Fiskemédene i Bremstein INGER PEDERSEN TOPPEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiskemédene i Bremstein INGER PEDERSEN TOPPEN"

Transkript

1 Fiskemédene i Bremstein INGER PEDERSEN TOPPEN SÆRTRYKK FRA ÅRBOK FOR HELGELAND 2008

2 Utgitt av Inger Pedersen Toppen, Mosjøen Særtrykk av artikkel i Årbok for Helgeland 2008, utgitt av Helgeland Historielag. ISBN: Produksjon: Prinfo Rønnes Trykk, Mosjøen

3 SÆRTRYKK FRA ÅRBOK FOR HELGELAND INGER PEDERSEN TOPPEN Fiskemédene i Bremstein Fiskeméder har vært brukt i uminnelige tider. Ordet «méd» har opphav i norrønt miðr, noe som er midt i. Kunnskapen om médene gikk ofte i arv fra far til sønn. De fleste fiskere hadde ei médbok der de skrev ned egne og andres fiskeméd. Følgende artikkel bygger på informasjon fra Bremstein i Vega, hentet fra tre pensjonerte fiskere som drev alle typer fiske der ute fra konfirmasjonsalderen fram til de sluttet med aktivt fiske. Amund Helland gjorde de første, kjente nedtegnelser av fiskeméder. De ble publisert i boka Fiskegrunde på kartet mellom Stat og Smølen, utgitt i Han beskriver fiskemédene som en stedsbestemmelse ved hjelp av krysspeiling uten hjelp av kart og kompass. Fiskeplassen er skjæringspunktet mellom de to linjer, der går gjennom de 4 punkter, der benyttes som med. (s. 15, A. H.) Bremstein Fiskeværet Bremstein ligger tre mil vest i havet utenfor Vega. Været har til alle Fiskekjøper Edvard Pedersen med fiskearbeidere etter en god skreisesong. Bildet er tatt på tallet. FOTO: HELGELAND MUSEUM, UKJENT FOTOGRAF. tider hatt et rikt fiske, med fangst av skrei, longe, brosme, kveite, sei og tare- Fra Sørholmen mot Tennsundet. Vegafjellene i bakgrunnen. FOTO: PER MORTEN GULLSVÅG.

4 4 SÆRTRYKK FRA ÅRBOK FOR HELGELAND 2008 «Gammel- Kjersti», rester av den siste rorbua på Heimlandet i Bremstein. I bakgrunnen fiskebruket med trandamperiet. FOTO: OLE NORMANN ALEKSANDERSEN. gjedd (taretorsk) for å nevne de viktigste fiskeslagene. De første beboerne i øyværet ble registrert på midten av 1600-tallet, de siste fastboende flyttet derfra i Under vinterfisket etter skrei kunne det være opp mot 150 til 200 mennesker i båtlag som holdt til i Bremstein. Det fantes flere rorbuer, og et fiskemottak ble åpnet i I en periode etter århundreskiftet hadde øyværet en liten butikk og sågar et posthus. På begynnelsen av 1900-tallet ble det bygd to store moloer for å sikre fiskerne en trygg havn. Bremstein fyr ligger på Steinan sør for Bremsteinværet. Hvor lenge Bremstein har vært brukt som fiskevær er usikkert, men vi vet at omkringliggende øyvær var egg- og dunvær i vikingtiden. Det betyr at det fantes fastboende i øyene rundt år (B. B.) Heimlandet, som er navnet på den største øya i Bremsteinvær, kan henspeile på at været først var brukt som fangst- og fiskestasjon. Navnet heim kommer av det greske ordet kemai, som betyr ligg eller liggjestad. (s. 203, O. S.) På vinteren fisket de skrei som da seig inn fra havet ved Bremstein og opp mot Muddværet. På våren startet fisket etter taregjedd på tarene rundt hele øyværet. Det ble fisket longe og brosme, men det fisket opphørte etter at autolinere fisket tomt, særlig Tverrhavet vest av Bremstein. I dag blir det fisket sei i de gamle longemedene. På Sørhavet tas gode fangster av breiflabb. Kunnskapene som har resultert i en dokumentasjon av fiskeméder fra Bremstein, kommer fra tre pensjonerte fiskere, Alf Olsen, Per Toppen og Asbjørn Henriksen. De er i dag henholdsvis 82, 78 og 74 år gamle. Helt fra konfirmasjonsalderen og fram til de sluttet med aktivt fiske, har de drevet alle typer fiske rundt Bremstein. Til sammen sitter disse karene inne med imponerende kunnskaper og utallige historier fra tiden i fiskeværet ute ved storhavet. De har villig gitt sine méder videre, sammen med forklaringer på navn og uttrykk som ikke kan gi noen mening for uinnvidde. Her er ett eksempel på et sagn fra Bremstein:

5 SÆRTRYKK FRA ÅRBOK FOR HELGELAND Médet «Svarte Bal i Sømnes skal». FOTO: ROALD KLUGE. Sagnet om Hardbiten Seint en kveld, etter at det var blitt mørkt, kom en storbåt roende inn til været gjennom vesterleia. Den var helt søkklastet med fisk, og folk i Bremstein var veldig nysgjerrig på hvor den kom fra. På spørsmål svarte høvedsmannen: Svarte Bal i Sømnes skal og Svingla i Søli rot. Feg mann som ikkje feskæ der. Så kasta han ei middels stor kveite rett opp på berget. Så rodde båten østigjennom sundet og innover fjorden. Om natten røk det opp til et fryktelig uvær, som holdt seg i flere dager. Kveita ligger på Pedertrappen på Heimlandet den dag i dag, men den er nå av stein. Fra Sagnet om Hardbiten: «Kveita ligger på Pedertrappen den dag i dag, men den er nå av stein». FOTO: OLE NORMANN ALEKSANDERSEN.

6 6 SÆRTRYKK FRA ÅRBOK FOR HELGELAND 2008 Médboka som tilhørte Olav Aleksandersen, Nes. FOTO: INGER PEDERSEN TOPPEN. På den tiden sagnene om médene i Bremstein oppsto, kunne gode fiskeméder være forskjellen på liv eller død for fiskeren. Det båtlaget som hadde gode méder og kunnskaper om havets omskiftelighet var sikret sitt innkomme. Urgammel kunnskap om fiskens vandring i havet; hvor den sto til bestemte tider, og garnets plassering i havbunnens topografi, var kunnskap som var nedarvet gjennom generasjoner. Médene er, som nevnt, en stedsbestemmelse på havet, som gjøres ved en krysspeiling mot øyer og fjell, som for eksempel i sagnet, der Svarte bal i Sømnes skal er første krysspeiling, mens Svingla i Sølirot, er den andre. Fiskeplassen befinner seg i krysspunktet mellom disse linjene. Verdien av médene i dag Amund Helland skriver for over hundre år siden: Det er visserligen en meget gammel visdom som er nedlagt i alle disse med. Når der fra dette vilde hav kjendes hundreder av fiskeplasse som har fått fine navne, så tyder dette på at vi her har en erfaring før oss, som er overlevert fra slekt til slekt ned gjennom tidene, og navnene er så gamle at fiskerne til dels have glemt deres betydning. (A. H.). Navneforskeren Ola Stemshaug skriver om médbøkene at Vi kjenner mange slike bøker, og dei representerer i røynda (ved siden av pantebøkene) dei eldste større oppteikningane av norske naturnavn (s. 80, O. S.: Namn i Noreg). Kunnskapen om médenes store be-

7 SÆRTRYKK FRA ÅRBOK FOR HELGELAND tydning i forhold til steds- og naturnavn, gjør det i dag til et hastearbeid å få registrert médene mens det stadig fins fiskere som er kjent med navnenes betydning i médene. Fiskerne laget sine egne benevnelser på fjellene på innlandet, som ikke er nedskrevet på noe kart. Fjellenes spesielle form med topper og utspring er også beskrevet. Uttrykk, som er kun fra arbeid på havet, er flettet inn i médbeskrivelsene. Av den grunn har arbeidet med å dokumentere médene blitt like mye et arbeid med å knekke koden i médene og oversette navnene slik at de skal kunne forstås og brukes av alle. De vakre nedtegnelsene med skjønnskrift viser at médboka var verdifull, et verdidokument. Fiskeren brukte sin peneste håndskrift. Noen méder er nærmest poetiske i sin form. Per Hovda, som samlet méder, sier nettopp det; at médene nok i begynnelsen var poesi eller regler som fiskerne memorerte for seinere å bringe dem videre (s. 233, P. H.) Dette gjaldt både seilingsméder og fiskeméder. Fiskeméden Halbiten, som den heter i Bremstein, er kjent fra médregler flere steder langs kysten og fra Færøyene. Reglene var en måte å bevare kunnskap på, da skriftspråket ikke var noe alle behersket før skoleloven kom rundt Næringsmessig har vel innsamling av meder mindre betydning i dag. Fiskerne har gått bort fra médboka, og bruker ekkolodd, kartplotter, Olex og andre tekniske hjelpemidler for å finne fisk og registrere fiskeplasser. Lykta på Nordholmen. Alsten, Søla og Vegafjellene i bakgrunnen. FOTO: RONALD OPPEGÅRD.

8 8 SÆRTRYKK FRA ÅRBOK FOR HELGELAND 2008 Ertner på Ertenbraken, et skjær i Bekken utenfor Bremstein. FOTO: OLE NORMANN ALEKSANDERSEN. Et farlig farvann Arbeidet med médene i Bremstein har gitt forbløffende mange méder. Det er nå registrert ca. 200 méder i farvannet rundt Bremstein. Ti médbøker er mottatt og kopiert. Gjennom intervjuer med erfarne bremsteinfiskere kan vi nå begynne å fravriste de gamle nedtegnelsene deres hemmeligheter. Mine medhjelpere i dette arbeidet har drevet fiske fra førti til femti sesonger i sine yrkesaktive liv. Noen vintersesonger fisket de i Bremstein. Dette var et svært værutsatt område, så det var rene himmelriket å få fiske i Vestfjorden, som en av dem beskriver det. Ofte kom ikke fiskerne seg ut på havet i Bremstein, de kunne ha landligge i både en og to uker. Min bestefar, Einar Toppen, som var født og oppvokst i været, sa at det fantes fire typer landligge: På grunn av vind, strøm, tungsjø eller dårlig sikt. Under slike forhold kunne innkommet bli kostbart for noen familier. På 1800-tallet omkom åtte fiskere på Bremsteinhavet (s. 30, K. B. og I. A.). Samtidig utviklet fiskerne en navnspurt sjømannskunnskap. Sjømenn fra Helgelandskysten har vært ettertraktet, da de hadde kunnskap fra et ekstremt farvann, både vær- og farvannsmessig. Havområdet rundt Bremstein var omkranset av sluer 1, tarer og fall 2 som det gjaldt å holde seg godt unna. Fiskerne brukte også seilingsméder for å holde seg utenfor de verste undervannsskjærene. Et eksempel er méden som ble brukt for å komme seg fra fiskeplassene på Nordbotnet, nord for Bremstein. Her var det viktig å styre klar av sluene ved Ivarsbraken og Flæsen for å komme til hovedleia inn til været, særlig i dårlig vær. Per Toppen beskriver innseilingen slik at Halløyflåget (på Søla) skal gå på sørodden på Bubraken, du kommer inn ved Olbåen, like før Ivarsbraken, og nord for fallet Rasverket. De viktigste seilingsmédene er innskrevet i sjøkartene. Sluer og fall stakk opp

9 SÆRTRYKK FRA ÅRBOK FOR HELGELAND overalt, de fleste fikk médnavn, da de fisket oppe på tarene på disse undervannsskjærene. Havområdene rundt Vega kjennetegnes av det vi kaller støvelhav eller grunnvannsområder. Derav kommer også det store antall méder, da havbunnen er svært kupert og gir mange grunner og dyp(dyfter). Havområder inndelt etter navn Fra gammelt av ble havområdene rundt Bremstein inndelt etter navn. Dette er også kjent fra andre farvann. Utenfor Andøya delte fiskerne havet slik at hver grend hadde sitt hav. (s. 159, F. M.). Utenfor Bremstein var havet delt opp i Sørhavet, Tverrhavet, Bekken, Nordhavet, Grundbotn nordpå og Grundbotn sørpå. I médbøkene er médene ofte skrevet inn etter i hvilket hav de befinner seg; altså en orden på médene etter havområde. Hva som skjedde i de eldste generasjoner vet vi ikke, men i tre generasjoner bakover har det ikke vært noen regulering i forhold til hvor fiskerne kunne dra sin fisk på Bremsteinhavet. Fiskerne mener navnet er satt for stedsbestemmelsens skyld. Havet fiskerne brukte, strakte seg langt rundt været. På Sørhavet hadde de méder og fiskeplasser helt ned mot Nygrunnen og Høgbraken, på breddegrad med Horsvær. Alf Olsen oppgir at de fisket fra Steinan (Bremstein fyr) og så langt sørover som de våget å dra. Alf fisket der med sin 22 fots motorbåt. Det tok opptil tre timer fra Bremstein for å komme til de ytterste fiskeplassene. De tok mye taregjedd rundt grunntarene på Sørhavet. Tverrhavet ligger vest for Bremstein, ut mot Egga. Her fantes såkalte havstader, som de kalte disse médene; dype fiskeplasser på favner. Médene herfra er ofte gamle linesett for longe og brosme. De tok også skrei på line og jukse i dette havet. I nyere tid har det vært storseifiske her. Nordhavet går opp fra øya Sjøla og nord til Skjærværet. Her er det mange tarer og grunt hav. I tidligere tider var grunnene i Nordhavet gyteplass for skreien før den seig opp mot Muddværet. Grundbotnene nordpå og sørpå var typiske jukseplasser der vårfisket etter taregjedd dominerte. Seilingsmed fra Steinan mot Bremstein. «Vegdalsskalet imellom Andholmen og Brokje». FOTO: INGER PEDERSEN TOPPEN.

10 10 Hva står i médene? Etter at over 200 méder var innsamlet, startet arbeidet med å forstå hvilke geografiske steder det var henvist til i nedtegnelsene. I tillegg måtte gamle uttrykk tolkes. Benevnelsene på bunntopografien 3 og øyene er fra gammelnorsk språktid, og i enkelttilfeller samisk. Ved å tolke etymologien 4 i disse navnene gis mye informasjon om forhold ved den aktuelle fiskeplassen. Noen av nedtegnelsene er svært gamle. Médboken til Thomas Edvardsen Steinbru (f. 1878, d. 1964) har en språkdrakt som går langt tilbake. En tilfeldig valgt méd fra denne boken kan illustrere hvilke utfordringer en ufaglært fisker står overfor: Laslasaoden. Yder Alstrøre jevnt med ydre røre på Storsjoldholmen og en tue komer tilsyne nord om manden jamt med røre paa nordlaset. Fiskere som har rodd Bremsteinhavet er ennå kjent med disse uttrykkene, ettersom de brukte médene aktivt da de startet fisket der ute. De fleste begynte fiskeryrket i båten til faren eller en onkel, og slik fikk de overført kunnskapene som var innlært over generasjoner. Det måtte også ha vært en mer raus deling av médkunnskaper enn det mytene sier. Médboka skulle gjemmes som en skatt innenfor slekten. Gjennomgang av médbøker viser at det er en grunnstamme på omlag 120 méder i de fleste av de ti médbøkene som er dokumentert. Fiskerne sier også at de lånte bøker av hverandre på rorbua, og skrev av de médene de ikke hadde selv. Navn etter bunnforhold og fiskeslag Navnene på médene er ofte satt ut fra SÆRTRYKK FRA ÅRBOK FOR HELGELAND 2008 forhold på bunnen, som grunne, bakke, tare, båe, knaus, slu, odde, skalle, skolt, rygg, rås, falt, hark eller dyft. Dette gir en kjapp pekepinn på forholdene på bunnen. Fiskerne visste mye om bunnforholdene før sjøkartene kom, rundt Gjennom samtale med bremsteinfiskerne går det fram at de har et klart, indre bilde av landskapet under vann. De peilet opp médene noen ganger fra båt ved å bare ligge og drive med ei søkke. Noen brukte også en fettklump på søkka for å få kunnskap om det var leirbunn eller grus, noe som igjen hadde betydning for om fisken beitet der. De visste også at fisken sto på bestemte steder mot en knaus eller bakke på bunnen, ofte motstrøms, for å beite. For å treffe med line eller garn der fisken stod, måtte de ha rede på forhold som bunntopografi, bunnoverflate, bunnvokster, strøm, flo og fjære og fiskens vandring etter årstid. Ved å peile opp enkeltméder på tredimensjonale Olexkart, kan fiskernes tidlige, omfattende kunnskaper om havbunnen dokumenteres. Vanlige médnavn for å beskrive havbunnen er for eksempel Jomundsågrunden, Abrahamsbakken, Grunntaren, Båskolten, Knausen, Hasjersluene, Hummerodden, Pe Hansa-seiskallen, Leibrakskolten, Kaggryggen, Svensråse, Kålfallet, Grunharken og Finsdyften. Gode plasser for et bestemt fiskeslag har ofte gitt navn etter fisken. Dette informerer om hvilke fiskesorter som kunne tas på det stedet. De fleste médene ble satt i den tiden det ble fisket longe, noe som avspeiles i to méder; Longhaldet og Longhaldryggen. Så fins Pe Hansa-seiskallen og Seiskolten. Etter at fisket etter longe og brosme opphørte på 1980-tallet har médene for longe ofte vært brukt til å finne storsei. Et

11 SÆRTRYKK FRA ÅRBOK FOR HELGELAND forunderlig navn i denne sammenheng er Hummerodden. Noe hummerfiske har det aldri vært i Bremstein, men hummeren fins på enkelte steder, og ettersom den er sjelden, gav den kanskje navnet akkurat her. Mannsnavn - og ett kvinnenavn Skikken med å sette navnet sitt til et geografisk område betyr for de fleste at her er det en eier. Mange av médene i Bremsteinhavet har nevnelse etter en mann, mest sannsynlig den som først fant den. Om det var noe eierskap inne bildet vet vi ikke, men at noen har prøvd å få til et eierskap til en méd, har vi et humoristisk sagn om på Vega. I det lokale magasinet Bladvaillerten fra 1980-tallet forteller Alf Olsen sagnet på Vega-dialekt: Væstom Bremstein fyr ligg ein feskplass så kaillast Ol'hågs-stan. Der va dæ kveitæ, storsei å långæ å få. Sagne sei at hain så fainn plassen i gammal ti kåm på lainn me lastæ båt kvar gång hain ha vårre der. Så veintan va så va`n reidd før at ainner sku få rede på mean åt plassen. Han vel ha`n før se sjøl. Mæn dæ va åg førståele at ainner vel ha del i rikdommen på ein sånn plass. Dærfør, når ainner båtæ nærmæ se, for main derifrå i go ti, sjøl om`n drog fesk me`n greidd. Mæn te slutt vart`n luræ, å dæ jæk sånn før se: En ainnæ mainn siggelt te hafs så langt uinna at hain så låg på stan følt se trøgg, mæn samtidi fæk`n båtn i ei øy i Steinan å Mofjeille åver eitt. Hain fortsæt å siggel te hain fæk båtn åver ei øy i Steinan å Andholmen åver eitt. Å då hain så føst fainn stan kåm utåver, va der aillerede ein båt. Hain så meint hain ha rættn te plassn vart då så førargæ at hain skreiv åt kången å ba om å få sjøte på stan, me rætt bære før hain te å fesk der. Sagne sei åg at hain fæk svar ifrå kången. Ligæns at hain sku få sjøte, mæn bære på dein betingels at hain itje fæk låv te å fesk på ainner plassæ ræstn a sett liv, någgå så vart før hale betingelsæ. I dette tilfellet fikk méden navn etter Ol' Hågså som angivelig var den første som médet fiskeplassen opp. Andre mannsnavn i méder er Abrahamsbakken, Akselmean, Andreasryggen, Hanstadroren, Joskoltan, Mikel Hanså-haldet, Nils Olså-grunden, Ole Henriksryggen og Svensråse. Blant navnene finner vi bare ett kvinnenavn; Indre Ingeborgtaren. Vi vet ikke om Ingeborg var med på fisket; noe som var svært uvanlig på den tiden, eller om en fisker som var glad i kona si, ville nevne en fiskeplass etter henne. Forskjellig opphav Noen finurlige og morsomme navn kommer også fram i médsamlingene. Det kan være hendelser eller sammenlikninger som er lagt i navnet. Tolkingene blir da også noe omtrentlig. Arven kan få oss til å tenke på at en far kanskje ville la méden gå videre til sin sønn. Frådsegnen er et annet navn som skiller seg ut. Kan denne fiskeplassen ha vært så rik at det gikk frasagn om den? Arræven er et noe våget navn, reva eller rauva som médnavn er også beskrevet fra Andøya. (s. 82, F. M.). Ivar Aasen sier at ræv bruges sædvanlig om hele Gumpen eller Sædet og er derfor ikke saa ganske anstødeligt. De aller fleste av de gamle médene har navn. I médbøkene fra nyere dato, fra 1940-tallet og utover, har fiskeren ofte navngitt méden i all hast som ein

12 12 stad, ei slu, ein tare, ein skolt, ein tilror, eit linsæt eller eit kveitsæt. Tradisjonen med å skrive sirlig ned nye méder begynte å avta med teknikkens inntreden i fiskebåtene. Médfjellene Fjellene er beskrevet etter hva fiskerne så fra Bremsteinhavet. Fjellene fra Lovund i nord til Leka i sør ble brukt som bakgrunn for et nærliggende, geografisk punkt ute i Bremstein. De dagene det ikke var mulig å se fjellene på grunn av lavt skydekke, brukte fiskerne såkalte mørkméd ; de tok méder i de nærmeste øyene de så. Disse médene kunne imidlertid ikke gi samme nøyaktighet som de mot fjellene. I beskrivelsen av fjellene kommer det opp gamle uttrykk for å navngi utseendet av fjellprofilen, og videre hvor på profilen médet skulle tas. Høydene i fjellet blir for eksempel beskrevet som; homp, klomp, tinde eller tue. I et tilfelle, som beskrevet før i artikkelen, i medet Laslasaodden(Lars Larsa-odden), har SÆRTRYKK FRA ÅRBOK FOR HELGELAND 2008 tre topper på Mofjellet fått benevnelsen Lassan, etter sin form som tre små lass, her nevnes nordlasset. Videre i dette médet sies det manden jamt med røre på lassan. Manden (mannen) beskrives av fiskerne som en tinde langt inne på Vistenfjellene. Denne tinden skulle stå i røret på, eller i kanten på det nordre lasset. Det er viktig for médens nøyaktighet at vi vet hvor på fjellet det skal peiles. På røret av er en gjenganger i mange méder. Da skal det peiles på ytterste kanten av objektet. Ydre røret er kanten av fjellet vendt ut mot havet, indre røret er fjellkanten eller kanten av øya som vender inn mot land. Snøskavler og bedehus Oppfinnsomheten i médbeskrivelsene har ingen ende. Ett eksempel er følgende: Rasverket. Dønnavarn og inner Flesodden og Ivarsbraken og Krokskavlen. Fjellene Dønna og Alsten fra Bremstein. FOTO: RONALD OPPEGÅRD.

13 SÆRTRYKK FRA ÅRBOK FOR HELGELAND Medgrinda på Bremstein, som nå er falt ned. Reist etter initiativ fra Fiskarlaget på Vega etter at bedehuset ble flyttet til Valla på Vega. FOTO: OLE NORMANN ALEKSANDERSEN. Her méder fiskerne etter en snøskavl på Gullsvågfjellet på Vega. Krokskavlen ligger litt nedenfor midten av fjellsiden og ble médet på til ut i juni; da var snøskavlen tinet. Fiskerne sier at når en først hadde médet med skavlen, var plassen grei å finne igjen, selv sommerstid. På Heimlandet var det noe bebyggelse; på 1920-tallet også et bedehus. Da befolkningen flyttet inn til Vega, tok de også med seg husene. For å erstatte médpunktet Værihusene (hus og bedehus), som det står i médene, ble det satt opp ei médgrind i samme høyde som bedehuset. Krokskavlen i Gullsvågfjellet. FOTO: ARNE FOLLESTAD.

14 14 Oppsummering Gjennom arbeidet med fiskemédene i Bremstein har det gått opp for meg hvilken stor mengde kunnskap og kompetanse som er i ferd med å forsvinne, riktignok avløst av teknikk. For å kunne forstå noe av de gamle médbøkene, må vi ta med flere elementer fra fiskernes gamle viten, som mellom annet navigasjon, historie, arkeologi, språkkunnskap og geografi, og flette dem sammen til en enhetlig kunnskap. I kontakt med forskningsmiljøer oppgir også fagfolk at médene som kunnskap er et glemt og lite påaktet felt, muligens fordi fiskeméder ikke tilhører en bestemt vitenskap. Dette har også gitt særdeles lite skriftlig materiale å forholde seg til. Tilfredsstillelsen i arbeidet med médene i Bremstein er at noe av fiskernes omfattende kunnskap nå er berget for etterslekten. Fotnoter 1 Slu: Sloene er jamnast taregrodde og så grunne at taren bryt sjøloket når det er fjøra sjø (s. 24, P. H.) 2 Fall: Skjær, Klippe som Havbølgerne bryter på (Ivar Aasen). Sjøen bryter sterkt på slike fall. Når enkelte fall tok til å bryte, tok fiskerne det som et tegn på å avslutte fisket og dra inn til land. 3 Topografi: Beskrivelse av terrengforhold 4 Etymologi: Et ords opprinnelse (Caplex) SÆRTRYKK FRA ÅRBOK FOR HELGELAND 2008 Litteraturliste Stemshaug, Ola: Namn i Noreg; ei innføring i norsk stadnamnsgransking. Det norske samlaget, Oslo Stemshaug, Ola. Norsk stadnamnleksikon. Det norske samlaget, Oslo 1997 Torp, Alf. Nynorsk etymologisk ordbok. Bjørn Ringstrøms antikvariat, Oslo 1919 Myrvang, Finn. I havsauga. Andøy i stadnamn og kysttradisjon. A og B. Andøy kulturstyre - Lofotboka 1982 Helland, Amund. Fiskegrunde på kartet mellom Stat og Smølen. Norsk Fiskeritidende 1896 Bremstein, Kristian, og Andersen, Ingvar. Bremstein. Vega kulturkontor og Vega historielag Hovda, Per. Norske fiskeméd. Universitetsforlaget 1961 Aasen, Ivar. Norsk Ordbog. Femte Udgave, Oslo 1977 Berglund, Birgitta. Vega-øyene, fiskerbondens og maktens landskap. Dokument til nominasjon av Vegaøyene som verdensarv Informanter Alf Olsen, Vallsjø, Vega. Pensjonert fisker Per Toppen, Nes, Vega. Pensjonert fisker Asbjørn Henriksen, Nes, Vega. Pensjonert fisker Hilda Marie Roksvaag, Gladstad, Vega. Lærer Berglund, Birgitta, forsker ved NTNU, Vitenskapsmuseet, Institutt for arkeologi og kulturhistorie.

15

16

Norsk etnologisk gransking Bygdøy i september 1955 HESJER

Norsk etnologisk gransking Bygdøy i september 1955 HESJER Norsk etnologisk gransking Bygdøy i september 1955 Emne nr. 51 HESJER Det kan være tvil om det er riktig å sende ut en spørreliste om hesja og ikke samtidig ta med hele kornskurden og høyonna. Men vi har

Detaljer

Wigelius-slektas gammetufter i Stuorramaras-området

Wigelius-slektas gammetufter i Stuorramaras-området Wigelius-slektas gammetufter i Stuorramaras-området Dette skrivet er et vedlegg til «Melding om mulige rettigheter» som jeg leverte Finnmarkskommisjonen tidligere i år. Ved hjelp av intervjuer og befaring

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Veiviseren. Sammendrag, Veiviseren

Veiviseren. Sammendrag, Veiviseren Sammendrag, Veiviseren Webmaster ( 10.09.04 16:34 ) Ungdomsskole -> Norsk -> Filmreferat -> 10. klasse Målform: Bokmål Karakter: 6 Veiviseren Filmens navn: Ofelas/Veiviseren Utgivelsesår : 1987 Produksjonsland:

Detaljer

3. desember. En kuriositet: etter to dager har det nå kommet nøyaktig like mye nedbør som hele desember i fjor, 39,8 mm! Og mer er i vente...

3. desember. En kuriositet: etter to dager har det nå kommet nøyaktig like mye nedbør som hele desember i fjor, 39,8 mm! Og mer er i vente... ÅRET 2013 Væråret 2013 ble faktisk en aning kaldere enn gjennomsnittet siden 1993 her i Møllebakken, mens gjennomsnittstemperaturen for hele landet er 1,0 over normalen. Igjen ser vi altså at normalen

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Økologisk endring i Porsanger: Hva forteller intervjuene om økologisk endring i fjorden?

Økologisk endring i Porsanger: Hva forteller intervjuene om økologisk endring i fjorden? Norsk institutt for kulturminneforskning Økologisk endring i Porsanger: Hva forteller intervjuene om økologisk endring i fjorden? Fagseminar Fávllis/Senter for samiske studier 21.oktober 2010 Lokal økologisk

Detaljer

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Lewis Carroll Alice i eventyrland Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Om forfatteren: LEWIS CARROLL (1832 1898) het egentlig Charles Lutwidge Dodgson, og var både matematiker og fotograf.

Detaljer

MALTA 11. - 15. JUNI 2011 Dag 2 Da reiste vi med bussen bort til Hagar Qim. Vi tok fergen herfra. Vi tok fergen hit. Hagar Qim og Mnajdra

MALTA 11. - 15. JUNI 2011 Dag 2 Da reiste vi med bussen bort til Hagar Qim. Vi tok fergen herfra. Vi tok fergen hit. Hagar Qim og Mnajdra MALTA 11. - 15. JUNI 2011 Dag 2 Da reiste vi med bussen bort til Hagar Qim. Vi tok fergen herfra Vi tok fergen hit Hagar Qim og Mnajdra Hagar Qim og Mnajdra ble bygget flere århundrer før Stonehenge og

Detaljer

Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning

Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning 2009 Innledning De siste årene er det gjort ulike undersøkelser som er tenkt skal inngå i driftsplan for fiske i Torpa Statsallmenning. Dette gjelder bl.a.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015

Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015 Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015 Lysløypa til Eide Il Utgangspunktet er Eide sentrum. Kjør opp til Eidehallen, og ta til høgre i krysset rett ovafor Eidehallen. I neste kryss er det skiltet til

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Prosjekt Indre Viksfjord Indre Viksfjord Vel MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013

Prosjekt Indre Viksfjord Indre Viksfjord Vel MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013 MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013 MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TOM MAI 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 2. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - HMS... 2 3. YTRE MILJØ... 2 4. AKTIVITETER

Detaljer

ER DU STOLT OVER Å VÆRE NORSK?

ER DU STOLT OVER Å VÆRE NORSK? FORARBEID SORT GULL 5.-7. TRINN Velkommen til Teknisk museum og undervisningsopplegget Sort gull! Sort gull handler om det norske oljeeventyret og hva funnet av olje på norsk sokkel har betydd for Norge

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1. Bokmål Nasjonale prøver Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1 Bokmål Lundefuglnettene av Bruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske øya Heimøy. Disse fuglene kalles

Detaljer

RUNE JOHANSEN NORSKE SJØFOLK

RUNE JOHANSEN NORSKE SJØFOLK RUNE JOHANSEN NORSKE SJØFOLK RUNE JOHANSEN RUNE JOHANSEN norske sjøfolk FORLAGET PRESS 2009 SJØFOLK NORSKE I den lille bokhylla til farfar var det ikke så mange bøker. De fleste bøkene handlet om eventyrere,

Detaljer

høring, sak nr 11/15854

høring, sak nr 11/15854 høring, sak nr 11/15854 02.04.2012 høring, sak nr 11/15854 Pedersen Eli-K [elikp@agderlink.no] Sendt: 30. mars 2012 08:24 Til: Postmottak Fiskeridirektoratet Ang. sak nr 11/15854 om fiskesoner i Tvedestrand

Detaljer

YTRE VASSHOLMEN I N D R E O S L O F J O R D

YTRE VASSHOLMEN I N D R E O S L O F J O R D YTRE VASSHOLMEN I N D R E O S L O F J O R D Dette heftet inngår i en serie av kulturhistoriske hefter som Follo museum har laget til hyttene som Kystleden Indre Oslofjord disponerer. Follo museum er i

Detaljer

Sagn. Det finnes flere ulike typer fortellinger. Noen av disse fortellingene kaller vi sagn og myter.

Sagn. Det finnes flere ulike typer fortellinger. Noen av disse fortellingene kaller vi sagn og myter. I. Sagn Det finnes flere ulike typer fortellinger. Noen av disse fortellingene kaller vi sagn og myter. Ordet sagn betyr «å fortelle noe» eller «å si». Et sagn er en kort fortelling fra eldre tid. Et sagn

Detaljer

Gips gir planetene litt tekstur

Gips gir planetene litt tekstur Hei alle sammen Godt nyttår, og velkommen tilbake til vanlig hverdag i barnehagen. Det nye året startet med mye kulde, snø og vind, noe som gjorde at dagene våre ble ganske forskjellige. Det var en del

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

"Tjærebrenning i Troms".

Tjærebrenning i Troms. "Tjærebrenning i Troms". "Det brennes ennå en del tjære omkring i landet, etter den gamle og velprøvde metoden. Her bringer "Skogeieren" en reportasje fra Dividalen i Troms. Jordskiftelandmåler Kristian

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY.

1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY. 1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY. Rød: Fra Kolvereid kjører man mot Rødseidet og parkerer på høyresiden av vegen ved Blåvatnet. Derfra går du forbi noen hytter og en liten demning. Videre går vegen

Detaljer

Ellen Hofsø. Til Sara. ungdomsroman

Ellen Hofsø. Til Sara. ungdomsroman Til Sara Ellen Hofsø Til Sara ungdomsroman Davvi Girji 2007 Det må ikke kopieres fra denne boka utover det som er tillatt etter bestemmelsene i «Lov om opphavsrett til åndsverk», «Lov om rett til fotografi»

Detaljer

Einar Gerhardsen i russiske arkiv en metoderapport for SKUP 2014

Einar Gerhardsen i russiske arkiv en metoderapport for SKUP 2014 Einar Gerhardsen i russiske arkiv en metoderapport for SKUP 2014 Av Morten Jentoft, journalist i utenriksredaksjonen, NRK, tel 23048210/99267524 Redaksjonens adresse: NRK - utenriks 0342 Oslo Følgende

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Vristsparket. Jan Sverre er trolig blant de høyest utdannede trenere i fotballgruppa, og helt sikkert den med mest kompetanse på loddrett vristspark

Vristsparket. Jan Sverre er trolig blant de høyest utdannede trenere i fotballgruppa, og helt sikkert den med mest kompetanse på loddrett vristspark Vristsparket Jan Sverre er trolig blant de høyest utdannede trenere i fotballgruppa, og helt sikkert den med mest kompetanse på loddrett vristspark I Trenerhjørnet 06.01.2008 hadde Tor en flott artikkel

Detaljer

Denne ligner litt på kala, som vi har hjemme i stuene.

Denne ligner litt på kala, som vi har hjemme i stuene. 10. november I dag blåste det liten kuling, men det var likevel 22 grader om morgenen. Denne dagen slappet vi av lenge før vi gikk ut. Etter hvert så gikk vi en liten tur bortover i byen. Etter at vi går

Detaljer

MARIN FORSØPLING PÅ 1-2-3. Hold Norge rent

MARIN FORSØPLING PÅ 1-2-3. Hold Norge rent MARIN FORSØPLING PÅ 1-2-3 Hold Norge rent MARIN FORSØPLING PÅ 1-2-3 - EN INNFØRING I MARIN FORSØPLING Marin forsøpling er et komplisert miljøproblem. Hver dag ender flere millioner små og store ting opp

Detaljer

Tilleggsinformasjon vedrørende restaurering av gamme ved Alloaivvit

Tilleggsinformasjon vedrørende restaurering av gamme ved Alloaivvit Juhán Niillas Wigelius, Ailin Wigelius Iris Wigelius Bakkeveien 7 9845 Tana Tana, 26.09.17 Tana kommune Utviklingsavdelingen Rådhusveien 24 9845 Tana Tilleggsinformasjon vedrørende restaurering av gamme

Detaljer

Nasjonal marin verneplan. Sammenstilling av innspill til oppstartsmelding og utkast til KU-program for Lopphavet

Nasjonal marin verneplan. Sammenstilling av innspill til oppstartsmelding og utkast til KU-program for Lopphavet Nasjonal marin verneplan Sammenstilling av innspill til oppstartsmelding og utkast til KU-program for Lopphavet 22.07.2010 Nasjonal marin verneplan - Lopphavet Sammenstilling av innspill Vedlegg til utredningsprogrammet

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Uttalelse om BREMNES SEASHORE AS ENDRING AV FLYTENDE ANLEGG FOR AKVAKULTUR. Lok 11957 Slettanesvika Sandnes

Uttalelse om BREMNES SEASHORE AS ENDRING AV FLYTENDE ANLEGG FOR AKVAKULTUR. Lok 11957 Slettanesvika Sandnes Utvalg for byutvikling 20.01.10 sak 12/10 vedlegg 4 Uttalelse om BREMNES SEASHORE AS ENDRING AV FLYTENDE ANLEGG FOR AKVAKULTUR Lok 11957 Slettanesvika Sandnes Asbjørn og Aud Simonsen (gnr. 88/248) 2009

Detaljer

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk AUGUST Da er vi i gang med nytt barnehageår, og for en start vi har fått. Barnegruppa består av positive energibunter som bobler over av vitebegjær, glede, undring og lekenhet. Vi gleder oss til hver dag

Detaljer

Fisken som gjorde Noreg kjent i verda

Fisken som gjorde Noreg kjent i verda Fisken som gjorde Noreg kjent i verda Frå gammalt av er tørrfisk og klippfisk Noregs viktigaste bidrag på den globale sjømatmarknaden. Desse fiskeprodukta var ein effektiv og rimeleg måte å konservere

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER HARKMARK APRIL 2004

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER HARKMARK APRIL 2004 N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER HARKMARK APRIL 2004 H A R K M A R K I M A N DA L K O M M U N

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss!

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss! BAMBUSPRINSESSEN Det var en gang en gammel mann som bodde i skogen nær Kyoto 1 sammen med kona si. De var fattige og barnløse, og hver dag gikk mannen ut i skogen for å kutte bambus. Av bambusen lagde

Detaljer

LYS VISER VEI. ET FOTEFAR MOT NORD: Myken fyr i Rødøy. Et prosjekt fra

LYS VISER VEI. ET FOTEFAR MOT NORD: Myken fyr i Rødøy. Et prosjekt fra LYS VISER VEI ET FOTEFAR MOT NORD: Myken fyr i Rødøy Et prosjekt fra Den kulturelle skolesekken i Nordland Nordnorsk Kunstnersentrum Kulturkontoret i Rødøy Med: Anne Rita Nybostad, billedhogger Tine Lundkvist,

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

TROLL Troll har magiske evner. De kan gjøre seg usynlige. De kan også skape seg om. Trollene blir veldig gamle. Trollene er store og kjempesterke.

TROLL Troll har magiske evner. De kan gjøre seg usynlige. De kan også skape seg om. Trollene blir veldig gamle. Trollene er store og kjempesterke. Theodor Kittelsen Theodor Kittelsen Theodor Severin Kittelsen ble født 27. april 1857. Faren døde da Theodor var 11 år, og enken satt igjen med åtte barn. Da ble familien fattig, og Theodor måtte jobbe

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Start Mylla Dam - Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen 15,97 km 510 høydemeter

Start Mylla Dam - Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen 15,97 km 510 høydemeter 8.juli 2012 Start Mylla Dam - Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen 15,97 km 510 høydemeter S - 1 Mylla Dam Syljusæter 2,92 km / 18,89 km 128 hm / 638 hm 1-2 Syljusæter Åssjøsætra 5,41 km / 24,30 km 82 hm / 720

Detaljer

Ekstremvêrrapport. METinfo. Hending: Tor 29.-30. januar 2016. no. 14/2016 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 02.02.2016. Foto: Ole Johannes Øvretveit

Ekstremvêrrapport. METinfo. Hending: Tor 29.-30. januar 2016. no. 14/2016 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 02.02.2016. Foto: Ole Johannes Øvretveit METinfo no. 14/2016 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 02.02.2016 Ekstremvêrrapport Hending: Tor 29.-30. januar 2016 Foto: Ole Johannes Øvretveit Foto: Remi Sagen/NRK Samandrag Under ekstremvêret Tor

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

HER STÅR SKREVET ORD DU MÅ LÆRE, SPRÅK ER VIKTIG OM VI I VERDEN SKAL VÆRE.

HER STÅR SKREVET ORD DU MÅ LÆRE, SPRÅK ER VIKTIG OM VI I VERDEN SKAL VÆRE. Kategori: Fantasiverden Vanskelighetsgrad: 1 Tidsbruk: Varierende. Fungerer som introduksjonsscenario for fremmedspråk, så den enkelte veileder må definere sin tidsbruk selv. Det anbefales å legge litt

Detaljer

Karl Erik Harr. Rotur i evigheten. Gulden. kunstverk. malerier 7. mai - 28. juni 2015

Karl Erik Harr. Rotur i evigheten. Gulden. kunstverk. malerier 7. mai - 28. juni 2015 Karl Erik Harr Rotur i evigheten malerier 7. mai - 28. juni 2015 Gulden kunstverk etablert 1985 KJÆRE VÅRHERRE Gi meg en halvtime til av oppholdsvær under skyene. Fjorden går i striper av sølv mot Yttersida.

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Så kommer vi til den første av de annerledes seksjonene. Seksjon 4 var en "speed-seksjon".

Så kommer vi til den første av de annerledes seksjonene. Seksjon 4 var en speed-seksjon. Hordalands Cup Runde 3 oppsummering Tekst og foto: Graeme Carter 3. runde i Hordalands Cup ble avviklet 6. sept. 2014 på Kokstad, i regi av Bergen Trial Team med hjelp fra gode venner. Meget vellykket,

Detaljer

Smått er godt kvalitet kontra kvantitet!

Smått er godt kvalitet kontra kvantitet! Smått er godt kvalitet kontra kvantitet! Sjømatdagene 22.1 23.1.2013 Edgar Henriksen Innhold. Produktiviteten øker Mest mulig på kortest mulig tid fremmer ikke kvalitet! Dårlig pris og dårlig lønnsomhet.

Detaljer

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 1 Forord 2. klasse ved Hedemarken friskole har hatt mange spennende og morsomme

Detaljer

Helgeland og HEWA s årskonferanse 2011. Ledningskartverk

Helgeland og HEWA s årskonferanse 2011. Ledningskartverk Driftsassistansen i Østfold IKS Helgeland og HEWA s årskonferanse 2011 Ledningskartverk Driftsassistansen i Østfold og Gemini VA. Av Tron-Sverre Johansen DaØ 2011 1 Driftsassistansen i Østfold DaØ Driftsassistansen

Detaljer

Kirkestedet ble opprettet i Skjøtningberg prestegjeld mellom 1668 og 1683. Etter 1720 kalles

Kirkestedet ble opprettet i Skjøtningberg prestegjeld mellom 1668 og 1683. Etter 1720 kalles KJØLLEFJORD Kirkestedet ble opprettet i Skjøtningberg prestegjeld mellom 1668 og 1683. Etter 1720 kalles prestegjeldet Kjøllefjord. Kjøllefjord, med den eldre kirkegården hvor Kjøllefjord 2 ble bygget.

Detaljer

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Arnt Kristensen (15.03.1875 27.07.1961) kom fra Stavnes. Hans foreldre var Kristian Hansen (30.07.1844 05.08.1915) som kom fra Sagfjorden

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

I meitemarkens verden

I meitemarkens verden I meitemarkens verden Kapittel 6 Flerspråklig naturfag Illustrasjon Svetlana Voronkova, Tekst, Jorun Gulbrandsen Kapittel 1. Samir får noe i hodet. Nå skal du få høre noe rart. Det er ei fortelling om

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Lærerveiledning Aktivitet 1: Skoletur med spøkelser?

Lærerveiledning Aktivitet 1: Skoletur med spøkelser? Lærerveiledning Aktivitet 1: Skoletur med spøkelser? Tidsbruk: 10 minutter Målet med denne øvelsen er at elevene skal vurdere ulike forklaringer, redegjøre for valgene sine og begrunne hvorfor ikke alle

Detaljer

Velkommen til Vikingskipshuset!

Velkommen til Vikingskipshuset! Velkommen til Vikingskipshuset! Her kan du se de tre best bevarte vikingskipene i hele verden; Osebergskipet, Gokstadskipet og Tuneskipet. Disse skipene ble først brukt som seilskip, så ble de brukt som

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oktober 1953 SEREMONIER OG FESTER I SAMBAND MED HUSBYGGING I BYENE

Norsk etnologisk gransking Oktober 1953 SEREMONIER OG FESTER I SAMBAND MED HUSBYGGING I BYENE Norsk etnologisk gransking Oktober 1953 Emne nr. 38 B. SEREMONIER OG FESTER I SAMBAND MED HUSBYGGING I BYENE Det har i eldre tid vært forskjellige seremonier og fester i samband med husbygging, og er slik

Detaljer

DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID

DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID JENTA SOM HØRTE JORDENS HJERTE UNDER STORBYENS BRØL For- og etterarbeid: Den kulturelle skolesekken i Oslo høsten 2014. John Bauer: Bergaporten DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID Skriveoppgave: MAGISK GJENSTAND

Detaljer

Prøvefiske i Frøylandsvatnet i september 2009

Prøvefiske i Frøylandsvatnet i september 2009 NOTAT Til: Aksjon Jærvassdrag Fra: Harald Lura Dato:.1. SAK: Prøvefiske Frøylandsvatn 9 Prøvefiske i Frøylandsvatnet i september 9 Innledning Siden 5 er det gjennomført flere undersøkelser for å kartlegge

Detaljer

En fotografisk reise

En fotografisk reise En fotografisk reise Sigbjørn Sigbjørnsen TAXI En fotografisk reise Lukketid: 20 år Jeg har fotografert nesten hele livet, mitt første speilreflekskamera fikk jeg da jeg var tretten år, og et par år senere

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

Gamle setre på Krokskogen

Gamle setre på Krokskogen Kopiert fra gammel hjemmeside: Gamle setre på Krokskogen Holekalenderen for 1997 har som tema: Gamle setre på Krokskogen. Kalenderen inneholder fotografier av 12 gamle Hole-setre på Krokskogen. Til hvert

Detaljer

10-mila 2014 Tidligere løp i omra det

10-mila 2014 Tidligere løp i omra det 10-mila 2014 Tidligere løp i omra det Smålandskavlen 1996 I samme område som 10-mila. O-ringen 2009 I samme område som 10-mila. Spesielt 5. etappe. Terreng og kart Terreng Terrenget er generelt flatt,

Detaljer

Notat Stedsangivelser er utelatt i denne internettversjonen av notatet. Kontakt Trysil kommune for detaljer.

Notat Stedsangivelser er utelatt i denne internettversjonen av notatet. Kontakt Trysil kommune for detaljer. Atle Rustadbakken Naturkompetanse Vogngutua 21 2380 Brumunddal Tlf + 47 62 34 44 51 Mobil + 47 916 39 398 Org. nr. NO 982 984 513 Vår ref: AR Deres ref: Jan Bekken Sted/dato: Brumunddal 21.05.2002 Notat

Detaljer

April 2013. I april har 7. trinn vært på leirskole på Bjørnsund. Mandag 7. april lastet mange spente elever opp bagasjen sin.

April 2013. I april har 7. trinn vært på leirskole på Bjørnsund. Mandag 7. april lastet mange spente elever opp bagasjen sin. April 2013. I april har 7. trinn vært på leirskole på Bjørnsund. Mandag 7. april lastet mange spente elever opp bagasjen sin. God stemning på bussen ved avreise. På Sunndalsøra ble det tid til en liten

Detaljer

Til topps på Mayen Bilder Colin Samuels / Ord Eirik Damsgaard

Til topps på Mayen Bilder Colin Samuels / Ord Eirik Damsgaard Til topps på Mayen Bilder Colin Samuels / Ord Eirik Damsgaard NORGES LENGSTE: Jeg har gått toppturer rundt omkring i hele verden de siste femten årene. Jeg har kjørt ski fra flere vulkaner. Dette var en

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Viktige datoer i mars: 6. mars: Akedag på Ringkollen 10. mars: Petter fyller 4 år! 12. mars: Barnehagedagen! Vi får også besøk av Hole Ungdomsskole som skal ha teater

Detaljer

"Fisketur" eller tre kællær på biltur

Fisketur eller tre kællær på biltur "Fisketur" eller tre kællær på biltur Jeg har en god venn på Gran Canaria som er like gammel/ung som meg. Egentlig er vi ganske like. Han er en nylig pensjonert politimann fra Gran Canaria med røtter fra

Detaljer

Her er jentene i gang med sin "seiersdans" etter avsluttet kamp. Dansen blir forøvrig utført uansett resultat.

Her er jentene i gang med sin seiersdans etter avsluttet kamp. Dansen blir forøvrig utført uansett resultat. Stor treningsiver Andebu jenter 96 / 97 har i hele vinter og våres trent 2 dager i uken. Det har vært mange på treningene (opp mot 20 stykker) og jentene viser en fantastisk treningsiver. Mange av jentene

Detaljer

Tallinjen FRA A TIL Å

Tallinjen FRA A TIL Å Tallinjen FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til tallinjen T - 2 2 Grunnleggende om tallinjen T - 2 3 Hvordan vi kan bruke en tallinje T - 4 3.1 Tallinjen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Innholdsfortegnelse Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Oppgave: Bruksgjenstand i leire Du skal designe en bruksgjenstand i leire. Du kan

Detaljer

1 2 3 4 5 Det var 989 registrerte driftsforstyrrelser på disse spenningsnivåene i 2013 som er en økning på 60 % i forhold til 2012. Samlet medførte dette ikke levert energi (ILE) på 12600 MWh. 2013 var

Detaljer

KVINNEARKIV I NORDLAND

KVINNEARKIV I NORDLAND KVINNEARKIV I NORDLAND (Arkiv i Nordland Solveig Lindbach Jensen) Bakgrunn I forbindelse med stemmerettighetsjubileum i fjor startet Arkiv i Nordland et prosjekt med å samle inn arkiv skapt av kvinneforeninger

Detaljer

Roknappen. Oslo, mars 2010. Tore Friis-Olsen Arne Andreassen Forbundet KYSTEN

Roknappen. Oslo, mars 2010. Tore Friis-Olsen Arne Andreassen Forbundet KYSTEN Roknappen Roknappen Forbundet KYSTEN har som mål at flest mulig oppdager gledene det er å ro tradisjonsbåter. I dette heftet har vi beskrevet noen enkle øvelser og nyttige råd som leder frem til en ferdighetsprøve

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

MIN FETTER OLA OG MEG

MIN FETTER OLA OG MEG arne schrøder kvalvik MIN FETTER OLA OG MEG Livet og døden og alt det i mellom 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout: akzidenz as Omslagsillustrasjoner: Lasse Berre ISBN: 978-82-489-1742-7

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

Årsplan i naturfag 2 klasse (Oscar, Sindre, Aron, Theodor og Marius)

Årsplan i naturfag 2 klasse (Oscar, Sindre, Aron, Theodor og Marius) Årsplan i naturfag 2 klasse (Oscar, Sindre, Aron, Theodor og Marius) Forskerspiren (inngår i de fleste tema) Mål for opplæringen er at eleven skal kunne stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser

Detaljer

KARPATHOS 7 14. OKTOBER 2011

KARPATHOS 7 14. OKTOBER 2011 KARPATHOS 7 14. OKTOBER 2011 Den siste dagen leide vi en bil for å kjøre en lengre tur på Menetes ligger høyt oppe på en klippeavsats og har god utsikt over den sydligste delen av øya. øya. Her kommer

Detaljer

Oppegård-Holtmarka-Stubberudskogen

Oppegård-Holtmarka-Stubberudskogen Oppegård-Holtmarka-Stubberudskogen Frogn videregående Frogn videregående skole. Den nye skolen, som har adresse i Holtbråtveien 51 i Drøbak. Skolen ble overtatt 15. juni 2006, og ble offisielt åpnet 15.

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet oktober 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet oktober 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet oktober 2014 Heisann! Enda en måned suser forbi, og det er tid for å tenke litt tilbake og se hva vi har gjort i oktober måned. Prosjektet Vi har kommet godt i gang med

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Skattekister. Frisenfeldt Spesialist på klassiske førskole-leker. Midt I din flotte gågate I Moss. Lekehuset

Skattekister. Frisenfeldt Spesialist på klassiske førskole-leker. Midt I din flotte gågate I Moss. Lekehuset Vi takker våre bidragsytere som har støttet oss for å få dette til: Lekehuset Frisenfeldt Spesialist på klassiske førskole-leker. Midt I din flotte gågate I Moss. Barnas turlag og OK Moss takker Kaptein

Detaljer