RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006"

Transkript

1 RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006 VALLA INFOLEHT TRÜKIARV 1250 ÕNNELIKKU KOOLITEED! Rõngu Keskkooli 1. klassi õpilased (esimeses reas vasakult): Joonas Märtovski, Karl-Markus Sangernebo, Hannes Must, Mait Madisson, Georg Soots (teiste taga), Anne Alliku, Andero Juus, Kristian Eensalu, Kaire Jürimaa, Mariin Tulf, Katrin Gergalo, Karl Lõoke (teiste taga), Iisak Kuusma, Silja Juurmets, Karina Arras, Jüri Jeskov, õpetaja Heli Säägi.12. klassi õpilased (tagumises reas vasakult): Raili Hani, Kristiina Laul (teiste taga), õpetaja Anne Leppik, Kaidi Lall, Marge Kõks, Kätlin Kutsar (teiste taga), Jaanika Mürk, Liina Kroonberg (teiste taga), Jaanus Vuks, Klaarika Lükko, Kaspar Oras, Eero Ristolainen, Laura Puurits. 1. september on enamuses Eesti kodudes Rõngu Keskkoolis oli selle aasta 1. septembril pidupäev. Lastele on see päev ikka olnud nii päevakangelasi 17. Nii neile kui ka nende oodatud kui ka ootamatu - ühest küljest tahaks klassijuhatajale oli esimene koolipäev Rõngus ju suve nagu pikemaks venitada, teisest esmakordne. Ärevusest hi gistas käsi ja küljest kibeletakse juba kohtuma sõpradega, värises jalg. Südame tegi aga soojaks väga keda mitu kuud näinud pole... sõbralik vastuvõtt kooli vilistlaste, ülejäänud Eriti tähtsaks kujuneb päev neile mudilastele, koolipere ning vallaesindajate poolt. 1. klass kel koolitee esimest korda jalge ette võtta koos klassijuhatajaga soovib tänada tuleb. meeldejääva ja piduliku päeva, lillede ja kingiks saadud aabitsa ning soojade sokkide eest! Omalt poolt püüame olla tublid ja hoolsalt tarkust taga nõuda! Valguta Lasteaed-Algkooli 1. klassi õpilased (vasakult): Kaili Silland, Agne Vaalmäe, Kerlin Linder, Mikk Pedaja, Glen Põldmaa, Andres Zirk ja klassijuhataja Valve Laas. Rõngu Keskkooli 1. klass ja klassijuhataja Heli Säägi Ma kadestan lapsi, kes alustavad oma kooliteed väikeses maakoolis, sest enamasti on need ilusa looduse keskel. Tillukeses koolis on omavahelised suhted imeliselt sõbralikud ja soojad. Kõigile lastele soovingi eelkõige vaadates näha, tahtmist märgata kaaslast enda kõrval ning oskust leida ja hoida sõpru. Valve Laas Valguta Lasteaed-Algkooli 1. klassi õpetaja UUS ÕPPEAA STA RÕNGU LASTEAIAS Uus õppeaasta Rõngu Lasteaias Pihlakobar toob kaasa mitmeid muudatusi. Kõige olulisem neist on see, et seoses lastevanemate üha kasvava vajadusega panna laps lasteaeda ja võimaldada talle alusharidus avame lasteaias veel ühe aiarühma. Seega on Rõngu Lasteaias alates uue õppeaasta 1. oktoobrist neli lasterühma, neist üks sõimeealistele lastele. Rühmad on täpselt jagatud laste vanusegruppide järgi, õppe-kasvatustöö toimub lapse vanust ja arengut arvestades. Lisaks rühmaõpetajatele, keda nüüd saab majas olema kokku kaheksa, töötavad lasteaias liikumisja muusikaõpetaja ning alates sellest sügisest ka logopeed. Rõngu Vallavalitsuse rahastamisel saab uus rühm korraliku mööbli, mänguasjad ja õppevahendid ning ruumid sanitaarremondi. Sellest õppeaastast muutus lapsevanema poolt osaliste kulude katmise määr, mis oli püsinud 50 krooni juba aastast Osamaks ei muutunud aga kõigi jaoks - kui ühest perest käib Rõngu valla lasteaedades kaks või rohkem last, tasub lapsevanem osamaksu endiselt 50 krooni kuus lapse kohta. Kui lasteaias käib üks laps, siis tasub lapsevanem nüüd 75 krooni kuus. Osaliste kulude katmisest on vanemad vabastatud ainult juulikuus, kui lasteaed on kollektiivpuhkusel. Ülejäänud ajal tuleb osamaksu tasuda olenemata sellest, kas laps on lasteaiast puudunud. Seoses Rõngu Lasteaia uue põhimääruse vastuvõtmisega tekkis vajadus kehtestada lasteaeda vastuvõtmise kord. Kord määratleb lapsele koha taotlemise lasteaeda: selle jaoks esitab lapsevanem lasteaia juhatajale avalduse, kuhu on märgitud, mis ajast lapsele kohta soovitakse. Järjekorra tekkimisel lähevad esmalt arvesse ajaliselt varem esitatud avaldused. Koha soovimise hetkeks peab laps olema vähemalt ühe aasta ja üheksa kuu vanune. Esmalt võetakse vastu Rõngu valda sisse registreeritud lapsed, vabade kohtade olemasolul saab taotleda kohta ka teise valla lapsele. Lasteaia juhataja sõlmib lapsevanemaga lasteaiakoha kasutamise lepingu. Aasta 2006 on Rõngu Lasteaia jaoks juubeliaasta - täitub 50 aastat alushariduse andmise algusest Rõngu vallas. Juubelile oli pühendatud perepäev 15. septembril, kus tähistasime koos laste ja nende vanematega lasteaia juubelit. Perepäev möödus väga edukalt, tore oli, et peaaegu kõik lapsevanemad leidsid aja veeta meiega pärastlõuna. Lapsed ja vanemad meisterdasid ja maalisid koos, mängisid ringmänge ja laulsid. Toimus rühmadevaheline viktoriin ja sai tõmmata õnneloosi. Päeva lõpuks said lapsed hullata batuutidel - seda oodatigi kõige enam. Pidulik aktus, mis on pühendatud Rõngu Lasteaia 50. aastapäevale ja lasteaia remondijärgsele taasavamisele, toimub reedel, 29. septembril algusega kell Ootame kõiki endisi lasteaia töötajaid! Juubeli puhul ilmub broðüür Rõngu Lasteaed läbi viie aastakümne, kuhu on koondatud hetked ja fotod lasteaia ajaloost. Värvikamaid sündmusi läbi aegade meenutavad Rõngu Lasteaia pedagoogid. Broðüür on kõigile huvilistele lugemiseks kättesaadav Rõngu Raamatukogus ja lasteaias. Maive Sinijärv Rõngu Lasteaia juhataja

2 2 RÕNGULANE VALLAVALITSUSES koristamiseks Rõngu valla territooriumilt üksikelamu püstitamiseks Rõngu vallas Kalme külas. Tilga külas Välja katastriüksusel. 14. augusti istungil otsustati: 5. Väljastada kasutusluba Rõngu vallas 1. Sõlmida leping käsikirja Rõngu 22. augusti istungil otsustati: Rõngu alevikus Tehase 4 katastriüksusel aastarõngad ostmiseks hinnaga Väljastada Aldo Mihkrale projek- Rõngu Tehase asuvale tootmishoone krooni. teerimistingimused üksikelamu projek- laiendusele. 2. Eraldada Valguta Lasteaed-Algkooli teerimiseks Rõngu vallas Kõduküla külas 6. Väljastada kirjalik nõusolek Elle Uibole pargiprojektile omafinantseeringuna Hanni katastriüksusel. sauna püstitamiseks Rõngu vallas Tilga krooni. 2. Väljastada Tarmo Ruderile projek- külas Välja katastriüksusel. 3. Toetada valla a eelarvest Enn teerimistingimused olemasoleva lauda 7. Seoses neljanda rühma avamisega Altinile kuuluva Kaasiku talu sissesõidutee sihtotstarbe muutmiseks koos hoone Rõngu lasteaias sõlmida OÜga Haspo ehitust summas krooni. rekonstrueerimise ja laiendamisega Res tau raa tor lep ing rem ont töö de 4. Toetada valla a eelarvest MTÜ Käo puhkemajaks Rõngu vallas Tilga külas teostamiseks maksumusega sissesõidutee remonttöid summas Koopaaru katastriüksusel. Tühistada krooni. Tasuda OÜ Haspo Restauraator krooni. Rõngu Vallavalitsuse 10. aprilli a arve summas krooni. 5. Tunnistada Tiina Naudi abikõlbulikuks korraldus nr 78 Projekteerimistingimuste 8. Kinnitada ühekordsed sotsiaalinterneti raadioseadmete paigaldamise väljastamine. toetused kogusummas 3 064,42 krooni. toetuse saamisel. 3. Sõlmida töövõtuleping ASga Haspo Hüvitada töövihikute maksumus 100%-lt 6. Tunnistada Hilje Kuznetsov ja Roman Rõngu Rahvamaja saali ja jalutusruumi seitsmele paljulapselisele perele. Jätta Davõdov abikõlbulikuks interneti ren ove eri mis e pro jek ti koo sta mis eks rahuldamata kolme isiku taotlused toetuse raadioseadmete paigaldamise toetuse maksumusega krooni. saamiseks. saamisel ning määrata neile interneti 4. Sõlmida töövõtuleping ASga Haspo 9. Anda nõusolek Tiiu Karrole Lapetukme raadioseadmete paigaldamise toetus. Rõngu Hooldusravikeskuse tuleohutus- külas asuva 1233 m² suuruse Tiigi 7. Kooskõlastada Disainprojekt OÜ poolt nõuete tagamise projekti koostamiseks maa üks use ost uee sõi gus ega era sta - koostatud Pesula ja remondihalli maksumusega krooni. miseks elamumaa sihtotstarbel. põhiprojekt, Raamprojekt OÜ poolt 5. Sõlmida ASga Eesti Post uus leping 10. Jagada Jaanus Jakobsoni Lalli koostatud Autopesula-töökoda Rõngus aja leh e Rõn gul ane kät tet oim eta mis e kinnistu kolmeks: Lalli 2, Lallee, Lalli tee. Valga mnt 4 veevarustuse, kanalisatsiooni, teenuse ostmiseks. 11. Jagada Linda Täkkeri Ahtmiku kaela kütte ja ventilatsiooni põhiprojekt ja Silver 6. Sõlmida sihtfinantseerimise leping maaüksus kaheks: Ahtmiku kaela, Sahku poolt koostatud Remonditöökoda Kagu-Eesti Jäätmekeskuse ASga Kasekaevu. Tartumaa, Rõngu, Valga mnt. 4A jäätmekeskuse majandusaasta siseelektrivarustuse põhiprojekt ning tegevuskulude katmiseks summas septembri istungil otsustati: väljastada Kimar Transport OÜle ehitusluba krooni. Anda luba MTÜl Klubi Tartu Maraton sõidukite teeninduse hoone ehitamiseks korraldada üritus 9. Tartu Rõngu vallas Rõngu alevikus Valga mnt 4a 28. augusti istungil otsustati: Rattamaraton. katastriüksusel. 1. Toetada Rõngu Maanaiste Seltsi 8. Kooskõlastada AS Eltel Networks poolt projekti seltsi ruumide rekonstrueerimiseks RÕNGU VALLA koostatud Rõngu aleviku side õhuliini krooniga. 2. Kooskõlastada Allan Stokkeby poolt VALIMISKOMISJONIS rekonstrueerimise tööprojekt ning väljastada ASle Eltel Networks ehitusluba koostatud ja Tandem OÜ poolt läbivaadatud Eramu Tambet Türk projekt ning Valla valimiskomisjon võttis 7. septembri k.a side õhu- ja kaabelliini püstitamiseks Rõngu väljastada Tambet Türkile ehitusluba koosolekul vastu otsuse volikogu liikme vallas Rõngu alevikus. üksikelamu püstitamiseks Rõngu vallas Jaanus Peri volituste peatamise kohta ning 9. Kooskõlastada AS Haspo poolt Käärdi alevikus Sutiku tn 6 katastriüksusel. määras tema asemel volikogu koosseisu koostatud Rõngu Hooldusravikeskuse 3. Väljastada kasutusluba Rõngu asendusliikme Peeter Kroonbergi. Nimelt tuleohutusenõuete tagamise projekt ning Lasteaia hoonele Rõngu alevikus Nooruse on Jaanus Peri puudunud volikogu väljastada SAle Rõngu Hooldusravikeskus tn 5 Lasteaia katastriüksusel. istungitelt kolmel järjestikusel kuul 27. ehitusluba Rõngu hooldusravikeskuse 4. Sõlmida leping OÜga Fiider L.E.G. aprillil, 15. juunil ja 31. augustil a. peahoone rekonstrueerimiseks Rõngu Rõngu Lasteaia automaatse tulekahjuvallas Rõngu alevikus Valga mnt 9 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse signalisatsiooni-süsteemi hooldamiseks 19 lõike 2 punkti 4 alusel peatuvad katastriüksusel. maksumusega 760 krooni kvartalis (hinnale volikogu liikme volitused, kui ta on 10. Kooskõlastada AS Haspo poolt lisandub käibemaks). puudunud volikogu istungitelt kolme koostatud Rõngu Rahvamaja saali ja 5. Sõlmida leping Trakmain OÜga järjestikuse kuu jooksul arvestamata kuid, jalutusruumi renoveerimise projekt ning õpilaste sõidu doteerimiseks. millal volikogu istungeid ei toimunud. väljastada Rõngu Vallavalitsusele ehitusluba Rõngu Rahvamaja hoone saali 6. Sõlmida eelkokkulepe Tartu Teede- valitsusega riigimaantee 71 Rõngu - Marina Lehismets ja jalutusruumi renoveerimiseks Rõngu Otepää - Kanepi ehitusega tekkivate Valla valimiskomisjoni esimees vallas Rõngu alevikus Valga mnt 12 katastriüksusel. rajatiste omandi kohta. Rõngu valla 11. Kooskõlastada ARC Projekt OÜ poolt omandiks saavad jalgtee lõigud koos VALLAVOLIKOGUS koostatud Hoone siseruumide valgustusega, aleviku tänava lõikude elektrivarustuse projekt ning väljastada valgustus ja bussiootekojad. 31. augusti volikogu istungist võttis osa 12 SAle Uderna Hooldekodu ehitusluba liiget. hooldekodu hoone siseruumide 11. septembri istungil otsustati: Puudusid: Evald Mihkra, Sulev Kuus, elektrivarustuse rekonstrueerimiseks 1. Lõpetada Rõngu Lasteaia Pihlakobar Jaanus Peri, Rõngu vallas Uderna külas Uderna mõisa laste vastuvõtu ja väljaarvamise korra I katastriüksusel. lugemine. Võeti vastu määrused: 12. Väljastada kirjalik nõusolek Hiie Kullile 2. Tunnistada Aivar Moorits abikõlbulikuks 1. Rõngu Lasteaia Pihlakobar põhiabihoone püstitamiseks Rõngu vallas interneti raadioseadmete paigaldamise määrus; Rõngu alevikus Vana tn 2 katastriüksusel. toetuse saamisel. 2. Rõngu valla aasta I lisaeelarve; 13. Algatada detailplaneering Rõngu 3. Sõlmida leping Urania Com OÜga 3. Lastevanemate poolt osaliste kulude vallas Uderna külas Alexander Hans programmi URRAM andmebaasi kasuta- katmine Rõngu valla lasteaedades; Siemerile kuuluvale Pulga maaüksusele miseks Teedla Raamatukogus. 4. Rõngu Vallavolikogu a ning kinnitada detailplaneeringu 4. Kooskõlastada DAGOpen OÜ määruse nr 6 Rõngu valla hallatavate lähteülesanne. projektbüroo poolt koostatud Välja kinnistu asutuste koosseisud ja palgatingimused 14. Tasuda Ragn Sells AS arve summas üksikelamu ja sauna ehitusprojekt ning muutmine ,70 krooni peremehetute jäätmete väljastada Elle Uibole ehitusluba

3 RÕNGULANE 3 Võeti vastu otsused: KES ON SUUREMÕÕTMELISTE 1. Rõngu Vallavolikogu a otsuse nr 61 Rõngu Vallavalitsuse liikmete VABATAHTLIK TUGIISIK JÄÄTMETE KOGUMINE arvu ja liikmete kinnitamine muutmine; 2. Rõngu vallale kuuluva Puiestee põik SA Dharma alustas vabatahtlike tugiisikute Suuremõõtmelisi jäätmeid saab tasuta 2B ehitise teenindamiseks vajaliku maa koolitamisega jaanuaris 2005.a. Projekti ära anda 28. septembrist kuni 6. munitsipaalomandisse taotlemine; eesmärgiks oli luua toimiv, oktoobrini 2006 alljärgnevates 3. Munitsipaalmaale isikliku kasututoetamisele suunatud vabatahtlike toimetulekuraskustes lastega perede kohtades: sõiguse seadmine; 4. E.R.T. Elekter OÜga sõlmitud lepingu võrgustik, koolitada tugiisikuid, kes Rõngus AIA tänaval keskkatlamaja ees kinnitamine; hakkavad töötama igapäevaelus 5. Rõngu valla vee ja kanalisatsiooni iseseisvaks toimetulekuks toetust vajavate Käärdis RUKKI tänav 7 maja kõrval skeemide kooskõlastamine; peredega. Kogu mõte oli välja koorunud 6. Viiratsi valla üldplaneeringu eelnõu heategevusfondi igapäevatööst, kus Valguta seltsimaja juures kooskõlastamine; probleemide põhjusi analüüsides sai selgeks, et lastega perede heaks saaks ära 30 m³ konteinerisse saab elanikkond tasuta 14. septembri volikogu istungist võttis osa teha palju neid nõustades ja tuge pakkudes. ära anda mööbliesemeid, valamud, 15 liiget. Heameel on tõdeda, et mõned kohalikelt elektroonikaseadmed, pliidid jne. omavalitsused on meie tegevust märganud Konteinerisse ei või panna ohtlikke Vabariigi Presidendi valimiskogusse valiti ja sellega kaasa tulnud. Tugiisiku jäätmeid ning olmejäätmeid (sh. vanad esindajaks volikogu liige Sulev Kuus. olemasolu vallas kergendab sotsiaal- ja riided, jalanõud jne.) lastekaitsetöötaja tööd ja tugiisik on osa Võeti vastu otsus: sotsiaalsest võrgustikust. Tuletame meelde, et igapäevaselt saab Vallavalitsuse reservfondi kasutamise a jaanuaris alustasime projekti elanikkond TASUTA ära anda ohtlikke kooskõlastamine. eesmärgi tutvustamisega ja koolitusega. jäätmeid jäätmejaamadesse, mis asuvad Marina Lehismets Koolitusele olid oodatud vabatahtlikud, kes Rõngus vana bensiinijaama kõrval ning Vallasekretär oma muude tegemiste kõrvalt saaksid Teedlas töökoja hoovil. pakkuda tuge erinevatele inimestele, kelle on probleeme. Koolitustel puudutatakse Vastu võetakse alljärgnevaid ohtlikke HOOLDAJATOETUSE SAAJA EEST erinevaid teemasid, mis aitaksid abistajal jäätmeid. SOTSIAALMAKSU TASUMISE probleemidega paremini tegeleda, nagu akud KORRA MUUTMISEST näiteks: Võlanõustamine või Pere patareid toetamine ja harimine, kui peres on vanad ravimid Alates 1. juulist on muutunud sotsiaal- psüühikahäiretega pereliige. Stressi olmekeemiajäätmed 1 maksuseaduse (SMS) 6 lõige 1, mis juhtimine, Alkoholi liigtarvitamisega taimemürgid sätestab sotsiaalmaksu maksmise seotud probleemid jne. Kokku osales meie värvijäätmed kohustuse kohalikele omavalitsustele teabepäevadel ja koolitustel kokku 160 vanaõlid hooldajatoetuse saaja eest. Uue inimest, neist 60 loengutes ja suvekoolis. õlifiltrid redaktsiooni kohaselt välistatakse Jätkukoolitust alustasime aastal uute ohtlikke aineid sisaldavad pakendid sotsiaalmaksu maksmine töötava isiku teemadega: Vägivallatu suhtlemine, elavhõbedalambid eest. SMS mõttes käsitatakse töötamisena Perede olukorra mõistmine, Toimetulek elavhõbe sotsiaalmaksuga maksustatud tulu on õpitav. Sotsiaalne tugi peredele, külmikud, elektroonikaseadmed teenimist töö- või teenistuslepingu või Seadusandlus, Laste väärkohtlemine, kodumasinad tsiviilõigusliku lepingu alusel või Narkomaania põhjused vanarehvid tegutsemist ettevõtjana. Samuti on Poolteise aasta jooksul oleme tasapisi asendatud vanaduspensioniikka jõudmise koolitanud 40 tugiisikut, kes kõik enamal või Ootame aktiivset osalemist tingimus, mis tähendab sotsiaalmaksu vähemal määral tegutsevad, Dharma maksmise kohustuse lõppemist, riikliku motiveerib ja toetab tugiisikuid nii koolituste Toomas Klein pensioni saamise tingimusega. Riikliku kui ka probleemide lahendamisel. Keskkonnateenistuse juhataja pensioni saajaks on SMS 2 lg 2 kohaselt Sel sügisel alustame uue kursusega, Tel: isik, kes saab pensioni Eesti riigilt riikliku ootame loengutesse taas 40 tublit pensionikindlustuse seaduse või muu vabatahtlikku, neist Tallinna gruppi 20 ja PEREPÄEV MOLOKAL - KAS seaduse alusel või tulenevalt Riigikogu Tartu 20, kes edaspidi tahaksid tegutseda KUULSUS VÕI AU? ratifitseeritud sotsiaalkindlustuslepingust tugiisikutena. Selleks oleme Tallinnasse (alates 1. jaanuarust 2007 isik, kes saab loonud oma koolikeskuse koos kaasaegse klassiruumiga ja saanud ka Hariduspensioni Eesti riigilt või tulenevalt Aasta 2006 on järjekordselt Koruste külla ministeeriumilt vastava koolitusloa. Tartus jälje jätnud, nimelt Moloka talu sotsiaalkindlustuslepingust või sotsiaalperepäevaga. rendime ruume Hotell Pallaselt. kindlustussüsteemide koordineerimise Meie tegevuse vastu on huvi tundnud Pererahvas ise on ülimalt tagasihoidlik ega alasest Euroopa Liidu õigusaktist). mitmed teised organisatsioonid, mis samuti taha oma tegemisi millekski eriliseks Rahandusministri määrusega vajaksid koolitatud tugiisikuid ning selles pidada. Ega olegi midagi erilist. Lihtsalt ühe nr 40 on tehtud muudatused rahandustalu tegemised-olemised toimivad osas mõtleme esialgu pakkuda erikursusi, ministri määrusega nr 113 mis niiöelda võimaldaksid tugiisikutel omasoodu, aga vaikselt-vaikselt ergutab kehtestatud sotsiaalmaksu erijuhtudel spetsialiseeruda. teadmine, et vaja ikka agaralt tegutseda, maksmise korras. Määruses on täiendatud Rohkem infot kogu Dharma tegevuse ja kuna küla silm jälgib - mida ja kuidas. Ja andmete loetelu, mida kindlustatav isik tugiisiku koolituse kohta leiate meie kuidas, eks sellele oska ikka pererahvas ise peab sotsiaalmaksu maksjale teatama. kodulehelt vastata. Linna- või vallaasutuselt hooldaja- Kes sellel aastal perepäeval käisid, võisid toetust saavad isikud on kohustatud ise oma silmaga näha, mis talus eelmiste sotsiaalmaksu maksjat 10 päeva jooksul Margit Roosaar aastatega võrreldes muutunud on. Kelle kirjalikult teavitama oma tööle Sotsiaaltöö- ja kommunikatsioonijuht kulul ja kelle kasuks see kõik? Eks ikka asumisest või töötamise lõpetamisest SA Dharma pererahva kulul ja nende endi kasuks. või pensioni saamisest. Narva mnt 7, Tallinn Heade inimeste rõõmuks! , Perepäeva läbiviimise eesmärgiks pole Aule Kindsigo olnud millegagi-kellegagi võistlemine, vaid Maksu- ja Tolliamet ühe soodsa ja kena paiga ärakasutamine maksude osakonna juhataja

4 4 RÕNGULANE MATKAPÄEV VALGUTA - LASTEAED ALGKOOLIS Reedel, tervisepäeval käisid Valguta kooli õpilased Võrtsjärve ääres Tamme matkarajal. 3. ja 5. klassi lapsed lõpetasid retke ühisluuletusega. ettevalmistusel juba varahommikul tiigikallast puhastas ja stardiplatsi korda seadis, Rannar Lehisele, kelle kanuud on igal aastal võistlusvahenditeks, ja Valguta Naisseltsile, kes on hankinud väikesed jullad. Transpordi eest hoolitses Valguta külavanem Aulis Kaeramaa. Üritust toetasid Rõngu Vald ja Kohaliku Omaalgatuse Programm. Läbiviija oli Koruste Küla Selts. Vaade majale Hillar Kommisaar kiviaeda ladumas külarahva kokkusaamiseks. Kahju neist, kes on pidanud pettuma nigelas päevaprogrammis või kasinas toidulauas. Pakutud on seda, mida on olnud hetkel pakkuda. Vastavalt võimalustele ja parimat soovides. Kadetsejad võivad edasi kadetseda ja kiibitseda, saada rahuldust kellegi tegemisi kritiseerides. Olla aga ise millegi eestvedaja või kordasaatja - see on neile ülejõukäiv. Aga pererahvas on rahul. Nende jutu järgi oleks nii mõnedki tööd majapidamises veel paremaid aegu ootama jäänud, aga kuidas saad, kui külarahvas jälle kokku tuleb? Pingutad ja teed ära. Ning kuulsus ja au tuleb ikka! Kutsumata! Sinna, kuhu vaja! Tänu pererahva ja külaseltsi poolt vallavalitsusele, kõigile abilistele, kes oma toe selle ürituse heaks andnud, toredatele tantsutüdrukutele Elvast, perekond Odenitele Vorbuse külast, Sirje Viljamaale Majala külast. Rohkem tegusate nimesid ei nimetakski, las tunnevad rõõmu need, kes seda südamest teinud! Ja nad teavad, et teevad seda edaspidigi. Perepäeva on alati toetanud ka Kohaliku Omaalgatuse Programm. Priit Laineste Koruste külavanem Terve kool on keset loodust, Imet leida on meil lootus. Palju huvitavat Tammel, Sinna seadsimegi samme. Järve ääres ootas veski. Sellest tehti mitu pilti. Kõrgelt veskist paistis Võrtsjärv, Millel oli sinkjas värv. Järve ääres liivast sein, Meeneks sealt ma roogu tõin. Matkal oli huvitav, Kõndimine tervislik. VALGUTA RING 2006 Juba neli aastat on Valguta rõngastiigil toimunud paadivõistlus. Sellel aastal toimus see 13. augustil. Ilm oli nagu alati ilus kuni võistluste lõpuni. Alles peale seda kastis ka väike vihmasadu võistlejaid. Osalejad olid kokku tulnud nii Valgutast kui ka Korustest ja Rannakülast. Pealtvaatajaid oli 50-ne inimese ringis. Osalejaidvõistlejaid 20. Tugevamad võistlejad-sõudjad olid vennad Revo ja Tevol Tamm ning Raimo Zirk. Võistlused ei toimunud mõisa peale ja tänu sellele oli ka pealtvaatajatel lõbu küllaga, kui mõni oma kanuu põhja tagurpidi keeras ning vee alla vetikate vahele sukeldus. Tänu Lembit Taavitsale, kes võistluse Merelahingus osalesid Raimo Zirk, Revo Tamm, Tevol Tamm, Arnis Võlli. Võidukad Revo Tamm, Lembit Taavits, Argo Zirkel, Aulis Kaeramaa, Arnis Võlli, Priit Laineste, Tevol Tamm. Mõned mõtted Valguta tiigil toimuvast: tiik on vähesest kasutamisest või mingil muul põhjusel erinevaid veetaimi täis kasvanud. See tegi aerutamise oluliselt raskeks. Ujumisest sellises vees ei hooli enam keegi. Otsitakse puhtamaid veesilmi. Saart on küll pidevalt võsast ja prahist puhastatud ja seda tänu Valguta Naisseltsile. See aga ei muuda paremaks veekogu olukorda. Ujuvturbast puhastamine on kallis. Ainult veetaimede niitmine ei taga tiigi heakorda, on vaja suuremat ja kallimat projekti. Milleks aga sellised kulutused ühele väikesele külatiigile? On need otstarbekad? Kas üldse on tarvis ühte külla (või igasse külla) oma ujumiskohta? Kas on oluline, et küla keskus (keskpunkt), mis veel suure maantee ääres asub, paeluks nii omade kui ka läbisõitjate tähelepanu? Merlin Kaeramaa ja Mailis Zirk võidu nimel pingutamas. Need küsimused tulid mõttesse, kavandades Valguta tiigil tegevuse elavdamist, mis annab märku ühe külalombi olulisusest väikese paiga omapärale, samas looks võimaluse sportlikuks tegevuseks ja ka lihtsalt lõbusaks ajaveetmiseks. Külarahvas on selle rõõmuga vastu võtnud. Nüüd oleks vaja veel ühiseid pingutusi nende võimaluste parandamiseks. Valguta Ring IV läks korda. Vähemalt korraldaja arvates aastal loodame esimest juubelit tähistada juba tunduvalt suurejoonelisemalt. Priit Laineste Koruste Küla Selts

5 RÕNGULANE RÕNGU KESKKOOLIS VASTUVÕTUAJAD 2006/2007 -õ. a. direktor Raivo Ruukel teisipäev, tel sekretär Kristina Ruder iga päev tel direktori asetäitja Arvet Silk esmaspäev, tel majandusjuhataja Leo Luts kokkuleppel tel psühholoog Enn Ratassepp kolmapäev, reede tel sotsiaalpedagoog Aino Kommisaar neljapäev, tel logopeed Rutt Viljaste kolmapäev, tel huvijuht Anne Holtsmeier kokkuleppel tel raamatukogu Maia Kõrda kokkuleppel tel KLASSIJUHATAJATE VASTUVÕTUAJAD Algklasside maja tel Õpetajate tuba keskkoolis tel RÕNGU KESKKOOLI MATKAPÄEV 5 Rõngu Keskkooli matkapäev toimus sel aastal 8. septembril. Jalgrattaga matkajad sõitsid Võrtsjärve äärde Limnoloogiajaama ning jalgsimatkajate sihtpunkt oli Koruste raamatukogu. Mina matkasin seekord jalgsi. Õpetaja nimi Klass Vastuvõtuaeg Ruum Heli Säägi 1. Esmaspäev, Algklasside maja Mare Russak 2. Esmaspäev, Algklasside maja Rita Kiiver 3. Teisipäev, Pikapäevarühma kl Eda Markov 4. Teisipäev, Ruum 48 Anu Ostrak 5. Reede, Ruum 46 Leili Jomp 6. Reede, Õpetajate tuba Celia Arras 7A Teisipäev, Õpetajate tuba Erle Mägi 7B Reede, Ruum 35 Anne Müraus 8A Esmaspäev, Ruum 36 Ene Paks 8B Esmaspäev, Õpetajate tuba Rutt Viljaste 9A Esmaspäev, Ruum 57 Eha Jans 9B Reede, Ruum 37 Merike Luik 10. Reede, Ruum 51 Eha Pluk 11. Reede, Ruum 9 Anne Leppik 12. Reede, Ruum 53 TUGIÕPPE JA KONSULTATSIOONIDE AJAGRAAFIK 2006/2007 õ.-a. ÕPETAJA NÄDALAPÄEV AEG Anne Anier Kolmapäev Anne Holtsmeier Neljapäev Anne Leppik Kolmapäev Neljapäev ; ; Anne Müraus Esmaspäev Anu Ostrak Esmaspäev P Reede T Celia Arras Reede - 7.kl Kolmapäev kl Eda Markov Neljapäev Eha Jans Teisipäev Eha Pluk Teisipäev - reede kl Kolmapäev, neljapäev kl Ellu Eensalu Esmaspäev Teisipäev Ene Paks Esmaspäev Erle Mägi Esmaspäev Kolmapäev Hille Raja Kolmapäev Jaan Olesk Esmaspäev Leili Jomp Reede - 6., 9.kl Esmaspäev kl Liia Seppa Kolmapäev Mairi Puurits Esmaspäev Mall Peep Teisipäev Mare Russak Esmaspäev Teisipäev Mare Tina Neljapäev Marko Mägi kokkuleppel Merike Luik Neljapäev Teisipäev õppimine vastamine Rita Kiiver Reede Rutt Viljaste Teisipäev - 7.kl Reede - 8.kl Heli Säägi Kolmapäev Alguses jalutasime Rõngu surnuaiale, kus õpetaja Anne Leppik rääkis endistest õpetajatest, kes sinna on maetud. Pärast seda kõndisime Korustesse. Seal jutustas raamatukogujuhataja Maie Loot meile raamatukogust. Samas majas töötas varem kool. Koruste raamatukogule on praegune asukoht kolmas. Siis sõime ja hakkasime tagasi jalutama. Ilm oli soe ja päike paistis. Mulle meeldis see matkapäev väga. Jaagup Repän Rõngu Keskkool, 7.b klass RÕNGU KESKKOOLI MATKAPÄEVA MEENUTADES Rõngu Keskkool tähistab varsti kooli suurt juubelit, 320. aastapäeva. Selle puhul korraldati ülekooliline tervisepäev matkapäeva nime all. Eesmärgiks oli külastada Rõngu endisaegseid koole. Algklasside õpilased külastasid Koruste Raamatukogu, sest selles majas töötas vanasti Koruste Algkool. Kooli juhatajaks oli legendaarne õpetaja Kits, kes töötas selles majas 40 aastat. Tema ema ja isa, Maie ning Adam Kits töötasid Astuvere koolitare juures ka 40 aastat. Õpetust anti tol ajal vene keeles. Mõlemast koolist oli välja kasvanud kuulsaid inimesi, teadlasi ja kirjanikke. Koruste raamatukogu juhataja Maie Loot ootas meid soojas ja puhtas raamatukogus. Hiljem ta rääkis meile raamatukogu ajaloost ja tähtsusest. Selles, Koruste Algkoolis on õpetaja - juhatajana töötanud ka meie tädi - Mairi - 7 kooliaastat. Edasi liikusime Moloka talu juurde, kus elab meie sotsiaalpedagoog Aino. Vaatasime kaunist loodust. Vanade puude järgi otsustasime, et siin on elu olnud juba mitu sada aastat enne meid. Selle talu juures pidasime piknikku, puhkasime, kiikusime, mängisime tennist ja noolemängu. 1. klassi õpilased said mängida nukkude ja nukuvankritega. Samas nägime vana aja sõiduvahendeid ja käsitööriistu. Aitähh õpetaja Ainole. Kell hakkasime liikuma Rõngu poole

6 6 RÕNGULANE kahes rühmas. Esimene rühm liikus mihklipäeva paariliste valik ise, mis Tulge kella kirikusse. Laanematsi - Alani kaudu Rõngu ja teine kajastab kujukalt rahvakalendri tähtsamate rühm Surnuaia - Lossimäe - Hiugemäe tähtpäevade omavaheliste seoste olemust. Ju ma la te en is tu se d to im uv ad ig al kaudu. Kohale jõudsime kell Ükski aeg ega päev pole sõltumatu, ta pühapäeval algusega kell Armulaud Olime parasjagu väsinud, aga matk meeldis kasvab välja mitte ainult vahetult eelnevast on kaetud iga kuu esimesel pühapäeval, ja me il e j äi il us mä le st us se ll es t ja e i sü nni ta m itt e ai nul t va het ult soovi korral ka teistel pühapäevadel. sügispäevast. Aitähh kõigile osavõtjatele. järgnevast, vaid on otsesidemetega Kogudust teenib õpetaja Andres Aaste. ühendatud mitmete teiste aegadega Koguduse kantselei on avatud N, R, L II klassi õpetaja Mare Russak. aastaringil Mihklipäeva tähtsust aastaaegade Veel väike kirjeldus matkast ühelt väikeselt murde joone l (ühe lõpp, teise algus ) Palju õnnistust ja rahu! osavõtjalt: kriipsutab alla seegi, et sääsk on mees mihklipäevani ja et mihklipäevane Austusega koguduse õpetaja Reedel, 8. septembril käisime oma klassiga lõunatuul kuulutab sooja ilma terveks Andres Aaste matkal Korustes. Sinna me sõitsime sügiseks ja talveks. bussiga. Esialgu tulime Koruste Tänapäeval mäletatakse mihklipäeva vist ET KOOLIAASTA ALGUS Raamatukokku. Seal meile väga meeldis. kõige rohkem vanasõna igal oinal oma See oli väga vana raamatukogu. Tegelikult mihklipäev järgi. Tõesti tapeti oinas, OLEKS OHUTU oli see kool, kus töötas üks õpetaja nimega pruuliti õlut ja peeti pidu. Töötamise keeldu Kits. Siis me läksime edasi Moloka tallu, folkloor ei mäleta, sest erinevalt suvistest Alanud kooliaasta toob rohkesti liiklejaid seal elab meie kooli uus sotsiaalpedagoog tähtpäevadest polnud katoliku kirikul siin teedele, tänavatele ja seetõttu kasvab Aino. Me mängisime seal mänguasjadega, ilmselt erilisi probleeme - talupoeg pidas liiklusõnnetuste võimalus. sõime ja siis läksime jala tagasi 5 püha ilma kiriku sunnitagi, lisades Liikluskeerisesse astuvad nii esimest kilomeetrit. See oli ka omamoodi seiklus. muistsele lõikuspühale vaid peaingel kooliaastat alustavad rüblikud kui Ühesõnaga, oli väga hea reis. Mulle väga Miikaeli nime. Peaingel Miikael on taevaste lõpuklasside neiud-noormehed. meeldis. sõjavägede juht, Jeesuse lipukandja, kes Kooliteed alustavate laste vanemad Maria - Elisabeth Mihhin võitis lahingu Luciferiga ning valvab peaksid koos lastega koolitee läbi käima, Rõngu Keskkool, 2. klass taevast põrguvägede eest. Meie valima kõige ohutuma ja lühema tee ning rahvaluulekogudes leidub päris palju selgitama, kuidas vältida liiklusohtlikes MIHKLIPÄEV teateid arvamisest, et just 29. septembril kohtades varitsevaid ohte. olla vanakurat taevast alla visatud. See on Tähtsam reegel algklassilastele on olla 29. september on mihklipäev. See on üks seesama kristlik müüt, milles jääb tähelepanelik ja mitte kiirustada. Vanemate vana tähtpäev igas mõttes. Kristlikuski selgusetuks ainult tema vanus meie poolt õpetatud liiklusreeglid korratakse üle kuues pärineb juba 5. sajandist. rahvaluule kontekstis. Ei ole võimatu, et ka kooliaasta alguses koos oma õpetajaga Mihklipäevaga lõpeb eesti rahvakalendris Miikaeli lugu teadsid juba katolikuaegsed koolitundides. Koolis tehtaval viiekuuline suvi ja algab talvepoolaasta. talupojad, aga pole ka võimatu, et see levis liikluskasvatusel on kindlasti oma osa Mihklipäev oli esimene talve jõulu hiljem, võib-olla alles sajandil. selles, et septembrikuus toimunud (Haljala). Muide, äsja mainitud vanasõna oinast ja liiklusõnnetustest põhjustavad lapsed ise Nagu näeme, esineb sõna jõul siin püha mihklipäevast on veelgi sisukam kui vaid ligikaudu pooled, teise poole aga üldnimetusena ja talv ei tähenda mitte esialgu paistab. Nimelt on mihklipäev täiskasvanud hoolimatud sõidukijuhid. ainult lume ja pakase aega, vaid märksa tänapäeva tavateadvuses selle läbi Liiklusstatistika näitab, ka seda, et kõige laiemat mõistet. Keskmisel aastal pidi omandanud (kätte) tasumise või rohkem eksivad lapsed liiklusreeglite vastu mihklipäevaga välitööde hooaeg läbi kohtupäeva varjundi. Aga kas ainult sõidutee ületamisel - seda tehakse saama, seda tähistati pidude ja tänapäeval? Miikaeli teine tähtis amet läheneva sõiduki eest või seisva sõiduki kooskäimistega, lasti vabaks suilised. peale ülemjuhataja oma on olla varjust. Sõidutee ületamise reeglid ei aegu Naistel algasid tubased tööd. Teraviljale viimsepäeva kohtus õigluse kaalude kunagi ja nende ülekordamine teeb ainult kombed-uskumused enam erilist hoidja. Nende kaalude pärast on Miikael head. Tänaval liiklemisel tuleb tähelepanu tähelepanu ei pööra, see oli salves, küll aga peale paljude muude ametimeeste pöörata just reaalsete ohtude hindamisele nenditakse, et kapsas kasvab veel villase apteekrite kaitsja. Võib-olla me ja algajale iseseisvale liiklejale kõik lõpuni lõnga katki. Ent see on siis ka tema viimane alahindasime oma esivanemat, kui peame lahti seletada, et tema küsimused saaksid selleaastane kasvamine. lauset igal oinal oma mihklipäev õigel ajal õiged vastused. Kari pälvis enam tähelepanu, sest tavaliselt omaaegse tõsimeelse talumehe Tihti näitavad halba eeskuju täiskasvanud aeti siitpeale loomad ulu alla. Muidugi ei lihtsakoeliseks abstraktsiooniks. Ehk on ise. Lapsele õpetatud reeglid kaotavad tehtud seda tingimata just mihklipäeval, tegu hoopis sajandite vanuse ja igasuguse mõju, kui täiskasvanud vaid ikka sedamööda, kuidas ilm nõudis mitmetasemelise naljaga, orduaegse kaasliiklejad lubavad endale reeglite (mida hiljem, seda parem). Aga mihklipäev lööklausega? eiramist. oli orientiiriks ja kui mitte tegelikuks, siis Meie, EELK Rõngu Mihkli kogudus, Tähelepanelikud sõidukijuhid, aga ka laste vähemalt sümboolseks karja lauta jätmise tahame pidada Mihklipäeva 1. oktoobril. kõrval käivad täiskasvanud jalakäijad ajaks. Sestap siis jälgiti mihklipäeval loomi Siis toimub kirikus armulauaga märkavad ohuolukordi kiiremini ja - kui neil koju tulles olid kõrred suus, oli jumalateenistus, algusega kell Sel suudavad nii mõnegi liiklusõnnetuse ära karta loomatoidu lõppu talvel. Mihklipäev ei päeval tahaks alustada siin Rõngu hoida. Piisab vaid hoolimisest ja lange väga kaugele sügisesest pöörilapsed kella kirikusse ja saagem Ohutut kooliaastat! pühapäevakooli. Toogem oma väikesed üksteisega arvestamisest. päevast ja selles mõttes on tema paariline aastaringi vastaspool kevadine tuttavaks pühapäevakooli õpetajaga. maarjapäev (25. märts). Teiseks on Andres Toode, Priit Kotkas mihklipäev töökalendri pööripäev ja sellena EELK Rõngu Mihkli kogudus teatab: Rõngu valla konstaablid paaris jüripäevaga (23. aprill). Sellist puhtloogilist tuletist kinnitab folkloorne 1. oktoobril - meie kiriku nimepäev; EESTI GLOBELASED KOGUNESID kalendrimaterjal täiesti selgel: nii näiteks pühapäevakooli alguspäev; NARVA-JÕESUUS on arvatud, et kui mihklipäeval on leht kaetud armulaud. puus, siis jüripäeval rohi maas; kui 8. oktoobril - Lõikustänupüha jumalatee augustil a. kogunesid Eesti mihklipäeval leht läinud, siis maarjapäeval nistus armulauaga. GLOBE koolide õpilased ja õpetajad lumi läinud. Selle uskumuse konkreetsest kokkutulekule, mis kandis järjekorranumbrit sisust (mida ongi raske mõista) tähtsam on 15.oktoobril alustame leerikursusega. 9, kuid oli juba juubelihõnguline, sest 10 Rõngu GLOBE teatab Augustikuu keskmine õhutemperatuur oli 18,1, see on paljuaastasest keskmisest 3 võrra soojem ja viimase 10 aasta keskmisest 1 võrra kõrgem. Kõige soojem oli 20. augustil, siis tõusis õhutemperatuur 27 -ni. Ööd olid ka soojad. Kõige madalamale (8 -ni) langes õhutemperatuur 11. augustil. Sademete hulk jäi keskmisest (85 mm) allapoole. Sadas 72 mm. Vihmane oli viimane dekaad. Viimasel dekaadi hommikud olid ka udused. Kokkuvõtte koostasid globelased. mm, t Augustikuu ööpäevaste keskmiste õhutemperatuuride käik ja sademete hulk mm t

7 aastat tagasi, 19. juunil a. kirjutasid õigusrikkumisi aastal vastu võetud tollane Eesti haridusminister J. Aaviksoo abipolitseiniku seadusega on sätestatud ka ja USA suursaadik Tallinnas L. Taylor alla abipolitseiniku kohustused ja õigused. vastavale koostöölepingule. Abipolitseinikuks võib saada igaüks, kes aas ta kok kut ule ku kor ral das vastab kehtestatud nõuetele, on ka ise Sillamäe Kannuka kool ja osavõtjaid oli asjast huvitatud ja aktiivne. Kindlasti peab ta 115. Meie globelasi esindasid Helen Kopli, olema vähemalt 18 aasta vanune ja tahtliku Marje Nurmetu, Jaagup Repän ja Arvet kuriteo eest karistamata. Tasustatakse Silk. Kokkutuleku avamine oli eelnevate nende tööd kohaliku omavalitsuse poolt kokkutulekutega võrreldes akadeemi- eraldatud rahaga. Patrullimas käivad lisem: meenutati 10 aasta tegevust ning abipolitseinikud koos politseiametnikega ja oli ohtralt tervitajaid, nende seas ka tö ög ra af ik o n ko os ta tu d va st av al t praegune USA suursaadik Tallinnas pr. abipolitseinike võimalustele, kuna nad Aldona Zofia Wos. käivad tööl põhiameti kõrvalt. Üks Kolme kokkutulekupäeva jooksul toimusid organisatsioon, kust viimasel ajal on palju atmosfäärivaatlused, oma teadmisi sai lii kme id abi pol its ein iku ks tul nud, on täien dada õppes essio onide s (toim us Kaitseliit. Mõeldes järelkasvule, tihendab paralleelselt 10 sessiooni), tarkused ja p o l i t s e i s i d e m e i d k a Ta r t u m a a oskused tuli proovile panna maastiku- noorteühendustega. Esimesena on oma võistluses, mis hõlmas GLOBE mängude huvi üles näidanud Rõngu noorkotkaste elemente: kõrguse ja pikkuse määramine, rühm, mille liikmed sooviksid politseitööga ph mä ng, GP S or ie nt ee ru mi ne, lähemalt tutvust teha ja õige pea, saades lõhnamäng, taimede tundmine jms, täisealiseks, astuda abipolitseinike loomingulisi võimeid ja fantaasiat sai ridadesse. rake ndad a lii vaku jude ehit amis el ja Abipolitseinikuks sobivad inimesed läbivad rollimängus, kus tuli esitada GLOBE- enne nn rinde le minek ut spets iaals e teemaline film, mille þanr eelnevalt loositi. koolituse. Möödunud talvel Kaitseliidu Tartu Toimus ekskursioon Narva ja kuulasime Malevas läbi viidud värbamiskampaania muljeid GLOBE aastakonverentsilt Tais. tulemusena alustas 12. mail Elvas tööd Tõime kokkutulekult kaasa uusi elamusi, üheksaliikmeline kaitseliitlastest koosnev teadmisi ja muljeid, diplomi III koha eest abipolitsei üksus. Selle liikmed patrullivad maastikuvõistluses, di plomi a ktiivse koos politseinikega nädalavahetustel ja osalemise eest liivakujude võistlusel õht ust el a ega del. Pe ale Elv a li nna teemal Meie ja meri, diplomi kõige teenindatakse vajadusel ka kõigi viie leid liku ma film ists enaa rium i eest ja lähivalla (Rõngu, Rannu, Konguta, Puhja ja mälestused Euroopa pikimast (9 km) Nõo) väljakutsed, tegeletakse seal liivarannast. liiklusjärelvalve ja kuritegude ennetamisega Arvet Silk ning osaletakse politseioperatsioonidel õigusrikkujate tabamisel. Seni on POLITSEI TEATAB: abipolitseinike töötasu eraldanud Elva linnavalitsus, kuid nüüd mõtlevad ka teised VÄÄRTEOD lähivallad abipolitseinike toetamisele ja see annab rohkem võimalusi avaliku korra kella ajal juhtis tagamisel valdades. Rein Rõngu alevikus Valga mnt 1 juures Töö jätkub aastaringselt ja abipolitseinikud jalgratast alkoholijoobes. ootavad oma ridadesse uusi liikmeid kella ajal tarbis Momendil on esindatud Elva linn ja Puhja Jaak Rõngu alevikus turuplatsil õlut Bock vald. Kel tekkis huvi, saab infot tööajal Elva joobnud olekus. konstaablijaoskonnast või abipolitsei kella ajal juhtis üksuse juhilt, Tartu politseiosakonna Kristel Rõngu vallas Sangla-Rõngu vanemkonstaabel Tarmo Pütsepalt maanteel mootorsõidukit, mis ei olnud tel või i teel aadressil nõuetekohaselt läbinud tehnoülevaatust. KURITEOD Abipolitseinikest kolleegid kiidavad, et nad on kogemuste võrra rikkamad ning vaba 1. Ajavahemikul kuni aeg on huvitavalt ja kasulikult veedetud a on sisenetud Rõngu Miks mitte anda oma panus kodukandi alevikus Puiestee 5 ehitusjärgus turvalisuse tagamisse ja teha veidi põnevat eramusse keldriakna kaudu, millelt on abipolitseitööd! Kui on huvi sellise tegevuse eest ära võetud lauad. Eramust on ära vastu, andke endast märku ja leiame viidud ahjuuks ning erinevaid tööriistu. lahenduse. Omanik hindab kahju krooni väärtuses. Kahju selgitamisel. POLITSEIKOLLEDŽ AVAB TAA S 2. Ajavahemikul kella HUVILISTELE UKSED kuni kella vahel on ukseluku lõhkumise teel sisenetud Rõngu Politseitöö tegemise võimalus avaneb ka alevikus Tartu mnt. 17. Esialgsetel neile, kes on sellest ametist huvitatud. andmetel on varastatud muusikakeskus Sisekaitseakadeemia Politseikolledþ võtab Sony maksumusega 1000 krooni. Kahju taas vastu dokumente konstaabli erialale koos lõhkumisega 1200 krooni. kandideerijatelt 11.septembrist 9.oktoobrini. Dokumentide edastamiseks ei pea Andres Toode Tallinnasse sõitma, neid saab täita ka Lõuna Konstaabel Politseiprefektuuris või saata posti teel. Postiga saatmisel tuleb esitada kinnitatud ABIPOLITSEINIK AITAB dokumendikoopiad ja viimaseks postitempli KOGUKANDIS KORDA kuupäevaks on 6.oktoober. Testid ja katsed TAGADA kandideerijatele toimuvad 10. ja 11.oktoobril - läbida tuleb kehalised katsed Viimasel ajal on taas üles kerkinud ja vaimsete võimete test. Edukamad testi ja abipolitseinike küsimus seoses sellega, et katsete läbijad pääsevad edasi kohalikud omavalitsused otsivad oma töövarjupäevale, kus saavad tutvuda haldusalas võimalusi avaliku korra politseiniku tööpäeva ja reaalse tagamiseks. Üheks võimaluseks ongi politseitööga ning kutsesobivusvestlusele. abipolitseinike kaasamine politseinikega Lisainformatsiooni saavad huvilised koos patrullima, mida mitmed vaadata Sisekaitseakadeemia kodulehelt omavalitsused Tartu maakonnas on või küsida Lõuna toetanud. Politseiprefektuurist Signe Antonilt telefonil ja meili teel Abipolitseinik on vabatahtlik, kes tuleb turvalise ühiskonna nimel politseile appi tagama avalikku korda, osaledes Tarmo Pütsepp liiklusjärelvalves ja patrullimises, ning Tartu politseiosakonna aitab avastada kuritegusid ja ennetada patrulltalituse vanemkonstaabel. RÕNGULANE 7 ÕNNITLEME! Igaühele antud oma päevade jada, jäta meelde vaid kaunimad neist. Käi lõpuni rõõmsana elurada, sest see pole korduv kellelgi meist. (E. Kõrvits) 93 LINDA PILL LOREIDA ERM ADELE GREENBERG ALVINE TAMM HILDE LAAS MAGDA KUKEMELK LEO SIKK HELGA -RESEEDE ÕIGE MARIA IVANOVA ELFRIEDE ÕIGUS MARTA SOODLA HELMI KUUSK HELI MARTMA TÕNU KIKKAS HELDI VALME ENN HURT REIN TEDER ÜLO TOMINGAS KALEV TEREPING KALJU PUNKAR LILIA SIMSON NEEME ANNOV ENE KIVISTIK SÜNNID! Kui esimene beebi esimest korda naeris, purunes naer tuhandeks killuks. Need lendlesid kõik laiali ja nii tekkisidki haldjad. (Sir J. M. Barrie) ANNABEL VÄHI sünd KRISTJAN KONRAD PEERNA sünd ANETE KUDU sünd

8 8 KOOLILASTE ERIRISTSÕNA PAREMALE: 1.Küla Rõngu vallas. 8.Lahingumasin. 12.Vald ja alevik Ida-Virumaal. 13.Veesõiduk. 14.Pinnamõõt (lüh.). 15.Riietuseseme lisand. 17.Lõhkekeha. 18.Põllukultuur. 20.Tegelane Viimses Reliikvias. 22.Radiaan. 23.Ese. 25.Linn. 26.Põllu-tööriist. 29.LAHENDUS. 31.Põllutööriist. 32.Magamiskoht. 34.Katoliku kiriku vaimulik. 35.Raske vesinik, (deuteerium). 36.Kartlik. 37.Sari, mitmest sarnasest teosest koosnev süsteem. 39.Pikkusühik. 40.Endine spordireporter. 43.Rõngu vallas sündinud kunstnik (in.+ nimi). 44.Näoosa. ALLA: 1.Ilmastikunähtus sügisel. 2.Tänav Rõngus. 3.Lembit Sibul. 4.Kütteaine, maavara. 5.Majaosa. 6.Vene lennuk. 7.Autoosa. 8.Teatud lehtpuumets. 9.Tennisist. 10.Karksi Endine Rõngu sovhoosi direktor. 15.Suur kiskja. 16. Meelelahutuskoht. 19.Amper. 20.Lauljatar, riigikogu liige kaart, isikutunnistus. 22.Peipsi kala. 24.Siseelund. 25.Kirjanik ( ). 27.Kaelaehe. 28.Asi. 30.Kinnitusvahend. 33.Ujuja. 34.Kunst (lad. k.). 38.Kuld. 39.Minu. 41.Boor. 42.Ajaühik (lüh). AUGUSTIKUU RISTSÕNA LAHENDUS - SUVI ON LÄBI koostaja Kunnar Lätti TÄNUAVALDUS Avaldame kiitust SAe Rõngu Hooldusravikeskus arstile Viivi Tiidorile ja kogu teenindavale personalile väga hea töö eest, et neil kõigil jätkus haigete jaoks aega ja alati oli mõni lohutav sõna öelda. Olgu Teil kõigil tugevat tervist ja head tahet sama heaks tööks! RÕNGULANE kell Lauatenniseturniir Rõngu Keskkooli võimlas kell Loeng-näitus Kui palju maksab kodumaa-armastus? Rõngu Rahvamajas kell Maria Siberimaalt Hellenurme näitetrupi esituses. Pilet: pensionäridel 35 krooni, õpilastel 20 krooni. Rõngu Rahvamajas TEATED Memme-taadi sügispidu Teedla Seltsimajas KUHU MINNA, MIDA TEHA kell Tiina Jakobson Koruste Raamatukogus kell Mäluturniir Rõngu Rahvamajas kell Laudadega pidu, tantsuks mängib Anti Kammiste ansambel. Pilet: 70 krooni, eelmüügist 50 krooni kell Valla MV males / kabes Rõngu Rahvamajas JÄLGIGE REKLAAMI! Leitud Käärdi metsast naiste jalgratas. Ühendust võtta tel: , peale kella ********************************************************************************** Oktoobrist alustav muusikastuudio ootab registreerima Valguta seltsimajja endisi ja uusi õpilasi. Meie stuudios on võimalik õppida järgmisi pille: klaver, kitarr, viiul, akordion, flööt ja trummid. Muusikastuudio õppemaks on 75 krooni kuus (üks kord nädalas) ja 150 krooni kuus (kaks korda nädalas). Samas alustavad tegevust oktoobris Linetants (lastele) ja peotants (lastele ja täiskasvanutele kaks korda nädalas) ning kunstiring (üks kord nädalas). Kuu tasu on ringidel 100 krooni. Palume registreerida Valguta seltsimaja huvijuhi juures või helistada tel: Merle. KUULUTUSED Respom Auto OÜ otsib oma kollektiivi autoremondi lukseppi ja abitöölisi. Töökoht Elvas. Info tel: , ******************************************************* Anda üürile maja Rõngu alevik Tartu mnt. 17. Telef: Kaire. Kasumetsa küttekontor müüb küttepuid kojutoomisega. Tel: , Elvi Koni Puhja vallast II korruse patsientide nimel TEADE KÄÄRDI ALEVIKU ELANIKELE 18. oktoobril kell toimub kohtumine Rõngu Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liikmetega AS Terrax ruumides Rukki tn 3. Info tel: Lelija Kattai. RÕNGULANE VALLA INFOLEHT toimetaja: Silvia Rõõmussaar, tel Rõngulane ootab kaastöid ja materjale 13. oktoobriks avaldamiseks samas kuu väljaandes. Järgmine Rõngulane ilmub 27. oktoobril küljendamine, kujundus ja trükk: tel , fax HEA RÕNGU KOOLI VILISTLANE, ENDINE ÕPETAJA JA TÖÖTAJA OOTAME TEID 28.OKTOOBRIL 2006.A. RÕNGU KOOLIMAJAS, ET KOOS TÄHISTADA RÕNGU HARIDUSELU 320. AASTAPÄEVA: kell 15:00 algab registreerimine, avatud näitused ja kohvikud, võimalus vaadata kooliga seotud sündmuste videosid kell 16:00 õpilaste ja õpetajate mälestamine Rõngu kalmistul kell 17:00 KONTSERT-AKTUS kell 19:00 vilistlaste koosviibimised Vilistlastele osavõtutasu 100 krooni, maksta saab koha peal. Osavõtutasu sees on kooli sümboolikaga meene ja tantsuansambli tasu Lisaks on võimalik osta CD Päikeserõngas laulustuudio õpilaste lauludega Kogumiku Ise öeldud, hästi öeldud II osa Kogumik Rõngu koolielust (sisaldab lõpetajate nimesid alates 1970.a.) Info: Päevakeskuses KLASSIKALISE MASSAAÞI VÕIMALUS. Registreerida tel: , Pille Raud AEROOBIKA treeningud Rõngu Keskkooli aeroobikasaalis T, N: Tel: Ave

Unlocking innovation in education in prison. Töövarjuna Belgias

Unlocking innovation in education in prison. Töövarjuna Belgias Unlocking innovation in education in prison Töövarjuna Belgias Tallinna Ehituskooli projekt Innovaatilised praktikad ja järjepidevus vanglahariduse edendamisel hõlmas 2 õpirände meedet kinnipeetavate koolituse

Detaljer

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Detaljer

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1)

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1) Kompleksarvud Imaginaarühik Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil x 0. Et oleks võimalik lahendada iga ruutvõrrandit, on kasutusele võetud imaginaarühik,

Detaljer

RÕNGULANE. Toimetajalt: Tartu maavanema soov eakate päevaks. Oktoober (148) Tiraaž 1300 ÕNNESOOVID

RÕNGULANE. Toimetajalt: Tartu maavanema soov eakate päevaks. Oktoober (148) Tiraaž 1300 ÕNNESOOVID RÕNGU VALLA INFOLEHT Oktoober 2011 9 (148) Tiraaž 1300 Toimetajalt: Sellega, et on valge ja soe, harjub otsekohe, sellega, et on külm ja pime, ei harju mitte kunagi. (Tõnu Õnnepalu) Sügis on käes, lehed

Detaljer

SEPTEMBER. Sürgavere kooli taasavamine. Anno Domini Nr 9 (66) September Olustvere Põhikooli koridorid said uue põrandakatte

SEPTEMBER. Sürgavere kooli taasavamine. Anno Domini Nr 9 (66) September Olustvere Põhikooli koridorid said uue põrandakatte Suure-Jaani linna, Suure-Jaani valla ja Olustvere valla ajaleht Nr 9 (66) September 2005 LEOLE SEPTEMBER Anno Domini 2005 September. Lastel algas kool ja valimisealisi ootab peatselt ees valik: keda usaldada

Detaljer

Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5. Infoleht

Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5. Infoleht Elva linn tunnustab» lehekülg 3 Konguta näitetrupp võitis peapreemia Infoleht Elva valla infokandja» lehekülg 4 Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5 Rannus valmis discgolfi rada» lehekülg 5 Hind: 0,50 VALLA

Detaljer

Üldkoosoleku protokoll nr. 24

Üldkoosoleku protokoll nr. 24 MTÜ Hiiukala registrikood 80267964 Üldkoosoleku protokoll nr. 24 11. mai 2017. Kärdla, Vabrikuväljak 1, Tuuru maja saal Koosoleku algus kell 18 05, lõpp kell 19 00. Osavõtjad: kohal viibis 34 ühingu liiget

Detaljer

NORRA KEEL. ALgAjAtELE KUULA & KORDA AUDIOKURSUS. SÕNA-SÕNALt CD-L

NORRA KEEL. ALgAjAtELE KUULA & KORDA AUDIOKURSUS. SÕNA-SÕNALt CD-L KUULA & KORDA NORRA KEEL ALgAjAtELE AUDIOKURSUS KOgU tekst SÕNA-SÕNALt CD-L KUULA JA KORDA Norra keel algajatele Koostanud Kai Sommer Toimetanud Kristina Porgasaar Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel)

Detaljer

Koonga valla leht. NR 10 (103) oktoober 2004

Koonga valla leht. NR 10 (103) oktoober 2004 Koonga valla leht NR 10 (103) oktoober 2004 Kaunis kodu 2004 järgmised majapidamised: Asta ja Ain Kuru, Aino Aonurm, Aino Uritam, Aino ja Mati Ojasoo, Liisi Soomaa ja Helgur Lember, Eha Kask, Külli ja

Detaljer

Andrus Seeme, Kanepi vallavanem

Andrus Seeme, Kanepi vallavanem Vallavalitsuse ja vallavolikogu ajaleht DETSEMBER 2017 NR 12 (121) Kauneid pühi! INTERVJUU Andrus Seeme, Kanepi vallavanem Räägi endast, kes Sa oled? Olen sündinud Kanepi kihelkonnas, Ihamarus, Ala- Juusa

Detaljer

Kes on Elva valla volikogus? lehekülg 5. Infoleht. Uus omavalitsus-elva vald

Kes on Elva valla volikogus? lehekülg 5. Infoleht. Uus omavalitsus-elva vald » Ütleme rohkem tere!» lehekülg 2 lehekülg 3 Kes on Elva valla volikogus?» Korteriühistud kohustuslikuks! lehekülg 5 Infoleht» Hind: 0,50 Rattaparklad koolide juurde lehekülg 6 Elva valla infokandja VALLA

Detaljer

Jõuluvana, kes sa oled?

Jõuluvana, kes sa oled? Jõuluvana, kes sa oled? Pööripäevad on inimkonna tähtsaimad pühad juba aegade algusest. Vähemalt niikaua, kui inimesed taevakehade iseäralikku käitumist on jälginud. Janek Šafranovski Rebala muuseum Suurte

Detaljer

Kus on Saku valla kaunimad kodud?

Kus on Saku valla kaunimad kodud? www.sakuvald.ee/ss Läbi r o helise akna S A K U VA L L A L E H T Mida uus SAKU hooaeg toob? VALLA Selgitusi annavad vallasiseliinide raamatukogu, Saku huvisõidukeskuse, Kiisa rahvamaja, noortekeskuse,

Detaljer

Koolinoorte taimeseade konkurss

Koolinoorte taimeseade konkurss Nr. 5 (259) 5. oktoober 2005 Teated Teavikute müük KG Sihtasutuse raamatukogu müüb liigses eksemplaarsuses olevaid teavikuid hinnaga a` 10.-EEK-i. Alus: Teavikute müügi kord Kultuuriministri 4. märtsi

Detaljer

Pärnumaa valdade talimängudel Halingale neljas koht

Pärnumaa valdade talimängudel Halingale neljas koht Nr 164 HALINGA VALLA TEATAJA märts 2011 Hind 0,32 Pärnumaa valdade talimängudel Halingale neljas koht 4. detsembrist 2010 kuni 5. märtsini 2011 toimusid Pärnumaa valdade XXXI talimängud. Võisteldi 13 alal:

Detaljer

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht Rahutegija NR 31 JUUNI 2014 Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. (Mt 5:9) Seitse pilku tänule Nii Vanas kui ka Uues Testamendis räägitakse

Detaljer

sõnumid Laupäeval, 3. oktoobril toimus Rae

sõnumid Laupäeval, 3. oktoobril toimus Rae RAE sõnumid Nr 9 oktoober 2009 Taluaialaat Jahilaskesportlased tõid rahvusvahelise võidu Jäätmekäitlusest Rae vallas Aeroobikafestival 2009 Rae valla ametlik väljaanne Taluaialaat kaupleja silmade läbi

Detaljer

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris Nr. 2 TORI VALLA AJALEHT VEEBRUAR 2010 Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris 24. veebruaril kell 12.00 toimus Eesti Vabariigi 92. aastapäevale pühendatud pidulik jumalateenistus Toris Eesti sõjameeste

Detaljer

KEHTNA VALLA AJALEHT. Täname. Teade. Nr. 6 (67) 18. oktoober 2001

KEHTNA VALLA AJALEHT. Täname. Teade. Nr. 6 (67) 18. oktoober 2001 KEHTNA VALLA AJALEHT Nr. 6 (67) 18. oktoober 2001 Allee kohal nutused pilved, silmapiir päikest peidab, lompidel päikesesiller viimase sügise leinas. Päikesel ununend hommik loojangupunases valus. Pead

Detaljer

Puhja aleviku soojamajandusest. » lehekülg 5» lehekülg 6. Infoleht. Elva valla huvihariduse kava

Puhja aleviku soojamajandusest. » lehekülg 5» lehekülg 6. Infoleht. Elva valla huvihariduse kava Maksimarketi detailplaneering lõpetati Infoleht Elva, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu infokandja» lehekülg 2 Helletajad Europeadil» lehekülg 4 Puhja aleviku soojamajandusest Püha Martini kirik

Detaljer

Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016

Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016 Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016 Audru valla vapimärgi laureaadid 2016 Vapimärk nr 37, Helle Kirsi Helle ja Ado Kirsi Helle Kirsi on Jõõpre Kooli eesti keele ja kirjanduse ning inimeseõpetuse õpetaja.

Detaljer

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 6 (274) JUUNI 2017 TASUTA Ole koos meiega: Tänavune Pandivere päev oli juubelihõnguline kolmekümnes!

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 6 (274) JUUNI 2017 TASUTA Ole koos meiega: Tänavune Pandivere päev oli juubelihõnguline kolmekümnes! VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT Nr 6 (274) JUUNI 2017 TASUTA Ole koos meiega: Tänavune Pandivere päev oli juubelihõnguline kolmekümnes! Väike-Maarja Valla Infoleht internetis www.v-maarja.ee Väike-Maarja uudised

Detaljer

Urvaste. VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad. Urvaste vald 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI.

Urvaste. VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad. Urvaste vald 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI. Urvaste Urvaste vald Valla Leht 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad Tibujalad (2. 3. klass) ja Kepsutajad (7. 9. klass) esindasid oma kooli ja

Detaljer

Sügislillede kevadisel sünnipäeval

Sügislillede kevadisel sünnipäeval VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT NR 5 (222) 29. mai 2015 Selgusid konkursi Värvid Vändra valda parimad Nagu eelnevatel aastatel, nii ka sellel aastal vaatas Vändra vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjon

Detaljer

20 aastat Balti ketist!

20 aastat Balti ketist! Nr 8 (98) Teisipäev, 18. august 2009 Hind 5 kr 20 aastat Balti ketist! 23. augustil 1989, Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimise 50. aastapäeval toimus kolme Balti riigi ühise protestiavaldusena rahumeelne

Detaljer

Vilistlane Andres Tarand. loodusteadlane ja poliitik. Uurimistöö

Vilistlane Andres Tarand. loodusteadlane ja poliitik. Uurimistöö Tallinna Reaalkool Vilistlane Andres Tarand loodusteadlane ja poliitik Uurimistöö Henri Nõmm 11b Juhendaja: vil! Eha Poomann Tallinn 2010 Sisukord Sissejuhatus... 4 1. Elulugu... 5 1.1. Lapsepõlv... 5

Detaljer

ARUANNE MÄLUPILDID 1

ARUANNE MÄLUPILDID 1 ARUANNE MÄLUPILDID 1 Sisukord Saateks 1. Sissejuhatus Vallavanema aruanne 2. 2009 kohalike valimiste eelne aeg. 3. 2009 kohalikud valimised ja tulemus. 4. Valimiste järgne aeg kuni 27.10.2009 (kokkuleppe

Detaljer

Tariifikvootide ja seire statistika 2008

Tariifikvootide ja seire statistika 2008 Tariifikvootide ja seire statistika 2008 1. Edastatud tariifikvoodi taotluste arv kuude lõikes Jaan. Veebr. Märts Aprill Mai Juuni Juuli Aug. Sept. Okt. Nov. Dets. 64 59 63 59 34 39 38 35 32 57 30 37 Kokku:

Detaljer

Aprill AD 2011 Nr 3/174 Jürikuu Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse! Mt 26: 41

Aprill AD 2011 Nr 3/174 Jürikuu Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse! Mt 26: 41 Aprill AD 2011 Nr 3/174 Jürikuu Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse! Mt 26: 41 PAASTU- JA PALVEPÄEV VAIKSEL LAUPÄEVAL Nii nagu meie igapäevane elu on täidetud erinevate toimetuste ja tegevustega,

Detaljer

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog Elina Sætre Muukeelsete laste integratsioon Norras kolme lasteaia näitel Magistritöö Juhendaja:

Detaljer

ALUTAGUSE. valla leht. Nr 1. Jaanuar Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar

ALUTAGUSE. valla leht. Nr 1. Jaanuar Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar ALUTAGUSE valla leht Nr 1 Jaanuar 2018 Tasuta www.alutagusevald.ee Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar 2 Alutaguse valla leht Alutaguse Vallavolikogu I koosseisu istung Ülevaate koostas

Detaljer

Kesklinna lasteaed taandub tamme ees

Kesklinna lasteaed taandub tamme ees Viljandi maakonna päevaleht Neljapäev, Nr. 95 Hind 6 krooni Asutanud C.R. Jakobson 1878 ILM +14 vihmane Täna pilvisus tiheneb ja paiguti hakkab vihma sadama. Puhub kagutuul 4 10 m/s. Sooja on 11 17 kraadi.

Detaljer

Gümnaasiumiharidus kellele ja kuidas?

Gümnaasiumiharidus kellele ja kuidas? Nr 3/401 15. märts 2013 Tasuta 24. veebruaril tunnustas Tapa vald tublisid vallakodanikke: ees istub Evi Glaase, seisavad Aivar Kuusik (vasakult), Kaido Lanno (esindas Eesti Raudteed), Tiit Orupõld, Harri

Detaljer

Linnaleht. Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse. Marju Raja pälvis tunnustuse pikaajalise. Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht

Linnaleht. Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse. Marju Raja pälvis tunnustuse pikaajalise. Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht PAIDE - EESTIMAA SÜDA Linnaleht nr. 8 (245) Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht september 2017 Paide linna aukodanik 2017 on Andres Jalak Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse suure panuse

Detaljer

EFPIA. Raporti aasta :2015. Raporti valuuta :EUR

EFPIA. Raporti aasta :2015. Raporti valuuta :EUR EFPIA Raporti aasta :2015 Raporti valuuta :EUR Leheülg 1 / 5 -d: peamise asuorii asuorii aadress O-de oetus ürituse ulude attes grantid Odele Registreerimistasud asu teenuste ja e asud Individuaalne nimeline

Detaljer

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 11 (246) DETSEMBER 2014 TASUTA Ole koos meiega:

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 11 (246) DETSEMBER 2014 TASUTA Ole koos meiega: VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT Nr 11 (246) DETSEMBER 2014 TASUTA Ole koos meiega: Valla 23. aastapäeva tähistati Triigi spordihoones Väike-Maarja Valla Infoleht internetis www.v-maarja.ee Väike-Maarja uudised

Detaljer

Kõne leinatalitusel Nõo Püha Laurentsiuse kirikus 12. augustil 2016

Kõne leinatalitusel Nõo Püha Laurentsiuse kirikus 12. augustil 2016 EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht Ra h u t e g i j a NR 40 SEPTEMBER 2016 Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. (Mt 5:9) Mä l e s t a d e s Ag n e s-as t a Ma r a n d i

Detaljer

100 sõna sünnipäevaks

100 sõna sünnipäevaks Nr 2/460 23. veebruar 2018 Tasuta LÜHIDALT Kohtumine Taani armee reservohvitseridega 2. veebruaril külastasid Tapat Taani Kuningriigi relvajõudude reservohvitserid. Delegatsiooni liikmed soovisid tutvuda

Detaljer

PÕRGU JA PARADIIS. Abu Seyfullah

PÕRGU JA PARADIIS. Abu Seyfullah PÕRGU JA PARADIIS Abu Seyfullah Esimene väljaanne Autoriõigus 2011 See raamat on autoriõigusega kaitstud. raamatu osi või tervet raamatut on lubatud kasutada hariduslikel eesmärkidel tingimusel, et kasutatud

Detaljer

Jaanus Luberg: Siiani läheb ülemäge

Jaanus Luberg: Siiani läheb ülemäge NR 10 (170) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 29. OKTOOBER 2010 Jaanus Luberg: Siiani läheb ülemäge Pärnumaa ettevõtlus- ja arenduskeskus koostöös linna- ja maavalitsuse, kaubandus- ja tööstuskoja ning omavalitsuste

Detaljer

ENSV TEATAJA LISA. ENSV Teataja tellimishind ühes lisadega:

ENSV TEATAJA LISA. ENSV Teataja tellimishind ühes lisadega: Hind 15 senti, ENSV TEATAJA LISA Toimetus ja talitus: Riigi Trükikojas, Niine tän. 11. Kontor õn avatud kella 8 14. Sealsamas lehe tellimiste vastuvõtmine. Kodukeskjaam 477-80: kontor 30, toimetus 62,

Detaljer

ISPA VIA BALTICA II NR. 4 (36) DETSEMBER Aivar Girin (Teede REV-2) juhib teefreesi ISPA VIA BAL-

ISPA VIA BALTICA II NR. 4 (36) DETSEMBER Aivar Girin (Teede REV-2) juhib teefreesi ISPA VIA BAL- DETSEMBER 2003 NR. 4 (36) Järelevalvet teeb Soome firmast Finnroad OY ning kohalikest konsultantidest AS Taalri Varahaldusest ja AS Teede Tehnokeskusest moodustunud meeskond. Lepingu hind on 13,9 mln krooni.

Detaljer

Aeg peeglist. loobuda? Esimene uus konsool: meil testis Nintendo Wii U. Võrdluses kuus parimat hübriidkaamerat

Aeg peeglist. loobuda? Esimene uus konsool: meil testis Nintendo Wii U. Võrdluses kuus parimat hübriidkaamerat Esimene Windows Phone 8 testis Proovime Samsungi Androidiga kaamerat Prestigiolt üliodavad Androidi-telefonid Vajalik kraam: Windows 8 nipinurk Nr 93, jaanuar 2013 Hind 3.49 Esimene uus konsool: meil testis

Detaljer

Elva Tarbijate Ühistu 90.

Elva Tarbijate Ühistu 90. Elva Tarbijate Ühistu 90. Linnapeal sada päeva täis. Lk 2 Lk 3 Nr 33 (815) Maximast töökaitse inspektori pilgu läbi. Lk 4 Laupäev, 17. september 2011 Hind 0.48 Uus number Elva senise heakorratelefoni numbri

Detaljer

PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE. Selles numbris: Mõtleme kastist välja. ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet

PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE. Selles numbris: Mõtleme kastist välja. ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet Mai 2014 nr 5 (2427) Tartu ülikooli ajakiri Selles numbris: Mõtleme kastist välja Teadustöö tulemuste jõudmine ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE

Detaljer

NR 10 (181) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 31. oktoober 2011

NR 10 (181) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 31. oktoober 2011 NR 10 (181) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 31. oktoober 2011 Wendre on Vändra alevi suurim tööandja Linti lõikavad AS Teede REV 2 projektijuht Heino Väli, Juurikaru Põhikooli direktor Eha Kuldkepp, Vändra

Detaljer

Tariifikvootide ja seire statistika 2009

Tariifikvootide ja seire statistika 2009 Tariifikvootide ja seire statistika 2009 1. Kehtinud tariifikvootide arv kokku 2 2. Edastatud tariifikvoodi taotluste arv kuude lõikes 2 3. Tariifikvoodi taotluste arv riikide lõikes 3 4. Tariifikvoodi

Detaljer

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd Eksami käigus tuleb teostada erinevaid administreerimise alaseid operatsioone. Mõned neist on lihtsamad ja mõned keerukamad. Operatsioone teostage /root kaustas ja juurkasutaja õigustes, kui pole öeldud

Detaljer

Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Üks Jumal, üks usk, üks armastus.

Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Üks Jumal, üks usk, üks armastus. Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Nr. 1 Jaanuar 1939 a. VII aastakäik. V äl j aan d j a: Katoliku Kirik Eestis Tallinn, Munga 4 4. Vastut. toimetaja : Dr. Friedrich Lange, Tartu, Päeva

Detaljer

Täna lehes: Miks bussid ei sõida? Kui ohtlik on happepilv? Koolide liitmine ei too kaasa suuri muudatusi Nr 4 aprill 2005

Täna lehes: Miks bussid ei sõida? Kui ohtlik on happepilv? Koolide liitmine ei too kaasa suuri muudatusi Nr 4 aprill 2005 RAE sõnumid Täna lehes: Miks bussid ei sõida? Kui ohtlik on happepilv? Koolide liitmine ei too kaasa suuri muudatusi Nr 4 aprill 2005 Viimastel aastatel on Jüripäeva teatejooksul olnud võitmatu Rae Noorte

Detaljer

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames MESINIK MESINDUSE INFOLEHT nr 5 (85), oktoober 2014 EMLi üldkoosoleku kutse Mesinike sügiseste teabepäevade kava Tõnu Talvi. Karukahjude hüvitamine Maire Valtin. Õppereis Poola Aleksander Kilk. Norra-reisi

Detaljer

Haridusasutused käesoleval õppeaastal Foto: Toomas Abel

Haridusasutused käesoleval õppeaastal Foto: Toomas Abel Nr 10 5 (290) (249) valla valla ajaleht Oktoober Mai 2012 2015 KOOLIAASTA ALGAS Haridusasutused käesoleval õppeaastal Foto: Toomas Abel Vallavanem Magnus Mõttus Keskkoolis 1. septembril. vallas alustasid

Detaljer

DETSEMBER. Nr. 12 (33) Detsember Anno Domini Lihtsaid kingituste pakkimise võimalusi poes müügil olevatest kinkepakkematerjalidest:

DETSEMBER. Nr. 12 (33) Detsember Anno Domini Lihtsaid kingituste pakkimise võimalusi poes müügil olevatest kinkepakkematerjalidest: Suure-Jaani linna, Suure-Jaani valla ja Olustvere valla ajaleht Nr. 12 (33) Detsember 2002 LEOLE DETSEMBER Anno Domini 2002 Detsember. Laste jaoks hakkab ometi kord kätte jõudma nii kaua oodatud aeg. Päkapikud

Detaljer

TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA

TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA NR. 3 30. APRILLIL 1935 II ÄASTHKÄIK Lein Soomes. Kui trükitööliste liidu asjaajaja ja hiljem varahoidja 0. A. Nyman aasta vahetusel omal palvel loobus

Detaljer

Vändra päästekomando saab aasta lõpuks uue kodu

Vändra päästekomando saab aasta lõpuks uue kodu NR 9 (250) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 29. september 2017 Muusikakool alustas õppeaastat uue koolijuhiga Vändra päästekomando saab aasta lõpuks uue kodu Garaažiosa on kuu ajaga jõudsalt edenenud. Allikõnnu

Detaljer

2x ARVO SAAL. Baltikumi suurima rattavõistluse, 11. Tartu rattamaratoni võitis taas tartlane Jaan Kirsipuu

2x ARVO SAAL. Baltikumi suurima rattavõistluse, 11. Tartu rattamaratoni võitis taas tartlane Jaan Kirsipuu ILMUB 2 KORDA KUUS! Asutatud 1932 P U K A vald P A L U P E R A vald Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja Reede, Nr 16 (261) SANGASTE vald O T E P Ä Ä vald Otepää vallavalitsus jätkab

Detaljer

TRIATLONIKALENDER 2014

TRIATLONIKALENDER 2014 TRIATLONIKALENDER 2014 nr. kuupäev spordiala ürituse nimetus 1. L 22.02.2014 talitriatlon Keila talitriatlon 2. P 23.02.2014 talveduatlon Jõulumäe talveduatlon 3. E 24.02.2014 talitriatlon Talitriatloni

Detaljer

Mati Õun Indrek Otsus

Mati Õun Indrek Otsus Mati Õun Indrek Otsus Mati Õun Indrek Otsus Hea lugeja! Paar rida selle raamatu saamisloost. Mõte panna kirja Eesti kulturismi ajalugu sai teoks aastal 2007 ja tulemus kandis pealkirja Eesti kulturism

Detaljer

Vabariigi aastapäeval jagati autasusid

Vabariigi aastapäeval jagati autasusid Nr 3 (226) Märts 2016 TABIVERE VALLA LEHT Vabariigi aastapäeval jagati autasusid Eesti Vabariigi loomisest möödus tänavu 98 aastat. Iseseisvuspäeva eel andis president Toomas Hendrik Ilves riiklikud teenetemärgid

Detaljer

1. Kinnitada Rae valla põhimäärus uues redaktsioonis vastavalt lisale.

1. Kinnitada Rae valla põhimäärus uues redaktsioonis vastavalt lisale. Eelnõu MÄÄRUS Jüri.... november 2010 nr... Rae valla põhimääruse kinnitamine Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, valla- ja linnaeelarve seadusest, kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise

Detaljer

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus Tallinn, 2010 sisukord Sissejuhatus 3 ÕPPEKAASUSED Piip ja Tuut Mängumajad 4 Võrumaa turismiarengu strateegia 6 Elisa Eesti 8 Enics

Detaljer

Albu valla ajaleht Nr. 7 (241) 5. juuli 2012 Tasuta

Albu valla ajaleht Nr. 7 (241) 5. juuli 2012 Tasuta Albu valla ajaleht Nr. 7 (241) 5. juuli 2012 Tasuta Albu mõisa XIV kunstisuvi 17. juunil avas uksed külastajaile Albu mõisa XIV kunstisuvi. Sel aastal saab vaadata kahe tuntud klaasikunstniku näitust.

Detaljer

Narva-Joesuu NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE. Narva-Jõesuu linnapäevad 2013

Narva-Joesuu NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE. Narva-Jõesuu linnapäevad 2013 Narva-Joesuu JUULI 2013 NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE Narva-Jõesuu linnapäevad 2013 Sel aastal tähistab Narva-Jõesuu korraga mitut ümmargust tähtpäeva: 510 aastat kaluriküla esmamainimisest ajalooürikutes,

Detaljer

TULGE, MINGEM ÜLES ISSANDA MÄELE!

TULGE, MINGEM ÜLES ISSANDA MÄELE! EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht Rahutegija NR 49 DETSEMBER 2018 Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. (Mt 5:9) TULGE, MINGEM ÜLES ISSANDA MÄELE! Kolmekuningapäeva jutlus

Detaljer

KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL. Otepääl detsembril 2008

KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL. Otepääl detsembril 2008 KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL Otepääl 11.-12. detsembril 2008 Kohalviibijad KHNi liikmed: Teised osalejad: Juhatas: Protokollis: Märt Rask, Riigikohtu esimees, kohtute

Detaljer

Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse!

Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse! Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse! Estisk versjon Sissejuhatus Teretulemast töövõtjana Norrasse. Siin on kindlasti paljud asjad teistmoodi, kui teie kodumaal. Võibolla olete juba natuke Norra ehitusalal

Detaljer

Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat

Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus Käsiraamat Sisukord Autor: Priit Tuuna Toimetaja: Evelin Kivimaa Keel ja korrektuur: Liina Smolin Kujundus: www.arteverumstudio.com

Detaljer

Solarise uued väljakutsed Aprillis kaubanduskeskuse

Solarise uued väljakutsed Aprillis kaubanduskeskuse MEIE VISIOON: OLLA HINNATUIM TURVALAHENDUSTE PAKKUJA MEIE VÄÄRTUSED: KLIENDIKESKSUS, PÄDEVUS, TULEMUSLIKKUS, PARIMAD TÖÖTAJAD, AUSUS, KOOSTÖÖ Loe lk 2 Meil on 2700 töötajat ehk siis 2700 saadikut klientide

Detaljer

Puhja Valla Leht. Seltsimaja pidas pidu... Aprill 2017 Nr 4(225) Kaja Udso, Puhja Seltsimaja juhataja, etenduse projektijuht

Puhja Valla Leht. Seltsimaja pidas pidu... Aprill 2017 Nr 4(225) Kaja Udso, Puhja Seltsimaja juhataja, etenduse projektijuht Puhja Valla Leht Seltsimaja pidas pidu... Aprill 2017 Nr 4(225) Kaja Udso, Puhja Seltsimaja juhataja, etenduse projektijuht... ja põhjust oli küllaga. Täitus ju sellel vanal ja väärikal majal 110 aastat

Detaljer

JUUBEL JÄTKUS VILJANDIS

JUUBEL JÄTKUS VILJANDIS JUUBEL JÄTKUS VILJANDIS Viljandi osakonna kavatsusest tähistada Seltsi juubeliaastat ka Viljandis oli juba pikka aega ette teada. Nii toimuski laupäeval 15. aprillil k.a. Viljandi Kultuurikolledžis genealoogialalane

Detaljer

TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER maa ja mere taga. Arstitudengite elu laias. maailmas & teised jutud

TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER maa ja mere taga. Arstitudengite elu laias. maailmas & teised jutud CURARE 1 TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER 2013 7 maa ja mere taga Arstitudengite elu laias maailmas & teised jutud 2 Tere, hüva lugeja! Seekord on meil teie jaoks

Detaljer

2 Illuka valla SONUMILAEGAS Nr. 5 Juuni 2004 Salalaegas Jaanipäevast vanasti Jaanilaupäeva õhtul kipuvad mälestused iseenesest silme ette. Nagu jõulud

2 Illuka valla SONUMILAEGAS Nr. 5 Juuni 2004 Salalaegas Jaanipäevast vanasti Jaanilaupäeva õhtul kipuvad mälestused iseenesest silme ette. Nagu jõulud Nr.5(39) Juuni 2004 ILLUKA VALLA SONUMILAEGAS Ilmub kord kuus Jaanipäevast Maire Aunaste pilgu läbi Toimetaja veerg Ene Raudar Tasuta VIRVE OSILA Helendav avarus ümber ja üle. Kõrge taevas on taevalik;

Detaljer

EESTI KIRJASTUSTE LIIDU AJALEHT Nr 3 (26) 20. märts 2008

EESTI KIRJASTUSTE LIIDU AJALEHT Nr 3 (26) 20. märts 2008 Leelo lapsepõlv Leelo Tungal on kirjutanud seekord hoopis teistsuguse raamatu. Seltsimees laps räägib Leelo enda lapsepõlvest. See on terane, tõsine, naljakas lugu. Väiksest peast on pilk terav ja mõnigi

Detaljer

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik 1. Interneti- ja kõnepaketid 1.1. Ärikliendi Internet teenus on mittemüüdav 1.1.1. kuutasu 1.1.1.1. kiirus kuni 2 Mbit/s / 2 Mbit/s 78,85 94,62 /kuu 1.1.1.2. kiirus kuni 4 Mbit/s / 4 Mbit/s 142,85 171,42

Detaljer

SÕNUMID. Ema, su pidupäev lillede kuul, täna sind kallistab väike ja suur. KEVADINE KIRBUTURG. See on Laekvere vald A.D

SÕNUMID. Ema, su pidupäev lillede kuul, täna sind kallistab väike ja suur. KEVADINE KIRBUTURG. See on Laekvere vald A.D L A E K V E R E V A L L A Laekvere Valla Sõnumid internetis www.laekvere.ee valla leht/kuuluta all SÕNUMID Nr 7 (63) MAI 04 TASUTA KEVADINE KIRBUTURG 7. mail Venevere kaupluse juures kell.00 5.00. Tulla

Detaljer

A5 -lisaleht KOGU EESTIT HÕLMAV KODUSISUSTUS- JA SUVE ERINUMBER REMONDIKAUBAD korterid, suvilad ja kinnisvaratehingud.

A5 -lisaleht KOGU EESTIT HÕLMAV KODUSISUSTUS- JA SUVE ERINUMBER REMONDIKAUBAD korterid, suvilad ja kinnisvaratehingud. The Baltic Guide ajalehe mitmekülgne igakuiselt vahelduv sisu hõlmab kultuurisündmusi, Soome lahe juhtiv turismialane ajaleht aastast 1993 Soomekeelne Ilmub igakuiselt, 12 korda aastas Tasuta Trükiarv

Detaljer

Kampaania Küünlaümbriste jaht 2014/2015 tingimused

Kampaania Küünlaümbriste jaht 2014/2015 tingimused 1 (5) Kampaania kestab 01.nov 2014.a - 31.jaan 2015.a. Kampaanias saavad osaleda 1.-6.klassid (k.a) üle Eesti. Kampaanias osalemiseks tuleb klass registreeruda saates e-mail aadressil: mari-liis.kallismaa@kuusakoski.com.

Detaljer

aastapäeva ilutulestik

aastapäeva ilutulestik Trükiarv 27 000 www.tallinn.ee/pohja Veebruar 2016 Eesti vanim inimene elab Põhja-Tallinnas Head tallinlased! 2. veebruaril möödus 96 aastat Tartu rahulepingu allakirjutamisest ning juba 24. veebruaril

Detaljer

Viimsi aasta naine 2011

Viimsi aasta naine 2011 Näiteringi EKSPERIMENT kevad >>Loe lk 8-9 v Tiraaz 7490 nr 9 (342) 11. mai 2012 Lauluvõistlused Viimsi Laululaps 2012 ja Harjumaa Laululaps 2012. Loe lk 3 Valla raamatukogude uuring 11. mail 2012 algab

Detaljer

Analüüsimudel. Muutuste juhtimine

Analüüsimudel. Muutuste juhtimine Teooria LP-mudeli teoreetilised ja empiirilised alused Analüüsimudel Mudeli kirjeldus ja rakendamine LP-rühmades Muutuste juhtimine Kuidas LP-mudelit koolis kasutusele võtta See raamat on eesti keeles

Detaljer

EGS-I TALLINNA OSAKONNA LAUALEHT. Sugu ei lahku soosta, võsu ei veere kännusta. (Väike-Maarja) Nr. 14 detsember 1999.a. TALUJUTUD VI.

EGS-I TALLINNA OSAKONNA LAUALEHT. Sugu ei lahku soosta, võsu ei veere kännusta. (Väike-Maarja) Nr. 14 detsember 1999.a. TALUJUTUD VI. EGS-I TALLINNA OSAKONNA LAUALEHT PÕLVNEMISLUGU Sugu ei lahku soosta, võsu ei veere kännusta. (Väike-Maarja) Nr. 14 detsember 1999.a. TALUJUTUD VI Helgi Laht Suuremad pühad, mida talus pühitseti, olid lihavõtted,

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Paldiski. 1 mai KEVADPÜHA! ÜHTNE PALDISKI. valimisliit

Paldiski. 1 mai KEVADPÜHA! ÜHTNE PALDISKI. valimisliit er mb u n e h ajale mail e n i Järgm ilmub 21. Paldiski l i n n a l e h t n r. 12/81 2010 valimisliit ÜHTNE PALDISKI u Tänases lehes: SA ÜHTSUSE NIMEL 1 mai KEVADPÜHA! Kooliaastaist tõuseb tulu Õnnitleme

Detaljer

DETAILJOONISED Terassõrestikuga siseseinad

DETAILJOONISED Terassõrestikuga siseseinad .. A0 (EI0) 07 D. Välisnurk/sisenurk D. Nurk, sisemine/välimine Kinnipahteldatav nurgaliist Nurgaprofiil Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga Max 00 mm Kinnipahteldatav nurgaliist Norgipsi pahteldussüsteem

Detaljer

21. VEEBR Ä. VIII ÄASTAK. NR. 5.

21. VEEBR Ä. VIII ÄASTAK. NR. 5. NR. 5. 21. VEEBR. 1936. Ä. VIII ÄASTAK. 1935./36, õ.-a. I pool arvudes. (Märkus: sulgudes õn eelmise õppeaasta I poole arvud.) Jž&o.ži aiu. 149 (206) õpil.; hea 183 (154) õpil.; rahuldav 53 (71) õpil.;

Detaljer

suunas ning tegelikult olematu

suunas ning tegelikult olematu lk 3 EUROOPA TULEB INIMESELE LÄHEMALE lk 6-7 TÖÖPAKKUMISED Nüüd ka 6 kohaline! HELISTA 1300 17227 tel. 515 0068 21. oktoober 2016 Nr. 39 (927) Tasuta nädalaleht Mitsubishi Heavy ZMX seeria soojuspumbad

Detaljer

Riik aitab Loksa Laevatehase koondatavaid

Riik aitab Loksa Laevatehase koondatavaid www.selver.eu 28.01 31.01.2010 11 59,50/kg tavahind 17,50 90 49 90 79 90 13 50-32% Nõo Lihavürst Delikatess maksapasteet 200 g 49,90/kg tavahind 79,90 Edam Juust 28.5% kg -37% tavahind 111,00-28% Nõo Lihavürst

Detaljer

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht Rahutegija NR 32 SEPTEMBER 2014 Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. (Mt 5:9) Jumal on lähedal, ka Nõos Sel suvel külastas meie koguduse

Detaljer

Tallinna osakonna uued liikmed aprill-oktoober 2002

Tallinna osakonna uued liikmed aprill-oktoober 2002 Jälle on laualehel Põlvnemislugu ümmargune s.o. 30.number. Kui esimene number ilmus 1997.a. novembris, 10.number 1999.a. aprillis, 20.number 2000.a. detsembris ja nüüd 30.number 2002.a. novembris, siis

Detaljer

Elmar-Johannes Truu. kogu juhatusse Elmar Truu (esimees), Anne-Ly Nilisk (aseesimees), Pille Lõvend, Aare

Elmar-Johannes Truu. kogu juhatusse Elmar Truu (esimees), Anne-Ly Nilisk (aseesimees), Pille Lõvend, Aare Neljapäev, 29.november 2012 Nr 42 (1073) Aastakoosolekult Neljapäeval kogunes aastakoosolekule Eesti Keskerakonna Pensionäride Kogu aktiiv. Arutluste põhiteemaks olid eakate, puudega inimeste ning lastega

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

KALEV LASTE JÕULUVÕISTLUS 20.DETSEMBER 2014, TARTU ÜLIKOOLI SPORDIHOONE

KALEV LASTE JÕULUVÕISTLUS 20.DETSEMBER 2014, TARTU ÜLIKOOLI SPORDIHOONE KALEV LASTE JÕULUVÕISTLUS 20.DETSEMBER 2014, TARTU ÜLIKOOLI SPORDIHOONE POISID 2004 1 Oskar Muru 2004 Mart Reiniku Kool 3,11 3,38 4,45 4,45 2 Martti Sarv 10.02.2004 Otepää Gümn 3,72 3,71 3,81 3,81 3 Sten

Detaljer

2 arvamus KESKNÄDAL 1. september 2010 Juhtkiri Ansipi valitsuse numbrimäng Augustikuu keskpaigas jõudsid meedia vahendusel Eesti inimesteni teated sel

2 arvamus KESKNÄDAL 1. september 2010 Juhtkiri Ansipi valitsuse numbrimäng Augustikuu keskpaigas jõudsid meedia vahendusel Eesti inimesteni teated sel Ilmub aastast 1999 Hind 9 krooni / 0,58 Nr 34 (713) 1. september 2010 R A H V A P O L I I T I K A L E H T Meedia tekitas sotside liidrikriisi Mati Eliste skandaalil lastakse aeguda? Lk 6 Mikser Mai Treial:

Detaljer

Alati täidab ta oma kohust inimeste kasuks, selleks kodanikkonnalt nõu küsides. Aastal 1670

Alati täidab ta oma kohust inimeste kasuks, selleks kodanikkonnalt nõu küsides. Aastal 1670 Alati täidab ta oma kohust inimeste kasuks, selleks kodanikkonnalt nõu küsides. Aastal 1670 Nr 9 (309) X aastakäik Reede, 3. mai 2013 Tasuta infoleht 8. mai päev, mil Kuressaare linnaks sai Kuressaare

Detaljer

Eesti Kirjastuste Liidu ajaleht Nr 8 (61) 8. detsember Paabeli raamatukogu

Eesti Kirjastuste Liidu ajaleht Nr 8 (61) 8. detsember Paabeli raamatukogu Oma tee otsingul 4 (57) 26. mai 2011 Kui aasta tagasi ilmus Merit Raju sulest Hingele pai, saatis seda suur menu. Nüüd on igapäevaelus joogatreeneri ja väikeettevõtjana tegutsev Raju pannud kokku veel

Detaljer

Laulu- ja tantsujuhtidele jäi entusiasmi tunnustuseks soe sall

Laulu- ja tantsujuhtidele jäi entusiasmi tunnustuseks soe sall Loe 4. lk Loe 6. lk Loe järgmisest Koidust Põlgaste kool väärtustab vana ja vaatab tulevikku. Kust saab koolilaps puudumistõendi? Nr 123 Laupäev, 27. oktoober 2007 Süvahavval pääseb taas üle Võhandu mööda

Detaljer

ÕRU INNA EHT. Võru Gümnaasium on valmis uksi avama. Karmo Kurvits, Anti Allas ja Anneli Ott renoveeritud klassiruumis.

ÕRU INNA EHT. Võru Gümnaasium on valmis uksi avama. Karmo Kurvits, Anti Allas ja Anneli Ott renoveeritud klassiruumis. V L L ÕRU INNA EHT Võru Gümnaasium on valmis uksi avama August 7 (103) 2015 Karmo Kurvits, Anti Allas ja Anneli Ott renoveeritud klassiruumis. 31. augustil algusega kell 14 toimub Võrus pikisilmi oodatud

Detaljer

Toetuse saajad II+III kv 2012

Toetuse saajad II+III kv 2012 Toetuse saajad II+III kv 2012 Jrk nr Taotleja Kliendi aadress Linn/vald 1 KÜ Liivalaia 25 Liivalaia 25 Tallinn 2 KÜ Vana-Tartu mnt 37 Vana-Tartu mnt 37 Vaida alevik, Rae vald 3 KÜ Soo 54 Soo 54 Tallinn

Detaljer

Miljonär Kaire Leibak hüppab mõnuga. Pensionikartus viis Aafrikasse aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge

Miljonär Kaire Leibak hüppab mõnuga. Pensionikartus viis Aafrikasse aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge elu värvid Värvika ajalooga natslik pistoda Pensionikartus viis Aafrikasse 1935. aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge tugevdamiseks kasutusele uhked paraadpistodad. Üks niisugune ilurelv

Detaljer

Rahvastikuregistri andmeil elas 1. veebruari seisuga Lasnamäel inimest. Võrreldes jaanuarikuuga suurenes elanike arv 31 inimese võrra.

Rahvastikuregistri andmeil elas 1. veebruari seisuga Lasnamäel inimest. Võrreldes jaanuarikuuga suurenes elanike arv 31 inimese võrra. Rahvastikuregistri andmeil elas 1. veebruari seisuga Lasnamäel 119 211 inimest. Võrreldes jaanuarikuuga suurenes elanike arv 31 inimese võrra. Lasnamäe Leht Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht Veebruar

Detaljer