Kilbognesodden. Flotte hyttetomter på fastlandet med egen nausttomt. Oppdragsnr.: HYTTE TOMT VED SJØEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kilbognesodden. Flotte hyttetomter på fastlandet med egen nausttomt. Oppdragsnr.: 8705024 HYTTE TOMT VED SJØEN"

Transkript

1 Oppdragsnr.: Kilbognesodden HYTTE TOMT VED SJØEN Flotte hyttetomter på fastlandet med egen nausttomt. Adresse: Kilbognesodden Areal: Ca.500 kvm Eiertomt Prisantydning: fra kr ,-- + omk

2 Førstemann til mølla! Sitter du med en hyttedrøm i magen? Nå har du mulighet til å sikre deg en perletomt på Kilbognesodden. Det er mulighet for nausttomt, og påkobling av strøm og vann. Parkeringsplass i kort avstand fra hytta.

3 Bilde tatt fra sjø mot kilbognesodden Bilde over hyttefelt Bilde over hyttefelt

4 Beskrivelse Adresse Beliggenhet Areal Adkomst Visning Megler Kilbognesodden, 8752 KONSVIKOSEN Tomtene ligger på Kilbognesodden ved Rv 17 ca 500 meter fra fergeleie i Kilboghavn. Ca. 500 kvm Eiertomt. Flotte tomter hvor alle har sitt særpreg og sjarm. Noen tomter ligger ved vei og har lett tilgjengelighet. Andre ligger nært sjøen. Særpreget for alle tomtene er flott sjøutsikt og en harmonisk idyll. Området inkluderer avkjørsel fra RV 17, samt oppstillingsplasser til bruk for tomtene 1-16, samt eiendommene (gnr./bnr.) 10/14, 10/15 og 10/17. Etter avtale med megler. Stian Bohlin, Megler telefon: / e-post: Økonomi Prisantydning Betalingsbetingelser Omkostninger Diverse utgifter Fastpris: Tomt nr. 9 kr ,- + omkostninger. Tomt nr. 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16 kr ,- + omkostinger. Tomt nr. 7, 8 - kr ,- + omkostninger. Tomt nr. 3 og nr. 15 er reservert grunneier, og tomt 1 og 2 er solgt. Det gjøres oppmerksom på at inntil 10% av kjøpesum, dog min. kr ,- forfaller til betaling ved kontrakts underskrift. Resterende kjøpesum samt omkostninger innbetales pr. overtagelsesdato 1. Dokumentavgift til staten: 2,5% av kjøpesum 2. Tinglysningsgebyr for skjøte: 1.690,- 3. Utarbeidelse av tomt/målebrev f.t ca kr 9.000,- 4. Tinglysning av målebrev f.t kr ,- 5. Gebyr til staten for anmerkning av heftelser f.t kr. 172,- 6. Tinglysningsgebyr og attestgebyr for pantobligasjoner i forbindelse med etablering av eventuelle lån f.t kr ,- pr. obligasjon Det tas forbehold om endringer av gebyrer. Hytteeier må selv besørge strøm/kabel fra kabelskap etablert i hyttefelt. Tilknytingsavgift er p.t kr. 4800,- Hytteeier m selv besørge vannrør/slange fra tappepunkt ved parkeringsplass til hyttevegg. Ihht egenerklæring og konsesjonsfrihet er det betinget at tomten blir bebygd innen 5 år. Finansiering MeglerTakst EiendomsMegler 1 tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av SpareBank 1 s finansielle rådgivere. Vi tilbyr MeglerTakst ved salg av bolig gjennom EiendomsMegler 1. MeglerTakst er en profesjonell vurdering av boligens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om boligmarkedet der du bor utført av et team bestående av minst to meglere.

5 Teknisk Matrikkelnummer Regulering Vei-vann-kloakk Gnr. 10, bnr 3 i Rødøy kommune. Eiendommen ligger i et område regulert til Vedlagt dette prospekt medfølger reguleringsplan datert for området. Vi ber alle interessenter om å sette seg godt inn i eiendommens reguleringsplan.. Kopi av situasjonskart, målebrev/digitalt eiendomskart, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Grunneier bekoster vannboring med tappepunkt ved parkeringsplass. Grunneier bekoster strøm med kabelskap i hyttefelt. Grunneier bekoster parkeringsplass. Grunneier tar forbehold om at 6 stk hyttetomter (inkl. de 2 stk som er reservert) er solgt før vannboring med tappepunkt og strøm med kabelskap blir etablert. Øvrige kjøpsforhold Overtagelse Eier Rettigheter/servitutter: Overtagelse etter nærmere avtale med selger. Alfred Johansen Tomtene er under utskilling fra et eldre hovedbruk. Med hovedbruket medfølger servitutter som bestemmelse om kraftlinjer, best. om adkomstrett, best. om veg. Ferdigattest/ brukstillatelse Se vedlagte reguleringsbestemmelser for byggeområde for hytter på Kilbognesodden i Rødøy kommune. Eiendommen selges som den er Eiendommen selges i som den er jfr. Avhendingslovens 3-9. Selger fraskriver seg et hvert ansvar for grunnens beskaffenhet

6

7

8

9

10

11 Er det din bolig kjøperne leter etter nå? Har du planer om å selge i 2006, bør du komme i gang så fort som mulig. I starten av året er det ofte flere kjøpere enn selgere, og du har sjansen til å få en god pris og et hurtig salg. Start boligsalget med vår MeglerTakst Telefon: Ring oss på EIENDOM (trykk en gang på den knappen der bokstaven står ) Nett:

12 Budskjema Bud på eiendommen: Kilbognesodden 8752 KONSVIKOSEN gnr. 10, bnr. 3 Oppdragsnummer: Dette budskjema leveres på meglerkontoret, sendes pr. post eller sendes på telefax til eiendomsmegleren. N.B. Budskjemaet kan ikke sendes på . Undertegnede1: pnr: Undertegnede2: pnr: Adresse: Telefoner: privat arbeid mobil Annet gir herved bindende bud stort Kr. skriverkroner På ovennevnte eiendom med tillegg av overdragelsesomkostninger jfr. salgsoppgave Finansieringsplan: (Vennligst oppgi bankforbindelse, kontaktperson i banken m/telefonnummer) Finansieringstilbud ønskes fra SpareBank1 Ja Nei Eventuelt forbehold: Ønsket overtagelse: - Budet gjelder til og med den kl. - Kjøper bekrefter å ha gjort seg kjent med salgsoppgave og vedlegg. - Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er juridisk bindende for budgiver straks budet er kommet til selgers kunnskap, og frem til akseptfristen. - Budgiver er kjent med forbrukerinformasjon utarbeidet i samarbeid mellom Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen og Norges Eiendomsmeglerforbund. - Eiendommen er besiktiget av undertegnede. den (sted) (dato) (underskrift budgiver1) (underskrift budgiver2) På uendrede vilkår forhøyes budet til: Kroner Dato Budfrist Forbrukerinformasjon om budgivning

13 Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund. Nedenfor gis under overskriften Gjennomføring av budgivning en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis under overskriften Viktige avtalerettslige forhold gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning: Gjennomføring av budgivning: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3. Første bud på eiendommen bør ha minst 24 timers akseptfrist. Der det er flere annonserte visninger bør 24-timersfristen tidligst løpe fra den siste annonserte visning. Senere buds akseptfrist bør ikke løpe ut før 24-timersfristen for første bud. 4. Budgivere bør ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til å informere samtlige interessenter. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje pr. e-post, SMS-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide er større enn ellers. 5. Budets innhold: I tillegg til eiendommenes adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde, Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren. 7. Megleren vil så langt som mulig holde budgiverene orientert om nye og høyere bud. 8. Dersom en budgiver ber om det vil den faglige leder i meglerforetaket bekrefte andre bud på eiendommen. En slik opplysning vil ikke inneholde annen informasjon enn budrundens historikk, dog uten at budgiverene kan identifiseres. 9. Dersom en kjøper krever det, kan han be om å få kontrollere saksgangen på budgivningen etter at eiendommen er solgt. Dette vil skje hos meglerforetaket hvor faglig leder vil være til stede. Øvrige budgiveres navn vil i slike tilfeller fremkomme. Ved å be om slik informasjon aksepterer kjøper at han ikke kan offentliggjøre den informasjon han får. Sensitive opplysninger om for eksempel finansiering m.v., vil ikke fremkomme da dette er underlagt personvernet/taushetsplikt. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom advokat eller statsautorisert eiendomsmegler, som kan bekrefte at budet er reelt. 10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt til aktuelle interessenter. Viktige avtalerettslige forhold: 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan ikke budet kalles tilbake. Budet er da bindene for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet fram til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ²motbud²), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

14 Selge bolig? Dersom du ikke har solgt din nåværende bolig, kan det være fornuftig å planlegge salget av denne samtidig som du leter etter en ny. Vi i EiendomsMegler 1 har til sammen over 15 års erfaring og jobber tett sammen i team. Vi er 3 ansatte og er samlokalisert sammen med SpareBank 1 Nord-Norge. Hos oss finner du alt under samme tak finansiering, forsikring og eiendom. I tillegg til vindusutstilling i banken har vi utstilling på Meyersenteret med ca besøkende hver uke. Vi legger vekt på at både kjøper og selger skal være fornøyde med bolighandelen. For oss betyr dette at begge parter skal være godt informerte og føle seg trygge under hele bolighandelen. Vi har delt boligsalget inn i fem faser, der vi stiller høye krav til oss selv og hvordan vi gjennomfører hver fase. - MeglerTakst gir deg en realistisk vurder ing av boligens verdi i dagens marked - Markedsføringen sørger for at flest mulig ser din annonse og kommer på visning. - Visningen er kjøperens mulighet til å avklare spørsmål. Da er meglerens kunnskap kritisk for om den blir vellykket eller ikke. - Budrunden kommer etter visningen, og her kan det gå fort men aldri over stokk og stein - Kontrakten skrives under til slutt. Her informerer og bistår vi både selger og kjøper godt, slik at begge parter føler seg trygge når de skriver under Jonny Bohlin Tlf Jørgen Sjøhagen Tlf Stian Bohlin Tlf du finner oss i ranheimgt.3 (gml.polet) Har du spørsmål om kjøp og salg av bolig kan du besøke våre nettsider på Der finner du også mer informasjon om oss.s

15 EiendomsMegler1 Ranheimgata MO I RANA Telefon Telefaks Org.nr