FLEST MULIG LENGST MULIG Årsmøte Velkommen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLEST MULIG LENGST MULIG Årsmøte 2015. Velkommen"

Transkript

1 FLEST MULIG LENGST MULIG Årsmøte 2015 Velkommen

2 Onsdag 15. april 2015 Protokoll Årsmøte 2015 Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede og innkalling. Antall medlemmer med stemmerett: 23 Vedtak: Innkallingen er godkjent. Sak 2: Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere. Dirigent: Stein Are Ulvang Sekretær: Birger F. Andreassen Protokollunderskrivere: Vidar Kristiansen og Lene Hølvold Vedtak: Enstemmig vedtatt Sak 3: Idrettslagets smeldinger

3 Årsberetning Sandnes Idrettslag 2014 Styrets sammensetning Leder: Stein Are Ulvang Nestleder: Birger Andreassen Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Skigruppa: Erling Noste/Eirik Pedersen Fotballgruppa: Silje Traa Celius/Anita Vangen Alpin: Jonas Karlsbakk O-Gruppa: Ingen Fiskeutvalget: Bjørn Menna Mentyjærvi Husstyret: Ingen Anleggsgruppen: Ingen Varamedlemmer: Ingen Valgkomité: Styret Revisorer: Autorisert regnskapsfører Kontrollkomite: Ingen

4 Styrets arbeid Styremøter Det er avholdt 4 styremøter hvor x saker er behandlet. Spesielle oppgaver Salg av idrettshuset med tilliggende eiendom ble iht. smøtevedtak bestemt avhendet for flere tilbake. Prosessen ble stanset opp frem til 2013 hvor det ble bestemt å ta opp tråden og starte prosessen med avhending. Dette har tatt tid av flere saker, men prosessen er i gang. Verditakst utført av takstøkonom Arild Vælitalo og møte avholdt med Eiendomsmegler 1 representant i Kirkenes Ketil Talberg. Styret avventer forslag og tilbud på videre prosess Dette har dessverre tatt tid og styret følger opp saken. På smøtet 2014 ble det bestemt å stenge ned huset slik at man fikk redusert kostnadene med huset. Dette ble gjort av Frank Fiskebeck som stengte av vann, tappet anlegg og slo av varmen. Dette tiltaket vises på ets regnskap der utgiftene er gått betydelig ned noe som betyr at vi f mere midler til klubbens aktiviteter. Aktivitet Sandnes Idrettslags hjemmeside er blitt en aktiv og innholdsrik side for informasjon denne ilag med FB profil har gjort at laget n ut til mange medlemmer og støttespillere. Oppdateringene har medført til økt oppslutning om laget og arrangementer og er blitt et viktig kommunikasjonsverktøy for laget. Det har og vært utført opplæring av tidtakere på vt nyinnkjøpte tidtakings utstyr og videre opplæring er viktig for å profesjonalisere den delen av arrangementene både sommer og vinter. Laget har og deltatt på felles arrangementer med blant annet bakkeløpet som er et svært populært arrangement. Her har alle stilt opp og foreløpig har laget med det store hjertet latt inntektene gå uavkortet til arrangøren MS Forbundet. Vi har ikke deltatt aktivt i idrettsrådet eller opp mot forbundene. Dette medførte blant annet til at Parkrennet for 2015 ble satt til de første dagene i januar og Munkeferden fikk ugunstig dato. Styrets målsetting for 2015 er å delta i de fora som påvirker drift av laget og aktiviteter. Laget satser og på opplæring av ledere og trenere og oppfordrer så mange som mulig å ta kurs som kvalifiserer dem for å ta verv i laget. I samarbeid med KOS arrangerte vi seks løpskaruseller. Karusellene hadde 372 deltakere. Viser til gruppenes beretninger

5 Vurdering av aktivitet i forhold til mål Målsettingen for 2014 var å prioritere aktivitet og rekruttering fremfor anleggs virksomhet. Aktiviteter og resultater viser at det har vært en riktig prioritering. Vi har fått flere til å stille på sommer og vinter aktiviteter og et stadig større foreldreengasjement fra de yngste gruppene gjør sitt til at vi f barn og foreldre med på laget til å være med på aktiviteter enten som deltager, utøver eller trener og ledere. Men arrangementer og antall på trening/arrangementer viser at dette fremdeles er en utfordring som vi fortsatt må holde fokus på. Sandnes turneringen i fotball ble ikke arrangert på grunn av manglende kapasitet. For mange oppgaver på få foreldre gjorde at denne ble avlyst. Det bør være et av målene for fotballgruppen i 2015 å få avholdt den flotte turneringen som så mange barn setter pris på. Utfordringer er det også innen orientering hvor gruppen har hatt aktivitet, men ikke leder. Gruppenes sportslige aktiviteter og målsettinger vises i deres beretninger. Økonomi Det er positivt å registrere at økonomien til laget er sunn. Det viser at tiltakene som styret har jobbet med begynner å virke. Gruppene har sunn økonomi og holder seg til budsjett. Dette har de klart med å ta kontroll på inntekter og utgifter. Overskuddet fra NNM 2013 og avvikling av team Sør Varanger har tilført laget kapital som skal brukes med fornuft og kontroll. Vi har investert i utstyr til både sommer og vinter aktivitet som gjør at vi har gode arenaer og løyper. Videre har stengning av huset ført til et positivt bidrag med reduserte kostnader til strøm, renovasjon forsikringer og vedlikehold. Laget har ikke hatt andre utgifter med å mangle hus. Sandnes Skole stiller opp for laget og låner oss lokaler ved behov. Dette er idrettslaget svært fornøyd med og det vitner om godt samarbeid. Halleie er fortsatt en kostnad som styret jobber politisk med å få redusert. Deltagelse i idrettsrådet er en arena for det i tillegg til politisk arbeid. Systematisk arbeid med medlems register fører til inntekter og det jobbes stadig med å forbedre den innsatsen. Viktig arbeid her er å få riktige adresser og følge opp medlemmene i forkant av forfall. Andre viktige inntekter er søknader på midler fra det offentlige, her jobber styret aktivt for å søke på tilgjengelige midler. Og arrangements inntekter er og en betydelig inntekts kilde og turneringer slik som Sandnes turneringen kan raskt bringe inn Kr i kafeinntekter. Alpinsenteret som drives som en forretnings enhet har på grunn av snøfattige vintre hatt økonomiske utfordringer og måtte låne fra hovedlaget. Gjeld pr er på ca.?.nok. For laget vil det ikke ha noen hensikt å drive inn den gjelden og styret foresl å slette gjelden som både alpin og fotball har opparbeidet seg flere tilbake. Det vil ikke være formålstjenelig og belaste gruppene og senteret med inndriving av gjeld da det er brukt i all hovedsak på barn og unge. Og gruppene viser i sine beretninger og i regnskap at de har kontroll.

6 Medlemmer Sandnes Idrettslags Æresmedlemmer Fornavn Etternavn Fornavn Etternavn Gunnar Berg Krister Sørgd Elsa Eriksen Ronald Jensen Kjell Gimse Bergfinn Aaen Torgunn Gimse Greta Aaen Roald Mentyjærvi Jarle Aaen Britt Persen Laila Aaen Knut Persen Oddbjørn Aaen Bjarne Skogsholm Sonja Aaen Æresmedlem Ruth Persen Vebjørnsen er gått bort. Styret korrigerer og oppdaterer registeret. Medlemstall for Hovedlaget Kjønn Kvinner Menn Totaler Alderstrinn Medlemmer

7 Aktivitetstall for gruppene som er registrert på idrettsregistreringen. Fotballgruppens aktivitetstall Kjønn Kvinner Menn Totaler Alderstrinn 261 Fotball Aktive medlemmer Herav funksjonshemmede Skigruppens aktivitetstall Antall registrert (medlemstall/aktivitetstall) Kjønn Kvinner Menn Totaler Alderstrinn 421 Hopp Aktive medlemmer 422 Langrenn Aktive medlemmer 424 Alpint Aktive medlemmer Snowboard/Alpingruppens aktivitetstall Kjønn Kvinner Menn Totaler Alderstrinn 731 Snowboard Aktive medlemmer Orienteringsgruppens aktivitetstall Kjønn Kvinner Menn Totaler Alderstrinn 381 Orientering Aktive medlemmer

8 Friidrettsgruppens aktivitetstall Kjønn Kvinner Menn Totaler Alderstrinn 271 Friidrett Aktive medlemmer Medlemsutvikling Sandnes idrettslag har fått flere medlemmer og økningen er størst i fotballgruppa og i skigruppa. Vedtak: Godkjent Årsmelding Fiskeutvalget Sesongen var nesten det samme som 2013, n det gjelder kortsalg kr. Utvalget hadde noen utgifter til dugnader i elva fra juni i forbindelse med rydding og montering av ledegjerdet ved demningen. Det var 1-2 personer med på lakse-smoltinnsamling og voksen sjøørret som er forskningsprosjekt av Akvaplan-Niva. Dette er et prosjekt som g over 3-5, for å finne ut vandringsmønsteret til smolt og sjøørret. Dette vil starte opp igjen i juni dette. I september ble foretatt laksetelling i de øvre deler av elva, storkulpen ble gjort telling med dykkere og kamera. Resultatet var veldig bra, men vi kommer ikke til sende noe innspill til Miljødirektoratet da det kommer en ny forskrift med enklere forskrift fra Det vil si at ingen endring i ve forskrifter eller kortpriser. Årsmøte/Årsfest. Ble avholdt i grillhytta til Arvid. Med innkjøpt ved, mat og drikke avhold vi smøtet i grillhytta. Med god stemning, og i en uformell tone ble det satt fokus på å få luftet og delt en del synspunkter og ideer i forhold til fiskeutvalgets arbeid i Sandneselva, men også annen aktivitet i dalen. Dette er saker som ble vedtatt å gjennomføre: Trimkassa ved Langvannet Sandnes. Fiskeutvalget tar ansvar for å skaffe premier som skal trekkes og tildeles ut fra definerte kriterier. Kriteriene fastsettes og blir publisert med oppslag i kassa, samt på nettsiden og facebook. Bålplassen ved Sandneselva Vi bruker midler fra fiskeutvalget for å få satt i gang arbeidet med å etablere en bålplass på stedet Sandnes IL i utgangspunktet ønsket å bygge Grillhytte/ gapahuk.

9 Bruer langs tur/ skiløypetrase Vedlikeholde eksisterende bruer i forhold til beising etc, samt lage nye på steder der vi ser det er behov for dette. Trimkasse/ bok ved vannverket Er det en ide å få flyttet trimkassa til vannverket? En flytting medfører mer trafikk til vannverket og elva som igjen er en gevinst i forhold til at det blir vanskeligere for noen å utøve ulovlig fiske ved demningen. Rutiner i forhold til ledegjerde. Det skal lages rutine for sjekk av gjerdet, og eventuelt fjerning av kvist og trær. Gjerdet flyttes litt lengre ned slik at det leder langs kanten ved de store steinene og rett inn til laksetrappa. Det bores lange bolter/stag i grunnen slik at ikke gjerdet løfter seg opp ved høy vannføring. Søknader og bruk av midler Hvis vi f midler til telleverk vil dette medføre at det er en del saker og problemstillinger vi må plassering, drift, vedlikehold og tilsyn. Blir behandlet i slutten av april av MD. Elvevakter og oppsyn langs elva. Avklare og lage rutiner på hvordan denne oppgaven skal/ bør håndteres. Vi er pålagt å ha et 3-4 dager aktivt oppsyn langs elva, noe tider kan være noe fraværende da spesielt fra munningen opp til demningen hvor de alle fleste fisker, naturligvis. Ikke bare for kontroll/oppsyn av fiskere men og søppel. Blir satt opp skilt med på skrift ikke kast søppel i naturen. Problemstillingen med russelaks. For første gang siden vi startet opp vt arbeid, ble det i 2014 igangsatt garnfiske etter pukkellaks/ russelaks. Etter at vi fikk tillatelse fra Fylkesmannen, det ble tatt 40 laks noe av fiskere som fikk noen i elva. Takket være tips fra fiskere, ble dette fanget opp og mesteparten av pukkellaksen tatt i garn i munningen. Tilbakemelding fra styret i SIL. Fiskeutvalgets medlemmer hylles for sitt arbeid. Vi ble omtalt som fantastiske personer som har vært med på å skape økt aktivitet i dalen på områder som egentlig er utenfor idrettslagets grenser. Med økt aktivitet både sommer som vinter i regi av idrettslaget f idrettslaget også økt innflytelse med at vi blir tatt med på høringer dersom ny aktivitet er under planlegging (søknader etc). Hyttefolket takkes også for det gode samarbeidet på forskjellige områder. Med vennlig hilsen

10 Bjørn Mentyjærvi Menna Leder fiskeutvalget Vedtak: Årsmeldingen tas til etterretning. Årsmelding skigruppa 2014 Skigruppa har ikke hatt på plass leder siste periode. Det administrative med påmeldinger, attesteringer og økonomi har vært gjort av Erling og Eirik. Skigruppa har mistet mange av løpere i gruppe 2. I den yngste gruppa er tilveksten god, og det har vært bra oppmøte på skitreningene. Trine/Stein Arild/Agnete har hatt ansvaret for treninger i gruppe 1. Erling har kjørt treninger i gruppe 2. Barmarkstreninger har vi hatt i samarbeid med KOS. Skigruppa har gjennom sesongen holdt på tradisjon med kvelds siste torsdagstrening i måneden. Takk til dugnadsgjengen som har fikset dette. Ve løpere har deltatt i NNM i Bardu, KM i Alta og kretsrenn i Tana, Vadsø, Vestre Jakobselv, Nesseby, Tour de KOS og Sandnesrennet. Sesongen ble avslutta med sonekamp I Karasjok og vi hadde løpere i Inari siste helga i april. Sesongen 14/15 ble innleda med tur til Saarisalke for gruppe 1. (november) og kretssamling. Skigruppa har hatt inntekter fra skikarusell, lotteri, julemesse og kafeinntekter bl.a. Under Munkeferden. Ve sponsorer bidrar også på inntektssiden. For kommende sesong må det settes opp budsjett for gruppa, for å ha kontroll på økonomien. Dette har vært mangelfullt de siste a. Skigruppa har i kunnet tilby nye overtrekksdrakter / vester til selvkost. Vi avsluttet sesongen med klubbmesterskap på ski.

11 Vi takker alle som bidrar til aktivitet i skigruppa, og vi takker spesielt Stein Arild som har fulgt skitreningen i den yngste gruppa i flere ti.. Skigruppa ønsker også Astrid Søvik velkommen som leder av skigruppa i Sandnes IL. Erling Vedtak: Årsmeldingen er godkjent.

12 Årsmelding Sandnes Alpinsenter 2014 var ikke et bra for driften av alpinheisen. Vi fikk aldri nok snø til å starte opp heisen og vi hadde heller ikke tilgang til tråkkemaskin. Uten tilgang på tråkkemaskin var det aldri særlig realistisk å tenke på åpning så fremt det ikke kom enormt store mengder snø. Det gjorde det dessverre ikke. Heldigvis hadde alpinheisen oppsparte midler fra 2013 sesongen å tære på, og vi klarte oss derfor gjennom hele den driftsløse sesongen uten å måtte låne penger fra hovedstyret. Men i et med lite sportslig aktivitet i alpinbakken skjedde det særdeles viktige ting på andre felter. Det kanskje aller viktigste som skjedde var at Sandnes idrettslag fikk overta Sør- Varanger kommunes gamle tråkkemaskin for kroner 1,-. Etter at ildsjeler fra fagmiljøet rundt Sydvaranger har tatt service på maskinen fungerer den glitrende, og vi har ikke hatt en eneste driftsstans i hele vinter. Forhåpentligvis vil den være til stor glede for hele idrettslaget i mange fremover. Det andre viktige grepet som ble gjort i 2014 var innkjøp av rør og el-skap til snøproduksjonsanlegg, med bruk av penger vi fikk tildelt av Kirkenes Rotary. Det ble gravd ny strømkabel og vann ble koblet til pumpestasjon i bakken. Her fikk vi viktige dugnadsbidrag fra flere lokale bedrifter både på el-skap, montering og gravearbeider. Alt er nå klart for å starte testproduksjon av snø kommende høst med bruk av vann fra det kommunale nettet. Vi har fått en avtale med kommunen om å få lov til å gjennomføre testproduksjon av kunstsnø uten ekstra kostander. Å bruke kommunalt vann er uansett ikke en god løsning fordi kapasiteten på vanntilførselen på Sandnes har sine begrensninger. Vt mål på sikt er å bruke brakkvann fra Langfjorden. I mellomtiden må vi bare fortsette å bygge vindskjermer, hugge ned busker og planere ut traseene. For til tross for punktproduksjon av kunstsnø, vil vi uansett være avhengig av natursnø for å kunne åpne i mange fremover. Den store forskjellen er at vi vil trenge langt mindre enn før. Det vil igjen gi oss en helt annen forutsigbarhet for driften av heisen. Det vi imidlertid ser etter driften i 2015-sesongen er at det selvsagt ikke holder å bare ha ei heis som g. Aktivitet kommer ikke av seg selv og vi er nødt til å få på plass parkaktiviteter i form av flere hopp, rails og andre utfordringer som lokker ungdommene tilbake i bakken flere dager i uka. Og ikke minst så må vi ha mer organisert aktivitet inn i bakken. Blant annet ser vi

13 på muligheten for å starte opp slalåmkaruseller kommende vinter, etter samme form som skikarusellene. Det må også jobbes med å få flere arrangement generelt, med konkurranser, musikk og moro. Det bidrar alltid til stort besøk og mer omsetning. Jonas Sjøkvist Karlsbakk Styreleder Sandnes Alpinsenter Vedtak: Årsberetningen er godkjent. O-gruppa. Ingen smelding fra gruppa. Årsberetning SIL fotballgruppa 2014 Styret har bestått av Anita Vangen og Silje Traa Celius Styret har avholt 4 styremøter ellers begrenset møtevirksomhet gjennom mail og tlf. Fotballgruppa best av ca. 60 spillere fordelt på 5 lag. Lagene har deltatt på lokale turneringer samt Altaturnerina for jentelaget. Det har ikke vært arr. Sandnesturnering som var tatt med i budsjettet. Det er satt i gang et salg av vaskemiddel som det vil jobbes videre med. Se eget skriv for økonomi Året 2014 ble det jobbet videre med økonomien, men pga. tapte inntekter nådde vi ikke budsjett. For SIL Fotballgruppe Silje Traa Celius Vedtak: Årsberetninga er godkjent. Husstyret. Ingen smelding fra gruppa

14 Anlegg. Det har vært gjort mye godt arbeid i anlegget, og styret har fått en rapport fra denne gruppa om deres fremtidige planer. Det arbeidet Inge og Kurt har stått for, har vært svært bra! Vedtak: Godkjent. Munkeferden Lån av skuter fra Kirkenes Bil inn i smeldingene (Munkeferd, ski, hovedstyret). Oppdaterte lister bør etterstrebes (antall ganger man har fullført rennet). Vedtak: Godkjent med tilføyelser. Sak 4: Godkjenne idrettslagets regnskap for 2014 Økonomi (resultatregnskap med balanse) Sandnes IL s regnskap 2014 Balanse Eiendeler EK og gjeld Da er alpinanlegget med.

15 Resultatregnskapet viser at vi hadde ( 945) i inntekter og i utgifter. Et sresultat på kroner Sandnes IL har kroner i bankinnskudd pr Noen noter fra regnskapet. Inntekter: fra løypekjøring, inntekt sponsorinntekter fiskekort grasrotandel medlemskontingent ( ) treneravgift fotball leieinntekter Utgifter: renovasjon inkl.alpin (renovasjon kuttes nå i april for idrettshuset) strøm, varme. (huset mot i 2013) maskinarbeid, anlegg barentshallene gymsal regnskap ( i 2013) forsikringer påmeldings- / deltakeravgift. Ellers vises det til de enkelte regnskapene for gruppene. Det anmodes om at det settes opp budsjett for hver gruppe og hovedstyret. Kontrollkomiteens beretning 2

16 Klubber med profesjonell registrert/statsautorisert revisor må ha en valgt kontrollkomité. Stein Are Ulvang Leder Vedtak: Regnskapet er godkjent. Sak 5: Innkomne saker. Huset. Styret lager en grovplan for fremdriften i forbindelse med avhending av huset og å få bygget et nytt hus i Sandnes idrettspark. Styret f i oppgave å få på plass ei arbeidsgruppe for nytt idrettshus. Trimkasser. Trude tar ansvaret for disse. Sak 6: Valg 2015 Leder Stein Are Ulvang Nestleder Birger F. Andreassen Leder ski Astrid Søvik Leder o- gruppa - Leder fotball Silje T. Celius / Anita Vangen konstituert inntil en leder er på plass Leder alpingruppa Jonas Karlsbakk Leder hus/ anleggsgruppa Thomas Lien Munkeferden Erling Noste Fiskeutvalg Bjørn Mentyjærvi. Jonas Karlsbakk har ansvar for v hjemmeside. Rita Håkonsen har ansvaret for medlemsregistret og utfakturering av kontingent.

17 Styret skal få på plass en ordning med overlapping for valg av leder og nestleder. Styret f i oppgave å finne/ oppdatere idrettslagets vedtekter. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sandnes den 15 april 2015 Signert protokoll: Vidar Kristiansen Lene Hølvold

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013

ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013 STYRET. ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013 Hovedstyret har bestått av arbeidsutvalget og ledere i alle grupper. Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Varamedlem: Tone Nordli Bjørn

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

H E D D A L I L F O T B A L L

H E D D A L I L F O T B A L L H E D D A L I L F O T B A L L O R G A N I S ASJONSSPLAN R E V 2 0 1 5 Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 03.03.2015 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Vintergeneralforsamling

Vintergeneralforsamling Vintergeneralforsamling Referat Tirsdag 21. februar 2012 Auditorium S3 kl. 17.15 Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 21. februar 2012 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer