Vil ha enklere regler for modulvogntog NETTVERK. Om prisdumping Side 4. Om sjømatfrakt Side 8. Om bylogistikk Side 19. side 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil ha enklere regler for modulvogntog NETTVERK. Om prisdumping Side 4. Om sjømatfrakt Side 8. Om bylogistikk Side 19. side 20"

Transkript

1 NR. 2 JUNI 2014 NETTVERK LANDTRANSPORT SJØ- OG FLYFRAKT SAMFERDSEL Vil ha enklere regler for modulvogntog side 20 Om prisdumping Side 4 Om sjømatfrakt Side 8 Om bylogistikk Side 19

2 Innhold Like lett å styre som å bla i en bok UTGIVER: Schenker AS Postboks 223 Økern, 0510 Oslo Telefon: ANSVARLIG REDAKTØR: Einar Spurkeland Telefon: Mobiltelefon: E-post: dbschenker.com Trykt på miljøvennlig papir REDAKSJONSRÅD: Nils-Petter Buer, Anne-Line Ellingsen, Odd Hamnøy, Tone Kjeldset, Frigg Mosseros, Einar Spurkeland og Endre Welo ABONNEMENT OG ADRESSERING: Laila Olsen E-post: Opplag: 6000 eks. ANNONSESALG: Mia V. Berg og Stig Jacobsen, telefon: GRAFISK PRODUKSJON Jørn W. Scholz. E-post: TRYKKING: Flisa Trykkeri AS UTGIVELSESPLAN 2014: Nr Matr.frist Utgivelse Tema Distribusjon Logistikk Teknologi Miljø DB Schenker på fiskerimesse i Brüssel side 8 Hva skjer når prisene dumpes? Godstog Oslo-Palermo Hvem skal kurere miljøet? Styrkedemonstrasjon i Brüssel Aldri bedre enn siste levering DB Schenker Forskningspris Bedre lager- og transportløsninger Vil ha 100 nye vareleveringslommer Vil ha enklere regler for modulvogntog Varner-Gruppen velger DB Schenker Mindre tomkjøring med et fritt transportmarked Den som betaler frakten bestemmer Artikler uttrykker skribentenes mening. Ettertrykk etter avtale med redaktøren. Redaksjonen foretar språklig bearbeidning av innsendte tekster. Vi tar ikke ansvar for ikke bestilt materiell. Manus kan sendes pr e-post. Med det nye systemet, Volvo Dynamic Stearing, reduserer sjåførbelastningen med opptil 85%. Det er mer enn nok til å gjøre sjåførene mindre utsatt for slitasjeskader og øke produktiviteten. For ikke å nevne hvordan det kommer til å bedre komfort og styrestabilitet. Den ekstra assistansen sikrer at de riktige kreftene når rattet i riktig øyeblikk. Dette gjør kjøringen mindre slitsom og mer forutsigbar. For å få vite mer om den største nyheten på styring siden servoen, gå til volvotrucks.no/fm nye VOLVO FM Bladet utgis elektronisk på våre nettsider i tillegg til distribusjon i papirformat. Redaksjonen arbeider etter reglene for god presseskikk Marit Dyrli fra DB Schenker og Maureen Haukland fra VarnerGruppen fikser logistikken. Side 22 Transport og logistikk inntar Gardermoen til høsten. Side 13 Åpning LOKALE: Q 1 09: Schenker AS har en omsetning på 3,8 milliarder kroner (2012), 1200 ansatte og 30 kontorer/ Velkommen til årets konferanse terminaler i Norge.DB Schenker har ansatte ved 2000 kontorer i 130 land. Konsernet eies bilde av&qr-tagen Jo Eirik Frøise, direktør fortatransport Logistikk 2014, av Deutsche Bahn. DB Schenker er et logistikk- og transportselskap, som tilbyr land-, fly- og sjøfrakt. og les Logistikk Nettverk Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2014 Norsk Industri og Are Kjensli, adm. direktør på din mobiltelefon! NHO Logistikk og Transport 3 09:

3 Innspill Nye togmuligheter Godstog Oslo-Palermo Hva skjer når prisene dumpes? Samferdselsdepartementet opplyser at Norge er tatt opp som medlem i Scandinavian Mediterranean Rail freight corridor (RFC3). Her er Norge representert både i Management Board (styret) v/jbv og i Executive Board v/samferdselsdepartementet. RFC3 skal være operativ fra 10. november 2015, og vil gå fra Stockholm til Palermo via Malmø-København-Hamburg-Innsbruck-Verona. nering av trafikkstyringen langs korridoren. Det legges opp til at internasjonale godstog skal få høyere prioritet enn i dag, men likevel skal man balansere gods- og persontrafikkens behov for prioritert fremføring. Styret følger også opp kvalitetsindikatorer. De respektive lands tilsynsorganer skal koordinere sin virksomhet i korridoren. Målet med godskorridorarbeidet er å sørge for at godstogene skal bli høyere prioritert, slik at mer gods fraktes med tog. Videre skal økt koordinasjon mellom infrastrukturforvaltere på tvers av landegrensene sikre flere og bedre ruteleier for godstogene. Godskorridorene er regulert av forordning (EU) nr. 913/2010, som Norge har implementert i norsk regelverk. Strekningen er nå også utvidet til Oslo via Kornsjø. Tidligere var det knapt noen som reagerte på at enkelte biler med enveistur til Norge med varer for en avsender i Europa ga et tilbud om billig returfrakt for en eksportbedrift i Norge. De store nettverkene konkurrerte om frakt tur-retur med innhenting, konsolidering og distribusjon. DB Schenker er jo typisk et slikt globalt selskap som er avhengig av at vi kan tilby kundene komplette leveranser, enten det er fra Kina, Midtøsten, Afrika, USA eller Europa. Vi tar selvfølgelig også enkeltoppdrag og kan tilpasse disse inn i vårt globale rutenett. Markedet snudd på hodet I dag er dette markedet fullstendig snudd på hodet. Prisene dumpes som følge av stadig flere utenlandske lavprisbiler i regi av vareeiere, speditører og transportører. Det sies at det er blitt mer vanlig å benytte billige returbiler både innlands og på eksport. Kabotasje eller bruk av utlandsbil på innland er tillatt med visse begrensninger. Vi benytter også dette, men mest til å posisjonere utlandsbiler for eksportlass. Kabotasje er også tatt frem fra EU som et virkemiddel for å redusere tomkjøringen i Europa. I snitt 25 prosent av alle lastebiler i Europa kjører rundt uten lass. Vi registrerer at mange transportkjøpere velger å gå inn i spotmarkedet for om mulig å kunne få lavere fraktpriser. Det er sikkert mulig å få en god pris i enkelte tilfeller, men som forutsigbar og pålitelig transport er ikke denne fremgangsmåten å anbefale. Da vil det alltid lønne seg å utvikle et samarbeid mellom leverandør og kunde, hvor effektivitet og lønnsomme langsiktige løsninger står i fokus. Usikkerheten knyttet til tilfeldige leverandører kan by på mange overraskelser. Vi leser om sjåfører som må drive smugling, stjeler drivstoff og ikke har matpenger. Dette er en uverdig utvikling vi ikke ønsker å være en del av. Langsiktighet viktig DB Schenker mener at konkurranse er sunt og vil alltid stå opp for at næringslivet skal konkurrere på alle fronter for å sikre kostnadseffektive løsninger. Imidlertid forutsetter dette at vi også har myndigheter som sikrer like konkurransevilkår. I dag har vi ikke dette, da fraværet av grensekontroll i praksis har lagt Norge åpen for selskaper med dumpingpriser. Vi registrerer at enkelte grupperinger peker på speditørene og mener disse må ansvarliggjøres. Til det vil jeg si at vi er den ansvarlige leverandøren samfunnet kunne bygge sin logistikk rundt. Vi er transportmiddeluavhengige og har ikke noe mål i seg selv å benytte lastebiler. Vi står også for den kollektive godstransporten og sørger for at havner og jernbaneterminaler tilføres gods. Hos oss kvalifiserer vi transportørene og har en database over transportører under kontrakt. Disse må oppfylle et av verdens strengeste kvalitetskrav til kjøretøy, sjåfører og administrative rutiner. Effektiv grensekontroll Vi ønsker 100 prosent grensekontroll selvfølgelig også av våre leverandører det er den eneste måte å få ryddige forhold i transportbransjen. Men, også den norske bransjen må ta sin del av ansvaret og luke ut uønskede transportører. I DB Schenker har vi nulltoleranse for etiske overtramp, men det betyr ikke at vi er enig i enhver kritikk av våre undertransportører. Tvert imot vil vi også sloss for at disse skal få en fair behandling og ikke bli dømt nord og ned uten en skikkelig vurdering. Vi erfarer at hvert enkelt tilfelle må behandles seriøst og skikkelig. Vi er ikke feilfrie eller ufeilbarlige, men når kritikkverdige forhold oppdages, så reagerer vi omgående. Det gjør også at vi kan stå med rak rygg både mot markedet og kunder og mot våre underleverandører og våre eiere. Vi antar at næringsdrivende driver med handel for å kunne leve av det over tid det samme gjør vi! Ha en fin sommer! Michael Holmstrøm CEO/Adm. Direktør Det skal etableres en One-stop shop for søknader om ruteleier i korridoren. Det er mulig for andre enn togselskaper å søke om ruteleier, f.eks. speditører. Styret i korridoren (Management Board) utarbeider regler for godsprioriteter og prosedyrer for koordi- Alt som løfter på ett og samme sted 4 Salg, leie, service og deler 4 Brubakken maskinmegling kjøper også alle typer brukte trucker. Oslo/Akershus Vestfold Hedmark/Oppland Møre/Romsdal Rogaland Kontakt din representant i ditt distrikt: Hordaland/Sogn Østfold Buskerud Telemark Aust Agder Vest Agder / Trøndelag Nordland Troms/Finnmark Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2014

4 På nett Hvem skal kurere miljøet? Det er sagt at det måtte en blå-blå regjering med blå transport til for å finne klimakuren. Andre lurer på hvem som skal kurere miljøet. Atter andre igjen mener klimafruktene er både sure og henger for høyt! Klimaskeptikerne mener vi bare får lukke øynene og gjøre det beste ut av det. Klimautslippene på verdensbasis har økt fra 1,3 prosent pr. år i perioden til 2,2 prosent pr. år Økende bruk av kull som energi i Kina og Brasil har bidratt til denne utviklingen. Samtidig har land med høy økonomisk vekst ikke klart å redusere sine utslipp. Forskere mener bygging av infrastruktur som veier, broer, bygninger, jernbaner og fabrikker har forsterket denne utviklingen i lavinntektsland. Dette har gitt økende vareeksport til høyinntektsland som Norge. Innbyggere i land som Norge slipper ut nesten 10 ganger så mye klimagasser som innbyggere i lavinntektsland. Næringslivets innsats for å effektivisere vareproduksjon og transport har ikke løst klimagåten. Heller ikke utslippskvoter. Internasjonale klimaforhandlinger produserer store mengder data og oversikter som nasjonale myndigheter forutsettes å ta inn over seg og lage virkemidler for. Det mangler heller ikke på forslag til gode tiltak. Dyptgripende tiltak må til for å stoppe den globale oppvarmingen av kloden. Jo lenger vi venter jo høyere blir sluttsummen på kassalappen. Noen aktuelle tiltak som myndighetene verden over forbereder: Overgang til elektrisk kraft uten bruk av olje, gass eller kull Unngå investeringer i utslippsintensiv teknologi Elektrisk drift av transportmidler Energieffektivisering innen bygg og transport Økt gjenbruk av materialer Økt levetid på produkter Endre matproduksjon i en bærekraftig retning EU-kommisjonen har et mål om 40 prosent kutt i klimagassene innen Andelen fornybar energi skal opp til 27 prosent innen Ambisjonene til EU er i orden, men vil medlemmene lykkes? De senere årene har det kommet inn en snikende frykt for at unionen ikke skal greie dette, samtidig som man krever Annonsere i Logistikk Nettverk? økonomisk vekst. Skeptikere mener virkemidlene for å få ned klimautslippene er for puslete og ambisjonene for svake. Konkurranseevnen til EUlandene har blitt svekket og de sliter jevnt over med å skape økonomisk vekst. Nå spør du kanskje hvor skal jeg begynne? Svaret er ikke enkelt med to streker under. Noen sier at været får vi ikke gjort noe med. Men, vi kan påvirke utslippene ved å endre adferd. Noen enkle tiltak er bedre utnyttelse av transportenhetene, økt bruk av bane der det er mulig og mer frakt på sjøveien. Mindre egentransport til fordel for samlasting gir klare klimaeffekter. Myndighetene kan lage egne planer for bylogistikk i de store byene i Norge. Varedistribusjonen i kollektiv regi må prioriteres fremfor personbilkjøring og egentransport. Vår distribusjonssjef Aksel L. Grimsgaard ønsker 100 nye lasteplasser i Oslo sentrum. Dette er små tiltak som neppe koster all verden, men kan være begynnelsen på en nyorientering i klimapolitikken hvor vi prioriterer det som er viktigst for mange fremfor det som er viktig for den enkelte. Av Einar Spurkeland Kontakt Stig Jacobsen Direkte: Mobil: E-post: MESTER I MOTVEKT! 386 EVO ELEKTRISK MOTVEKTSTRUCK (1200 kg til 2000 kg) Elektrisk drevne motvektstrucker med smørefri mast og tiltsylindere over tak for bedret kontroll! Lavt innsteg, god sikt - samt avfjæring av førerplass gir bedret komfort for truckfører. Ny vedlikeholdsfri drivaksel. Våte og tette bremser. Rask, stillegående og presis. To AC drivmotorer med separate kjørekontroller. Samme AC motor på styreservo og løft, gir lavere vedlikeholdskostnader og mindre støy. Linde loadcontrol, presise silkemyke fingertippspaker montert på høyre armlene. Automatisk hastighetsregulering i sving. Automatisk håndbrekk. KONTAKT OSS NÅ FOR TILBUD! 6 Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2014 Logistikk HESSELBERG Nettverk TRUCK nr. 2 AS juni - Ulvenveien , Postboks Økern N-0513 Oslo - Tlf:

5 Sjømat Styr kedemons trasjon i Brü ssel 6 8 May 2014 Brussels, Belgium Seafood Expo GLOBAL The Global Seafood Marketplace EXHIBITOR INFORMATION seafoodexpo.com/global Sammen med sjømatbedrifter var også DB Schenker på verdens største sjømatmesse i EU-hovedstaden i begynnelsen av mai Våre kontorer i Canada, UK, Island og Norge gikk sammen om en stor DB Schenker stand på 50 kvm. Her møtte våre representanter kontakter fra bedrifter som handler med sjømat og utstyr til sektoren over hele verden. Fra Australia, Kina, India, Spania, Portugal og en rekke andre land knyttet vi viktige kontakter og fikk forespørsel om oppdrag. Den norske hallen (5) med de store norske fiskeeksportørene, som blant annet Marine Harvest, m.fl. ble oppsøkt av våre norske representanter både fra sjø-, fly- og landtransport. Norge på verdenskartet -Jeg er veldig godt fornøyd med arrangementet, sier termosjef Erlend Pekeberg, som stadig var etterlyst av besøkende på vår stand. Sammen med Geir Bowitz håndterte Erlend Pekeberg en rekke sjømatkunder fra hele landet. Knut Eriksmoen, Ola Ingebrigtsen og Morten Würgler tok seg av flykundene, mens Jarle Aakredalen og Elisabeth Bade hadde fokus på sjøkunder. Mange kontakter Tre dager med full innsats fra morgen til kveld førte til mange kontakter og etter hvert flere nye kunder og oppdrag. -Jeg er glad for at vi fikk med flere kontorer til DB Schenker og at vi fikk besøk fra konsernledelsen, som tydeligvis var meget tilfreds med vårt opplegg. Dette var god profilering av DB Schenker innen sjømat, sier Knut Eriksmoen. -Samtidig fikk vi demonstrert vår unike kompetanse på frakt av sjømat til og fra alle markeder i verden, fortsetter Eriksmoen. DB Schenker standen viste løpende film fra frakt av sjømat fra Nord-Norge til Europa med bil-tog-bil. På standen var det møtefasiliteter, disk med informasjon og strøartikler. En jevn strøm av besøkende stilte spørsmål og ønsket møter med våre folk. Også våre kolleger fra UK, Island og Canada fikk flere henvendelser. -Jeg tenker vi med dette arrangementet har laget en ny modell for internasjonalt samarbeid innen DB Schenker, sier Knut Eriksmoen. Når konsernet får drøftet vårt opplegg i ro og fred, så tror jeg dette er starten på en ny æra for DB Schenker innen sjømatsegmentet. >> 8 Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2014 Logistikk Nettverk nr. 2 juni

6 Sjømat Markedsfokus Eksport- og importvolumene har økt i For oss i DB Schenker i Norge er det hyggelig at våre volumer øker raskere enn markedet. Det betyr at vi tar markedsandeler i en tid med fortsatt usikre økonomiske utsikter. Mekka for logistikk og sjømat Verdens største sjømatmesse, Seafood Expo Global og Seafood Processing Global i Brüssel, er et mekka for transportnæringen. Derfor er det jo underlig at DB Schenker nærmest rådet grunnen alene under paraplyen til Innovasjon Norge. Innovasjon Norge hadde forøvrig fantastisk service både før og under messen. Her fikk vi hjelp med alle praktiske detaljer, noe som utstillere ofte må ordne selv. For andre år arrangerer Innovasjon Norge en norsk fellespaviljong på Seafood Processing Global (SPG) for leverandører av teknologi og tjenester for sjømatnæringen. Norsk sjømat er allerede verdenskjent, og her fikk vi vist at Norge også har verdensledende kompetanse innen transport-, utstyrsog leverandørindustrien. Eksempler på norske leverandørbedrifter på messen var Vartdal Plastindustri og Keep-it Technologies, som er en knoppskyting fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige universitet. Startet i 1993 Seafood Expo Global (SEG) ble startet i 1993 og var tidligere kjent som European Seafood Exposition. Messen har utviklet seg til å bli verdens største og viktigste sjømatmesse med 1600 utstillere fra 80 land. I 1998 ble leverandørmessen Seafood Processing Global (SPG) samlokalisert med Seafood Expo Global (SEG). Deltakere fra 145 ulike land gjør forretninger på messen. Fagfolk innen sjømatnæringen har direkte tilgang til kvalifiserte kjøpere og leverandører fra alle deler av sjømatnæringen. For 21. år på rad arrangerte Innovasjon Norge en norsk fellesstand på SEG. Deltagelsen i år er enorm med 55 norske bedrifter på nesten 1200 m². På SPG er Norge til stede med norsk fellespaviljong med 15 bedrifter. Fra hele verden Over bedrifter innen sjømatnæringen fra hele verden er til stede i Brüssel, og messen er dermed den viktigste møteplassen for næringen. Innovasjon Norge stilte med sitt nasjonale og internasjonale nettverk, og ga norske sjømat- og leverandørbedrifter mulighet til å treffe representanter fra eksisterende og nye markeder. I år er antallet norske utstillere på SPG økt fra 10 til 15 leverandører med løsninger innenfor fiskeri, prosessering, pakking og logistikk av sjømat for det internasjonale markedet. Flere av de norske bedriftene som deltok i fjor, var med i år også. Noen hadde valgt å slå seg sammen med sine samarbeidspartnere for å vise en mer komplett løsning for sine kunder. Det blir mer overkommelig kostnadsmessig for bedrifter som ønsker å prøve seg på nye markeder. Innovasjon Norge har 38 kontorer over hele verden, og representanter fra flere av disse kontorene var til stede i Brüssel. En viktig del av virksomheten til Innovasjon Norge er å bringe markedskunnskap til norsk næringsliv for å synliggjøre forretningsmuligheter andre steder enn Norge. Representanter rundt om i verden har kunnskap om lokale markeder. Gjennom tre intensive dager fikk deltakere anledning til å møte kunder og skape nettverk, utvikle relasjoner med sentrale aktører i bransjen, og plukke opp nye trender og nyheter. Det er nok liten tvil om viktigheten av at DB Schenker som konsern fortsetter med stand fremover, da dette er forventet av næringen og våre kunder. Av Einar Spurkeland Aldri bedre enn siste levering Vi har aldri vært kjent for å være billigst eller vært den aktøren som har sverget til billige utenlandske transportører. Vår filosofi er bygget på etterrettelighet, forutsigbarhet og langsiktig arbeid for effektiv og lønnsom logistikk. Samtidig er DB Schenker et verdensomspennende nettverk med transportører i 130 land. I Europa har vi startet et arbeid for å få en felles database over transportører. Det betyr ikke at vi dermed er feilfrie, men det er et resultat av en felles erkjennelse i konsernet om at vi må arbeide hardere for å holde orden i eget hus. I en tid hvor det er stor overkapasitet på billige transportører i Europa har vi valgt å etablere avtaler med de beste. Dette er egentlig en norsk modell som vi har praktisert her hjemme i mange år. Våre faste transportører må oppfylle kvalitetskrav både til materiell og sjåfør. Likevel er det slik at et transportmarked med fri bevegelse av tjenester over landegrensene i Europa også må ha en effektiv myndighetskontroll, slik at useriøse aktører lukes ut. Vi ønsker 100 prosent grensekontroll for å hindre at useriøse aktører får fotfeste i Norge. Det betyr at også biler fra våre partnere i utlandet, som vi i utgangspunktet forutsetter er seriøse, også må finne seg i å bli kontrollert når de frakter gods til og fra Norge. Jeg er glad for at bransjen vår erkjenner at dette vil være et viktig tiltak for å hindre ulovlig transport. Vi har et stort fokus på dette gjennom vårt arbeid i konsernet, men det vil alltid være slik at beslutninger om oppdrag tas av enkeltpersoner. Ingen person i verden kan være helt feilfri. Derfor trengs det en åpen og effektiv myndighetskontroll av transportmarkedet. Transportmarkedet er et resultat av utviklingen i vareproduksjonen. Når stadig større volumer av de varene vi handler i butikkene produseres i utlandet, så er det naturlig at det er transportører i utlandet som frakter varene til Norge. Vi kan neppe skru tiden tilbake, men vi kan gjøre mer for å hindre ulovlig og useriøs transport. Våre kunder skal vite at DB Schenker følger de lover som gjelder og støtter myndighetenes arbeid for å luke ut useriøse aktører. Annonsere i Logistikk Nettverk? Jeg innledet med at vi opplever en positiv utvikling i antall oppdrag for vår internasjonale landvirksomhet om dagen, mye takket være salgskampanjen vi har gjennomført de siste månedene hvor vi har hatt fokus på vårt fortreffelige tilbud innenfor internasjonal landtransport. I tillegg opplever vi en meget positiv utvikling innenfor vår sjøvirksomhet som ukentlig melder om nye kunder som velger oss. Når man kombinerer disse produktene og tjenestene med vårt flyprodukt, samt et av Norges beste innlandsnettverk, så gir dette store muligheter for våre kunder i forhold til løsning, frekvens, kvalitet og et fornuftig kostnadsnivå. Ønsker du å snakke med oss om hva vi kan gjøre for deg, ta kontakt med et av våre salgskontorer for en uforpliktende prat! Jeg ønsker alle våre kunder en trygg og trivelig sommer! Av Bjørn Tore Elstad, Head of Sales & Customer solutions Kontakt Stig Jacobsen Direkte: Mobil: E-post: 10 Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2014 Logistikk Nettverk nr. 2 juni

7 DB Schenker Forskningspris Norge 2014 Schenker Forskningspris er ment å fremme kunnskap om logistikk og godstransport med fokus på innovasjon og miljø. Prisen er på NOK og et diplom samt reise- og oppholdskostnader i forbindelse med tildelingen. Neste utdeling vil være den andre gangen prisen utdeles. Den første prisen ble tildelt professor Finn Jørgensen, Handelshøgskolen i Bodø, 7. mars Prisen skal gå til forskning som har vært publisert i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter og/eller forskning som kan anvendes for logistikknæringen. Formidlingsaspekter kan også ha betydning for tildelingen. Det er ellers ingen spesielle krav til søknaden, men den bør inneholde CV med relevant informasjon, publikasjonsliste og begrunnelse for søknaden. Transport & logistikk CLARION HOTEL & CONGRESS OSLO AIRPORT OKT Prisen deles ut på Transport & Logistikk 2014, hvor prisvinneren også holder sitt prisforedrag. En fagjury med representanter for forskning og utvikling vil vurdere søknadene. Forskningsprisen kan sette større fokus på forskningsområdet til beste for hele sektoren. Juryen består av: - Adm. dir. Michael Holmstrøm - Schenker AS - Førsteamanuensis Nigel Halpern - Høgskolen i Molde - Assisterende direktør Kjell Werner Johansen - Transportøkonomisk Institutt - Professor Göran Persson - BI - Professor Jan Strandhagen NTNU/SINTEF Søknad sendes: Schenker AS, v/ Kommunikasjonssjef Einar Spurkeland, Postadresse: Schenker AS postboks 223, Økern 0510 Oslo E-post: Søknadsfrist: 27. juni Transport CLARION HOTEL & CONGRESS OSLO AIRPORT & logistikk OKTOBER 2014 Påmelding: 12 Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2014 Logistikk Nettverk nr. 2 juni

8 MANDAG 20. OKTOBER Logistikkutfordringer Nasjonal transport Samferdselsløftet LOKALE: Q 1 LOKALE: Q 5 LOKALE: UTSTILLINGSCENEN LOKALE: Q 4 LOKALE: Q 3 10:40 11:50 Kostnadskutt i vedikjeden hva gjør vi? Bring med fokus på kostnadskutt i logistikkjeden Tore K. Nilsen, konserndirektør, Bring AS 10:40 11:20 Forskningsprisen 2014 Schenker DB ønsker å fremme kunnskap om logistikk og godstransport. Prisen har fokus på blant annet innovasjon og miljø samt bidra til å styrke bransjens omdømme og samfunnsansvar. Vinner av forskningsprisen 2014 holder sitt innlegg. 10:40 11:50 Hvordan få en smartere returtransport Miljøtransporter frakt av restprodukter på en lønnsom og forsvarlig måte Yngvil Henanger Woxen, driftsjef, Rekom 11:00 12:20 Der skal hovedveien ligge... En moderne transportkorridor med god flyt og kortere reisetid Bergensregionen: Marit Warncke, adm. direktør, Bergen Næringsråd. Møreaksen: Kjell Sandli, adm. direktør, næringsforeningen - Ålesundregionen 11:00 12:20 Velg sjøveien Europa Hva må til for å få til en effektiv havneoperasjon? Bernt Stilulf Karlsen, styreleder, Oslo Havn Kostnadskutt i relasjon mellom vareeier og speditør Line Vrenne, Manager Transport, Customs & Excise Norway for FMC Kongsberg Subsea AS Coop Norge: Fokus på kostnadskutt i verdikjeden Eirik Borge, senior prosjektleder, Coop Norge Handel AS Spar tid og penger i din logistikk Cathrine Brusveen Tyszko og Christina Haraldsen, Manager InStore, ColliCare Logistics 09: Velkommen til årets konferanse Ordstyrer: Sigmund Berle Jensen, adm. direktør, GS1 Norway og Tradesolution AS Jo Eirik Frøise, direktør for Transport & Logistikk 2014, Norsk Industri og Are Kjensli, adm. direktør NHO Logistikk og Transport 11:50 12:50 Lunsj og messevandring 09: Samferdselsløftet prioriteringer for næringslivets transporter Kristin Skogen Lund, administrerende direktør NHO Utfordringene ved godstransport på jernbanen - Hva må gjøres? Arne Fosen, administrerende direktør Cargonet Svoveldirektivet konsekvenser for næringslivet Bernt Stilulf Karlsen, styreleder, Oslo Havn 10: Utdeling av Forskningsprisen 2014 Michael Holmstrøm, administrerende direktør, Schenker AS Ordstyrer: Finn Langeland, informasjonsdirektør, Norsk Industri Lunsjprogram 12:50 14:00 Den norske transport og logistikk hverdagen Debatt mellom: Tore K. Nilsen, konserndirektør, Bring AS Terje Aarbog, adm. dir., DHL Express (Norway) AS Michael Holmstrøm, adm. dir., Schenker AS Robin Olsen, adm. dir., PostNord Logistics AS Ordstyrer: Kirsten Steenberg, direktør Direkte transporter, Schenker AS Returlogistikk KING den grønne løsningen for NorgesGruppen Bjarte E. Grostøl, logistikksjef returlogistikk, Asko Norge AS 11:20 12:00 The World Bank s Logistics Performance Index Lauri Ojala, Professor of Logistics Operations & Supply Chain Management, Turku School of Economics and Co-author of World Bank Logistics Index Ordstyrer: Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinning, Norsk Industri Ordstyrer: Kirsten Steenberg, direktør Direkte transporter, Schenker AS 12:50 14:00 Utfordringer/muligheter med ehandel Trender innen ehandel i Norden Niklas Hedin, CEO, Chief Architect, Centiro Solutions AB :50 Lunsj og messevandring 12:50 13:20 Between Asia/Pacific and E-Commerce Silje Skogstad, SVP Corporate Strategy, Deutsche Post DHL 11:50 12:50 Lunsj og messevandring E-handel og endrede krav til transportører Kristin Anfindsen, markedsanalytiker, PostNord Logistics 13:20 14:00 Dette kreves av fremtidens ERP-system? Innledning ved Peter Johansson, Sales manager, Centiro Solutions Ordstyrer: Cato Hoberg, Business Manager, Centiro Solutions AB Ordstyrer: Are Kjensli, adm. direktør, NHO Logistikk og Transport Skapa en kundfokuserad internationell expansion med ett Delivery Management System Mathias Parkhagen, Head of Operations, Nelly.com 14:00 14:50 Messevandring Ordstyrer: Kirsten Steenberg, direktør Direkte transporter, Schenker AS 14:50 16:00 Kostnader og prissetting i godstransport Priser - hvilke virkemidler gir best effekt på transportmiddelfordelingen Stein Erik Grønland, professor Handelshøyskolen BI og SITMA AS, Inger Beate Hovi, forskningsleder, Transportøkonomisk institutt. 14:50 16:00 Vareeierne: Logistikk som konkurransefortrinn Statoils fokusområder overfor sine logistikkleverandører Magne Herdlevær, Company Representative, Transportation and Freight Forwarding, Statoil ASA 14:00 14:50 Messevandring Aker Solutions : Høye krav til sine logistikkpartnere Jan Kristian Schønheyder, Global Logistics Manager, Aker Solutions AS Ordstyrer: Kirsten Steenberg, direktør International Landtransport, Schenker AS Jotun: Logistikk og lokal tilstedeværelse som et konkurransefortrinn Sissel Feen Larsen, Group Supply Chain Manager, Jotun A/S Ordstyrer: Cato Hoberg, Business Manager, Centiro Solutions AB 14:50 15:20 Rotterdam havn. How to create intermodal shifts and efficiency in the harbor Joyce Bliek, director of Containers & Breakbulk/ Patrick Vroegop, Business Manager Shortsea & RoRo Containers, Breakbulk & Logistics, Port of Rotterdam 14:00 14:50 Messevandring Hva oppnådde vi ved å benytte transparente kostnadsmodeller i våre transportforhandlinger? Stig Ervik, administrerende direktør, Elretur AS Ordstyrer: Erik Stephansen, nyhetsredaktør, Nettavisen Regjeringens satsing på prioriterte veier Bård Hoksrud, statssekretær (Frp), Samferdselsdepartementet Slik håndterer vi utslippskrav og øker vår service Ole Sævild, adm. direktør, Sea-Cargo Ordstyrer: Hans Kristian Haram, daglig leder, Shortsea Promotion Center Ordstyrer: Aslak Bonde, kommentator, Politiskanalyse.no 12:20 13:20 Lunsj og messevandring 12:20 13:20 Lunsj og messevandring 13:20 14:20 Hva skal til for å få et velfungerende jernbanenett Regjeringens jernbanepolitikk John-Ragnar Aarset, statssekretær (H), Samferdselsdepartementet Jernbanen - en ny organiseringsmodell Geir Isaksen, konsernsjef, NSB Næringslivets krav til en velfungerende jernbanestruktur Erling Sæther, direktør næringspolitikk, NHO Logistikk og Transport Ordstyrer: Aslak Bonde, kommentator, Politiskanalyse.no 14:20 14:40 Messevandring 14:40 16:00 Nye rammebetingelser for sjøtransport Ja til Sjøveien Arnt-Einar Litsheim, direktør, Norsk Havneforening Ordstyrer: Finn Langeland, informasjonsdirektør, Norsk Industri Ordstyrer: Kirsten Steenberg, direktør Direkte transporter, Schenker AS Vekst i europalast direkte til Vestlandet i container Arne Jakobsen, adm. direktør, North*Sea Container Line Debatt mellom statssekretær Bård Hoksrud (Frp) og stortingsrepresentat Eirin Sundt (Ap) Regjeringens erfaringer fra sjøtransport et år etter Jon Georg Dale, statssekretær (Frp), Samferdselsdepartementet 15:20 16:00 Trends and forecasts concerning the airfreight market? Frank Naeve, Vice President Program ecargo, Lufthansa Cargo Suksessfull overføring av gods Felix H. Tschudi, styreleder og CEO, Tschudi Shipping Company AS 13:20 14:20 Transportnyheter - dagsaktuelle saker til debatt I denne sesjonen vil vi ha fokus på dagsaktuelle hendelser som opptar en samlet transportnæring. Nordisk logistikkbarometer Katrine Hansesætre, Logistics and market analyst, PostNord Logistics AS Ordstyrer: Erik Stephansen, Nyhetsredaktør Nettavisen 14:20 14:40 Messevandring 14:40 16:00 Jernbanedebatten 2014: Infrastruktur med lønnsomhet for næringslivet Hva koster et forsinket godstog? Askill Harkjerr Halse, forsker, Transportøkonomisk institutt Olav A. Veum, styreleder, Norges Skogeierforbund, Jon Austrheim, avdelingsdirektør Trafikk og distribusjon, Schenker AS, Stein Lier-Hansen, adm. direktør Norsk Industri, Gunnar G. Løvås, assisterende Jernbanedirektør, Jernbaneverket Duell mellom medlemmene i Transport- og kommunikasjonskomiteen Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol(Ap) & Stortingsrepresentant Nils Aage Jegstad (H) Ordstyrer: Aslak Bonde, kommentator, Politiskanalyse.no Kveldsprogram 12:15-13:00 16:00-16:45 17:00-17: :00 19:30 22:45 Debatt: Rekruttering og kompetanse i transport og logistikkbransjen Vinnere av studentprisen Bedriftspresentasjonen Lokale: Utstillingscenen «Vorspiel med Kristiansen og Strand» Apéritif Lokale: Utstillingscenen Lokale: Q 6 Presentasjon av beste masteroppgave Presentasjon av beste bacheloroppgave PostNord Logstics, Nor Lines, NHO Logistikk og Transport, Bring Festmiddag med underholdning av Marion Ravn Ordstyrer: Eirill Bø, førstelektor, Handelshøyskolen BI Ordstyrer: Torill Bergseth, kompetanseleder, NHO Logistikk og transport Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2014 Henrik Höjsgaard, konserndirektør, Proffice, Kjetil Tvedt, fagsjef, Norsk Industri, Posten Ordstyrer: Finn Langeland, informasjonsdirektør, Norsk 14 Industri Lokale: Utstillingscenen Tidligere sjefsredaktør i Dagsavisen Arne Stand og tidligere TV2 politiske redaktør Stein Kåre Kristiansen kommer og setter søkelys på samferdselspolitikk. Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2014 Lokale: I baren L WATSO N LOKALE: Q 1 Best praksis og nye logistikktrender FO TO: ISA BE Åpning Kostnadskutt og lønnsomhet Lokale: Luftrommet Konferansier: Erik Stephansen, nyhetsredaktør, Nettavisen 15

Åpning. MANDAG 20. oktober

Åpning. MANDAG 20. oktober MANDAG 20. oktober Åpning LOKALE: Q 1 09:00-09.05 Velkommen til årets konferanse Jo Eirik Frøise, direktør for Transport & Logistikk 2014, Norsk Industri og Are Kjensli, direktør NHO Logistikk og Transport

Detaljer

Transport Clarion hotel & congress oslo airport. logistikk. 20.-21. oktober. Påmelding: www.konferanse.info

Transport Clarion hotel & congress oslo airport. logistikk. 20.-21. oktober. Påmelding: www.konferanse.info Transport Clarion hotel & congress oslo airport & logistikk 20.-21. oktober 2014 Påmelding: www.konferanse.info MANDAG 20. oktober Åpning LOKALE: Q 1 09:00-09.05 Velkommen til årets konferanse Jo Eirik

Detaljer

Transport Clarion hotel & congress oslo airport. logistikk. 20.-21. oktober. Påmelding: www.konferanse.info

Transport Clarion hotel & congress oslo airport. logistikk. 20.-21. oktober. Påmelding: www.konferanse.info Transport Clarion hotel & congress oslo airport & logistikk 20.-21. oktober 2014 Påmelding: www.konferanse.info MANDAG 20. oktober Åpning LOKALE: Q 1 09:00-09.05 Velkommen til årets konferanse Jo Eirik

Detaljer

SØKNAD OM UTVIDELSE AV RUTENETTET FOR MODULVOGNTOG I SAMBAND MED AT NETTET GJØRES PERMANENT.

SØKNAD OM UTVIDELSE AV RUTENETTET FOR MODULVOGNTOG I SAMBAND MED AT NETTET GJØRES PERMANENT. Samferdselsdepartementet Vår dato 20.05.2014 postmottak@sd.dep.no Deres dato Vår referanse Erling Sæther Deres referanse Carsten Horn Hansen SØKNAD OM UTVIDELSE AV RUTENETTET FOR MODULVOGNTOG I SAMBAND

Detaljer

Varedistribusjon i Oslo sentrum om 10 år Oslo kommune i samarbeid med bransjene

Varedistribusjon i Oslo sentrum om 10 år Oslo kommune i samarbeid med bransjene Varedistribusjon i Oslo sentrum om 10 år Oslo kommune i samarbeid med bransjene Sjefingeniør Helge Jensen/Utviklingsdivisjonen i Bymiljøetaten Bidrag fra SINTEF, TØI, Samarbeidsgruppen for Varelevering

Detaljer

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Heidi Chr. Lund, rådgiver Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Trondheim 5. januar 2010 1 LTL Selvstendig interesse-

Detaljer

Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten?

Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten? Internasjonalisering av godstransporten i Norge Q5 20.10. kl. 10:50. Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten? Av Einar Spurkeland Schenker AS 2 Logistikk- og transportkjeden vår

Detaljer

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Forskning er nyttig! Erfaringer fra 8 år med SMARTRANS Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Eller sagt på en annen

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder Miljøvennlig, sikker og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods Delmål: Overføring av gods fra veg til sjø og bane Produkt: Kunnskap til NTP 2018-2027 2 Framdrift

Detaljer

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland Foto: Jo Michael Jan Håvard Hatteland Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland 1 Foto: Jo Michael Samferdsel, Rogaland og NTP 2014-2023 Solamøtet 2013 Jan Håvard Hatteland

Detaljer

Kan godstransport være miljøvennlig?

Kan godstransport være miljøvennlig? Kan godstransport være miljøvennlig? Erling Sæther Viseadm. Direktør Oslo, 2.4.08 1 2 Schenker AS, i Norge 32 Terminaler, 1400 ansatte 1300 sjåfører og lastebiler 1100 containere Schenker AS 1 01.2007

Detaljer

Transport CLARION HOTEL & CONGRESS OSLO AIRPORT. logistikk 19.-20. OKTOBER. Påmelding: www.konferanse.info

Transport CLARION HOTEL & CONGRESS OSLO AIRPORT. logistikk 19.-20. OKTOBER. Påmelding: www.konferanse.info Transport CLARION HOTEL & CONGRESS OSLO AIRPORT & logistikk 19.-20. OKTOBER 2015 Påmelding: www.konferanse.info MANDAG 19. OKTOBER Vareeiernes logistikk LOKALE: Q5 Åpning LOKALE: Q 1 10:15 Velkommen til

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2.

Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2. Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2.2013 Foto: Jo Michael 1 Innhold Hvem er vi? Hva skal vi tilby

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Bred samfunnsanalyse av godstransport Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Transport CLARION HOTEL & CONGRESS OSLO AIRPORT. logistikk 19.-20. OKTOBER. Påmelding: www.konferanse.info

Transport CLARION HOTEL & CONGRESS OSLO AIRPORT. logistikk 19.-20. OKTOBER. Påmelding: www.konferanse.info Transport CLARION HOTEL & CONGRESS OSLO AIRPORT & logistikk 19.-20. OKTOBER 2015 Påmelding: www.konferanse.info MANDAG 19. OKTOBER Vareeiernes logistikk LOKALE: Q5 Åpning 10:15 Velkommen til årets konferanse

Detaljer

TOLLPOST FUTURUM KONFERANSE 2011 PÅ COLOR MAGIC 29. - 31. MAI

TOLLPOST FUTURUM KONFERANSE 2011 PÅ COLOR MAGIC 29. - 31. MAI TOLLPOST FUTURUM KONFERANSE 2011 PÅ COLOR MAGIC 29. - 31. MAI TOLLPOST FUTURUM KONFERANSE 2011 Nå skjer det igjen. De gode kreftene bringes sammen for å utvikle nye og mer konkurransekraftige løsninger.

Detaljer

FUTURUM KONFERANSE 2009 COLOR FANTASY 26. - 28. APRIL

FUTURUM KONFERANSE 2009 COLOR FANTASY 26. - 28. APRIL FUTURUM KONFERANSE 2009 COLOR FANTASY 26. - 28. APRIL 358_invitasjon_8s_TRYKK.indd 1 24.02.2009 12:13:01 FUTURUM KONFERANSE 2009 Nå skjer det igjen. De gode kreftene bringes sammen for å utvikle nye og

Detaljer

Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg

Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg Sammendrag: Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg TØI rapport 1372/2014 Forfatter(e): Stein Erik Grønland, Geir Berg, Eirill Bø og Inger Beate Hovi Oslo 2014 67 sider

Detaljer

ITS Konferansen 2010. Markedet for ITS. 13. og 14. april 2010 Hotell Thon Opera i Oslo. Intelligente transportsystemer og tjenester

ITS Konferansen 2010. Markedet for ITS. 13. og 14. april 2010 Hotell Thon Opera i Oslo. Intelligente transportsystemer og tjenester Overnatting på Hotell Thon Opera ITS Norway har reservert et antall rabatterte rom på Thon Hotel Opera. Disse kan reserveres frem til og med 12. mars. Benytte påmeldingslinken for reservasjon. Markedet

Detaljer

Halvårsrapport for region Øst. Oslo, 6. mars 2015

Halvårsrapport for region Øst. Oslo, 6. mars 2015 Halvårsrapport for region Øst Oslo, 6. mars 2015 Sittende styre Region Øst Kjell-Arne Eloranta, FREJA Transport & Logistics Styreleder Knut Brunstad, CargoNet Nestleder Steen Brændstrup Jensen, Nordcarrier

Detaljer

Via Nordica 11. juni. Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter. Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport?

Via Nordica 11. juni. Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter. Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport? Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport? Via Nordica 11. juni Ole A. Hagen Kommunikasjons- og markedsdirektør, Tollpost Globe Disposisjon

Detaljer

Program. 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania

Program. 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania Program 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania Foredragsholdere og tema Ronan Carr Vice President (European Equity Strategy) i Morgan Stanley. Han har vært en del av Morgan Stanleys topp rangerte

Detaljer

Inger Beate Hovi, Transportøkonomisk institutt

Inger Beate Hovi, Transportøkonomisk institutt Prisforedrag DB Schenker Forskningspris 2014: Er det transportpolitikk eller markedskrefter som avgjør transportvalget? Inger Beate Hovi, Transportøkonomisk institutt Transport og Logistikk 2014 20/10-2014

Detaljer

Havnestruktur Hva driver debatten marked og/eller politikk? Skiller Norge seg fra resten av Europa?

Havnestruktur Hva driver debatten marked og/eller politikk? Skiller Norge seg fra resten av Europa? Havnestruktur Hva driver debatten marked og/eller politikk? Skiller Norge seg fra resten av Europa? Norsk Havneforenings Årsmøte, Drammen, 7.september 2012 av Olav Eidhammer, TØI Innhold Generelle utviklingstrekk

Detaljer

Shortsea - Kampanjen

Shortsea - Kampanjen Shortsea - Kampanjen Versjon 3.0 8. juni 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Sammendrag... 1 Introduksjon... 2 Målsetning... 2 Omfang... 2 Målgruppe... 2 Budskap... 3 Kanaler... 3 Verktøy... 4

Detaljer

REFERAT. Fagpolitisk utvalg for samferdsel møte 1. februar 2013

REFERAT. Fagpolitisk utvalg for samferdsel møte 1. februar 2013 REFERAT Fagpolitisk utvalg for samferdsel møte 1. februar 2013 Fagpolitisk utvalg Adm. samferdselsgruppe Til stede: Forfall: Til stede Akershus Anette Solli (H) Tom Granquist Ruth Solveig Birkeland (SV)

Detaljer

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund Oppdraget: Utfordringer og perspektiver Rapporten skal gi innspill som kan bidra til et framtidsrettet og

Detaljer

Transport- og. Logistikkdagen. Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger.

Transport- og. Logistikkdagen. Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger. Transport- og 9 Logistikkdagen Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger. Torsdag 27. august 2009, kl. 11.30-17.35 Grand Selskapslokaler, Ole

Detaljer

Behov for mer konkurransedyktig sjøtransport. Hege Solbakken - Maritimt Forum Oslo 9. april 2013

Behov for mer konkurransedyktig sjøtransport. Hege Solbakken - Maritimt Forum Oslo 9. april 2013 Behov for mer konkurransedyktig sjøtransport Hege Solbakken - Maritimt Forum Oslo 9. april 2013 Visjon Overføre 250.000 trailerturer fra vei til sjø Utgjør knapt 4-5 million tonn per år 30% av lastebillast

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Bred samfunnsanalyse av godstransport Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Transportforskning 2012 Felix konferansesenter Oslo, 3. september 2012 Aker brygge, Bryggetorget 3, Oslo www.felixkonferanse.no

Transportforskning 2012 Felix konferansesenter Oslo, 3. september 2012 Aker brygge, Bryggetorget 3, Oslo www.felixkonferanse.no Transportforskning 2012 Felix konferansesenter Oslo, 3. september 2012 Aker brygge, Bryggetorget 3, Oslo www.felixkonferanse.no Målet med konferansen er å belyse hvilken kunnskap vi trenger i framtiden,

Detaljer

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. september kl 08.00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR

EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR Bergen Næringsråd Privat næringsorganisasjon med 3000 medlemmer 125.000 ansatte i våre bedrifter 200 næringslivsledere deltar i ressursgrupper og

Detaljer

Perspektivanalyser trender og drivkrefter

Perspektivanalyser trender og drivkrefter Perspektivanalyser trender og drivkrefter Riksvegskonferansen 7. april 2011 Gunnar Markussen 1 NTP 2014-2023. Perspektivanalyse Analyser i et 30-års perspektiv => 2040 Transportbehov = transportetterspørsel

Detaljer

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Bernt Stilluf Karlsen Styreleder Oslo Havn KF Container Terminalen Ferdig utviklet 1 Container Terminalen I tall Kapasiteter: Fra 260.000

Detaljer

EKSPERTPANEL Resultater fra spørreundersøkelse gjennomført av Norsk Klimastiftelse som ledd i rapporten "Klimapolitikk i krysspress.

EKSPERTPANEL Resultater fra spørreundersøkelse gjennomført av Norsk Klimastiftelse som ledd i rapporten Klimapolitikk i krysspress. EKSPERTPANEL Resultater fra spørreundersøkelse gjennomført av Norsk Klimastiftelse som ledd i rapporten "Klimapolitikk i krysspress." Undersøkelsen ble gjennomført i andre halvdel av august. I alt henvendte

Detaljer

Nor Lines det unike transportsystem.

Nor Lines det unike transportsystem. Nor Lines det unike transportsystem. Kollektiv godstransport på sjø og land. Fullt integrerte løsninger dør/dør. Grenland 04.10.2012, Pål Berg 100% det unike transportsystem. Hurtigruten Godsskip Landtransport

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK?

HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK? Pålagt plansamarbeid Oslo/ Akershus HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK? Seminar 11 november 2009 Orig. Bjørn Helgesen, rev. Peter Austin Drivkrefter i logistikknæringen Osloregionen

Detaljer

Transport CLARION HOTEL & CONGRESS OSLO AIRPORT. logistikk 17.-18. OKTOBER. Påmelding: www.konferanse.info

Transport CLARION HOTEL & CONGRESS OSLO AIRPORT. logistikk 17.-18. OKTOBER. Påmelding: www.konferanse.info Transport & logistikk CLARION HOTEL & CONGRESS OSLO AIRPORT 17.-18. OKTOBER 2016 Påmelding: www.konferanse.info MANDAG 17. OKTOBER Åpning LOKALE: Q 1 09:00-09.05 Velkommen til årets konferanse Jo Eirik

Detaljer

Signe Horn, Direktør Eiendomsavdelingen i Rom Eiendom og Moderator Romkonferansen

Signe Horn, Direktør Eiendomsavdelingen i Rom Eiendom og Moderator Romkonferansen Romkonferansen 2014 Tirsdag 21. oktober kl. 09.00-13.10 FOREDRAGSHOLDERE Petter Eiken, Administrerende Direktør i Rom Eiendom Foredrag 21. oktober kl 09:00 ÅPNING OG VELKOMST Foredrag 21. oktober kl 13:10

Detaljer

Mandat for Transnova

Mandat for Transnova Mandat for Transnova - revidert av Samferdselsdepartementet mars 2013 1. Formål Transnova skal bidra til å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren slik at Norge når sine mål for utslippsreduksjoner

Detaljer

Modulvogntog i Norge. Status for prøveordningen pr. 1. oktober 2009

Modulvogntog i Norge. Status for prøveordningen pr. 1. oktober 2009 TØI-rapport 1040/2009 Forfatter(e): Olav Eidhammer, Michael Sørensen og Jardar Andersen Oslo 2009, 62 sider Sammendrag: Modulvogntog i Norge. Status for prøveordningen pr. 1. oktober 2009 Til nå er det

Detaljer

Multimodale Logistikknutepunkt. Hvilke krav setter samlasterne til morgendagens multimodale logistikk knutepunkt og terminaler

Multimodale Logistikknutepunkt. Hvilke krav setter samlasterne til morgendagens multimodale logistikk knutepunkt og terminaler Multimodale Logistikknutepunkt Hvilke krav setter samlasterne til morgendagens multimodale logistikk knutepunkt og terminaler Leif Arne Strømmen SVP Global Oil & Gas Logistics Styreleder LTL Bergen / Nestleder

Detaljer

CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt

CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt CargoNet-konsernet 1.500 MNOK i omsetning 2006 Resultat konsern 27 MNOK Ca 900 ansatte Vekst 11% i 2006. 26 terminaler i Norge og Sverige Frakter containere

Detaljer

Fremtidens godstransport

Fremtidens godstransport Fremtidens godstransport 26. oktober 2010 Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havna på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens

Detaljer

Avlys vinterkaoset... Samarbeid på veg!

Avlys vinterkaoset... Samarbeid på veg! Avlys vinterkaoset... Samarbeid på veg! Et altfor velkjent syn Utfordringer Transportmarkedet Dramatisk økning i vogntogtrafikken: I 2002 krysset 16700 lastebiler inn i Norge over den norsk finske grensa.

Detaljer

Fremtidens transport JERNBANEN. Røros-konferansen 2013 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Jernbaneverket

Fremtidens transport JERNBANEN. Røros-konferansen 2013 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Jernbaneverket Fremtidens transport JERNBANEN Røros-konferansen 2013 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Jernbaneverket Jernbaneverkets oppgaver tilby togselskapene i Norge et sikkert og effektivt transportsystem planlegge,

Detaljer

Bring med fokus på kostnadskutt i logistikkjeden

Bring med fokus på kostnadskutt i logistikkjeden Bring med fokus på kostnadskutt i logistikkjeden Tore K. Nilsen, konserndirektør Logistikk Norge Transport & Logistikk, 20.oktober 2014 Den tradisjonelle Posten har gått igjennom betydelig omstilling.

Detaljer

1. Sammendrag. 2. Målsetting. Hovedmålsetting. Delmålsettinger

1. Sammendrag. 2. Målsetting. Hovedmålsetting. Delmålsettinger 1. Sammendrag Suksessen fra i fjor skal følges opp - men på en ny måte. Fokus flyttes fra merkevarebygging av sjøtransport til å øke av antall forespørsler. Varestrømmer, marked, kunder og behov skal kartlegges

Detaljer

Preliminært program per 17. februar 2014

Preliminært program per 17. februar 2014 Preliminært program per 17. februar 2014 Når Hva Hvem Språk 09:00-09:10 Velkommen Terje Svabø 09:15-09:40 Norges nye jernbanepolitikk videreføring eller endringer? Denne Regjeringens jernbanepolitikk,

Detaljer

Innst. 281 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag

Innst. 281 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag Innst. 281 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:82 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder 1 Godstransportarbeid på norsk område - Petroleum 32 % transportmiddelfordelt Fly 0 % Jernbane 3 % Veg 14 % Sjø, øvrig 51 % Petroleum 32 % 0 20 40 60 80 100 120 Mrd. tonnkm

Detaljer

Innst. 388 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag

Innst. 388 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag Innst. 388 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:114 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

CargoNet Verden blir bedre når transporten går på skinner

CargoNet Verden blir bedre når transporten går på skinner CargoNet Verden blir bedre når transporten går på skinner INNFRIR GODSTOGENE NÆRINGSLIVETS PUNKTLIGHETSKRAV? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist 1 CargoNet-konsernet Europas første intermodale

Detaljer

NOR LINES AS. - et unikt transportsystem

NOR LINES AS. - et unikt transportsystem NOR LINES AS - et unikt transportsystem Hva er et knutepunkt? Et knutepunkt kan i transportsammenheng defineres som et punkt eller en node som binder sammen transportårer som veier, jernbanelinjer og farleder

Detaljer

Mer gods på sjø og bane

Mer gods på sjø og bane Mer gods på sjø og bane 1.2.2013, Erling Sæther Foto: Jo Michael Klikk for å redigere i malen Innledning for undertittelstil Østlandssamarbeidet Opprinnelse og destinasjon Mye passer for tog: Danmark-Syd

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

Slik bringer Coop varene fram til forbruker raskt og effektivt Transport- og Logistikkdagen Bergen 04.09.2012 Ola H. Strand, administrerende direktør

Slik bringer Coop varene fram til forbruker raskt og effektivt Transport- og Logistikkdagen Bergen 04.09.2012 Ola H. Strand, administrerende direktør Slik bringer Coop varene fram til forbruker raskt og effektivt Transport- og Logistikkdagen Bergen 04.09.2012 Ola H. Strand, administrerende direktør Coop Norge SA Konkurransen er tøff 1 Coop litt ditt

Detaljer

Strategiske valg for gods og logistikk i Osloregionen

Strategiske valg for gods og logistikk i Osloregionen Strategiske valg for gods og logistikk i Osloregionen Gardermoen, 21. oktober 2014 Geir Berg Utviklingstrekk som påvirker bransjen Økende knapphet på attraktive arealer for transportintensiv virksomhet

Detaljer

Hvor går varestrømmene fra Europa til Norge? Hvorfor har Norge brukt 400 mill kr på overføring av gods fra vei til sjø - med null effekt?

Hvor går varestrømmene fra Europa til Norge? Hvorfor har Norge brukt 400 mill kr på overføring av gods fra vei til sjø - med null effekt? Del 1: Logistikkutfordringer Hvorfor går alle bananene til Oslo? Hvor går varestrømmene fra Europa til Norge? Hvorfor har Norge brukt 400 mill kr på overføring av gods fra vei til sjø - med null effekt?

Detaljer

Globalisering, miljø og infrastrukturpolitikk

Globalisering, miljø og infrastrukturpolitikk Globalisering, miljø og infrastrukturpolitikk Erling Sæther Viseadm. Direktør Oslo, 5.3.08 1 Global Sea Freight Market (2) Global Sea Freight Container Trade Growth (2005-2009E CAGR in percent) 4.7 Western

Detaljer

Halvårsrapport høst 2014-vår 2015 Norske Flyspeditørers Forening. 6. Mars - Oslo

Halvårsrapport høst 2014-vår 2015 Norske Flyspeditørers Forening. 6. Mars - Oslo Halvårsrapport høst 2014-vår 2015 Norske Flyspeditørers Forening 6. Mars - Oslo Sittende styre i NFF Stein Arve Sørensen, Jetpak Styreleder Bjørn Otto Andreassen, Bring Cargo Arild Østbråthen, Schenker

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder 1 Godstransportarbeid på norsk område - Petroleum 32 % transportmiddelfordelt Fly 0 % Jernbane 3 % Veg 14 % Sjø, øvrig 51 % Petroleum 32 % 0 20 40 60 80 100 120 Mrd. tonnkm

Detaljer

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Agenda Hvorfor tenke på miljø? Hva krever kunden? Måling av miljøresultater Fremtiden

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Innspill til felles nærskipsfartstrategi

Innspill til felles nærskipsfartstrategi Innspill til felles nærskipsfartstrategi Statsråd Berg-Hansens tredje samråd med næringen, 11. juni 2012 Foto: Jo Michael De som står bak OM GODSMENGDER OG VARESTRØMMER Innenlandsk marked 78 mill tonn,

Detaljer

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Utviklingen i Nordland Handel med Sverige, Finland og Russland Drivkreftene i Nordland Større investeringer i Nord

Detaljer

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012 ITS-stasjonen Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet 24. april 2012 Det er daglig kø på 10% av Europas motorveger. Forsinkelser fører til unødig drivstofforbruk på 1.9 milliarder liter

Detaljer

ROGALAND Jan Håvard Hatteland

ROGALAND Jan Håvard Hatteland Foto: Jo Michael ROGALAND Jan Håvard Hatteland REGIONKONFERANSE 21. MARS 2013- NHO Logistikk og Transport 1 Rapport fra Rogaland mars 2013 1. Foreningssaker 2. Markedet kunder og konkurrenter 3. Infrastruktur

Detaljer

Høringsuttalelse - Forskrift om bruk av kjøretøy

Høringsuttalelse - Forskrift om bruk av kjøretøy Statens Vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep Oslo Vår dato: 20.12.2012 Vår ref: ÅK 2012/00011 Høringsuttalelse - Forskrift om bruk av kjøretøy Norsk Landbrukssamvirke vil her komme med innspill til

Detaljer

Østfold et Columbi egg for mer miljøvennlig godstransport. Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss, 27. april 2012 Geir Berg

Østfold et Columbi egg for mer miljøvennlig godstransport. Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss, 27. april 2012 Geir Berg Østfold et Columbi egg for mer miljøvennlig godstransport Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss, 27. april 2012 Geir Berg Utført transportarbeid innenlands (tonnkilometer) 1965-2010 (SSB) Sjø- og banetransportenes

Detaljer

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransportens muligheter Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien. Eksempel på bedrifter

Detaljer

Ifølge liste 15/57 19.02.2015. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 15/57 19.02.2015. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/57 19.02.2015 Redegjørelse av regelverket for avvikskjøring - NSBs innleie av utenlandske busselskaper ved togstans Samferdselsdepartementet har mottatt brev fra

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

Vedlegg 3 Referat workshop ekstern referansegruppe. Oslo Göteborg. Utvikling av jernbanen i korridoren. Ett samarbete mellan:

Vedlegg 3 Referat workshop ekstern referansegruppe. Oslo Göteborg. Utvikling av jernbanen i korridoren. Ett samarbete mellan: Vedlegg 3 Referat workshop ekstern referansegruppe Oslo Göteborg Utvikling av jernbanen i korridoren Ett samarbete mellan: 1 Referat fra møte med den eksterne referansegruppen Det ble holdt møte i prosjektets

Detaljer

Grønt kystfartsprogram

Grønt kystfartsprogram MARITIME Grønt kystfartsprogram Havnedagen KSBM 2015 Narve Mjøs, Director Battery Services & Projects 1 SAFER, SMARTER, GREENER Maritim næring er viktig for Norge Global og kompetansebasert 100 000 ansatte

Detaljer

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje 1 Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje Knut Einar Rosendahl Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå og CREE (Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy) Energiseminar ved UMB,

Detaljer

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Presselansering 10. oktober 2012 Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Velkommen til presselansering av Stor-Oslo Nord v/ Hans Seierstad, leder i regionrådet for Gjøvikregionen

Detaljer

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Fra land til sjø Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014 Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien.

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

FUTURUM KONFERANSE 2010 COLOR FANTASY 9. - 11. MAI

FUTURUM KONFERANSE 2010 COLOR FANTASY 9. - 11. MAI FUTURUM KONFERANSE 2010 COLOR FANTASY 9. - 11. MAI 358_invitasjon_8s_TRYKK.indd 1 18.02.2010 11:17:57 FUTURUM KONFERANSE 2010 Nå skjer det igjen. De gode kreftene bringes sammen for å utvikle nye og mer

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

OLJE- OG GASSKONFERANSEN SANDNESSJØEN 10. OG 11. JUNI 2010

OLJE- OG GASSKONFERANSEN SANDNESSJØEN 10. OG 11. JUNI 2010 OLJE- OG GASSKONFERANSEN SANDNESSJØEN 10. OG 11. JUNI 2010 Petroleumsvirksomheten i Norskehavet, behov for koordinering og tilrettelegging. Et særdeles viktig og undervurdert område er transport og logistikk

Detaljer

Strategi for 50 % redusert miljøgassutslipp fra varedistribusjon i Oslo innen 2020

Strategi for 50 % redusert miljøgassutslipp fra varedistribusjon i Oslo innen 2020 Sammendrag: Strategi for 50 % redusert miljøgassutslipp fra varedistribusjon i Oslo innen 2020 TØI rapport 1394/2015 Forfattere: Olav Eidhammer, Jardar Andersen Oslo 2015 44 sider Studier av tiltak for

Detaljer

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre Foto: Jo Michael Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre 1.september 2015 Svein Olav Simonsen Hva er NHO? NHO 24 225 medlemmer 572 384 årsverk 15 region-

Detaljer

SVOVELDIREKTIVETS KONSEKVENSER FOR NORSK NÆRINGSLIV OG NORSKE FORBRUKERE

SVOVELDIREKTIVETS KONSEKVENSER FOR NORSK NÆRINGSLIV OG NORSKE FORBRUKERE NHO Transport & logistikk, 20. oktober 2014 SVOVELDIREKTIVETS KONSEKVENSER FOR NORSK NÆRINGSLIV OG NORSKE FORBRUKERE Eivind Magnus, Partner, SVOVELDIREKTIVET Svoveldirektivet vedtatt av EU i 2012 innebærer

Detaljer

Høring - økning av tillatt totalvekt for transport av tømmer fra 56 til 60 tonn samt endringer vedrørende modulvogntog

Høring - økning av tillatt totalvekt for transport av tømmer fra 56 til 60 tonn samt endringer vedrørende modulvogntog Saknr. 13/7344-2 Saksbehandler: Rune Hoff Høring - økning av tillatt totalvekt for transport av tømmer fra 56 til 60 tonn samt endringer vedrørende modulvogntog Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden?

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Presentasjon Nettverkssamling Logimat Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Tine Tunga 6/11 2013 Erik Gran SINTEF Teknologiledelse/Logistikk 1 Bakgrunn Observasjon: Mange produsenter

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge" Behandlet av Møtedato Saksnr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen 21.02.2007 3/2007 Fylkestinget 07.03.2007

Detaljer

Godspotensial på jernbane. Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl

Godspotensial på jernbane. Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl Godspotensial på jernbane Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl »GODS PÅ JERNBANE Tema i dag» Dagens situasjon: faktagrunnlag/ statistikk» Gods på jernbane myter og fakta» Gods på Sørlandsbanen/ Sørvestbanen

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Prosjektleder Else-Marie Marskar Trondheim, 5. nov 2015 Nasjonal transportplan 2018-2027 1 I: Myter om godstransport VEGTRANSPORTEN ER I FERD MED Å OVERTA ALT SJØ OG BANE TAPER SJØTRANSPORTEN OG JERNBANETRANSPORTEN

Detaljer

Hele Lasten Halve utslippet. Et Transnovaprosjekt for Oslo Kommune

Hele Lasten Halve utslippet. Et Transnovaprosjekt for Oslo Kommune Hele Lasten Halve utslippet. Et Transnovaprosjekt for Oslo Kommune Deltakere Oslo Kommune Tollpost Globe AS Veøy AS NHO Logistikk og Transport Konsulenter: NHO Logistikk og Transport DBSchenker Consulting

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Miljøvennlig godstransport.

Miljøvennlig godstransport. Miljøvennlig godstransport. Erfaringer og utfordringer. Workshop OREEC 21.8.2014 Marius Råstad Logistikksjef ASKO NORGE AS Om NorgesGruppen Norges største handelshus 67.4 milliarder kroner i driftsinntekter

Detaljer

Rica Hotel Alta 4. og 5. september 2012

Rica Hotel Alta 4. og 5. september 2012 Rica Hotel Alta 4. og 5. september 2012 Finnmarkskonferansen AS Eiere Origo Nord AS 24 % Alta Kraftlag SA 24 % Ishavskraft AS 52 % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Snitt Omsetning 961 000 941

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud SAK 48/08, VEDLEGG 1 Fylkesmannen i Buskerud Notat Vår dato Vår referanse 4. juli 2008 Ksp Utarbeidet av Arkiv nr. Deres referanse DIALOGKONFERANSE 24 SEPTEMBER NÆRINGSLIV ØVRE HALLINGDAL STATENS VEGVESEN,

Detaljer

NSB-KONSERNET JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL

NSB-KONSERNET JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL Geir Isaksen Konsernsjef NSB Forutsetninger: Folketallet i Norge passerer 6 million mennesker i år 2031, det vil si en årlig vekst på omlag1,5 % i gjennomsnitt over

Detaljer