Notat. Vurdering av laksesesongen 2013 per begynnelsen av juli Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat. Vurdering av laksesesongen 2013 per begynnelsen av juli 2013. - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger"

Transkript

1 Notat Dato: 12. juli 213 Til: Miljødirektoratet v/stig Johansson Kopi til: Fra: Peder Fiske og Arne J. Jensen, NINA Emne: Foreløpig vurdering av laksefangster i 213 Vurdering av laksesesongen 213 per begynnelsen av juli 213. Fangstene av laks i elvene har så langt vært noe lavere i 213 enn i 212. Fangstene er også jevnt over noe lavere enn gjennomsnittet for perioden Det er regionale forskjeller, og de foreløpige dataene tyder på Trondheimsfjorden, spesielt Gaula og Stjørdalselva, samt Reisaelva i Troms skiller seg ut med vesentlig lavere fangster enn «normalt». Det er også svært lite smålaks i Trondheimsfjorden, selv sammenlignet med de lave smålaksinnsigene de siste årene. Dette kan tyde på at enten er smålaksinnsiget til Trondheimsfjorden svært lite, og/eller så er selve innsiget seinere i forhold til et «normalår». Vi har i dette notatet summert opp inntrykkene av lakseinnsiget i 213 så langt basert laksebørser som ligger på nett, på en spørreundersøkelse Norske lakseelver har gjort til sine medlemsvassdrag og fangstene på tre kilenotstasjoner i Midt-Norge. Vi har benyttet summen av avlivet og gjenutsatt fisk i vurderingene. Dette er gjort fordi man dermed trolig har minst påvirkning av endrede fiskeregler som kvoter og gjenutsettingspåbud på de rapporterte fangstene. Vi har sammenlignet fangstene med summen av ukefangstene fram til og med uke 27 i de fire foregående årene. Data fra de fire foregående årene har vi hentet fra Det er grunn til å tro at det er en viss forsinkelse i rapporteringen til laksebørsene, slik at fangstene i de ulike elvene i 213 trolig blir litt høyere enn de tallene vi har lagt til grunn. Vi har imidlertid benyttet laksebørser som i tidligere år har totalfangster som er identisk med, eller ligger tett opptil totalfangstene som blir rapportert i laksestatistikken. Tallene som blir presentert her vil dermed trolig gi et litt mer negativt bilde på fangstene i 213 enn det som kommer til å bli «fasit» når rapporteringen blir endelig. Elvevis vurdering av rapporter fra laksebørser i forhold til fangster i perioden Her presenter vi både vurderinger som er gjort der det finnes tallmateriale som kan sammenlignes med tidligere års fangststatistikk (tabell 1) og vurderinger som er gjort av lokale kontaktpersoner i Norske lakseelver (tabell 2). Det geografiske mønsteret samsvarer i de to tabellene, og samlet tyder de foreløpige vurderingene fra disse vassdragene på at det er et «normalår» på Østlandet, Sørlandet og i Rogaland, litt variabelt på Vestlandet til og med Romsdal og dårlige fangster i Trondheimsfjorden og på nordre Nordmøre. I Nord-Trøndelag ser det litt bedre ut. Vi har ingen informasjon fra Nordland. I Troms ser det svært dårlig ut i Reisa, mens innsiget til Målselv ser bra ut. I Finnmark ser det ut til å være dårligere i Vest-Finnmark enn i Øst-Finnmark, men elvene i Finnmark er i hovedsak «seine», så det er for tidlig å trekke noen endelige konklusjoner om sesongen i Finnmark. Org.nr: NO MVA

2 Side 2 Tabell 1. Fangstene til og med uke 27 (t.o.m. 7. juli 213) vurdert som prosent av fangstene t.o.m. uke 27 i 212 og som prosent av gjennomsnittet i samme periode i Dataene fra 213 er hentet fra rapporter til laksebørser, og er sammenlignet med det som er rapportert i tilvarende uker i laksestatistikken i de fire foregående årene. 213 som prosent av (antall) 213 som prosent av (vekt) Vassdragsnummer Vassdragsnavn Fylke Z Enningdalselva Østfold Z Nidelva Aust Agder Z Tovdalselva Vest Agder Z Otra Vest Agder Z Mandalselva Vest Agder Z Audna Vest Agder Z Lygna Vest Agder Z Kvina Vest Agder Z Dirdalselva Rogaland Z Surna Møre og Romsdal Z Orkla Sør Trøndelag Z Gaula Sør Trøndelag Z Stjørdalselva Nord Trøndelag 4 42* 34 38* 138.Z Årgårdsvassdraget Nord Trøndelag * 15 13* 139.Z Namsen Nord Trøndelag 91 13* 61 66* 28.Z Reisaelva Troms Z Repparfjordelva Finnmark Z Lakselva Finnmark Z Børselv i Porsanger Finnmark Z Langfjordelva (Laggo) Finnmark Z Skallelva Finnmark Z Vestre Jakobselv Finnmark Z Neiden Finnmark *Bare 211 og 212 Tabell 2. Vurderinger gjort av lokale kontaktpersoner i en rundspørring foretatt av Norske lakseelver i de første dagene av juli i vassdrag som ikke er inkludert i tabell 1. Det er variabelt hva som er brukt som grunnlag for vurderingene i denne tabellen. Vassdragsnummer Vassdragsnavn Fylke Omtrenlig prosent av 212 Omtrentlig prosent av siste 1 år anslag Merknader 12.Z Drammenselva Buskerud 5 1 Prosent vurdert av antall laks 1/7 15.Z Numedalslågen Vestfold Z Skienselva Telemark 9 27.Z Bjerkreimselva Rogaland Z Figgjo Rogaland Z Håelva Rogaland Svært dårlig fiskeforhold så langt, ikke gitt vurdering av fangst 33.Z Årdalselva Rogaland 7 8 Tellinger som viser ca 4 laks på elva 24. og 25. juni 38.Z Vikedalselva Rogaland 1 Teller viser mer storlaks enn tidligere, bare fire dager ut i fiskesesongen 41.Z Etneelva Hordaland Z Årøyelva Sogn og Fjordane Z Gaula SF Sogn og Fjordane 9 13 Mye laks på elva 88.1Z Oldenelva Sogn og Fjordane Z Bondalselva Møre og Romsdal 5 75 Kaldt og liten vannføring 98.6Z Korsbrekkelva Møre og Romsdal 6 95 Bra med ensjøvinterlaks 14.Z Eira Møre og Romsdal Z Toåa Møre og Romsdal Z Verdalselva Nord Trøndelag Z Skauga Sør Trøndelag Z Målselva Troms Oppgang i trappa 537 per 7 juli over snittet for siste 1 år 212.Z Altaelva Finnmark Z Kongsfjordelva Finnmark 12 Basert på videotellinger Org.nr: NO MVA

3 Side 3 1.1Z Enningdalselva, Østfold Sesongen så langt har vært litt dårligere enn i 212 og litt lavere enn snittet i perioden (tabell 1, figur 1). Dette er en tidlig elv hvor mer enn 68 % av fangstene er gjort på vektbasis fram til 7. juni. Enningdalselva % 71 % 66 % 54 % % 68 % 77 % 83 % Figur 1. Fangst av laks (antall og vekt) i Enningdalselva fra sesongstart til og med uke 27 i årene For de fire første årene er andelen (%) av total årsfangst gitt over hver søyle (Kilde: ). 19.Z Nidelva, Aust Agder Fangstene er litt lavere enn tre av de fire siste årene på vektbasis (tabell 1, figur 2). Dette er ei elv hvor mindre enn 19 % av fangstene har blitt gjort fram til 7. juli i de foregående årene, i tillegg er fangstene basert på et fåtall fisk, så det er vanskelig å gjøre noen vurdering her. Nidelva i Aust-Agder % 1 % 13 % % 16 % 16 % 19 % Figur 2. Fangst av laks (antall og vekt) i Nidelva i Arendal, Aust Agder fra sesongstart til og med uke 27 i årene For de fire første årene er andelen (%) av total årsfangst gitt over hver søyle (Kilde: ) 2.Z Tovdalselva Fangstene er på linje med de siste to årene (tabell 1, figur 3). Dette er ei elv hvor fra 4-41 % av fangstene på vektbasis har blitt gjort fram til 7. juli i de foregående årene. I tillegg er det ei elv som trolig ikke har vært fullrekruttert før i de siste årene (Anon. 213). Vurderingene er derfor vanskelige, men det ligger an til en sesong som er på linje med de to foregående. Org.nr: NO MVA

4 Side 4 Tovdalselva % % % 5 5 % 4 % 2 6 % 4 % Figur 3. Fangst av laks (antall og vekt) i Tovdalselva fra sesongstart til og med uke 27 i årene For de fire første årene er andelen (%) av total årsfangst gitt over hver søyle (Kilde: ). 21.Z Otra, Vest-Agder Fangstene er lavere enn de siste to årene, men på linje med 29 og 21 (tabell 1, figur 4). Dette er ei elv hvor fra % av fangstene har blitt gjort fram til 7. juli. Det er derfor vanskelig å vurdere hvordan 213 sesongen ligger an før noe lenger tid av sesongen er gått. Otra % 8 % 25 % 23 % % 29 % 35 % Figur 4. Fangst av laks (antall og vekt) i Otra fra sesongstart til og med uke 27 i årene For de fire første årene er andelen (%) av total årsfangst gitt over hver søyle (Kilde: ). 22.Z Mandalselva, Vest-Agder Fangstene er vesentlig lavere enn i 211 og 212, men på linje med fangstene i 29 og 21 (tabell 1, figur 5). Dette er ei «sein» elv hvor mindre enn en tredjedel av fangstene er gjort fram til 7. juli. Mandalselva % 12 % 23 % 24 % % 14 % Figur 5. Fangst av laks (antall og vekt) i Mandalselva fra sesongstart til og med uke 27 i årene For de fire første årene er andelen (%) av total årsfangst gitt over hver søyle (Kilde: ). 27 % 3 % Org.nr: NO MVA

5 Side 5 23.Z Audna, Vest-Agder Fangstene er på linje med de siste to årene (tabell 1, figur 6). Dette er ei elv hvor fra 7-33 % av fangstene på vektbasis har blitt gjort fram til 7. juli i de foregående årene. I tillegg er det ei elv som trolig ikke har vært fullrekruttert før i de siste årene (Anon. 213). Vurderingene er derfor vanskelige, men det ligger an til en sesong som er på linje med de to foregående. Audna % 4 % 16 % 26 % % 7 % 19 % 33 % Figur 6. Fangst av laks (antall og vekt) i Audna fra sesongstart til og med uke 27 i årene For de fire første årene er andelen (%) av total årsfangst gitt over hver søyle (Kilde: ). 24.Z Lygna, Vest-Agder Fangstene er litt lavere enn forgående to årene og høyere enn 29 og 21 (tabell 1, figur 7). Dette er ei elv hvor fra -33 % av fangstene på vektbasis har blitt gjort fram til 7. juli i de foregående årene. I tillegg er det ei elv som trolig ikke har vært fullrekruttert før i de siste årene (Anon. 213). Vurderingene er derfor vanskelige, men det ligger an til fangster som kan bli litt lavere enn i de to foregående årene. Lygna % 26 % 1 28 % 33 % % % % % Figur 7. Fangst av laks (antall og vekt) i Audna fra sesongstart til og med uke 27 i årene For de fire første årene er andelen (%) av total årsfangst gitt over hver søyle (Kilde: ). 25.Z Kvina, Vest-Agder Fangstene er på linje med de siste to årene (tabell 1, figur 8). Dette er ei elv hvor fra 5-36 % av fangstene på vektbasis har blitt gjort fram til 7. juli i de foregående årene. I tillegg er det ei elv som trolig ikke har vært fullrekruttert før i de siste årene (Anon. 213). Vurderingene er derfor vanskelige, men det ligger an til en sesong som er på linje med de to foregående. Org.nr: NO MVA

6 Side 6 Kvina % 36 % % 3 % 3 % 31 % % 5 % Figur 8. Fangst av laks (antall og vekt) i Kvina fra sesongstart til og med uke 27 i årene For de fire første årene er andelen (%) av total årsfangst gitt over hver søyle (Kilde: ). 3.2Z Dirdalselva, Rogaland Fangstene fram til 7. juli er litt lavere enn de foregående to årene og vesentlig høyere enn i 29 og 21 (tabell 1, figur 9). Dette er ei elv hvor fangstene fram til 7. juli har variert mellom 7-4 % av totalfangstene på vektbasis. Det er derfor vanskelig å vurdere, men fangstene ser ut til å kunne bli på samme nivå som de seinere år. Dirdalselva % % 4 % 25 % 34 % % 7 % 2 % Figur 9. Fangst av laks (antall og vekt) i Dirdalselva fra sesongstart til og med uke 27 i årene For de fire første årene er andelen (%) av total årsfangst gitt over hver søyle (Kilde: ). 112.Z Surna, Møre og Romsdal Fangstene er vesentlig lavere enn både i 212 og gjennomsnittet for perioden (tabell 1, figur 1). Dette er ei elv hvor 36-5 % av fangstene har vært tatt fram til 7. juli, så med mindre det er et spesielt seint innsig vil fangstene trolig bli lave i Surna i 213. Surna % 31 % 32 % 4 % % 5 % 36 % 46 % Figur 1. Fangst av laks (antall og vekt) i Surna fra sesongstart til og med uke 27 i årene For de fire første årene er andelen (%) av total årsfangst gitt over hver søyle (Kilde: ). Org.nr: NO MVA

7 Side Z Orkla, Sør-Trøndelag Fangstene er vesentlig lavere enn til samme tidspunkt i de foregående fire årene (tabell 1, figur 11). Dette er ei elv hvor % av fangstene på vektbasis har blitt tatt fram til 7. juli i de senere årene, så med mindre lakseinnsiget er svært seint i 213 vil totalfangstene i 213 bli lave. Orkla % 4 % 43 % 53 % % 53 % 49 % 62 % Figur 11. Fangst av laks (antall og vekt) i Orkla fra sesongstart til og med uke 27 i årene For de fire første årene er andelen (%) av total årsfangst gitt over hver søyle (Kilde: ). 122.Z Gaula, Sør-Trøndelag Fangstene er vesentlig lavere enn til samme tidspunkt i de foregående fire årene (tabell 1, figur 12). Dette er ei elv hvor % av fangstene på vektbasis har blitt tatt fram til 7. juli i de senere årene, så med mindre lakseinnsiget er svært seint i 213 vil totalfangstene i 213 bli svært lave. Gaula 4 46 % % 58 % 68 % % 6 % 74 % Figur 12. Fangst av laks (antall og vekt) i Gaula fra sesongstart til og med uke 27 i årene For de fire første årene er andelen (%) av total årsfangst gitt over hver søyle (Kilde: ). 72 % 124.Z Stjørdalselva, Nord-Trøndelag Fangstene er vesentlig lavere enn til samme tidspunkt i de foregående to årene (tabell 1, Figur 13). Dette er ei elv hvor 55-63% av fangstene på vektbasis har blitt tatt fram til 7. juli i de siste to årene, så med mindre lakseinnsiget er svært seint i 213 vil totalfangstene i 213 bli svært lave. Org.nr: NO MVA

8 Side 8 Stjørdalselva % 55 % % 63 % Figur 13. Fangst av laks (antall og vekt) i Stjørdalselva fra sesongstart til og med uke 27 i årene For de fire første årene er andelen (%) av total årsfangst gitt over hver søyle (Kilde: ). Bare 211 og 212 er vist av tidligere år fordi det ikke finnes fangster fordelt på ukesbasis i laksestatistikken før Z Årgårdsvassdraget, Nord-Trøndelag Fangstene er høyere enn de siste to årene (tabell 1, figur 14). I denne elva har litt over halvparten av fangstene på vektbasis blitt gjort fram til 7. juli i de to siste årene. Det ligger derfor an til å bli en litt bedre fangst enn de to siste årene i dette vassdraget. Årgårdsvassdraget % 54 % % 57 % Figur 14. Fangst av laks (antall og vekt) i Årgårdsvassdraget fra sesongstart til og med uke 27 i årene For de fire første årene er andelen (%) av total årsfangst gitt over hver søyle (Kilde: ). Bare 211 og 212 er vist av tidligere år fordi det ikke finnes fangster fordelt på ukesbasis i laksestatistikken før Z Namsen, Nord-Trøndelag Fangstene er noe lavere enn til samme tid de to forgående år på vektbasis (tabell 1, Figur 15). Dette er ei elv hvor noe over halvparten av fangstene på vektbasis har vært gjort fram til 7. juli i de to forgående årene. Det har blitt fanget relativt «mye» svært liten smålaks i Namsen i slutten av juni og begynnelsen av juli. Org.nr: NO MVA

9 Side 9 Namsen % 48 % % 58 % Figur 15. Fangst av laks (antall og vekt) i Namsen fra sesongstart til og med uke 27 i årene For de fire første årene er andelen (%) av total årsfangst gitt over hver søyle (Kilde: ). Bare 211 og 212 er vist av tidligere år fordi det ikke finnes fangster fordelt på ukesbasis i laksestatistikken før Z Reisavassdraget, Troms Fangstene er vesentlig lavere enn fangstene til samme tid i foregående fire årene (tabell 1, figur 16). At laksefisket har startet en uke tidligere i 213 enn gjør at forskjellene trolig ville ha vært enda større dersom de tidligere årene hadde hatt samme fisketid. Dette er ei elv hvor % av fangstene på vektbasis har blitt tatt fram til 7. juli i de senere årene. Dette betyr at mesteparten av fangsten ennå trolig ikke er gjort, men fangstene er så lave sammenlignet med de senere år at med mindre lakseinnsiget er svært seint i 213 vil totalfangstene i 213 bli svært lave. Reisaelva 5 25 % 5 39 % % 23 % 28 % % 31 % 35 % 1 1 Figur 16. Fangst av laks (antall og vekt) i Reisaelva fra sesongstart til og med uke 27 i årene For de fire første årene er andelen (%) av total årsfangst gitt over hver søyle (Kilde: ). I Reisaelva har laksefisket startet ca. en uke tidligere i 212 og 213 enn i de foregående tre årene. 213.Z Repparfjordelva, Finnmark Fanstene er lavere enn de foregående fire årene (tabell 1, figur 17). Dette er ei elv hvor 21-3 % av fangstene har blitt gjort fram til 7. juli i de seinere år, slik at mesteparten av fangstene enda vil bli gjort og det er vanskelig å gi en vurdering av hvor totalfangsten vil ende. Dersom lakseinnsiget ikke er seint i 213 vil årets fangst trolig ende noe under de foregående fire årene. Org.nr: NO MVA

10 Side 1 Repparfjordelva % 31 % 3 % 29 % % 3 % 29 % 3 % Figur 17. Fangst av laks (antall og vekt) i Repparfjordelva fra sesongstart til og med uke 27 i årene For de fire første årene er andelen (%) av total årsfangst gitt over hver søyle (Kilde: ). 224.Z Lakselva, Finnmark Fangstene er noe lavere enn i de foregående årene (tabell 1, figur 18). Imidlertid er dette ei elv hvor bare en relativt liten del av fangstene har blitt gjort fram til 7. juni, så det er vanskelig å gi en vurdering av 213 sesongen på et så tidlig tidspunkt. Lakselva % 13 % 1 % 9 % % 21 % 16% 14 % 5 5 Figur 18. Fangst av laks (antall og vekt) i Lakselva, Porsanger, Finnmark fra sesongstart til og med uke 27 i årene For de fire første årene er andelen (%) av total årsfangst gitt over hver søyle (Kilde: ). 225.Z Børselv, Finnmark Fangstene er litt lavere enn til samme tid i 213, men nær fangstene i to av fire foregående årene (tabell 1, figur 19). Dette er ei elv hvor bare % av fangstene de siste årene er gjort fram til 7. juli, så det er svært tidlig å gi en vurdering så tidlig i sesongen, men fangstene ser ut til å bli på linje med fangstene i de foregående fire årene. Børselv i Porsanger % 11 % 16 % 13 % % 22 % 18 % Figur 19. Fangst av laks (antall og vekt) i Børselva fra sesongstart til og med uke 27 i årene For de fire første årene er andelen (%) av total årsfangst gitt over hver søyle (Kilde: ). Org.nr: NO MVA

11 Side Z Langfjordelva/Laggo, Finnmark Fangstene er lavere enn i de tre siste årene (tabell 1, figur 2). Bare % av fangstene har blitt gjort fram til 7. juli i de foregående årene, så det vanskelig å gi noen vurdering. Langfjordelva (Laggo) % 6 12 % 4 12 % 2 21 % 18 % Figur 2. Fangst av laks (antall og vekt) i Laggo fra sesongstart til og med uke 27 i årene For de fire første årene er andelen (%) av total årsfangst gitt over hver søyle (Kilde: ) Z Skallelva, Finnmark Fangstene er på linje med tre av de fire foregående årene (tabell 1, figur 21). En liten del av fangstene har blitt gjort fram til 7. juli i foregående år, så det er vanskelig å gi en vurdering. Skallelva % 22 % 13 % 14 % % 2 % 17 % Figur 21. Fangst av laks (antall og vekt) i Skalleelva fra sesongstart til og med uke 27 i årene For de fire første årene er andelen (%) av total årsfangst gitt over hver søyle (Kilde: ). 24.Z Vestre Jakobselv Fangstene fram til 7. juli er på samme nivå som i de forgående fire årene (tabell 1, figur 22). Dette er ei elv hvor bare % av fangstene har vært gjort fram til 7. juli, så det er for tidlig i sesongen til å gi en god vurdering. Fangstene så langt tyder imidlertid på fangstene i 213 vil bli på linje med de foregående fire årene. Org.nr: NO MVA

12 Side 12 Vestre Jakobselv % 11 % 1 % 1 % % 12 % Figur 22. Fangst av laks (antall og vekt) i Vestre Jakobselv fra sesongstart til og med uke 27 i årene For de fire første årene er andelen (%) av total årsfangst gitt over hver søyle (Kilde: ). 244.Z Neiden, Finnmark Fangstene fram til 7. juli har vært litt lavere enn i tre av de fire foregående årene (tabell 1, figur 23). Dett er ei elv hvor 4-55 % av fangstene de siste årene har vært gjort fram til 7. juli. Laksefangstene i Neiden vil trolig ende på omtrent samme nivå som de siste årene. Neiden % 41 % 41 % 32 % % 49 % 49 % 4 % Figur 23. Fangst av laks (antall og vekt) i Neiden fra sesongstart til og med uke 27 i årene For de fire første årene er andelen (%) av total årsfangst gitt over hver søyle (Kilde: ) Kilenotstasjoner Vi vurderer her fangstene ved tre kilenotstasjoner i Midt-Norge (figur 24). Ytre Agdenes merkestasjon, Mølnbukt, Agdenes, Sør-Trøndelag Det er vanskelig å gi noen direkte sammenligning i antall fisk fanget i forhold til tidligere år fordi fangstinnsatsen med nøter i nærheten av kilenota som vi har fordelingen av fangster fra har variert noe mellom år. Dette vil kunne ha påvirket antall laks som ble fanget i denne nota tidligere. Dataene fra Ytre Agdenes er derfor best egnet til å si noe om tidsfordelingen av lakseinnsiget gjennom sesongen, samt den relative fordelingen mellom ulike størrelsesgrupper av laks. Ut fra fangstene på Agdenes (figur 25) ser det ut til å ha vært et lite (dårlig) innsig av mellom- og storlaks i mai. Innsiget har også avtatt markant i juli, og så langt har det blitt fanget svært lite smålaks selv om denne nota har mindre maskevidde enn nøtene som vanligvis brukes til kilenotfiske. Dette tyder på at: Innsiget av mellom- og storlaks har avtatt markant i juli. Smålaksinnsiget er enten svært lite, eller svært seint. Org.nr: NO MVA

13 Side 13 De fleste laksene går opp i elvene i løpet av de to første ukene etter at de har blitt merket på Ytre Agdenes (Hvidsten mfl. 24, Næsje mfl. in prep). Siden fangstene har avtatt på Ytre Agdenes den siste uka og det nesten ikke blir fanget smålaks kan det derfor ikke forventes noen økning i oppvandringen til elvene i de nærmeste dagene. Figur 24. Plassering av kilenotstasjonene hvor vi har gjort en foreløpig vurdering av fangstene i 213. Namsenfjorden, Nord-Trøndelag Her var det i motsetning til i Trondheimsfjorden gode fangster av mellom- og storlaks i slutten av mai (figur 26). Også her har fangstene avtatt i de siste seks dagene, og det fanges relativt lite smålaks. Her fanges det imidlertid med tradisjonelle kilenøter, slik at laks under 1,5 kg i liten grad blir fanget. Fangstrapportene fra Namsen tyder på mye liten smålaks i år. Disse fiskene vil trolig i liten grad bli beskattet i kilenotfiske. De fleste laksene brukte mindre enn en uke fra de ble merket i kilenot i Namsenfjorden til de gikk opp i Namsen (Thorstad mfl. 211, Næsje mfl. 213). Man kan derfor ikke forvente noen markant økning i oppvandring av mellom- og storlaks til Namsen i de nærmeste dagene. Når det gjelder smålaks er det vanskeligere å bruke kilenotfangstene til å vurdere innsiget fordi smålaksen i Namsen i år ser ut til å være så små at de i liten grad blir fanget i kilenot. Org.nr: NO MVA

14 Side 14 Figur 25. villaks i ulike størrelsesgrupper fanget i tredagersperioder i ei kilenot på Ytre Agdenes i perioden 18. mai 1. juli 213. (Kilde: Figur 26. Fangstene i fire kilenøter ved Standland i Namsfjorden i tredagersperioder i perioden 18. mai til 1. juli 213. (Kilde: Org.nr: NO MVA

15 Side 15 Kvaløya, Vikna, Nord-Trøndelag Denne stasjonen ligger helt ytterst på kysten og det er grunn til å tro at laks som fanges her i liten grad har passert andre fangstinnretninger før de kommer hit. Plasseringen av stasjonen gjør dermed at fangsttallene her trolig er mer direkte sammenlignbare med andre år, siden de trolig i liten grad blir påvirket av antallet andre aktive nøter. På kilenotstasjonen på Vikna er det til og med uke 27 (7. juli) 213 fanget 247 laks som fiskeren har kategorisert som villaks. Tilsvarende tall for 212 var 197. Fangstene har altså vært litt betre enn fjoråret her. Imidlertid var 212 preget av dårlige fiskeforhold på grunn av algeoppblomstring. I tillegg rapporterer fiskeren at han i 213 ser små laks i nota som forsvinner gjennom nota når nota «lines» opp for å fange fisken. Laksen som blir fanget på Vikna skal trolig både til områder sør og nord for Vikna (Nord-Trøndelag og Nordland i hovedsak). Observasjonene av liten smålaks stemmer dermed med fangstene i Namsen som rapporterer om fangster av svært liten smålaks. Ut fra fangstene på Vikna er det dermed ikke noe grunn til å si at 213 ser dårligere ut enn 212. I alle ukene har antall kategoriserte villaks vært større enn eller like mange som i 212. Imidlertid har fiskeforholdene trolig jevnt over vært noe bedre i 213 enn i 212, så det er heller ikke grunnlag for å hevde at innsiget er større på bakgrunn av fangstene herfra. Litteratur Anon Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse og beskatningsråd for de enkelte bestandene. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, nr 5b: Hvidsten, N. A., Fiske, P., & Johnsen, B. O. 24. Innsig og beskatning av Trondheimsfjordlaks. NINA Oppdragsmelding, 858: Næsje, T.F., E.M. Ulvan, A. Jørrestol, P. Fiske, F. Økland, N. A. Hvidsten, T. G. Heggberget. In prep. Innsig og fangst av villaks og rømt oppdrettslaks til elvene rundt Trondheimsfjorden NINA Rapport in prep. Næsje, T. F., Ulvan, E. M., Sandnes, T., Jensen, J. L., Staldvik, F., Holm, R., Landstad, J. A., Økland, F., Moe, K., Fiske, P., Heggberget, T. G., & Thorstad, E. B Atferd og spredning av rømt oppdrettslaks og villaks i Namsen og andre elver i Midt-Norge. Resultater fra merking av laks i Namsfjorden og Vikna. NINA Rapport, 931: Thorstad, E. B., Fiske, P., Staldvik, F., & Økland, F Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget NINA Rapport, 747: Org.nr: NO MVA

FORELØPIG RAPPORT FRA LAKSESESONGEN 2009

FORELØPIG RAPPORT FRA LAKSESESONGEN 2009 FORELØPIG RAPPORT FRA LAKSESESONGEN 2009 Foto: Steve Halsetrønning Trondheim, 10. september 2009 LAKSESESONGEN 2009 - SITUASJONSRAPPORT I SLUTTEN AV AUGUST Direktoratet for naturforvaltning (DN) har innhentet

Detaljer

Prosent oppdrettslaks

Prosent oppdrettslaks Dato: 31. mai 2011 Til: Fiskeridirektoratet ved Vidar Baarøy og Terje Magnussen og DN ved Raoul Bierach, Heidi Hansen og Dagfinn Gausen Kopi til: Fra: Peder Fiske, NINA Emne: Rømt laks i prøver fra laksebestandene

Detaljer

Aust-Agder og Vest-Agder. Disse fylkene utgjør region Agderkysten.

Aust-Agder og Vest-Agder. Disse fylkene utgjør region Agderkysten. Aust-Agder og Vest-Agder Disse fylkene utgjør region Agderkysten. 18 Elv Aust-Agder og Vest-Agder Aust-Agder Nidelva i Arendal: Fisketid 15.06 15.09. Fylkesmannen mener at måloppnåelsen er bedre enn det

Detaljer

Miljøfondet Resultat fra utfiske av oppdrettslaks i elv for 2011-2013

Miljøfondet Resultat fra utfiske av oppdrettslaks i elv for 2011-2013 Miljøfondet Resultat fra utfiske av oppdrettslaks i elv for 2011-2013 Navn på prosjekt og elv Nordnorge Sperrevassdrag i Nordland- reultat 2011, overvåkning/uttak med felle/ruse 2011 2012 2013 2011 2012

Detaljer

Vedlegg til Notat om økologisk tilstand - anadrome vassdrag med god datapålitelighet Side 1

Vedlegg til Notat om økologisk tilstand - anadrome vassdrag med god datapålitelighet Side 1 Vedlegg til Notat om økologisk tilstand - anae vassdrag med god datapålitelighet Side 1 VRL, 2014 Vann-Nett Glomma 001.1Z Enningdalselva god laks Nådd Ordinært 0 Svært god 0,00 0,00 Glomma 002.111Z Hjelmungbekken

Detaljer

Kommune (utløp) Fylke

Kommune (utløp) Fylke Rangering av elver etter fangst av laks siste år, rangert etter antall avlivet laks Omfatter elver med fangst over 200 laks avlivet fisk Kilde: Lakseregisteret / Miljødirektoratet Nr Elv År Kommune (utløp)

Detaljer

FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I VEST-AGDER NOTAT Saksnr: 2009/7766 Dato: 25.11.20 Til: Fra: Edgar Vegge Hvor mye er laksefangstene redusert på grunn av strammere fiskeregler fra 2007 til 20 i Vest-Agder? Vitenskapelig

Detaljer

GJENUTSETTING AV LAKS

GJENUTSETTING AV LAKS GJENUTSETTING AV LAKS Eva B. Thorstad Mange har bidratt, spesielt Torgeir B. Havn Ingebrigt Uglem Robert Lennox DERE! Hvor mye laks gjenutsettes? Er gjenusetting i strid med dyrevernloven? Overlever laksen

Detaljer

Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2010

Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2010 Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2010 Eva B. Thorstad 1, Peder Fiske 1, Frode Staldvik 2 & Finn Økland 1 1 Norsk instututt for naturforskning (NINA), 2 Kunnskapssenter for Laks

Detaljer

Sportsfiske i Norge Angling in Norway Angelplätze Norwegen

Sportsfiske i Norge Angling in Norway Angelplätze Norwegen Sportsfiske i Norge Angling in Norway Angelplätze Norwegen Fangststatistikk Elver Norge Laks og Sjøørret / Sjørøye Catch statistics in Norway Salmon Sea-trout (Sea-char) Fangstatistik Norwegen Lachs Meer-forelle

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 08/13776 ART-FF-SJ 19.12.2008 Arkivkode: 456.3/1 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring Vi viser

Detaljer

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen Notat Dato: 30. mai 2013 Til: Kopi til: Fra: Emne: Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen Peder Fiske, Eli Kvingedal og Torbjørn Forseth, NINA Veileder for vurdering av gytebestandsmåloppnåelse

Detaljer

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland DATO: 5.10.2011 TILSTEDE: Trond Erik Børresen, møteleder og referent (FMRO), Knut Ståle Eriksen (NJFF Rogaland), Sigve Ravndal (Rogaland grunneigar og sjøfiskarlag),

Detaljer

Notat. Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering

Notat. Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering Notat Dato: 30. juni 2015 Til: Fra: Emne: Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering Veileder for midtveis

Detaljer

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/eyvin Sølsnes

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/eyvin Sølsnes Notat Dato: 10. juni 2009 Til: Kopi til: Fra: Emne: Direktoratet for naturforvaltning v/eyvin Sølsnes Peder Fiske og Torbjørn Forseth, NINA Veileder for vurdering av gytebestandsmåloppnåelse midtveis i

Detaljer

Miljøfondet. Resultat fra overvåkning av oppdrettslaks i elv for Navn på prosjekt og elv. Antall undersøkt

Miljøfondet. Resultat fra overvåkning av oppdrettslaks i elv for Navn på prosjekt og elv. Antall undersøkt Miljøfondet Resultat fra overvåkning av oppdrettslaks i elv for 2011-2014 Navn på prosjekt og elv Antall undersøkt % innslag oppdrettsfisk før uttak av rømt fisk 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Detaljer

Forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefiske i sjøen 2010 2014

Forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefiske i sjøen 2010 2014 Notat Forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefiske i sjøen 2010 2014 1. Innledning 1.1 Bakgrunn I følge lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 15 skal høsting og annet

Detaljer

Laksesesongen 2014. Laksesesongen 2014 17.10.14 - Norske Lakseelver

Laksesesongen 2014. Laksesesongen 2014 17.10.14 - Norske Lakseelver Laksesesongen 2014 Laksesesongen 2014 Årets laksesesong må karakteriseres som svak. Det ligger an til en liten nedgang sammenliknet med gjennomsnittet for de foregående ti sesongene. Norge er imidlertid

Detaljer

Reetablering av laks på Sørlandet Foredrag på Krafttak for laksen i Sør Kristiansand 3-4. november 2014

Reetablering av laks på Sørlandet Foredrag på Krafttak for laksen i Sør Kristiansand 3-4. november 2014 Reetablering av laks på Sørlandet Foredrag på Krafttak for laksen i Sør Kristiansand 3-4. november 2014 Forskningssjef Kjetil Hindar Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim Opplegg Forsuring

Detaljer

Lakseregulering 2012 - innspill fra Fylkesmannen i NT

Lakseregulering 2012 - innspill fra Fylkesmannen i NT Saksbehandler: Anton Rikstad Deres ref.: Vår dato: 30.09.2011 Tlf. direkte: 74 16 80 60 E-post: ar@fmnt.no Vår ref.: 2009/3424 Arkivnr: 443.2 Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485

Detaljer

Biologiske effekter av oppleieordningen

Biologiske effekter av oppleieordningen Biologiske effekter av oppleieordningen Foto: Rune Krogdahl Peder Fiske Nils Arne Hvidsten Agenda Vurdering basert på merkinger på Agdenes og gjenfangster fra sjø- og elvefisket Prøver å unngå å bruke

Detaljer

Fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag sesongen 2011

Fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag sesongen 2011 Fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag sesongen 2011 I forbindelse med at myndigheten til å regulere fisket etter anadrome laksefisk både i sjø og vassdrag er blitt samlet hos Direktoratet for

Detaljer

Innslag av rømt oppdrettslaks i midtnorske elver beregnet med radiotelemetri. Prosjektsøknad til Havbruksnæringens Miljøfond

Innslag av rømt oppdrettslaks i midtnorske elver beregnet med radiotelemetri. Prosjektsøknad til Havbruksnæringens Miljøfond Målsetning med møte Orientere om prosjektsøknaden fra NINA til FHL miljøfond Se på muligheten for å samordne søknaden med andre foreslåtte og pågående aktiviteter i Namsen Diskutere gjennomføring av det

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012 KLV-notat nr 2, 2013 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012 Namsos, juni 2013 Karina Moe Foto: Karina Moe Sammendrag I perioden 31.mai til 18.oktober 2012 ble oppgangen

Detaljer

Fiskesymposiet, Bergen 15.-16- februar 2012. Kva skjer i fjordane? Øystein Skaala

Fiskesymposiet, Bergen 15.-16- februar 2012. Kva skjer i fjordane? Øystein Skaala Fiskesymposiet, Bergen 15.-16- februar 2012 Kva skjer i fjordane? Øystein Skaala 7. Oppsummering mål og tiltak Talet på smolt sett i sjø i 2010 og tal på matfiskanlegg Biomasse 2010 Andel rømt laks Kilde:

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss i 2010 og 2011

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss i 2010 og 2011 KLV-notat nr 3, 212 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss i 21 og 211 Foto: Svein Williksen Namsos, mars 212 Karina Moe Registrering av laks og sjøørret i Nedre Fiskumfoss i

Detaljer

Forslag til forhåndsavtalte prosedyrer og tiltak ved ekstraordinære situasjoner i innsig av villaks fra 2014

Forslag til forhåndsavtalte prosedyrer og tiltak ved ekstraordinære situasjoner i innsig av villaks fra 2014 Etter adresseliste Trondheim, 01.04.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3597 Saksbehandler: Kjell-Magne Johnsen Forslag til forhåndsavtalte prosedyrer og tiltak ved ekstraordinære

Detaljer

Tar lakselusa knekken på sjøørreten?

Tar lakselusa knekken på sjøørreten? Tar lakselusa knekken på sjøørreten? Anders Lamberg, Rita Strand, Sondre Bjørnbet, Vemund Gjertsen, Magnus Bakken Skandinavisk naturovervåking AS Kunnskap vi trenger for å svare på spørsmålet Lakselus

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder MiljØvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder MiljØvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder MiljØvernavdelingen Saksbehandler: Edgar Vegge og ørnulf Haraldstad Deres ref.: Vår dato: 03.10.2011 Tlf.: 38 17 60 00 Vår ref.: 2011/4004 Arkivkode: 443.0 Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

STATUS FOR VILLAKS OG SJØAURE PÅ VESTLANDET OG I NORGE

STATUS FOR VILLAKS OG SJØAURE PÅ VESTLANDET OG I NORGE STATUS FOR VILLAKS OG SJØAURE PÅ VESTLANDET OG I NORGE Eva Thorstad Torbjørn Forseth (leder) Bjørn Barlaup Sigurd Einum Bengt Finstad Peder Fiske Morten Falkegård Åse Garseth Atle Hindar Tor Atle Mo Eva

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013 Vedlegg 1 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013 Forslag til endringer i gjeldende sbestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og i sjøen 1 Innhold Finnmark... 4 228.4 A

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Vest-Agder 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Vest-Agder 1 Vest-Agder 1 80 Otra 021.Z Vest Agder Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Moderat Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 1.5 0.0 0.4 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. Antall 0 10 20 30 40 50

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Overvåkingsnettverk store elver og store innsjøar. Steinar Sandøy

Overvåkingsnettverk store elver og store innsjøar. Steinar Sandøy Overvåkingsnettverk store elver og store innsjøar Steinar Sandøy Vanndirektivet - overvåkingsnettverk Member States shall ensure that, where appropriate, monitoring is carried out at points where: the

Detaljer

Store variasjoner i lakseelvene i Finnmark

Store variasjoner i lakseelvene i Finnmark 28. oktober 2016 Årets fangst i Repparfjordvassdraget ligger under gjennomsnittet, men det ble likevel innrapportert 6.728 kilo i 2016. Her er Repparfjordfossen innhyllet i høstfarger. Foto: Eirik Palm

Detaljer

Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2012

Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2012 Notat Dato: 6. mars 2012 Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2012 Direktoratet for naturforvaltning (DN) har hatt på høring forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk

Detaljer

Innspill til fiskeregler for laksefiske i elv og sjø i Buskerud 2012

Innspill til fiskeregler for laksefiske i elv og sjø i Buskerud 2012 Vår dato: 27.09.2011 Vår referanse: 2011/6238 Arkivnr.: 443.2 Deres referanse: 15.09.2011 Saksbehandler: Erik Garnås Direktoratet for Naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Innvalgstelefon:

Detaljer

Overvåking- og utfisking av rømt oppdrettslaks i Namsen og Namsenfjorden 2007-2009

Overvåking- og utfisking av rømt oppdrettslaks i Namsen og Namsenfjorden 2007-2009 Oppdragsrapport for laks og vannmiljø 11 Overvåking- og utfisking av rømt oppdrettslaks i Namsen og Namsenfjorden 2007-2009 Foto: Steinar Johansen Namsos, mai 2011 Peder Fiske og Vidar Wennevik Fiske,

Detaljer

Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011

Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011 Etter adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/16297 ART-FF-EYS 27.12.2010 Arkivkode: 456.3/1 Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011./.

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2013

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2013 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2013 Av Ingar Aasestad Desember 2013 Innledning Dette er tredje gangen vi foretar gytegroptelling for NGOFA i Aagaardselva som grunnlag for en vurdering

Detaljer

Prosent oppdrettslaks

Prosent oppdrettslaks Dato: 5. juli 2012 Til: Fiskeridirektoratet ved Vidar Baarøy og Terje Magnussen, og DN ved Raoul Bierach og Heidi Hansen Kopi til: Kjetil Hindar, NINA Fra: Peder Fiske, NINA Emne: Rømt oppdrettslaks i

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Kari

Detaljer

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i sjøen for perioden 2010-2014

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i sjøen for perioden 2010-2014 Notat Fra: Direktoratet for naturforvaltning Til: Miljøverndepartementet Dato: 17. mars 2010 Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i sjøen for perioden 2010-2014 Direktoratet har foreslått og hatt

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Arne Jørrestol 01.10.2015 Tlf. 90 18 54 30 Deres dato Deres referanse

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Arne Jørrestol 01.10.2015 Tlf. 90 18 54 30 Deres dato Deres referanse Direktoratet for naturforvaltning postmottak@dirnat.no Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Arne Jørrestol 01.10.2015 Tlf. 90 18 54 30 Deres dato Deres referanse Høringsuttalelse fra Noregs grunneigar-

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015 Av Ingar Aasestad Desember 2015 Innledning Dette er fjerde gangen vi ved dykking foretar gytegroptelling for NGOFA i Aagaardselva som grunnlag

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2010

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2010 KLV-notat nr. 4 2011 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2010 Namsos, januar 2010 Magdalene Langset og Anders Lamberg Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Metode... 3

Detaljer

Rømt oppdrettslaks og genetisk innkrysning i villaks. Kjetil Hindar, forskningssjef Sten Karlsson, Ola Diserud og Peder Fiske NINA, Trondheim

Rømt oppdrettslaks og genetisk innkrysning i villaks. Kjetil Hindar, forskningssjef Sten Karlsson, Ola Diserud og Peder Fiske NINA, Trondheim Rømt oppdrettslaks og genetisk innkrysning i villaks Kjetil Hindar, forskningssjef Sten Karlsson, Ola Diserud og Peder Fiske NINA, Trondheim Opplegg Genetisk integritet til Kvalitetsnormen for villaks

Detaljer

Verdens største laksevassdrag minker raskt kan utviklingen i Tana snus? Morten Johansen

Verdens største laksevassdrag minker raskt kan utviklingen i Tana snus? Morten Johansen Verdens største laksevassdrag minker raskt kan utviklingen i Tana snus? Morten Johansen Tanavassdraget Nedslagsfelt ~16 km 2 7% i Norge, 3% Finland Totalt er 12 km elvestrekning tilgjengelig for laksen

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2012

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2012 KLV-notat nr. 1 2013 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2012 Namsos, juni 2013 Karina Moe Innhold Sammendrag... 3 Metode... 4 Diskusjon... 9 Referanser... 10 2 Sammendrag Et

Detaljer

Aust- og Vest-Agder Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016

Aust- og Vest-Agder Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016 Aust- og Vest-Agder Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av innslaget rømt slaks i vassdragene. Vi presenterer her resultatet

Detaljer

SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I. SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT

SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I. SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT Rapport nr 5-2004 SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT Mulig plasering av kilenot ved utløpet av Salvatn (figuren er ikke målestokkriktig) Utarbeidet av Anton Rikstad

Detaljer

Lakselv grunneierforening

Lakselv grunneierforening Lakselv grunneierforening Dagsorden Om Lakselv grunneierforening Om Norske Lakseelver Om prosjektet Laksefiske for alle Innspill fra salen, diskusjon Lakselv grunneierforening Lakselv grunneierforening

Detaljer

Samarbeidsprosjektet Elvene Rundt Trondheimsfjorden og SalMar ASA 2015

Samarbeidsprosjektet Elvene Rundt Trondheimsfjorden og SalMar ASA 2015 Norwegian Veterinary Institute`s Report Series Veterinærinstituttets rapportserie Rapport 20 2015 Samarbeidsprosjektet Elvene Rundt Trondheimsfjorden og SalMar ASA 2015 Bjørn Florø-Larsen Ketil Skår Vegard

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag. Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag. Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Laksefangstar i 2014 17,8 tonn avliva laks i Sogn og Fjordane 4,2 tonn i sjø 13,6 tonn i elv

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Hvor god var egentlig laksesesongen 2008? En foreløpig vurdering

Hvor god var egentlig laksesesongen 2008? En foreløpig vurdering Notat Dato: 7. okt. 28 Til: Direktoratet for naturforvaltning Kopi til: Fra: Peder Fiske, Torbjørn Forseth, Arne J. Jensen og Lars Petter Hansen Emne: Laksesesongen 28 Hvor god var egentlig laksesesongen

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2016

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2016 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2016 av Ingar Aasestad desember 2016 Innledning Dette er femte gangen vi ved dykking foretar gytegroptelling for NGOFA i Aagaardselva. Formålet er

Detaljer

Sorteringsfiske etter rømt oppdrettslaks og overvåkingsfiske i Namsen 2011

Sorteringsfiske etter rømt oppdrettslaks og overvåkingsfiske i Namsen 2011 KLV-notat nr 4, 2012 Sorteringsfiske etter rømt oppdrettslaks og overvåkingsfiske i Namsen 2011 Namsos, oktober 2012 Frode staldvik Foto: Frode Staldvik Forord Frykten for at rømt oppdrettslaks på villaksens

Detaljer

- samarbeid og kunnskap om framtidas miljøløsninger

- samarbeid og kunnskap om framtidas miljøløsninger Direktoratet for naturforvaltning Viltseksjonen Tungasletta 2 NO-7485 Trondheim Deres ref: Vår ref: Sted: Dato: 643/09-642.31/HBr Trondheim 24. juni 2009 Endret status for antall familiegrupper av gaupe

Detaljer

Det er flere grunner til at NGSL er imot en konsesjonsordning og vi har derfor delt opp redegjørelsen nedenfor i tre deler:

Det er flere grunner til at NGSL er imot en konsesjonsordning og vi har derfor delt opp redegjørelsen nedenfor i tre deler: NOTAT Til Fra Noregs Grunneigar- og Sjølaksefiskarlag Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA Dato 23. april 2009 Vedrørende UTKAST TIL BREV TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET VEDR. DN S FORSLAG OM KONSESJONSORDNING

Detaljer

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk fra 2013 revisjon av gjeldende forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og i vassdrag

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk fra 2013 revisjon av gjeldende forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og i vassdrag Regulering av fisket etter anadrome laksefisk fra 2013 revisjon av gjeldende forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og i vassdrag Vi viser til høringsbrev datert 15.2.2013. Direktoratet

Detaljer

Årsrapport KVINA ELVEIERLAG FELLESFORVALTNING miljødata_underlag_revisjon. Flom_Synne

Årsrapport KVINA ELVEIERLAG FELLESFORVALTNING miljødata_underlag_revisjon. Flom_Synne Årsrapport KVINA ELVEIERLAG FELLESFORVALTNING 2016-17 miljødata_underlag_revisjon Flom_Synne Årsrapport Styret har hatt 2 ordinære styremøter i løpet av perioden. Laget har også vært representert ved Norske

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN Gjennomsnittleg årsfangst av laks i perioden 1969-2015 var 516 (snittvekt 5,1 kg). I 2015 vart det fanga 967 laks (snittvekt 5,6 kg; figur 1, stolpar). Sidan 2009 har

Detaljer

Midtsesongsevalueringen 2015 i Numedalslågen. Lågens Framtid v/arild Jacobsen Griffenfeldts gate 8 3263 Larvik 14.07.2015

Midtsesongsevalueringen 2015 i Numedalslågen. Lågens Framtid v/arild Jacobsen Griffenfeldts gate 8 3263 Larvik 14.07.2015 Lågens Framtid v/arild Jacobsen Griffenfeldts gate 8 3263 Larvik 14.7.215 Numedalslågen forvaltningslag v/asle Granerud Fosserød 3282 Kvelde Kopi Norsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Vestfold

Detaljer

Infeksjoner i lakseoppdrett. - en del av det sammensatte trusselbildet for villaks?

Infeksjoner i lakseoppdrett. - en del av det sammensatte trusselbildet for villaks? Infeksjoner i lakseoppdrett - en del av det sammensatte trusselbildet for villaks? Vitenskapelig råd for lakseforvaltning Gir uavhengige vitenskapelige råd til forvaltningsmyndighetene NINA UIT 12 personlig

Detaljer

Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Vitenskapelig råd for lakseforvaltning Kva er Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) Kva for oppgåver har VRL VRL sine vurderingar

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato 03.12.07 Vår referanse 001/07. Arne Jørrestol - Tomas Sandnes Deres dato Deres referanse 07/13154-25

Vår saksbehandler Vår dato 03.12.07 Vår referanse 001/07. Arne Jørrestol - Tomas Sandnes Deres dato Deres referanse 07/13154-25 1 av 7 Til Direktoratet for naturforvaltning, Tungasletta 2, 7004 TRONDHEIM Vår saksbehandler 03.12.07 001/07 Arne Jørrestol - Tomas Sandnes Deres dato Deres referanse 07/13154-25 Reguleringer av fiske

Detaljer

Laksebestandene i Tanavassdraget Status. Kjell-Magne Johnsen

Laksebestandene i Tanavassdraget Status. Kjell-Magne Johnsen Laksebestandene i Tanavassdraget Status Kjell-Magne Johnsen Tanavassdragets fiskeforvaltning Deanučázádaga guolástanhálddahus Tanavassdraget Nedslagsfelt ca 16 000 km 2 70 % Norge, 30 % Finland 50 elver

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2011

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2011 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2011 Av Ingar Aasestad, NATURPLAN November 2011 Innledning I NGOFAs driftsplan for Glomma og Aagardselva ble det foreslått å undersøke om gytefisktelling

Detaljer

Evaluering av oppleieordningen av kilenotfiske etter laks i Trondheimsfjorden. Peder Fiske Torbjørn Forseth Lars Petter Hansen Nils Arne Hvidsten

Evaluering av oppleieordningen av kilenotfiske etter laks i Trondheimsfjorden. Peder Fiske Torbjørn Forseth Lars Petter Hansen Nils Arne Hvidsten 158 Evaluering av oppleieordningen av kilenotfiske etter laks i Trondheimsfjorden Peder Fiske Torbjørn Forseth Lars Petter Hansen Nils Arne Hvidsten NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk

Detaljer

Forskrift om fiske i vassdrag med laks, sjørøye og sjøørret i Finnmark

Forskrift om fiske i vassdrag med laks, sjørøye og sjøørret i Finnmark FYLKSMANNN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Lovdata sendes som e-post eres ref eres dato Vår ref Vår dato Sak 2009/3742 19.02.2010 Ark 443.0 Saksbehandler/direkte

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

Oppsummering av laksesesongen 2014 i Numedalslågen

Oppsummering av laksesesongen 2014 i Numedalslågen 1894 1899 1904 1909 1914 1919 1924 1929 1934 1939 1944 1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014 Oppsummering av laksesesongen 2014 i Numedalslågen Det ble registrert fanget

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Aust- og Vest-Agder Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017

Aust- og Vest-Agder Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017 Aust- og Vest-Agder Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017 Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av

Detaljer

Laksesesongen 2015. Foto: Hans Kristian Krogh-Hansen.

Laksesesongen 2015. Foto: Hans Kristian Krogh-Hansen. Laksesesongen 2015 Foto: Hans Kristian Krogh-Hansen. Laksesesongen 2015 Etter en treg sesongstart kunne mange lakseelver by sportsfiskerne på hyggelige opplevelser utover sommeren og høsten. Basert på

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Rapport fisketrappovervåking uke 25/2016. Vemund Gjertsen / Anders Lamberg / Torgil Gjertsen/ Trond Kvitvær

Rapport fisketrappovervåking uke 25/2016. Vemund Gjertsen / Anders Lamberg / Torgil Gjertsen/ Trond Kvitvær Rapport fisketrappovervåking uke 25/216 Vemund Gjertsen / Anders Lamberg / Torgil Gjertsen/ Trond Kvitvær Overvåking av fisketrapper uke 25/216 Ukesrapport for videoregistrering i fisketrapper Uke 25 Rapportene

Detaljer

Fylkesmannens vurdering av høringsuttalelser Innhold

Fylkesmannens vurdering av høringsuttalelser Innhold Fylkesmannens vurdering av høringsuttalelser Innhold Lyngen/Reisafjorden... 2 Reisaelva 208.Z, Reisa elvelag... 2 Astafjorden/Salangen... 3 Tømmerelva 198.42Z, Marknes/Sørkjosen grunneierlag... 3 Åndervassdraget

Detaljer

Fangststatistikk figur 1 figur 1 figur 1 FIGUR 1 NB! Skjelmateriale figur 2 FIGUR 2

Fangststatistikk figur 1 figur 1 figur 1 FIGUR 1 NB! Skjelmateriale figur 2 FIGUR 2 FANGST OG SKJELPRØVAR I SOKNA Gjennomsnittleg årsfangst i perioden 1995-2016 var 775 laks (snittvekt 2,4 kg) og 240 sjøaurar (snittvekt 0,9 kg). I 2016 vart det fanga 918 laks og 134 sjøaure, begge delar

Detaljer

Skjel Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN. Fangststatistikk. Skjelmateriale

Skjel Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN. Fangststatistikk. Skjelmateriale FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN Gjennomsnittleg årsfangst av laks i perioden 1969-2014 var 506 (snittvekt 5,1 kg). I 2014 vart det fanga 1153 laks (snittvekt 5,4 kg), det nest beste resultatet som

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2006

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2006 Oppdragsrapport for Laks og Vannmiljø 1 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2006 Namsos, januar 2007 Tomas Sandnes og Anders Lamberg Foto: Anton Rikstad. Registrering av laks

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014 FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014 Robin Sommerset 28.11.2014 Forsåvassdragets Elveeierlag Ballangen kommune- Nordland Sesongen 2014 ble en middels sesong med oppgang av laks. Høyeste antall laks siden

Detaljer

Forslag til revidert regioninndeling for sjølaksefisket i Finnmark

Forslag til revidert regioninndeling for sjølaksefisket i Finnmark NINA Minirapport 535 Forslag til revidert regioninndeling for sjølaksefisket i Finnmark Morten Falkegård Falkegård, M. 2015. Forslag til revidert regioninndeling for sjølaksefisket i Finnmark. - NINA Minirapport

Detaljer

Kunnskapssenteret har som formål åbidra til:

Kunnskapssenteret har som formål åbidra til: Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV) Åpnet 2007 Lokalisert ved HINT- Namsos Frode Staldvik, daglig leder Adresse: postboks 313 7800 Namsos laksesenteret@hint.no Tlf. 74212399 Mob. 41495000 WWW.klv.no

Detaljer

Data for bestandsstørrelser planlegges oppdatert hvert femte år.

Data for bestandsstørrelser planlegges oppdatert hvert femte år. SaksbehandleHild Ynnesdal r: Telefon: 48045390 Seksjon: Vår referanse:15/15462 Reguleringsseksjonen Deres referanse: Vår dato: 13.11.2015 Deres dato: Elektronisk post HØRING - FORSLAG TIL REGULERING AV

Detaljer

Namslaksen 2009. Rapport nr 7 2009. Redaktør: Fiskeforvalter Anton Rikstad. Rekordlaksen tatt på Jørem i 1924

Namslaksen 2009. Rapport nr 7 2009. Redaktør: Fiskeforvalter Anton Rikstad. Rekordlaksen tatt på Jørem i 1924 Namslaksen 2009 Rapport nr 7 2009 Rekordlaksen tatt på Jørem i 1924 Redaktør: Fiskeforvalter Anton Rikstad 1 Forord Dette er niende utgave av Namslaksen, første rapport kom i 2001. Rapporten er tenkt som

Detaljer

12.08.2015 15/1538 2 Deres dato/din beaivi Deres ref./din čuj. 12.06.2015 2014/14364

12.08.2015 15/1538 2 Deres dato/din beaivi Deres ref./din čuj. 12.06.2015 2014/14364 Vår dato/min beaivi Vår ref./min čuj. 12.08.2015 15/1538 2 Deres dato/din beaivi Deres ref./din čuj. 12.06.2015 2014/14364 Miljødirektoratet postboks. 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM HØRINGSSVAR: FORSLAG TIL

Detaljer

Namslaksen 2010. Rapport nr 5 2010. Redaktør: Fiskeforvalter Anton Rikstad. Trongfossen, Namsens siste større foss som ikke er utbygd

Namslaksen 2010. Rapport nr 5 2010. Redaktør: Fiskeforvalter Anton Rikstad. Trongfossen, Namsens siste større foss som ikke er utbygd Namslaksen 2010 Rapport nr 5 2010 Trongfossen, Namsens siste større foss som ikke er utbygd Foto: Anton Rikstad Redaktør: Fiskeforvalter Anton Rikstad 1 Forord Faktisk et 10-årsjublieum for Namslaksen,

Detaljer

Villaksen som en viktig ressurs for verdiskaping

Villaksen som en viktig ressurs for verdiskaping Villaksen som en viktig ressurs for verdiskaping - Muligheter og trusler Villaks og verdiskaping, 04.02.10 Norske Lakseelver Torfinn Evensen Villaksen Norges naturlige arvesølv! Villaksen er et levende

Detaljer

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2013

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2013 Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2013 Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Mai 2014 Foto: Lågens framtid Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning...3 Metode...4 Resultater...6

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

SNA-Rapport 12/2016. Anders Lamberg og Vemund Gjertsen

SNA-Rapport 12/2016. Anders Lamberg og Vemund Gjertsen SNA-Rapport 12/2016 Anders Lamberg og Vemund Gjertsen Drivtelling av laks og sjøørret i Homla i 2016 Lamberg, A. og Gjertsen, V. 2016. Drivtelling av laks og sjøørret i Homla i 2016. SNArapport 09/2016.

Detaljer

Aage Wold: Lakseelva og bygda. Organisasjon for fiskerettshavere i lakse- og sjøaureførende vassdrag

Aage Wold: Lakseelva og bygda. Organisasjon for fiskerettshavere i lakse- og sjøaureførende vassdrag Aage Wold: Lakseelva og bygda Organisasjon for fiskerettshavere i lakse- og sjøaureførende vassdrag 1 Økonomisk verdiskaping Ca 2 500 årsverk knytta til lakseturismen Ca 340 mill. i ringverknader av laksefisket

Detaljer

Framdriftsrapport til Mattilsynet over lakselusinfeksjonen på vill laksefisk våren og sommeren 2013

Framdriftsrapport til Mattilsynet over lakselusinfeksjonen på vill laksefisk våren og sommeren 2013 Framdriftsrapport til Mattilsynet over lakselusinfeksjonen på vill laksefisk våren og sommeren 213 Innledning Havforskningsinstituttet (HI) har på oppdrag fra Mattilsynet (MT) og Fiskeri og kystdepartementet

Detaljer

TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 4. Klassifisering av 104 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks

TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 4. Klassifisering av 104 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 4 Klassifisering av 104 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 4 Klassifisering

Detaljer