Hansen & Narvesen 100 år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hansen & Narvesen 100 år"

Transkript

1 Hansen & Narvesen 100 år Av Kurt Stangeby 1

2 Langbrygga Foto: Privat 2 Om høsten har sjøen en tendens til å gå opp i Strandgata. Foto: Privat

3 Innhold Før De neste 10 årene Johan Christian Hansen De harde 30 åra Krigstid Johan Thorvald Hansen Langbrygga Hansen & Narvesen i en ny tid Postbåden Lillesand havn Øya Norton Reisebyrå En ny generasjon driver videre Hansen & Narvesen i det 21 århundre

4 Kilder Lillesand i eldre tid av Alv Ager-Hansen. Lillesands Historie 1. Av Kjell Rosenberg Sparebanken og byen gjennom tidene. Sparebankens jubileumsbok Kystruta Oslo-Bergen. Av Rolf Langstrøm, Hartvig W. Dannevig. Jo van der Eynden og Toralf Møller Hansen. Lillesands-Postens arkiv. Johan Thorvald Hansen. Tor Asbjørn Hansen. Håkan Jakobsen. Viggo Bentsen. Olav Røyneland. Egil Gagga Larsen. 4 Hansen & Narvesen 100 år Utgiver: Hansen & Narvesen, desember 2011 ISBN: Opplag:500 Tekst: Kurt Stangeby Grafisk produksjon: Terjes Trykkeri as Omslagsbilde: Bjørgvin og Skjold i Lillesand havn. Foto: J. A. Johnsen. Privat eie

5 Før 1911 Navnet Lillesand dukket først opp på 1660-tallet i prestens manntall. Tidligere har stedet bare vært omtalt som Sanden, et utskipningssted for trelast fra Vestre Moland. Det bodde imidlertid ikke mange mennesker her på den tiden. I boken Lillesand i eldre tid av Alv Ager-Hanssen finnes en liste med syv navn på menn over 12 år. I tillegg kommer kvinner og barn. En av grunnene til at man begynte å kalle stedet Lillesand kan være at Christiansand, som ikke lå så langt unna vokste seg større og større. Der var det mer enn 1500 innbyggere. Tettstedet Lillesand vokste det også, men langsommere, og det forble lite sammenlignet med Christiansand. På slutten av 1600-tallet fikk stedet rettigheter som gjorde det til et lite handelsted. Det grodde fram næringer som hadde tilknytning til havet utenfor den lune Sandsfjorden. Handel, transport, eksport og import skulle i flere hundre år sette sitt preg på det lille stedet. Et maritimt miljø Det maritime miljø i Lillesand hadde under seilskutetiden tiltrukket seg mange dyktige mennesker. Da seilene begynte å forsvinne fra verdenshavene og ble erstattet med røyk fra skorsteinene kom nedgangstidene til Lillesand. Stagnasjonen betydde at mange flyttet fra byen og innbyggertallet begynte å synke, men det skulle vise seg at mange av innflytterne valgte å bo på stedet. Selv om distriktet hadde gått inn i nedgangstider var det mye positivt som skjedde. Hotel Norge ble etablert og eksisterer den dag i dag. I 1890-årene fikk byen jernbaneforbindelse med nabokommunen Birkenes, og i 1892 ble det startet rutebåtforbindelse mellom Lillesand og Kristiansand. Nils Hjalmar Narvesen var født i Horten, men havnet i Lillesand etter å ha bodd en tid i Kristiansand. Han var kaptein og startet sammen med noen andre denne båtruten til nabobyen. DS Skjold ble gjennom mange år et kjent objekt i bybildet og også gjennom Blindleia. Kaptein Narvesen førte den lille dampbåten i nesten 20 år, gjennom iskalde vintre og sommerlige smeigedager. Var det et godt makrellfiske om sommeren kunne Narvesen velge å ta Skjold ut av sin faste rute for å frakte iset makrell til Oslo. Dermed kunne store deler av Østlandet forsynes med fersk makrell fra Sørlandskysten. 5

6 Nils Hjalmar Narvesen Hans Thorvald Hansen To sjømenn går i land En dag gikk kaptein Narvesen i land for å starte dampskibsekspedisjon. Sannsynligvis startet Hjalmar Narvesen opp dette på egenhånd. Gamle annonser i Lillesands-Posten kan tyde på det. Hjalmar Narvesen var også en av de første i Lillesand som skaffet seg bil. Den fikk registreringsnummer I-502. Han hadde nok tenkt at han skulle drive skyss trafikk med denne, men det ble aldri noen stor suksess. De første årene etter århundreskiftet hadde vært betydningsfulle år for landet. Norge hadde gått ut av unionen med Sverige og blitt et eget kongedømme. Landet var blitt selvstendig og skulle bygges opp som egen nasjon. Optimismen var stor både i Lillesand og i landet for øvrig. Kanskje ikke så rart at noen sjøens menn gikk i land for å starte egen virksomhet i hjemlige omgivelser. Hans Thorvald Hansen ble født i 1854 i Bergshaven. I mange år var han kaptein og førte Lillesandsskuter på verdenshavene, blant andre barken Echo for S.N. Hansens rederi. I denne tiden bodde Thorvald Hansen i Øvregate, for senere å flytte til Christiania. Huset i Øvregate ble da solgt til skipsfører Nils Hjalmar Narvesen. De to hadde altså allerede da hatt forretningsmessige kontakter med hverandre. 6

7 Mens Hansen bodde i Christiania var han skipper på ei skute som bar det rojale navn Kong Inge. Denne skal ha fraktet stein på kysten av Østfold og den svenske vestkyst. Etter en tid i hovedstaden kom han tilbake til sin gamle hjemby. Thorvald Hansen oppga sjøen i 1903 og gikk deretter inn som partner i sin bror, konsul Henrik Hansens, rederi. Selskapet disponerte en rekke større jernseilskip og dampskipet Rap. Rederiet mistet imidlertid flere av sine skip i forlis og konjunkturene fristet ikke til innkjøp av ny tonnasje. Thorvald Hansen påtok seg etter hvert også flere offentlige verv. I 1908 ble han valgt inn i bystyret og satt der til sammen i 16 år. Nils Hjalmar Narvesen og Hans Thorvald Hansen kjente hverandre tydeligvis godt. Så godt at de i 1911 gikk i kompaniskap og skapte ekspedisjonsfirmaet Hansen & Narvesen. Den livlige skipstrafikk langs kysten gjorde det til en god forretning. Georg Reichenwald Olsen hadde i mange år vært dampskipsekspeditør. Etter å ha drevet sin forretning bra i lang tid kom han i økonomiske vanskeligheter. Det nye ekspedisjonsfirmaet kjøpte opp Olsens virksomhet og beholdt Georg Olsen som kontormann. På dette tidspunkt var det en betydelig rutetrafikk med skip mellom Oslo, Kristiansand og Bergen. Skip var den gang løsningen når gods skulle fraktes mellom de forskjellige landsdelene. Hjalmar Narvesen og Thorvald Hansen i bilen I-502. Foto: V. M. og L. Historielag / TT 7

8 Nygaardsgt 1, Carl Knudsen gården. Innenfor de store vinduene til høyre holdt firmaet til den første tiden. Foto: Helges Studio En forsiktig start Om det var sol, regn eller kanskje snø den dagen selskapet så dagens lys er ikke godt å si i dag, hundre år senere. Datoen for oppstarten har nemlig gått i glemmeboken, og papirer som kunne fortalt det er borte eller ligger på et sted vi ikke kjenner til. Ved starten av virksomheten leide firmaet lokaler i det som i dag er Nygaardsgt 1, Carl Knudsen gården. Sjømannsforeningen disponerer i dag de samme lokalene. To store speilglassruter prydet i 1911 husveggen ut mot Nygaardsgate. Innenfor disse rutene begynte en virksomhet som skulle komme til å eksistere både gjennom kriger og økonomiske nedgangstider. Carl Knudsen hadde selv drevet dampskipsekspedisjon og agenturvirksomhet innenfor de samme vegger. Man kan derfor regne med at fasilitetene passet godt til denne type virksomhet. Et historisk år 1911 var et spesielt år i Norges historie. Nasjonalfølelsen var sterk de første årene etter at unionen med Sverige var blitt oppløst i Landet hadde opplevd flere storslagne begivenheter i de etterfølgende årene, men det toppet seg i desember dette året sto det første mennesket på Sydpolen. Etter mer enn to måneders slit hadde Roald Amundsen nådd målet. 8

9 Norge fikk i 1911 sin første kvinnelige stortingspresident, Anna Rogstad fra Høyre. I USA, nærmere bestemt i Tampico i Illinois, ble det født en gutt som mange år senere skulle komme til å bli president og som skulle få æren av å være med på å avskaffe den kalde krigen. Mannen ble skuespiller og senere politikeren Ronald Reagan. Thorvald Hansen og Nils Hjalmar Narvesen fulgte sikkert med på avisenes dekning av ferden mot sydpolen. Selv hadde de startet et løp som de ikke ante konsekvensene av.. Firmaet som fikk sin oppstart i dette året eksisterer den dag i dag. I år runder firmaet Hansen & Narvesen 100 år. Tegning av Lillesand havn. Privat 9

10 De neste 10 årene Det var ikke bare det at Thorvald Hansen gikk i kompaniskap med Hjalmar Narvesen i 1911, han gjorde også store personlige investeringer det samme året. Eiendommen Rosenberg ble kjøpt. Denne hadde en kjøpesum på , noe som var mye penger på den tiden. Det var en forholdsvis stor eiendom som strakte seg helt ut mot Sandsnes og innbefattet Julebauen og området ved Langbrygga. Noe av eiendommen Rosenberg var noen år før solgt til Jacob Simonsen på Sandsmyra, men den omfattet fremdeles store områder. Det lå en del hus på eiendommen som ikke hadde frikjøpte tomter. Thorvald Hansen hadde årlige leieinntekter av disse. Området ved Langbrygga hørte også til eiendommen. Ettersom årene gikk ble dette utviklet og det ble også bygget et ekspedisjonslokale der. Han slo seg ned på eiendommen og bodde resten av sitt liv i huset, som i dag er kjent som Meta huset. Denne bygningen ble reist av Bendix Nyrup Rosenkilde i Rosenkilde var i noen år postekspeditør og huset ble brukt til postkontor i en periode. Etter at Rosenkilde hadde tilegnet seg denne eiendommen ga han den navnet Rosenberg, som den har hatt siden. Langbrygga for cirka 100 år siden. Foto: Helges Studio 10

11 "Meta huset" Thorvald Hansens hjem. Redaktør og ordfører I 1912 ble Hansen valgt til ordfører. Han hadde da allerede satt i kommunestyret noen år. Ved ordførervalget i 1911 ble det uavgjort mellom Noan Chr. Gauslaa og Thorvald Hansen. Det endte med loddtrekning som Gauslaa vant og Hansen ble varaordfører. Året etterpå var det nytt ordførervalg og igjen ble stillingen 10 stemmer for Gauslaa og 10 for Hansen. Igjen ble det loddtrekning og Hansen vant med Gauslaa som varaordfører, men da Thorvald Hansen ikke lenge etterpå også ble utnevnt til havnefogd, måtte han si fra seg ordførervervet. Det førte til at Gauslaa ble sittende med dette vervet i flere tiår. Fra samme år var Thorvald Hansen også redaktør av lokalavisen Lillesand Tilskuer. Denne avisen var en konkurrent til Lillesands-Posten. Lillesand Tilskuer klarte seg ikke i denne konkurransen og gikk inn i Hansen hadde forlatt redaktørkrakken flere år tidligere. Det var ikke bare på det lokale plan han var med i politikken. I fire år var han varamann til Stortinget og på grunn av sykdom møtte han stort sett alle årene til Stortingets sesjoner. Tross sine mange verv fungerte han samtidig i firmaet Hansen & Narvesen. Da første verdenskrig begynte i 1914 var firmaet fremdeles ungt. Selv om ikke Norge deltok aktivt i krigen ble landet allikevel berørt. Verdenshandelen hadde problemer. Skip ble torpedert og senket. Noen ble rike i disse årene, mens andre mistet alt de eide. En stødig ledelse brakte firmaet velberget gjennom denne tiden. 11

12 En omfattende virksomhet Allerede i 1912 hadde virksomheten knyttet til seg mange agenturer. De representerte flere forsikringsselskaper. Fjerde oktober 1912 hadde firmaet rykket inn en annonse i Lillesands-Posten, som gjorde publikum oppmerksom på det. I annonsen kunne man lese at Brandforsikringsselskabet Norden ble representert av Hansen & Narvesen. I tillegg hadde man agenturer på Nord Deutsche Versicherung- Gesellschaft som drev med sjøforsikring, Garantiselskabet af 1869 hvis spesialitet var syke og ulykkesforsikring. Livsforsikringsselskabet Norrøna og Forsikrings-aktieselskap Globus var med i annonsen. Det ble gjort oppmerksom på at Globus forsikrer norske sjøfolks tøi, effekter og hyre. Skogeiere kunne få kjøpt skogbrannforsikring. Til og med glassforsikring var det mulig å tegne i firmaet. I ekspedisjonslokalet i Carl Knudsens gården kunne man også få kjøpt eller solgt vexler og fremmede mynter til dagens kurs. Man måtte imidlertid komme i kontortiden som den gang var fra 9 12 eller fra 3 6. Avisutklipp fra 4. oktober 1912, Lillesands-Posten 12

13 Lillesand-Flaksvatnsbanen I 1896 hadde det skjedd noe i Lillesand som skulle få stor betydning for byen i mange år. Etter tre års anleggstid var det klart for jernbanedrift mellom Lillesand og Flaksvatn. Økonomisk sett ble denne jernbanen aldri noen suksess, men mange av byens innbyggere fikk stifte bekjentskap med den på en eller annen måte. Banens hovedbeskjeftigelse var transport av tømmer fra Birkenes til Lillesand. De første årene var det også en del mennesker som reiste med jernbanen. Ettersom Flaksvatnsbanen hadde sin egen ekspedisjon ordnet de selv med frakt av gods og salg av billetter. Dette var godt innarbeidet når firmaet Hansen & Narvesen ble opprettet 15 år etter at jernbanen kom. Ekspedisjonsfirmaet hadde derfor veldig lite med jernbanen å gjøre. Men dette skulle komme til å endre seg mange år senere når neste generasjon drivere hadde overtatt. Økonomisk sett gikk det bare nedover med jernbanen. Frakten av tømmer ble mer og mer flyttet over på lastebiler, og passasjertrafikken ble mer og mer tatt over av busser. Selv om jernbaneselskapet eide flere av rutebilene førte dette allikevel til at frakten med bussene etter hvert ble ordnet av Hansen & Narvesen. Men som sagt så skjedde dette ikke i Thorvald Hansens tid. Ingen vei til Langbrygga, bare jernbanespor. Foto: V. M. og L. Historielag / TT 13

14 Bjorgvin og Skjold. Foto: Privat Skipsanløp Selv om Hansen & Narvesen hadde mange agenturer som ikke var knyttet til det maritime så var tross alt selskapet en dampskibsekspedisjon. Firmaet betjente de såkalte postbåtene som gikk langs kysten. Postbåtene kan på mange måter sammenlignes med våre dagers ekspressbusser. Det var den raskeste og enkleste måten å komme seg til byene langs kysten på. I dag ligger Oslo bare drøye fire timer unna Lillesand, mens med båt for 100 år siden måtte man i alle fall regne med et døgn på reise. Hvem var det som reiste med kystrutene? For Hvermansen var det å reise til Oslo den gang like spennende som det i dag er å reise med fly til syden. Det kunne være en stor opplevelse. Hvis man reiste, så var det ofte av helt nødvendige grunner. Enten var det av familiære årsaker, eller forretningsmessige. En og annen turist var vel også med, men det var ikke så vanlig den gang. Folk som av nysgjerrighet hadde funnet veien til Langbrygga fikk ofte se velkledde reisende gå i land, mens den såkalte bryggemannen dro kofferten i land for vedkommende. Noen hadde med seg ekstra store kofferter. Det var gjerne handelsreisende med mange vareprøver som skulle til et av ladestedets små hoteller hvor de hadde utpakking og demonstrasjoner for stedets kjøpmenn. Flere dager i uken anløp disse båtene Lillesand, noen riktignok kun hvis det var lønnsom frakt. Skip som kan nevnes i denne forbindelse er Grimstad, Loyal, Rutland, Tvedestrand, Fragtemand 2 og Fragtemanden. Hjalmar Narvesens gamle arbeidsplass, rutebåten Skjold, gikk til Christiansand hver virkedag unntatt onsdag. Gods som skulle sendes med denne båten ble ekspedert gjennom Hansen & Narvesen. 14

15 15

16 Mange skulle til Amerika Ekspedisjonsfirmaet i Nygaards gate solgte også billetter til Amerikatrafikken. Etter at Skandinavien Amerika Linie var etablert i 1898 var mulighetene for å komme seg til USA blitt mye enklere, billigere og raskere. Utvandringen til Amerika hadde foregått i mange tiår, men da ved hjelp av seilskip som var avhengig av vær og vind. Nå hadde dampskipene tatt over og kunne ha mer faste rutetider. På begynnelsen av 1900 tallet ble det mer og mer populært å dra over Atlanteren, ikke nødvendigvis for å bosette seg, men for å besøke slekt og venner eller ganske enkelt for å oppleve det store landet som turist. I disse årene var det mange unge mennesker som benyttet seg av denne muligheten. Nokså fort etter at spedisjonsfirmaet var etablert begynte virksomheten å annonsere for denne trafikken. Det at folk her i distriktet kunne reise med skipene fra Christiansand, gjorde det mye enklere. At dette var en populær reise skjønner man når det i annonser for Amerikalinjen kan lese følgende setning: Man tilraades aa indtegne seg i tide. En avtale mellom to gode kolleger Før Thorvald Hansen og Hjalmar Narvesen inngikk partnerskap hadde de gjort en avtale. Den gikk ut på at hvis en av dem på et tidspunkt skulle velge å forlate selskapet så skulle det utbetales 2000 kroner. Etter 10 år i firmaet, døde Hjalmar Narvesen, 61 år gammel, lørdag 14. juni 1921 på St. Josephs hospital i Kristiansand. Lillesands-posten hadde noen minneord over Narvesen noen dager senere. Der het det at han døde etter 14 dagers sykeleie. I følge den lille artikkelen hadde Hjalmar Narvesen hatt en rekke verv utenom sitt arbeide i firmaet. Han hadde vært Skipskontrollens tillitsmann i Lillesand. Dessuten hadde han sittet lenge i Sparebankens forstanderskap og kontrollutvalg. Kort tid før Narvesen døde hadde han forlatt firmaet. Med seg ut av virksomheten hadde han med seg de avtalte to tusen kronene. I overenskomsten som var inngått mellom Thorvald Hansen og Hjalmar Narvesen 10 år tidligere ble det gitt mulighet for at den som drev videre fremdeles kunne bruke firmanavnet Hansen & Narvesen. Og slik har det blitt. 16

17 Johan Christian Hansen 16. desember 1886 fødte Inger Christine Hansen en liten gutt om bord i en bark på Lissabons red. Sannsynligvis om bord i Bark Echo som Thorvald Hansen førte på den tiden. Det var en spennende begynnelse på livet, og livet hans ble innholdsrikt og spennende. Johan Christian dro til sjøs første gang som 18 åring i Som så mange andre Lillesandsgutter ble han nok fascinert av livet på havet. Han gikk på sjømannskole i hjembyen og avla styrmannseksamen i To år senere gikk han ut av sjømannskolen i Kristiansand med skipperpapirene i lomma. Det tok allikevel noen år før han fikk bruk for sin kunnskap som selvstendig skipsfører. I 1919 ble han kaptein for første gang. Hans skipperkarriere ble imidlertid ganske kort. Allerede året etterpå gikk han i land. Han valgte kjærligheten framfor havet. Fra 1921 til 1923 arbeidet han i familiefirmaet. Det var imidlertid meningen at det var hans bror som skulle overta driften etter hvert. Johan Christian valgte derfor å se seg om etter andre utfordringer. Dette førte til at han dro over havet til USA. I 1920 hadde han giftet seg med sitt søskenbarn Allie Hvistendahl. Deres første barn ble født noen år senere, men levde dessverre ikke opp. I 1928 ble Johan Thorvald født på amerikansk jord. Han skulle komme til å få stor betydning for firmaet Hansen & Narvesen. Allie og Johan Christian Hansen hadde flyttet til Amerika i løpet av 1920-årene. Der jobbet Hansen som superintendent ved Den Norske Amerikalinje. Hjemme i Lillesand var det altså meningen at hans bror Thorvald Langaard skulle overta og drive ekspedisjonsfirmaet videre. Han hadde imidlertid ikke den helt store interessen. Det var speiderbevegelsen som fikk hans oppmerksomhet. Den ble hans altoppslukende interesse. 17

18 Hjem fra Amerika Da Thorvald Hansen skjønte at Langaard neppe kom til å gi ham den hjelp han trengte med forretningene, skrev han et brev til sin sønn i Amerika. I brevet forklarte han situasjonen og ba Johan Christian om å komme tilbake til Norge for å gå inn i firmaet Hansen & Narvesen. I 1930 var Allie, Johan Christian og deres lille to-åring tilbake på norsk jord. Ikke lenge etter var ansvaret for firmaet lagt på hans skuldre. Våren 1931, nærmere bestemt den 28. mars, etter seks ukers sykeleie, døde hans far Hans Thorvald Hansen. Den hjemvendte amerikafarer ble brått kastet inn i driften av Hansen & Narvesen. Kanskje var ikke dette så enkelt, men heldigvis hadde han en erfaren medarbeider å støtte seg til. Magnhild Fjelldal hadde jobbet en tid under Thorvald Hansens ledelse og hadde tilegnet seg mye kunnskap om driften. Nå måtte Johan Christian støtte seg til henne. Heldigvis hadde han også to års erfaring fra den gang han jobbet sammen med sin far i begynnelsen av 1920-årene. Johan Christian Hansen ble altså hardt og brutalt kastet inn som eier av selskapet. I mellomkrigsårene sørget han for å ha flere ben å stå på, som man sier, ved å bli medeier i Lillesand sagbruk på Kokkenes. Hans søsken, Thorvald Langaard, Meta og Helene overtok huset på Rosenberg etter deres foreldre Kristine og Thorvald Hansen. Eiendommen ble solgt til kommunen i 1976, men Meta Hansen bodde i huset på Rosenberg i ytterlige fire år. Da Johan Christian overtok Hansen & Narvesen holdt firmaet til på Langbrygga i et lite hus som mange vil huske at skomaker Brobakken satt ved sin lest i mange år. Siden har Røde Kors overtatt og satt opp et nytt bygg. Noen erindrer nok også at drosjene holdt til på stedet en periode. På flyttefot I mange år hadde altså firmaet Hansen & Narvesen sine ekspedisjonslokaler på Langbrygga, men i 1946 var det slutt. Da flyttet Johan Christian firmaet hjem til huset i Strandgata. Dette var bare en midlertidig løsning for bare et par år etter, 1. juli 1948, flyttet firmaet inn i Lillesands nye rutebilstasjon på Havnetomta. Det var en stor dag den dag firmaet overtok driften av rutebilstasjonen. Et år senere ønsket imidlertid Hansen en endring i ledelsen av rutebilstasjonen. Forandringer Tirsdag 30. august 1949 skrev J. C. Hansen et brev til Lillesand formannskap. Det lyder slik: Min sønn Johan Thorvald vil fra 1. ste september overta ekspedisjonen ved Lillesand Rutebilstasjon, forutsagt at De ikke har noe imot det. Skulle De, mot formodning, det ha, bes De høfligst holde meg underrettet. 18

19 Et gammelt bilde av huset i Strandgata, den gang det var et overnattingssted. Foto: V. M. og L. Historielag / TT Miljøet rundt Rutebilstasjonen. Foto: Lillesands-Posten 19

20 Tre uker senere kom svaret, ført i pennen av ordfører Kristoffer Knudsen. Det lyder slik: Som svar på Deres skriv av 30/8-49, hvori De framsetter ønske om å overdra Rutebilstasjonens ekspedisjon til Deres sønn Johan Torvald Hansen, kan meddeles at så lenge De selv er ansatt, så må det bli Dem som er ansvarshavende overfor kommunen. Ansvaret kan ikke overdras til Deres sønn uten gjennom å lyse stillingen ledig og foreta ny ansettelse. En har imidlertid ikke noe å innvende mot at Deres sønn står for ekspedisjonen under Deres ansvar, slik at han er ansatt av Dem". Svaret fra ordføreren var allikevel ikke til noen hinder for at det ble foretatt et lederskifte i firmaet Hansen & Narvesen. 1. januar 1950 overtok den unge Johan Thorvald styringen av det nesten 40 år gamle firmaet, bare 22 år gammel. Tross alt var jo Lillesand Rutebilstasjon drevet av Hansen & Narvesen som Johan Thorvald nå hadde overtatt ledelsen av. Selv om firmaet hadde fått ny ledelse, jobbet far og sønn fremdeles sammen i mange år. Det er ikke få lillesandere som fremdeles husker Johan Christian Hansen, ikke bare som leder av et kjent firma, men også som en del av bybildet. Da Johan Christian Hansen døde 5. mars 1967 skrev lokalavisen blant annet om ham at han var en mild kar som det alltid var hyggelig å møte og slå av en prat med. Man møtte ham som regel mellom hans vakre hjem, bryggene og kontoret på Rutebilstasjonen der han hadde sin vandring. I de siste årene av sitt liv kunne han se konturene av hvordan hans gamle firma kom til å utvikle seg i en moderne tid hvor byen hadde fått en ny giv etter at Norton hadde etablert en stor fabrikk like nord for Sandvad. En vinterdag i Strandgata. En fotograf er ikke dagligdags. Foto: V. M. og L. Historielag / TT 20

21 De harde 30 åra Etter første verdenskrig var det optimisme i landet. Alle deler av samfunnsmaskineriet fungerte godt. Både jordbruk og fiskeri hadde gode tider både med nye redskaper og maskiner som var oppfunnet. Industrialiseringa skjøt også fart. Flere fabrikker ble bygd og lønningene steg. De lyse tidene varte imidlertid ikke så lenge. I 1921 var det brått slutt på oppgangstidene. Det ble produsert mer varer enn folk hadde råd til å kjøpe. Arbeidsløsheten fikk grobunn. Mange bedrifter ble slått konkurs. I Lillesand hadde man ikke begynt å merke de vanskelige tidene så sterkt enda. Det skulle komme til å gå noen år før nedgangstidene slo inn for fullt. Lillesands Sparebank feiret sitt 75 års jubileum med høy sigarføring i Men mørke skyer var i ferd med å trekke seg opp over verdensøkonomien. Thorvald Hansen hadde kanskje begynt å se hvilken vei det bar, men han var med på bankens jubileumsfeiring hvor han holdt en tale om kvinnens innsats i forretningslivet. Sørlandsbanen Hansen & Narvesen var ikke uberørt av nedgangstidene. Hjalmar Narvesen hadde jo trukket seg ut av virksomheten og ble syk og døde kort tid etterpå. Leseren kan jo tenke seg hvordan det var for Thorvald Hansen etter at han var blitt alene om firmaet. Bekymringer om økonomi og et kundegrunnlag som begynte å svinne inn, gjorde seg nok gjeldende i tankene hans. En hendelse beskriver dette. Sørlandsbanen var i ferd med å bli bygd. Dette gjorde også Thorvald Hansen bekymret. Banen skulle legges langt inne i landet. Dette kunne bety at mye transport ville forsvinne både på sjø og land langs kysten. Hansen tok drosje til Herefoss for å se hvordan arbeidet med banen gikk. Han kom beroliget tilbake til Lillesand. Han kunne fortelle at han hadde sett to mann i arbeid der oppe. Den ene holdt i et bor, mens den andre slo. Nei, han trodde nok at det ville gå lang tid før Sørlandsbanen var en realitet. 21

22 På sporet. Foto: Privat Børskrakket Den økonomiske situasjon skulle komme til å bli verre. Høsten 1929 kom det store krakket på New York børsen. Verdenshandelen gikk inn i depressive år. Så å si alle land ble berørt. Heller ikke Norge slapp unna. Landet hadde 3 millioner innbyggere på det tidspunkt og på det meste var det 150 tusen arbeidsledige. Tvangsauksjoner og konkurser florerte. Midt oppe i alt dette gjennomlevde også det snaut 20 år gamle ekspedisjonsfirmaet en vanskelig tid. Det var på dette tidspunkt at Thorvald Hansen skrev et brev til sin sønn som befant seg i Amerika og ba ham tenke over om han kunne tenke seg å komme hjem for å jobbe i firmaet. Johan Christian valgte å komme hjem. Han bodde i metropolen New York da krakket kom på Wall Street. Det var ikke akkurat lystelige framtidsutsikter man hadde i Amerika på den tiden. Verdenshandelen var på vei nedover. Folk reiste ikke mer enn de måtte. Verden var inne i en stor finanskrise. Med denne bakgrunnen gjorde kanskje den unge mannen fra Lillesand seg sine tanker om hvordan hans fremtid i Amerika ville være. Den norske Amerikalinje ville nødvendigvis også merke de dårlige tidene. Hvor lenge ville han kunne regne med å ha jobben i dette rederiet? 22

23 Brevet fra Norge Så kom brevet fra Norge hvor hans gamle far ymtet frampå om han kunne tenke seg å komme hjem til Lillesand for å gå inn i ekspedisjonsfirmaet. Ville det bli som å gå fra asken til ilden? Det var jo nesten som å fortsette i samme bransje. Var det bedre tider i Norge enn i Amerika? Han hadde tross alt en kone og en liten sønn å ta vare på. Johan Christian valgte å dra hjemover. Den lille familien gikk om bord i et av Amerikalinjens skip for å dra hjem til en usikker jobb i en vanskelig tid. En tid som ble kalt for de harde 30-åra. Etter at Thorvald Hansen døde i 1931 måtte hans sønn lede firmaet i en vanskelig tid. Heldigvis begynte tidene i landet å bedre seg fra Men Johan Christian måtte være forsiktig. Han skal ha fortalt sin sønn at det var så smått at de måtte skifte ut lyspærene med noen svakere for å spare strøm. Ved Lillesands Sparebanks neste jubileum i 1952 kom det fram hvor tøffe årene før første verdenskrig hadde vært. Beretningen om bankens siste 25 år var en beretning om forsiktighet og nøysomhet, ikke bare fra bankens side, men også fra kundene som var tilknyttet den. Samme år som Thorvald Hansen døde kjøpte Johan Christian Hansen huset i Strandgata. Siden den gang har denne eiendommen vært i familiens eie. En kort tid hadde også Hansen & Narvesen sine ekspedisjonslokaler der. Strandgata. 23

24 Krigstid Mandag 8. april 1940 var ingen god dag i Lillesand. Den dagen begynte det marerittet som skulle plage Lillesand og resten av landet i fem år. I løpet av formiddagen la det seg en dyster stemning over byen og dens omegn. I årevis hadde Langbrygga vært dampskipsbrygge. Her hadde firmaet Hansen & Narvesen ekspedert mye gods opp gjennom årene. Kystrutebåtene hadde i årevis lagt til der med både passasjerer og gods. Klokken kunne man på strekningen Kristiansand Arendal høre lyden av en voldsom eksplosjon. Da hadde det allerede i halvannen time utspilt seg et aldeles forferdelig drama i havet utenfor Åkerøya. 14 minutter på 12 hadde den polske ubåten Orzel sendt av gårde en torpedo som traff det tyske skipet Rio de Janeiro i siden eller rettere sagt rett i maskinrommet. Skipet begynte å ta inn vann og det gikk ikke lang tid før det begynte å krenge. Selv om dette skipet så ut som et vanlig handelsskip så var det ikke det. Det var en brikke i Hitlers krigsplaner. Det forholdsvis lille skipet var fullastet med tropper og krigsutstyr, blant annet en god del hester. Fraktebåten Rio de Janeiro 24

25 En stor redningsaksjon I eksplosjonsøyeblikket gikk mange liv tapt, men noen fikk kastet seg i det iskalde vannet. Mange overlevde, mens noen frøs i hjel. Fiskere fra Høvåg og mange privatpersoner i egne båter strømmet til for å hjelpe. Utover ettermiddagen ble både døde og Ubåten Orzel overlevende fraktet inn til Langbrygga i Lillesand blant annet med skøyta Lindebø. Det skal ha vært 355 personer om bord i det torpederte skipet. Man antar at 187 omkom og at det dermed var 172 som overlevde. Fra Langbrygga gikk veien videre til Bondeheimen, Hotel Norge og Tingsalen for de overlevende. Mange av de som var blitt drept var forferdelig maltraktert. Problemet var å skaffe kister til så mange. I Lillesand var man ikke vant til å håndtere så mange døde på en gang. Aldri, hverken før eller siden, har Langbrygga i Lillesand vært åsted for et slikt grufullt syn som fant sted denne tidlige vårdagen i Heller aldri har Lillesand vært på så manges lepper her i landet som akkurat i de dager. Midt i dramatikken Det var mange øyenvitner til det som foregikk i den lille byen utover ettermiddagen og kvelden den 8. april I dampskipsekspedisjonen til Hansen & Narvesen, som lå på brygga, var man øyenvitner til dramatikken. Johan Chr. Hansens unge sønn Johan Thorvald, var en av dem som opplevde dramatikken på Langbrygga med sitt mer eller mindre lovlige nærvær. I årene etter krigen var det mange som kunne fortelle om denne dramatiske mandagen i Lillesands historie. I dag er det ikke så mange igjen som var øyenvitner og opplevde den dagen da krigen kom til Lillesand, men Johan Thorvald er en av de få. Det var ikke bare til Lillesand at krigen hadde kommet. Fem lange år skulle komme til å gå før igjen freden ville senke seg over landet. I løpet av disse årene kom det stadig meldinger om skip som var blitt senket. Mange sjømenn mistet livet på havet i disse ulvetider. Flere sjømenn fra Lillesand og Vestre Moland måtte også bøte med livet. Nervøse okkupanter En av de som har gitt sitt bidrag til denne beretningen, Egil Larsen, husker også enkelte episoder fra han var en ung gutt under krigen. Uskyldig lek på kaia førte til reaksjoner fra tyske offiserer. Det var en episode hvor tyskerne oppfattet at ungdommene drev gjøn med Hitler. Unge Egil ble innbrakt men sluppet løs etter en kraftig advarsel. 25

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG)

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) Vage silouetter av et syke-team. Projecteres på en skillevegg. Stemmene til personalet samt lyden av en EKG indikerer at det

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ

LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ 1. INT. TAXI -DAG (22) kjører taxibilen gjennom et tomt øde landskap På Baksetet sitter en MANN (40) og hans SØNN (11) De ser rejseklare ut, og virker

Detaljer

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke 1 Kort historikk om Barken Eva Under vises et bilde 1 av Barken Eva. Skipet kom i skipsreder Herman Skougaards eie i 1902. Eva

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Tor Erik Hansen, Sola Historielag Etter at Kåre Palmer Holm hadde begått innbruddet i Sola Postkontor, ble han rask tatt og satt i

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 1

Glenn Ringtved Dreamteam 1 Glenn Ringtved Dreamteam 1 Mot nye mål Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Vidar Kvalshaug Det var en gang en sommer Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Tilegnet Olav, Iver og Alma Å bygge en båt som flyter En fire år gammel gutt var lei av å være inne i

Detaljer

Arild E. Syvertsen. Norske sjøfolk i krig og terror

Arild E. Syvertsen. Norske sjøfolk i krig og terror Arild E. Syvertsen Norske sjøfolk i krig og terror Om boken: Dette er en dramatisk fortelling om norske sjøfolks krigsseilas i Persiabukta også kalt Den arabiske Gulf i perioden 1980 1988, kjent som

Detaljer

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015 Venner på tur i Roma Sommeren 2015 Vi har bestemt oss for å reise til de solfylte gatene i Roma. En av grunnene til at vi skal reise til Roma er for å unngå halv-sommeren i Norge og for å få litt ordentlig

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

"Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter

Reisen til Viaje -et dramaforløp beskrevet i punkter "Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter 1. En gammel kaptein, lærer-i-rolle, tenker tilbake og minnes den gang for lenge siden da han var ung og hadde ansvaret på en stor, ny og flott seilskute.

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Charlie og sjokoladefabrikken

Charlie og sjokoladefabrikken Roald Dahl Charlie og sjokoladefabrikken Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Oddmund Ljone Det er fem barn i denne boken: AUGUSTUS GLOOP en grådig gutt VERUCA SALT en pike som forkjæles av sine foreldre

Detaljer

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 1 Forord 2. klasse ved Hedemarken friskole har hatt mange spennende og morsomme

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Enklest når det er nært

Enklest når det er nært Forfattertreff med Tove Nilsen 1 Enklest når det er nært Elevtekst 26. januar 2018 Når Tove Nilsen skriver bøker starter hun alltid med å skrive ned masse notater. Hun henter inspirasjon fra overalt i

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

Emigrantskipet Vesta av Langesund

Emigrantskipet Vesta av Langesund Emigrantskipet Vesta av Langesund 1 Forord Av Rolf Thommessen I de mange mapper og foldere som Rolf Thommessen overlot til Sjømannsforeningen, er det basismateriale for mange historiske godbiter. En av

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Zippys venner Partnership for Children. Med enerett.

Zippys venner Partnership for Children. Med enerett. 1 Zippys venner Å ta avskjed Sommerferien var over og Sandy og tvillingene skulle begynne i andre klasse. I ferien hadde tvillingene og foreldrene deres besøkt bestemoren som var syk. Sandy og Finn hadde

Detaljer

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G KNUT GEORG ANDRESEN MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Knut Georg Andresen MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Fair Forlag AS Copyright Fair Forlag AS 2012 Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen Omslagsdesign: MAD

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 5 TROLLET UTEN HJERTE Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner. Da de var voksne, skulle seks av dem ut og fri. Den yngste, Askeladden, ville faren ha igjen

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss!

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss! BAMBUSPRINSESSEN Det var en gang en gammel mann som bodde i skogen nær Kyoto 1 sammen med kona si. De var fattige og barnløse, og hver dag gikk mannen ut i skogen for å kutte bambus. Av bambusen lagde

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Glassveggen. Historien om en forbryter. Sammendrag, Glassveggen

Glassveggen. Historien om en forbryter. Sammendrag, Glassveggen Sammendrag, Glassveggen Webmaster ( 10.09.04 16:42 ) Ungdomsskole -> Norsk -> Bokreferat -> 10. klasse Målform: Bokmål Karakter: 6 Et sammendrag av boken "Glassveggen" av Paul Leer-Salvesen som er pensum

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Sølvgutten Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: er utdannet statsviter og har jobbet mye med terrortrusler i Europa. Hun har blant annet arbeidet for Rikspolisstyrelsen i Stockholm

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Harlan Coben. Beskytteren. Oversatt av Chris Hafstad

Harlan Coben. Beskytteren. Oversatt av Chris Hafstad Harlan Coben Beskytteren Oversatt av Chris Hafstad Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren HARLAN COBEN ligger på bestselgerlisten i mange land. Han er den første forfatteren i verden som har vunnet

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Cecilia Gaathe Leo Bast Une Flaker Egon Perlen pensjonat

Cecilia Gaathe Leo Bast Une Flaker Egon Perlen pensjonat Cecilia Gaathe bor på Perlen pensjonat sammen med faren sin, Alan W. Gaathe, som eier og driver stedet. Moren Iselin Gaathe druknet på mystisk vis i Skutebukta forrige sommer. Leo Bast har nettopp flyttet

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Bjørn Ingvaldsen Bestefarkrigen Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Til Aslak Nasjonal AVSKJED Vi sto og vinket etter Dick og foreldrene så lenge vi kunne se bilen de satt i. Og litt etter at bilen var

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

HENRIK Å tenke seg at dette en gang har vært et veksthus. ANNA Orgelet må visst også repareres. HENRIK Anna? Jeg vil at vi

HENRIK Å tenke seg at dette en gang har vært et veksthus. ANNA Orgelet må visst også repareres. HENRIK Anna? Jeg vil at vi DEN GODE VILJEN Skrevet av Ingmar Bergman. Regi: Bille August. FORHISTORIE: Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket seg i overklassekvinnen

Detaljer

Jeg hadde nettopp begynt på danseskole... Arne ble blind da han var bare 17 år

Jeg hadde nettopp begynt på danseskole... Arne ble blind da han var bare 17 år Norges Blindeforbund utgir Giverglede for sine givere Nr 1/2005 Jeg hadde nettopp begynt på danseskole... Arne ble blind da han var bare 17 år Arne (t.v.) mistet synet gradvis som tenåring: Som 22-åring

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det nye livet Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det var sankthansaften 1996 og vi skulle flytte neste lass fra den gamle leiligheten til det nye huset. Tingene sto klare og skulle

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Et søskenpar på Jæren tok fotografen Elin Høyland med hjem til en annen tid. Foto Elin Høyland Tekst Kristine Hovda

Et søskenpar på Jæren tok fotografen Elin Høyland med hjem til en annen tid. Foto Elin Høyland Tekst Kristine Hovda FOTO Et søskenpar på Jæren tok fotografen Elin Høyland med hjem til en annen tid. Foto Elin Høyland Tekst Kristine Hovda Mønsterglad. Bergit Bjelland innredet hvert eneste rom i 1970-tallseneboligen på

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Zippys venner Partnership for Children. Med enerett.

Zippys venner Partnership for Children. Med enerett. 1 Zippys venner Vi greier det sammen I nærheten av Tig og Leelas hjem lå det et gammelt hus med en stor hage. Huset sto tomt, og noen av vinduene var knust. Hagen var gjemt bak en stor steinmur, men tvillingene

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer