ENSV TEATAJA LISA. ENSV Teataja tellimishind ühes lisadega:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENSV TEATAJA LISA. ENSV Teataja tellimishind ühes lisadega:"

Transkript

1 Hind 15 senti, ENSV TEATAJA LISA Toimetus ja talitus: Riigi Trükikojas, Niine tän. 11. Kontor õn avatud kella Sealsamas lehe tellimiste vastuvõtmine. Kodukeskjaam : kontor 30, toimetus 62, talitus 61. ENSV Teataja tellimishind ühes lisadega: 12 kuu peale...13 krooni. 6 7 krooni. ENSVT üksik nr. kuni 4 lk.. 6 senti., Jne. ENSVT Lisa üksiknumber. 15 senti. Nime või aadressi muutmine 30 senti. Kuulutuste ja teadaannete hind: Kohtukuulutused 1 kuni 16 krooni, kaotatud isikutunnistuste kuulutused 50 senti, muud kuulutused iga mm-rlda 8 senti. 10. detsembril Nr Sisu: Otsus tänavate ümbernimetamise kohta Narvas. Teadaanne kinnitatud veeühingute põhikirjade kohta. Riigikohtus arutusele määratud toimetused. Kuulutused. Narva Linnavalitsuse poolt 23. oktoobril 1940 linnavolikogu ülesandeis vastu võetud ja Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Esimehe poolt 12. novembril 1940 kinnitatud Otsus tänavate ümbernimetamise kohta. Narva Linnavalitsus linnavolikogu ülesandeis 23. oktoobril 1940 (prot. nr. 13 p. 1) otsustas nimetada ümber: 1. Kiriku tänav Mineviku tänavaks. 2. Must tänav Hariduse tänavaks. 3. Sinine tänav Vallikraavi tänavaks. 4. Rüütli tänav Muuseumi tänavaks. 5. Maleva tänav Side tänavaks. 6. Peterburgi tänav Tõusu tänavaks. Linnapea as. A. Rood e. Linnasekretäri as. A. J a u r a m. Keskveekomisjoni teadaanne. Keskveekomisjon teatab, et keskveekomisjonis õn kinnitatud järgmiste veeühingute põhikirjad: 1. novembril Sooniste veeühing. Juhatuse asukoht Kullamaa vallas. 2. Laaneoja veeühing. Juhatuse asukoht Varbla vallas. 3. Lungu veeühing. Juhatuse asukoht Käru vallas. 4. Rajangu veeühing. Juhatuse asukoht Rajangu vallas. 2. novembril Iisaku-Jõuga veeühing. Juhatuse asukoht Iisaku vallas. 2. Uhe-Rajaküla veeühing. Juhatuse asukoht Mäetaguse vallas. 3. Pärniku veeühing. Juhatuse asukoht Tudulinna vallas. 4. Väiküla-Pitkaoja veeühing. Juhatuse asukoht Narva vallas. 5. Nurme veeühing. Juhatuse asukoht Tärivere vallas. 15. novembril Korva veeühing. Juhatuse asukoht Sangaste vallas. 2. Mägiste veeühing. Juhatuse asukoht Kuigatsi vallas. 29. novembril Süvalepa-Varbevere veeühing. Juhatuse asukoht Kuremaa vallas. 2. Maardla veeühing. Juhatuse asukoht Voore vallas. 3. Palupera aleviku veeühing. Juhatuse asukoht Rõngu vallas. 4. Vaidavere veeühing. Juhatuse asukoht Kudina vallas. 5. Mäkaste veeühing. Juhatuse asukoht Pala vallas.

2 6. Punikvere veeühing. Juhatuse asukoht Pala vallas. 7. Talko ja veeühing. Juhatuse asukoht Voore vallas. Keskveekomisjoni esimees A. V e 1 n e r. Riigikohtus arutusele määratud toimetused. Riigikohtu administratiivosakonnas 13. detsembril 1940 arutusele määratud asjadest õn järjekorrast välja jäetud ja sellel päeval arutusele ei tule alljärgnevad asjad: 1/249. Jaan Tsahkna (Zahkna) Põllutööminister. 3/117. Jalanõude a.-s. Globuse juhatus Töökaitse ja Sotsiaalkindlustuse Osakonna direktor. 5/265. Kusta Otsa Tervishoiu ja Hoolekande Talituse direktor. 7/277. Jaan Villmann Sotsiaalminister. 9/275. Johannes Mürk Tallinna linnavolikogu. 11/280. Roodva vallavanem Jakob Lind. Riigikohtu kriminaalosakonna avalikul kohtuistungil 18. detsembril 1940 kell 10 õn arutusele määratud järgmised toimetused: 1. Hugo Kuusner! süüd. NS 1681, 1709 ja t. järgi. 2. Hans Kärestik u süüd. MKS Johannes Tiidumäe süüd. KrS 548 lg. 2 järgi. 4. Johannes Tiidumäe süüd. KrS Jüri Teegelmann i süüd. KrS 51 ja 557 lg. 3 järgi. 6. Jakob Tammemägi süüd. KrS 409 järgi. 7. Johannes Õis i süüd. KrS Juhan Kallast süüd. KrS Kahjukannatanu Eliise Mann i kassatsioonkaebus Leopold Frieda ja Villem Sooster i süüd. KrS 437 lg. 1 p. 1 järgi. 10. Johannes ReiseVi süüd. KrS Kahjukannatanu Gustav Bartels! kassatsioonkaebus Marie UntervalVi süüd. KrS 574 järgi. 12. Erasüüdistaja Karl Tootmaa kassatsioonkaebus Adele Tootmaa ja Laine Ankru süüd. KrS 498 järgi. 13. Hans Lepik u erikaebus Aron Krentschitsky süüd. KrS 144 p. 1 järgi kriminaaljälitamise lõpetamise pärast. 14. Anna Västrik u süüd. KrS 438 ja 494 järgi. 15. Juhan Riivese süüd. KrS 391 lg. 2 järgi. 16. Evald Aasmaa süüd. KrS 540 lg. 1 järgi. 17. Kahjukannatanu Elfriede Erik u vol. v. a. R. Kuuskmaa kassatsioonikaebus Salme Lindori süüd. KrS 548 järgi. 18. Voldemar Einla süüd. KrS August Puusepp a süüd. KrS 433 Riigikohtu tsiviilosakonna avalikul kohtuistungil 19. detsembril 1940 kell 10 Tallinnas, Riigikohtu ruumides, tulevad arutusele järgmised toimetused: 1/689-R. Tarvitajate Ühisus Tarbija Karl Luuk, Endel Luuk ja Harald Malmet. 2/690-R. Leida Müürsepa ja Voldemar Kuldvee kassatsioonikaebus surnud Jüri Richteri pärijate kinnitamise asjas. 3/691-R. August Kõrgesaar Alfred Nurken. 4/694-R. Anatoli Knuude ja teised Ado Jakobson. 5/696-R. Valter Neuhaus Valter Maiberg. 6/697-R. Anna Martinson Albert Leesment. 7/698-R. Andres Kukk A.-s. Are ja Hermann Saaliste. 8/699-R. Hans Tõrvand August Kuusik. 9/700-R. Marie Bauer ning Ella ja Harald Vellema kassatsioonikaebus surnud Aleksander-Julius Baueri pärijate kinnitamise asjas. 10/701-R. Luise Grünvald! kassatsioonikaebus surnud Joosep Grünvaldi testamendi asjas. 11/702-R. Karl Tõra Jaan Altosaar. 12/704-R. Eduard Oja Ado Kaska pärandusetomp. 13/705-R. Peeter Paal August Kask. 14/706-R. Marie Aidak ja Karl Muttik Esko Tambre. 15/708-R. Aleksander Viitsaar Andrei Hermann. 16/709-R. Leena Kõuts Voldemar Ernesaks 17/710-R. Oskar Ulk Eduard Priidiks. 18/712-R. Piigandi Masinatarvit. Ühing Paul Zeier. 19/713-R. Eduard Ruusa Karl ja Else Vesi. 20/714-R. Gustav Lõhmus Karl Lõhmus. 21/715-R. Liisa Tamm Liisa, Hans ja Vold. Uulimaa.

3 22/720-R. Gustav Pärnapuu Viegand Mägi. 23/721-R. Martin Roosileht Kauba^ tarvitajate Ühisus Iva. 24/724-R. Karl Kivi Harri Jänes. 25/726-R. Georg Abram ja teised Tallinna linnaomavalitsus. 26/727-R. Alide Schults Leopold Puusepp. 27/728-R. August Kivistik Edmund Günther. 28/730-R. Julius Holtsmer Aleksander Solba. 29/731-R. Martin Muiso Evald Tekel ja Peeter Luha. 30/733-R. Tartu linnaomavalitsus Tartu Majaomanikkude Ühing. 31/739-R. Vidrik Kolberg Rudolf Kasemaa ja Karl-Ludvig Hintser. 32/740-R. Paali Masinatarvitajate Ühing Emilie Tamm. 33/762-R. Eino Liivasaar Martin Soolo. Riigikohtu administratiivosakonnas 21. detsembril 1940 arutusele määratud asjadest õn järjekorrast välja jäetud ja sellel päeval arutusele ei tule alljärgnevad asjad: 2/292. Viljandi Uhishaigekassa Juhatus Kindlustusnõukogu I osakond. 4/283. Kristjan Tumma Tervishoiu ja Hoolekande Talituse direktor. 6/316. Evald Nummert Töökaitse ja Sotsiaalkindlustuse osakonna direktor. 8/317. Abel Linkholn Tervishoiu ja Hoolekande Talitus. 10/319. Johannes Reinglas Tervishoiu ja Hoolekande Talitus. 12/306. Gustav Vegner ise ja kui oma naise Maria Vegneri seaduslik volinik Rakvere Linnavalitsus. Maksujõuetuks tunnistamine. Maksujõuetuse toimetuse lõpetamine. Viljandi ringkonnakohtu tsiviilosakond kuulutab, et Viljandi ringkonnakohtu määrusega 21. märtsist 1939 (Riigi Teataja Lisa aprillist 1939) ärialal maksujõuetuks võlgnikuks tunnistatud Anton Raun i konkursivalitsuse tegevus õn ringkonnakohtu määrusega 28. novembrist 1940 kinnitatud ja konkursitoimetus selles asjas lõpetatud. Osakonna esimees G. T a 11 s Abisekretäri k. t. J. L e i b u r. Varanduse hoolekanne. Rakvere ringkonnakohus kuulutab TKS 1944 põhjal, et kohtumäärusega 27. seplembrist 1940 õn Narva Linnavalitsuse palve rahuldamiseks tunnistatud Filipp Kutilov äraolijaks ja tema varandusele seatud hoolekanne, millest teatatud täitmiseks Narva linna vaestelastekohtule. Ringkonnakohtu esimees U. V ahtri k Sekretär U. Tenneberg. Pärijate üleskutsed. Lihula jaoskonnakohtunik kutsub TKS 2011, 2014 ja 2019 põhjal ja Liiso Naja ja Ann Vakkeri. palvel kõiki isikuid, kellel kui pärijail, võlausaldajail jne. õn õigusi, nõudmisi ja vaidlusi 2. veebruaril 1940 Vigala vallas surnud Jüri Jüri p. Naja päranduse kohta, oma nõudmisi ja õigusi kohtule kuulutuse ilmumise päevast ENSV Teataja Lisas, hoiatusega, et vastasel korral kõik ülesandmata õigused ja nõudmised tunnistatakse kustunuks. Jaoskonnakohtunik M. T u 1 m i n. 561 III Sekretär A. Roos. Lihula jaoskonnakohtunik kutsub TKS 2451 põhjal kõiki isikuid, kellel kui pärijail, võlausaldajail jne. õn nõudmisi, õigusi ja vaidlusi: I Kristjan-Alfred Töiste palvel 26. aprillil 1940 Velise vallas surnud Hans Tõnise p. Töiste koduse kirjaliku testamendi vastu, mis õn tehtud 17. aprillil 1940 ja avatud avalikul kohtuistungil 27. novembril 1940, kui kä tema päranduse kohta, 5609II II Jüri Tammelehti palvel 5. juunil 1940 Varbla vallas surnud Jüri Mihkli p. Bermann! koduse kirjaliku testamendi vastu, mis õn tehtud 5. novembril 1938 ja avatud avalikul kohtuistungil 27. novembril 1940, kui kä tema päranduse kohta, oma õigusi, kuulutuse ilmumise päevast ENSV Teatajas, hoiatusega, et kõik õigeks ajaks üles andmata nõudmised, õigused ja vaidlused tunnistatakse kustunuks ja testamendid seäduse}õusseastunuks. Jaoskonnakohtunik M. T u 1 m i n. 5610II Sekretär A. R o o s. Hiiumaa jaoskonnakohtunik kutsub TKS 2451 põhjal ja Maria ja Kuben Õunapuude palvel kõiki isikuid, kellel kui pärijail, võlausaldajail jne. õn nõudmisi, õigusi ja

4 vaidlusi 3. jaanuaril 1940 Emmaste vallas surnud Johannes Tooma p. Õunapuu testamendi vastu, mis õn tehtud 16. oktoobril 1939 ja avatud avalikul kohtuistungil 28. novembril 1940, kui kä tema päranduse kohta, oma õigusi, üles andma kuue kuu kestel, arvates selle kuulutuse ilmumise päevast ENSV Teatajas, hoiatusega, et kõik õigeks ajaks üles andmata nõudmised, õigused ja vaidlused tunnistatakse kustunuks ja testament seadusejõusseastunuks. Jaoskonnakohtunik Th. Kaal. 5607II Sekretär Palm. Tartu 1. jaoskonnakohtunik kutsub TKS 2451 põhjal ja Miili Jonas e palvel kõiki isikuid, kellel kui pärijail, võlausaldajad jne. õn nõudmisi, õigusi ja vaidlusi 5. oktoobril 1940 Tartus surnud Simon Jonas e testamendi vastu, mis õn tehtud 11. novembril 1931 ja avatud avalikul kohtuistungil 27. novembril 1940, kui kä tema päranduse kohta, oma õigusi, üles andma kuue kuu kestel, arvates selle kuulutuse ilmumise päevast ENSV Teatajas, hoiatusega, et kõik õigeks ajaks üles andmata nõudmised, õigused ja vaidlused tunnistatakse kustunuks ja testament seadusejõusseastunuks. Jaoskonnakohtunik Jaan T r e u m u t h Sekretär A. Org. Tartu 4. jaoskonnakohtunik kutsub TKS 2451 põhjal ja lese Helene-Elisabeth Allas e palvel kõiki isikuid, kellel kui pärijad, võlausaldajad jne. õn nõudmisi, õigusi ja vaidlusi 17. septembril 1940 Tartus, Västriku tän. nr. 5 surnud Albrecht-August (Albert-August) Peetri p. Allas e testamendi vastu, mis õn tehtud 27. septembril 1938 ja avatud avalikul kohtuistungil 12. novembril 1940, kui kä tema päranduse kohta, oma õigusi, üles andma kuue kuu kestel, arvates selle kuulutuse ilmumise päevast ENSV Teatajas, hoiatusega, et kõik õigeks ajaks üles andmata nõudmised, õigused ja vaidlused tunnistatakse kustunuks ja testament seadusejõusseastunuks. Jaoskonnakohtunik Veske Sekretär Puu. Võru 1. jaoskonnakohtunik kutsub TKS 2451 põhjal ja Katri Kuuse palvel kõiki isikuid, kellel kui pärijail, võlausaldajad jne. õn nõudmisi, õigusi ja vaidlusi 4. märtsil 1894 Kasaritsa vallas surnud Jakob Jaani p. Jaakson! pärijaks nimetamise lepingu vastu, mis õn tehtud 16. juunil 1887 ja avatud avalikul kohtuistungil 19. juunil 1940, kui kä tema päranduse kohta, oma õigusi, kuulutuse ilmumise päevast ENSV Teatajas, hoiatusega, et kõik õigeks ajaks üles andmata nõudmised, Õigused ja vaidlused tunnistatakse kustunuks ja pärijaks nimetamise leping seadusejõusseastunuks. Jaoskonnakohtunik E. Peetsu Sekretäri as. M. S i r g o j a. Võru 2. jaoskonnakohtunik kutsub TKS 2451 põhjal kõiki isikuid, kellel kui pärijail, võlausaldajad jne. õn nõudmisi, õigusi ja vaidlusi: I Helmi Matteus^ palvel 18. aprillil 1940 Sõmerpalu vallas surnud Ann Juhani t. Mältsas 1 (Meltsas) testamendi vastu, mis õn tehtud 26. novembril 1933 ja avatud avalikul kohtuistungil 13. novembril 1940, kui kä tema päranduse kohta, II Eduard Väits i vol. vandeadv. E. Rumm i palvel 21. märtsil 1940 Kanepi vallas surnud Taavet Kusta p. Väits! testamendi vastu, mis õn tehtud 28. veebruaril 1923 ja avatud avalikul kohtuistungil 11. novembril 1940, kui kä tema päranduse kohta, oma õigusi, kuulutuse ilmumise päevast ENSV Teatajas, hoiatusega, et kõik õigeks ajaks üles andmata nõudmised, õigused ja vaidlused tunnistatakse kustunuks ja testamendid seadusejõusseastunuks. Jaoskonnakohtunik K. Hiob Sekretäri eest H. P e 1 s k a. Valga 2. jaoskonnakohtunik kutsub TKS 2451 põhjal ja Eva Luha, Helene Luha ja Sohvie Luha palvel kõiki isikuid, kellel kui pärijail, võlausaldajad jne. õn nõudmisi, õigusi ja vaidlusi 9. aprillil 1940 Karula vallas Koobasaare talus surnud Miiron (Moorits) Ivani (Jaan) p. Luha testamendi vastu, mis õn tehtud 3. oktoobril 1937 ja avatud avalikul kohtuistungil 29. novembril 1940, kui kä tema päranduse kohta, oma õigusi, üles andma kuue kuu kestel, arvates selle kuulutuse ilmumise päevast ENSV Teatajas, hoiatusega, et kõik õigeks ajaks üles

5 andmata nõudmised, õigused ja vaidlused tunnistatakse kustunuks ja testament seadusejõusseastunuks. Jaoskonnakohtunik H. Oert Sekretäri eest Luks. Petseri 1. jaoskonnakohtunik kutsub TKS 2011, 2014 ja 2019 põhjal ja Paul Jegori p. Leok i palvel kõiki isikuid, kellel kui pärijail, võlausaldajail jne. õn õigusi, nõudmisi ja vaidlusi 28. juulil 1940 Meremäe vallas surnud Jegor Sawa p. Leok i päranduse kohta, oma nõudmisi ja õigusi kohtule kuulutuse ilmumise päevast ENSV Teataja Lisas, hoiatusega, et vastasel korral kõik ülesandmata õigused ja nõudmised tunnistatakse kustunuks. Jaoskonnakohtunik A. U t s a r Sekretär (allkiri). Elva jaoskonnakohtunik kutsub TKS 2451 põhjal ja Anna Kronksi palvel kõiki isikuid, kellel kui pärijail, võlausaldajail jne. õn nõudmisi, õigusi ja vaidlusi 15. septembril 1940 Aakre vallas surnud Peeter Jaagu p. Krõnks! testamendi vastu, mis õn tehtud 14. juulil 1940 ja avatud avalikul kohtuistungil 20. novembril 1940, kui kä tema päranduse kohta, oma õigusi, vaidlusi ja nõudmisi jaoskonnakohtunikule üles andma kuue kuu kestel, arvates selle kuulutuse ilmumise päevast ENSV Teatajas, hoiatusega, et kõik õigeks ajaks üles andmata nõudmised, õigused ja vaidlused tunnistatakse kustunuks ja testament seaduse j õusseastunuks. Jaoskonnakohtunik P. Tamm Sekretär H. R. T a m m. Tõrva jaoskonnakohtunik kutsub TKS 2451 põhjal ja Leena Loorits a, elukoht Tõrvas, Araku tän. nr. 8, palvel kõiki isikuid, kellel kui pärijail, võlausaldajail jne. õn nõudmisi, õigusi ja vaidlusi 22. mail 1940 Tõrvas surnud Jaan Loorits a testamendi vastu, mis õn tehtud 20. jaanuaril 1937 ja avatud avalikul kohtuistungil 29. novembril 1940, kui kä tema päranduse kohta, oma õigusi, üles andma kuue kuu kestel, arvates selle kuulutuse ilmumise päevast ENSV Teatajas, hoiatusega, et kõik õigeks ajaks üles andmata nõudmised, õigused ja vaidlused tunnistatakse kustunuks ja testament seadusejõusseastunuks. Jaoskonnakohtunik A. Toots Sekretär O. Pedajas. Viljandi 1. jaoskonnakohtunik kutsub TKS 1967, , 2079 ja Balti eraseaduse 2451 põhjal ja Eugenie Pirni palvel kõiki isikuid, kellel kui pärijail, võlausaldajail jne. õn nõudmisi, õigusi ja vaidlusi 9. augustil 1940 Viljandis surnud Juhan Jakobi p. Pirn i suusõnalise testamendi vastu, mis õn tehtud 19. mail 1940 ja avatud avalikul kohtuistungil 20. novembril 1940, kui kä tema päranduse kohta, oma õigusi, vaidlusi ja nõudmisi jaoskonnakohtunikule üles andma kuue kuu kestel, arvates selle kuulutuse ilmumise päevast ENSV Teatajas, hoiatusega, et kõik õigeks ajaks üles andmata nõudmised, õigused ja vaidlused tunnistatakse kustunuks ja testament seaduse j õusseastunuks. Jaoskonnakohtunik A. Kurik Sekretär B. S i h v. Pärnu 2. jaoskonnakohtunik kutsub TKS 2011, 2014 ja 2019 põhjal ja Jüri Popp i palvel kõiki isikuid, kellel kui pärijail, võlausaldajail jne. õn õigusi, nõudmisi ja vaidlusi 5. novembril 1939 Audru vallas Oja talus surnud Irina (Riina) Mihkli t. Popp i päranduse kohta, oma nõudmisi ja õigusi kohtule kuulutuse ilmumise päevast ENSV Teataja Lisas, hoiatusega, et vastasel korral kõik ülesandmata õigused ja nõudmised tunnistatakse kustunuks. Jaoskonnakohtunik J. Sang Sekretäri k. t. Kapsta. Narva 2. jaoskonnakohtunik kutsub TKS 2011, 2014 ja 2019 põhjal ja Leena Saveste voliniku v. adv. Leonhard Vahteri palvel kõiki isikuid, kellel kui pärijail, võlausaldajail jne. õn õigusi, nõudmisi ja vaidlusi 18. oktoobrist 1940 Rakvere ringkonnakohtu otsusega surnuks tunnistatud Madis (Maddis) Mihkli p. Savest i (Sawest) päranduse kohta, oma nõudmisi ja õigusi kohtule kuulutuse ilmumise päevast ENSV Teataja Lisas, hoiatusega, et vastasel korral kõik ülesandmata õigused ja nõudmised tunnistatakse kustunuks. Jaoskonnakohtunik H. Hallik Sekretär V. K o r n e 1. Etteloetavad testamendid. Lihula jaoskonnakohtunik kuulutab TKS 1958 põhjal, et tema avalikul kohtuistungil Lihulas 17. detsembril 1940 kell 10 loetakse avalikult ette 7. septembril 1940 Vigala vallas surnud Jaan Maie p. Kapper! kodune

6 kirjalik testament, mis õn tehtud 6. septembril, aasta teadmata. J aoskonnakohtunik M. T u 1 m i n. 5608II Sekretär A. R o o s. Tartu 6. j aoskonnakohtunik kuulutab TKS 1958 põhjal, et tema avalikul kohtuistungil 24. detsembril 1940 kell 9 loetakse avalikult ette Puhja vallas 15. juunil 1940 surnud Johan Vidriku p. Lemmiksoo (end. nimega Lõmmikson) testament, mis õn tehtud Johan Lemmiksoo poolt. Jaoskonnakohtunik J. P ä h n Sekretär R. Luha. Võru 2. jaoskonnakohtunik kuulutab TKS 1958 põhjal, et tema avalikul kohtuistungil 16. detsembril 1940 kell 12 loetakse avalikult ette 11. juulil 1938 Laheda vallas surnud Samuel Jaani p. Taal i testament, mis õn tehtud 11. juulil Jaoskonnakohtunik O. Pärn Sekretäri eest H. P e 1 s k a. Tagaselja tehtud kohtuotsused. kuulutab TKS 726 põhjal, et ringkonnakohus avalikul kohtuistungil 4. oktoobril 1940 Helene Kleemann i nõudmisasjas Mihkel Lang i, Anna Lang i, Aleksander Lang i ja Johannes Lang i vastu kinkelepingu kavale allakirjutamise pärast 850 krooni suuruses summas otsustas Johannes Langi kohta tagaselja: tunnistada, et Mihkel Lang kinkis maamõõtja G. Kasemetsa plaanil, mis registreeritud 1. aprillil 1933 Katastriametis näidatud maatüki, pindalaga 21,255 ha Männiksaare nr. 90 nimetuse all, oma tütrele Helene Kleemann ile ja et see kinkeleping õn kohustav kä Aleksander Lang ile. Kohustada kostjaid Mihkel Lang i ja Aleksander Lang i kirjutama alla ringkonnakohtule 21. märtsil 1939 esitatud kinkelepingu kavale kahe nädala jooksul, selle mittetegemisel asendada nende allkirjad lepingu kaval kohtuotsuse pealekirjutamisega, andes nõudjale Helene KIeemann ile õigus eelpooltähendatud maaala lepingu kohaselt oma nimele ümber kinnistada nende õigustega, mis kuulusid endistele omanikkudele ENSV seaduste järgi. Sisse nõuda kostjatelt Mihkel Lang ilt, Anna Lang ilt, Aleksander Lang ilt ja Johannes Lang ilt nõudja Helene Kleemanni kasuks ükssada kaheksa (108) krooni 26 senti kohtu- ja asjaajamiskulusid. Sisse nõuda Helene Kleemann ilt riigi kasuks viiskümmend seitse (57) krooni 60 senti kinnistuslõivu, üheksateist (19) krooni 13 senti tempelmaksu ja viis (5) krooni aktilõivu. Osakonna esimehe eest P e d o s t e Abisekretär (allkiri). kuulutab TKS 726 põhjal, et ringkonnakohus kinnisel kohtuistungil 22. novembril 1940 Nadežda Sedov i nõudmisasjas Sergei Sedov i vastu abielulahutuse pärast, otsustas tagaselja: lahutada Nadežda ja Sergei Sedov ite abielu, mis sõlmitud 9. mail Määrata kohtulõivu 40 kr., mis sisse nõuda nõudjalt. Panna kostjale nõudja kasuks 100 kr. kohtu- ja asjaajamiskulu. Osakonna esimehe eest P e d o s t e. 5614II Sekretäri eest R. R e e v e e r. kuulutab TKS 726 põhjal, et ringkonnakohus kinnisel kohtuistungil 16. novembril 1940 Eduard-August Mänd i nõudmisasjas Liidia Mänd i vastu abielulahutuse pärast, otsustas tagaselja: lahutada Eduard-August Mändi ja Liidia Mändi abielu, mis sõlmitud 27. juunil 1934 Tallinnas. Tütar Maie jätta ema Liidia Mändi juurde. Liidia Mändik välja mõista Eduard-August Mändi kasuks kakskümmend viis (25) krooni kohtu- ja asjaajamiskulu. Kohtulõivu määrata kolmkümmend (30) krooni, mida sisse nõuda Liidia Mändik. Osakonna esimehe eest P e d o s t e. 5615II Sekretäri eest R. R e e v e e r. kuulutab TKS 726 põhjal, et ringkonnakohus kinnisel kohtuistungil 23. novembril 1940 Nikolai Lootus e nõudmisasjas Alide Lootus e vastu abielulahutuse pärast, otsustas tagaselja: Nikolai Lootus e nõue Alide Lootusi vastu Abielu seaduse 21 alusel jätta rahuldamata. Määrata kohtulõivu kakskümmend (20) krooni, mis TKS 8881 põhjal jätta Nikolai Lootus elt sisse nõudmata. Osakonna esimehe eest A. Palgi. 562III Sekretäri eest R. R e e v e e r. Kohtukutsed. kutsub TKS 293 põhjal Anatoli Hill!, kelle elukoht teadmata, nelja kuu jooksul, arvates kuulutuse ilmumise päevast ENSV Teatajas, kui kostjat vastust andma Eesti Tööstustarvete Aktsiaseltsi nõudmisasjas Anatoli Hill! vastu krooni 24 sendi

7 suuruses summas, hoiatusega, et mitteilmumise korral tähendatud aja jooksul kutse loetakse kätteantuks ja asi tuleb arutusele. Mitteilmumise tagajärjed õn tähendatud TKS 718 ja 719. Nõudmispalvele õn juurde lisatud nõudja voliniku vandeadv. Richard Käsper! poolt volikiri, ärakiri kontokorrent-kaardist ning tarvilised ärakirjad kostjale. Osakonna esimehe eest P e d o s t e. 5613II Abisekretär (allkiri). Tallinna 1. jaoskonnakohtunik kutsub TKS 293 ja 3091 põhjal Hillar Pedov i ja Alfred Metsvahid, kelle elukoht teadmata, a.-s. Kapsi & Ko nõudmises Hillard Pedov i, Alfred Metsvahi ja Härm Randma vastu 269 kr. pärast, oma elukohta teatama nelja (4) kuu jooksul, arvates kuulutuse ilmumise päevast ENSV Teatajas, hoiatades, et mitteilmumise korral tähendatud aja jooksul kutse loetakse kätteantuks tema endise elukoha järgi ja ülalnimetatud nõudeasi arutatakse ja otsustatakse tagaselja. Nõudepalvele õn juurde lisatud kasutamise leping. Jaoskonnakohtunik J. Piigert Sekretäri eest K a r e p a. Surnuks tunnistamine. kuulutab TKS 1958 põhjal, et kohtumäärusega 22. oktoobrist 1940 tunnistati Peeter Tooma p. Turja, sünd. 13. juulil 1885, surnuks, alates 1917 a. Osakonna esimees E. Hansson. 5620II Abisekretäri eest (allkiri). Kopil Rahvamaja Ühingu Jo Kopli Rahvamaja Teatri Ja Muusiko Ühingu erlllkvldeerlmlskomlslon kutsub käiki asutisi ja isikuid, kellel õn nõudmisi nimetatud ühingute vastu, esitama need 10 päeva jooksul, arvates kuulutuse ilmumise päevast. Asukoht Kopli Kultuurmai as Likvideerimiskomisjon. Teadaanne. Kergetööstuse Rahvakomissariaadi Mäeja Kütteainetetööstuse Peavalitsuse bilansside komisjon kuulutab Natsionaliseeritud ettevõtete bilansside läbivaatamise ja kinnitamise korra määruse alusel (ENSV Teataja 1940, 19, 213), et järgmiste natsionaliseeritud ettevõtete bilansside kohta õn tehtud otsused: Eesti Kiviõli a.-ü. Ehitusettevõte Ins. R. Holostoff & Ko. Bilansside komisjoni otsuste peale võivad isikud ja asutised, kelle õigusi nimetatud bilansid riivavad, esitada kaebusi 7 päeva jooksul, arvates käesoleva teadaande ilmumise päevast ENSV Teataja Lisas, kusjuures tähtajaks esitamata kaebused jäävad tähele panemata. Kaebused esitada Mäe- ja Kütteainetetööstuse Peavalitsuse bilansside komisjoni kaudu Kergetööstuse Rahvakomissariaadi natsionaliseerimise komisjonile. Kergetööstuse Rahvakomissariaadi Mäe- ja Kütteainetetööstuse Pea valitsuse bilansside komisjon. Oksjonid. Tallinna ringkonnakohtu 4. jaoskonna kohtupristav kuulutab, et müüakse esimesel avalikul enampakkumisel 12. detsembril 1940 kell 12 Tallinnas, Maakri tän. nr. 2, võlglase Lydia Poleschuk i vallasvara kaupluse sissesead ja pudukaup, hinnatud 415 kr. 5604II Kohtupristav Serks. Tallinna ringkonnakohtu 9. jaoskonna kohtupristav kuulutab, et müüakse esimesel avalikul enampakkumisel: I 14. detsembril 1940 kell 1315 Nõmmel, Õie tän. nr. 14, võlglase Eduard Pesur! vallasvara raadiovastuvõtja Telefunken, hinnatud 250 kr. 5605II II 17. detsembril 1940 kell 13 Nõmmel, Pioneeri tän. nr. 13 2, võlglase Aleksander Juhansoo vallasvara mehe ülikond ja raadiovastuvõtja firma ARE, hinnatud 200 kr. 5603II III 18. detsembril 1940 kell 13 Tallinnas, Tartu mnt. nr. 49 trükikojas, võlglase Peeter Metusala vallasvara lahtistes poognates Täielik Naisterahva Riiete juurdelõikuse õpetus, autor P. Metusala, hinnatud kr. 5617II

8 iv 21. detsembril 1940 kell 133<> Nõmmel, Sambla tän. nr. 2-a 3, võlglase August Käppa vallasvara raadiovastuvõtja firma Philips ja kirjutuslaud, hinnatud 650 kr. 5616II Kohtupristav K. K o p p e 1. Kadunud isikutunnistused J» muud dokumendid, mis maksvusetuks tunnistatakse ) Jaan Konze elukindlustuspoliis nr. 9532, v. a. 16. mail 1936 E. o. ja ü. a. Kindlustusaktsiaseltsist Oma ) Theodor Theodori p. Felicius^ elukindl. poliis nr pandiks vastuvõtmise tünn., v. a. 23. apr E. o. ja ü. a. Kindlustusaktsiaseltsist Oma. 5625II) Friedrich Johanson! jõuvankri juhtimise luba ühes mootorratta juhtimise loaga nr. 661, v. a. 21. aug Harju Maaval. 5624II) Tarmo Voodna sv. vab. tünn., v. a. Harju Sv. ringkonnast 1933 a. 5623II) Voldemar Rübata 50% sõiduhinnaalanduse tunnistus nr. 18, v. a. Sidepataljonist. Hermann Adosaar e 50% sõiduhinnaalanduse tunnistus nr. 1, v. a. Sidepataljonist. Boris Poolakene 50% sõiduhinnaalanduse tunnistus nr. 44, v. a. Sidepataljonist. Herbert Saksing! 50% sõiduhinnaalanduse tunnistus nr. 520, v. a. Sidepataljonist. 5618II) Eesti a.-s. C. SiegeVi auto proovinumbri A-22 registrimise tunnistus, v. a. Tallinna Linnavalitsuse Ehitusosakonnast 16. mail II) Johannes Seeberg! ametiühingu liikmeraamat nr. 107, v. a. ENSV Meretransporttööliste Ametiühingu Keskkomiteest. Ilmusid trükist ENSV Kohtu Rahvakomissariaadi väljaandel ja õn müügil VNFSV KRIMINAALPROTSESSI KOODEKS Hind Kr ja VNFSV ABIELU, PEREKONNA JA EESTKOSTE SEADUSTE KOODEKS Tallinnalt Riigi Trükikojal, Niine 11. Nats.,,Rahvaülikooli*' raamatukauplustes. Nats. Tall. Eesti Kirjastuse Ühisuse raamatukauplustes. Tartust J, Raudsepa raamatuk. Küüni 1. Akadeemiline Kooperatiiv Ülikooli 15. Hind Kr Saadaval: Viljandist Viljandimaa õpet. Liidu Kooperatiivis,,õpistu". Rakverest J. Triefeldt raamatuk. Pärnust õpet. Koop.-ühingus Kalevi 40..Liit", Paidest A. Seidelbergi raamatukaupluses Narvast V-d Roosipuu raamatukaupluses. Valgast O. Lepiku raamatukaupluses. Võrus: Songi ja Reile raamatukaupluses Riig! Trükikojast tellides raha tasuda posti jooksvale arvele nr Postlsaadetistega saadetud post- ja tempelmarke ei võeta vastu. Riigi Trükikoja trükk.

FAN KOLMIKVÕISTLUSE 3. ETAPP , Tallinna Spordihall

FAN KOLMIKVÕISTLUSE 3. ETAPP , Tallinna Spordihall FAN KOLMIKVÕISTLUSE 3. ETAPP 05.04.2016, Tallinna Spordihall TN (2005-2006) 60m jooks Eeljooks Finaal 1 Kristelle Reiser 24.07.05 Audentese SK 9,35 9,35 10 2 Hanna-Grete Suvemaa 26.01.05 SK Fortis 9,52

Detaljer

Toetuse saajad II+III kv 2012

Toetuse saajad II+III kv 2012 Toetuse saajad II+III kv 2012 Jrk nr Taotleja Kliendi aadress Linn/vald 1 KÜ Liivalaia 25 Liivalaia 25 Tallinn 2 KÜ Vana-Tartu mnt 37 Vana-Tartu mnt 37 Vaida alevik, Rae vald 3 KÜ Soo 54 Soo 54 Tallinn

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

PÄRNU LINNA KOOLINOORTE AASTA SISEKERGEJÕUSTIKU MV Hansagümnaasiumi Spordihallis 6. märts a.

PÄRNU LINNA KOOLINOORTE AASTA SISEKERGEJÕUSTIKU MV Hansagümnaasiumi Spordihallis 6. märts a. PÄRNU LINNA KOOLINOORTE 2008. AASTA SISEKERGEJÕUSTIKU MV Hansagümnaasiumi Spordihallis 6. märts 2008. a. B klass poisid 60 m jooks Eesnimi Perekonnanimi Sünniaeg Kool Eeljooks Finaal Koht 1 Martin Pulst

Detaljer

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Detaljer

TRIATLONIKALENDER 2014

TRIATLONIKALENDER 2014 TRIATLONIKALENDER 2014 nr. kuupäev spordiala ürituse nimetus 1. L 22.02.2014 talitriatlon Keila talitriatlon 2. P 23.02.2014 talveduatlon Jõulumäe talveduatlon 3. E 24.02.2014 talitriatlon Talitriatloni

Detaljer

A5 -lisaleht KOGU EESTIT HÕLMAV KODUSISUSTUS- JA SUVE ERINUMBER REMONDIKAUBAD korterid, suvilad ja kinnisvaratehingud.

A5 -lisaleht KOGU EESTIT HÕLMAV KODUSISUSTUS- JA SUVE ERINUMBER REMONDIKAUBAD korterid, suvilad ja kinnisvaratehingud. The Baltic Guide ajalehe mitmekülgne igakuiselt vahelduv sisu hõlmab kultuurisündmusi, Soome lahe juhtiv turismialane ajaleht aastast 1993 Soomekeelne Ilmub igakuiselt, 12 korda aastas Tasuta Trükiarv

Detaljer

VAHAKÕNNU VANAD PEREKONNAD

VAHAKÕNNU VANAD PEREKONNAD 1 VAHAKÕNNU VANAD PEREKONNAD 1773-1940 Vahakõnnu vanade perekondade genealoogia aluseks on võetud Rapla meetrika alates 1773. Esmamaininguga seal või hingeloendis on perekond arvatud Vahakõnnu kogukonda.

Detaljer

K. L. Tallinna 4 Maleva. Teated

K. L. Tallinna 4 Maleva. Teated K. L. Tallinna 4 Maleva Toimetas Ja talitu» Kaarli t. 10, Tallinna maleva staap. Telef. 9-98. Kuulutuste hind: Kuulutuste küljel 8 s. mm. 1 veerul. Teksti ees 10 s. mm. 1 veerul. Tekstis 20 s. mm. 1 veerul.

Detaljer

EFPIA. Raporti aasta :2015. Raporti valuuta :EUR

EFPIA. Raporti aasta :2015. Raporti valuuta :EUR EFPIA Raporti aasta :2015 Raporti valuuta :EUR Leheülg 1 / 5 -d: peamise asuorii asuorii aadress O-de oetus ürituse ulude attes grantid Odele Registreerimistasud asu teenuste ja e asud Individuaalne nimeline

Detaljer

1 x nädalas , 2 x kuus al Eesti Ekspress TLÜAR RR Eesti Elu (Kanada) TLÜAR 1 x nädalas reedeti 2002-

1 x nädalas , 2 x kuus al Eesti Ekspress TLÜAR RR Eesti Elu (Kanada) TLÜAR 1 x nädalas reedeti 2002- seisuga 4.08.2015 AJALEHED valik - Raamatukogud bibliografeerivad valikuliselt, lähtuvalt teemavaldkondadest TABEL 1 bibliografeeritavad ajalehed TABEL 2 mitte-bibliografeeritavad ajalehed TABEL 3 ilmumise

Detaljer

KALEV LASTE JÕULUVÕISTLUS 20.DETSEMBER 2014, TARTU ÜLIKOOLI SPORDIHOONE

KALEV LASTE JÕULUVÕISTLUS 20.DETSEMBER 2014, TARTU ÜLIKOOLI SPORDIHOONE KALEV LASTE JÕULUVÕISTLUS 20.DETSEMBER 2014, TARTU ÜLIKOOLI SPORDIHOONE POISID 2004 1 Oskar Muru 2004 Mart Reiniku Kool 3,11 3,38 4,45 4,45 2 Martti Sarv 10.02.2004 Otepää Gümn 3,72 3,71 3,81 3,81 3 Sten

Detaljer

VILJANDI TÄNAVASÕIT 2009 EMV kriteeriumis III etapp 2. mai 2009

VILJANDI TÄNAVASÕIT 2009 EMV kriteeriumis III etapp 2. mai 2009 Korraldaja: Viljandi Rattaklubi M-12 Võistluse pikkus: 5,7 km (3 x 1,9 km) lõpufinišiga Võitja keskmine kiirus 31,47 km/h Koht Nr Nimi, Eesnimi UCI kood Klubi Aeg N-12 1 1 Lauk, Karl-Patrick EST19970109

Detaljer

Üldkoosoleku protokoll nr. 24

Üldkoosoleku protokoll nr. 24 MTÜ Hiiukala registrikood 80267964 Üldkoosoleku protokoll nr. 24 11. mai 2017. Kärdla, Vabrikuväljak 1, Tuuru maja saal Koosoleku algus kell 18 05, lõpp kell 19 00. Osavõtjad: kohal viibis 34 ühingu liiget

Detaljer

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Paul..... Paulsen........ Brooten........................................................

Detaljer

LASKESUUSATAMISE NOORTESARI INDIVIDUAAL Tehvandi suusastaadioni lasketiir

LASKESUUSATAMISE NOORTESARI INDIVIDUAAL Tehvandi suusastaadioni lasketiir Otepää, 15.03.2015 LASKESUUSATAMISE NOORTESARI INDIVIDUAAL Tehvandi suusastaadioni lasketiir N13** 4 km (1,5+1,5+1,0) L***L trahv 30 s Koht Nr. Nimi Sünd. Klubi L*** L K Sõiduaeg Aeg Kaotus 1 2 ZOLKINA

Detaljer

TEENISTUJATE AMETILIITUDE KESKORGANISATSIOONI TALO P Õ H I K I R I

TEENISTUJATE AMETILIITUDE KESKORGANISATSIOONI TALO P Õ H I K I R I TEENISTUJATE AMETILIITUDE KESKORGANISATSIOONI TALO P Õ H I K I R I I ÜLDSÄTTED 1.1. Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO (edaspidi "TALO") on Eesti Vabariigis kutseala spetsialistidena töötavate

Detaljer

TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA

TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA NR. 3 30. APRILLIL 1935 II ÄASTHKÄIK Lein Soomes. Kui trükitööliste liidu asjaajaja ja hiljem varahoidja 0. A. Nyman aasta vahetusel omal palvel loobus

Detaljer

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1)

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1) Kompleksarvud Imaginaarühik Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil x 0. Et oleks võimalik lahendada iga ruutvõrrandit, on kasutusele võetud imaginaarühik,

Detaljer

III ALA aeg. II ALA aeg. I - II ala koguaeg

III ALA aeg. II ALA aeg. I - II ala koguaeg PRITSUMEES 2014 TULEMUSED Tõrva, 9.08.2014 Võistleja nimi asutus Vanuserühm I ALA II ALA I - II ala kogu III ALA I - III ala kogu IV ala Võistluse kogu Üld järjestus Alor Kasepõld Tõrva PK I M30 01:20,0

Detaljer

Esimestena pälvisid Kalevi auliikme nimetuse

Esimestena pälvisid Kalevi auliikme nimetuse 1963. aastal kinnitas VSÜ Kalevi Kesknõukogu presiidium ühingu auliikme statuudi. 4. jaanuaril 1964 Kalevi hallis aset leidnud pidulikul koosolekul, millega tähistati kahekümne aasta möödumist eesti muinaskangelase

Detaljer

EESTI KINNISVARATURG AASTAL

EESTI KINNISVARATURG AASTAL EESTI KINNISVARATURG 216. AASTAL Tallinn 217 SISUKORD SISSEJUHATUS 3 ÜLDINE STATISTIKA 5 REGIONAALNE STATISTIKA 13 I ELAMUMAA 13 Hoonestamata elamumaa 13 Hoonestatud elamumaa 2 II MAATULUNDUSMAA 26 Hoonestamata

Detaljer

Descendant List of Hinrich Rudolf Feldmann 31 October 2011

Descendant List of Hinrich Rudolf Feldmann 31 October 2011 1-Hinrich Rudolf FELDMANN about 1730 +Wübke BARTELS about 1735 22 March 1801.. 2-Mette Margrete FELDMANN 15 February 1756 23 July 1826.. +Peter JUNGE 27 December 1756 28 April 1812.. 2-Lür FELDMANN 1758

Detaljer

Kinnitatud ameti- ja kutsekogu otsusega KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1.

Kinnitatud ameti- ja kutsekogu otsusega KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Kinnitatud 19.03.2010 ameti- ja kutsekogu otsusega KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda (1) Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite

Detaljer

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik 1. Interneti- ja kõnepaketid 1.1. Ärikliendi Internet teenus on mittemüüdav 1.1.1. kuutasu 1.1.1.1. kiirus kuni 2 Mbit/s / 2 Mbit/s 78,85 94,62 /kuu 1.1.1.2. kiirus kuni 4 Mbit/s / 4 Mbit/s 142,85 171,42

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

FAN KOLMIKVÕISTLUSE 3. ETAPP , Tallinna Spordihall

FAN KOLMIKVÕISTLUSE 3. ETAPP , Tallinna Spordihall FAN KOLMIKVÕISTLUSE 3. ETAPP 05.04.2017, Tallinna Spordihall T-2006 60m jooks 1 Kärt Antov 14.06.06 9,28 10 2 Emily Soots 29.04.06 9,29 8 3 Mirelle Nataly Klais 09.05.06 9,40 7 4 Helena Katariina Tõnise

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

1. Kinnitada Rae valla põhimäärus uues redaktsioonis vastavalt lisale.

1. Kinnitada Rae valla põhimäärus uues redaktsioonis vastavalt lisale. Eelnõu MÄÄRUS Jüri.... november 2010 nr... Rae valla põhimääruse kinnitamine Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, valla- ja linnaeelarve seadusest, kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise

Detaljer

Tariifikvootide ja seire statistika 2008

Tariifikvootide ja seire statistika 2008 Tariifikvootide ja seire statistika 2008 1. Edastatud tariifikvoodi taotluste arv kuude lõikes Jaan. Veebr. Märts Aprill Mai Juuni Juuli Aug. Sept. Okt. Nov. Dets. 64 59 63 59 34 39 38 35 32 57 30 37 Kokku:

Detaljer

Besättningsregattan Katrineholm 19 augusti 2018.

Besättningsregattan Katrineholm 19 augusti 2018. Besättningsregattan Katrineholm 19 augusti 2018. Lopp 1 09.00 D16 K4 500 1 Maja Bodin Julia Hansson Klara Råsten Lilja Elsa Bäsén Nord/Syd 2.26,24 2 Maja Oskarsson Larsson Lundstedt Alva Svärdhagen Martina

Detaljer

Eesti omavalitsuste talimängud

Eesti omavalitsuste talimängud N16 Aile Sarapuu 2007 Women N16 Alutaguse vald x Andra Aavik 2004 Women N16 Viljandi vald Anett Sirvel 2002 Women N16 Kadrina vald 3 Anette Kahr 2002 Women N16 Valga vald Anette Peltser 2003 Women N16

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

Jaanus Luberg: Siiani läheb ülemäge

Jaanus Luberg: Siiani läheb ülemäge NR 10 (170) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 29. OKTOOBER 2010 Jaanus Luberg: Siiani läheb ülemäge Pärnumaa ettevõtlus- ja arenduskeskus koostöös linna- ja maavalitsuse, kaubandus- ja tööstuskoja ning omavalitsuste

Detaljer

Narva-Joesuu NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE. Narva-Jõesuu linnapäevad 2013

Narva-Joesuu NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE. Narva-Jõesuu linnapäevad 2013 Narva-Joesuu JUULI 2013 NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE Narva-Jõesuu linnapäevad 2013 Sel aastal tähistab Narva-Jõesuu korraga mitut ümmargust tähtpäeva: 510 aastat kaluriküla esmamainimisest ajalooürikutes,

Detaljer

Etterkommere av Nils Stokke

Etterkommere av Nils Stokke Publisert av Geir Egil Grimstvedt Lillesand Født: fra 1590 til 1600 2 Torkel Nilson Født: 1624 +Aasne Torkelsdatter 3 Nils Torkelson Født: 1659 4 Hans Nilsen Født: 1713 Død: 1781 +Berte Torsdatter Født:

Detaljer

Schützengau Iller-Illertissen Siegerliste - Mannschaft - Gaumeisterschaft Luftgewehr Schüler

Schützengau Iller-Illertissen Siegerliste - Mannschaft - Gaumeisterschaft Luftgewehr Schüler Luftgewehr 1.10.20 Schüler 3 Mannschaften am 09.02.2019 in SV Au 1. ZSSV Illerberg-Thal e.v. 1 476 Ringe Grotz Jonas 77 66 143 Ringe Gebhard Robin 80 78 158 Ringe Zanker Maximilian 89 86 175 Ringe 2. SV

Detaljer

EUROOPA KOHTU OTSUS 6. oktoober 1970 *

EUROOPA KOHTU OTSUS 6. oktoober 1970 * EUROOPA KOHTU OTSUS 6. oktoober 1970 * Kohtuasjas 9/70, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Finanzgericht München i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Detaljer

Ullandhaug Opp 2013 Offisiell resultatliste

Ullandhaug Opp 2013 Offisiell resultatliste Ullandhaug Opp 2013 Offisiell resultatliste 03.10.2013 J 8 år 1 KM fri Ine Bøe Vøllestad 07:25,0 Ina Hamre 04:41,6 Johanna Kjetilstad Muff Matningsdal Idrettslag Ski 08:29,6 G 8 år 1 KM fri Linus Aksnes

Detaljer

Tariifikvootide ja seire statistika 2009

Tariifikvootide ja seire statistika 2009 Tariifikvootide ja seire statistika 2009 1. Kehtinud tariifikvootide arv kokku 2 2. Edastatud tariifikvoodi taotluste arv kuude lõikes 2 3. Tariifikvoodi taotluste arv riikide lõikes 3 4. Tariifikvoodi

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

2-manns stafett Saga skistadion Resultatliste

2-manns stafett Saga skistadion Resultatliste 29..27 Plass Lag G -2 år Medkila SL lag 6:2 Sigurd Hansen : 5 3:56 : 5 3:56 2 Aleksander Nordgård : 8: 3 Sigurd Hansen 3:5 :25 :5 Aleksander Nordgård :22 5 :33 6:2 2 Kvaløysletta Skilag lag 3 6: :2 2 Snorre

Detaljer

Featured. Nikolaikirken og museet. I dette imponerende 1200-talls-byggverket finner vi nå et museum over kirkek... Tallinns bymur

Featured. Nikolaikirken og museet. I dette imponerende 1200-talls-byggverket finner vi nå et museum over kirkek... Tallinns bymur Photo: Kadi-Liis Koppel Tallinn Gjennomsyret av middelaldermagi, men alltid i fremste rekke blant moderne: Tallinn tilbyr dagens reisende mye. Byen er stor og interessant nok til å fylle dager med utforsking,

Detaljer

Featured. Jomfrutårnet. Utforsk dette robuste 1300-talls-tårnet, nipp til kaffe i den fasjonable kaf... Kalevs marsipanmuseumsrom

Featured. Jomfrutårnet. Utforsk dette robuste 1300-talls-tårnet, nipp til kaffe i den fasjonable kaf... Kalevs marsipanmuseumsrom Photo: Kadi-Liis Koppel Tallinn Gjennomsyret av middelaldermagi, men alltid i fremste rekke blant moderne: Tallinn tilbyr dagens reisende mye. Byen er stor og interessant nok til å fylle dager med utforsking,

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Resultatliste

Resultatliste Resultatliste 8.7. G- 6 m Heat: Vind: -. Fredrik Selliken () Sandnes IL 9.7 G- 6 m Heat: 5 Jakob Ingebrigtsen () Sandnes IL.4.94 7 Tomas Botne () Sandnes IL.5.9 G- Lengde 7 Tomas Botne () Sandnes IL...6....8..4.4.89.4.7

Detaljer

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no RAPPORT 4B www.skogoglandskap.no 3/6/0 18/82/0 50/6/0 51/6/0 95/136/0 96/202/0 129/4/0 135/12/0 141/3/0 148/17/0 149/36/0 151/5/0 151/12/0 HAUGDAL LARS MORTEN LORVIKVEGEN 755 7710 VAADAL JOAR VÅDALSVEGEN

Detaljer

Kampaania Küünlaümbriste jaht 2014/2015 tingimused

Kampaania Küünlaümbriste jaht 2014/2015 tingimused 1 (5) Kampaania kestab 01.nov 2014.a - 31.jaan 2015.a. Kampaanias saavad osaleda 1.-6.klassid (k.a) üle Eesti. Kampaanias osalemiseks tuleb klass registreeruda saates e-mail aadressil: mari-liis.kallismaa@kuusakoski.com.

Detaljer

Tallinna noorte talvised karikavõistlused Tallinna talvised U14 MV , Tallinn, Lasnamäe KJH

Tallinna noorte talvised karikavõistlused Tallinna talvised U14 MV , Tallinn, Lasnamäe KJH Tallinna noorte talvised karikavõistlused Tallinna talvised U14 MV 16.02.2017, Tallinn, Lasnamäe KJH P U14 60m jooks 1. Rauno Herman 22.04.2004 Elite Sport 8,92 8,60 2. Martin Värton 20.09.2004 Elite Sport

Detaljer

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no RAPPORT 4B www.skogoglandskap.no 18/82/0 50/6/0 51/6/0 95/136/0 96/202/0 129/4/0 135/12/0 141/3/0 148/17/0 149/36/0 151/5/0 151/12/0 151/20/0 KAFSTAD FELLESBEITE VAADAL JOAR VÅDALSVEGEN 300 7710 RØSTAD

Detaljer

VIL åpningsrenn 2017

VIL åpningsrenn 2017 VIL åpningsrenn 207 02.2.207 J 8 år - KM Haraldsvik, Agathe Valnesfjord Il - Ski 4 Olsen, Mali Storeide Siso, Il - Ski 5 Råheim, Åsne Elene BertnesInnstrandens Il - Ski 3 G 8 år - KM Djupvik, Elias Valnesfjord

Detaljer

VOLKSWAGEN, SCANDIC CUP

VOLKSWAGEN, SCANDIC CUP Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Jury Information BJÖRELIND Erik REMB Ludvig EKBLOM Åke Name: Height Difference (HD): Maximum Climb (MC): Total Climb (TC): Lenght of

Detaljer

Etterkommere av: Side 1 av 6 Anders Holsen

Etterkommere av: Side 1 av 6 Anders Holsen Etterkommere av: Side 1 av 6 1. Generasjon 1. ble født 1580. Han giftet seg med (Ukjent). Barn av i. 2. Gunder Holsen ble født 1606. 2. Generasjon (barn) 2. Gunder Holsen ( 1606. Han giftet seg med (Ukjent).

Detaljer

KÄNGURU 2015 EKOLIER(3. 4. klass) Max 120 Koht Nimi Klass Kool Kokku 1 Karl Erich Sooaru 4 Tallinna Reaalkool Kris-Robin Metsoja 4 Tabasalu

KÄNGURU 2015 EKOLIER(3. 4. klass) Max 120 Koht Nimi Klass Kool Kokku 1 Karl Erich Sooaru 4 Tallinna Reaalkool Kris-Robin Metsoja 4 Tabasalu KÄNGURU 2015 EKOLIER(3. 4. klass) Max 120 Koht Nimi Klass Kool Kokku 1 Karl Erich Sooaru 4 Tallinna Reaalkool 114 1 Kris-Robin Metsoja 4 Tabasalu Ühisgümnaasium 114 1 Jan Sebastian Tammekun 3 Tallinna

Detaljer

Einzel U9 - Rangliste

Einzel U9 - Rangliste Einzel U9 - Rangliste 1 Lorenz Canstein SpVgg Pittenhart 2 Max Pfanz-Sponagel TSV Pfuhl 1894 e.v. 3 Mika Riggelsen 1. BC Pfaffenhofen / Scheyern 3 Lucian Angermann SPVGG Erdweg 5 Alina Rifert TSV Aichach

Detaljer

RIIGIHANKE NIMETUS: PALUPERA VALLA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE - EHITUSTÖÖ nr Hankedokumendid

RIIGIHANKE NIMETUS: PALUPERA VALLA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE - EHITUSTÖÖ nr Hankedokumendid Hankija nimi: PALUPERA VALLAVALITSUS KINNITATUD Palupera vallavalitsuse 11.veebruari 2016.a. korraldusega nr 21 RIIGIHANKE NIMETUS: PALUPERA VALLA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE -

Detaljer

Representanter Styringsgruppa

Representanter Styringsgruppa Representanter Styringsgruppa Styringsgruppa Representant Stilling E-post Aurskog-Høland Jan Mærli Ordfører jan.maerli@ahk.no Eidsberg Erik Unaas Ordfører erik.unaas@eidsberg.kommune.no Eidsvoll Terje

Detaljer

Start list. Bjønnrun 1, Startno Navn Klasse Starttid Brikke Klubb. Antall: 40. etiming versjon :04:34 Side:1

Start list. Bjønnrun 1, Startno Navn Klasse Starttid Brikke Klubb. Antall: 40. etiming versjon :04:34 Side:1 1 1 Marie Lafjell Jenter/Gutter født 2012 eller se 18:00.00 2 Julie Børjesson Solstad Jenter/Gutter født 2012 eller se 18:00.00 3 Siri Sætre Holter Jenter/Gutter født 2012 eller se 18:00.00 4 Sanne Hesselink

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 Side: 1 ØVELSE: 1 400 Fri M Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 1992 1 P Vebjørn Anfinsen Tromsø SK 92 4.58.49 395 1993 1 P Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK/NTG 93 4.53.07 417 1995

Detaljer

Etterkommere av: Side 1 av 13 Truls Pederson Hjelle

Etterkommere av: Side 1 av 13 Truls Pederson Hjelle Etterkommere av: Side 1 av 13 1. Generasjon 1. ble født 1645 i Hjelle og døde 1705 i Hjelle. Han giftet seg med Barbara Hjelle [Jensen]. Barn av og Barbara Hjelle [Jensen] i. 2. Pernille Trulsdotter Hjelle

Detaljer

Kadettide tulemused (19. märts 1999)

Kadettide tulemused (19. märts 1999) Leht 1/54 Kadettide tulemused (19. märts 1999) Igor Fadeitšev 8 Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium 142 1 Kaia Viirmaa 7 Tihemetsa Põhikool 141 2 Sergei Lakisov 8 Narva Humanitaargümnaasium 140 3 Mihkel

Detaljer

FAN KOLMIKVÕISTLUS 5. HOOAEG, II VÕISTLUS , Tallinna Spordihall TÜDRUKUD. Punktid: 1. Audentese SK 22p. 2. SK Fortis 14p. 1. Nõmme KJK 10p.

FAN KOLMIKVÕISTLUS 5. HOOAEG, II VÕISTLUS , Tallinna Spordihall TÜDRUKUD. Punktid: 1. Audentese SK 22p. 2. SK Fortis 14p. 1. Nõmme KJK 10p. FAN KOLMIKVÕISTLUS 5. HOOAEG, II VÕISTLUS TÜDRUKUD 03.12.2014, Tallinna Spordihall T - N 1. Anns Maria Millend Audentese SK 9,02 2. Liisa Maria Lusti Audentese SK 9,29 Hella Tõnts Nõmme KJK 9,45 4. Lana

Detaljer

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Nr Navn Plassering Klubb Tid Jenter 5 år og yngre 302 Kristin Hårberg Skauga IL 311 Ellen Brødreskift Stadsbygd IL 337 Selma Brovold Stadsbygd IL 356 Ingrid Oldren

Detaljer

ÕRU INNA EHT. Võru Gümnaasium on valmis uksi avama. Karmo Kurvits, Anti Allas ja Anneli Ott renoveeritud klassiruumis.

ÕRU INNA EHT. Võru Gümnaasium on valmis uksi avama. Karmo Kurvits, Anti Allas ja Anneli Ott renoveeritud klassiruumis. V L L ÕRU INNA EHT Võru Gümnaasium on valmis uksi avama August 7 (103) 2015 Karmo Kurvits, Anti Allas ja Anneli Ott renoveeritud klassiruumis. 31. augustil algusega kell 14 toimub Võrus pikisilmi oodatud

Detaljer

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016 G 8 år 1 km 1 Håkon Kjølberg Bjerkreim IL 12:00:00 2 Ola Håland Figgjo IL 12:00:00 3 Lucas Vold Bjerkreim IL 12:00:00 4 Martin Håland Kverneland Ski 12:00:00 5 Sigbjørn Vold Bjerkreim IL 12:00:00 6 Magnus

Detaljer

Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse!

Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse! Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse! Estisk versjon Sissejuhatus Teretulemast töövõtjana Norrasse. Siin on kindlasti paljud asjad teistmoodi, kui teie kodumaal. Võibolla olete juba natuke Norra ehitusalal

Detaljer

Klasse Øvelse Plassering Navn Resultat Klubb

Klasse Øvelse Plassering Navn Resultat Klubb Kvinnheradsmeisterskap i Friidrett 2010. Husnes Idrettspark. Arrangør IL Trio. Stort sett opplett, vindstille. Klasse Øvelse Plassering Navn Resultat Klubb J-10 800 meter 1 Helene Bennæs 3.23,5 Rosendal

Detaljer

Helsingisse

Helsingisse Helsingisse 1.01.-30.04.2005 E-L Tallinn 18.00-2130 Helsinki P Tallinn 16.00-19.30 Helsinki Helsinki 8.00-11.30 Tallinn Helsinki 10.00-13.30 Tallinn Hinnad 1.01.-30.04., Eesti kroonides Tekipiletid Täiskasvanud

Detaljer

TALLINK GRUPP AS KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2016

TALLINK GRUPP AS KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2016 TALLINK GRUPP AS KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2016 Majandusaasta algus Majandusaasta lõpp Registrikood Aadress 1. jaanuar 2016 31. detsember 2016 10238429 Sadama 5/7 10111, Tallinn Eesti Vabariik

Detaljer

EUROOPA PARLAMENT. Istungidokument

EUROOPA PARLAMENT. Istungidokument EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0017/2006 2003/0262(COD) 19/01/2006 Ühisseisukoht Nõukogu 8. detsembri 2005. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus

Detaljer

Vabariigi aastapäeval jagati autasusid

Vabariigi aastapäeval jagati autasusid Nr 3 (226) Märts 2016 TABIVERE VALLA LEHT Vabariigi aastapäeval jagati autasusid Eesti Vabariigi loomisest möödus tänavu 98 aastat. Iseseisvuspäeva eel andis president Toomas Hendrik Ilves riiklikud teenetemärgid

Detaljer

Mormooni kiriku esindajate poolt kaasavõetud tutvustus:

Mormooni kiriku esindajate poolt kaasavõetud tutvustus: Nüüd, aastakoosoleku eel, tuleks loetleda Tallinna osakonna uue noorenenud juhtkonna saavutusi. Ja need on tõesti olemas, osa küll saavutatud seltsi juhatusega kahasse. Suuremaks nendest tuleks lugeda

Detaljer

Volda Ørsta Trialklubb

Volda Ørsta Trialklubb Sammenlagt Resultat ELITE KM 2004 Møre og Romsdal 1 Lars Holland Mork Kleive KFUM Trial [17] 20 20 20 20 80 2 Øyvind Neerland Kleive KFUM Trial 20 15 17 17 69 3 Oscar B. Bævre Holmestranda Trial [13] 15

Detaljer

Øvelse m fri, damer

Øvelse m fri, damer Øvelse 9. 100m fri, damer 1p Eva B Hjellvik 96 Austrheim,,,,,, 1.18,53 274 2 Mariann Takle 96 Radøy SK 1.44,37 116 3 Ida-Kristin Gregersen Dale 96 Radøy SK 1.55,39 86 1p Martine Dahle 97 Vestkantsvømmerne

Detaljer

FAN Kergejõustikuvõistlus 5. hooaja I etapp Audentese Staadion

FAN Kergejõustikuvõistlus 5. hooaja I etapp Audentese Staadion FAN Kergejõustikuvõistlus 5. hooaja I etapp 19. 05.1014 Audentese Staadion POISID NOOREMAD 60m jooks 1 Sven- Marti Pajuri 15.02.2004 9,9 9,7 Sk Fortis 10p 2 Joosep Mark Oppi 25.04.2005 9,8 9,9 Audentese

Detaljer

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015 G 8 år - 1 km Tormod Hagen Sandnes IL 11 07:08,2 Henrik Sleire Håland Kverneland Ski 8 06:31,4 Mathias Kjølberg Bjerkreim IL 7 05:36,1 Espen Krogedal Matningsdal IL 13 08:16,9 Livar Oftedal 6 05:36,5 Vebjørn

Detaljer

Sonerenn Fellesstart Klassisk 2016

Sonerenn Fellesstart Klassisk 2016 1 km klassisk G10 (Påmeldt: 1 - Startet: 1 - Fullført: 1 - Premier: 0) Lars Ingvar Samuelsen Rotsundelv IL 12 6:06.0 1 1 km klassisk G8 (Påmeldt: 4 - Startet: 4 - Fullført: 3 - Premier: 0) Brage Berglund

Detaljer

Resultat. Rennleder: Jon Kvinen Hedlandsrennet 2015 Side 1 Løp1 Feed Skiarena Fremstilt

Resultat. Rennleder: Jon Kvinen Hedlandsrennet 2015 Side 1 Løp1 Feed Skiarena Fremstilt Rennleder: Jon Kvinen Hedlandsrennet 2015 Side 1 J 8 år og yngre 1 km klassisk felles 0001 Åsta Ueland Kverneland Ski 06.20 0002 Oda Fjermestad Helgesen Sandnes IL 06.05 0003 Marie U Svela Bjerkreim IL

Detaljer

TÜ MAJANDUSTEADUSKONNA MAGISTRIÕPPESSE VASTUVÕTU TINGIMUSED 2013/2014 ÕPPEAASTAKS

TÜ MAJANDUSTEADUSKONNA MAGISTRIÕPPESSE VASTUVÕTU TINGIMUSED 2013/2014 ÕPPEAASTAKS Kinnitatud TÜ majandusteaduskonna nõukogu istungil 30. jaanuar 2013 TÜ MAJANDUSTEADUSKONNA MAGISTRIÕPPESSE VASTUVÕTU TINGIMUSED 2013/2014 ÕPPEAASTAKS 1. TÜ majandusteaduskonna magistriõppesse võetakse

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år 1 2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 17:30:15 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 17:30:30 G 8 år 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nikolai Slettebø Matningsdal Idrettslag - Ski 17:31:15 Jonas Vistnes Myklebost

Detaljer

FAN KOLMIKVÕISTLUSE PROTOKOLL

FAN KOLMIKVÕISTLUSE PROTOKOLL FAN KOLMIKVÕISTLUSE PROTOKOLL 3 ETAPP Tallinna Spordihall 8.04.2014 T - N (2003-2004) 60m tj 10.50m/6.50m/50cm Finaal eeljooks 1. Ksenija Oleinik 30.01.03 10,20 10,32 Audentese SK 10 2. Kirke Rebane 25.09.03

Detaljer

Kombileker 2016. Offisiell Resultatliste Hopp Andre omgang. Joar Hagen Roald Røe Jon Magne Lunaas. Nasjon Klubb

Kombileker 2016. Offisiell Resultatliste Hopp Andre omgang. Joar Hagen Roald Røe Jon Magne Lunaas. Nasjon Klubb Kobileker 216 Jury/Ledelse Kl 3 J - Litenbakke-Kortløype e A B C D E Joar Hagen Roald Røe Jon Magne Lunaas Bakkedata K-punkt Meter verdi Hill size (HS) Bakkerekord Bakkenavn Gatepoeng 23.1.216 Starttid

Detaljer

Rangliste Sauschiessen Matzingen

Rangliste Sauschiessen Matzingen Rangliste Sauschiessen 2016 Matzingen Einzelrangliste 1 Ettenhausen Zogg Heinz 1953 V Stagw 456 485-14.6 470.5 2 Matzingen-Stettfurt Blumer Elsbeth 1952 V Stgw 90 468 400 468.0 3 Ettenhausen Schätti Ruedi

Detaljer

XXI Viimsi jooksu protokoll

XXI Viimsi jooksu protokoll XXI Viimsi jooksu protokoll Laupäeval 12. mail 2007 Tillujooks tüdrukud 400m 1. Rebecca Tamm 2000 Tallinn 1.29 2. Tuuli Vooglaid 2000 Tallinn 1.36 3. Kristina Jaaska 2000 Tallinn 1.46 4. Seliin Marii Maranik

Detaljer

DETAILJOONISED Terassõrestikuga siseseinad

DETAILJOONISED Terassõrestikuga siseseinad .. A0 (EI0) 07 D. Välisnurk/sisenurk D. Nurk, sisemine/välimine Kinnipahteldatav nurgaliist Nurgaprofiil Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga Max 00 mm Kinnipahteldatav nurgaliist Norgipsi pahteldussüsteem

Detaljer

Innstrandarennet i Misvær

Innstrandarennet i Misvær G 8 år 1 km klassisk Edvard Megård Olsen Fauske IL Ski 6 07:29 J 9 år 1 km klassisk Ingrid Bentsen Vinger IL 11 06:39 Ingrid Fagnastøl Kaski 12 07:09 Frida Elisabeth Haugland 10 06:18 Fullførte: 3 Påmeldte:

Detaljer

KM Hornindal Normal Søndag

KM Hornindal Normal Søndag Gutt 10 yngre ny Peder Hanebrekke Hildenes Stårheim IL - Skiskyting 4 13:02 Esekiel Henden Stårheim IL - Skiskyting 1 09:30 DNS Emil Norangshol Sunnylven IL - Skiskyting 3 0 () Eirik Tvinnereim Hardbagg

Detaljer

KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL. Otepääl detsembril 2008

KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL. Otepääl detsembril 2008 KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL Otepääl 11.-12. detsembril 2008 Kohalviibijad KHNi liikmed: Teised osalejad: Juhatas: Protokollis: Märt Rask, Riigikohtu esimees, kohtute

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Resultatliste LM 10. mars

Resultatliste LM 10. mars Lindåsmeisterskapen 212 Resultatliste LM 1. mars 6 år og yngre 5 m 1 - Emma K. Kalnes 6 år IL Alvidra 1 2 - Viljar Hølleland 6 år Seim IL 1 3 - Jonas Marthinussen 6 år Eikanger IL 1 4 - Malin Marthinussen

Detaljer

NORRA KEEL. ALgAjAtELE KUULA & KORDA AUDIOKURSUS. SÕNA-SÕNALt CD-L

NORRA KEEL. ALgAjAtELE KUULA & KORDA AUDIOKURSUS. SÕNA-SÕNALt CD-L KUULA & KORDA NORRA KEEL ALgAjAtELE AUDIOKURSUS KOgU tekst SÕNA-SÕNALt CD-L KUULA JA KORDA Norra keel algajatele Koostanud Kai Sommer Toimetanud Kristina Porgasaar Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel)

Detaljer

Terrengkarusellen 2014

Terrengkarusellen 2014 Hornnes Evje - KM Byglandsfjord Engesland Engesland Engesland 29. april 6/5 KM 13.mai 20.mai 27.mai 03.jun Jenter 2008 og yngre 250 m Kristin Hodne Otra IL 1 1 1 1 4 Malin Uleberg Skarstein Otra IL 1 1

Detaljer

Etterkommere av Gunder Nilsen

Etterkommere av Gunder Nilsen Etterkommere av Gunder Nilsen Tom Helle Åsveien 17 B 1369 Stabekk Innholdsfortegnelse Etterkommere av Gunder Nilsen Navneregister 1 6 Utskrift fra Legacy Gunder Nilsen [2431] ble født i 1795. Etterkommere

Detaljer

SEPTEMBER. Sürgavere kooli taasavamine. Anno Domini Nr 9 (66) September Olustvere Põhikooli koridorid said uue põrandakatte

SEPTEMBER. Sürgavere kooli taasavamine. Anno Domini Nr 9 (66) September Olustvere Põhikooli koridorid said uue põrandakatte Suure-Jaani linna, Suure-Jaani valla ja Olustvere valla ajaleht Nr 9 (66) September 2005 LEOLE SEPTEMBER Anno Domini 2005 September. Lastel algas kool ja valimisealisi ootab peatselt ees valik: keda usaldada

Detaljer

EETASOFT. Majandustarkvara Eeva DOKUMENTIDE. väljundite näidised

EETASOFT. Majandustarkvara Eeva DOKUMENTIDE. väljundite näidised Majandustarkvara Eeva DOKUMENTIDE väljundite näidised Arve, ostuarve Kassa, pank, avanss Tasumise jälgimine Viivisarvete moodustamine Rahavoo ennustus Hinnakujundused, hinnakirjad Intrastati aruanded EETASOFT

Detaljer

Krinsrenn Skiskyting Hyttehola

Krinsrenn Skiskyting Hyttehola Hyttehola 06.03.206 J0 Nybeg og yngre Nikoline Frøysa Hellebostad Sunnylven IL 8 0:59,0 Johanne Ramsli GjethammerVolda Turn og IL - Allidrettsl 2 3:34,0 3 (2-) Ronja Haughovd Stårheim IL 3 3:29,0 Konstanse

Detaljer

Resultater. Norgesmesterskapet i Stup AdO arena, Bergen, Herrer, 1 meter, Forsøk

Resultater. Norgesmesterskapet i Stup AdO arena, Bergen, Herrer, 1 meter, Forsøk AdO arena, Bergen, 10.03.17 Herrer, 1 meter, Forsøk 1. Daniel Jensen Stupklubben SPINN 476,00 Q 2. Espen Valheim Bergen Stupeklubb 456,40 Q 3. Eirik Valheim Stavanger Stupe Club 440,25 Q 4. Ulrik Evensen

Detaljer

TALLINNA TALVISED U16 JA U18 MEISTRIVÕISTLUSED ,Tallinn, Lasnamäe KJH. 1.päev

TALLINNA TALVISED U16 JA U18 MEISTRIVÕISTLUSED ,Tallinn, Lasnamäe KJH. 1.päev TALLINNA TALVISED U16 JA U18 MEISTRIVÕISTLUSED 07.02-08-02.2017,Tallinn, Lasnamäe KJH 1.päev M U18 60m 1. Mark Heidmets 23.10.2001 SK Elite Sport 7,41 7,37 2. Lukas Lessel 23.12.2000 SK Elite Sport 7,40

Detaljer

SSF-cup Førde. Offisiell resultatliste. SSF cup Førde J 8 år. G 8 år. J 9 år. G 9 år. J 10 år

SSF-cup Førde. Offisiell resultatliste. SSF cup Førde J 8 år. G 8 år. J 9 år. G 9 år. J 10 år SSF cup Førde 2.03.207 J 8 år Frøysland, Ida 0 Henden, Konstanse Eid IL 9 Lundekvam, Elise Gaular IL 6 Ringstad, Jenny Ask 8 Trøsken, Kornelia Markane IL 7 G 8 år Borkamo, Andreas Gaular IL 3 Grimeland,

Detaljer