Sügislillede kevadisel sünnipäeval

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sügislillede kevadisel sünnipäeval"

Transkript

1 VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT NR 5 (222) 29. mai 2015 Selgusid konkursi Värvid Vändra valda parimad Nagu eelnevatel aastatel, nii ka sellel aastal vaatas Vändra vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjon üle aastal Vändra vallas värvitud hooned. Värvijaid oli kokku viis, nendest neli teostasid suuremahulisi töid. Anton Kuldkepp Võiera külas oli värvinud hästi harmoneeruvates värvitoonides renoveeritud elamu. Urmas Rikker Kõnnu külas oli üle värvinud talumaja ja nikerdustega kaunistanud aknad. Marek Helm Mädra külast renoveeris ja värvis looduskaunis kohas saunamaja. Suure töö oli teinud Toivo Tammai Kaansoo külas soojustatud ja värvitud oli elumaja. Maja otsaviilud ja verandad oli renoveerinud ja üle värvinud Peeter Roosarüütel Võiera külast. Komisjoni ettepanekul kinnitas Vändra Vallavolikogu istungil konkursi võitjaks Anton Kuldkeppi elamu Võiera külas, auhinnaks 195. Välja anti kaks teist kohta: Urmas Rikker talumaja Kõnnu külas, auhinnaks 130 ja Marek Helm saunamaja Mädara külas, auhinnaks 130. Kolmanda koha sai Toivo Tammai elamu Kaansoo külas, auhinnaks 65. Head värvimise indu ja eksootilisi värvilahendusi kõigile valla elanikele ka sellel aastal. Kalev Mitt arengunõunik Konkursi võitja Anton Kuldkepi elamu Võiera külas. Sügislillede kevadisel sünnipäeval Virve Jürisson, Valve Nõmm, Mari Palmik, Lea Aasmaa, Viivi Naser, Epp Kont, Aino Michelson, Ivi Evrecht ja Tiiu Ojala. 16. mai õhtul kogunes Pärnjõe Rahvamaja saali ligi sada sünnipäevakülalist, et tähistada ansambli,,sügislilled 45. tegutsemisaastat. Saali uksel ulatas sõbraliku terekäe kõikidele tulijatele ansambli juht Epp Kont. Folklooriansambel Krõõt ja Kraaded tervitas külalisi ja päevakangelasi esmalt Eesti rahva muinasjutu ainetel kokku pandud lühinäidendiga,,pildikesi elust enesest. Õpetliku loo lõpus kinnitasid näitlejad ansambli lauljatele kingiks rinda kunstroosid. Pikast õnnitlejaterivist esinesid tervituslugudega ansambel,,humala Ellen Kupari juhatusel, Kaisma lauljad, Suurejõe eakate ansambel,,laulurõõm Silva Jõulu juhendamisel jt. Vallavanem Jaanus Rahula andis kõikidele lauljatele ja ansambli juhile üle tänukirja, tassi ja lilleõie. Loomisest alates 45 aastat on Sügislilledes laulnud Viivi Naser, 35 aastat Mari Palmik ja Valve Nõmm; 20 a Tiiu Ojala; 19 a Ivi Evreht,15 a Lea Aasmaa, 5 a Virve Jürisson ja Aino Michelson. Viis aastat tagasi omistati ansamblile valla kõrgeim autasu,,aastate tegu. Ansambel tänas oma endisi juhendajaid Helle Juhkentaali, Liivi Lumijõed, Laine Kägu, Astrid Järvesalu, Kalli Rõõmusaaret ja Hiie Lilienthali ning häid abilisi Väino Konti, Ülo Aimsalu, Rein Tammaid, Meeli Metslat, Arvo Vuksi, Vallavalitsust ja Pärnjõe rahvamaja. Sünnipäevalaste laulud kõlasid kevadiselt erksalt ja puhtalt. Ansambli repertuaaris on palju Pärnu-Jaagupi muusiku Jakob Kaunissaare loomingut, kelle lihtsad ja eluliselt siirad laulud jätavad harva kuulajaid ükskõikseks. Raamatukogunduse erialal kõrgkooli lõpetanud Epp Kont õppis pilli mängu Pärnu muusikakoolis. Pärnjõe Raamatukogu direktorina viib ta oma tööruumides läbi ka ansambli laulu proove. Tänaseks on Epp naistele laule õpetanud juba 27 aastat. Alati sõbralik ja rõõmsameelne, akordion püsivaks kaas laseks, on ta suutnud luua tugeva kollektiivi sõpruskonna, ilma milleta on osalejatel raske oma argipäevi ettegi kujutada. Aastate jooksul on sadu kordi esinetud nii oma vallas kui kaugemal. Oma tervituses ütles luuletaja-näitleja ja õpetaja Elle Eha Are.,,Olen koolist, kus on õppinud Epp ja olen uhke nii meie kooli kui tema üle. Siin elab vana hea kultuur. See on väga tähtis, et me seda väärtustaksime ja armastaksime... Õie Kuusk II koht Marek Helmi renoveeritud saunamaja Mädara külas. II koht Urmas Rikkeri talumaja Kõnnu külas. III koht Toivo Tammai elamu Kaansoo külas. Vändra kunstiringi harrastuskunstnikud Silvi Aas, Olev Köösel, Marju Härma Epailys, Vaike Loog, Airi Tomson, Raul Lind, Jüri Tõkke, Mihkel Eesmäe ja Roman Sang (puudub fotolt) avasid kultuurimajas pidulikult igakevadise maalinäituse ja ootavad külastajaid oma töid vaatama kuni juuni lõpuni.

2 2 VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT MÄRTS 2015 Alevivolikogus 21. mail Kooskõlastati Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering. Toimus Vändra alevi jäätmekava esimene lugemine. Seoses 1. juunil a jõustuvate sotsiaalhoolekandeseaduse muudatustega muudeti Vändra Alevivolikogu a määrust nr 3,,Alalise eluaseme alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel. Anti nõusolek seada isiklik kasutusõigus Oriküla Ehitus OÜ (Turu tn 19) kasuks. Toimus Vändra alevi haridustoetuse andmise korra esimene lugemine. Moodustati viieliikmeline ajutine komisjon Vändra alevi, Vändra valla ja Tootsi valla ühinemisläbirääkimisteks ja komisjoni liikmeteks kinnitati volikogu esimees Priit Enok, volikogu majanduskomisjoni esimees Nils Sempelson, volikogu hariduskomisjoni esimees Sirje Raaga, alevivanem Toomas Sonts, arendus- ja õigusnõunik Piret Müür. Kultuurispetsialist Ats Paberits kinnitati kultuuri- ja spordikomisjoni liikmeks. Info Alevivanem Toomas Sonts andis infot Vändra Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatavast konkursist. Konkurss on välja kuulutatud. Dokumendid tuleb esitada Vändra Alevivalitsusele digitaalselt allkirjastatult e-postiga aadressil hiljemalt 5. juunil a kell pealkirjaga,,konkurss. Toomas Sonts andis ülevaate alevi suvistest üritustest. Vallavolikogu maikuu istungi ülevaade 1. Muudeti määrust,,eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel. Eesmärgiks kooskõlastada määrus 1. juunil 2015 kehtima hakkava sotsiaalhoolekandeseaduse muudatustega. 2. Algatati Vändra valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmine. Eesmärgiks on alustada protsessiga kehtivasse arengukavasse muudatuste sisseviimiseks, arvestades et arengukava ja eelarvstrateegia peavad hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelsesivat eelarveaastat. 3. Anti nõusolek geoloogilise uuringuloa väljastamiseks osaühingule Sokkel Holding Vändra vallas asuvas Aluste uuringuruumis. Kavandatava geoloogilise uuringu eesmärgiks on välja selgitada, kas Aluste vanas karjääris on võimalik kaevandada kruusa ja liiva. Kavandatavaks kasutusalaks vastavalt kvaliteedile teede- ja üldehitus. 4. Anti nõusolek vallavalitsusele lepingu sõlmimiseks Vändra Alevivalitsusega Kalmaru külas asuva Rajametsa kinnistu veega varustamiseks ja reovee ärajuhtimiseks vajaliku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osa väljaehitamise rahastamiseks võrdsetes osades vastavalt lepingu projektile. Eesmärgiks rahastada ühiselt nii Vändra valla kui ka Vända alevi poolt Vändra vallas asuva Rajametsa kinnistu veega varustamiseks ja reovee ärajuhtimiseks vajaliku Vändra alevi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osa väljaehitamist. Vändra valla maksimaalne osalus on 4378 eurot. 5. Kinnitati konkursi Värvid Vändra valda tulemused. 6. Muudeti Vändra vallavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu. Nimetati revisjonikomisjoni liikmeks Tiina Heidemann. Revisjonikomisjoni esimees on Andres Sõnajalg ja liikmeteks on Kaido Madisson, Eike Lind ja Tiina Heidemann. 7. Moodustati Vändra valla, Tootsi valla ja Vändra alevi ühinemisläbirääkimisteks töörühm koosseisus Tarmo Lehiste, Kaido Madisson, Tiina Heidemann, Jaanus Rahula ja Kalev Mitt. Vallavalitsuse maikuu istungite ülevaade 7. mail 1. Sõlmiti sotsiaalkorterite kasutuslepingud. 2. Maksti sünnitoetust. 3. Nõustuti Ünnaste katastriüksuse jagamisega. Tühistati Vändra Vallavalitsuse korraldus nr 73, Katastriüksuse jagamine. 4. Muudeti Vihtra külas asuva Käära-Intsu kinnistu maa sihtotstarvet järgmiselt: maatulundusmaa % ja elamumaa 30%. Tühistati Vändra vallavalitsuse korraldus nr 109, Maa sihtotstarbe muutmine. 5. Kinnitati alla lihthanke piirmäära jääva hanke Valla teedel tolmutõrje teostamine edukaks pakkujaks Järva Teed AS esitatud pakkumus hinnaga 2240,00 eurot, millele lisandub käibemaks. 6. Kinnitati alla lihthanke piirmäära jääva hanke Murutraktori ostmine edukaks pakkujaks Välu OÜ esitatud pakkumus hinnaga 1750 eurot, millele lisandub käibemaks. 7. Otsustati võõrandada Kaisma külas asuva Vaestemaja kinnistu (katastritunnus 27601:003:0191). Suuline enampakkumine toimub kell Vändra Vallamajas, Allikõnnu küla, Vändra vald. 8. Toetati Vändra valla sportlasi. 9. Väljastati kasutusluba Vändra vallas Reinumurru külas Pumbioja AJ F2 rekonstrueeritud ehitise kasutuselevõtuks. 10. Väljastati projekteerimistingimused Anikoorma-Jüri kinnistule Vihtra külas taluhoonete laiendamiseks ja Kaasi kinnistule Vihtra külas ehitise laiendamiseks. 11. Väljastati OÜ-le Jürmets tee-ehitusluba Rõusa külas asuvale Laudaru katastriüksusele juurdepääsutee rajamiseks. 12. Otsustati kompenseerida õpilaste koolist koju sõidu kulud. 14. mail Kiideti heaks Vändra valla aasta majandusaasta aruanne. 1. juuli toob suured muudatused ehitusvaldkonnas 1. juulist hakkab kehtima uus ehitusseadustik, millega muudetakse väga oluliselt ehitamise ja projekteerimise nõudeid ning ka riigilõivu suuruseid. Ebameeldivate üllatuste ärahoidmiseks soovitame kõigil hoonete ja rajatiste omanikel kontrollida enda kinnistul olevate üle 20 m² suuruse ehitisealuse pinnaga ehitiste olemasolu ehitisregistrist Sisestades aadressi või kinnistu katastritunnuse näete ehitiste nimekirja ja ka nende andmeid. Peale ehitusseadustiku kehtima hakkamist on ebaseaduslikult ehitatud üle 20 m² suuruse ehitisaluse pinnaga ehitise ehitisregistrisse kandmise riigilõiv 500 eurot. Hoonete kandmine ehitisregistrisse on kohustuslik. Hooneid ehitusaluse pinnaga üle 60 m² menetletakse juhtumipõhiselt. Vändra Gümnaasium on gümnaasiumiastmega üldhariduskool, mille õppekeeleks on eesti keel ja kus õpib kokku 314 õpilast. Vändra Gümnaasiumis töötab 59 töötajat, kellest 36 on pedagoogid ja 23 muu personal. Täpsemat informatsiooni asutuse tegevuse kohta leiab Vändra Gümnaasiumi kodulehelt ja kooli põhimäärusest. Kooli direktori vastutusalaks on õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning muud koolis läbiviidavad tegevused, kooli üldseisund ja areng ning rahaliste vahendite õiguspärane ja otstarbekas kasutamine. Avalikul konkursil valituks osutunud isikuga sõlmitakse tähtajatu tööleping Vändra Gümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks tööleasumise ajaga 1. august a. Kui hooneid ei ole ehitisregistris, siis Vändra vallas olevate hoonete omanik või nende esindaja pöördugu majandusnõuniku Heiki Haasi poole vallamaja II korrusel E N 9 16, R 9 15 (lõuna 12 13) või telefonil ; Vändra alevis olevate hoonete omanik või nende esindaja pöördugu majandusnõunik Andres Sõnajala poole Vändra Alevivalitsus, Vändra alev, Pärnu-Paide mnt 2, E N 8 17, R (lõuna ) või telefonil ; AVALIK KONKURSS VÄNDRA GÜMNAASIUMI DIREKTORI VABA AMETIKOHA TÄITMISEKS Vändra Alevivalitsus korraldab avaliku konkursi Vändra Gümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks. Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridus- ja teadusministri 29. augusti a määruse nr 30 Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded 2 lg-s 1 sätestatud põhikooli ja gümnaasiumi direktori kvalifikatsiooninõuded: 1. magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; 2. juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas. Kandidaadilt eeldatakse lisaks: 1. varasemat juhtimiskogemust haridusasutuses; 2. teadmisi ja kogemusi eelarvelise asutuse juhtimisest ja majandustegevusest ning personalitöö korraldamisest; head arvuti kasutamise oskust; eesti keele oskust kõrgtasemel; vastutustunnet, korrektsust, täpsust ja pingetaluvust; koostööoskust ja väga head suhtlemisoskust; õpi- ja otsustusvõimelisust, analüüsimis- ja planeerimisvõimet. Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada: 1. sooviavaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni ametikohale asumiseks; 2. elulookirjeldus, milles on esitatud vähemalt Euroopas CV nõutavad andmed; kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad; 3. muude nõuete täitmise kohta tuleb dokumentide koopiad esitada konkursikomisjoni nõudmisel; 4. essee (ühel A4 lehel), kus kandidaat kirjeldab võimalikult konkreetselt oma visiooni teemal,,vändra Gümnaasium aastal Dokumendid tuleb esitada Vändra alevivalitsusele digitaalselt allkirjastatult e-postiga aadressil hiljemalt 5. juuni 2015 kell pealkirjaga Konkurss. Täiendavat informatsiooni Vändra Gümnaasiumi direktori ametikoha kohta saab Vändra alevivanem Toomas Sontsilt (telefon , või Vändra alevivolikogu esimees Priit Enokilt (telefon , Vändra Alevivalitsus teatab, et a on Vändra alevi jäätmekava eelnõu avalikustamiseks välja pandud Vändra raamatukogus (Pilve tn 2 Vändra), Vändra alevi kodulehel ( Kirjalikud ettepanekud ja vastuväited esitada Vändra Alevivalitsusele (Pärnu-Paide mnt 2, Vändra 871 või e-postiga: hiljemalt Avalik istung jäätmekava eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste kohta toimub kell Vändra Alevivalitsuses. 90 aastat ametiõpet Tihemetsas Ametiõpe Tihemetsas (Voltvetis) sai alguse juba aastal. Sellest ajast kuni tänaseni on Tihemetsa lõpetanud 8802 erinevat ametimeest. Aastatel lõpetas metsanduse eriala ligi 1300 õpilast, enamus tolleaegseid metsaametnikke omas kõrgelt hinnatud Tihemetsa haridust. Kõige suurem on aastatel Tihemetsas õppinud tehnik-mehaaniku diplomi saanud noorhärrade hulk, keda on rohkem kui Koos poistega õppisid ka tüdrukud, kelledest said tulevased raamatupidajad ja sekretär-asjaajajad. Ametiõpe Tihemetsas jätkub ka tänasel päeval, kus aastal taasavatud metsanduse eriala on tänaseks lõpetanud 203 ja aianduse eriala 69 õpilast. Aeg möödub kiirelt, kauged ja kaunid mälestused kooliaastatest hakkavad kaduma aegade hämarusse. Meie nooruse ja kooliaja kõige kaunimad aastad möödusid Tihemetsas olid ju need esimeste armumiste ja pettumiste aastad. See oli meie iseseisva elu algus, sest pidime toime tulema kaugel kodust, ilma vanemate igapäevase hoolitsuseta. Need kooliaastad vormisid poistest mehed ja tüdrukutest naised. Tihemetsa see kõlas uhkelt ja meie olime oma kooli üle uhked! Et neid kaugeid ja kauneid aegu meenutada, kutsub MTÜ Tihemetsa Vilistlane kõiki Tihemetsas õppinuid, endiseid ja praeguseid õpetajaid ning koolitöötajaid 4. juulil 2015 algusega kell suurele 90. juubelikokkutulekule. Nagu alati, peame aktuse spordihoones ja sammume sealt ühises rivis peahoone juurde, et kinnitada keha ühissupiga ja keerutada tantsu peaesineja Kolumbus Kris saatel. Et pidu sujuks tõrgeteta, registreerige ennast kokkutulekule varakult! Osalustasu (kuni 24. juunini 15 eurot, 25. juuni kuni 3. juuli 18 eurot) saab kanda MTÜ Tihemetsa Vilistlane pangakontole EE Lisainfo kodulehel il või telefonidel (Kaire), (Erna) Ootame teid kõiki Tihemetsa hea tuju ja kaunite mälestustega! Ants Kalam, Tihemetsa tehnikumi vilistlane aastast 1973.

3 MÄRTS 2015 VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 3 Digipööre ja digipäev Juurikaru koolis 18. mail korraldas Juurikaru kool digipäeva, kuhu olid kutsutud piirkonna vallaja koolijuhid, arvutiõpetuse õpetajad ning HITSA Innovatsioonikeskuse projektijuht, et tutvustada maakonna koolidest esimesena läbi viidud digipööret. Õppematerjali paremaks ja kiiremaks omandamiseks on õpilastel kasutada 16 tahvelarvutit. Õpetajatelt nõuab see senisest rohkem aega ja uusi teadmisi tundide ettevalmistamiseks, kuid lastele meeldib ja nad on uuenduse kiiresti omaks võtnud. Valla arengunõuniku Kalev Miti sõnul sai kõik alguses sellest, et koolile oli vaja arvutiklassi. Esmalt kaaluti juurdeehitust tööõpetuse klassi jaoks, kuid direktor Eha Kuldkepp pakkus odavama lahendusena võimalust osta lastele sülearvutid. Valla IT-spetsialist Enn Lossmann soovitas Pärnu Vanalinna kooli digipöörde eeskujul muretseda Juurikarule hoopis tahvelarvutid. Enne lõplikku otsust käidi Pärnus kogemusi saamas, tunde külastamas ja uudistamas esmalt väiksema delegatsiooniga, siis juba kõikide õpetajatega. Digipäeval kutsutakse külalised jälgima 5. klassi tundi, kus õpetaja Katrin Schultz tutvustab lastele filmikunsti ajalugu. 8 õpilasega klassis jagub tahvelarvuteid tunnist osa võtmiseks ka külalistele. Õpilased,,plõksivad arvutisse laudadele laiali jagatud QR-koodid. Kogu sisestatud materjal kuvatakse ka tahvli kõrval olevale ekraanile. Koodidega saavad õpilased vaadatu põhjal koostatud ülesanded, mille täitmist saab õpetaja ekraanilt jälgida ridamisi ilmuvad rohelised ja punased õiged-valed vastused, kõrval õpilaste nimekiri, kus näha, kes mida parasjagu lahendab. Vaadatakse mitut Eesti multifilmi, millele tuleb ülesandes,,juurde vedada õige pealkiri. Kõik on õhinal ametis, ainult multifilmide ajal kostub naerupahvakuid.,,maal ei ole paljudes kohtades levi ja paljudel ei ole võimalik nutiseadmeid ostagi. Meil on kõik tänu vallale läinud nii kiiresti, räägib Kuldkepp, kes tunneb siirast heameelt, et Juurikaru lastele on loodud võimalus ajaga kaasas käia. Kooli arvutiõpetaja, magistrantuuris innovatsiooni õppiv Katrin Schultz korraldab kolmapäeviti kooli õpetajatele infovahetundi, kus tutvustab uusi digivõimalusi. Õpetajatele lisab uudsesse süsteemi sisseelamisel kindlustunnet seegi, et kohapeal on igal ajal võimalik temalt nõu ja abi küsida. Kalev Mitil jagub Juurikaru koolijuhi ja õpetajate aadressil ainult kiidusõnu.,,on ka nii olnud, et ostetakse asjad ära ja sinna nad jäävadki, sest õpetajad ei tule kaasa. Aga Juurikarul on kõik kiiresti kaasa tulnud ja enamgi veel. Tahvelarvutite laadimiskapi hind on 1000 eurot. Siin meisterdas õpetaja Aivar Juro kapi valmis tööõpetuse klassis olevatest vahenditest. Kuldsete kätega õpetaja valmistatud on ka arvutite kandekorv ja veel palju koolis vajalikke aluseid-kinnitusi jm. HITSA projektijuht Triin Kangur rääkis kokkutulnuile õpetajate tarbeks loodud uuest riikliku õppekavaga seotud digitaalsest õppevarast.,,tundide ettevalmistamine on raske, sest valik on tohutu. Aitame oma töödega õpetajal orienteeruda. Igasugust infot on metsikult palju. Põhikooli lõpus peaks õpilane olema nii kaugel, et ta oskaks infot selekteerida.,,üheksa korda mõõda ja üks kord lõika, enam ei kehti, sest elutempo on muutunud ja otsustada tuleb väga kiiresti. Õie Kuusk KES EI TÖÖTA, SEE ILMSELT SÖÖB PARAJASTI Kooliaasta lõpp terendab silmade ees. Rõõmus ja kurb ühtaegu, aga eeskätt kuni aktuseni toimekalt kiire ja pisut närvilinegi. Annan väikese ülevaate viimasel kuul muusikakoolis toimunust. Lapsi registreeritakse hoogsasti muusikakooli! Kiirustage, seltsimehed unetud! Veel on üksikuid vakantseid kohti! Tuletan meelde, et sellel aastal sisseastumiseksameid ei ole. Tulge täitke oma lapse kohta avaldus korrektselt ära ja ongi kõik. Infot saate numbril , vastan rõõmuga. Käisimegi Lätis konkursil ära, nagu ähvardasime ja Kairi Sosi saavutas Baltimaade noorte metsasarvemängijate hulgas oma vanusegrupis hinnatava 4. koha jee!! Konkurss oli äge! Noori oli kokku tulnud nii Vilniusest, Panevežisest, Riiast, Trakaist, Madonast, Võrust, Räpinast, Vändrast, Kaunasest ja igalt poolt. Võisteldi kahes voorus ja paremad selgusid ausas konkurentsis. Kaks päeva olid servani täis pikitud kõrgel tasemel metsasarvemuusikat. Žüriis olid oma ala parimad kõigist kolmest Balti riigist. Võistlus ise toimus juba 17-ndat korda Ergli nimelises linnakeses ja kandis Juris Jurjansi nime. Meie Jaan Tamm on Läti Jurjansiga sama masti mees. Ehk et meil läks esimese korra kohta väga hästi. Närv vedas teisel päeval paraku alt Kairit, muidu oleks mine tea mis juhtuda võinud. Nooremas vanusegrupis osales meie koolist veel Marii-Eliise Lumijõe. Temal ei õnnestunud seekord esimesest voorust edasi saada. Oli igati meeldiv reis! Järgmisel aastal juba teame, mis meid ees ootab ja milline taktika valida. Tänud osalemast kontsertmeister Tiiu ja Kairi vanemad! Samal ajal, kui me Lätis lustisime", esinesid teised muusikud Kurgjal, kus tähistati Vändra esmamainimise 500-ndat juubelit. Meie kooli õpetajad ja lapsed esitasid Vändraga seotud pillilugusid-laule ettekannete vahele. Gümnaasiumis lõime kaasa Liivi poolt organiseeritud kenale Bach versus Oja sündmusele. Andsime kontserdi nii Pärnjõe kui Juurikaru koolis. Kunstinäituse avamisel kultuurimajas olid lapsed Luulega koos aktsioonis jälle tore! Mihkel Lüdigi 135. sünniaastapäeval sattusime esinema Kadjaste külamajja, kus Katrin Schultz näidistundi läbi viimas. Aleks Tammiksaar, Elina Jürisaar, Grete Männasalu, Jan Erik Enok, Mari-Liis Tõnnori, Eva Kristiina Lõhmus, Kaur Tõkke, Birger Pajumäe, Eliise Päärnamets ja Martin Kaljuste. peeti parasjagu emadepäeva. Ilus kontsert heale publikule! Tänud kutsumast! Lüdigi juubelit pidasime. Koolis oli suur väljanäitus Mihkliga seotud asjadest. Panime välja tema elulooga seotud stendid ja Maria Mahlapuu tegi sisuka kokkuvõtte Mihkli elust ja tegemistest. Mängisime mõne loo suure helilooja kirjutatud paladest ja olime muidu mõnusad. Riisusime tänutäheks hauaplatsigi kenasti ära. Ootasime ka külalisi oma majja, aga seekord ei saanud keegi tulla. Ju siis järgmisel korral. Tabasalus toimus juba kolmandat korda metsasarvede mitmevõistlus. Sellestki võtsime kõik see mees osa. Juuni alguses on Viljandis hansapäevad, kus ühe osana on Horn fest Seal võib kuulda superluks metsasarvemuusikat ja meie osaleme maailma ässade meistriklassides. Natuke palju on juttu metsasarvest, aga tean nende tegemistest kõige rohkem, seega hea pajatada. Klaveriõpetajad osalesid Tallinnas erivajadustega laste muusikaõppe koolitusel. No ja siis muidugi toimus kultuurimajas meie kevadkontsert Naerjad vihmas. Kontserti ümber jutustama ei hakka. Kes käis kohal see kuulis ja nägi, kes ei käinud, on ise süüdi. Pälvisime rohkesti kiidusõnu kontserdi eest ja eks ta läkski ilmselt hästi. Lava taga sebides mingit erilist naudingut kontserdist ei saa, tuleb uskuda neid, kes saalis olid. Palju tänu nii õpetajatele, õpilastele kui vanematele kui kultuurimaja rahvale! Ilma teieta poleks olnud see kena kontsert võimalik. Kevadkontserdist on kujunenud meie aruandlik pidupäev ja selleks püüame lavale panna oma parimad palad. Praegu me just täpselt niisugused olemegi, nagu lavalt paistis. Ehk et häda pole midagi ja alati saab paremini. Juuni alguses on veel mõned kontserdid plaanis. Eksamid on enamuses kõigil edukalt tehtud ning lehe ilmumise ajaks on lõpuaktuski peetud ja kool selleks aastaks läbi. Puhkus kulub marjaks ära kõigile. Ja siia kõigele lisaks üks soovuudis, mis ilusate asjade kokkulangemisel võib teoks saada juba järgmise õppeaasta algusest. Nimelt on plaan esitada juunikuus toimuvale volikogu istungile otsustamiseks muusikakooli põhimääruse muutmine, mis annaks meile õiguse õpetada ametlikult nii lastele kui muidu toredatele inimestele kunsti ja kõike sinna juurde kuuluvat, et nad võiksid saada ühel heal päeval kunstikooli lõpudiplomi. Uhke värk oleks! Soov on avada lisaks muusikale suund, kus leiaksid rakendust kõik need lapsed, kellele ei sobi hästi sport ega muusika. Või siis need, kellele sobib lisaks spordile ja muusikale ka kunst! Sellest saame ehk kindlamalt rääkida juunikuu lehes, aga lootus on reaalne ja loodetavasti on sügisest Vändra lastel ja täiskasvanutel üks võimalus ennast muhedasti teostada juures. Seniks aga muusikat kõrva ja miks mitte edaspidi ka värvi silma! Kalev Saar Vändra Muusikakooli direktori kt 20. mail kogunes Juurikaru koolipere muusikaklassi aktusele. Meie kooli direktrissil Eha Kuldkepil oli täitunud 50. eluaasta. Ragne klaveripala saatel astus juubilar 9. klassi õpilase Elari käevangus koolipere ette. Kohal olid ka naaberkoolide esindajad. Õpetaja Ellen Kupar oli lastega ette valmistanud ilusa kontserdi. Eesti keele tunnis kirjutasid nii väikesed kui suured koolilapsed, mida nad arvavad direktorist. Piltidega vaheldumisi ilmus jutt ekraanile. Esitlust jälgiti huviga ja mõnigi kord kostis publiku seast naerupahvakaid. Slaididel kajastus pea kogu töötatud aeg Juurikarul, mis algas aastal algklassiõpetajana. Vahepeal, aastal oli Eha Kuldkepp oma koduküla Kaansoo algkooli juhataja. Peale selle kooli sulgemist asus ta taas tööle Juurikaru kooli vene keele ja klassiõpetajana a andis direktor Mari-Ann Pert talle teatepulga edasi. Eha Kuldkepp on Juurikarul üheteistkümnes koolijuhataja. Õpilane Mik arvas, et direktoriks saab ikka kõige parem õpetaja. Kolleegid hindavad temas tarmukust ja oskust teha õigeid otsuseid oma tagasihoidlikul ja kindlal moel. Igas olukorras oskab ta jääda iseendaks. Eha Kuldkepi ja teema abikaasa Villu imearmas kodu asub metsade keskel. Nende tublid ja töökad täisealised lapsed: tütar Anni ja kaksikud pojad Timo ja Taavo on kodust välja lennanud. Lapselapsed Oliver ja Annabel on seal alati oodatud ja saavad vanaemalikku hellust ja armastust. Direktori enda sõnul oli ta väga rõõmus, et sai oma sünnipäeval suruda kätt kõigi õpilaste ja kolleegidega. Õnnesoovid koolipere poolt on kirjutatud luuleridadesse, mida luges Mik 2. klassi õnnitluskaardilt. Las olla Su elus vaid rõõmsad värvid, et säraks Su silmad kui heledad pärlid. Et Su helisev naer ikka kaugele kajaks, et Sind vajaksid need, keda Sinagi vajad! Kolleegide nimel kirjutas õp. Kersti Lossmann. Inimese tervendamine läbi aegade juunil Pärnumaal Hiiekivi turismitalus Olete oodatud Avanemise suvepäevade juubeliüritusele! ESINEJAD: Dr Riina Raudsik Põletik keha häirekell loodustunnetuse õpetaja Errol Vares Enesetervendamise võtted looduses taimetark Mercedes Merimaa Kuidas GMO-taimed muudavad inimese mikrofloorat Hiina meditsiini arst Rene Bürkland geobioloog Kalju Paldis Hinge vestlus iseendaga teadjanaine Mai-Agate Väljataga Uskumused ja tervendamine metsamoor Irje Karjus Taimed kui sümbolid ja märgid inimese elus inimväljade uurija Heldur Haldre ja ülitundlikkuse nõustaja Kadri Riisik Psüühika mõju ülitundlikule inimesele joogaõpetaja Helje Kasearu Tervenda end naeruga kaaniterapeut Helle Kullerkupp Iidne kaaniravi on täna tagasi astroloog Villu Põldma Šamanistlik kontseptsioon tervendamisest geobioloog Enn Parve Kõnetavad kivid looduses ja arhitektuuris alternatiivterapeut Almer Jansu Tervendav gongirännak ufoloog Igor Volke muusik Taisto Uuslail Osalustasu kuni : 25.-, soodus 19.- (õpilane, pensionär), alates osalustasu 35.-, soodus 30.- (õpilane, pensionär). Tasuda korraldaja arvele Alfasky OÜ a/a EE Selgituseks märkida osaleja(te) ees- ja perekonnanimi Lisainfo ja registreerumine , Kauplejaks ja töötubadesse registreerumine Facebook/Avanemise suvepäevad 2015 Foto K. Lossmann

4 VÄNDRA VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT MÄRTS 2015 Osale joonistusvõistlusel,,minu kodukoht Vändra". Töid ootame A4 formaadis. Joonistuse tagaküljele märkida autori nimi ja vanus ning tuua see 1. augustiks k.a. Vändra raamatukogusse. Laekunud töödest teeme väljapaneku, kus iga vaataja saab valida oma lemmiku. Osalejatele auhinnad! Osa võivad võtta nii väikesed kui suured joonistajad Tegus õppeaasta Vändra Lasteaias Suvi ei ole enam mägede taga, lõppenud on aktiivne õppeperiood. Õige aeg on heita pilk tagasi, et minna jälle edasi. Õppeaasta algas meile suure tunnustusega: Vändra lasteaed valiti Täiskasvanud Õppija Nädala raames Pärnumaa Aasta Koolitussõbralikumaks Organisatsiooniks Siit edasi sai minna ainult paremaks, sest motivatsiooni oli kohe küllaga. Traditsiooniliselt toimusid spordinädalad sügisel, talvel ja kevadel. Lisaks veel südamenädal, mille raames pöörati rohkemat tähelepanu asjadele ja tegevustele, mis on tervisele hea ja mis ei ole hea. Heaks traditsiooniks meie lasteaias on saanud loovusenädal, mis on ellu kutsutud vanemõpetaja Sirje Raaga poolt. Sellel nädalal said nii suured kui väikesed jagada oma kogemusi teistega, lapsed liikusid rühmade vahel ning õpetajatel oli hea võimalus ennast proovile panna eri vanuses lastega tegutsemisel. Toimusid majades väljakujunenud üritused, näiteks tüdrukute ja poiste nädal Mürakaru majas. Tähistatud said tähtsamad rahvakalendritähtpäevad ja veel palju muud. Laste huvitegevus oli toetatud läbi laulu-, kunsti- spordiringide ja jalgpallitrennide. Uueks õppeaastaks on juba tehtud ettepanek maadlustrenni kohta Karl Pajumäe juhendamisel. Igal kuul külastasid lapsi erinevad lasteteatrid, käis huvitavaid külalisi oma tegemisi tutvustamas (pärimusmuusika harrastajad, madude taltsutaja, akordionimeister, pime oma juhtkoeraga). Mitmed rühmad käisid õppekäikudel Vändra Ökopagaris, Balti Trafos, politseis jne. Lapsed osalesid õppeaasta jooksul erinevatel kunsti- ja joonistusvõistlustel. Pärnu Postimehe korraldatud suure joonistusvõistluse Mina märkan töödest koostati aasta Pärnumaa kalender, kus jaanuarikuud ehib Põnnide rühma tüdruku Mirabel Kaarna töö. Käisime koolieelikute rühmade kahe võistkonnaga Vihtras piirkondlikel lasteaedade spordivõistlusel Sinilillemängud, kus osales kaheksa Pärnumaa lasteaeda, üheksa võistkonda. Meie lasteaia Rukkilille maja võistkond saavutas üldarvestuses I koha disc-colfis, Mürakaru maja võistkond II koha teatejooksus. Lisaks võideti individuaalalade medaleid: Jasper Ojala I koht palliviskes (poisid), Mirabel Kaarna I koht palliviskes (tüdrukud), Säsil Shultz I koht palli põrgatamine (tüdrukud), Lisandra Jürimäe II koht hoota kaugus (tüdrukud), Lisete Erik III koht topispalliheide (tüdrukud). Aktiivse õppeperioodi lõpetas Rukkilille maja kevadpidu kultuurimajas ning töötubade õhtu Mürakaru maja hoovil. Selleks, et personal sügisese motivatsiooniga suveni välja veaks, oli vaja vahepeal särtsu juurde süstida. Liikumisõpetaja Anne Ojala korraldas septembris meile kehalise töövõime hindamiseks Cooperi testi staadionil ja vallamaja jõusaalis. Juba varasügisel toimus aktiivse tervisemeeskonna ja tublide tervisesportlaste saunaõhtu härra Aksel Puusti juures. Samuti sai alguse naiste võimlemine kord nädalas Ave Naano juhendamisel. Toimus tervislik uue aasta tervitusretk Mukre rabas, sealt sõitsime Kaismale kuulama Janno Langi huvitavaid lugusid ning päev lõppes Kaisma jahimeeste majas sooja saunaga. Tänu õpetaja Kairi Rikkeri eestvedamisele ja asjaajamisele toimusid teatrikülastused Pärnusse ja Viljandisse. Mitmed meist on osalenud erinevatel liikumisüritustel, nagu Vändra maraton talvel ja kevadel, Sakala tee matk, Rannametsa luitejooks ning juba on end registreeritud Rakvere ööjooksulegi augustis. Alati on asutus esindatud alevi jüripäeva matkamängul, kus sel aastal saavutati 4. koht. Mitmed pedagoogid läbisid erialaseid koolitusi, et arendada enda professionaalsust ning tagada pidev enesetäiendus. Kohapeal toimus esmaabikoolitus ning õpetajate abide toiduhügieenikoolitus. Õpetaja abidele toimus loomepäev Häädemeestel ning õpetajate loomepäev toimub sel aastal juunikuus Valgerannas. Need on sellised toredad üritused, kus saadakse kokku kolleegidega teistest maakonna lasteaedadest, on huvitavaid esinejaid ning vahvaid ettevõtmisi üheskoos. Sellel õppeaastal olid meil praktikandid, tulevased meditsiiniõed, Tartu ja Tallinna Tervishoiukõrgkoolist ning tulevased lasteaiaõpetajad Saksamaalt. Koostöös Vändra Gümnaasiumiga andsime karjäärinädala raames võimaluse noortel neidudel tutvuda lasteaiaõpetaja tööga. Naljapäeval, 1. aprillil vahetasid õpetaja Ene Kitsnik ning lasteaiaõpetajad Airi Klein ja Kairi Rikker töökohad, üllatades sellega lapsi ja lapsevanemaid. Juulikuus aga ootab meid 3-päevane reis Leedumaale. Suvine reisimine oli traditsiooniks juba Mürakaru ja Rukkilille lasteaedade päevil ning on jätkunud siiani. Need reisid on populaarsed, isegi meie abikaasad, sugulased ja sõbrad ühinevad meiega, et ühiselt aega veeta. See on lühike ülevaade lõppevast õppeaastast. Tegelik igapäev on pidevalt toimekas ja tempokas ning erinevaid tegevusi kordades rohkem, kui eelpool mainitud. Tänan kõigi lasteaia töötajate nimel meie lapsevanemaid, häid koostööpartnereid ja sõpru, kes aitasid selle õppeaasta just selliseks teha, nagu ta oli! Jaana Novikov Vändra Lasteaia direktor Projektinädal Vändra Gümnaasiumis Rahvusvaheline Nordplus Junior koostööprojekt,,teenagers being innovators (Teismelised innovaatoritena) põhikooli õpilastele on jõudmas oma esimese tööaasta lõpusirgele. Projekt on 2-aastane, partneriteks Taani, Eesti, Soome ja Leedu koolid. Meie koolist osalevad klassi õpilast. Vändra Gümnaasiumi jaoks on see juba teine rahvusvaheline koostööprojekt Taani Hunderupskoleni kooliga ja viies Nordplus Juniori projekt. Soome Vanttila kool ja Alove kool Leedust on meile uued partnerid. Esimese tööaasta jooksul oleme palju teha jõudnud. Septembris alanud projekti ettevalmistustega alustasid õpetajad Irina Lõõbas, Age Raimets ja Riina Arva juba kevadel. Tööplaanis oli käesolevaks õppeaastaks 17 erinevat tegevust. Kooliaasta kestab ja ühiseid tegemisi on veel mitmeid. Ees seisab Selle aasta Sinilillemängud toimusid Vihtras 14. mail oli Vihtra külla kokku tulnud palju mudilasi, kes tulid osa võtma Sinilillemängudest, mida sel aastal korraldas Vihtra Lasteaed. Esimesed Sinilillemängud korraldas Tootsi Lasteaed Sinilill 12. mail a. Tootsis. Tol korral osalesid lisaks Tootsi lasteaiale veel Pärnu-Jaagupi, Libatse, Lavassaare, Tori, Kaisma ja Vändra lasteaiad Mürakaru ja Rukkilill. Aastate jooksul on nii osalejate kui ka korraldajate ring laienenud. Sellel aastal oli korraldamise kord Vihtra Lasteaia käes. Sinilillemängude päeva hommikul kell 10 kogunesid Vihtra Lasteaia juurde üheksa võistkonda, igas võistkonnas kaheksa liiget (4 poissi ja 4 tüdrukut). Rongkäiguks rivistasid end üles võistkonnad Tootsist, Torist, Jänesseljalt, Seljametsast, Pärnu-Jaagupist, Tammistest, Vändra lasteaiast kaks võistkonda ning Vihtra Lasteaia võistkond. Lõbus rongkäik suundus Vihtra saarele, kus 17-ndad Sinilillemängud avati. Tervitama oli tulnud Vändra vallavanem Jaanus Rahula. Peale väikest hommikuvõimlemist Karu-Liivi ergutusel võisidki mängud alata. Individuaalaladel võeti mõõtu palliviskes, hoota kaugushüppes, palli põrgatamises ja topispalliviskes. Iga ala 3 parimat poissi ja 3 parimat tüdrukut said medalid kaela. Võistkondlikel aladel sai mängida disc-golfi, püüda kalu kalapüügimängus ja võistelda pendel-teatejooksus. Võistkondlike alade kooliümbruse koristamise kajastamine blogis ja projektinädalast e-raamatu koostamine. Ettevõtmistest väljapaistvamad olid kahtlemata kohtumisnädalad Taanis ja Eestis. Oktoobris 2014 toimunud koostöönädal Odenses osales 12 Vändra Gümnaasiumi õpilast ja 2 õpetajat. Koos taanlaste ja soomlastega uuriti põhjalikult säästvat suhtumist toiduainetesse ja toidu tarbimisse, tehti sporti ja filmi, tutvuti linnaga, külastati muuseumi. Aprilli teisel nädalal võõrustas Vändra Gümnaasium 11 õpilast ja 2 õpetajat Leedu Alove koolist ja 15 õpilast ja 2 õpetajat Taani Hunderupskoleni koolist. Koostöönädal Vändras oli pikalt ja põhjalikult planeeritud. Projektijuht Irina Lõõbas oli teinud väga hea ettevalmistuse. Väikesele korraldustoimkonnale, kuhu kuuluvad veel Age Raimets ja Silja Enok, tulid projektinädalal appi Vihtra lasteaia võistkond. ritta sättimise järel selgus ka üldvõitja, kelleks sai Jänesselja Lasteaia võistkond. Rändkarikas on nüüd aastaks nende imetleda ja hoida. Palju õnne neile! Ka järgmise aasta Sinilillemängud korraldavad nemad. Peale supisöömist Vihtra Külakeskuses toimuski autasustamine. Lisaks medalitele, karikatele ja diplomitele said võistkonnad koduteele kaasa ka maitsva kringli. Vihtra Lasteaia võistkond sai kaela kokku kuus medalit ja ühelt Pärnjõe kool oli loodusviktoriinil edukas Osalesime Pärnumaa loodusviktoriinil ja võitsime klasside arvestuses 3. koha. Võistkonna Pärnakad" liikmed olid Mairi Dubik, Eleriin Jürisaar, Kristi Raudsepp, Sirli Raudsepp ja Liisi Sumre. Auhinnareisiks saime Võrtsjärve Limnoloogiakeskuse külastuse. Õppisime eristama kalu, uudistasime suuri akvaariume ja saime täiendavaid teadmisi Võrtsjärve kohta. Tagasi tulles käisime Viljandis. Seal külastasime Viljandi lossimägesid. Päev oli väsitav, aga lõbus. Pärnjõe kooli 7. klass paljud õpetajad ja koolipere liikmed sööklast valvelauani. Maastikumängu ideed aitasid arendada ja ellu viia Ats Paberits ja Helju Ringenberg Vändra Kultuurimajast. Projektinädala pidulikule lõpuüritusele andsid hoo sisse abilised Vändra Gümnaasiumi õpilasesindusest. Erilist tänu väärivad aga pered, kes olid nõus oma kodud avama ja külalisi majutama. Suur tänu toreda peoõhtu ja õnnestunud nädala eest! Teine sisukas aasta algab juba septembris 2015 ning a. kevadel toimub viimane ühine projektinädal Leedus, kus osalevad lisaks eestlastele ka Soome õpilased ja õpetajad. Projekti kõiki tegemisi on võimalik jälgida Vändra Gümnaasiumi kodulehel oleva blogi vahendusel. blogspot.com/ Õpetaja Silja Enok võistkondlikult alalt hõbekarika. Palju õnne teile, tublid võistlejad, väga vahvad olite! Et kõik toredalt sujus, selle eest oleme tänulikud ilmataadile, Vändra Vallavalitsusele, Pärnumaa Kultuurkapitalile, Vihtra Külakeskuse juhatajale Reelikale, kohtuniku onudele-tädidele ja kõikidele võistkondi toetavatele õpetajatele. Suur, suur tänu teile! Kohtume järgmistel Sinilillemängudel Jänesseljal! Liivi Vähesoo Vihtra Lasteaia õpetaja Mairi Dubik, Eleriin Jürisaar, Sirli Raudsepp, Kristi Raudsepp ja Liisi Sumre.

5 MÄRTS 2015 VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 95 AASTAT HARIDUSELU PÄRNJÕEL Eesti Vabadussõda oli just lõppenud, kui täitus Pärnumaa äärealal Vana-Vändra vallas asuva Pärnjõe ja mitme naaberküla lapsevanemate soov, kes tahtsid oma väikesi lapsi kodu lähedal koolitada. Nende palvekiri Vana-Vändra vallavalitsusele sai positiivse vastuse ja aasta veebruari võib lugeda kohapealse hariduselu sünniajaks. Sobilikud ruumid laste õpetamiseks andis oma majas kasutada poepidaja Jüri Karja. Kooli nimetuseks sai Vana-Vändra Pärnjõe 2-kl. Algkool. Raskused üüri tasumisel sundisid kooli mitu korda kolima, kuni 1924/25. õppeaastal ostis Vana-Vändra vallavalitsus Jüri Karjalt kogu maja ja kool asus tagasi oma esialgsetesse ruumidesse aastal muudeti kool 6-klassiliseks algkooliks, mistõttu kasutati 5. klassi jaoks kõrvaloleva Adamsonide maja üht tuba. Järgmisel aastal töötasid seal nii viies kui ka kuues klass aastal alustati kooli 2-korruselise juurdeehituse tegemist, mis valmis aastal. Alates aasta sügisest avati kooli ruumides internaat 20 õpilasele aastal ostis Vändra Rajooni TSN TK Haridusosakond koolile kõrvalasuva maja, mis kohandati ümber internaadi vajadusteks aastal hakati koolimaja vanale osale ehitama teist korrust, mis valmis sama aasta sügiseks. Möödus mõni aasta ja jälle koputas uksele ruumipuudus. Tuli teha koolimajale järjekordne juurdeehitus, mis lõpetati aasta sügiseks. Möödusid aastad, õpilaste arv kasvas, koolimaja muudkui vananes ja jäi üha rohkem kaasaja nõudmistest maha. Hakati mõtlema uue maja ehitamisele aastaks oli projekt valmis, kuid selgus, et rahapuudusel koolimaja ehitama ei hakata. Varuvariandina hakati ümber projekteerima pooleliolevat sovhoosi lasteaeda. Ehitustööd algasid 1992 novembris. Vaatamata kõigile raskustele ja õpilaste arvu vähenemistendentsile jõuti 15. detsembril 1995 niikaugele, et kõlas esimene koolikell uues majas, nii et peagi saame tähistada oma koolimaja 20. sünnipäeva. Kogu eelneva jutu taustal on väga-väga valus vaadata vana ja väärikat endist koolimaja, õigemini sellest järele jäänud varemeid. Paraku on eraomand püha ja meie seadused annavad võimaluse juriidiliselt,,skeemitades vastutusest kõrvale hiilida. Lohutust pakub teadmine, et vallavalitsus on asjaga tegelemas ning loodetavasti saab see saamahimu ja hoolimatuse sümbol kunagi ka lammutatud ja kohaliku hariduselu sünnikoht lisaks olemasolevale mälestuskivile kenasti kujundatud. Lõppeval õppeaastal õpib ja töötab Pärnjõe Põhikoolis ühtekokku 62 õpilast, 15 õpetajat ning 5-liikmeline teenindav personal. Tavapärase riikliku õppekava järgi toimuva õppetegevuse kõrval on võimalus osaleda õpiabirühmades ja saada abi kogenud logopeedilt. Lisaks igapäevasele õppetööle saavad õpilased vabal ajal ennast mitmekülgselt arendada erinevates huvialaringides: muusika-, tantsu-, kodu-uurimise-, spordi-, arvuti-, fotograafia-, ettevõtlus- ja näiteringi kõrval osaletakse veel ka kohaliku rahvamaja juures tegutsevates taidlusrühmades. Laulupidudel on käinud nii meie mudilas- kui ka lastekoor. Mitmed võimekamad lapsed arendavad oma muusikalist talenti M. Lüdigi nim. Vändra Muusikakoolis. Läbi aastate oleme pidevalt osalenud maakondlikel aineolümpiaadidel, konkurssidel ja spordivõistlustel. Eelmisest juubelist möödunud viie aasta jooksul oleme saanud esikolmikukohti eesti keele, inglise keele, matemaatika, keemia, füüsika, muusika jt. aineolümpiaadidel, samuti,,varia viktoriinil. Maakondlikelt spordivõistlustelt on võidetud medaleid jalgpallis, lauatennises, murdmaajooksus, kergejõustikus, samuti algklasside spordimängudelt. Äramärkimist on leidnud mitmed maakondlikel laulukonkurssidel, kunsti- ja käsitöönäitustel, samuti ettevõtluskonkurssidel edukalt osalenud õpilased. Kaks meie õpilaste koostatud kodu-uurimistööd on saanud põhikooli vanuserühmas üleriigilise peapreemia! Tore, et meie väikeses kooliperes leidub hulgaliselt teadmishimulisi ja sportlikke lapsi ning aktiivseid ja kohusetundlikke õpetajaid, kes nende juhendamiseks aega leiavad! Kuigi kooli sünnipäev on keset talve, oleme juba aastaid juubelile pühendatud kokkutulekuid korraldanud juunikuus, sest muidu ei mahuks kõik soovijad lihtsalt ära ja eks suvi ongi ju üks õige kokkutulekute aeg. Pärnjõe Põhikool ootab kõiki endisi ja praegusi õpilasi, õpetajaid, töötajaid ja külalisi laupäeval, 20. juunil kooli 95. sünnipäeva kokkutulekule. Pidulik aktus algab kell Peatse kohtumiseni! Valdur Ojala, direktor Tähistame Pärnjõe Põhikooli 95. sünnipäeva kokkutulekuga laupäeval, 20. juunil. Oodatud on kõik endised ja praegused õpilased, õpetajad, töötajad ning teised meie koolile olulised inimesed! Päevakava: Buss kooli juurest Vändra kalmistule Algab saabujate registreerimine. Avatud on õpilas firmade toodangu näitus-müük ja õpilastööde näitus. Võimalus lehitseda digialbumeid Kooli juubelisünnipäevale pühendatud pidulik kontsert-aktus Direktori vastuvõtt kutsetega külalistele Söögivahetund sööklas Vestlused, meenutused, jalutuskäigud värskes õhus jm seltskondlik tegevus Tants ja trall duo Mis Siis pilli järgi Üllatuse oht! Muusika vaibub, kodu ootab! Kokkutuleku osalustasu on eelregistreerimisel Toimumise päeval 15.- ja siis saab maksta ainult sularahas. Osalustasu saab maksta kuni 19. juunini ülekandega PÄRN- JÕE PÕHIKOOLI AÜ arveldusarvele EE (Swedbank) või sularahas koolimajas tööpäevadel kell Pangaülekandele palume kindasti lisada oma nimi ja lõpetamise aasta või meie koolis õppimise aastad! Täiendavat infot saab kooli telefonidelt ja , samuti (Valdur Ojala) ja (Aime Auksmaa). Kohtumiseni, sinu kool ootab sind! PÄÄSTEAMET 10. mail kell teatati häirekeskusele tulekahjust Vändra vallas Kaisma külas, kus põles hoone, milles ladustati heinapalle. Sündmusele saabunud päästjaid ootas ees 40x15 meetri suurune põlev hoone. Tulekahju lokaliseeriti kell 20.34, hoone hävis tules täielikult. 5 Hiie Piirsalu /algus eelmises lehes/ HIIE Ajalooveerg / Tuntud ja tundmatu Karl Pärnoja /Permann/ Soomepoistele anti 44 Raudristi. Riste kätte andnud Saksa kindral toonitas, et see on suurim arv, mis ta kunagi ühe pataljoni meestele on andnud. Iga 20 mehe kohta tuli üks auraha. Pärnoja rindepäevikust: 44 Raudristi on tõesti suur arv, mis paneb mõtlema ja pead vangutama. Kuid kõik see on saadud ränga hinnaga. Peaaegu samapalju puuriste on saanud endale autasuks need, kellel polnud liiga palju tuua ohvriks kodumaale ja rahva hüvangule oma noorus, tulevik ja elu. 27. augusti hommik. Ilm on ilus, kuigi päikest ei paista. Oli teada, et vastane on tunginud üle Emajõe. Tuli teateid Laeva rajoonis tegutsevatest tankidest. Venelased on ärganud eelmise päeva väsimusest ja pommitavad hoolega Voldi jaama ja alevikku. Pärnoja koos sidevaatlejatega satub suurtükitule alla ja saab mürsukillu reide. Haav tundub algul olevat kerge, aga arst teeb kindlaks, et kild on üsna sügaval ja mees vajab operatsiooni. Pärnoja viiakse Palamuse välilaatsareti. Seal käib juba mitmendat päeva kibe-kiire töö lõigatakse ja seotakse. Pärnojale tundub, et ei sobi siin selle väikese killu pärast aega viita, peatab rinde poole tühjalt sõitva mootorratturi ja koos sõidavad nad suitsu ja mürina poole. Teel liikuvaid kolonne ründavad Vene lennukid, põlevad autod ja ragisevad kuulipildujad. Teedel liiguvad lõputud põgenikevoolud, teede ääres haigutavad tühjad mahajäätud talud. Mõne talu õuele on jäetud kiri.,,eesti poisid! Koor on kapis või keldris, siga ja kanad aedikus. Võtke kõike, mis vajate, ärge ainult midagi venelastele jätke! Voldemar Pärnoja vend Karlil Torontos külas. Kuu hiljem, 27.septembril lagunes pataljon Vändra Siberikülas. Meeskond jagati väikesearvulisteks gruppideks, et saaks välja jõuda Eestimaa lääne- või põhjaranda ja sealt juba edasi vabadusse. Meestele pandi südamele, et nad suruksid maha kojuigatsuse, et nad ei külastaks kodukohti, kus võiks karta hädaohtu. Karl Pärnoja päevikust: Peale relvavendadest lahkumist jäi meie gruppi seitse meest, üks naine ja koer. Meie lähemaks eesmärgiks oli minu venna kodu, et kustutada nälga ja kui on võimalus, siis täiendada oma varusid. Venna talu asus umbes meetrit metsast, kus ühel pool oli tühi maa, teisel pool võis näha üksikuid talusid ja metsatukki, mis ulatusid kuni 2 km kaugusel asuva alevini. Lahke perenaine andis meile süüa ja juua. Pärast vedasime päevi jalas olnud säärikud jalast, pesime ja tohterdasime rakkus jalgu. Kõige selle jällenägemisrõõmu ja mõnusa kõhutäie kõrval unustasime kaks väga tähtsat asja. Nimelt enne saabumist koju möödusime metsatalust, kus juba üle kahe aasta oli töötanud a vangi langenud Vene sõjavang, kes oli eesti keele laitmatult selgeks saanud, ja teiseks, et luteri kiriku ümbert, mis asus alevi meiepoolses servas, olid kõrged kuused maha saetud, et vaatluspostile tornis paremat vaadet võimaldada. Meid üllatati keset suurimat rahu ja muretust. Peremehe 9-aastane tütar teatas meile ärevuses, et metsast tulevad meie suunas võõrad mehed. Kaks meie meest istusid trepil ja märgates tulijaid, otsustasid välkkiirelt haarajate rinde eest läbi joosta, tõmmates nii tähelepanu endale. Ka eeskojas lamav koer ühines kahe põgenikuga, seega oli laskjate ees kolm sihtmärki. Püstolikuulipildujate tuli suunati põgenejatele. Hea treening, kiire otsustusvõime ja kiired jalad päästsid nii mehed kui koera. /järgneb järgmises lehes/ Tule 20. juunil Võidulasse KOKKUTULEKULE Tähistame Võidula Algkooli asutamise 80. aastapäeva. Päevakava: Mälestushetk Vändras Arvet Toomi kalmul Kokkutuleku avamine Võidula mõisa ees Head isu! Koolitunnid. Kehaline kasvatus, kunst, koolipeo eeskava ettevalmistused Loterii loosimine Koolipidu eeskavaga. Tantsuks mängib Mart Bänd. Osalustasud: pere (2 täiskasvanut +2 last) 10 eurot Täiskasvanu 5 eurot, õpilane 3 eurot Lea Toom Võidula rahvamaja juhataja ja raamatukoguhoidja MTÜ Võidula Külaselts juhatuse liige mobiil: Draamakeldri bänd Valgre Inglid Võidula mõisas 13. juunil kell Koosseisus: Linda-Anette Suss (viiul); Jandra Puusepp (saksofon); Aivi Tilk (akordion); Liina Amon (löökpillid); Diana Liiv (klaver). Kavas: Valgre, Doelle, Kõrver, Šostakovitš, Yradier jt. Seaded antud koosseisule on teinud helilooja ja Draamateatri muusikajuht Malle Maltis. Pilet 2

6 6 VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT MÄRTS 2015 Vändra maratonitraditsioon elab ja liigub tõusvas joones Vändra 42. maratoni hommikul 2. mail oli taevas kurjakuulutavalt hall, ladistas vihma ja lõõtsus külm tuul. Sellele vaatamata startisid hommikul kell 8 maratonirajale Valdeko Alliksaar, Rein Pärn ja 82-aastane Benno Viirand. Kella 11-ks oli ilmataat veidi lahkemaks läinud ja maratoni, poolmaratoni, 16 km ja 8 km distantsile suundujad pääsesid rajale kuiva dressiga. Esmakordselt olid kavas lastejooksud viiele erinevale vanuseklassile. Jookse korraldas Maratonitiimi üks juhtidest Maile Mangusson. 1-4 a vanuseklassis oli Tessa Tintsu ja Nora Ringenbergi vanuseks märgitud lausa 1 a, kuid oma jooksumaaga said nad imehästi hakkama ja autasuks, nagu kõik suuremadki lapsed, diplomi, medali ja suure maratoni pildiga šokolaadi. Väiksemaid lapsi oligi vanemate toel ja kaasaelamisel rohkem võistlemas aastaste vanuseklassist alates jooksis nt tüdrukutest ainsana Kadi-Katre Kõpper, poistel oli ka väike võistlusmoment. Koos lastejooksudega võib Vändra suure spordipeo osalejate arvuks lugeda ligi 400. Joel Tints Jooksjatepoolne tagasiside tõi kõrgeimad hindepallid Mispo jooksuklubi, eesotsas Joel Tintsuga, on taas Vändra spordielu ajalukku ilusa lehekülje kirjutanud. 128 maratoni erinevates riikides ja Eestimaal läbi jooksnud Tints oskab lähtuda võistleja seisukohast ja teab, mida oma korraldatud võistlusel teistele pakkuda. Tünnisaun, pesemisvõimalused, söökjook, 8 joogipunkti rikkaliku valikuga, kõikidele lõpetajatele medalid, diplomid ja auhinnakotike. Populaarsed on tema korraldatud õhtused järelpeod kultuurimajas. Kes kord on Venemaalt, Lätist või Leedust käima hakanud, see on ka käima jäänud. Sama võib öelda paljude Eesti jooksjate kohta. Tänavu kommenteeris võistlusi Riho Järveläinen, kes on oma ala tõeline prof ja teab peast maratonijooksjatest vist kõike ja oskab seda kaasahaaravalt edasi anda mitmes keeles. Marathon 100 portaalis korraldatud jooksjatepoolses võistluste tagasisidesides tuli Vändra maratonile antud koondhindeks 9,81.,,Selline hinne tuleb kokku, kui 42 hindajast 36 hindab võistlust kümne punkti vääriliseks, 4 annab hinde 9 ning 2 vaevub andma 8. Pole ilmselt üleliigne lisada, et kõrgemat hinnet pole ükski jooksuvõistlus seni jooksjate poolt saanud. Vändra mehed Joel Tintsuga eesotsas on oma asja korralikult ajanud ning tulemuseks võistlus, mille kohta jooksjatel pole ühtegi paha sõna öelda. Kui jooksjate antud hinnangud samas tempos kasvavad, siis tuleb järgmisel aastal skaalat pikendada üheteistkümnele punktile, kirjutab Janek Oblikas Marathon 100-s. Tintsu sõnul pole korraldamise kuupäev parimate killast, sest vahetus läheduses toimuvad mitmed suurvõistlused, kuid paremat pole paraku võimalik jooksukalendrist valida.,,rõhume rohkem kvaliteedile, küllap osavõtjate arv ka tasapisi kasvab. Tahaks saavutada 19. a Vändra maratoni taset, kus oli 1 lõpetajat, unistab Tints. Järgmisena on plaanis korraldada 25. juulil Sakala tee metsajooksuga paralleelselt Mispo Maastikumaraton ja detsembril kolm päeva järjest Mispo Talvemaraton. Vt ja portaali Marathon 100. Õie Kuusk Pärnumaa meistrivõistluste esikolmik maratonis Veljo Vask, Andero Sopp ja Klarika Kuusk. Start Maratoni võitis teist aastat järjest Valdis Nilovs Tulemused Maratonidistantsi võitis lätlane Valdis Nilovs (2.54:48), kelle võiduaeg jäi kuue minuti võrra alla eelmisel aastal Vändras võidu toonud tulemusele. Teisena saabus finišisse poolteist minutit hiljem Aleksei Beloussov Venemaaalt ja kolmandana Ragnar Kaasik ( ). Maratoni kiireima aja saavutas ainsana distantsi ratastoolis läbinud Juris Kalnins Lätist ( ). Kuna sel aastal eraldi ratastoolis võistlust ei olnud välja kuulutatud, lisati tema aeg maratonijooksjate finišiprotokollile. Naistest võitis maratonidistantsi Mari Boikov, kes lõpetas 12ndana ( ). Talle järgnesid Klarika Kuusk ( ) ja Tatjana Sviridova Venemaalt ( ). Poolmaratonis võttis võidu Guntis Grinvalds ( ), talle järgnesid Jaanus Mäe ja Martin Tarkpea. Naistest võitis poolmaratoni Svetlana Lavrikova ( ), napilt teiseks jäi Kati Metsla ( ) ja kolmandana lõpetas Lagle Vetemäe (1.48). 16 km jooksu-kõnni võitis naistest Simona Andersone ( ), teiseks jäi Tiia Riis ja kolm minutit hiljem lõpetas kolmandana Mari Pere. Meeste esikolmik samal distantsil oli: Aleksei Treštšenkov ( ), Märt Baumverk ja Nikita Filipppov. 8-km jooksul-kõnnil võttis naistest võidu Astrid Mai Barsegjan (33.02), teine Stella Täht ja kolmandana lõpetas Laura Kazana. Neile järgnesid tasavägiselt Ethel Brigita Tigane (39.54) ja Terje Õiglane. Meestest võitis distantsi Urmas Põldre (29.35,7), teine Toomas Tarm ja kolmas Jaan Kostjukov. Esmakordselt toimusid Vändra maratoni raames Pärnumaa meistrivõistlused. Maratoni esikolmikusse jooksid end Veljo Vask ( ), Andero Sopp ( ) ja Klarika Kuusk ( ). Tulemusi jooksuradadelt 1. mail toimus Viljandis juba traditsiooniline järvejooks, kus Vändra piirkonna parimaks tulemuse jooksis ka seekord Enari Tõnström. Tema 12 km distantsi lõppaeg andis 43. koha, Mario Karotammel kulus raja läbimiseks 1.01,32. Tõnu Pulleritsu aeg 1.43, mail toimus ka Keila KSK IPSON korraldatud 3 km koertejooks. Rajarekordi jooksis samojeedikoer Potter koos Jan Õiglasega, aeg mail toimus 33. Tartu jooksumaraton, distantsid 10 ja 23 km. 23 km jooksis Margus Tõkke ajaga 1.58,11.10 km pani end proovile Pille Klein, kelle lõpuaeg oli 1.12, mail toimus Tartu Kevadjooks, mis oli ühtlasi ka Linnajooksude avaetapiks, 10 km jooksul saavutas Jan Õiglane ajaga korraliku 10. koha. 17. mail toimus ka Riia maraton, kus 5,10,21 ja 42km distantsidel jooksis kokku pea jooksjat, sealhulgas maratoni lõpetas 1699 jooksjat. Riia maratoni EXPO-l oli Vändra Maratoni boksiga väljas ka Joel Tints, kes hiljem läbis maratoni ajaga 4.45,47. Sellel aastal olid rohkearvuliselt ka eestlased esindatud pea kõikidel distantsidel ja miks mitte võtta järgmisel aastal see paljudel liikumishuvilistel enda kalendrisse, sest Riia on kaunis ja võimalusterohke. 20. mail Tallinnas Kadrioru staadionil juba 35. korda toimunud viievõistlust korraldab Leksi 44 klubi. Selle võistluse 3 paremat saavad õiguse esindada Eesti koondist Eesti-Soome-Rootsi mitmevõistluse maavõistlusel, mis toimub juunil Tartus. Oma esimese välishooaja avastardi tegi Janek Õiglane, kes saavutas 2. koha punktisummaga Delfi spordile antud intervjuus võttis Janek oma võistluse kokku järgmiselt:,,sain pildi ette, mis seisus ma hetkel olen. Vorm peaks nüüd tasapisi Eesti-Soome-Rootsiks ja seejärel juba koduseks EM-iks üha paremaks minema. Rekordist puudujäävad punktid kaotasin sisuliselt avaalal kaugushüppes, kus hoojooks oli välishooaja esimesele võistlusele omaselt ligadi-logadi. Janeki üksikalade tulemused: kaugushüpe 6.91; odavise 67.96; 200m 23,44; kettaheide 41.22; 1500m 4.44,31. Terje Õiglane Tulemusi tänavasõitudelt ja Audi Saaremaa Weekend`ilt selgitati taas parimad Pärnu 56. tänavasõidul. Kui varasematel aastatel on tänavasõitu korraldatud Pärnu rannarajoonis, siis seekord toodi võistlus esmakordselt Pärnu kesklinna. Kõige noorematel M12 vanuseklassis tuli 1,75 km ringi läbida kolmel korral, meie klubi parimana ületas finišijoone Kevin Longe, saavutades 12. koha. M14 poiste distants oli 10,5 km ehk ringe tuli läbida 6 korda, Viko parimana ületas lõpujoone Kevin Saal, saades 10. koha. M16 noormehed läbisid ringe juba 10 korral, võistlusmaa pikkuseks 17,5 km, Sten Lehemets teenis selles sõidus samuti 10. koha. MJ noormeeste võistlusdistants oli 31,5 km, meie klubi parimana tõi Mart-Anton Vendelin 4. koha. MU23 sõitjatel tuli ringe läbida 21. korral, poodiumi 3. koha sai Viko sõitja Janar Juss, 5. koha Gert Kivistik sõideti 42. tänavasõit, esindatud olid ka Viko klubi sõitjad. M14 vanuseklassil võistlusmaa pikkuseks 4x2,25 km, Kevin Saal saavutas 6. koha ja Valdek Meier 7. koha. M16 noormeestel oli distantsiks 8x2,25 km, selles sõidus saavutas Sten Lehemets 10. koha. MJ klassil tuli sõita 12x2,25 km, hea sõidu tegi Mart-Anton Vendelin, saavutades 6. koha. MU23 vanuseklassis tuli rasket ringi läbida juba 14 korral, tubli sõidu tegi Gert Kivistik, kes saavutas 2. koha toimus 2. Keila tänavasõit, kus klubiga osalesime esmakordselt. M14 poiste võistlusmaaks oli 6x2,5 km, meie klubi noortest tegi väga hea sõidu Kevin Saal, olles medalikonkurentsis, kuid pidi siiski seekord leppima tubli 4. kohaga, Valdek Meier sai 8. koha. M16 klassis saavutas Sten Lehemets 6. koha. MJ noormeeste sõidumaal 10x2,5 km saavutas Mart-Anton Vendelin tubli 2. koha. MU23 noormeeste sõidus võtsid meie klubi sõitjad kolmikvõidu: 1. koht Janar Juss, 2. koht Gert Kivistik, 3. koht Karl-Arnold Vendelin sõideti Audi Kuressaare tänavasõit. M12 poistel tuli sõita 3x1,7 km ringi, meie klubist saavutas tubli 6. koha Kevin Longe. M14 poistel võistluse pikkuseks 5x1,7 km vahefiniš igal ringil, seal saavutas Kevin Saal 5. koha ja Valdek Meier 7. koha. M16 poistel sõidumaa 10x1,7 km, kus Sten Lehemets saavutas 7. koha. ME/MU klassis tuli 1,7 km pikkust ringi läbida 24 korda, kus vahefiniši punkte jagati igal 3 ringil. Sõidu võitis Silver Schultz (Peloton), MU23 klassis sai 3.koha Viko sõitja Janar Juss, 4. koha Karl-Arnold Vendelin, 7. koha Gert Kivistik. Keila ja Kuressaare tänavasõitude põhjal saavutasime täiskasvanute arvestuses 2. koha ja noorte arvestuses 4. koha Sõideti Eesti rahvavelotuuri 3. etapp, Audi Saaremaa GP. Põhidistants 80 km / lühike 26 km. Ilmaolud ratturitele ei olnud just kõige soodsamad, sest mõlema sõidu kestel puhus vali tuul ja sadas vihma. 26 km pikkusel sõidumaal saavutas Viko sõitja Joonas Joaveski 6. koha, samas pundis sõtnud Valdek Meier 14. koha ja Ats Uulimaa 16. koha. Järgmine tähtsam jõukatsumine ootab meie rattureid ees Eesti meistrivõistlustel tänavasõidus 23. mail Elvas. Treener Reimo Taaramäe Ammulaskjad saavutasid häid tulmusi 2. mail toimusid Külmallikal Viljandimaa meistrivõistlused ammulaskmises. Amburite hooaja avavõistlustel saavutasid häid tulemusi Kaisma ammulaskjad: Teet Tagapere saavutas 3. koha, kogudes 813 punkti; väiksemate ambudega võitis tema õpilane Marek Matt 596 punktiga 2. koha ja Alvar Novikov 510 punktiga 4. koha.

7 MÄRTS 2015 VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 7 Head lapsevanemad Vihtra Lasteaed ootab oma majja uusi lasteaiaealisi lapsi alates 1,5 eluaastast. Meil on teie lapsele pakkuda sõbralikku ja väikest rühmakollektiivi. Lastele mõeldud kasvu- ja mängukeskkond on hubane ning väga heade võimalustega õuesõppeks ja väikelaste ealiste pädevuste omandamiseks. Ühendust palume võtta tel (direktor Eda Vaino) või tulla lasteaia tingimustega tutvuma kohapeale tööpäeviti KÜLASTUSMÄNG UNUSTATUD MÕISAD 2015 Kakskümmend viis mõisat, milles asuvad koolid, on külalistele sel aastal kuuel päeval avatud. Igal täistunnil toimub mõisates giidiga jalutuskäik, avatud on näitused ja kohvikud. Lisaks korraldatakse koolide tugevuste ja mõisate eripära rõhutamiseks kontserte, töötubasid ja muud huvitavat. Võidula mõisas on avatud näitus,,fotograafia ajalugu Eestis". Näitusel on väljas kollektsionäär Kalev Käärsoni fotoaparaatide kollektsioon ja muud huvitavat. Toimuvad giidiga jalutuskäigud. Töötoas on võimalik proovida kätt klaasimaali ja monotüüpia tegemisega. Kohvitoas saab maitsta mõisakooki. Külastuspäevad: 13. ja 27.juuni, juuli, 1. ja 15. august. Mõisad on avatud10.00 kuni Külastustasud: pered 3.50 eurot, täiskasvanud 2.00 eurot, õpilased, pensionärid 1.00 eurot. Loe ka ja Võidula mõisa kodulehelt: C. R. Jakobsoni Talumuuseumis algavad suvised tegemised ning juba juunikuus pakume mitmeid ettevõtmisi nii suurtele kui väikestele. Nagu eelmisel aastal ootame ka sel suvel kõiki huvilisi muuseumisse perepühapäevadele 7. ja 28. juunil. See on suurepärane võimalus veeta kena pühapäev just meie juures ja seda kogu perega. Kõikide perepühapäevade algusajaks on kell ning lõpp kell Ekskursioon muuseumi peahoones ja territooriumil koos giidiga toimub kell Perepühapäevade töötubade teemad on erinevad. 7. juunil on kavas laastule maalimine ja viltimine ning 28. juunil meisterdame erinevaid paelu ning samuti vildime. Töötubades osalemine maksab 2, muuseumi külastus on tasuta. Avatud on ka muuseumikohvik juunil on C. R. Jakobsoni talukultuurikoolis õppepäevad teemal Looduskivi kasutamine ehituses. Koolitajaks on Alo Peebo. Koolitus algab kell muuseumi käsitöömajas. Kahepäevase koolituse jooksul käiakse teoorias läbi järgmised teemad: sissejuhatus looduskivi kasutamise ajaloost ja taustast; mördid, tööriistad ja ladumisviisid; tööohutus; müüride kahjustused ja nende põhjused ning likvideerimine. Praktilises osas lõhutakse kive nii kiilude kui ka kivilõhkumise kirvestega, tutvutakse müüri ladumise põhitõdedega, sealhulgas ka vuukimise ja müüride puhastamisega. Õppepäevade osalustasu on 20, millele lisandub toit (vajalik ette tellida). Eelregistreerimine õppepäevadele kuni 9. juunini telefonidel , või il Ootame Sind koos pere ja sõpradega 23. juunil kell RAHVUS- LIKU JAANIPÄEVA TÄHISTAMISELE. Teeme läbi jaanipäeva kombed, toimuvad erinevad töötoad ja jõukatsumised nii lastele kui täiskasvanutele. Tublimaid premeerime auhindadega. Jalga saab keerutada ansambli Tooniuur muusika saatel. Kaasa võib võtta piknikukorvi, kuid janu kustutamiseks palume pruukida mitte kangemaid jooke kui õlu ja siider. Muuseumi rehetoast on võimalik osta karaskit, kohupiimakooki, salatit ja sašlõkki, mida saab küpsetada meie kiigeplatsil. Osalemine C. R. Jakobsoni Talumuuseumi rahvuslikul jaanipeol maksab 3. Oleme kindlad, et sõnajalaõie leiad Sa just meie peolt! Suur tänu Vändra Hooldusravi osakonna arstile, õdedele ja hooldajatele nende raske ja tänuväärse töö eest Ain Jürimäe ravimisel ja hooldamisel tema viimastel elukuudel. Lesk Helgi Jürimäe Peadsete kohtumisteni Kurgjal! Margit Kadak C. R. Jakobsoni Talumuuseumi museaalse osakonna juhataja Avaldame kaastunnet Helgi Jürimäele abikaasa AIN JÜRIMÄE surma puhul. Aime, Vaike ja Mare MITMESUGUST Müüa uus malmpliit (beež). Tel Müüa lõhutud küttepuid koos kohaletoomisega. Valdek tel Ostan vanarauda, teie vana seisma jäänud auto ja muud põllumajandustehnikat. Viin ise ära. Dokumentide vormistamine ja raha maksmine toimub kohapeal. Arvelt mahavõtmine ARK-ist. Tulen kohale iga ilmaga. Tel Santehnilised tööd: torutööd, keskküttesüsteemide väljaehitamine, kanalisatsiooni- ja ventilatsioonitööd, ühendused ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrassiga liitumiseks, septikute paigaldamine. Tel Roel Müüa lõhutud küttepuud. Transport. Tel Müüa kuivad kase kütteklotsid ja pliidipuud võrkkotis. Transport Vändra piires tasuta Marek EELK Vändra Martini kirikus Jumalateenistused algusega kell , 14., 21., 23. juunil 23. juunil algusega kell KALMISTUPÄEV. 28. juunil ühine jumalateenistus õigeusu kirikus Vana 96. Õpetaja Ants Kivilo tel , Orelil Merle Maanus Oodatud on liikmeannetused Swedbank ja remonditoetused a/a Kaastunne lähedastele VALVE LAATERI surma puhul. KÜ Jaama 6 elanikud Südamlik kaastunne Joelile ja Tonyle kalli isa TIIT LEHTMÄE surma puhul. Juurikaru Põhikool KAITAR F&B GRUPP OÜ Pakub Vändras autorenti, osutab hooajaliselt (mai september) muruniitmise ja trimmerdamise teenust. Mais ja septembris ainult nädalavahetustel, juunis, juulis, augustis vastavalt kliendi soovile. Info ja broneerimine: Tel: TEATED 14. juunil kell koguneme VÄNDRA HIIDE MÄLESTUSHETKELE. Memento Vändra kultuurimajas 16. juunil kell DOONORITE PÄEV. Vändra raamatukogu suvised lahtioleku ajad juuni august E R 10 18; L, P suletud TÖÖ Vändra Lasteaed pakub tööd TERVISHOIUTÖÖTAJALE, 1,0 kohta, tööle asumisega , kelle tööülesanneteks on: jälgida töötervishoiu ning tervisekaitse nõuete täitmist, jälgida koostöös majandusjuhatajaga laste toitlustamist lasteaias, osaleda haiguste ennetamise ja tervise edendamise läbiviimisel lasteasutuses, osutada esmaabi. ÕPETAJA ABILE, 1,0 kohta, tööle asumisega , kelle tööülesanneteks on: osaleda rühma õppe- ja kasvatustöös, abistada õpetajat õuesolekul ja jalutuskäikudel, tagada laste toitlustamine rühmas, tagada rühma korrashoid. Kandideerimise tingimus on tahe töötada lastega, hea pingetaluvus ja hea koostöö oskus. Avaldus ja CV saata 12. juuniks 2015 Spordi 13, Vändra, 871, Pärnumaa või Lisateave telefonil Vändra õigeusu kirikus Kiriku nimepäeva jumalateenistus 28. juunil kell Toimub traditsiooniline heategevuslik laat (kiriku katuse remondiks). Kauplemise soovist anda teada 26. juuniks tel või Nüüd igaveseks pandud risti eluväsind käed, ta rahuund ei sega enam miski, on ületatud viimse vaeva tee... Südamlik kaastunne lähedastele ÜLO TEKKU kaotuse puhul. Õnne, Jaan, Silver, Ahti, Taimi, Heleri, Maie, Rein, Enn ja Karl Mälestame TIIT LEHTMÄED ja avaldame kaastunnet omastele. Maie pere Uudised Vändra kauplusest Müügilolevasse tootevalikusse on lisandunud Husqvarna robot-muruniidukid. Esimesed kaks on asunud muruga võitlusesse Vändra koduaedades. Husqvarna kevadkampaania robot-muruniidukite (Automower 320, 330X ) paigaldamine sel hooajal tasuta. Husqvarna kevadkampaania kestab 30. juunini. OÜ Välu kauplus on ühinenud sellega ning pakub valiku tooteid soodushindadega. Kaupluses on võimalik tutvuda Husqvarna uue põlvkonna akutoodetega. Kohapeal olemas hekipügaja ja trimmer. Husqvarna tooteid, mida hetkel müügil ei ole ja teisi sellesse gruppi kuuluvaid kaubamärgi tooteid (Jonsered, McCulloch, Gardena), saab tellida Eestis kehtiva kataloogi järgi. OÜ Välu kauplus,,mets ja Aed" on üks Husqvarna tehast esindavatest kauplustest, kellel on õigus müüa, hooldada, remontida ja teostada garantiiremonti kõigile Eestis müüdavatele Husqvarna Grupi toodetele. KINNISVARA Müüa remonti vajav maja Vändras Pikal tn. Majas 3 tuba, veranda, 2 tuulekoda. II korruse ehitus pooleli. Kõrvalhoones saun, kelder, kuur, garaaž. Krunt 1200m2. tel Müüa Vändras kinnistu Vana tn 74. Uus hind Vt ka eeid: Tel Toomas Anda otse omanikult soodsalt rendile 73 m 2 äripind Vana tänaval. Tel Anda üürile 2-toaline keskküttega korter Vändra alevis. Tel Müüa 3-toaline korter Vändras Raudtee tn., III korrus. Info tel Üürime 2-toalise korteri Vändras. Tel Katrin Otsin Vändra alevis 2-3 toalist üürikorterit, eelistavalt keskküttega, aga ootan kõiki pakkumisi. Tel OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel , OÜ Viljamaa ostab ja võtab rendile põllumaad Vändra vallas. tel OÜ Vändra ostab ja rendib põllumaad piirkonna parima hinnaga. Tasumine lepingu vormistamise päeval. Ettemaksu võimalus. Tel , Vihtra Mõis OÜ ostab ja võtab rendile põllu- ja metsamaad. Parimad hinnad. Küsi kindlasti pakkumist. Tel ÕILME LEPPIK AIN JÜRIMÄE VILLEMINE KOHVER HEINO VILLEM ÜLO TEKKU HELGA HÄRM MARTIN LAPRIK VALVE LAATER

8 VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT Õnne ja tervist, sünnipäevalapsed! Vaike Raap Aino Pullmann Hermine Kaik Leida Lelbret Linda Endrikson Milvi Kiisk Martin Metsamägi Siiri Auksmaa Laine Lääne Atso Arumäe Endel Tõkke Kalju Talts Lia Paugus Meida Metsoja Viivi Naser Tõnis Viire Õie Nirgi Juhan Esula Heino-Jaan Pärna Volli Lumi Eha-Hilja Loosaare Hiie Piirsalu Elli Valden Mall Peterson Auli Kärner Õnnitleme lapse sünni puhul! Sündis maailma väikene ime, sai endale päris nime, oma päikese, tähe ja tee, paikse paiga kahe südame sees... Maris ja Lembit Kuuse perre sündis 19. aprillil tütar Nele Kuusk. Mari Kivi ja Erki Jesmini perre sündis 1. mail poeg Georg Paul Kivi. Kristi Raudsepa ja Danel Vaigu perre sündis 7. mail tütar Stella Miia Vaik. Hiie Piirsalu Hiie, elu ei pea olema vananemine, vaid kirgastumine ja see on võimalik ainult elu väga selge mõtestamise teel. Suurejõe Rahvamajas laupäeval, 20. juunil algusega kell Võimalus mängida DISC - GOLFI Väike eeskava kohalikelt. Tantsuks ans. Sada ja Seened Avatud puhvet. Pääse 2 (alla 18a. tasuta) Esmaspäeval, 22. juunil algusega kell Vihtra saarel eeskava, töötab puhvet, tantsuks ansambel SSB. Pilet 2, kuni 18 eluaastani tasuta. Esmaspäeval, 22. juunil Kaisma Rahvamaja õuel kell 19 kogunemine, avatakse puhvet kell 20 murumängud (õhtujuhid) kell 21 tantsuks duo Piret & Vahur Esmaspäeval, 22. juunil algusega kell Pärnjõe pargis. Tantsuks mängib Ergo Sillat. Pidu on kõigile tasuta. Teisipäeval, 23. juunil algusega kell Mädara külaplatsil Õhtu sisustavad meelelahutuse ja muusikaga Lauri-Kare Laos ja Valvo Valgur. Lastele batuut ja hobusega sõit. Söök-jook puhvetist. Pilet 3 eurot, lastele tasuta. Teisipäeval, 23. juunil algusega kell Vändra pargis. Esineb Kolme Linna Band. Rahvuslikud mängud, kiiking. Tasuta. Õnne soovivad Kännu tüdrukud ja poisid Sind õnnitlevad Sinu klassiõed, klassivennad. KOOLIDE LÕPUAKTUSED Vändra Gümnaasium põhikooli lõpuaktus toimub 18. juunil kell gümnaasiumi lõpuaktus 19. juunil kell kooli aulas. Pärnjõe Põhikooli lõpuaktus toimub laupäeval, 13. juunil kell Juurikaru Põhikooli lõpuaktus toimub teisipäeval, 16. juunil kell Pangabuss Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis! Pangabussi peatus: Vändra Grossi poe parklas kell II kvartalis 5. ja 19. juunil Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, avada hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid. Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning finantsteenuste tingimustega aadressil Lisai nfot Pangabussi teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta saate 24h telefonilt Vändra raamatukogus Vändra raamatukogu muuseumitoas avatud 25. maist juunini Mihkel Eesmäe maalide näitus-müük Juurikaru savisellide ja Vändra savikäppade keraamikanäitus,,ja juttu jätkub kauemaks..." juunini. Avamine 2. juunil kell raamatukogus, esinevad Vändra muusikakooli lapsed Neljapäeval, 18. juunil kell Vändra raamatukogu kaminasaalis Vambola Lillemäe raamatu,,üks jahimees läks metsa esitlus. kuuse välisvoodrilaud (palju erinevaid profiile, karestatud ja sileda pinnaga), liistud, saare-, tammepõrandalaud, küttepinnud. Soovi korral transport. Tel JAAN KONT! Kuus on ees ja viis lööb taha, aastad Sind ei jäta maha, aga aastad need ei loe, kui on süda hell ja soe. MÄRTS 2015 JAANIÕHTUD JAANITULED Kergu Puit 8 Halupuud cm. Kojuvedu. Tel Müüa lõhutud küttepuud 27 eur/rm Halumasina teenus ja rent. W WERTHER KAELASE MÕISA PARGIS 10 etendust juulis Tel Ostab metsakinnistuid ja põllumaid kogu Eestis. Tel Metsakeskus.ee Ostame kasvavat metsa, põllumaad ja metsakinnistuid hinnaga kuni eurot/ha. Kinnistud võivad olla tehtud raietega või asetseda piiranguvööndis. Tel: PROMETS OÜ ostab METSAMAAD ja RAIEÕIGUST. Info tel Müüa toidukartuleid. Kojuvedu Tel Silver Järgmine Vändra Teataja ilmub 30. juunil. Materjalid, reklaamid, teated jne palun tuua toimetusse alevivalitsuse II korrus tuba 5 alates 17. juunist 22. juunini (tel ) või edastada elektronpostiga Toimetaja Õie Kuusk, küljendus-kujundus Marek Lillemaa, trükk AS Pajo

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Detaljer

Unlocking innovation in education in prison. Töövarjuna Belgias

Unlocking innovation in education in prison. Töövarjuna Belgias Unlocking innovation in education in prison Töövarjuna Belgias Tallinna Ehituskooli projekt Innovaatilised praktikad ja järjepidevus vanglahariduse edendamisel hõlmas 2 õpirände meedet kinnipeetavate koolituse

Detaljer

TRIATLONIKALENDER 2014

TRIATLONIKALENDER 2014 TRIATLONIKALENDER 2014 nr. kuupäev spordiala ürituse nimetus 1. L 22.02.2014 talitriatlon Keila talitriatlon 2. P 23.02.2014 talveduatlon Jõulumäe talveduatlon 3. E 24.02.2014 talitriatlon Talitriatloni

Detaljer

NR 10 (181) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 31. oktoober 2011

NR 10 (181) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 31. oktoober 2011 NR 10 (181) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 31. oktoober 2011 Wendre on Vändra alevi suurim tööandja Linti lõikavad AS Teede REV 2 projektijuht Heino Väli, Juurikaru Põhikooli direktor Eha Kuldkepp, Vändra

Detaljer

Üldkoosoleku protokoll nr. 24

Üldkoosoleku protokoll nr. 24 MTÜ Hiiukala registrikood 80267964 Üldkoosoleku protokoll nr. 24 11. mai 2017. Kärdla, Vabrikuväljak 1, Tuuru maja saal Koosoleku algus kell 18 05, lõpp kell 19 00. Osavõtjad: kohal viibis 34 ühingu liiget

Detaljer

Koolinoorte taimeseade konkurss

Koolinoorte taimeseade konkurss Nr. 5 (259) 5. oktoober 2005 Teated Teavikute müük KG Sihtasutuse raamatukogu müüb liigses eksemplaarsuses olevaid teavikuid hinnaga a` 10.-EEK-i. Alus: Teavikute müügi kord Kultuuriministri 4. märtsi

Detaljer

Andrus Seeme, Kanepi vallavanem

Andrus Seeme, Kanepi vallavanem Vallavalitsuse ja vallavolikogu ajaleht DETSEMBER 2017 NR 12 (121) Kauneid pühi! INTERVJUU Andrus Seeme, Kanepi vallavanem Räägi endast, kes Sa oled? Olen sündinud Kanepi kihelkonnas, Ihamarus, Ala- Juusa

Detaljer

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 11 (246) DETSEMBER 2014 TASUTA Ole koos meiega:

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 11 (246) DETSEMBER 2014 TASUTA Ole koos meiega: VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT Nr 11 (246) DETSEMBER 2014 TASUTA Ole koos meiega: Valla 23. aastapäeva tähistati Triigi spordihoones Väike-Maarja Valla Infoleht internetis www.v-maarja.ee Väike-Maarja uudised

Detaljer

Mati Õun Indrek Otsus

Mati Õun Indrek Otsus Mati Õun Indrek Otsus Mati Õun Indrek Otsus Hea lugeja! Paar rida selle raamatu saamisloost. Mõte panna kirja Eesti kulturismi ajalugu sai teoks aastal 2007 ja tulemus kandis pealkirja Eesti kulturism

Detaljer

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1)

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1) Kompleksarvud Imaginaarühik Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil x 0. Et oleks võimalik lahendada iga ruutvõrrandit, on kasutusele võetud imaginaarühik,

Detaljer

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 6 (274) JUUNI 2017 TASUTA Ole koos meiega: Tänavune Pandivere päev oli juubelihõnguline kolmekümnes!

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 6 (274) JUUNI 2017 TASUTA Ole koos meiega: Tänavune Pandivere päev oli juubelihõnguline kolmekümnes! VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT Nr 6 (274) JUUNI 2017 TASUTA Ole koos meiega: Tänavune Pandivere päev oli juubelihõnguline kolmekümnes! Väike-Maarja Valla Infoleht internetis www.v-maarja.ee Väike-Maarja uudised

Detaljer

100 sõna sünnipäevaks

100 sõna sünnipäevaks Nr 2/460 23. veebruar 2018 Tasuta LÜHIDALT Kohtumine Taani armee reservohvitseridega 2. veebruaril külastasid Tapat Taani Kuningriigi relvajõudude reservohvitserid. Delegatsiooni liikmed soovisid tutvuda

Detaljer

Jaanus Luberg: Siiani läheb ülemäge

Jaanus Luberg: Siiani läheb ülemäge NR 10 (170) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 29. OKTOOBER 2010 Jaanus Luberg: Siiani läheb ülemäge Pärnumaa ettevõtlus- ja arenduskeskus koostöös linna- ja maavalitsuse, kaubandus- ja tööstuskoja ning omavalitsuste

Detaljer

Vabariigi aastapäeval jagati autasusid

Vabariigi aastapäeval jagati autasusid Nr 3 (226) Märts 2016 TABIVERE VALLA LEHT Vabariigi aastapäeval jagati autasusid Eesti Vabariigi loomisest möödus tänavu 98 aastat. Iseseisvuspäeva eel andis president Toomas Hendrik Ilves riiklikud teenetemärgid

Detaljer

Jõuluvana, kes sa oled?

Jõuluvana, kes sa oled? Jõuluvana, kes sa oled? Pööripäevad on inimkonna tähtsaimad pühad juba aegade algusest. Vähemalt niikaua, kui inimesed taevakehade iseäralikku käitumist on jälginud. Janek Šafranovski Rebala muuseum Suurte

Detaljer

SEPTEMBER. Sürgavere kooli taasavamine. Anno Domini Nr 9 (66) September Olustvere Põhikooli koridorid said uue põrandakatte

SEPTEMBER. Sürgavere kooli taasavamine. Anno Domini Nr 9 (66) September Olustvere Põhikooli koridorid said uue põrandakatte Suure-Jaani linna, Suure-Jaani valla ja Olustvere valla ajaleht Nr 9 (66) September 2005 LEOLE SEPTEMBER Anno Domini 2005 September. Lastel algas kool ja valimisealisi ootab peatselt ees valik: keda usaldada

Detaljer

Koonga valla leht. NR 10 (103) oktoober 2004

Koonga valla leht. NR 10 (103) oktoober 2004 Koonga valla leht NR 10 (103) oktoober 2004 Kaunis kodu 2004 järgmised majapidamised: Asta ja Ain Kuru, Aino Aonurm, Aino Uritam, Aino ja Mati Ojasoo, Liisi Soomaa ja Helgur Lember, Eha Kask, Külli ja

Detaljer

Pärnumaa valdade talimängudel Halingale neljas koht

Pärnumaa valdade talimängudel Halingale neljas koht Nr 164 HALINGA VALLA TEATAJA märts 2011 Hind 0,32 Pärnumaa valdade talimängudel Halingale neljas koht 4. detsembrist 2010 kuni 5. märtsini 2011 toimusid Pärnumaa valdade XXXI talimängud. Võisteldi 13 alal:

Detaljer

NORRA KEEL. ALgAjAtELE KUULA & KORDA AUDIOKURSUS. SÕNA-SÕNALt CD-L

NORRA KEEL. ALgAjAtELE KUULA & KORDA AUDIOKURSUS. SÕNA-SÕNALt CD-L KUULA & KORDA NORRA KEEL ALgAjAtELE AUDIOKURSUS KOgU tekst SÕNA-SÕNALt CD-L KUULA JA KORDA Norra keel algajatele Koostanud Kai Sommer Toimetanud Kristina Porgasaar Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel)

Detaljer

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris Nr. 2 TORI VALLA AJALEHT VEEBRUAR 2010 Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris 24. veebruaril kell 12.00 toimus Eesti Vabariigi 92. aastapäevale pühendatud pidulik jumalateenistus Toris Eesti sõjameeste

Detaljer

RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006

RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006 RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006 VALLA INFOLEHT TRÜKIARV 1250 ÕNNELIKKU KOOLITEED! Rõngu Keskkooli 1. klassi õpilased (esimeses reas vasakult): Joonas Märtovski, Karl-Markus Sangernebo, Hannes Must,

Detaljer

Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5. Infoleht

Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5. Infoleht Elva linn tunnustab» lehekülg 3 Konguta näitetrupp võitis peapreemia Infoleht Elva valla infokandja» lehekülg 4 Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5 Rannus valmis discgolfi rada» lehekülg 5 Hind: 0,50 VALLA

Detaljer

Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016

Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016 Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016 Audru valla vapimärgi laureaadid 2016 Vapimärk nr 37, Helle Kirsi Helle ja Ado Kirsi Helle Kirsi on Jõõpre Kooli eesti keele ja kirjanduse ning inimeseõpetuse õpetaja.

Detaljer

Vilistlane Andres Tarand. loodusteadlane ja poliitik. Uurimistöö

Vilistlane Andres Tarand. loodusteadlane ja poliitik. Uurimistöö Tallinna Reaalkool Vilistlane Andres Tarand loodusteadlane ja poliitik Uurimistöö Henri Nõmm 11b Juhendaja: vil! Eha Poomann Tallinn 2010 Sisukord Sissejuhatus... 4 1. Elulugu... 5 1.1. Lapsepõlv... 5

Detaljer

20 aastat Balti ketist!

20 aastat Balti ketist! Nr 8 (98) Teisipäev, 18. august 2009 Hind 5 kr 20 aastat Balti ketist! 23. augustil 1989, Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimise 50. aastapäeval toimus kolme Balti riigi ühise protestiavaldusena rahumeelne

Detaljer

Urvaste. VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad. Urvaste vald 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI.

Urvaste. VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad. Urvaste vald 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI. Urvaste Urvaste vald Valla Leht 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad Tibujalad (2. 3. klass) ja Kepsutajad (7. 9. klass) esindasid oma kooli ja

Detaljer

Kesklinna lasteaed taandub tamme ees

Kesklinna lasteaed taandub tamme ees Viljandi maakonna päevaleht Neljapäev, Nr. 95 Hind 6 krooni Asutanud C.R. Jakobson 1878 ILM +14 vihmane Täna pilvisus tiheneb ja paiguti hakkab vihma sadama. Puhub kagutuul 4 10 m/s. Sooja on 11 17 kraadi.

Detaljer

Gümnaasiumiharidus kellele ja kuidas?

Gümnaasiumiharidus kellele ja kuidas? Nr 3/401 15. märts 2013 Tasuta 24. veebruaril tunnustas Tapa vald tublisid vallakodanikke: ees istub Evi Glaase, seisavad Aivar Kuusik (vasakult), Kaido Lanno (esindas Eesti Raudteed), Tiit Orupõld, Harri

Detaljer

ÜHINEVA VÄNDRA VALLA HALDUSMUDEL Analüüs ja ettepanekud hallatavate asutuste juhtimise ja töö optimeerimiseks. Ühineva valla haldussüsteem

ÜHINEVA VÄNDRA VALLA HALDUSMUDEL Analüüs ja ettepanekud hallatavate asutuste juhtimise ja töö optimeerimiseks. Ühineva valla haldussüsteem Analüüs ja ettepanekud hallatavate asutuste juhtimise ja töö optimeerimiseks. Ühineva valla haldussüsteem SISUKORD 1. Sissejuhatus 2. Olukorra kirjeldus 2.1. alev 2.2. 2.3. Kaisma 2.4. Tootsi 2.5. Järvakandi

Detaljer

Linnaleht. Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse. Marju Raja pälvis tunnustuse pikaajalise. Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht

Linnaleht. Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse. Marju Raja pälvis tunnustuse pikaajalise. Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht PAIDE - EESTIMAA SÜDA Linnaleht nr. 8 (245) Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht september 2017 Paide linna aukodanik 2017 on Andres Jalak Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse suure panuse

Detaljer

Albu valla ajaleht Nr. 7 (241) 5. juuli 2012 Tasuta

Albu valla ajaleht Nr. 7 (241) 5. juuli 2012 Tasuta Albu valla ajaleht Nr. 7 (241) 5. juuli 2012 Tasuta Albu mõisa XIV kunstisuvi 17. juunil avas uksed külastajaile Albu mõisa XIV kunstisuvi. Sel aastal saab vaadata kahe tuntud klaasikunstniku näitust.

Detaljer

Aeg peeglist. loobuda? Esimene uus konsool: meil testis Nintendo Wii U. Võrdluses kuus parimat hübriidkaamerat

Aeg peeglist. loobuda? Esimene uus konsool: meil testis Nintendo Wii U. Võrdluses kuus parimat hübriidkaamerat Esimene Windows Phone 8 testis Proovime Samsungi Androidiga kaamerat Prestigiolt üliodavad Androidi-telefonid Vajalik kraam: Windows 8 nipinurk Nr 93, jaanuar 2013 Hind 3.49 Esimene uus konsool: meil testis

Detaljer

PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE. Selles numbris: Mõtleme kastist välja. ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet

PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE. Selles numbris: Mõtleme kastist välja. ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet Mai 2014 nr 5 (2427) Tartu ülikooli ajakiri Selles numbris: Mõtleme kastist välja Teadustöö tulemuste jõudmine ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE

Detaljer

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog Elina Sætre Muukeelsete laste integratsioon Norras kolme lasteaia näitel Magistritöö Juhendaja:

Detaljer

Kus on Saku valla kaunimad kodud?

Kus on Saku valla kaunimad kodud? www.sakuvald.ee/ss Läbi r o helise akna S A K U VA L L A L E H T Mida uus SAKU hooaeg toob? VALLA Selgitusi annavad vallasiseliinide raamatukogu, Saku huvisõidukeskuse, Kiisa rahvamaja, noortekeskuse,

Detaljer

Vändra päästekomando saab aasta lõpuks uue kodu

Vändra päästekomando saab aasta lõpuks uue kodu NR 9 (250) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 29. september 2017 Muusikakool alustas õppeaastat uue koolijuhiga Vändra päästekomando saab aasta lõpuks uue kodu Garaažiosa on kuu ajaga jõudsalt edenenud. Allikõnnu

Detaljer

Kampaania Küünlaümbriste jaht 2014/2015 tingimused

Kampaania Küünlaümbriste jaht 2014/2015 tingimused 1 (5) Kampaania kestab 01.nov 2014.a - 31.jaan 2015.a. Kampaanias saavad osaleda 1.-6.klassid (k.a) üle Eesti. Kampaanias osalemiseks tuleb klass registreeruda saates e-mail aadressil: mari-liis.kallismaa@kuusakoski.com.

Detaljer

III ALA aeg. II ALA aeg. I - II ala koguaeg

III ALA aeg. II ALA aeg. I - II ala koguaeg PRITSUMEES 2014 TULEMUSED Tõrva, 9.08.2014 Võistleja nimi asutus Vanuserühm I ALA II ALA I - II ala kogu III ALA I - III ala kogu IV ala Võistluse kogu Üld järjestus Alor Kasepõld Tõrva PK I M30 01:20,0

Detaljer

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd Eksami käigus tuleb teostada erinevaid administreerimise alaseid operatsioone. Mõned neist on lihtsamad ja mõned keerukamad. Operatsioone teostage /root kaustas ja juurkasutaja õigustes, kui pole öeldud

Detaljer

ALUTAGUSE. valla leht. Nr 1. Jaanuar Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar

ALUTAGUSE. valla leht. Nr 1. Jaanuar Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar ALUTAGUSE valla leht Nr 1 Jaanuar 2018 Tasuta www.alutagusevald.ee Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar 2 Alutaguse valla leht Alutaguse Vallavolikogu I koosseisu istung Ülevaate koostas

Detaljer

sõnumid Laupäeval, 3. oktoobril toimus Rae

sõnumid Laupäeval, 3. oktoobril toimus Rae RAE sõnumid Nr 9 oktoober 2009 Taluaialaat Jahilaskesportlased tõid rahvusvahelise võidu Jäätmekäitlusest Rae vallas Aeroobikafestival 2009 Rae valla ametlik väljaanne Taluaialaat kaupleja silmade läbi

Detaljer

Uhuu: Tere lapsed! Saame tuttavaks! Mina olen Uhuu. Gogo: Minu nimi on Gogo. Ma tulin Eestisse Lõuna- Ameerikast. Ma tulin siia eesti keelt õppima.

Uhuu: Tere lapsed! Saame tuttavaks! Mina olen Uhuu. Gogo: Minu nimi on Gogo. Ma tulin Eestisse Lõuna- Ameerikast. Ma tulin siia eesti keelt õppima. Uhuu: Tere lapsed! Saame tuttavaks! Mina olen Uhuu. Gogo: Minu nimi on Gogo. Ma tulin Eestisse Lõuna- Ameerikast. Ma tulin siia eesti keelt õppima. Uhuu: Gogo on minu sõber. Ma tahan teda aidata. Gogo

Detaljer

Puhja aleviku soojamajandusest. » lehekülg 5» lehekülg 6. Infoleht. Elva valla huvihariduse kava

Puhja aleviku soojamajandusest. » lehekülg 5» lehekülg 6. Infoleht. Elva valla huvihariduse kava Maksimarketi detailplaneering lõpetati Infoleht Elva, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu infokandja» lehekülg 2 Helletajad Europeadil» lehekülg 4 Puhja aleviku soojamajandusest Püha Martini kirik

Detaljer

EFPIA. Raporti aasta :2015. Raporti valuuta :EUR

EFPIA. Raporti aasta :2015. Raporti valuuta :EUR EFPIA Raporti aasta :2015 Raporti valuuta :EUR Leheülg 1 / 5 -d: peamise asuorii asuorii aadress O-de oetus ürituse ulude attes grantid Odele Registreerimistasud asu teenuste ja e asud Individuaalne nimeline

Detaljer

PÕRGU JA PARADIIS. Abu Seyfullah

PÕRGU JA PARADIIS. Abu Seyfullah PÕRGU JA PARADIIS Abu Seyfullah Esimene väljaanne Autoriõigus 2011 See raamat on autoriõigusega kaitstud. raamatu osi või tervet raamatut on lubatud kasutada hariduslikel eesmärkidel tingimusel, et kasutatud

Detaljer

Kes on Elva valla volikogus? lehekülg 5. Infoleht. Uus omavalitsus-elva vald

Kes on Elva valla volikogus? lehekülg 5. Infoleht. Uus omavalitsus-elva vald » Ütleme rohkem tere!» lehekülg 2 lehekülg 3 Kes on Elva valla volikogus?» Korteriühistud kohustuslikuks! lehekülg 5 Infoleht» Hind: 0,50 Rattaparklad koolide juurde lehekülg 6 Elva valla infokandja VALLA

Detaljer

RÕNGULANE. Toimetajalt: Tartu maavanema soov eakate päevaks. Oktoober (148) Tiraaž 1300 ÕNNESOOVID

RÕNGULANE. Toimetajalt: Tartu maavanema soov eakate päevaks. Oktoober (148) Tiraaž 1300 ÕNNESOOVID RÕNGU VALLA INFOLEHT Oktoober 2011 9 (148) Tiraaž 1300 Toimetajalt: Sellega, et on valge ja soe, harjub otsekohe, sellega, et on külm ja pime, ei harju mitte kunagi. (Tõnu Õnnepalu) Sügis on käes, lehed

Detaljer

Elva Tarbijate Ühistu 90.

Elva Tarbijate Ühistu 90. Elva Tarbijate Ühistu 90. Linnapeal sada päeva täis. Lk 2 Lk 3 Nr 33 (815) Maximast töökaitse inspektori pilgu läbi. Lk 4 Laupäev, 17. september 2011 Hind 0.48 Uus number Elva senise heakorratelefoni numbri

Detaljer

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus Tallinn, 2010 sisukord Sissejuhatus 3 ÕPPEKAASUSED Piip ja Tuut Mängumajad 4 Võrumaa turismiarengu strateegia 6 Elisa Eesti 8 Enics

Detaljer

A5 -lisaleht KOGU EESTIT HÕLMAV KODUSISUSTUS- JA SUVE ERINUMBER REMONDIKAUBAD korterid, suvilad ja kinnisvaratehingud.

A5 -lisaleht KOGU EESTIT HÕLMAV KODUSISUSTUS- JA SUVE ERINUMBER REMONDIKAUBAD korterid, suvilad ja kinnisvaratehingud. The Baltic Guide ajalehe mitmekülgne igakuiselt vahelduv sisu hõlmab kultuurisündmusi, Soome lahe juhtiv turismialane ajaleht aastast 1993 Soomekeelne Ilmub igakuiselt, 12 korda aastas Tasuta Trükiarv

Detaljer

Haridusasutused käesoleval õppeaastal Foto: Toomas Abel

Haridusasutused käesoleval õppeaastal Foto: Toomas Abel Nr 10 5 (290) (249) valla valla ajaleht Oktoober Mai 2012 2015 KOOLIAASTA ALGAS Haridusasutused käesoleval õppeaastal Foto: Toomas Abel Vallavanem Magnus Mõttus Keskkoolis 1. septembril. vallas alustasid

Detaljer

21. VEEBR Ä. VIII ÄASTAK. NR. 5.

21. VEEBR Ä. VIII ÄASTAK. NR. 5. NR. 5. 21. VEEBR. 1936. Ä. VIII ÄASTAK. 1935./36, õ.-a. I pool arvudes. (Märkus: sulgudes õn eelmise õppeaasta I poole arvud.) Jž&o.ži aiu. 149 (206) õpil.; hea 183 (154) õpil.; rahuldav 53 (71) õpil.;

Detaljer

Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Üks Jumal, üks usk, üks armastus.

Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Üks Jumal, üks usk, üks armastus. Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Nr. 1 Jaanuar 1939 a. VII aastakäik. V äl j aan d j a: Katoliku Kirik Eestis Tallinn, Munga 4 4. Vastut. toimetaja : Dr. Friedrich Lange, Tartu, Päeva

Detaljer

KEHTNA VALLA AJALEHT. Täname. Teade. Nr. 6 (67) 18. oktoober 2001

KEHTNA VALLA AJALEHT. Täname. Teade. Nr. 6 (67) 18. oktoober 2001 KEHTNA VALLA AJALEHT Nr. 6 (67) 18. oktoober 2001 Allee kohal nutused pilved, silmapiir päikest peidab, lompidel päikesesiller viimase sügise leinas. Päikesel ununend hommik loojangupunases valus. Pead

Detaljer

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames MESINIK MESINDUSE INFOLEHT nr 5 (85), oktoober 2014 EMLi üldkoosoleku kutse Mesinike sügiseste teabepäevade kava Tõnu Talvi. Karukahjude hüvitamine Maire Valtin. Õppereis Poola Aleksander Kilk. Norra-reisi

Detaljer

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht Rahutegija NR 31 JUUNI 2014 Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. (Mt 5:9) Seitse pilku tänule Nii Vanas kui ka Uues Testamendis räägitakse

Detaljer

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik 1. Interneti- ja kõnepaketid 1.1. Ärikliendi Internet teenus on mittemüüdav 1.1.1. kuutasu 1.1.1.1. kiirus kuni 2 Mbit/s / 2 Mbit/s 78,85 94,62 /kuu 1.1.1.2. kiirus kuni 4 Mbit/s / 4 Mbit/s 142,85 171,42

Detaljer

ARUANNE MÄLUPILDID 1

ARUANNE MÄLUPILDID 1 ARUANNE MÄLUPILDID 1 Sisukord Saateks 1. Sissejuhatus Vallavanema aruanne 2. 2009 kohalike valimiste eelne aeg. 3. 2009 kohalikud valimised ja tulemus. 4. Valimiste järgne aeg kuni 27.10.2009 (kokkuleppe

Detaljer

DETSEMBER. Nr. 12 (33) Detsember Anno Domini Lihtsaid kingituste pakkimise võimalusi poes müügil olevatest kinkepakkematerjalidest:

DETSEMBER. Nr. 12 (33) Detsember Anno Domini Lihtsaid kingituste pakkimise võimalusi poes müügil olevatest kinkepakkematerjalidest: Suure-Jaani linna, Suure-Jaani valla ja Olustvere valla ajaleht Nr. 12 (33) Detsember 2002 LEOLE DETSEMBER Anno Domini 2002 Detsember. Laste jaoks hakkab ometi kord kätte jõudma nii kaua oodatud aeg. Päkapikud

Detaljer

SÕNUMID. Ema, su pidupäev lillede kuul, täna sind kallistab väike ja suur. KEVADINE KIRBUTURG. See on Laekvere vald A.D

SÕNUMID. Ema, su pidupäev lillede kuul, täna sind kallistab väike ja suur. KEVADINE KIRBUTURG. See on Laekvere vald A.D L A E K V E R E V A L L A Laekvere Valla Sõnumid internetis www.laekvere.ee valla leht/kuuluta all SÕNUMID Nr 7 (63) MAI 04 TASUTA KEVADINE KIRBUTURG 7. mail Venevere kaupluse juures kell.00 5.00. Tulla

Detaljer

Täna lehes: Miks bussid ei sõida? Kui ohtlik on happepilv? Koolide liitmine ei too kaasa suuri muudatusi Nr 4 aprill 2005

Täna lehes: Miks bussid ei sõida? Kui ohtlik on happepilv? Koolide liitmine ei too kaasa suuri muudatusi Nr 4 aprill 2005 RAE sõnumid Täna lehes: Miks bussid ei sõida? Kui ohtlik on happepilv? Koolide liitmine ei too kaasa suuri muudatusi Nr 4 aprill 2005 Viimastel aastatel on Jüripäeva teatejooksul olnud võitmatu Rae Noorte

Detaljer

ENSV TEATAJA LISA. ENSV Teataja tellimishind ühes lisadega:

ENSV TEATAJA LISA. ENSV Teataja tellimishind ühes lisadega: Hind 15 senti, ENSV TEATAJA LISA Toimetus ja talitus: Riigi Trükikojas, Niine tän. 11. Kontor õn avatud kella 8 14. Sealsamas lehe tellimiste vastuvõtmine. Kodukeskjaam 477-80: kontor 30, toimetus 62,

Detaljer

TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA

TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA NR. 3 30. APRILLIL 1935 II ÄASTHKÄIK Lein Soomes. Kui trükitööliste liidu asjaajaja ja hiljem varahoidja 0. A. Nyman aasta vahetusel omal palvel loobus

Detaljer

2. VASTUVÕTT 1. KLASSI

2. VASTUVÕTT 1. KLASSI Tallinna 2. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord. ÜLDSÄTTED.. Käesolev õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Tallinna 2. Kooli..2. Vastuvõtt Tallinna 2. Kooli toimub koolikatsete

Detaljer

Viimsi aasta naine 2011

Viimsi aasta naine 2011 Näiteringi EKSPERIMENT kevad >>Loe lk 8-9 v Tiraaz 7490 nr 9 (342) 11. mai 2012 Lauluvõistlused Viimsi Laululaps 2012 ja Harjumaa Laululaps 2012. Loe lk 3 Valla raamatukogude uuring 11. mail 2012 algab

Detaljer

Paldiski. 1 mai KEVADPÜHA! ÜHTNE PALDISKI. valimisliit

Paldiski. 1 mai KEVADPÜHA! ÜHTNE PALDISKI. valimisliit er mb u n e h ajale mail e n i Järgm ilmub 21. Paldiski l i n n a l e h t n r. 12/81 2010 valimisliit ÜHTNE PALDISKI u Tänases lehes: SA ÜHTSUSE NIMEL 1 mai KEVADPÜHA! Kooliaastaist tõuseb tulu Õnnitleme

Detaljer

2 Illuka valla SONUMILAEGAS Nr. 5 Juuni 2004 Salalaegas Jaanipäevast vanasti Jaanilaupäeva õhtul kipuvad mälestused iseenesest silme ette. Nagu jõulud

2 Illuka valla SONUMILAEGAS Nr. 5 Juuni 2004 Salalaegas Jaanipäevast vanasti Jaanilaupäeva õhtul kipuvad mälestused iseenesest silme ette. Nagu jõulud Nr.5(39) Juuni 2004 ILLUKA VALLA SONUMILAEGAS Ilmub kord kuus Jaanipäevast Maire Aunaste pilgu läbi Toimetaja veerg Ene Raudar Tasuta VIRVE OSILA Helendav avarus ümber ja üle. Kõrge taevas on taevalik;

Detaljer

15.SPORT HARIDUS Läänemaa koolieelsed lasteasutused Läänemaa koolid Vidruka kool...62

15.SPORT HARIDUS Läänemaa koolieelsed lasteasutused Läänemaa koolid Vidruka kool...62 SISUKORD 5.SPORT...3 6.HARIDUS...48 6..Läänemaa koolieelsed lasteasutused...48 6..Läänemaa koolid...49 6.3.Vidruka kool...6 6.4.Haapsalu Sanatoorne Internaatkool...65 6.5.Haapsalu Kutsehariduskeskus (HKHK)...68

Detaljer

JUHAN TULDAVA LÆREBOK I ESTISK. Grammatikk tekster parlør oppgaver. Tilrettelagt av Turid Farbregd, Kaarina Ritson og Ülle Viks

JUHAN TULDAVA LÆREBOK I ESTISK. Grammatikk tekster parlør oppgaver. Tilrettelagt av Turid Farbregd, Kaarina Ritson og Ülle Viks LÆREBOK I ESTISK 1 2 JUHAN TULDAVA LÆREBOK I ESTISK Grammatikk tekster parlør oppgaver Tilrettelagt av Turid Farbregd, Kaarina Ritson og Ülle Viks Unipub forlag Oslo 2001 3 Original: Juhan Tuldava: Lärobok

Detaljer

Elmar-Johannes Truu. kogu juhatusse Elmar Truu (esimees), Anne-Ly Nilisk (aseesimees), Pille Lõvend, Aare

Elmar-Johannes Truu. kogu juhatusse Elmar Truu (esimees), Anne-Ly Nilisk (aseesimees), Pille Lõvend, Aare Neljapäev, 29.november 2012 Nr 42 (1073) Aastakoosolekult Neljapäeval kogunes aastakoosolekule Eesti Keskerakonna Pensionäride Kogu aktiiv. Arutluste põhiteemaks olid eakate, puudega inimeste ning lastega

Detaljer

suunas ning tegelikult olematu

suunas ning tegelikult olematu lk 3 EUROOPA TULEB INIMESELE LÄHEMALE lk 6-7 TÖÖPAKKUMISED Nüüd ka 6 kohaline! HELISTA 1300 17227 tel. 515 0068 21. oktoober 2016 Nr. 39 (927) Tasuta nädalaleht Mitsubishi Heavy ZMX seeria soojuspumbad

Detaljer

KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL. Otepääl detsembril 2008

KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL. Otepääl detsembril 2008 KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL Otepääl 11.-12. detsembril 2008 Kohalviibijad KHNi liikmed: Teised osalejad: Juhatas: Protokollis: Märt Rask, Riigikohtu esimees, kohtute

Detaljer

Kõne leinatalitusel Nõo Püha Laurentsiuse kirikus 12. augustil 2016

Kõne leinatalitusel Nõo Püha Laurentsiuse kirikus 12. augustil 2016 EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht Ra h u t e g i j a NR 40 SEPTEMBER 2016 Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. (Mt 5:9) Mä l e s t a d e s Ag n e s-as t a Ma r a n d i

Detaljer

TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER maa ja mere taga. Arstitudengite elu laias. maailmas & teised jutud

TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER maa ja mere taga. Arstitudengite elu laias. maailmas & teised jutud CURARE 1 TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER 2013 7 maa ja mere taga Arstitudengite elu laias maailmas & teised jutud 2 Tere, hüva lugeja! Seekord on meil teie jaoks

Detaljer

EESTI KARIKAVÕISTLUSED ÜKSIKMÄLUMÄNGUS - VILJANDI - 9. I

EESTI KARIKAVÕISTLUSED ÜKSIKMÄLUMÄNGUS - VILJANDI - 9. I EESTI KARIKAVÕISTLUSED ÜKSIKMÄLUMÄNGUS - VILJANDI - 9. I 2010-1 1. Tema nime me ei küsi. See on Brabanti hertsog Jan I (valitses aastatel 1267 94). Küsime hoopis, millise tähtsa tegelase prototüübiks teda

Detaljer

PÄRNU LINNA KOOLINOORTE AASTA SISEKERGEJÕUSTIKU MV Hansagümnaasiumi Spordihallis 6. märts a.

PÄRNU LINNA KOOLINOORTE AASTA SISEKERGEJÕUSTIKU MV Hansagümnaasiumi Spordihallis 6. märts a. PÄRNU LINNA KOOLINOORTE 2008. AASTA SISEKERGEJÕUSTIKU MV Hansagümnaasiumi Spordihallis 6. märts 2008. a. B klass poisid 60 m jooks Eesnimi Perekonnanimi Sünniaeg Kool Eeljooks Finaal Koht 1 Martin Pulst

Detaljer

Solarise uued väljakutsed Aprillis kaubanduskeskuse

Solarise uued väljakutsed Aprillis kaubanduskeskuse MEIE VISIOON: OLLA HINNATUIM TURVALAHENDUSTE PAKKUJA MEIE VÄÄRTUSED: KLIENDIKESKSUS, PÄDEVUS, TULEMUSLIKKUS, PARIMAD TÖÖTAJAD, AUSUS, KOOSTÖÖ Loe lk 2 Meil on 2700 töötajat ehk siis 2700 saadikut klientide

Detaljer

Populaarteaduslik ajakiri. Ilmunud aastast. 4,90 DETSEMBER 12/2016. Rail Baltic: tark ei torma

Populaarteaduslik ajakiri. Ilmunud aastast. 4,90 DETSEMBER 12/2016. Rail Baltic: tark ei torma Populaarteaduslik ajakiri. Ilmunud 1933. aastast. 4,90 DETSEMBER 12/2016 Rail Baltic: tark ei torma ISSN 0131-5862 (trükis) ISSN 2228-3692 (võrguväljaanne) Antarktika ja Mongoolia Kuslapuu nägu ja nimi

Detaljer

KALEV LASTE JÕULUVÕISTLUS 20.DETSEMBER 2014, TARTU ÜLIKOOLI SPORDIHOONE

KALEV LASTE JÕULUVÕISTLUS 20.DETSEMBER 2014, TARTU ÜLIKOOLI SPORDIHOONE KALEV LASTE JÕULUVÕISTLUS 20.DETSEMBER 2014, TARTU ÜLIKOOLI SPORDIHOONE POISID 2004 1 Oskar Muru 2004 Mart Reiniku Kool 3,11 3,38 4,45 4,45 2 Martti Sarv 10.02.2004 Otepää Gümn 3,72 3,71 3,81 3,81 3 Sten

Detaljer

Narva-Joesuu NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE. Narva-Jõesuu linnapäevad 2013

Narva-Joesuu NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE. Narva-Jõesuu linnapäevad 2013 Narva-Joesuu JUULI 2013 NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE Narva-Jõesuu linnapäevad 2013 Sel aastal tähistab Narva-Jõesuu korraga mitut ümmargust tähtpäeva: 510 aastat kaluriküla esmamainimisest ajalooürikutes,

Detaljer

Eesti Kirjastuste Liidu ajaleht Nr 8 (61) 8. detsember Paabeli raamatukogu

Eesti Kirjastuste Liidu ajaleht Nr 8 (61) 8. detsember Paabeli raamatukogu Oma tee otsingul 4 (57) 26. mai 2011 Kui aasta tagasi ilmus Merit Raju sulest Hingele pai, saatis seda suur menu. Nüüd on igapäevaelus joogatreeneri ja väikeettevõtjana tegutsev Raju pannud kokku veel

Detaljer

Tekst Mart Laar, Erialatoimetaja Mart Lätte Keeletoimetaja Marika Mikli Kujundaja Mari Kaljuste ISBN

Tekst Mart Laar, Erialatoimetaja Mart Lätte Keeletoimetaja Marika Mikli Kujundaja Mari Kaljuste ISBN Tekst Mart Laar, 2010 Erialatoimetaja Mart Lätte Keeletoimetaja Marika Mikli Kujundaja Mari Kaljuste ISBN 978-9985-3-2010-5 Kirjastus Varrak Tallinn, 2010 www.varrak.ee Printon Trükikoda AS SISUKORD Inimesed

Detaljer

EESTI KIRJASTUSTE LIIDU AJALEHT Nr 3 (26) 20. märts 2008

EESTI KIRJASTUSTE LIIDU AJALEHT Nr 3 (26) 20. märts 2008 Leelo lapsepõlv Leelo Tungal on kirjutanud seekord hoopis teistsuguse raamatu. Seltsimees laps räägib Leelo enda lapsepõlvest. See on terane, tõsine, naljakas lugu. Väiksest peast on pilk terav ja mõnigi

Detaljer

Mormooni kiriku esindajate poolt kaasavõetud tutvustus:

Mormooni kiriku esindajate poolt kaasavõetud tutvustus: Nüüd, aastakoosoleku eel, tuleks loetleda Tallinna osakonna uue noorenenud juhtkonna saavutusi. Ja need on tõesti olemas, osa küll saavutatud seltsi juhatusega kahasse. Suuremaks nendest tuleks lugeda

Detaljer

Tallinna osakonna uued liikmed aprill-oktoober 2002

Tallinna osakonna uued liikmed aprill-oktoober 2002 Jälle on laualehel Põlvnemislugu ümmargune s.o. 30.number. Kui esimene number ilmus 1997.a. novembris, 10.number 1999.a. aprillis, 20.number 2000.a. detsembris ja nüüd 30.number 2002.a. novembris, siis

Detaljer

EGS-I TALLINNA OSAKONNA LAUALEHT. Sugu ei lahku soosta, võsu ei veere kännusta. (Väike-Maarja) Nr. 14 detsember 1999.a. TALUJUTUD VI.

EGS-I TALLINNA OSAKONNA LAUALEHT. Sugu ei lahku soosta, võsu ei veere kännusta. (Väike-Maarja) Nr. 14 detsember 1999.a. TALUJUTUD VI. EGS-I TALLINNA OSAKONNA LAUALEHT PÕLVNEMISLUGU Sugu ei lahku soosta, võsu ei veere kännusta. (Väike-Maarja) Nr. 14 detsember 1999.a. TALUJUTUD VI Helgi Laht Suuremad pühad, mida talus pühitseti, olid lihavõtted,

Detaljer

LASKESUUSATAMISE NOORTESARI INDIVIDUAAL Tehvandi suusastaadioni lasketiir

LASKESUUSATAMISE NOORTESARI INDIVIDUAAL Tehvandi suusastaadioni lasketiir Otepää, 15.03.2015 LASKESUUSATAMISE NOORTESARI INDIVIDUAAL Tehvandi suusastaadioni lasketiir N13** 4 km (1,5+1,5+1,0) L***L trahv 30 s Koht Nr. Nimi Sünd. Klubi L*** L K Sõiduaeg Aeg Kaotus 1 2 ZOLKINA

Detaljer

NÕO VALLA LEHT VÄLJAANDJAD: VALLAVOLIKOGU JA VALLAVALITSUS NR 3 (189) MÄRTS 2013. on välja panna nii tasemel näitetrupp.

NÕO VALLA LEHT VÄLJAANDJAD: VALLAVOLIKOGU JA VALLAVALITSUS NR 3 (189) MÄRTS 2013. on välja panna nii tasemel näitetrupp. VÄLJAANDJAD: VALLAVOLIKOGU JA VALLAVALITSUS NÕO VALLA LEHT NÕO VALD NR 3 (189) MÄRTS 2013 Nõo näitetrupp tähistas oma 15. tegevusaastat Meie valla üks populaarsemaid publikumagneteid, Nõo näitetrupp tähistas

Detaljer

aastapäeva ilutulestik

aastapäeva ilutulestik Trükiarv 27 000 www.tallinn.ee/pohja Veebruar 2016 Eesti vanim inimene elab Põhja-Tallinnas Head tallinlased! 2. veebruaril möödus 96 aastat Tartu rahulepingu allakirjutamisest ning juba 24. veebruaril

Detaljer

ÕRU INNA EHT. Võru Gümnaasium on valmis uksi avama. Karmo Kurvits, Anti Allas ja Anneli Ott renoveeritud klassiruumis.

ÕRU INNA EHT. Võru Gümnaasium on valmis uksi avama. Karmo Kurvits, Anti Allas ja Anneli Ott renoveeritud klassiruumis. V L L ÕRU INNA EHT Võru Gümnaasium on valmis uksi avama August 7 (103) 2015 Karmo Kurvits, Anti Allas ja Anneli Ott renoveeritud klassiruumis. 31. augustil algusega kell 14 toimub Võrus pikisilmi oodatud

Detaljer

FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi

FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi määrustik 11. väljaanne, kehtiv alates 1. jaanuarist 2014 Muudatused kehtivad alates 1. jaanuarist 2017 Printed in Switzerland Copyright 2017 Fédération

Detaljer

POS TER. MEISTRIKLASS: EKATERINA MAKAROVA ja ANDREAS SEPPI LUGEJAID NAERUTAB SEPO SEEMAN PSÜHHOLOOG: VÕISTLEMISEST NOORES EAS KEVADISED TOITUMISNIPID

POS TER. MEISTRIKLASS: EKATERINA MAKAROVA ja ANDREAS SEPPI LUGEJAID NAERUTAB SEPO SEEMAN PSÜHHOLOOG: VÕISTLEMISEST NOORES EAS KEVADISED TOITUMISNIPID EESTI TENNISEAJAKIRI NR. 1 (32) / 4 / 2015 KEVAD MEISTRIKLASS: EKATERINA MAKAROVA ja ANDREAS SEPPI LUGEJAID NAERUTAB SEPO SEEMAN KEVADISED TOITUMISNIPID PSÜHHOLOOG: VÕISTLEMISEST NOORES EAS PILATESEST

Detaljer

Hummuli läbi aegade. Hummuli Töögrupi liikmed: Vello Jaska, Enn Mihailov, Endla Miske, Ene Vent, Asta Lihu, Anu Unt, Kalev Laar.

Hummuli läbi aegade. Hummuli Töögrupi liikmed: Vello Jaska, Enn Mihailov, Endla Miske, Ene Vent, Asta Lihu, Anu Unt, Kalev Laar. HUMMULI LÄBI AEGADE Hummuli läbi aegade Töögrupi liikmed: Vello Jaska, Enn Mihailov, Endla Miske, Ene Vent, Asta Lihu, Anu Unt, Kalev Laar Fotod: Fototöötlus: Rein Mikk Raamatu ilmumist toetasid: Esikaanel:

Detaljer

Norra elanikkonna küsitlus: Eesti maine puhkusesihtkohana

Norra elanikkonna küsitlus: Eesti maine puhkusesihtkohana 1 elanikkonna küsitlus: Eesti maine puhkusesihtkohana Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus tellis 20.a. juunis veebiküsitluse 1011 16-84a. elaniku seas. Küsitluse eesmärgiks oli uurida Eesti mainet puhkusesihtkohana

Detaljer

ISPA VIA BALTICA II NR. 4 (36) DETSEMBER Aivar Girin (Teede REV-2) juhib teefreesi ISPA VIA BAL-

ISPA VIA BALTICA II NR. 4 (36) DETSEMBER Aivar Girin (Teede REV-2) juhib teefreesi ISPA VIA BAL- DETSEMBER 2003 NR. 4 (36) Järelevalvet teeb Soome firmast Finnroad OY ning kohalikest konsultantidest AS Taalri Varahaldusest ja AS Teede Tehnokeskusest moodustunud meeskond. Lepingu hind on 13,9 mln krooni.

Detaljer

Puhja Valla Leht. Seltsimaja pidas pidu... Aprill 2017 Nr 4(225) Kaja Udso, Puhja Seltsimaja juhataja, etenduse projektijuht

Puhja Valla Leht. Seltsimaja pidas pidu... Aprill 2017 Nr 4(225) Kaja Udso, Puhja Seltsimaja juhataja, etenduse projektijuht Puhja Valla Leht Seltsimaja pidas pidu... Aprill 2017 Nr 4(225) Kaja Udso, Puhja Seltsimaja juhataja, etenduse projektijuht... ja põhjust oli küllaga. Täitus ju sellel vanal ja väärikal majal 110 aastat

Detaljer

Selles numbris: ALS seminarist Haapsalus 2010 Tervis neelamisraskustest Saame tuttavaks Jüri Kukk In Memoriam Teated

Selles numbris: ALS seminarist Haapsalus 2010 Tervis neelamisraskustest Saame tuttavaks Jüri Kukk In Memoriam Teated 40 juuli 2011 Selles numbris: ALS seminarist Haapsalus 2010 Tervis neelamisraskustest Saame tuttavaks Jüri Kukk In Memoriam Teated Väljaandja: ELS Toompuiestee 10-220, 10137 Tallinn www.els.ee, els@els.ee

Detaljer

JUUBEL JÄTKUS VILJANDIS

JUUBEL JÄTKUS VILJANDIS JUUBEL JÄTKUS VILJANDIS Viljandi osakonna kavatsusest tähistada Seltsi juubeliaastat ka Viljandis oli juba pikka aega ette teada. Nii toimuski laupäeval 15. aprillil k.a. Viljandi Kultuurikolledžis genealoogialalane

Detaljer

Armsad hingamispäevakooli liikmed!

Armsad hingamispäevakooli liikmed! Armsad hingamispäevakooli liikmed! Sellel kvartalil on tähelepanu keskmes Euro-Aasia divisjon, mis hõlmab 11 ajavööndit ja 13 riiki Ida-Euroopas ja Kesk-Aasias. Sellesse divisjoni kuuluvad riigid on: Afganistan,

Detaljer

Alati täidab ta oma kohust inimeste kasuks, selleks kodanikkonnalt nõu küsides. Aastal 1670

Alati täidab ta oma kohust inimeste kasuks, selleks kodanikkonnalt nõu küsides. Aastal 1670 Alati täidab ta oma kohust inimeste kasuks, selleks kodanikkonnalt nõu küsides. Aastal 1670 Nr 9 (309) X aastakäik Reede, 3. mai 2013 Tasuta infoleht 8. mai päev, mil Kuressaare linnaks sai Kuressaare

Detaljer