Gladlaks er god laks. fiskeri og havbruk. Motvirke lakselus: Ved å rengjøre merdene kommer leppefiskene inn til laksen og spiser lakselus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gladlaks er god laks. fiskeri og havbruk. Motvirke lakselus: Ved å rengjøre merdene kommer leppefiskene inn til laksen og spiser lakselus."

Transkript

1 DETTE TEMAMAGASINET ER EN ANNONSE FRA Mediaplanet Nr. 8 januar 14 fiskeri og havbruk Les om Elisabeth Aspaker Vekstpotensialet i marin næring gir grunn til stor optimisme 3 tips fra bransjen matrevolusjon Bellona er i gang med spennende prosjekter Gladlaks er god laks Foto: marine harvest Motvirke lakselus: Ved å rengjøre merdene kommer leppefiskene inn til laksen og spiser lakselus. les mer på web

2 2 jan 2014 utfordringer DETTE TEMAMAGASINET ER EN ANNONSE FRA Mediaplanet Sjømat fra Norge er ingen ny rett på verdens matbord. Allerede på 1000-tallet var tørrfisken vår viktigste eksportartikkel. vi anbefaler Norsk fisk en globetrotter Glad laks på Molnes: Hvordan redusere sykdomsfare og lusesmitte på settefisk? side 4-5 Foto: Marine Harvest Elisabeth Aspaker Fiskeriminister Foto: Fiskeri- og Kystdepartementet Norsk sjømatnæring er stor nok til å forandre globale spisevaner. I dag er Norge verdens nest største sjømateksportør. Hver dag hav ner norsk sjømat på 36 millioner tallerkener i 130 land. Norsk sjømatnæring er stor nok til å forandre globale spise vaner. Det er norsk laks som har gjort japansk sushi til en internasjonal trend. Oppdrettsnæringen Vekstpotensialet i marin næring gir grunn til stor optimisme. Når vi skriver desember 2013, vet vi at norsk sjømateksport aldri har vært større. Det skyldes i all hovedsak utviklingen i oppdrettsnæringen. Denne næringen har vist at det går an å skape nye norske industrielle eventyr. Offensiv satsing Med naturgitte fortrinn få andre land forunt, er regjeringens klare ambisjon å følge opp visjonen om flerdobling av verdiskapingen fra sjømatnæringen. Skal vi nå dette målet, trenger vi en offensiv satsing på forskning, innovasjon, teknologiutvikling og nye og gamle markeder. Regjeringen har allerede økt forskningsbevilgningene til sektoren, og det nye Nærings- og fiskeridepartementet vil rå over det mest omfattende sett av næringsrettede virkemidler som noe departement i Norge noen gang har gjort. Dette åpner nye dører for sjømatnæringen. Verdifullt besøk På statsbesøk til Tyrkia hadde jeg mitt første oppdrag for norsk sjømatnæring. Besøket var en verdifull påminnelse om sjømatnæringens globale rolle. Fra norsk side må vi jobbe videre for å utvikle vår posisjon som internasjonalt ledende sjømatnasjon. Vi hjelper våre lesere til å lykkes! Fiskeri og havbruk 8 utgave, januar 2014 Ansvarlig for denne utgaven: Prosjektleder: Katrine Nicolaysen E-post: Adm.dir.: Sebastian Keta Design: Renate Fevang Distribueres: Teknisk Ukeblad Trykk: Aller Trykk Repro: Bert Lindevall Korrektur: Slett og Rett, Storslett Kontakt Mediaplanet Telefon: E-post: mediaplanet.com Siter oss gjerne, oppgi kilde. Mediaplanets mål er å skape nye kunder til våre annonsører. Gjennom interessante artikler med høy kvalitet, motiverer vi våre lesere til å handle. Maritech programvare gjør norsk sjømatnæring mer lønnsom! EKH.no The Innovator in Seafood Software Maritech Systems AS, 6530 Averøy

3

4 4 jan 2014 DETTE TEMAMAGASINET ER EN ANNONSE FRA Mediaplanet NYHETER Spørsmål: Hvordan redusere sykdomsfare og lusesmitte på settefisk? 1semilukkede Svar: Svaret kan ligge i å holde fisken lenger i merder lukkede merder. Glad laks på Molnes På Molnes i Hordaland, litt over en times kjøretur øst for Haugesund, har Marine Harvest et testanlegg hvor de produserer settefisk der risikoen for lakselus og sykdommer skal være mindre enn ved tradisjonell produksjon av settefisk. Ørjan Tveiten Prosjektsjef i Marine Harvest. Foto: Marine Harvest Semi-lukkede merder Forsøksprosjektet, som er et forsknings- og utviklingsprosjekt, er et samarbeid mellom Marine Harvest og en leverandør av merder. Innovasjon Norge bidrar finansielt. Tradisjonelt produserer vi settefisk som er klar for videre produksjon når de veier rundt 100 gram. Den metoden vi tester ut nå, går i korte trekk ut på å holde fisken i lukkede merder i sjø til de veier cirka 1000 gram, forklarer prosjektsjef Ørjan Tveiten i Marine Harvest. Metoden reduserer produksjonstiden i åpne merder med flere måneder. På den måten holdes fisken vekk fra lus. Det er også i teorien redusert risiko for annen sykdom, og under gitte forutsetninger er det dessuten mindre rømningsfare ved å bruke disse semi-lukkede merdene. Hovedpoenget med prosjektet gjelder lakselus. Omfattende prosjekt Prosjektet har allerede vart i tre år, og det er beregnet å vare helt frem til september 2016 før man kan trekke de endelige konklusjonene. Det finnes mange utfordringer med lukket produksjon som man ikke har i tradisjonell teknologi, så det blir derfor spennende å se om fordelene er større enn ulempene. tom backe Takker Aqua Farm Equipment for oppdraget med å produksjon av GRP-merden!

5 DETTE TEMAMAGASINET ER EN ANNONSE FRA Mediaplanet jan innovasjon. På Molnes i Hordaland har Marine Harvest testannlegget sitt. Merdene rommer kubikkmeter vann. Foto: Marine Harvest Foto: Marine Harvest Merdene som Marine Harvest benytter, samler inn avfallet fra fisken og tar inn vann fra et dyp der det i utgangspunktet hverken er luselarver eller alger. Oksygentankene og distribusjonssystemene er plassert på land. Avfallsvannet renses før det returneres et stykke fra merden på cirka 40 meters dyp. Kampen mot lakselus Selve nøkkelen til å lykkes med prosjektet, er å holde lusen unna laksen lengst mulig. Luselarvene befinner seg stort sett i de øverste vannsjiktene ned til rundt 15 meter. Derfor tar testmerden inn vann fra 30 meters dyp. På den måten antar man at det ikke kommer lus inn til laksen, og da stiller man MERD. Luselarvene befinner seg stort sett i de øverste vannsjiktene ned til rundt 15 meter. Derfor tar testmerden inn vann fra 30 meters dyp. Prosjekt med semilukkede merder langt sterkere i kampen mot lakselusen. Prosjektet er i gang Vi vet jo ikke enda om vi ikke får lus med denne metoden, men det er det vi skal finne ut av gjennom dette prosjektet, sier prosjektsjef Ørjan Tveiten i Marine Harvest. Det tar cirka 5 6 måneder til settefisken veier rundt kiloen, og i testprosjektet har vi individer i hver av de gjenstående seks rundene før prosjektet avsluttes. tom backe Fakta Anlegget Molnes Anlegget på Molnes 1 består av en stor merd som er 40 meter i diameter og rommer kubikkmeter vann. Normal vann-flow 2 er 400 kubikkmeter per minutt, men kan økes til 800 kubikkmeter ved behov. 3 Avløpsvannet fra merden har partikkelrensing som fjerner fiskeavføring og eventuelt fôrspill. Inntaksvannet blir 4 oksygenert, noe som betyr at det kan tilsettes oksygen ved behov. Inntaksrørene ligger på 30 5 meters dyp. På disse dybdene er det normalt ikke lakselus, for den befinner seg helst i de øvre sjiktene i vannet ned til rundt 15 meter. 6 Det settes ut individer i testmerden i hver runde. De blir i merden i cirka 5,5 måned, og vil da veie rundt 1000 gram. 7 Prosjektet startet for tre år siden og avsluttes i september Miljøvennlig sjøbasert semi lukket oppdrettsmerd bygget i GRP Sertifisert i henhold til NS 9415 NEPTUN Diameter: 40 m Dybde: 20 m Omkrets: 120 m Vannvolum: m3 TRITON Diameter: 20 m Dybde: 17 m Omkrets: 60 m Vannvolum: m3 Vanninntak, vannsirkulasjon og vannuttak styres/reguleres av 4 pumpestasjoner, regulerbare aluminiumsluker og PEH rørarrangement. Slamavskiller i stål. / Kontaktperson: Atle Presthaug Tlf.nr

6 6 jan 2014 Inspirasjon DETTE TEMAMAGASINET ER EN ANNONSE FRA Mediaplanet 2 kompetanseutveksling KNYTTER BÅND. Vi ønsker å styrke og utvikle havbruksnæringen, og professoratet er et viktig steg for å knytte bånd mellom akademia og næringslivet, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim (t.v.), her sammen med styreleder Alf Jostein Skjærvik i FHL Midtnorsk havbrukslag. Foto: Øyvind A Haram Verdens første lakseprofessorat Havbrukere i Midt-Norge tar næringen et langt steg videre. Nå etableres verdens første lakseprofessorat og tankesmie. SAMARBEID - Vi tar et skikkelig stort steg videre. Skal vi være i tet også i fremtiden, må vi dra nytten av det gode forskning og kunnskapsmiljøet som er her i Midt-Norge, sier styreleder i Midtnorsk havbrukslag Alf Jostein Skjærvik. Sammen med resten av medlemmene i Midtnorsk havbrukslag etableres nå et eget bedriftsprofessorat hos NTNU. I tillegg starter en og arbeide med å etablere av en egen tankesmie for havbruk. - Vi har jobbet med dette i lang tid. Uten god kunnskap og god forskning kommer vi ikke videre. Derfor er det naturlig for oss å gå til NTNU og etablere et nærmere samarbeid der. Beste forutsetninger I tillegg til det veletablerte kunnskapsmiljøet har og havbruk i Midt- Norge svært gode forutsetninger. - Vi har naturgitte betingelser. Svært få kan produsere laks i verden så bra som vi her i midt i Norge, sier Skjærvik. For NTNU er også etableringen svært viktig, sier rektor ved NT- NU, Gunnar Bovim. - Marin sektor er et viktig strategisk tverrfaglig satsingsområde for NTNU. Vi ønsker å styrke og utvikle havbruksnæringen, og vi tror dette professoratet er et viktig steg for å knytte nødvendige bånd både mellom akademia og næringslivet, men også mellom de biologiske og de teknologiske miljøene, sier Bovim. Professoratet etableres ved NT- NU fra Bidragsyterne finansierer stillingen i fem år, etter dette har NTNU forpliktet seg til å videreføre professoratet. Kostnadsrammen har et årlig budsjett på 1,3 millioner per år. I tillegg stiller NTNU med et stipendiat. Tenke nytt I tillegg til bedriftsprofessoratet etableres og en egen tankesmie for havbruk. Midt-Norge er og først i verden på dette området. - Vel, det har vært sammenkomster og kloke hoder som har tenkt sammen før. Vi går et steg videre og bruker Cevita som utgangspunkt. Vi skal lage etablere en stor og viktig tankesmie som tenker nytt, sier Skjærvik. - Vi skaper liv i vannet. Aquavita består av vann og liv. Vi er en næring som skal skape liv langs vannet ved å dyrke livet i vannet. Vi trenger noen som tør å tenke fremover og som har ambisjoner. De bør være en rettesnor for prioriteringer av tiltak innen Forskning og Utdanning (FoU), rekrutering, forvaltning og tilgang til areal. Aquavita ser for seg en mindre gruppe som drivere for de kreative prosessene i Midt-Norge. Det skal inviteres ulike resurspersoner i disse prosessene. - I tillegg vil vi i stor grad bruke studenter. De er fordomsfrie og nytenkende, avslutter Skjærvik. Øyvind Haram

7 Gjør fremtidens fiskebåter enda mer miljøvennlige Design, fremdrift og fornuftige miljøløsninger er de viktigste nøkkelordene som Wärtsilä arbeider etter når de utvikler nye fiskebåter. - For å skape et best mulig produkt arbeider vi hele tiden med kontinuerlige forbedringsprosesser og tar alltid utgangspunkt i den siste modellen for å se hva vi kan gjøre enda bedre, forteller Trygve Eiken som arbeider med linjer og design i Wärtsilä. Han har vært med på utviklingen av over 100 ulike prototyper av båter og arbeidet spesielt med å utforme skrogene på en slik måte at båtene får god fremdrift og blir rimelige å drive frem. - I dag benytter vi datasimulering og dataanalyser før vi bygger modeller som testes i modelltanker, deretter spør vi ingeniørene om hva vi kan gjøre for å få et enda bedre resultat. På den måten er vi i en kontinuerlig utvikling sier Eiken. Effektivt fremdriftssystem Propell, standard gear og motor er den vanlige løsningen i de fleste av dagens fiskebåter, men den tradisjonelle metoden har noen svakheter. Blant annet bør turtallet være jevnt for at akselgeneratoren som produserer strøm skal fungere best mulig, men da blir ikke virkningsgraden på propellen like god. - Vi arbeider med å optimalisere propellen i forhold til både diameter og turtall. I tillegg har vi utviklet et nytt gear, det såkalte to-speed-gearet. Da kan vi la motoren gå på fullt turtall og fungere som kraftforsyning samtidig som turtallet på propellen kan senkes, og slik blir virkningsgraden langt høyere, sier Arne Meland som er general sales manager i Wärtsilä. Wärtsilä har også utviklet motoren Wärtsilä 32 som gir svært lavt forbruk av drivstoff. Kombinasjonen av riktige linjer, motor og fremdriftssystem skaper en miljøeffektiv helhet man ikke så tidligere. Gass og arbeidsmiljø Wärtsilä tror at den viktigste trenden i den videre utviklingen av fiskebåter vil være å gå over til gassdrevne båter hvis gassprisene fortsetter å falle. Selskapet har lang erfaring med gass som drivstoff, og Dual Fuel motoren har over timer i drift på ulike båter over heile verden. Denne motoren tilfredsstiller alle miljøkrav og har fleksibilitet med hensyn til å kunne gå på både gass og diesel. Wärtsilä er en finskeid leverandør av kraftløsninger til marine- og energimarkedene. Konsernet har fire selskaper i Norge; Wärtsilä Norway, Wärtsilä Ship Design Norway, Wärtsilä Oil & Gas Systems og Wärtsilä Moss, og har kontor på Bømlo, Fitjar, Stord, Oslo, Trondheim, Haugesund, Moss, Asker, Bergen og Ålesund. Totalt 1150 ansatte. Wärtsilä Norway, med hoveddelen av sine ansatte i Sunnhordland, utvikler teknologiske løsninger og tilbyr servicetjenester i nært samarbeid med norske re dere. Selskapets røtter er motor- og propellfabrikken til Wichmann på Bømlo. I Fitjar finner du hovedkontoret til Wärtsilä Ship Design Norway, tidligere Vik-Sandvik. Selskapet leverer design og engineeringstjenester for den globale skipsindustrien, og har spesialisert seg på avanserte offshorefartøy og andre spesialfartøy. Wärtsilä i Norge har utviklset seg fra motorprodusent til en verdensledende engineeringbedrift med miljøvennlige løsninger for global skipsfart. Selskapet investerer tungt i utvikling av drivstoffsefleksible framdriftsløsninger for offshorefartøy, spesielt innen leveranser av gassløsninger der selskapet har en ledende posisjon. På designsiden ser de for seg at det vil bli lagt stadig større vekt på sikkerhet og arbeidsmiljø, slik at de som arbeider ombord i større grad enn i dag kan jobbe i et beskyttet miljø.

8 8 jan 2014 inspirasjon DETTE TEMAMAGASINET ER EN ANNONSE FRA Mediaplanet Spørsmål: Hvordan får man leppefisken til å spise lakselus og ikke det som gror i merdene? Svar: Ved å holde merdene rene. Høytrykksspyling gjør leppefisken mer effektiv RENGJØRING Tidligere var den viktigste årsaken til at man rengjorde merdene å hindre at de grodde så mye at det hindret tilførsel av oksygen. I dag er imidlertid fokuset et annet. Leppefisken spiser gjerne det som vokser og gror på selve merdene. Men hvis merdene er rene og det ikke er noe å spise der, får ikke leppefisken lenger noe valg. Da vil den heller spise lakselus, og det er nettopp det som er fokuset vårt, forklarer teknisk koordinator Rolf Berg i Marine Harvest region sør. Den iherdige lusespiseren Lakselus er et stort problem i oppdrettsanleggene, og den kanskje beste og mest naturlige metoden å løse problemet på er å sette ut leppefisk. I norske farvann har vi syv arter leppefisk, og best kjent er fisk som berggylte og bergnebb. Men også rognkjeks benyttes for å bekjempe lakselusen. Når leppefisken settes ut i anleggene, er den enten kjøpt fra fiskere eller kommer fra intern oppdrett. Normalt settes det ut 3 4 prosent leppefisk i forhold til antallet laks som befinner seg i anlegget. profil Rolf Berg Stilling: Teknisk koordinator Firma: Marine Harvest region sør ger mellom hver gang vi spyler, sier Berg. Selve spylingen foregår ved at en ramme som består av flere høytrykksspyleskiver senkes ned og vinsjes opp langs kanten på merdene. Høytrykket sørger for at alger og andre ting som kan gro blir spylt vekk. Noe av utfordringen med denne metoden er at det virvles opp en del forurensning som påvirker fisken, så vi ønsker ytterligere forbedring av utstyret med en løsning hvor det som spyles av også blir samlet opp. Men effekten av å holde merdene hundre prosent rene er svært stor for å få leppefisken til å gjøre jobben sin, avslutter Berg. Impregnering og spyling Merdene blir impregnert for å redusere groing, men det er ikke nok til å hindre det. Den store forskjellen er at spylingen skjer mye oftere i dag enn hva som var tilfelle før. Tidligere ble nøtene begrodd før vi spylte dem. Nå går det derimot gjerne bare åtte til ti datom backe Foto: multipump innovation 1 Foto: Shutterstock 2 53 milliarder er Norges årlige eksportverdi av fisk og sjømat. Ernst & Young et globalt kompetansehus innen marin industri, havbruk og fiskeri Foruten å være ledende på revisjonstjenester til næringen, tilbyr vi gjennom vårt nettverk et bredt spekter av rådgivningstjenester innen transaksjonsrådgivning, reorganiseringer, IT, internkontroll, skatt, avgift, driftsforbedring og effektivisering (LEAN), forretningsstrategi, markedsanalyser og HR/organisasjonsutvikling. Våre bransjespesialister er blant annet representert i: Norge, Storbritannia, Irland, Polen, Frankrike, Spania, Australia, Japan, Kina, Hong Kong, Singapore, Vietnam, Canada, Chile, Peru og USA. For mer informasjon, se

9 DETTE TEMAMAGASINET ER EN ANNONSE FRA Mediaplanet jan tips 94% av verdien av norsk oppdrett er laks 01 Lakselus. Lakselus og rømming er de to største utfordringene for oppdrettsnæringen. Lakselusen suger næring fra fisken og påfører laksen store lidelser ved at den spiser det ytre hudlaget på laksen, men den kan også forsyne seg av vevet under. 02 Foto: Pharmaq 60% av den globale produksjonen av laks kom fra Norge i % TILGANG. 1. Leppefisker spiser gjerne det som gror på merdene, men den spiser også lakselus. 2. Ved å høytrykkspyle merdene reduseres groing. 3. Når merdene spyles ofte holdes de rene og da kommer Leppefiskene inn å spiser lakselusen istedet for det som gror på merdene. av den totale eksporten av laks var hel, fersk laks. 3 Foto: marine harvest Bekjempelse. I stor grad benyttes kjemikalier for å bekjempe lakselus. Medisinen blandes i fôret eller i vannet som fisken går i. Preventiv medisinering har også blitt brukt, men metoden kan føre til at lusa blir resistent. 03 Berggylte mot lakselus. Ifølge forskning.no er det påvist at berggylte fungerer like bra som kjemiske midler til å bekjempe lakselus. På Havforskningsinstituttet i Austevoll utføres det nå storskala forsøk med bruk av oppdrettet berggylte. Leading Aquacuture Net Cleaning Systems MPI is a supplier of professional cleaning equipment for shipping, offshore and fish farms. All our solutions are produced according to customer s specifications. MPI places great emphasis on quality, training and service. Sopelimkroken Slependen

10 10 jan 2014 NYHETER MATREVOLUSJON. Sigurd Enge i Bellona ønsker å sette fokus på marin forvaltning. Norge som et resurssterkt land bør være med på prosjekter rundt dyrking av mat fra havet. Foto: shutterstock DETTE TEMAMAGASINET ER EN ANNONSE FRA Mediaplanet Neste matrevolusjon vil skje i havet Ekspertene er uenige om hvordan utviklingen blir fremover. FN forventer at det vil være 9,3 milliarder mennesker på jorda i Da trenger vi ikke bare mer land til jordbruk vi må forvalte havressursene bedre. Sigurd Enge Rådgiver innen marin forvaltning i Bellona. Foto: bellona Jeg er helt sikker på at den neste matrevolusjonen i verden vil skje i et marint miljø. 3se på havet som forvalter I landbruket har vi hatt en rekke revolusjoner som har økt produksjonskapasiteten og effektiviteten, blant annet ved å finne frem til de korntypene som er best egnet til dyrking. Men også kunstgjødsel var med på å revolusjonere landbruket, sier Sigurd Enge som er rådgiver innen marin forvaltning i Bellona. Han tror at de neste revolusjonene innen dyrking av mat vil komme fra havet, og i Bellona er de allerede i gang med flere spennende prosjekter. Sahara Forest Project Bellona eier en tredjedel av selskapet Sahara Forest Project, som allerede har bygget et testanlegg i Qatar. I dette prosjektet tar de havvann inn i ørkenområdene og dyrker mikroalger i store bassenger før vannet avsaltes og brukes i drivhus. I dette prosjektet bruker vi tre ressurser vi har nok av saltvann, ørken og sol til å produsere tre ting vi har for lite av mat, ferskvann og bioenergi. Mikroalgene slår alle andre typer planter når det kommer til hurtig vekst, for de dobler nemlig biomassen i løpet av ett døgn, forklarer Enge. Ocean Forest Ocean Forest er et havbruksselskap som Bellona og Lerøy Seafood skal etablere sammen. Selskapets testanlegg skal ligge på Sotra, og de har en visjon om bærekraftig produksjon av biomasse og energi langs norskekysten i stor skala. Selskapet skal forske på hvordan økologisk samspill mellom ulike arter kan bidra til å løse de miljøproblemene som oppdrettsvirksomheten skaper, og samtidig søke å oppnå en betydelig verdiskaping gjennom å være i førersetet når det gjelder å finne nye kilder til biomasse og bioenergi. Jeg er helt sikker på at den neste matrevolusjonen i verden vil skje i et marint miljø der er det plass, næringsstoffer og tilgang til sollys. På grunn av Golfstrømmen, er norskekysten spesielt godt egnet, avslutter Enge. Tom Backe FAKTA OCEAN FOREST Ocean Forest er et havbruksselskap som Bellona og Lerøy Seafood Group skal etablere sammen. I havet kan det økologiske samspillet mellom en rekke arter og miljøet de lever i utvikles naturlig. Tang og tare, på fagspråket kalt makroalger, kan dyrkes i stort omfang sammen med laks. Det kan også blåskjell, bunndyr og mikroalger. Dette er i dag en høyt ettertraktet kilde til både biomasse og bioenergi. Ved å dyrke dette i nærheten av oppdrettsanlegg, kan man bli kvitt mye av avfallsstoffene fra fiskeavføring og fiskefôr, samtidig som vannet renses og taren blir et naturlig tilholdssted for leppefisk som spiser lakselus. Forskningsresultatene fra Ocean Forest skal brukes til å utarbeide forretningskonsepter for kommersiell utrulling av nye løsninger for biomasseproduksjon i stor skala. Dette skal skje gjennom å integrere en bredde av teknologiske løsninger og unike økologiske kretsløp. Konseptet ble lansert under AquaNor i Trondheim i august i fjor, og man regner med at selskapet blir etablert i løpet av inneværende år. Selskapets testanlegg vil ligge på Sotra. 75% av Jordens overflate er dekket av vann, i væskeform eller i fast form som is.

11 Alsaker Fjordbruk 5694 Onarheim Alsaker Fjordbruk er eit solid havbrukskonsern i vekst. Me tek hand om laksen frå rogn til den er ferdig pakka laks i kasse som vert seld verda rundt. Norsk oppdrettsnæring er ei spanande og ung næring i stadig utvikling. Som ein av dei store aktørane har Alsaker konsern i dag aktivitet i 13 kommunar i Hordaland og Rogaland. Me er om lag 200 tilsette som jobbar hardt og målretta for å halda fram den gode utviklinga. Kjekt har me det óg! FULLY INTEGRATED VALUE CHAIN Kalde, klare, rene fjorder gir sjømat i verdensklasse Fisk i norsk havbruk lever i fantastiske omgivelser, med vannforhold i verdensklasse. Lerøy er som en av verdens største produsenter av sjømat avhengig av at verdens hav lokalt og internasjonalt blir godt forvaltet. Lerøy lever av og arbeider i pakt med naturen, og vi er derfor helt avhengig av å ha den på vår side også i fremtiden. Vi kan fortsatt bli bedre, og hver dag arbeider vi hardt for å komme opp med nye og mer miljøvennlige løsninger. Vi er glade for at vi har et fantastisk utgangspunkt for miljøvennlig matproduksjon for fremtiden. HOVEDKONTOR Bontelabo 2, Pb N-5020 Bergen, Norway Phone: Take action today for a difference tomorrow

12 12 jan 2014 NYHETER DETTE TEMAMAGASINET ER EN ANNONSE FRA Mediaplanet Arne Lie Gundersen CEO MARITECH Harald Trondstad Daglig leder og eier av AquaLog AS Karl A. Almås CEO SINTEF Fiskeri og Havbruk Spørsmål 1: Hvilke områder må vi satse mer på for at Norge skal nå målet om å bli verdens fremste sjømatnasjon? Foto: Maritech I tillegg til å drive bærekraftig med større volum på havbruk, mener vi at det finnes store muligheter gjennom produktforedling. I dag ser man en tendens til en vridning mot «convenience food», altså mer forbrukertilpasset sjømat. Dette må Norge bli bedre på. Med innovasjon både fra produsenter og teknologileverandører tror vi at man kan gjøre mye mer innen dette området. Foto: Celero AS Vi må se nærmere på problematikk relatert til rømning av fisk. Lakselusproblematikken er også en utfordring som trenger å prioriteres. I tillegg trengs det alternative ressurser for fiskefôr og en stabil markedspris på fisken. Foto: gry karin stinmo Vi bør satse på å utvikle de eksisterende marine verdikjedene (villfangst av hvitfisk og pelagisk fisk, havbruk) og samtidig utvikle den ufødte biomarine industrien (tang og tare, marin bioprospektering). Dessuten er det viktig at vi satser på leverandørindustrien (utstyr, fôr) for å sikre en helhetlig industriklynge. Kompetanse er avgjørende for videre utvikling og opprettholdelse av industrielle konkurransefortrinn, og det må derfor satses mer på næringsrettet teknologisk forsk ning. Spørsmål 2: Hvilke tiltak er nødvendig for å sikre vekst, men samtidig ta vare på bærekraften? Det er viktig å prioritere prosjekter som løfter bransjen i stedet for stykkevis og delt FoU. Mange av våre innovasjonsprosjekter går på å utvikle nye konsepter sammen med sjømatprodusenter, bransjeorganisasjoner og forskningsinstitusjoner og strekker seg over mange år. Ut av dette kommer mange nye produkter som gjør Norge som sjømatnasjon enda et hakk bedre. Opparbeide gode arbeidsrutiner for selskapene med målsetting om redusert risiko for rømning av fisk. n Tett oppfølging og kontroll av driftsrutiner fra myndighetene. n Kontroll på fiskevelferd og sykdomsforløp. n Finne tekniske og funksjonelle løsninger for å redusere spredning av lakselusen og behandling. n Finne alternative ressurser som kan benyttes i fôret til fisken som gjør at næringen er mindre sårbar i forhold til tilgang på fiskemel/-olje. Innenfor havbruk må dagens miljøutfordringer (lus, rømming, utslipp etc.) løses. Nye arealer må gjøres tilgjengelig for produksjon av laks. Samtidig er det avgjørende at vi får frem nye bærekraftige fôrkilder. Det er viktig at vi oppnår en totalutnyttelse av råstoffet enten det er fremstilt gjennom akvakultur eller villfanget. Det må arbeides systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å sikre attraktive arbeidsplasser. Spørsmål 3: Hvilken type teknologi mener du vil påvirke bransjen mest de kommende årene? Her vil det være mange nyvinninger i ulike deler av verdikjeden. Både i fangstleddet, på havbruk og i foredlingsleddet. Selv jobber vi hver dag med å skape nye konsepter på dataflyt langs verdikjeden. Vi tror dette kan revolusjonere samhandlingen mellom aktørene i verdikjeden. Samtidig kan konsumentene, ved hjelp av teknologi, bli servert en historie sammen med måltidet de spiser, som gjør norsk sjømat attraktiv og som forteller hvor bra og bærekraftig norsk fiskeri og havbruk faktisk er. n Teknologi for å forebygge lakselus og behandling i merdene. I dag jobbes det med ulike teknologikonsepter som lukkede merdsystemer til neddykkede laserroboter som skyter lus av fisken. n Utvikling av fangstteknologi for alternative fôrressurser som fangst av krill og bearbeiding til fôr. n Utvikling av servicebåter som letter kritiske arbeidsoperasjoner for oppdrettsanleggene. Her er det et stort spenn, men teknologier som muliggjør fjernovervåkning både av oppdrettsanlegg og redskaper vil påvirke sterkt. Likeledes vil bruk av automatisering/robotteknologi langs hele verdikjeden bli viktig. Teknologibehovene innenfor fiskeri/ hav bruk, maritim sektor og olje/gass vil flyte sammen. Ellers vil de generiske teknologiene bioteknologi, nanoteknologi, IKT og materialer bli viktige.

13 14 jan 2014 INNSIKT Kristoffer Rist Skøien DETTE TEMAMAGASINET ER EN ANNONSE FRA Mediaplanet UTVIKLING Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Stipendiat på Institutt for teknisk kybernetikk. I norsk laks- og ørretoppdrett er fôr den største utgiften, og utgjør rundt 50 % av totalkostnaden. Foto: ntnu Økt kontroll Det estimeres at 5 7 % av fôret ikke blir fortært, og blir dermed spist av villfisk eller synker til havbunnen. Det er ønskelig å redusere denne andelen, som medfører økonomisk tap, miljømessig påkjenning og tiltrekker villfisk som kan være sykdomsbærere mellom lokaliteter. 1 Fôret blir som regel distribuert via en roterende pneumatisk spreder, fast posisjonert nær senter av merden. Distribusjonen over havoverflaten samt mengde og tidspunkt er sentralt for fiskens tilgang til mat, noe som kan påvirke aggressivitetsnivået og størrelsesforskjeller i populasjonen. Blir ikke fôret uniformt tilgjengelig- 2 gjort, kan visse individer dominere og dermed ha større fôrinntak enn øvrig fisk. 3 For å bedre forstå det komplekse samspillet mellom miljø, fisk og fôr, arbeider NTNU, SINTEF og industripartnere med modellering av fôrdistribusjon og sosiale forhold i oppdrettsmerder. Modellen er utarbeidet i 3D ved å diskretisere merden i kubiske celler. Fôret transporteres mellom cellene basert på strøm, synkehastighet og diffusjon, og fjernes når det fortæres eller passerer ut gjennom notveggen. 4 Ved å simulere utfôringsscenarioer, kan man finne optimal spredning over merden for å minimere fôrtap og aggresjon og studere hvordan man bør tilpasse fôringen under variable vær- og strømforhold. Slik kan det evalueres om dagens utfôringsmetodikk er tilfredsstillende og simuleres alternative spredningsteknologier som potensielt kan gi store forbedringer på økonomi, miljø og velferd. 3D. Modellen beskriver fordelingen av laksefôr i oppdrettsmerden ved å dele den opp i kubiske celler. illustrasjon: Biomar AS Modellbasert fôrdistribusjon i oppdrett Modellen tar hensyn til en rekke miljøparametere som strøm og vind, sprederens utfôringsmønster over overflaten, fiskens spisemønster, metthet og sosiale samspill samt fôrets hydrodynamiske egenskaper. Den er blitt verifisert mot eksperimentelle resultater innen fôrdynamikk, spisemønstre og biomassemålinger fra an- 50% av totalkostnaden i norsk laks og ørreoppdrett går til fôr. legg. På bakgrunn av lokasjonsspesifikke data, vil modellen prediktere fôrtap, biomasse og sosiale parametere. Resultatene kan være verdifulle for å evaluere potensielle oppdrettslokaliteter og som et in-situ verktøy for å bistå operatøren i den daglige driften ved å estimere verdier det ellers ikke eksisterer målinger på. Posisjonen til fisk og fôr kan intuitivt presenteres i sanntid, f.eks. via et skjermbilde i 3D. Modellen ses på som et tillegg til dagens un- dervanns- kamera, som gir et godt, men begrenset innsyn i prosessen som finner sted i volumer så store som kubikkmeter. Den aller mest effektive måten å holde nøtene rene på... Den nest mest effektive: Impregnering fra Steen-Hansen Havbruk Du kjenner oss! Siden 1984 har vi vært underleverandør av rene nøter, god gjennomstrømming og oksygen til oppdrettsfisk. Vi er verdens største leverandør av beskyttelse av nøter. Uavhengig av ditt notregime har vi produkter som både du og fisken din setter pris på. Artgarden / Illustrasjon/ 3D: NAGELLd Trenger du flere groebøker eller ønsker du foredrag? Den lille groeboken - rene nøter Se våre produkter på steen-hansen.no

14

15

Norge verdens fremste sjømatnasjon

Norge verdens fremste sjømatnasjon Norge har satt seg et stort og ambisiøst mål: vi skal seksdoble produksjonen av sjømat innen 2050 og bli verdens fremste sjømatnasjon. Norsk sjømat skal bli en global merkevare basert på denne påstanden:

Detaljer

Ocean Forest Project Et hav av muligheter. Annelise Leonczek

Ocean Forest Project Et hav av muligheter. Annelise Leonczek Ocean Forest Project Et hav av muligheter Annelise Leonczek Globale utfordringer Forurensning Fossil energi må erstattes med fornybar energi! Globale utfordringer Ekstreme værforhold Globale utfordringer

Detaljer

Matproduksjon og verdiskapning

Matproduksjon og verdiskapning De gode argumenter for sjømatnæringen Matproduksjon og verdiskapning Andreas Kvame 1 VERDENS MATPRODUKSJON NORGES MATPRODUKSJON Jordbruk: 85,1 % Sjømat: 88 % Sjømat: 1,8 % Kjøtt: 13,1 % Kjøtt: 12 % FN:

Detaljer

LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse

LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse Sjur S. Malm Lerøy Seafood Group 1 1 Historie Lerøy Seafood Group kan spore sin opprinnelse tilbake til 1899. Siden 1999 har

Detaljer

Blue Planet AS FORRETINGS- UTVIKLING BÆREKRAFT KONSULENT KLYNGE. Forretningsområder

Blue Planet AS FORRETINGS- UTVIKLING BÆREKRAFT KONSULENT KLYNGE. Forretningsområder Om Blue Planet AS Etablert i 2004 Non-profit organisasjon for sjømat og akvakulturindustrien Nettverksorganisasjon eid av bedrifter med felles interesse for å utvikle sjømatindustrien Blue Planet AS Forretningsområder

Detaljer

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 «Vi kan ikke leve av å være det rikeste landet i verden» (Trond Giske Næringsminister ( Norge 2020)) Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 1 Fremtidens næringer «Norge har

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

Bygger bro fra idé til marked

Bygger bro fra idé til marked Miljøteknologiordningen fra Innovasjon Norge Bygger bro fra idé til marked Verden står overfor store miljøutfordringer. For å løse dem må vi ivareta og utnytte ressursene på en bedre måte. Til det trenger

Detaljer

ET HAV AV MULIGHETER

ET HAV AV MULIGHETER Om Blue Planet AS Etablert i 2004 Non-profit organisasjon for sjømat og akvakulturindustrien Nettverksorganisasjon eid av bedrifter med felles interesse for å utvikle matproduksjon i sjø ET HAV AV MULIGHETER

Detaljer

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Marin næring i Innovasjon Norge Fakta: Marin næring i Innovasjon Norge 100 års erfaring

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Marine ressurser et kjempepotensial for Norge

Marine ressurser et kjempepotensial for Norge Tareseminar: Marine ressurser et kjempepotensial for Norge Vegar Johansen Administrerende direktør SINTEF Fiskeri og havbruk AS Møte med næringskomiteen på Stortinget, 14. april 2015 1 Etter foredraget

Detaljer

Et nytt haveventyr i Norge

Et nytt haveventyr i Norge Askvoll 5. november 2013 Et nytt haveventyr i Norge Mulighetene ligger i havet! Forskningssjef Ulf Winther SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Verdiskaping basert på produktive

Detaljer

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip.

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Pressemateriell Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Den vedlagte minnebrikken inneholder 3 pressemeldinger og bilder Stoffet er gjengitt

Detaljer

Hva kan tang og tare brukes til?

Hva kan tang og tare brukes til? Tare- grønn energi fra havet? Seminar hos FKD 25.10.11 Hva kan tang og tare brukes til? Forskningssjef Trine Galloway SINTEF Fiskeri og havbruk 1 Tang og tare er internasjonale råstoff Kilde: Y Lerat,

Detaljer

Miljøseminar for aquakulturnæringa

Miljøseminar for aquakulturnæringa www.selstad.no Miljøseminar for aquakulturnæringa 05.02.2014 Quality Hotel Flørø. Stikkord er miljøgevinst. Not teknologi Lus Rømming Kobber Oppdrett på land, tette anlegg. Not teknologi Nye notlin sorter.

Detaljer

Vekst i oppdrettsnæringa muligheter også for andre næringer? Haramkonferansen Alf Jostein Skjærvik

Vekst i oppdrettsnæringa muligheter også for andre næringer? Haramkonferansen Alf Jostein Skjærvik Vekst i oppdrettsnæringa muligheter også for andre næringer? 10.02.2016 Haramkonferansen Alf Jostein Skjærvik Agenda Dette er SalMar Muligheter også for andre næringer SalMar har blitt bygget stein for

Detaljer

Teknologi og teknologibruk angår deg

Teknologi og teknologibruk angår deg Teknologi og teknologibruk angår deg Kjell Maroni fagsjef FoU i FHL havbruk TEKMAR 2004 Tromsø Tilstede langs kysten... Bodø Trondheim Ålesund Bergen Oslo og der beslutningene tas. Norsk eksport av oppdrettet

Detaljer

ANSVAR OG MULIGHETER. Utsikter for global vekst i havbruksnæringen. Erlend Sødal, adm. dir. Skretting Norge

ANSVAR OG MULIGHETER. Utsikter for global vekst i havbruksnæringen. Erlend Sødal, adm. dir. Skretting Norge ANSVAR OG MULIGHETER Utsikter for global vekst i havbruksnæringen Erlend Sødal, adm. dir. Skretting Norge Skrettings Centre of Excellence er lagt til Norge og Stavanger. 2,900 ansatte NOK 20 mrd. i omsetning

Detaljer

FISKEOPPDRETT - EN BLÅ REVOLUSJON. Professor Atle G. Guttormsen

FISKEOPPDRETT - EN BLÅ REVOLUSJON. Professor Atle G. Guttormsen FISKEOPPDRETT - Professor Atle G. Guttormsen MITT UTGANGSPUNKT Verden trenger mer mat (og mange vil ha bedre mat) En kan produsere mer mat på to måter 1) Bruke dagens arealer mer effektivt 2) Ta i bruk

Detaljer

FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING. Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS. Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest

FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING. Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS. Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest Scanfishphoto/J.R.Gerhardsen, M/S "Teigenes" Foto: Guro Møen

Detaljer

FHFS prioriteringer i 2013 og fremover. Arne E. Karlsen

FHFS prioriteringer i 2013 og fremover. Arne E. Karlsen FHFS prioriteringer i 2013 og fremover Arne E. Karlsen Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst Styre 2013 Jan Skjærvø (styreleder) Irene Heng Lauvsnes (1. nestleder) Rolf

Detaljer

Hvilke krav vil bli stilt til teknologi og drift/operasjon for å sikre lønnsomhet i morgendagens havbruk

Hvilke krav vil bli stilt til teknologi og drift/operasjon for å sikre lønnsomhet i morgendagens havbruk Hvilke krav vil bli stilt til teknologi og drift/operasjon for å sikre lønnsomhet i morgendagens havbruk Elin Tveit Sveen Marø Havbruk styremedlem FHL havbruk Kjell Maroni fagsjef FoU i FHL havbruk Fiskeri-

Detaljer

Innspill til Fiskeri- og kystdepartementets strategi for miljømessig bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen.

Innspill til Fiskeri- og kystdepartementets strategi for miljømessig bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. Fiskeri- og Kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.03.09 Innspill til Fiskeri- og kystdepartementets strategi for miljømessig bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. Oppdrettsnæringen

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no Dato 28. juli 2015 Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Regjeringen planlegger å utarbeide en nasjonal bioøkonomistrategi i løpet av 2015.

Detaljer

Mulighet til å forske bort lusa?

Mulighet til å forske bort lusa? Mulighet til å forske bort lusa? FHL Midtnorsk Havbrukslag 2.-3. mars 2010 Dr. Randi Nygaard Grøntvedt Forsker Seksjon for miljø og smittetiltak, Trondheim Hvorfor er lus en stor utfordring? Stort antall

Detaljer

FHF Rensefisksamling Hell 22-23 mai

FHF Rensefisksamling Hell 22-23 mai Tilgjengelighet, vaksinering og sykdomskontroll. Gjennomgang av rognkjeksveilederen FHF Rensefisksamling Hell 22-23 mai Nils Fredrik Vestvik Trainee havbruk nils@aqua-kompetanse.no 40214570 Dagens rensefisk

Detaljer

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS Havromsteknologi Frode Iglebæk Impello Management AS 10. juni 2015 1 Havrommet består av: Havets overflate Havdypene Geologiske formasjoner på havbunnen 2 Havrommet Havene dekker 2/3 av jordoverflaten 80

Detaljer

HAVBASERT FISKEOPPDRETT

HAVBASERT FISKEOPPDRETT HAVBASERT FISKEOPPDRETT et eksempel på samspill mellom havbruks- og oljeindustrien Manifestasjon Trondheim 8.9.2015 Gunnar Myrebøe Havbasert Fiskeoppdrett - utgangspunkt FNs matvareorganisasjon FAO; -

Detaljer

1 million tonn laks, - og hva så?

1 million tonn laks, - og hva så? TEKMAR 2010 SINTEF-rapporten 10 år etter ; 1 million tonn laks, - og hva så? v/ adm.dir. Karl A Almås 1 1999: Norges muligheter for verdiskaping inne havbruk Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab,

Detaljer

Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore?

Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore? Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore? Charles Høstlund, CEO 23. mars 2017 AGENDA Kort om NRS Hvorfor offshore? Om Arctic Offshore Farming 2 KORT OM NRS Norway Royal Salmon (NRS)

Detaljer

Verdiskaping i sjømatnæringen

Verdiskaping i sjømatnæringen Verdiskaping i sjømatnæringen Lokal verdiskaping - global nytteverdi Verdens befolkning øker. Nettopp derfor er bedre tilførsel på sjømat en viktig del av løsningen på de globale utfordringene innen matmangel

Detaljer

Havbruksteknologi rom for innovasjon med kunnskap fra maritim næring?

Havbruksteknologi rom for innovasjon med kunnskap fra maritim næring? ERFA 2016 Norske Maritime Eksportører Havbruksteknologi rom for innovasjon med kunnskap fra maritim næring? Forskningsleder Leif Magne Sunde SINTEF Fiskeri og havbruk AS leif.m.sunde@sintef.no / 90099485

Detaljer

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Akva Møre-konferansen 2012 Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Seniorrådgiver Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Hvorfor en slik analyse Kort

Detaljer

Integrert akvakultur har stort potensiale til å redusere påvirkning fra fiskeoppdrett

Integrert akvakultur har stort potensiale til å redusere påvirkning fra fiskeoppdrett Integrert akvakultur har stort potensiale til å redusere påvirkning fra fiskeoppdrett All domestisert oppdrett av dyr skaper påvirkning! Akvatisk mat produksjon har stor potensiale at bli økologisk bærekraftig

Detaljer

Miljøteknologiordningen

Miljøteknologiordningen Miljøteknologiordningen Eksempler VEKST I BEDRIFTER Eksempler: Fornybar energi FEDEM TECHNOLOGY AS 1,15 millioner kroner fra Miljøteknologiordningen til å utvikle software for offshore vindkraft Illustrasjon:

Detaljer

WWFs visjon for oppdrettsnæringen i 2015. Lise Langård & Maren Esmark, WWF Norge

WWFs visjon for oppdrettsnæringen i 2015. Lise Langård & Maren Esmark, WWF Norge WWFs visjon for oppdrettsnæringen i 2015 Lise Langård & Maren Esmark, WWF Norge Vestnorsk havbrukslag julemøte 20 november 2008 Bergen Naturvernorganisasjonen WWF Global organisasjon med 5 millioner medlemmer,

Detaljer

Hvordan s ikre sikre bærekraftig vekst?

Hvordan s ikre sikre bærekraftig vekst? Hvordan sikre bærekraftig vekst? Aina Valland, direktør miljø Disposisjon Definisjon på bærekraft Vekst i næringen Mål Handling basert på fakta, ikke fete overskrifter kift i media Hvordan sikre bærekraftig

Detaljer

Teknologi akvarena: Hva kan andre industrier bidra med inn mot oppdrettsnæringen av kunnskap og nye løsninger?

Teknologi akvarena: Hva kan andre industrier bidra med inn mot oppdrettsnæringen av kunnskap og nye løsninger? Teknologi akvarena: Hva kan andre industrier bidra med inn mot oppdrettsnæringen av kunnskap og nye løsninger? 13.mars 2008 Dagens samling Innblikk i andre industrier og kompetansemiljø i Trøndelag som

Detaljer

Kjære alle sammen. Spillet om laksen hvordan lykkes vi? Side 1 av 16. [Foil 1: Åpningsfoil]

Kjære alle sammen. Spillet om laksen hvordan lykkes vi? Side 1 av 16. [Foil 1: Åpningsfoil] Side 1 av 16 Nærings- og fiskeridepartementet Åpningstale Tekmar 1. desember kl: 10:00 Clarion Hotel og Kongress Trondheim Fiskeriminister Elisabeth Aspaker Tildelt tid: 20 min Lengde: ca. 2000 Spillet

Detaljer

Nytt Stort program for havbruksforskning HAVBRUK2. Aud Skrudland Leder av programstyret

Nytt Stort program for havbruksforskning HAVBRUK2. Aud Skrudland Leder av programstyret Nytt Stort program for havbruksforskning HAVBRUK2 Aud Skrudland Leder av programstyret Stort program for havbruksforskning HAVBRUK2 Stø kurs mot nye muligheter Videreføre vinnerresept Møte nye utfordringer

Detaljer

Havbruk. Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, FHL og FHL havbruk

Havbruk. Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, FHL og FHL havbruk Havbruk Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, FHL og FHL havbruk 1 Fiskeri- og havbruksnæringens landsforeni NHO Næringslivets Hovedorganisasjon FHL Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening FHL fiskemel

Detaljer

Kostnadseffektivt og bærekraftig fiskeoppdrett

Kostnadseffektivt og bærekraftig fiskeoppdrett Kostnadseffektivt og bærekraftig fiskeoppdrett Bærekraftig fiskeoppdrett i semilukkede merder I Aquafarm Equipment har vi satt oss som mål å løse noen av de største utfordringene som havbruksbransjen står

Detaljer

Det store bildet og økt produksjon av sjømat fra havbruk? Øivind Strand

Det store bildet og økt produksjon av sjømat fra havbruk? Øivind Strand Det store bildet og økt produksjon av sjømat fra havbruk? Øivind Strand Havforskningsinstituttet Et forskningsinstitutt for Nærings- og fiskeridepartementet Med omlag 750 tilsette er Havforskingsinstituttet

Detaljer

Marin næring Innovasjon Norge

Marin næring Innovasjon Norge Marin næring Innovasjon Norge Innovasjon Norge Arktis - Tidligere Innovasjon Norge Troms og Finnmark - Kontorsteder i Vadsø, Alta og Tromsø samt et prosjektkontor på Svalbard - Tilpassing til ny tid og

Detaljer

Vedlegg 1: Behovet for søknaden

Vedlegg 1: Behovet for søknaden Vedlegg 1: Behovet for søknaden Engesund Fiskeoppdrett As har fått innvilget FoU tillatelse for dyrking av tare og laks som del av FoU prosjektet Tarelaks hvor Møreforskning er forsknings partner. Prosjektet

Detaljer

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen.

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. av Tonje Dyrdahl Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. Fakta Vann er livsviktig for alle organismer. Til tross for det blirvassdragene

Detaljer

Hvor fornuftig er en storstilt satsning på innlandsoppdrett?

Hvor fornuftig er en storstilt satsning på innlandsoppdrett? Hvor fornuftig er en storstilt satsning på innlandsoppdrett? Kan det gjøre større skade enn nytte Odd-Ivar Lekang, Universitet for miljø og biovitenskap Asbjørn Bergheim, IRIS bakgrunn Fiskefjøs Innlandsfiskprogrammet

Detaljer

Lerøy Seafood Norsk verdiskaping. Sørøya 8. mars Ivar Wulff Direktør Forretningsutvikling

Lerøy Seafood Norsk verdiskaping. Sørøya 8. mars Ivar Wulff Direktør Forretningsutvikling Lerøy Seafood Norsk verdiskaping Sørøya 8. mars 2017 Ivar Wulff Direktør Forretningsutvikling Lerøy Seafood Ole Mikkel Lerøen 1899 Pionér Fullsortiment sjømatleverandør Serverer over 5 millioner sjømatmåltider

Detaljer

NTNUS LEDERSAMLING. Alexandra Bech Gjørv

NTNUS LEDERSAMLING. Alexandra Bech Gjørv 1 NTNUS LEDERSAMLING Alexandra Bech Gjørv 2 Litt om ledelse i det komplekse samfunn Sette retning og avklare handlingsrom Informere, koordinere og skaffe nødvendige avklaringer Spille på styrker, gi fersk

Detaljer

Arbeiderpartiet Havet, folket og maten. Bent Dreyer. Innhold. Havet som spiskammer. Utfordringer. Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet Havet, folket og maten. Bent Dreyer. Innhold. Havet som spiskammer. Utfordringer. Arbeiderpartiet Havet, folket og maten Bent Dreyer Innhold Havet som spiskammer Utfordringer 1 Europe, according to Yanko Tsvetkov Konkurransekraft i en global økonomi Verdiposisjon Lav Normal Høy Kostnadsposisjon Lav

Detaljer

Dyrking av tare en ny industri i Norge Stortinget 14. april 2015. Kjell Emil Naas Spesialrådgiver

Dyrking av tare en ny industri i Norge Stortinget 14. april 2015. Kjell Emil Naas Spesialrådgiver Dyrking av tare en ny industri i Norge Stortinget 14. april 2015 Kjell Emil Naas Spesialrådgiver Politisk forankring BIOENERGI: Regjeringens bioenergistrategi (2008) Adresserte forskningsbehov over et

Detaljer

Tenke globalt, handle lokalt

Tenke globalt, handle lokalt Tenke globalt, handle lokalt NORGES UNIKE FORTRINN Vår lange kystlinje, med store sjøarealer og god vannutskifting, har gitt Norge helt unike fortrinn med tanke på havbruksbasert matproduksjon. De naturgitte

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1 Møre og Romsdal Sjømatfylke nr. 1 Sjømatnæringa i Møre og Romsdal Tradisjon Lidenskap Fremtid Foto: Lars Olav Lie Møre og Romsdal er sjømatfylke nr. 1 700.000 tonn sjømat blir produsert årlig Det tilsvarer

Detaljer

Marine næringer i Nord-Norge

Marine næringer i Nord-Norge Marine næringer i Nord-Norge - mulig fremtidig verdiskaping Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk Presentert på "Framtid i Nord kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping" Tromsø 27.juni 2013

Detaljer

Ny marin satsing og forskningsagenda

Ny marin satsing og forskningsagenda 1 Ny marin satsing og forskningsagenda Harald Ellingsen Institutt for marin teknikk Høstkonferansen Frøya Torsdag 8. nov. 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU mars 2 Institutt for marin

Detaljer

Sjømat- logistikk Stavanger 29.august 2017 Andreas Kvame. griegseafood.com

Sjømat- logistikk Stavanger 29.august 2017 Andreas Kvame. griegseafood.com Sjømat- logistikk Stavanger 29.august 2017 Andreas Kvame griegseafood.com 1 Financial highlights Q2 2017 griegseafood.com 2 Business units performance YTD 2017 EBIT before FV adjustment/kg gwt (NOK) griegseafood.com

Detaljer

Kjente ressurser uante muligheter

Kjente ressurser uante muligheter Landbruks- og matdepartementet Kjente ressurser uante muligheter Regjeringens bioøkonomistrategi Guri Tveito 16.Februar 2017 Torbjørn Tandberg Hva skjer globalt? Mer enn 40 land har strategier G7-landene

Detaljer

HAVBRUK Utstyr for vasking under vann

HAVBRUK Utstyr for vasking under vann HAVBRUK Utstyr for vasking under vann Tilpasset forskjellig typer installasjoner Pontonger Merderinger Landganger Brygger Flåtesider Og andre undervannsinstallasjoner works for you MARINE_HPW_Broc_NO ny.indd

Detaljer

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi?

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Count of Load ID YTD Dest Country Total NO 5757 Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Norsk laks til europeernes middagsbord Ivar Raugstad Logistics Manager Marine Harvest Raw Material & Trade Transport

Detaljer

Forskrift om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2013

Forskrift om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2013 S P O R L Ø S T Forskrift om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2013 1. Formål Forskrifta skal medverke til å leggje til rette for ei berekraftig og konkurransedyktig

Detaljer

Kyst- og Havnekonferansen, okt 2012, Honningsvåg

Kyst- og Havnekonferansen, okt 2012, Honningsvåg Kyst- og Havnekonferansen, 17. 18.okt 2012, Honningsvåg Kystsoneplanen som konfliktminimerer og næringsutviklingsverktøy Marit Bærøe, Regionsjef FHL Nordnorsk havbrukslag Disposisjon Kort om produksjon

Detaljer

Kjære alle sammen, Tusen takk for invitasjonen til årsmøtet. Og takk til Fiskeriministeren for introduksjonen.

Kjære alle sammen, Tusen takk for invitasjonen til årsmøtet. Og takk til Fiskeriministeren for introduksjonen. 1 Nærings- og fiskeridepartementet Innlegg 31. mai 2017, kl. Politisk rådgiver Veronica Pedersen Åsheim Tildelt tid: 15-20 min, Lengde: 1830 ord Tale til årsmøtet i Norges Råfisklag Norges Råfisklags årsmøte

Detaljer

Miljøvennlige og rømmingsforebyggende tiltak

Miljøvennlige og rømmingsforebyggende tiltak Miljøvennlige og rømmingsforebyggende tiltak - Rømming av oppdrettsfisk - Utslipp av kobber Programkonferansen havbruk, Bergen, Mars 2006 Arne Fredheim 1 Innhold Introduksjon Offentlige krav til teknisk

Detaljer

Nyhetsbrev juni 2014. Blåskjellene kommer!

Nyhetsbrev juni 2014. Blåskjellene kommer! Nyhetsbrev juni 2014 Nr 4-2014 Blåskjellene kommer! Fra midten av mai og litt utover i juni kan man observerer store mengder «sandkorn» på nøter og tauverk som står i sjø. Dette er blåskjell yngel. Men

Detaljer

Havbruk og forvaltning i Tysfjorden. Bjarne B. Johansen Miljøkoordinator Nordlaks Oppdrett

Havbruk og forvaltning i Tysfjorden. Bjarne B. Johansen Miljøkoordinator Nordlaks Oppdrett Havbruk og forvaltning i Tysfjorden Bjarne B. Johansen Miljøkoordinator Nordlaks Oppdrett Nordlaks - from the clear arctic waters of Norway Lokalt eid havbrukskonsern Familieselskap grunnlagt i 1989 av

Detaljer

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG Trøndelag skal bli verdens viktigste og mest innovative havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige marine sektor. er Trøndelags styringsdokument for økt verdiskaping innenfor marin sektor.

Detaljer

Innspill til utekontorstruktur

Innspill til utekontorstruktur Innspill til utekontorstruktur Norges sjømatråd jobber sammen med den norske fiskeri- og havbruksnæringen for å utvikle markeder for norsk sjømat. Vi har hovedkontor i Tromsø og tolv kontorer i utlandet.

Detaljer

Æ er glad for å være her sammen med dere i dag. Havbruksforskning er et svært aktuelt tema.

Æ er glad for å være her sammen med dere i dag. Havbruksforskning er et svært aktuelt tema. 1 Åpningsinnlegg 18. april 2016, kl. 11:15 Statssekretær Ronny Berg Tema: Havbruk i norsk bioøkonomi (Programkonferansen HAVBRUK 2016 drivkraft i norsk bioøkonomi). Konferansen arrangeres annet hvert år

Detaljer

Sjømatnæringens betydning for andre næringer og for den norske økonomien

Sjømatnæringens betydning for andre næringer og for den norske økonomien Sjømatnæringens betydning for andre næringer og for den norske økonomien om verdiskaping og ringvirkninger Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Foto: KASAVI for Profilgruppa 1 Påstander Påstand nr

Detaljer

ET HAV AV MULIGHETER

ET HAV AV MULIGHETER ET HAV AV MULIGHETER Norsk nøkkeltall 550 milliarder 250 milliarder 5 millioner tonn Hva som må til for å realisere vekst og videreutvikling av havbruksnæringen Fra oppdretterens synspunkt 63 prosent sier

Detaljer

Miljøstandard for bærekraftig drift - ASC-sertifisering. Lars Andresen, WWF-Norge. 9. Januar 2014

Miljøstandard for bærekraftig drift - ASC-sertifisering. Lars Andresen, WWF-Norge. 9. Januar 2014 Miljøstandard for bærekraftig drift - ASC-sertifisering Lars Andresen, WWF-Norge 9. Januar 2014 Agenda Om WWF Havbruk i dag Næringens veivalg Hvorfor sertifisere Hva er ASC og hvorfor er det viktig Forventninger

Detaljer

Konsekvenser av taredyrking på miljøet:

Konsekvenser av taredyrking på miljøet: Temamøte om taredyrking i Trøndelag, 2. juni 2014 Konsekvenser av taredyrking på miljøet: Hvordan kan vi sikre at taredyrking ikke påvirker miljøet negativt? Ole Jacob Broch SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Detaljer

Finansiering av FoU på marine arter, status og muligheter, nye trender. Spesialrådgiver Svein Hallbjørn Steien Norges forskningsråd

Finansiering av FoU på marine arter, status og muligheter, nye trender. Spesialrådgiver Svein Hallbjørn Steien Norges forskningsråd Finansiering av FoU på marine arter, status og muligheter, nye trender Spesialrådgiver Svein Hallbjørn Steien Norges forskningsråd Portefølje marine arter i HAVBRUK 50 000 000 40 000 000 30 000 000 Torsk,

Detaljer

EGGETS BIDRAG TIL GRØNN VEKST I HAVBRUK. Cato Lyngøy 360-symposiet,

EGGETS BIDRAG TIL GRØNN VEKST I HAVBRUK. Cato Lyngøy 360-symposiet, EGGETS BIDRAG TIL GRØNN VEKST I HAVBRUK Cato Lyngøy 360-symposiet, 23.03.17 Video http://www.haugeaqua.com/technology/ 2017-03-23 2 Egget skal være et reelt og kostnadseffektivt alternativ som gir trygg

Detaljer

Årssamling 2012 Midtnorsk Havbrukslag Rica Nideleven hotell

Årssamling 2012 Midtnorsk Havbrukslag Rica Nideleven hotell Årssamling 2012 Midtnorsk Havbrukslag Rica Nideleven hotell Stig Nidar Selvåg Leder, FHL Midtnorsk Havbrukslag FHL Midtnorsk Havbrukslag NHO Generalforsamling og styre i FHL Bransjegruppe Industri Bransjegruppe

Detaljer

Norge, havet og sjømaten - Nasjonale fortrinn i en global økonomi. Bent Dreyer Nofima

Norge, havet og sjømaten - Nasjonale fortrinn i en global økonomi. Bent Dreyer Nofima Norge, havet og sjømaten - Nasjonale fortrinn i en global økonomi Bent Dreyer Nofima Innhold Naturgitte fortrinn og ulemper Status Utfordringer Mange og til dels motstridende mål Mål Bærekraft (max. volum)

Detaljer

Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015

Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.10.2015 64580/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015

Detaljer

Havbruksnæringa Samfunnsfiende eller samfunnsbygger?

Havbruksnæringa Samfunnsfiende eller samfunnsbygger? Havbruksnæringa Samfunnsfiende eller samfunnsbygger? Inge Berg, Nordlaks Bodø, 22. januar 2010 Nordlandskonferansen NORDLAKS Lokal familiebedrift Helintegrert marin næringsmiddelaktør. Eierskap gjennom

Detaljer

"Muligheter for norsk leverandørindustri til et voksende internasjonalt sjømatmarked" Atle Kvist Administrerende direktør, EWOS AS

Muligheter for norsk leverandørindustri til et voksende internasjonalt sjømatmarked Atle Kvist Administrerende direktør, EWOS AS "Muligheter for norsk leverandørindustri til et voksende internasjonalt sjømatmarked" Atle Kvist Administrerende direktør, EWOS AS Muligheter for norsk leverandørindustri Havbruksnæringen Se litt tilbake

Detaljer

Sjømat kan gi Norge et nytt haveventyr.

Sjømat kan gi Norge et nytt haveventyr. Frokostmøte, Bergen Næringsråd 23. januar 2013 Sjømat kan gi Norge et nytt haveventyr. V / Karl A. Almås SINTEF Fiskeri og havbruk AS Technology for a better society 1 Verdiskaping basert på produktive

Detaljer

HØRING AV ENDRINGER I DEN YRKESFAGLIGE TILBUSSTRUKTUREN

HØRING AV ENDRINGER I DEN YRKESFAGLIGE TILBUSSTRUKTUREN Utdanningsdirektoratet Postmottak post@udiro.no HØRING AV ENDRINGER I DEN YRKESFAGLIGE TILBUSSTRUKTUREN mandag 4. september 2017 Sjømat Norge viser til høringsdokument fra Utdanningsdirektoratet (UDIR)

Detaljer

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen?

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Røroskonferansen 11022011 Reidar Bye SINTEF Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Teknologi for et bedre samfunn TEMA 1. Regionen(e) 2. Globale trender - samfunnsutfordringene 3. Trøndelag

Detaljer

Verdier fra havet - Norges framtid. Samfoto

Verdier fra havet - Norges framtid. Samfoto Samfoto Visjon for regjeringens verdiskapingspolitikk Et kystsamfunn der ungdommen vil bo Et kystsamfunn der en høyteknologisk marin næring er en viktig bærebjelke Et levende kystsamfunn der havets frukter

Detaljer

Miljødokumentasjon Nordmøre fase 1

Miljødokumentasjon Nordmøre fase 1 Miljødokumentasjon Nordmøre fase 1 Akva Møre-konferansen 2012, Ålesund Astrid Woll (prosjektleder / koordinator) Miljødokumentasjon Nordmøre På initiativ fra oppdrettsnæringen på Nordmøre organiserte FHL

Detaljer

Bærekraftig vekst i havbruksnæringa

Bærekraftig vekst i havbruksnæringa Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening Trude H Nordli Rådgiver Miljø FHL Elin Tvedt Sveen Marø Havbruk Bærekraftig vekst i havbruksnæringa - med litt ekstra fokus på settefisk Konferansen i Florø

Detaljer

Kunnskap for bærekraftig og lønnsom havbruksnæring. Aina Valland, direktør miljø i FHL

Kunnskap for bærekraftig og lønnsom havbruksnæring. Aina Valland, direktør miljø i FHL Kunnskap for bærekraftig og lønnsom havbruksnæring Aina Valland, direktør miljø i FHL Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) Næringspolitikk og arbeidsgiverspørsmål Tilsluttet NHO Representerer

Detaljer

SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge. Hell 21.01.2014. Yngve Myhre

SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge. Hell 21.01.2014. Yngve Myhre SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge Hell 21.01.2014. Yngve Myhre Agenda Dette er SalMar Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Få lusa under kontroll! Hvor står vi hvor går vi? Hva virker og hva virker ikke?

Få lusa under kontroll! Hvor står vi hvor går vi? Hva virker og hva virker ikke? Få lusa under kontroll! Hvor står vi hvor går vi? Hva virker og hva virker ikke? Dr. Randi Nygaard Grøntvedt Prosjektleder/forsker Veterinærinstituttet lusedata tall Bestandsdata for oppdrettslaks og regnbueørret

Detaljer

MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER

MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER - Resultater og markedsutsikt Verftskonferansen 2016 Christian Svane Mellbye, Senioranalytiker - Menon Economics Menon har fulgt næringen tett de siste 15 årene Menon har fulgt

Detaljer

1 Modellbasert pelletplassering i stormerd - neste skritt? CREATE

1 Modellbasert pelletplassering i stormerd - neste skritt? CREATE 1 Modellbasert pelletplassering i stormerd - neste skritt? CREATE Kristoffer Rist Skøien (NTNU) Morten Omholt Alver (SINTEF) Martin Føre (SINTEF) Torfinn Solvang-Garten (SINTEF) Turid Synnøve Aas (Nofima)

Detaljer

Havstrømmodell for Nordland et nytt verktøy i kystberedskap?

Havstrømmodell for Nordland et nytt verktøy i kystberedskap? Havstrømmodell for Nordland et nytt verktøy i kystberedskap? Et pilotsamarbeid mellom Havbruksnæringa og Nordland Fylkeskommune Sandnessjøen 24.mars 2011 Mona Gilstad, Sør-Helgeland Regionråd Prosjektleder

Detaljer

Finn Victor Willumsen. TEKMAR 6.desember 2006

Finn Victor Willumsen. TEKMAR 6.desember 2006 Finn Victor Willumsen TEKMAR 6.desember 2006 Engineering er: Anvendelse av vitenskaplig og teknisk kunnskap i kombinasjon med praktisk erfaring for å løse menneskelige problemer. Resultatet er design,

Detaljer

VRI - Møre og Romsdal Virkemidler for regional FoU og innovasjon

VRI - Møre og Romsdal Virkemidler for regional FoU og innovasjon VRI - Møre og Romsdal Virkemidler for regional FoU og innovasjon Prosjektleder Øyvind Herse oyvind@mfaa.no Tlf.: 913 64 886 Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Utfordringene er på bordet Hvilken rolle vil Forskningsrådet spille for å løse dem?

Utfordringene er på bordet Hvilken rolle vil Forskningsrådet spille for å løse dem? Innovasjon i havbruk teknologi for marin biomasseproduksjon TEKMAR 2004, Trondheim 17. 18. november Utfordringene er på bordet Hvilken rolle vil Forskningsrådet spille for å løse dem? Avdelingsdirektør

Detaljer

UTDRAG FRA FOREDRAGET: BLÅTT KOMPETANSESENTER FRØYA

UTDRAG FRA FOREDRAGET: BLÅTT KOMPETANSESENTER FRØYA UTDRAG FRA FOREDRAGET: BLÅTT KOMPETANSESENTER FRØYA Fra erfaringsbasert til kunnskapsbasert havbruksnæring! Bjørnar Johansen rektor ved Frøya videregående skole Frøya Frøya vgs 1 Havbruksnæringa endres

Detaljer

Samspill med næringen for innovative løsninger

Samspill med næringen for innovative løsninger Samspill med næringen for innovative løsninger Yngvar Olsen Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Storby Marin seminar: Et marint kunnskapsløft Hvordan skal vi hevde Norge i den internasjonale

Detaljer

Erfaringer med klyngeutvikling- Teknologi akvarena TEKMAR 2009

Erfaringer med klyngeutvikling- Teknologi akvarena TEKMAR 2009 Erfaringer med klyngeutvikling- Teknologi akvarena TEKMAR 2009 Trude Olafsen Prosjektleder Innhold Klynger i oppdrettsnæringen Kort om akvarena Erfaringer så langt Veien videre Teknologi AkvARENA et initiativ

Detaljer