Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2014"

Transkript

1 VEDLEGG1 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2014 Forslag til endringer i gjeldende reguleringsbestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø

2 Innhold Innhold Fylker Finnmark Troms Manndalselva, 206.1Z, Kåfjord kommune Vardnesvassdraget, Z kommune Nordland Urvollvassdraget, 144.5Z, Bindal kommune Gjervalelva, Z, Rødøy kommune Forfjordelva, Z, Andøy kommune Rånavassdraget, 173.3Z, Ballangen kommune Mørsvikelva, 168.5Z, Sørfold kommune Lakselvvassdraget, 149.2Z, Vevelstad kommune Færsetvassdraget, 147.3Z, Vega kommune Nord-Trøndelag Aursunda, , Namsos kommune Bogna, , Namsos kommune Sør-Trøndelag Teksdalselva,134.Z, Bjugn kommune Homla,123.4Z, Malvik kommune Møre og Romsdal Åheimselva, 092 Z, Vanylen kommune Sogn og Fjordane Jølstra, 084 Z, Førde kommune Kvamselva, 083 2Z, Gaular kommune Lærdalselvi, 073 Z, Lærdal kommune Nausta, 084 7Z, Naustdal kommune Hordaland Kinso, 050.1Z Ullensvang kommune Oselva, 055.7Z, Os kommune Vosso, 062.Z, Voss kommune Rogaland Vest-Agder Audna, 023. Z, Lindesnes kommune

3 Sireåna, 026. Z, Flekkefjord kommune) Tovdalselva, 020. Z, Kristiansand og Birkenes kommune Aust-Agder Vegårsvassdraget (Storelva), 018.Z, Tvedestrand kommune Telemark Vestfold Buskerud Oslo og Akershus Østfold

4 1. Fylker 1.1 Finnmark Miljødirektoratet har ikke mottatt forslag til endringer i gjeldende reguleringsbestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra Fylkesmannen i Finnmark. 1.2 Troms Manndalselva, 206.1Z, Kåfjord kommune Gjeldende regulering med spesielle bestemmelser jf. FOR nr. 438: Laks Ikke åpnet for fiske. Ikke åpnet for fiske. Ikke åpnet for fiske. Gytebestandsmål (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): 183 kg Øvrig informasjon fra Fylkesmannen som er relevant i forhold til foreslåtte endringer: På bakgrunn av innlevert fangststatistikk tilrår Fylkesmannen åpning av fiske i Manndalselva på samme vilkår som i 2013, og at bestemmelsene forskriftsfestes. Miljødirektoratets faglige vurdering av forslag til endring av Laks På grunnlag av manglende rapportering av fangst ble Manndalselva ikke åpnet for fiske i Vi viser til Fylkesmannens vurdering og støtter denne. Miljødirektoratets forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for fiske Laks Døgnkvote: 1 laks per døgn. Ikke åpnet for fiske fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18. Fredningssone: Hele vassdraget ovenfor nederste fisketrapp Vardnesvassdraget, Z kommune Gjeldende regulering med spesielle bestemmelser jf. FOR nr. 438: Laks Ikke åpnet for fiske. Ikke åpnet for fiske. Ikke åpnet for fiske. Gytebestandsmål (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): 3

5 - Øvrig informasjon fra Fylkesmannen som er relevant i forhold til foreslåtte endringer: På bakgrunn av innlevert fangststatistikk tilrår Fylkesmannen åpning av fiske i Vardnesvassdraget på samme vilkår som i 2013, og at bestemmelsene forskriftsfestes. Miljødirektoratets faglige vurdering av forslag til endring av Laks På grunnlag av manglende rapportering av fangst ble Vardnesvassdraget ikke åpnet for fiske i Vi viser til Fylkesmannens vurdering og støtter denne. Miljødirektoratets forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for fiske Laks Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra onsdag kl til torsdag kl 18. Det er ikke tillatt å bruke mark som agn etter Fredningssone: Hele vassdraget med unntak av nederste Vardnesvatn minimum 50 m fra inn og utløpselv. 4

6 1.3 Nordland Urvollvassdraget, 144.5Z, Bindal kommune Gjeldende regulering med spesielle bestemmelser jf. FOR nr. 438: Laks Sesongkvote pr. fisker: 2 laks under 65 cm og 5 sjørøye Laks over 65 cm skal gjenutsettes Gytebestandsmål (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): 75 kg Rapportert fangst i 2013: Antall Laks Kg Øvrig informasjon fra Fylkesmannen som er relevant i forhold til foreslåtte endringer: Registreringer av gytefisk ved drivtelling høsten 2013 tyder på at det her var et betydelig underskudd av gytefisk. Anslått gytebiomasse var på kun 7 kg (3 hoer), mens GBM er på 75 kg. Det var også et underskudd i 2012, se tidligere innspill herfra før fiskesesongen Fylkesmannen mener det kan være riktig å vurdere redusert beskatning. Miljødirektoratets faglige vurdering av forslag til endring av Laks Vi viser til Fylkesmannens vurdering og støtter denne. På bakgrunn av gytefiskregistreringene i 2013 bør det ikke åpnes for fiske etter laks. Undersøkelser gjennomført av Ferskavannsbiologen (rapport ) viser betydelig tilbakegang av sjøørret i Urvollvassdraget. I 2013 ble det registrert 75 sjøørret, i 2006 var antall registrerte sjøørret i overkant av 600. På bakgrunn av undersøkelsene er det etter vår vurdering behov for å gi sjøørreten bedre vern. Miljødirektoratets forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for fiske Laks Det åpnes ikke for fiske etter laks Fiske er kun tillatt i innsjøen Fiske er kun tillatt i innsjøen. 5

7 1.3.2 Gjervalelva, Z, Rødøy kommune Gjeldende regulering med spesielle bestemmelser jf. FOR nr. 438: Laks Sesongkvote pr. fisker: 5 laks Gytebestandsmål (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): 75 kg Vitenskapsrådets vurdering av gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år (%) (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): 100 % Vitenskapsrådets vurdering av beskatning (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet. Rapportert fangst i 2013: Antall Laks Kg Øvrig informasjon fra Fylkesmannen som er relevant i forhold til foreslåtte endringer: Registreringer av gytefisk ved drivtelling høsten 2013 tyder på at det her var et betydelig underskudd av gytelaks. Anslått gytebiomasse var på kun 2 kg (1 hofisk), mens gytebestandsmålet er på 75 kg. Fylkesmannen mener det kan være riktig å vurdere redusert beskatning. Miljødirektoratets faglige vurdering av forslag til endring av Laks Vi viser til Fylkesmannens vurdering og støtter denne. På bakgrunn av gytefiskregistreringene i 2013 bør det ikke åpnes for fiske etter laks. Miljødirektoratets forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for fiske Laks Det åpnes ikke for fiske etter laks Ingen endring Ingen endring 6

8 1.3.3 Forfjordelva, Z, Andøy kommune Gjeldende regulering med spesielle bestemmelser jf. FOR nr. 438: Laks Sesongkvote: 1 laks pr. fisker. Totalkvote for vassdraget: 20 laks Gytebestandsmål (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): 117 kg Vitenskapsrådets vurdering av gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år (%) (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): - Vitenskapsrådets vurdering av beskatning (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): Åpnet for fiske igjen i 2012 (Stengt i 2010 og 2011), men det var sannsynligvis ikke et høstbart overskudd. Målet ville trolig ikke ha blitt nådd selv uten fiske. Rapportert fangst i 2013: Antall Laks Kg Øvrig informasjon fra Fylkesmannen som er relevant i forhold til foreslåtte endringer: Registreringer av gytefisk ved drivtelling høsten 2013 tyder på at det her var et betydelig underskudd av gytelaks. Anslått gytebiomasse var på 65 kg (25 hofisk), mens gytebestandsmålet er på 117 kg. Det var også et underskudd i 2012, se tidligere innspill herfra før fiskesesongen Fylkesmannen mener det kan være riktig å vurdere redusert beskatning. Miljødirektoratets faglige vurdering av forslag til endring av Laks Vi viser til Fylkesmannens vurdering og støtter denne. På bakgrunn av gytefiskregistreringene i 2013 bør det ikke åpnes for fiske etter laks. Miljødirektoratets forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for fiske Laks Det åpnes ikke for fiske etter laks Ingen endring Ingen endring 7

9 1.3.4 Rånavassdraget, 173.3Z, Ballangen kommune Gjeldende regulering med spesielle bestemmelser jf. FOR nr. 438: Laks Ikke åpnet Ikke fiske på elvestrekninger og ikke bruk av mark Som ovenfor. Gytebestandsmål (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): 91 kg Vitenskapsrådets vurdering av gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år (%) (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): Ikke åpnet for laksefiske. Vitenskapsrådets vurdering av beskatning (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): Ikke data. Rapportert fangst i 2013: Antall Laks Kg Ikke data. Elva har vært stengt. Ikke rapportert. Ikke rapportert. Forslag fra elveeierlag til endring av gjeldende reguleringsbestemmelser for fiske Laks Ønsker å stenge Kringelvannet for fiske. Ønsker å stenge Kringelvannet for fiske. Begrunnelse for forslag fra elveeierlaget til endring av gjeldende Laks Mener det er riktig at Kringelvannet forvaltes som del av elva, hvor det ikke er åpnet for fiske. Mener det er riktig at Kringelvannet forvaltes som del av elva, hvor det ikke er åpnet for fiske. Fylkesmannens forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag: Laks Endre til «Det er kun tillatt å fiske i Storvatnet. Det er ikke tillatt å fiske laks eller å bruke mark som agn». Endre til «Det er kun tillatt å fiske i Storvatnet. Det er ikke tillatt å fiske laks eller å bruke mark som agn». Endre til «Det er kun tillatt å fiske i Storvatnet. Det er ikke tillatt å fiske laks eller å bruke mark som agn». Øvrig informasjon fra Fylkesmannen som er relevant i forhold til foreslåtte endringer: Det er betydelige mangler ved organiseringen av rettighetshaverne i vassdraget. Fylkesmannen har grunn til å tro at endring av aktuell bestemmelse skjedde som del 8

10 av arbeidet med å standardisere formuleringer i en nasjonal forskrift, og ikke fordi det var et ønske om å endre fiskebestemmelsene i dette tilfellet. Vi stiller oss positive til ønsket fra elveierlaget. Miljødirektoratets faglige vurdering av forslag til endring av Laks Vi viser til Fylkesmannens forslag til endring og støtter denne. Miljødirektoratets forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for fiske Laks Ingen endring Det er kun tillatt å fiske i Storvatnet. Det er ikke tillatt å Ingen endring fiske laks eller å bruke mark som agn Ingen endring 9

11 1.3.5 Mørsvikelva, 168.5Z, Sørfold kommune Gjeldende regulering med spesielle bestemmelser jf. FOR nr. 438: Laks Ikke åpnet Ikke åpnet Ikke åpnet Gytebestandsmål (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): Er ikke fastsatt. Rapportert fangst i 2013: Antall Laks Kg Ikke data. Elva har vært stengt. Forslag fra elveeierlag til endring av gjeldende reguleringsbestemmelser for fiske Laks Årskvote per fisker på en laks Årskvote per fisker på fem sjøørret Begrunnelse for forslag fra elveeierlaget til endring av gjeldende Laks Se ettersendt brev. Har hatt fredning de siste årene, organisering, oppsyn og fangstrapportering på plass, positive gytefiskregistreringer Se nedenfor. Øvrig informasjon fra Fylkesmannen som er relevant i forhold til foreslåtte endringer: Fylkesmannen kan opplyse at det er gjennomført registrering av gytefisk i flere år i Mørsvikelva. Elva har en kort anadrom strekning, knapt en kilometer. Elva ser ut til å ha bestander av både sjøørret og laks, men det er ikke fastsatt noe gytebestandsmål for laksebestanden. Ved registrering av gytefisk høsten 2013 ble det telt 23 smålaks og 6 mellomlaks. I tillegg ble det telt 23 sjøørret under 1 kg, 27 sjøørret mellom 1-3 kg og 13 sjøørret mellom 3-7 kg. Av holaks ble det telt 15 fisk, med en samlet vekt på 45 kg. Summen av laks og sjøørret er bra for en så kort elv, og det bør være grunnlag for en viss beskatning. Etter vår vurdering er ikke lagets forslag i strid med retningslinjene, da muligens med unntak for den lange fisketiden. Vi er i tvil om det vil være riktig å ha en fisketid utover 1.juli 31.august. Miljødirektoratets faglige vurdering av forslag til endring av Laks Vi viser til lokalt forslag, samt fylkesmannens vurdering og foreslår en forsiktig åpning av fiske etter laks og sjøørret. 10

12 Miljødirektoratets forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for fiske Laks Totalkvote: 5 laks Totalkvote: 15 sjøørret. 11

13 1.3.6 Lakselvvassdraget, 149.2Z, Vevelstad kommune Gjeldende regulering med spesielle bestemmelser jf. FOR nr. 438: Laks Ikke åpnet Ikke åpnet Ikke åpnet Gytebestandsmål (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): 309 kg Vitenskapsrådets vurdering av gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år (%) (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): Ikke data. Har vært stengt Rapportert fangst i 2013: Antall Laks Kg Ikke data. Øvrig informasjon fra Fylkesmannen som er relevant i forhold til foreslåtte endringer: Etter hva vi kjenner til er ikke laget ferdig organisert. Har ikke mottatt et forslag til bestemmelser, men har fått oversendt utkast til vedtekter hvor det er ført opp ønsker om bestemmelser. Vi ettersender dette til orientering. Fylkesmannen stiller seg positiv til at det åpnes for et begrenset fiske i vassdraget, forutsatt at organiseringen nå kommer på plass. Vi vil foreslå at det åpnes for fiske av sjøørret i innsjøene, i Sæterelva og i utløpselva fra Lakselvvatnet i perioden 1.juli 31.august. Prøvefiske i Laksmarkvatnet viser at det her er fine bestander av ørret og røye. De begrensa data som ellers finnes tyder på at vassdraget har en tynn bestand av laks, og vi har ikke grunnlag for å vurdere om bestanden av laks tåler beskatning. Dersom det er aktuelt å tillate beskatning av laks, vil vi foreslå at det settes en årskvote på en laks per fisker. Miljødirektoratets faglige vurdering av forslag til endring av Laks Vi viser til Fylkesmannens vurdering og støtter i hovedsak denne. På bakgrunn av manglende kunnskap om bestanden foreslår vi imidlertid en mer forsiktig åpning av fiske av sjøørret, under betingelse om at laget er organisert før 1.mai. Miljødirektoratets forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for fiske Laks Ingen endring Fisket er tillatt i innsjøene, i Sæterelva og i utløpselva fra Lakselvvatnet. 12

14 1.3.7 Færsetvassdraget, 147.3Z, Vega kommune Gjeldende regulering med spesielle bestemmelser jf. FOR nr. 438: Laks Ikke åpnet Ikke åpnet Ikke åpnet Gytebestandsmål (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): 161 kg. Vitenskapsrådets vurdering av gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år (%) (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): Ikke vært åpnet for fiske. Forslag fra elveeierlag til endring av gjeldende reguleringsbestemmelser for fiske Laks Ikke konkretisert, men foreslått gjenåpnet Ikke konkretisert, men foreslått gjenåpnet Ikke konkretisert, men foreslått gjenåpnet Begrunnelse for forslag fra elveeierlaget til endring av gjeldende Laks Forvaltningsplan og organisering på plass. Vil bruke depositum. Registreringer viser god bestand. Øvrig informasjon fra Fylkesmannen som er relevant i forhold til foreslåtte endringer: Fylkesmannen kan opplyse at det ved bruk av fiskefelle nederst i vassdraget i 2013 ble registrert en oppgang på 41 laks og 371 sjøørret. I en periode med flom og høy vannføring kunne imidlertid fisk passere over fiskefella, og det er sannsynlig at betydelig med fisk da gikk opp uten å bli registrert. Denne vurderingen er basert på at det ved bruk av dykker ble registrert en stor andel umerka laks ovenfor fella. Etter dagens bestemmelser i fylkesforskriften er det kun tillatt å fiske innlandsfisk i Floavatnet, en innsjø i en sidegrein hvor anadrom fisk kan vandre opp men som i all hovedsak ser ut til å ha kun stasjonær fisk. Vi vil foreslå at det i den nasjonale forskriften åpnes for fiske etter sjøørret i innsjøene (Floavatnet, Færsetvatnet) og i utløpselva i perioden 1. juli 31.august. 13

15 Miljødirektoratets faglige vurdering av forslag til endring av Laks Vi viser til lokalt forslag, Fylkesmannens vurdering og støtter i hovedsak denne, og foreslår en forsiktig åpning av fiske etter sjøørret. Miljødirektoratets forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for fiske Laks Ingen endring Fiske er tillatt i innsjøene (Floavatnet, Færsetvatnet) og i utløpselva. 14

16 1.4 Nord-Trøndelag Aursunda, , Namsos kommune Gjeldende regulering med spesielle bestemmelser jf. FOR nr. 438: Laks Døgnkvote 2 laks Døgnkvote 1 sjøørret Gytebestandsmål (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): 327 kg Vitenskapsrådets vurdering av gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år (%) (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): 98 % Vitenskapsrådets vurdering av beskatning (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): Det er fare for at forvaltningsmålet ikke er nådd for denne bestanden. Beskatningen er allerede vurdert til å være svært lav etter at tiltak er gjennomført, og gytebestandsmåloppnåelsen var svært bra i Rapportert fangst i 2013: Antall Kg Laks ,5 Forslag fra elveeierlag til endring av gjeldende reguleringsbestemmelser for fiske Laks Døgnkvote 2 laks Døgnkvote 2 sjøørret Begrunnelse for forslag fra elveeierlaget til endring av gjeldende Laks Lange tørkeperioder som vanskeliggjør fiske, fare for furunkuloseutbrudd, mattilsynet anbefaler større uttak, forutsigbarhet for salg av laksefiske, bedre lokal forvaltning. Fylkesmannens vurdering dersom lagets forslag vurderes å være i strid med retningslinjene for regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra sesongen 2012 jf. pkt. 3.7: Laks Fylkesmannen støtter forslag til sesongutvidelse fra lokalt elveeierlag/lakseråd/kommune 15

17 Øvrig informasjon fra Fylkesmannen som er relevant i forhold til foreslåtte endringer: Representanter fra elvene Øyensåa, Årgårdselva, Østerelva, Ferga, Oksdøla, Bogna og Aursunda er samlet i Lyngenfjorden lakseråd. Alle elvene har god lokale forvaltning, i tillegg har de denne overbygningen med sekretær fra kommunene (samkommune Namsos, Namdalseid, Overhalla). Miljødirektoratets faglige vurdering av forslag til endring av Laks Med bakgrunn i rapportert fangst av laks i 2013 er forvaltningsmålet sannsynligvis oppnådd. Viser for øvrig til Fylkesmannens vurdering og støtter i hovedsak denne. Direktoratet har ingen dokumentasjon om at status for sjøørretbestanden har endret seg signifikant. Forslaget faller etter vår vurdering utenfor kriteriene for endring, jf. brev datert fra Miljødirektoratet. Miljødirektoratets forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for fiske Laks Videreføring av øvrige gjeldende bestemmelser Ingen endring Ingen endring 16

18 1.4.2 Bogna, , Namsos kommune Gjeldende regulering med spesielle bestemmelser jf. FOR nr. 438: Laks Døgnkvote Døgnkvote 1 Gytebestandsmål (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): 870 kg Vitenskapsrådets vurdering av gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år (%) (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): 79 % Vitenskapsrådets vurdering av beskatning (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): Det er fare for at forvaltningsmålet ikke er nådd for denne bestanden. Beskatningen er allerede vurdert til å være lav. Gytebestandsmåloppnåelsen var god i 2010 og 2012 (100 %). Rapportert fangst i 2013: Antall Kg Laks (Avlivet fiske) (Avlivet fiske) Forslag fra elveeierlag til endring av gjeldende reguleringsbestemmelser for fiske Laks Døgnkvote Døgnkvote 1 Begrunnelse for forslag fra elveeierlaget til endring av gjeldende Laks Lange tørkeperioder som vanskeliggjør fiske, fare for furunkuloseutbrudd, mattilsynet anbefaler større uttak, forutsigbarhet for salg av laksefiske, bedre lokal forvaltning. Fylkesmannens vurdering dersom lagets forslag vurderes å være i strid med retningslinjene for regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra sesongen 2012 jf. pkt. 3.7: Laks Fylkesmannen støtter forslag til sesongutvidelse fra lokalt elveeierlag/lakseråd/kommune 17

19 Øvrig informasjon fra Fylkesmannen som er relevant i forhold til foreslåtte endringer: Representanter fra elvene Øyensåa, Årgårdselva, Østerelva, Ferga, Oksdøla, Bogna og Aursunda er samlet i Lyngenfjorden lakseråd. Alle elvene har god lokale forvaltning, i tillegg har de denne overbygningen med sekretær fra kommunene (samkommune Namsos, Namdalseid, Overhalla). Miljødirektoratets faglige vurdering av forslag til endring av Laks Med bakgrunn i rapportert fangst av laks i 2013 er forvaltningsmålet sannsynligvis oppnådd. Viser for øvrig til Fylkesmannens vurdering og støtter i hovedsak denne. Direktoratet har ingen dokumentasjon om at status for sjøørretbestanden har endret seg signifikant. Forslaget faller etter vår vurdering utenfor kriteriene for endring, jf. brev datert fra Miljødirektoratet. Miljødirektoratets forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for fiske Laks Videreføring av øvrige gjeldende bestemmelser. Ingen endring 18

20 1.5 Sør-Trøndelag Teksdalselva,134.Z, Bjugn kommune Gjeldende regulering med spesielle bestemmelser jf. FOR nr. 438: Laks Døgnkvote: 2 laks, hvorav 1 kan være over 3 kg/65 cm. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak Gytebestandsmål (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): 49 (37-62) Vitenskapsrådets vurdering av gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år (%) (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): 100 % Vitenskapsrådets vurdering av beskatning (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): Forvaltningsmålet er nådd for bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet. Rapportert fangst i 2013: Antall Kg Laks 69 (17) 186 (25) 13 (11) 17 (12) Forslag fra elveeierlag og Bjugn kommune til endring av gjeldende reguleringsbestemmelser for fiske Laks Begrunnelse for forslag fra elveeierlaget til endring av gjeldende Laks «Bakgrunnen for dette forslaget er at Teksdalselva er tradisjonell sein elv, hvor store deler av fisken gå opp etter sesongen vi nå har. Vi mener med den kvoten vi har i dag er det rom for å starte fisket senere og la fisket holde på til midt i august. Siste års prøvefiske viste at vi får bedre kontroll med oppdrettsfisken, hvis vi fisker ut over den åpningstiden vi har har i dag. Vi minner også på at vi har holdt oss til en strengere kvote en VRL har gitt oss mulighet til i tre år». Samme begrunnelse 19

21 Fylkesmannens vurdering dersom lagets forslag vurderes å være i strid med retningslinjene for regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra sesongen 2012 jf. pkt. 3.7: Laks Vurderes ikke å være i strid med retningslinjene Vurderes ikke å være i strid med retningslinjene Øvrig informasjon fra Fylkesmannen som er relevant i forhold til foreslåtte endringer: Vi bekrefter at det har vært selvpålagt strengere kvote på laks i Teksdalselva 1 laks før midtsesongevaluering. Fisket forpaktes av Ørland Bjugn JFF. De gjør et godt og viktig arbeid med å være lokalforvaltere av fiskeressursen, og «ei vaktbikkje» for et vassdrag som har en stor bestand av elvemusling og «bare» frivillig avtale om minstevannføring. Flinke med tilrettelegging, informasjon, og godt forhold til rettighetshaverne og regulant. Miljødirektoratets faglige vurdering av forslag til endring av Laks Vi viser til Fylkesmannens vurdering og støtter i hovedsak denne. Miljødirektoratets forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for fiske Laks Døgnkvote: 2 laks, hvorav 1 kan være over 3 kg/65 cm All villaks gjenutsettes etter Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. 20

22 1.5.2 Homla,123.4Z, Malvik kommune Gjeldende regulering med spesielle bestemmelser jf. FOR nr. 438: Laks Døgnkvote 2 laks hvorav 1 over 3 kg/65 cm (sentral forskrift) Gytebestandsmål (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): 250 ( ) Vitenskapsrådets vurdering av gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år (%) (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): 250 ( ) Vitenskapsrådets vurdering av beskatning (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): Ingen Rapportert fangst i 2013:*gjenutsatt Antall Kg Laks * 2* Forslag fra forpaktende forening (Malvik JFF) og kommunen, til endring av gjeldende reguleringsbestemmelser for fiske Laks Ingen* Stenge fisket i 2014* Ingen* Stenge fisket i 2014* *Meraker Brug er ikke enig i dette. Begrunnelse for forslag fra 1) forpaktende forening (Malvik JFF), kommunen og øvrige grunneiere, og 2) Meraker Brug (større rettighetshaver), til endring av gjeldende Laks 1) ««Fra fossen og 3 km nedstøms som normalt er gytestrekningen i Homla. Vi fant 22 lakser på strekningen. I lys av dårlig fangst de siste år og veldig lite laks til gyting anbefaler vi stenging av elva. En avgjørelse vi har tatt sammen med grunneierlaget og Malvik kommune». 2) Meraker Brug (en av flere rettighetshavere) har anmerket muntlig at de ikke er enige i at elva skal stenges. De mener at situasjonen ikke er så kritisk at elva bør stenges. 21

23 Fylkesmannens faglige vurdering av lokalt forslag til endring av Laks Vi registrerer at det ikke er full enighet om behovet for å stenge fisket. Det er for dårlig dokumentasjon i form av pålitelige fangsttall (jf. også VRLs konklusjon) til å vurdere beskatningen og oppnåelsen av gytebestandsmålet. Gytefisktellingen i september viser at det er få gytere på den undersøkte elvestrekningen, men tellingen er ikke kvalitetssikret og tellinger er ikke utført tidligere år (sammenligninger med tidligere år er ikke mulig). Arbeider på dammen i Foldsjøen har påvirket vannføringen i vassdraget, slik at blant annet flomtoppene er blitt færre og mindre, dette kan ha påvirket fisket og fordelingen av fisk i vassdraget (og i sjøen). Innsiget til Trondheimsfjorden var redusert i 2013, noe som har gitt færre gytefisk totalt. Gytefisktellingen viser et lavt antall laks, - dette kan være en følge av overbeskatning, naturlige sesongvariasjoner, og forhold ved vannføringen i vassdraget. Inntil fangstrapporteringen og øvrig dokumentasjon er bedre, tilrår Fylkesmannen at kvoten settes til 1 laks per fisker per døgn i vassdraget. Fylkesmannens forslag til endring av reguleringsbestemmelsene fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag: Laks laks per døgn Øvrig informasjon fra Fylkesmannen som er relevant i forhold til foreslåtte endringer: Felles forvaltning med bedre fangstrapporteringssystem er en forutsetning for å holde fisket åpent i vassdraget i framtiden. Miljødirektoratets faglige vurdering av forslag til endring av Laks Viser til Fylkesmannens vurdering og støtter i hovedsak denne. På bakgrunn av bestandssituasjonen, forslag fra lokalt hold (grunneiere, forpaktende forening og kommunen) er det ikke grunnlag for åpning av fiske etter laks. Miljødirektoratets forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for fiske Laks Det åpnes ikke for fiske etter laks. 22

24 1.6 Møre og Romsdal Åheimselva, 092 Z, Vanylen kommune Gjeldende regulering med spesielle bestemmelser jf. FOR nr. 438: Laks Midtsesongevaluering Midtsesongevaluering Gytebestandsmål (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): 468 kg Vitenskapsrådets vurdering av gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år (%) (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): 86 % Vitenskapsrådets vurdering av beskatning (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): 51 % Rapportert fangst i 2013: Antall Kg Laks 664 (<3 kg) 980 (725 kg laks < 3 kg) Forslag fra elveeierlag til endring av gjeldende reguleringsbestemmelser for fiske Laks Laget har generelt et meget forsiktig regime Laget har generelt et meget forsiktig regime. Begrunnelse for forslag fra elveeierlaget til endring av gjeldende Laks Laget har generelt et meget forsiktig fiskeregime mht til åpning og stenging av elva i takt med vannstanden. I 2013 var elva åpen i 24 døgn mot 8 døgn i Erfaringer frå 2013 sesongen: fleire åpningsdager/fiskedager enn tidligere år, mye fisk gikk til gyteområdene før elven ble åpnet, fisket mye fisk under 3 kg (av disse 127 gjenutsatt). Laget ser ikkje signaler som gjev grunnlag for bekymring for bestanden i Åheimselva. Om laget erfarer negativ utvikling vil det straks iverksette ytterlegare restriksjonar med stenging av elva sjølv om vannstanden skulle vere tilstrekkelig for fiske. Den same argumentasjon som ovanfor 23

25 Fylkesmannens vurdering dersom lagets forslag vurderes å være i strid med retningslinjene for regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra sesongen 2012 jf. pkt. 3.7: Laks Kan stø framlegget til laget på bakgrunn av sjølpålagt, streng praksis Kan stø framlegget til laget på bakgrunn av sjølpålagt, streng praksis Miljødirektoratets faglige vurdering av forslag til endring av Laks Viser til Fylkesmannens vurdering og støtter denne. På bakgrunn av rapportert fangst av laks i 2013 er forvaltningsmålet sannsynligvis oppnådd. Direktoratet har ingen dokumentasjon om at status for sjøørretbestanden har endret seg signifikant. Forslaget faller etter vår vurdering utenfor kriteriene for endring, jf. brev datert fra Miljødirektoratet. Miljødirektoratets forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for fiske Laks Videreføring av øvrige gjeldende bestemmelser. Ingen endring 24

26 1.7 Sogn og Fjordane Jølstra, 084 Z, Førde kommune Gjeldende regulering med spesielle bestemmelser jf. FOR nr. 438: Laks Gytebestandsmål (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): 1153 kg Vitenskapsrådets vurdering av gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år (%) (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): Ikke oppgitt, men 70 % i 2009, 56 i 2010 og > 100 i 2011 og Vitenskapsrådets vurdering av beskatning (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): Ikke åpnet for fiske, men sannsynligvis et høstbart overskudd både i 2011 og Rapportert fangst i 2013 (avlivet/gjenutsatt): Antall Kg Laks 30/ /776 17/32 35/45 Forslag fra elveeierlag til endring av gjeldende reguleringsbestemmelser for fiske Laks Har sett ein totalkvote på 100 lokalt. Ingen endring Begrunnelse for forslag fra elveeierlaget til endring av gjeldende Laks Har totalkvote, og ønskjer å spre fangsten meir i starten av fiskesesongen. Øvrig informasjon fra Fylkesmannen som er relevant i forhold til foreslåtte endringer: Gytebestandsmålet for vassdraget er 1153 kg hofisk, og i 2013 vart det avliva 109 kilo laks og gjenutsett 776 kilo. I perioden 2010 til 2012 var elva stengt for laksefiske, men til tross for det vart det ved aurefiske fanga og gjenutsett respektive 212, 316 og 246 laks desse åra. I følgje Vitenskapelig råd for lakseforvaltning vart gytebestandsmålet nådd både i 2011 og Dette tyder på at det er eit haustbart overskot av laks i vassdraget, og har vore det dei siste åra. Det er god lokal organisering i vassdraget, og med lokale kvoter bør gytebestandsmålet også kunne verte nådd ved utvida fisketid som omsøkt. Dersom fisketida vert utvida i vassdraget skal også fiskereguleringane i sjøen vurderast, jf. retningslinene. Det lokale forslaget baserer seg på kvoter slik at utvidinga i fisketid ikkje skal auke uttaket av fisk i større grad. 25

27 Miljødirektoratets faglige vurdering av forslag til endring av Laks Det er usikkert om forvaltningsmålet er oppnådd for denne bestanden jf. rapportert fangst av laks i Vassdraget har imidlertid svært kort fisketid, og en forlengelse av fisketid på to uker med samme totalkvote som tidligere er fastsatt lokalt, vil etter vår vurdering ikke ha nevneverdig betydning for oppnåelse av gytebestandsmålet. Miljødirektoratets forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for fiske Laks Totalkvote på 75 laks. Ingen endring 26

28 1.7.2 Kvamselva, 083 2Z, Gaular kommune Gjeldende regulering med spesielle bestemmelser jf. FOR nr. 438: Laks Ikkje opna Ikkje opna Gytebestandsmål (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): 172 Vitenskapsrådets vurdering av gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år (%) (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): - Vitenskapsrådets vurdering av beskatning (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): Ikke åpnet for fiske, og vi har ikke grunnlag for å vurdere måloppnåelse. Rapportert fangst i 2013: Antall Laks Kg Forslag fra elveeierlag til endring av gjeldende reguleringsbestemmelser for fiske Laks Begrunnelse for forslag fra elveeierlaget til endring av gjeldende Laks Tilstanden i elva er no kjent, og elveigarlaget ønskjer eit forsiktig fiske i vassdraget. Då vandringaforbi fossen ved Selberg, kor det tidlegare er gjort tiltak, ikkje lengre ser ut til å fungere ønskjer elveeigarlaget også å flytte noko av fisken frå sportsfiske opp over fossen. Laget ønskjer også å innføre ei kvote, men vil hå råd om kva kvote som vil vere gunstig. Fylkesmannens faglige vurdering av lokalt forslag til endring av Laks Gyebestandsmålet er nådd. Elva har vore stengt i fleire år, og den lokale organiseringa er difor vanskeleg å vurdere. Fylkesmannen har ein god dialog lokalt, og vil bidra til at organiseringa vert så god som mogleg. Dersom det vert opna for fiske etter laks meiner vi at det også kan opnast for eit forsiktig fiske etter sjøaure. 27

29 Øvrig informasjon fra Fylkesmannen som er relevant i forhold til foreslåtte endringer: Fisket i Kvamselva har vore stengt i fleire år no. For å få meir kunnskap om tilhøva i Kvamselva vart det i haust gjennomført gytefisktellingar i vassdraget. Den lakseførande strekninga er vurdert til å vere 3,4 km, men gytefisktellingane påviste laks berre på dei nedste 1,4 kilometrane. På denne strekninga vart det påvist 151 laks og 91sjøaure over 0,5 kg. Fylkesmannen har vidare planar om å undersøke ungfisken i vassdraget og å få vurdert om fossen ved Selberg er eit vandringshinder. Det har tidlegare vore gjort tiltak i denne fossen, og anadrom fisk har vandra 3,4 km opp i vassdraget. I tillegg har kommunen planar om å følgje opp dette vassdraget etter vassforskrifta. Det er eit lokalt initiativ for å opne for fisket i Kvamselva. Gytefisktellingane tyder på at tal gytelaks nedanfor Selberg utgjer meir enn gytebestandsmålet som er på 172 kg hofisk for heile vassdraget. Det er ikkje utarbeida nokon konkret plan for rapportering, men Fylkesmannen har vore i dialog med elveeigarlaget, og skal delta på eit møte i løpet av desember månad. Basert på gytefisktellingane og det lokale engasjementet rår Fylkesmannen til at det vert opna for eit avgrensa fiske i vassdraget. Miljødirektoratets faglige vurdering av forslag til endring av Laks Vi viser til Fylkesmannens vurdering og støtter en forsiktig åpning av fiske etter laks og sjøørret, under forutsetning av at fangstrapporteringsrutinene er på plass før 1.mai. Miljødirektoratets forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for fiske Laks

30 1.7.3 Lærdalselvi, 073 Z, Lærdal kommune Gjeldende regulering med spesielle bestemmelser jf. FOR nr. 438: Laks Døgnkvote: 1 laks pr. fisker. Fisket avsluttes når kvoten er nådd. Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak Gytebestandsmål (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): 5017 Vitenskapsrådets vurdering av gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år (%) (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): Ikkje vurdert då laksen har vore freda pga. at vassdraget har vore smitta med G. salaris Vitenskapsrådets vurdering av beskatning (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): Ikkje vurdert då laksen har vore freda pga. at vassdraget har vore smitta med G. salaris Rapportert fangst i 2013 (avlivet/gjenutsatt): Antall Kg Laks 545/ / / /628 Forslag fra elveeierlag til endring av gjeldende reguleringsbestemmelser for fiske Laks Heile elva: Ikkje uttak av hofisk Midtsesongevaluering F.o.m. Bruhølen (Seltun) til Sjurhaugfossen: Begrunnelse for forslag fra elveeierlaget til endring av gjeldende Laks I øvre del av vassdraget, ovanfor Seltagjelet, kjem ikkje fisken opp før første halvdel av juli. Før gyroinfeksjonen var fisketida på denne strekninga 10 dagar lengre enn resten av elva. Laget ønskjer å frede hofisken, ha midtsesongevaluering og innføre avgrensingar i reiskapsbruken. 29

31 Øvrig informasjon fra Fylkesmannen som er relevant i forhold til foreslåtte endringer: Gytebestandsmålet for vassdraget er på 5017 kg holaks, og i 2013 vart det totalt avliva om lag 2400 kg og gjenutsett om lag 4200 kg laks. Dette tyder på at gytebestandsmålet for 2013 vart nådd. Det er god lokal organisering, og med løpande rapportering som i 2012 har laget høve til å innføre tiltak i løpet av sesongen. Miljødirektoratets faglige vurdering av forslag til endring av Laks Vi viser til Fylkesmannens vurdering og støtter denne. Miljødirektoratets forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for fiske Laks F.o.m. Bruhølen (Seltun) til Sjurhaugfossen: Ikke uttak av holaks, midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak Ingen endring 30

32 1.7.4 Nausta, 084 7Z, Naustdal kommune Gjeldende regulering med spesielle bestemmelser jf. FOR nr. 438: Laks Samlekvote på 200 mellom- og storlaks, og døgnkvote på 1 smålaks pr. fisker. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak Gytebestandsmål (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): 2171 Vitenskapsrådets vurdering av gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år (%) (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): 76 % Vitenskapsrådets vurdering av beskatning (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): Det er fare for at forvaltningsmålet ikke er nådd for denne bestanden. Gytebestandsmåloppnåelsen var imidlertid svært god både i 2011 og 2012, og beskatningen var svært lav på mellom- og storlaks (henholdsvis 11 og 8 % i 2012) på grunn av samlekvotene som fikk stor effekt. Rapportert fangst i 2013 (avlivet/gjenutsett): Antall Kg Laks 722/ / /24 140/12 Forslag fra elveeierlag til endring av gjeldende reguleringsbestemmelser for fiske Laks Totalkvote for laks over 3 kg: 30 laks. Døgnkvote: 1 smålaks per fisker. Inga endring Begrunnelse for forslag fra elveeierlaget til endring av gjeldende Laks Samlekvote for laks > 3 kg og personkvote for smålaks, reiskapsavgrensingar, oppsyn og løpande rapportering av laks > 3 kg. Sjå elles innspel frå elveeigarlaget. Øvrig informasjon fra Fylkesmannen som er relevant i forhold til foreslåtte endringer: I følgje Vitenskapsrådet vart gytebestandsmålet nådd både i 2011 og Dersom fisketida vert utvida i vassdraget skal også fiskereguleringane i sjøen vurderast, jf. retningslinene. Det lokale forslaget baserer seg på kvoter slik at utvidinga i fisketid ikkje skal auke uttaket av fisk i større grad. 31

33 Miljødirektoratets faglige vurdering av forslag til endring av Laks Vi viser til Fylkesmannens vurdering og støtter denne. Med bakgrunn i rapportert fangst av laks i 2013 er forvaltningsmålet sannsynligvis oppnådd. Miljødirektoratets forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for fiske Laks Totalkvote for laks over 3 kg: 30 laks. Døgnkvote: 1 smålaks per fisker. Ingen endring 32

34 1.8 Hordaland Kinso, 050.1Z Ullensvang kommune Laks Ikkje opna Ikkje opna Gytebestandsmål (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): 126 kg (95 189) Vitenskapsrådets vurdering av gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år (%) (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): 79 % Vitenskapsrådets vurdering av beskatning (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): Ikkje opna for fiske og ikkje eit haustbart overskot, med unntak av i Rapportert fangst i 2013: Antall Laks Kg Forslag fra elveeierlag til endring av gjeldende reguleringsbestemmelser for fiske Laks Kvote, 2 laks. Hølen freda. Midtsesongsevaluering. Totalt 20 laks avliva i sesong, fisket avslutta ved 20 laks. Ikkje C&R. All hofisk skal ut att Kvote, 5 aure. Hølen freda. Begrunnelse for forslag fra elveeierlaget til endring av gjeldende Laks 3 av dei 4 siste åra er GBM nådd. Legg opp til eit forsvarleg uttak, meiner det ikkje utgjer nokon trussel mot bestanden. Liten interesse for elva, grunna stenging. Fylkesmannens vurdering dersom lagets forslag vurderes å være i strid med retningslinjene for regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra sesongen 2012 jf. pkt. 3.7: Laks Bør ikkje opnast. Berre i 2012 vart GBM oppnådd. Kan vurderast opna, vårt forslag Hølen freda. 33

35 Øvrig informasjon fra Fylkesmannen som er relevant i forhold til foreslåtte endringer: LFI Uni Miljø tel kvart år i Kinso, men ikkje i Vivippo, ei sideelv med ca 1 km anadrom strekkje. Frå lokalt hold veit vi at Vivippo er viktig for sjøaure. Mykje av auren i vassdraget vil stå her. I lakseregisteret er sjøaurebestanden kategorisert som redusert, men det er utan å ta omsyn til Vivippo. Vi meiner det kan opnast for eit fiske etter sjøaure i Kinso. Det er god lokal forvaltning i elva. Men det bør ikkje opnast for fiske på laksebestanden. GBM er berre oppnådd eit år, rekordåret 2012 (Vitenskapsrådet). Teljinga i 2011 var ikkje godt nok, islagt elv, 2011 hadde ein oppnåing på ca. 92 %. Sannsynleg at dette var høgare. Miljødirektoratets faglige vurdering av forslag til endring av Laks Vi viser til Fylkesmannens vurdering og støtter denne. Vi viser til Fylkesmannens vurdering og støtter en forsiktig åpning av fiske etter sjøørret. Miljødirektoratets forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for fiske Laks Det er ikke tillatt å fiske i hølen. 34

36 1.8.2 Oselva, 055.7Z, Os kommune Laks Midtsesongevaluering Gytebestandsmål (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): 425 kg ( ). GBM revidert mai 2013 Vitenskapsrådets vurdering av gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år (%) (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): 78 % Vitenskapsrådets vurdering av beskatning (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): Det er fare for at forvaltningsmålet ikke er nådd for denne bestanden. Gytebestandsmåloppnåelsen var imidlertid god i 2010 og svært god i 2011 og 2012, etter at beskatningen ble redusert til et svært lavt nivå. Gytebestandsmålet ble redusert i Rapportert fangst i 2013: Antall Kg Laks Forslag fra elveeierlag til endring av gjeldende reguleringsbestemmelser for fiske Laks Kvoter. 0-1 ved liten oppgang, til max kvote på 2 laks. Kvote på 0 Begrunnelse for forslag fra elveeierlaget til endring av gjeldende Laks GBM er halvert. Ungfiskteljingar gjennomført av Rådgivende Biologer AS viser stabil rekruttering av ungfisk. Fiske er sterkt avhengig av vassføring. Har kvoter. Fylkesmannens vurdering dersom lagets forslag vurderes å være i strid med retningslinjene for regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra sesongen 2012 jf. pkt. 3.7: Laks Fylkesmannen støttar lagets vurdering. Gytebestandsmålet ble revidert av NINA i Har eit kvotesystem som verkar. 35

37 Øvrig informasjon fra Fylkesmannen som er relevant i forhold til foreslåtte endringer: Veldig vasstands avhengig. Miljødirektoratets faglige vurdering av forslag til endring av Laks Vi viser til Fylkesmannens vurdering og støtter denne. På bakgrunn av rapportert fangst av laks i 2013 er forvaltningsmålet sannsynligvis oppnådd. Miljødirektoratets forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for fiske Laks Døgnkvote: 2 laks per fisker. Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak Ingen endring 36

38 1.8.3 Vosso, 062.Z, Voss kommune Laks Gjeld Vosso ovanfor Evangervatnet Gytebestandsmål (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): 2110 ( ) Vitenskapsrådets vurdering av gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år (%) (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): Under 10 % fram til GBM nådd i 2011 og 2012 Vitenskapsrådets vurdering av beskatning (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): Ikke åpnet for fiske, men gytebestandsmålet ble trolig nådd med god margin i 2011 og 2012, etter massive fiskeutsettinger som er en del av redningsaksjonen Rapportert fangst i 2013: Antall Kg Laks Forslag fra elveeierlag til endring av gjeldende reguleringsbestemmelser for fiske Laks Evangervatnet grunneigarlag ønskjer å opne for fiske etter anadrom fisk i Evangervatn. Begrunnelse for forslag fra elveeierlaget til endring av gjeldende Laks Fisket i Evangervatnet har ikkje vore nokon belastning på fiskestama. Har vore godt fiske i Bolstadelva og Vosso i år. Fylkesmannens faglige vurdering av lokalt forslag til endring av Laks Ikkje tilrådelig å opne for fiske etter laks i vassdraget. Tilbakevandrande laks er stammar i hovudsak frå kultivering og sleping, og vil gjere det ei tid framover. Går føre seg ein reetablering av Vossolaksen i vassdraget. 37

39 Fylkesmannens forslag til endring av reguleringsbestemmelsene fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag: Laks Stengast (Vosso ovanfor Evangervatn) Øvrig informasjon fra Fylkesmannen som er relevant i forhold til foreslåtte endringer: - Evangervatn: Det er ikkje opna for fiske etter laks i vassdraget i dag. Det har vore gjennomført forskingsfiske etter snutemerktlaks i Bolstad og Vosso, ikkje ordinært fiske. Det er ikkje opna for sjøaaurefiske i Bolstadelva, nedstraums Evangervatnet, og vi ønskjer å stenge sjøaaurefisket i Vosso, oppstraums Evangervatnet. Vi meiner det ikkje er grunnlag for å opne for fiske etter anadrom fisk i Evangervatnet.- -Vi meiner fisket etter sjøaure i Vosso ovanfor Evangervatnet må stengast. Sjøaurebestanden i Vosso er svak. Fangstane av sjøaure er låge. Det er og infomasjon om at ein del av fisket er retta mot laks, ikkje sjøaure. Miljødirektoratets faglige vurdering av forslag til endring av Laks Vi viser til Fylkesmannens vurdering og støtter denne. Eventuelt fiske til vitenskapelig formål vurderes av Fylkesmannen. Miljødirektoratets forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for fiske Laks Ikke åpnet for fiske. Ikke åpnet for fiske. 38

40 1.9 Rogaland Fylkesmannen i Rogaland har fått innspill til endringer fra tre elveeierlag i Rogaland. Forslagene gjelder Vikedalselva (Vikedal Elveeigarlag), Årdalselva (Årdal Elveeigarlag) og Figgjo (Figgjo Elveeigarlag). Innspillene fra Vikedal Elveeigarlag og Figgjo Elveeigarlag gjelder forlenget fisketid. Innspillet fra Årdal Elveeigarlag gjelder endring av døgnkvote for laks. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) konkluderte etter fiskesesongen i 2012 med at alle de tre elvene hadde oppnådd forvaltningsmålet. VRL mente videre at det sannsynligvis var et større høstbart overskudd i Årdalselva og Figgjo enn det som ble utnyttet i Sammenlignet med fiskesesongen 2012 har fangstene av laks (kg) i 2013 blitt redusert med om lag 10 % i Vikedalselva, 35 % i Årdalselva og 45 % i Figgjo. Fylkesmannen kan ikke se at status i vassdragene har endret seg signifikant i 2013 og at det derfor skulle være tungtveiende grunner til at endringer i reguleringsbestemmelsene ikke kan vente til hovedrevisjonen av forskriften. Forslagene faller etter vår vurdering derfor utenfor kriteriene i brevet fra Miljødirektoratet datert , men bør bli vurdert ved neste hovedrevisjon av reguleringsregimet. 39

41 1.10 Vest-Agder Audna, 023. Z, Lindesnes kommune Gjeldende regulering med spesielle bestemmelser jf. FOR nr. 438: Laks Døgnkvote 1 laks. Ikke åpnet for fiske på torsdager Døgnkvote 2 sjøørret. Ikke åpnet for fiske på torsdager Gytebestandsmål (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): 1210 kg hunnlaks ( kg) Vitenskapsrådets vurdering av gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år (%) (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): 75 % Vitenskapsrådets vurdering av beskatning (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning rapport 5b): Det er fare for at forvaltningsmålet ikke er nådd. Måloppnåelsen var imidlertid svært god både i 2011 og Det bør skaffes mer kunnskap om beskatning eller gytebestand i dette vassdraget. Bestanden er under etablering etter at den opprinnelige bestanden er gått tapt. Rapportert fangst i 2013: Antall Kg Laks Forslag fra elveeierlag til endring av gjeldende reguleringsbestemmelser for fiske Laks Ingen endring Laget ønsker å endre døgnkvote fra 1 laks og 2 sjøørret til 2 anadrome fisk. Ingen endring Begrunnelse for forslag fra elveeierlaget til endring av gjeldende Laks Døgnkvoter på 2 sjøørret og 1 laks er vanskelige å kontrollere, og laget opplever fiskere som fortsetter å fiske etter at de har tatt 1 laks, fordi de fortsatt kan fiske etter 2 sjøørret. Ved f eks makkefiske blir eventuell laks nr. 2 så skadet at den ikke kan settes ut. Dermed fører kvotesystemet til at det fanges mer laks enn kvota. Laget mener at bestandsutviklingen i Audna har vært så god at denne endringen i reglene ikke vil utgjøre noen trussel for bestanden. Fylkesmannens vurdering dersom lagets forslag vurderes å være i strid med retningslinjene for regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra sesongen 2012 jf. pkt. 3.7: 40

Innspill til regulering av fiske etter anadrome laksefisk 2014

Innspill til regulering av fiske etter anadrome laksefisk 2014 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Saksb.: Tore Vatne e-post: fmnotva@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 48 Vår ref: 2013/7542 Deres ref: 13/8851 Vår dato: 02.12.2013 Deres dato: 25.10.2013

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 29.11.2013 2009/3134/LESA/443.2 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. Seniorrådgivar Leif Magnus Sættem, 71258857 25.10.2013 Vår ref. Miljødirektoratet

Detaljer

Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag. Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag. Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Laksefangstar i 2014 17,8 tonn avliva laks i Sogn og Fjordane 4,2 tonn i sjø 13,6 tonn i elv

Detaljer

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk fra 2013 revisjon av gjeldende forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og i vassdrag

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk fra 2013 revisjon av gjeldende forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og i vassdrag Regulering av fisket etter anadrome laksefisk fra 2013 revisjon av gjeldende forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og i vassdrag Vi viser til høringsbrev datert 15.2.2013. Direktoratet

Detaljer

Fylkesmannens vurdering av høringsuttalelser Innhold

Fylkesmannens vurdering av høringsuttalelser Innhold Fylkesmannens vurdering av høringsuttalelser Innhold Lyngen/Reisafjorden... 2 Reisaelva 208.Z, Reisa elvelag... 2 Astafjorden/Salangen... 3 Tømmerelva 198.42Z, Marknes/Sørkjosen grunneierlag... 3 Åndervassdraget

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013 Vedlegg 1 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013 Forslag til endringer i gjeldende sbestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og i sjøen 1 Innhold Finnmark... 4 228.4 A

Detaljer

Aust-Agder og Vest-Agder. Disse fylkene utgjør region Agderkysten.

Aust-Agder og Vest-Agder. Disse fylkene utgjør region Agderkysten. Aust-Agder og Vest-Agder Disse fylkene utgjør region Agderkysten. 18 Elv Aust-Agder og Vest-Agder Aust-Agder Nidelva i Arendal: Fisketid 15.06 15.09. Fylkesmannen mener at måloppnåelsen er bedre enn det

Detaljer

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland DATO: 5.10.2011 TILSTEDE: Trond Erik Børresen, møteleder og referent (FMRO), Knut Ståle Eriksen (NJFF Rogaland), Sigve Ravndal (Rogaland grunneigar og sjøfiskarlag),

Detaljer

VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR

VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR Saksnummer Utval Vedtaksdato 026/15 Vilt- og fiskeutvalet 26.08.2015 Saksbehandlar: Halvorsen, Gitte P Sak - journalpost: 15/464-2015011028 HØYRING: FORSLAG TIL REGULERING

Detaljer

Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva

Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva A. Kort beskrivelse av fisket som skal reguleres Fiskeområde: Vikedalselva, Vindafjord kommune Rogaland. Generell

Detaljer

Lakseregulering 2012 - innspill fra Fylkesmannen i NT

Lakseregulering 2012 - innspill fra Fylkesmannen i NT Saksbehandler: Anton Rikstad Deres ref.: Vår dato: 30.09.2011 Tlf. direkte: 74 16 80 60 E-post: ar@fmnt.no Vår ref.: 2009/3424 Arkivnr: 443.2 Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485

Detaljer

Skjel Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA. Fangststatistikk. Skjelmateriale

Skjel Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA. Fangststatistikk. Skjelmateriale FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA Gjennomsnittleg årsfangst av sjøaure 1993-2014 var 201 (snittvekt 0,9 kg). Det har vore ein avtakande tendens sidan årtusenskiftet, med unntak av bra fangstar i 2010

Detaljer

Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Vitenskapelig råd for lakseforvaltning Kva er Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) Kva for oppgåver har VRL VRL sine vurderingar

Detaljer

Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2012

Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2012 Notat Dato: 6. mars 2012 Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2012 Direktoratet for naturforvaltning (DN) har hatt på høring forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN Gjennomsnittleg årsfangst av laks i perioden 1969-2012 var 481 (snittvekt 5,1 kg). I 2012 vart det fanga 1075 laks (snittvekt 6,5 kg), eit av dei aller beste resultata

Detaljer

SNA-Rapport 12/2016. Anders Lamberg og Vemund Gjertsen

SNA-Rapport 12/2016. Anders Lamberg og Vemund Gjertsen SNA-Rapport 12/2016 Anders Lamberg og Vemund Gjertsen Drivtelling av laks og sjøørret i Homla i 2016 Lamberg, A. og Gjertsen, V. 2016. Drivtelling av laks og sjøørret i Homla i 2016. SNArapport 09/2016.

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014 FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014 Robin Sommerset 28.11.2014 Forsåvassdragets Elveeierlag Ballangen kommune- Nordland Sesongen 2014 ble en middels sesong med oppgang av laks. Høyeste antall laks siden

Detaljer

FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I VEST-AGDER NOTAT Saksnr: 2009/7766 Dato: 25.11.20 Til: Fra: Edgar Vegge Hvor mye er laksefangstene redusert på grunn av strammere fiskeregler fra 2007 til 20 i Vest-Agder? Vitenskapelig

Detaljer

Notat. Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering

Notat. Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering Notat Dato: 30. juni 2015 Til: Fra: Emne: Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering Veileder for midtveis

Detaljer

Skjel Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN. Fangststatistikk. Skjelmateriale

Skjel Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN. Fangststatistikk. Skjelmateriale FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN Gjennomsnittleg årsfangst av laks i perioden 1969-2014 var 506 (snittvekt 5,1 kg). I 2014 vart det fanga 1153 laks (snittvekt 5,4 kg), det nest beste resultatet som

Detaljer

Framlegg til ny forskrift for regulering av fiske etter laks og sjøaure i vassdrag i Hordaland. Høyring

Framlegg til ny forskrift for regulering av fiske etter laks og sjøaure i vassdrag i Hordaland. Høyring Sakshandsamar, innvalstelefon Atle Kambestad, 55 57 22 12 Vår dato 01.12.2009 Dykkar dato Vår referanse 2009/6232 443.0 Dykkar referanse Grunneigarlag og sportsfiskarlag tilknytt vassdrag med laks og sjøaure

Detaljer

Fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag sesongen 2011

Fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag sesongen 2011 Fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag sesongen 2011 I forbindelse med at myndigheten til å regulere fisket etter anadrome laksefisk både i sjø og vassdrag er blitt samlet hos Direktoratet for

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015 FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015 Robin Sommerset 07.12.2015 Forsåvassdragets Elveeierlag Ballangen kommune- Nordland Sesongen 2015 ble en nær middels sesong med oppgang av laks. Kun 6 færre enn i

Detaljer

Notat: Kommentarer til forslag til regulering av laksefiske 2012 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Notat: Kommentarer til forslag til regulering av laksefiske 2012 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Notat: Kommentarer til forslag til regulering av laksefiske 2012 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fisketider for vassdrag Fisketid for alle vassdrag framgår av forskriftsdatabasen. Fisketid for vassdrag i

Detaljer

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning Sakshandsamar: Martine Bjørnhaug Vår dato Vår referanse Telefon: 57655151 29.11.2010 2010/2186-443.2 E-post: mab@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Arne Jørrestol 01.10.2015 Tlf. 90 18 54 30 Deres dato Deres referanse

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Arne Jørrestol 01.10.2015 Tlf. 90 18 54 30 Deres dato Deres referanse Direktoratet for naturforvaltning postmottak@dirnat.no Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Arne Jørrestol 01.10.2015 Tlf. 90 18 54 30 Deres dato Deres referanse Høringsuttalelse fra Noregs grunneigar-

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nordland 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nordland 1 Nordland 1 80 Urvollvassdraget 144.5Z Nordland Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Begrenset Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 0.0 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. 2 Antall 0 2 4 6 8 Datakvalitet:

Detaljer

Nord-Trøndelag Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017

Nord-Trøndelag Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017 Nord-Trøndelag Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017 Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av innslaget

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET Bestand & Beskatning. Forsåvassdragets Elveeierlag SA. Ballangen kommune- Nordland

FORSÅVASSDRAGET Bestand & Beskatning. Forsåvassdragets Elveeierlag SA. Ballangen kommune- Nordland FORSÅVASSDRAGET- 2016 videoovervåking Bestand & Beskatning Robin Sommerset 01.12.2016 Forsåvassdragets Elveeierlag SA Ballangen kommune- Nordland r Sesongen 2016 ble en under middels sesong med oppgang

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nord-Trøndelag 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nord-Trøndelag 1 Nord-Trøndelag 1 80 Stjørdalselva 124.Z Nord Trøndelag Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Begrenset Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 0.7 3.5 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. Antall 0

Detaljer

Telling og estimat av restbestand av gytende hunnlaks høsten 2013

Telling og estimat av restbestand av gytende hunnlaks høsten 2013 Telling og estimat av restbestand av gytende hunnlaks høsten 2013 Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen 1 Sammendrag Under årets snorkling og telling av gytelaks i Reisaelva har vi snorklet

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN Gjennomsnittleg årsfangst av laks i perioden 1969-2015 var 516 (snittvekt 5,1 kg). I 2015 vart det fanga 967 laks (snittvekt 5,6 kg; figur 1, stolpar). Sidan 2009 har

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Møre og Romsdal 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Møre og Romsdal 1 Møre og Romsdal 1 80 Storelva (Søre Vartdal) 095.3Z Møre og Romsdal Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Moderat Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 1.6 0.0 5.1 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet

Detaljer

Skjell Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA. Fangststatistikk. Skjelmateriale

Skjell Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA. Fangststatistikk. Skjelmateriale FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA Gjennomsnittleg årsfangst av sjøaure 1993-2012 var 206 (snittvekt 0,9 kg). Etter eit par år med bra fangstar var det kraftig reduksjon i 2012 og 2013, då det berre vart

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA

FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA Gjennomsnittleg årsfangst av sjøaure 1993-2012 var 207 (snittvekt 0,9 kg). Etter eit par år med bra fangstar var det kraftig reduksjon i 2012, då det berre vart fanga

Detaljer

Fangststatistikk figur 1 figur 1 figur 1 FIGUR 1 NB! Skjelmateriale figur 2 FIGUR 2

Fangststatistikk figur 1 figur 1 figur 1 FIGUR 1 NB! Skjelmateriale figur 2 FIGUR 2 FANGST OG SKJELPRØVAR I SOKNA Gjennomsnittleg årsfangst i perioden 1995-2016 var 775 laks (snittvekt 2,4 kg) og 240 sjøaurar (snittvekt 0,9 kg). I 2016 vart det fanga 918 laks og 134 sjøaure, begge delar

Detaljer

Framtidige regulering i fisket Mosjøen Helge Dyrendal

Framtidige regulering i fisket Mosjøen Helge Dyrendal Framtidige regulering i fisket Mosjøen 3.11.2017 Helge Dyrendal «Men uansett hvor en laks fanges, en død laks kan ikke gyte» (Magnus Berg 1986 ) Regulering av fisket etter anadrome laksefisk Lovgrunnlaget

Detaljer

STATUS FOR VILLAKS PR Kvalitetsnorm og vannforskrift. Torbjørn Forseth

STATUS FOR VILLAKS PR Kvalitetsnorm og vannforskrift. Torbjørn Forseth STATUS FOR VILLAKS PR 2016 Kvalitetsnorm og vannforskrift Torbjørn Forseth Vitenskapelig råd for lakseforvaltning Opprettet i 2009 Gir uavhengige råd til forvaltningen NINA 13 forskere fra 7 institutt/universitet

Detaljer

Forslag til forhåndsavtalte prosedyrer og tiltak ved ekstraordinære situasjoner i innsig av villaks fra 2014

Forslag til forhåndsavtalte prosedyrer og tiltak ved ekstraordinære situasjoner i innsig av villaks fra 2014 Etter adresseliste Trondheim, 01.04.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3597 Saksbehandler: Kjell-Magne Johnsen Forslag til forhåndsavtalte prosedyrer og tiltak ved ekstraordinære

Detaljer

Notat. Vurdering av laksesesongen 2013 per begynnelsen av juli 2013. - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Notat. Vurdering av laksesesongen 2013 per begynnelsen av juli 2013. - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger Notat Dato: 12. juli 213 Til: Miljødirektoratet v/stig Johansson Kopi til: Fra: Peder Fiske og Arne J. Jensen, NINA Emne: Foreløpig vurdering av laksefangster i 213 Vurdering av laksesesongen 213 per begynnelsen

Detaljer

Årsrapport KVINA ELVEIERLAG FELLESFORVALTNING miljødata_underlag_revisjon. Flom_Synne

Årsrapport KVINA ELVEIERLAG FELLESFORVALTNING miljødata_underlag_revisjon. Flom_Synne Årsrapport KVINA ELVEIERLAG FELLESFORVALTNING 2016-17 miljødata_underlag_revisjon Flom_Synne Årsrapport Styret har hatt 2 ordinære styremøter i løpet av perioden. Laget har også vært representert ved Norske

Detaljer

Søknad om endring av fisketid og kvotar for Nausta 2014

Søknad om endring av fisketid og kvotar for Nausta 2014 Nausta Elveeigarlag v/eiliv Erdal Bervellene 7 6817 Nausta Naustdal 01.12 2013 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane John Anton Gladsø Njøsavegen 2 6863 Leikanger Søknad om endring av fisketid og kvotar for

Detaljer

Elveeierlaget - roller og handlingsrom. Drammen 24.mai 2016

Elveeierlaget - roller og handlingsrom. Drammen 24.mai 2016 Elveeierlaget - roller og handlingsrom Drammen 24.mai 2016 Meny Lakse- og innlandsfiskloven St.prp 32 (2006-2007) Forskrift om pliktig organisering Historikk Regulering av fisket Lakse- og innlandsfiskloven

Detaljer

STATUS FOR VILLAKS OG SJØAURE PÅ VESTLANDET OG I NORGE

STATUS FOR VILLAKS OG SJØAURE PÅ VESTLANDET OG I NORGE STATUS FOR VILLAKS OG SJØAURE PÅ VESTLANDET OG I NORGE Eva Thorstad Torbjørn Forseth (leder) Bjørn Barlaup Sigurd Einum Bengt Finstad Peder Fiske Morten Falkegård Åse Garseth Atle Hindar Tor Atle Mo Eva

Detaljer

Reisaelva 208.Z, Reisa elvelag

Reisaelva 208.Z, Reisa elvelag Reisaelva 208.Z, Reisa elvelag 1 Hei Reisa Elvelag kommer med følgende innspill ifm reguleringer I 2016: 1. LAKS Reisa Elvelag har vedtatt å innskrenke sesongen neste år. Denne innkortingen vil bli gjort

Detaljer

Forslag om tidligare fiskestart

Forslag om tidligare fiskestart Forslag om tidligare fiskestart Fram til og med sesongen 1996 åpna fisket i Eidselva 15.mai. I 1997 vart fiskestarten flytta til 1.juni, samt at fiskestopp vart flytta ut 14 dagar på hausten til 31.august

Detaljer

Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011

Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011 Etter adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/16297 ART-FF-EYS 27.12.2010 Arkivkode: 456.3/1 Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011./.

Detaljer

DNs arbeid med fiskepassasjer. Hanne Hegseth, Karlstad, 6. desember 2012

DNs arbeid med fiskepassasjer. Hanne Hegseth, Karlstad, 6. desember 2012 DNs arbeid med fiskepassasjer Hanne Hegseth, Karlstad, 6. desember 2012 DNs arbeid med fiskepassasjer Oversikt: Oppfølging av «Handlingsplan for restaurering av fisketrapper for anadrome laksefisk 2011-2015»

Detaljer

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen Notat Dato: 30. mai 2013 Til: Kopi til: Fra: Emne: Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen Peder Fiske, Eli Kvingedal og Torbjørn Forseth, NINA Veileder for vurdering av gytebestandsmåloppnåelse

Detaljer

Lakselv grunneierforening

Lakselv grunneierforening Lakselv grunneierforening Dagsorden Om Lakselv grunneierforening Om Norske Lakseelver Om prosjektet Laksefiske for alle Innspill fra salen, diskusjon Lakselv grunneierforening Lakselv grunneierforening

Detaljer

Fiskereguleringer på kort og lang sikt. Fagseminar NGSL 13. mars 2015

Fiskereguleringer på kort og lang sikt. Fagseminar NGSL 13. mars 2015 Fiskereguleringer på kort og lang sikt Fagseminar NGSL 13. mars 2015 På lang sikt Prognosebaserte kvoter? Konsesjonsordning? Ekspropriering av rettigheter? Fortsette som nå? Forvaltningsansvaret for laks

Detaljer

Høringsinnspill - Forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra 2016

Høringsinnspill - Forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra 2016 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Saksb.: Tore Vatne e-post: fmnotva@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 48 Vår ref: 2014/6657 Deres ref: 2014/14364 Vår dato: 07.10.2015 Deres dato: 11.06.2015

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder MiljØvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder MiljØvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder MiljØvernavdelingen Saksbehandler: Edgar Vegge og ørnulf Haraldstad Deres ref.: Vår dato: 03.10.2011 Tlf.: 38 17 60 00 Vår ref.: 2011/4004 Arkivkode: 443.0 Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2014

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2014 Notat Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2014 1 Sammendrag Prosjekt Utmark v/ Vidar Bentsen utførte høsten 2014 drivtelling av gytefisk i 3 lakseførende elver i Nordland. Prosjekt

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015 Av Ingar Aasestad Desember 2015 Innledning Dette er fjerde gangen vi ved dykking foretar gytegroptelling for NGOFA i Aagaardselva som grunnlag

Detaljer

Spesielle bestemmelser

Spesielle bestemmelser Fylke Fylke/Kommune Vassdrag Fisketider L:laks Ø:sjøørret R:sjørøye Nordland Alstahaug Hertenelva L:15.06 17.08 Nordland Andøy Buksnesvassdraget L:01.06 31.08 Ø:01.06 31.08 Nordland Andøy Forfjordelva

Detaljer

Vassdraget Osen Vestre Hyen

Vassdraget Osen Vestre Hyen Vassdraget Osen Vestre Hyen Forvaltningsrapport 2014 Elveeigarlaget Osen - Vestre Hyen (EOVH) Skrevet av Helge Anonsen for styret i EOVH, juli 2015 Sammendrag Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning har

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Kari

Detaljer

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/eyvin Sølsnes

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/eyvin Sølsnes Notat Dato: 10. juni 2009 Til: Kopi til: Fra: Emne: Direktoratet for naturforvaltning v/eyvin Sølsnes Peder Fiske og Torbjørn Forseth, NINA Veileder for vurdering av gytebestandsmåloppnåelse midtveis i

Detaljer

Gytefiskregistrering i Skjoma i 2007

Gytefiskregistrering i Skjoma i 2007 Gytefiskregistrering i Skjoma i 2007 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 8. til 9. oktober 2007 Lamberg Bio-Marin Service Øksenberg Bioconsult Anders Lamberg Sverre Øksenberg Ranheimsveien

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 856. Registrering av gytegroper og teljing av gytefisk i Nausta 2003

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 856. Registrering av gytegroper og teljing av gytefisk i Nausta 2003 R A Registrering av gytegroper og teljing av gytefisk i Nausta 2003 P P O R T Rådgivende Biologer AS 856 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Registrering av gytegroper og teljing av gytefisk og

Detaljer

Aust- og Vest-Agder Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017

Aust- og Vest-Agder Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017 Aust- og Vest-Agder Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017 Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland sine kommentarer til mottatte endringsforslag Regulering av fiske etter anadrome laksefisk 2016

Fylkesmannen i Rogaland sine kommentarer til mottatte endringsforslag Regulering av fiske etter anadrome laksefisk 2016 Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51 56 87 00 F: 51 56 88 11 E: postmottak@fmro.no www.fylkesmannen.no/rogaland Fylkesmannen i Rogaland sine

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra 2016

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra 2016 Høringsnotat Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra 2016 Innledning Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet for fastsetting av forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk

Detaljer

Rogaland Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016

Rogaland Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016 Rogaland Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av innslaget rømt slaks i vassdragene. Vi presenterer her resultatet av

Detaljer

Oversikt over innskrenkinger i laksefisket i elvene i Aust- Agder

Oversikt over innskrenkinger i laksefisket i elvene i Aust- Agder Notat Dag Matzow Fylkesmannen i Aust-Agder Dato: 11.november 2010 Oversikt over innskrenkinger i laksefisket 2007-2010 i elvene i Aust- Agder Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har gitt beskatningsråd

Detaljer

Gytefiskregistrering i Skjoma i 2008

Gytefiskregistrering i Skjoma i 2008 Gytefiskregistrering i Skjoma i 2008 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 8. til 9. oktober 2008 Sverre Øksenberg med hunnlaks fra stamfiske i oktober. Lamberg Bio-Marin Service Øksenberg

Detaljer

Hordaland Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016

Hordaland Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016 Hordaland Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av innslaget rømt slaks i vassdragene. Vi presenterer her resultatet

Detaljer

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2013

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2013 Notat Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2013 1 Sammendrag Prosjekt Utmark v/ Vidar Bentsen utførte høsten 2013 drivtelling av gytefisk i flere lakseførende elver i Nordland. Prosjekt

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 08/13776 ART-FF-SJ 19.12.2008 Arkivkode: 456.3/1 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring Vi viser

Detaljer

Fisket og bestandsstatus for Numedalslågen 2013

Fisket og bestandsstatus for Numedalslågen 2013 Fisket og bestandsstatus for Numedalslågen 2013 Fangst 2013 Det ble fanget tilsammen 2 550 laks med en samlet vekt på 11 643 kg laks i Lågen i 2013. Av dette ble 51 laks på tilsammen ca 195 kg satt tilbake

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 2011

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 2011 VFI-rapport 9/212 Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 211 Plassering av videosystem i Futelva (rød ring) ca. 13 m fra munningen i sjøen. Anders Lamberg Rita Strand Sverre Øksenberg* * Øksenberg

Detaljer

Takk for nyttig info.

Takk for nyttig info. file://fmvapdf01/pdfdocproc$/ephorte/598649_fix.html Side 1 av 1 18.06.2015 Fra: Espen Halvorsen[maligutt@hotmail.com] Dato: 17.06.2015 12:53:18 Til: Solberg, Birgit Tittel: RE: Høring - regulering av

Detaljer

Gytefiskregistrering i Skjoma i Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 2. til 4. oktober 2006.

Gytefiskregistrering i Skjoma i Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 2. til 4. oktober 2006. Gytefiskregistrering i Skjoma i 2006 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 2. til 4. oktober 2006. Storlaks hann i Jagerlofsvingen i Skjoma i 2006 1 . dato: 10.11.06 Lamberg Bio-Marin Service

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2013

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2013 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2013 Av Ingar Aasestad Desember 2013 Innledning Dette er tredje gangen vi foretar gytegroptelling for NGOFA i Aagaardselva som grunnlag for en vurdering

Detaljer

Forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i elv og sjø i 2011

Forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i elv og sjø i 2011 Sakshandsamar, innvalstelefon Ingrid Torsnes, 5557 2210 Vår dato 01.12.2010 Dykkar dato 17.11.2010 Vår referanse 2010/121488 443.1 Dykkar referanse Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen

Detaljer

DRIFTSPLAN. Kvina Elveeierlag Fellesforvaltningen

DRIFTSPLAN. Kvina Elveeierlag Fellesforvaltningen DRIFTSPLAN Kvina Elveeierlag Fellesforvaltningen Rev: 1 9.5.2015 1 Innhold Driftsplan for Kvina Elveeierlag forvaltningslaget.... 4 Organisering av fellesforvaltningen... 4 Andelshavere... 5 Andeler...

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2011/3326 / DAM 05.10.2011 REGULERING

Detaljer

Sør-Trøndelag Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016

Sør-Trøndelag Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016 Sør-Trøndelag Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av innslaget rømt slaks i vassdragene. Vi presenterer her resultatet

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Troms 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Troms 1 Troms 1 80 Spansdalselva 190.7Z Troms Vurdering: Middels innslag Datagrunnlag: Begrenset Prosent oppdrettslaks 60 40 20 10.2 0 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. Datakvalitet: 2 2 Antall 0 20 40 60 80

Detaljer

Vedlegg 3. Innspill fra Fylkesmennene og lokale lag og foreninger

Vedlegg 3. Innspill fra Fylkesmennene og lokale lag og foreninger Vedlegg 3 Innspill fra Fylkesmennene og lokale lag og foreninger 1 2 Innhold Finnmark... 4 Innspill lokale lag og foreninger... 7 Troms... 15 Nordland... 17 Innspill lokale lag og foreninger... 23 Nord

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Vest-Agder 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Vest-Agder 1 Vest-Agder 1 80 Otra 021.Z Vest Agder Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Moderat Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 1.5 0.0 0.4 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. Antall 0 10 20 30 40 50

Detaljer

Bevaring og reetablering av fiskebestandene i Vefsnaregionen fram til friskmelding (2017)

Bevaring og reetablering av fiskebestandene i Vefsnaregionen fram til friskmelding (2017) Bevaring og reetablering av fiskebestandene i Vefsnaregionen fram til friskmelding (2017) - Laks - Sjøørret - Sjørøye (Leirelvvassdraget/Storvatnvassdraget) - Innlandsørret og innlandsrøye (innsjøene i

Detaljer

MØTEBOK. Leder Medlem Nestleder Medelem

MØTEBOK. Leder Medlem Nestleder Medelem Styre, råd, utvalg m.v. Innlandsfiskenemda Møtested Rådhuset Møtedato: 06.03.2008 Fra kl. 1400 Til kl. 1500 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Odd Erik Rønning Toril Dahl Aud Dolonen Siren Jankila Parti

Detaljer

GJENUTSETTING AV LAKS

GJENUTSETTING AV LAKS GJENUTSETTING AV LAKS Eva B. Thorstad Mange har bidratt, spesielt Torgeir B. Havn Ingebrigt Uglem Robert Lennox DERE! Hvor mye laks gjenutsettes? Er gjenusetting i strid med dyrevernloven? Overlever laksen

Detaljer

12.08.2015 15/1538 2 Deres dato/din beaivi Deres ref./din čuj. 12.06.2015 2014/14364

12.08.2015 15/1538 2 Deres dato/din beaivi Deres ref./din čuj. 12.06.2015 2014/14364 Vår dato/min beaivi Vår ref./min čuj. 12.08.2015 15/1538 2 Deres dato/din beaivi Deres ref./din čuj. 12.06.2015 2014/14364 Miljødirektoratet postboks. 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM HØRINGSSVAR: FORSLAG TIL

Detaljer

P P O R T Rådgivende Biologer AS 1894

P P O R T Rådgivende Biologer AS 1894 A C Analysar av skjelprøvar frå Rogaland i 2013 B D R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1894 Framside: A: Vill 1-sjøvinterlaks, 64 cm, 2,5 kg, smoltalder 3 år, smoltlengd 12,8 cm B: Rømt oppdrettslaks

Detaljer

EN VIKTIG DEL AV REVOLUSJONEN

EN VIKTIG DEL AV REVOLUSJONEN EN VIKTIG DEL AV REVOLUSJONEN INNEN LAKSEFORVALTNING En liten intro Vitenskapsrådet og vårt arbeid Sann fordi den er offentlig? Gytebestandsmål hvorfor & hvordan Gytebestandsmål fra elv til fjord og kyst

Detaljer

Fuglestadelva, Hå kommune

Fuglestadelva, Hå kommune Fuglestadelva, Hå kommune Fuglestadelva drenerer sørlege deler av Høg-Jæren og renn ut i sjøen ved Brusand. Elva er naturleg lakseførande opp til fossen ved Åsane (,8 km). Elva er ei av dei faste overvakingselvane

Detaljer

Gytefisktelling. - et viktig verktøy for forvaltningen

Gytefisktelling. - et viktig verktøy for forvaltningen Gytefisktelling - et viktig verktøy for forvaltningen Generelt om metode Registrering av gytefisk ved drivtelling har blitt utført ifbm. bestandsovervåking siden seint på 1980-tallet. Metoden mer vanlig

Detaljer

Gytefiskteljingar i Strynselva i 2011 og vurdering gytebestandsmål. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1541

Gytefiskteljingar i Strynselva i 2011 og vurdering gytebestandsmål. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1541 Gytefiskteljingar i Strynselva i 2011 og vurdering gytebestandsmål. R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1541 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Gytefiskteljingar i Strynselva i 2011 og vurdering

Detaljer

Kultivering. Tiltak for meir villaks i elva

Kultivering. Tiltak for meir villaks i elva Kultivering Tiltak for meir villaks i elva Status for villaksen Raudlista Grunneigar Sportsfiskar Lakseturisme Alle Alle partar må må ta ta ansvar Myndigheiter Den siste optimist går frå elva Oppdrettsbransjen

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2016

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2016 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2016 av Ingar Aasestad desember 2016 Innledning Dette er femte gangen vi ved dykking foretar gytegroptelling for NGOFA i Aagaardselva. Formålet er

Detaljer

Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2010

Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2010 Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2010 Eva B. Thorstad 1, Peder Fiske 1, Frode Staldvik 2 & Finn Økland 1 1 Norsk instututt for naturforskning (NINA), 2 Kunnskapssenter for Laks

Detaljer

VFI-rapport 9/2009. Gytefiskregistrering i Beiarelva i 2009. Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 23. oktober 2009

VFI-rapport 9/2009. Gytefiskregistrering i Beiarelva i 2009. Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 23. oktober 2009 VFI-rapport 9/2009 Gytefiskregistrering i Beiarelva i 2009 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 23. oktober 2009 Anders Lamberg* Sverre Øksenberg** Rita Strand* Øyvind Kanstad Hanssen***

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Finnmark 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Finnmark 1 Finnmark 1 80 Altaelva 212.Z Finnmark Vurdering: Middels innslag Datagrunnlag: Moderat Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 12.1 6.5 2.6 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. Antall 0 50 100 150 Datakvalitet:

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2011

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2011 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2011 Av Ingar Aasestad, NATURPLAN November 2011 Innledning I NGOFAs driftsplan for Glomma og Aagardselva ble det foreslått å undersøke om gytefisktelling

Detaljer

Aust- og Vest-Agder Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016

Aust- og Vest-Agder Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016 Aust- og Vest-Agder Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av innslaget rømt slaks i vassdragene. Vi presenterer her resultatet

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Analysar av skjellprøvar frå elvar i Hordaland i 999 FORFATTAR : Kurt Urdal OPPDRAGSGJEVAR: Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelinga OPPDRAGET GJEVE: ARBEIDET

Detaljer