomt å investere penger i denne sektoren enn i andre næringer. At det blir mer lønnsomt å holde pengene i finansøkonomien gjør at mindre penger havner i realøkonomien, altså den delen av økonomien som skaper verdiene. Samtidig er det vanskelig å innføre en merverdiavgift i finansnæringen fordi det er vanskeligere å måle hva som er skapt av merverdi i finansverdenen. Derfor ønsker Attac en skatt på finanstransaksjoner. CC-BY: Noen rettigheter reservert Andrew Moss Photography (www.flickr.com/photos/andymoss461/ /) Studenter ved Eton College i England protesterer mot økte studieavgifter etter finanskrisen.

8 15 Robothandelen illustrerer hvordan mesteparten av spekulasjonene ikke har direkte tilknytning til realøkonomien robothandel Den mest ekstreme finansspekulasjonen blir gjort av såkalte finansroboter, dataprogrammer som automatisk handler med aksjer, valuta og verdipapirer basert på matematiske algoritmer. En finansrobot kan gjøre transaksjoner i løpet av millisekunder. Selv om prisforskjellen er minimal, 1 øre eller kanskje enda mindre, kan roboten tjene gode penger på en dag fordi den gjør tusenvis av transaksjoner med millionbeløp. Robothandelen er bare en ekstremvariant av vanlig finansspekulasjon, men illustrerer hvordan mesteparten av spekulasjonen ikke har direkte tilknytning til realøkonomien, og derfor er skadelig.

9 16 17 Beregnede inntekter fra en global skatt på finanstransaksjoner Hver dag handles det for tusener av milliarder på finansmarkedene. Selv en liten skatt på denne handelen vil kunne generere store inntekter. 0,005 % 0,05 % 0,1 % 254 mrd $ 294 mrd $ 333 mrd $ 350 mrd $ 672 mrd $ 873 mrd $ 538 mrd $ 942 mrd $ lav beregning Middels beregning Høy beregning Det er de rikeste som handler mest på finansmarkedene. Skatten vil derfor først og fremst betales av de som har mest. Derfor brukes ofte uttrykket «Robin Hoodskatt». Skatten vil ta fra de rike og gi til de fattige. Attac krever: at den norske regjeringen innfører en skatt på handel på Oslo Børs og en skatt på kjøp og salg av norske kroner. at regjeringen tar initiativ til en internasjonal skatt på finanshandel mrd $ * Kilde: Verdensbanken, S. Schulmeister (2009) mrd Inntektene fra finansskatt skal brukes til å bekjempe global fattigdom, finansiere klimatiltak og sikre og videreutvikle velferdsstaten.

10 18 Dette er attac 19 Attac er en del av en global bevegelse for rettferdighet, demokrati og fred. Vi tror på folkelig engasjement som virkemiddel for å styrke medborgernes makt over samfunnsutviklingen. Økonomisk liberalisme må erstattes av økonomisk demokrati der solidaritet er overordnet. Det dreier seg ganske enkelt om at vi i fellesskap tar makten over vår verdens framtid. EN ANNEN VERDEN ER MULIG! Attac er en partipolitisk uavhengig organisasjon som er opptatt av å vise sammenhengene mellom det som foregår globalt og folks opplevelser lokalt. Gjennom aksjonisme, kunnskapsoppbygging, deltakende demokrati og folkelig mobilisering, ønsker Attac å gi ny og sterkere makt til borgerne og deres representanter. Tanken er at folk, gjennom aktiv deltagelse i demokratiske prosesser, til en hver tid vil være best skikket til å ta avgjørelser som angår deres liv og samfunn. Jeg ønsker å bli medlem av attac! Vanlig medlem (kr. 300,-) Student/trygdet/pensjonist (kr. 100,-) Ungdom under 20 (kr. 50,-) Støttemedlem for deg som vil gi litt ekstra (kr. 600,-) Navn: Adresse: Postnr. / Sted: Epost: Telefon: Fødselsår: Attac Norge Svarsending Oslo

SKITNE PENGER KAMPEN MOT SKATTEPARADISENE

SKITNE PENGER KAMPEN MOT SKATTEPARADISENE SKITNE PENGER KAMPEN MOT SKATTEPARADISENE ATTAC BLE DANNET ETTER DEN STORE FINANSKRISEN I ASIA PÅ SLUTTEN AV 1990-TALLET, MED MÅL OM Å FÅ DEMOKRATISK KONTROLL OVER FINANSMARKEDENE. ATTAC ER EN FRANSK FORKORTELSE

Detaljer

EUROPA I KRiSE. www.umeu.no

EUROPA I KRiSE. www.umeu.no EUROPA I KRiSE www.umeu.no INNLEDNING Europa er inne i en økonomisk, politisk og sosial krise. Problemet er størst i eurolandene, spesielt de søreuropeiske. I skrivende stund har fem land mottatt kriselån

Detaljer

Nyhetsbrev fra Attac Norge April 2008

Nyhetsbrev fra Attac Norge April 2008 Nyhetsbrev fra Attac Norge april 2008 Nyhetsbrev fra Attac Norge April 2008 1. Attac Norge søker kampanjesekretær 2. Det som angår vårt samfunn 3. Ny bok fra Attac: Klima for ny oljepolitikk 4. Usolidariske

Detaljer

Nyhetsbrev fra Attac Norge April 2010

Nyhetsbrev fra Attac Norge April 2010 Nyhetsbrev fra Attac Norge april 2010 Nyhetsbrev fra Attac Norge April 2010 1. Mai med Attac 2. Vervekonkurranse 3. Festen fortsetter! 4. Ny video om skatteparadis 5. LNR CDO LTD 6. Sommer, sol og Attac

Detaljer

Steng kasinoøkonomien ATTACs erklæring om finanskrisa og demokratiske alternativer

Steng kasinoøkonomien ATTACs erklæring om finanskrisa og demokratiske alternativer Steng kasinoøkonomien ATTACs erklæring om finanskrisa og demokratiske alternativer Attac Norge, Solidartitetshuset Osterhausgate 27 0183 Oslo Telefon:22989304/22989305 www.attac.no De rike landene er nå

Detaljer

Sammendrag kapittel 8

Sammendrag kapittel 8 Oppgave 1) Sammendrag kapittel 8 Det finansielle system er komplekst i både struktur og funksjon over hele verden og inkluderer mange ulike typer institusjoner. Her har man alt fra banker, forsikringsselskaper,

Detaljer

MANIFEST FOR ET ANNET EUROPA Våre umiddelbare felles prioriteringer for et demokratisk, sosialt, økologisk og feministisk Europa

MANIFEST FOR ET ANNET EUROPA Våre umiddelbare felles prioriteringer for et demokratisk, sosialt, økologisk og feministisk Europa MANIFEST FOR ET ANNET EUROPA Våre umiddelbare felles prioriteringer for et demokratisk, sosialt, økologisk og feministisk Europa AVVIS NEDSKJÆRINGSPOLITIKKEN - VI KREVER REELT DEMOKRATI! Europa står i

Detaljer

FINANSKRISEN: Hvorfor finansnæringen er viktig og finanspakkene riktig

FINANSKRISEN: Hvorfor finansnæringen er viktig og finanspakkene riktig FINANSKRISEN: Hvorfor finansnæringen er viktig og finanspakkene riktig Finansnæringen har en viktig og sentral funksjon som kapitalformidler, risikoavlaster og kapitalforvalter i samfunnet. Den ivaretar

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

Tema: gjeld og kapitalflukt

Tema: gjeld og kapitalflukt Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: gjeld og kapitalflukt Først i dette dokumentet står kapittel 2 og 3, som omhandler gjeld og kapitalflukt i den politiske plattformen

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Foto: Colourbox.com Tema: Arbeid - - - Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Arbeid til alle - Om årsaker, virkninger og

Detaljer

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: handel Først i dette dokumentet står kapittel 5, som omhandler handel i den politiske plattformen til Changemaker, samt en generell

Detaljer

Kampanjeguide for skatteparadisfrie soner

Kampanjeguide for skatteparadisfrie soner e t e p a r a d i s f r i t s o n e S k a T a n x o H a v e n F r e e Z Kampanjeguide for skatteparadisfrie soner Attac Norge 2012 skatteparadis.attac.no - Attac ble dannet etter den store finanskrisen

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011 PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN I januar skrev vi déjà vu og hadde kriseåret 2007 i tankene. Denne observasjonen er nå sterkere enn noen gang fordi vi på nytt ser at banker og land er på vei til slaktebenken.

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Tema: klima og miljø

Tema: klima og miljø Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: klima og miljø Først i dette dokumentet står kapittel 7, som omhandler klima og miljø i den politiske plattformen til Changemaker,

Detaljer

DEMOKRATI MOT FINANS. En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND

DEMOKRATI MOT FINANS. En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND DEMOKRATI MOT FINANS En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND Publisert av Handelskampanjen 2014 Handelskampanjen samler organisasjoner fra bonde-, fag-, miljø-

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Nyhetsbrev fra Attac Norge Mai 2009

Nyhetsbrev fra Attac Norge Mai 2009 Nyhetsbrev fra Attac Norge mai 2009 Nyhetsbrev fra Attac Norge Mai 2009 1. OBS! Ny dato for Sommersamling!! 2. Norge og IMF 3. Nytt nummer av Utveier 4. Intervju med Attac Togo 5. Protester mot nyliberale

Detaljer