Transport CLARION HOTEL & CONGRESS OSLO AIRPORT. logistikk OKTOBER. Påmelding:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transport CLARION HOTEL & CONGRESS OSLO AIRPORT. logistikk 19.-20. OKTOBER. Påmelding: www.konferanse.info"

Transkript

1 Transport CLARION HOTEL & CONGRESS OSLO AIRPORT & logistikk OKTOBER 2015 Påmelding:

2 MANDAG 19. OKTOBER Vareeiernes logistikk LOKALE: Q5 Åpning LOKALE: Q 1 10:15 Velkommen til årets konferanse Jo Eirik Frøise, direktør for Transport & Logistikk 2015, Norsk Industri og Are Kjensli, adm. dir., NHO Logistikk og Transport Arbeidet med NTP Vegdirektør, Vegdirektoratet Hvordan redusere klimautslipp fra transportsektoren? Nils Kristian Nakstad, adm.dir., Enova Forskningsprisen 2015 Michael Holmstrøm, adm. dir., Schenker DB Ordstyrer: Atle Kvamme, næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd Kostnadskutt i verdikjeden - Hva gjør vi? Kostnadsfokus gjennom leverandører fra hele verden i en global verdikjede Torbjørn Johannson, styreleder, Asko Marine Harvest: Norsk laks til europeernes middagsbord Ivar Raugstad, Logistics Manager, Marine Harvest Hydro Aluminium: Fokus på kostnadene for både logistikk og transport Stein Morten Storrø, Logistics Manager Commercial, Hydro Aluminium AS Ordstyrer: Bodil Nordhopbakk, Logistics Responsible, Aibel AS 11:50 Lunsj og messevandring 12:50 Multikanalhandel logistikk Webshop lagerdrift Jens Christian Iglebæk, Logistics Manager, Stormberg Logistikkutfordringer dagligvarer på nett Christian Mikalsen, CEO og gründer, kolonial.no Ordstyrer: Solveig M. Haaland, Project Manager, GS1 14:00 Messevandring 14:50 Vareeiere: Våre egne logistikkløsninger Kongsberg Maritimes behov for raske og velfungerende globale løsninger Jan Hilleren, Manager Forwarding Dept., Kongsberg Maritime Oppnår transportbrukerne bedre betingelser og løsninger gjennom nøytrale meklere? Trond Iversen, adm. dir., Norwegian Logistics AS Ordstyrer: Finn Langeland, kommunikasjonsdirektør, Norsk Industri Kveldsprogram 16:00-17:30 Øl, snacks og nettverksbygging Vi samles i utstillingslokalet hvor vi møter gamle og treffer nye bekjentskaper med noe godt i glasset (sponset av konferansens utstillere). Vi lodder ut en ipad og en weekendtur!

3 Logistikk og varehandel 2015 LOKALE: Q1 Kriminalitet mot logistikk og varehandel Hvordan kan transportbransjen sikre seg mot kriminalitet i og mot egen virksomhet? Thomas Haneborg, seniorrådgiver Næringslivets Sikkerhetsråd Hva gjøres fra bedriftens side for å unngå tyveri Morgan Lunde, CEO - Komplett Finans AS Ordstyrer: Finn Langeland, kommunikasjonsdirektør, Norsk Industri 11:20 ERP-landskapet i Norge ERP-systemer i en krevende brytningstid hva bør vi velge? Bo Hjort Christensen, studierektor, Handelshøyskolen BI Ordstyrer: Cato Hoberg, Business Manager, Centiro Solutions 12:00 Lunsj og messevandring 12:50 Klimautfordringer for transportnæringen Hva har vi gjort og hva trenger vi for å komme videre? Hva er det nasjonale potensialet for tungtransporten? Debatt mellom styreleder Torbjørn Johannson (Asko AS), konsernsjef Dag Mejdell (Posten AS) og konsernsjef Christian Rynning Tønnesen (Statkraft) Motor- og drivstoffteknologiens muligheter Lars Mårtensson, Director Environment and Innovation, Volvo Trucks Den konkrete løsningen på bilavgiftene for å nå målet Petter Haas Brubakk, næringspolitisk direktør, NHO Offentlige virkemidler for å nå målet Samtale mellom klimadirektør Ellen Hambro, Miljø- og klimadirektoratet og Nils Kristian Nakstad, adm. dir., Enova Hva fikk du ut av dette? Magnus Takvam, politisk kommentator, NRK Ordstyrer: Erling Sæther, næringspolitisk dir., NHO Logistikk og Transport 14:00 Messevandring Forskningsprisen 2015 DB Schenkers Forskningspris Vinneren holder innlegg. Ordstyrer: Kirsten Steenberg, direktør Landtransport, Schenker 15:20 Transportnyheter - dagsaktuelle saker for næringen Stad skipstunnel - en økonomisk og samfunnsmessig gevinst Randi P. Humborstad, prosjektleder, Stadskipstunnel Integrert skip- og togtransport Vidar Karlsen, Managing Director, DFDS Logistics Fokus på utvikling av teknologidrevet miljøvennlig drivstoff. Hvordan kan samfunnet bidra? Lars Erik Jensen, prosjektleder, Standard Norge Ordstyrer: Kirsten Steenberg, direktør Landtransport, Schenker AS Utfordringer for næringen LOKALE: Q6 Logistikkknutepunktene i et nasjonalt perspektiv Planlegging og drift av jernbaneterminalene Kjell I. Maudal, leder terminaler, Jernbaneverket Har vi for mange havner i norge - blir havnedriften for puslete og dyrt for transportbrukerne? Kirsti Slotsvik, kystdirektør, Kystverket Hva legger samlasteren til grunn ved etablering av nye terminaler? Mangler det en statlig plan for logistikk knutepunkt? Representant fra samlasterene Samtale mellom foredragsholderne Ordstyrer: Atle Kvamme, næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd 12:00 Lunsj og messevandring 12:50 Ny tollovgivning i EU - oppgaver flyttes fra Tolletaten til Skatteetaten Nytt regelverk på tollområdet i Norge og Sverige Kenneth Persson, sakkunnig Effektiv handel, Tullverket i Sverige og tolldirektør Bjørn Røse Tollvesenet i Norge Hvilke konsekvenser får endringene på tollområdet for næringslivet, og hvordan kan vi forberede oss på det som kommer? Anita Graff. dceo, KGH Customs Services Ordstyrer: Tom Rune Nilsen, advokat, NHO Logistikk og Transport 14:00 Messevandring Effektivitet i norske havner Er det forskjeller i tidsbruk ved lasting og lossing i norske havner og kan dette påvirkes? Paal Brevik Wangsness og Inger Beate Hovi, forskere, TØI Hva kan havnene selv gjøre for å bedre effektiviteten i havnen? Rune Johan Arnøy, havnedirektør, Narvik havn Kan vi måle effektivitetsforskjeller mellom ulike norske havner? Kenneth Løvold Rødseth, forsker, TØI Samtale mellom foredragsholderne Ordstyrer: Benedicte Bruun-Lie, seniorrådgiver, Analyse Strategi Nasjonal transport LOKALE: Q4 Efficient Port Yilport Oslo: Possibilities and challenges in automating the terminal and its operations Eryn Dinyovszky, General Manager, Yilport Holding Inc Hva må til for å få til effektive havner sett fra rederienes ståsted? Paul Lorck-Olafsen, Managing Director, MSC Norway AS Ordstyrer: Hans Kristian Haram, daglig leder, Shortsea Promotion Center 11:20 Port strategy for the future Port of Rotterdam - planning for the future Victor Schoenmakers, Director of Corporate Strategy, Port of Rotterdam Ordstyrer: Kirsten Steenberg, direktør International Landtransport, Schenker AS 12:20 Lunsj og messevandring 13:20 Sjøtransporten taper for landeveien - Hva må gjøres? Regjeringens satsing på sjøtransporten Tom Cato Karlsen, statssekretær, Samferdselsdepartementet Utfordringer for en effektiv næringsrettet sjøtransport Arnt-Einar Litsheim, direktør, Norsk Havneforening Duell mellom stortingsrepresentantene Janne Sjelmo Nordås (Sp) og Stortingsrepresentat Helge Orten (H) Ordstyrer: Aslak Bonde, kommentator, Politiskanalyse.no 14:20 Messevandring Næringslivets krav til jernbanen Regjeringens jernbanepolitikk John-Ragnar Kvam Aarset, statssekretær, Samferdselsdepartementet Næringslivets krav for en velfungerende jernbane Arne Ivar Øvergård, adm. dir., Stora Enso Skog AS Duell mellom stortingsrepresentantene Nils Aage Jegstad (H) og Stortingsrepresentant Eirin Sund (Ap) Ordstyrer: Atle Kvamme, næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd 17:00-17:45 Bedriftspresentasjonen (for studenter) Lokale: Q6 PostNord, Nor Lines, NHO Logistikk og Transport, Bring Ordstyrer: Silje Vhile Braaten, rådgiver, NHO Logistikk og transport :30 «Vorspiel» med Dag Otto Lauritzen Lokale: Q1 19:00 Apéritif Lokale: I baren

4 TIRSDAG 20. OKTOBER Samferdselsløftet LOKALE: Q3 11:00 Veinettet i Norge - Hva gjør vi fremover? Et lite stykke Norge - med fullgod standard? Vegdirektør, Vegdirektoratet Investeringshastigheten på det norske veinettet Stig Skjøstad, administrerende direktør, Norges Automobil- Forbund NAF Duell mellom leder i transportkomien Linda Helleland (H) og stortingsrepresentat Ingvild Kjerhol (Ap). Ordstyrer: Aslak Bonde, kommentator, Politiskanalyse.no 12:20 Lunsj og messevandring 13:20 Bred samfunnsanalyse av godstransport Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder, Statens vegvesen Næringslivets syn på godsanalysen Are Kjensli, adm.direktør NHO Logostikk og transport Ordstyrer: Sindre Finnes, fagsjef, Norsk Industri 14:20 Messevandring Finansiering av nasjonal infrastruktur Opprettelsen av et nasjonalt veiselskap Hans Fredrik Grøvan, stortingsrepresentant, Kristelig folkeparti, saksordfører om veiselskapet i Stortinget. Utnyttes virkemidlene som ligger i opprettelsen av et eget infrastrukturfond? Idar Kreutzer, adm. dir., Finans Norge Har veiselskapet prioritert de rette veistrekningene? Geir A. Mo, adm. dir., Norges Lastebileier-Forbund Ordstyrer: Aslak Bonde, kommentator, Politiskanalyse.no Sjøtransport og havn LOKALE: Q1 Velg sjøveien - Vareeier forum Sover vareeierne? Fred Voldset, logistikkdirektør, Borregaard Sjø + Land = Sant Are Grathen, General Manager, Norway, Samskip Optimal inngående vareflyt fra utlandet Jarle Kjelingtveit, Supply Chain Manager, UNIL i Norgesgruppen Direkteskipning av varer fra Europa Gunnar Pedersen Lian, leder, Rema Distribusjon Norge As Nye miljøskip Suksess eller fiasko? Tor Arne Borge, adm.dir., Nor Lines Ordstyrer: Hans Kristian Haram, daglig leder, Shortsea Promotion Center 10:20 Messevandring 10:50 Havna som driver for næringsvirksomhet Havnen som lokalt næringsselskap Halvar Pettersen, havnedirektør, Tromsø havn Havneinfrastruktur gir muligheter Terje Christensen, Supply Chain & Quality Manager, INEOS, Grenland Eksportnæringen avhengig av sjøveien Jan Arve Hoseth, adm. dir., Tyrholm og Farstad Lokalt næringsliv og logistikkløsninger Tore Gautesen, havnedirektør, Karmsund havn Ordstyrer: Pia Farstad von Hall, fagleder, Havn, KS Bedrift Havn Miljøfokus for transportnæringen LOKALE: Q 4 Logistikk - Kjøpernes krav til transportleverandører Innledning Harald Jachwitz Andersen, direktør, Hovedorganisasjonen Virke Fruktbart innkjøpssamarbeid om miljøvennlig transport Brita Staal, kvalitets og CSR-ansvarlig, Staples, og Kristine Sterner, fagansvarlig Logistikk Norge, Bring Mer av vår transport på bane - Hva gjør vi? Hva skal til? Geir Hoff, adm. dir., Clas Ohlson Våre internasjonale transporter miljøansvar i verdikjeden Arve Aspli, logistikksjef, Bama-gruppen Ordstyrer: Øystein Ingdahl, kommunikasjonssjef, Hovedorganisasjonen Virke 10:10 Messevandring Kabotasje og allmenngjøring i transportbransjen Økt internasjonalisering kabotasje og allmenngjøring Hva har vi fått ut av Bransjeinitiativet? Erling Sæther, næringspolitisk direktør, NHO Logistikk og Transport Allmenngjøring ved transportkjøp - teori og praksis Stein Lier-Hansen, adm. dir., Norsk Industi Internasjonalisering, miljøkrav og allmenngjøring - Ny virkelighet for speditører, importører og andre transportkjøpere? Diskusjon mellom innlederne Ordstyrer: Øystein Ingdahl, kommunikasjonssjef, Hovedorganisasjonen Virke 11:20 Beinstrekk 11:40 Næringslivets studentpris i logistikk Presentasjon av beste bacheloroppgave 2015 Presentasjon av beste masteroppgave :30 22:45 Festmiddag med underholdning Lokale: Luftrommet Den STORE Samferdselsdebatten

5 Forskning innen logistikk LOKALE: Q5 Autonom drift av terminaler og transportkjøretøy Autonom veitransport - Fra autonom vinterdrift av flyplasser til autonom drift av terminaler Gunnar Jenssen, seniorforsker, SINTEF Autonom sjøtransport - Ubemannet lasteskip langs norskekysten, utfordringer og muligheter. Thomas Porathe, professor, NTNU Produktdesign Autonom jernbanetransport Ragnhild Wahl, seksjonsleder, Jernbaneverket Ordstyrer: Terje Moen, forskningsleder, SINTEF 10:10 Messevandring 10:50 Internasjonalisering av godstransporten i Norge Internasjonalisering av transportmarkedet i Norge hvordan har det påvirket arbeidsforholdene innen veitransporten? Kåre Skollerud, forsker, TØI Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for transport og sikkerhet? Einar Spurkeland, kommunikasjonssjef, DB Schenker Hvordan kan bedrifter og myndigheter innenfor ulike transportformer skape gode rammebetingelser for sikkerhet i en tid med internasjonal konkurranse? Ragnar Rosness, seniorforsker, SINTEF Bruk av egne AutoPASS brikker på utenlandske, tunge kjøretøy for å hindre ulovlig kabotasje Trond Foss, seniorrådgiver, SINTEF Ordstyrer: Marianne E. Nordtømme, forskningsleder, SINTEF Logistikkbarometer og NSAB 2015 LOKALE: Q6 Nordisk Logistikkbarometer Hva er trendene innenfor logistikk i Norden? Presentasjon av funnene i Nordisk Logistikkbarometer. Maria Korban, markedssjef, PostNord Hvordan dra nytte av funnene i barometeret? Kundepresentasjon fra transportbruker Ordstyrer: Erik Stephansen, nyhetsredaktør, Nettavisen 10:10 Messevandring Ny lovgiving for godstransport - NSAB 2015 Hva er forskjellen mellom ny og gammel NSAB? Tom Rune Nilsen, advokat, NHO Logistikk og transport Hvilken innvirking har ny NSAB for transportbrukerne? Ingebjørg Harto, advokat og avdelingsdirektør, NHO Ordstyrer: Asbjørn Aanesen, advokat, DLA Piper 11:20 Beinstrekk 11:40 Logistikk på liv og død Livreddende logistikk under ebolakrisen i Liberia Johanna Linder, logistikkansvarlig, Leger uten grenser (Sverige) i Liberia Ordstyrer: Finn Langeland, kommunikasjonsdirektør, Norsk Industrii Samferdsel for kommune og fylke LOKALE: Q Samferdsel er bærebjelken i samfunnet Næringslivets transportbehov Are Kjensli, adm. dir., NHO Logistikk og Transport Samferdsel et virkemiddel i kommunereformen Jardar Jensen (H), statssekretær, Kommunaldepartementet Næringslivet og behov for en god infrastruktur Kristin Skogen Lund, adm. dir., NHO Samarbeid mellom kommuner, fylker og Kystverket vedrørende havn og kystled Kirsti Slotsvik, kystdirektør, Kystverket Jernbaneverkets nye rolle Elisabeth Enger, jernbanedirektør, Jernbaneverket Ordtyrer: Benedicte Bruun-Lie, seniorrådgiver, Analyse Strategi Pause Samferdselspolitiske prioriteringer i partiene (Innledning og spørsmål fra salen) Linda C. Hofstad Helleland, stortingsrepresentant leder av Transportkomiteen (H) Eirin Sund, stortingsrepresentant (Ap) Abid Q. Raja, stortingsrepresentant (V) Åse Michaelsen, stortingsrepresentant (Frp) Janne Sjelmo Nordås, stortingsrepresentant (Sp) Hans Fredrik Grøvan, stortingsrepresentant (KrF) Ordstyrer: Erik Stephansen, nyhetsredaktør, Nettavisen 12:15 Lunsj og messevandring 13:00 14:30 LOKALE: Q 1 Regjeringens samferdselspolitikk Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister (Frp) PANELDEBATT Eirin Sund (Ap), Abid Q. Raja (V), Janne Sjelmo Nordås (Sp), Linda C. Hofstad Helleland (H), Hans Fredrik Grøvan (KrF), Heikki Holmås (Sv) Ordstyrer: Aslak Bonde, kommentator, Politiskanalyse.no, og Atle Kvamme, næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd

6 Aktuelle tema på Transport & Logistikk 2015 Den STORE samferdselsdebatten TIRSDAG KL. 13:00 Den tradisjonelle samferdselsdebatten avslutter konferansen. Her vil samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen møte fraksjonslederne fra de ulike partiene til debatt om det da framlagte statsbudsjettet. Hva har regjeringen oppnådd etter to år med makten i samferdselsdepartementet, hva er gjort vedrørende finansiering av infrastruktur, hvordan vil innføringen av svoveldirektivet påvirke transportnæringen fra nyttår og hva gjøres for å få en pålitelig jernbanetransport er bare noen av temaene en berører. Opprettelsen av et nasjonalt veiselskap MANDAG KL Mange veiprosjekter er ofte små og finansieringen er uforutsigbar. Skiftende regjeringer og flertall kan ha nye syn på hvilke prosjekter som skal prioriteres. Ved å opprette et veiselskap, som får ansvaret for å ruste opp og utbedre lengre strekninger, kan vi få en rasjonell, raskere og mer effektiv planlegging av veiene. Hvordan vil dette gjøres i praksis og vil det fungere etter intensjonen? I delsesjonen «Finansierin av nasjonal infrastruktur» vil sentrale aktører få komme med sine innspill til både politikere og etater. Hva må til for å redusere klimautfordringer for transportnæringen? MANDAG KL. 12:50 Hva er det som påvirker den norske transporthverdagen hva er det som må til for å minske klimautfordringene for en hardt presset transportnæring? Hva har vi gjort og hva trenger vi for å komme videre? Hva er det nasjonale potensialet for tungtransporten er et av temane som blant annet styreleder Torbjørn Johannson (Asko AS), konsernsjef Dag Mejdell (Posten AS) og konsernsjef Christian Rynning Tønnesen (Statkraft) vil ta opp når de møtes i debatt. Transportpolitikerne stiller opp BEGGE DAGER Medlemmer av transportkomiteen stiller opp på våre ulike sesjoner. I år har også fraksjonslederene en egen sesjon hvor de kan komme med innspill til både transportintresserte og ikke minst nyvalgte politikere rundt om i landet som har funnet det nyttig å besøke konferansen. Fraksjonslederne: Fra venstre Janne Sjelmo Nordås (Sp), Hans Fredrik Grøvan (KrF), Abid Q. Raja (V), komitèleder Linda C. Hofstad Helleland (H) og Eirin Sund (Ap). Hvordan ha en effektiv logistikk i havna MANDAG KL. og TIRSDAG KL. 10:50 Er det forskjeller i tidsbruk ved lasting og lossing i norske havner og kan dette påvirkes? Kan vi måle effektivitetsforskjeller mellom ulike norske havner? Foredragsholdere fra både inn- og utland er på plass for å gi oss gode eksempler på hva vi kan gjøre for å ha en god logistikk i havna. Vi får også høre om Oslo havn og deres erfaringer. Hva gjøres for å ha en lønnsom logistikk? MANDAG KL. OG TIRSDAG KL. Kostnadskutt og lønnsomhet i transportkjeden er i fokus både hos speditører og transportkjøpere. I delsesjonene «Kostnadskutt i verdikjeden» og «Logistikk - Kjøpernes krav til transportleverandører» treffer du bedrifter som Asko, Marine Harvest, Kongsberg Maritime og Stormberg som forteller om sine erfaringer.

7 PRAKTISK INFORMASJON Tid: oktober 2015 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport (Gardermoen) All påmelding: For spørsmål ring: Konferanseavgift eksl. mva: 5 850,- Full konferanseavgift, inkludert treretters festmiddag og lunsj 4 950,- Full konferanseavgift, uten festmiddag, med lunsj 4 650,- Dagpakke 20. okt., inkludert treretters festmiddag og lunsj 4 150,- Dagpakke inkludert lunsj 1 750,- Kun deltagelse på festmiddag Vi har en avtale med hotellet om gunstig pris på overnatting, kr i enkeltrom. Transport & Logistikk 2015 retter seg mot beslutningstakere, bedriftsledere, logistikksjefer, systemansvarlige, politikere, forskere og byråkrater som har et engasjement innenfor transport- og logistikknæringen. Konferansen hadde i fjor nærmere 820 deltagere, og bekreftet således sin posisjon som den største og viktigste konferansen for næringen. På konferansens messedel treffer du nesten 100 utstillere, og over 80 foredragsholdere/ paneldeltagere. Middagen på kvelden 19. oktober er stedet hvor du knytter nye kontakter og treffer gamle venner. Arrangørene: I samarbeid med: Hovedsponsorene:

Vil ha enklere regler for modulvogntog NETTVERK. Om prisdumping Side 4. Om sjømatfrakt Side 8. Om bylogistikk Side 19. side 20

Vil ha enklere regler for modulvogntog NETTVERK. Om prisdumping Side 4. Om sjømatfrakt Side 8. Om bylogistikk Side 19. side 20 NR. 2 JUNI 2014 NETTVERK LANDTRANSPORT SJØ- OG FLYFRAKT SAMFERDSEL Vil ha enklere regler for modulvogntog side 20 Om prisdumping Side 4 Om sjømatfrakt Side 8 Om bylogistikk Side 19 Innhold Like lett å

Detaljer

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine Magasin for transportkjøpere 2014 Konkurransedyktig sjøtransport Best på pris, punktlighet og miljø Container øker mest Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med

Detaljer

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Nr. 3 september 2013 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Logistikkhjelp får du hos oss side 8 Jakten på kundens beste side 10 Stortingsvalget

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

Grønne visjoner. Se bildene! MyPack til Coop. Fortsatt gods på Raumabanen. Fiske giganten. Knut Arild Hareide: Transport og Logistikk 2009

Grønne visjoner. Se bildene! MyPack til Coop. Fortsatt gods på Raumabanen. Fiske giganten. Knut Arild Hareide: Transport og Logistikk 2009 KUNDEMAGASIN 4-2009 MyPack til Coop Fortsatt gods på Raumabanen Meltveit Kleppa: Snubler i starten Se bildene! Transport og Logistikk 2009 Fiske giganten Historien om Nergårdkonsernet Knut Arild Hareide:

Detaljer

KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER

KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER MESSEN MED DE BESTE LØSNINGENE FOR BYGG, BOLIG OG ANLEGG Det er fantastisk hyggelig å kunne ønske velkommen til Bygg Reis Deg 2011! Nærmere 450 utstillere presenterer

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

NOx-avgift - Konsekvenser for fraktefarten s. 4 Hvordan utnytte potensialet til sjøtransporten sett fra industriens ståsted? s. 15

NOx-avgift - Konsekvenser for fraktefarten s. 4 Hvordan utnytte potensialet til sjøtransporten sett fra industriens ståsted? s. 15 NUMMER 3-2006 71. ÅRGANG M/S Thorn Kristine, Sarunto AS, Boks 221, 4299 Avaldsnes. NOx-avgift - Konsekvenser for fraktefarten s. 4 Hvordan utnytte potensialet til sjøtransporten sett fra industriens ståsted?

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012 Fokus nr 2 P juni P 2012 gs1 the global language of business GS1-standarder for helsesektoren Utstyrskontroll med RFID og EPCIS Ny EDI-standard for efrakt Nytt-GS1-04-2011-Bladet:Layout 1 05-12-11 1 05-12-11

Detaljer

Logistikkens dans eller dansens logistikk?

Logistikkens dans eller dansens logistikk? Nr. 2 juni 2013 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Logistikkens dans eller dansens logistikk? side 8 Trender som påvirker logistikken side 4 Løsninger for fremtidens logistikk og transport?

Detaljer

7Nr. De skal styre drosjepolitikken Side 4-5-6. Kurs gir kvalitet side 10-11. Bompenger til besvær side 16. november 2013

7Nr. De skal styre drosjepolitikken Side 4-5-6. Kurs gir kvalitet side 10-11. Bompenger til besvær side 16. november 2013 7Nr november 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Kurs gir kvalitet side 10-11 Bompenger til besvær side 16 De skal styre drosjepolitikken Side 4-5-6 2 < TAXI 7-2013 Ditt komplette

Detaljer

DB Schenker Forskningpris

DB Schenker Forskningpris NR. 3 SEPTEMBER 2014 NETTVERK LANDTRANSPORT SJØ- OG FLYFRAKT SAMFERDSEL Vinneren av DB Schenker Forskningpris møter du på Transport & Logistikk 2014! Side 31. Transport & logistikk CLARION HOTEL & CONGRESS

Detaljer

M/S Kristian With, Egil Ulvan Rederi AS, 7011 Trondheim. Kampanjen www.fralandtilsjo.no s. 4. Sjøtransportprosjektet s. 10

M/S Kristian With, Egil Ulvan Rederi AS, 7011 Trondheim. Kampanjen www.fralandtilsjo.no s. 4. Sjøtransportprosjektet s. 10 NUMMER 1-2012 77. ÅRGANG M/S Kristian With, Egil Ulvan Rederi AS, 7011 Trondheim Kampanjen www.fralandtilsjo.no s. 4 Sjøtransportprosjektet s. 10 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember

Detaljer

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri info www.bergen-chamber.no Knyttet viktige bånd til Kina side 4 6 02 NR.2 2008 Bergenseren som Jobber for Sammen for fergefri Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Bergen Rock City Kyststamvei næringslivet

Detaljer

MONO. HVA gjør de for oss? Klarer du å velge? Les mer s. 6-8 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 3/2011

MONO. HVA gjør de for oss? Klarer du å velge? Les mer s. 6-8 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 3/2011 MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 3/2011 HVA gjør de for oss? Klarer du å velge? Les mer s. 6-8 Ansett damer! Bergit Svenning, leder i Statnett, er en av prosjekt- få kvinner i sjefsstolen. Mange bedrifter

Detaljer

Den totale guiden til ditt medlemskap

Den totale guiden til ditt medlemskap Den totale guiden til ditt medlemskap Denne brosjyren representerer et utvalg av fordelene ved å være medlem i Norsk Industri og NHO. Se norskindustri.no, nho.no, samt for oppdatert informasjon om økonomiske

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune www.transportutvikling.no 30. september 2014/rev. desember 2014 Innhold 1 Sammenfatning

Detaljer

Gasskonferansen 23. til 24. mai 2012 Radisson Blu Royal Hotel

Gasskonferansen 23. til 24. mai 2012 Radisson Blu Royal Hotel Gasskonferansen 23. til 24. mai 2012 Radisson Blu Royal Hotel Naturgass Biogass Debatt Drivstoff Skip Busser Drosjer Kloakk Kina Gassmotorer NOx-fond Gassmaks Hydrater Nanocarbon CO 2 -fangst LNG www.gasskonferansen.com

Detaljer

både en forskningsstrategi og en politisk strategi for å fremme bioøkonomien. Hva er statusen for arbeidet med bioøkonomien i Norge?» 6.

både en forskningsstrategi og en politisk strategi for å fremme bioøkonomien. Hva er statusen for arbeidet med bioøkonomien i Norge?» 6. 2644 26. mars Dagsorden 2015 Møte torsdag den 26. mars 2015 kl. 10 President: I n g j e r d S c h o u D a g s o r d e n (nr. 59): 1. Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets

Detaljer

6Nr. Gjenvalgt ledelse. Første Tesla-taxi side 13 og 18. Færre taxiulykker side 15. Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9.

6Nr. Gjenvalgt ledelse. Første Tesla-taxi side 13 og 18. Færre taxiulykker side 15. Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9. 6Nr september 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Første Tesla-taxi side 13 og 18 Færre taxiulykker side 15 Gjenvalgt ledelse Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9 2 < TAXI 6-2013 TAXI 6-2013

Detaljer

VÅR VISJON: Vi skal bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste

VÅR VISJON: Vi skal bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste VÅR VISJON: Vi skal bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste Våre tre løfter til medlemmene: Samle næringslivet i et lønnsomt felleskap Være pådriver i regional næringspolitikk Være en

Detaljer

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING VÅREN 2015 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING KJÆRE MEDLEM AV TEKNA I OSLO OG AKERSHUS! Som medlem i Oslo og Akershus har du muligheten til å benytte deg av vårt store gratistilbud, både til faglig og personlig

Detaljer

m r! DNFs medlemsblad nr. 3 - Juni juni 2009 2007-58. 56. årgang Sykle til jobben 2009

m r! DNFs medlemsblad nr. 3 - Juni juni 2009 2007-58. 56. årgang Sykle til jobben 2009 info G m r! DNFs medlemsblad nr. 3 - Juni juni 2009 2007-58. 56. årgang Sykle til jobben 2009 Årets bedriftsutvikler I Resultatskapende entreprenøriell bedriftsutvikler Ypsilonkonferansen Årets Bedriftsutvikler

Detaljer

Velkommen til hele skogsektorens møteplass

Velkommen til hele skogsektorens møteplass s&t1.2 2014 PRE 09.05.14 12.36 Side 1 S T E D E T F O R L Y S E I D E E R O G M E R E N N 5 0 F O R E D R A G Velkommen til hele skogsektorens møteplass Hovedtema: SKOG22 27. og 28. mai 2014 Etter stormene

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007

Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap 2007 Omdømmeprosjektet Åpning av Papirbredden Medlem nr 700 LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Innholdsfortegnelse Styrets beretning for 2007 s 3 STYRET Daglig

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING VÅREN 2014 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING Innhold Generell informasjon 4 Kjære medlem av Tekna i Oslo og Akershus 5 Aktivitetskalender for våren 2014 6 ARRANGEMENTER Regionale grupper 12 Fora 13 Karriere

Detaljer

Software arrangeres for 25. gang 9. - 11. februar 2010 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo

Software arrangeres for 25. gang 9. - 11. februar 2010 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo Software arrangeres for 25. gang 9. - 11. februar 2010 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo Arkitekter & arkitekturer Software Testing Mobil IT Scrum Sikkerhet i SOA Å mestre outsourcing

Detaljer

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2014 Møbler til millioner: IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Norsk veibygging: STYKKEVIS OG DELT ELLER KOMPLETT OG HELT? Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER Cramo

Detaljer