METODERAPPORT De visste, men tiet. Reportasjer om utviklingshemmedes rettssikkerhet. Thomas Ergo, frilansjournalist for Dagbladet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "METODERAPPORT 2010. De visste, men tiet. Reportasjer om utviklingshemmedes rettssikkerhet. Thomas Ergo, frilansjournalist for Dagbladet"

Transkript

1 METODERAPPORT 2010 De visste, men tiet Reportasjer om utviklingshemmedes rettssikkerhet Thomas Ergo, frilansjournalist for Dagbladet

2 1. Navn: Thomas Ergo, frilansjournalist, Dagbladet 2. Prosjektnavn: De visste, men tiet. Reportasjer om utviklingshemmedes rettssikkerhet 3. Samlet publisering: Granskingen av Kommune-Norge: -Vi må rydde opp, 31. desember, Dagbladet -Dysser ned overgrepene og sier aldri unnskyld, 31. desember, Dagbladet.no Sjokkert over svik, utnytting og systemfeil, 30. desember, Dagbladet Skrekklista. Vesentlige mangler i rutinene for varsling av sexovergrep, 29. desember, Dagbladet - Kommunene bryter loven - varslingsrutiner må skjerpes,, 29. desember, dagbladet.no «Gjør det klart at du ikke kan gå inn og ordne opp», 29. desember, dagbladet.no Overgrep blir ikke anmeldt, 28. desember, Dagbladet Her er kommunene som ikke anmeldte overgrep, 28. desember, dagbladet.no -Jeg utnyttet utviklingshemmede, 27. desember, Dagbladet - Nektet å hjelpe, overgrepsoffer 26. desember, Dagbladet Lever som fritt vilt, 26. desember, Dagbladet Varsler flere sexovergrep, 20. desember, Dagbladet -Politiet må gripe inn, 18. desember, Dagbladet Rapporterte overgrep - varslet ikke politiet, 17. desember, Dagbladet Granskingen av politiet: Vurderer å påby dommeravhør av utviklingshemmede i overgrepssaker, 1. september, dagbladet.no Den kommunale sjefen blottet seg for Randi. Ikke anmeld saken, svarte politiet, 1. september, dagbladet.no Jan snakker som en toåring og er det perfekte overgrepsoffer, 1. september, dagbladet.no Mens kommunen purret på politiet fortsatte den kommunale sjefen sine overgrep, 1. september, dagbladet.no "

3 Bistandsadvokat: - Jeg måtte jakte overgrepssiktet for politiet, 1. september, dagbladet.no Utviklingshemmet sendte sms-nødmeldinger til fremmede, 1. september, dagbladet.no - Det er dårlig gjort å behandle meg som et barn, 1. september, dagbladet.no Overgriper ble tatt etter rask reaksjon fra politiet, 1. september, dagbladet.no Den ene av de to utviklingshemmede kvinnene var blitt seksuelt misbrukt av sin kommunale sjef i 20 år. Da saken endelig ble varslet, ble saken høyprioritert, 1. september, dagbladet.no -Vitner om slett etterforskning, 28. august, Dagbladet Høyre og FrP krever offentlig utvalg for utviklingshemmede, 27. juni, dagbladet.no -Machogutta i politiet skyr saker med utviklingshemmede, de vil ha raske resultater, 24. juni, dagbladet.no Utviklingshemmede overgrepsofre forsvinner i statistikken, 23. juni, dagbladet.no Jan snakker som en toåring - og er det perfekte overgrepsoffer, 22. juni, dagbladet.no, Den kommunale sjefen blottet seg for Randi. Ikke anmeld saken, svarte politiet, 15. juni, Dagbladet Reportasjeserien De visste, men tiet: Slakter gransking, 1. juni, Dagbladet Førstestatsadvokat refser kommunetopper, 29. mai, dagbladet.no Kommuneledere forsvarer at de lot sexmisbruker gå fri, 27. mai, dagbladet.no, - Burde anmeldt sexovergriper, 27. mai, Dagbladet - Vi må forhindre nye overgrep, 26. mars, dagbladet.no, Forferdelig at slike overgrep skjer, 26. mars 2010, Dagbladet Kommunetopper bestiller gransking av egen håndtering av overgrepssak, 24. mars, dagbladet.no, Stortingspolitikere krever full gransking av overgrepssakene, 24. mars, dagbladet.no, Overgrepsdømt ansatt som sjef for utviklingshemmede. For dyrt med politiattest, sier regjeringen, 24. mars, Dagbladet #

4 Serievoldtektsforbryteren jobbet sammen med en utviklingshemmet kvinne. Bedriften visste ingenting. Kvinnen følte seg tvunget til samleie, 22. mars, Dagbladet -Hjerteskjærende og en skam, 19. mars, Dagbladet, Vil straffe kommuneledere som svikter, 18. mars 2010, dagbladet.no Mona ble sexmisbrukt i 20 år, 18. mars, Dagbladet Krever ombud for psykisk utviklingshemmede, 17. mars, dagbladet.no, Kommunetoppene visste at arbeidslederen hadde gjort psykisk utviklingshemmede Nina gravid. Kommunen lot være å anmelde overgriperen. Fem år seinere ble hun misbrukt igjen - av samme mann, 17. mars, Dagbladet Magasinet-dokumentaren: Holdt kjeft, 17. januar, Dagbladet Bak skjermede dører, 16. januar, Magasinet i Dagbladet 4. Redaksjon: %&'()&*+,-./01""23-4+5,678-9):;#3<<"<<< 5. Kontaktinformasjon journalist: 6. a) IDEEN. HVORDAN ARBEIDET KOM I GANG. G/)F,F&*A/0&,16+&01H/5GJ,+)+:/5A&6:/6)I1+5*+B K+'=710+6F00+)+5'+6=A&H+'+'+5,)F'6+1+&6L=+,BM+5=I1,+5#<<E176:+,H+'F55/8?/6*)&5*1:/6105F5'1=H+88+1F*+-/'5/+:F008+',F)J1,/GG+/GGA+**+5F00+&),:/6:+5'+5*+,F,,+)+5;NO&510+)F'J15&00+/8PQ6(+F*18F)HI/'6+,,11F00+6=+,:/67,AF0)F5'1=+88+*+F 10H+68+*+(+*6F:,+6NB R/6105F5'16&GG/6,+5A&65+1,+5+,,J6'&88+)-8+5F00+5+A5,F6F01G6+11+5B%+5&51G/6+,8+',F)M&'&1F5+,S*/078+5,&6+5N.&010H+68+*+*I6+6B%+5=&5*)+,/8=A/6*&5+575'0AF55+8+* $

5 GJ7,AF0)F5'1=+88+*+B%+,=+)+A&6,+50,&A675*+,8+*G/)F,F10+6+&01H/5+6/'*+(&,,B UF05+5*+IA+)1+6=&6H+''H/6,+,7,&))'&5'+6*+1F1,+,FS:+8,+5J6&B%+55+'&5'A&6H+'1J=+)*F' J:J0&)*+:I,,+6B '6&A+BV6&A+G+6F/*+5A&6,+F:) X/'A&6GJ+'+5I0/5/8F106F1F0/BY5'+5,F5'A&6+55J &A,&),8+*%&'()&*+,B %+,,/0,/8J5+*+6:6&M&'&1F5+,S*/078+5,&6+5A&6G7()F1+6,-,F):I61,+6+G/6,&1H+1F1+6F+5N%+ b) SENTRALE PROBLEMSTILLINGER T6/()+81,F))F5'+51/8:6&8F*,+5&AH&57&6/'*+5+1,+8J5+*+5+()++56I*,6J*:/6 '6&A+G6/1H+0,+,-A&6;ZAF)0+56+,,11F00+6=+,=&67,AF0)F5'1=+88+*+/A+6'6+G1/:6+PZA/6*&5 FA&6+,&6*+/::+5,)F'+&0,I *,*+8X1/8*+,0/8875&)+=H+)G+&GG&6&,+,-*+10H+68+*+ (+*6F:,+5+/'G/)F,F+,S*+6+16+,,1F00+6=+,5J68F1,&50+/8/A+6'6+G/GG1,J6P c) Usynlige ofre i media og forskning RI6H+'6+*+'HI6:/6H/765&)F1,F10+:755;ZA&A+,AF+'+5,)F'/87,AF0)F5'1=+88+*+ 6+,,11F00+6=+,F*&'PZA/6*&5=&68+*F+5+*+00+,,+8&+,*+1F1,+,FJ6&P 9F*+5*+:I)'+5*+; NSykehjem, psykiatriske sykehus, bofellesskap for psykisk utviklingshemmede står ikke åpne for en undersøkende, kritisk presse. Derfor blir journalistikken lett overflatisk og dominert av eksperter og andre synsere. ( ) Jeg tror journalistene må ty til andre metoder for å få større kunnskap om hva som foregår bak taushetspliktens bekvemme røykteppe og, tydeligere enn i dag, synliggjøre det for folk flest. (BT, 6. mai 2006.) Krenking av integriteten til og overgrep mot utviklingshemmede er saker som tenderer til å bli nedvurdert, bortforklart og usynliggjort. skriver Nordlandsforskning ( Vanskelig å snakke om?, NF-rapport nr. 1/2009) ZA/68&5'+&6,F0)+6F5/610G6+11+=&6/8,&),(J*+7,AF0)F5'1=+88+*+/' 6+,,11F00+6=+,*+1F1,+#DJ6&PO+*,6750+6,1I0GJ7,AF0)F5'1=+8]/'6+,,1F00+6=+,]()F6 6+17),&,+,$C3&6,F0)+6:6&H&57&6"E2D,F)7,'&5'+5&A#<"<BQ),1JF15F,,"D&6,F0)+6F J6+,B9/GG+5+0/88+6A+*/GG1,&6,&AZOT[S6+:/68+5F"EE"^"E&6,F0)+6_1&8,FJ6& "EE`^$C_-"EE2^#`_/'#<<#^#<_*&4,/6,F5'+,(+=&5*)+,)/A+5/8(670&A,A&5'8/, 7,AF0)F5'1=+88+*+B Y#<"</8,&)+17,AF0)F5'1=+88+*+/'6+,,1F00+6=+,FDC&6,F0)+6-:) /+51F55+F /'Q:,+5G/1,+5^3_B =A/6&A:)+1,,6+::F%&'()&*+,^DD_BY15F,,=&65/610G6+11+1F*+5"E2D106+A+,3E1&0+6 J6)F'8+**F11+,//6*+5+'H+5'F,,B Y*+5'6&*\+,6F+A+6'H+51G+F)+6*+5:&0,F10+8+*F+*+05F5'+5-=&66+,,11F00+6=+,+5,F) 7,AF0)F5'1=+88+*+Aa6,'H+51,&5*:/68+68+*F&/8,&)+F#<"<-+55GJ/A+6#DJ6B 3

6 =+)+3C,6+::*+,1F1,+,FJ6+,BT6FA&,+,,+6:/610+64&5*(+6'1&A*+00F5'&AH71,F18/6*+5+ 8/,*IA1,788+R6F,bM/+5/'7,AF0)F5'1=+88+*+c'+OF*&6RH+))=&6=&,,+5/68 1/8+61,6&::+*I8,B &AF1&6,F0)+6SF#<"<B_ Også innen norsk forskning er det relativt lite fokus på utviklingshemmedes rettssikkerhet. Nevnte rapport fra Nordlandsforskning utgjør unntaket, med en undersøkelse av hvordan ledere av skjermede bedrifter oppfatter arbeidsmiljøet og rettssikkerheten til utviklingshemmede sysselsatte. I rapporten forteller også et utvalg bedriftsledere hvordan de håndterte påstander om overgrep mot utviklingshemmede i sin bedrift. Dette er i følge Nordlandsforskning første gang utviklingshemmede overgrepsofre spesielt er forsket på i Norge. I den grad utviklingshemmede i det norske straffesaksapparatet har vært gjenstand for forskning, har det helst vært i rollen som lovbrytere. Invisible Victims, er tittelen på en engelsk fagbok skrevet om forbrytelser og overgrep mot utviklingshemmede (C. Williams). Den ble skrevet i Tittelen synes dekkende for situasjonen i Norge i dag. d) Utviklingshemmede spesielt sårbare og risikoutsatte Undereksponeringen av utviklingshemmedes rettssikkerhet generelt og usynliggjøringen utviklingshemmede overgrepsofre spesielt, er ikke et resultat av at mennesker med utviklingshemming ikke er mer risikoutsatt enn andre. Tvert i mot viser utenlands forskning at risikoen for å bli seksuelt misbrukt, er dramatisk høyere for utviklingshemmede enn normalbefolkningen. Studier viser at barn med funksjonshemning er to-tre ganger mer risikoutsatt. En studie viser at det er fire ganger så mange voldtekter av utviklingshemmede som i den generelle befolkningen. En undersøkelse av 65 voksne utviklingshemmede ved et aktivitetssenter viste at over 80 prosent av kvinnene og 30 prosent av mennene hadde vært utsatt for seksuelle overgrep. Så å si alle kjente overgriperen. (Utenlandsk forskningsresultater hentet fra M. H. Kvam, Sintef, SORs Rapport nr 5/2000) c) DET GENUINT NYE VED FUNNENE FUNN 1: Alvorlige systemfeil svekker utviklingshemmede overgrepsofres rettssikkerhet %+,AF0,F'1,+(F*6&'+,,F)*+3D&6,F0)+5+/87,AF0)F5'1=+88+*+/A+6'6+G1/:6+-+60&510H+*+, 1&8)+*+-/A+6/6*5+*+(F)*+,1/8'F1B4&8)+,*/078+5, ),1&0+5+/'75*+61I0+)1+5+&, e5&a1&8:755+,18+1,6f1f0/7,1&,,+/'1j6(&6+'67gg+6=&6)&5',1a&0+6+6+,,11f00+6=+,+55 0/ A+00+6/A+6'6+G1/: ,,11F00+6=+,B Y:I)' /610+:/610+6+/'+01G+6,+6H+'=&60/5:+6+6,-:F55+1*+,&),1JF5'+5:/6105F5' GJ7,AF0)F5'1=+88+*+/A+6'6+G1/:6+-8+*755,&0&A?R175*+61I0+)1+()&5,)+*+6+&A 10H+68+*+(+*6F:,+6B %+,1+6*+6:/67,,F)&,*+:)+1,+:755'H/6,F%&'()&*+,175*+61I0+)1+6&A7,AF0)F5'1=+88+*+1 Z+6+6*+8+1,1+5,6&)+:755+5+; D

7 FUNN 2: Kommuner anmelder ikke overgrep %&'()&*+,175*+61I0+)1+&A*+00+,()B&B&,F=+)+""&A"D/A+6'6+G11&0+6A&6*+,&5* / /8A&61)+,G/)F,F+,B^Y5575*+6(+'6+G+,0/8875+6F50)7*+6+1/'1J10H+68+*+ (+*6F:,+6-1/8/:,++60/8875&),+F*-1&8,+5A*'B10/)+_BY,/&A*+:F6+1&0+5+=A/6 0/ &58+)*,+-()+0/ F,F1+6,:/6J=&0/88+,,F)G/)F,F+,:/61+5,BY1J8&5'+ 1/8C&A*+"D1&0+5+=&6&51&,,+F0/ =&,,8F1,&50+/8-()F,,A&61)+,/8+))+6GJ &55+58J,+0H+5,,F)F5*F0&1H/5+6GJ/A+6'6+GX7,+5J'J,F)G/)F,F+,BY8&5'+,F):+))+6=&6 /A+6'6FG+6Aa6,+5/::+5,)F'&51&,,,F))F,1G+61/5B FUNN 3: Kommuner beskytter ikke utviklingshemmede overgrepsofre %&'()&*+,175*+61I0+)1+&A/A+6#</A+6'6+G11&0+6AF1+6&,8&5'+7,AF0)F5'1=+88+*+ /A+6'6+G1/:6+)+A+6:&6)F'-7,+5&,0/ '6FG+6F55BY"31&0+6+6*+,'6755,F)J1,F))+1,/6+ 1GI618J)A+*0/ =&5*)+8J,+BW:6+5+=&6/GG)+A*J8J,,+(/8+*1F5+/A+6'6FG+6+- /A+6'6FG+6A+*&6(+F*1G)&11+,LX,6&11F&,0/ =&60H+5,,F)/A+6'6+G+))+68F1,&50+/8 *+,,+B FUNN 4: Kommuners varslingsbredskap er svært mangelfull, muligens ulovlig >575*+61I0+)1+&AA&61)F5'167,F5+5+A+*:+80/ :F6+10H+68+*+(+*6F:,+6/'+5A*'B 10/)+-1/8&))+=&**+=&,,/A+6'6+G11&0+6*+6:/65a68+*+A&67,AF0)F5'1=+88+,-&A*+00+, A+1+5,)F'+8&5')+6Bf75e5=&**+F55:I6,1G+1F:F00+67,F5+6:/6A&61)F5'A+*/A+6'6+GB%+ +01F1,+6+5*+67,F5+5+A&6/:,+&)8+5+A&61)F5'167,F5+6&A06F,F00A+6*F'+:/6=/)*-1/8*+,+6 '6755,F)J&5,&&,8&5'+0/8875+6/G *B%F11+'+5+6+))+F51, =&6A+1+5,)F'+ 8&5')+6-1/8()B&B0&58+*AF60+,F)(+AF1:/61GF))+)1+/'10&*+G/)F,F+,1+,,+6:/6105F5'BZ+))+6 0/ F00+,F):6+*11,F))+6)/A+5106&A,F)A&61)F5'1(+6+*10&GB FUNN 5: Mangelfull og nedprioritert politietterforskning av overgrepssaker %&'()&*+,10A&)F,&,FA+75*+61I0+)1+&AJ,,+/A+6'6+G11&0+6*+67,AF0)F5'1=+88+*+A&6 :/65a68+,G&6,-&A*+00+,8&5'+):7))/')F,+G6F/6F,+6,+,,+6:/6105F5'F:)+6+&A1&0+5+B VH+55/8'&5'+5GJAF1,+()&5,&55+,&,G/)F,F+,1+,,+6:/6105F5'A&6G6+'+,&A;M&5'+)GJ 0/8G+,&51+/'(670&A0/8G+,+5,+:&':/)0-8&5')+5*+G6F/6F,+6F5'-(67**GJ,F*1:6F1,+5:/6 */88+6&A=I6&A:/65a68+*+-1+5+&A=I6&A1F0,+*+-1+5,6&)+AF,5+61/8F00+()+&A=I6,B >,,+6:/6105F5'+5()+A&510+)F''H/6,&A:/65a68+*+17,AF0)F5'1=+88F5'BR)+6+1&0+6+,,+6)/,+, 7,AF0)F5'1=+88+,+6:/65a68+,G&6,B FUNN 6: Utviklingshemmede har draps- og voldtektsmenn som kolleger 10H+68+*+(+*6F:,+6H/((+61&88+58+*:/)0*I8,:/6&),:6&*6&G,F)1+6F+A/)*,+0,+6/' ))+/A+6'6+G8/,18J(&65B%+,()+GJAF1,&,*+,+6,F):+)*F'=A/6AF*,10H+68+*+ 1F00+6=+,18+11F'+:/6=/)*16+')+6+6(+'6+51+,BM&5'+)+5GJ1)F &GF(+*6F:,+5 &A+57,AF0)F5'1=+88+,0/))+'&B FUNN 7: Seksualovergripere kan bli ansatt i kommunale skjermede bedrifter %&'()&*+,GJAF1,+&,8+516+'H+6F5'+5=&6F55:I6,06&A/8A&5*+)1&,,+1,GJ*+:)+1,+=+)1+S/' A&5*+)A+*&51+,,+)1+6&A&6(+F*1)+*+6+F10H+68+*+(+*6F:,+6B%+,,+,6&11F&,(+*6F:, ,AF0)F5'1=+88+*+18+1,A&5)F'+&6(+F*1G&11B%+,+6F00+1)F0&,6+'H+6F5'+5F00+=&6AF11,/8 *+,,+187,,=7))+,B9A+6,F8/,=&6&6(+F*1'FA+6/6'&5F1&1H/5+5Q4OUF:)+6+J6(+*,/8+5 `

8 87)F'=+,,F)J06+A+G/)F,F&,,+1,A+*&51+,,+)1+6B\+'H+6F5'+5=&**+F55,F)%&'()&*+,1/8,&)+F:H/6 &A*+00+,+,,+01+8G+)GJ&, &)/A+6'6FG+6=&**+H/((+,F,FJ61/8)+*+6:/6 7,AF0)F5'1=+88+*+-8+*0/8875+)+*+)1+51A+)1F'5+)1+B FUNN 8: Kommuneledere som ikke varsler om overgrep går fri >56I*,6J*F*+75*+61I0,+/A+6'6+G11&0+5++6&,:/61I88+)1+6X1/8F00+JA&61)++))+6 &58+)*+A+*8F1,&50++))+6AF,+5/8/A+6'6+GXF00+:J6:/68+))+0/51+0A+51+6:/6*+/::+5,)F' &51&,,+)+*+65+B%&'()&*+,GJAF1,+&,+57,AF0)F5'1=+88+,0AF55+() ),8F1(670,&A1F5 /::+5,)F'+)+*+6F#<J6-,6&11F&,0/8875+)+*+)1+5()+A&61)+,/88F1,&50+/8/A+6'6+G/',6&11F:)+6+J61/(1+6A&1H/5+6&A8F1,+50+)F'+1F,7&1H/5+6B>57,AF0)F5'1=+88+,0AF55+()+ '6&AF*+,, ))/8'&5'8+*1F50/8875&)+&6(+F*1)+*+6BM+5+51&8)+,0/8875+)+*+)1+ 0/8875+5F5'+5'6755,F)1+)A06F,F00BY*+5&5*6+1&0+5A&606F,F00+51Aa6,8F)*B d) ORGANISERING AV ARBEIDET, METODEBRUK, KILDEBRUK, KILDEKRITIKK, PROBLEMER UNDERVEIS MV: 1. Magasinet-dokumentaren Bak skjermede dører, januar 2010 a). 6+,,11F00+6=+,+5,F)+,GJ1,J,,/A+6'6+G1/::+6P%+,A&61GI618J)+,H+'H&0,+,1A&6GJ-*&H+' =+A*+,1+'1+017+),8F1(670,&A1F5&6(+F*1)+*+6F+510H+68+,(+*6F:,BK+'I510+,/'J1+GJ (+*6F:,+51/'0/ /))+B METODE 1 Alt skal på bordet: %+,()++50)&11F10H/765&)F1,F10'6&510F5'-*+6:)+1,87)F'+ 106F:,)F'+0F)*+6107))+1F06+1/''H+55/8)+1+1-/':)+1,87)F'F5A/)A+6,+&0,I6+6107))+ F5,+6AH7+1B %/078+5,&6+5A&6&51G/6+,&A/A+55+A5,+:/6105F5'16&GG/6,-NO&510+)F'J15&00+/8P Q6(+F*18F)HI/'6+,,11F00+6=+,:/67,AF0)F5'1=+88+*+F10H+68+*+(+*6F:,+6N&A9BW)1+5/' 9BZ&5*+'J6*A+*?/6*)&5*1:/6105F5'BM+*+,,755,&0=&**+*+F00+,F)'&5',F)*/88+6-/' *+=&**+F=/A+*1&0F5,+6AH7+,(+*6F:,1)+*+65+BMF58+,/*+()+*F&8+,6&),8/,1&,,Bf75+,, L&1+X8+58&11FA,0F)*+'6755)&'B%+5+1,+70+5+,/0H+'0/5,&0,:/6F5,+6AH78+*:I)'+5*+ 0F)*+6; Fornærmede Fornærmedes foreldre Fornærmedes bistandsadvokat Fornærmedes tidligere støttekontakt Fornærmedes nåværende arbeidsleder Mistenkte (avviste intervju) Mistenktes forsvarer Tidligere bedriftsleder (avviste intervju) Nåværende bedriftsleder (avviste int.) Tidligere styreleder i bedriften Tidligere ansatte i bedriften Etterforskningslederen En politiinspektør Statsadvokaten To dommere To forskere ved Nordlandsforskning C

9 En arbeidslivsekspert Direktør i arbeidsgiverorganisasjonen ASVL Leder av Norsk forbund for utviklingshemmede Av skriftlige kilder innhentet jeg: Dommer fra tingretten og lagmannsretten Dom fra arbeidsretten Dom fra eldre sivil dom (oppsigelse politiet) Jeg fikk innsyn i hele etterforskningsmaterialet i saken (etter fullmakt fra pårørende, som bl.a. inkluderte: Anmeldelse Avhør av siktede og vitner Dommeravhør av fornærmede, på DVD og utskrift Kommunale saksdokumenter Diverse bevismateriale Politiets egenrapporter Hoveddokumentliste med tidsangivelser etc. Rettsbok med vitneoversikt METODE 2 Analyse av innsamlet materiale Det samlede materialet og intervjuene ble brukt til å gjøre en analyse av ivaretakelsen av fornærmedes rettssikkerhet - fra anmeldelse til dom (frifinnelse). Det omfattende tilfanget av informasjon, gjorde det mulig å analysere og bl.a. påvise: Politiets tidsbruk i startfasen Politiets brudd på frist for dommeravhør Politiets manglende bruk av tiltaltes karakterbakgrunn Trolig bruk av sakkyndig med urelevant kompetanse Mangel på sakkyndige på fornærmedes syndrom, grunnet tidsnød Analysen viste klare svakheter ved viktige bevis At eks-politimannen hadde blitt ansatt, trass i at bedriftsledelsen visste han hadde fått sparken i politiet At ansattes varsling av påstander om sextrakassering ikke ble varslet videre, og at ansatte observerte fornærmede i tett og hyppig omgang med arbeidsleder uten å reagere. Denne brede kilde-innhentingen ble hovedmetoden ved flere av de drøyt 20 overgrepssaknene jeg gransket de neste månedene i METODE 3 Anledning til innsyn i straffesaker Utgangspunktet for at politiet samtykket i utlån av saksdokumenter, var en fullmakt fra fornærmede/pårørende. På et tidspunkt krevde etterforskningsleder dokumentene tilbakelevert. Men jeg var så langt fra ferdig med mine analyser. Det førte til at jeg satt meg inn i hvilke bestemmelser som evnt. gir anledning til innsyn for journalister. Konklusjon: Politiet hadde anledning til å gi meg innsyn, uavhengig av fornærmedes fullmakt. Jeg fikk derfor beholde materialet en måneds tid til. Jeg skulle komme til å få bruk for disse bestemmelsen i flere kommende saker (Se under). 2

10 2. Reportasjeserien De visste, men tiet, mars - mai 2010 a) PROBLEMSTILLINGER: >,,+6M&'&1F5+,S*/078+5,&6+5"`BH&57&6I510+,H+'J0&6,)+''+:)+6+1&0+61/8'H&)*, &6(+F*1)+*+6+1/A+6'6+G8/,7,AF0)F5'1=+88+*+/A+6'6+G1/:6+B?/6*)&5*1:/6105F5'1 1GI66+75*+61I0+)1+F5*F0+6,+,F/A+6'6+G11&0+6F1)F0+(+*6F:,+6*+1F1,+J6& ,+5 F5'+5&A*+8A&6/8,&),F8+*F&-F:I)'+1I0GJ5+,,/'&AF1&60FA+6BT6/()+81,F))F5'+5+H+' Y=AF)0+5'6&*A&61)+6*+10H+68+*+(+*6F:,+5+/'g+))+6*+,0/8875&)+=H+)G+&GG&6&,+, A+*8F1,&50+/8/A+6'6+G(+'J,,&A&51&,,+)+*+6+P Y1/1F&)/81/6'+5-(&65+=&'+6-(/)F'+6:/6=H+)G+,6+5'+5*+/')F05+5*+()F6 =A+6,)&',GJF1-&A0&G&1F,+,1'6755+6B_ METODE 1 identifisering og innsamling av saker Y55)+*5F5'1AF1I510+,H+'JF*+5,F:F1+6+:)+1,87)F'6+)+A&5,+1,6&::+1&0+6BK+'1I0,+FU/A*&,&GJ (+*6F:,+6^10H+68+]-A+65+]-O9Q]-Q4OW]-&6(+F*1)+*]+,LB_B%+,,+F,F))+'',F)&60FA1I0/' H+'*+6+,,+6*+8+1,F5,+6+11&5,+:6&*/81,/)+5+^8+*G+61/5&)F&_B METODE 2 Innsynsrett i avsluttede straffesaker +01B=H+)G+&GG&6&,1=J5*,+6F5'&A/A+6'6+G11&0+5B%+,,++6F5:/68&1H/51/8'H+65+&)*6F5J6 /::+5,)F'=+,+5-'H+65+:/6*F*+,F00++6=H+)G+&GG&6&,+,1/81,J6,F),&),B 6+)+A&5,+(+1,+88+)1+5++6; TJ,&)+F51, h3S# \F01&*A/0&,+5675*106FA;##E"g2<NM+**+)+)1+6,F)/::+5,)F'=+,+5/81,6&::+1&0+6NB Hvilke uttalelser i det snart 30 år gamle og svært lange rundskrivet som var relevante, var ikke spesielt opplagt. Jeg landet på følgende: Det bør derfor også fra politiets og påtalemyndighetens side vises forståelse for almenhetens behov for å bli informert om behandlingen av straffesaker. Hensynet til straffesystemets almenpreventive funksjon vil også kunne tale for en slik (begrenset) offentliggjøring. Påtaleinstruksens 4-2 åpner på følgende måte for at ikke bare fornærmede og tiltalte kan gis innsyn i straffesaker: E

11 Begjæring fra andre om utlån eller gjennomsyn av dokumentene i en avsluttet straffesak kan bare etterkommes dersom vedkommende har saklig grunn for lån eller gjennomsyn av dokumentene. Nøkkelordene er andre, som kan være pressen, og saklig grunn, som er skjønnsmessig. I Norge betinger altså innsyn i straffesaker velvillighet og skjønn fra politiets side. Dette mens man i Sverige gir pressen innsyn i straffesaker i det tiltale tas ut. METODE 3 Innhenting av etterforskningsmateriale K+'=&66+)&,FA,(6+*+6:&6F5'F55+51/1F&)S/'06F8F5&)H/765&)F1,F H+5,+F00+,F)*+55+ &*A/0&,+6+))+6G/)F,F,H+5+1,+8+55=&6Aa6,*+,A&5)F'+B %&H+'6F5',+G/)F,FH76F1,+5+:/61&0+5+-=&**+H+')+1,*/88+5+/'0H+5,+1&0+5+6+)&,FA,'/*,B K+'G6+1+5,+6,+*/078+5,&6G6/1H+0,+,'675*F'-/')&A+0,GJH/765&)F1,F101+6FI1F,+,/':/071GJ /A+6'6+G1/:6+1/8,6/)F'=&6)&A6+,,11F00+6=+,B%+117,+5A&6*+,=H+)G+&GG&6&,/'10H+68+*+ Dommen sier kvinnen ble utsatt for jevnlige overgrep fra sin offentlig ansatte sjef i 20 år. Kan det ha vært tilfelle at ingen i hjelpeapparatet eller bedriften oppdaget noe som helst? Dommen inneholder avslutningsvis én setning om at kommunen burde ha anmeldt den kommunale arbeidslederen for overgrep, flere år før han til slutt ble tatt. Det står ikke hvorfor. Hva visste egentlig kommunen? I begge disse sakene, valgte politijuristene å åpne saken under telefonsamtalen, og lese fra avhørene. Det ble raskt klart at avhørene ga flere svar, enn hva som var kjent i dommene eller i offentligheten. Jeg orienterte om og siterte fra bestemmelsene som gir adgang til innsyn i straffesaker. Det var tydelig at politijuristene ikke var spesielt godt kjent med disse. Men sympatien for saken var tydelig til stede. NZ&**+H+'Aa6,H/765&)F1,-=&**+H+'(+*,/8:J7,)+A+6,*+55+1&0+5BN1&e5&A*+B NOF8+5+6*+,+61&0)F''6755,F)7,)J5-1)F01/8(+'Ha6,F%+6+1(6+ABN^O+*)&',_ I møtet med neste politidistrikt, kunne jeg så vise til innsyn, ikke bare i Trøndelag men også i straffesaken ved Vestfold politidistrikt. 1. mars mente også Hålogaland politidistrikt at jeg hadde saklig grunn til innsyn, og lånte ut etterforskningsmaterialet i to overgrepssaker til neste dag. 4)F010&G,+*+,+5+G/)F,F*F1,6F0,+,+,,+6*+,&5*6++51)&'1G6+1+*+51B9/,&),=&6H+'=+5,+,7, =+)++))+61,/6+*+)+6&A+,,+6:/6105F5'18&,+6F&)+,F:+81&0+6^8+*755,&0&A1F0,+*+1 G+61/5&)8&GG+_BY,F))+''=&6H+':6&810&::+,6+)+A&5,+,,+6:/6105F5'18&,+6F&)+F&5*6+1&0+6AF&,6&*F1H/5+))+0F)*+6B +61Aa6,F5,+6+11&5,+BZ75+6F00++60H+5,8+*0/506+,++01+8G)+6GJ)F05+5*+BZ+))+6F00+ '6&510F5'&AG/)F,F+,B METODE 4 - Dokument-analyse >,,+6:/6105F5'18&,+6F&)+,F/A+6'6+G1&0+6*+67,AF0)F5'1=+88+*++6:/65a68+,G&6,-+6)&5', :6&1AF8)+5*+=A&A/)78&5'J6BM+51H+'F55+5:/6+01+8G+)/6'&5F1+6,06F8F5&)F,+,,F*)F'+6+ =&6'H+55/8'J,,1&018&,+6F&)+GJ"<S"DG &00+6AF=+6/8+5(750+GJ"DS$< L+5,F8+,+68+*&A=I6-+'+56&GG/6,+6-0/8875&)+*/078+5,+6-*/88+66&A=I6+,LB%+,+6 "<

12 Hvilke personer/ansatte/ledere varslet om overgrep eller observerte mistenkelige episoder? Når skjedde dette? Hvem ble varslet ansatte, mellomleder, toppledere? Hvor mange personer/ledere/etater kjente til slutt til mistankene om overgrep? Fantes det relevante rutiner, og i så tilfelle: Hvordan fungerte de? Er evnt. relevante rutiner innført? METODE 5 Kildekritikk. Etterprøving av skriftlige/offentlige kilder: 4/8FM&'&1F5+,S1&0+5A&6*/88+5++,7,'&5'1G750,-8+51+,,+6:/6105F5'18&,+6F&)+,7,'H/6*+ +51)&'10H+65+F0F)*+'6755)&'+,BWA+6#</A+6'6+G11&0+68+*7,AF0)F5'1=+88+*+1/8 :/65a68+,G&6,()+75*+61I0,F)IG+,&A#<"<BY8&5'+&A*+87,IA*+H+'+51Aa6,/8:&,,+5*+ 0F)*+06F,F00B>01+8G)+5+75* ,JF))71,6+6+=A/6*&5H+''+5+6+),H/((+,8+* 0F)*+06F,F00; Kildekritikk eksempel 1 muntlige kilder T/)F,F&A=I6+))+6=J5*106+A5+0/8875&)+H/765&)+6:6&+5/A+6'6+G11&0(+=IA+6F00+JAa6+ F*+5,F108+*1&55=+,+5BYO+6*&)S/'96&1,&*^Z&61,&*_S1&0+5:6&80/ F+))F5:/68&1H/5F G/)F,F&A=I6+5+-=+5=/)*1AF1/8+51&8)+,0/8875+)+*+)1+1/8)/,Aa6+JG/)F,F&58+)*+ GJAF1+)F' ))+/A+6'6+G-/'/8+50/8875+)+*+61/8()+A&61)+,/88F1,&50+/8 /A+6'6+G-8+5F00+,/0&::a6+BO&6GJ1,&5*+5+F&A=I6+5+1&55+PK&0,+5GJG6F8a60F)*+5+A&6F '&5'BY(+''+1&0+5+F5,+6AH7+,H+'F)F0=+,8+*M&'&1F5+,S1&0+5*+:)+1,+1/8=&**+Aa6, F5A/)A+6,-()B&B,/Z&61,&*S0AF55+61/8F"E2CA&61)+,0/8875+)+*+)1+5/8/A+6'6+G-7,+5&, Kildekritikk eksempel 2 Kider som ikke husker: :/,/'6&:0/))+'&675*,F)&5*+,:/6J'HI6+*+1F1,+F5,+6AH7+5+/'75*+61I0+)1+5+F*+&0,7+))+ 1&0+5+B4G+1F+),)+*+65+FZ&61,&*0/8875+1/8107))+=&()F,,A&61)+,F"E2C-A&6*+, 7,:/6*6+5*+JH/((+/GG8/,B%+5,F*)F'+6+=+)1+S/'1/1F&)1H+:+51,F),+/GG,F)+,8I,+-8+51& =&5F00+=710+,&,=&5107))+=&()F,,A&61)+,BWA+60&:e(/6*+,)+1,+H+'/GG:6&&A=I6+5+1/8 A&61)F5'+5-/'1&&,(+''+A&61)+65+/A+6:/68+'F51F1,+6,+GJ&,*+,A&6=&8*+=&**+A&61)+,B TJ:/6=J5*=&**+*+5+5+A&61)+6+5(+106+A+,F*+,&)H*&Aa6+5*+1/1F&)1H+:10/5,/6-/' 1/1F&)1H+:+5'F1F5(+106FA+)1+&A0/5,/6/'(+)F''+5=+,BR/60)&6F5'+51&81A&6,+B[5*+68I,+, A&)',+=&5-GJ'6755&A*+51/)F*+*/078+5,&1H/5+5-J)+''+,F)'6755&A&,=&5:&0,F10=&**+ ()F,,A&61)+,-7,+5J,&&::a6+B Kildekritikk eksempel 3 Jakt på utilgjengelige kilder Y96&1,&*S1&0+50/8*+,75*+68F5+F5,+6AH7+68+*A&61)+65+:6&8&,/'1J*+5*&Aa6+5*+ )+*+6+5&A0/ (/,F)(7*:/67,AF0)F5'1=+88+*+107))+=&()F,,A&61)+,F"E2CBZ710+, =75PO&510+)F'J1F-:/6AJ6:I61,+/'+5+1,+,+)+:/51&8,&)++5*,+8+*&,=75G)7,1+)F')&GJBK+' =&**+1JAF*,:/60)&6,=A&*+,'H&)*,BRI6=75)&GJ-1&=75&,H+'A&60/88+,,F):+F)G+61/5BW0P >,1I0GJ5&A5+,AF1,+&,=755J&6(+F*+,A+*ZI'10/)+5FZ&61,&*-1/8:&'&51A&6)F':/6 A+65+G)+F+67,*&55F5'+5X:&':/)0+5+1/8H/((+68+*()B&B7,AF0)F5'1=+88+*+B%+,1,+8,+8+* =A&H+'A&6()F,,:/6,&),B G6FA&,,+)+:/5-8/(F)-181/'1A&6+6BK+''&1/'&6(+10H+*AF&= ,+8&55BY5'+56+1G/51B%& H+'/':/,/'6&:Z+55F5'UF))+'J6*&50/8Z&61,&*-6F5',+H+'=+55+F'H+5-/')&F'H+5(+10H+*B 4& ),&,BOF(+1,+8,+/11:/6J(+1I0+=+55+GJ&6(+F*B\+1+G1H/5F1,+5A+*=I'10/)+5 ""

13 (+06+:,+,&,=75A&6F55+-6F5',+=+55+/GG-15&00+,8+*=+55+-)&GJB4J1&=&5&,=75A&6 /GG,&,,F*&'/'*+5+1,+*&'+5+B >,,+615&7,,6+*&'+6FZ&61,&*A&6:)+6+F5,+6AH7+6755&'H/6,-8+5*+5,F*)F'+6+(/)+*+6+5:F00AF F00+0/5,&0,8+*BEB8&611+5*,+H+'= SG/1,-*+6H+':/60)&6,+8F,,a6+5*F*+,&)H-/' &))+1GI618J)H+'AF))+1,F))+=+55+BK+',F)(I*,F)1A&616+,,-8+5(&/8+,1A&6F55+5,6+*&'+6B%& :F00H+'1A&6-G6B8&F)B4A&6+,A&68+*J(+06+:,+A&61)+68I,+5+/'&,=75A&6()&5,*+1/8()+ A&61)+,-1+)A/8=758+5,&,=+55+1+'+56/))+=&**+Aa6,(+'6+51+,BK+'8&F)+,=+55+5/+5 /GG:I)'F5'11GI618J)-8+5:F00F00+1A&6B N8&1F5'N/'0F)*+H&0,=&**+7&51+,,'F,, 6+17),&,+6B Kildekritikk eksempel 4 Jakt i arkivene Y5/+51,6&::+1&0+6A&61&8)F5'+5&A*/078+5,&1H/5:6&0/8875&)+H/765&)+6+,LB/8:&,,+5*+BY Y96&1,&*S1&0+5H&0,+,H+'H/765&)+61/80755+(+06+:,+A&61)F5'+5=+),,F)&0+,F)"E2CBK+':F00 'H+55/8'J:/65a68+*+18&GG+=/10/8875+5B>,,+6J=&1F,,+,GJ+,8I,+6/8F6J*=71+,F 8&5'+106+A+,8+*=J5*106F:,-0755+H+'0/51,&,+6+;Y00++,,/6*/8A&61)F5'+))+68F1,+50+)F'+ +GF1/*+6BZ+))+6F00++,,/6*/8*/88+5F#<<C-/'&,=75F#<J6()+8F1(670,&A1F51H+:BM+5; >5=+)*+)/8:6F,F*1F5, /'0Ha6+1,+6=75=&6+))+6=&6=&,,B H+'=&**+-:6&1,6&::+1&0+5-A&61Aa6,&A1)I6+5*+BM+5+50+),+1GI618J)1,/7(+A&6,BR/6 0/ (+1)7,5F5'/8F00+J&58+)*+/A+6'6FG+6+5P%&AF0/8,F)O+6*&)-1&,,6J*8&55+5 1&88+*/078+5,+5+B%+68+*A&6F*+,8F51,+0/ &5')+5*+*/078+5,&1H/5 */078+5,+6,B 1&78:&6+&60FA+,/A+6*+5&0,7+))+1/88+6+5:/6+A+5,7+))+5/,&,+6-H/765&)+6(6+A+,LB- A+*6I6+5*+O+6*&)0/8875+BY5'+5,6+::B%+,+6F00+7A&5)F'J'F:&')F'+6J*G6B,+)+:/5-7,+5J H/765&):I6+-()+H+':/6,&),B Kildekritikk eksempel 5 Utviklingshemmede som kilder A&6F+6+6B>6:/)01/8F00++67,AF0)F5'1=+88+*+,6/A+6*F'+P Y*+,,+*/078+5,&6G6/1H+0,+,=&6H+'A+*:)+6+&5)+*5F5'+6F5,+6AH7+,7,AF0)F5'1=+88+* *+61G6J0+,/':/61,J+)1+&A1&0+5=&6Aa6,6+)&,FA,'/*BOF0,F'1,;Y5,+6AH7+5+=&610H+**F :/61,J+)1+8+*=H+)G+A+6'+6-:&8F)F++))+65a6+1,I,,+1GF))+6+Bc+010)7*+6+7,AF0)F5'1=+88+*+ /:6+5+8+*AF0,F'+F551GF)),F)1&0+5-+))+67,,&)+)1+61/8A&68+*J(+06+:,+7)F0+:/6=/)*B >01+8G+)AF11&:/65a68+*+F96&1,&*S1&0+5-0/5:6/5,+6,8+*&,=75F"E2C10&)=&A&61)+, /81/6'1&6(+F*+6+5OF'*F1/8/A+6'6+G; NK+'1G76,+OF'*F1/8=&5=&**+)/A,F)*+,B4J1&OF'*F1;N?+F-*+,=&6=&5F00+BN Z751&:I)'+5*+/8N:/6=/)*+,N,F)1H+:+5-1/810&)=&,67+,=+55+,F)J=/)*+*+,N=+88+)F'N; NK+'1&,F)=&8;Nj5'&5'0/88+6*+,,F)J0/88+7,BNBN?+F-N1&=&5BN%+,0/88+6&)*6F7,NB Y &0FG/)F,FS'6&510F5'1S1+6F+5-:/6,&),+*+,7,AF0)F5'1=+88+*+/A+6'6+G1/::+6+, 8+'G)7,1+)F'/85&A5'F,,+G+61/5+6A+*(+*6F:,+51/8107))+=&()F,,&5,&1,+,BY +,,+6:/6105F5'18&,+6F&)+,:&5,H+'&,*+,,+A&6GJ1,&5*+6G/)F,F+,=&**+755)&,,J+,,+6:/610+B Kildekritikk eksempel 6 Straffedømte overgripere som kilder "#

14 Y:)+6+&A1&0+5+=&**+H+'1&8,&)+68+*/A+6'6FG )A/8*+:)+1,+F00+I510+,J)&1+' 1F,,+GJF5:/68&1H/5F:,B/::+6+,16+,,11F00+6=+,BR/6+01+8G+)(+06+:,+,+5&A*+8F5*F6+0,+&, 0/8875+)+*+)1+5A&6()F,,A&61)+,GJ+,(+1,+8,,F*1G750,BWA+6'6FG+6+&51&,,F=H+)G+&GG&6&,+, 0755+:/6,+))+/8:B+01BF5,+65A&61)F5'1(+6+*10&GB%+A&6'/*+0F)*+6X1/8'&F5:/68&1H/51/8 8J,,+A76*+6+1/'0/5,6/))+6+1B METODE 6 Kartlegging av kriminelle i skjermede bedrifter Z/A+*'6+G+,:/6J0&6,)+''+F=A/61,/6'6&*1,6&::+*I8,+F&)A/6)F'+1&0+6-1/8*6&GS/' 10H+68+*+(+*6F:,+6-1/8Q4OW]/'A+65+,]B%+6+,,+6()++,1,I66+&5,&))*/ ,-/' 6+)+A&5,+*/88+61F),7,B%+,,+F,F))+'',F)1I0F\+,6F+A+61&AF1&60FA/')F05+5*+B%+,AF1,+1+'&, =&1+017+),8F1(670,&57,AF0)F5'1=+88+,0AF55+F(+*6F:,+5BZ&5+60H+5,+1&8)+F+-8+5()+ :6F0H+5,:/6*F6+,,+5,6/**+=&8GJ&,=&5F00+10HI5,+&,=75A&67,AF0)F5'1=+88+,BY'H+5A&6 =/A+*'6+G+,J/GG1I0+:)+1,87)F'F5A/)A+6,+G&6,+6F1,6&::+1&0+5B \+17),&,+,&A1I0+,+,,+61,6&::+*I8,+8+*N,75',N67))+()&*-'&(6+**/078+5,&1H/5GJ&,?/6'+ 1F*+8+*1J6(&6+7,AF0)F5'1=+88+*+BY5,+6AH78+*(+*6F:,+5-Y)&:+5'1+)/'&5*6+0F)*+6F*+, METODE 7 Overgrepsdømte i lederstillinger Y+5&6,F00+)0755+%&'()&*+,&A1)I6+&,6+'H+6F5'+5'H+5,&,,+'&5'+6=&61&',5+F,F)(670&A A&5*+)1&,,+1,A+*&51+,,+)1+6F10H+68+*+(+*6F:,+6B%+,,+&AI0/5/8F10+/'&*8F5F1,6&,FA+ '6755+6X/',6&11F:)+6+/A+6'6+G11&0+6B%+55+F5:/68&1H/ H+')+,,:J,,7,A+*1I0F +)+0,6/5F10G/1,H/765&)BM+55/+5'&5'+61)FGG+68&5(F))F'+6+755&; * 0/66+1G/5*&51+,F)/':6&()B&,F*)F'+6+&6(+F*18F5F1,+6.H&65+ZJ0/5Z&511+5()+1+6A+6,GJ+, :&,&A*+10H+68+*+(+*6F:,+5+1&6(+F*1'FA+6/6'&5F1&1H/5B K+'H&0,+,+01+8G)+6GJ&6(+F*1)+*+6+8+*67))+()&*BK+'+,,+6G6IA*+1Je51&08+*F&/8,&), 5&1H/5&),GJ1)7,,+5&AE<S,&))+,B%+5'&5'()+*+,'H/6,+,=/A+*G/+5'7,&A&,+5)+*+6&A+5 H/((F1&88+0/8875+BQ,F51,F,71H/5+5*+6=&5()+)+*+6A&6+510H+68+,(+*6F:,:/6 7,AF0)F5'1=+88+*+-()+05&G,5+A5,B4I0GJY5,+65+,,AF1,+1,F))F5'1&55/51+6-*+6=&5F55,F) 0/8875+)+*+)1+51A+)1F'5+)1+Aa6,)+*+6:/67,AF0)F5'1=+88+*+F675*,,FJ6B%+5,F*)F'+6+ /6*:I6+6+5:/61A&6,+&51+,,+)1+1:/6=/)*+,/'/8,&)+*+5/A+6'6+G1*I8,+1/8N+5&)8F55+)F' (+1,+(/6'+61/80/87,/'0HI6+)F,,NB METODE 8 - Etterprøving av lokal gransking Kildekritikk, eksempel '6&510+6,F)J'H+55/8'J1&010/8G)+01+,BV6& =&**+6+)+A&5,(&0' A&6:6& )/0&)&AF1+5+-kF0FG+*F&_1/8GJAF1,+G&6,FG/)F,F10(&0'6755/'87)F'+(F5*F5'+6SAF& G&6,FG/)F,F10&0,FA*&,,+6S,F)*+'6& ))+'6&510+B Kildekritikk, eksempel 2:%+87)F'+(F5*F5'+5+'H/6*+(+=/A+,:/60F)*+06F,F00&A '6&510F5'16&GG/6,+5G *+-/'H+':F00*+5*+6:/6A76*+6,/'0/88+5,+6,&A7&A=+5'F'+ :&':/)0^+5A&61)+6+01G+6,A+*[5FA+61F,+,+,.+6'+5/'+5+6:&6+51,&,1&*A/0&,_B "$

15 3. Reportasjeserie: Gransking av politiets etterforskning, juni september 2010 &_ +50+),1&0+6/'1&8,&)+68+*()B&B(F1,&5*1&*A/0&,+6/':&':/)0F5*F0+6,+&, G/)F,F+,1=J5*,+6F5'&AGJ1,J,,+/A+6'6+G8/,7,AF0)F5'1=+88+*+:/6,H+5,+)&5',1,I66+ *+:)+1,+6+)+A&5,+:/610+6+GJ:+),+,BY5'+50H+55+6,F)&,5/+55/610+:/610+6+=&6 :/610+,GJG/)F,F+,1+,,+6:/6105F5'&A/A+6'6+G11&0+6*+67,AF0)F5'1=+88+*++6 :/65a68+,B^T6FA&,+,,+6:/610+69/6+4&5*(+6'=&61/80H+5,'6&510+,1,6&::+1&0+6*+6 *+57,AF0)F5'1=+88+*++6^:+F)&0,F'_1,6&::+*I8,B_ (_ Y'H+51&,,H+'&ASF:I61,+/8'&5'+,G&6S,6+70+6SF+,:/61I0GJJ:/6+,&+5'6&510F5'&A G/)F,F+,B%+,F55)+*+5*+:/071+,GJ10H+68+*+(+*6F:,+6A&610F:,+,7,8+*+,&))8+5, METODE 1 - Utarbeiding av sjekkliste til undersøkelsen K+'7,&6(+F*+,1+)A+51H+00)F1,+8+*:&0,/6+6H+'107))+75*+61I0+A+*G/)F,F+,1+,,+6:/6105F5'F *++50+),+1&0+5+BR&0,/6+5+()+A&)',7,GJ'6755)&'&A1&8,&)+68+*:&':/)0F55+5 =&(F)F,+6F5'1,H+5+1,+5+-:/6105F5'/'&*A/0&,(6&51H+5-1&8,8F5+6:&6F5'8+**+:/6+'J+5*+ &A0A&)F,+,+5GJG/)F,F+,,+6:/6105F5'+5B9F)(&0+8+)*F5'+5:6&:&':/)0+5+A&6&,1H+00)F1,&A&6,6+::+5*+B 4H+00)F1,&()+,F)1)7,,1)F0; Saken: 1. Kritikk av politiet? 2. Påstand om treg start/manglende prioritering? 3. Dommeravhør? (Evnt. overholdt tidsfrist?) 4. Kritikk av mangel på fagpersoner? 5. Mistenkte avhørt innen to uker? 6. Relevante vitner ikke avhørt? 7. Mindre enn fem avhør? 8. Tid gjerningstidspunkt til anmeldelse? 9. Manglende bevis knyttet til utviklingshemming/utv.h. vanskeliggjorde bevisføring? fornærmede. 10. Overgrepssak opp via annen straffesak? 11. Påtaleavgjørelse ved flere straffesaker på siktet? 12. Resultat: (Dom etc.) 13. Evnt. henleggelse påklaget? Kilder: METODE 2 - Innsamling av case til undersøkelsen: 4+)A/8*+,F00+)F''+6:/6105F5'18+11F'+06&A,F)+5H/765&)F1,F1075*+61I0+)1+-AF))+*+,Aa6+ 8+5F5'1)I1,JI510+5/+&55+,+55J:6&810&::+L&1+1/81F+65/+&))8+5,/8=A/6*&5G/)F,F+, +,,+6:/610+6-G6F/6F,+6+6/')I1+6/A+6'6+G11&0+6*+65/+5&A1&8:755+,18+1,1J6(&6++6 :/65a68+,G&6,B4&8,F*F'(+'6+51+6*+,1+'5&,76)F'=A/68&5'+1&0+6H+'0755+'H+55/8'J-&A 0&G&1F,+,18+11F'+'6755+6B%+,,+8J,,+()F+50A&)F,&,FA75*+61I0+)1+BK+'1&,,&))+6+*+GJ+5 +6&A'HI6+5*+:/6J0755+'6&510+G/)F,F+,BR/6J0&6,)+''+:)+6+6+)+A&5,+1&0+6-1I0,+H+'F'H+5F "3

16 U/A*&,&/'F&AF1&60FA+6-5J8+*+,(6+*+6+:/071^7,AF0)F5'1=+88+*+-7&51+,,F51,F,71H/5_BK+' =/)*,8+'/'1J,F)1&0+6*+6(+,6/**+G+61/5+6X:6&/::+5,)F'+)+*+6+,F)1,I,,+0/5,&0,+6X1,/ 8+*+01,6&'/*'6755,F)JG6F/6F,+6++,,+6:/6105F5'+5B%+,1,I61,+G6/()+8+,F:,BJ1I0++51)&'1 6+G6+1+5,&,FA1&8)F5'1&0+6-A&6:I)'+5*+;.F1,&5*1&*A/0&,+6-G/)F,F+,,+6:/610+6+/'&5*6+ :&':/)08+5,+*+,1,/6+G6/()+8+,A&6&,8&5'+1&0+6=+5)+''+1-1/8A+*/A+6'6+G11&0+6*+6 (&65+6:/65a68+,BM+5=+5)&',+1&0+6:F55+1F00+FU/A*&,&-/'1,/6,1+,,=+))+6F00+F &AF1&60FA+5+B%F11+1&0+5+JG5+1/'=+5)+''+1F&))+1,F))=+,BM+,/*+5:/6JF*+5,F:F1+6+=+5)&',+ 1&0+6-A&6J0&6,)+''+AF&&AF1&60FA1I05&A5GJ(F1,&5*1&*A/0&,+61/8'H+55/8J6&=&6&6(+F*+, 8+*/A+6'6+G11&0+6-*+6(&65/'7,AF0)F5'1=+88+*++6:/65a68+,G&6,B%+6+,,+6F55=+5,+,H+' 8&F)&*6+11+-:/61JJ1+5*+7,+5:+))+18&F)*+6H+':/6,&),+/875*+61I0+)1+5-/'1G76,+1G+1F+), /8*+=&**+Aa6,(F1,&5*1&*A/0&,F=+5)&',+1&0+6BQA,FG1+5+H+':F00F55-A&)',+H+'1J7,*+ 1&0+5+*+6*+,A&687)F'J:J,F)'&5',F)+,,+6:/6105F5'18&,+6F&)+-1+5,6&)+0F)*+6+,LBK+'1&,,,F) 1)7,,F'H+58+*+,7,A&)'GJF&),J,,+1&0+6B METODE 3 - Innsyn i etterforskningsmateriale. Problemer. Klageprosess. %+,A&6F00+5I*A+5*F'-/'*+,AF))+Aa6+:/6,F*06+A+5*+-JF55=+5,++,,+6:/6105F5'18&,+6F&)+ :6&G/)F,F+,F&))+1&0+5+BY5/+51&0+6A&6*+,,F)1,6+00+)F'JF5,+6AH7+G/)F,FH76F1,+6-1,&,1&*A/0&,+6-(F1,&5*1&*A/0&,+6/'GJ6I6+5*+-F0/8(F5&1H/58+*&,H+'=+5,+,7,+A5,B (F1,&5*1&*A/0&,BM+5/'1JG/)F,F+,A&6F:)+6+1&0+6AF))F',F)J*+)+*+,&)H+6,F5:/68&1H/5:6& +,,+6:/6105F5'+5G6BF5,+6AH7B GJ,&)+F51, h3S#/'\F01&*A/0&,+51675*106FA-1/86+*+'H/6,:/6/A+6BM+5*+,A&6/'1J +,,+6:/6105F5'18&,+6F&)+,BT/)F,FH76F1,+5Y96/81G/)F,F*F1,6F0,=&**+=+5)&',+5/A+6'6+G11&0B.F1,&5*1&*A/0&,+58+5,++,,+6:/6105F5'+5=&**+Aa6,1)+,,-/'&,=755a68+1,=&**+8J,,+, H&0,+8F1,+50,+:/6G/)F,F+,BZ75=&**+10F:,+,&*A/0&,0/5,/6-/'=&**+F00+)+5'+6,F)'&5'GJ 1&01*/078+5,+5+BZ75=710+,=+))+6F00+*+5,F*)F'+6+0)F+5,+51:7))+5&A5B 96/81G/)F,F*F1,6F0,&A1)/(+'Ha6F5'+5/8(J*+=+),/'*+)AF1^5/+51)&**+,+*/078+5,+6_ 4,&,1&*A/0&,+8(+,+6B%+6G6/()+8&,F1+6,+H+'&A1)&'+,-()B&B8+*=+5AF15F5',F) A&6GJ:&))+5*+&,,&71=+,1G)F0,/':7))8&0,:6&G&6,+5+G)7,1+)F'()+AF0,F'5J6*+,A&6G/)F,F+, 1/8107))+0F00+1F0/6,+5+B4,&,1&*A/0&,+5,/0F00+,F):I)'+8F50)&'+B^O+*)&',_B 4/8:6F)&51+6-1/8&6(+F*+6GJ+'+56F1F0/-A&6*+,,++,,F*06+A+5*+)IGBRI61,+(+'Ha6F5'/8 RF558&601,&,1&*A/0&,+8(+,+6()+:&,,+,2BH75FBT6/1+11+5(F*6//'1J,F)J1F50+/GG1,&6,&A METODE 4 Alternativ innhenting av tilbakeholdt informasjon. Y96/81S1&0+5A&6*+5&0,7+))+G/)F,FH76F1,+5=+))+6F00+1G+1F+),1&8&6(+F*1AF))F'F:,B,F)J*+)+ F5:/68&1H/5875,)F'B.F1,&5*1&*A/0&,+5,/01&0+5GJ= F51F1,+6,+GJJ=710+'/*,B?I00+)+5,F)JF55=+5,+5/+=J5*:&1,F5:/68&1H/5/8+,,+6:/6105F5'+5-A&6&,1F0,+*+F1&0+5,F*)F'+6+A&6*I8,:/6/A+6'6+G8/,+5,+5J6F5'1'7,,B%+55+*/88+5A&6/8,&),F8+*F&BK+' =+5,+,F55*/88+5-/'=&**+*+68+**I8,+1G+61/5&)F&BK+'6F5',+*+6+,,+696/81 G/)F,F*F1,6F0,-/'(&/8J:J15&00+8+*H/76=&A+5*+BO+*0/88+5*+0H+5,+F00+*+5=+5)&',+ 1&0+5H+'F7,'&5'1G750,+,75*+61I0,+BM+5H+'G6+1+5,+6,+G6/1H+0,+,-/'1G76,+=I:)F'/8=H+)G,F)5/+5+50)+:&0,&/8*+5=+5)&',+1&0+5-=A/6*+55&A5'F,,+G+61/5+5=&**+Aa6,1F0,+,B T/)F,F+,=&61/80H+5,&5)+*5F5',F)J'F7,1)F0+:&0,&B4)F0H+':F00H+'7,5/+51+5,6&)+*&,&/8 +,,+6:/6105F5'+5-1/8()&5,&55+,GJAF1,+1+5,&A=I6&A8F1,+50,+/'+,1/)F*(67**GJ:6F1,+5 "D

17 :/6*/88+6&A=I6BQ,5/+*+,&)H+6,F5:/68&1H/5/81,6&::+1&0+5)/,1+'F55=+5,+-(&6+8&5 1&0+5-A&6&,5/+&A*+5&)A/6)F'1,+06F,F00+58/,G/)F,F+,()+1,J+5*+1/8/6*8/,/6*B METODE 5 Dokumentering av mangel på registrering og statistikk?/6*)&5*1:/6105f5'106+af1f56&gg/6,f#<<e&,&58+)*+)1+6&a1+017+))+/a+6'6+g8/, T/)F,F*F6+0,/6&,+,(+06+:,+,+,,+-/'F,F))+''=&**+=+))+6F00+\F01&*A/0&,+5+))+6 %/81,/)1&*8F5F1,6&1H/5+55/+5:7))A+6*F'1,&,F1,F00GJ/86J*+,BM+*&5*6+/6*;M+51*+, 7,&6(+F*+11,&,F1,F00:/606F8F5&)F,+,(+'J,,8/,(&65-:F55+1F00+)F05+5*+:/6+5&55+51Aa6, 1J6(&6'67GG+l7,AF0)F5'1=+88+*+B K+':/61I0,+JF55=+5,+1,&,F1,F00:/61F0,+)1+6-GJ,&)+6/'*/88+6:/ ,6&)-/'*+)AF1,6+::+5*+G&6&'6&:;4,6&::+)/A+51h"E$-&55+,)+**;%+51F+6&, den som skaffer seg eller annen seksuell omgang ved å utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming kan bli straffet med fengsel inntil 5 år.o+*=+5a+5*+)1+6,f)t/)f,f*f6+0,/6&,+,/'\f01&*a/0&,+5- GJ,&)+8+11F'+&A'HI6+)1+6/'*/88+60/66+1G/5*+6,+1Aa6,*J6)F'*+7)F0++,&,+5+F8+))/8B >,,+6J=&)&',1,&,F1,F00+5:6&8:/6+5+01G+6,F44.-A&60/50)71H/5+5&,,&))8&,+6F&)+,5a68+1, 4F1,5+A5,+(+06+:,+,:7551/8?/6*)&5*1:/6105F5',F*)F'+6+=&**+GJG+0,B 4. Reportasjeserien Fritt vilt En gransking av kommunene, desember 2010 &_ PROBLEMSTILLING: ZI1,+5#<"<1&,,H+'GJ+56+)&,FA,1,/6*&,&(&1+/A+61,6&::+1&0+6*+6 7,AF0)F5'1=+88+*++6:/65a68+,G&6,BR&':/)0-G/)F,F,H+5+1,+8+55-:/ (F1,&5*1&*A/0&,+6/'&5*6+&0,I6+6F55+5:+),+,=&**+)&',8+60+,F)%&'()&*+,11&,1F5' 06F,F00A+6*F'-K+'(+1,+8,+8+':/6J7,AF*+*&,&(&1+5/A+61&0+65/+-/':/61I0+J &G/8*F11+G6/()+81,F))F5'+5+XF55,F)%&'()&*+,175*+61I0+)1+F*+1+8(+6 #<"<B METODE 1 - Utarbeiding av spørreskjema K+'I510+,J7,&6(+F*++,1GI66+10H+8&-1/8,/0:/61+'0/ &01H/518I51,+6:6&*+, K+',/0/'1J8+*1GI618J)/8+A&)7+6F5'/')a6F5'B9&50+5A&6&,1GI66+10H+8&+5+F GJ6I6+5*++5'&1H+6,F1&0+5A&6&0,7+))+B%+,A&6/GG)&',&,1A&6+5+8J,,+1H+00+1-/'17GG) *&5*6+0F)*+6B "`

18 4GI66+10H+8&+,()+7,&6(+F*+,A+*&,H+')&'+,+,7,0&1,-1/8H+'1+5*,+,F)7&A=+5'F'++01G+6,+6 1GI618J); S"`1GI618J)75*+6&A15F,,+,NQBZA&10H+**+:6&8F1,&50+,F)A&61)F5'PNB S21GI618J)75*+6G750,+,NmB.)+:/65a68+*+1/'8F1,+50,+11F00+6=+,/'G+61/5A+65 FA&6+,&,,PN S`1GI618J)75*+6&A15F,,+,;N%;Ua6,+/6'&5F1&1H/5+5PN S21GI618J)75*+6&A15F,,+5+N4,6&::+6+,,1)F'7,:&))N/'NQ5*6+1GI618J)NB Prosessen i seg selv var klargjørende. Jeg måtte f. eks. sette meg inn i alle lover og bestemmelser som tar for seg varsling i offentlige virksomheter, og hvilke regler som spesielt er myntet på varsling ved overgrep. Jeg identifiserte også to nye eksempler på varslingsrutiner for utviklingshemmede overgrepsofre, utarbeidet av det offentlige. Instruksene tilfredstilte lovens krav, samt tok spesielt hensyn til forhold som er viktige å være oppmerksom på ved overgrepssaker. I flere av straffesakene satt jeg allerede på et betydelig både skriftlig og muntlig materiale, og kunne selv svare på skjemaets spørsmål. I begynnelsen av november ringte jeg opp bistandsadvokater og andre relevante aktører, og mailet spørreskjemaer til de som sa seg villig til å besvare. METODE 2 Forenkling av spørreskjema - implementering Prosjektet var nok noe ambisiøst. De fleste bistandsadvokatene jeg har vært i kontakt med (nesten uten unntak kun kvinner...) er brennende opptatt av rettssikkerheten til utviklingshemmede, fordi de i enkeltsaker ser systemsvikten med dens alvorlige konsekvenser på nært hold. På den annen side: De fleste er overarbeidet. De sa ja til å delta i undersøkelsen, men en del slet med å prioritere den. Jeg tilbød å gjenomgå materialet sammen med dem, for eksempel mens de hadde etterforskningsmaterialet tilgjengelig. Noen tok seg tid til det. Men konklusjonen ble at jeg måtte snevre inn fokus, for å få undersøkelsen effektuert. Jeg valgte derfor ut de tre viktigste temaene, og hentet inn informasjon aktivt fra så mange straffesaker (og dets skriftlige og muntlige kilder) som mulig. De tre undersøkelsene gikk da ut på følgende: Ivaretakelse av overgrepsofferets fysiske sikkerhet. Jeg endte opp med 14 straffesaker, der man kunne stille store spørsmålstegn ved kommunenes ivaretakelse av sikkerhet (fra mistanke om overgrep mot den utviklingshemmede oppstår). Eksempelvis kunne vi avsløre to pågående aker og en sak fra i fjor, der det utviklingshemmede angivelige overgrepsofferet bor/bodde sammen med mistenkte/påstått gjerningsmann. I alle tre tilfellene kjente kommuneledelsen til dette. Funnene ble presentert over flere reportasjer, mens den samlede undersøkelsen med alle de 14 sakene samtidig ble presentert i en fire siders reportasje. Min og redaksjonens vurdering var at de samlede funnene ga grunlag for tittelen Lever som fritt vilt. Utviklingshemmede fritt vilt ble også vignetten for serien. Anmeldelse av overgrep. Gjennomgangen av etterforskningsmateriale, dommer, saksdokumenter og intervjuer av involverte avdekket at av 15 undersøkte overgrepssaker, sto kommunen bak anmeldelsen i kun fire. For de samme sakene undersøkte jeg bl.a. også spesifikt om kommunen hadde hatt mistanke om overgrep eller hadde kjent til at det forelå mistanke om eller indikasjoner på "C

19 overgrep. (Dette var tilfelle i sju av de femten sakene.) Undersøkelsen ble for øvrig kringkastet over hele landet via NTB. Sjekkliste - varslingsinstrukser for overgrep Denne undersøkelsen ble foretatt på først ti aktører (kommuner, kommunale skjermede bedrifter og en vdg. skole). Det spesielle med utvalget, var at jeg kun valgte ut kommuner som hadde gjennomgått overgrepssaker, i hovedsak der ansatte hadde forgrepet seg på utviklingshemmede klienter/sysselsatte/elev. De hadde med andre ord ekstra gode grunner til å innføre varslingsrutiner tilpasset den sårbare gruppa, noe alle arbeidsgivere ifølge varslingseksperten fra Universitetet i Bergen pliktet å innføre, iht. loven. Kommuneledere etc. ble kontaktet, briefet om undersøkelsen, intervjuet om formelle varslingsrutiner for de relevante tjenestestedene, og avslutningsvis ba jeg om å få utlevert kopi av varslingsinstrukser relevante for overgrep mot utviklingshemmede, evnt. andre relevante HMS-prosedyrer. Alle utleverte til slutt materialet, selv om innstillingen til åpenhet var høyst varierende. Instruksene ble så gjennomgått opp mot en sjekkliste, som jeg utarbeidet på grunnlag av det opprinnelige spørreskjemaets avsnitt om varsling. Poenget var å sjekke om de viktigste faktorene var på plass, med tanke på varsling av overgrep mot utviklingshemmede. Et sentralt spørsmål å sjekke hvorvidt rutinene/instruksene var kjent på brukerstedene (og ikke bare blant kommunelederne) viste seg vanskelig å undersøke. De fleste kommunelederne hevdet prosedyrene var godt kjent. Jeg foretok derfor stikkprøver blant ansatte så langt det lot seg gjøre, og anførte ledelsens utsagn og stikkprøvens resultat samlet. Til slutt vurderte jeg, på grunnlag av instruksens oppfyllelse av kriteriene, fordeler (pluss) og ulemper (minus) ved instruksen. Undersøkelsen var en slags faglig kvalitetssikret undersøkelse, som står for Dagbladets regning. Slik var sjekklista: Navn kommune/bedrift: Har hatt overgrepssaker? 1.Har generell varslingsinstruks? 2. Har spesifikk varslingsinstruks for overgrep? 3. Viktigste innhold på plass? a. Nøyaktig og ordrett journalføring av hhv. mistenkelige observasjoner og betroelser om mulige overgrep. b. Gis det råd om ikke å konfrontere mistenkte (fare for bevisforspillelse)? c. Gis det råd for varsling av politiet, særlig i akutte situasjoner? d. Går det fram at varslingsplikt går foran taushetsplikt? e. Gis det råd om å informere foreldre/pårørende (med mindre de er mistenkt)? f. Gis det råd om ikke å forspille fysiske bevis (DNA-spor etc)? 4. Gis det råd om tiltak for beskytte mulig offer? 5. Er instruksen godt kjent på arbeidsplassen? a. Ledelse: b. Stikkprøve: 6. Eksempelet: 7. Annet: 8. Kommentar: Pluss: Minus: I tillegg til faglig hjelp til å utarbeide undersøkelsens innhold og kriterier i forkant, har jeg i etterkant fått massive tilbakemeldinger fra fagfolk om at undersøkelsen vurderes som seriøs "2

20 og solid. Ikke minst frambringer den, i liket med politiundersøkelsen, informasjon som til nå ikke har vært gransket, systematisert og dokumentert. Kun en av de ni undersøkelsen hadde innført instruks for varsling ved overgrep. Alle hadde en rekke svakheter i forhold til bl.a. å ivareta fornærmedes rettssikkerhet, ikke forspille bevis for politiet osv. Ifølge varslingseksperten ved UiB viste Dagbladets undersøkelse at kommunene ikke følger lovens krav til varslingsinstrukser ved disse tjenestestedene. METODE 3 Etterprøvelse av læring Jeg fikk av kapasitetsgrunner ikke anledning til å gjøre en undersøkelse blant et større utvalg om læring og evaluering. Men at ni av ti kommuner/bedrifter/skole som har hatt overgrepssaker, ikke har innført rutiner for varsling av slike forhold, sier trolig en del. På vårparten skrev jeg som nevnt om Verdals granskingsprosess avsluttet jeg ved å ettergå Harstad kommunes interne gjennomgang som en følge av Dagblad-reportasjen i mars om Trastad-overgrepene. Jeg begjærte og fikk innsyn i redegjørelsen rådmannen ga til kommunens kontrollutvalg. Det viste seg at kontrollutvalget hadde slått seg til ro med at varslingsrutiner etc. var i orden. Jeg foretok derfor en analyse, etter ovennevnte modell, av Harstad kommunes varslingsprosedyre. Det nedslående resultatet ble publisert på dagbladet.no noen timer før 2010 var historie. 7. SPESIELLE ERFARINGER A. Undersøkende journalistikk som frilansjournalist. Mulig? For min del var dette en test: Er det mulig å drive med omfattende, tidkrevende gravejournalistikk som frilansjournalist? Svaret ble ja. Ved tre anledninger i 2010 tok jeg en time out. Det som raskt kunne blitt et par-tre nyhetsartikler, ble i stedet tre omfattende reportasjeserier, som skapte offentlig debatt og fikk politiske konsekvenser. Ved alle anledningene valgte jeg å grave noen uker, uten avtale med redaksjonen, for så å komme tilbake med innsalget når sakene nesten var researchet ferdig. Tidspunktet for å levere et forslag til serie, var gjerne når neste steg måtte være å sette seg på et fly for å sjekke de siste sakene ut. Volumet av saker ble såpass høyt, på grunn av Dagbladets valg om å prioritere stoffet, at jeg som selvstendig næringsdrivende kan konkludere at sluttoppgjøret er anstendig. Tar man risikoen selv, må man kanskje tåle å ta noe på egen kappe: Det faller meg for eksempel ikke naturlig å fakturere flere dagers arbeid med innsynsbegjæringer og påklaginger i forbindelse med en mulig reportasjeserie ingen i Dagbladet ennå vet om. Men når først mine forslag ble presentert, fikk det en svært god mottakelse hos redaksjonsledelsen som har prioritert tematikken høyt gjennom Jeg gjør gjerne dette igjen. B. Publisering av hele undersøkelsen/bakgrunnsmateriale Funnene fra de systematiske undersøkelsene av henholdsvis politiets og kommunenes håndtering av overgrepssakene, ble i første omgang publisert i Dagbladets papiravis. Bakgrunnsmaterialet i begge undersøkelsene er relativt omfattende. Dette er formelt ikke forskning, men journalistiske undersøkelser. Likevel bør bakgrunnsmaterialet av hensyn til etterrettelighet og gjennomsiktighet publiseres. Dette ikke minst fordi forskningen er nesten blank på flere av feltene jeg har undersøkt. Funnene bringer genuint ny kunnskap inn i samfunnsdebatten. Derfor argumenterte jeg for, og fikk i Dagbladet gjennomslag for, at vi skulle publisere undersøkelsenes bakgrunnsmateriale på dagbladet.no. Dette ble ikke de mest populariserte artiklene i Dagbladets historie. Men samspillet mellom papir og nett, gjør at undersøkelsene blir transparente. Å ha undersøkelsene publisert på nettet, gjør det også mulig å oppdatere med nye funn og case fortløpende. "E

Grep for å håndtere overgrep. Presentasjon av en opplæringspakke utviklet for attførings- og vekstbedrifter NFSS Bodø 2012

Grep for å håndtere overgrep. Presentasjon av en opplæringspakke utviklet for attførings- og vekstbedrifter NFSS Bodø 2012 Grep for å håndtere overgrep Presentasjon av en opplæringspakke utviklet for attførings- og vekstbedrifter NFSS Bodø 2012 Bakgrunnen for pakken Telefon fra Trollheim vekst Kursendring Fra det små til det

Detaljer

De visste, men tiet. Utviklingshemmedes rettssikkerhet

De visste, men tiet. Utviklingshemmedes rettssikkerhet De visste, men tiet Reportasjer om utviklingshemmedes rettssikkerhet, Thomas Ergo, journalist, Nafo-konferansen, Storefjell, 28. april 2012 thoerg@gmail.com 94 79 79 77 Utviklingshemmedes rettssikkerhet

Detaljer

Grep for å håndtere overgrep. Seksuelle overgrep på arbeidsplassen

Grep for å håndtere overgrep. Seksuelle overgrep på arbeidsplassen Grep for å håndtere overgrep Seksuelle overgrep på arbeidsplassen Å skape trygge arbeidsplasser Hva utløste prosessen som førte til dette fokuset. Organisatorisk endringsprosess hvor dette blir tydeliggjort

Detaljer

Grep for å hindre overgrep. Hvordan forhindre eller møte seksuell trakassering i bedriften?

Grep for å hindre overgrep. Hvordan forhindre eller møte seksuell trakassering i bedriften? Grep for å hindre overgrep Hvordan forhindre eller møte seksuell trakassering i bedriften? Slik? Eller slik.. Hva utløste prosessen som utviklet en bevissthet i forhold til overgrep i Trollheim Vekst?

Detaljer

kommuner ble spurt om de hadde prosedyrer og rutiner ved mistanke om overgrep.

kommuner ble spurt om de hadde prosedyrer og rutiner ved mistanke om overgrep. Undersøkelse om prosedyrer og varslingsrutiner i forhold til seksuelle overgrepssaker NAFO 27.04.13 62 ble spurt om de hadde prosedyrer og rutiner ved mistanke om overgrep. Resultatene viste at bare 14

Detaljer

NFSS Årskonferanse 25.03.10

NFSS Årskonferanse 25.03.10 NFSS Årskonferanse 25.03.10 I drift 2008: Barnehuset Bergen Barnehuset Hamar I drift 2009: Barnehuset Kristiansand Barnehuset Trondheim Barnehuset Tromsø Barnehuset Oslo 2010 (høst) Barnehuset Stavanger

Detaljer

Seksuelle overgrep mot barn

Seksuelle overgrep mot barn 1 Seksuelle overgrep mot barn Av Elin Svendsen og Alexander Gjermundshaug Romerikes Blad 2 Journalister: Elin Svendsen: elsv@rb.no, telefon 91 73 47 15 Alexander Gjermundshaug: algj@rb.no, 95 15 83 68

Detaljer

PLAKATAKSJON MOT VOLDTEKT. Initiativtakere: Anna Kathrine Eltvik, kvinnepolitisk leder i Rødt Åshild Austegard, medlem i Rødt

PLAKATAKSJON MOT VOLDTEKT. Initiativtakere: Anna Kathrine Eltvik, kvinnepolitisk leder i Rødt Åshild Austegard, medlem i Rødt PLAKATAKSJON MOT VOLDTEKT Initiativtakere: Anna Kathrine Eltvik, kvinnepolitisk leder i Rødt Åshild Austegard, medlem i Rødt FRA INNLEGGET I DAGBLADET: «Spitznogle har helt rett i at man ikke skal godta

Detaljer

Arbeidsmiljø og rettsikkerhet for utviklingshemmede i skjermede virksomheter

Arbeidsmiljø og rettsikkerhet for utviklingshemmede i skjermede virksomheter Arbeidsmiljø og rettsikkerhet for utviklingshemmede i skjermede virksomheter Terje Olsen Nordlandsforskning VTA-seminar Attføringsbedriftene, 19.-20. mai 2009 Bakgrunn Oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Ansvaret for å si i fra

Ansvaret for å si i fra Fagkonferansen i Bergen 24. og 25. oktober 2011 Likhet for loven? Om rettssikkerhet for utviklingshemmede Ansvaret for å si i fra Tekst: Kaja Skatvedt Foto: Thomas Owren Thomas Ergo har i løpet av det

Detaljer

«Retningslinjer ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming. Høstkonferanse Røros 17.11.15. Bernt Barstad

«Retningslinjer ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming. Høstkonferanse Røros 17.11.15. Bernt Barstad «Retningslinjer ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming. Høstkonferanse Røros 17.11.15. Bernt Barstad Turid går gjennom skogen Turid er i midten av tjueårene og har Downs syndrom. På vei

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: X40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2641-2 Dato: * HØRING - RAPPORT OM "AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER"

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: X40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2641-2 Dato: * HØRING - RAPPORT OM AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: X40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2641-2 Dato: * HØRING - RAPPORT OM "AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER" â INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÈ OPPVEKST

Detaljer

HELGELAND POLITIDISTRIKT. Gå inn i din tid! Pob. Reidun Breirem Familievoldskoordinator ENHET/AVDELING

HELGELAND POLITIDISTRIKT. Gå inn i din tid! Pob. Reidun Breirem Familievoldskoordinator ENHET/AVDELING Gå inn i din tid! Pob. Reidun Breirem Familievoldskoordinator Presentasjon av meg Ferdig utdannet i 1981 Arbeidet i Oslo og Vestoppland Kom til Helgeland i 1993 Begynte på etterforskningsavdelingen i 1994

Detaljer

PFU-SAK NR. 211/16. Bakgrunn: Tre personer siktet for seksuelle overgrep mot tre barn

PFU-SAK NR. 211/16. Bakgrunn: Tre personer siktet for seksuelle overgrep mot tre barn PFU-SAK NR. 211/16 KLAGER: Advokat Eirik Espelid pva klient ADRESSE: PUBLIKASJON: Bergensavisen (BA) PUBLISERINGSDATO: 19. og 21.08.2016 STOFFOMRÅDE: Krim/justis SJANGER: Nyhetsartikler (nett og papir)

Detaljer

STATENS BARNEHUS KRISTIANSAND FUNKSJON OG ERFARINGER

STATENS BARNEHUS KRISTIANSAND FUNKSJON OG ERFARINGER STATENS BARNEHUS KRISTIANSAND FUNKSJON OG ERFARINGER Kort om bakgrunnen for opprettelse av barnehus Forslag fra Redd Barna om opprettelse av barnehus etter modell fra Island Tverrdepartmental prosjektgruppe

Detaljer

PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING I STRAFFERETTSAPPARATET

PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING I STRAFFERETTSAPPARATET PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING I STRAFFERETTSAPPARATET SEKSUELLE OVERGREP STATSADVOKATENE I NORDLAND TO AKTUELLE TYPESCENARIOER: personer med utviklingshemming som overgripere - overfor andre med

Detaljer

Karl Evang-seminaret 2006

Karl Evang-seminaret 2006 Karl Evang-seminaret 2006 Hvorfor er det så viktig å starte med forebyggende og tverrfaglig arbeid allerede mens barnet er i mors liv? Vi må tørre å bry oss-barnas fremtid et felles ansvar Oslo Kongressenter

Detaljer

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 En stadig bredere, sentral satsing mot vold i nære relasjoner Regjeringens handlingsplaner:

Detaljer

Retningslinjer for å avdekke og handle ved mistanke om seksuelle overgrep. Habiliteringstjenestens prosedyrer ved overgrep Wenche Fjeld

Retningslinjer for å avdekke og handle ved mistanke om seksuelle overgrep. Habiliteringstjenestens prosedyrer ved overgrep Wenche Fjeld Retningslinjer for å avdekke og handle ved mistanke om seksuelle overgrep Habiliteringstjenestens prosedyrer ved overgrep Wenche Fjeld Hensikt og omfang Rutiner for avdekking og håndtering av seksuelle

Detaljer

Vold i hjemmet # Voldsfritt

Vold i hjemmet # Voldsfritt Vold i hjemmet # Voldsfritt Av Elin Svendsen, Alexander Gjermundshaug og Jon Theodor Hauger-Dalsgard Romerikes Blad Journalister: Elin Svendsen: elsv@rb.no, mobil 91 73 47 15 Jon-Theodor Hauger-Dalsgard:

Detaljer

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7 Lokal beredskapsplan for Oslo Bispedømme for varsling og håndtering av overgrepssaker ved mistanke eller anklage mot arbeidstaker om seksuelle overgrep. Utarbeidet av: Oslo bispedømmeråd, Oslo kirkelige

Detaljer

Eksperters rolle i avhør av barn

Eksperters rolle i avhør av barn Eksperters rolle i avhør av barn Hva vet vi om kvaliteten i dommeravhør av barn gjennomført i Norge? Miriam Johnson Psykolog og doktorgradsstipendiat Enheten for kognitiv utviklingspsykologi Miriam.sinkerud@psykologi.uio.no

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

SVAR - RAPPORT OM "AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER", HØRING -

SVAR - RAPPORT OM AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER, HØRING - DRAMMEN KOMMUNE Dkg Justis og beredskapsdepartetment Gullhaug Torg 4 a 0484 OSLO Vår referanse 13/2641/3/KRIHOL Arkivkode X40 &13 Deres referanse Dato 22.03.2013 SVAR - RAPPORT OM "AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE

Detaljer

Retningslinjer. Ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming. vernmotovergrep.bufdir.no. Illustrasjonsfoto: Sidsel Andersen

Retningslinjer. Ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming. vernmotovergrep.bufdir.no. Illustrasjonsfoto: Sidsel Andersen Retningslinjer Ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming Illustrasjonsfoto: Sidsel Andersen vernmotovergrep.bufdir.no INNHOLD Retningslinjer 1 PLAKAT OM RETNINGSLINJER 3 2 INNLEDNING 4 3

Detaljer

Forarbeidene til lovendringen er Prop.112 L ( ) Lov av 10.juni 2015 nr.91, i krafttredelse 2.okotber d.å. Bestemmelsene erstatter reglene om

Forarbeidene til lovendringen er Prop.112 L ( ) Lov av 10.juni 2015 nr.91, i krafttredelse 2.okotber d.å. Bestemmelsene erstatter reglene om Forarbeidene til lovendringen er Prop.112 L (2014-2015) Lov av 10.juni 2015 nr.91, i krafttredelse 2.okotber d.å. Bestemmelsene erstatter reglene om dommeravhør. Trondheim Fosen Melhus Orkdal 100 saker

Detaljer

Vold mot demente. Hva kan vi gjøre for å stoppe volden?

Vold mot demente. Hva kan vi gjøre for å stoppe volden? Vold mot demente Hva kan vi gjøre for å stoppe volden? Hvem er jeg? Frode Thorsås 48 år So-/familievoldskoordinator i Telemark politidistrikt Tlfnr. 35 90 64 66 eller e-post: frode.thorsas@politiet.no

Detaljer

Veiledning for medlemsgrupper i PBU ved innhenting av politiattest

Veiledning for medlemsgrupper i PBU ved innhenting av politiattest Veiledning for medlemsgrupper i PBU ved innhenting av politiattest I oktober 2010 vedtok PBU på årsmøtet at alle lokale PBU grupper må innhente politiattest for sine ledere og øvrige frivillige som jobber

Detaljer

Vi har både mannlige og kvinnelige bistandsadvokater i straffesaker.

Vi har både mannlige og kvinnelige bistandsadvokater i straffesaker. Vi har både mannlige og kvinnelige bistandsadvokater i straffesaker. Ring vårt kontor der du bor, eller send oss et kontaktskjema (http://www.advokatsylte.no/ contact) om du ønsker kontakt med en av våre

Detaljer

1881-saken. 1. Journalist: Sindre Øgar. 2. Tittel på arbeid: 1881-saken

1881-saken. 1. Journalist: Sindre Øgar. 2. Tittel på arbeid: 1881-saken 1. Journalist: Sindre Øgar 2. Tittel på arbeid: 1881-saken 3. Publisering: Slik får du nummeret kjappest og billigst, VG, 9. november 2009. Slik flås du av 1881, VG, 19. januar 2010. Irritert over 1881

Detaljer

NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov

NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov Justisdepartementet NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov Stine Sofies Stiftelse arbeider for en barndom uten vold gjennom å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn, samt ivareta barnets pårørende

Detaljer

ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM

ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM 2011 Statens Barnehus Trondheim Carl Johansgt. 3, 4 etg. 7011 Trondheim Telefon: 73 89 57 00 Telefaks: 73 89 57 01 E-post: postmottak@barnehuset-trondheim.no http://www.statensbarnehus.no

Detaljer

Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som

Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som 1 Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som har vært eksponert for vold Barnehuset tar også mot

Detaljer

Årsrapport 2012 Statens Barnehus Kristiansand

Årsrapport 2012 Statens Barnehus Kristiansand Årsrapport 2012 Statens Barnehus Kristiansand INNLEDNING Barn utsatt for vold og overgrep skal sikres hjelp, omsorg og behandling ved Statens barnehus. Tilbudet har fungert i fem år og 2012 har vært preget

Detaljer

Høring av NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov

Høring av NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov Høringsinnspill til Justis- og beredskapsdepartementet, fra proffene og Forandringsfabrikken Høring av NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov Forandringsfabrikken er en nasjonal stiftelse som har som mål å

Detaljer

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet:

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet: Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00060.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som mottar et varsel Rutine og saksbehandlingsprinsipper 1. Innledning Bergen kommune

Detaljer

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 87 Jf. Innst. O. nr. 78 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 40 (1999-2000) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven

Detaljer

Nasjonale prosedyrer for håndtering av seksuelle overgrep mot mennesker med utviklingshemming

Nasjonale prosedyrer for håndtering av seksuelle overgrep mot mennesker med utviklingshemming Nasjonale prosedyrer for håndtering av seksuelle overgrep mot mennesker med utviklingshemming Peter Zachariassen Avdeling for nevrohabilitering Oslo universitetssykehus Kort om SUMO-prosjektet Prosjektbeskrivelse:

Detaljer

Ytring. Konfliktråd som vilkår for betinget dom en glemt mulighet? Bakgrunn. Seniorrådgiver Morten Holmboe

Ytring. Konfliktråd som vilkår for betinget dom en glemt mulighet? Bakgrunn. Seniorrådgiver Morten Holmboe Ytring Seniorrådgiver Morten Holmboe Konfliktråd som vilkår for betinget dom en glemt mulighet? Påtalemyndigheten avgjør i en del tilfeller straffesaker ved å overføre dem til konfliktråd. I saker som

Detaljer

Varsling i Ringebu kommune

Varsling i Ringebu kommune Varsling i Ringebu kommune Lovhjemmel Arbeidsmiljøloven, spesielt: 1-1 Lovens formål 2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt 2-A Varsling 2 A-1.Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten 2

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN.

DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN. DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN. Beredskapsplan ved mistanke om seksuelle overgrep i Tjøme og Hvasser sogn. Innledning Målsettingen med en beredskapsplan for Tjøme og Hvasser sogn er å bidra til

Detaljer

Barnevernet og politiets ansvar for barns omsorg og rettssikkehet

Barnevernet og politiets ansvar for barns omsorg og rettssikkehet Barnevernet og politiets ansvar for barns omsorg og rettssikkehet Presentasjon 7.11.13 Ved pob. Hanne Blomfeldt Seksjonen for volds- og seksualforbrytelser Omsorg og rettssikkerhet 11.11.2013 Side 2 Politiet

Detaljer

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-129394ENE-OTIR/06 Tingrettsdommer Hugo Abelseth Dommeren Begjæring om

Detaljer

seksuell trakassering og overgrep

seksuell trakassering og overgrep FFOs retningslinjer i saker om seksuell trakassering og overgrep Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFOs retningslinjer mot seksuell trakassering FFO skal være en organisasjon der seksuell trakassering

Detaljer

Retningslinjer for varsling

Retningslinjer for varsling Retningslinjer for varsling Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

Hva kan man forvente av politiet i Seksuelle overgrepssaker - og litt om dommeravhør

Hva kan man forvente av politiet i Seksuelle overgrepssaker - og litt om dommeravhør + Hva kan man forvente av politiet i Seksuelle overgrepssaker - og litt om dommeravhør Hva er politiet sin oppgave Hva møter man hos politiet Forventninger til politiet Etterforskning /avhør SO-koordinator

Detaljer

Vern mot overgrep Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep mot utviklingshemmede

Vern mot overgrep Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep mot utviklingshemmede Vern mot overgrep Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep mot utviklingshemmede Christin M. Ormhaug Seksjon for likestilling og inkludering Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet FAGDIREKTORAT

Detaljer

Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke

Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke Varslingsrutiner for de som er ansatt i rettssubjektet Den norske kirke. Behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 24.11.2017, sak 32/2017 1.

Detaljer

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00059.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle 1. Innledning Bergen kommune ønsker at kritikkverdige forhold i

Detaljer

RVTS - MIDT. Ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmords-forebygging- Region Midt. Barns rettigheter etter å ha blitt eksponert for vold

RVTS - MIDT. Ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmords-forebygging- Region Midt. Barns rettigheter etter å ha blitt eksponert for vold RVTS - MIDT Ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmords-forebygging- Region Midt Barns rettigheter etter å ha blitt eksponert for vold Her menes både barn som har blitt direkte utsatt for vold,

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Sak 2013-04: Trusler mot journalister og redaktører - veiledning Som omtalt i statusrapporten til styrets møte 4. desember 2012, ble det 9. januar avholdt

Detaljer

Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet. Utfordringer og muligheter. Anders Henriksen. 15.

Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet. Utfordringer og muligheter. Anders Henriksen. 15. Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet Utfordringer og muligheter Anders Henriksen 15. Oktober 2015 Fylkesmennenes barnevernssamling Side 2 Fagdirektorat og

Detaljer

Voldtektssaker. Statsadvokatregion: Statistikkgruppe: Side 1 av 66

Voldtektssaker. Statsadvokatregion: Statistikkgruppe: Side 1 av 66 1 Statsadvokatregion: Respondenter Prosent Oslo 86 31,3% Hedmark og Oppland 20 7,3% Vestfold og Telemark (og Buskerud) 20 7,3% Agder 20 7,3% Rogaland 27 9,8% Hordaland (og Sogn og Fjordane) 25 9,1% Møre

Detaljer

Stortingsvalg 2017: Voldtekt på dagsorden Nei er Nei!

Stortingsvalg 2017: Voldtekt på dagsorden Nei er Nei! Stortingsvalg 017: Voldtekt på dagsorden Nei er Nei! Voldtekt er et omfattende samfunnsproblem i Norge. Nesten hver tiende kvinne oppgir å ha vært utsatt for voldtekt minst én gang i løpet av livet. Også

Detaljer

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt?

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Fafo Sissel C. Trygstad 3. februar 2011 2 Problemstillinger som besvares i dag Hvor godt kjent er AMLs varslerbestemmelser i norsk arbeidsliv? Omfanget

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde) NORGES HØYESTERETT Den 2. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, A v/verge B (advokat Øystein Hus til prøve) mot C (advokat Inger Marie Sunde)

Detaljer

Rettsmedisinens rolle ved mottak av ofre for seksuell vold. Kari Ormstad Rettsmedisinsk institutt UiO

Rettsmedisinens rolle ved mottak av ofre for seksuell vold. Kari Ormstad Rettsmedisinsk institutt UiO Rettsmedisinens rolle ved mottak av ofre for seksuell vold Kari Ormstad Rettsmedisinsk institutt UiO Overgrepsmottakets roller helsehjelp og rettshjelp på den utsattes/fornærmedes premisser Klinisk medisinsk

Detaljer

RVTS - MIDT. Ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmords-forebygging- Region Midt

RVTS - MIDT. Ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmords-forebygging- Region Midt RVTS - MIDT Ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmords-forebygging- Region Midt Barns rettigheter etter å ha blitt eksponert for vold Her menes både barn som har blitt direkte utsatt for vold,

Detaljer

Etterforskning VOLD MOT BARN

Etterforskning VOLD MOT BARN Etterforskning VOLD MOT BARN Politiførstebetjent Bodil Aas Fakta om Østfold politidistrikt Ca 620 ansatte Politioperative oppgaver Forvaltning og sivilrettslige oppgaver 21106 straffesaker i 2013 12 kommuner

Detaljer

PFU-SAK NR. 051/16. Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE:

PFU-SAK NR. 051/16. Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE: PFU-SAK NR. 051/16 KLAGER: Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE: sga@holmenindustri.no PUBLIKASJON: Finansavisen PUBLISERINGSDATO: 05.12.2015 STOFFOMRÅDE: Næringsliv SJANGER: Leserinnlegg

Detaljer

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE:

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: 442 Street, 2825 Phnom Penh, Kambodsja fairtrade@caring-hands.no PUBLIKASJON: Oppland Arbeiderblad PUBLISERINGSDATO: 07.05.2015 STOFFOMRÅDE: Diverse

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Politiets og rettsvesenets kompetanse

SLUTTRAPPORT. Politiets og rettsvesenets kompetanse SLUTTRAPPORT Politiets og rettsvesenets kompetanse Forebygging Prosjektnummer: 2008/1/0558 Prosjektnavn: POLITIETS OG RETTSVESENETS KOMPETANSE Søkerorganisasjon: Redd Barna Prosjektledet: Brynjar Nilsen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

NOTAT. Utkast til råd til redaksjoner som trues. Landsstyret Trond Idås Dato: 22.01.2013 Saksnummer: 13-60. Til: Fra:

NOTAT. Utkast til råd til redaksjoner som trues. Landsstyret Trond Idås Dato: 22.01.2013 Saksnummer: 13-60. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Trond Idås Dato: 22.01.2013 Saksnummer: 13-60 Utkast til råd til redaksjoner som trues NRs og NJs sekretariat har utarbeidet et utkast til felles råd til journalister, redaktører

Detaljer

Avhør av utviklingshemmede (særlig sårbare personer)

Avhør av utviklingshemmede (særlig sårbare personer) Avhør av utviklingshemmede (særlig sårbare personer) Bodø, 28. oktober 2013 Pob. Tone Davik, fagspesialist innen dommeravhør, og pob. Rolf Arne Sætre, dommeravhører, seksjon for seksuallovbrudd, Taktisk

Detaljer

Avhør av særlig sårbare personer i straffesaker.

Avhør av særlig sårbare personer i straffesaker. Avhør av særlig sårbare personer i straffesaker. Fagkonferanse - Hell 2015 Politioverbetjent Rolf Arne Sætre, seksjon for seksuallovbrudd, Taktisk etterforskningsavdeling, KRIPOS Rolleavklaring, Kripos

Detaljer

Slik skapte Norge en drapsmann

Slik skapte Norge en drapsmann Dag Solstads hemmelighet / Det norske mynteventyret / På ulovlig pokerklubb HELE HISTORIEN G «ET GODT NYHETSMAGASIN FOR DE LESEGLADE» DAGBLADET «MYNDIG MAGASIN. LOVER ABSOLUTT GODT» MORGENBLADET NYTT MAGASIN

Detaljer

Gjelder fra: 18.05.2010

Gjelder fra: 18.05.2010 Personalenheten Rett til å varsle/vern om varslere Rutine Utgave: 1 Sist revidert: Utarbeidet av: Rose Mari Haug Gjelder fra: 18.05.2010 Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Sidenr. 1 av 5 Lovhenvisninger:

Detaljer

Offerets rettsstilling

Offerets rettsstilling Offerets rettsstilling Ragnhild Hennum Professor dr. philos Institutt for offentlig rett Offerets rettsstilling hva skal jeg snakke om? - Offerenes vei inn i strafferettsapparatet anmeldelser og mørketall

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-103 (arkivnr: 14/1036) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Ragnhild Olsnes

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1595), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1595), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. desember 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02575-A, (sak nr. 2013/1595), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Unni Fries til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 10.11.2011 Saksnr.: Dommere: 11-180900SAK-BORG/04 Lagdommer Lagmann Lagmann Kristel Heyerdahl Espen Bergh Erik Melander Siktet Anders Behring Breivik

Detaljer

BISTANDSADVOKAT. Fagnettverk region nord onsdag 18. mars 2015

BISTANDSADVOKAT. Fagnettverk region nord onsdag 18. mars 2015 BISTANDSADVOKAT Fagnettverk region nord onsdag 18. mars 2015 Advokat Ingrid Holm Ellingsen Angell Advokatfirma AS, Bodø ihe@angell-co.no Tema: Bistandsadvokat-ordningen 1. Hva er bistandsadvokat-ordningen?

Detaljer

VOLDTEKTER GRANSKES FOR DÅRLIG. Slik splitter DØMME JOHAUG. Munch + Knausgård = Riksadvokaten slår alarm i ny rapport: Jensen hylles og slaktes:

VOLDTEKTER GRANSKES FOR DÅRLIG. Slik splitter DØMME JOHAUG. Munch + Knausgård = Riksadvokaten slår alarm i ny rapport: Jensen hylles og slaktes: Munch + Knausgård = SIDE 34 og 35 Jensen hylles og slaktes: Slik splitter han politiet DE SKAL SIDE 12 og 13 NR. 121 TORSDAG 4. MAI 2017 UKE 18 KR. 25,00 DØMME JOHAUG SPORTEN Riksadvokaten slår alarm i

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Vold og seksuelle overgrep - felles innsats

Vold og seksuelle overgrep - felles innsats Vold og seksuelle overgrep - felles innsats Leder Siv Anita Bjørnsen Psykologspesialist Astrid Nygård Statens barnehus Bodø Storgata 6, Bodø TLF: 48 88 74 64 statensbarnehus.bodo@politiet.no www.statensbarnehus.no

Detaljer

En voldsfri barndom. «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe

En voldsfri barndom. «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe En voldsfri barndom «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe BK artikkel 19 Barn har rett til å bli beskyttet mot vold og overgrep Omfang: norske tall (NOVA-rapport 2007) 20 % av jentene og 14

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. februar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00301-A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune

Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune Innhold Formålet med samarbeidsavtalen... 3 Forpliktende samarbeidsmøter...

Detaljer

Lovvedtak 105. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 445 L ( ), jf. Prop. 147 L ( )

Lovvedtak 105. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 445 L ( ), jf. Prop. 147 L ( ) Lovvedtak 105 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 445 L (2012 2013), jf. Prop. 147 L (2012 2013) I Stortingets møte 13. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten...

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten... RINGERIKE KOMMUNE Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern 2013 Samarbeidsavtalen evalueres en gang i året. Ansvarlig for innholdet er leder for barneverntjenesten og kommunalsjef for oppvekst i

Detaljer

POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE PÅTALEKOMPETANSE MV.

POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE PÅTALEKOMPETANSE MV. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 02-283 833 Rundskriv nr. 3/2002 Oslo, 30. august 2002 POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE PÅTALEKOMPETANSE MV. INNLEDNING Ved lov 15. juni 2001 nr. 54 om endringer i politiloven

Detaljer

OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: ENE-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Torkjel Nesheim. Saken gjelder: Begjæring om lukkede dører

OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: ENE-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Torkjel Nesheim. Saken gjelder: Begjæring om lukkede dører OSLO TINGRETT ----- --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 11-175124ENE-OTIR/03 Tingrettsdommer Torkjel Nesheim Begjæring om lukkede dører Oslo politidistrikt Politiadvokat Pål - Fredrik Hjort

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune [17.04.12] PERSONAL RUTINER FOR VARSLING Retningslinjer og rutiner for varsling ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 17.09.08 ny 1. Lovbestemmelsen De nye bestemmelsene i

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (2) A ble 18. juni 2013 tiltalt etter straffeloven 219 første ledd. Grunnlaget for tiltalebeslutningen var:

NORGES HØYESTERETT. (2) A ble 18. juni 2013 tiltalt etter straffeloven 219 første ledd. Grunnlaget for tiltalebeslutningen var: NORGES HØYESTERETT Den 29. oktober 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02101-A, (sak nr. 2014/1248), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen)

Detaljer

Kampen-tragedien. Reportasjer, Stavanger Aftenblad, høsten 2013 Av Thomas Ergo, Rune Vandvik og Hans Petter Aass

Kampen-tragedien. Reportasjer, Stavanger Aftenblad, høsten 2013 Av Thomas Ergo, Rune Vandvik og Hans Petter Aass Kampen-tragedien Reportasjer, Stavanger Aftenblad, høsten 2013 Av Thomas Ergo, Rune Vandvik og Hans Petter Aass Lidelsene Rettsaken - juni 2011 Hva ser vi her? Mulighet til innsyn i avsluttede straffesaker

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 21.11.2011 Saksnr.: Dommere: 11-168804SAK-BORG/04 Lagmann Lagdommer Lagdommer Espen Bergh Magne Spilde Tonje Vang Innklaget Politiets Sikkerhetstjeneste

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Innsyn i ansattes e-post Gjeldende rett og forslag til nye regler Personvernkommisjonen, 10. April 2008 Astrid Flesland, seniorrådgiver, Datatilsynet Personopplysningsloven Formål: å beskytte den enkelte

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 17.09.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200769-1 Kari Breisnes 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.:916 79943 KOMMUNENS VARSLINGSORDNING

Detaljer

Metoderapport. 1) Journalister: Arne O. Holm og Svein Bæren Klipping: Magne Østby

Metoderapport. 1) Journalister: Arne O. Holm og Svein Bæren Klipping: Magne Østby Metoderapport 1) Journalister: Arne O. Holm og Svein Bæren Klipping: Magne Østby 2) Tittel: Bucharestrapporten (Det pedofile nettet) 3) Publisert: Brennpunkt 4. februar 2003 4) Redaksjon: Brennpunkt, OFFD,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/1121), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/1121), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. november 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-02071-A, (sak nr. 2011/1121), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat

Detaljer

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet.

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Utskrift er sponset av InkClub Departementet vil endre barneloven Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Olga Stokke, Stein Erik Kirkebøen Publisert:

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Taushetspliktreglene et hinder for forebygging av vold og overgrep? 6. November 2014, Sarpsborg Elisabeth Gording Stang Høgskolen i Oslo og Akershus

Taushetspliktreglene et hinder for forebygging av vold og overgrep? 6. November 2014, Sarpsborg Elisabeth Gording Stang Høgskolen i Oslo og Akershus Taushetspliktreglene et hinder for forebygging av vold og overgrep? 6. November 2014, Sarpsborg Elisabeth Gording Stang Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Taushetsplikt, opplysningsrett og -plikt Taushetsplikt:

Detaljer

AGDER STATSADVOKATEMBETER

AGDER STATSADVOKATEMBETER AGDER STATSADVOKATEMBETER Justisdepartementet Pbks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: (bes oppgitt v/svar) Dato: 15.09.2008 200705683 124/08 Høring -Nou 2007:7 - Fritz Moen og norsk strafferettspleie.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1842), straffesak, anke over dom, (advokat Bendik Falch-Koslung) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1842), straffesak, anke over dom, (advokat Bendik Falch-Koslung) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00511-A, (sak nr. 2012/1842), straffesak, anke over dom, A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Buskerud. Presentasjon Drammen 07.05.13

Pasient- og brukerombudet i Buskerud. Presentasjon Drammen 07.05.13 Pasient- og brukerombudet i Buskerud Presentasjon Drammen 07.05.13 Innledning Kort oversikt over ulike aktører Kort om ombudsordningen Hvordan jobber vi? Hvordan har det gått siden utvidelsen av ombudsordningen

Detaljer