METODERAPPORT De visste, men tiet. Reportasjer om utviklingshemmedes rettssikkerhet. Thomas Ergo, frilansjournalist for Dagbladet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "METODERAPPORT 2010. De visste, men tiet. Reportasjer om utviklingshemmedes rettssikkerhet. Thomas Ergo, frilansjournalist for Dagbladet"

Transkript

1 METODERAPPORT 2010 De visste, men tiet Reportasjer om utviklingshemmedes rettssikkerhet Thomas Ergo, frilansjournalist for Dagbladet

2 1. Navn: Thomas Ergo, frilansjournalist, Dagbladet 2. Prosjektnavn: De visste, men tiet. Reportasjer om utviklingshemmedes rettssikkerhet 3. Samlet publisering: Granskingen av Kommune-Norge: -Vi må rydde opp, 31. desember, Dagbladet -Dysser ned overgrepene og sier aldri unnskyld, 31. desember, Dagbladet.no Sjokkert over svik, utnytting og systemfeil, 30. desember, Dagbladet Skrekklista. Vesentlige mangler i rutinene for varsling av sexovergrep, 29. desember, Dagbladet - Kommunene bryter loven - varslingsrutiner må skjerpes,, 29. desember, dagbladet.no «Gjør det klart at du ikke kan gå inn og ordne opp», 29. desember, dagbladet.no Overgrep blir ikke anmeldt, 28. desember, Dagbladet Her er kommunene som ikke anmeldte overgrep, 28. desember, dagbladet.no -Jeg utnyttet utviklingshemmede, 27. desember, Dagbladet - Nektet å hjelpe, overgrepsoffer 26. desember, Dagbladet Lever som fritt vilt, 26. desember, Dagbladet Varsler flere sexovergrep, 20. desember, Dagbladet -Politiet må gripe inn, 18. desember, Dagbladet Rapporterte overgrep - varslet ikke politiet, 17. desember, Dagbladet Granskingen av politiet: Vurderer å påby dommeravhør av utviklingshemmede i overgrepssaker, 1. september, dagbladet.no Den kommunale sjefen blottet seg for Randi. Ikke anmeld saken, svarte politiet, 1. september, dagbladet.no Jan snakker som en toåring og er det perfekte overgrepsoffer, 1. september, dagbladet.no Mens kommunen purret på politiet fortsatte den kommunale sjefen sine overgrep, 1. september, dagbladet.no "

3 Bistandsadvokat: - Jeg måtte jakte overgrepssiktet for politiet, 1. september, dagbladet.no Utviklingshemmet sendte sms-nødmeldinger til fremmede, 1. september, dagbladet.no - Det er dårlig gjort å behandle meg som et barn, 1. september, dagbladet.no Overgriper ble tatt etter rask reaksjon fra politiet, 1. september, dagbladet.no Den ene av de to utviklingshemmede kvinnene var blitt seksuelt misbrukt av sin kommunale sjef i 20 år. Da saken endelig ble varslet, ble saken høyprioritert, 1. september, dagbladet.no -Vitner om slett etterforskning, 28. august, Dagbladet Høyre og FrP krever offentlig utvalg for utviklingshemmede, 27. juni, dagbladet.no -Machogutta i politiet skyr saker med utviklingshemmede, de vil ha raske resultater, 24. juni, dagbladet.no Utviklingshemmede overgrepsofre forsvinner i statistikken, 23. juni, dagbladet.no Jan snakker som en toåring - og er det perfekte overgrepsoffer, 22. juni, dagbladet.no, Den kommunale sjefen blottet seg for Randi. Ikke anmeld saken, svarte politiet, 15. juni, Dagbladet Reportasjeserien De visste, men tiet: Slakter gransking, 1. juni, Dagbladet Førstestatsadvokat refser kommunetopper, 29. mai, dagbladet.no Kommuneledere forsvarer at de lot sexmisbruker gå fri, 27. mai, dagbladet.no, - Burde anmeldt sexovergriper, 27. mai, Dagbladet - Vi må forhindre nye overgrep, 26. mars, dagbladet.no, Forferdelig at slike overgrep skjer, 26. mars 2010, Dagbladet Kommunetopper bestiller gransking av egen håndtering av overgrepssak, 24. mars, dagbladet.no, Stortingspolitikere krever full gransking av overgrepssakene, 24. mars, dagbladet.no, Overgrepsdømt ansatt som sjef for utviklingshemmede. For dyrt med politiattest, sier regjeringen, 24. mars, Dagbladet #

4 Serievoldtektsforbryteren jobbet sammen med en utviklingshemmet kvinne. Bedriften visste ingenting. Kvinnen følte seg tvunget til samleie, 22. mars, Dagbladet -Hjerteskjærende og en skam, 19. mars, Dagbladet, Vil straffe kommuneledere som svikter, 18. mars 2010, dagbladet.no Mona ble sexmisbrukt i 20 år, 18. mars, Dagbladet Krever ombud for psykisk utviklingshemmede, 17. mars, dagbladet.no, Kommunetoppene visste at arbeidslederen hadde gjort psykisk utviklingshemmede Nina gravid. Kommunen lot være å anmelde overgriperen. Fem år seinere ble hun misbrukt igjen - av samme mann, 17. mars, Dagbladet Magasinet-dokumentaren: Holdt kjeft, 17. januar, Dagbladet Bak skjermede dører, 16. januar, Magasinet i Dagbladet 4. Redaksjon: %&'()&*+,-./01""23-4+5,678-9):;#3<<"<<< 5. Kontaktinformasjon journalist: 6. a) IDEEN. HVORDAN ARBEIDET KOM I GANG. G/)F,F&*A/0&,16+&01H/5GJ,+)+:/5A&6:/6)I1+5*+B K+'=710+6F00+)+5'+6=A&H+'+'+5,)F'6+1+&6L=+,BM+5=I1,+5#<<E176:+,H+'F55/8?/6*)&5*1:/6105F5'1=H+88+1F*+-/'5/+:F008+',F)J1,/GG+/GGA+**+5F00+&),:/6:+5'+5*+,F,,+)+5;NO&510+)F'J15&00+/8PQ6(+F*18F)HI/'6+,,11F00+6=+,:/67,AF0)F5'1=+88+*+F 10H+68+*+(+*6F:,+6NB R/6105F5'16&GG/6,+5A&65+1,+5+,,J6'&88+)-8+5F00+5+A5,F6F01G6+11+5B%+5&51G/6+,8+',F)M&'&1F5+,S*/078+5,&6+5N.&010H+68+*+*I6+6B%+5=&5*)+,/8=A/6*&5+575'0AF55+8+* $

5 GJ7,AF0)F5'1=+88+*+B%+,=+)+A&6,+50,&A675*+,8+*G/)F,F10+6+&01H/5+6/'*+(&,,B UF05+5*+IA+)1+6=&6H+''H/6,+,7,&))'&5'+6*+1F1,+,FS:+8,+5J6&B%+55+'&5'A&6H+'1J=+)*F' J:J0&)*+:I,,+6B '6&A+BV6&A+G+6F/*+5A&6,+F:) X/'A&6GJ+'+5I0/5/8F106F1F0/BY5'+5,F5'A&6+55J &A,&),8+*%&'()&*+,B %+,,/0,/8J5+*+6:6&M&'&1F5+,S*/078+5,&6+5A&6G7()F1+6,-,F):I61,+6+G/6,&1H+1F1+6F+5N%+ b) SENTRALE PROBLEMSTILLINGER T6/()+81,F))F5'+51/8:6&8F*,+5&AH&57&6/'*+5+1,+8J5+*+5+()++56I*,6J*:/6 '6&A+G6/1H+0,+,-A&6;ZAF)0+56+,,11F00+6=+,=&67,AF0)F5'1=+88+*+/A+6'6+G1/:6+PZA/6*&5 FA&6+,&6*+/::+5,)F'+&0,I *,*+8X1/8*+,0/8875&)+=H+)G+&GG&6&,+,-*+10H+68+*+ (+*6F:,+5+/'G/)F,F+,S*+6+16+,,1F00+6=+,5J68F1,&50+/8/A+6'6+G/GG1,J6P c) Usynlige ofre i media og forskning RI6H+'6+*+'HI6:/6H/765&)F1,F10+:755;ZA&A+,AF+'+5,)F'/87,AF0)F5'1=+88+*+ 6+,,11F00+6=+,F*&'PZA/6*&5=&68+*F+5+*+00+,,+8&+,*+1F1,+,FJ6&P 9F*+5*+:I)'+5*+; NSykehjem, psykiatriske sykehus, bofellesskap for psykisk utviklingshemmede står ikke åpne for en undersøkende, kritisk presse. Derfor blir journalistikken lett overflatisk og dominert av eksperter og andre synsere. ( ) Jeg tror journalistene må ty til andre metoder for å få større kunnskap om hva som foregår bak taushetspliktens bekvemme røykteppe og, tydeligere enn i dag, synliggjøre det for folk flest. (BT, 6. mai 2006.) Krenking av integriteten til og overgrep mot utviklingshemmede er saker som tenderer til å bli nedvurdert, bortforklart og usynliggjort. skriver Nordlandsforskning ( Vanskelig å snakke om?, NF-rapport nr. 1/2009) ZA/68&5'+&6,F0)+6F5/610G6+11+=&6/8,&),(J*+7,AF0)F5'1=+88+*+/' 6+,,11F00+6=+,*+1F1,+#DJ6&PO+*,6750+6,1I0GJ7,AF0)F5'1=+8]/'6+,,1F00+6=+,]()F6 6+17),&,+,$C3&6,F0)+6:6&H&57&6"E2D,F)7,'&5'+5&A#<"<BQ),1JF15F,,"D&6,F0)+6F J6+,B9/GG+5+0/88+6A+*/GG1,&6,&AZOT[S6+:/68+5F"EE"^"E&6,F0)+6_1&8,FJ6& "EE`^$C_-"EE2^#`_/'#<<#^#<_*&4,/6,F5'+,(+=&5*)+,)/A+5/8(670&A,A&5'8/, 7,AF0)F5'1=+88+*+B Y#<"</8,&)+17,AF0)F5'1=+88+*+/'6+,,1F00+6=+,FDC&6,F0)+6-:) /+51F55+F /'Q:,+5G/1,+5^3_B =A/6&A:)+1,,6+::F%&'()&*+,^DD_BY15F,,=&65/610G6+11+1F*+5"E2D106+A+,3E1&0+6 J6)F'8+**F11+,//6*+5+'H+5'F,,B Y*+5'6&*\+,6F+A+6'H+51G+F)+6*+5:&0,F10+8+*F+*+05F5'+5-=&66+,,11F00+6=+,+5,F) 7,AF0)F5'1=+88+*+Aa6,'H+51,&5*:/68+68+*F&/8,&)+F#<"<-+55GJ/A+6#DJ6B 3

6 =+)+3C,6+::*+,1F1,+,FJ6+,BT6FA&,+,,+6:/610+64&5*(+6'1&A*+00F5'&AH71,F18/6*+5+ 8/,*IA1,788+R6F,bM/+5/'7,AF0)F5'1=+88+*+c'+OF*&6RH+))=&6=&,,+5/68 1/8+61,6&::+*I8,B &AF1&6,F0)+6SF#<"<B_ Også innen norsk forskning er det relativt lite fokus på utviklingshemmedes rettssikkerhet. Nevnte rapport fra Nordlandsforskning utgjør unntaket, med en undersøkelse av hvordan ledere av skjermede bedrifter oppfatter arbeidsmiljøet og rettssikkerheten til utviklingshemmede sysselsatte. I rapporten forteller også et utvalg bedriftsledere hvordan de håndterte påstander om overgrep mot utviklingshemmede i sin bedrift. Dette er i følge Nordlandsforskning første gang utviklingshemmede overgrepsofre spesielt er forsket på i Norge. I den grad utviklingshemmede i det norske straffesaksapparatet har vært gjenstand for forskning, har det helst vært i rollen som lovbrytere. Invisible Victims, er tittelen på en engelsk fagbok skrevet om forbrytelser og overgrep mot utviklingshemmede (C. Williams). Den ble skrevet i Tittelen synes dekkende for situasjonen i Norge i dag. d) Utviklingshemmede spesielt sårbare og risikoutsatte Undereksponeringen av utviklingshemmedes rettssikkerhet generelt og usynliggjøringen utviklingshemmede overgrepsofre spesielt, er ikke et resultat av at mennesker med utviklingshemming ikke er mer risikoutsatt enn andre. Tvert i mot viser utenlands forskning at risikoen for å bli seksuelt misbrukt, er dramatisk høyere for utviklingshemmede enn normalbefolkningen. Studier viser at barn med funksjonshemning er to-tre ganger mer risikoutsatt. En studie viser at det er fire ganger så mange voldtekter av utviklingshemmede som i den generelle befolkningen. En undersøkelse av 65 voksne utviklingshemmede ved et aktivitetssenter viste at over 80 prosent av kvinnene og 30 prosent av mennene hadde vært utsatt for seksuelle overgrep. Så å si alle kjente overgriperen. (Utenlandsk forskningsresultater hentet fra M. H. Kvam, Sintef, SORs Rapport nr 5/2000) c) DET GENUINT NYE VED FUNNENE FUNN 1: Alvorlige systemfeil svekker utviklingshemmede overgrepsofres rettssikkerhet %+,AF0,F'1,+(F*6&'+,,F)*+3D&6,F0)+5+/87,AF0)F5'1=+88+*+/A+6'6+G1/:6+-+60&510H+*+, 1&8)+*+-/A+6/6*5+*+(F)*+,1/8'F1B4&8)+,*/078+5, ),1&0+5+/'75*+61I0+)1+5+&, e5&a1&8:755+,18+1,6f1f0/7,1&,,+/'1j6(&6+'67gg+6=&6)&5',1a&0+6+6+,,11f00+6=+,+55 0/ A+00+6/A+6'6+G1/: ,,11F00+6=+,B Y:I)' /610+:/610+6+/'+01G+6,+6H+'=&60/5:+6+6,-:F55+1*+,&),1JF5'+5:/6105F5' GJ7,AF0)F5'1=+88+*+/A+6'6+G1/:6+-8+*755,&0&A?R175*+61I0+)1+()&5,)+*+6+&A 10H+68+*+(+*6F:,+6B %+,1+6*+6:/67,,F)&,*+:)+1,+:755'H/6,F%&'()&*+,175*+61I0+)1+6&A7,AF0)F5'1=+88+*+1 Z+6+6*+8+1,1+5,6&)+:755+5+; D

7 FUNN 2: Kommuner anmelder ikke overgrep %&'()&*+,175*+61I0+)1+&A*+00+,()B&B&,F=+)+""&A"D/A+6'6+G11&0+6A&6*+,&5* / /8A&61)+,G/)F,F+,B^Y5575*+6(+'6+G+,0/8875+6F50)7*+6+1/'1J10H+68+*+ (+*6F:,+6-1/8/:,++60/8875&),+F*-1&8,+5A*'B10/)+_BY,/&A*+:F6+1&0+5+=A/6 0/ &58+)*,+-()+0/ F,F1+6,:/6J=&0/88+,,F)G/)F,F+,:/61+5,BY1J8&5'+ 1/8C&A*+"D1&0+5+=&6&51&,,+F0/ =&,,8F1,&50+/8-()F,,A&61)+,/8+))+6GJ &55+58J,+0H+5,,F)F5*F0&1H/5+6GJ/A+6'6+GX7,+5J'J,F)G/)F,F+,BY8&5'+,F):+))+6=&6 /A+6'6FG+6Aa6,+5/::+5,)F'&51&,,,F))F,1G+61/5B FUNN 3: Kommuner beskytter ikke utviklingshemmede overgrepsofre %&'()&*+,175*+61I0+)1+&A/A+6#</A+6'6+G11&0+6AF1+6&,8&5'+7,AF0)F5'1=+88+*+ /A+6'6+G1/:6+)+A+6:&6)F'-7,+5&,0/ '6FG+6F55BY"31&0+6+6*+,'6755,F)J1,F))+1,/6+ 1GI618J)A+*0/ =&5*)+8J,+BW:6+5+=&6/GG)+A*J8J,,+(/8+*1F5+/A+6'6FG+6+- /A+6'6FG+6A+*&6(+F*1G)&11+,LX,6&11F&,0/ =&60H+5,,F)/A+6'6+G+))+68F1,&50+/8 *+,,+B FUNN 4: Kommuners varslingsbredskap er svært mangelfull, muligens ulovlig >575*+61I0+)1+&AA&61)F5'167,F5+5+A+*:+80/ :F6+10H+68+*+(+*6F:,+6/'+5A*'B 10/)+-1/8&))+=&**+=&,,/A+6'6+G11&0+6*+6:/65a68+*+A&67,AF0)F5'1=+88+,-&A*+00+, A+1+5,)F'+8&5')+6Bf75e5=&**+F55:I6,1G+1F:F00+67,F5+6:/6A&61)F5'A+*/A+6'6+GB%+ +01F1,+6+5*+67,F5+5+A&6/:,+&)8+5+A&61)F5'167,F5+6&A06F,F00A+6*F'+:/6=/)*-1/8*+,+6 '6755,F)J&5,&&,8&5'+0/8875+6/G *B%F11+'+5+6+))+F51, =&6A+1+5,)F'+ 8&5')+6-1/8()B&B0&58+*AF60+,F)(+AF1:/61GF))+)1+/'10&*+G/)F,F+,1+,,+6:/6105F5'BZ+))+6 0/ F00+,F):6+*11,F))+6)/A+5106&A,F)A&61)F5'1(+6+*10&GB FUNN 5: Mangelfull og nedprioritert politietterforskning av overgrepssaker %&'()&*+,10A&)F,&,FA+75*+61I0+)1+&AJ,,+/A+6'6+G11&0+6*+67,AF0)F5'1=+88+*+A&6 :/65a68+,G&6,-&A*+00+,8&5'+):7))/')F,+G6F/6F,+6,+,,+6:/6105F5'F:)+6+&A1&0+5+B VH+55/8'&5'+5GJAF1,+()&5,&55+,&,G/)F,F+,1+,,+6:/6105F5'A&6G6+'+,&A;M&5'+)GJ 0/8G+,&51+/'(670&A0/8G+,+5,+:&':/)0-8&5')+5*+G6F/6F,+6F5'-(67**GJ,F*1:6F1,+5:/6 */88+6&A=I6&A:/65a68+*+-1+5+&A=I6&A1F0,+*+-1+5,6&)+AF,5+61/8F00+()+&A=I6,B >,,+6:/6105F5'+5()+A&510+)F''H/6,&A:/65a68+*+17,AF0)F5'1=+88F5'BR)+6+1&0+6+,,+6)/,+, 7,AF0)F5'1=+88+,+6:/65a68+,G&6,B FUNN 6: Utviklingshemmede har draps- og voldtektsmenn som kolleger 10H+68+*+(+*6F:,+6H/((+61&88+58+*:/)0*I8,:/6&),:6&*6&G,F)1+6F+A/)*,+0,+6/' ))+/A+6'6+G8/,18J(&65B%+,()+GJAF1,&,*+,+6,F):+)*F'=A/6AF*,10H+68+*+ 1F00+6=+,18+11F'+:/6=/)*16+')+6+6(+'6+51+,BM&5'+)+5GJ1)F &GF(+*6F:,+5 &A+57,AF0)F5'1=+88+,0/))+'&B FUNN 7: Seksualovergripere kan bli ansatt i kommunale skjermede bedrifter %&'()&*+,GJAF1,+&,8+516+'H+6F5'+5=&6F55:I6,06&A/8A&5*+)1&,,+1,GJ*+:)+1,+=+)1+S/' A&5*+)A+*&51+,,+)1+6&A&6(+F*1)+*+6+F10H+68+*+(+*6F:,+6B%+,,+,6&11F&,(+*6F:, ,AF0)F5'1=+88+*+18+1,A&5)F'+&6(+F*1G&11B%+,+6F00+1)F0&,6+'H+6F5'+5F00+=&6AF11,/8 *+,,+187,,=7))+,B9A+6,F8/,=&6&6(+F*1'FA+6/6'&5F1&1H/5+5Q4OUF:)+6+J6(+*,/8+5 `

8 87)F'=+,,F)J06+A+G/)F,F&,,+1,A+*&51+,,+)1+6B\+'H+6F5'+5=&**+F55,F)%&'()&*+,1/8,&)+F:H/6 &A*+00+,+,,+01+8G+)GJ&, &)/A+6'6FG+6=&**+H/((+,F,FJ61/8)+*+6:/6 7,AF0)F5'1=+88+*+-8+*0/8875+)+*+)1+51A+)1F'5+)1+B FUNN 8: Kommuneledere som ikke varsler om overgrep går fri >56I*,6J*F*+75*+61I0,+/A+6'6+G11&0+5++6&,:/61I88+)1+6X1/8F00+JA&61)++))+6 &58+)*+A+*8F1,&50++))+6AF,+5/8/A+6'6+GXF00+:J6:/68+))+0/51+0A+51+6:/6*+/::+5,)F' &51&,,+)+*+65+B%&'()&*+,GJAF1,+&,+57,AF0)F5'1=+88+,0AF55+() ),8F1(670,&A1F5 /::+5,)F'+)+*+6F#<J6-,6&11F&,0/8875+)+*+)1+5()+A&61)+,/88F1,&50+/8/A+6'6+G/',6&11F:)+6+J61/(1+6A&1H/5+6&A8F1,+50+)F'+1F,7&1H/5+6B>57,AF0)F5'1=+88+,0AF55+()+ '6&AF*+,, ))/8'&5'8+*1F50/8875&)+&6(+F*1)+*+6BM+5+51&8)+,0/8875+)+*+)1+ 0/8875+5F5'+5'6755,F)1+)A06F,F00BY*+5&5*6+1&0+5A&606F,F00+51Aa6,8F)*B d) ORGANISERING AV ARBEIDET, METODEBRUK, KILDEBRUK, KILDEKRITIKK, PROBLEMER UNDERVEIS MV: 1. Magasinet-dokumentaren Bak skjermede dører, januar 2010 a). 6+,,11F00+6=+,+5,F)+,GJ1,J,,/A+6'6+G1/::+6P%+,A&61GI618J)+,H+'H&0,+,1A&6GJ-*&H+' =+A*+,1+'1+017+),8F1(670,&A1F5&6(+F*1)+*+6F+510H+68+,(+*6F:,BK+'I510+,/'J1+GJ (+*6F:,+51/'0/ /))+B METODE 1 Alt skal på bordet: %+,()++50)&11F10H/765&)F1,F10'6&510F5'-*+6:)+1,87)F'+ 106F:,)F'+0F)*+6107))+1F06+1/''H+55/8)+1+1-/':)+1,87)F'F5A/)A+6,+&0,I6+6107))+ F5,+6AH7+1B %/078+5,&6+5A&6&51G/6+,&A/A+55+A5,+:/6105F5'16&GG/6,-NO&510+)F'J15&00+/8P Q6(+F*18F)HI/'6+,,11F00+6=+,:/67,AF0)F5'1=+88+*+F10H+68+*+(+*6F:,+6N&A9BW)1+5/' 9BZ&5*+'J6*A+*?/6*)&5*1:/6105F5'BM+*+,,755,&0=&**+*+F00+,F)'&5',F)*/88+6-/' *+=&**+F=/A+*1&0F5,+6AH7+,(+*6F:,1)+*+65+BMF58+,/*+()+*F&8+,6&),8/,1&,,Bf75+,, L&1+X8+58&11FA,0F)*+'6755)&'B%+5+1,+70+5+,/0H+'0/5,&0,:/6F5,+6AH78+*:I)'+5*+ 0F)*+6; Fornærmede Fornærmedes foreldre Fornærmedes bistandsadvokat Fornærmedes tidligere støttekontakt Fornærmedes nåværende arbeidsleder Mistenkte (avviste intervju) Mistenktes forsvarer Tidligere bedriftsleder (avviste intervju) Nåværende bedriftsleder (avviste int.) Tidligere styreleder i bedriften Tidligere ansatte i bedriften Etterforskningslederen En politiinspektør Statsadvokaten To dommere To forskere ved Nordlandsforskning C

9 En arbeidslivsekspert Direktør i arbeidsgiverorganisasjonen ASVL Leder av Norsk forbund for utviklingshemmede Av skriftlige kilder innhentet jeg: Dommer fra tingretten og lagmannsretten Dom fra arbeidsretten Dom fra eldre sivil dom (oppsigelse politiet) Jeg fikk innsyn i hele etterforskningsmaterialet i saken (etter fullmakt fra pårørende, som bl.a. inkluderte: Anmeldelse Avhør av siktede og vitner Dommeravhør av fornærmede, på DVD og utskrift Kommunale saksdokumenter Diverse bevismateriale Politiets egenrapporter Hoveddokumentliste med tidsangivelser etc. Rettsbok med vitneoversikt METODE 2 Analyse av innsamlet materiale Det samlede materialet og intervjuene ble brukt til å gjøre en analyse av ivaretakelsen av fornærmedes rettssikkerhet - fra anmeldelse til dom (frifinnelse). Det omfattende tilfanget av informasjon, gjorde det mulig å analysere og bl.a. påvise: Politiets tidsbruk i startfasen Politiets brudd på frist for dommeravhør Politiets manglende bruk av tiltaltes karakterbakgrunn Trolig bruk av sakkyndig med urelevant kompetanse Mangel på sakkyndige på fornærmedes syndrom, grunnet tidsnød Analysen viste klare svakheter ved viktige bevis At eks-politimannen hadde blitt ansatt, trass i at bedriftsledelsen visste han hadde fått sparken i politiet At ansattes varsling av påstander om sextrakassering ikke ble varslet videre, og at ansatte observerte fornærmede i tett og hyppig omgang med arbeidsleder uten å reagere. Denne brede kilde-innhentingen ble hovedmetoden ved flere av de drøyt 20 overgrepssaknene jeg gransket de neste månedene i METODE 3 Anledning til innsyn i straffesaker Utgangspunktet for at politiet samtykket i utlån av saksdokumenter, var en fullmakt fra fornærmede/pårørende. På et tidspunkt krevde etterforskningsleder dokumentene tilbakelevert. Men jeg var så langt fra ferdig med mine analyser. Det førte til at jeg satt meg inn i hvilke bestemmelser som evnt. gir anledning til innsyn for journalister. Konklusjon: Politiet hadde anledning til å gi meg innsyn, uavhengig av fornærmedes fullmakt. Jeg fikk derfor beholde materialet en måneds tid til. Jeg skulle komme til å få bruk for disse bestemmelsen i flere kommende saker (Se under). 2

10 2. Reportasjeserien De visste, men tiet, mars - mai 2010 a) PROBLEMSTILLINGER: >,,+6M&'&1F5+,S*/078+5,&6+5"`BH&57&6I510+,H+'J0&6,)+''+:)+6+1&0+61/8'H&)*, &6(+F*1)+*+6+1/A+6'6+G8/,7,AF0)F5'1=+88+*+/A+6'6+G1/:6+B?/6*)&5*1:/6105F5'1 1GI66+75*+61I0+)1+F5*F0+6,+,F/A+6'6+G11&0+6F1)F0+(+*6F:,+6*+1F1,+J6& ,+5 F5'+5&A*+8A&6/8,&),F8+*F&-F:I)'+1I0GJ5+,,/'&AF1&60FA+6BT6/()+81,F))F5'+5+H+' Y=AF)0+5'6&*A&61)+6*+10H+68+*+(+*6F:,+5+/'g+))+6*+,0/8875&)+=H+)G+&GG&6&,+, A+*8F1,&50+/8/A+6'6+G(+'J,,&A&51&,,+)+*+6+P Y1/1F&)/81/6'+5-(&65+=&'+6-(/)F'+6:/6=H+)G+,6+5'+5*+/')F05+5*+()F6 =A+6,)&',GJF1-&A0&G&1F,+,1'6755+6B_ METODE 1 identifisering og innsamling av saker Y55)+*5F5'1AF1I510+,H+'JF*+5,F:F1+6+:)+1,87)F'6+)+A&5,+1,6&::+1&0+6BK+'1I0,+FU/A*&,&GJ (+*6F:,+6^10H+68+]-A+65+]-O9Q]-Q4OW]-&6(+F*1)+*]+,LB_B%+,,+F,F))+'',F)&60FA1I0/' H+'*+6+,,+6*+8+1,F5,+6+11&5,+:6&*/81,/)+5+^8+*G+61/5&)F&_B METODE 2 Innsynsrett i avsluttede straffesaker +01B=H+)G+&GG&6&,1=J5*,+6F5'&A/A+6'6+G11&0+5B%+,,++6F5:/68&1H/51/8'H+65+&)*6F5J6 /::+5,)F'=+,+5-'H+65+:/6*F*+,F00++6=H+)G+&GG&6&,+,1/81,J6,F),&),B 6+)+A&5,+(+1,+88+)1+5++6; TJ,&)+F51, h3S# \F01&*A/0&,+5675*106FA;##E"g2<NM+**+)+)1+6,F)/::+5,)F'=+,+5/81,6&::+1&0+6NB Hvilke uttalelser i det snart 30 år gamle og svært lange rundskrivet som var relevante, var ikke spesielt opplagt. Jeg landet på følgende: Det bør derfor også fra politiets og påtalemyndighetens side vises forståelse for almenhetens behov for å bli informert om behandlingen av straffesaker. Hensynet til straffesystemets almenpreventive funksjon vil også kunne tale for en slik (begrenset) offentliggjøring. Påtaleinstruksens 4-2 åpner på følgende måte for at ikke bare fornærmede og tiltalte kan gis innsyn i straffesaker: E

11 Begjæring fra andre om utlån eller gjennomsyn av dokumentene i en avsluttet straffesak kan bare etterkommes dersom vedkommende har saklig grunn for lån eller gjennomsyn av dokumentene. Nøkkelordene er andre, som kan være pressen, og saklig grunn, som er skjønnsmessig. I Norge betinger altså innsyn i straffesaker velvillighet og skjønn fra politiets side. Dette mens man i Sverige gir pressen innsyn i straffesaker i det tiltale tas ut. METODE 3 Innhenting av etterforskningsmateriale K+'=&66+)&,FA,(6+*+6:&6F5'F55+51/1F&)S/'06F8F5&)H/765&)F1,F H+5,+F00+,F)*+55+ &*A/0&,+6+))+6G/)F,F,H+5+1,+8+55=&6Aa6,*+,A&5)F'+B %&H+'6F5',+G/)F,FH76F1,+5+:/61&0+5+-=&**+H+')+1,*/88+5+/'0H+5,+1&0+5+6+)&,FA,'/*,B K+'G6+1+5,+6,+*/078+5,&6G6/1H+0,+,'675*F'-/')&A+0,GJH/765&)F1,F101+6FI1F,+,/':/071GJ /A+6'6+G1/:6+1/8,6/)F'=&6)&A6+,,11F00+6=+,B%+117,+5A&6*+,=H+)G+&GG&6&,/'10H+68+*+ Dommen sier kvinnen ble utsatt for jevnlige overgrep fra sin offentlig ansatte sjef i 20 år. Kan det ha vært tilfelle at ingen i hjelpeapparatet eller bedriften oppdaget noe som helst? Dommen inneholder avslutningsvis én setning om at kommunen burde ha anmeldt den kommunale arbeidslederen for overgrep, flere år før han til slutt ble tatt. Det står ikke hvorfor. Hva visste egentlig kommunen? I begge disse sakene, valgte politijuristene å åpne saken under telefonsamtalen, og lese fra avhørene. Det ble raskt klart at avhørene ga flere svar, enn hva som var kjent i dommene eller i offentligheten. Jeg orienterte om og siterte fra bestemmelsene som gir adgang til innsyn i straffesaker. Det var tydelig at politijuristene ikke var spesielt godt kjent med disse. Men sympatien for saken var tydelig til stede. NZ&**+H+'Aa6,H/765&)F1,-=&**+H+'(+*,/8:J7,)+A+6,*+55+1&0+5BN1&e5&A*+B NOF8+5+6*+,+61&0)F''6755,F)7,)J5-1)F01/8(+'Ha6,F%+6+1(6+ABN^O+*)&',_ I møtet med neste politidistrikt, kunne jeg så vise til innsyn, ikke bare i Trøndelag men også i straffesaken ved Vestfold politidistrikt. 1. mars mente også Hålogaland politidistrikt at jeg hadde saklig grunn til innsyn, og lånte ut etterforskningsmaterialet i to overgrepssaker til neste dag. 4)F010&G,+*+,+5+G/)F,F*F1,6F0,+,+,,+6*+,&5*6++51)&'1G6+1+*+51B9/,&),=&6H+'=+5,+,7, =+)++))+61,/6+*+)+6&A+,,+6:/6105F5'18&,+6F&)+,F:+81&0+6^8+*755,&0&A1F0,+*+1 G+61/5&)8&GG+_BY,F))+''=&6H+':6&810&::+,6+)+A&5,+,,+6:/6105F5'18&,+6F&)+F&5*6+1&0+6AF&,6&*F1H/5+))+0F)*+6B +61Aa6,F5,+6+11&5,+BZ75+6F00++60H+5,8+*0/506+,++01+8G)+6GJ)F05+5*+BZ+))+6F00+ '6&510F5'&AG/)F,F+,B METODE 4 - Dokument-analyse >,,+6:/6105F5'18&,+6F&)+,F/A+6'6+G1&0+6*+67,AF0)F5'1=+88+*++6:/65a68+,G&6,-+6)&5', :6&1AF8)+5*+=A&A/)78&5'J6BM+51H+'F55+5:/6+01+8G+)/6'&5F1+6,06F8F5&)F,+,,F*)F'+6+ =&6'H+55/8'J,,1&018&,+6F&)+GJ"<S"DG &00+6AF=+6/8+5(750+GJ"DS$< L+5,F8+,+68+*&A=I6-+'+56&GG/6,+6-0/8875&)+*/078+5,+6-*/88+66&A=I6+,LB%+,+6 "<

12 Hvilke personer/ansatte/ledere varslet om overgrep eller observerte mistenkelige episoder? Når skjedde dette? Hvem ble varslet ansatte, mellomleder, toppledere? Hvor mange personer/ledere/etater kjente til slutt til mistankene om overgrep? Fantes det relevante rutiner, og i så tilfelle: Hvordan fungerte de? Er evnt. relevante rutiner innført? METODE 5 Kildekritikk. Etterprøving av skriftlige/offentlige kilder: 4/8FM&'&1F5+,S1&0+5A&6*/88+5++,7,'&5'1G750,-8+51+,,+6:/6105F5'18&,+6F&)+,7,'H/6*+ +51)&'10H+65+F0F)*+'6755)&'+,BWA+6#</A+6'6+G11&0+68+*7,AF0)F5'1=+88+*+1/8 :/65a68+,G&6,()+75*+61I0,F)IG+,&A#<"<BY8&5'+&A*+87,IA*+H+'+51Aa6,/8:&,,+5*+ 0F)*+06F,F00B>01+8G)+5+75* ,JF))71,6+6+=A/6*&5H+''+5+6+),H/((+,8+* 0F)*+06F,F00; Kildekritikk eksempel 1 muntlige kilder T/)F,F&A=I6+))+6=J5*106+A5+0/8875&)+H/765&)+6:6&+5/A+6'6+G11&0(+=IA+6F00+JAa6+ F*+5,F108+*1&55=+,+5BYO+6*&)S/'96&1,&*^Z&61,&*_S1&0+5:6&80/ F+))F5:/68&1H/5F G/)F,F&A=I6+5+-=+5=/)*1AF1/8+51&8)+,0/8875+)+*+)1+1/8)/,Aa6+JG/)F,F&58+)*+ GJAF1+)F' ))+/A+6'6+G-/'/8+50/8875+)+*+61/8()+A&61)+,/88F1,&50+/8 /A+6'6+G-8+5F00+,/0&::a6+BO&6GJ1,&5*+5+F&A=I6+5+1&55+PK&0,+5GJG6F8a60F)*+5+A&6F '&5'BY(+''+1&0+5+F5,+6AH7+,H+'F)F0=+,8+*M&'&1F5+,S1&0+5*+:)+1,+1/8=&**+Aa6, F5A/)A+6,-()B&B,/Z&61,&*S0AF55+61/8F"E2CA&61)+,0/8875+)+*+)1+5/8/A+6'6+G-7,+5&, Kildekritikk eksempel 2 Kider som ikke husker: :/,/'6&:0/))+'&675*,F)&5*+,:/6J'HI6+*+1F1,+F5,+6AH7+5+/'75*+61I0+)1+5+F*+&0,7+))+ 1&0+5+B4G+1F+),)+*+65+FZ&61,&*0/8875+1/8107))+=&()F,,A&61)+,F"E2C-A&6*+, 7,:/6*6+5*+JH/((+/GG8/,B%+5,F*)F'+6+=+)1+S/'1/1F&)1H+:+51,F),+/GG,F)+,8I,+-8+51& =&5F00+=710+,&,=&5107))+=&()F,,A&61)+,BWA+60&:e(/6*+,)+1,+H+'/GG:6&&A=I6+5+1/8 A&61)F5'+5-/'1&&,(+''+A&61)+65+/A+6:/68+'F51F1,+6,+GJ&,*+,A&6=&8*+=&**+A&61)+,B TJ:/6=J5*=&**+*+5+5+A&61)+6+5(+106+A+,F*+,&)H*&Aa6+5*+1/1F&)1H+:10/5,/6-/' 1/1F&)1H+:+5'F1F5(+106FA+)1+&A0/5,/6/'(+)F''+5=+,BR/60)&6F5'+51&81A&6,+B[5*+68I,+, A&)',+=&5-GJ'6755&A*+51/)F*+*/078+5,&1H/5+5-J)+''+,F)'6755&A&,=&5:&0,F10=&**+ ()F,,A&61)+,-7,+5J,&&::a6+B Kildekritikk eksempel 3 Jakt på utilgjengelige kilder Y96&1,&*S1&0+50/8*+,75*+68F5+F5,+6AH7+68+*A&61)+65+:6&8&,/'1J*+5*&Aa6+5*+ )+*+6+5&A0/ (/,F)(7*:/67,AF0)F5'1=+88+*+107))+=&()F,,A&61)+,F"E2CBZ710+, =75PO&510+)F'J1F-:/6AJ6:I61,+/'+5+1,+,+)+:/51&8,&)++5*,+8+*&,=75G)7,1+)F')&GJBK+' =&**+1JAF*,:/60)&6,=A&*+,'H&)*,BRI6=75)&GJ-1&=75&,H+'A&60/88+,,F):+F)G+61/5BW0P >,1I0GJ5&A5+,AF1,+&,=755J&6(+F*+,A+*ZI'10/)+5FZ&61,&*-1/8:&'&51A&6)F':/6 A+65+G)+F+67,*&55F5'+5X:&':/)0+5+1/8H/((+68+*()B&B7,AF0)F5'1=+88+*+B%+,1,+8,+8+* =A&H+'A&6()F,,:/6,&),B G6FA&,,+)+:/5-8/(F)-181/'1A&6+6BK+''&1/'&6(+10H+*AF&= ,+8&55BY5'+56+1G/51B%& H+'/':/,/'6&:Z+55F5'UF))+'J6*&50/8Z&61,&*-6F5',+H+'=+55+F'H+5-/')&F'H+5(+10H+*B 4& ),&,BOF(+1,+8,+/11:/6J(+1I0+=+55+GJ&6(+F*B\+1+G1H/5F1,+5A+*=I'10/)+5 ""

13 (+06+:,+,&,=75A&6F55+-6F5',+=+55+/GG-15&00+,8+*=+55+-)&GJB4J1&=&5&,=75A&6 /GG,&,,F*&'/'*+5+1,+*&'+5+B >,,+615&7,,6+*&'+6FZ&61,&*A&6:)+6+F5,+6AH7+6755&'H/6,-8+5*+5,F*)F'+6+(/)+*+6+5:F00AF F00+0/5,&0,8+*BEB8&611+5*,+H+'= SG/1,-*+6H+':/60)&6,+8F,,a6+5*F*+,&)H-/' &))+1GI618J)H+'AF))+1,F))+=+55+BK+',F)(I*,F)1A&616+,,-8+5(&/8+,1A&6F55+5,6+*&'+6B%& :F00H+'1A&6-G6B8&F)B4A&6+,A&68+*J(+06+:,+A&61)+68I,+5+/'&,=75A&6()&5,*+1/8()+ A&61)+,-1+)A/8=758+5,&,=+55+1+'+56/))+=&**+Aa6,(+'6+51+,BK+'8&F)+,=+55+5/+5 /GG:I)'F5'11GI618J)-8+5:F00F00+1A&6B N8&1F5'N/'0F)*+H&0,=&**+7&51+,,'F,, 6+17),&,+6B Kildekritikk eksempel 4 Jakt i arkivene Y5/+51,6&::+1&0+6A&61&8)F5'+5&A*/078+5,&1H/5:6&0/8875&)+H/765&)+6+,LB/8:&,,+5*+BY Y96&1,&*S1&0+5H&0,+,H+'H/765&)+61/80755+(+06+:,+A&61)F5'+5=+),,F)&0+,F)"E2CBK+':F00 'H+55/8'J:/65a68+*+18&GG+=/10/8875+5B>,,+6J=&1F,,+,GJ+,8I,+6/8F6J*=71+,F 8&5'+106+A+,8+*=J5*106F:,-0755+H+'0/51,&,+6+;Y00++,,/6*/8A&61)F5'+))+68F1,+50+)F'+ +GF1/*+6BZ+))+6F00++,,/6*/8*/88+5F#<<C-/'&,=75F#<J6()+8F1(670,&A1F51H+:BM+5; >5=+)*+)/8:6F,F*1F5, /'0Ha6+1,+6=75=&6+))+6=&6=&,,B H+'=&**+-:6&1,6&::+1&0+5-A&61Aa6,&A1)I6+5*+BM+5+50+),+1GI618J)1,/7(+A&6,BR/6 0/ (+1)7,5F5'/8F00+J&58+)*+/A+6'6FG+6+5P%&AF0/8,F)O+6*&)-1&,,6J*8&55+5 1&88+*/078+5,+5+B%+68+*A&6F*+,8F51,+0/ &5')+5*+*/078+5,&1H/5 */078+5,+6,B 1&78:&6+&60FA+,/A+6*+5&0,7+))+1/88+6+5:/6+A+5,7+))+5/,&,+6-H/765&)+6(6+A+,LB- A+*6I6+5*+O+6*&)0/8875+BY5'+5,6+::B%+,+6F00+7A&5)F'J'F:&')F'+6J*G6B,+)+:/5-7,+5J H/765&):I6+-()+H+':/6,&),B Kildekritikk eksempel 5 Utviklingshemmede som kilder A&6F+6+6B>6:/)01/8F00++67,AF0)F5'1=+88+*+,6/A+6*F'+P Y*+,,+*/078+5,&6G6/1H+0,+,=&6H+'A+*:)+6+&5)+*5F5'+6F5,+6AH7+,7,AF0)F5'1=+88+* *+61G6J0+,/':/61,J+)1+&A1&0+5=&6Aa6,6+)&,FA,'/*BOF0,F'1,;Y5,+6AH7+5+=&610H+**F :/61,J+)1+8+*=H+)G+A+6'+6-:&8F)F++))+65a6+1,I,,+1GF))+6+Bc+010)7*+6+7,AF0)F5'1=+88+*+ /:6+5+8+*AF0,F'+F551GF)),F)1&0+5-+))+67,,&)+)1+61/8A&68+*J(+06+:,+7)F0+:/6=/)*B >01+8G+)AF11&:/65a68+*+F96&1,&*S1&0+5-0/5:6/5,+6,8+*&,=75F"E2C10&)=&A&61)+, /81/6'1&6(+F*+6+5OF'*F1/8/A+6'6+G; NK+'1G76,+OF'*F1/8=&5=&**+)/A,F)*+,B4J1&OF'*F1;N?+F-*+,=&6=&5F00+BN Z751&:I)'+5*+/8N:/6=/)*+,N,F)1H+:+5-1/810&)=&,67+,=+55+,F)J=/)*+*+,N=+88+)F'N; NK+'1&,F)=&8;Nj5'&5'0/88+6*+,,F)J0/88+7,BNBN?+F-N1&=&5BN%+,0/88+6&)*6F7,NB Y &0FG/)F,FS'6&510F5'1S1+6F+5-:/6,&),+*+,7,AF0)F5'1=+88+*+/A+6'6+G1/::+6+, 8+'G)7,1+)F'/85&A5'F,,+G+61/5+6A+*(+*6F:,+51/8107))+=&()F,,&5,&1,+,BY +,,+6:/6105F5'18&,+6F&)+,:&5,H+'&,*+,,+A&6GJ1,&5*+6G/)F,F+,=&**+755)&,,J+,,+6:/610+B Kildekritikk eksempel 6 Straffedømte overgripere som kilder "#

METODERAPPORT SKUP 2013

METODERAPPORT SKUP 2013 METODERAPPORT SKUP 2013 LØRDAG 21. SEPTEMBER 2013 KÅRET TIL ÅRETS AVISMAGASIN De forteller at pappa forgrep seg på dem. Så blir de tvunget til å bo hos ham. Fordi en sakkyndig mener det er best. BARNA

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Journalister og dataangrep Studiepoeng 45 Morten Åsland 05/2014. Sammendrag Denne oppgavens formål er å undersøke om norske journalister står ovenfor nye utfordringer

Detaljer

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Trygg og tilstede En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for rundt

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Innhold Forord 6 Innledning 7 Om voldtekt 8 Det rettslige utgangspunktet 8 Internasjonale forpliktelser

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Sissel Trygstad og Marit Skivenes. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold

Sissel Trygstad og Marit Skivenes. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Sissel Trygstad og Marit Skivenes Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Sissel Trygstad og Marit Skivenes Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Fafo-notat

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

Seksuelle overgrep mot barn. En veileder for hjelpeapparatet

Seksuelle overgrep mot barn. En veileder for hjelpeapparatet Seksuelle overgrep mot barn En veileder for hjelpeapparatet Heftets tittel: Seksuelle overgrep mot barn En veileder for hjelpeapparatet Utgitt: Oktober 2003 Bestillingsnummer: IS-1060 ISBN-nr. 82-8081-028-5

Detaljer

OMOD 2003 1 ORGANISASJONEN MOT OFFENTLIG DISKRIMINERING (OMOD) i forbindelse med OMODs 10-års jubileum

OMOD 2003 1 ORGANISASJONEN MOT OFFENTLIG DISKRIMINERING (OMOD) i forbindelse med OMODs 10-års jubileum OMOD 2003 1 ORGANISASJONEN MOT OFFENTLIG DISKRIMINERING (OMOD) Rapport 2003 i forbindelse med OMODs 10-års jubileum 2 OMOD 10 ÅR Innhold Innledning 3 10-års hilsner 4 Hva er OMOD? 10 I begynnelsen 11 Slik

Detaljer

Få opp døra! Åpenhetsindeks for norske kommuner. Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg

Få opp døra! Åpenhetsindeks for norske kommuner. Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg Få opp døra! Åpenhetsindeks for norske kommuner Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg Åpenhetstinget 2011 2 Innholdsfortegnelse Åpenhetsindeksen 2011... 1 Sammendrag... 3 Innledning... 3 Metode... 5

Detaljer

Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker

Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker Innstilling fra fellesutvalget nedsatt av Advokatforeningen og riksadvokaten om veiledende normer for uttalelser til offentligheten

Detaljer

En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet

En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet FoU rapport nr. 6/2013 En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet Forfattere: Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Universitetet i Agder og Agderforskning August

Detaljer

Presseetikk med Vær Varsom-plakaten. Oppdatert 2013. Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke!

Presseetikk med Vær Varsom-plakaten. Oppdatert 2013. Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke! Presseetikk med Vær Varsom-plakaten. Oppdatert 2013 Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke! Innhold Norsk Presseforbund... 3 Hva er presseetikk?... 4 Vær Varsom-plakaten... 5 Tekstreklame og

Detaljer

FORORD. Politidirektoratet, desember 2008. Ingelin Killengreen FORORD 1

FORORD. Politidirektoratet, desember 2008. Ingelin Killengreen FORORD 1 FORORD Vold i nære relasjoner kan ikke aksepteres. Dette er ikke en privatsak. Politiet har i samarbeid med andre offentlige myndigheter et ansvar for å sikre alle retten til et liv fritt for vold og trusler.

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Forskjellen mellom å ha rett og få rett

Forskjellen mellom å ha rett og få rett Forskjellen mellom å ha rett og få rett Barneombudets Tilsynsrapport og klagesystemet til FNs komite i skolen for barns rettigheter Rapport fra Barneombudet: Nr 4-2009 - 2009-1 Utgitt av: Barneombudet

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Hvor uavhengige er vi egentlig?

Hvor uavhengige er vi egentlig? Hvor uavhengige er vi egentlig? Rapport om redaksjonell uavhengighet i Fagpressen Basert på spørreundersøkelse blant journalister, redaktører og utgivere September 2014 Analyse av Nils Øy 1 Forord Til

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER. FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre. opplysning av asylsaker i første instans

NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER. FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre. opplysning av asylsaker i første instans NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre opplysning av asylsaker i første instans Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), oktober 2010 NOAS ANBEFALINGER

Detaljer