Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013"

Transkript

1 Vedlegg 1 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013 Forslag til endringer i gjeldende sbestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og i sjøen

2 1

3 Innhold Finnmark A og B Mahtosvassdraget, Lebesby kommune Z Sørelva, Lebesby kommune Z Langfjordelva (Laggo), Gamvik kommune Z Russelv, Kvalsund kommune Z Suovvajohka (Bergebyelva), Nesseby kommune Z Kongsfjordelva, Berlevåg kommune... 6 Troms Z Signaldalselva, Storfjord kommune... 7 Øvrig fra Troms... 7 Nordland Z Forfjordelva, Andøy kommune Z Urvollvassdraget, Bindal kommune Z Beiarvassdraget, Beiarn kommune Z Varpavassdraget, Hamarøy kommune Z Vestpollvassdraget, Vågan kommune Z Gryttingvassdraget, Hadsel kommune Z Ranavassdraget, Rana kommune Sjøen i Nordland Nord-Trøndelag Z Verdalsvassdraget, Verdal kommune Sør-Trøndelag Z Steinsdalselva, Osen kommune Møre og Romsdal XY1 Drivavassdraget, Oppdal kommune Z Aureelva, Sykkylven kommune z Bådalselva, Averøy kommune Z Oselva, Molde kommune Sjøen i Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Z Lærdalselvi, Lærdal kommune Z Flåmselvi, Aurland kommune Z Jølstra, Førde kommune

4 089.4Z Hjalma, Eid kommune Z Nausta, Naustdal kommune Z Gloppen, Gloppen kommune Hordaland Z Oselva, Os kommune Z Bjoreio (Eidfjordvassdraget) Eidfjord kommune Rogaland Z Vikedalselva, Vindafjord kommune Z Nordelva (Åbøelvaelva), Sauda kommune Vest-Agder Z Lygna, Lyngdal kommune Aust-Agder

5 Finnmark A og B Mahtosvassdraget, Lebesby kommune Fefo organiserer fisket, lokallaget er nylig etablert. FM mener det er viktig å etablere kunnskap om bestanden ved at en åpner elva for fiske. L: Ø: Vi viser til FMs vurdering og støtter i hovedsak denne. På grunnlag av manglende kunnskap om bestanden foreslår vi forsiktig åpning av fiske. Vilkår: organisering og fangstrapportering. DN forslag L: Ø: Z Sørelva, Lebesby kommune Fefo organiserer fisket, lokallaget er nylig etablert. FM mener det er viktig å etablere kunnskap om bestanden ved at en åpner elva for fiske. L: Ø: Vi viser til FMs vurdering og støtter i hovedsak denne. På grunnlag av manglende kunnskap om bestanden foreslår vi forsiktig åpning av fiske. Vilkår: organisering og fangstrapportering. DN forslag L: Ø: Z Langfjordelva (Laggo), Gamvik kommune L: R: Fredningssone: Fra 100 m nedenfor hengebrua til 50 m ovenfor øverste trinn i laksetrappen ved hengebrua, og Røyekulpen mellom Telegrafstua og Direktoratshytta. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Det er fare for at forvaltningsmålet ikke er nådd for denne bestanden og beskatningen bør reduseres moderat for å sikre oppnåelse av gytebestandsmål. Oppnåelsen var imidlertid god i 2010 og 2011 (99 og 100 %). Rådet er basert på strekningen nedstrøms trappa, og for vassdraget som helhet er måloppnåelsen betydelig dårligere. Trappa bør settes i stand, slik at vassdragets samlede produksjonspotensial utnyttes. 4

6 I den forrige revisjonen av forskriftene fikk elvene i Finnmark utvidet fisketid ved innføring av fredningssoner, dette ble ikke gjort i Laggo. Elveeierlaget har selv utvidet fredningssonen i Laggo kraftig i de beste fiskeplassene. FM mener en utvidelse av fisketiden er forsvarlig når det samtidig innføres fredningssoner av betydelig størrelse. L: Ø: Fredningssone fra 10 m nedenfor hengebrua til 50 m ovenfor øverste trinn i laksetrappen ved hengebrua. Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak: Fredningssone Skråberget og fra og med Fullpakka til fjerde trappa (den beste fiskeplassen). Vi viser til FMs vurdering og støtter denne. DN forslag Som FMs forslag. 218.Z Russelv, Kvalsund kommune L: Ø: Fredningssoner: Ravdojohka, og fra 200 meter nedenfor Russelvfossen oppover elva så langt laks forekommer. Forvaltningsmålet er langt fra oppnådd for denne bestanden og beskatningen bør reduseres svært mye for å sikre oppnåelse av gytebestandsmål. Det var sannsynligvis ikke et høstbart overskudd i Registrert mer sjørøye, det er bedre organisering med bedre oppsyn, forbedret fangstrapportering samt registrering av fisk ved drivtelling. Russelvbru går over elva 1,5 km fra sjøen. Den foreslåtte fredningssonen fra sjøen og 370 m oppover til stein på vestsida av elva omfatter det meste av strekningen som det fiskes sjørøye på under/nedenfor brua. Denne fredningssonen vil effektivt beskytte sjørøya. FM mener at fisketiden for sjørøye og fredningssonene ved sjøen ivaretar hensynet til bestanden på en god måte. Forslagene nedenfor er gitt på grunnlag av møte med rettighetshavere. S: Fredningsoner: fra sjøen og 370 m oppover til stein på vestsida av elva. Fra Tverrusselvsbrua til Fossen. Fra Russelv bru til og 250 meter oppover fra 1. august. Vi viser til FMs vurdering og støtter denne. DN forslag Som FMs forslag. 5

7 241.Z Suovvajohka (Bergebyelva), Nesseby kommune DN forslag L: Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden og det er ikke nødvendig med ytterligere tiltak for å redusere beskatningen. Rådet er basert på vurderinger av 2009 og 2011 på grunn av felles fangstrapportering med Vesterelva i Det har tidligere ikke vært fredningssoner, foreningen som driver fisket foreslår nevnte soner. FM mener detter er tilstrekkelig med tanke på å nå forvaltningsmålet for elva. Fredningssoner: fra nederste trinn i andre trappa ved soppfossen og 150 m nedover. Etter 1. august: Bergkulpen fra gjerdet og 100 meter nordover Vi viser til FMs vurdering og støtter denne. Som FMs forslag. 236.Z Kongsfjordelva, Berlevåg kommune DN forslag L: Fredningssoner: Fra merke 120 m nedenfor nedre laksetrapp til merke 150 ovenfor Fossvatn, og Ryggarielva. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Det er fare for at forvaltningsmålet ikke er nådd for denne bestanden og beskatningen bør reduseres moderat for å sikre oppnåelse av gytebestandsmål. Måloppnåelsen var imidlertid god i 2010 (130 %) og 2011 (166 %), etter at ytterligere tiltak (økt og høy gjenutsetting) har redusert beskatningen. I Kongsfjordelva foreslår foreningen å frede hele Gressdammen fra i år. Tidligere har bare en del av Gressdammen vært fredet. Bakgrunnen for at de vil frede hele Gressdammen er at elva her er sterkt preget av kraftproduksjon. Mye laks akkumuleres i overnevnte område og foreningen mener at laksen bør slippe belastningen som følge av fiske. Fra merke 120 m nedenfor nedre laksetrapp til merke 150 m ovenfor Fossvatn, Ryggarielva og Gressdammen. Vi viser til FMs vurdering og støtter denne. Som FMs forslag. 6

8 Troms 204.Z Signaldalselva, Storfjord kommune DN forslag L: Ø: R: Det er ikke tillatt å bruke mark som agn etter I området fra sjøen til Stengfossen ved Stornes, ca. 2 km ovenfor brua over E 6, kan det fiskes etter laks og sjøørret til og med 14. september. Det gjelder særlige regler for desinfeksjon. Vassdraget er ikke per dags dato godt nok organisert. FM mener at det bør foreligge en tilfredstillende organisering for hele vassdraget før det åpnes for fiske, spesielt fordi vassdraget er også infisert med Gyrodactylus salaris. På grunnlag av dette mener FM at det ikke bør åpnes for fiske i dette vassdraget. Vi viser til FMs vurdering og støtter denne. Som FMs forslag. Øvrig fra Troms Det er per dags dato ikke levert fangstrapport for 2012 fra tre vassdrag i Troms som anses å ha bestander av laks, disse er: Årvikelva i Skjervøy kommune, Manndalselva i Kåfjord kommune og Vardnessvassdraget i Tranøy kommune. Unnlatelse av fangstrapportering bør etter FMs syn føre til at det ikke åpnes for fiske. og forslag: I vassdrag eller deler av vassdrag hvor skriftlig oppgave over fangsten ikke innleveres, skal det som hovedregel unnlates å åpne for fiske etter anadrome laksefisk. På grunnlag av manglende rapportering åpnes følgende elver ikke for fiske i 2013: 1) Årvikselva (207.41X1) 2) Manndalselva (206.1Z) 3) Vardnesvassdraget ( Z) 7

9 Nordland Z Forfjordelva, Andøy kommune DN forslag L: Ø: R: Døgnkvote: 1 laks pr. fisker. Sesongkvote 3 laks pr. fisker. Totalkvote for vassdraget: 30 laks. Ikke grunnlag for å vurdere oppnåelse i 2011 fordi elva da ikke var åpnet for fiske. I 2010 var det sannsynligvis ikke et høstbart overskudd. Registreringer av gytefisk ved drivtelling høsten 2012 tyder på at det var betydelig underskudd av gytelaks. I følge FM er beregnet måloppnåelse i %. Det ble ikke gjennomført registreringer av gytefisk i I 2010 ble antall kilo hunnlaks beregnet til 128 kg. FM mener at det er et stort avvik mellom faktisk vanndekt areal og areal som er brukt i beregning av GBM i dette vassdraget. For å oppnå gytebestandsmålet i dette vassdraget, er det trolig nødvendig å redusere beskatningen, enten ved å redusere kvotene eller ved å ikke åpne for fiske. Vi viser til FMs vurdering og mener det ikke er grunnlag for åpning av fiske. Det åpnes ikke for fiske Z Urvollvassdraget, Bindal kommune DN forslag L: Ø: R: Sesongkvote pr. fisker: 3 laks og 5 sjørøye. Det foreligger relativt gode data om både beskatning, oppgang av fisk og gytebestand i vassdraget. GBM for dette vassdraget er 75 kg. I perioden fra har det blitt registrert mellom 22 til 63 individer mens beskatningsraten har blitt beregnet til å variere mellom 14- og 52 % i perioden. I 2012 var observert gytebiomasse kun 27 kg (12 hunnlaks), for samme år var rapportert fangst 59 kg laks (21 smålaks og 5 mellomlaks) (avlivet) hvorav én mellomlaks ble gjenutsatt. For å oppnå gytebestandsmålet i dette vassdraget, er det trolig nødvendig å redusere beskatningen, enten ved å redusere kvotene eller ved å ikke åpne for laksefiske. Vi viser til FMs vurdering og mener det ikke er grunnlag for åpning av fiske. Det åpnes ikke for fiske etter laks. 8

10 161. Z Beiarvassdraget, Beiarn kommune DN forslag L: Ø: Sesongkvote pr. fisker: 3 laks, derav kun 1 holaks større enn 65 cm. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Det er fare for at forvaltningsmålet ikke er nådd for denne bestanden og beskatningen bør reduseres moderat for å sikre oppnåelse av gytebestandsmål. GBM for dette vassdraget er 1704 kg, observert gytebiomasse i 2012 var på 1139 kg. I følge FM gir dette en måloppnåelse på 67 %. Det foreligger relativt gode data om både beskatning og gytebestand av laks i vassdraget. Foreliggende informasjon tyder på at innsiget av laks er betydelig redusert de siste årene. Beskatningen har etter vår vurdering vært for høy i forhold til innsiget de siste årene. Av den grunn foreslo vi innstramminger i fisket i 2011, noe som ble fulgt opp av DN. Vi foreslo samtidig å redusere beskatningen i sjøen ved å innkorte fisketiden med kilenot i Beiarfjorden, slik at denne ikke ble lengre enn resten av regionen. Dette ble ikke fulgt opp av DN. For å oppnå gytebestandsmålet i dette vassdraget, er det trolig nødvendig å redusere beskatningen ytterligere. Etter vår vurdering bør dette gjøres ved å korte inn sesongen med kilenot i Beiarfjorden, evt. ikke åpne for et slikt fiske, og ved å redusere beskatningen av holaks i elva. Vi viser til FMs vurdering av bestandssituasjonen og støtter i hovedsak denne. På grunnlag av foreliggende data om sjølaksefiske i Beiarfjorden som viser en samlet fangst på rundt ett tonn, mener vi at reduksjonen uttak av laks må gjøres i vassdraget. Sesongkvote 3 laks per fisker, hvorav 1 hannlaks over 65 cm, ikke hunnlaks over 65 cm. Dersom en er i tvil om fanget laks er hunnkjønn så skal laksen gjenutsettes. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Det er ikke tillatt å bruke mark som agn Z Varpavassdraget, Hamarøy kommune L: Ø: R: Sesongkvote pr. fisker: 3 laks. Det er ikke tillatt å fiske på elvestrekningene. Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden og det er ikke nødvendig med ytterligere tiltak for å redusere beskatningen. Telling av oppvandrende fisk gir svært god kontroll over bestandssituasjonen. Grunneierlaget ønsker å utvide fiskesesongen til 31. august, slik at sportsfiskesesongen varer fra 1. juni til 31. august. Sportsfiskefangstene av laks og sjøørret i vassdraget er svært lave i forhold til oppgangen av fisk som er dokumentert av ruseprosjektet i Varpa, fangstene i august er minimal. Varpa er et svært viktig fritids/friluftstilbud lokalt og for tilreisende fiskere. Fiske i august vil også kunne ha en preventiv virkning mot ulovlig fiske. Fiskereglene vil bli de samme som tidligere: fredning av alle elvene og kvote på 3 laks pr fisker for sesongen. Det er god fangstrapportering. 9

11 Søknaden gjelder kun forlengelse av fisketid i innsjøene, ikke åpning av fiske i elvene eller økt sesongkvote av laks per fisker. Om søknaden innvilges, vil det likevel være en svært streng av laksefiske. Registreringer de siste årene viser en økende oppgang av laks, og at beskatningen gjennom fiske i vassdraget er liten. Ut i fra FMs helhetsvurdering stiller de seg positive til det lokale forslaget. Vi viser til FMs vurdering og støtter denne. DN forslag Fisketiden for laks, sjøørret og sjørøye utvides til 31.8 Sesongkvote pr. fisker: 3 laks. Det er ikke tillatt å fiske på elvestrekningene Z Vestpollvassdraget, Vågan kommune Ø: R: Det er ikke tillatt å bruke mark som agn. Det er kun tillatt å fiske i Ternvatnet. Av de vassdragene som ikke er åpnet for fiske av laks, er Vestpollvassdraget det vassdraget som etter vår vurdering best oppfyller kriteriene for å få åpnet for laksefiske. Gytefiskregisteringer de siste årene har vist at vassdraget har oppnådd GBM. Resultatene fra 2012 tyder på at det i dette vassdraget kan være et høstbart overskudd og dermed grunnlag for et begrenset fiske. Vi viser til FMs vurdering og støtter denne. DN åpner for forsiktig åpning av fiske etter laks. DN forslag L:

12 179.3Z Gryttingvassdraget, Hadsel kommune DN forslag Ø: R: Sesongkvote pr. fisker: 5 sjørøye. Det er ikke tillatt å bruke mark som agn. Det er kun tillatt å fiske i Gryttingvatnet. Hadsel JFF som forvalter fisket i vassdraget etter driftsplan søker om å få åpnet for fiske av laks i Gryttingvannet. De ønsker å få en årskvote på 1-3 laks per fisker. I dette vassdraget er det kun åpnet for fiske i Gryttingvannet, og det er kun tillatt å fiske ørret og røye. Vassdraget er godt organisert, har et aktivt fiskeoppsyn og det gjennomføres registrering av gytefisk. Det legges ned mye innsats for å få en god lokal forvaltning. Anslått mengde hunnlaks i 2012 ble beregnet til å være omtrent 120 kg. Det er ikke utarbeidet GBM for vassdraget. Vi viser til lokalt forslag og FMs vurdering og foreslår en forsiktig åpning av fiske etter laks i vassdraget. L: i Gryttingvannet. Årskvote 1 laks per fisker Z Ranavassdraget, Rana kommune L: Ø: R: Sesongkvote pr. fisker: 4 laks, derav inntil 2 over 65 cm. Det er ikke tillatt å avlive vill hunnlaks større enn 65 cm. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Denne bestanden tåler sannsynligvis høyere beskatning dersom sjøoverlevelsen blir som i de senere år. Bestanden er under reetablering. Lagene som forvalter laksefisket i Ranaelva har kommet med forslag om at fisketiden for både laks og sjøørret settes til De viser til en god lokal forvaltning, der det meste av laks blir gjenutsatt. På grunnlag av særdeles sen oppgang av laks er det ønskelig fra lokalt hold å fiske laks frem til midten av september. GBM ble oppnådd i 2009 og 2010 og FM mener det er sannsynlig at GBM også ble oppnådd i 2011 og FM har ingen motforestillinger til det lokale forslaget. Vi viser til FMs vurdering og støtter denne. Forvaltningsmålet er nådd med god margin. DN forslag L: Det er ikke tillatt å bruke mark som agn. 11

13 Sjøen i Nordland Vefsnfjorden Gyrovassdragene i denne regionen er nå rotenonbehandlet og elvene er stengt for fiske. Fiskeene skal tilpasses slik at bestandene kan bygge seg opp igjen. Det skal som hovedregel ikke fiskes etter laks i et ferdig behandlet vassdrag før det er friskmeldt, og det skal tas tilstrekkelig hensyn til gjenoppbyggingen ved av fiske i sjøen. DNs forslag: Det åpnes ikke for fiske etter laks i Vefsnfjorden Nord-Trøndelag 127.Z Verdalsvassdraget, Verdal kommune L: Ø: Sesongkvote per fisker: 3 laks, derav inntil 2 større enn 3 kg, og 3 sjøørret. Østnesfossen, Grunnfosshølen og Granfosshølen er fredet. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Det er sannsynlig at forvaltningsmålet ikke er nådd for denne bestanden og beskatningen bør reduseres betydelig for å sikre oppnåelse av gytebestandsmålet. Oppnåelsen var bra i 2010, men svakere igjen i Beskatningen er allerede svært lav. Det er usikkert om det var et høstbart overskudd i Vassdraget har i de siste tre årene hatt sterkt redusert fisketid med strenge sesongkvoter. Gytefiskregistreringer som er foretatt de siste årene viser god utvikling og vassdraget er godt organisert. Ved å redusere på sesongkvoten samt innføre gjenutsettingsplikt på all hunnlaks etter 1. juli så mener FM at det er faglig forsvarlig å øke lengden på fiskesesongen Redusert sesongkvote fra tre til to laks per sesong. Gjenutsettingsplikt av all hunnlaks etter 1.7. Vi viser til FMs vurdering og støtter i hovedsak denne. Vassdraget har svært kort fiskesesong og selv om forvaltningsmålet ikke er nådd for laksebestanden mener vi det er forsvarlig å øke fisketiden. Vi viser i den forbindelse til at vassdraget er svært godt organisert og har også meget god oversikt over fangstuttaket. For å ikke øke beskatningstrykket innføres sesongkvote og gjenutsettingsplikt av all hunnlaks etter 1.juli. I tillegg har vassdraget fra før av fredningssoner. Sesongkvoten er beregnet med basis i gjennomsnittlig fangst av laks de siste tre år. DN forslag L: Totalkvote 300 laks, sesongkvote 2 laks per fisker, all hunnlaks settes ut etter 1. juli. 12

14 Sør-Trøndelag 137.2Z Steinsdalselva, Osen kommune DN forslag L: Ø: Døgnkvote: 2 laks hvorav 1 over 3 kg/65 cm, og 1 sjøørret. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Forvaltningsmålet er langt fra oppnådd for denne bestanden og beskatningen bør reduseres svært mye for å sikre oppnåelse av gytebestandsmål. Måloppnåelsen var bedre i 2010 og 2011, etter innførte tiltak som har redusert beskatningen til et svært lavt nivå. Det bør vurderes å utstyre telleren i Normelandsfossen med video for å skaffe kunnskap om beskatningsrater i vassdraget. Elveeierlaget mener at GBM er oppnådd noe som skyldes bedre fangstrapportering. Fangstrapporteringen har vært svak men har bedret seg de siste årene. Elektronikken i tellerne var ute av drift i noen dager i 2012, tallene er derfor å regne som minimumstelling. Steinsdalselva har tellere i 3 fosser, noe som gjør det enklere å fange opp feiltelling hvis en teller har feilfunksjon. Steinsdalselva har erfaringsmessig sein oppgang, noe som i praksis vil si at fiske over Nordmelandsfossen i all hovedsak foregår i august. Juni er for tidlig og juli er normalt sett for tørr. Etter elveeierlagets vurdering har de en laksestamme som det kan høstes av og søker derfor om å få laksefiske også i august. FM støtter lokal vurdering og mener at det er viktig å gi mulighet til inntjening som forsvarer arbeidsinnsatsen og dugnadsiveren slik at motivasjonen holdes oppe. Etter prioritert rekkefølge: 1) Fisketid for hele vassdraget 2) nedenfor Normelandfossen og ovenfor fossen. Vi viser til FMs vurdering og støtter denne og foreslår alternativ 2 FMs forslag. L: nedenfor Normelandfossen og ovenfor fossen. Møre og Romsdal 109.XY1 Drivavassdraget, Oppdal kommune L: Ø: Døgnkvote: 2 sjøørret. I Driva nedenfor Skoremsbrua er det forbudt å fiske i en sone som strekker seg fra brua og ned til en rett linje trukket fra vestre brukar over elva til et punkt 20 meter nedenfor østre brukar. Det er ikke tillatt å fiske fra brua eller fra den del av berget på østsiden som ligger mellom brua og sonemerket. Vassdraget har G. salaris og vi vurderer ikke oppnåelse av gytebestandsmål eller gir råd om beskatning. 13

15 DN forslag I perioden fra 1995 til 2012 har fangstene av sjøørret variert mellom 211 kg (1996) og kg (2000). Fangstene av sjøørret har siden toppåret 2000 hatt en negativ trend og i de siste tre årene har fangstene variert mellom 742- og 1499 kg. Siden 1977 har det vært gjennomført ungfiskundersøkelser i faste stasjoner i Drivavassdraget. Fra 1978 frem til 2012 har tettheten av eldre ørretunger blitt redusert betydelig, fra i overkant av 70 eldre ørretyngel pr 100 m 2 til underkant av 10 eldre ørretyngel pr 100 m 2. I følge notat fra NINA karakteriseres tettheten av ungfisk av ørret som lav, og NINA aldri har tidligere registrert så lave tettheter av eldre sjøørretunger i vassdraget som i denne perioden. NINA mener det trolig er flere årsaker til at ungfiskbestanden har gått tilbake, og peker mot lav gytebestand som trolig har sammenheng med generelt lav sjøoverlevelse over flere år i vest- og Midt-Norge. På bakgrunn av bestandssituasjonen for sjøørret foreslår vi å innføre døgnkvoter i august. Ø: 1 sjøørret per fisker per døgn Z Aureelva, Sykkylven kommune L: Ø: Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Det er fare for at forvaltningsmålet ikke er nådd for denne bestanden og beskatningen bør reduseres moderat for å sikre oppnåelse av gytebestandsmål. Oppnåelsen var imidlertid god i 2010 og svært god i Det lokale laget viser til at de i de siste 10 årene har fått god og bærekraftig laksebestand. Laget viser også til naturgitte forhold som tilsier at fiskesesongen bør utvides. FM støtter lokalt forslag om økt fiskesesong med forutsetning om midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. FM viser også til at nåværende besktning er bærekraftig. Vi viser til FMs vurdering og støtter denne. Forvaltningsmålet er med stor sannsynlighet oppnådd for denne elva. DN forslag L:

16 110.3z Bådalselva, Averøy kommune L: Ø: Foreningen viser til naturgitte forhold som medfører sen oppvandring av laks. Dette fører til at fangstrapporteringen ikke gir det reelle bilde av bestandssituasjonen. På grunnlag av sen oppvandring av fisk foreslår foreningen å utvide eller forskyve fisket med kvoter. Innføring av depositum vil føre til bedre fangstrapportering. På grunnlag av FMs kunnskap og vurdering støtter de lokalt endringsforslag. Forlenge eller forskyve sesongen kombinert med selvpålagte restriksjoner ved dag- og makskvoter. Vi viser til lokallagets forslag og støtter i hovedsak denne. DN forslag L: Kvote 1 laks per person per dag Z Oselva, Molde kommune L: Ø: Det er fare for at forvaltningsmålet ikke er nådd for denne bestanden og beskatningen bør reduseres moderat for å sikre oppnåelse av gytebestandsmål. Måloppnåelsen var imidlertid svært god både i 2010 og 2011, etter innførte tiltak og større innsig. Fisketiden i 2012 ble avkortet med 14 dager fra 31.7 til Med bakgrunn i positiv utvikling i bestanden er det ønskelig å ha fiskesesong fra På grunnlag av FMs kunnskap om lokale forhold støtter FM lokalt forslag Forvaltningsmålet er nådd med god margin. DN forslag Som FMs forslag. Sjøen i Møre og Romsdal DN åpnet for sjølaksefiske i området innenfor Krifast i I følge fangststatistikken ble det fanget betydelig mengder med laks i dette området i fjor. Etter DNs vurdering er det ikke forsvarlig å beholde gjeldende fisketid i dette området før vi har tilstrekkelig kunnskap om hvilke bestander som inngår i dette fisket. På basis av dette foreslår vi fisketid I løpet av sesongen 2013 vil DN innhente nødvendig kunnskap om hvilke bestander som blir beskattet i overnevnte område. DNs forslag: Fisketid:

17 Sogn og Fjordane 073.Z Lærdalselvi, Lærdal kommune DN forslag L: Ø: Lærdal elveeierlag har etter årsmøte i januar komme med innspill til fisketider for Laget ønsker fisketid for laks fra 13.6 til 20.8 og legger i tillegg opp til visse restriksjoner. Laget vil avgrense uttaket gjennom blant anna kvote, men vil tillate at fisket holder fram etter at kvoten er fanga. Lærdalselva ble behandlet med surt aluminium (AIS) høsten 2012 for å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra vassdraget, og laksestammen er nå inne i en femårig gjenoppbyggingsfase. Ferskvannsbiologen (2012) viser til ei positiv utvikling for laksen i vassdraget og en må helt tilbake til 1980-årene for å finne tilsvarende mengder med laks, imidlertid er man under gytebestandsmålet. Mengden sjøørret viser ikke samme positive utvikling. Antall sjøørret i 2012 viste en nedgang sammenlignet med antallet de to siste årene. Da det var lav dødelighet ved AlS-behandlingen, og det var en relativt god gytebestand i 2012, vurderer FM at det er et grunnlag for en viss beskatning av laks i Lærdalselva. Det må presiseres overfor elveeierlaget at fisket skal avsluttes når kvoten er fanget, og ikke videreføres som et reint fang og slepp -fiske som laget legger opp til. Sjøørret er inne i en dårlig periode for heile fylket, og gytefisktellingene tyder på at dette også gjelder for Lærdalselva. Laget ønsker å åpne for et forsiktig fiske etter sjøørret, og vil utarbeide egne regler for dette fisket på et senere tidspunkt. Fylkesmannen vurderer at fiskereglene fra 2012 kan videreføres, og at laget innenfor denne ramma kan gjennomføre et avgrenset fiske etter sjøørret. L: Vi viser til FMs vurdering og støtter i hovedsak denne. Fangststatistikken for sjøørret viser en betydelig nedgang i fangstene i Lærdalselva og etter vår vurdering er det behov for å gi sjøørreten bedre vern. L: med kvote på 1 laks per fisker per dag. Fisket avsluttes når kvoten er nådd. Ø: Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. 16

18 072.2Z Flåmselvi, Aurland kommune Ikke åpnet for fiske og vi har ikke grunnlag for å vurdere måloppnåelse. De siste årene før vassdraget ble stengt (fra 2009) var måloppnåelsen dårlig, og særlig i 2008 (30 %). I de to første årene det ikke var åpnet for fiske var oppnåelsen henholdsvis god og moderat dårlig (gjennomsnitt 88 %). Ut fra innsiget til andre elver i regionen er det ikke usannsynlig at gytebestandsmålet ble nådd i Innspill fra Flåm elveeierlag: Fisketid for laks og sjøørret: Laget ønsker en forsiktig åpning med fang og slipp for all fisk Elva har ikke vært åpnet for fiske de siste 4 år. Ulike gytefisktellinger viser at bestanden har tatt seg betydelig opp og på bakgrunn av dette foreslår vi en åpning av fiske. L og Ø: Vi viser til FMs vurdering og støtter i hovedsak denne, vi foreslår imidlertid en mer forsiktig åpning av fiske. DN forslag L: med kvote på 1 laks per dag. 084.Z Jølstra, Førde kommune Ø: Det er ikke tillatt å fiske kl Ikke åpnet for fiske, men sannsynligvis et høstbart overskudd i Fisketid for laks og sjøaure: Fredningstid ovenfor Langebrua redusert fra til kl Fredningstid nedanfor Langebrua blir opphevet Uttak av 100 smålaks under 4 kg. Det har trolig vært en høstbart overskudd de siste tre årene. På basis av gytefisktellinger desember 2012 ble det telt 211 ørret og 224 laks i vassdraget. Fangstene av sjøørret har vist til en negativ trend. Døgnfredning oppheves for hele vassdraget. Det bør innføres midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Fylkesmannen foreslår at det blir åpna for fiske etter laks og sjøørret fra 1. juli til 31. august i Jølstra. Videre foreslår vi at døgnfredinga blir opphevet for hele vassdraget. Vi viser til FMs vurdering og støtter i hovedsak denne. Vi foreslår imidlertid en mer forsiktig åpning av fiske etter laks. På grunnlag av den negative trenden for sjøørret foreslår vi en innkorting av fisketiden for denne arten. DN forslag L: Ø: Døgnfredningen oppheves. 17

19 089.4Z Hjalma, Eid kommune L: Ø: Det er fare for at forvaltningsmålet ikke er nådd for denne bestanden og beskatningen bør reduseres moderat for å sikre oppnåelse av gytebestandsmål. Det er viktig for vurderinger at rapporteringen kommer helt i orden. Fisketid: Laget har innført kvote på 2 fisk pr. kort, samt sesongkvote på 10 fisk. Laget har fått på plass et tilfredsstillende system for fangstrapportering. Laget har på eget initiativ gjennomført gytefisktellinger midt i sesongen og i etterkant av sesongen. På grunnlag av mangelfull organisering og rapportering fikk Hjalma i 2012 innskrenket fisketid med 4 uker. Laget har nå tatt selvkritikk for dette og har gjennomført en rekke tiltak som bla. har bedret rapporteringen. Laget har også innført en rekke fiskeregler, fisketellinger og skjellprøvetakning. Fylkesmannen foreslår at fisketida for laks og sjøørret blir utvida med 4 uker. L og Ø: Viser til FMs vurdering og støtter denne. DN forslag Som FMs forslag. 18

20 084.7Z Nausta, Naustdal kommune L: Ø: Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Det er sannsynlig at forvaltningsmålet ikke er nådd for denne bestanden og beskatningen bør reduseres betydelig for å sikre oppnåelse av gytebestandsmålet. Oppnåelsen var imidlertid svært bra i 2011, og beskatningen var svært lav på mellom- og storlaks (henholdsvis 6 og 3 %) på grunn av samlekvotene som fikk stor effekt. Sannsynligheten for oppnåelse er lav sammenlignet med måloppnåelsen, dels fordi usikkerheten i estimatet for gytebestandens størrelse er liten. Fisketid: Samlekvote for laks over 3 kg, samlekvotar pr. døgn i fossene og personlig kvote for fisk under 3 kg, etter råd fra NINA. Etablere fiskeoppsyn. Laget har midtvegsrapportering og forhåndsavtalte tiltak. Fangststatistikken for 2012 samt tall fra fisketelleren tilsier at innsiget er enda bedre i 2012 enn Laget ønsker fiskesesong fra men på grunnlag av beskatningsrådene fra VRL vil FM ikke tilråde dette. Fylkesmannen foreslår at Nausta får utvidet fisketid med 2 uker slik at fisketiden blir den samme som før innkortingen på 2 uker i Fisketid blir da for laks: Vi viser til FMs vurdering og støtter i hovedsak denne. Elveeierlaget har i dag svært god organisering og samarbeider med NINA om utprøving av samlekvoter basert på prognoser. DN forslag L: med samlekvote på 100 mellom- og storlaks, og døgnkvote på 1 smålaks. 087.Z Gloppen, Gloppen kommune L: Ø: Denne bestanden tåler sannsynligvis høyere beskatning dersom sjøoverlevelsen blir som i de senere år. om utvidet fisketid på bakgrunn av god lokal organisering, god rapportering og selvpålagte restriksjoner i form av kvoter og agnbruk. Det har vært mindre innslag av oppdrettsfisk i elva, laget er godt organisert og beskatningsrådet fra VRL tilsier at bestanden trolig tåler høyere beskatning. På grunnlag av dette foreslår FM utvidet fisketid med 2 uker i forkant av sesongen. L: Ø: Vi viser til FMs vurdering og støtter denne når det laks. Fangststatistikken viser en betydelig negativ trend i fangst av sjøørret i Gloppen, i likhet med de fleste vassdrag med sjøørret på Vestlandet og Midt-Norge. DN forslag L: Ø:

21 Hordaland 055.7Z Oselva, Os kommune L: Ø: Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Det er sannsynlig at forvaltningsmålet ikke er nådd for denne bestanden og beskatningen bør reduseres betydelig for å sikre oppnåelse av gytebestandsmålet. Oppnåelsen var imidlertid bedre i 2010 (78 %, et år med mye oppdrettslaks i fangstene) og svært bra i Beskatningen er allerede vurdert til å være svært lav. Mye rømt oppdrettslaks. Rådgivende Biologer AS (RB) har hatt ungfisktellinger i elva siden Ungfiskundersøkelser tyder på stabilt høy rekruttering. Det stilles spørsmål om elvearealet er beregnet riktig. Osvassdraget har midtsesongsevaluering og kvoter. På bakgrunn av rapport fra RB er vårt forslag å utvide fisketida, men at Vitenskapelig råd for lakseforvaltning bør få vurdere dette først. Fangstdata fra elva synes ikke å ha noe klar sammenheng mellom fiske tidlig og sent i sesongen, fisket er avhengig av vannføring. Vi mener det er grunnlag for å forlenge fisketida i denne elva, og ev. avslutte fisket tidligere. Forslag: 15. juni 15. september, ev. å avslutte 31. august. GBM for vassdraget er oppnådd med god margin for de to siste årene. I disse årene har innslaget av rømt oppdrettsfisk vært betydelig mindre enn tidligere år. På bakgrunn av dette foreslår DN en utvidelse av fisketid med 2 uker for laks. DN forslag L:

22 050. Z Bjoreio (Eidfjordvassdraget) Eidfjord kommune Bjoreio: Ikke åpnet for fiske. Eidfjordvatnet og Veig: Tillatt å avlive oppdrettsfisk under sjøørretfisket. Ikke åpnet for fiske og ikke et høstbart overskudd. Det var imidlertid et høstbart overskudd i Bjoreio har vært stengt for alt fiske siden Grunnlaget for å stenge elva for alt fiske var for dårlig organisering, fangstrapportering, oppsyn osv. Gytefisktellinger gjennomført av LFI Uni Miljø viser at det er grunnlag for å fiske på sjøørret i vassdraget. Elveeierlagene har underskrevet en avtale om samarbeid. Eidfjord Jakt og Fiskelag tar på seg ansvaret for å forvalte fisket i elva. Driftsplanen skal være ferdig før fiskesesongen. For å få til en felles forvaltning av hele vassdraget blir fagrådet brukt. FM mener organiseringen nå er god nok til å åpne for fiske etter sjøørret. Åpne for fiske etter sjøørret i Bjoreia fra 1. juli 15. september. Ikke åpnet for fiske fra hølen Øvre Skarsenden og oppstrøms. Vi viser til FMs vurdering og støtter i hovedsak denne. Vassdraget har fått på plass en organisering som FM vurderer som god nok for å åpne for fiske. Inntil det blir dokumentert at organiseringen er tilfredsstillende, foreslår vi imidlertid en kortere fiskesesong enn FMs forslag. DN forslag Ø: Bjoreio Rogaland 038.Z Vikedalselva, Vindafjord kommune L: laks. Ikke åpnet: Mandag onsdag. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Ikke åpnet for fiske i 2010 og 2011, men sannsynligvis et høstbart overskudd om innsiget blir som i de senere år. Laget foreslår å utvide fisket med fire dagers fiske i hver ende. Bakgrunnen for dette er den positive utviklingen i vassdraget. Fisket er også viktig for å opprettholde interessen i vassdraget. FM støtter lokalt forslag. Det har vært positiv utvikling i laksebestanden de siste 3 årene, og GBM ble nådd med god margin i Beskatningsraten i 2012 var på 17 %. L: Døgnkvote på 1 laks. Ikke åpnet: mandag-onsdag. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Vi viser til FMs vurdering og støtter denne. Vi viser spesielt til at forvaltningsmålet for vassdraget er nådd med god margin. DN forslag Som FMs forslag. VRL: Gytefisktellinger (Uni Miljø) viser svært god måloppnåelse i 2011 (393 % om vi antar at 80 % av gytefisken ble observert). 21

23 037.2Z Nordelva (Åbøelvaelva), Sauda kommune Ikke åpnet for fiske For å opprettholde interessen for elva og fisket er det viktig å åpne for et begrenset fiske. SJJF, som disponerer fiskeretten på hele den anadrome strekningen (1 300 m) har utarbeidet utkast til driftsplan som skal ferdigstilles i løpet av FM støtter lokalt forslag. GBM for denne elva er 55 kg. I 2011 og 2012 ble det telt henholdsvis 95 og 130 laks. I følge FMs beregninger er GBM oppnådd med god margin og det er et høstbart overskudd. L: Døgnkvote 1 laks. Ikke åpnet: mandag-onsdag. Vi forutsetter at de andre reglene som er foreslått av SJFF blir fastsatt som lokale regler. Vi viser til Fylkesmannens vurdering og støtter denne. Vi viser spesielt til at forvaltningsmålet for vassdraget er nådd med god margin. DN forslag Som FMs forslag. 22

24 Vest-Agder 024.Z Lygna, Lyngdal kommune DN forslag L: Ø: Døgnkvote: 2 laks under 3 kg eller 1 laks over 3 kg, og 2 sjøørret. Ikke åpnet for fiske mandag tirsdag. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Inkludert Litleåna og Møska. Ellers fiske kun i hovedvassdraget. Det er sannsynlig at forvaltningsmålet ikke er nådd for denne bestanden og beskatningen bør reduseres betydelig for å sikre oppnåelse av gytebestandsmålet. Oppnåelsen var imidlertid svært god i Bestanden er under etablering etter at den gikk tapt på grunn av forsuring, og nådde for første gang gytebestandsmålet i I Lygna er det ønske om å utvide fisketidene slik at de tilsvarer de andre elvene i distriktet, det vil si fra 1. juni 31. august. I tillegg ønsker de å redusere antall dager som ikke er åpnet for fiske fra 2 til 1 dag i uka. Fangstallene i Lygna tyder på en svært god utvikling i laksebestanden i elva, og de to siste årene har vært spesielt bra. På bakgrunn av disse tallene kan det se ut som at laksebestanden er svært livskraftig, og tåler trolig høyere beskatning. Det er stor variasjon i vannføringen i elva, og dette påvirker mulighetene for å fiske og fangsttallene. Vi foreslår å beholde fangstkvotene, men utvide fisketiden som lokalt foreslått. Vi viser til FMs vurdering og støtter i hovedsak denne. Vi mener imidlertid at det fortsatt må vises en viss forsiktighet når det gjelder ene. Selv om gytebestandsmålet med stor sannsynlighet er nådd de to siste årene, er forvaltningsmålet ennå ikke nådd og vi vil derfor ikke åpne for både forlengelse av sesongen og utvidelse av ukentlig fisketid. Fisketid fra 1. juni til 31. august. 23

25 Aust-Agder I Aust-Agder er det i følge FM ikke vesentlige endringer i status eller organisasjonsforhold som tilsier endringer i sbestemmelsene i forskrift nr 438. FM har likevel noen mindre korreksjoner til forskriftstabellen som gjelder mindre sjøørretvassdrag: I tabellen er det åpent for fiske i innsjøer i to slike vassdrag ( Z Glamslandsbekken og Z Kråkvågbekken). Dette bygger på bestemmelsen i fylkesforskriften 2, andre ledd, som ble opphevet i forskrift nr 438. Men dersom disse to vassdragene skal være åpnet, må det samme gjelde for de andre vassdragene på lista der det finnes innsjøer av noe størrelse på anadrom strekning. Dette følger logisk ut fra forutsetningene i den gamle forskriften, og gjelder: Arendal X1 Mørfjærvassdraget Ø: Kun tillatt å fiske i innsjøer Arendal Z Songevassdraget Ø: Kun tillatt å fiske i innsjøer Grimstad 019.2Z Landvikvassdraget Ø: Kun tillatt å fiske i innsjøer Lillesand 020.3Z Holtvannsbekken Ø: Kun tillatt å fiske i innsjøer Lillesand Z Ånavassdraget Ø: Kun tillatt å fiske i innsjøer Risør Z Kvernevatnsbekken Ø: Kun tillatt å fiske i innsjøer I følge FM mener de at dette ikke innebærer vesentlig endring av forskriften, ettersom det følger av intensjonen i fylkesforskriften som gjaldt fram til og forslag: Vi viser til FMs vurdering og støtter denne. Det åpnes for fiske etter sjøørret i innsjøer i de ovenfor nevnte vassdragene i tidsrommet fra

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk fra 2013 revisjon av gjeldende forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og i vassdrag

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk fra 2013 revisjon av gjeldende forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og i vassdrag Regulering av fisket etter anadrome laksefisk fra 2013 revisjon av gjeldende forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og i vassdrag Vi viser til høringsbrev datert 15.2.2013. Direktoratet

Detaljer

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland DATO: 5.10.2011 TILSTEDE: Trond Erik Børresen, møteleder og referent (FMRO), Knut Ståle Eriksen (NJFF Rogaland), Sigve Ravndal (Rogaland grunneigar og sjøfiskarlag),

Detaljer

Aust-Agder og Vest-Agder. Disse fylkene utgjør region Agderkysten.

Aust-Agder og Vest-Agder. Disse fylkene utgjør region Agderkysten. Aust-Agder og Vest-Agder Disse fylkene utgjør region Agderkysten. 18 Elv Aust-Agder og Vest-Agder Aust-Agder Nidelva i Arendal: Fisketid 15.06 15.09. Fylkesmannen mener at måloppnåelsen er bedre enn det

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Kari

Detaljer

Lakseregulering 2012 - innspill fra Fylkesmannen i NT

Lakseregulering 2012 - innspill fra Fylkesmannen i NT Saksbehandler: Anton Rikstad Deres ref.: Vår dato: 30.09.2011 Tlf. direkte: 74 16 80 60 E-post: ar@fmnt.no Vår ref.: 2009/3424 Arkivnr: 443.2 Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 08/13776 ART-FF-SJ 19.12.2008 Arkivkode: 456.3/1 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring Vi viser

Detaljer

Notat. Vurdering av laksesesongen 2013 per begynnelsen av juli 2013. - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Notat. Vurdering av laksesesongen 2013 per begynnelsen av juli 2013. - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger Notat Dato: 12. juli 213 Til: Miljødirektoratet v/stig Johansson Kopi til: Fra: Peder Fiske og Arne J. Jensen, NINA Emne: Foreløpig vurdering av laksefangster i 213 Vurdering av laksesesongen 213 per begynnelsen

Detaljer

FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I VEST-AGDER NOTAT Saksnr: 2009/7766 Dato: 25.11.20 Til: Fra: Edgar Vegge Hvor mye er laksefangstene redusert på grunn av strammere fiskeregler fra 2007 til 20 i Vest-Agder? Vitenskapelig

Detaljer

Fylkesmannens vurdering av høringsuttalelser Innhold

Fylkesmannens vurdering av høringsuttalelser Innhold Fylkesmannens vurdering av høringsuttalelser Innhold Lyngen/Reisafjorden... 2 Reisaelva 208.Z, Reisa elvelag... 2 Astafjorden/Salangen... 3 Tømmerelva 198.42Z, Marknes/Sørkjosen grunneierlag... 3 Åndervassdraget

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nordland 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nordland 1 Nordland 1 80 Urvollvassdraget 144.5Z Nordland Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Begrenset Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 0.0 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. 2 Antall 0 2 4 6 8 Datakvalitet:

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015 FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015 Robin Sommerset 07.12.2015 Forsåvassdragets Elveeierlag Ballangen kommune- Nordland Sesongen 2015 ble en nær middels sesong med oppgang av laks. Kun 6 færre enn i

Detaljer

Spesielle bestemmelser

Spesielle bestemmelser Fylke Fylke/Kommune Vassdrag Fisketider L:laks Ø:sjøørret R:sjørøye Nordland Alstahaug Hertenelva L:15.06 17.08 Nordland Andøy Buksnesvassdraget L:01.06 31.08 Ø:01.06 31.08 Nordland Andøy Forfjordelva

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2014

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2014 VEDLEGG1 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2014 Forslag til endringer i gjeldende reguleringsbestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø Innhold Innhold... 1 1. Fylker...

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder MiljØvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder MiljØvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder MiljØvernavdelingen Saksbehandler: Edgar Vegge og ørnulf Haraldstad Deres ref.: Vår dato: 03.10.2011 Tlf.: 38 17 60 00 Vår ref.: 2011/4004 Arkivkode: 443.0 Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014 FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014 Robin Sommerset 28.11.2014 Forsåvassdragets Elveeierlag Ballangen kommune- Nordland Sesongen 2014 ble en middels sesong med oppgang av laks. Høyeste antall laks siden

Detaljer

Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva

Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva A. Kort beskrivelse av fisket som skal reguleres Fiskeområde: Vikedalselva, Vindafjord kommune Rogaland. Generell

Detaljer

Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011

Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011 Etter adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/16297 ART-FF-EYS 27.12.2010 Arkivkode: 456.3/1 Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011./.

Detaljer

Reguleringer av laksefiske - hvor finnes informasjonen?

Reguleringer av laksefiske - hvor finnes informasjonen? Reguleringer av laksefiske - hvor finnes informasjonen? Nettsidene til Fylkesmannen, nyheter og forvaltning, www.fmno.no se miljøvern Herfra lenke til Miljøstatus, som gir oppdatert kunnskap om hvordan

Detaljer

Forskrift om fiske i vassdrag med laks, sjørøye og sjøørret i Finnmark

Forskrift om fiske i vassdrag med laks, sjørøye og sjøørret i Finnmark FYLKSMANNN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Lovdata sendes som e-post eres ref eres dato Vår ref Vår dato Sak 2009/3742 19.02.2010 Ark 443.0 Saksbehandler/direkte

Detaljer

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen Notat Dato: 30. mai 2013 Til: Kopi til: Fra: Emne: Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen Peder Fiske, Eli Kvingedal og Torbjørn Forseth, NINA Veileder for vurdering av gytebestandsmåloppnåelse

Detaljer

Notat. Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering

Notat. Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering Notat Dato: 30. juni 2015 Til: Fra: Emne: Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering Veileder for midtveis

Detaljer

Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag. Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag. Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Laksefangstar i 2014 17,8 tonn avliva laks i Sogn og Fjordane 4,2 tonn i sjø 13,6 tonn i elv

Detaljer

Lakselv grunneierforening

Lakselv grunneierforening Lakselv grunneierforening Dagsorden Om Lakselv grunneierforening Om Norske Lakseelver Om prosjektet Laksefiske for alle Innspill fra salen, diskusjon Lakselv grunneierforening Lakselv grunneierforening

Detaljer

Innspill til fiskeregler for laksefiske i elv og sjø i Buskerud 2012

Innspill til fiskeregler for laksefiske i elv og sjø i Buskerud 2012 Vår dato: 27.09.2011 Vår referanse: 2011/6238 Arkivnr.: 443.2 Deres referanse: 15.09.2011 Saksbehandler: Erik Garnås Direktoratet for Naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Innvalgstelefon:

Detaljer

Årsmøte i Røssåga Elveierlag

Årsmøte i Røssåga Elveierlag Årsmøte i Røssåga Elveierlag avholdes på Baklandet grendehus torsdag 19 mars kl 20.00 Enkel servering mvh Styret Årsmøte i Røssåga Elveierlag Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg

Detaljer

Laksebestandene i Tanavassdraget Status. Kjell-Magne Johnsen

Laksebestandene i Tanavassdraget Status. Kjell-Magne Johnsen Laksebestandene i Tanavassdraget Status Kjell-Magne Johnsen Tanavassdragets fiskeforvaltning Deanučázádaga guolástanhálddahus Tanavassdraget Nedslagsfelt ca 16 000 km 2 70 % Norge, 30 % Finland 50 elver

Detaljer

Innspill til regulering av fiske etter anadrome laksefisk 2014

Innspill til regulering av fiske etter anadrome laksefisk 2014 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Saksb.: Tore Vatne e-post: fmnotva@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 48 Vår ref: 2013/7542 Deres ref: 13/8851 Vår dato: 02.12.2013 Deres dato: 25.10.2013

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Vår dato: 18.03.2010 Adressater i følge liste Fastsettelse av regler for fiske i lakseelver i Buskerud 2010-2014 Forskrift for fiske etter laks og sjøørret i elv skal revideres

Detaljer

Årsrapport 2014 Elvevakta i Kongsfjordelva

Årsrapport 2014 Elvevakta i Kongsfjordelva Berlevåg Jeger og fiskerforening Årsrapport 2014 Elvevakta i Elvevakt Håvard Vistnes Januar 2015 Generelt om oppsynet 2014 Vaktholdet i 2014 startet 20. Juni og varte til 30. september. Vakta administrerte

Detaljer

Fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag sesongen 2011

Fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag sesongen 2011 Fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag sesongen 2011 I forbindelse med at myndigheten til å regulere fisket etter anadrome laksefisk både i sjø og vassdrag er blitt samlet hos Direktoratet for

Detaljer

Oversikt over innskrenkinger i laksefisket i elvene i Aust- Agder

Oversikt over innskrenkinger i laksefisket i elvene i Aust- Agder Notat Dag Matzow Fylkesmannen i Aust-Agder Dato: 11.november 2010 Oversikt over innskrenkinger i laksefisket 2007-2010 i elvene i Aust- Agder Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har gitt beskatningsråd

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012 KLV-notat nr 2, 2013 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012 Namsos, juni 2013 Karina Moe Foto: Karina Moe Sammendrag I perioden 31.mai til 18.oktober 2012 ble oppgangen

Detaljer

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2012

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2012 Notat Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2012 1 Sammendrag Prosjekt Utmark v/ Vidar Bentsen utførte høsten 2012 drivtelling av gytefisk i flere laskeførende elver i Nordland. Bentsen

Detaljer

FORELØPIG RAPPORT FRA LAKSESESONGEN 2009

FORELØPIG RAPPORT FRA LAKSESESONGEN 2009 FORELØPIG RAPPORT FRA LAKSESESONGEN 2009 Foto: Steve Halsetrønning Trondheim, 10. september 2009 LAKSESESONGEN 2009 - SITUASJONSRAPPORT I SLUTTEN AV AUGUST Direktoratet for naturforvaltning (DN) har innhentet

Detaljer

Forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefiske i sjøen 2010 2014

Forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefiske i sjøen 2010 2014 Notat Forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefiske i sjøen 2010 2014 1. Innledning 1.1 Bakgrunn I følge lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 15 skal høsting og annet

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Møre og Romsdal 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Møre og Romsdal 1 Møre og Romsdal 1 80 Storelva (Søre Vartdal) 095.3Z Møre og Romsdal Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Moderat Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 1.6 0.0 5.1 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet

Detaljer

Sør-Trøndelag Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016

Sør-Trøndelag Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016 Sør-Trøndelag Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av innslaget rømt slaks i vassdragene. Vi presenterer her resultatet

Detaljer

Vedlegg 3. Innspill fra Fylkesmennene og lokale lag og foreninger

Vedlegg 3. Innspill fra Fylkesmennene og lokale lag og foreninger Vedlegg 3 Innspill fra Fylkesmennene og lokale lag og foreninger 1 2 Innhold Finnmark... 4 Innspill lokale lag og foreninger... 7 Troms... 15 Nordland... 17 Innspill lokale lag og foreninger... 23 Nord

Detaljer

Vurdering av fordeler og ulemper ved å la sjøørret og laks ta i bruk Fustavassdraget ovenfor fisketrappa

Vurdering av fordeler og ulemper ved å la sjøørret og laks ta i bruk Fustavassdraget ovenfor fisketrappa Sak: Fisk i Fustavassdraget Til: Styringsgruppe, reetableringsgruppe og FUSAM Fra: Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler: Tore Vatne Tlf:75531548 Dato:19.03.2013 Sak: Arkivkode: Side 1 / 7 Vurdering av

Detaljer

Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk i Finnmark

Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk i Finnmark Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk i Finnmark Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 15. april 2009 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 15, 33, 34, delegeringsvedtak

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Vest-Agder 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Vest-Agder 1 Vest-Agder 1 80 Otra 021.Z Vest Agder Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Moderat Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 1.5 0.0 0.4 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. Antall 0 10 20 30 40 50

Detaljer

SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I. SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT

SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I. SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT Rapport nr 5-2004 SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT Mulig plasering av kilenot ved utløpet av Salvatn (figuren er ikke målestokkriktig) Utarbeidet av Anton Rikstad

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato 03.12.07 Vår referanse 001/07. Arne Jørrestol - Tomas Sandnes Deres dato Deres referanse 07/13154-25

Vår saksbehandler Vår dato 03.12.07 Vår referanse 001/07. Arne Jørrestol - Tomas Sandnes Deres dato Deres referanse 07/13154-25 1 av 7 Til Direktoratet for naturforvaltning, Tungasletta 2, 7004 TRONDHEIM Vår saksbehandler 03.12.07 001/07 Arne Jørrestol - Tomas Sandnes Deres dato Deres referanse 07/13154-25 Reguleringer av fiske

Detaljer

Gytefiskregistrering i Beiarvassdraget i 2012

Gytefiskregistrering i Beiarvassdraget i 2012 SNA-rapport 19/2012 Gytefiskregistrering i Beiarvassdraget i 2012 Resultater fra drivtellinger av laks, sjøørret og sjørøye 3.- og 4. oktober i 2012 Storlaks hann på «patrulje» i gyteområde. (Foto: S.

Detaljer

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Vestfold xx.xx.2011 med hjemmel i lov om forvaltning av

Detaljer

Telling og estimat av restbestand av gytende hunnlaks høsten 2013

Telling og estimat av restbestand av gytende hunnlaks høsten 2013 Telling og estimat av restbestand av gytende hunnlaks høsten 2013 Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen 1 Sammendrag Under årets snorkling og telling av gytelaks i Reisaelva har vi snorklet

Detaljer

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/eyvin Sølsnes

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/eyvin Sølsnes Notat Dato: 10. juni 2009 Til: Kopi til: Fra: Emne: Direktoratet for naturforvaltning v/eyvin Sølsnes Peder Fiske og Torbjørn Forseth, NINA Veileder for vurdering av gytebestandsmåloppnåelse midtveis i

Detaljer

Nord-Trøndelag Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017

Nord-Trøndelag Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017 Nord-Trøndelag Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017 Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av innslaget

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Finnmark 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Finnmark 1 Finnmark 1 80 Altaelva 212.Z Finnmark Vurdering: Middels innslag Datagrunnlag: Moderat Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 12.1 6.5 2.6 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. Antall 0 50 100 150 Datakvalitet:

Detaljer

Vedlegg til Notat om økologisk tilstand - anadrome vassdrag med god datapålitelighet Side 1

Vedlegg til Notat om økologisk tilstand - anadrome vassdrag med god datapålitelighet Side 1 Vedlegg til Notat om økologisk tilstand - anae vassdrag med god datapålitelighet Side 1 VRL, 2014 Vann-Nett Glomma 001.1Z Enningdalselva god laks Nådd Ordinært 0 Svært god 0,00 0,00 Glomma 002.111Z Hjelmungbekken

Detaljer

Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011

Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011 . Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011 Øyvind Kanstad-Hanssen Rapport nr. 2012-07 Antall sider - 6 Tittel - Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015 Av Ingar Aasestad Desember 2015 Innledning Dette er fjerde gangen vi ved dykking foretar gytegroptelling for NGOFA i Aagaardselva som grunnlag

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nord-Trøndelag 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nord-Trøndelag 1 Nord-Trøndelag 1 80 Stjørdalselva 124.Z Nord Trøndelag Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Begrenset Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 0.7 3.5 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. Antall 0

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET Bestand & Beskatning. Forsåvassdragets Elveeierlag SA. Ballangen kommune- Nordland

FORSÅVASSDRAGET Bestand & Beskatning. Forsåvassdragets Elveeierlag SA. Ballangen kommune- Nordland FORSÅVASSDRAGET- 2016 videoovervåking Bestand & Beskatning Robin Sommerset 01.12.2016 Forsåvassdragets Elveeierlag SA Ballangen kommune- Nordland r Sesongen 2016 ble en under middels sesong med oppgang

Detaljer

Overvåking av anadrome fiskebestander i Nasjonale laksevassdrag, Finnmark 2011

Overvåking av anadrome fiskebestander i Nasjonale laksevassdrag, Finnmark 2011 Overvåking av anadrome fiskebestander i Nasjonale laksevassdrag, Finnmark 211 Gytefiskregistreringer i Eibyelva, Repparfjordelva, Stabburselva, Lakselva, Børselva, Langfjordelva, Vestre Jakobselv, Komagelv

Detaljer

Aust- og Vest-Agder Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016

Aust- og Vest-Agder Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016 Aust- og Vest-Agder Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av innslaget rømt slaks i vassdragene. Vi presenterer her resultatet

Detaljer

Fangst-statistikk 2008. Øvre Målselv Elveeierlag

Fangst-statistikk 2008. Øvre Målselv Elveeierlag Fangst-statistikk 2008 Øvre Målselv Elveeierlag Fangst i Øvre Målselv Elveeierlag sitt område Statistikken med diagrammer er utarbeidet av Øvre Målselv Elveeierlag v/ Odd-Helge Utby Målselv, 5. januar

Detaljer

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagboka tilhører: (fiskers navn) iskekortnummer: Informasjon til fiskerne Tanavassdragets iskeforvaltning (T) ønsker alle fiskere velkommen til en

Detaljer

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i sjøen for perioden 2010-2014

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i sjøen for perioden 2010-2014 Notat Fra: Direktoratet for naturforvaltning Til: Miljøverndepartementet Dato: 17. mars 2010 Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i sjøen for perioden 2010-2014 Direktoratet har foreslått og hatt

Detaljer

Fiskesesongen 2013. Kontaktinformasjon

Fiskesesongen 2013. Kontaktinformasjon Fiskesesongen 2013 Kontaktinformasjon Navn E-mailadresse Telefon Thorleif Brandskogsand, leder t.brand@online.no 916 22 715 Tor Hågbo, nestleder torhagbo@frisurf.no 952 42 120 Johan M. Olsborg, sekretær

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2013

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2013 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2013 Av Ingar Aasestad Desember 2013 Innledning Dette er tredje gangen vi foretar gytegroptelling for NGOFA i Aagaardselva som grunnlag for en vurdering

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 2011

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 2011 VFI-rapport 9/212 Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 211 Plassering av videosystem i Futelva (rød ring) ca. 13 m fra munningen i sjøen. Anders Lamberg Rita Strand Sverre Øksenberg* * Øksenberg

Detaljer

REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006

REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006 REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styret i Reisa Elvelag...3 Styrets beretning 2006...4 Fiskeregler...4 Fiske...4 Forvaltning av fiskeressursen...6 Biologisk handlingsplan...6 Handlingsplan

Detaljer

Oppsummering av laksesesongen 2014 i Numedalslågen

Oppsummering av laksesesongen 2014 i Numedalslågen 1894 1899 1904 1909 1914 1919 1924 1929 1934 1939 1944 1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014 Oppsummering av laksesesongen 2014 i Numedalslågen Det ble registrert fanget

Detaljer

Vedlegg A. Samlet forbruk av CFT Legumin i Vefsnaregionen

Vedlegg A. Samlet forbruk av CFT Legumin i Vefsnaregionen Vedlegg A Samlet forbruk av CFT Legumin i Vefsnaregionen Forbruk CFT-Legumin (1 l) Vefsnaregionen 19967 1,1 Vefsnaregionen 21,4 Vefsnaregionen 211 23,2 Vefsnaregionen elver august 212 12,8 Vefsna innsjøer

Detaljer

Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2012

Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2012 Notat Dato: 6. mars 2012 Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2012 Direktoratet for naturforvaltning (DN) har hatt på høring forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2010

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2010 KLV-notat nr. 4 2011 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2010 Namsos, januar 2010 Magdalene Langset og Anders Lamberg Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Metode... 3

Detaljer

Overvåking av innslaget oppdrettslaks i Finnmark 2012 og 2013

Overvåking av innslaget oppdrettslaks i Finnmark 2012 og 2013 Overvåking av innslaget oppdrettslaks i Finnmark 2012 og 2013 Gytefiskregistreringer i Eibyelva, Repparfjordelva, Stabburselva, Lakselva, Børselva, Storelva, Langfjordelva, Vestre Jakobselv, Skallelv,

Detaljer

Reisaelva 208.Z, Reisa elvelag

Reisaelva 208.Z, Reisa elvelag Reisaelva 208.Z, Reisa elvelag 1 Hei Reisa Elvelag kommer med følgende innspill ifm reguleringer I 2016: 1. LAKS Reisa Elvelag har vedtatt å innskrenke sesongen neste år. Denne innkortingen vil bli gjort

Detaljer

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning Sakshandsamar: Martine Bjørnhaug Vår dato Vår referanse Telefon: 57655151 29.11.2010 2010/2186-443.2 E-post: mab@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen

Detaljer

Notat: Kommentarer til forslag til regulering av laksefiske 2012 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Notat: Kommentarer til forslag til regulering av laksefiske 2012 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Notat: Kommentarer til forslag til regulering av laksefiske 2012 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fisketider for vassdrag Fisketid for alle vassdrag framgår av forskriftsdatabasen. Fisketid for vassdrag i

Detaljer

Y3. Saksnrg* Ö' S. Det vises til betingelser for refusjon av bompenger ved fiske i Nordelva.

Y3. Saksnrg* Ö' S. Det vises til betingelser for refusjon av bompenger ved fiske i Nordelva. MOTTATT Ul SEPT 2015 R$SAKOMMUNE 1-E RÃSÉ-.Å K(}.`*f'l.\1U.\'[É U? SEPT 2015 Y3. Saksnrg* Ö' S "øl Kjell H. Kveberg 30.08.2015 Olav Tryggvasons gt 28 7011 Trondheim Rissa Kommune Servicetorget Rådhuset

Detaljer

Kommune (utløp) Fylke

Kommune (utløp) Fylke Rangering av elver etter fangst av laks siste år, rangert etter antall avlivet laks Omfatter elver med fangst over 200 laks avlivet fisk Kilde: Lakseregisteret / Miljødirektoratet Nr Elv År Kommune (utløp)

Detaljer

Aust- og Vest-Agder Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017

Aust- og Vest-Agder Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017 Aust- og Vest-Agder Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017 Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av

Detaljer

SNA-Rapport 12/2016. Anders Lamberg og Vemund Gjertsen

SNA-Rapport 12/2016. Anders Lamberg og Vemund Gjertsen SNA-Rapport 12/2016 Anders Lamberg og Vemund Gjertsen Drivtelling av laks og sjøørret i Homla i 2016 Lamberg, A. og Gjertsen, V. 2016. Drivtelling av laks og sjøørret i Homla i 2016. SNArapport 09/2016.

Detaljer

Årsmelding 2010... Foto: Arild Reiersen

Årsmelding 2010... Foto: Arild Reiersen . Årsmelding 2010.......... Foto: Arild Reiersen Årsmelding for Reisa Elvelag Om styret i Reisa Elvelag Reisadalen og Kildalen grunneierlag forestår valg av representantene fra de private grunneierne.

Detaljer

Fisket og bestandsstatus for Numedalslågen 2013

Fisket og bestandsstatus for Numedalslågen 2013 Fisket og bestandsstatus for Numedalslågen 2013 Fangst 2013 Det ble fanget tilsammen 2 550 laks med en samlet vekt på 11 643 kg laks i Lågen i 2013. Av dette ble 51 laks på tilsammen ca 195 kg satt tilbake

Detaljer

TETTHETSSTATUS OVER FISKEBESTANDENE AV AURE OG LAKS I BØYAELVI, HJALMAELVA, KJØLSDALSELVA, MAURSTADELVA OG RIMSTADELVA

TETTHETSSTATUS OVER FISKEBESTANDENE AV AURE OG LAKS I BØYAELVI, HJALMAELVA, KJØLSDALSELVA, MAURSTADELVA OG RIMSTADELVA TETTHETSSTATUS OVER FISKEBESTANDENE AV AURE OG LAKS I BØYAELVI, HJALMAELVA, KJØLSDALSELVA, MAURSTADELVA OG RIMSTADELVA I SOGN OG FJORDANE HØSTEN 2 IS B ER AS UN LABORATORIUM FOR FERSKVANNSØKOLOGI OG INNLANDSFISKE

Detaljer

Gytefisktelling. - et viktig verktøy for forvaltningen

Gytefisktelling. - et viktig verktøy for forvaltningen Gytefisktelling - et viktig verktøy for forvaltningen Generelt om metode Registrering av gytefisk ved drivtelling har blitt utført ifbm. bestandsovervåking siden seint på 1980-tallet. Metoden mer vanlig

Detaljer

Tar lakselusa knekken på sjøørreten?

Tar lakselusa knekken på sjøørreten? Tar lakselusa knekken på sjøørreten? Anders Lamberg, Rita Strand, Sondre Bjørnbet, Vemund Gjertsen, Magnus Bakken Skandinavisk naturovervåking AS Kunnskap vi trenger for å svare på spørsmålet Lakselus

Detaljer

STATUS FOR VILLAKS PR Kvalitetsnorm og vannforskrift. Torbjørn Forseth

STATUS FOR VILLAKS PR Kvalitetsnorm og vannforskrift. Torbjørn Forseth STATUS FOR VILLAKS PR 2016 Kvalitetsnorm og vannforskrift Torbjørn Forseth Vitenskapelig råd for lakseforvaltning Opprettet i 2009 Gir uavhengige råd til forvaltningen NINA 13 forskere fra 7 institutt/universitet

Detaljer

Elveeierlaget - roller og handlingsrom. Drammen 24.mai 2016

Elveeierlaget - roller og handlingsrom. Drammen 24.mai 2016 Elveeierlaget - roller og handlingsrom Drammen 24.mai 2016 Meny Lakse- og innlandsfiskloven St.prp 32 (2006-2007) Forskrift om pliktig organisering Historikk Regulering av fisket Lakse- og innlandsfiskloven

Detaljer

Rapport 2012-01. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2011

Rapport 2012-01. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2011 Rapport 2012-01 Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2011 Rapport nr. 2012-01 Antall sider - 16 Tittel - Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2011. Forfatter(e) - Øyvind

Detaljer

Infeksjoner i lakseoppdrett. - en del av det sammensatte trusselbildet for villaks?

Infeksjoner i lakseoppdrett. - en del av det sammensatte trusselbildet for villaks? Infeksjoner i lakseoppdrett - en del av det sammensatte trusselbildet for villaks? Vitenskapelig råd for lakseforvaltning Gir uavhengige vitenskapelige råd til forvaltningsmyndighetene NINA UIT 12 personlig

Detaljer

Miljøfondet Resultat fra utfiske av oppdrettslaks i elv for 2011-2013

Miljøfondet Resultat fra utfiske av oppdrettslaks i elv for 2011-2013 Miljøfondet Resultat fra utfiske av oppdrettslaks i elv for 2011-2013 Navn på prosjekt og elv Nordnorge Sperrevassdrag i Nordland- reultat 2011, overvåkning/uttak med felle/ruse 2011 2012 2013 2011 2012

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Arne Jørrestol 01.10.2015 Tlf. 90 18 54 30 Deres dato Deres referanse

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Arne Jørrestol 01.10.2015 Tlf. 90 18 54 30 Deres dato Deres referanse Direktoratet for naturforvaltning postmottak@dirnat.no Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Arne Jørrestol 01.10.2015 Tlf. 90 18 54 30 Deres dato Deres referanse Høringsuttalelse fra Noregs grunneigar-

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA

FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA Gjennomsnittleg årsfangst av sjøaure 1993-2012 var 207 (snittvekt 0,9 kg). Etter eit par år med bra fangstar var det kraftig reduksjon i 2012, då det berre vart fanga

Detaljer

Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2012

Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2012 . Rapport 2013-01 Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms i 2012 Øyvind Kanstad-Hanssen Rapport nr. 2013-01 Antall sider - 12 Tittel - Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Troms

Detaljer

12. Fiskeforskrifter for Skøelva

12. Fiskeforskrifter for Skøelva 12. Fiskeforskrifter for Skøelva Forskriftene er nå revidert ut fra ny 5 årsplan for perioden 2015-2019 og bestandsvurdering med midtsesongsevaluering skal gjøres 1.august. Her skal beskatningen på tildelt

Detaljer

Det er flere grunner til at NGSL er imot en konsesjonsordning og vi har derfor delt opp redegjørelsen nedenfor i tre deler:

Det er flere grunner til at NGSL er imot en konsesjonsordning og vi har derfor delt opp redegjørelsen nedenfor i tre deler: NOTAT Til Fra Noregs Grunneigar- og Sjølaksefiskarlag Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA Dato 23. april 2009 Vedrørende UTKAST TIL BREV TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET VEDR. DN S FORSLAG OM KONSESJONSORDNING

Detaljer

Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland i 2013

Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland i 2013 . Rapport 2013-13 Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland i 2013 Øyvind Kanstad-Hanssen Anders Lamberg Rapport nr. 2013-13 Antall sider - 18 Tittel - Drivtelling av gytefisk i lakseførende

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3 Deres dato Deres ref. Statskog v/lars Frihetsli, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos Bardu

Detaljer

Prosent oppdrettslaks

Prosent oppdrettslaks Dato: 31. mai 2011 Til: Fiskeridirektoratet ved Vidar Baarøy og Terje Magnussen og DN ved Raoul Bierach, Heidi Hansen og Dagfinn Gausen Kopi til: Fra: Peder Fiske, NINA Emne: Rømt laks i prøver fra laksebestandene

Detaljer

12.08.2015 15/1538 2 Deres dato/din beaivi Deres ref./din čuj. 12.06.2015 2014/14364

12.08.2015 15/1538 2 Deres dato/din beaivi Deres ref./din čuj. 12.06.2015 2014/14364 Vår dato/min beaivi Vår ref./min čuj. 12.08.2015 15/1538 2 Deres dato/din beaivi Deres ref./din čuj. 12.06.2015 2014/14364 Miljødirektoratet postboks. 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM HØRINGSSVAR: FORSLAG TIL

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk 2016 Numedalslågen - innspill

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk 2016 Numedalslågen - innspill Fra Numedalslågen forvaltningslag v/ Ingar Aasestad Lågendalsveien 2307 3282 Kvelde E-post: ingaaas@online.no Mobil: 950 68 116 Til Fylkesmannen i Vestfold Fiskeforvalteren Postboks 2065 PT 3103 TØNSBERG

Detaljer

Vassdraget Osen Vestre Hyen

Vassdraget Osen Vestre Hyen Vassdraget Osen Vestre Hyen Forvaltningsrapport 2014 Elveeigarlaget Osen - Vestre Hyen (EOVH) Skrevet av Helge Anonsen for styret i EOVH, juli 2015 Sammendrag Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning har

Detaljer

STATUS FOR VILLAKS OG SJØAURE PÅ VESTLANDET OG I NORGE

STATUS FOR VILLAKS OG SJØAURE PÅ VESTLANDET OG I NORGE STATUS FOR VILLAKS OG SJØAURE PÅ VESTLANDET OG I NORGE Eva Thorstad Torbjørn Forseth (leder) Bjørn Barlaup Sigurd Einum Bengt Finstad Peder Fiske Morten Falkegård Åse Garseth Atle Hindar Tor Atle Mo Eva

Detaljer

Framtidige regulering i fisket Mosjøen Helge Dyrendal

Framtidige regulering i fisket Mosjøen Helge Dyrendal Framtidige regulering i fisket Mosjøen 3.11.2017 Helge Dyrendal «Men uansett hvor en laks fanges, en død laks kan ikke gyte» (Magnus Berg 1986 ) Regulering av fisket etter anadrome laksefisk Lovgrunnlaget

Detaljer

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2014

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2014 Notat Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2014 1 Sammendrag Prosjekt Utmark v/ Vidar Bentsen utførte høsten 2014 drivtelling av gytefisk i 3 lakseførende elver i Nordland. Prosjekt

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2016

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2016 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2016 av Ingar Aasestad desember 2016 Innledning Dette er femte gangen vi ved dykking foretar gytegroptelling for NGOFA i Aagaardselva. Formålet er

Detaljer