Risikoeksponering, styring og kontroll av likviditetsrisikoen i bank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikoeksponering, styring og kontroll av likviditetsrisikoen i bank"

Transkript

1 Risikoeksponering, styring og kontroll av likviditetsrisikoen i bank Erfaringer fra likviditetskrisen Dag Olav Uddu, Finanssjef SpareBank 1 SMN 19 mai 2008

2 Agenda Litt om SpareBank 1 Alliansen og SpareBank 1 SMN Litt om kredittkrisen Markedet Aktivaprising Dyrere funding Kredittkrisen og SpareBank 1 SMN Bankens fundingbehov Hva har vi gjort for å tilpasse oss krisen. Risikoeksponering, styring og kontroll på likviditetsområdet Rammeverk Hovedtrekkene i likviditetsstrategien Styringsdokumentasjon, organisering Operasjonalisering Det strategiske funding-arbeidet Oppfølging fra dag til dag og på mellomlang sikt 2 2 Page:

3 3 SpareBank 1 Alliansen

4 SpareBank 1 Alliance Summary The SpareBank 1 Alliance's objective is to ensure the individual bank's independence and regional anchoring through strong competitiveness, profitability and solidity SpareBank 1 Alliance founded in nd largest mortgage lender in the Norwegian Retail Market Key figures for the SpareBank 1 Alliance Total Assets: NOK 440 bn (EUR 55.5 bn) 541,000 internet customers Total no. of employees: 5, member branches and distribution through approx. 380 branches Market leader in its local markets - Market share app. 40% The second largest real estate brokerage chain in Norway Market surveys indicate that SpareBank 1 is the second most known brand name in the Norwegian financial industry Ratings Fitch Moody s SpareBank 1 SMN A / F1 Aa3 / P-1 SpareBank 1 SR-Bank A / F1 Aa3 / P-1 SpareBank 1 Nord-Norge A / F1 Aa3 / P-1 Source: Fitch, Moody s 4 4 Page:

5 SpareBank 1 Alliance Market Share / Main Competitors in Norwegian Market Total Assets (bn NOK) Total Retail Loan Market Shares Dnb NOR Nordea Norge SpareBank 1 Fokus Bank Handelsbanken Terra (Danske) Source: SpareBank 1 Source: SpareBank 1 SpareBank 1 (17.5%) Dnb NOR (34.7%) Nordea Norge (11.2%) Husbanken (6.1%) Fokus Bank (4.9%) Sparebanken Vest (3.8%) Handelsbanken (3.3%) Others (18.6%) Number of Branches Number of Customers (mns) SpareBank 1 DnB NOR Terra Nordea Norge Danske\Fokus Source: SpareBank DnB NOR SpareBank 1 Terra Nordea Norge Danske\Fokus Source: SpareBank Page:

6 SpareBank 1 Alliance Structure SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SMN SpareBank 1 Nord-Norge Samarbeidende Sparebanker Sparebanken Hedmark LO 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 12.0% 10.0% SpareBank 1 Gruppen AS Ownership / Product companies Alliance Co-operation Program Bank 1 Oslo (100%) First Securities (24.5%) SpareBank 1 Utvikling DA (100%) SpareBank 1 Skadeforsikring (100%) Eiendoms- Megler 1 SpareBank 1 Medlemskort AS (100%) SpareBank 1 Livsforsikring (100%) ODIN Forvaltning (100%) Actor Fordr. forvaltning AS (90%) Centres of excellence Internet bank: Tromsø Payments: Trondheim Credit: Stavanger Broad co-operation Brand Technology Competence Joint processes and best practice purchasing National co-operation agreement with Norwegian Federation and Trade Unions 6 6 Page:

7 7 SpareBank 1 SMN

8 SpareBank 1 SMN: at a Glance Introduction to SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN s core market Area for expansion inhabitants inhabitants Overview of SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN is an independent savings bank with head office in Trondheim and 56 branches in Nord- and Sør Trøndelag, Møre og Romsdal and Sogn & Fjordane Norway s sixth largest bank with NOK 72 bn in total assets and more than 180,000 customers Participant in the SpareBank 1 alliance (third largest banking group in Norway) and 19.5% ownership in the SpareBank 1 Group AS Brief history of SpareBank 1 SMN Established in 1823 Listed on the Oslo Stock Exchange in 1994 Participated in the establishment of the SpareBank 1 alliance in 1996 Expansion to the Møre and Romsdal county in 2003 through takeover of Romsdals Fellesbank ASA Espansion to Sunnmøre and Sogn and Fjordane in 2007/8 8 8

9 SpareBank 1 SMN: at a Glance Introduction to SpareBank 1 Midt-Norge Norway s sixth largest bank with head office in Trondheim Strong value creation and significant growth opportunities Diversified loan portfolio and good risk management 56 branches in Trøndelag and Møre & Romsdal Leading market position in Mid Norway with 38% customer share within the retail segment and 42% within the corporate segment (year-end 2006) High and increasing share of other operating income (39%) Competent management with high focus on business development. The bank has consistently delivered a high ROE and is one of the best performer among the Norwegian listed banks with 15,7% average ROE in the period ,1% average dividend yield in the period The geographic expansion to Møre & Romsdal and Sogn & Fjordane has created significant growth opportunities for the bank 63% of the loan book are to private customers, majority within good secured mortgage loans Centre of excellence regarding payments in the SpareBank 1 alliance Ratings: Moody s Aa3/P-1/C+, Fitch A/F1/B Member of the SpareBank 1 Alliance The bank is a member of the SpareBank 1 alliance and owns 19,5% of the SpareBank 1 Group AS Third largest banking group in Norway (pro forma consolidated) The SpareBank 1 Group AS delivered record-high results in

10 SpareBank 1 SMN: Financial Performance Financial Targets Target Return on equity 15% *) 7.8% 18.9% Core capital ratio 8% 8.1% 8.3% Capital ratio 12% 12.1% 12.5% Cost-income ratio 50% 67% 51% * Sparebank 1 SMN aims for a return on equity of 15 per cent, or being among the best third of banks with which it is natural to compare onself

11 Kredittkrisen 11 11

12 Kredittkrisen Krisen startet i boligmarkedet i USA Finanskrisen i kortversjon Sterk boligprisvekst ga lånevekst og fall i spareraten Gjeldsveksten i amerikanske banker ble etter hvert verdipapirisert Rentenivået stiger Perioden med lokkerente tar slutt og avdragene stiger Boligmarkedet møtte veggen og omsetning og priser faller. Det samme gjør verdien på boligkreditts- obligasjonene Boligmarkedet I USA prisvekst i % Realrente og sparerate i USA Langsiktig realrente Sparerate

13 Kredittkrisen Tidenes verste finanskrise Page:

14 Kredittkrisen Tapsanslagene øker fra dag til dag! Page:

15 Kredittkrisen Utvikling i bankenes finansieringskostnad Store endringer i bankenes kostnader Økningen i kredittmarginene startet i august 2007 Sterk utgang i kredittmarginene etter årsskiftet. Markedet internasjonalt har falt noe tilbake etter at Fed satte ned renta i påska og det kom en del andre positive makrotall Etter krisen i Bear Sterns fikk også amerikanske investeringsbanker tilgang til FED-likviditet I Norge har marginene vært lavere enn i utlandet. Marginen har ikke falt så mye tilbake i Norge som i utlandet. itraxx Europeisk Finans, Senior og ansvarlig Kredittspreader på norske banker Page:

16 Kredittkrisen Kostnader fondsobligasjon og ansvarlig lån Økte kredittspreader også på kapital Utviklingen på ansvarlig lån-fondsobligasjon Kraftig økning i kredittspreadene både på ansvarlig lån og på fondsobligasjoner For SpareBank 1 SMN kostet ansvarlig lån omlag 40 bp i juni I november ca. 125 og var oppe i 200 på det høyeste. Nå ligger prisen på ca 160 Fondsobligasjon har steget fra ca 125 til bp Page:

17 Kredittkrisen Differanse mellom 3 mnd pengemarkedsrente og forventet styringsrente Page:

18 Kredittkrisen Konsekvenser for finansnæringen Hele obligasjonsmarkedet faller i kurs/marginene stiger Prisfall på likviditetsreserven Likviditeten i obligasjonsmarkedet blir dårligere Fundingkostnadene til bankene stiger Tilgangen til funding blir dårligere Enkelte fundingkilder forsvinner og andre kilder kan gjøre mindre beløp Økt spread mellom Norges Bank og Nibor Skaper problemer for prising av lån/innskudd til privat sektor Kundene kan trekke på trekkretter og kjøpe obligasjoner i samme bank og få en margin Bankene opplever uventet økning i trekk på kreditter Større konkurranse om innskudd Bankene mister likviditet, tilgangen på ny funding blir dårligere, prisen stiger og verdien på likviditetsreserven faller Page:

19 Kredittkrisen og SpareBank 1 SMN Page:

20 Kredittkrisen og SpareBank 1 SMN, fundingbehovet Sterk utlånsvekst de siste årene utfordrer innskuddsdekningen. Noe bedre innskuddsdekning Utviklingen i innskuddsdekningen Innskuddsdekning på rundt 60% er på linje med de andre store bankene i Norge men lavere enn de små bankene. Internasjonalt lav innskuddsdekning i Norge Overføring av lån til SpareBank 1 Boligkreditt as har bedret innskuddsdekningen det siste halve året. 64 % 63 % 62 % 61 % 60 % 59 % 58 % 57 % 56 % 55 % 54 % des.06 feb.07 Innskuddsdekning apr.07 jun.07 aug.07 okt.07 des.07 feb.08 apr.08 Innskuddsdekning Ramme innskuddsdekning 20 20

21 Kredittkrisen og SpareBank 1 SMN, fundingbehovet 30 mrd av bankens finansiering forvaltes av Finansavdelingen Pengemarkedsfinansiering Kommentarer Millioner des.06 jan.07 Pengemarkedsfinansiering feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.07 des.07 jan.08 feb.08 mar.08 apr % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Evigvarende ansv lån Obligasjonsind eks Interbank Sertifikater valuta Sertifikater NOK Obligasjoner valuta Obligasjoner NOK Activa adj short liab. Penge- og kapitalmarkedsfinansiering på 30 mrd Bankens pengemarkedsfinansiering har økt med ca. 12 mrd i løpet av de siste to år. Stabil finansiering fra norske kilder, men bruk av internasjonale finansieringskilder har økt 21 21

22 Kredittkrisen og SpareBank 1 SMN, fundingbehovet Jevnt fordelt forfallsstruktur reduserer risikoen i fundingen Forfallsstruktur Funding på maturity fundingdates NOK bn Kommentarer Bankens funding er godt diversifisert på forfallsår Relativt lite forfall i 2009 Likviditetssituasjonen er god og likviditetsindikator I ligger på106% 31 Mars Likviditets buffer NOK 7.5 mrd inkl. trekkretter. Innskudd i Norges bank og andre banker på 4,5 mrd kommer i tillegg 22 22

23 Kredittkrisen og SpareBank 1 SMN, fundingbehovet Fundingen er godt diversifisert på marked og produkt SpareBank1 SMN's Funding Sources By Market Retail Market 54% Wholesale Market 46% By Geography SpareBank1 SMN's Funding Programmes Boligkreditt Description Status Domestic programme Certificate of Deposits/ Debentures Senior unsecured/ Subordinated SpareBank 1 SMN has strong credit ratings International Market 19% Norwegian Market 81% EMTN Euro mediumterm debt instruments Senior unsecured/ Subordinated Percentage Percentage Covered Bonds Senior secured Size unlimited EUR 7.5bn EUR 10 bn Maturity 1 month plus 1 to 30 years 1 year plus Moody's (2007) Fitch (2007) Outlook Stable Outlook Stable Issuer Rating Aa3 Issuer Default A Bank Deposits Aa3/P- 1 Short-term F1 Bank Financial Strength C+ Individual B Senior Unsecured MTN Aa3 Support 3 Subordinate MTN A1 Other debt 0% Hybrid equity 1% Subordinated 7% Perp. Sub loan capital 1% Bond Index 0% Interbank 13% NOK Certificates 3% CURR Bonds 40% NOK Bond 35% 23 23

24 Risikoeksponering, styring og kontroll på likviditetsområdet 24 24

25 Styring og kontroll, rammeverk Lover og forskrifter Kredittilsynets moduler for likviditetsstyring, bygd på BIS 14 prinsipper for likviditetsstyring Ratingbyråers fokus på likviditetsbuffere 25 25

26 Styring og kontroll, rammeverk Finansinstitusjonslovens 2-17 Finansinstitusjoner skal: sørge for at de til enhver tid kan dekke sine forpliktelser sørge for forsvarlig likviditetsstyring etter retningslinjer fastsatt av styret rapportere gjenstående løpetid for poster i balansen og ikkebalanseførte finansielle instrumenter til Kredittilsynet Myndighetene kan: fastsette rapporteringskrav gi pålegg som begrenser adgangen til å gi nye lån og kreditter, eller kreve at andre tiltak iverksettes gi nærmere regler i forskrift 26 26

27 Styring og kontroll, rammeverk Forskrift om forsvarlig likviditetsstyring av Likviditetsforskriften stiller krav til at banker skal ha: styrevedtatt likviditetsstrategi styrevedtatte rammer for likviditetsrisiko styrevedtatte beredskapsplaner for likviditet klar organisering og ansvarsfordeling, samt arbeidsdeling måling av likviditetsrisiko prognoser for fremtidig likviditetsbehov stresstester rutiner for overvåking av rammer og retningslinjer regelmessig rapportering til styret og ledelsen uavhengig kontroll (internrevisjon) 27 27

28 Styring og kontroll, rammeverk Kredittilsynets moduler Kredittilsynet har, som en del av sitt risikobaserte tilsyn, etablert en modul for tilsyn med likviditetsrisiko Modulen er to-delt: Evaluering av likviditetsrisiko (kvantitative beregninger) Evaluering av styring og kontroll (kvalitative vurderinger) 28 28

29 Styring og kontroll, rammeverk Tilsynets moduler for likviditet Strategi Likviditetsstrategi Likviditetsrisikorammer Beredskapsplaner Organisering og ansvarsforhold Organisering og ansvarsforhold Ressurser og kompetanse Måling Systemer for risikomål og prognoser Stresstester (scenarier; banksspesifikt og markedsspesifikt) Overvåking og rapportering Rutiner for overvåking (overvåking og etterlevelse) Styre- og ledelsesrapportering Ekstern rapportering (myndighetsrapportering) Uavhengig kontroll Intern og ekstern revisor 29 29

30 Styring og kontroll, rammeverk Ratingbyrå Ratingbyrå har bl.a. vært opptatt av: Forfallsstruktur/Likviditetsindikatorer Hvor lenge klarer banken seg uten ny funding? Størrelse på likviditetsbuffer Relativt til sammenlignbare banker i andre land Relativt til andre banker i Norge Likvide aktiva: Obligasjoner, omløpsaksjer, innskudd i finansinstitusjoner etc

31 Hovedtrekk i strategien 31 31

32 Hovedtrekkene i likviditetsstrategien Hovedmålsetting - risikotoleranse Banken skal kunne overleve med normal drift i minimum 12 mnd uten tilgang på ekstern finansiering fra kapitalmarkedet. Banken skal i en slik situasjon kunne finansieres ved bl.a. salg av likvide aktiva, bruk av trekkretter, salg av lån uten at det oppfattes av markedet som unormal handel. Rammer Bl.a. erfaringene fra stresstestene brukes som grunnlag for å sette rammene. Hovedmålsetting/ risikotoleranse Netto refinansieringsbehov Langsiktig likviditetssituasjon Bufferkapital Diversifisering 7 dager 1 måned 3 måneder 12 måneder Likviditetsindikator 32 32

33 Hovedtrekkene i likviditetsstrategien Beredskapsplaner Det er sterk sammenheng mellom bankens Likviditetsstrategi og Beredskapsplan SpareBank 1 har i også egen Beredskapsplan. Den trer i kraft hvis en av bankene i Alliansen øker nivået for beredskap. Opptrapping ved likviditetskriser Likviditetsstrategi Beredskapsplan Ordinær drift Sesongsvingninger Sykliske svingninger Krise i banken Systemkrise 33 33

34 Hovedtrekkene i likviditetsstrategien Organisering Finansavdelingen/FO Daglig likviditetsstyring Kort/lang finansiering NICS og nivå 2 banker Prognoser Balansekomiteen ALCO Risikostyringskomitè: Konsernledelse Finanssjef Risk Manager Konserndirektør Oppgjør/BO Kontroll av forretninger Oppgjør av forretninger Regnskapsoppdatering IFRS Eksternrapportering Risk Management/MO Måling/overvåking av rammer Godkjenning av rutiner Utarbeidelse av rapporter Regnskapsoppfølging Prognoser Kommentarer ALCO (utvidet konsernledelse) har det overordnede ansvar for styringen av likviditetsrisikonivået Gode kommunikasjonslinjer mellom løpende likviditetsstyring og ledelsen i banken Uavhengighet og arbeidsdeling mellom markedsfunksjoner og oppgjør/målingovervåkning, rapportering og utarbeidelse av retningslinjer og rutiner 34 34

35 Operasjonalisering 35 35

36 Operasjonalisering Forankring i ledelse og styre Månedlig rapportering Havårlig stresstester Strategigjennomgang årlig Investor relasjoner Regnskapspresentasjoner Kapitalmarkedsdager i Norge og utland Roadshow i Norge og utland Investorpresentasjoner Alliansenivå Finansutvalg 36 36

37 Operasjonalisering På mellomlang sikt og dag til dag Stresstester Markedsoppdatering Oppfølging av diversifisering på løpetid, produkt og marked Likviditetsprognoser For inneværende og inn i påfølgende år: I makro ( kilde Norges Bank; statens konti etc) I mikro Bankens budsjetter ( utlån/innskudd) Bevegelser store kunders konti Låneutmålinger Daglig prognostisering/justeringer 37 37

38 Operasjonalisering Likviditetsprognose Uke Dag Dato Saldo Total Uke 1 onsdag Uke 1 torsdag Uke 1 fredag Uke 2 mandag Uke 2 tirsdag Uke 2 onsdag Uke 2 torsdag Uke 2 fredag Uke 3 mandag Uke 3 tirsdag Uke 3 onsdag Uke 3 torsdag Uke 3 fredag Uke 4 mandag Uke 4 tirsdag Uke 4 onsdag Uke 4 torsdag Uke 4 fredag Uke 5 mandag Uke 5 tirsdag Uke 5 onsdag Uke 5 torsdag TMS Sum prognose TMS Alkoholavgift Arkus utbytte Annet SMN Nye innskudd Barnetrygd Sum prognose Alkoholavgift Arku Landbruk arealtilskudd Bilavgift, eiendomsavgift etc. Landbruk Typiske hendelser: Skatteforfall Overføringer til kommuner Offentlige lønnsutbetalinger Alkoholavgift Kasseoppgjør fra store handelskjeder Forfall tidligere lån PM og BM rapporterer til finans ved likviditetsbevegelser større enn MNOK 10 Moms Pensjon Innganger Vinmonopolet Rammetilskudd Rema 1000 Sikringsfondet Skatt Ramme Skatt SMN Moms Vectura Polet utbytte Moms Landbruket 38 38

Styring og kontroll av likviditetsrisikoen i bank. Dag Olav Uddu Finanssjef SpareBank 1 SMN

Styring og kontroll av likviditetsrisikoen i bank. Dag Olav Uddu Finanssjef SpareBank 1 SMN Styring og kontroll av likviditetsrisikoen i bank Dag Olav Uddu Finanssjef SpareBank 1 SMN Agenda Litt om SpareBank 1 Alliansen og SpareBank 1 SMN Litt om kredittkrisen Markedet Kredittkrisen og SpareBank

Detaljer

Revisjon av styring og kontroll av likviditetsrisiko

Revisjon av styring og kontroll av likviditetsrisiko Revisjon av styring og kontroll av likviditetsrisiko Steinar Breen 19.mai 2008 Agenda 1. Bakgrunn 2. Omfang og begrensninger 3. Likviditetsstrategi 4. Organisering og arbeidsdeling 5. Måling 6. Rapportering

Detaljer

Nytt likviditetsregelverk strategiske konsekvenser. Dag Olav Uddu, finanssjef SpareBank1 SMN

Nytt likviditetsregelverk strategiske konsekvenser. Dag Olav Uddu, finanssjef SpareBank1 SMN Nytt likviditetsregelverk strategiske konsekvenser Dag Olav Uddu, finanssjef SpareBank1 SMN 1 SpareBank 1 SMN 2 Hva 3 Strategiske konsekvenser SpareBank 1 - alliance Strong alliance of Norwegian retail

Detaljer

Volum har vært i fokus marginer under press

Volum har vært i fokus marginer under press ANALYSE SMN & SNN Indexed Indexed Volum har vært i fokus marginer under press Volumutvikling 2-212 45 4 35 3 25 2 15 5 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Volumes MING Volumes NONG Marginutvikling

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

OMF DYNAMISK INSTRUMENT MED NASJONAL BETYDNING

OMF DYNAMISK INSTRUMENT MED NASJONAL BETYDNING OMF DYNAMISK INSTRUMENT MED NASJONAL BETYDNING Adm. dir. Idar Kreutzer, Finans Norge OMF-forum, 20. januar 2016 Viktige forhold nå og fremover Rentenivå OMFregulering OMF Kapital- og likviditetsregulering

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Internasjonal finanskrise

Internasjonal finanskrise Internasjonal finanskrise Universitetet i Oslo 11. november 28 Birger Vikøren Temaer: Hvordan oppstod finansuroen? Hvordan spredte den seg? Hvilke virkninger har den for Norge? 1 Internasjonalt bakgrunnsteppe

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Høyere kapitalkostnader konsekvenser for bankene i Møre og Romsdal. Runar Sandanger Sparebanken Møre

Høyere kapitalkostnader konsekvenser for bankene i Møre og Romsdal. Runar Sandanger Sparebanken Møre Høyere kapitalkostnader konsekvenser for bankene i Møre og Romsdal Runar Sandanger Sparebanken Møre Europa Massive likviditetstiltak ga kortsiktige resultater, men det er fremdeles dyrt og dyrere for flere

Detaljer

29.10.09. Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper.

29.10.09. Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper. Makro på UiO 29.10.09 Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper. 1 Fra Wikipedia Banker er finansielle institusjoner.

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,08 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

Great European Bank. Mona Skarpnord Head of Deposit and Loan Products Norway

Great European Bank. Mona Skarpnord Head of Deposit and Loan Products Norway Great European Bank Mona Skarpnord Head of Deposit and Loan Products Norway Agenda Nordea en «Great Digital European Bank» Nordea sin målsetning for digitalisering e-signatur og statistikk/oppfølging Veien

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

Likviditetsstyring tilpasning til nye krav. v/ Per Grøtterød Banksjef finans SpareBank 1 Buskerud - Vestfold

Likviditetsstyring tilpasning til nye krav. v/ Per Grøtterød Banksjef finans SpareBank 1 Buskerud - Vestfold Likviditetsstyring tilpasning til nye krav v/ Per Grøtterød Banksjef finans SpareBank 1 Buskerud - Vestfold Agenda Kort presentasjon av banken Erfaring fra Finanskrisen vedrørende Likviditet Ny forskrift

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,69 prosent. Referanseindeksens avkastning var 0,43

Detaljer

UTVIKLING I OMF-MARKEDET OG VEIEN VIDERE

UTVIKLING I OMF-MARKEDET OG VEIEN VIDERE UTVIKLING I OMF-MARKEDET OG VEIEN VIDERE Adm. dir. Idar Kreutzer, Finans Norge Medlemsmøte OMF-forum, 20. januar 2015 Europeiske markeder 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 - Utestående volum pr. januar

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 Ny hovedforvalter men liten endring Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel I forbindelse med lanseringen av vårt nye obligasjonsfond SKAGEN Credit, har Elisabeth Gausel

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2013. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2013. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Høyrente Forvaltere Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Tomas N. Middelthon

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 13 Januar 2013 Nøkkeltall 31. januar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Mai 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Mai SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i mai SKAGEN Høyrente Institusjon 0,54% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre

Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre En gylden kjøpsmulighet, eller er det noe galt? 02/03/2016 Thomas Svendsen +47 22487921 SMN and Møre: Verdivurderingen et fristende utgangspunkt 2 P/TBV 2015E 1) Billig

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi. Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB

Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi. Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB Visjon, strategi og mål for DNB Utfordringer på veien Foretaksrapportering i DNB

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2016

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2016 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2016 Nøkkeltall pr 29. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning april 0,18 % 0,02 % 0,08 % Avkastning siste 12 mnd. 1,52

Detaljer

Investorperspektiv investering i OMF

Investorperspektiv investering i OMF Investorperspektiv investering i OMF Fagdag Norges Bank, Avdeling for finansiell stabilitet Oslo, 26. november 2015 Mette Cecilie Skaug Porteføljeforvalter Oslo Pensjonsforsikring AS Investeringsporteføljer

Detaljer

Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen. Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs

Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen. Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs Agenda Finanskrisen hvor startet det? Markedsutvikling 2008 Utvikling i realøkonomien sett i lys av finanskrisen

Detaljer

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 Finansrapport 3/2014 Side 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 3: Finansreglementet. Side 4: Gjeld og rentesikring Side 6: Finansformuen og avkastning Side

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Det nordiske high yield-markedet

Det nordiske high yield-markedet 1 Det nordiske high yield-markedet Det norske og svenske obligasjonsmarkedet 1700 mrd. NOK 2700 mrd. SEK 2 Kilde: Stamdata.no og Sveriges Riksbank Det nordiske high yield-markedet er på ca. kr. 250 mrd.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Februar 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Februar 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Rammebetingelser i endring - 08.09.2014

Rammebetingelser i endring - 08.09.2014 Rammebetingelser i endring - 08.09.2014 Likviditet og kapitalnivå Fundingkostnader og marginer Tore Øystein Gløersen Mob: 97 77 20 15 Sektorsjef Bank/Finans Eika Ansvarsforhold Denne rapporten kan ikke

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Januar 2014. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Januar 2014. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Høyrente Forvaltere Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Tomas N. Middelthon

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 2. april 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Balansekunst Siden 2008 har balansene til Federal Reserve (Fed), den europeiske sentralbanken (ECB) og

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

Makro ved UiO 30. oktober 2008

Makro ved UiO 30. oktober 2008 Makro ved UiO 30. oktober 2008 Kort om Pareto Bank En spesialbank for større privatkunder og deres selskaper Historie Bankprosjekt etablert februar 2007 og konsesjon tildelt 1.november 2007 Emisjon stor

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008

UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008 UKENS HOLBERgRAF There are two sides of the balance sheet the left side and the right side. On the left side, there is nothing right, and on the right side, there is nothing left. 11. april 2008 Verdipapirmarkedet

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Aktuell kommentar. Hvordan påvirker markedsuroen finansieringskostnadene for norske bankkonsern?

Aktuell kommentar. Hvordan påvirker markedsuroen finansieringskostnadene for norske bankkonsern? Nr. Aktuell kommentar Hvordan påvirker markedsuroen finansieringskostnadene for norske bankkonsern? Av Jermund Molland og Monique Erard, Avdeling for Likviditetsovervåking, Norges Bank Finansiell stabilitet*

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Likviditetsstyringen i Norges Bank. Olav Syrstad, Norges Bank, 5.november 2009

Likviditetsstyringen i Norges Bank. Olav Syrstad, Norges Bank, 5.november 2009 Likviditetsstyringen i Norges Bank Olav Syrstad, Norges Bank, 5.november 2009 Dagens agenda Målet med likviditetspolitikken Virkemidlene i likviditetspolitikken Hva er likviditet? Finanskrisen og Norges

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Finansiering av eiendom - Hvordan skal byutvikling finansieres?

Finansiering av eiendom - Hvordan skal byutvikling finansieres? Finansiering av eiendom - Hvordan skal byutvikling finansieres? Bent R. Eidem, Head of Business Banking Norway 28. oktober 2013 Agenda 1 Vår felles historie og ståsted 2 Eiendomsutvikling i en større sammenheng

Detaljer

Forvaltningsprosess og markedssyn. Seniorstrateg Christian Lie Danske Bank Wealth Management

Forvaltningsprosess og markedssyn. Seniorstrateg Christian Lie Danske Bank Wealth Management Forvaltningsprosess og markedssyn Seniorstrateg Christian Lie Danske Bank Wealth Management Strategic asset allocation forum Credit bond competencies Danske Capital Senior management Asset allocation competencies

Detaljer

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013)

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) Lovvedtak 77 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) I Stortingets møte 4. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 6 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 11 Mars 2013 Nøkkeltall pr. 27. mars SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) 1 Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) Percent Penge- og kredittmarkedet i Norge siste 12 mnd. Percent Percent Percent 2 Percent Percent Prosent 3 Styringsrenten i Norge Prosent OljefondetsMegaFavorittinvestering

Detaljer

Nye virkemidler i pengepolitikken. Direktør Jon Nicolaisen, Norges Bank Pengepolitikk

Nye virkemidler i pengepolitikken. Direktør Jon Nicolaisen, Norges Bank Pengepolitikk Nye virkemidler i pengepolitikken Direktør Jon Nicolaisen, Norges Bank Pengepolitikk Hva menes med nye virkemidler i pengepolitikken? Ofte kalt kvantitative lettelser eller QE Økning av sentralbankens

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 Nøkkeltall pr 30. juni Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning juni 0,13 % 0,07 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 2,04 % 1,09

Detaljer

OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet

OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet OMF sett fra Finanstilsynet Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet Disposisjon 1. Forventninger til OMF 2. Risiko ved OMF 3. Om markedet og utviklingen 4. Utviklingstrekk

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 14. mars 2008

UKENS HOLBERgRAF. 14. mars 2008 UKENS HOLBERgRAF 14. mars 2008 Norges Bank holdt renten uendret på 5,25 men løftet rentetoppen 0,25 prosentpoeng Norges Bank besluttet på rentemøtet i går å holde folioinnskuddsrenten uendret på 5,25-poeng.

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Finansrapport 2. tertial 2015

Finansrapport 2. tertial 2015 Finansrapport 2. tertial 2015 Vedlegg til 2. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal 2013

Investorpresentasjon 4. kvartal 2013 Investorpresentasjon 4. kvartal 2013 Vårt markedsområde er Østfold og Akershus syd - 25 kommuner og 400.000 innbyggere Kommentar Forvarsområder Moss og Halden Satsningsområder Nedre Glommaregionen Akershus

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer