DETAILJOONISED Terassõrestikuga siseseinad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETAILJOONISED Terassõrestikuga siseseinad"

Transkript

1 .. A0 (EI0) 07 D. Välisnurk/sisenurk D. Nurk, sisemine/välimine Kinnipahteldatav nurgaliist Nurgaprofiil Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga Max 00 mm Kinnipahteldatav nurgaliist Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga D. Ühendus vastu põrandat D. Ühendus vastu lage, kipslagi Betoon miinimumpaksusega 0 mm ja vähemalt aktuaalse tulepüsivusklassiga Kinnitused sammuga 0000 mm, mm Norgipsi plaat Soojustus välislaetarindi puhul Aurutõke välislaetarindi puhul Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga Kruvikinnitused sammuga max 00 mm laeprofiili/kinnituslati külge või tüüblitega kipsplaatvooderdise külge Tulepüsivus: sein tuleb ehitada korrusvahelaeni/katuseni, vt lk.

2 .. A0 (EI0) 07 D. Ühendus vastu betoonlage D.a Ühendus vastu terasprofiilidest lage pikisuunas Betoon miinimumpaksusega 0 mm ja vähemalt aktuaalse tulepüsivusklassiga Kinnitus sammuga 0000 mm Võimalik kipsplaadist ripplagi D.b Ühendus vastu terasprofiilidest lage ristisuunas D.7 Ühendus vastu kipsplaatidest siseseina D.a Soojustus, mineraalvilla siilud ja ja vinkliga plekkprofiil D.b Plekkprofiil Plekkprofiil, mis hoiab mineraalvilla siilusid Kinnitus sammuga 0000 mm Tulepüsivus: ei vasta tulepüsivusklassile A 0 (EI0)., mm Norgipsi plaat Mineraalvill 7 db sein: min 0 mm Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga Kruvikinnitused sammuga max 00 mm postiprofiili külge või tüüblitega kipsplaadi külge Tulepüsivus: ristuv sein vähemalt samas tulepüsivusklassis kui projekteeritud sein.

3 .. A0 (EI0) 07 D.8 Ühendus vastu betoonist siseseina D.9 Ühendus vastu kipsiga kaetud siseseina/välisseina Betoon min 0 mm ja vähemalt aktuaalse tulepüsivusklassiga Kinnitused sammuga 0000 mm, mm Norgipsi plaat Mineraalvill 7 db sein: min 0 mm Aurutõke välisseinatarindi puhul Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga Kinnitused sammuga max 00 mm tüüblitega kipsplaatvooderdise või kruvidega postiprofiili külge Min 0 mm vahe Tulepüsivus: ristuv seinatarind vähemalt samas tulepüsivusklassis kui projekteeritud sein. D.0 Ühendus vastu kipsplaatidest välisseina D. Ühendus vastu kandetalasid/-poste, mm Norgipsi plaat Soojustus Aurutõke Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga Kinnitus sammuga 0000 mm Tuuletõke 9 mm Norgips GU-X. Õhuvahe. Välisseina vooderdis Tulepüsivus: välisseina sõrestikupostide paigutamisel nii, nagu on näidatud joonisel, saadakse A 0 sein: Tulepüsivusklass B 0 A 0 sein: tulepüsivusklass B 0. Betoon > seina paksus Kinnitus sammuga 0000 mm

4 .. A0 (EI0) 07 D. Ühendus vastu kandetalasid/-poste ja nende peale Min 0 mm õhuvahe, täidetud mineraalvillaga Kinnitused sammuga 0000 mm

5 .. A0 (EI0) 7 D. Nurk, sisemine/välimine D. Nurk, sisemine/välimine Kinnipahteldatav nurgaliist Nurgaprofiil Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga Max 00 mm Kinnipahteldatav nurgaliist Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga D. Ühendus vastu põrandat D. Ühendus vastu lage, kipslagi 7 db sein: min 0 mm betoon ja vähemalt aktuaalse tulepüsivusklassiga 0 db sein: min 00 mm betoon db sein: min 0 mm betoon Helipidav tihendamine: 7 db sein ei ole vajalik 0 db sein: vuugid täidetakse piki seina ühte poolt > db sein: vuugid täidetakse piki seina mõlemaid pooli Kinnitused sammuga 0000 mm 7 ja 0 db sein:, mm Norgipsi plaat ilma vuugita db sein:, mm Norgipsi plaat min 0 mm vuugiga > db sein:, mm Norgipsi plaat min 0 mm vuugiga Mineraalvill min 0 mm Aurutõke katusetarindi puhul Helipidav tihendamine, Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga Kinnitused sammuga max 00 mm ühelpool vuuki kas kruvidega laeprofiili/kinnituslati külge või tüüblitega kipsplaatlakke Tulepüsivus: sein tuleb ehitada korrusvahelae või katuseni. Vt lk. 7

6 .. A0 (EI0) 7 D. Ühendus vastu betoonlage D.a Ühendus vastu terasprofiilidest lage pikisuunas 7 db sein: min 0 mm betoon ja vähemalt aktuaalse tulepüsivusklassiga 0 db sein: min 00 mm betoon db sein: min 0 mm betoon Helipidav tihendamine, vuugitäitemass pole 7 db seina puhul vajalik Kinnitus sammuga 0000 mm Võimalik kipsplaadist ripplagi D.b Ühendus vastu terasprofiilidest lage ristisuunas D.7 Ühendus vastu siseseina, kipssein 8 D.a Soojustamine, mineraalvilla siilud min 900 mm seinast ja Vinkelservaga plekkprofiil D.b Plekkprofiil Plekkprofiil, mis hoiab mineraalvilla siilusid Helipidav tihendamine, vuugitäitemass pole 7 db seina puhul vajalik Kinnitus sammuga 0000 mm Tulepüsivus: tulepüsivusklass puudub. 7 ja 0 db sein, mm Norgipsi plaat Mineraalvill 7 db sein: min 0 mm Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga Kruvikinnitused sammuga max 00 mm postiprofiili külge või tüüblitega kipsplaadi külge Tulepüsivus: ristuv sein vähemalt samas tulepüsivusklassis kui projekteeritud sein.

7 .. A0 (EI0) 7 D.8 Ühendus vastu siseseina, kipssein D.9 Ühendus vastu betoonist siseseina db sein, mm Norgipsi plaat min 0 mm vuugiga või, mm Norgipsi plaat ilma vuugita Min 0 mm mineraalvill Helipidav tihendamine, Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga Kinnitused max 00 mm kas kruvidega postiprofiili külge või tüüblitega kipsplaatvooderdisele Tulepüsivus: ristuv sein vähemalt samas tulepüsivusklassis kui projekteeritud sein. 7 db sein: min 0 mm betoon ja vähemalt aktuaalse tulepüsivusklassiga 0 db sein: min 00 mm betoon db sein: min 0 mm betooni Kinnitused sammuga 0000 mm Helipidav tihendamine, 7 db sein pole vajalik 0 db sein: vuugid täidetakse piki seina ühte poolt 8 db sein: vuugid täidetakse piki seina mõlemaid pooli D.0 Ühendus vastu kipsplaatidest välisseina D. Ühendus vastu kandetalasid/-poste 7 ja 0 db sein:, mm Norgipsi plaat ilma vuugita db sein:, mm Norgipsi plaat min 0 mm vuugiga 8 db sein:, mm Norgipsi plaat min 0 mm vuugiga Mineraalvill min 0 mm Aurutõke välisseinatarindi puhul Helipidav tihendamine, Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga Kinnitused sammuga max 00 mm kas kruvidega postiprofiili külge või tüüblitega kipsplaatvooderdisele Min 0 mm vahe Tulepüsivus: ristuv seinatarind aktuaalse tulepüsivusklassiga. ja 0 db sein:, mm Norgipsi plaat ilma vuugita db sein:, mm Norgipsi plaat min 0 mm vuugiga 8 db sein:, mm Norgipsi plaat min 0 mm vuugiga Soojustus Aurutõke Helipidav tihendamine, Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga Kinnitused sammuga 0000 mm ühelpool vuuki Tuuletõke 9 mm Norgips GU-X. Õhuvahe. Välisvooderdis Tulepüsivus: joonisel näidatud paigaldusega välisvooderdis annab tulemuseks tulepüsivusklassi B 0 (EI0). 9

8 .. A0 (EI0) 7 D. Ühendus vastu kandetalasid/-poste D. Ühendus vastu kandetalasid/-poste 7 db sein vastu paksemat betooni 0 db sein: betoon min 0 mm või vähemalt sama paks kui sein Helipidav tihendamine, vuugitäitemass pole 7 db seina puhul vajalik 0 db sein: vuugid täidetakse piki seina ühte poolt 8 db sein: vuugid täidetakse piki seina mõlemaid pooli Min 0 mm vahe, täidetud mineraalvillaga Helipidav tihendamine, vuugitäitemass pole 7 db seina puhul vajalik Kinnitused sammuga 0000 mm 0

9 .. ja D/. Nurk, sisemine/välimine (EI0EI90).. A0A90 0 D/. Ühendus vastu põrandat Kinnipahteldatav nurgaliist Nurgaprofiil Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga Max 00 mm D/. Ühendus vastu kipslage Min 0 mm betoon Min 0 mm vuuk, täidetud mineraalvillaga. Pole vajalik, kui betoon on 0 mm või paksem Helipidav tihendamine, vuugitäitemass Kinnitus sammuga 0000 mm D/. Ühendus vastu betoonlage Min 0 mm betoon, mm Norgipsi plaat Mineraalvill min 0 mm Helipidav tihendamine, vuugitäitemass Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga Kinnitus sammuga 0000 mm Min 0 mm betoon Helipidav tihendamine, vuugitäitemass Kinnitused sammuga 0000 mm

10 .. ja (EI0EI90) D/. Ühendus vastu betoonist siseseina.. A0A90 0 D/.7 Ühendus vastu kipsiga kaetud siseseina/välisseina Min 0 mm betoon Min 0 mm vuuk, täidetud mineraalvillaga; vajadus puudub kui betoon on 0 mm Helipidav tihendamine vuugitäitemassiga Kinnitus sammuga 0000 mm D/.8 Ühendus vastu kipsplaatidest välisseina, mm Norgipsi plaat Mineraalvill min 70 mm Nurgaprofiilid Aurutõke välisseina poolel, servad pööratud min 00 mm ristuvale seinale Helipidav tihendamine, Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga Min 0 mm pikivahe Tulepüsivus: ristuv seinatarind asjakohase tulepüsivusklassiga. Ristuv sein vähemalt samas tuleohutus- ja helipidavusklassis kui projekteeritud sein Mineraalvill min 0 mm Nurgaprofiilid Helipidav tihendamine, Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga

11 .. ja (EI0EI90).. A0A90 0 D/.8 Ühendus vastu kipsplaatidest välisseina D/.9 Ühendus vastu kandetalasid/-poste 7, mm Norgipsi plaat Soojustus Aurutõke, pööratud min 00 mm ristuvale seinale Nurgaprofiilid Helipidav tihendamine, Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga Välisseina sõrestikupostid võivad olla vaba paigutusega 7 Tuuletõke 9 mm Norgips GU-X. Õhutusega tühemik. Välisvooderdis Tulepüsivus: saavutatav tulepüsivusklass B 0 (EI 0) D/.0 Ühendus vastu kandetalasid/-poste ja nende peale Betoon min 0 mm või vähemalt sama paks kui sein Helipidav tihendamine, vuugitäitemass Kinnitus sammuga 0000 mm D/. Ühendus vastu kandetalasid/-poste ja nende peale Min 0 mm õhuvahe, täidetud mineraalvillaga Helipidav tihendamine, vuugitäitemass Kinnitus sammuga 0000 mm Min 0 mm õhuvahe, täidetud mineraalvillaga Kinnitus sammuga 0000 mm

12 .. ja D/. Nurk, sisemine/välimine (EI0EI90EI0).. A0A90A0 D/. Ühendus vastu põrandat Kinnipahteldatav nurgaliist Nurgaprofiil Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga Max 00 mm Min 0 mm betoon Min 0 mm vuuk, täidetud mineraalvillaga. Helipidav tihendamine, vuugitäitemass Kinnitused sammuga 0000 mm D/. Ühendus laega, kipslagi/betoon Min 0 mm betoon, mm Norgipsi plaat Mineraalvill min 0 mm Helipidav tihendamine, vuugitäitemass Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga Kinnitus sammuga 0000 mm

13 .. ja (EI0EI90EI0) D/. Ühendus vastu siseseina, kipssein.. A0A90A0 D/. Ühendus vastu betoonist siseseina Min 0 mm betoon Min 0 mm vuuk, täidetud mineraalvillaga Helipidav tihendamine vuugitäitemassiga Kinnitus sammuga 0000 mm D/. Ühendus vastu kipsiga kaetud siseseina/välisseina Ristuv sein vähemalt samas tuleohutus- ja helipidavusklassis kui projekteeritud sein Mineraalvill min 0 mm Nurgaprofiilid Helipidav tihendamine, Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga 7 8, mm Norgipsi plaat Min 0 mm betoon Mineraalvill min 70 mm Aurutõke välisseinatarindi pool, servad pööratud min 00 mm ristuvale seinale Helipidav tihendamine, vuugitäitemass Min 0 mm vahekaugus 7 Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga 8 Kinnitus sammuga

14 .. ja (EI0EI90EI0) D/.7 Ühendus vastu kandetalasid/-poste.. A0A90A0 D/.8 Ühendus vastu kandetalasid/-poste ja nendest mööda Betoon min 0 mm või vähemalt sama paks kui sein Helipidav tihendamine, vuugitäitemass Kinnitused sammuga 0000 mm Min 0 mm õhuvahe, täidetud mineraalvillaga Helipidav tihendamine, vuugitäitemass Kinnitused sammuga 0000 mm D/.9 Ühendus vastu kandetalasid/-poste ja nendest mööda Min 0 mm õhuvahe, täidetud mineraalvillaga Kinnitused sammuga 0000 mm

15 ja 8 A0A0 (EI0EI0) 0 D7/8. Välisnurk D7/8. Sisenurk Kinnipahteldatav nurgaliist Max 00 mm Nurgaprofiilid Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga Max 00 mm D7/8. Ühendus vastu põrandat D7/8. Ühendus vastu lage, kipslagi D7/8. Ühendus vastu betoonlage db sein: min 0 mm betoon Kinnitused sammuga 0000 mm Tulepüsivus: korrusvahelagi vähemalt samas tulepüsivusklassis kui projekteeritud sein., mm Norgipsi plaat Soojustus välislaetarindi puhul Aurutõke välislaetarindi puhul Kinnitused sammuga 00 mm kruvidega laeprofiili/ kinnituslati külge või tüüblitega kipslakke Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga Tulepüsivus: tulepüsivuskvalifikatsiooniga sein tuleb ehitada korrusvahelaeni. Vt lk. db sein: min 0 mm betoon Kinnitused sammuga 0000 mm Võimalik kipsplaadist ripplagi Tulepüsivus: korrusvahelagi/katus vähemalt samas tulepüsivusklassis kui projekteeritud sein. 7

16 ja 8 A0A0 (EI0EI0) 0 D7/8. Ühendus vastu kandetalasid/-poste db sein: betoon min 0 mm või vähemalt sama paks kui sein Kinnitused sammuga 0000 mm D7/8.7 Ühendus vastu kandetalasid/-poste ja nende peale A0 sein min 0 mm õhuvahe, täidetud mineraalvillaga Kinnitused sammuga 0000 mm 8

17 UKSEDETAILID, ÜLDTEAVE UKSED Järgnevates uksedetailides käsitleme ainult puitlengidega uksi. Lähtutud on ukse omadustest. Uksedetailides käsitletakse niisiis ukselengi ja seina ühendamist nõnda, et püsiksid ukse tuleohutus- ja helipidavusomadused. Heliisolatsioon Uksed ja muud avaused halvendavad katkestustena seina helipidavust. Tulemus oleneb seina ja ukse helipidavusklassist, samuti seina- ja uksepinna suhtest. Tabel pakub ülevaate, milliseid tulemusi võib uste puhul oodata. Kasutades ilma helipidavuseta uksi, võib seina helipidavus kahaneda rohkem kui db. Tabel sisaldab ainult kuni db seinu, sest harilikult ei ole parema helipidavusega seintesse uste paigaldamine aktuaalne. Ukse detailjoonised, ülevaade Ukse tulepüsivusklass Põhimõte 0 minutit 0 minutit 0 minutit Ukse helipidavusklass ilma db ilma db 0 db db ilma db 0 db db 0 db klas- sita klassita klassita Puitlengid T.0 T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T.0 T. T. T. T.0 T. T. T.0 Ustega seinad, ootuspärane tulemus R w db Sein R W db Tulemus R W db ukse/seina pinnasuhte puhul - Uks db % % % Postiprofiilide paigutus Ukselengide ümber tuleb sõrestik paigalda nii, et kipsplaatide pealmise, nähtava kihi liitekoht jääks ukseava kohale. Tuleks vältida ukseavaga samal joonel olevaid liitekohti. Kui liitekoha vältimine ukseavaga samal joonel ei õnnestu, tuleb liitekoha all kasutada ühendusplaati, nii nagu on näidatud allpool oleval skeemil. Rasked uksed, ripplagi Raske, ilma sulgurita uks võib põhjustada löögi, mis kandub vibratsioonidena edasi ripplaele. Seetõttu on soovitav sein näiteks tugevdusprofiilide vms abil jäigemaks teha. 00 mm 00 mm 00 mm 00 mm Alternatiivne liitekoha paigutus ühendusplaadil Liitekoha ideaalne paigutus ukse kohal Postiprofiilid paigutatakse nõnda, et plaatide liitekoht jääb ukseava kohale. Varuvõimalusena kasutatakse kipsi all ühendusplaati, nagu on näidatud ülaloleval joonisel. Seina jäigastamine tugevdusprofiili või muu seesugusega ukselehe vastasküljelt 9

18 UKSEDETAILID, ÜLDTEAVE Teraslengide paigaldus Teraslengide paigaldamine terassõrestikseina on põhimõtteliselt samasugune nagu puitlengide puhul (vt püstlõiget allpool), ainult et profiilisisese või -välise tugevdusprussi asemel kasutatakse alati spetsiaalseid tugevdusprofiile. Vahel võivad tootja juhendid erineda ehituspõhimõtetest, mida kujutab alljärgnev püstlõige. Sellisel juhul tuleb alati järgida tootja juhendeid, sest need võivad olla määrava tähtsusega ettenähtud tuleohutus- ja/või helipidavusomaduste saavutamisel ukse ja seina koosluses. T.0 Puitlengid, püstlõige A A. Teraslengid Teraslenge on saadaval väga mitmesuguseid. Seetõttu ei anna me teraslengide kohta üksikasjalikke lahendusi, vaid viitame tootja paigaldusjuhendile. Tootja juhendit tuleb igal juhul järgida, et tagada ettenähtud omadused seoses valmistarindi tulepüsivuse ja helipidavusega. Puitlengid Puitlengide kasutamisel oleneb kinnitusviisi valik muu hulgas ukse poolt seinale mõjuvast koormusest. Kui tuleohutuskvalifikatsiooniga uksel on kaasas tootja erilised paigaldusjuhendid, tuleb neid alati järgida. Tugevdusprussi kasutamine selliselt nagu paremal toodud joonistel, ei oma seina/ukse tulepüsivusklassi seisukohast mingit tähtsust. Tavapärane koormus Võib kasutada tavalist prussiga tugevdatud postiprofiili. Kui kasutatakse tavalist postiprofiili sisemise või välise tugevdusprussiga, peab pruss alati ulatuma põrandast laeni. Võib kasutada tugevdusprofiile. Suur koormus Peab kasutama tugevdusprofiili või muud küllaldaselt tugevat lahendust. Puitlengid, lõige A-A T.0 Puitleng profiilipealse tugevdusprussiga Tavaline postiprofiil Tugevduspruss paigaldatud profiili peale Vahe kiiludele ja tihendusele T.0 Puitleng profiilisisese tugevdusprussiga Tavaline postiprofiil Tugevduspruss paigaldatud profiili peale Vahe kiiludele ja tihendusele db+-postiprofiil koos lengitugevdusprussi või tugevdusprofiiliga. Kinnitatakse põranda (vajaduse korral ka lae) juures metallnurgaga Leng Sõrestikuvöö on kinnitatud ja painutatud vastu tugevdusprofiili või prussiga tugevdatud postiprofiili db+-postiprofiilid teljevahega c/c 00 mm Joonised Kui detailjoonistel on lihtsuse mõttes näidatud ainult tugevdusprofiile, võib samuti kasutada lahendust profiilisisese või -välise prussiga. Kui joonisel viidatakse tihendusele ja liistudele, on need olulised tuleohutuse ja helipidavuse seisukohast, kuid loomulikult võib neid kasutada mis tahes ukse puhul. T.0 Puitleng tugevdusprofiiliga Tugevdusprofiil Puitleng Vahe kiiludele ja tihendusele 0

19 UKSEDETAILID, PUITLENGID T. Puitlengi ühendus, lihtuks T. Puitlengi ühendamine, lihtuks Tulepüsivus 0 min klassifikatsioonita Ukseliist Tulepüsivus 0 min klassifikatsioonita Mineraalvill Ukseliist 0 min klassifikatsioonita T. Puitlengi ühendamine, lihtuks T. Puitlengi ühendamine, lihtuks Tulepüsivus 0-0 min db Mineraalvill Vuugitäitemass Ukseliist Tulepüsivus 0 min 0 db 0 min 00 db Vuugitäitemass põhjatihendiga Uks > db, 0 mm vuuk Mineraalvill Servaplekk KS Katteliistu korral puudub vajadus T. Puitlengi ühendamine, lihtuks/kahekordne uks T. Puitlengi ühendamine, kahekordne uks Tulepüsivus 0 min db 0 min db 0 db ) tk, db uks ) tk, db ust Vuugitäide põhjatihendiga Max 0 mm vuuk Topitud mineraalvill Servaplekk KS, katteliistu korral puudub vajadus Tulepüsivus 0 min db 0 db ) tk, db ust ) tk, db ust Vuugitäide põhjatihendiga. Max 0 mm vuuk Ühest küljest kinnitatud katteliist või vahelaud Topitud mineraalvill Servaplekk KS. Katteliistu korral puudub vajadus

GARAAŽIUKSED GARAGEDEUREN GARAAŽIUKSED KATALOOG

GARAAŽIUKSED GARAGEDEUREN GARAAŽIUKSED KATALOOG GARAAŽIUKSED GARAAŽIUKSED GARAGEDEUREN KATALOOG 2016 1 GARAAŽIUKSED seeria Wayne Dalton Wayne Dalton 9100 Comfort... 4-5 Wayne Dalton 9600 Classic... 6-7 seeria KRONway KRONway K-4 Thermo Plus... 8-9

Detaljer

RT K et. RT/KH et. FINNFOAMI ISOLEERPLAADID Finnfoam Oy. Finnfoam Oy CAD

RT K et. RT/KH et. FINNFOAMI ISOLEERPLAADID Finnfoam Oy. Finnfoam Oy CAD CAD www.rakennustieto.fi/rt-cad Detsember 2005 Kehtib jaanuarini 2009 1 (6) polüstüreen vahtplastist isoleermaterjalid RT K-37080 et RT/KH 375.2-37080 et 27.14 Talo 2000 FINNFOAMI ISOLEERPLAADID Finnfoam

Detaljer

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

TOIMIVUSDEKLARATSIOON ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON kooskõlas lisaga III määrusest (EL) nr 305/2011 (Ehitustoodete määrus) Hilti tulekindel vaht CFS-F FX Nr Hilti CFS 0843-CPD-0100 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Detaljer

FIBO KORRALIK KORSTEN

FIBO KORRALIK KORSTEN KORRALIK KORSTEN FIBO KORRALIK KORSTEN maxit Estonia AS on pakkunud kvaliteetseid korstnasüsteeme Eesti turul juba 10 aastat. Euroopas on FIBOtüüpi korstnaid toodetud ja paigaldatud üle 30 aasta LECA kaubamärgi

Detaljer

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1)

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1) Kompleksarvud Imaginaarühik Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil x 0. Et oleks võimalik lahendada iga ruutvõrrandit, on kasutusele võetud imaginaarühik,

Detaljer

Rockwooli kivivill KROHVITUD VÄLISSEINTE SOOJUSTUS. PAIGALDAMINE T U L E K I N D E L S O O J U S T U S

Rockwooli kivivill KROHVITUD VÄLISSEINTE SOOJUSTUS. PAIGALDAMINE T U L E K I N D E L S O O J U S T U S Rockwooli kivivill KROHVITUD VÄLISSEINTE SOOJUSTUS. PAIGALDAMINE T U L E K I N D E L S O O J U S T U S Rockwooli isolatsioonitooteid on valmistatud soojust ja heli isoleerivast, tulekindlast ning vett

Detaljer

KASVUHOONE STRONG LIGHT

KASVUHOONE STRONG LIGHT KASVUHOONE STRONG LIGHT 2,1m 3,0m min 4m ! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni juhendist ja ohutusjuhistest Kasutusjuhend Enne kasutamist tuleb kasvuhoone vastavalt paigaldusjuhendile

Detaljer

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Detaljer

Tehnilised andmed TEHNILINE KATALOOG

Tehnilised andmed TEHNILINE KATALOOG Tehnilised andmed 5 2008 TEHNILINE KATALOOG Sisukord PURMO 3 Paneelradiaatorid ÜLDIST / GARANTII TINGIMUSED 4 PURMO COMPACT 5 Tehnilised andmed ja radiaatoritüübid 5 Ühendused ja paigaldusmõõdud 6 Soojusväljastuse

Detaljer

Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat

Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus Käsiraamat Sisukord Autor: Priit Tuuna Toimetaja: Evelin Kivimaa Keel ja korrektuur: Liina Smolin Kujundus: www.arteverumstudio.com

Detaljer

KATUSEKATTED JA MEMBRAANID VÄÄRTUSI KAITSEV KATUSEKATE. Meie lahendused tagavad lihtsa ehitusprotsessi ja katuse, mis on vastupidav loodusjõudele.

KATUSEKATTED JA MEMBRAANID VÄÄRTUSI KAITSEV KATUSEKATE. Meie lahendused tagavad lihtsa ehitusprotsessi ja katuse, mis on vastupidav loodusjõudele. KATUSEKATTED JA MEMBRAANID VÄÄRTUSI KAITSEV KATUSEKATE Meie lahendused tagavad lihtsa ehitusprotsessi ja katuse, mis on vastupidav loodusjõudele. Protan kaitseb väärtusi Protan on Norra tööstuskontsern,

Detaljer

Kasutusjuhend + SELGITUSED TOOTE ÜLEANDMISE KOHTA... LEHEKÜLG 3 "Originaalkasutusjuhendi tõlge"

Kasutusjuhend + SELGITUSED TOOTE ÜLEANDMISE KOHTA... LEHEKÜLG 3 Originaalkasutusjuhendi tõlge Kasutusjuhend + SELGITUSED TOOTE ÜLEANDMISE KOHTA... LEHEKÜLG 3 "Originaalkasutusjuhendi tõlge" Nr. 99 244..80F.0 EUROTOP 1251 A (Mudel SK 244 : +.. 01001) Vaaluti Teie Ihre / masinanumber Your / Votre

Detaljer

NÄIDE. Tallinna Tehnikaülikool Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut

NÄIDE. Tallinna Tehnikaülikool Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut Tallinna Tehnikaülikool Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut AAR0030 Sessejuhatus Robotitehnikasse Kodutöö Tööstusroboti Kinemaatika ja Juhtimine Mitsubishi RV-3S Koostanud: Sergei Astapov 0987

Detaljer

User Guide. Eesti. Nasal Pillows System

User Guide. Eesti. Nasal Pillows System User Guide Eesti Nasal Pillows System Fitting / Tillpassning / Tilpasning / Tilpasning / Sovittaminen / Paigaldamine 1 2 3 Adjustment / Justering / Justering / Justering / Säätäminen / Kohendamine Removal

Detaljer

U. Kallavus MATERJALIDE UURIMISMEETODID I 3 - VALGUSMIKROSKOOPIA KUJUTIS

U. Kallavus MATERJALIDE UURIMISMEETODID I 3 - VALGUSMIKROSKOOPIA KUJUTIS 1 KUJUTIS Kui inimene lähendab mingit eset oma silmadele, siis tekib tema ajus pidevalt suurenev kujutis kuni kauguseni 25 cm, mida nimetatakse I PARIMA NÄGEMISE KAUGUSEKS. Parima nägemise kaugus cm on

Detaljer

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend USER S MANUAL SISUKORD Üldinfo.... 2 Kasutusjuhendi eesmärk.... 2 Tootja ja seadme identifitseerimine.... 3 Informatsioon ohutuse kohta.... 3 Ohutusnõuded... 3 Turvavarustus.... 4 Ohutussignaalid.... 5

Detaljer

FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi

FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi määrustik 11. väljaanne, kehtiv alates 1. jaanuarist 2014 Muudatused kehtivad alates 1. jaanuarist 2017 Printed in Switzerland Copyright 2017 Fédération

Detaljer

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Montelukast Portfarma 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Täiskasvanutele ja alates 15-aastastele noorukitele Montelukast Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt

Detaljer

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd Eksami käigus tuleb teostada erinevaid administreerimise alaseid operatsioone. Mõned neist on lihtsamad ja mõned keerukamad. Operatsioone teostage /root kaustas ja juurkasutaja õigustes, kui pole öeldud

Detaljer

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend USER S MANUAL SISUKORD Üldinfo.... 2 Kasutusjuhendi eesmärk.... 2 Tootja ja seadme identifitseerimine.... 3 Informatsioon ohutuse kohta.... 3 Ohutusnõuded... 3 Turvavarustus.... 4 Ohutussignaalid.... 5

Detaljer

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE. Montelukast Orion, 10 mg tabletid Montelukast Täiskasvanutele ja noorukitele alates 15 aasta vanusest

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE. Montelukast Orion, 10 mg tabletid Montelukast Täiskasvanutele ja noorukitele alates 15 aasta vanusest PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Montelukast Orion, 10 mg tabletid Montelukast Täiskasvanutele ja noorukitele alates 15 aasta vanusest Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke

Detaljer

ECO601 KASUTUSJUHEND ME04

ECO601 KASUTUSJUHEND ME04 RAK 72.4 9.11.2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # ECO601 KASUTUSJUHEND ME04 TUTVUSTUS ECO601 on mõeldud maja kütte- ja valvesüsteemide lihtsaks juhtimiseks. Seadet saab juhtida koha pealt kasutades juhtnuppu või

Detaljer

KASUTUSJUHEND PRESTIGE-S SERIES

KASUTUSJUHEND PRESTIGE-S SERIES KASUTUSJUHEND PRESTIGE-S SERIES Kasutusjuhend Kasutusjuhendi originaali tõlge 0077-00 / et / 0.009 PRESTIGE 990-S DYNAMIC POWER CLIMATRONIC PRESTIGE 00-S DYNAMIC POWER CLIMATRONIC PLUS 6607 / 0! EN 60335--7:003+A:009

Detaljer

Originaalkäitusjuhend (ET)

Originaalkäitusjuhend (ET) Originaalkäitusjuhend (ET) ATR 60 C Seeria-nr 1805494- ATR 68 C Seeria-nr 1805519- Honda GX100 Book ID: EG-Kon for mi täts er klä rung EY-vaa ti mus ten mu kai su us va kuu tus / EU-Sams vars er klæ ring

Detaljer

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus Tallinn, 2010 sisukord Sissejuhatus 3 ÕPPEKAASUSED Piip ja Tuut Mängumajad 4 Võrumaa turismiarengu strateegia 6 Elisa Eesti 8 Enics

Detaljer

/ÛVEFQFTVNBTJO FU,BTVUVTKVIFOE SPV50E00SK

/ÛVEFQFTVNBTJO FU,BTVUVTKVIFOE SPV50E00SK SPV50E00SK Sisukord Ohutusnõuanded.................. 4 Enne seadme kasutuselevõtmist..... 4 Tarnimisel...................... 4 Installeerimisel.................. 4 Igapäevases kasutuses............ 4

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING FOR LIFE MONTERINGSVEJLEDNING ASENNUSOHJE MONTAAŽIJUHEND

MONTERINGSVEILEDNING FOR LIFE MONTERINGSVEJLEDNING ASENNUSOHJE MONTAAŽIJUHEND E-240 GBS E-340 GBS E-440 GBS E-640 GBS S-240 GBS S-340 GBS S-440 GBS S-640 GBS Gratis nedlasting Gratis download Lataa ilmaiseksi Tasuta Allalaadimine MONTERINGSVEILEDNING MONTERINGSVEJLEDNING ASENNUSOHJE

Detaljer

ABIKS ALUSTAVALE MESINIKULE

ABIKS ALUSTAVALE MESINIKULE Aivo Sildnik ABIKS ALUSTAVALE MESINIKULE Eesti Mesinike Liit Aivo Sildnik ABIKS ALUSTAVALE MESINIKULE Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames. Autor: Aivo Sildnik Toimetaja

Detaljer

Reoveekanalisatsioon. Eluks vajalikud ühendused

Reoveekanalisatsioon. Eluks vajalikud ühendused Reoveekanalisatsioon Eluks vajalikud ühendused Hea klient, Tere tulemast tutvuma reoveekanalisatsiooni torustikke käsitleva brošüüriga. Käesolevas trükises vaatleme ainult hooneväliseid isevoolseid kanalisatsioonitorustikke.

Detaljer

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik 1. Interneti- ja kõnepaketid 1.1. Ärikliendi Internet teenus on mittemüüdav 1.1.1. kuutasu 1.1.1.1. kiirus kuni 2 Mbit/s / 2 Mbit/s 78,85 94,62 /kuu 1.1.1.2. kiirus kuni 4 Mbit/s / 4 Mbit/s 142,85 171,42

Detaljer

Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse!

Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse! Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse! Estisk versjon Sissejuhatus Teretulemast töövõtjana Norrasse. Siin on kindlasti paljud asjad teistmoodi, kui teie kodumaal. Võibolla olete juba natuke Norra ehitusalal

Detaljer

3M Eesti. Tööstusteibid ja -liimid. Teipide ja liimide. tootekataloog

3M Eesti. Tööstusteibid ja -liimid. Teipide ja liimide. tootekataloog 3M Eesti Tööstusteibid ja -liimid Teipide ja liimide tootekataloog 2013 Sisukord Kahepoolsed teibid 3 Ühepoolsed teibid 12 Erimaterjalid 30 Struktuurliimid 32 Kuumliimid 41 Aerosoolliimid 44 Lahustibaasilised

Detaljer

Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine

Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakond ja Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine Uuringu lõpparuanne Maris

Detaljer

STIHL MS 170, 180 Kasutusjuhend

STIHL MS 170, 180 Kasutusjuhend STIH) STIHL MS 170, 180 Kasutusjuhend Sisukord BA_SE_094_002_52_16.fm Trükitud kloorita pleegitatud paberile. Trükivärvid sisaldavad taimseid õlisid. Paberit on võimalik taasväärtustada. ANDREAS STIHL

Detaljer

KASUTUSJUHEND OPEN SUN 1050

KASUTUSJUHEND OPEN SUN 1050 KASUTUSJUHEND OPEN SUN 050 Kasutusjuhend 0066-00- / et / 03.007 OPEN SUN 050 ULTRA POWER 0750 / 0 53 / JK-Global Service GmbH Rottbitzer Straße 69 53604 Bad Honnef (Rottbitze) GERMANY +49 (0) 4 / 88-86

Detaljer

Kuni 100 kw kütteseadmed Kondensatsioonitüüpi katlad Boilerid Päikesekollektorid Soojuspumbad Tahkekütusega töötavad katlad

Kuni 100 kw kütteseadmed Kondensatsioonitüüpi katlad Boilerid Päikesekollektorid Soojuspumbad Tahkekütusega töötavad katlad Buderus Kataloog Alates.04 27 Kuni 100 kw kütteseadmed Kondensatsioonitüüpi katlad Boilerid Päikesekollektorid Soojuspumbad Tahkekütusega töötavad katlad www.buderus.ee Paigaldamine Kütus Võimsusvahemik

Detaljer

GLBT-inimeste ebavõrdne kohtlemine Eestis Uuringu lõpparuanne

GLBT-inimeste ebavõrdne kohtlemine Eestis Uuringu lõpparuanne Uurimus on teostatud võrdsete võimaluste aasta raames Euroopa Komisjoni toel ning Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakonna tellimusel. Materjal kajastab autori

Detaljer

OHUTUSKAART MORBELA OÜ TÄNASSILMA TEE 13 SAKU VALD HARJUMAA

OHUTUSKAART MORBELA OÜ TÄNASSILMA TEE 13 SAKU VALD HARJUMAA Lehekülg 1 of (millestki?) 10 OHUTUSKAART MORBELA OÜ TÄNASSILMA TEE 13 SAKU VALD HARJUMAA ALAPUNKT (-JAOTUS) 1 PRODUKT JA KOMPANII IDENTIFIKATSIOON Käesolev (kemikaali) ohutuskaart vastab ülaltoodud läbivaatamise

Detaljer

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht Rahutegija NR 31 JUUNI 2014 Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. (Mt 5:9) Seitse pilku tänule Nii Vanas kui ka Uues Testamendis räägitakse

Detaljer

Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Üks Jumal, üks usk, üks armastus.

Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Üks Jumal, üks usk, üks armastus. Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Nr. 1 Jaanuar 1939 a. VII aastakäik. V äl j aan d j a: Katoliku Kirik Eestis Tallinn, Munga 4 4. Vastut. toimetaja : Dr. Friedrich Lange, Tartu, Päeva

Detaljer

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend USER S MANUAL SISUKORD Üldinfo.... 2 i eesmärk.... 2 Tootja ja seadme identifitseerimine.... 3 Informatsioon ohutuse kohta.... 3 Ohutusnõuded... 3 Turvavarustus.... 4 Ohutussignaalid.... 5 Tehniline informatsioon....

Detaljer

3M Eesti Tööstusteibid ja -liimid. Teipide ja liimide. tootekataloog

3M Eesti Tööstusteibid ja -liimid. Teipide ja liimide. tootekataloog 3M Eesti Tööstusteibid ja -liimid Teipide ja liimide tootekataloog 2013 Sisukord Kahepoolsed teibid 3 Ühepoolsed teibid 12 Erimaterjalid 30 Struktuurliimid 32 Kuumliimid 41 Aerosoolliimid 44 Lahustibaasilised

Detaljer

Kõik piletid internetist 5% soodsamad! Lisanduvad soodustused: lastele, õpilastele, pensionäridele ja gruppidele

Kõik piletid internetist 5% soodsamad! Lisanduvad soodustused: lastele, õpilastele, pensionäridele ja gruppidele Kõik piletid internetist 5% soodsamad! Lisanduvad soodustused: lastele, õpilastele, pensionäridele ja gruppidele www.ecolines.net ECOLINES firmast: Oleme olnud rahvusvaheliste vedude turul alates 1997

Detaljer

KASUTUSJUHEND INSPIRATION SERIES

KASUTUSJUHEND INSPIRATION SERIES KASUTUSJUHEND INSPIRATION SERIES Kasutusjuhend 1004235-00A / et / 06.2008 Inspiration 400 Super Power Inspiration 400 Twin Power Inspiration 400 Turbo Power Inspiration 450 Super Power Inspiration 450

Detaljer

EHITUSKONSTRUKTSIOONIDE PROJEKTEERIMISE ALUSED

EHITUSKONSTRUKTSIOONIDE PROJEKTEERIMISE ALUSED EHITUSKONSTRUKTSIOONIDE PROJEKTEERIMISE ALUSED Kalju Loorits Ivar Talvik Tallinn 2007 2 Eurokoodeksite programmi tagapõhi 1975 aastal alustas Euroopa Ühenduse Komisjon, toetudes riikide vahelisele lepingule

Detaljer

Tartu Ülikool. Filosoofiateaduskond. Semiootika osakond. Marit Hansen

Tartu Ülikool. Filosoofiateaduskond. Semiootika osakond. Marit Hansen Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond Semiootika osakond Marit Hansen REAALIDE TÕLKIMINE NORRA KEELEST EESTI KEELDE KETIL BJØRNSTAD ROMAANI MUUSIKALE NÄITEL Bakalaureusetöö Juhendajad: Terje Loogus, Anu Laanemets

Detaljer

Eksperimentaalfüüsika konspekt

Eksperimentaalfüüsika konspekt Eksperimentaalfüüsika konspekt 04.03.011 Koostanud: Tõnu Laas 1 Arvutustehnika rakendamine mõõtmistel...3 1.1. Analoog-digitaalmuundurid. Digitaal-analoogmuundurid...3 1.. Koodid...4 1.3. Diskreetimine...6

Detaljer

Magnet. Füüsika 11.klassile

Magnet. Füüsika 11.klassile Magnet Füüsika 11.klassile Hans Christian Oersted Taani füüsik ja keemik, Sünnikoht Rudkobing Füüsikaprofessor. Ehitas esimese termoelektrilise patarei. 1825 kasutas esimesena alumiiniumi eraldamiseks

Detaljer

Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT

Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT Hea lugeja, Riigi siseelu ei ole tänapäeva demokraatia tingimustes võimalik korraldada ilma kodanike aktiivse osaluseta. Oleme juba kümme aastat Eestit üles ehitanud, kuid

Detaljer

EESTI LCD TELER JUHISED 0516MTH-VT-VT

EESTI LCD TELER JUHISED 0516MTH-VT-VT EESTI LCD TELER JUHISED 0516MTH-VT-VT Lugupeetud klient Antud seade on kooskõlas kehtivate Euroopa direktiivide ja standarditega elektromagnetiliste ühilduvuse ja elktri ohutusega. Tootja Euroopa esindaja:

Detaljer

06/2009. Komplektalajaamad HEKA

06/2009. Komplektalajaamad HEKA Komplektalajaamad HEKA HEKA komplektalajaamad on tüüpkatsetatud tehasetootelised alajaamad, mis koosnevad kaitsekestas paiknevatest trafodest, madalpinge- ja kõrgepingejaotlast, ühendustest ja abiseadmetest.

Detaljer

KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL. Otepääl detsembril 2008

KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL. Otepääl detsembril 2008 KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL Otepääl 11.-12. detsembril 2008 Kohalviibijad KHNi liikmed: Teised osalejad: Juhatas: Protokollis: Märt Rask, Riigikohtu esimees, kohtute

Detaljer

Dünaamika käsitleb liikumist põhjuslikus seoses liikumist esilekutsuvate jõududega. Dünaamika ja üldisemalt mehaanika põhimõisted on

Dünaamika käsitleb liikumist põhjuslikus seoses liikumist esilekutsuvate jõududega. Dünaamika ja üldisemalt mehaanika põhimõisted on 4 LIIKUMISE PÕHJUSED 41 Jõud Dünaamika käsitleb liikumist põhjuslikus seoses liikumist esilekutsuvate jõududea Dünaamika ja üldisemalt mehaanika põhimõisted on jõud mass liikumishulk ehk impulss (kulliikumise

Detaljer

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames MESINIK MESINDUSE INFOLEHT nr 5 (85), oktoober 2014 EMLi üldkoosoleku kutse Mesinike sügiseste teabepäevade kava Tõnu Talvi. Karukahjude hüvitamine Maire Valtin. Õppereis Poola Aleksander Kilk. Norra-reisi

Detaljer

اقرأ EESTI MOSLEMITE KUUKIRI DETSEMBER 2012 / MUHARRAM - SAFAR 1434

اقرأ EESTI MOSLEMITE KUUKIRI DETSEMBER 2012 / MUHARRAM - SAFAR 1434 اقرأ EESTI MOSLEMITE KUUKIRI NR 39 DETSEMBER 2012 / MUHARRAM - SAFAR 1434 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته Selle kuu peateemaks on hügieen. Kordame kõike seda, mida iga moslem peaks teadma rituaalsest puhastumisest

Detaljer

Füüsikaline maailmapilt (II osa)

Füüsikaline maailmapilt (II osa) Füüsikaline maailmapilt (II osa) Sissejuhatus... 2 3. Vastastikmõjud... 2 3.1. Gravitatsiooniline vastastikmõju... 3 3.2. Elektromagnetiline vastastikmõju... 4 3.3. Tugev ja nõrk vastastikmõju... 8 4.

Detaljer

3 Madalpingevõrgud. 3.1 Elektrivarustus madalpingel Põhimõisted

3 Madalpingevõrgud. 3.1 Elektrivarustus madalpingel Põhimõisted 3 Madalpingevõrgud Elektrit tarbitakse valdavalt madalpingel. Kuigi jaotusvõrkude ehituse ja käidu probleemid seonduvad enamasti kõrgepingega, peavad ala spetsialistid tundma ka madalpingevõrkude ja -paigaldiste

Detaljer

Küttesüsteemid eramutes

Küttesüsteemid eramutes Küttesüsteemid eramutes See on sinu teejuht eramajade ringluspumpadele Grundfos PAIGALDAJA KÄSIRAAMAT 4. väljaanne Käsiraamat koosneb järgmistest osadest: Rakendused Pumbavalik Lisavarustus Teooria Nõuanded

Detaljer

TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER maa ja mere taga. Arstitudengite elu laias. maailmas & teised jutud

TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER maa ja mere taga. Arstitudengite elu laias. maailmas & teised jutud CURARE 1 TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER 2013 7 maa ja mere taga Arstitudengite elu laias maailmas & teised jutud 2 Tere, hüva lugeja! Seekord on meil teie jaoks

Detaljer

Elmar-Johannes Truu. kogu juhatusse Elmar Truu (esimees), Anne-Ly Nilisk (aseesimees), Pille Lõvend, Aare

Elmar-Johannes Truu. kogu juhatusse Elmar Truu (esimees), Anne-Ly Nilisk (aseesimees), Pille Lõvend, Aare Neljapäev, 29.november 2012 Nr 42 (1073) Aastakoosolekult Neljapäeval kogunes aastakoosolekule Eesti Keskerakonna Pensionäride Kogu aktiiv. Arutluste põhiteemaks olid eakate, puudega inimeste ning lastega

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Pioneering for You Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL et Paigaldus- ja kasutusjuhend 2 535 457-Ed.03 / 2015-11-Wilo Fig. 1a: Fig. 1b: Fig. 1c: Fig. 2a: Fig. 2b: Fig. 3: Fig.

Detaljer

2.osa AdWords i põhitõedkuidas. edukat kampaaniat?

2.osa AdWords i põhitõedkuidas. edukat kampaaniat? AdWords i põhitõed kuidas korraldada edukat kampaaniat? // 1 2.osa AdWords i põhitõedkuidas korraldada edukat kampaaniat? www.wsionline.ee2 AdWords i põhitõed kuidas korraldada edukat kampaaniat? // 2

Detaljer

EE5094. Notebook PC kasutusjuhend

EE5094. Notebook PC kasutusjuhend EE5094 Notebook PC kasutusjuhend Jaanuar 2010 Sisukord Sisukord... 2 Ettevaatusabinõud... 3 Sülearvuti ettevalmistamine... 5 Puuteplaadi kasutamine... 7 Osade tundmine... 8 Parem külg... 8 Vasak külg...10

Detaljer

Selles numbris: ALS seminarist Haapsalus 2010 Tervis neelamisraskustest Saame tuttavaks Jüri Kukk In Memoriam Teated

Selles numbris: ALS seminarist Haapsalus 2010 Tervis neelamisraskustest Saame tuttavaks Jüri Kukk In Memoriam Teated 40 juuli 2011 Selles numbris: ALS seminarist Haapsalus 2010 Tervis neelamisraskustest Saame tuttavaks Jüri Kukk In Memoriam Teated Väljaandja: ELS Toompuiestee 10-220, 10137 Tallinn www.els.ee, els@els.ee

Detaljer

MESINIK MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames

MESINIK MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames MESINIK MESINDUSE INFOLEHT nr 7 nr (87), 2 (88) veebruar aprill 2015 COLOSSi pilootprojekti küsimustik EML Maamessil Antu Rohtla & Toivo Univer. Pestitsiidijääkidest kärjevahas ja suiras Aivo Sildnik.

Detaljer

E-kursuse "Filosoofiline kirjutamine" materjalid

E-kursuse Filosoofiline kirjutamine materjalid Nelli Jung (Tartu Ülikool), 2012 E-kursuse "Filosoofiline kirjutamine" materjalid Aine maht 3 EAP Nelli Jung (Tartu Ülikool), 2012 FILOSOOFILISUS JA ARGUMENTATIIVSUS INTUITSIOONIDEST EDASI Kuigi f ilosoofia

Detaljer

sõnumid Laupäeval, 3. oktoobril toimus Rae

sõnumid Laupäeval, 3. oktoobril toimus Rae RAE sõnumid Nr 9 oktoober 2009 Taluaialaat Jahilaskesportlased tõid rahvusvahelise võidu Jäätmekäitlusest Rae vallas Aeroobikafestival 2009 Rae valla ametlik väljaanne Taluaialaat kaupleja silmade läbi

Detaljer

Madalenergia- ja liginullenergiahoone kavandamine

Madalenergia- ja liginullenergiahoone kavandamine EESTI-SVEITSIKOOSTOOPROGRAMM ESTONIAN-SWISS COOPERATION PROGRAMME Madalenergia- ja liginullenergiahoone kavandamine Juhend väikeelamute projekteerijale, ehitajale ja tellijale Targo Kalamees Teet Tark

Detaljer

EESTI KIRJASTUSTE LIIDU AJALEHT Nr 3 (26) 20. märts 2008

EESTI KIRJASTUSTE LIIDU AJALEHT Nr 3 (26) 20. märts 2008 Leelo lapsepõlv Leelo Tungal on kirjutanud seekord hoopis teistsuguse raamatu. Seltsimees laps räägib Leelo enda lapsepõlvest. See on terane, tõsine, naljakas lugu. Väiksest peast on pilk terav ja mõnigi

Detaljer

RÕNGULANE. Toimetajalt: Tartu maavanema soov eakate päevaks. Oktoober (148) Tiraaž 1300 ÕNNESOOVID

RÕNGULANE. Toimetajalt: Tartu maavanema soov eakate päevaks. Oktoober (148) Tiraaž 1300 ÕNNESOOVID RÕNGU VALLA INFOLEHT Oktoober 2011 9 (148) Tiraaž 1300 Toimetajalt: Sellega, et on valge ja soe, harjub otsekohe, sellega, et on külm ja pime, ei harju mitte kunagi. (Tõnu Õnnepalu) Sügis on käes, lehed

Detaljer

Koonga valla leht. NR 10 (103) oktoober 2004

Koonga valla leht. NR 10 (103) oktoober 2004 Koonga valla leht NR 10 (103) oktoober 2004 Kaunis kodu 2004 järgmised majapidamised: Asta ja Ain Kuru, Aino Aonurm, Aino Uritam, Aino ja Mati Ojasoo, Liisi Soomaa ja Helgur Lember, Eha Kask, Külli ja

Detaljer

Kesklinna lasteaed taandub tamme ees

Kesklinna lasteaed taandub tamme ees Viljandi maakonna päevaleht Neljapäev, Nr. 95 Hind 6 krooni Asutanud C.R. Jakobson 1878 ILM +14 vihmane Täna pilvisus tiheneb ja paiguti hakkab vihma sadama. Puhub kagutuul 4 10 m/s. Sooja on 11 17 kraadi.

Detaljer

Jõuluvana, kes sa oled?

Jõuluvana, kes sa oled? Jõuluvana, kes sa oled? Pööripäevad on inimkonna tähtsaimad pühad juba aegade algusest. Vähemalt niikaua, kui inimesed taevakehade iseäralikku käitumist on jälginud. Janek Šafranovski Rebala muuseum Suurte

Detaljer

Brugsanvisning / Mikrobųlgeovn DK...4. Kasutusjuhend / Mikrolaineahi EE Käyttöohje / Mikroaaltouuni FI...32

Brugsanvisning / Mikrobųlgeovn DK...4. Kasutusjuhend / Mikrolaineahi EE Käyttöohje / Mikroaaltouuni FI...32 Brugsanvisning / Mikrobųlgeovn DK...4 Kasutusjuhend / Mikrolaineahi EE...18 Käyttöohje / Mikroaaltouuni FI...32 Naudojimo instrukcija / Mikrobangu krosnele LT... 46 Lietotaja rokasgramata / Mikrovilnu

Detaljer

SEPTEMBER. Sürgavere kooli taasavamine. Anno Domini Nr 9 (66) September Olustvere Põhikooli koridorid said uue põrandakatte

SEPTEMBER. Sürgavere kooli taasavamine. Anno Domini Nr 9 (66) September Olustvere Põhikooli koridorid said uue põrandakatte Suure-Jaani linna, Suure-Jaani valla ja Olustvere valla ajaleht Nr 9 (66) September 2005 LEOLE SEPTEMBER Anno Domini 2005 September. Lastel algas kool ja valimisealisi ootab peatselt ees valik: keda usaldada

Detaljer

MOLEKULAARFÜÜSIKA LABORATOORSETE TÖÖDE JUHENDID

MOLEKULAARFÜÜSIKA LABORATOORSETE TÖÖDE JUHENDID MOLEKULAARFÜÜSIKA LABORATOORSETE TÖÖDE JUHENDID TARTU RIIKLIK ÜLIKOOL Üldfüüsika kateeder MOLEKULAARFÜÜSIKA LABORATOORSETE TÖÖDE JUHENDID Teine, parandatud trükk Koostanud J.Salm T A R T U 198 8 Kinnitatud

Detaljer

Aeg peeglist. loobuda? Esimene uus konsool: meil testis Nintendo Wii U. Võrdluses kuus parimat hübriidkaamerat

Aeg peeglist. loobuda? Esimene uus konsool: meil testis Nintendo Wii U. Võrdluses kuus parimat hübriidkaamerat Esimene Windows Phone 8 testis Proovime Samsungi Androidiga kaamerat Prestigiolt üliodavad Androidi-telefonid Vajalik kraam: Windows 8 nipinurk Nr 93, jaanuar 2013 Hind 3.49 Esimene uus konsool: meil testis

Detaljer

KEMIKAALI OHUTUSKAART

KEMIKAALI OHUTUSKAART Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 453/2010 - Euroopa Toote nimetus KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Detaljer

Helsingisse

Helsingisse Helsingisse 1.01.-30.04.2005 E-L Tallinn 18.00-2130 Helsinki P Tallinn 16.00-19.30 Helsinki Helsinki 8.00-11.30 Tallinn Helsinki 10.00-13.30 Tallinn Hinnad 1.01.-30.04., Eesti kroonides Tekipiletid Täiskasvanud

Detaljer

ARUANNE MÄLUPILDID 1

ARUANNE MÄLUPILDID 1 ARUANNE MÄLUPILDID 1 Sisukord Saateks 1. Sissejuhatus Vallavanema aruanne 2. 2009 kohalike valimiste eelne aeg. 3. 2009 kohalikud valimised ja tulemus. 4. Valimiste järgne aeg kuni 27.10.2009 (kokkuleppe

Detaljer

Miljonär Kaire Leibak hüppab mõnuga. Pensionikartus viis Aafrikasse aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge

Miljonär Kaire Leibak hüppab mõnuga. Pensionikartus viis Aafrikasse aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge elu värvid Värvika ajalooga natslik pistoda Pensionikartus viis Aafrikasse 1935. aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge tugevdamiseks kasutusele uhked paraadpistodad. Üks niisugune ilurelv

Detaljer

VANEMAHARIDUSPROGRAMM SUVEPÄEV PEREGA

VANEMAHARIDUSPROGRAMM SUVEPÄEV PEREGA Tallinna Ülikool Haapsalu Kolledž Grete Raspen Masing, Ene Lill, Selestin Vaiksaar, Lee Press Salmar Saar, Enri Paumets, Vladimir Sillaste VANEMAHARIDUSPROGRAMM SUVEPÄEV PEREGA ELU-projekt Juhendaja: Arvo

Detaljer

Linnaleht. Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse. Marju Raja pälvis tunnustuse pikaajalise. Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht

Linnaleht. Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse. Marju Raja pälvis tunnustuse pikaajalise. Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht PAIDE - EESTIMAA SÜDA Linnaleht nr. 8 (245) Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht september 2017 Paide linna aukodanik 2017 on Andres Jalak Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse suure panuse

Detaljer

Maa-amet KÕRGUSVÕRGU REKONSTRUEERIMISE JA NIVELLEERIMISE JUHEND

Maa-amet KÕRGUSVÕRGU REKONSTRUEERIMISE JA NIVELLEERIMISE JUHEND Maa-amet KÕRGUSVÕRGU REKONSTRUEERIMISE JA NIVELLEERIMISE JUHEND 2006 SISUKORD 1. Üldsätted... 3 2. Kõrgusvõrgu ülesehitus... 4 3. Kõrgusvõrgu ülevaatus ja ehitamine... 8 4. Reeperite (tsentrite) tüübid...16

Detaljer

arh. 01/09 > Intervjuu Ülar Markiga > EAL eestseisuses > ACE uudised > Eesti arhitektuurivõistlused > EAL teated > EAL uued liikmed

arh. 01/09 > Intervjuu Ülar Markiga > EAL eestseisuses > ACE uudised > Eesti arhitektuurivõistlused > EAL teated > EAL uued liikmed arh. 01/09 EESTI ARHITEKTIDE LIIDU TEATAJA > NEWSLETTER OF THE UNION OF ESTONIAN ARCHITECTS > Intervjuu Ülar Markiga > EAL eestseisuses > ACE uudised A2 A3 A11 > Eesti arhitektuurivõistlused > EAL teated

Detaljer

Brugsanvisning / Mikrobųlgeovn. Kasutusjuhend / Mikrolaineahi. Käyttöohje / Mikroaaltouuni. Naudojimo instrukcija / Mikrobangu krosnele

Brugsanvisning / Mikrobųlgeovn. Kasutusjuhend / Mikrolaineahi. Käyttöohje / Mikroaaltouuni. Naudojimo instrukcija / Mikrobangu krosnele INFINITY Brugsanvisning / Mikrobųlgeovn DK... 4 Kasutusjuhend / Mikrolaineahi EE... 22 Käyttöohje / Mikroaaltouuni FI... 38 Naudojimo instrukcija / Mikrobangu krosnele LT... 54 Lietotaja rokasgramata

Detaljer

EUROOPA PARLAMENT. Istungidokument

EUROOPA PARLAMENT. Istungidokument EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0017/2006 2003/0262(COD) 19/01/2006 Ühisseisukoht Nõukogu 8. detsembri 2005. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus

Detaljer

TEMAKART REISELIV. l le t KÅFJORD KOMMUNE. n f jo r d STORFJORD KOMMUNE. BALSFJORDSlettKOMMUNE. Alt. 1.5. l t. 4 - Bjørnebo camping, CampTamok 1410

TEMAKART REISELIV. l le t KÅFJORD KOMMUNE. n f jo r d STORFJORD KOMMUNE. BALSFJORDSlettKOMMUNE. Alt. 1.5. l t. 4 - Bjørnebo camping, CampTamok 1410 2 I 242 2 32 9 84 é E 8 2 :2 983 P c 67 942 42 / E EIEI J E 369 4 34 2 4 22 36 244 9 482 46 8 2 c 98 Pz 3 P 246 27 37 37 4 c, 26 64 38 9 3 87 I 4 P 6 87 C 4 384 27 I 43 7 c 399 æ E 494 c 6 8 9 47 34 Å

Detaljer

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Pakendi infoleht: teave kasutajale Pakendi infoleht: teave kasutajale Adalat Oros 20 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Adalat Oros 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Adalat Oros 60 mg toimeainet prolongeeritult

Detaljer

SPEKTROSKOOPIA ALUSED

SPEKTROSKOOPIA ALUSED Tartu Ülikool Füüsika Instituut Valter Kiisk SPEKTROSKOOPIA ALUSED Loengukonspekt kursustele LOFY.02.019 ja LOFY.01.024 Viimati täiendatud: 31. oktoober 2016. a. SISUKORD Spektroskoopia üldmõisted 4 1

Detaljer

RIIGIHANKE NIMETUS: PALUPERA VALLA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE - EHITUSTÖÖ nr Hankedokumendid

RIIGIHANKE NIMETUS: PALUPERA VALLA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE - EHITUSTÖÖ nr Hankedokumendid Hankija nimi: PALUPERA VALLAVALITSUS KINNITATUD Palupera vallavalitsuse 11.veebruari 2016.a. korraldusega nr 21 RIIGIHANKE NIMETUS: PALUPERA VALLA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE -

Detaljer

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris Nr. 2 TORI VALLA AJALEHT VEEBRUAR 2010 Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris 24. veebruaril kell 12.00 toimus Eesti Vabariigi 92. aastapäevale pühendatud pidulik jumalateenistus Toris Eesti sõjameeste

Detaljer

Riik aitab Loksa Laevatehase koondatavaid

Riik aitab Loksa Laevatehase koondatavaid www.selver.eu 28.01 31.01.2010 11 59,50/kg tavahind 17,50 90 49 90 79 90 13 50-32% Nõo Lihavürst Delikatess maksapasteet 200 g 49,90/kg tavahind 79,90 Edam Juust 28.5% kg -37% tavahind 111,00-28% Nõo Lihavürst

Detaljer

PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE. Selles numbris: Mõtleme kastist välja. ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet

PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE. Selles numbris: Mõtleme kastist välja. ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet Mai 2014 nr 5 (2427) Tartu ülikooli ajakiri Selles numbris: Mõtleme kastist välja Teadustöö tulemuste jõudmine ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE

Detaljer

Solarise uued väljakutsed Aprillis kaubanduskeskuse

Solarise uued väljakutsed Aprillis kaubanduskeskuse MEIE VISIOON: OLLA HINNATUIM TURVALAHENDUSTE PAKKUJA MEIE VÄÄRTUSED: KLIENDIKESKSUS, PÄDEVUS, TULEMUSLIKKUS, PARIMAD TÖÖTAJAD, AUSUS, KOOSTÖÖ Loe lk 2 Meil on 2700 töötajat ehk siis 2700 saadikut klientide

Detaljer

Vi hoppas att ni ska få mycket glädje av er nya TJEP pistol. Med korrekt hantering och underhåll kommer ni att kunna nyttja pistolen i många år.

Vi hoppas att ni ska få mycket glädje av er nya TJEP pistol. Med korrekt hantering och underhåll kommer ni att kunna nyttja pistolen i många år. TJEP CO-15 DK Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye TJEP trykluftpistol. Ved korrekt behandling og vedligeholdelse vil De have glæde af Deres pistol i mange år fremover. SE Vi hoppas att ni ska få mycket

Detaljer

320iB Mark II, 525iB, 530iBX

320iB Mark II, 525iB, 530iBX DA Brugsanvisning 2-17 ET Kasutusjuhend 18-32 FI Käyttöohje 33-47 LT Operatoriaus vadovas 48-63 LV Lietošanas pamācība 64-80 NO Bruksanvisning 81-95 SV Bruksanvisning 96-111 320iB Mark II, 525iB, 530iB

Detaljer

EKSPERTHINNANG. Kinnistu nr , aadressil Smuuli 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinn. Töö nr /M Tallinn Tellija: Tallinna Maa-amet

EKSPERTHINNANG. Kinnistu nr , aadressil Smuuli 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinn. Töö nr /M Tallinn Tellija: Tallinna Maa-amet EKSPERTHINNANG Kinnistu nr 377201, aadressil Smuuli 9, Töö nr 0601-3208/M Tallinn 2006 Tellija: Tallinna Maa-amet 2 SISUKORD Lk. 1. HINDAMISE OBJEKT 3 2. EKSPERTHINNANGU TELLIJA 3 3. HINDAMISE EESMÄRK

Detaljer

ALUTAGUSE. valla leht. Nr 1. Jaanuar Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar

ALUTAGUSE. valla leht. Nr 1. Jaanuar Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar ALUTAGUSE valla leht Nr 1 Jaanuar 2018 Tasuta www.alutagusevald.ee Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar 2 Alutaguse valla leht Alutaguse Vallavolikogu I koosseisu istung Ülevaate koostas

Detaljer

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog Elina Sætre Muukeelsete laste integratsioon Norras kolme lasteaia näitel Magistritöö Juhendaja:

Detaljer