De første skrittene med Norlønn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De første skrittene med Norlønn"

Transkript

1 De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox. Det eneste du trenger er en datamaskin med internettilgang. Det kreves ingen spesielle IT-kunnskaper for å bruke Norlønn. Prisen pr. lønnsslipp er kun 15,00 kr eks. mva. Alle registreringer og endringer av medarbeiderdata og lønnsdata er gratis. På de neste sidene får du en nærmere beskrivelse av systemets oppbygging og funksjoner, samt hvordan du skal bruke det. Kontakt gjerne vår supportavdelingen dersom du har spørsmål ved å benytte deg av supportfunksjonen som du finner under menyen Hjelp. Vi ønsker deg lykke til med bruken av Norlønn! D e f ø r s t e s k r i t t e n e m e d N o r l ø n n S i d e 1

2 Innholdsfortegnelse Prøv Norlønn... 3 Hvordan blir jeg kunde hos Norlønn?... 4 Firma oppsett... 7 Medarbeider oppsett... 9 Registrering av lønnsdata Lønnskjøring Etter lønnskjøringen Norlønn-kontoen din Hvordan får jeg hjelp? D e f ø r s t e s k r i t t e n e m e d N o r l ø n n S i d e 2

3 Prøv Norlønn Du kan prøve Norlønn helt gratis. Gå inn på adressen og velg menypunktet Prøv gratis. På den neste siden taster du inn ønsket brukernavn og passord. Vi anbefaler at du notere ditt brukernavn og passord da dette skal brukes ved senere innlogging. Heretter får du tilgang til et demofirma (Demonstrasjonsfirma AS) som gir deg muligheten til å teste lønnssystemet direkte uten at det koster deg noe. Du kan dessuten fylle ut feltene med egen data og fritt opprette nye medarbeidere og lønnsdata. Dersom du ikke ønsker å fortsette med å bruke Norlønn vil dine data bli slettet fra systemet etter 30 dager. D e f ø r s t e s k r i t t e n e m e d N o r l ø n n S i d e 3

4 Hvordan blir jeg kunde hos Norlønn? For å bli kunde hos Norlønn AS skal du godta våre vilkår og betingelser. Vi anbefaler deg å skrive ut og lese dokumentet innen du godkjenner det. Klikk på menypunktet Konto og velg Avtale. Dette åpner nedenstående vindu: Klikk på linken Avtale Norlønn PDF og les dokumentet grundig. Dersom du vil godkjenne betingelsene skal du utfylle feltene med opplysninger om kontoinnehaveren. Kontoinnehaveren er den bedriften som Norlønn utsteder regninger til for bruken av systemet. D e f ø r s t e s k r i t t e n e m e d N o r l ø n n S i d e 4

5 Tast inn firmanavnet ditt i feltet Navn. Feltene Adresse 2, Telefonnr. og Mobiltelefonnr. er frivillige, alle andre felter skal fylles ut. Når opplysningene er lagt inn kan vinduet se ut som her: Klikk nå på knappen Godkjenn avtalen. Dette åpner nedenstående vindu: D e f ø r s t e s k r i t t e n e m e d N o r l ø n n S i d e 5

6 Dersom du ønsker å endelig godkjenne betingelsene må du klikke på ja. Våre vilkår og betingelser er nå godkjent, og du blir logget ut av systemet for å aktivere kontoen. Du vil motta en aktiveringsmail på den e-postadressen du registrerte under godkjennelsen av avtalen, og du har 24 timer på deg til å benytte denne. Ved å klikke på aktiveringslinket i mailen, og logge deg inn på nytt i systemet kan du nå sette opp ditt eget firma i Norlønn og gjennomføre første lønnskjøring! D e f ø r s t e s k r i t t e n e m e d N o r l ø n n S i d e 6

7 Firma oppsett Du kan opprette et eller flere firmaer til kontoen din. Under Firma, Generelt fremgår de viktigste firmaopplysningene som for eksempel adresse, kommunenummer og kontaktperson. Når avtalen er godkjent kopierer vi informasjonen over til firma så du ikke behøver å utfylle feltene en gang til. Hvis firmaet ikke er det samme som det som åpnet kontoen så kan du bare endre informasjonen. Dermed skal du kun utfylle Kommunenr. og Systemstartsdato Norlønn for å fullføre opprettelsen av firmaet. Feltet Systemstartdato Norlønn er meget viktig. Her taster du inn fra hvilken dato du ønsker å kjøre lønn med Norlønn. Hvis du skal kjøre måneds lønnede medarbeidere skal systemstartsdatoen alltid være den første i en måned. Skulle du ha behov for å opprette enda et firma gjør du dette ved å klikke på knappen Ny. NB! Dersom knappen Ny ikke er aktivert, har du enda ikke godkjent våre vilkår og betingelser. Godkjennelsen er en forutsetning for opprettelse av et ikke-fiktivt firma. D e f ø r s t e s k r i t t e n e m e d N o r l ø n n S i d e 7

8 Når feltene under menypunktet Generelt er fylt ut kan du klikke på Oppsett. Flere felter i denne menyen er obligatoriske, og valgene du gjør her har innvirkninger på beregningen av lønnen. Dersom du ønsker å få hjelp til å fylle ut feltene kan du klikke på de blå feltnavnene. NB! Alle data er fiktive data som utelukkende tjener som eksempel. Glem ikke å lagre opplysningene dine. Du kan nå legge inn den første lønnsperioden. D e f ø r s t e s k r i t t e n e m e d N o r l ø n n S i d e 8

9 Medarbeider oppsett Velg menypunktet Medarbeider, Generelt. For å opprette en ny medarbeider må du minst fylle ut feltene Medarbeidernr., Etternavn, Fornavn, Adresse 1, Postnr. og Sted. Som eksempel oppretter vi her medarbeideren Pia Olsen: D e f ø r s t e s k r i t t e n e m e d N o r l ø n n S i d e 9

10 Inntast heretter medarbeiderens skatteopplysninger: Fyll også ut de andre menypunktene i det omfanget som er relevant for den valgte medarbeider. Vær oppmerksom på at fra vil alle feltene i menyen Arbeidsforhold være opbligatoriske for å kunne kjøre lønn. D e f ø r s t e s k r i t t e n e m e d N o r l ø n n S i d e 10

11 Registrering av lønnsdata Når du har opprettet dine medarbeidere kan du registrere deres lønnsdata, f.eks. fast lønn, timelønn, overtid, faste tillegg og trekk. Velg menyen Lønnsberegning og registrer de lønnsartene som er relevante for medarbeideren. Hvis du har registrert mer enn en medarbeider så vil du finne den i rullegardinmenyen på toppen av siden. I dette eksempelet har vi registrert lønnen til Pia Olsen: I høyre side av vinduet kan du se lønnssberegningen for den aktuelle medarbeideren. Lønnsberegningen gir spesifikke opplysninger om hvordan den utbetalte lønnen er regnet ut. D e f ø r s t e s k r i t t e n e m e d N o r l ø n n S i d e 11

12 I menyen Rapporter har du muligheten for å hente en test lønnsslipp og en test lønnsjournal som du kan bruke for å kontrollere lønnsberegningene før du kjørere perioden. Det er viktig at du utfører denne kontrollen da det ikke er mulig å slette en periode etter at den er kjørt. Hvis du skulle finne feil etter at du har kjørt perioden, så må du korrigere lønnen. D e f ø r s t e s k r i t t e n e m e d N o r l ø n n S i d e 12

13 Lønnskjøring Når du har sjekket medarbeiderne og deres lønnsdata kan du utføre selve lønnskjøringen. Dette gjør du under menypunktet Lønnskjøring, Perioder. Her er det obligatorisk å utfylle Utbetalingsdato. Husk at i forhold til a-meldingen så er det kontantprinsippet som gjelder. Det vil si at det er Utbetalingsdatoen som avgjør hvilken periode du skal innrapportere. Når du ønsker å starte lønnskjøringen skal du klikke på knappen Utfør Lønnskjøring. Lønnskjøringen blir heretter bokført. D e f ø r s t e s k r i t t e n e m e d N o r l ø n n S i d e 13

14 Etter lønnskjøringen Etter lønnskjøringen kan du skrive ut diverse rapporter i systemet som kan brukes til rapportering til myndighetene samt ditt regnskap. For å sende inn a-meldingen skal du inn under menyen Altinn, A-melding Det er en forutsetning at menyen Altinn, Oppsett er utfylt for å kunne sende denne rapporten inn til Altinn. For ytterligere hjelp til innsendingen av a-meldingen anbefaler vi deg å lese veiledningen som du finner ved å trykke på knappen Hjelp. D e f ø r s t e s k r i t t e n e m e d N o r l ø n n S i d e 14

15 Norlønn-kontoen din Når du registrerer deg som kunde er saldoen under Konto, Generelt, Saldo kr 0,00. Etter lønnskjøringen faller saldoen til et beløp som svarer til antallet av bokførte lønnsslipper pluss mva. Eksempel: Du utfører en lønnskjøring for 10 medarbeidere. Ettersom prisen pr. lønnslipp er 15,00 kr eks. mva vil et beløp på 187,50 kr (10 medarbeidere * 15,00 kr * 25% mva = 187,50 kr) bli trukket. Heretter vil vi utstede en faktura for det ovenstående beløp som du vil finne under Konto, Fakturaer. Fakturaen forfaller til betaling med det samme. Dersom beløpet ikke er betalt til Norlønn innen syv kalenderdager vil tilgangen din til Norlønn bli begrenset slik at du bare kan se dataene dine, men ikke har mulighet for å legge inn data og utføre lønnskjøringer. D e f ø r s t e s k r i t t e n e m e d N o r l ø n n S i d e 15

16 Hvordan får jeg hjelp? Det finnes flere muligheter for å få hjelp: - Dette dokumentet: Les dette dokumentet grundig. Særlig avsnittene om firma oppsett og medarbeider oppsett er viktig. - Online-hjelp: Ved å klikke på et feltnavn vil du få en beskrivelse av hva du skal skive inn i feltet. Denne beskrivelsen åpnes i et separat vindu. Du vil også kunne finne generell informasjon om hver meny ved å trykke på knappen Hjelp. - FAQ s: Under menyen Hjelp finner du de mest vanlige spørsmålene vi får, samt et svar på dem. Ved å lese disse får du kanskje svar på ditt eget spørsmål. - Support spørsmål: Du kan dessuten stille spørsmål til vår supportavdeling. Du kommer i kontakt med dem under Hjelp, Supportspørsmål. Vennligst vær så presis som mulig når du formulerer spørsmålet slik at vi kan gi deg en rask og anvendelig løsning. Vær oppmerksom på at supporten bare omfatter håndteringen av lønnssystemet. Spørsmål av juridisk karakter må stilles til myndighetene, skatterådgiveren eller arbeidsgiverforeningen din. - YouTube: Norlønn er også på YouTube! Vi har produsert en rekke videoer om spesifikke funksjoner i lønnssystemet for på den måten å lette arbeidet med systemet for deg. Velg adressen Dato: D e f ø r s t e s k r i t t e n e m e d N o r l ø n n S i d e 16

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever at du har oppdatert til Agro Økonomi versjon 6.44. Denne versjonen vil inneholde

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter Veiledning: Dag/polikliniske pasienter 1. Registrering av pasienten: 1.1 Personalia Man lagrer pasienten som vanlig i skillearket Generelt i Personalia, med den informasjonen man har behov for å legge

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no er en webportal for påmelding og administrering av svømmekurs. Før du kan melde på deg eller noen av dine unger på

Detaljer

FINN oppdrag. Mail, dialog og søk

FINN oppdrag. Mail, dialog og søk FINN oppdrag Mail, dialog og søk Hvordan fungerer FINN oppdrag? Dere mottar oppdrag på mail etter oppsettet dere har valgt under «innstillinger» på «Min bedrift» Fra mailen og «Min bedrift» melder dere

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Ofte stilte spørsmå l om Min side og Personålportålen

Ofte stilte spørsmå l om Min side og Personålportålen Ofte stilte spørsmå l om Min side og Personålportålen Klikk på problemstillingene nedenfor for å komme til svaret INNHOLDSFORTEGNELSE Hvordan logger jeg meg på Min side første gang?... 1 Hvordan setter

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Mamut Kunnskapsserie Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 1 Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Innhold Om kostnadskontering og regnskapsmessig

Detaljer

Veiledning og vilkår

Veiledning og vilkår Veiledning og vilkår Dette dokumentet inneholder en veiledning for utfylling av bestillingsskjema for tjenestene OCR og Direkte remittering fra Nets i tilknytning til 24SevenOffices regnskapssystem, samt

Detaljer

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen.

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. Viktige verktøy vil her være reservasjon av rom, utleie av utstyr og medier, timeplan, prøveplan, periodeplan kalender etc. - 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS?

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? 1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? Gå inn på http://fiks.fotball.no. Logg inn med ditt tilsendte brukernavn/passord. Har du glemt disse, klikk på «Glemt passord eller brukernavn?»-lenken. Når du er logget

Detaljer

Brukerveiledning for fakturering i AR

Brukerveiledning for fakturering i AR Brukerveiledning for fakturering i AR 1. Lag faktura i AR, laste opp vedlegg og slette vedlegg. 2. Utsending 3. Arkivering 4. Fakturakopi fra K-31 Kundereskontro Oppdatert pr 11.02.2014 KAH Side 1 av 13

Detaljer

Hva er nytt i Compello 6?

Hva er nytt i Compello 6? Hva er nytt i Compello 6? Table of Contents Hva er annerledes i Compello 6SL?... 3 Pålogging... 3 Oversiktsliste... 3 Dynamiske oversiktslisten... 4 Funksjonsknapper... 4 Hurtigtaster... 4 Se posteringslinjer

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer