Styrets beretning for 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning for 2014"

Transkript

1 Styrets beretning for 2014 Innholdsfortegnelse 1. VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES OPPSLUTNING OM MJØSA STRANDEIERFORENING STYRET ORGANISERING AKTIVITET I PERIODEN ENGASJEMENT I ANDRE FORENINGER ETC ANDRE TILLITSVALGTE OG ENGASJERTE VIRKSOMHETENS STATUS, RESULTATER OG STILLING GENERELT ÅRSREGNSKAPET INNSAMLINGSREGIME FREMTIDIG UTVIKLING ANBEFALTE PRISER IFM UTLEIE FORTSATT DRIFT ARBEIDSMILJØET YTRE MILJØ LIKESTILLING... 8 Versjoner av dette dokumentet; Utkast til styreleder Utkast til styret Vedtatt i styremøte Tilføyelse (styret før 22/4-14) etter høring Tilføyd tallene fra årsoppgjøret Med korrigert tall for årsresultat Mjøsa Strandeierforening Turistvegen 895, 2372 Brøttum NO Styre : Reidar Andreas Løvstuen Leder Lars-Erik Skaansar Medlem Johan Edvard Mellbye Medlem Jørgen Erik Galtestad Medlem Per Hammerstad Medlem Daglig leder: Jørgen Erik Galtestad Styrets beretning for 2014 v6 (endelig)

2 1. VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES Mjøsa Strandeierforening er registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer , med Grunneierlag som virksomhet/art/bransje, med næringskode Eiendomsforvaltning og med sektorkode; 7000 Ideelle organisasjoner. Foreningen er registrert i Turistvegen 895, 2372 Brøttum i Ringsaker kommune. Geografisk virkeområde er Mjøsa og Mjøsstrendene. Foreningen ble stiftet i 1965 for å ivareta strandeiernes interesser i forbindelse med skjønnene knyttet til reguleringene av Mjøsa. Etter snart 50 års virksomhet følte styret et behov for revitalisering av foreningen. Første steg ble tatt under Årsmøte 2014 den 22. april der styrets forslag til nye vedtekter ble vedtatt. Foreningen ønsker altså retningsendring fra kun fisk, lov & orden og samlet opptreden 1 til bred utnyttelse av mulighetsrommet som gis av Mjøsa og Mjøsstrendene. De nye vedtektenes 2; Formål sier: Foreningen skal ivareta strandeierinteressene omkring Mjøsa og samtidig arbeide for en god samfunnsmessig og bærekraftig utnyttelse av Mjøsa og Mjøsstrendene. Foreningens arbeidsoppgaver er å bidra til; 1. Forvaltning av fiskebestanden i Mjøsa. 2. Utnyttelse av Mjøsa til fiske og rekreasjon. 3. Lovlige og ordnede former både for strandeierne og allmennheten under bruken av Mjøsa og Mjøsstrendene. 4. Næringsutvikling blant grunneierne langs og på Mjøsa. 5. Binde tre fylker og sju kommuner sammen med Mjøsa som sentrum for rekreasjon og næringsutvikling. 6. Samlet opptreden i forhold til myndighetene, regulanter og andre interessenter i spørsmål vedrørende Mjøsa og Mjøsstrendene. 7. Være høringsorgan knyttet til regulering både av vannstand og annen form for regulering, samt vannkvalitet. 8. Samarbeide med andre relevante organer i denne sammenheng. 9. God og relevant informasjon til primærinteressentene og til allmennheten. Vedtektenes 7; Styrets oppgaver og fullmakter, pkt a:arbeide aktivt i samsvar med foreningens formål og utføre arbeidsoppgaver etter 2. 1 Vedtektene fra Styrets beretning for 2014 v6 (endelig) Side 2 av 8

3 2. OPPSLUTNING OM MJØSA STRANDEIERFORENING Det er vel 700 strandeiere til Mjøsa. Ca 290 av disse betalte medlemskontingent for I budsjettsammenheng har vi lagt oss på en ambisjon på vel 400 for STYRET 3.1 ORGANISERING Før Årsmøte 2014 den 22. april besto styret av disse medlemmene; Reidar A. Løvstuen (styreleder) Knut A Lundbekk Jørgen Erik Galtestad Lars-Erik Skaansar Wenche Hoel Ulvin. Dette styret med varamedlemmer ble valgt den 22. april 2014: Sone Styremedlem Varamedlem 1. Akershus fylke Lars-Erik Skaansar , Ole Jørgen Bjørnstad Fra fylkesgrensa Akershus/ Hedmark til Tingnes Johan Edvard Mellbye Anders Røhnebæk 3. Fra Tingnes til Lågen, inkludert Helgøya Reidar A. Løvstuen (leder) , Grete Tørud Aarlien Fra Lågen til Gjøvik Jørgen Erik Galtestad , Einar Stensrud 5. Fra Gjøvik til fylkesgrensa Oppland/Akershus Per Hammerstad Ole Mauritz Voldbakken Den 31. oktober 2014 ble Jørgen Erik Galtestad engasjert som daglig leder. Styret har fordelt arbeidsoppgavene mellom medlemmene og daglig leder slik: Styrets beretning for 2014 v6 (endelig) Side 3 av 8

4 Styret Medlem 3 + Styreleder Reidar A. Løvstuen Lede styremøter Årsmøte Vedtekter Bankfullmakter Fakturere Betale fakturaer Medlemslister for hele foreningen Regnskap Revisjon (liaison) Vara (medl 3): Grete Tørud Aarlien Saker Tingnes-Lågen m/helgøya Medlemmer Tingnes-Lågen Prosjekter Medlem 1 Lars-Erik Skaansar Medlem 2 Johan Edvard Mellbye Medlem 4 Jørgen Erik Galtestad Medlem 5 Per Hammerstad Vara: Ole Jørgen Bjørnstad Saker Akershus Medlemmer Akershus Prosjekter; se Progr-dok Mjøsa og Mjøsstrendene Valgkomite: Ole Berg (leder) Even Anders Tostrud Fredrik Semb Knut Lundbekk Mari Gjestvang Revisorer: Elisabeth Gihle Kristian Huse Forretningsfører (regnskap): Morten Kongsrud ENK Vara: Anders Røhnebæk Saker Akers/Hedmar-Tingn Medl Akers/Oppla-Tingnes Prosjekter; se Progr-dok Mjøsa og Mjøsstrendene Daglig leder Jørgen Erik Galtestad Vara: Einar Stensrud Saker Lågen-Gjøvik Medlemmer Lågen-Gjøvik Prosjekter; se Progr-dok Mjøsa og Mjøsstrendene Styremøteinnkallinger (på vegne av styreleder) Styremøteprotokoller Innkalling til årsmøte (på vegne av styret) Brønnøysund Økonomisystem Informasjon og media Investeringsbudsjett Driftsbudsjett Programleder «Mjøsa og Mjøsstrendene» Vara: Ole Mauritz Voldbakken Saker Gjøvik-Oppla/Akers Medl Gjøvik-Oppla/Akers Prosjekter; se Progr-dok Mjøsa og Mjøsstrendene Foreningen er medlem i: -Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver. -Fondet for fremme av fisket i Mjøsa. -Mjøsa fiskeforvaltning. Styremedlemmer til de to sistnevnte: Reidar A Løvstuen Harald Jøranli Kristian Hjelt. Foreningen er ikke lenger medlem i Hanen 3.2 AKTIVITET I PERIODEN Det tidligere styret hadde 2 møter i 2014 slik; 13. mars 22. april. Årsmøte 2014 ble gjennomført den 22. april i V-E6, Biri. Det er skrevet og fordelt 2 egen protokoll fra møtet. Hovedsakene (ut over det vanlige) var; Ønske om revitalisering av foreningen Nye vedtekter. Tema under den faglige delen av årsmøtet var: Kommunale rammebetingelser og næringsutvikling langs Mjøsa. Lillehammer kommune meldte forfall Gjøvik kommune v/varaordfører Torvild Sveen Norsk Turistutvikling AS v/kjell O. Solbakken. Det sittende styret har hatt 2 møter i 2014 slik; 31. oktober 4. desember (med mål- og strategiseminar). Det sittende styret har hatt 2 møter i 2015 slik; januar (elektronisk) 19. februar De viktigste sakene i (utover det vanlige) har vært; 2 Også til vår nettside: Styrets beretning for 2014 v6 (endelig) Side 4 av 8

5 Oppfølging av vedtakene i Årsmøte 2014, operasjonalisert gjennom revitaliseringsprogrammet Mjøsa og Mjøsstrendene Oppdatering/-rusting av nettsiden Forberedelse av tenkedugnad for Mjøsregionens framtid Pressekontakt Kontakt med finansieringskilder Gjennomføring av undersøkelse blant medlemmer og offentlige forvaltninger. 4. ENGASJEMENT I ANDRE FORENINGER ETC Foreningen er medlem i; Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver Fondet for fremme av fisket i Mjøsa v/mjøsa fiskeforvaltning. Mjøsa fiskeforvaltning Våre representanter i styrene for de to sistnevnte; Reidar A Løvstuen Harald Jøranli Kristian Hjelt. Foreningen har til og med 2014 vært medlem i Hanen men styret har besluttet å avvikle medlemskapet. 5. ANDRE TILLITSVALGTE OG ENGASJERTE Valgkomite: Revisor: Forretningsfører (regnskap): Ole Berg (leder) Even Anders Tostrud Fredrik Semb Knut Lundbekk Mari Gjestvang Kristian Huse Elisabeth Gihle (vara) Morten Kongsrud ENK 6. VIRKSOMHETENS STATUS, RESULTATER OG STILLING 6.1 GENERELT Etter pålegg fra Årsmøte 2014 er foreningen nå meget aktiv med tradisjonelle aktiviteter og under revitaliseringsprogrammet Mjøsa og Mjøsstrendene Styrets beretning for 2014 v6 (endelig) Side 5 av 8

6 6.2 ÅRSREGNSKAPET 2014 Årsregnskapet for 2014 preges av at realiseringen av vedtakene under Årsmøte 2014 ikke har kommet så langt at kostnadene er synlige i regnskapene 3. Omsetning (medlemskontingent) i 2014 er: Kroner Årsresultat for 2014 er: Kroner Balansen pr 31. desember 2014 er: Kroner INNSAMLINGSREGIME Foreningen benytter Visma/Mamut til innkreving av kontingent og fordeling av medlemskort. De grunneierne vi har oversikt over får krav. Det er mindre enn halvparten av potensialet. 7. FREMTIDIG UTVIKLING Mot slutten av 2014 og i begynnelsen av 2015 har styret og daglig leder tatt kraftig tak i beslutningene fra Årsmøte Kort fortalt er det laget et program for utviklingen av foreningen som er illustrert som vist under. 3 Disse tallene var først tilgjengelige 8. mars Styrets beretning for 2014 v6 (endelig) Side 6 av 8

7 Program Mjøsa og Mjøsstrendene Visjon/utviklingsmål Mjøsregionen - et kraftsentrum for bærekraftig verdiskaping der menneskene har opparbeidet seg høy livskvalitet. Målsetting i et 5-års-perspektiv Alle samhandler til det beste for regionen og alle aktørene som holder til her og som besøker oss. Verdiskapingsprosjektene og de interne foreningsprosjektene har nådd sine mål. Prosjektområde verdiskaping ved og på Mjøsa Prosjekt 1 Fiske og fiskeforvalting Prosjekt 2 Policy hos 3 fylkesmenn Prosjektområde Mjøsa Strandeierforening Prosjekt A Organisere styret og dets arbeid V Prosjekt B Engasjere daglig leder V Prosjekt 3 Policy i 3 fylkeskommuner Prosjekt 4 Policy og kommuneplaner i 7 kommuner Prosjekt C Str.eier- og medl.lister - rekruttering i 5 soner Prosjekt D Engasjere/involvere medlemmene Prosjekt 5 Myndighetsstyring og regulering av Mjøsa Prosjekt 6 Lov og orden + Forurensning Prosjekt E Inv- og driftsbudsjetter og -regnskaper Prosjekt F 50-års jubileum i 2015 Prosjekt 7 Høringer og samarbeid med andre Prosjekt 8 Informasjon og media Prosjekt 9 Initiere Regionalpark Mjøsa Prosjekt 10 Kartlegge eksisterende Infrastruktur Prosjekt 11 Ny næring Prosjekt 12 Nye brygger m/fasiliteter Prosjekt 13 Nye kunst-/kulturplasser Prosjekt 14 Nye rasteplasser Prosjekt 15 Nye badeplasser Prosjekt 16 Nye forbindelseslinjer Prosjekt 17 Ny tilgjengelighet Prosjekt 18 Skilting Jørgen Erik Galtestad Gjennomføringen av dette programmet, herunder arbeid med ekstern finansiering, vil prege foreningens virksomhet i årene som kommer dersom Årsmøte 2015 vedtar våre anbefalinger i denne sammenheng. I så fall mener styret at foreningen har et nytt og enda viktigere liv foran seg. 8. ANBEFALTE PRISER IFM UTLEIE Foreningen anbefaler disse takstene; Pr 100 meter garnlenke: kr/år Pr 200 meter strandlinje for alt fiske med faststående redskap: kr/år Pr båtplass (på land eller i bøye): kr/år. Prisene er hevet med ca 9 % fra 2014-nivå. De ble sist hevet med ca 10 % i Styrets beretning for 2014 v6 (endelig) Side 7 av 8

8 9. FORTSATT DRIFT En god økonomisk status og spennende utfordringer, der hele mulighetsrommet for strandeierne i en større kontekst blir utforsket, tilsier at utsiktene for foreningen er gode. Det bringer styret til den konklusjon at det er grunnlag for videre drift. Det har skjedd mye i 2015 innenfor Program Mjøsa og Mjøsstrendene som styrker denne konklusjonen. 10. ARBEIDSMILJØET Arbeidsmiljøet i styret er godt det samme er forholdet til administrasjonen. 11. YTRE MILJØ Foreningen forurenser ikke det ytre miljø. 12. LIKESTILLING Det er bare menn i styret, mens et av varamedlemmene er kvinne. ******** Brøttum/Biri, 31. desember 2014 / 19. februar 2015 / 8. mars 2015 / 19. mars 2015 Lars-Erik Skaansar 4 Styremedlem 1 Johan Edvard Mellbye 5 Styremedlem 2 Jørgen Erik Galtestad Styremedlem 4 Daglig leder Reidar A. Løvstuen Styremedlem 3 Styreleder Per Hammerstad 5 Styremedlem 5 4 Deltok med varamann (Ole Jørgen Bjørnstad) i styremøte 19/2 og er fullt informert om forarbeid og resultat. 5 Deltok ikke i styremøte 19/2 men er fullt informert om forarbeid og resultat Styrets beretning for 2014 v6 (endelig) Side 8 av 8