ER; CARGO r = MiNGCARRIER LOGISTIKK CONTAINER RETUR CARGO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ER; CARGO r = MiNGCARRIER LOGISTIKK CONTAINER RETUR CARGO"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr. Jotl OoW Dok.nr. 4 OKT Arkivnr.O S3.? Saksh^'/V'/7f(^ CLARION HOTEL OSLO AIRPORT RFID r,lu no^smo^''^'''^^^^^ OETURVNTRUTEKI^TERCITY CARRIE»ALL DEBATTER,E ^*n/-q pfin HAVNER LMnow ^^ri<;tn<k NORSK INDUSTRI SEND D-iR KOLLI DAGLIGVARE FLVFRAKT --~^;! LASTEBIL TMS RUTER KOLLI INTERCITY CONTAINER RETUR CARGO ER?CARR,ER LOGISTIKK ER; CARGO r = MiNGCARRIER LOGISTIKK CONTAINER RETUR CARGO TMSRUTER"rL r,? KOLLI c:rmr.^ NTAlNER RI T?^ TP^M ^'^^^^^'L '-.*! :FI HAVNER CAR^9 CONTAINER 7 R,KT p A [^L OKT Påmelding: wiariar^konfefanse.info

2 iivuriuitn,.( jpdii 0^^ CAR^9 0KIJ5' 09:00-10:20 Velkommen til årets konferanse Jo Eirik Frøise, direktør for Transport & Logistikk 2012, Norsk Industri oq Tom Rune Nilsen, adm. dir., NHO Logistikk og Transport Samferdselstiltak som styrker norsk industri Stein Lier Hansen, adm. dir.. Norsk Industri SamferdselsLøftet - næringslivets transportplan Jolm G. Bernander, adm. dir., NHO Kampanjen: Velg sjøveien Anne Sigrid Hamran, liamedirektør, Oslo Havn Kf Mandag morgen med stand up komiker Gustav Nilsen Plug & Piay-logistikk i varehandelen 10:40 11:50 Hvordan få rasjonelle varekjeder? Resultater fra strukturendringene Mstian Andersen, direktør, TINE Distribusjon Bærekraft og lønnsomhet gjennom samhandling og effektivisering Kjell Ove Hansen, logistikkansvarlig. Norsk Lastbærer Pool Plastpaller gir lønnsom logistikk Tor Arne Haugen, logistikksjef, l^aarud 11:50 12:50 Lunsj og messevandring 12:50 14:00 Utnyttelse av teknologi i fremtidens verdikjede RFID in Rall Gunnar Ivansson, prosjektleder, Trafikverket Effektivisering med optimeringsverktøy Bedre planlegging, samdistribusjon og utnyttelse av døgnet Petter Vold, partner, Price Waterhouse Coopers Bedre planlegging, samdistribusjon og utnyttelse av døgnet Andre Tangerud, administrerende direktør, ASKO Øst 14:00 14:50 Messevandring 14:50 16:00 Distribusjon av drikkevarer Miljøvennlig distribusjon, hva betyr det? Hvilke miljøf orutsetninger gjelder? Hvilke faktorer påvirker miljøregnskapet? Hege Nymoen, distribusjonsdirektør, Ringnes Christian Andersen, direktør, TINE Distribusjon Torbjørn Johannson, konserndirektør for engros og miljø, NorgesGruppen Stein Rømerud, kommunikasjonsdirektør. Coca Cola, Jan Egil Pedersen, forbundsleder. Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund InternationaE best practice 10:40 11:50 Future Logistics Capacity Planning: A Commercial and Pragmatic Approach Modelled the logistics needs over the next years to allow the costs and investment Neil Middleton, DirectoratBisham Consulting, United Kingdom Challenges and lessons learned from fastest growing fashion and accessories retailer in the UK Arif Ahmed, Logistics Director, River Island Case: River Island River Island Is a premium fashion and accessories retailer with an international network of stores. Products are resourced overseas with the great majority from China and India. 11:50 12:50 Lunsj og messevandring 12:50 14:00 International Best Practices Foredragsholder annonseres i løpet av sommeren 14:00 14:50 Messevandring 14:50 16:00 Outsourcing strategy: Issues in outsourcing a logistics operation Presentation by DerekBell, Chief Executive and Neil li^iddleton, DirectoratBisham Consulting, United Kingdom Panel by the speakers and ArifAhmed, Logistics Director, River Island ^?^^^^;^^«i;^^^^^ :^.>^>;;5^,^^^: 5^^^i^^^^^o^m^i^^ ^9 En arena for relasjoner, inspirasjon, informasjon og forretninger! 1G:00-17:00 Hvordan han bedrifter selv forebygge/begrense kriminalitet og trusler mot bedriften og dens ansatte? Finn Abrahamsen, daglig leder, FAC Finn Abrahamsen Consulting 16:15-17:30 Bedriftspresentasjon TollpostGlobe Nor Lines DHL NHO Logistikk og Transport kompetanse

3 MAHIDAG 22. OKT BSB og planlegging Nasjonal transport Samferdselsløftet 10:40-11:50 Effektivisering ved moderne TMS i verdikjeden Praktisk bruk og måloppnåelse Jan Ole Hansen, adm. dir.. Transportnett AS Kravtil TMS leverandører Finn Kamås, logistikkdirektør, Ruukki Norge AS Praktisk bruk av TMS til oppfølging av transportavtaler Ole Kristian Richstad, logistikksjef, Elektroskandia 11:50-12:50 Lunsj og messevandring 12:50-14:00 B2B - det beste for kunden B2B nettverksbygging - kundefokus og behovet for kontinuerlig forbedringer Evert Gummesson, Ph. D., Professor Emeritus at the Stockholm University School of Business Hvordan gi kjøperen best mulig kundepleie Ole A Hagen, kommunikasjonsdirektør, TollpostGlobe + presentasjon fra transportbruker 14:00-14:50 Messevandring 14:50-16:00 Nordiske transportkjøpertrender Lansering av Nordisk Logistikkbarometer Eirill Bø, studierektor. Bl Marianne Rygvold, rådgiver, Idea Consulting Katrine Hansesætre, Logistics and Market Analyst, TollpostGlobe + presentasjoner fra transportbrukere 11:00-12:20 Intercity- århundrets jernbanesatsing i Norge Anne Siri Haugen, prosjektleder, KVU-arbeidet Intercity Hvilke muligheter gir Intercity for gods- og persontransport? Geir Isaksen, konsernsjef, NSB Intercity som ryggrad i en velfungerende Osloregion Erling Dokk Holm, førsteamanuensis. Markedshøyskolen og Arkitekthøgskolen i Oslo 12:20-13:20 Lunsj og messevandring 13:20-14:20 Samferdselsløftet Effektive planprosesser Helge Eide, områdedirektør interessepolitikk, KS Vegvesenets utfordringer ved planprosesser Roar Midtbø Jensen, avdelingsdirektør, Statens vegvesen- Vegdirektoratet Ti grep for raskere planprosesser Audun Lågøyr, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon. Byggenæringens Landsforening 14:20-14:40 Messevandring 14:40-16:00 Finansiering av infrastruktur Erfaringer fra den svenske finansieringsmodellen Gunnar Malm, generaldirektør, Trafikverket Sverige Den sveitsiske finansieringsmodellen Kjell Kolden, seniorrådgiver, Samferdselsdepartementet i Sveits Vurdering av alternative finansieringsformer Svein Bråthen, professor i Transportøkonomi, Høgskolen i Molde Debatt mellom stortingsrepresentantene i finanskomiteen Stortingsrepresentant Jan Tore Sanner (H) jg Knut Storberget (Ap) 11:00-12:20 Vedlikehold State of the nation- norsk infrastruktur Liv Karin Hansteen, adm. dir.. Rådgivende Ingeniørers Forening Infrastrukturutfordringer i Midt-Norge Merethe Storødegård, regiondirektør, NHO Trøndelag Infrastrukturutfordringer i Bergensregionen Monica Mæland (H), byrådsleder i Bergen Debatt Stortingsrepresentant Anne Marit Bjørnflaten (Ap) og Bård Hoksrud (Frp) 12:20-13:20 Lunsj og messevandring 13:20-14:20 Velg sjøveien Dobbelt så mye gods: Derfor kan vi doble volumet av varer på sjøen. Den viktigste lærdommen og de beste eksemplene fra kampanjen Velg sjøveien. Hans Kristian Haram, daglig leder, i Shortsea Promotion Centre i dialog med flere vareeiere som har valgt sjøveien. Framtida er på sjøen: Slik skal vi og sjøen vinne markedsandeler. Geir Svendsen, viseadm. dir., Norlines Morgendagens transportløsninger: Slik vil vi møte kundens behov i morgendagens transportvirkellghet Vidar Karlsen, adm. dir., DFDStogistia 14:20-14:40 Messevandring 14:40-16:00 Nye rammebetingelser for sjøtransport Nye tiltak i Statsbudsjettet Lisbeth Berg Hansen, fiskeri- og kystminister. Fiskeri- og kystdepartementet Nærskipsfartenstrategien - hva skal til? Erling Sæter, næringspolitisk direktør, NHO Logistikk og Transport Sjøtransportens konkurransekraft øker Arnt-EinarLltsheim, direktør. Norsk Havneforening Hvordan få overført gods til sjøen? Debatt mellom innlederne og leder av transportkomiteen Knut Arikl Hareide (KrF) ogstortingsrepr. Else May Botten (Ap) X.'^^N^55S^^f5 ^^?}^5^^^^^^x'^^^^5!$^>^^^^ «VM i Stille Sitjing» WM/sf/V/esifymjereitsatirisk-optimlstiskforedrag derlinda Eide viser dømer på vellykka tilrettelegging forstillesitjing i samfunnet generellt og samferdslesektoren spesielt. -19:00 Apéritif 19:30-22:45 Festmiddag Konf ransler Siri Lill Mannes Underholdning: Ladles First * ^ ^ ^

4 iamferdselsløftet Lokalisering Logistikkinnovasjon Distribusjon Vinner av studentprlsene Hvorfor er jernbaneterminaler og SMARTRANS Transportoptimeringssystem som en Presentasjon av beste masteroppgave. Presentasjon av beste bacheloroppgave. Vinnere kåres under festmiddagen 22. okt. havner samlokalisert? Terminaler i intermodale transportkjeder - hva ber vi legge vekt på? Svein Bråthen, professor i Transportøkonomi, Høgskolen i Molde Oversikt over SMARTRANS-programmet Øystein Strandli, sesjonsleder, Norges forskningsråd Fartsmodell for næringslivets transporter Trude Tørset, seniorforsker, SINTEF del av verdikjeden Hvorfor bruke transportoptimeringssystemer? Thorbjørn Schmidt-Jacobsen, salgsdirektør, Transvision 10:50-12:00 Effektivitet i havneterminaler Benchmarking av havnenes effektivitet Christian Amundrød, Country Manager, Unifeeder Norway Hvordan skape effektive havneterminaler RolfAarland, markeds- og logistikksjef, Trondheim Havn Best Practice Havnedirektøren i Norges mest effektive havn (blir kåret senere) Forventninger og krav til effektivitet Arne Jakobsen, Managing Director, North Sea Container Line / 12:00-13:00 Lunsj og messevandring Spørsmål fra salen Hvordan Kystverket jobber for optimal lokalisering Kirsti Slotsvik, kystdirektør. Kystverket Lokalisering av jernbaneterminaler Per Pedersen, sjefingeniør. Jernbaneverket 10:50-12:00 Flyfraktens betydning for Norge Lansering av Avinors ferske rapport «Flyfrakts betydning for Norge» Jon Inge Lian, seniorrådgiver. Konsernstab, Strategi og utvikling, AvinorAS Utfordringer for National Oilwell Varco Tor Henning Ramfjord, Vice President Project Management, National Oilwell Varco 12:10-13:00 Lunsj og messevandring GOFERogSMARTFREIGHT Solveig Meland, seniorforsker, SINTEF Fremtidens intermodale terminaler, PROFIT Erik Gran, forsker, SINTEF Grønn godstransport Roar Narvik, forskningsleder, SINTEF 10:50-12:10 Logistikk i Norge - kostnader, trender og fremtidsperspektiver LIN - et prosjekt for ekt kunnskap om logistikk-norge Kjell V^erner Johansen, stedfortredende instituttsjef Transportøkonomisk institutt Er norske logistikkostnader annerledes enn utenlandske? Wiljar Hansen, forsker og Inger Beate Ho vi, forskningsleder. Transportøkonomisk institutt Logistikktrender og fremtidsperspektiver Olav Eidhammer, Transportøkonomisk institutt Næringslivets kunnskapsbehov og viktigheten av å delta i forsknings- og utviklingsprosjekter Jan Audun Larsen, logistikk og innkjøpsdirektør, Lerum fabrikker AS Hva har vi lært av prosjektet? Toril Presttun, seniorrådgiver. Statens Vegvesen og Heidi Chr. Lund, NHO Logistikk og Transport Spørsmål og diskusjon Kjell Werner Johansen, ordstyrer 12:10-13:00 Lunsj og messevandring Erfaringer fra Statoils distribusjon Steffen Rønningen, transportsjef, Statoil 10:50-12:00 Bærekraftige og fremtidsrettede lesninger for logistikken Spist er spist..., men hva med det som ikke spises? Heidi C Dreyer, professor, NTNU/SINTEF Waste reduction in fresh food supply chains - cases and means Riikka Kaipia, researcher, Aalto University Finland Using a transport portfolio framework to reduce the carbon f ootprint: A Swedish retailer's perspective, Kristina Liljestrand, Ph.D Candidate, Chalmers tekniska hbgskola Matsvinn I TINEs verdikjede, Christoffer Fremstad, leder. Miljø i Tine Kan logistikk få oss til å kaste mindre mat? Andreas Brekke, forskningsleder. Østfoldforskning 12:00-13:00 Lunsj og messevandring cls^sj. 13:00-14:30 Hvordan iutp 2014=2023 vil endre transporthverdagen for norsk næringsliv? Samferdselsminister Marit Arnstad Duell: Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) vs Erna Solberg, partileder (H) Paneldebatt Gorm Kjernli (Ap), Bård Hoksrud (Frp), Knut Arild Hareide (KrF), Øyvind Halleraker (H), Marit Arnstad (Sp), Hallgeir Langeland (SV).

5 Aktuelle tema på Transport & Logistikk 2012 f «s» *. H ' H Den Store Samf erdselsdebatten " 'ss ir Høyres leder Erna Solberg og samferdselsminister Marit Arnstad. 23. oktober kl 13:00 14:30 Den tradisjonelle debatten om status innen samferdsel er i år en duell mellom Høyres leder Erna Solberg og samferdselsminister Marit Arnstad. Etter duellen fortsetter vi med en debatt mellom fraksjonslederne i transportkomiteen. Samferdselstiltak som styrker norsk industri Stein Lier Hansen, adm. dir.. Norsk Industri 22. oktober kl r \ B2B nettverksbggging - kundefokus og behovet for kontinuerlige forbedringer Evert Gummesson, Ph.D Professor Emeritus, Stockholm University School of Business 22. oktober kl Hans forskning er rettet mot relasjonsmarkedsføring og kvalitetsledelse med særlig vekt på tjenestesektoren. Hans siste bok om relasjonsmarkedsføring har blitt en bestselger og ble utnevnt til Best Marketing Book of llie Year. Hanharforfattet,ogværl medforfatter for, mer enn tjue bøker og utallige artikler i tidsskrifter. På konferansen vil Gummesson fortelle hvordan vår næring må ha fokus på nettverksbygging, kundens behov og behovet for forbedringer. Distribusjon av drikkevarer Miljøvennlig distribusjon, hva betyr det? Hvilke miljøforutsetninger gjelder? Hvilke faktorer påvirker miljøregnskapet? 22. oktober kl Vi får en interessant debatt sammen med de fremtredende aktørene innen transport og distribusjon av drikkevarer i Norge. Representanter fra Carlsberg Group/Ringnes, TINE Distribusjon, NorgesGruppen, Coca Cola og Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund deltar. Hvilke muligheter gir Intercity for gods- og persontransport? Geir Isaksen, konsernsjef NSB 22. oktober kl Norsk Industri er opptatt av å synliggjøre rammebetingelser for norske industribedrifter. Dette gjelder også transport og logistikk, industrien er en transportintensiv sektor som trenger en fungerende infrastruktur både på vei, bane, sjø og i luften. Norsk Industris administrerende direktør vil på konferansen synliggjøre mange av utfordringene industrien har. v y Geir Isaksen er ny konsernsjef i NSB. Geir Isaksen kommer fra stillingen som konsernsjef hos Cermaq ASA. NSB er Norges største transportkonsern, med en omsetning på over 11 milliarder kroner og med ca ansatte. En utbygging av Intercity vil gi nye muligheter for både arbeidsreiser og for godstransporten. NSB sjefen gir oss hans syn på fremtidens Intercity

6 \ ^ CONTAINER ^^f,kt ^ ^ " * ' * ' Tid: oktober 2012 Sted: Påmeldingsfrist: All påmelding: Clarion Hotel Oslo Airport (Gardermoen) 1. oktober For spørsmål ring: Monferanseavgift eksl. mva: 5 500,- Full konferanseavgift, inkludert treretters festmiddag og lunsj 4 700,- Full konferanseavgift, uten festmiddag, med lunsj 4 300,- Dagpakke 22. okt., inkludert treretters festmiddag og lunsj 3 500,- Dagpakke inkludert lunsj 1500,- Kun deltagelse på festmiddag Vi har en avtale med hotellet om gunstig pris på overnatting, kr 1545 i enkeltrom. Transport & Logistikk 2012 retter seg mot beslutningstakere, bedriftsledere, logistikksjefer, systemansvarlige, politikere, forskere og byråkrater som har et engasjement innenfor transport- og logistikknæringen. Konferansen hadde i fjor nærmere 800 deltagere, og bekreftet således sin posisjon som den største og viktigste konferansen for næringen. På konferansens messedel treffer du i år 68 utstillere, nesten 80 foredragsholdere/ paneldeltagere. Middagen på kvelden 22. oktober er stedet hvor du knytter nye kontakter og treffer gamle venner. Arrangørene: C I Norsk Industri ^ ^ NHO LOGISTIKK OG TRANSPORT ITiæHI NORSK "W HAVNEFORENING p NORWEGIAN PORTS ASSOCIATION LQUiStJim. Foreflfnffsn.nø : samarbeid med: N;:-i'.V4liy f* SDLF w- Dagligvareieverandørenes forening Hovedsponsorene: TOLLPOST OLOBE 4Ht mu LINES ^

Transport. Påmelding: www.konferanse.info. okt. 2012. Clarion hotel oslo airport

Transport. Påmelding: www.konferanse.info. okt. 2012. Clarion hotel oslo airport Transport Clarion hotel oslo airport &logistikk 22.-23. okt. 2012 Påmelding: www.konferanse.info mandag 22. okt Åpning 09:00 10:20 Velkommen til årets konferanse Jo Eirik Frøise, direktør for Transport

Detaljer

Transport Clarion hotel & congress oslo airport. logistikk. 20.-21. oktober. Påmelding: www.konferanse.info

Transport Clarion hotel & congress oslo airport. logistikk. 20.-21. oktober. Påmelding: www.konferanse.info Transport Clarion hotel & congress oslo airport & logistikk 20.-21. oktober 2014 Påmelding: www.konferanse.info MANDAG 20. oktober Åpning LOKALE: Q 1 09:00-09.05 Velkommen til årets konferanse Jo Eirik

Detaljer

Åpning. MANDAG 20. oktober

Åpning. MANDAG 20. oktober MANDAG 20. oktober Åpning LOKALE: Q 1 09:00-09.05 Velkommen til årets konferanse Jo Eirik Frøise, direktør for Transport & Logistikk 2014, Norsk Industri og Are Kjensli, direktør NHO Logistikk og Transport

Detaljer

Transport Clarion hotel & congress oslo airport. logistikk. 20.-21. oktober. Påmelding: www.konferanse.info

Transport Clarion hotel & congress oslo airport. logistikk. 20.-21. oktober. Påmelding: www.konferanse.info Transport Clarion hotel & congress oslo airport & logistikk 20.-21. oktober 2014 Påmelding: www.konferanse.info MANDAG 20. oktober Åpning LOKALE: Q 1 09:00-09.05 Velkommen til årets konferanse Jo Eirik

Detaljer

Den største og viktigste. konferansen for næringen. 20. og 21. oktober 2011. Påmelding: www.konferanse.info

Den største og viktigste. konferansen for næringen. 20. og 21. oktober 2011. Påmelding: www.konferanse.info 2011 Clarion Hotel Oslo Airport 20. og 21. oktober 2011 Den største og viktigste konferansen for næringen En arena for relasjoner, inspirasjon, informasjon og forretninger! Påmelding: www.konferanse.info

Detaljer

Transport CLARION HOTEL & CONGRESS OSLO AIRPORT. logistikk 19.-20. OKTOBER. Påmelding: www.konferanse.info

Transport CLARION HOTEL & CONGRESS OSLO AIRPORT. logistikk 19.-20. OKTOBER. Påmelding: www.konferanse.info Transport CLARION HOTEL & CONGRESS OSLO AIRPORT & logistikk 19.-20. OKTOBER 2015 Påmelding: www.konferanse.info MANDAG 19. OKTOBER Vareeiernes logistikk LOKALE: Q5 Åpning LOKALE: Q 1 10:15 Velkommen til

Detaljer

Transport CLARION HOTEL & CONGRESS OSLO AIRPORT. logistikk 19.-20. OKTOBER. Påmelding: www.konferanse.info

Transport CLARION HOTEL & CONGRESS OSLO AIRPORT. logistikk 19.-20. OKTOBER. Påmelding: www.konferanse.info Transport CLARION HOTEL & CONGRESS OSLO AIRPORT & logistikk 19.-20. OKTOBER 2015 Påmelding: www.konferanse.info MANDAG 19. OKTOBER Vareeiernes logistikk LOKALE: Q5 Åpning LOKALE: Q 1 10:15 Velkommen til

Detaljer

Transport. Påmelding: www.konferanse.info. okt. 2013. Clarion hotel oslo airport

Transport. Påmelding: www.konferanse.info. okt. 2013. Clarion hotel oslo airport Transport Clarion hotel oslo airport &logistikk 21.-22. okt. 2013 Påmelding: www.konferanse.info mandag 21. okt Åpning Terminal 1-5 09:00 10:20 Velkommen til årets konferanse Jo Eirik Frøise, direktør

Detaljer

Transport CLARION HOTEL & CONGRESS OSLO AIRPORT. logistikk 19.-20. OKTOBER. Påmelding: www.konferanse.info

Transport CLARION HOTEL & CONGRESS OSLO AIRPORT. logistikk 19.-20. OKTOBER. Påmelding: www.konferanse.info Transport CLARION HOTEL & CONGRESS OSLO AIRPORT & logistikk 19.-20. OKTOBER 2015 Påmelding: www.konferanse.info MANDAG 19. OKTOBER Vareeiernes logistikk LOKALE: Q5 Åpning 10:15 Velkommen til årets konferanse

Detaljer

Vil ha enklere regler for modulvogntog NETTVERK. Om prisdumping Side 4. Om sjømatfrakt Side 8. Om bylogistikk Side 19. side 20

Vil ha enklere regler for modulvogntog NETTVERK. Om prisdumping Side 4. Om sjømatfrakt Side 8. Om bylogistikk Side 19. side 20 NR. 2 JUNI 2014 NETTVERK LANDTRANSPORT SJØ- OG FLYFRAKT SAMFERDSEL Vil ha enklere regler for modulvogntog side 20 Om prisdumping Side 4 Om sjømatfrakt Side 8 Om bylogistikk Side 19 Innhold Like lett å

Detaljer

uten logistikk stopper norge

uten logistikk stopper norge uten logistikk stopper norge side 42 side 32 34 side 37 39 Foto: Harald Pettersen, Statoil ASA smart sporing i faghandelen Gjennom bruk av RFID-teknologi kan Coop og de andre leddene i verdikjeden hente

Detaljer

EMPO. Når pulsen endres s 15. Mulig unntak fra s 4 EU-regler om forhåndsvarsling

EMPO. Når pulsen endres s 15. Mulig unntak fra s 4 EU-regler om forhåndsvarsling EMPO Når pulsen endres s 15 Mulig unntak fra s 4 EU-regler om forhåndsvarsling av varer Transportbruker- s 22 konferansen: Tollpost Globe bidrar til ny konferansesuksess Kundemagasin September 2008 Leder

Detaljer

Nedenfor ser dere informasjon fra LTL og fortløpende rapporter fra regionene.

Nedenfor ser dere informasjon fra LTL og fortløpende rapporter fra regionene. Kjære styreledere i LTLs regionforeninger og styret i LTL HØSTEN 2011 regionkonferanse i elektronisk form. Oslo, 5.12.2011 Våren 2012s regionskonferanse er satt til felles middag med styreledere i LTLs

Detaljer

7TIPS OM VERDIKJEDE- STYRING

7TIPS OM VERDIKJEDE- STYRING Suksesshistorie Kjedebedrift tjente stort på retail-system DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Kysttransport Etterlyser politisk vilje til å satse på havner Innsikt Gode råd for logistikkløsninger

Detaljer

Fokus. møblerer. Unikt logistikkprosjekt med datafangst. med standarder. Kartlegging av pallemerking. nr 1 P mars P 2012

Fokus. møblerer. Unikt logistikkprosjekt med datafangst. med standarder. Kartlegging av pallemerking. nr 1 P mars P 2012 Fokus nr 1 P mars P 2012 gs1 the global language of business Unikt logistikkprosjekt med datafangst møblerer med standarder Kartlegging av pallemerking innhold leder Norsk Synergi 7 MØBELBRANSJENS STANDARD

Detaljer

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN 2014 Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN Innhold Innledning av daglig leder Interimstyret Administrasjonen Styrets beretning: MFO OOF Verdi av offentlig og Privat in-kind bidrag Aktiviter

Detaljer

TRANSPORT & LOGISTIKK 5TIPS TIL MER EFFEKTIV LOGISTIKK

TRANSPORT & LOGISTIKK 5TIPS TIL MER EFFEKTIV LOGISTIKK Miljø Slik blir du en grønnere yrkessjåfør DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Kundefokus Oppretthold dialogen med sluttbruker Outsourcing Kutt kostnader ved å sette ut logistikken TRANSPORT

Detaljer

Grønne visjoner. Se bildene! MyPack til Coop. Fortsatt gods på Raumabanen. Fiske giganten. Knut Arild Hareide: Transport og Logistikk 2009

Grønne visjoner. Se bildene! MyPack til Coop. Fortsatt gods på Raumabanen. Fiske giganten. Knut Arild Hareide: Transport og Logistikk 2009 KUNDEMAGASIN 4-2009 MyPack til Coop Fortsatt gods på Raumabanen Meltveit Kleppa: Snubler i starten Se bildene! Transport og Logistikk 2009 Fiske giganten Historien om Nergårdkonsernet Knut Arild Hareide:

Detaljer

Gasskonferansen 23. til 24. mai 2012 Radisson Blu Royal Hotel

Gasskonferansen 23. til 24. mai 2012 Radisson Blu Royal Hotel Gasskonferansen 23. til 24. mai 2012 Radisson Blu Royal Hotel Naturgass Biogass Debatt Drivstoff Skip Busser Drosjer Kloakk Kina Gassmotorer NOx-fond Gassmaks Hydrater Nanocarbon CO 2 -fangst LNG www.gasskonferansen.com

Detaljer

tempo Fornøyd med konkurranse på skinner » Kjøper eget «Tollpost-tog»» Mer gods fra vei til bane 1.2013

tempo Fornøyd med konkurranse på skinner » Kjøper eget «Tollpost-tog»» Mer gods fra vei til bane 1.2013 Marit Arnstad og Erna Solberg i duell om veibygging tempo Logistikkbladet Tempo. Et fagblad om logistikk fra PostNord. 1.2013 Avtalen mellom Ica og NorgesGruppen KJEMPER OM RETT TIL Å SAMARBEIDE Befraktere

Detaljer

SAMFERDSEL 2011. - Morgendagens samferdsel. 6. 7. Januar 2011, Trondheim. Påmelding: www.kursdagene.no

SAMFERDSEL 2011. - Morgendagens samferdsel. 6. 7. Januar 2011, Trondheim. Påmelding: www.kursdagene.no Påmelding: www.kursdagene.no SAMFERDSEL 2011 - Morgendagens samferdsel 6. 7. Januar 2011, Trondheim SAMFERDSEL 2011 - Morgendagens samferdsel I relativt lang tid har transportpolitikken hatt som målsetning

Detaljer

Grønnere luftfart. Fly med norskprodusert biodrivstoff I 2020 Et samarbeid mellom Avinor, NHO Luftfart, Zero og NoBio. Se hele programmet på baksiden

Grønnere luftfart. Fly med norskprodusert biodrivstoff I 2020 Et samarbeid mellom Avinor, NHO Luftfart, Zero og NoBio. Se hele programmet på baksiden Fly med norskprodusert biodrivstoff I 2020 Et samarbeid mellom Avinor, NHO Luftfart, Zero og NoBio Se hele programmet på baksiden Grønnere luftfart Om noen år skal luftfarten ha bærekraftige alternativer

Detaljer

Hvordan styrke sjøtransportens. konkurranseevne?

Hvordan styrke sjøtransportens. konkurranseevne? Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Tittel Forfattere Oppdragsgivere Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Geir Berg (SITMA), Rolf

Detaljer

Infrastrukturdagene 2015

Infrastrukturdagene 2015 TEKNA KONFERANSE www.tekna.no Infrastrukturdagene 2015 Fremtidsutsikter/utfordringer Risiko for kritisk infrastruktur Rekruttering Bredbåndsutbygging Ledninger i grunnen Eksempler 24. 25. mars 2015, Rica

Detaljer

EMPO. Kundens beste venn s 16. Julehandelen før og nå s 36. Kundemagasin Desember 2008

EMPO. Kundens beste venn s 16. Julehandelen før og nå s 36. Kundemagasin Desember 2008 EMPO Kundemagasin Desember 2008 Kundens beste venn s 16 Julehandelen før og nå s 36 Leder Wind of change 2008 har sannelig vært et år i endring. Barach Hussein Obama har vunnet et historisk amerikansk

Detaljer

Velkommen! Årets brukerkonferanse har fokus på den nye digitale skolehverdagen og tilbyr:

Velkommen! Årets brukerkonferanse har fokus på den nye digitale skolehverdagen og tilbyr: Velkommen! Kjære it's learning bruker, Våren 2009 er det ti år siden it s learning så dagens lys, og de siste fem har vi arrangert Brukerkonferansen. Dette er årets viktigste begivenhet for it s learning,

Detaljer

Fagseminaret i Norsk Havneforening

Fagseminaret i Norsk Havneforening Fagseminaret i Norsk Radissons Blu Hotel Norge i Bergen 15-17 april 2013 Kort informasjon om fagseminaret Årets fagseminar har vi valgt å legge til Bergen. Tilbakemeldingene fra medlemmene ga en indikasjon

Detaljer

Mer gods på sjø. Volumet kan dobles. Oppsummering fra 16 konferanser langs hele kysten i 2012

Mer gods på sjø. Volumet kan dobles. Oppsummering fra 16 konferanser langs hele kysten i 2012 Mer gods på sjø Volumet kan dobles Oppsummering fra 16 konferanser langs hele kysten i 2012 Godset velger minste motstands vei! Fred Voldset, logistikkdirektør, Borregaard 2 Sammendrag Dagens kunder på

Detaljer

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine Magasin for transportkjøpere 2014 Konkurransedyktig sjøtransport Best på pris, punktlighet og miljø Container øker mest Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med

Detaljer

Fokus. Containersporing. i offshore-bransjen. Fornyelse og innovasjon. Ny standard. er vinneroppskriften. for transportinformasjon

Fokus. Containersporing. i offshore-bransjen. Fornyelse og innovasjon. Ny standard. er vinneroppskriften. for transportinformasjon Fokus nr 3 P november P 2013 gs1 the global language of business Containersporing i offshore-bransjen Fornyelse og innovasjon er vinneroppskriften Ny standard for transportinformasjon innhold Z leder Isonor

Detaljer