NFSS Årskonferanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NFSS Årskonferanse 25.03.10"

Transkript

1 NFSS Årskonferanse

2 I drift 2008: Barnehuset Bergen Barnehuset Hamar I drift 2009: Barnehuset Kristiansand Barnehuset Trondheim Barnehuset Tromsø Barnehuset Oslo 2010 (høst) Barnehuset Stavanger Barnehus i Norge

3 Hvorfor Barnehus?

4 LEVDE MED OVERGREP: I 1987 forsøkte psykisk utviklingshemmede Mona (foran) å si fra om at sjefen hadde hatt samleie med henne flere ganger. Kommunen reagerte ikke - og overgrepene fortsatte i 18 år. Her er Mona sammen med moren Rigmor Andreassen og søster Unni Britt Mikalsen(Dagbladet )

5 MISBRUKT: Ninas søster (bildet) reagerer sterkt på at kommunen aldri anmeldte mannen som forgrep seg på søsteren hennes. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet

6 Fem år etter at misbruket ble avslørt ble Nina utnyttet igjen. Nå angrer kommunen dypt.. Sjefen satte barn på utviklingshemmede Nina - kommunen droppet anmeldelse

7 Målgruppen Barn, samt voksne psykisk utviklingshemmede som har vært utsatt for seksuelle overgrep, vold eller har erfaring med vold i nære relasjoner Barn opp til 16 år

8 Våre eiere Justis- og politidepartementet, Helse og sosialdep. og Barne og likestillingsdep.- Underlagt Justis Styringsgruppen: Leder Ingelin Killengreen, helsedirektoratet, Barne,- ungdoms, familie-direktoratet, Domstolsadministrasjonen Administrativt underlagt politidistriktet det enkelte barnehus er lokalisert

9 VISJON: Barnehuset Bergen skal gjennom aktiv samhandling fremme trygghet og rettssikkerhet for overgrepsutsatte barn og voksne psykisk utviklingshemmede

10 Vårt oppdrag: God ivaretakelse og økt rettssikkerhet for barn, samt voksne psykisk utviklingshemmede Redusere belastning for barn og pårørende ved å tilrettelegge for en helhetlig håndtering Utvikle samarbeid og sikre god informasjon mellom faginstanser Rask igangsettelse og gjennomføring av dommeravhør, videre hjelp og oppfølging Tilrettelegge for økt kunnskap og forskning på feltet

11

12 Alle ansatte i Barnehuset er sivilt tilsatt i Hordaland politidistrikt 1 leder- politifaglig- Organisasjonspsykologi /ledelse 3 seniorrådgivere med barnefaglig bakgrunn og erfaring fra feltet, tilleggsutdanning på veiledning, pedagogikk og barnevern 1 psykologspesialist, barn og unge 1,5 konsulent/tekniker Medisinsk personell -20 % lege og sykepleier hver torsdag (Barneklinikken på Haukeland) - inntil 15 år

13 Barnehuset Bergen Medisinsk undersøkelse av barnet Dommer-avhør Vitneavhør Korttidterapi og/eller overføring til lokalt hjelpeapperat Rådgivning og støtte til omsorgsperson/er og barn/pu Kompetanseheving og rådgiving til fagpersonell Nettverksarbeid, koordinering og samråd

14 Hvilken lover er særskilt for beskyttelse av psykisk utviklingshemmede?(i forhold til overgrep) Straffeloven 193, 2 ledd Den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengihetsforhold eller tillitsforhold, straffes med fengsel inntil 5 år. På samme måte straffes den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang ved å utnytte noens psykiske lidelse eller psykisk Utviklingshemming Landsbasis sist 3 år. Kun 18 saker med pådømmelse etter 193, 2 ledd

15 Dommeravhør Straffeprosessloven 239: Ved avhør av vitne under 16 år eller et vitne med psykisk utviklingshemming eller tilsvarende funksjonssvikt i en sak om forbrytelse eller forseelse mot sedeligheten, skal dommeren ta i mot forklaring utenfor rettsmøte Den psykisk utviklingshemmede skal slippe belastningen det er å møte i en eventuell rettssak. Avhør skal skje innen 2 uker etter anmeldelse dersom ikke særlige hensyn tilsier at det foretas senere.

16 Vi jobber bare med toppen av isfjellet. Rundt 2 % utsatt for grov vold fra begge foreldre, fra 1 av foreldre 7 % (NOVA rapport 20/07- Mossige) 15 % av jenter og 7 % av gutter rapporterer om alvorlige seksuelle krenkelser (NOVA 2007) Ca 1/3 deler forteller aldri til noen om overgrepene (Widom & Morris 1997) og bare rundt 6 % av saker som avdekkes rapporteres videre til myndighetene (Svedin 1999) 42% av barn som lever med vold i familien er selv utsatt for fysisk vold (Moore & Pepler (1998)) Tall PU?

17 Statistikk anmeldte overgrep psykisk utviklingshemmede Kan ikke trekkes ut av politiets statistikker I Barnehusene 2009 totalt kun 9 voksne psykisk utviklingshemmede. Hittil i år i Bergen - 3 voksne jenter utsatt for seksuelle overgrep Store mørketall både ved at saker ikke anmeldes og at ordningen med dommeravhør er for lite benyttet

18 Totalt

19 Antall dommeravhør totalt 2009: PU

20 Det tar vinter og vår

21 Tiltaler og dommer 2009/barn under 16 år saker tiltale dom til til 15 totalt 21

22 Prosessen i en sak Saker inntatt på Barnehuset er i hovedsak anmeldte saker. Øvrige konsultasjoner En rådgiver/psykolog pr. barn/familie følger hele saken/familien i prosessen. Denne er også i aktivt samarbeidet med ulike samarbeidsparter. Samrådsmøter avholdes mellom sentrale instanser så tidlig som mulig. Møtene koordineres fra Barnehuset

23 SAMRÅD Koordinering av myndighetene arbeid Koordinering og innkalling av Barnehuset. også i saker der fornærmede er psykisk utvklinghemmet Faste deltakere i samråd: avhører, etterforsker, politijurist, saksbehandler i barnevernet/primærkontakt, eventuelt behandlende psykolog og lege (Barneklinikken)

24 Samrådsmøte Psykisk utviklingshemmede Gjennomgang av fornærmedes situasjon og innhold i melding Hjelpeverge? Informasjon og tillatelse Eksisterende tiltak og boforhold i hjemkommunen Forberedelse til avhøret. Informasjon om fornærmedes funksjonsnivå Tidspunkt for dommeravhør. Behovet for setteverge Medisinsk undersøkelse (legevakt, voldtektsmottak og lignende.) Event. avhør av mistenkt, tidspunkt for dette Event. avhør av familiemedlemmer, tidspunkt for dette Risikovurdering av fornærmedes situasjon. Vurdere andre krisetiltak og akutte behandlingsinstanser Besøksforbud - oppholdsforbud? Vurdering av totalsituasjonen for fornærmede. Avklare plan for videre arbeid i saken. Individuell plan? Hvem har ansvar f Dato for neste samråd..

25

26 Dommeravhøret Rådgiver og kommunalt barnevern er i hovedsak tilstede i dommerrommet under dommeravhør Formålet med at barnevern og barnehus er tilstede er å unngå at barnet må fortelle sin historie flere ganger før igangsetting av eventuelt hjelp/tiltak. Barneverntjenesten får gjort sin risikovurdering rundt barnets situasjon og kan planlegge eventuelle akutte tiltak og videre tiltak/oppfølging uten opphold.

27 Prosessen videre * Rådgiver ved Barnehuset har samtale med barn/pu og ikke-krenkende omsorgsperson(er)/hjelpeverge, umiddelbart etter dommeravhør. Barnehuset inviterer til oppfølgingssamtale med barn/pu og ikke-krenkende familie innen kort tid (1 uke) Støtte og oppfølging av barn/pu og familie kan skje i Barnehuset eller hos lokalt hjelpeapparat. Barnehuset kan tilby råd og veiledning til samarbeidspartnere.

28 Utfordringer Vi må ha fokus på den særlige sårbarhet og våge å se, både ansatte i hjelpeapparat og politiet må bli bedre på beskyttelse og avdekking av overgrep Vi trenger heving av kompetansen på de som avhører den psykisk utviklingshemmede Avhørene må få andre rammer som kan tilpasses til fornærmedes funksjonsnivå for eksempel utvidet modell med oppdeling i flere samtaler mer forberedelse fra avhører Barnehusene trenger å øke sin kompetanse på PU og seksuelle overgrep/vold, også på eventuell traumebehandling

29 Kontaktinformasjon Adresse: Allehelgensgate 4, sentrum Åpningstid Telefon: /fax Nettside: Barnehuset.net

STATENS BARNEHUS ÅRSRAPPORT 2014. 11. februar 2015

STATENS BARNEHUS ÅRSRAPPORT 2014. 11. februar 2015 STATENS BARNEHUS ÅRSRAPPORT 2014 11. februar 2015 INNHOLD INNHOLD... 2 1 OPPDRAG BARNEHUS... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Aktivitet... 3 2 KORT BESKRIVELSE AV ARBEIDSOPPGAVER/ARBEIDSFORM VED ET BARNEHUS...

Detaljer

Årsrapport 2013 Statens Barnehus Kristiansand

Årsrapport 2013 Statens Barnehus Kristiansand Årsrapport 2013 Statens Barnehus Kristiansand INNLEDNING Barn utsatt for vold og overgrep skal sikres hjelp, omsorg og behandling ved Statens barnehus. Formålet med opprettelse av barnehus var å sikre

Detaljer

Barnehusevalueringen. Barnehusevalueringen 2012. Elisiv Bakketeig, Mette Berg, Trond Myklebust og Kari Stefansen. Delrapport 1.

Barnehusevalueringen. Barnehusevalueringen 2012. Elisiv Bakketeig, Mette Berg, Trond Myklebust og Kari Stefansen. Delrapport 1. Denne rapporten publiseres som delrapport 1 av «Barnehusevalueringen 2012». Delrapport 2, som utgis av NOVA, handler om hvordan barn ivaretas i barnehusene, og hvordan samarbeidet mellom de aktørene som

Detaljer

Lever du med vold? eller kjenner du noen som gjør det?

Lever du med vold? eller kjenner du noen som gjør det? Lever du med vold? eller kjenner du noen som gjør det? Det finnes ulike former for vold: Fysisk vold Psykisk vold Seksuell vold Materiell vold Latent vold Vold mot eldre Kjønnslemlestelse/omskjæring Tvangsekteskap

Detaljer

«Det som skjer på nett forblir på nett»

«Det som skjer på nett forblir på nett» Notat nr 2/15 «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep Aina Winsvold «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte

Detaljer

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2018 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Visjon og verdier... 3 1.2 Arbeidet med planen... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 1 HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner HAMAR KOMMUNE: 2015 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 23. januar 2015 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Hvorfor en

Detaljer

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap 2 Forord Det er en menneskerett fritt å kunne velge om man vil gifte seg og hvem man eventuelt

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Trygghet og trivsel Veileder Vold i nære relasjoner // Et verktøy utarbeidet av Birkenes kommune og politiet, i samarbeid med RVTS. // INNLEDNING Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem,

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 2014 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning..... 4 1.1 Initiering og begrunnelse... 4 1.2 Mål. 5 1.3 Organisering av planarbeidet.. 6 1.4 Planens virkeperiode

Detaljer

Plan mot vold i nære relasj oner. Foto: Inger Bolstad

Plan mot vold i nære relasj oner. Foto: Inger Bolstad Plan mot vold i nære relasj oner Foto: Inger Bolstad SKJERVØY KOMMUNE 2011-2015 Skjervøy kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 1. Innledning: 3 1.1. Bakgrunn for planen 3 1.2. Arbeidsgruppa

Detaljer

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Innledning Handlingsplan mot rus omfatter både legale og illegale stoffer som for eksempel alkohol, cannabis og amfetamin. Skolens fokus på rusforebyggende

Detaljer

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 08 / 2015 Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Vold i nære relasjoner Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Forord Vold og overgrep i nære relasjoner rammer hardt, og det rammer mange. Både kvinner, menn og barn er utsatt for vold og

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune

Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune Innhold Hvorfor søke hjelp? 4 Hvor kan du søke hjelp? 4 Hvordan kan du søke hjelp?

Detaljer

Tiltak mot tvangsekteskap

Tiltak mot tvangsekteskap Veileder Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning Postboks 8169

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer