Årdal prestegårdskog, Gnr/bnr 5/1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årdal prestegårdskog, Gnr/bnr 5/1"

Transkript

1 Salgsprospekt for del av Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin skogeiendom Årdal prestegårdskog, Gnr/bnr 5/1 Årdal kommune Beskrivelse av Årdal prestegård. Årdal prestegård ligger i Årdal kommune innerst i Sognefjorden. Arealet som selges er en utmarkseiendom på ca 2309 daa. Arealene er fordelt på 5 teiger beliggende i området rundt Årdalstangen. Alle teigene inngår i et vald for hjortejakt med løyve for en hjort

2 Prospekt Ovf- Årdal prestegårdskog Side 2 av 7 Teig 5, Koldenosi Teig 3, skytebane

3 Prospekt Ovf- Årdal prestegårdskog Side 3 av 7 Teig 4 v/ Årdalstangen Arealfordeling / Ressursoversikt Eiendommens totalareal er 2309 daa i henhold til Digitalt eiendomskart. (Kilde: Statens kartverk) Totalt skogareal er i kommunes jordregister 2298 daa med følgende bonitetsfordeling: Høy -230 daa, middels daa, lav 194 daa, annen skog 1346 daa. Miljøregistreringer Det er ikke gjennomført miljøregistreringer på eiendommen, men eiendommen er vurdert av Direktoratet for naturforvaltning og ikke funnet interessant med tanke på vern. Gårdsnummer/bruksnummer Prestegården har matrikkelnummer (gnr/bnr) 5/1 i Årdal kommune. Kjøper oppfordres til å gå igjennom grunnboken for å gjøre seg kjent med eventuelle heftelser som påhviler eiendommen.

4 Prospekt Ovf- Årdal prestegårdskog Side 4 av 7 Dersom matrikkelnumrene inneholder andre arealer enn de som er angitt og kartfestet i dette prospektet, med vedlegg, inngår disse ikke i salget. I så fall vil nødvendige fradelinger fra andre arealer tilhørende Opplysningsvesenets fond bli foretatt før endelig salg finner sted. Bygninger og festetomter/avtaler. På teig 3 (Loi) er det anlagt skytebane, denne ligger på grunnen til matrikkelnummer 5/1. Erstatning for ulempen knyttet til dette anlegget er utbetalt som en engangserstatning. Jakt/Fiske Hjortejakten på eiendommen inngår i et felles vald med tre andre eiendommer og inntekten fra dette utgjorde i 2004 kr 2000,- Fiskeretten i Årdalselva selges ikke. Tilleggsopplysninger Det er ingen kjente tvister knyttet til eiendommens grenser. Det er ikke odel knyttet til eiendommen. Det følger heller ingen forpliktelser for tidligere ansatte med et kjøp av eiendommen. Ingen maskiner følger eiendommen. Eiendommen og dens eventuelle tilbehør overtas som den er. Avhendingslovens 3-9 fravikes slik at eiendommen ikke skal kunne ha mangel. Kjøper overtar bl.a. det fulle ansvar for skjulte feil. Heller ikke forhold som angitt i Avhendingslovens 3-7 og 3-8 skal utgjøre mangel med mindre selger har opptrådt svikaktig. Dersom areal på eiendommen skulle bli regulert til annet enn landbruksområde innen 10 år forbeholder selger seg gjenkjøpsrett av arealet til landbrukspris. I skjøtet vil det bli inntatt en bestemmelse om at salg av arealer til annet enn landbruk i denne perioden betinger samtykke fra Opplysningsvesenets fond. Omkostninger I tillegg til kjøpesummen dekker kjøper følgende kostnader i forbindelse med salget: Utgifter til deling, oppmåling, kartforretning, konsesjon, tinglysing og dokumentavgift. I dette tilfellet vil kostnadene være følgende: Deling Matrikkelnummeret inneholder andre arealer enn de som er angitt og kartfestet i dette prospektet, med vedlegg, men disse arealer inngår ikke i salget. Nødvendige fradelinger fra andre arealer tilhørende Opplysningsvesenets fond vil bli foretatt før endelig salg finner sted. Solgte arealer vil bli tildelt nytt matrikkelnummer og Opplysningsvesenets fond vil beholde opprinnelig matrikkelnummer på sine gjenværende arealer. Delingsgebyr for deling etter Jordloven er kr

5 Prospekt Ovf- Årdal prestegårdskog Side 5 av 7 Konsesjon Gebyret avhenger av kjøpesum, i dag er gebyret 3 promille av den første millionen, 2 promille av overskytende. (Minimumsbeløp kr 750,-, maksimumsbeløp kr 15000,-) Oppmåling, kartforretning, jordskifte: Nødvendig oppmåling og kartforretning knyttet til delingen løses gjennom jordskifte. Kostnadene for dette vil avhenge av hvor lang grense som må gås opp og antall parter som berøres. Satser fra desember 2007: Grunngebyr kr 4300,- Tilleggsgebyr x parter à kr 1548,- Gebyr for oppmerking av grense kr 1720,- pr påbegynte 0,5 km (grenselengdegebyr) + eventuell målehjelp, ca kr 1000,- pr dag Grensemerker kr 40,- pr stk Meddommere (kr 3000,- pr person pr dag) (Ikke påkrevet, se under) Meddommere benyttes kun hvis en av partene krever det og de øvrige parter ikke protesterer innen en gitt frist. Teig 4 skal deles og ny grense skal trekkes mot boligområde som angitt på kart. Her kan endelig grense avvike noe fra grense angitt på kart etter at deling er gjennomført. Selger er ikke kjent med at det er grensetvister som berører denne eiendommen. Selger er heller ikke kjent med at oppmåling eller grensefastsettelse anses som nødvendig i forbindelse med salget, med unntak av teig 4. Dokumentavgift/Tinglysing Dokumentavgift til staten 2,5 % av kjøpesum, tinglysingsgebyr for skjøte = kr 1548,- (1,8*rettsgebyret) Oversiktskart Kart som viser lokalisering av eiendommen følger som vedlegg til dette prospektet. Salgsprosessen Kjøp av eiendommen vil være konsesjonspliktig. Eiendommen vil i utgangspunktet bli solgt til høystbydende innenfor de rammer konsesjonsloven setter. Også andre forhold enn pris vil bli tillagt vekt, som finansiell evne, mulighet for konsesjon, evne til å ta vare på eiendommen etc. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste et hvert bud. Eiendommen selges fortrinnsvis samlet, men en kan også legge inn bud på en eller flere enkeltteiger. Det gjennomføres 1 (en) lukket budrunde med skriftelige bud. Dette innebærer at vi under salgsprosessen ikke vil oppgi hvem som har gitt bud og størrelsen på bud. Det vil ikke bli arrangert salgsbefaring på eiendommen, men den enkelte interessent står selv fritt til å besiktige eiendommen når han/hun måtte ønske.

6 Prospekt Ovf- Årdal prestegårdskog Side 6 av 7 Frist for å gi bud er Alle bud med bekreftelse/sannsynliggjøring av finansiering og dokumentasjon av mulighet for konsesjon sendes til NORSKOG, boks 123 Lilleaker, 0216 Oslo. Alle bud må være skriftlige og budskjema på siste side i prospektet skal benyttes. Salget gjennomføres av NORSKOG i samarbeid med advokat Jonny Holen Adresser henvendelser. Spørsmål knyttet til salg kan rettes til: NORSKOG ved Jens Kolstad, telefon Annet Det tas forbehold om at det kan være feil eller mangler i prospektet, f.eks. i forbindelse med oversikt over ressurser, vedr. angivelse av eventuelle festeforhold, avgrensning av eiendommen m.m. Den enkelte interessent bør derfor selv kontrollere og vurdere materialet, evt. med bistand av ekstern kompetanse.

7 KJØPSTILBUD Undertegnede avgir herved tilbud på kjøp av eiendommen: Årdal prestegårdskog, gnr. 5 bnr 1 i Årdal kommune Budet omfatter følgende teiger (sett kryss for hvilke teiger budet omfatter): Teig 1 Teig 2 Teig 3 Teig 4 Teig 5 1. Kjøpesum: kr kroner 00/100 I tillegg til kjøpesummen betales vanlig omkostninger (utgifter til oppmåling, kartforretning, fradeling, konsesjon, tinglysing og dokumentavgift) 2. Oppgjør: Kjøpesummen samt vanlige omkostninger forfaller til betaling 2 uker etter at endelig konsesjonsvedtak foreligger, 3. Finansiering: a) Egenkapital, disponibel i kontanter/bankinnskudd kr b) Lånetilsagn/mulighet for lån i følgende banker/kreditinstitusjoner: (Referanser og tlf.).... kr Sum: kr 4. Informasjon av betydning for konsesjonsvurdering (tilknytning til landbruket, innebygds/utenbygds m.m.) 5. Betingelser/forutsetninger (kryss av): Overtagelse av eiendommen forutsettes /er ønskelig pr. Budet er gitt under forutsetning av at ovennevnte lån blir innvilget Budet er gyldig til og med 6. Når dette tilbud er akseptert av selgeren, gjelder det som foreløpig kjøpekontrakt, bindende for begge parter. 7. Personlige data (Bruk blokkbokstaver): Navn. tlf. kontor.. mobil:.... Adresse:. tlf. privat.. telefax. Postnr. E-post:.. Fødselsnr..., den. underskrift

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter)

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) gnr. 61 bnr. 2 i Nannestad kommune Denne salgsoppgaven er utarbeidet av Norsk Landbruksmegling as

Detaljer

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315. Oppdragsnummer: 206147 Trevatn Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.000,- Fritid Trevatn Attraktiv beliggenhet ved Vasenden i

Detaljer

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark.

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. T O M T L E I L I G H E T F R I T I D S E I E N D O M N Æ R I N G 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. SØRLIFELTET/SVINGEN Halden næringspark 1789 Berg i Østfold

Detaljer

BåtPlasser lindesnes

BåtPlasser lindesnes BåtPlasser lindesnes Båtplasser Lindesnes - - Oppdrag: 65312023 Prisantydning: 88.000,- Godt beliggende båtplasser på Båly. 2-6 meters bredde. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

SALGSOPPGAVE. SELGER/UTBYGGER: Skipperhuset AS Org.nr.: 989 85 4518

SALGSOPPGAVE. SELGER/UTBYGGER: Skipperhuset AS Org.nr.: 989 85 4518 SALGSOPPGAVE SELGER/UTBYGGER: Skipperhuset AS Org.nr.: 989 85 4518 SALGSANSVARLIG: Vibeke Pedersen E-post.: vibeke@totalrenovering.no Tlf.: 906 60 348 Stine Nøtnes Pedersen E-post.: stinen@totalrenovering.no

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom Oppdragsnummer: 58090 Mjøndalen Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Adresse: Hermanbakken 22 P-rom/BRA: Ca. 128 kvm/167 kvm Prisantydning: Kr 2 900 000,- + omkostninger Fast eiendom Hermanbakken

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Ålen HYTTETOMTER - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Adresse: Ålen Hyttegrend Areal: Eiendomsgrunn på ca. 1.000 kvm. Prisantydning: Kr. 250.000,- + omk. pr.

Detaljer

SULDAL. Marvik - Fantastisk beliggende hyttetomer med mulighet for båtplass. Marvik - flotte hyttetomter, 4235 HEBNES. Pris fra. kr 490.000 + omk.

SULDAL. Marvik - Fantastisk beliggende hyttetomer med mulighet for båtplass. Marvik - flotte hyttetomter, 4235 HEBNES. Pris fra. kr 490.000 + omk. Oppdragsnr: 70130730 SULDAL Marvik - flotte hyttetomter, 4235 HEBNES Pris fra. kr 490.000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 504.576,- Tomt fra ca 419 - ca 869 kvm. Marvik - Fantastisk beliggende hyttetomer

Detaljer

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Oppdragsnr: 42140047 OPPDAL Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Prisant. kr 1 550 000 + omk. Totalt inkl. andel fellesgjeld kr 1 554 925 Andel fellesgjeld kr 4 925 Omkostninger kr 39 800 Totalpris inkl. omk.

Detaljer

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Prisant.: Felleskost.: kr 1 975 000,- kr 3 250,- per md. Omkostninger: kr 2,5 % + kr 3 685,- Oppdragsnummer: 4112031 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning:

Detaljer

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE.

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. Beliggende landlig i naturskjønne omgivelser nær Mjøsa, med fantastiske utfoldelsesmuligheter for hest. Kort vei

Detaljer

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk.

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk. Oppdragsnr: 7314039 GOLSFJELLET VEST Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL Pris fra kr 725 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 744 342 Tomt fra ca. 1000-1100 kvm. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! INNHOLD

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - megler

Kjøpekontrakt næringseiendom - megler næringseiendom - megler KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og

Detaljer

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya Aktiv Eiendomsmegling 12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand BORVIKA På Ertvågøya BORVIKA / AURE Prisantydning fra: Kr 280 000,- Daglig leder / Eiendomsmegler

Detaljer

5 eietomter på Augustaborg Augustaborg tomter, 1782 HALDEN

5 eietomter på Augustaborg Augustaborg tomter, 1782 HALDEN 5 eietomter på Augustaborg Boligtomter - fl med ere med flott flott utsikt til mot festningen - kort vei vei til sentrum til Halden sentrum. Augustaborg tomter, 1782 HALDEN Daglig/faglig leder Bjørn Fosby,

Detaljer

STRAND. www.strandbolig.no

STRAND. www.strandbolig.no STRAND Sørvendt boligområde med romslige tomter. Dette er felt beliggende høyere oppe i feltet. Natur på alle kanter og byen som nabo. Nærhet. Trygg skoleveg og et aktivt nærmiljø. Panoramautsikt www.strandbolig.no

Detaljer

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m²

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m² SARPSBORG SENTRUM Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26 Prisantydning: 1 650 000,- + omk. Boligtype: Enebolig Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010 Ansvarlig megler Advokat Ingvar Hagen P-ROM ca 110 m²/bra: ca

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T N æ r i n g s e i en d o m Hans Møller Gasmanns vei 9 @lfa-bygget selges S A L G S P R O S P E K T Selges av Anthon B Nilsen Investor AS ved Hadrian Eiendom AS 1 SAMMENDRAG Hans Møller Gasmanns vei 9 representerer

Detaljer

Raunåkervegen - Undheim

Raunåkervegen - Undheim Raunåkervegen - Undheim Prisliste Dato: 05.6.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet B7.1 B7.1 54 m² 1 Solgt Leilighet B7.2 B7.2 54 m² 1 Solgt Leilighet B7.3 B7.3 54 m² 1 kr 1 995 000 Leilighet B7.4

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

Prisliste Fjordsol 09.8.2015

Prisliste Fjordsol 09.8.2015 Prisliste Fjordsol 09.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.7.2015

Prisliste Fjordsol 11.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.8.2015

Prisliste Fjordsol 11.8.2015 Prisliste Fjordsol.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 22.7.2015

Prisliste Fjordsol 22.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 13.6.2015

Prisliste Fjordsol 13.6.2015 Prisliste Fjordsol.6.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 30.7.2015

Prisliste Fjordsol 30.7.2015 Prisliste Fjordsol 0.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Valdres - Synnfjellet. Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Fritid

Valdres - Synnfjellet. Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Fritid Oppdragsnummer: 158198 Valdres - Synnfjellet Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Adresse: Synnfjellet - Skåletjernet Prisantydning: Kr 295 000,- Omkostninger:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer