Risikoeksponering, styring og kontroll av likviditetsrisikoen i bank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikoeksponering, styring og kontroll av likviditetsrisikoen i bank"

Transkript

1 Risikoeksponering, styring og kontroll av likviditetsrisikoen i bank Erfaringer fra likviditetskrisen Dag Olav Uddu, Finanssjef SpareBank 1 SMN 19 mai 2008

2 Agenda Litt om SpareBank 1 Alliansen og SpareBank 1 SMN Litt om kredittkrisen Markedet Aktivaprising Dyrere funding Kredittkrisen og SpareBank 1 SMN Bankens fundingbehov Hva har vi gjort for å tilpasse oss krisen. Risikoeksponering, styring og kontroll på likviditetsområdet Rammeverk Hovedtrekkene i likviditetsstrategien Styringsdokumentasjon, organisering Operasjonalisering Det strategiske funding-arbeidet Oppfølging fra dag til dag og på mellomlang sikt 2 2 Page:

3 3 SpareBank 1 Alliansen

4 SpareBank 1 Alliance Summary The SpareBank 1 Alliance's objective is to ensure the individual bank's independence and regional anchoring through strong competitiveness, profitability and solidity SpareBank 1 Alliance founded in nd largest mortgage lender in the Norwegian Retail Market Key figures for the SpareBank 1 Alliance Total Assets: NOK 440 bn (EUR 55.5 bn) 541,000 internet customers Total no. of employees: 5, member branches and distribution through approx. 380 branches Market leader in its local markets - Market share app. 40% The second largest real estate brokerage chain in Norway Market surveys indicate that SpareBank 1 is the second most known brand name in the Norwegian financial industry Ratings Fitch Moody s SpareBank 1 SMN A / F1 Aa3 / P-1 SpareBank 1 SR-Bank A / F1 Aa3 / P-1 SpareBank 1 Nord-Norge A / F1 Aa3 / P-1 Source: Fitch, Moody s 4 4 Page:

5 SpareBank 1 Alliance Market Share / Main Competitors in Norwegian Market Total Assets (bn NOK) Total Retail Loan Market Shares Dnb NOR Nordea Norge SpareBank 1 Fokus Bank Handelsbanken Terra (Danske) Source: SpareBank 1 Source: SpareBank 1 SpareBank 1 (17.5%) Dnb NOR (34.7%) Nordea Norge (11.2%) Husbanken (6.1%) Fokus Bank (4.9%) Sparebanken Vest (3.8%) Handelsbanken (3.3%) Others (18.6%) Number of Branches Number of Customers (mns) SpareBank 1 DnB NOR Terra Nordea Norge Danske\Fokus Source: SpareBank DnB NOR SpareBank 1 Terra Nordea Norge Danske\Fokus Source: SpareBank Page:

6 SpareBank 1 Alliance Structure SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SMN SpareBank 1 Nord-Norge Samarbeidende Sparebanker Sparebanken Hedmark LO 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 12.0% 10.0% SpareBank 1 Gruppen AS Ownership / Product companies Alliance Co-operation Program Bank 1 Oslo (100%) First Securities (24.5%) SpareBank 1 Utvikling DA (100%) SpareBank 1 Skadeforsikring (100%) Eiendoms- Megler 1 SpareBank 1 Medlemskort AS (100%) SpareBank 1 Livsforsikring (100%) ODIN Forvaltning (100%) Actor Fordr. forvaltning AS (90%) Centres of excellence Internet bank: Tromsø Payments: Trondheim Credit: Stavanger Broad co-operation Brand Technology Competence Joint processes and best practice purchasing National co-operation agreement with Norwegian Federation and Trade Unions 6 6 Page:

7 7 SpareBank 1 SMN

8 SpareBank 1 SMN: at a Glance Introduction to SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN s core market Area for expansion inhabitants inhabitants Overview of SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN is an independent savings bank with head office in Trondheim and 56 branches in Nord- and Sør Trøndelag, Møre og Romsdal and Sogn & Fjordane Norway s sixth largest bank with NOK 72 bn in total assets and more than 180,000 customers Participant in the SpareBank 1 alliance (third largest banking group in Norway) and 19.5% ownership in the SpareBank 1 Group AS Brief history of SpareBank 1 SMN Established in 1823 Listed on the Oslo Stock Exchange in 1994 Participated in the establishment of the SpareBank 1 alliance in 1996 Expansion to the Møre and Romsdal county in 2003 through takeover of Romsdals Fellesbank ASA Espansion to Sunnmøre and Sogn and Fjordane in 2007/8 8 8

9 SpareBank 1 SMN: at a Glance Introduction to SpareBank 1 Midt-Norge Norway s sixth largest bank with head office in Trondheim Strong value creation and significant growth opportunities Diversified loan portfolio and good risk management 56 branches in Trøndelag and Møre & Romsdal Leading market position in Mid Norway with 38% customer share within the retail segment and 42% within the corporate segment (year-end 2006) High and increasing share of other operating income (39%) Competent management with high focus on business development. The bank has consistently delivered a high ROE and is one of the best performer among the Norwegian listed banks with 15,7% average ROE in the period ,1% average dividend yield in the period The geographic expansion to Møre & Romsdal and Sogn & Fjordane has created significant growth opportunities for the bank 63% of the loan book are to private customers, majority within good secured mortgage loans Centre of excellence regarding payments in the SpareBank 1 alliance Ratings: Moody s Aa3/P-1/C+, Fitch A/F1/B Member of the SpareBank 1 Alliance The bank is a member of the SpareBank 1 alliance and owns 19,5% of the SpareBank 1 Group AS Third largest banking group in Norway (pro forma consolidated) The SpareBank 1 Group AS delivered record-high results in

10 SpareBank 1 SMN: Financial Performance Financial Targets Target Return on equity 15% *) 7.8% 18.9% Core capital ratio 8% 8.1% 8.3% Capital ratio 12% 12.1% 12.5% Cost-income ratio 50% 67% 51% * Sparebank 1 SMN aims for a return on equity of 15 per cent, or being among the best third of banks with which it is natural to compare onself

11 Kredittkrisen 11 11

12 Kredittkrisen Krisen startet i boligmarkedet i USA Finanskrisen i kortversjon Sterk boligprisvekst ga lånevekst og fall i spareraten Gjeldsveksten i amerikanske banker ble etter hvert verdipapirisert Rentenivået stiger Perioden med lokkerente tar slutt og avdragene stiger Boligmarkedet møtte veggen og omsetning og priser faller. Det samme gjør verdien på boligkreditts- obligasjonene Boligmarkedet I USA prisvekst i % Realrente og sparerate i USA Langsiktig realrente Sparerate

13 Kredittkrisen Tidenes verste finanskrise Page:

14 Kredittkrisen Tapsanslagene øker fra dag til dag! Page:

15 Kredittkrisen Utvikling i bankenes finansieringskostnad Store endringer i bankenes kostnader Økningen i kredittmarginene startet i august 2007 Sterk utgang i kredittmarginene etter årsskiftet. Markedet internasjonalt har falt noe tilbake etter at Fed satte ned renta i påska og det kom en del andre positive makrotall Etter krisen i Bear Sterns fikk også amerikanske investeringsbanker tilgang til FED-likviditet I Norge har marginene vært lavere enn i utlandet. Marginen har ikke falt så mye tilbake i Norge som i utlandet. itraxx Europeisk Finans, Senior og ansvarlig Kredittspreader på norske banker Page:

16 Kredittkrisen Kostnader fondsobligasjon og ansvarlig lån Økte kredittspreader også på kapital Utviklingen på ansvarlig lån-fondsobligasjon Kraftig økning i kredittspreadene både på ansvarlig lån og på fondsobligasjoner For SpareBank 1 SMN kostet ansvarlig lån omlag 40 bp i juni I november ca. 125 og var oppe i 200 på det høyeste. Nå ligger prisen på ca 160 Fondsobligasjon har steget fra ca 125 til bp Page:

17 Kredittkrisen Differanse mellom 3 mnd pengemarkedsrente og forventet styringsrente Page:

18 Kredittkrisen Konsekvenser for finansnæringen Hele obligasjonsmarkedet faller i kurs/marginene stiger Prisfall på likviditetsreserven Likviditeten i obligasjonsmarkedet blir dårligere Fundingkostnadene til bankene stiger Tilgangen til funding blir dårligere Enkelte fundingkilder forsvinner og andre kilder kan gjøre mindre beløp Økt spread mellom Norges Bank og Nibor Skaper problemer for prising av lån/innskudd til privat sektor Kundene kan trekke på trekkretter og kjøpe obligasjoner i samme bank og få en margin Bankene opplever uventet økning i trekk på kreditter Større konkurranse om innskudd Bankene mister likviditet, tilgangen på ny funding blir dårligere, prisen stiger og verdien på likviditetsreserven faller Page:

19 Kredittkrisen og SpareBank 1 SMN Page:

20 Kredittkrisen og SpareBank 1 SMN, fundingbehovet Sterk utlånsvekst de siste årene utfordrer innskuddsdekningen. Noe bedre innskuddsdekning Utviklingen i innskuddsdekningen Innskuddsdekning på rundt 60% er på linje med de andre store bankene i Norge men lavere enn de små bankene. Internasjonalt lav innskuddsdekning i Norge Overføring av lån til SpareBank 1 Boligkreditt as har bedret innskuddsdekningen det siste halve året. 64 % 63 % 62 % 61 % 60 % 59 % 58 % 57 % 56 % 55 % 54 % des.06 feb.07 Innskuddsdekning apr.07 jun.07 aug.07 okt.07 des.07 feb.08 apr.08 Innskuddsdekning Ramme innskuddsdekning 20 20

21 Kredittkrisen og SpareBank 1 SMN, fundingbehovet 30 mrd av bankens finansiering forvaltes av Finansavdelingen Pengemarkedsfinansiering Kommentarer Millioner des.06 jan.07 Pengemarkedsfinansiering feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.07 des.07 jan.08 feb.08 mar.08 apr % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Evigvarende ansv lån Obligasjonsind eks Interbank Sertifikater valuta Sertifikater NOK Obligasjoner valuta Obligasjoner NOK Activa adj short liab. Penge- og kapitalmarkedsfinansiering på 30 mrd Bankens pengemarkedsfinansiering har økt med ca. 12 mrd i løpet av de siste to år. Stabil finansiering fra norske kilder, men bruk av internasjonale finansieringskilder har økt 21 21

22 Kredittkrisen og SpareBank 1 SMN, fundingbehovet Jevnt fordelt forfallsstruktur reduserer risikoen i fundingen Forfallsstruktur Funding på maturity fundingdates NOK bn Kommentarer Bankens funding er godt diversifisert på forfallsår Relativt lite forfall i 2009 Likviditetssituasjonen er god og likviditetsindikator I ligger på106% 31 Mars Likviditets buffer NOK 7.5 mrd inkl. trekkretter. Innskudd i Norges bank og andre banker på 4,5 mrd kommer i tillegg 22 22

23 Kredittkrisen og SpareBank 1 SMN, fundingbehovet Fundingen er godt diversifisert på marked og produkt SpareBank1 SMN's Funding Sources By Market Retail Market 54% Wholesale Market 46% By Geography SpareBank1 SMN's Funding Programmes Boligkreditt Description Status Domestic programme Certificate of Deposits/ Debentures Senior unsecured/ Subordinated SpareBank 1 SMN has strong credit ratings International Market 19% Norwegian Market 81% EMTN Euro mediumterm debt instruments Senior unsecured/ Subordinated Percentage Percentage Covered Bonds Senior secured Size unlimited EUR 7.5bn EUR 10 bn Maturity 1 month plus 1 to 30 years 1 year plus Moody's (2007) Fitch (2007) Outlook Stable Outlook Stable Issuer Rating Aa3 Issuer Default A Bank Deposits Aa3/P- 1 Short-term F1 Bank Financial Strength C+ Individual B Senior Unsecured MTN Aa3 Support 3 Subordinate MTN A1 Other debt 0% Hybrid equity 1% Subordinated 7% Perp. Sub loan capital 1% Bond Index 0% Interbank 13% NOK Certificates 3% CURR Bonds 40% NOK Bond 35% 23 23

24 Risikoeksponering, styring og kontroll på likviditetsområdet 24 24

25 Styring og kontroll, rammeverk Lover og forskrifter Kredittilsynets moduler for likviditetsstyring, bygd på BIS 14 prinsipper for likviditetsstyring Ratingbyråers fokus på likviditetsbuffere 25 25

26 Styring og kontroll, rammeverk Finansinstitusjonslovens 2-17 Finansinstitusjoner skal: sørge for at de til enhver tid kan dekke sine forpliktelser sørge for forsvarlig likviditetsstyring etter retningslinjer fastsatt av styret rapportere gjenstående løpetid for poster i balansen og ikkebalanseførte finansielle instrumenter til Kredittilsynet Myndighetene kan: fastsette rapporteringskrav gi pålegg som begrenser adgangen til å gi nye lån og kreditter, eller kreve at andre tiltak iverksettes gi nærmere regler i forskrift 26 26

27 Styring og kontroll, rammeverk Forskrift om forsvarlig likviditetsstyring av Likviditetsforskriften stiller krav til at banker skal ha: styrevedtatt likviditetsstrategi styrevedtatte rammer for likviditetsrisiko styrevedtatte beredskapsplaner for likviditet klar organisering og ansvarsfordeling, samt arbeidsdeling måling av likviditetsrisiko prognoser for fremtidig likviditetsbehov stresstester rutiner for overvåking av rammer og retningslinjer regelmessig rapportering til styret og ledelsen uavhengig kontroll (internrevisjon) 27 27

28 Styring og kontroll, rammeverk Kredittilsynets moduler Kredittilsynet har, som en del av sitt risikobaserte tilsyn, etablert en modul for tilsyn med likviditetsrisiko Modulen er to-delt: Evaluering av likviditetsrisiko (kvantitative beregninger) Evaluering av styring og kontroll (kvalitative vurderinger) 28 28

29 Styring og kontroll, rammeverk Tilsynets moduler for likviditet Strategi Likviditetsstrategi Likviditetsrisikorammer Beredskapsplaner Organisering og ansvarsforhold Organisering og ansvarsforhold Ressurser og kompetanse Måling Systemer for risikomål og prognoser Stresstester (scenarier; banksspesifikt og markedsspesifikt) Overvåking og rapportering Rutiner for overvåking (overvåking og etterlevelse) Styre- og ledelsesrapportering Ekstern rapportering (myndighetsrapportering) Uavhengig kontroll Intern og ekstern revisor 29 29

30 Styring og kontroll, rammeverk Ratingbyrå Ratingbyrå har bl.a. vært opptatt av: Forfallsstruktur/Likviditetsindikatorer Hvor lenge klarer banken seg uten ny funding? Størrelse på likviditetsbuffer Relativt til sammenlignbare banker i andre land Relativt til andre banker i Norge Likvide aktiva: Obligasjoner, omløpsaksjer, innskudd i finansinstitusjoner etc

31 Hovedtrekk i strategien 31 31

32 Hovedtrekkene i likviditetsstrategien Hovedmålsetting - risikotoleranse Banken skal kunne overleve med normal drift i minimum 12 mnd uten tilgang på ekstern finansiering fra kapitalmarkedet. Banken skal i en slik situasjon kunne finansieres ved bl.a. salg av likvide aktiva, bruk av trekkretter, salg av lån uten at det oppfattes av markedet som unormal handel. Rammer Bl.a. erfaringene fra stresstestene brukes som grunnlag for å sette rammene. Hovedmålsetting/ risikotoleranse Netto refinansieringsbehov Langsiktig likviditetssituasjon Bufferkapital Diversifisering 7 dager 1 måned 3 måneder 12 måneder Likviditetsindikator 32 32

33 Hovedtrekkene i likviditetsstrategien Beredskapsplaner Det er sterk sammenheng mellom bankens Likviditetsstrategi og Beredskapsplan SpareBank 1 har i også egen Beredskapsplan. Den trer i kraft hvis en av bankene i Alliansen øker nivået for beredskap. Opptrapping ved likviditetskriser Likviditetsstrategi Beredskapsplan Ordinær drift Sesongsvingninger Sykliske svingninger Krise i banken Systemkrise 33 33

34 Hovedtrekkene i likviditetsstrategien Organisering Finansavdelingen/FO Daglig likviditetsstyring Kort/lang finansiering NICS og nivå 2 banker Prognoser Balansekomiteen ALCO Risikostyringskomitè: Konsernledelse Finanssjef Risk Manager Konserndirektør Oppgjør/BO Kontroll av forretninger Oppgjør av forretninger Regnskapsoppdatering IFRS Eksternrapportering Risk Management/MO Måling/overvåking av rammer Godkjenning av rutiner Utarbeidelse av rapporter Regnskapsoppfølging Prognoser Kommentarer ALCO (utvidet konsernledelse) har det overordnede ansvar for styringen av likviditetsrisikonivået Gode kommunikasjonslinjer mellom løpende likviditetsstyring og ledelsen i banken Uavhengighet og arbeidsdeling mellom markedsfunksjoner og oppgjør/målingovervåkning, rapportering og utarbeidelse av retningslinjer og rutiner 34 34

35 Operasjonalisering 35 35

36 Operasjonalisering Forankring i ledelse og styre Månedlig rapportering Havårlig stresstester Strategigjennomgang årlig Investor relasjoner Regnskapspresentasjoner Kapitalmarkedsdager i Norge og utland Roadshow i Norge og utland Investorpresentasjoner Alliansenivå Finansutvalg 36 36

37 Operasjonalisering På mellomlang sikt og dag til dag Stresstester Markedsoppdatering Oppfølging av diversifisering på løpetid, produkt og marked Likviditetsprognoser For inneværende og inn i påfølgende år: I makro ( kilde Norges Bank; statens konti etc) I mikro Bankens budsjetter ( utlån/innskudd) Bevegelser store kunders konti Låneutmålinger Daglig prognostisering/justeringer 37 37

38 Operasjonalisering Likviditetsprognose Uke Dag Dato Saldo Total Uke 1 onsdag Uke 1 torsdag Uke 1 fredag Uke 2 mandag Uke 2 tirsdag Uke 2 onsdag Uke 2 torsdag Uke 2 fredag Uke 3 mandag Uke 3 tirsdag Uke 3 onsdag Uke 3 torsdag Uke 3 fredag Uke 4 mandag Uke 4 tirsdag Uke 4 onsdag Uke 4 torsdag Uke 4 fredag Uke 5 mandag Uke 5 tirsdag Uke 5 onsdag Uke 5 torsdag TMS Sum prognose TMS Alkoholavgift Arkus utbytte Annet SMN Nye innskudd Barnetrygd Sum prognose Alkoholavgift Arku Landbruk arealtilskudd Bilavgift, eiendomsavgift etc. Landbruk Typiske hendelser: Skatteforfall Overføringer til kommuner Offentlige lønnsutbetalinger Alkoholavgift Kasseoppgjør fra store handelskjeder Forfall tidligere lån PM og BM rapporterer til finans ved likviditetsbevegelser større enn MNOK 10 Moms Pensjon Innganger Vinmonopolet Rammetilskudd Rema 1000 Sikringsfondet Skatt Ramme Skatt SMN Moms Vectura Polet utbytte Moms Landbruket 38 38

Styring og kontroll av likviditetsrisikoen i bank. Dag Olav Uddu Finanssjef SpareBank 1 SMN

Styring og kontroll av likviditetsrisikoen i bank. Dag Olav Uddu Finanssjef SpareBank 1 SMN Styring og kontroll av likviditetsrisikoen i bank Dag Olav Uddu Finanssjef SpareBank 1 SMN Agenda Litt om SpareBank 1 Alliansen og SpareBank 1 SMN Litt om kredittkrisen Markedet Kredittkrisen og SpareBank

Detaljer

Høstkonferansen 2010 Bergen 20.09.10. Argo Securities - Credit Research Guttorm L Egge

Høstkonferansen 2010 Bergen 20.09.10. Argo Securities - Credit Research Guttorm L Egge Høstkonferansen 2010 Bergen 20.09.10 Argo Securities - Credit Research Guttorm L Egge Innholdsfortegnelse 3 Makrobildet for kreditt 4 Hvordan går det egentlig i USA 12 Rating og endrede ratinger 16 Utviklingen

Detaljer

Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012

Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012 Pilar 3 Risiko og Kapital Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012 Innholdsfortegnelse 1 Eierstruktur og Corporate Governance... 3 2 Selskapsstruktur og virksomhet... 3 3 Basel II - Kapitaldekningsregler...

Detaljer

Pilar III - Risiko og kapital 2013. Eika Boligkreditt AS

Pilar III - Risiko og kapital 2013. Eika Boligkreditt AS Pilar III - Risiko og kapital 2013 Eika Boligkreditt AS 1 INNLEDNING Formålet med dette dokumentet er å gi markedet informasjon om risikostyring og kapital i Eika Boligkreditt AS. Dokumentet skal oppfylle

Detaljer

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital?

Detaljer

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 «Overføring av boliglån til kredittforetak- Hvilke konsekvenser har dette, og har noen banker allerede gått for langt?» SpareBank 1 Markets - Credit Research Guttorm

Detaljer

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009 meglere 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø* Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering:

Detaljer

Vurdering av regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett

Vurdering av regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 800 Dep 0030 OSLO 03.10.2012 SAKSBEHANDLER: Bruun-Kallum/Holberg VÅR REFERANSE: 12/7397 DERES REFERANSE: DIR.TLF: 22 93 99 35/22 93 99 26 ARKIVKODE:

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

Er bompengeselskap gode selskap å finansiere. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets

Er bompengeselskap gode selskap å finansiere. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Er bompengeselskap gode selskap å finansiere Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets 9 September, 2010 1 Mill. kr Investeringer som er planlagt i følge NTP 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side.

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side. Årsrapport 2012 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53 Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall

Detaljer

1 INNLEDNING 2 SELSKAPSSTRUKTUR OG VIRKSOMHET

1 INNLEDNING 2 SELSKAPSSTRUKTUR OG VIRKSOMHET 1 INNLEDNING Formålet med dette dokumentet er å gi markedet informasjon om risikostyring og kapital i Eika Boligkreditt AS. Dokumentet skal oppfylle krav til offentliggjøring av finansiell informasjon,

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

Høstkonferansen. Vurderinger av nye likviditetskrav

Høstkonferansen. Vurderinger av nye likviditetskrav Høstkonferansen Vurderinger av nye likviditetskrav - Strategi for tilpasning til nye likviditetskrav - Bankens praktiske arbeid med tilpasning til de nye kravene Johan Røstøen, Totens Sparebank Agenda

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Haltdalen, 28.02.2012 Innholdet i rapporten er hentet fra årsrapport, kapitaldekningsoppgave og ICAAP for Haltdalen Sparebank. 1 KORT

Detaljer

Jernbanepersonalets Sparebank

Jernbanepersonalets Sparebank Jernbanepersonalets Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR OG STRATEGISK UTVIKLING... 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 2 3 KONSOLIDERING...

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56. Ved din side. Foto forside: Scanpix

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56. Ved din side. Foto forside: Scanpix Årsrapport 2014 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56 Ved din side. Foto forside: Scanpix Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning

Detaljer

Boligkreditt Årsrapport 2014

Boligkreditt Årsrapport 2014 Boligkreditt Årsrapport 2014 Innhold Styrets beretning for årsrapporten 2014... 4 Sikkerhetsmasse og utestående OmF volum... 4 Oversikt nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og 2014... 4

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2012

Egenkapitalbeviskonferansen 2012 Egenkapitalbeviskonferansen 212 SpareBank 1 Markets var engasjert som rådgiver ifm emisjonene i SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 SRBANK samt de gjennomførte nedsalgene i Sparebankstiftelsen SR-Bank. 11.9.212

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring SpareBank 1 SMN har som mål å opprettholde en moderat risikoprofil, og å ha en så høy kvalitet i sin risikooppfølging at ingen enkelthendelser skal kunne skade bankens finansielle

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Norges Bank Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør. Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Tjenester for bankene og staten.

Norges Bank Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør. Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Tjenester for bankene og staten. Norges Bank Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Tjenester for bankene og staten Årsrapport 26 26. april 27 2 Innhold 1. Introduksjon til Norges Banks oppgjørssystem...3

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTE

REPRESENTANTSKAPSMØTE Til medlemmene i - Representantskapet - Kontrollkomiteen - Styret - Ansvarlig revisor Tromsø, 3. mars 2015 REPRESENTANTSKAPSMØTE Det innkalles til representantskapsmøte Tirsdag 24. mars 2015 kl 13.00 i

Detaljer

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Nærmere om høringsnotatet 6 2 Likviditetsregulering i CRD IV 6 2.1 Nærmere om direktiv 2013/36/EU 6 2.2 Nærmere

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Årsmelding. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning

Årsmelding. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning Årsmelding Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning 2011 Banksjefens kommentar Gode tall på tross av urolige markeder Året 2011 ble preget av svak internasjonal vekst,

Detaljer

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3 Kragerø Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon 2011 Basel II - Pilar 3 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling... 3 2 Basel ii nye kapitaldekningsregler... 4 3

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg.

Bank. Forsikring. Og deg. ÅRSRAPPORT 2007 Bank. Forsikring. Og deg. For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse 2 Fra administrerende direktør 3 Viktige hendelser i 2007 4 Årsregnskap Nøkkeltall konsern 5 Historikk

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5 2.3

Detaljer