Spesielle bestemmelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesielle bestemmelser"

Transkript

1 Fylke Fylke/Kommune Vassdrag Fisketider L:laks Ø:sjøørret R:sjørøye Nordland Alstahaug Hertenelva L: Nordland Andøy Buksnesvassdraget L: Ø: Nordland Andøy Forfjordelva L: Ø: R: Nordland Andøy Storelva (Lovik) L: Ø: R: Nordland Andøy Åseelva L: Nordland Andøy Bleiksvassdraget (Elv fra Storvatnet) L: Nordland Andøy Norddalsvassdraget L: Nordland Andøy Skogvollvassdraget L: Nordland Andøy Grindelva Nordland Andøy Gårdselvvassdraget (Gårdselva) Nordland Andøy Litlelvvassdraget (Lovik) Nordland Andøy Nordelvvassdraget Nordland Andøy Roksdalsvassdraget Nordland Andøy Stokkvassdraget Nordland Andøy Storvatnvassdraget (Skardstein) Nordland Andøy Nordmelavassdraget Ø: Nordland Andøy Steinsvassdraget Ø: Nordland Andøy Nøssvassdraget Nordland Andøy Toftenvassdraget (Toftaelva) Nordland Andøy Stavevassdraget Nordland Ballangen Forsåvassdraget Spesielle bestemmelser Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. I innsjøene er det tillatt å fiske sjøørret og sjørøye også i perioden Sesongkvote: 1 laks pr. fisker. Totalkvote for vassdraget: 20 laks. Sesongkvote: 3 laks pr. fisker. Sesongkvote totalt for elva: 30 laks. Det er ikke tillat å fiske sjøen og opp til 100 m ovenfor Åsebrua, samt ovenfor Mulelvkulpen Sesongkvote pr. fisker: 5 laks. I tillegg er det tillatt å fiske i Storvatnet (Bleiksvatnet) I tillegg er det tillatt å fiske i Norddalsvatnet Det er ikke tillatt å fiske i Skogvollelva ovenfor kulpen som kalles Måneskinnet. I Skogvollvatnet er det tillatt å fiske sjøørret og sjørøye Det er tillatt å fiske etter sjøørret og sjørøye i Langvatnet Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. I tillegg er det tillatt å fiske i Storvatnet Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. I tillegg er det tillatt å fiske i Ånesvatnet og Grunnvatnet og i Bødalsvatnet: Det er ikke tillatt å bruke mark som agn ved fiske nærmere enn 150 meter fra innløps og utløpselvene til innsjøene. Det er kun tillatt å fiske i innsjøene Det er ikke tillatt å bruke mark som agn ved fiske nærmere enn 150 meter fra innløps og utløpselva til Steinsvatnet. Det er kun tillatt å fiske i Steinsvatnet Det er kun tillatt å fiske i Dalsvatnet. Det er ikke tillatt å bruke mark som agn eller å fiske laks. kun tillatt å fiske i innsjøene. kun tillatt å fiske i Stavevatnet (Måvatnet).

2 Nordland Ballangen Laksvatnvassdraget i Langvågpollen Nordland Ballangen Leirpollvassdraget Nordland Ballangen Rånavassdraget Ø: Nordland Beiarn Beiarvassdraget Nordland Bindal Urvollvassdraget L: Ø: R: Nordland Bindal Åbjøravassdraget L: Nordland Bindal Eidevassdraget L: Ø: R: Nordland Bindal Fiskaroselva Nordland Bindal Hornelva Nordland Bindal Terråkelva Nordland Bodø Valneselva L: Nordland Bodø Futelva L:15.06< >17.08 Nordland Bodø Lakselva i Misvær L: Ø: R: Nordland Bodø Hopsvassdraget L: Nordland Bodø Fjærevassdraget Nordland Bodø Strandåvassdraget Nordland Brønnøy Lomselva L: Nordland Brønnøy Brusjøvassdraget Nordland Brønnøy Buåsvågvassdraget Nordland Brønnøy Klausmarkelva ikke tillatt å fiske på elvestrekningene. Sesongkvote pr. fisker: 3 laks, hvorav 1 hannlaks over 65 cm, ikke hunnlaks over 65 cm. Dersom en er i tvil om fanget laks er hunnkjønn, skal laksen gjenutsettes. Det er ikke tillatt å bruke mark som agn unntatt i nedre del av vassdrag et nedenfor Storjord bru i perioden 15.8 til Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Sesongkvote pr. fisker: 2 laks under 65 cm og 5 sjørøye. Laks over 65 cm skal gjenutsettes. Døgnkvote pr. fisker: 3 sjøørret. Sesongkvote pr. fisker: 10 sjøørret. Det er ikke tillatt å bruke mark som agn ved fiske i elvene. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Det er ikke tillatt å fiske villaks større enn 65 cm. I Åbjørvatnet og i Åbjøra ovenfor vannet er det tillatt å fiske sjøørret og sjørøye Det er ikke tillatt å bruke mark som agn. Villaks større enn 65 cm skal settes ut. Futelva er fredet mot fiske mellom Valosen og gangbrua til Støver boligfelt. I Vatnvatnet er det tillatt å fiske hele året. Sesongkvote pr. fisker: 3 laks og 5 sjørøye. I tillegg er det tillatt å fiske sjøørret og sjørøye i innsjøene I Fjæreelva nedenfor nederste bru er det også tillatt å fiske sjøørret I Fjæreelva er det kun tillatt å fiske sjøørret og oppdrettslaks.

3 Nordland Brønnøy Kvervelva Nordland Brønnøy Litlbørjeelva Nordland Brønnøy Movassdraget Nordland Brønnøy Oppsjøvassdraget Nordland Brønnøy Storfjordelva Nordland Brønnøy Tilremvassdraget Nordland Brønnøy Sausvassdraget Nordland Bø Nykvågvassdraget L: Ø: R: Nordland Bø Husvågvassdraget Nordland Bø Jørlandsvassdraget Nordland Bø Oksbølvassdraget Nordland Bø Pollåsvassdraget Nordland Bø Straumevassdraget Nordland Bø Ryggedalsvassdraget Ø: Nordland Dønna Gleinsvassdraget Nordland Dønna Hestadelva Nordland Dønna Olfotvassdraget Nordland Dønna Rølvågvassdraget Nordland Evenes Tårstadvassdraget L: R: Nordland Evenes Bogenvassdraget (Strandvatnet) L: Nordland Evenes Laksåvassdraget Nordland Fauske Sulitjelmavassdraget med Laksåga L: Ø: R: Nordland Flakstad Markvatnvassdraget I tillegg er det tillatt å fiske i Mosvatnet I tillegg er det tillatt å fiske i Tilremvatnet Det er ikke tillatt å bruke mark som agn, unntatt i Ytre Rølivatnet. Det er kun tillatt å fiske i innsjøene. Det er tillatt å fiske i Sausvatnet og i Ytre Rølivatnet hele året. I tillegg er det tillatt å fiske i innsjøene hele året. I tillegg er det tillatt å fiske i Pollåsvatnet I tillegg er det tillatt å fiske i Sjørisen, Langvatnet (vest) og Saltvatnet kun tillatt å fiske i Ryggedalsvatnet og Kråkhaugvatnet. I tillegg er det tillatt å fiske i innsjøene I tillegg er det tillatt å fiske i Nedrolfotvatnet, Øvrolfotvatnet og Hildsetvatnet I tillegg er det tillatt å fiske i Storvatnet Døgnkvote pr. fisker: 1 laks. Sesongkvote pr. fisker: 3 laks og 5 sjørøye. Etter 15.8 er det ikke tillatt å bruke mark som agn. Fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18 er det ikke tillatt å fiske. Gjelder også lakseførende del av vassdraget som ligger i Troms Sesongkvote pr. fisker: 10 sjørøye. kun tillatt å fiske i Osvatnet. Bestemmelsene gjelder ikke Markvatnet.

4 Nordland Flakstad Vareidvassdraget Nordland Gildeskål Sundfjordselva L: Nordland Gildeskål Ravikelva Nordland Gildeskål Skauvollelva Nordland Gildeskål Laksådalsvassdraget Nordland Hadsel Vikvassdraget L: Ø: R: Nordland Hadsel Bitterstadelva Nordland Hadsel Budalsvassdraget Nordland Hadsel Falkfjordvassdraget Nordland Hadsel Fiskebølvassdraget Nordland Hadsel Flatsetvassdraget Nordland Hadsel Fløvatnvassdraget Nordland Hadsel Grunnfjordvassdraget Nordland Hadsel Gullstadelva Nordland Hadsel Kongselvvassdraget Nordland Hadsel Rørhopvassdraget Nordland Hadsel Storelva (Breivik) Nordland Hadsel Gryttingvassdraget L: Nordland Hadsel Kaljordvassdraget Nordland Hamarøy Varpavassdraget L: Ø: Nordland Hamarøy Sagvatnanvassdraget L: Nordland Hamarøy Brennvikvassdraget Nordland Hamarøy Lilandsvassdraget Nordland Hamarøy Steinslandsvassdraget Nordland Hamarøy Straumsvatnvassdraget Det er kun tillatt å fiske i innsjøene. Det er kun tillatt å fiske i Lillevatnet. Sesongkvote per fisker: 5 sjørøye. Det er kun tillatt å fiske i Fløvatnet. I tillegg er det tillatt å fiske i Storvatnet Sesongkvote pr. fisker: 1 laks, 5 sjørøye. Det er ikke tillatt å bruke mark som agn. Det er kun tillatt å fiske i Gryttingvatnet. kun tillatt å fiske i Kaljordvatnet. Det er ikke tillatt å fiske på elvestrekningene. I innsjøene er det tillatt å fiske hele året. I Brennvikvatnet er det tillatt å fiske hele året. I tillegg er det tillatt å fiske i Lilandsvatnet I tillegg er det tillatt å fiske i Steinslandsvatnet og i Fjellvatnet hele året.

5 Nordland Hamarøy Svartvasselva Nordland Hamarøy Åslivassdraget Nordland Hamarøy Sagpollvasssdraget Nordland Hemnes Røssågavassdraget med Leirelva L: Nordland Hemnes Leirvikelva Nordland Hemnes Sannaelva Nordland Leirfjord Austvikvassdraget Nordland Leirfjord Breilandselva Nordland Leirfjord Bøelva med Storelva Nordland Leirfjord Leirelvvassdraget Nordland Leirfjord Bardalselva L: Ø: R: Nordland Lurøy Silavassdraget L: Ø: Nordland Lurøy Brattlandsvassdraget (Kjerringåga) R: L: Nordland Lurøy Konsvikvassdraget Nordland Lurøy Sørfjordelva Nordland Lødingen Gårdsvatnvassdraget (Svartskardet) Nordland Lødingen Saltvatnvassdraget Nordland Lødingen Slottdalsvassdraget Nordland Lødingen Storvatnvassdraget Nordland Lødingen Vestpollelva Nordland Lødingen Vikpollvassdraget Nordland Lødingen Teinvassdraget Nordland Lødingen Sneiselvvassdraget Nordland Meløy Reipåvassdraget L: kun tillatt å fiske i Litlvatnet. Døgnkvote pr. fisker: 1 laks. Sesongkvote pr. fisker: 3 laks. Det er kun tillatt å avlive villaks som er mindre enn 65 cm. Ikke tillatt å bruke mark som agn Fiskeforbud ved oppvandringssperre. Sesongkvote pr. fisker: 3 laks og 5 sjørøye. I tillegg er det tillatt å fiske i Silavatnet Det er ikke tillatt å bruke mark som agn. Det er kun tillatt å fiske i innsjøene. Det er ikke tillatt å bruke mark som agn. Det er ikke tillatt å fiske på elvestrekningene. Sesongkvote pr. fisker: 3 laks og 5 sjørøye. I tillegg er det tillatt å fiske i Markvatnet

6 Nordland Meløy Spildervassdraget L: Nordland Meløy Neverdalsvassdraget Nordland Meløy Selstadvassdraget Nordland Meløy Storåga (Bjerangen) Nordland Meløy Ågvassdraget Nordland Moskenes Tindsvassdraget (Sørvågvassdraget) Nordland Narvik Elvegårdselva (Bjerkvik) L: Nordland Narvik Rombakselva L: Nordland Narvik Prestjordelva Nordland Narvik Skjombotnelva (Kjårdaelva) Nordland Narvik Lakselva (Beisfjord) L: Ø: R: Nordland Narvik Skjoma Ø: R: Nordland Nesna Langsetelva Nordland Rana Ranavassdraget L: Ø: R: Nordland Rana Botnelva/Sjona kraftstasjon Nordland Rana Daloselva Nordland Rana Dalselva Nordland Rana Holmelva Nordland Rana Slettenelva (Busteråga) Nordland Rana Straumelva Nordland Rana Flostrandvassdraget Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. I innsjøene og i Spilderelva (elva nedenfor Spilderdalsvannet) er det tillatt å fiske sjøørret og sjørøye Sesongkvote pr. fisker: 5 laks. kun tillatt å fiske fra sjøen og opp til Skjomdal grendehus. Det er tillatt å avlive laks som ut i fra ytre karakterer opplagt fremstår som oppdrettslaks. Det skal tas og sendes inn skjellprøve Sesongkvote pr. fisker: 4 laks, derav inntil 2 over 65 cm. Det er ikke tillatt å avlive vill hunnlaks større enn 65 cm. Det er ikke tillatt å bruke mark som agn unntatt nedenfor Steinbekken etter 15. august. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Sesongkvote per fisker: 10 sjørøye. Det er ikke tillatt å bruke mark som agn. Det er tillatt å fiske i Flostrandvatnet

7 Nordland Rødøy Gjervalelva L: Ø: R: Nordland Rødøy Kista med Østerdalselva Nordland Rødøy Litlfjordvassdraget Nordland Rødøy Oldervikelva Nordland Rødøy Reppaelva Nordland Rødøy Segeråga Nordland Rødøy Værnes og Osvassdraget Nordland Saltdal Botnvassdraget L: Nordland Saltdal Saksenvikelva Nordland Saltdal Storelva (Setså) Nordland Saltdal Vikelva Nordland Saltdal Saltdalsvassdraget L: Ø: R: Nordland Sortland Holmstadvassdraget L: Nordland Sortland Kjerringnesvassdraget L: Nordland Sortland Eidebuktvassdraget L: Nordland Sortland Blokkenvassdraget Nordland Sortland Bremnesvassdraget Nordland Sortland Fiskfjordvassdraget Nordland Sortland Frøskelandsvassdraget Nordland Sortland Gåsfjordvassdraget Nordland Sortland Harhalsvassdraget Nordland Sortland Melfjordvassdraget Nordland Sortland Reinsnesvassdraget Nordland Sortland Risevassdraget Sesongkvote pr. fisker: 5 laks. Sesongkvote pr. fisker: 10 sjørøye. Sesongkvote pr. fisker: 3 laks og 5 sjørøye. Det er ikke tillatt å avlive vill holaks større enn 65 cm. I hovedelva, Junkerdalselva og Lønselva er det ikke tillatt å bruke mark som agn. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. I tillegg er det tillatt å fiske i Kjerringnesvatnet Sesongkvote pr. fisker: 5 laks og 5 sjørøye. Det er kun tillatt å fiske i Første Fiskfjordvatnet. I tillegg er det tillatt å fiske i innsjøene

8 Nordland Sortland Ytre Straumfjordvassdraget Nordland Sortland Oshaugvassdraget Nordland Sortland Osvollvassdraget Nordland Sortland Roksøyvassdraget Nordland Sortland Selnesvassdraget Nordland Sortland Indre Straumfjordvassdraget Nordland Steigen Hopvassdraget L: Nordland Steigen Lommervassdraget L: Nordland Steigen Bjørndalselva Nordland Steigen Brattfjordvassdraget Nordland Steigen Brennsundelva Nordland Steigen Forsanvassdraget Nordland Steigen Forsdalselva Nordland Steigen Hasselbakkvassdraget Nordland Steigen Laksåvassdraget Nordland Steigen Leirosdalselva Nordland Steigen Lundsvassdraget Nordland Steigen Marhaugelva Nordland Steigen Mellomelva og Åsjordelva Nordland Steigen Mølnpollenvassdraget Nordland Steigen Nonsvassdraget Nordland Steigen Sagelvvassdraget Nordland Steigen Skånlandsvassdraget Nordland Steigen Tverrelva Nordland Sømna Grøttemsvassdraget Det er kun tillatt å fiske i Ytre Gårdsvatnet. kun tillatt å fiske i Oshaugvatnet. I tillegg er det tillatt å fiske i Osvollvatnet Det er ikke tillatt å bruke mark som agn, unntatt i Øvre Roksøyvatnet. Det er ikke tillatt å fiske på elvestrekningene. I tillegg er det tillatt å fiske i Øvre Roksøyvatnet kun tillatt å fiske i Selnesvatnet. Det er ikke tillatt å bruke mark som agn. Det er kun tillatt å fiske i Indre Gårdsvatnet. Sesongkvote pr. fisker: 3 laks og 10 sjørøye. I tillegg er det tillatt å fiske i Hopvatnet og utløpselva I tillegg er det tillatt å fiske i Storvatnet Sesongkvote per fisker: 5 sjørøye. I tillegg er det tillatt å fiske i Holandsvatnet

9 Nordland Sømna Røyrmarksvassdraget Nordland Sømna Sundhopvassdraget Nordland Sørfold Straumenvassdraget L: Nordland Sørfold Kobbelvvassdraget Sesongkvote pr. fisker: 10 sjørøye. Nordland Sørfold Rørstadvassdraget Nordland Sørfold Storelva i Botnfjorden Nordland Sørfold Lakselva (Valjord) L: Sesongkvote pr. fisker: 1 laks. Nordland Sørfold Laksåga (Nordfjorden) Nordland Tjeldsund Vågevassdraget Nordland Tjeldsund Myklebostadvassdraget (Storelva) Nordland Tysfjord Austerdalselva L: Nordland Tysfjord Muskenelva L: Nordland Tysfjord Muskvikelva Nordland Tysfjord Sørfjordvassdraget Nordland Tysfjord Stabburselva og L:15.07< >17.08 Draugelva (Hellemobotn) Ø: ikke tillatt å fiske fra Nerfjordosen og ned til sjøen. Det er tillatt å avlive oppdrettslaks dersom den som har fiskeretten sørger for at det blir innsendt skjellprøver fra all slik laks. Forbudt med markfiske. Det er ikke tillatt å fiske på elvestrekningene. R: Nordland Vefsn Skravlåga Nordland Vefsn Drevjavassdraget Ovenfor stengte fisketrapper er det tillatt å fiske innlandsfisk med stang og håndsnøre hele året. Det er utsettingsplikt for merka sjøørret. Nordland Vefsn Fustavassdraget Ovenfor den stengte fisketrappa i Forsmoforsen forvaltes fisket som et innlandsfiskevassdrag. Nordland Vefsn Vefsnavassdraget Ovenfor stengte fisketrapper er det tillatt å fiske innlandsfisk med stang og håndsnøre hele året. Det er utsettingsplikt for merka sjøørret. Nordland Vestvågøy Storfjordvassdraget Nordland Vestvågøy Torvdalsvassdraget Nordland Vestvågøy Vestresandvassdraget Nordland Vestvågøy Borgevassdraget kun tillatt å fiske i innsjøene.

10 Nordland Vestvågøy Farstadvassdraget L: Ø: R: Nordland Vestvågøy Helosvassdraget med Lyngedalsvassdraget Ø: R: Nordland Vevelstad Almoselva Nordland Vevelstad Brødløselva Nordland Vevelstad Vassengvassdraget Nordland Vågan Delpvassdraget (Hesthusvassdraget) L: Nordland Vågan Hopvassdraget Nordland Vågan Jenndalsvassdraget Nordland Vågan Karlsvatnvassdraget Nordland Vågan Litlvatnvassdraget Nordland Vågan Olderfjordelva Nordland Vågan Store Sortevatnvassdraget Nordland Vågan Storelva i Sydalen Nordland Vågan Storvatnvassdraget Nordland Vågan Svolværvassdraget Nordland Vågan Vaterfjordvassdraget Nordland Vågan Vestpollvassdraget L: Nordland Øksnes Klovassdraget L: Ø: R: Nordland Øksnes Nordsandvassdraget L: Ø: R: Nordland Øksnes Alsvågvassdraget L: Nordland Øksnes Sørdalsvassdraget R: Nordland Øksnes Grunnvatnvassdraget Nordland Øksnes Lifjordvassdraget Sesongkvote pr. fisker: 1 laks. Det er ikke tillatt å bruke mark som agn, unntatt i Holddalsvatnet. Det er kun tillatt å fiske i innsjøene. I Holddalsvatnet er det tillatt å fiske hele året. Det er ikke tillatt å bruke mark som agn, unntatt i Lyngedalsvatnet. Det er kun tillatt å fiske i innsjøene. I tillegg er det tillatt å fiske i Lyngedalsvatnet Det er ikke tillatt å bruke mark som agn. Det er kun tillatt å fiske i Ternvatnet. Det er kun tillatt å fiske i innsjøene. Sesongkvote pr. fisker: 3 laks og 5 sjørøye. I tillegg er det tillatt å fiske etter sjøørret og sjørøye i Alsvågvatnet og i Sørvågvatnet

11 Nordland Øksnes Navarsborrelva Nordland Øksnes Sminesvassdraget Nordland Øksnes Strengelvågvassdraget Nordland Øksnes Trettenelva Nordland Øksnes Urdskardvassdraget Nordland Øksnes Ånnfjordvassdraget

FORSKRIFT OM FISKE I VASSDRAG I NORDLAND HVOR DET GÅR LAKS, SJØØRRET OG SJØRØYE, OG OM FISKE UTENFOR ELVEMUNNINGENE

FORSKRIFT OM FISKE I VASSDRAG I NORDLAND HVOR DET GÅR LAKS, SJØØRRET OG SJØRØYE, OG OM FISKE UTENFOR ELVEMUNNINGENE NORDLAND (2010) FORSKRIFT OM FISKE I VASSDRAG I NORDLAND HVOR DET GÅR LAKS, SJØØRRET OG SJØRØYE, OG OM FISKE UTENFOR ELVEMUNNINGENE Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland 14. april 2010 med hjemmel i lov

Detaljer

FORSKRIFT OM FISKE I VASSDRAG OG MUNNINGSSONER I NORDLAND FYLKE

FORSKRIFT OM FISKE I VASSDRAG OG MUNNINGSSONER I NORDLAND FYLKE FORSKRIFT OM FISKE I VASSDRAG OG MUNNINGSSONER I NORDLAND FYLKE NORDLAND (2008) Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland den 15. februar 2008. Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47

Detaljer

FOR 2010-04-14 nr 593: Forskrift om fiske i vassdrag hvor det går laks, sjøørret og sjørøye, og om fiske utenfor elvemunningene, Nordland

FOR 2010-04-14 nr 593: Forskrift om fiske i vassdrag hvor det går laks, sjøørret og sjørøye, og om fiske utenfor elvemunningene, Nordland FOR 2010-04-14 nr 93: Forskrift om fiske i vassdrag hvor det går laks, sjøørret og sjørøye, og om fiske utenfor elvemunningene, Nordland DATO: KATEGORI: AVD/DIR: FOR-2010-04-14-93 FV (Fiskeri/fangst/havbruk)

Detaljer

Bestemmelser for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag

Bestemmelser for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag Bestemmelser for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag Forskriftstabell 28. mars 2012 Hele landet unntatt Nord-Troms og Finnmark; fylkesvis gjennomgang i alfabetisk rekkefølge Fylke/ Kommune

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nordland 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nordland 1 Nordland 1 80 Urvollvassdraget 144.5Z Nordland Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Begrenset Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 0.0 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. 2 Antall 0 2 4 6 8 Datakvalitet:

Detaljer

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk fra 2013 revisjon av gjeldende forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og i vassdrag

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk fra 2013 revisjon av gjeldende forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og i vassdrag Regulering av fisket etter anadrome laksefisk fra 2013 revisjon av gjeldende forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og i vassdrag Vi viser til høringsbrev datert 15.2.2013. Direktoratet

Detaljer

FORSKRIFT OM FISKE I VASSDRAG I NORDLAND HVOR DET GÅR LAKS, SJØØRRET OG SJØRØYE, OG OM FISKE UTENFOR ELVEMUNNINGENE

FORSKRIFT OM FISKE I VASSDRAG I NORDLAND HVOR DET GÅR LAKS, SJØØRRET OG SJØRØYE, OG OM FISKE UTENFOR ELVEMUNNINGENE NORDLAND (2010) FORSKRIFT OM FISKE I VASSDRAG I NORDLAND HVOR DET GÅR LAKS, SJØØRRET OG SJØRØYE, OG OM FISKE UTENFOR ELVEMUNNINGENE Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland den xx. februar 2010. Forskriften

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Reguleringer av laksefiske - hvor finnes informasjonen?

Reguleringer av laksefiske - hvor finnes informasjonen? Reguleringer av laksefiske - hvor finnes informasjonen? Nettsidene til Fylkesmannen, nyheter og forvaltning, www.fmno.no se miljøvern Herfra lenke til Miljøstatus, som gir oppdatert kunnskap om hvordan

Detaljer

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Komite for næring Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 16 005 540,- til kommunale næringsfond i 2012, fordelt med kr 11 100 000,-

Detaljer

4. Kommune Vassdrag Innsjøer 5. 6.

4. Kommune Vassdrag Innsjøer 5. 6. Forskrift for Nordland fylke om fiske i vassdrag med anadrome laksefisk og fiske utenfor elvemunninger og kraftverksutløp, samt om nedsenking av garn ved fiske i sjøen Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - tall og tolkning Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - finnes det systematiske forskjeller mellom kommunene? Beskrivelse (Kommunehelsa) Frafallet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Attraktivitet i Nordland 21. April 215, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Hvorfor flytter det folk til et sted? Hvorfor flytter det folk til et sted? Arbeidsplasser Andre forhold

Detaljer

Regionale konsekvenser etter ti år med strukturpolitikk i kystfiskeflåten. Av Torbjørn Trondsen

Regionale konsekvenser etter ti år med strukturpolitikk i kystfiskeflåten. Av Torbjørn Trondsen 1 Regionale konsekvenser etter ti år med strukturpolitikk i kystfiskeflåten. Av Torbjørn Trondsen 19.10.2015 Innledning Strukturpolitikken som ble innført i kystfisket etter 2005 åpnet for kjøp og salg

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Kapittel 2 Vannregion Nordland

Kapittel 2 Vannregion Nordland Kapittel 2 Vannregion Nordland Vannregion Nordland strekker seg i all hovedsak fra fylkesgrensen mot Nord-Trøndelag i sør til fylkesgrensen mot Troms i nord, og fra svenskegrensen i øst og til 1 nautisk

Detaljer

Økonomi og karrierevalg. Vårt lokalsamfunn. Innovasjonscamp. SikkSakk Europa Jobbskygging. Elevbedrift SUM SMART

Økonomi og karrierevalg. Vårt lokalsamfunn. Innovasjonscamp. SikkSakk Europa Jobbskygging. Elevbedrift SUM SMART Alstahaug Austbø oppvekstsenter 2 2 Alstahaug Bjarnetjønna skole 0 Alstahaug Sandnes barneskole 62 62 Alstahaug Sandnessjøen ungdomsskole 70 45 117 232 Alstahaug Søvik oppvekstsenter 8 8 Alstahaug Tjøtta

Detaljer

Implementering av utbyggingsprogram Nordland

Implementering av utbyggingsprogram Nordland Implementering av utbyggingsprogram Nordland SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73590260 ts@sintef.no www.sintef.no Foretaksregister:

Detaljer

Sportsfiske i Norge Angling in Norway Angelplätze Norwegen

Sportsfiske i Norge Angling in Norway Angelplätze Norwegen Sportsfiske i Norge Angling in Norway Angelplätze Norwegen Fangststatistikk Elver Norge Laks og Sjøørret / Sjørøye Catch statistics in Norway Salmon Sea-trout (Sea-char) Fangstatistik Norwegen Lachs Meer-forelle

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017

Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017 Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017 Planprosjekt i Nordland v/ole Kristian Furnes I geodataplanperioden skal arbeidet følge disse prioriteringene ved tilgjengeliggjøring av plandata i Norge

Detaljer

Fordeling av strandsoneareal i Nordland

Fordeling av strandsoneareal i Nordland Fordeling av strandsoneareal i Nordland Selv om Nordland har en lang kystlinje, er det bare deler av strandsonen langs sjøen som er tilgjengelig for friluftsliv og ferdsel. Det er imidlertid også disse

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

Aktive kommuner kan tiltrekke seg, og beholde, kompetanse. Dulo Dizdarevic, Regiondirektør IMDi Nord

Aktive kommuner kan tiltrekke seg, og beholde, kompetanse. Dulo Dizdarevic, Regiondirektør IMDi Nord Aktive kommuner kan tiltrekke seg, og beholde, kompetanse Dulo Dizdarevic, Regiondirektør IMDi Nord 1 Disposisjon Demografiutvikling trend Målrettet og langsiktig arbeid med tilflytting hva som må til?

Detaljer

OVERVÅKINGSPROGRAM FOR VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021)

OVERVÅKINGSPROGRAM FOR VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) OVERVÅKINGSPROGRAM FOR VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) www.vannportalen.no/nordland Forord Dette forslaget til overvåkningsprogram for vannforekomster i Nordland er sammenfattet av Fylkesmannen

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

GEODATAPLANEN 2016-2019

GEODATAPLANEN 2016-2019 GEODATAPLANEN 2016-2019 Møte i Nordland digitalt arbeidsutvalg 28.okt 2015 Foto: Tor Erik Bakke Norge digitalt-samarbeidet Et avtalefestet samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene NORDLAND Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen

Detaljer

Regional analyse av Lødingen. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Lødingen. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Lødingen Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013 Vedlegg 1 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013 Forslag til endringer i gjeldende sbestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og i sjøen 1 Innhold Finnmark... 4 228.4 A

Detaljer

Sak 52/11 Kommunale næringsfond - fordeling 2011

Sak 52/11 Kommunale næringsfond - fordeling 2011 Komite for næring Sak 52/11 Kommunale næringsfond - fordeling 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 19 801 840,- til kommunale næringsfond i 2011, fordelt med kr 11 100

Detaljer

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland)

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland) 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 Gjennomsnitt Nesna Øksnes Værøy 55 Hamarøy Leirfjord Moskenes Narvik Herøy (Nordland) 50 Hadsel Røst Beiarn 45 40 Brønnøy Alstahaug Bø (Nordland) Hattfjelldal

Detaljer

Helseatlas for Nord-Norge

Helseatlas for Nord-Norge Helseatlas for Nord-Norge Kartlegging av folkehelse og påvirkningsfaktorer Erik R. Sund, Helse Nord RHF erik.reidar.sund@skde.no Oversikt over presentasjonen a) Kort om helseatlasprosjektet b) Folkehelse

Detaljer

Forskrift om fiske i vassdrag med laks, sjørøye og sjøørret i Finnmark

Forskrift om fiske i vassdrag med laks, sjørøye og sjøørret i Finnmark FYLKSMANNN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Lovdata sendes som e-post eres ref eres dato Vår ref Vår dato Sak 2009/3742 19.02.2010 Ark 443.0 Saksbehandler/direkte

Detaljer

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009 é Fylkesmannen i ~ Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Ingfrid Albrethson, 75 53 16 16 ial~fmno.no Vår dato 08.10.2008 Deres dato Vår referanse 2008/4242 Deres referanse Vår arkivkode 331.2

Detaljer

Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland i 2013

Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland i 2013 . Rapport 2013-13 Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland i 2013 Øyvind Kanstad-Hanssen Anders Lamberg Rapport nr. 2013-13 Antall sider - 18 Tittel - Drivtelling av gytefisk i lakseførende

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Anl enhet Anleggets navn Byggeår rehab år Mål Skoler Klubber Andre lag Offentlig

Anl enhet Anleggets navn Byggeår rehab år Mål Skoler Klubber Andre lag Offentlig Kommune Ombygging/ Anl enhet Anleggets navn Byggeår rehab år Mål Skoler Klubber Andre lag Offentlig 1804 Bodø 1804006601 Bodø svømmehall 1969 25x12,5 21 t pr uke 5,5 t pr uke 7 t pr uke 48,5 t pr uke 1804006801

Detaljer

Vedlegg til Notat om økologisk tilstand - anadrome vassdrag med god datapålitelighet Side 1

Vedlegg til Notat om økologisk tilstand - anadrome vassdrag med god datapålitelighet Side 1 Vedlegg til Notat om økologisk tilstand - anae vassdrag med god datapålitelighet Side 1 VRL, 2014 Vann-Nett Glomma 001.1Z Enningdalselva god laks Nådd Ordinært 0 Svært god 0,00 0,00 Glomma 002.111Z Hjelmungbekken

Detaljer

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2012

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2012 Notat Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2012 1 Sammendrag Prosjekt Utmark v/ Vidar Bentsen utførte høsten 2012 drivtelling av gytefisk i flere laskeførende elver i Nordland. Bentsen

Detaljer

Første fordeling skjønnsmidler 2015

Første fordeling skjønnsmidler 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 0112 Dep 0030 OSLO Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2014/4411 Deres ref: Vår dato: 18.09.2014 Deres dato:

Detaljer

Fiskeregler for Salten. Gjelder fra 01.01.2016

Fiskeregler for Salten. Gjelder fra 01.01.2016 Fiskeregler for Salten Gjelder fra 01.01.2016 Innlandsfiske på statsgrunn i Salten Denne brosjyren vil gi deg de viktigste opplysninger og regler for fiske på statens grunn i kommunene Saltdal, Meløy,

Detaljer

Innspill til regulering av fiske etter anadrome laksefisk 2014

Innspill til regulering av fiske etter anadrome laksefisk 2014 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Saksb.: Tore Vatne e-post: fmnotva@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 48 Vår ref: 2013/7542 Deres ref: 13/8851 Vår dato: 02.12.2013 Deres dato: 25.10.2013

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014 Statistikk fra rapporterte hendelser i Innhold Generelt side Oversikt over hele -sentralens dekningsområde side 6 Alle Håndtert av -sentralen side 6 Antall utrykninger for hele -distriktet side 7 Fordeling

Detaljer

Hvem skal overta gårdene?

Hvem skal overta gårdene? Hvem skal overta gårdene? Dette er de viktigste lysarkene fra en presentasjon holdt i Mosjøen 22. oktober 2015 epost: och@hallesby.no Ole Christen Hallesby tlf 33 32 11 11 Lettere å opprettholde arbeidsplasser

Detaljer

Første tildeling skjønnsmidler 2014

Første tildeling skjønnsmidler 2014 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 25.09.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Begreper og definisjoner... 4 Del 2 Demografiske kjennetegn ved innvandrerbefolkningen i Nordland/Norge... 4 Tabell 2.1 Tabell

Detaljer

Kommunereformen - Nordland

Kommunereformen - Nordland Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereformen - Nordland Seniorrådgiver Stein Ove Pettersen 23. Mai 2017 Kommunereformen Stort lokalt engasjement over hele landet Politisk lederskap lokalt Bred

Detaljer

Høringsinnspill - Forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra 2016

Høringsinnspill - Forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra 2016 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Saksb.: Tore Vatne e-post: fmnotva@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 48 Vår ref: 2014/6657 Deres ref: 2014/14364 Vår dato: 07.10.2015 Deres dato: 11.06.2015

Detaljer

PRESENTASJON KS 23. MARS Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

PRESENTASJON KS 23. MARS Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet PRESENTASJON KS 23. MARS 2017 Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2 BUFDIR / 29. mai 2017 STAVANGER AFTENBLAD 30. JANUAR 2016 IDA - «SVIKT I ALLE LEDD» DET HANDLER OM LEDELSE

Detaljer

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Lofoten Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk i Finnmark

Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk i Finnmark Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk i Finnmark Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 15. april 2009 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 15, 33, 34, delegeringsvedtak

Detaljer

Klimaskogprosjektet. Planting for klima på nye arealer i Nordland

Klimaskogprosjektet. Planting for klima på nye arealer i Nordland Klimaskogprosjektet Planting for klima på nye arealer i Nordland Kommunekonferanse om dialog og samarbeid innen landbruk og reindrift 14/4-2016 Prosjektleder Asgeir Jordbru Bakgrunn Regjeringen vil: Øke

Detaljer

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Vågan Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul.

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fylker og avgrensninger Østfold Vest-Agder (region Østlandet og region Agderkysten) Fisketid

Detaljer

~ft) Fylkesmannen i Nordland

~ft) Fylkesmannen i Nordland ~ft) Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Jan-Günter Myrvang, 08.10.2012 2012/4225 331.2 fmnojmy@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Nordland

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Nordland Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Nordland Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Statsbudsjettet og Nordlandskommunenes økonomi. Trond Hjelmervik Hansen, Bodø

Statsbudsjettet og Nordlandskommunenes økonomi. Trond Hjelmervik Hansen, Bodø Statsbudsjettet og Nordlandskommunenes økonomi Trond Hjelmervik Hansen, Bodø 26.10.16 Hovedpunkter Kommuneøkonomi og demografikostnader Kostnadsnøklene Herunder effekt av gradert basis/strukturkriteriet

Detaljer

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Tar lakselusa knekken på sjøørreten?

Tar lakselusa knekken på sjøørreten? Tar lakselusa knekken på sjøørreten? Anders Lamberg, Rita Strand, Sondre Bjørnbet, Vemund Gjertsen, Magnus Bakken Skandinavisk naturovervåking AS Kunnskap vi trenger for å svare på spørsmålet Lakselus

Detaljer

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2014

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2014 Notat Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2014 1 Sammendrag Prosjekt Utmark v/ Vidar Bentsen utførte høsten 2014 drivtelling av gytefisk i 3 lakseførende elver i Nordland. Prosjekt

Detaljer

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE E] E Dokldi 16002123(16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' 01.012017-31.12.2020-FORSLAG E FRA KOMMUNENE ' ' Vår dato: 06.04.2016 ] g::erse1:leartz::se: 16/43634 M.» E 5 K 0 M M U N E I I _' F: Deres

Detaljer

Miljøtilstand i vassdrag i Nordland

Miljøtilstand i vassdrag i Nordland Miljøtilstand i vassdrag i Nordland Undersøkelser fra årene før 2001 Rapport 3/01 FYLKESMANNEN I NORDLAND MILJØVERNAVDELINGEN Forsidebilde: Tatt mot Luktvann i Herring/Fusta vassdraget i 1988. Fotograf:

Detaljer

Sak 032/12 Gang- og sykkelveger langs gamle fylkesveger i Nordland. Omklassifisering fra kommunal veg til fylkesveg

Sak 032/12 Gang- og sykkelveger langs gamle fylkesveger i Nordland. Omklassifisering fra kommunal veg til fylkesveg Komite for samferdsel Sak 032/12 Gang- og sykkelveger langs gamle fylkesveger i Nordland. Omklassifisering fra kommunal veg til fylkesveg Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Med hjemmel i Veglovens

Detaljer

Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene. Bodø, 1. mars 2016

Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene. Bodø, 1. mars 2016 Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene Bodø, 1. mars 2016 Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kostnadsnøkler for kommunene, herunder ny modell der det skilles

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Gjennomføring av infrastrukturprogrammet

Gjennomføring av infrastrukturprogrammet Gjennomføring av infrastrukturprogrammet «Prioritering av fysiske investeringer og kvalitative vurderinger» Nordland Gjennomføring av 2 Generelt om prosjektet Utbyggingsprogrammet Resultater for Nordland

Detaljer

Lovik Fiske- og Grunneierlag disponerer og forvalter fiskeretten samt forestår salg av fiskekort.

Lovik Fiske- og Grunneierlag disponerer og forvalter fiskeretten samt forestår salg av fiskekort. Lovik Lovik Forvaltning: Lovik Fiske- og Grunneierlag disponerer og forvalter fiskeretten samt forestår salg av fiskekort. Beskrivelse: I tillegg til mulighetene til å fiske etter anadrome fiskeslag kan

Detaljer

Meløy en attraktiv kommune? For næringsliv og bosetting Meløyseminaret 28. april 2015

Meløy en attraktiv kommune? For næringsliv og bosetting Meløyseminaret 28. april 2015 Meløy en attraktiv kommune? For næringsliv og bosetting Meløyseminaret 28. april 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet

Detaljer

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2013

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2013 Notat Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2013 1 Sammendrag Prosjekt Utmark v/ Vidar Bentsen utførte høsten 2013 drivtelling av gytefisk i flere lakseførende elver i Nordland. Prosjekt

Detaljer

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Vestfold xx.xx.2011 med hjemmel i lov om forvaltning av

Detaljer

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Journalpost:15/1474 Saksnummer Utvalg/komite Dato 077/2015 Fylkesrådet 24.03.2015 047/2015 Fylkestinget 20.04.2015 IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Sammendrag Fylkestinget fordeler kr 15

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST Foto: June Eva Wennberg Årmøtet, FDV-avtalen pkt 3 3. ORGANISERING OG ÅRLIG REVISJON Arbeidet koordineres av Statens kartverk (med Statens kartverk menes i FDV-avtalen det lokale

Detaljer

Næringsanalyse HALD. Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse HALD. Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 12/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra AS. Hensikten med rapporten

Detaljer

Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK

Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK Vår dato: 22.02.2017 Vår referanse: 17/15153 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK I forbindelse

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Møre og Romsdal 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Møre og Romsdal 1 Møre og Romsdal 1 80 Storelva (Søre Vartdal) 095.3Z Møre og Romsdal Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Moderat Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 1.6 0.0 5.1 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider Samhandlingskonferanse Sandessjøen 25.04.2013

Detaljer

Høstkonferansen Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør, Oppvekst- og utdanningsavdelinga

Høstkonferansen Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør, Oppvekst- og utdanningsavdelinga Høstkonferansen 2017 Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør, Oppvekst- og utdanningsavdelinga Nytt kapittel 9a i opplæringslova Et trygt og godt læringsmiljø Formålet er: Styrke rettighetene til elever

Detaljer

GEOVEKST/FKB I NORDLAND. Status 20.oktober 2016

GEOVEKST/FKB I NORDLAND. Status 20.oktober 2016 GEOVEKST/FKB I NORDLAND Status 20.oktober 2016 Nordland 2015 FKB-B: 540 km 2 Laser: 815 km 2 - Total kostnad: 7,6 mill (budsjett 7,2 mill) - Grundig kartkontroll utført + enkel kontroll hos oss. - Ny leveranse

Detaljer

Medvirkning i nord-norsk planlegging en utfordring

Medvirkning i nord-norsk planlegging en utfordring Medvirkning i nord-norsk planlegging en utfordring Kjennetegn på mange kommuner Små «alle kjenner alle» Befolkningsnedgang Liten kapasitet Plankompetanse mangler til dels Ønsker å bevare optimismen planlegger

Detaljer

Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur

Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur Presentasjon på Kommuneøkonomikonferansen i Nordland 12.6.2014 Bent Aslak Brandtzæg 1 Historikk

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Vest-Agder 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Vest-Agder 1 Vest-Agder 1 80 Otra 021.Z Vest Agder Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Moderat Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 1.5 0.0 0.4 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. Antall 0 10 20 30 40 50

Detaljer

Nordland fylkeskommunes kulturpris Invitasjon til å komme med forslag til kandidater

Nordland fylkeskommunes kulturpris Invitasjon til å komme med forslag til kandidater Vår dato: 04.09.2017 Vår referanse: 17/54666 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Indre Helgeland regionråd Postboks 564 8601 MO I RANA Nordland fylkeskommunes kulturpris 2017 - Invitasjon

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen

Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen Framskriving er en framskriving (beregning) gjort på bakgrunn av statistiske data for en periode (historiske trender). Framskrivingen forutsetter at

Detaljer

- Vår dato: 10.06.2015 Vår referanse: 15/30188 Dcres dato: \I/ E S M M U N E Deres referanse. Radhuset 1 N N ;< i å

- Vår dato: 10.06.2015 Vår referanse: 15/30188 Dcres dato: \I/ E S M M U N E Deres referanse. Radhuset 1 N N ;< i å - Vår dato: 10.06.2015 Vår referanse: 15/30188 Dcres dato: \I/ E S M M U N E Deres referanse. Org.nr: 964 982 953 Brønnøy Radhuset 1 N N ;< i å 8905 BRØNNØYSUND ~".fi- ta ""I ~ ~' L] J. ls- fiji-h /blsio

Detaljer

Kick-off VUVF - Ungdata. 26. august 2015 Sita Grepp

Kick-off VUVF - Ungdata. 26. august 2015 Sita Grepp Kick-off VUVF - Ungdata 26. august 2015 Sita Grepp Ungdata kunnskap om ungdom lokalt Hva? Hvorfor? Hvem? Spørreskjemaundersøkelser Ungdomstrinnet og videregående Kommune/ fylkeskommune er oppdragsgiver

Detaljer

Hvordan skape attraktivitet i Ranaregionen

Hvordan skape attraktivitet i Ranaregionen Hvordan skape attraktivitet i Ranaregionen Straumen 2. juni 2016 Hva er attraktivitet? Utviklingstrekk og kjennetegn med kommunene Har kommunene vært attraktive? Hva er framtidsutsiktene? Hvordan skape

Detaljer

Årsmelding for IKAN. Evenes. Lødingen. Steigen. Sørfold. Røst Bodø. Gildeskål. Saltdal. Meløy. Lurøy. Vega. Grane. Andøy. Øksnes. Tjeldsund.

Årsmelding for IKAN. Evenes. Lødingen. Steigen. Sørfold. Røst Bodø. Gildeskål. Saltdal. Meløy. Lurøy. Vega. Grane. Andøy. Øksnes. Tjeldsund. Andøy Årsmelding for IKAN Øksnes Vestvågøy Flakstad Moskenes Værøy Bø Vågan Hadsel Steigen Sortland Tjeldsund Evenes Lødingen Ballangen Hamarøy Tysfjord Narvik Røst Bodø Sørfold Fauske Gildeskål Meløy

Detaljer

Årsmelding for IKAN. Evenes. Lødingen. Steigen. Sørfold. Røst Bodø. Gildeskål. Saltdal. Meløy. Lurøy. Vega. Grane. Andøy. Øksnes. Tjeldsund.

Årsmelding for IKAN. Evenes. Lødingen. Steigen. Sørfold. Røst Bodø. Gildeskål. Saltdal. Meløy. Lurøy. Vega. Grane. Andøy. Øksnes. Tjeldsund. Årsmelding for IKAN Øksnes Andøy Vestvågøy Flakstad Moskenes Værøy Bø Vågan Hadsel Steigen Sortland Lødingen Tjeldsund Evenes Ballangen Hamarøy Tysfjord Narvik Røst Bodø Sørfold Fauske Gildeskål Meløy

Detaljer

Sør-Trøndelag Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016

Sør-Trøndelag Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016 Sør-Trøndelag Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av innslaget rømt slaks i vassdragene. Vi presenterer her resultatet

Detaljer

Vedlegg 1. Født 2002 2003 2004 2005 2006 2007. Barnetall registrert ved Helsestasjonen (Ut fra bostedsadresse). Eventuelle 2 5 7 5 3 7 flyktninger:

Vedlegg 1. Født 2002 2003 2004 2005 2006 2007. Barnetall registrert ved Helsestasjonen (Ut fra bostedsadresse). Eventuelle 2 5 7 5 3 7 flyktninger: Vedlegg 1. Barnetall registrert ved Helsestasjonen (Ut fra bostedsadresse). Født 02 03 04 05 06 07 Sulitjelma 4 5 5 7 7 2 Finneid 14 21 13 16 13 22 Hauan ( 1 ) 14 ( 1 ) 13 ( 2 ) 14 (2) 16 15 ( 3) 15 Vestmyra(sentrum)

Detaljer

Miljøfondet Resultat fra utfiske av oppdrettslaks i elv for 2011-2013

Miljøfondet Resultat fra utfiske av oppdrettslaks i elv for 2011-2013 Miljøfondet Resultat fra utfiske av oppdrettslaks i elv for 2011-2013 Navn på prosjekt og elv Nordnorge Sperrevassdrag i Nordland- reultat 2011, overvåkning/uttak med felle/ruse 2011 2012 2013 2011 2012

Detaljer

Årssamlinger TINE Meieriet Nord 2014

Årssamlinger TINE Meieriet Nord 2014 Årssamlinger TINE Meieriet Nord 2014 Årssamlinger område Helgeland. Helgeland Sør Uke Sekretær Mandag 10 03.03.14 Mandag 10 03.03.14 11.00 114 Vega Vega Havhotell, Vega 20.00 111 Sømna Sømna Kro og Gjestegård,

Detaljer

Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte kommuner i forbindelse med kommunereformen

Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte kommuner i forbindelse med kommunereformen Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 14/06269-5 10.06.2015 Ark.: 011.5 Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte r i forbindelse med reformen Den

Detaljer