Vil ha enklere regler for modulvogntog NETTVERK. Om prisdumping Side 4. Om sjømatfrakt Side 8. Om bylogistikk Side 19. side 20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil ha enklere regler for modulvogntog NETTVERK. Om prisdumping Side 4. Om sjømatfrakt Side 8. Om bylogistikk Side 19. side 20"

Transkript

1 NR. 2 JUNI 2014 NETTVERK LANDTRANSPORT SJØ- OG FLYFRAKT SAMFERDSEL Vil ha enklere regler for modulvogntog side 20 Om prisdumping Side 4 Om sjømatfrakt Side 8 Om bylogistikk Side 19

2 Innhold Like lett å styre som å bla i en bok UTGIVER: Schenker AS Postboks 223 Økern, 0510 Oslo Telefon: ANSVARLIG REDAKTØR: Einar Spurkeland Telefon: Mobiltelefon: E-post: dbschenker.com Trykt på miljøvennlig papir REDAKSJONSRÅD: Nils-Petter Buer, Anne-Line Ellingsen, Odd Hamnøy, Tone Kjeldset, Frigg Mosseros, Einar Spurkeland og Endre Welo ABONNEMENT OG ADRESSERING: Laila Olsen E-post: Opplag: 6000 eks. ANNONSESALG: Mia V. Berg og Stig Jacobsen, telefon: GRAFISK PRODUKSJON Jørn W. Scholz. E-post: TRYKKING: Flisa Trykkeri AS UTGIVELSESPLAN 2014: Nr Matr.frist Utgivelse Tema Distribusjon Logistikk Teknologi Miljø DB Schenker på fiskerimesse i Brüssel side 8 Hva skjer når prisene dumpes? Godstog Oslo-Palermo Hvem skal kurere miljøet? Styrkedemonstrasjon i Brüssel Aldri bedre enn siste levering DB Schenker Forskningspris Bedre lager- og transportløsninger Vil ha 100 nye vareleveringslommer Vil ha enklere regler for modulvogntog Varner-Gruppen velger DB Schenker Mindre tomkjøring med et fritt transportmarked Den som betaler frakten bestemmer Artikler uttrykker skribentenes mening. Ettertrykk etter avtale med redaktøren. Redaksjonen foretar språklig bearbeidning av innsendte tekster. Vi tar ikke ansvar for ikke bestilt materiell. Manus kan sendes pr e-post. Med det nye systemet, Volvo Dynamic Stearing, reduserer sjåførbelastningen med opptil 85%. Det er mer enn nok til å gjøre sjåførene mindre utsatt for slitasjeskader og øke produktiviteten. For ikke å nevne hvordan det kommer til å bedre komfort og styrestabilitet. Den ekstra assistansen sikrer at de riktige kreftene når rattet i riktig øyeblikk. Dette gjør kjøringen mindre slitsom og mer forutsigbar. For å få vite mer om den største nyheten på styring siden servoen, gå til volvotrucks.no/fm nye VOLVO FM Bladet utgis elektronisk på våre nettsider i tillegg til distribusjon i papirformat. Redaksjonen arbeider etter reglene for god presseskikk Marit Dyrli fra DB Schenker og Maureen Haukland fra VarnerGruppen fikser logistikken. Side 22 Transport og logistikk inntar Gardermoen til høsten. Side 13 Åpning LOKALE: Q 1 09: Schenker AS har en omsetning på 3,8 milliarder kroner (2012), 1200 ansatte og 30 kontorer/ Velkommen til årets konferanse terminaler i Norge.DB Schenker har ansatte ved 2000 kontorer i 130 land. Konsernet eies bilde av&qr-tagen Jo Eirik Frøise, direktør fortatransport Logistikk 2014, av Deutsche Bahn. DB Schenker er et logistikk- og transportselskap, som tilbyr land-, fly- og sjøfrakt. og les Logistikk Nettverk Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2014 Norsk Industri og Are Kjensli, adm. direktør på din mobiltelefon! NHO Logistikk og Transport 3 09:

3 Innspill Nye togmuligheter Godstog Oslo-Palermo Hva skjer når prisene dumpes? Samferdselsdepartementet opplyser at Norge er tatt opp som medlem i Scandinavian Mediterranean Rail freight corridor (RFC3). Her er Norge representert både i Management Board (styret) v/jbv og i Executive Board v/samferdselsdepartementet. RFC3 skal være operativ fra 10. november 2015, og vil gå fra Stockholm til Palermo via Malmø-København-Hamburg-Innsbruck-Verona. nering av trafikkstyringen langs korridoren. Det legges opp til at internasjonale godstog skal få høyere prioritet enn i dag, men likevel skal man balansere gods- og persontrafikkens behov for prioritert fremføring. Styret følger også opp kvalitetsindikatorer. De respektive lands tilsynsorganer skal koordinere sin virksomhet i korridoren. Målet med godskorridorarbeidet er å sørge for at godstogene skal bli høyere prioritert, slik at mer gods fraktes med tog. Videre skal økt koordinasjon mellom infrastrukturforvaltere på tvers av landegrensene sikre flere og bedre ruteleier for godstogene. Godskorridorene er regulert av forordning (EU) nr. 913/2010, som Norge har implementert i norsk regelverk. Strekningen er nå også utvidet til Oslo via Kornsjø. Tidligere var det knapt noen som reagerte på at enkelte biler med enveistur til Norge med varer for en avsender i Europa ga et tilbud om billig returfrakt for en eksportbedrift i Norge. De store nettverkene konkurrerte om frakt tur-retur med innhenting, konsolidering og distribusjon. DB Schenker er jo typisk et slikt globalt selskap som er avhengig av at vi kan tilby kundene komplette leveranser, enten det er fra Kina, Midtøsten, Afrika, USA eller Europa. Vi tar selvfølgelig også enkeltoppdrag og kan tilpasse disse inn i vårt globale rutenett. Markedet snudd på hodet I dag er dette markedet fullstendig snudd på hodet. Prisene dumpes som følge av stadig flere utenlandske lavprisbiler i regi av vareeiere, speditører og transportører. Det sies at det er blitt mer vanlig å benytte billige returbiler både innlands og på eksport. Kabotasje eller bruk av utlandsbil på innland er tillatt med visse begrensninger. Vi benytter også dette, men mest til å posisjonere utlandsbiler for eksportlass. Kabotasje er også tatt frem fra EU som et virkemiddel for å redusere tomkjøringen i Europa. I snitt 25 prosent av alle lastebiler i Europa kjører rundt uten lass. Vi registrerer at mange transportkjøpere velger å gå inn i spotmarkedet for om mulig å kunne få lavere fraktpriser. Det er sikkert mulig å få en god pris i enkelte tilfeller, men som forutsigbar og pålitelig transport er ikke denne fremgangsmåten å anbefale. Da vil det alltid lønne seg å utvikle et samarbeid mellom leverandør og kunde, hvor effektivitet og lønnsomme langsiktige løsninger står i fokus. Usikkerheten knyttet til tilfeldige leverandører kan by på mange overraskelser. Vi leser om sjåfører som må drive smugling, stjeler drivstoff og ikke har matpenger. Dette er en uverdig utvikling vi ikke ønsker å være en del av. Langsiktighet viktig DB Schenker mener at konkurranse er sunt og vil alltid stå opp for at næringslivet skal konkurrere på alle fronter for å sikre kostnadseffektive løsninger. Imidlertid forutsetter dette at vi også har myndigheter som sikrer like konkurransevilkår. I dag har vi ikke dette, da fraværet av grensekontroll i praksis har lagt Norge åpen for selskaper med dumpingpriser. Vi registrerer at enkelte grupperinger peker på speditørene og mener disse må ansvarliggjøres. Til det vil jeg si at vi er den ansvarlige leverandøren samfunnet kunne bygge sin logistikk rundt. Vi er transportmiddeluavhengige og har ikke noe mål i seg selv å benytte lastebiler. Vi står også for den kollektive godstransporten og sørger for at havner og jernbaneterminaler tilføres gods. Hos oss kvalifiserer vi transportørene og har en database over transportører under kontrakt. Disse må oppfylle et av verdens strengeste kvalitetskrav til kjøretøy, sjåfører og administrative rutiner. Effektiv grensekontroll Vi ønsker 100 prosent grensekontroll selvfølgelig også av våre leverandører det er den eneste måte å få ryddige forhold i transportbransjen. Men, også den norske bransjen må ta sin del av ansvaret og luke ut uønskede transportører. I DB Schenker har vi nulltoleranse for etiske overtramp, men det betyr ikke at vi er enig i enhver kritikk av våre undertransportører. Tvert imot vil vi også sloss for at disse skal få en fair behandling og ikke bli dømt nord og ned uten en skikkelig vurdering. Vi erfarer at hvert enkelt tilfelle må behandles seriøst og skikkelig. Vi er ikke feilfrie eller ufeilbarlige, men når kritikkverdige forhold oppdages, så reagerer vi omgående. Det gjør også at vi kan stå med rak rygg både mot markedet og kunder og mot våre underleverandører og våre eiere. Vi antar at næringsdrivende driver med handel for å kunne leve av det over tid det samme gjør vi! Ha en fin sommer! Michael Holmstrøm CEO/Adm. Direktør Det skal etableres en One-stop shop for søknader om ruteleier i korridoren. Det er mulig for andre enn togselskaper å søke om ruteleier, f.eks. speditører. Styret i korridoren (Management Board) utarbeider regler for godsprioriteter og prosedyrer for koordi- Alt som løfter på ett og samme sted 4 Salg, leie, service og deler 4 Brubakken maskinmegling kjøper også alle typer brukte trucker. Oslo/Akershus Vestfold Hedmark/Oppland Møre/Romsdal Rogaland Kontakt din representant i ditt distrikt: Hordaland/Sogn Østfold Buskerud Telemark Aust Agder Vest Agder / Trøndelag Nordland Troms/Finnmark Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2014

4 På nett Hvem skal kurere miljøet? Det er sagt at det måtte en blå-blå regjering med blå transport til for å finne klimakuren. Andre lurer på hvem som skal kurere miljøet. Atter andre igjen mener klimafruktene er både sure og henger for høyt! Klimaskeptikerne mener vi bare får lukke øynene og gjøre det beste ut av det. Klimautslippene på verdensbasis har økt fra 1,3 prosent pr. år i perioden til 2,2 prosent pr. år Økende bruk av kull som energi i Kina og Brasil har bidratt til denne utviklingen. Samtidig har land med høy økonomisk vekst ikke klart å redusere sine utslipp. Forskere mener bygging av infrastruktur som veier, broer, bygninger, jernbaner og fabrikker har forsterket denne utviklingen i lavinntektsland. Dette har gitt økende vareeksport til høyinntektsland som Norge. Innbyggere i land som Norge slipper ut nesten 10 ganger så mye klimagasser som innbyggere i lavinntektsland. Næringslivets innsats for å effektivisere vareproduksjon og transport har ikke løst klimagåten. Heller ikke utslippskvoter. Internasjonale klimaforhandlinger produserer store mengder data og oversikter som nasjonale myndigheter forutsettes å ta inn over seg og lage virkemidler for. Det mangler heller ikke på forslag til gode tiltak. Dyptgripende tiltak må til for å stoppe den globale oppvarmingen av kloden. Jo lenger vi venter jo høyere blir sluttsummen på kassalappen. Noen aktuelle tiltak som myndighetene verden over forbereder: Overgang til elektrisk kraft uten bruk av olje, gass eller kull Unngå investeringer i utslippsintensiv teknologi Elektrisk drift av transportmidler Energieffektivisering innen bygg og transport Økt gjenbruk av materialer Økt levetid på produkter Endre matproduksjon i en bærekraftig retning EU-kommisjonen har et mål om 40 prosent kutt i klimagassene innen Andelen fornybar energi skal opp til 27 prosent innen Ambisjonene til EU er i orden, men vil medlemmene lykkes? De senere årene har det kommet inn en snikende frykt for at unionen ikke skal greie dette, samtidig som man krever Annonsere i Logistikk Nettverk? økonomisk vekst. Skeptikere mener virkemidlene for å få ned klimautslippene er for puslete og ambisjonene for svake. Konkurranseevnen til EUlandene har blitt svekket og de sliter jevnt over med å skape økonomisk vekst. Nå spør du kanskje hvor skal jeg begynne? Svaret er ikke enkelt med to streker under. Noen sier at været får vi ikke gjort noe med. Men, vi kan påvirke utslippene ved å endre adferd. Noen enkle tiltak er bedre utnyttelse av transportenhetene, økt bruk av bane der det er mulig og mer frakt på sjøveien. Mindre egentransport til fordel for samlasting gir klare klimaeffekter. Myndighetene kan lage egne planer for bylogistikk i de store byene i Norge. Varedistribusjonen i kollektiv regi må prioriteres fremfor personbilkjøring og egentransport. Vår distribusjonssjef Aksel L. Grimsgaard ønsker 100 nye lasteplasser i Oslo sentrum. Dette er små tiltak som neppe koster all verden, men kan være begynnelsen på en nyorientering i klimapolitikken hvor vi prioriterer det som er viktigst for mange fremfor det som er viktig for den enkelte. Av Einar Spurkeland Kontakt Stig Jacobsen Direkte: Mobil: E-post: MESTER I MOTVEKT! 386 EVO ELEKTRISK MOTVEKTSTRUCK (1200 kg til 2000 kg) Elektrisk drevne motvektstrucker med smørefri mast og tiltsylindere over tak for bedret kontroll! Lavt innsteg, god sikt - samt avfjæring av førerplass gir bedret komfort for truckfører. Ny vedlikeholdsfri drivaksel. Våte og tette bremser. Rask, stillegående og presis. To AC drivmotorer med separate kjørekontroller. Samme AC motor på styreservo og løft, gir lavere vedlikeholdskostnader og mindre støy. Linde loadcontrol, presise silkemyke fingertippspaker montert på høyre armlene. Automatisk hastighetsregulering i sving. Automatisk håndbrekk. KONTAKT OSS NÅ FOR TILBUD! 6 Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2014 Logistikk HESSELBERG Nettverk TRUCK nr. 2 AS juni - Ulvenveien , Postboks Økern N-0513 Oslo - Tlf:

5 Sjømat Styr kedemons trasjon i Brü ssel 6 8 May 2014 Brussels, Belgium Seafood Expo GLOBAL The Global Seafood Marketplace EXHIBITOR INFORMATION seafoodexpo.com/global Sammen med sjømatbedrifter var også DB Schenker på verdens største sjømatmesse i EU-hovedstaden i begynnelsen av mai Våre kontorer i Canada, UK, Island og Norge gikk sammen om en stor DB Schenker stand på 50 kvm. Her møtte våre representanter kontakter fra bedrifter som handler med sjømat og utstyr til sektoren over hele verden. Fra Australia, Kina, India, Spania, Portugal og en rekke andre land knyttet vi viktige kontakter og fikk forespørsel om oppdrag. Den norske hallen (5) med de store norske fiskeeksportørene, som blant annet Marine Harvest, m.fl. ble oppsøkt av våre norske representanter både fra sjø-, fly- og landtransport. Norge på verdenskartet -Jeg er veldig godt fornøyd med arrangementet, sier termosjef Erlend Pekeberg, som stadig var etterlyst av besøkende på vår stand. Sammen med Geir Bowitz håndterte Erlend Pekeberg en rekke sjømatkunder fra hele landet. Knut Eriksmoen, Ola Ingebrigtsen og Morten Würgler tok seg av flykundene, mens Jarle Aakredalen og Elisabeth Bade hadde fokus på sjøkunder. Mange kontakter Tre dager med full innsats fra morgen til kveld førte til mange kontakter og etter hvert flere nye kunder og oppdrag. -Jeg er glad for at vi fikk med flere kontorer til DB Schenker og at vi fikk besøk fra konsernledelsen, som tydeligvis var meget tilfreds med vårt opplegg. Dette var god profilering av DB Schenker innen sjømat, sier Knut Eriksmoen. -Samtidig fikk vi demonstrert vår unike kompetanse på frakt av sjømat til og fra alle markeder i verden, fortsetter Eriksmoen. DB Schenker standen viste løpende film fra frakt av sjømat fra Nord-Norge til Europa med bil-tog-bil. På standen var det møtefasiliteter, disk med informasjon og strøartikler. En jevn strøm av besøkende stilte spørsmål og ønsket møter med våre folk. Også våre kolleger fra UK, Island og Canada fikk flere henvendelser. -Jeg tenker vi med dette arrangementet har laget en ny modell for internasjonalt samarbeid innen DB Schenker, sier Knut Eriksmoen. Når konsernet får drøftet vårt opplegg i ro og fred, så tror jeg dette er starten på en ny æra for DB Schenker innen sjømatsegmentet. >> 8 Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2014 Logistikk Nettverk nr. 2 juni

6 Sjømat Markedsfokus Eksport- og importvolumene har økt i For oss i DB Schenker i Norge er det hyggelig at våre volumer øker raskere enn markedet. Det betyr at vi tar markedsandeler i en tid med fortsatt usikre økonomiske utsikter. Mekka for logistikk og sjømat Verdens største sjømatmesse, Seafood Expo Global og Seafood Processing Global i Brüssel, er et mekka for transportnæringen. Derfor er det jo underlig at DB Schenker nærmest rådet grunnen alene under paraplyen til Innovasjon Norge. Innovasjon Norge hadde forøvrig fantastisk service både før og under messen. Her fikk vi hjelp med alle praktiske detaljer, noe som utstillere ofte må ordne selv. For andre år arrangerer Innovasjon Norge en norsk fellespaviljong på Seafood Processing Global (SPG) for leverandører av teknologi og tjenester for sjømatnæringen. Norsk sjømat er allerede verdenskjent, og her fikk vi vist at Norge også har verdensledende kompetanse innen transport-, utstyrsog leverandørindustrien. Eksempler på norske leverandørbedrifter på messen var Vartdal Plastindustri og Keep-it Technologies, som er en knoppskyting fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige universitet. Startet i 1993 Seafood Expo Global (SEG) ble startet i 1993 og var tidligere kjent som European Seafood Exposition. Messen har utviklet seg til å bli verdens største og viktigste sjømatmesse med 1600 utstillere fra 80 land. I 1998 ble leverandørmessen Seafood Processing Global (SPG) samlokalisert med Seafood Expo Global (SEG). Deltakere fra 145 ulike land gjør forretninger på messen. Fagfolk innen sjømatnæringen har direkte tilgang til kvalifiserte kjøpere og leverandører fra alle deler av sjømatnæringen. For 21. år på rad arrangerte Innovasjon Norge en norsk fellesstand på SEG. Deltagelsen i år er enorm med 55 norske bedrifter på nesten 1200 m². På SPG er Norge til stede med norsk fellespaviljong med 15 bedrifter. Fra hele verden Over bedrifter innen sjømatnæringen fra hele verden er til stede i Brüssel, og messen er dermed den viktigste møteplassen for næringen. Innovasjon Norge stilte med sitt nasjonale og internasjonale nettverk, og ga norske sjømat- og leverandørbedrifter mulighet til å treffe representanter fra eksisterende og nye markeder. I år er antallet norske utstillere på SPG økt fra 10 til 15 leverandører med løsninger innenfor fiskeri, prosessering, pakking og logistikk av sjømat for det internasjonale markedet. Flere av de norske bedriftene som deltok i fjor, var med i år også. Noen hadde valgt å slå seg sammen med sine samarbeidspartnere for å vise en mer komplett løsning for sine kunder. Det blir mer overkommelig kostnadsmessig for bedrifter som ønsker å prøve seg på nye markeder. Innovasjon Norge har 38 kontorer over hele verden, og representanter fra flere av disse kontorene var til stede i Brüssel. En viktig del av virksomheten til Innovasjon Norge er å bringe markedskunnskap til norsk næringsliv for å synliggjøre forretningsmuligheter andre steder enn Norge. Representanter rundt om i verden har kunnskap om lokale markeder. Gjennom tre intensive dager fikk deltakere anledning til å møte kunder og skape nettverk, utvikle relasjoner med sentrale aktører i bransjen, og plukke opp nye trender og nyheter. Det er nok liten tvil om viktigheten av at DB Schenker som konsern fortsetter med stand fremover, da dette er forventet av næringen og våre kunder. Av Einar Spurkeland Aldri bedre enn siste levering Vi har aldri vært kjent for å være billigst eller vært den aktøren som har sverget til billige utenlandske transportører. Vår filosofi er bygget på etterrettelighet, forutsigbarhet og langsiktig arbeid for effektiv og lønnsom logistikk. Samtidig er DB Schenker et verdensomspennende nettverk med transportører i 130 land. I Europa har vi startet et arbeid for å få en felles database over transportører. Det betyr ikke at vi dermed er feilfrie, men det er et resultat av en felles erkjennelse i konsernet om at vi må arbeide hardere for å holde orden i eget hus. I en tid hvor det er stor overkapasitet på billige transportører i Europa har vi valgt å etablere avtaler med de beste. Dette er egentlig en norsk modell som vi har praktisert her hjemme i mange år. Våre faste transportører må oppfylle kvalitetskrav både til materiell og sjåfør. Likevel er det slik at et transportmarked med fri bevegelse av tjenester over landegrensene i Europa også må ha en effektiv myndighetskontroll, slik at useriøse aktører lukes ut. Vi ønsker 100 prosent grensekontroll for å hindre at useriøse aktører får fotfeste i Norge. Det betyr at også biler fra våre partnere i utlandet, som vi i utgangspunktet forutsetter er seriøse, også må finne seg i å bli kontrollert når de frakter gods til og fra Norge. Jeg er glad for at bransjen vår erkjenner at dette vil være et viktig tiltak for å hindre ulovlig transport. Vi har et stort fokus på dette gjennom vårt arbeid i konsernet, men det vil alltid være slik at beslutninger om oppdrag tas av enkeltpersoner. Ingen person i verden kan være helt feilfri. Derfor trengs det en åpen og effektiv myndighetskontroll av transportmarkedet. Transportmarkedet er et resultat av utviklingen i vareproduksjonen. Når stadig større volumer av de varene vi handler i butikkene produseres i utlandet, så er det naturlig at det er transportører i utlandet som frakter varene til Norge. Vi kan neppe skru tiden tilbake, men vi kan gjøre mer for å hindre ulovlig og useriøs transport. Våre kunder skal vite at DB Schenker følger de lover som gjelder og støtter myndighetenes arbeid for å luke ut useriøse aktører. Annonsere i Logistikk Nettverk? Jeg innledet med at vi opplever en positiv utvikling i antall oppdrag for vår internasjonale landvirksomhet om dagen, mye takket være salgskampanjen vi har gjennomført de siste månedene hvor vi har hatt fokus på vårt fortreffelige tilbud innenfor internasjonal landtransport. I tillegg opplever vi en meget positiv utvikling innenfor vår sjøvirksomhet som ukentlig melder om nye kunder som velger oss. Når man kombinerer disse produktene og tjenestene med vårt flyprodukt, samt et av Norges beste innlandsnettverk, så gir dette store muligheter for våre kunder i forhold til løsning, frekvens, kvalitet og et fornuftig kostnadsnivå. Ønsker du å snakke med oss om hva vi kan gjøre for deg, ta kontakt med et av våre salgskontorer for en uforpliktende prat! Jeg ønsker alle våre kunder en trygg og trivelig sommer! Av Bjørn Tore Elstad, Head of Sales & Customer solutions Kontakt Stig Jacobsen Direkte: Mobil: E-post: 10 Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2014 Logistikk Nettverk nr. 2 juni

7 DB Schenker Forskningspris Norge 2014 Schenker Forskningspris er ment å fremme kunnskap om logistikk og godstransport med fokus på innovasjon og miljø. Prisen er på NOK og et diplom samt reise- og oppholdskostnader i forbindelse med tildelingen. Neste utdeling vil være den andre gangen prisen utdeles. Den første prisen ble tildelt professor Finn Jørgensen, Handelshøgskolen i Bodø, 7. mars Prisen skal gå til forskning som har vært publisert i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter og/eller forskning som kan anvendes for logistikknæringen. Formidlingsaspekter kan også ha betydning for tildelingen. Det er ellers ingen spesielle krav til søknaden, men den bør inneholde CV med relevant informasjon, publikasjonsliste og begrunnelse for søknaden. Transport & logistikk CLARION HOTEL & CONGRESS OSLO AIRPORT OKT Prisen deles ut på Transport & Logistikk 2014, hvor prisvinneren også holder sitt prisforedrag. En fagjury med representanter for forskning og utvikling vil vurdere søknadene. Forskningsprisen kan sette større fokus på forskningsområdet til beste for hele sektoren. Juryen består av: - Adm. dir. Michael Holmstrøm - Schenker AS - Førsteamanuensis Nigel Halpern - Høgskolen i Molde - Assisterende direktør Kjell Werner Johansen - Transportøkonomisk Institutt - Professor Göran Persson - BI - Professor Jan Strandhagen NTNU/SINTEF Søknad sendes: Schenker AS, v/ Kommunikasjonssjef Einar Spurkeland, Postadresse: Schenker AS postboks 223, Økern 0510 Oslo E-post: Søknadsfrist: 27. juni Transport CLARION HOTEL & CONGRESS OSLO AIRPORT & logistikk OKTOBER 2014 Påmelding: 12 Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2014 Logistikk Nettverk nr. 2 juni

8 MANDAG 20. OKTOBER Logistikkutfordringer Nasjonal transport Samferdselsløftet LOKALE: Q 1 LOKALE: Q 5 LOKALE: UTSTILLINGSCENEN LOKALE: Q 4 LOKALE: Q 3 10:40 11:50 Kostnadskutt i vedikjeden hva gjør vi? Bring med fokus på kostnadskutt i logistikkjeden Tore K. Nilsen, konserndirektør, Bring AS 10:40 11:20 Forskningsprisen 2014 Schenker DB ønsker å fremme kunnskap om logistikk og godstransport. Prisen har fokus på blant annet innovasjon og miljø samt bidra til å styrke bransjens omdømme og samfunnsansvar. Vinner av forskningsprisen 2014 holder sitt innlegg. 10:40 11:50 Hvordan få en smartere returtransport Miljøtransporter frakt av restprodukter på en lønnsom og forsvarlig måte Yngvil Henanger Woxen, driftsjef, Rekom 11:00 12:20 Der skal hovedveien ligge... En moderne transportkorridor med god flyt og kortere reisetid Bergensregionen: Marit Warncke, adm. direktør, Bergen Næringsråd. Møreaksen: Kjell Sandli, adm. direktør, næringsforeningen - Ålesundregionen 11:00 12:20 Velg sjøveien Europa Hva må til for å få til en effektiv havneoperasjon? Bernt Stilulf Karlsen, styreleder, Oslo Havn Kostnadskutt i relasjon mellom vareeier og speditør Line Vrenne, Manager Transport, Customs & Excise Norway for FMC Kongsberg Subsea AS Coop Norge: Fokus på kostnadskutt i verdikjeden Eirik Borge, senior prosjektleder, Coop Norge Handel AS Spar tid og penger i din logistikk Cathrine Brusveen Tyszko og Christina Haraldsen, Manager InStore, ColliCare Logistics 09: Velkommen til årets konferanse Ordstyrer: Sigmund Berle Jensen, adm. direktør, GS1 Norway og Tradesolution AS Jo Eirik Frøise, direktør for Transport & Logistikk 2014, Norsk Industri og Are Kjensli, adm. direktør NHO Logistikk og Transport 11:50 12:50 Lunsj og messevandring 09: Samferdselsløftet prioriteringer for næringslivets transporter Kristin Skogen Lund, administrerende direktør NHO Utfordringene ved godstransport på jernbanen - Hva må gjøres? Arne Fosen, administrerende direktør Cargonet Svoveldirektivet konsekvenser for næringslivet Bernt Stilulf Karlsen, styreleder, Oslo Havn 10: Utdeling av Forskningsprisen 2014 Michael Holmstrøm, administrerende direktør, Schenker AS Ordstyrer: Finn Langeland, informasjonsdirektør, Norsk Industri Lunsjprogram 12:50 14:00 Den norske transport og logistikk hverdagen Debatt mellom: Tore K. Nilsen, konserndirektør, Bring AS Terje Aarbog, adm. dir., DHL Express (Norway) AS Michael Holmstrøm, adm. dir., Schenker AS Robin Olsen, adm. dir., PostNord Logistics AS Ordstyrer: Kirsten Steenberg, direktør Direkte transporter, Schenker AS Returlogistikk KING den grønne løsningen for NorgesGruppen Bjarte E. Grostøl, logistikksjef returlogistikk, Asko Norge AS 11:20 12:00 The World Bank s Logistics Performance Index Lauri Ojala, Professor of Logistics Operations & Supply Chain Management, Turku School of Economics and Co-author of World Bank Logistics Index Ordstyrer: Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinning, Norsk Industri Ordstyrer: Kirsten Steenberg, direktør Direkte transporter, Schenker AS 12:50 14:00 Utfordringer/muligheter med ehandel Trender innen ehandel i Norden Niklas Hedin, CEO, Chief Architect, Centiro Solutions AB :50 Lunsj og messevandring 12:50 13:20 Between Asia/Pacific and E-Commerce Silje Skogstad, SVP Corporate Strategy, Deutsche Post DHL 11:50 12:50 Lunsj og messevandring E-handel og endrede krav til transportører Kristin Anfindsen, markedsanalytiker, PostNord Logistics 13:20 14:00 Dette kreves av fremtidens ERP-system? Innledning ved Peter Johansson, Sales manager, Centiro Solutions Ordstyrer: Cato Hoberg, Business Manager, Centiro Solutions AB Ordstyrer: Are Kjensli, adm. direktør, NHO Logistikk og Transport Skapa en kundfokuserad internationell expansion med ett Delivery Management System Mathias Parkhagen, Head of Operations, Nelly.com 14:00 14:50 Messevandring Ordstyrer: Kirsten Steenberg, direktør Direkte transporter, Schenker AS 14:50 16:00 Kostnader og prissetting i godstransport Priser - hvilke virkemidler gir best effekt på transportmiddelfordelingen Stein Erik Grønland, professor Handelshøyskolen BI og SITMA AS, Inger Beate Hovi, forskningsleder, Transportøkonomisk institutt. 14:50 16:00 Vareeierne: Logistikk som konkurransefortrinn Statoils fokusområder overfor sine logistikkleverandører Magne Herdlevær, Company Representative, Transportation and Freight Forwarding, Statoil ASA 14:00 14:50 Messevandring Aker Solutions : Høye krav til sine logistikkpartnere Jan Kristian Schønheyder, Global Logistics Manager, Aker Solutions AS Ordstyrer: Kirsten Steenberg, direktør International Landtransport, Schenker AS Jotun: Logistikk og lokal tilstedeværelse som et konkurransefortrinn Sissel Feen Larsen, Group Supply Chain Manager, Jotun A/S Ordstyrer: Cato Hoberg, Business Manager, Centiro Solutions AB 14:50 15:20 Rotterdam havn. How to create intermodal shifts and efficiency in the harbor Joyce Bliek, director of Containers & Breakbulk/ Patrick Vroegop, Business Manager Shortsea & RoRo Containers, Breakbulk & Logistics, Port of Rotterdam 14:00 14:50 Messevandring Hva oppnådde vi ved å benytte transparente kostnadsmodeller i våre transportforhandlinger? Stig Ervik, administrerende direktør, Elretur AS Ordstyrer: Erik Stephansen, nyhetsredaktør, Nettavisen Regjeringens satsing på prioriterte veier Bård Hoksrud, statssekretær (Frp), Samferdselsdepartementet Slik håndterer vi utslippskrav og øker vår service Ole Sævild, adm. direktør, Sea-Cargo Ordstyrer: Hans Kristian Haram, daglig leder, Shortsea Promotion Center Ordstyrer: Aslak Bonde, kommentator, Politiskanalyse.no 12:20 13:20 Lunsj og messevandring 12:20 13:20 Lunsj og messevandring 13:20 14:20 Hva skal til for å få et velfungerende jernbanenett Regjeringens jernbanepolitikk John-Ragnar Aarset, statssekretær (H), Samferdselsdepartementet Jernbanen - en ny organiseringsmodell Geir Isaksen, konsernsjef, NSB Næringslivets krav til en velfungerende jernbanestruktur Erling Sæther, direktør næringspolitikk, NHO Logistikk og Transport Ordstyrer: Aslak Bonde, kommentator, Politiskanalyse.no 14:20 14:40 Messevandring 14:40 16:00 Nye rammebetingelser for sjøtransport Ja til Sjøveien Arnt-Einar Litsheim, direktør, Norsk Havneforening Ordstyrer: Finn Langeland, informasjonsdirektør, Norsk Industri Ordstyrer: Kirsten Steenberg, direktør Direkte transporter, Schenker AS Vekst i europalast direkte til Vestlandet i container Arne Jakobsen, adm. direktør, North*Sea Container Line Debatt mellom statssekretær Bård Hoksrud (Frp) og stortingsrepresentat Eirin Sundt (Ap) Regjeringens erfaringer fra sjøtransport et år etter Jon Georg Dale, statssekretær (Frp), Samferdselsdepartementet 15:20 16:00 Trends and forecasts concerning the airfreight market? Frank Naeve, Vice President Program ecargo, Lufthansa Cargo Suksessfull overføring av gods Felix H. Tschudi, styreleder og CEO, Tschudi Shipping Company AS 13:20 14:20 Transportnyheter - dagsaktuelle saker til debatt I denne sesjonen vil vi ha fokus på dagsaktuelle hendelser som opptar en samlet transportnæring. Nordisk logistikkbarometer Katrine Hansesætre, Logistics and market analyst, PostNord Logistics AS Ordstyrer: Erik Stephansen, Nyhetsredaktør Nettavisen 14:20 14:40 Messevandring 14:40 16:00 Jernbanedebatten 2014: Infrastruktur med lønnsomhet for næringslivet Hva koster et forsinket godstog? Askill Harkjerr Halse, forsker, Transportøkonomisk institutt Olav A. Veum, styreleder, Norges Skogeierforbund, Jon Austrheim, avdelingsdirektør Trafikk og distribusjon, Schenker AS, Stein Lier-Hansen, adm. direktør Norsk Industri, Gunnar G. Løvås, assisterende Jernbanedirektør, Jernbaneverket Duell mellom medlemmene i Transport- og kommunikasjonskomiteen Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol(Ap) & Stortingsrepresentant Nils Aage Jegstad (H) Ordstyrer: Aslak Bonde, kommentator, Politiskanalyse.no Kveldsprogram 12:15-13:00 16:00-16:45 17:00-17: :00 19:30 22:45 Debatt: Rekruttering og kompetanse i transport og logistikkbransjen Vinnere av studentprisen Bedriftspresentasjonen Lokale: Utstillingscenen «Vorspiel med Kristiansen og Strand» Apéritif Lokale: Utstillingscenen Lokale: Q 6 Presentasjon av beste masteroppgave Presentasjon av beste bacheloroppgave PostNord Logstics, Nor Lines, NHO Logistikk og Transport, Bring Festmiddag med underholdning av Marion Ravn Ordstyrer: Eirill Bø, førstelektor, Handelshøyskolen BI Ordstyrer: Torill Bergseth, kompetanseleder, NHO Logistikk og transport Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2014 Henrik Höjsgaard, konserndirektør, Proffice, Kjetil Tvedt, fagsjef, Norsk Industri, Posten Ordstyrer: Finn Langeland, informasjonsdirektør, Norsk 14 Industri Lokale: Utstillingscenen Tidligere sjefsredaktør i Dagsavisen Arne Stand og tidligere TV2 politiske redaktør Stein Kåre Kristiansen kommer og setter søkelys på samferdselspolitikk. Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2014 Lokale: I baren L WATSO N LOKALE: Q 1 Best praksis og nye logistikktrender FO TO: ISA BE Åpning Kostnadskutt og lønnsomhet Lokale: Luftrommet Konferansier: Erik Stephansen, nyhetsredaktør, Nettavisen 15

Logistikkens dans eller dansens logistikk?

Logistikkens dans eller dansens logistikk? Nr. 2 juni 2013 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Logistikkens dans eller dansens logistikk? side 8 Trender som påvirker logistikken side 4 Løsninger for fremtidens logistikk og transport?

Detaljer

Grensesprengende transport side 10

Grensesprengende transport side 10 Nr. 1 mars 2014 nettverk Landtransport Sjø- flyfrakt samferdsel Grensesprengende transport side 10 Sjømatmesse i Brüssel side 8 Listikksuksess i Sotsji side 22 Dyrt å velge feil transport side 16 Innhold

Detaljer

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine Magasin for transportkjøpere 2014 Konkurransedyktig sjøtransport Best på pris, punktlighet og miljø Container øker mest Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

Grønne visjoner. Se bildene! MyPack til Coop. Fortsatt gods på Raumabanen. Fiske giganten. Knut Arild Hareide: Transport og Logistikk 2009

Grønne visjoner. Se bildene! MyPack til Coop. Fortsatt gods på Raumabanen. Fiske giganten. Knut Arild Hareide: Transport og Logistikk 2009 KUNDEMAGASIN 4-2009 MyPack til Coop Fortsatt gods på Raumabanen Meltveit Kleppa: Snubler i starten Se bildene! Transport og Logistikk 2009 Fiske giganten Historien om Nergårdkonsernet Knut Arild Hareide:

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012 Fokus nr 2 P juni P 2012 gs1 the global language of business GS1-standarder for helsesektoren Utstyrskontroll med RFID og EPCIS Ny EDI-standard for efrakt Nytt-GS1-04-2011-Bladet:Layout 1 05-12-11 1 05-12-11

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Logistikken viktig for fotball-vm. Lager transportløsninger over hele Europa. transport > samferdsel > logistikk > informasjon

Logistikk NETTVERK. Logistikken viktig for fotball-vm. Lager transportløsninger over hele Europa. transport > samferdsel > logistikk > informasjon Logistikk NETTVERK Nr 2 Juni 2006 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Logistikken viktig for fotball-vm Side 6: Lager transportløsninger over hele Europa Side 2: Uventet eksplosivt innlandsmarked

Detaljer

7Nr. De skal styre drosjepolitikken Side 4-5-6. Kurs gir kvalitet side 10-11. Bompenger til besvær side 16. november 2013

7Nr. De skal styre drosjepolitikken Side 4-5-6. Kurs gir kvalitet side 10-11. Bompenger til besvær side 16. november 2013 7Nr november 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Kurs gir kvalitet side 10-11 Bompenger til besvær side 16 De skal styre drosjepolitikken Side 4-5-6 2 < TAXI 7-2013 Ditt komplette

Detaljer

6Nr. Gjenvalgt ledelse. Første Tesla-taxi side 13 og 18. Færre taxiulykker side 15. Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9.

6Nr. Gjenvalgt ledelse. Første Tesla-taxi side 13 og 18. Færre taxiulykker side 15. Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9. 6Nr september 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Første Tesla-taxi side 13 og 18 Færre taxiulykker side 15 Gjenvalgt ledelse Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9 2 < TAXI 6-2013 TAXI 6-2013

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Du får ikke i pose og sekk

Du får ikke i pose og sekk ilbransjen B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 4-2008 Rekrutteringsprosjektet Bilbransjens renommé Rapport fra NBFs Årskonferanse 2008 Opplæring er A og Å Sommerdekket Du får ikke i pose

Detaljer

Skal helsebyråkrater styre drosjepolitikken? Akershus tar hydrogen-ansvar. Vi besøker By-Taxi. side 4-5-6-7-22

Skal helsebyråkrater styre drosjepolitikken? Akershus tar hydrogen-ansvar. Vi besøker By-Taxi. side 4-5-6-7-22 7Nr september 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Akershus tar hydrogen-ansvar side 8-9 Skal helsebyråkrater styre drosjepolitikken? side 4-5-6-7-22 Vi besøker By-Taxi side 10-11-12

Detaljer

Velg felles betalingssentral

Velg felles betalingssentral Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Cash Management 2. utgave - MARS 2008 inside: Lagerstyring: betalingsterminal: Klager for å Fryser du ned Kort-vei til bedre likviditet utsette betaling kapitalen?

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen. Alle bør bli medlem. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund.

Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen. Alle bør bli medlem. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. TAXI Nr MARS 0 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen side 8-9 Alle bør bli medlem side - Krav til oss selv og myndigheter innhold

Detaljer

Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten

Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten www.flt.no Nr 3/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten 1 Innhold Leder Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse: P.b. 8906, Youngstorget,

Detaljer

EnergiRike. Energi, miljø og VERDISKAPNING MAGASINET

EnergiRike. Energi, miljø og VERDISKAPNING MAGASINET EnergiRike Nr 3, juni 2012 MAGASINET Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden Energi, miljø og VERDISKAPNING Norge er en energigigant. I tillegg til eksporten av olje og naturgass, eksporterer

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013 3Nr april 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Fart i Ap? side 6 Drosjeeier eller Rema -ansatt? Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13 side 4-5 2 < TAXI 3-2013 Forutsigbarhet Forutsigbarhet

Detaljer

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen:

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen: NHO09 NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 02.2009 Bedriftenes Mann Møt NHOs nye sjef John Gordon Bernander eller Johnny, om du vil tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles,

Detaljer

DNBs mann i Stavanger

DNBs mann i Stavanger Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 9 2013 årgang 20 Peters vekket Pulpit Han har skrevet ledelsesbibelen, han er en av verdens mest brukte næringslivspredikanter. Årets rekordstore Pulpit-konferanse

Detaljer

FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr.

FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr. GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 3 September 2009 Dresser seg opp med RFID GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN l e d e r Vi gjør

Detaljer

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET - STORTINGET MÅ TA MAKTEN side 10 1100 NYE HOTELLROM side 16 DANSKER PÅ VEI I REGIONEN side 38 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vi trenger et bedre veisystem for å gjøre norske produkter

Detaljer

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no Nr 09 / 2009 Internasjonal utvikling med Norconsult Norconsult har lang erfaring fra internasjonalt arbeid, med oppdrag i over 150 land de siste 50 årene. Nå styrkes satsingen med Young Professionals,

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber.

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012 // TEma transport Løser problemene det offentlige ikke klarer Vellykket 16. november Bybanen er Bergens fremste drivkraft www.bergen-chamber.no // TEma Løser problemene

Detaljer

MERCUR- din partner i verdens største forretningsnettverk. Petter Stordalen Å lykkes i Sverige. To Sweden with love

MERCUR- din partner i verdens største forretningsnettverk. Petter Stordalen Å lykkes i Sverige. To Sweden with love 03 MERCUR- din partner i verdens største forretningsnettverk 2013 Petter Stordalen Å lykkes i Sverige Magnus Reitan To Sweden with love Tema å lykkes i Sverige Leder Kjære leser! Denne gangen står Sverige

Detaljer

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats TRADEBROKERnytt nr. 1 april 2015 Pål Christoffersen (t.v.) bestemte seg tidlig for å forene alle gode krefter for å bli «Årets leverandør». Her ser vi ham sammen med (f.v.) Erling Pedersen, Bjørn Tore

Detaljer

6NR. Nødrop fra. Oslo-sjåfører. Motstand mot nye småsentraler. Uber krever frislipp. Side 4-5 OKTOBER 2014

6NR. Nødrop fra. Oslo-sjåfører. Motstand mot nye småsentraler. Uber krever frislipp. Side 4-5 OKTOBER 2014 6NR OKTOBER 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Nødrop fra Motstand mot nye småsentraler side 6-7 Oslo-sjåfører Side 4-5 Uber krever frislipp side 14-15 2 < TAXI 6-2014 Nye generasjon

Detaljer