TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON"

Transkript

1 Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI Effektivitet Frigjør tid og ressurser med enhetlig kommunikasjon Infrastruktur Nå kan du leie programvaren på Internett UC-systemer Fjordkraft chatter med kundene FORNØYD Janette Bjorøy, leder for kundeservice i Fjordkraft. TJEN PÅ DELT KUNNSKAP Vær raus: Del på kunnskapen innad i bedriften for å utveksle erfaringer og bygge kompetanse, oppfordrer Erik Sevild, direktør for forretningsutvikling i SpareBank 1. FOTO: MONICA LARSEN Vi ønsker velkommen til itsmf ÅTTENDE konferanse i Norge! Skandinavias største ITIL og IT Service Management konferanse med over 500 deltakere de siste årene! Clarion Hotel Oslo Airport, tirsdag 3. mars og onsdag 4. mars 2010 Tips oss om en god foredragsholder innen 5. oktober og vinn en ipod 3G!

2 2 AUGUST 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET UTFORDRINGER Fremtidens kommunikasjon vil være flerstemmig og gi smartere og mer miljøvennlig kommunikasjon. Flerstemmig og forent kommunikasjon VI ANBEFALER SIDE 18 Jan Rasmus Sulebak Spesialrådgiver i Forskningsrådet, divisjon for innovasjon Norge mangler langsiktige visjoner på hva og hvor vi vil, både når det gjelder IKT-utvikling generelt og IKT-forskning spesielt. Norge er et langstrakt land. Det er ikke rart at et av verdens fremste selskaper for avstandsreduserende IT-teknologi, Tandberg, har sitt utspring nettopp her, og at vi har flere eksempler på god bruk av videokonferanseteknologien. Telemedisinmiljøet i Tromsø er blant de fremste i verden på sitt område. I Finnmark benyttes videokonferanseutstyr til å lage digitale klasserom, slik at barn slipper å flytte hjemmefra som 16-åringer for å gå på skole. I Norge brukes videokonferanseutstyr til å redusere reising over lange avstander. Den siste tiden har vi fokusert ikke bare på de økonomiske og tidsmessige gevinstene dette gir; vi ser at dette også i stor grad gagner miljøet. Forente kanaler I dag snakker vi imidlertid 1 ikke bare om videokonferanse, men også om flere smarte teknikker under samlebetegnelser som Unified Communications (UC). Ved å integrere kommunikasjonskanaler som telefon, lynmeldinger, e-post og video, bedres kommunikasjonen med kunder og kolleger og det effektive hjemmekontoret muliggjøres. Miljøeffekten av slike tiltak er ikke bare relatert til transport. Plassbehov i bedriftene minker fordi færre trenger å være fysisk til stede på jobben. Per i dag brukes 40 prosent av energien på jorden i bygningsmassen både private og offentlige bygg, hjem og bedrifter. Færre kvadratmeter per ansatt gir mindre bygningsareal som skal varmes, kjøles eller lyssettes. Sosiale fenomener Når generasjon Y nå kommer inn på arbeidsplassene, 2 vil de kreve ikke bare nåtidens mest moderne kommunikasjon, men også fremtidens. Disse unge kommuniserer gjennom sosiale medier som Facebook og med besteforeldre via webcam. De er vant med at deres stemme kan bli hørt i media, via blogging og twittring eller filmsnutter på YouTube. Det er en demokratisering av massekommunikasjonen vi er vitne til og mange av disse trendene vil inn på arbeidsplassen. Foreløpig er slik teknologi i gråsonen mellom bedrift og privat, og det vil være en betydelig utfordring for IT-avdelingen og ledelsen å finne den rette balansen ikke Benedicte Fasmer Waaler Prosjektleder, IKT Norge MINE BESTE TIPS Videokonferanser Det er de regelmessige møtene, der man kjenner hver- 1 andre godt, som egner seg best til videokonferanse. For eksempel kan månedlige møter avholdes ganger per år via videokonferanse og 1 2 ganger ved fysisk oppmøte. Ha god sikkerhet Se etter løsninger med enkle brukergrensesnitt som 2 ivaretar sikkerhetsbehovet. nødvendigvis alltid å kontrollere hvilket verktøy som brukes, men å sikre ettersporbarhet der det er nødvendig. Verktøy som i dag betegnes med unified eller collaboration redskaper som samler kommunikasjonen fra flere kanaler vil koble de forskjellige sfærene sammen for effektiv bedriftskommunikasjon. Og videre inn i fremtiden Det er mye som taler for at vi i 3 Norge vil bli tidlige brukere av den sosiale teknologien i arbeidssammenheng. Skandinavia er kjent for demokratiske arbeidsplasser og friere informasjonsflyt. Vi er også tidlige brukere av avansert teknologi. Telenors Way of work, basert på UC, muliggjør prosjektgrupper på tvers av landegrensene uten at enkeltpersonene nødvendigvis må krysse slike grenser. IKT-bransjen vil eksperimentere seg frem til egnede former for kommunikasjon og sørge for at disse kobles til hverandre. Til sammen vil det gi smartere arbeidsprosesser. Du får den informasjonen du trenger, kundene blir hørt og miljøet belastes ikke mer enn nødvendig. IT-sikkerhet s Spørsmål og svar om ulempene ved økt tilgjengelighet. Ekspertene svarer s Hva slags kommunikasjonsteknologi bør norske bedrifter investere i? Vi hjelper våre lesere å lykkes! FREMTIDENS KOMMUNIKASJON 9. UTGAVE, AUGUST, 2009 Adm.Dir.: Thomas A. Berge Redaksjonssjef: Karl Olav G. Sørensen Redigerer: Merete Askildsen, Tonje Robertsen og Erlend Lans Pedersen Prosjektleder: Anders Westin Telefon: E-post: Distribueres med: Finansavisen, august 2009 Trykk: Nr1 Trykk Kontakt Mediaplanet: Telefon: Faks: E-post: Mediaplanets mål er å skape nye kunder for våre annonsører ved å tilby lesere som gjennom faglig høyt redaksjonellt innhold blir motivert til å handle.

3

4 4 AUGUST 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 1TIPS SPAR TID OG ENHETLIG KOM- MUNIKASJON PENGER MED SAMLET INFO Spørsmål: På de fl este arbeidsplasser bombarderes de ansatte med e-poster, telefonsamtaler, meldinger og voic er. Hva om all denne informasjonen kunne samles og bli lett tilgjengelig for de som trenger den, når de trenger den? Svar: Enhetlig kommunikasjon er begrepet som skal gjøre arbeidsdagen mer effektiv og mindre frustrerende. Det er i ferd med å bli enklere og raskere å snakke sammen, sier Harald Øverby, doktorgradsstipendiat og Research and Education Coordinator ved Department of Telematics ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). I fremtiden ser man for seg at vi kan velge måten vi kommuniserer på. Hvis jeg for eksempel ringer en person som ikke tar telefonen, så kan jeg legge igjen en voic eller jeg kan velge at det jeg sier blir omdannet til en e-post. På denne måten kan man nå hverandre på en mer effektiv måte, sier Øverby. Samle kommunikasjonen I fagmiljøer er enhetlig kommunikasjon bedre kjent under det engelske begrepet Unified Communication (UC). Som navnet antyder, er det snakk om en plattform som samler ulike kommunikasjonsformer som telefoni, voic , videokonferanser, e-post og Instant Messaging (IM). Ikke kast bort tid Leting etter informasjon er et problem de fleste bedrifter kan kjenne seg igjen i. Dette kan forklare hvorfor så mange som fire av fem større bedrifter nå jobber med å samle all kommunikasjon. Det viser en undersøkelse det amerikanske analyseselskapet Nemertes Research gjorde blant 120 ITsjefer i fjor. I Nemertes-undersøkelsen kommer det frem at 79 prosent av IT-sjefene i større amerikanske bedrifter regner med å ha implementert UC i løpet av to år. IT-konsulentselskaper satser nå tungt på UC-området på det norske markedet. I slike systemer kan man ved hjelp av et klikk lokalisere venner og kolleger, starte en videokonferanse eller ha en telefonkonferanse samtidig som man har IM-tilgang hvor deltakerne kan ta felles notater. Partene i et virtuelt møte kan også se hverandres desktop, Harald Øverby Doktorgradsstipendiat og Research and Education Coordinator ved Department of Telematics ved NTNU og på den måten jobbe sammen på et prosjekt i sanntid. Dette er kanskje det lengste vi er kommet innen enhetlig kommunikasjon i dag, sier Øverby. Bruk fremtidens løsninger Selv om enhetlige kommunikasjonssystemer er et skritt i riktig retning, er det fortsatt langt igjen til potensialet er oppfylt. I dag er partene som skal kommunisere i stor grad avhengig av å ha samme utstyr i hver ende. Men i fremtiden ser vi for oss at to parter for eksempel har en videokonferanse, mens en tredjepart som ikke har tilgang på PC kan høre hva som blir sagt via mobiltelefonen eller få hele møtet som en e- post eller eventuelt som et opptak av videokonferansen som han kan lese eller se når det passer. Enn så lenge ligger slike løsninger i fremtiden, men det har allerede skjedd mye innenfor enhetlig kommunikasjon. Videokonferanser og Skype er blitt relativt utbredte redskaper, særlig innenfor bedrifter som er geografisk spredt. En del telefontyper har nå også Skype tilgjengelig på mobilen, slik at personer kan se og snakke med hverandre selv om de ikke sitter foran PC-en, sier Øverby. HEGE KOFSTAD Bli mer miljøvennlig Hvor mange liter flybensin bruker din bedrift til og fra møtene? Nå kan du svare 0. Ved å ta i bruk Telepresence fra Datametrix får bedriften en kraftig forbedret miljøprofil. I tillegg sparer bedriften mye tid og penger. Ring oss på for en demonstrasjon eller se

5 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET AUGUST MYE Å HOLDE STYR PÅ Mange bombarderes med e-poster, telefonsamtaler, meldinger og voic er på jobben, ofte til stor frustrasjon. Med et enhetlig kommunikasjonssystem kan all informasjonen samles og bli lett tilgjengelig. FOTO: PAUL KLINE/ISTOCKPHOTO Kutter utgifter med videokonferanser StatoilHydro har løst utfordringen med å være et geografisk spredt selskap ved å investere i penge- og tidsbesparende løsninger. StatoilHydro er en stor bedrift, med avdelinger fra Angola til Færøyene. Å ha rask og effektiv tilgang til de rette menneskene og den rette ekspertisen, er til enhver tid utfordrende, ikke minst i nedgangstider. Chief Engineer IT i StatoilHydro, Tore Inge Vik, jobber kontinuerlig med å forbedre løsninger på slike utfordringer. I løpet av de siste årene har StatoilHydro implementert en rekke løsninger knyttet til kommunikasjon. Dette dreier seg blant annet om videokonferanseløsninger, som vi nå utvider med Unified Communication-løsninger (UC), sier Vik. Spar penger De fleste store bedrifter er i dag preget av finanskrisen. I StatoilHydro skal det spares inn 1,5 milliarder kroner. Et av hovedområdene blir IT, og så langt vil oljegiganten kutte 100 millioner kroner i IT-investeringene for Da blir det viktig å satse på de rette IT-prosjektene. I forbindelse med kostnadsreduksjoner ser vi at nettopp IT kan være et middel for besparelse. For eksempel sparer vi reiseutgifter ved å ta i bruk videokonferanse og andre løsninger innen UC. I nedgangstider som disse vil bedriftens prioriteringer endres, og investeringer i nye IT-løsninger vil følge dette. Dette vises i at bedrifter i nedgangstider i større grad velger å prioritere løsninger som gir raske kostnadsbesparelser, mens en i oppgangstider prioriterer løsninger som i større grad legger til rette for økt vekst. Gode IT-løsninger kan være en viktig brikke i både kortsiktige og langsiktige strategier, sier Vik. Vær tilgjengelig Innenfor operasjonsstøtte (land/ hav) har videokonferanseløsninger vært i aktivt bruk i noe tid allerede, og etter fusjonen har videokonferanser etablert seg som et godt alternativ til reise. For å stimulere til enda bedre samhandling, vil personlige kommunikasjonsløsninger forenkle dette ytterligere. Bedrifter er ikke lenger avhengig av møterom eller andre fasiliteter, men kan samhandle med hvem som helst når som helst, sier Vik. Selv om en oppgradering av ITløsninger i bedriften nødvendigvis er ensbetydende med utgifter i første omgang, kan bedriften spare penger og tid i andre omgang. StatoilHydro er opptatt av å ta ut effekten av de investeringer som gjøres. For å sikre dette må vi gjøre de riktige tingene. Vi har derfor etablert en prioriteringsprosess som sikrer at de investeringer som må gjøres, også er de investeringer som er best for business. For å oppnå målene om bedre samhandling, ser vi at investeringer i IT-løsninger som bedre understøtter samhandling på tvers av geografi gir stor effekt, sier Vik. HEGE KOFSTAD UC Unified Communications består av følgende underliggende teknologi: Stemme- og telekommunikasjon Inkluderer fast og mobil stemme, samt telefonsamtaler over Internett via PC, såkalte softphones. Enhetlig konferansekommunikasjon Består av telefonkonferanse, videokonferanse og webkonferanse. Messaging Inkluderer e-post, voic og såkalt Unified Messaging (UM), som går ut på at brukeren mottar voic , faks eller sms i en og samme innboks, som kan nås enten som en vanlig e-postklient eller via telefonen. Instant messaging (IM) og Presence Består av IM/chat pluss muligheten til å se hvem av dine kontakter som er tilgjengelig på nettet til enhver tid. Klienter Inkluderer tykke og tynne webklienter i tillegg til mobile klienter. Applikasjoner Inkluderer applikasjoner som har integrerte kommunikasjonsfunksjoner. Dette området kan deles opp i fem mindre områder, som består av sammenslåtte administrative verktøy, samarbeids-, varslings-, mobilitets- og kontaktsenterapplikasjoner. Outsourcing skaper frihet Frihet til å tenke, planlegge, skape og vokse Våre IKT-løsninger skaper trygghet og frigjør tid og ressurser hos dere, som kan brukes på å utvikle virksomheten. Vi vil gi dere vår Guide til IKT-outsourcing gratis. La boken bli tema på neste ledermøte. Gå inn på eller ring Smartere løsninger...

6 6 AUGUST 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 2TIPS SAMLE KOMMU- NIKASJONEN Vær ett skritt foran med samlet kommunikasjon UNIFIED COMMUNICATIONS Spørsmål: Hvordan kan ansatte frigjøre seg fra den stasjonære PC-en, og virksomheten oppleve økt fl eksibilitet og lønnsomhet? Svar: Med kommunikasjonssystemer som knytter sammen tale-, video-, data- og mobilitetsprogrammer. Unified Communications (UC) er ikke et produkt, men en filosofi om at tale- og dataapplikasjoner skal kommunisere seg imellom for at samhandling mellom mennesker skal fungere godt. Systemet kan kombinere flere typer bedriftskommunikasjon i ett enhetlig system som gir nye og effektive måter å samarbeide på. Bedriften får bedre mulighet til å samarbeide med andre bedrifter i inn- og utland. Ved hjelp av avanserte samarbeidsverktøy, blir det mulig å skape sikre og tilpasningsdyktige arbeidsplasser av høy kvalitet i hele organisasjonen. Ta direkte kontakt Når kolleger, partnere, forhandlere og kunder kan samarbeide mer effektivt, kan organisasjoner raskt tilpasse seg endringer i markedet og bygge opp konkurransefordeler. Fjordkraft, for eksempel, har sørget for at man på deres hjemmeside kan logge seg på chatten, der man får muligheten til å snakke med kundeservice direkte. Du kan velge om du ønsker å skrive på norsk eller engelsk. Chatten er et enkelt og effektivt verktøy for kundene, der de kan motta hjelp øyeblikkelig. Dersom vi har spørsmål som er knyttet til en annen avdeling, kan vi benytte den internt mellom backoffice og førstelinje slik at kunden får svar der og da. Internchatten fungerer også bra ettersom vi har kontorer i Sandefjord og Bergen. Vi benytter oss TIPS Overgå forventningene Kundeservice handler om 1 den gode opplevelsen, som innebærer å overgå kundens forventning og gi det lille ekstra i f.eks. en samtale eller i et møte. Tren deg god En forutsetning for å få gode 2 resultater er trening. Man må trene på å bli god på service. I samtale med kunden er det viktig å være bevisst på kroppsspråket, å tenke på hvordan du bruker stemmen din og alltid å huske på å smile. Kundeservice er salg Salg og kundebehandling 3 handler om opplevelsen, ikke Det er fl ere grupper i samfunnet som er helt avhengig av denne måten å kommunisere på. Janette Bjorøy Leder for kundeservice, Fjordkraft også mye av videomøter fra egen PC, forteller Janette Bjorøy, ansvarlig for Fjordkrafts kundeservice. om selve salget. Vær tilgjengelig Hvis dine ansatte skal drive god 4 kundeservice, må de ha riktig innstilling og kompetanse. Bedriften bør alltid være tilgjengelig for kunden, f.eks. gjennom et chattesystem, slik at kundene enkelt og raskt kan få svar på sine spørsmål. Ta kritikk Sist, men ikke minst: Bedriften bør være god på klage- 5 håndtering. Vær positiv og imøtekommende når dere har gjort en feil eller en kunde er misfornøyd med jobben som er utført. Rett opp i problemene fortløpende. Snakk til alle Denne tjenesten er både effektiv og kostnadsbesparende for bedriften. Nå har kunderådgiverne mulighet til å chatte med flere samtidig, slik at de får hjulpet mange flere nå enn tidligere. De ansatte møter kundene på deres premisser. Chat oppleves som en muntlig og kjapp kanal, men vi stiller tydelige krav til godt språk og kvalitet på svarene. Det er flere grupper i samfunnet som er helt avhengig av denne måten å kommunisere på. Det finnes hørselshemmede, som bruker høreapparat og 4000 som er døve og bruker tegnspråk i Norge som opplever selvbetjeningstjenester med tastevalg og talesvarer som en stor barriere. Chat er en bra kanal for å kunne drive kundeservice overfor denne gruppen, understreker Bjorøy. Spar kostnader Ved å benytte seg av UC-systemer kan bedriften redusere reisekostnadene, noe som sparer miljøet og bidrar til økt effektivitet i bedriften. Videre gir det gode muligheter til de som ønsker å ha et hjemmekontor. Du kan da delta på videokonferanse hjemmefra. Avgjørelser kan besluttes raskere, og det er enklere å få arbeidet gjort og samhandle med arbeidskolleger uavhengig av hvor de måtte befinne seg. Bedriften blir mindre sårbar mot sykdom eller kompetansen til en ansatt dersom han/hun slutter, for all informasjon og det arbeidet som er utført vil ligge i en portal. SILJE RØNNE Unified Communications (UC) samler alle former for businesskommunikasjon til et enhetlig system som tilbyr nye og effektive måter å samarbeide på. Gjennom UC har bedrifter muligheter til: Samarbeid Ved hjelp av samarbeidsverktøy, kan du skape førsteklasses, sikre og tilpasningsdyktige arbeidsflater i bedriften. Når kolleger, partnere, leverandører og kunder kan samarbeide mer effektivt, kan bedrifter kjapt anpasse seg til markedsforandringer og bygge opp konkurransefortrinn. Raskere beslutninger Ved hjelp av UC-funksjoner som for eksempel nærvær, direktemeldinger og medietjenester, kommer informasjonen direkte til rett person. Slik forbedres brukerens og bedriftens produktivitet svært mye. Mer effektiv verdikjede Gjennom å integrere UCfunksjoner i bedriftsapplikasjoner, kan organisasjoner omvandle businessprosesser og oppleve nye nivåer av kundetilfredshet og innovasjon. Applikasjoner Gjennom å integrere UC med andre applikasjoner, kan de ansatte samarbeide i sanntid med sine egne valg av verktøy og applikasjoner. IP-Telefoner Effektiv hverdag videokonferanse er effektivt; hyppigere møter uten store kostnader, raskere beslutning på prosesser og mer produktiv opplæring. FotoPhono Bergen / Foto Pål Hoff Å bygge et internett-basert telefonsystem er nå enklere enn noensinne. Cisco Small Business IP telefoner er laget for å tilfredsstille dine behov i dag, og kan skaleres med virksomheten etter hvert som behovet vokser. Videokonferanse en god møtekultur Forskning viser at 55 prosent av all kommunikasjon er ikke-verbal, og ved bruk av video tar man inn opptil 45 prosent mer informasjon enn ved en vanlig telefonsamtale. Vi designer, bygger og drifter fremtidsrettede videokommunikasjon og audiovisuelle løsninger for møterommet som inkluderer teknologi, møbler, belysning, fargevalg og ergonomi. For mer informasjon, kontakt oss på eller / SPA525G - 2-port Switch - SIP og SPCP protokoll - PoE og WiFi - Bluetooth støtte SPA962-2-port Switch - SPCP protokoll - Power over Ethernet - Høy oppløselig skjerm Olaf Helsetsvei 6, Postboks 44, Bogerud, 0621 Oslo Tlf: , Fax: , e-post:

7

8 8 AUGUST 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 3TIPS BRUK VIRTU- ELLE MØTER SPØRSMÅL OG SVAR Tore Larsen Orderløkken Leder for NOR- SIS, Norsk senter for informasjonssikring Bruk virtuell kommunikasjon til å lykkes som prosjektleder Spørsmål: Hvordan fungerer virtuelle møter? Svar: Det er fl ere systemer som gjør det mulig å holde virtuelle møter som nesten kan oppleves som virkelige. Bildene er sylskarpe, og du får førsteklasses lydkvalitet og riktig lyssetting. I PRAKSIS Sven Ringmar, foreningsdirektør for Svenskt Projektforum, forteller at dagens digitale kommunikasjonskanaler bidrar til åpenhet og effektivitet, men de byr også på nye utfordringer for en prosjektleder. I dag kan du samarbeide med ulike aktører over hele verden, og du kan kommunisere over e-post, Skype, Smartphones, blogg osv. De som samarbeider er geografisk spredt, og det meste av kommunikasjonen dem imellom foregår ved hjelp av ulike typer IKT, og/ eller de tilhører ulike organisasjoner. Dersom flere av samarbeidspartnerne bor i andre land eller byer, kan bedriften spare mye penger og tid på reisekostnader dersom møtene kan holdes over telefon. Like viktig er det at kompetanse og interne ressurser blir mye lettere tilgjengelig og at flere møter kan gjennomføres av samme person på kortere tid, forklarer han. Vær klar og tydelig Det stilles flere krav til deg som prosjektleder dersom mye av kommunikasjonen foregår virtuelt. En TIPS Se på behovet Først må du se på hvilket behov selve prosjektet/bedrif- 1 ten har. Husk at du ikke trenger mer enn det du får bruk for; da kan det lett bli mye rot og virke mot sin hensikt. Hva trenger du? Deretter ser du på hvor mye 2 som kan løses med de IT- og dokumenthåndteringssystemer som allerede er i bedriften og hvorvidt du kan legge til nye verktøy dersom det er lønnsomt. Prioriter riktig Lag en liste der du ramser opp 3 prosjektets viktigste behov, Jeg ser en tendens til at færre bedrifter investerer penger i gode systemer. Sven Ringmar Foreningsdirektør for Svenskt Projektforum mottaker kan lett bli overveldet av informasjonsmengder, fordi det er så lett å sende fra seg elektroniske meldinger for eksempel via e-post. Mye av kommunikasjonen mellom teammedlemmer som befinner seg på ulike steder i verden blir mottatt på ulike tidspunkter. Dette kan føre til misforståelser ettersom tilbakemeldinger og og så prioriterer du deretter. Dersom du velger å integrere noen nye programer, bør du se på om dette er noe du kan bruke ved en senere anledning eller om andre i bedriften kan få nytte av dette. Ut fra dette bør du vurdere om du skal kjøpe tjenesten eller kun ha en avtale for en kortere periode. Vurder investeringen Jeg ser en tendens til at færre bedrifter investerer penger 4 i gode systemer, og heller kjøper tjenester i tre måneder eller laster ned et gratisprogram. Det kan være vel så bra til tider, men det er vanskelig å integrere disse programmene i resten av systemet. KOMPETANSE ER VIKTIG Det stilles flere krav til deg som prosjektleder dersom mye av kommunikasjonen foregår virtuelt. En mottaker kan lett bli overveldet av informasjonsmengder, fordi det er så lett å sende fra seg elektroniske meldinger for eksempel via e-post. FOTO: LELUCONCEPTS /ISTOCK kommunikasjon kan bli forsinket, sier Ringmar. Det kan være vanskelig å overføre fullstendige budskap ved hjelp av de elektroniske kommunikasjonsverktøyene som et team bruker. Man ser eksempler på begrensningene ved e-postkommunikasjon i distribuerte team. Muntlige uttrykk som er innrammet i kroppsspråk kan være helt akseptable, men når man får de samme uttrykkene i et skrevet format, kan de ofte føre til misforståelser fra personene som leser dem. Generelt er det lett å misforstå den andre parten dersom man ikke kjenner hverandre godt, påpeker han. Samle hele teamet Ringmar råder alle prosjektledere til å samle hele teamet sitt i oppstarten av et samarbeid, slik at alle deltakerne vet hvem alle er og hvordan de ser ut. Ansiktsuttrykk understreker ofte meningen i hva en person sier. Det vil oppstå færre misforståelser i ettertid når du skal delta i en telefonkonferanse dersom alle deltakerne vet hvem de ulike personene er og hva de jobber med. Prosjektleder bør før møtet sende ut en e-post der alle får mulighet til å komme med temaer de ønsker å ta opp på møtet og hvor lang tid de vil bruke på dette. En agenda er avgjørende for at et møte skal lykkes, sier han. SILJE RØNNE Hvilke utfordringer står bedriften overfor når de øker tilgjengeligheten for de ansatte?! Tilgjengelighet er i utgangspunktet positivt (så lenge du bestemmer selv), men fra et sikkerhetssynspunkt har også dette en bakside. Informasjon som ikke skal bli tilgjengelig for andre kan bli tilgjengelig, og sensitiv informasjon kan komme på avveie. Derfor er det nødvendig å øke sikkerhetstiltakene ved at bedriften har gode rutiner på og utenfor arbeidsplassen. Tyveri av mobile enheter, som bærbare PC-er, PDA og mobiltelefoner som kan lagre store mengder informasjon, utgjør en stor sikkerhetsrisiko for norske virksomheter. Hvordan sikre bruken av Smartphones? Utfordringen med disse er! at mange bedrifter ennå ikke har inkludert dem i sin ITstrategi. Smartphones er som små bærbare PC-er, og må beskyttes på samme måte. Konsekvensen av å ikke sikre er at telefonene er satellitter som lever sitt eget liv utenfor brannmuren. Du kan sikre telefonen ved å kryptere innhold eller innføre sikkerhetsløsninger som gjør at du kan fjernslette ved å ringe opp og slette innhold. Den kan stilles inn slik at den krever PINkode dersom den har vært inaktiv i et gitt tidsrom. Hva må man være oppmerksom på ved bruk av trådløse nettverk?! Trådløse nettverk er praktiske og fleksible i bruk. Når man bruker trådløse nett, må man imidlertid huske å sikre kommunikasjonen for å beskytte bedriftssensitiv informasjon. Man må også beskytte nettet med tilgangskontrollmekanismer for å hindre at uautoriserte brukere misbruker bedriftens ressurser. Hvordan vet man at ikke andre utenfor bedriften får adgang til konfidensiell informasjon?! For å sikre seg mot at uvedkommende får tilgang til informasjon, må man sørge for gode autentiseringsmekanismer, altså at kun den som skal ha tilgang til informasjonen får tilgang. Man må bruke sikkerhetsverktøy som detekterer dataangrep og forsøk på uautorisert tilgang til informasjonen.

9 Projectplace er et nettbasert prosjektstyrings- og samhandlingsverktøy for grupper av alle størrelser. Levert som abonnement er Projectplace alltid tilgjengelig uansett hvor du befinner deg. Uten installasjons- eller oppstartskostnader kan du være i gang i løpet av et par minutter. Jobb sammen uansett hvor og når world wide web collaboration Projectplace gir tilgang til smarte prosjektverktøy som er tilgjengelige døgnet rundt, uansett hvor man befi nner seg. Det er enkelt å dele dokumenter, fordele oppgaver, organisere møter og mye mer, slik at hverdagen blir enklere og mer effektiv for deg og dine kolleger. Med Projectplace kan du spare tid hver dag ved å fi nne rett informasjon umiddelbart holde for eksempel hvert 10. møte online uten reise og dødtid unngå misforståelser ved å sørge for kontinuerlig samhandling oppheve alle grenser med et felles samlingspunkt et tasteklikk unna Med Projectplace er det ikke relevant hvor folk befinner seg og når de jobber. Alle har tilgang til kontinuerlig oppdatert dokumentasjon og oversikt over hvilke saker som må håndteres. Når vi bruker Projectplace er det enkelt å jobbe riktig. Hans Jakob Beck, HSE Manager Yme Project, Talisman Mer info: eller SMS med kodeord PP2 til 2229

10 10 AUGUST 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INSPIRASJON Spørsmål: Hvilke fordeler oppnår du ved å tilrettelegge for fleksible arbeidsforhold? Svar: Bedre sosiale nettverk og dermed økt grad av kunnskapsdeling, sier Erik Sevild, direktør for forretningsutvikling i SpareBank 1 SR-Bank. Utnytt fordelene ved kunnskapsdeling TRENDER I 2008 ble det vedtatt å innføre et verktøy som kunne ivareta deling av kunnskap innenfor næringslivsdivisjonen i SpareBank 1 SR-Bank. Som grunnlag for beslutningen var deling av filer på felles plattform avgjørende. Få en enklere hverdag Erik Sevild, direktør for forretningsutvikling bedriftsmarked, forteller at banken på den tiden var inndelt i ulike regioner, der hver enkelt region og avdeling hadde sin egen server/disk som ikke ga mulighet for fildeling på annen måte enn via e-post. Verktøyet deres ble rullet ut i februar i år og ivaretar viktige funksjoner, som en god og oversiktlig mappestruktur, en kraftig søkemotor og integrasjon mot Office-systemene. Resultatet er ifølge Sevild et oversiktlig dashboard for brukeren et definert oppsett der du kan prioritere hva som er viktigst for ens egen arbeidssituasjon. Erfaringene så langt viser at lanseringen av verktøyet ikke krever særlig opplæring fordi det er kjent teknologi fra Internett, Facebook og Google. Den største utfordringen er å skape kultur for å dele kunnskap både fordi kunnskap tradisjonelt har gitt makt, men aller viktigst det å forstå hensikten og meningen med kunnskapsdeling, forteller han. Del dine tanker I dag skjer mye av kommunikasjonen via e-post et kommunikasjonsmedium som ifølge Sevild gir begrensede muligheter for avklaringer og tilbakemeldinger, men som allikevel er tradisjonelt mest benyttet i bedriftene. Den nye generasjon Y bruker ikke e- post, og det finnes et utall måter å kommunisere på som er langt bedre, understreker han. Direktøren har god erfaring fra egen bedrift, og han forteller at ledelsen er blitt mer synlig i organisasjonen ved å benytte et par minutter hver dag til å skrive et blogginnlegg. En kortfattet oppsummering av lederens aktiviteter, tanker eller budskap gir organisasjonen muligheten til å vite mer om hvilke mål og verdier lederen har. Dermed får de ansatte et lite innblikk i lederens hverdag på vei mot et felles mål, fortsetter han. Videre påpeker han viktigheten av ulike kommunikasjonsformer gjennom et fellesskap, der alle som måtte PROFIL Erik Sevild Født: 1960 Sivilstatus: Gift med Torill, to gutter på 12 og 18 Bosted: Hafrsfjord Aktuell: Direktør Forretningsutvikling i SpareBank 1 SR-Bank Bakgrunn: MBA i finans og ledelse, 20 års erfaring fra bank og finans, 5 år i industri ønske det kan opprette f.eks. et fagforum og utfordre omgivelsene eller utveksle erfaringer og få nyttige tilbakemeldinger. Som regel er det slik at den som deler sin kunnskap med andre tilegner seg mer kunnskap enn de som passivt tar imot, nettopp pga. de tilbakemeldingene og spørsmålene som kommer fra salen eller i dette tilfelle fra fellesskapet, understreker Sevild. Spre kunnskapen Hensikten med å dele kunnskap er først og fremst utveksling av erfaringer som må til for å bygge kompetanse. Ikke bare innenfor enkeltsaker eller prosjekter, men også generell kompetanse som bransjekunnskap, å finne frem til den beste kundeprosess for bedriften og for å synliggjøre individuell kompetanse som ikke nødvendigvis er knyttet mot salgsresultater, sier han. Sevild tror den største utfordringen er å skape en kultur for å dele kunnskap. Kunnskap tradisjonelt har gitt makt, men det aller viktigste er å forstå hensikten og meningen med kunnskapsdeling og hvorfor vi skal bruke tid på dette i en ellers travel hverdag, sier han. Spar langsiktig Dokumentert forskning viser at man bruker 25 prosent mindre av tiden til å lete etter informasjon og dokumenter (eksternt og internt) dersom filene og kunnskapen gjøres søkbar og tilgjengelig. Videre får man synliggjort hvem som har kompetanse innenfor det man søker. Ett eksempel er styring av tilgang til informasjon. For de fleste bedrifter er det IT eller ledelsen som styrer tilgangen til filer og dokumentbaser. Innen kunnskapsdeling er det den enkelte som styrer tilgangen og som selv velger å publisere sine dokumenter. Forutsatt at man holder seg innen vedtatt sikkerhetspolicy, vil man ved å måle prestasjon innen kunnskapsdeling raskt få publisert en betydelig søkbar datamengde, sier han. I tillegg kommer effekten av å gjøre tilgjengelig den ustrukturerte kunnskapen som er all input til ferdige dokumenter, diskusjoner, blogger, osv. Dette gir langsiktig lønnsomhet ved at man hever kompetansen i bedriften for bl.a. å kunne se nye forretningsmuligheter og forbedret produktutvikling, avslutter Sevild. SILJE RØNNE

11 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET AUGUST SKAP KULTUR FOR Å DELE - Det aller viktigste er å forstå hensikten og meningen med kunnskapsdeling og hvorfor vi skal bruke tid på dette i en ellers travel hverdag, sier Erik Sevild. FOTO: MONICA LARSEN 4 SEVILDS BESTE TIPS Presenter deg vel Lag en egen hjemmeside 1 med et bilde av deg selv, der du beskriver dine arbeidsoppgaver, erfaringer, kompetanseområder og dine interesser. Dette er viktig for å bygge relasjoner, selv om man ikke har truffet hverandre fysisk. Deretter kan du kommunisere gjennom blogger, fellesskap, chatting, e-post og deling av lukkede rom for prosjekter, ledergrupper, team osv. Bruk effektiv siling Disse kommunikasjonsformene er velkjente, men de 2 er effektive fordi den enkelte selv velger om man vil delta eller stå utenfor ut fra hvilke interesseområder man har. Det gir en effektiv siling av informasjon etter hva man selv synes er vesentlig og hvem man skal forholde seg til. Hent kunnskap ute Tradisjonelt har man sin 3 arbeidsplass i et kontormiljø omgitt av kolleger fra samme avdeling, uten annet til felles enn avdelingens resultat. I realiteten søker man kunnskap og bygger sosiale nettverk utenfor sin egen arbeidsplass, ved kundemøter, kryssfaglig teamarbeid, kurs og konferanser, allianser osv. Sørg for fleksibilitet Fleksibilitet og et godt 4 verktøy for networking vil gjøre at man er bedre oppdatert innenfor relevante nettverk og kompetanseområder, samt at man får frihet til å proaktivt benytte disse nettverkene uavhengig av regulær arbeidstid, som ofte er presset på tid og reaktiv atferd. Tokyo. Sydney. Lunsj. Paris. København. Hjemme. Velkommen til TelePresence. Du kan være hvor som helst i verden med et enkelt tastetrykk. Ekte opplevelser i sanntid. Du får gjort mer på kortere tid. Og du går ikke glipp av det som teller mest. Se helheten på: Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Lang dag Oslo, Norge. Image courtesy of the human network.

12 12 AUGUST 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INSPIRASJON 4TIPS BRUK VIDEO- KONFERANSE 6 TIPS TIL INNFØRING For å gjennomføre en vellykket innføring av videokonferansesystemer, er det visse punkter som må vurderes og tas hensyn til. IT-sjef ved Alta videregående skole, Roy Håkonsen, har vært gjennom denne prosessen og kommer med følgende tips: UVURDELIG HJELP For Alta videregående skole har systemet for videokonferanser ført til et bedre undervisningsog tjenestetilbud og de har spart tid og penger. FOTO: HARALD F. HEREIDE Hent inn kompetanse med videkonferanser Spørsmål: Hvordan samle kompetansen i en stadig mer globalisert verden, der store avstander er en utfordring? Svar: Se til Finnmark der har man funnet en snarvei. KOMPETANSEHEVING FINNMARK Det er ikke bare næringslivet som møter på utfordringer i forhold til store geografiske avstander og spredt kompetanse. Finnmark fylkeskommune har tatt konsekvensene av dette, og har installert videokonferanseutstyr på alle viktige institusjoner i fylket. Dette gjelder blant annet alle videregående skoler. Alta videregående skole er en relativt stor skole, med ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE STORE AVSTANDER I Finnmark er det innstallert videokonferanseutstyr på alle viktige institusjoner i fylket. cirka 1000 elever og nærmere 250 ansatte. Skolen bruker videokonferansesystemer både i undervisningen og i møter. Uvurderlig hjelp Systemet er til uvurderlig hjelp i forhold til desentralisert undervisning i helsefagarbeid og barne- og ungdomsarbeid, hvor flere av våre elever bor relativt langt fra skolen og med begrenset tilbud om kollektivtransport. Slik lyder dommen fra skolens kursavdeling, OPUS. Vi har også elever ved vår skole som mottar undervisning fra andre skoler, f.eks. de som har undervisning i lulesamisk der læreren sitter i Nordland, sier IT-sjef ved Alta videregående skole, Roy Håkonsen. Til og med til eksamen tar skolen i bruk videokonferansesystemet. I de tilfellene hvor vi ikke har sensor selv, kan vi ta inn en sensor fra andre steder via systemet og vice versa, sier Håkonsen. Skolen bruker også i stor utstrekning systemet til møtevirksomhet. I perioder er konferanseutstyret i bruk både på dagtid og ettermiddagstid. Det er veldig viktig at de som skal bruke systemene får god opplæring. Først da ser de det fulle potensialet. Det hjelper ikke å ha løsningen på problemet hvis man ikke vet om den, sier Håkonsen. FAKTA Alta videregående skole satte opp det første videokonferansesystemet i Systemet ble satt opp med fire ISDNtilkoblinger, leide linjer og dyr trafikk. I 2001 ble systemet oppgradert, og i 2005 ble dagens videokonferansesystem innkjøpt og tatt i bruk. Ettersom systemene kommuniserer over IP, belaster bruken mellom fylkets institusjoner kun eksisterende bredbåndsoppkobling. Den interne trafikken utgjør derfor ingen ekstra kostnad for de Effektivt og stabilt Å kjøpe inn videokonferanseutstyr er ikke øverst på hver manns innkjøpsliste, men ifølge Håkonsen er gevinsten større enn utgiftene. Systemene kommuniserer over IP, slik at trafikk mellom fylkets institusjoner kun belaster eksisterende bredbåndsoppkobling. Trafikk som genereres via bruken mellom institusjonene utgjør derfor ingen ekstra kostnad. Ut over engangsinvestering i utstyr samt kostnader til administrasjon av utleie/fakturering, har det dette året ikke vært store kostnader knyttet til drift av studioene. Utstyret og teknologien har fungert stabilt og er driftssikkert, sier Håkonsen. For oss har dette betydd en utvidet horisont. Vi er i stand til både å kunne tilby og motta nye produkter. Konklusjonen er at vi som brukere er svært fornøyd, og brukerne av våre tjenester ser meget positivt på tilbudene. Til slutt sparer vi tid og penger. Man kan praktisk talt være til stede to steder samtidig, sier Håkonsen. HEGE KOFSTAD som bruker systemet. Finnmark fylkeskommune sentralt har tatt regningen for innkjøp av utstyret. Drift av systemene krever administrasjon og vedlikehold. Ut over engangsinvestering i utstyr samt kostnader til administrasjon av utleie/fakturering, har det dette året ikke vært store kostnader knyttet til drift av studioene, ifølge IT-ansvarlig ved Alta videregående skole. Det påberegnes en bortimot 10 prosents stilling til administrasjon når alt blir sett under ett. Definer behovet 1 Først og fremst må man definere behovet for konferansesystemet. Hvem skal systemet rettes mot? Hvor mye kapasitet trengs? Hvem skal bruke systemet? Vær konsekvent 2 For det andre må man være konsekvent i bruken. Et møte skal i første rekke kjøres over systemer. Sett av ressurser 3 Det er også essensielt å sette av tid og ressurser til administrasjon. Alle kan ikke sette seg inn i alt det tekniske. Den beste løsningen er å legge ansvaret for styring og administrasjon til én person. På den måten blir det klart hvem som har ansvaret og hvem man skal henvende seg til med spørsmål. Ha gode lokaler 4 Å avsette lokaler som er tilpasset bruk av konferansesystemer, er også en del av kabalen. I en skolesetting er det for eksempel en stor fordel å ha spesielt tilrettelagte klasserom til denne bruken. Se potensialet 5 Brukere må se potensialet for hva slike systemer kan brukes til, og vite å utnytte dem. For å få dette til, er det utrolig viktig å gi god opplæring til alle som skal ta i bruk systemene. Det hjelper ikke å ha perfekte løsninger hvis de som skal undervise ikke vet å bruke dem. Tenk langsiktig 6 Til sist må man se forbi kostnadene som innføringen av kommunikasjonssystemer fører med seg i oppstartfasen. Man må se på hva man kan tjene på sikt, i penger, tid og kompetanse.

13 Fast-, mobil-, og IP telefoni i én og samme løsning. Bruker du mobiltelefon mye, er også telefonregningene høye. Skal du unngå det, samtidig som både du, kollegene dine, og kundene dine blir mer fornøyde, bør du finne løsningen på hvordan du samtidig kan øke bedriftens lønnsomhet. Vi, og våre forhandlere, har i årevis bidratt til mer lønnsomme tale- og dataløsninger. Vi nevner bare noen punkter NECs forhandlere kan forbedre din kommunikasjon med kundene på: l l l l l l Felles infrastruktur for tale- og data Telefoni i samarbeid med data applikasjoner (Unified Communications) og over Internett Med mobilt internnummer (på mobil el. PC) Behovsorienterte tilpasninger Enhetlig løsning uavhengig av geografi Reduser telefonregningene, ikke bruken.. er like aktuelt for små som for store bedrifter NEC er verdens største leverandør på bedriftstelefoni for små og mellomstore bedrifter. Derfor får du all verdens erfaring innebygget i NECs nye IP telefoniløsning, SV8100. NEC bygger utstyret for at din bedrifts nye løft skal vare i mange år og ha verdens beste kvalitet. Det er det vi lever av. Derfor har vi vært representert i Norge i 25 år og solgt telefoni til ca norske bedrifter med ca. 1 mill. brukere. Dagens krav om kosteffektive løsninger har mange aspekter. NECs forhandlere inkluderer alle i din nye telefoniløsning. Integrerte verktøy for optimalt samspill og effektiv IT-drift! For å støtte sentrale oppgaver innen IT-drift, trenger man verktøy. Det er viktig at dette er verktøy som er godt integrert og spiller sammen, for å sikre best mulig samspill innen organisasjonen og overfor kundene. Manag-E Sirkelen illustrerer de viktigste områdene, og hvordan disse henger sammen. Selv om det er naturlig å starte med bare ett eller to områder, så vil settet av støtteverktøy ikke være komplett uten at man dekker alle områdene. ucmdb - DDM SM - NNM - - NA sjonsendringer. Vårt mål er å sikre effektiv styring av IT for din virksomhet. BAC OM

14 14 AUGUST 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 5TIPS INFORMASJON I SKYENE 3 OM CLOUD COMPUTING Per Morten Hoff Generalsekretær IKT Norge Ressursene som fysisk ligger på et datasenter i bakkant, er dynamisk skalerbare og ofte virtualiserte, forklarer Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT Norge. Ethvert program kjører på en maskin, og den maskinen kan stå på pulten din, på bakrommet eller ved et datasenter i et annet land. I cloud -paradigmet kjører man programvare som ligger på et cloud-datasenter. Gode fremtidsutsikter Google og Amazon er eksempler på offentlige skyer. Man kan også ha private skyer, der ett eller flere firmaer går sammen om en sky. Japan skal nå i gang med en sky for hele Japans offentlige forvaltning. Da er skalerbarhet og selvbetjening fortsatt hovedprinsipper, men eieren kontrollerer sikkerhetsnivåene. I cloud tilbys standardiserte produkter etter selvbetjeningsprinsippet. Gmail eller Google docs er eksempler på software som tjeneste. Amazon tilbyr virtuelle servere gjennom sin cloud. Man behøver ingen kontakt med Amazon alt ordnes via selvbetjening. Offentlige cloud-tjenester (såkalt software as a service eller software som tjeneste ) innebærer at man betaler for det man faktisk bruker. HØYE AMBISJONER Med Cloud Computing kan ressurser som programvare og teknisk infrastruktur leveres som tjenester over Internett. Det globale markedet for Cloud Computing antas å være på 95 milliarder dollar i året i løpet av de neste fem år. FOTO: SHANE OBRIEN/ISTOCKPHOTO Tror på skyfri himmel for Cloud Computing Spørsmål: Hva er Cloud Computing? Svar: Begrepet cloud spiller på metaforen om Internett som en sky. Cloud, som gjerne defi neres som et paradigmeskifte, innebærer at ressurser som programvare og teknisk infrastruktur leveres som tjenester over Internett. Lei et program Det er ingen investeringskostnad. Den tradisjonelle forretningsmodellen for programvare innebærer at man betaler en lisens i forkant, og da eier man programvaren. Her kan man si at man kun leier, sier Hoff. Det er foreløpig ganske umodne forretningsmodeller på cloud. Blant annet har man ikke særlig med SLA ( service level agreement ). Det vil si den avtalen som regulerer hva som skal leveres, f.eks. at den setter grenser for responstid og nedetid. Det vil lønne seg å kreve en SLA, avslutter han. SILJE RØNNE Sikkerhet Det er ikke ett enkelt svar 1 på hvor god sikkerhet det er rundt Cloud Computing. Det er nettopp sikkerhet som er det heteste tema rundt cloud, og det som gjør at man tror man vil se mange andre forretningsmodeller parallelt fremover. Kapasitet Cloud fremstår som en god 2 løsning for oppstartsbedrifter eller bedrifter med varierende kapasitetsbehov. Man betaler kun for det man bruker. Opprinnelsen til Amazons cloud-tilbud er faktisk at de har hektisk aktivitet i desember på grunn av julehandel, mens det er roligere ellers i året. Derfor bestemte de seg for å leie ut overskuddskapasiteten. Fremtidsutsikter Ifølge BusinessWeek vil det 3 globale markedet for Cloud Computing i løpet av de neste fem år være på 95 milliarder dollar i året. Microsoft har vurdert Cloud Computing til å være en av selskapets topp 5-prioriteringer for Microsoft investerer milliarder av dollar i denne teknologien, og utvider systemet sitt med servere i måneden (The Economist). Gjennomfører bedriften din prosesser som involverer mange medarbeidere? Prøv planleggingsverktøyet Symphonical helt gratis. Vi er overbevist om at du vil bli imponert over hvor enkelt selv de mest krevende prosesser kan planlegges og gjennomføres med vårt nye webbaserte verktøy. Kontakt oss allerede i dag på tlf Prøv gratis på Symphonical er tilrettelagt for at hvem som helst skal kunne organisere og gjennomføre prosjekter på en enkel, men likevel systematisk måte. Enkel betjening Effektiv planlegging Fleksibel prosess Visuell kontroll Alt kan planlegges, kommuniseres og deles med andre gjennom vår Web 2.0 løsning, og du kan jobbe helt på din egen måte.

15 På tide å forandre hverdagen? I utfordrende tider er det god forretning å fi nne stadig mer effektive måter å jobbe på. Har du tenkt på hva videokonferanse kan bety for din bedrift? Et videosystem for kontorbruk koster det samme som bare to av de utenlandsreisene det vil erstatte. Tilbake gir det ikke bare høyere produktivitet, men også færre reisedager og mer tid til familie og fritid. Utrett mer med mindre! Nordialog er sertifisert forhandler av TANDBERG. Finn din nærmeste forhandler på nordialog.no eller ring Nordialog setter sammen tale-, data- og videoløsninger som får bedrifter til å snakke bedre sammen. Vi gir profesjonelle råd og er en ledende leverandør av effektiv mobilitet til norske bedrifter. Telenors ledende bedriftskanal

16 16 AUGUST 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EKSPERTPANEL Lars Erik Norum Product Marketing Manager, Microsoft Snorre Kjesbu Divisjonsdirektør, Tandberg Nils Ove Gamlem Forretningsutvikler, Cisco Spørsmål 1: Hvilke typer informasjonsteknologi vil det være mest lønnsomt for norske bedrifter å investere i? Det er flere teknologier som bør være gode investeringer, men det er få teknologier som har så umiddelbar positiv effekt som Unified Communications(UC). UC vil bedre bedriftens kommunikasjon internt og eksternt på en måte som bidrar til betydelig økt individuell produktivitet og forbedret gruppebasert samhandling. I tillegg vil det uten unntak være mulig å redusere kostnader knyttet til kommunikasjon og reise. Avkastningen på denne investeringen er særlig god for større bedrifter med en viss geografisk spredning, og de aller fleste prosjekter vil ha en break-even på 2-6 måneder. Ny teknologi kan endre måten vi jobber på og gi rask gevinst for bedriften. Ansatte kan bo og arbeide spredt, og samtidig være en del av et globalt team. Ved å bringe problemet til spesialisten isteden for å bringe spesialisten til problemet kan samme spesialist jobbe i Nordsjøen på for- middagen, i Mexico-gulfen på ettermiddagen og i Asia på kvelden. Samhandlingsverktøy, presence, øyeblikksmeldinger, og visuell kommunikasjon muliggjør en helt ny måte å jobbe på. V i anbefaler å investere i samhandlingsløsninger som Unified Communications, TelePresence og WebEx. Ikke bare er det penger å spare; disse løsningene bi- drar også til å øke produktiviteten og gjør det lettere å kombinere jobb med familieliv og fritid. Cisco Morgendagens kommunikasjonsteknologi har selv tatt egen medisin, og har blant annet mer enn halvert reisekostnadene det siste året. Spørsmål 2: Hva er de viktigste grunnene til å bruke Unified Communication-løsninger? Som ansatt vil jeg benytte Unified Communications for å få en bedre hverdag. Tilgjengelighetsinformasjon gjør det lettere for meg å finne kollegaer som kan bidra til problemløsning, og jeg bruker mindre tid på sette opp en kommunikasjonsesjon, og kan bruke mere tid på reell kommunikasjon. Jeg kan enkelt legge til flere deltakere, og eskalere fra en type kommunikasjon til en rikere hvis det gir verdi. Typisk fra e-post til lynmelding, til telefon, til video i samme sesjon som vi arbeider på et felles dokument. Alt dette vil være like tilgjengelig fra hjemmekontor, på reisefot, eller på kontoret. Unified Communication-løsninger gjør det enklere å få tak i folk. Det er mulig å se om kollegaer er tilgjengelige. Det blir også letter å velge verktøy tilpasset budskapet, meldingen og viktigheten. Bruk en kort melding hvis et raskt svar på et enkelt spørsmål er viktig, e-post hvis svaret kan vente litt, og visuell kommunikasjon hvis det er diskusjoner og krevende spørsmål som skal behandles. En god UC-løsning skal løse dette uten at brukeren på ta hensyn til hvilken kommunikasjonsløsning motparten har. Bedre kundeservice, raskere saksbehandling og kostnadsreduksjoner. Ved å innføre Unified Communications, får man en kommunikasjonsplattform som integrerer de fleste av våre arbeidsprosesser, eksempelvis telefoni, e-post, lynmeldinger, video, talepost og mobilitet, samt andre støttesystemer i bedriften som sentralbord og CRM-/ERP-systemer. Dette gir enorme muligheter, og vil øke effektiviteten og ikke minst fleksibiliteten i bedriften. Unified Communications handler om å kunne jobbe mer effektivt, ta raskere beslutninger, spare reisetid, kostnader og å øke salget. Spørsmål 3: Hvilke risikoer er det for bedrifter som velger å gå over til den virtuelle arbeidsplassen? Hvis man forankrer denne prosessen på riktig nivå, inkluderer alle stakeholders, og følger en rekke best practice så er det få risikoer ved dette. Det er viktig å forstå at den virtuelle arbeidsplassen/møterom aldri kommer til å erstatte det fysiske, men vil for veldig mange være et nyttig supplement, og et betydelig bidrag til å skape en mer fleksibel arbeidsplass. Viktig er det også å gjøre løsningen tilgjengelig for alle. Dette for å sikre adopsjon og tillit til løsningen. E-post hadde neppe blitt den suksessen det har vært hvis kun halvparten av bedriftens ansatte hadde tilgang. Det er flere farer ved den virtuelle arbeidsplassen. Ansatte kan miste tilhø- righet til organisasjonen, den uformelle kommunikasjonen rundt kaffemaskinen blir borte og det kan bli vanskeligere å få tak i kollegaer. Bedrifter som jobber virtuelt må fokusere på å beholde bedriftskulturen og teamfølelsen hos de ansatte. Dette må løses ved å bringe de ansatte sammen, gjerne ofte og ad-hoc. Rike og fleksible kommunikasjonsløsninger med god lyd og bilde kan løse dette. IT-sikkerheten er ekstra utsatt i små og mellomstore bedrifter. I Ciscos årlige sikkerhetsrapport advares det om at internettangrepene blir stadig mer avanserte i den hensikt å tjene penger. Angrepene kommer oftere og blir stadig vanskeligere å oppdage, og både teknologi og mennesker utnyttes. Man blir ekstra sårbar om data og utstyr befinner seg utenfor bedriftens nettverk. Løsningen er å investere i proaktive løsninger som f.eks. Cisco Ironport og Cisco Network Admission Control (NAC). Med disse løsningene står man rustet til å møte dagens og morgendagens utfordringer, og man har kontroll på alle enheter koblet til nettverket. Unified Communications - er du klar? IPnett AS, Lilleakerv. 2b, Pb 210 Lilleaker, 0219 OSLO tel:

17 INSPIRASJON DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET AUGUST TIPS 1 TELEMEDISIN Bedre pasientbehandling via videokonferanse På Sunnaas sykehus HF brukes nå videokonferanse i stor skala for å sikre god kommunikasjon mellom sykehuset, pasienter, pårørende og lokalt hjelpeapparat. Sykehuset tilbyr pasienter oppfølging gjennom møter, konsultasjoner og undervisning via videokonferanse. Som det første i landet, etablerer Sunnaas en rutinetjeneste rundt samarbeidsmøter knyttet til innleggelse, utskrivning og oppfølging via videokonferanse. Pasienter, pårørende og helse- og sosialpersonell kan delta lokalt og sparer dermed mye reising, tid og ressursbruk. 2 HEVER HELSETILBUDET 1. Videkonferansekurs for ansatte ved sykehuset. 2. Demonstrerer øye-peke-tavle: Noen pasienter mangler tale og har store motoriske problemer, men har god forståelse og kan lese. En stor utfordring som krever veiledning av spesialister. Lokalt hjelpeapparat lærer her (bilderuten til h.) hvordan de kan bruke denne tavlen for å kommunisere. FOTO: SUNNAAS SYKEHUS HF Norman Network Protection er siste generasjon sikkerhetsløsning som proaktivt beskytter bedrifter og organisasjoner mot kjente og ukjente sikkerhets trusler. Leveres som hardware- eller software løsning. Pris fra , for 75-brukere inkl. hardware (eks mva)! Product Review, juli utrolig enkelt å integrere i et hvilket som helst nettverks oppsett!...et ekstremt bruker vennlig våpen i kampen mot malware-problemer!

18 18 AUGUST 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INNSIKT Det er en allmenn oppfatning at informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i stadig sterkere grad blir en forutsetning for velferdssamfunnet. IKT effektiviserer offentlige tjenester og øker produktiviteten i landet. IKT er i sin natur grenseoverskridende, og griper inn på alle sektorer og samfunnsområder. Toneangivende IKT Norge er blant de land i Europa som har kommet lengst i utnyttelse og bruk av IKT. Dette kommer blant annet frem av EU-kommisjonens årlige statusrapport for utviklingen av det europeiske informasjonssamfunnet. Norge ligger særlig godt an når det gjelder bredbåndtilgang, og befolkningens utnyttelse av nye internettbaserte tjenester. Norge har med andre ord et godt utgangspunkt for å møte en rekke av utfordringene på vei mot informasjonsog kunnskapssamfunnet. Mangler visjoner Men ikke alt er like rosenrødt; for eksempel trekker andelen forskning i offentlig og privat sektor ned. At forskningsinnsatsen generelt er lav i Norge i forhold til en rekke land det er naturlig å sammenligne oss med for så vidt godt kjent. Dette gjelder således også for IKT-forskningen selv om IKTnæringen er den som scorer høyest på den nasjonale FoU-statistikken. Det å drive IKT-forskning har imidlertid effekter utover det å gi nye innovasjoner basert på nye forskningsresultater. Blant disse er bidrag til å øke IKT-kompetansen i befolkningen ved å utdanne mennesker med ekspertkunnskap innen IKT-områder med betydning for norsk næringsliv og offentlig sektor. Slik spisskunnskap er avgjørende for at vi det hele tatt skal være i stand til å ta til oss og anvende ny teknologi og utnytte de forskningsresultatene som produseres ellers i verden. En nylig gjennomført undersøkelser blant bedriftsledere i norske IT-bedrifter viser at 7 av 10 mener at det er viktig for deres bedrift at det drives IKT-forskning i Norge. Unik innsikt er avgjørende IKT-industrien har over de siste årene blitt globalisert, og den er stadig mer konkurranseutsatt. Skal norsk IKT-industri hevde seg i fremtiden, må vi ha teknologisk kunnskap og kompetanse på høyt internasjonalt nivå. I tillegg må vi kunne møte samfunnsutfordringer som krever nye teknologiske løsninger. Unik innsikt på teknologifronten er avgjørende for om man skal henge med og ikke bli akterutseilt. Det å engasjere seg i forskningsprosjekter og delta på den arena der forskningsagendaen settes og ny teknologi forskes frem er således en viktig investering i bedriftens fremtid. Det er et ønske at norske bedrifter i større grad bør engasjere seg i den forskningen som skjer ved universitetene, samtidig som at norske universiteter i større grad må være opptatt av næringslivets behov for IKT-forskning. IKT får økende betydning De senere års utvikling innen Internett, web og mobilteknologi har IKT Skal norsk IKTindustri hevde seg i fremtiden, må vi ha teknologisk kunnskap og kompetanse på høyt internasjonalt nivå. Jan Rasmus Sulebak Spesialrådgiver i Forskningsrådet, divisjon for innovasjon bidratt til at IKT har fått en økende betydning både for enkeltmennesker daglige liv og som grunnlag for økt globalisering, innovasjon og verdiskaping i samfunnet. Dagens Internett har sine begrensninger, men et nytt digitalt nettverk og ny tjenesteinfrastruktur vil utvikles og erstatte det Internett og nettverk som vi kjenner i dag. En utfordring er å videreutvikle den digitale infrastrukturen slik at man får den nødvendige kapasitet, ytelse, sikkerhet og brukervennlighet som kreves for å møte fremtidens behov. Innen maskinvareindustrien har dette resultert i et økende fokus på miniatyrisering av elektronikk og mikrosystemteknologi (sensorer) og utvikling av mindre komponenter med lavere energiforbruk. Satser fremover VERDIKT Forskningsrådets store program for IKT-forskning har nylig revidert sin programplan og vil øke sin innsats for å støtte opp under fremtidens Internett med fokus på grunnleggende forskning som er relevant for næringsutvikling og løsning på sentrale samfunnsutfordringer. Det er meget viktig at norsk IKTindustri og næringslivet for øvrig engasjerer seg i denne forskningen. På den måten står de best mulig rustet til å både utnytte forskningsresultatene og for å få den nødvendig kunnskap om hvordan man kan utnytte fremtidens Internett. 5 SULEBAKS TIPS Involver dere 1 Bedriften må i større grad involvere seg i FoUaktiviteter og sørge for å ha oppdatert kunnskap om teknologiske nyvinninger og trender relevant for sin virksomhet. FoU-aktiviteter må betraktes som en av bedriftens viktigste investeringer i fremtidig verdiskaping og den beste garanti for fremtidig konkurranseevne. Søk støtte 2 Jeg oppfordrer bedrifter til å orientere seg i de muligheter som finnes for å søke støtte fra det offentlige virkemiddelapparatet både nasjonalt (Innovasjon Norge, Forskningsrådet) og internasjonalt (EU). Styrk nettverket 3 I tillegg til å gi tilgang til spennende forskningsresultater, gir deltagelse i FoU-prosjekter tilgang til ny kunnskap om teknologi og trender, innsikt i nye markedsmuligheter samt styrking av nettverk. Hev kompetansen 4 FoU-samarbeid gjør bedriften bedre mottakelig for impulser utenfra, noe som igjen bidrar til å heve bedriftens kompetanse og kunnskapsbase. Posisjoner dere 5 Bedrifter som engasjerer seg i fremtidens Internett, som posisjonerer seg på en slik måte at de raskt får tilgang til nye forskningsresultater og som opparbeider seg kunnskap og kompetanse om hvordan de kan tilpasse sin virksomhet til det nye teknologiske regimet, vil ha et konkurransefortrinn. Vi er klare for IT-tinget 2009 er du? Interessert i IT? Og opptatt av å utnytte potensialet til det maksimale? IT-tinget 2009 er arrangementet for deg som er opptatt av samspillet mellom IT, organisasjon og mennesker. Over 2 dager blir du oppdatert på det som er verdt å vite om smarte IT-løsninger, teknologitrender og forretningsutvikling. Gå ikke glipp av foredragsholdere som Dale Kutnick, Petter Stordalen, Lord Sebastian Coe, Jens P. Heyerdahl d.y., Anne Aasheim, Gisle Hannemyr, Sven Mollekleiv, Martin Bekkelund, Torgeir Waterhouse, Cathrine Klouman og Elisabeth Stjernstoft. Bli med på en reise innen IT og få med deg høyaktuelle temaer som eservice, Web 2.0, intranett, grønn IT, Unified Communications, Cloud computing, IT-sikkerhet, Corporate Social Responsibility, outsourcing, prosjektledelse, SOA (Service Oriented Architecture), fri programvare, Business Intelligence og mye mer. Lær mer om hvordan du ved hjelp av IT kan jobbe smartere, spare penger og se nye muligheter. Dette er IT-tinget 2009: Fullstendig program og påmelding finner du på:

19 JABRA IS A REGISTERED TRADEMARK OF GN NETCOM A/S

20 DRA NYTTE AV ANDRES KUNNSKAP itsmf bringer norske virksomheter videre IT Service Management Forum (itsmf) er den eneste internasjonalt anerkjente og frittstående organisasjon som driver med IT Service Management. itsmfs målsetning er å videreutvikle og fremme anerkjente metoder for prosesser og standarder for IT Service Management, samt å oppmuntre til økt kompetanse og profesjonalisme i bransjen gjennom sertifiseringer og medlemskap. Gjennom avdelinger over hele verden har medlemmene adgang til et nettverk av bransjeeksperter og kollegaer, som er rede til å utveksle ideer og erfaringer slik at man kan forbedre tjenestestyringen og unngå gjentagelse av andres feil. itsmf stiller til rådighet et bredt spekter av tjenester som hjelper medlemmene å utvikle IT-løsninger som preges av lønnsomhet, produktivitet og kvalitet og som fremmer virksomhetens forretningsmål. Vi ønsker velkommen til itsmf ÅTTENDE konferanse i Norge! Skandinavias største ITIL og IT Service Management konferanse med over 500 deltakere de siste årene! Clarion Hotel Oslo Airport, tirsdag 3. mars og onsdag 4. mars 2010 les mer på Tips oss om en god foredragsholder innen 5. oktober og vinn en ipod 3G!

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft.

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft. Gi bedriften flyt Gi bedriften FLYT FLYT samler bedriftens tele-, data- og videokommunikasjon i én tjeneste. FLYT består av Microsoft Lync og Microsoft Exchange og har skybasert datalagring i Norge. Tjenesten

Detaljer

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk.

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Et godt førsteinntrykk kan du gi uten at du trenger å kjøpe dyrt utstyr. Bruk det du har på en bedre måte. Du får gjort

Detaljer

Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på

Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på Av Eldar Hovda, Husbanken 23. nov. 2012 1 Hva er Microsoft Lync 2010? Lync er en intuitiv tjeneste som lar deg snakke, ha videokonferanse, chatte,

Detaljer

En innføring i bruk. Skype for Business Online. Viste du at: Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere?

En innføring i bruk. Skype for Business Online. Viste du at: Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere? Viste du at: En innføring i bruk av Skype for Business Online Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere? Skype for Business kan kommunisere med vanlig Skype? Skype for Business leveres

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

Nettskyen -i et densentralisert konsern. Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner

Nettskyen -i et densentralisert konsern. Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner Nettskyen -i et densentralisert konsern Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner Kjedehuset AS Konsern Komplett aktør innen salg og distribusjon av mobil- og datakommunikasjonsløsninger Omsetning 2010:

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

5 alternativer til epost i Office 365.

5 alternativer til epost i Office 365. 5 alternativer til epost i Office 365. De fleste får mye epost, for mye epost. Noen ganger finnes det bedre måter å gjøre det på. Det finnes 5 alternativer til epost i Office 365. Se hvordan de vil hjelpe

Detaljer

Smart. Sikkert. skynett

Smart. Sikkert. skynett Smart Sikkert skynett For morgendagens bedrifter er SMART INFORMASJONSDELING forretningskritisk. Samtidig krever de et system som er SIKKERT SOM BANKEN. Smart og Sikkert i skyen BEDRIFTENS ANSATTE MAILER,

Detaljer

Helhetlige(løsninger(for(helse/(og( omsorgsektoren( Morten(Andresen,(M.Sc.( Ima;s(AS( 090423 Man mal PowerPoint

Helhetlige(løsninger(for(helse/(og( omsorgsektoren( Morten(Andresen,(M.Sc.( Ima;s(AS( 090423 Man mal PowerPoint Helhetlige(løsninger(for(helse/(og( omsorgsektoren( Morten(Andresen,(M.Sc.( Ima;s(AS( Agenda( Hvem(er(vi(?( Dagens(situasjon(og(behov( Ima;s(visjon(og(løsninger( Prak;ske(eksempler( Hvorfor(Ima;s( Oppsummering(

Detaljer

Fra IP telefoni til IT telefoni. CallIT presentasjon 2009

Fra IP telefoni til IT telefoni. CallIT presentasjon 2009 Fra IP telefoni til IT telefoni K 1 Bli med meg på en liten reise på 76 år! POTS (Plain Old Telephony Services) ISDN ( Integrated Services Digital Network) IP Telefoni ( Internet Protocol) UC ( Unified

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Sak- og portaldagene 2014 Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Bård Jørgen Haaland Direktør, Løsninger Offentlig sektor EVRY EVRY`s rolle som samfunnsaktør. Kort om digitalisering

Detaljer

OBC FileCloud vs. Dropbox

OBC FileCloud vs. Dropbox OBC FileCloud vs. Dropbox Whitepaper Innledning: utfordringer Ansatte tyr stadig oftere til usikrede, forbrukerrettede fildelingstjenester i nettskyen for å få tilgang til arbeidsdokumenter fra flere utstyrsenheter

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR skulle flytte inn i nye lokaler. Administrerende direktør Ragnar Berg hadde en ting klart i hodet. Han ville ikke ta det gamle

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning.

Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning. Viste du at: Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning. Microsoft Office 365 er det produktet fra Microsoft som har vokst raskest i historien. Økningen for små og mellomstore bedrifter

Detaljer

Stor nok til å stole på, liten nok til å samarbeide med!

Stor nok til å stole på, liten nok til å samarbeide med! Stor nok til å stole på, liten nok til å samarbeide med! Bedriftsnett Bedriftsnett er en moderne kommunikasjonsplattform for mobil og IP-telefoni. Her har vi samlet alle tjenestene bedriften trenger for

Detaljer

Bruk av nye kommunikasjonstjenester - En kartlegging av det norske markedet for bedriftskommunikasjon

Bruk av nye kommunikasjonstjenester - En kartlegging av det norske markedet for bedriftskommunikasjon Bruk av nye kommunikasjonstjenester - En kartlegging av det norske markedet for bedriftskommunikasjon Steinar Svalesen Direktør Telecom, Media og Teknologi Teleplan Consulting Teleplan AS, Fornebuveien

Detaljer

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn Moderne samhandling gir konkurransefortrinn IBM Smarter Business 7november Arne Berven IT sjef Vi skaper uforglemmelige øyeblikk Visjon Skal vi nå denne visjonen må vi fra IT funksjonen bidra til verktøy

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Unified Communication

Unified Communication Unified Communication Ståle Hansen MCITP Messaging, MCSE 2003, MCTS OCS 2007 stale.hansen@atea.no Agenda Trender i markedet Office Communications server 2007 Server topologi Demo Unified Communicaton En

Detaljer

When meetings really matter

When meetings really matter When meetings really matter Nettmøte Snakker du med kunder og kolleger via Skype, Microsoft OSC eller andre kommunikasjonsverktøy på datamaskinen? Bruk Konftel som lydkilde. Møte via mobilen Koble mobiltelefonen

Detaljer

Epson møteløsninger BRING MENNESKER, STEDER OG INFORMASJON TETTERE SAMMEN

Epson møteløsninger BRING MENNESKER, STEDER OG INFORMASJON TETTERE SAMMEN Epson møteløsninger BRING MENNESKER, STEDER OG INFORMASJON TETTERE SAMMEN LA PRESENTASJONENE BLI TIL SAMTALER, GI IDEENE KREATIVT UTLØP OG GJØR EFFEKTIVITET TIL PRODUKTIVITET. LAGE, SAMARBEIDE OG DELE

Detaljer

We bring information to life

We bring information to life 1 2L o k a l t t i l s t e d e, n o r d i s k s t y r k e We bring information to life #EVRYsmartkontor Velkommen til frokostseminar! 08:30 Registrering og lett frokost 09:00 Velkommen. 09:05 -Hva har

Detaljer

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker?

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker? Ressursguide for IT-løsninger til Bedrifter Her forsøker vi å svare på de vanligste spørsmålene vi får fra kunder, og flere spørsmål vi ikke får, som vi mener bedrifter burde stilt oftere. Hvor holder

Detaljer

Virtuelle samarbeidsformer IKT som støtte for geografisk spredt samarbeid

Virtuelle samarbeidsformer IKT som støtte for geografisk spredt samarbeid Virtuelle samarbeidsformer IKT som støtte for geografisk spredt samarbeid Sjur Larsen Studio Apertura NTNU Samfunnsforskning AS Virtuell en definisjon Veksten i virtuelle samarbeidsformer hvorfor? IKT

Detaljer

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER Always with you 2 Getinge Online ARBEID SMARTERE OG FÅ MER DRIFTSTID Tradisjonelt blir status for sterilt reprosesseringsutstyr overvåket manuelt

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER. Protection Service for Business

BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER. Protection Service for Business BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER Protection Service for Business DET ER EN MOBIL VERDEN I dag bruker vi flere enheter over flere nettforbindelser enn noensinne. Å kunne velge når, hvor og hvordan

Detaljer

IT I PRAKSIS 2011 STATUS OG UTVIKLING INNEN BRUK AV MOBILE ENHETER - MULIGHETER OG UTFORDRINGER

IT I PRAKSIS 2011 STATUS OG UTVIKLING INNEN BRUK AV MOBILE ENHETER - MULIGHETER OG UTFORDRINGER IT I PRAKSIS 2011 STATUS OG UTVIKLING INNEN BRUK AV MOBILE ENHETER - MULIGHETER OG UTFORDRINGER IT I PRAKSIS 2011 IT i praksis kartlegger utviklingen innenfor digital virksomhetsutvikling og innovasjon,

Detaljer

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business.

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business. 13 tips for å lykkes med Skype for Business Skype for Business er ikke bare en ny type telefonsentral eller et nytt videosystem. Det er en mulighet for å jobbe sammen på en ny måte. Men det kommer ikke

Detaljer

SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger

SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger FÅ EN BEDRE OFFICE Solide løsninger som gir små bedrifter en

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Information Worker - Få kontroll på innboksen

Information Worker - Få kontroll på innboksen Information Worker - Få kontroll på innboksen Audun M. Solheim Seniorkonsulent Samhandling audun@atea.no Agenda Tips og triks i Outlook Effektiv bruk av presence Demo Vi starter med e-post Hvordan oppleves

Detaljer

Hva, Hvorfor og litt om Hvordan

Hva, Hvorfor og litt om Hvordan Dokumentasjon Hva, Hvorfor og litt om Hvordan Basert på materiale fra SAGE og andre kilder Hva skal du dokumentere Dokumentere for ditt spesifikke miljø/behov Kilder som er eksterne er ikke tilgjengelig

Detaljer

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 Hvorfor rapportere? Mål for servicedesk/kundeservice Konkrete målsetninger / KPIer Hvordan får vi til dette? HVORFOR RAPPORTERE? Bottom up, mange KPIer

Detaljer

Kai.Hugo.Lund@atea.no 415 22 438

Kai.Hugo.Lund@atea.no 415 22 438 Kai.Hugo.Lund@atea.no 415 22 438 Ateas fem fokusområder Kommunikasjon Mobilitetsløsninger Bredbånd og linjer Nettverk Telefoni Video Klienter Rekvisita Print og kopi Periferiutstyr Mobiltelefoner Lisensrådgivning

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

Syntel AS leverer det du trenger for enkel, sikker og effektiv drift av din virksomhet.

Syntel AS leverer det du trenger for enkel, sikker og effektiv drift av din virksomhet. SYNTEL Syntel AS leverer det du trenger for enkel, sikker og effektiv drift av din virksomhet. Du kan velge oss som totalleverandør, eller plukke ut de produktene du har behov for. Office 365 Komplett

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C.

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Tømmer Telenor Internett og mobilitet er den viktigste driveren for endring Den

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Erfaringer fra prosjekt samordnet kommunikasjon

Erfaringer fra prosjekt samordnet kommunikasjon Erfaringer fra prosjekt samordnet kommunikasjon Uten samordnet kommunikasjon Mobiltelefon Fasttelefon Hurtigmeldinger / Precense Talepost Øyeblikkets tyranni Telefonkonferanse E-post Faks Skjermdeling

Detaljer

Kanalstrategi og kanalvalg

Kanalstrategi og kanalvalg Veien videre Kanalstrategi og kanalvalg Espen Sunde kanalsjef NAV John Andrew Firing kommunikasjonssjef/virksomhetsleder Askim kommune Servicekonferansen 2014 Bakgrunn Ingen strukturert tilnærming til

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

En innføring i bruk av Lync Online

En innføring i bruk av Lync Online En innføring i bruk av Lync Online Viste du at: Lync Online kan kommunisere med eksterne brukere. Lync Online kan kommunisere direkte med Skype. Lync Online kan leveres som eget produkt eller inkludert

Detaljer

Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig

Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig 20-Sep-12 1 Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig Finnes det en kur mot stress, overtid og dobbeltarbeid? Struktur er verken vanskelig eller ubehagelig. Nå har du en gylden anledning

Detaljer

Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018)

Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018) HØRINGSUTKAST Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018) Innhold 1. Innledning..3 1.1 Formål... 3 1.2 Overordnede dokumenter... 3 1.3 Ansvar... 3 2. Visjon og mål... 4 2.1 Visjon... 4

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

Unified Communication

Unified Communication Unified Communication Ståle Hansen Løsningsarkitekt Unified Communications stale.hansen@atea.no Unified Communications Trender i markedet OCS med med Telenor IPT Atea som leverandør Unified Communicaton

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan bruke Skype for Business. Braathe Gruppen AS

Brukerveiledning. Hvordan bruke Skype for Business. Braathe Gruppen AS Brukerveiledning Hvordan bruke Skype for Business Innhold Introduksjon... 2 Mange funksjoner... 2 Oppstart... 3 Bli kjent med programmet... 3 Direktemeldinger... 4 Direkte kontakt via Skype for Business

Detaljer

Lync-prosjektet i HiNT

Lync-prosjektet i HiNT Bakgrunn Behov for samhandling blant forskerne Administrativ samhandling Deling av dokument Personlig videokonferanse Integrere ulike kommunikasjonskanaler Telefoni: Proprietært og kostbart Samarbeidspartnere:

Detaljer

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler Helhetlig kommunikasjon Spesialiserte virkemidler Bent Ove Jørgensen Sandefjord 33 år Kommunikasjonsrådgiver 9 år Mobil og digitale tjenester AGENDA Hva er sosiale medier? Styrker og svakheter? Hvordan

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Fagenhet IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

Torsdag 18. oktober 2007 Kl 1430 1530 Plenum (Liv Ullmann salen) Fremtiden er nå!, partnerskap for innovasjon. Morten A.

Torsdag 18. oktober 2007 Kl 1430 1530 Plenum (Liv Ullmann salen) Fremtiden er nå!, partnerskap for innovasjon. Morten A. Torsdag 18. oktober 2007 Kl 1430 1530 Plenum (Liv Ullmann salen) Fremtiden er nå!, partnerskap for innovasjon. Morten A. Meyer, IBM Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor Nova kurs- og konferansesenter

Detaljer

Velferds- og frihetsteknologi for et trygt og aktivt liv

Velferds- og frihetsteknologi for et trygt og aktivt liv IT S ALL ABOUT CARE IMPROVED BY TECHNOLOGY Velferds- og frihetsteknologi for et trygt og aktivt liv Løsninger som forenkler hverdagen for pasienter, pårørende og helsepersonell Aksel.Lindberg@lintech.no

Detaljer

Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten

Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten Paul Chaffey, Abelia Hva er et partiprogram? 50 til 120 sider tekst Partimessig gruppearbeid

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

Bilag 3: Kundens tekniske plattform

Bilag 3: Kundens tekniske plattform Bilag 3: Kundens tekniske plattform Versjon 1.3 23 november 2011 Innhold 1 OMFANG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 ARKITEKTUR OG INFRASTRUKTUR... 4 2.1.1 Microsoft... 4 2.1.2 Datarom... 4 2.1.3 LAN/WAN... 4

Detaljer

ELEKTRONISK SAMHANDLING. Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst

ELEKTRONISK SAMHANDLING. Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst ELEKTRONISK SAMHANDLING Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI I REHABILITERINGSPROSESSEN. HVA ØNSKER BRUKERNE? Brukerutvalget v/ Karstein Kristensen

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Nordens ledende vikarsystem.

Nordens ledende vikarsystem. Nordens ledende vikarsystem. Bra å vite om bedriften. Intelliplan utvikler, selger og forvalter forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som har behov for et komplett verktøy som

Detaljer

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Kristoffer.hjorth@markant.no Introduksjon til digital markedsføring Nettsiden Søk Google Sosiale medier

Detaljer

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 2013 Bergvall Marine OPPGAVE 3 Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 Innhold Oppgave 1.... 2 Oppgave 2.... 7 Oppgave 3.... 9 Oppgave 4.... 10 Kilder:...

Detaljer

Dolphin Q. Kontaktsenter for Microsoft Lync

Dolphin Q. Kontaktsenter for Microsoft Lync Dolphin Q Kontaktsenter for Microsoft Lync Hvorfor er dette smart? Profesjonell og effektiv behandling av dine kunder! Med Dolphin Q får du et godt verktøy for å kunne betjene kundene dine på en profesjonell

Detaljer

Hvordan ser brukere på nytteverdien av Cloudtjenester?

Hvordan ser brukere på nytteverdien av Cloudtjenester? Juni 2012 Ketil Hauge Kundeansvarlig Oslo Hvordan ser brukere på nytteverdien av Cloudtjenester? Praktiske erfaringer fra noen utvalgte virksomheter med hovedsete i Norge Mark Twain 2 Vilhelm Pedersen

Detaljer

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Norges mest moderne og dynamiske oppslagstavle Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Nå kan du kommunisere med beboerne via en digital skjerm i oppgangen hva er engage? Digitalisert oppslagstavle

Detaljer

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014 1 Innovasjon 1 Innovasjonsforum Etablere et internt innovasjonsforum som skal arbeide for å skape verdier for RFK ved å ta i bruk ny IKT-teknologi/nye IKT-systemer og nye metoder for å gjennomføre endringer

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Vårt konsept. Hva er Com2gether?

Vårt konsept. Hva er Com2gether? Vårt konsept Hva er Com2gether? Com2gether er en forhandlerkjede i telecombransjen som leverer tilpassede og komplette kommunikasjons løsninger for bedriftsmarkedet. Vi har lang telecom-erfaring, og består

Detaljer

1 time ekstra, hver dag

1 time ekstra, hver dag 1 time ekstra, hver dag (arbeidsformer og produktivitet) Oslo kommune, bydel Grûnerløkka Kurs 8. mars 2017 Disposisjon - innledning og bli kjent - bakgrunn og behov (resultater fra brukerundersøkelsen)

Detaljer

Hvordan bli HELT i egen organisasjon? Arne Reidar Holtvedt, CIO, Uno-X Energi Nils Thomas Hole, Løsningsutvikler, TeleComputing

Hvordan bli HELT i egen organisasjon? Arne Reidar Holtvedt, CIO, Uno-X Energi Nils Thomas Hole, Løsningsutvikler, TeleComputing Hvordan bli HELT i egen organisasjon? Arne Reidar Holtvedt, CIO, Uno-X Energi Nils Thomas Hole, Løsningsutvikler, TeleComputing Hva er Uno-X? 64 milliarder kroner i omsetning, sysselsetter 27.500 mennesker

Detaljer

Vi liker krevende kunder Da får vi vist hva vi kan SKAPBILER SEMITRAILERE KRANBILER MASKINFLYTTING VAREBILER TIPPBILER AVFALLSCONTAINERE TREKKVOGNER

Vi liker krevende kunder Da får vi vist hva vi kan SKAPBILER SEMITRAILERE KRANBILER MASKINFLYTTING VAREBILER TIPPBILER AVFALLSCONTAINERE TREKKVOGNER ØKONOMISKE TRANSPORTLØSNINGER VÅR UTFORDRING OG STYRKE SKAPBILER SEMITRAILERE KRANBILER MASKINFLYTTING VAREBILER TIPPBILER AVFALLSCONTAINERE TREKKVOGNER Vi liker krevende kunder Da får vi vist hva vi kan

Detaljer

taksering fra Upptec Assure

taksering fra Upptec Assure rask enkel rettferdig lønnsom taksering fra Upptec Assure Taksering Vi snakker ikke med kunden din. Vi avgjør ikke om kunden din har krav på erstatning eller ikke. Vi holder ikke rede på hvilke forsikringer

Detaljer

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll?

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Paxton Access Net2 - Full kontroll PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Hvorfor kvitte seg med nøklene? Adgangskontroll gir deg kontroll over hvem som har tilgang

Detaljer

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram Microsoft Partner Awards 2009 W O R L D W I D E AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap Utmerkede forretningsmuligheter med Mamut Business

Detaljer

Muligheter sosiale medier og digitalisering gir innen HR

Muligheter sosiale medier og digitalisering gir innen HR Muligheter sosiale medier og digitalisering gir innen HR Med utgangspunkt i Gelx Utviklingen går fort vanskelig å følge med Økt fokus på standardisering vs arbeidsglede To av tre medarbeidere opplever

Detaljer

Hvordan bruker Westcon video? Våre valg og erfaringer rundt implementering av videokonferanse

Hvordan bruker Westcon video? Våre valg og erfaringer rundt implementering av videokonferanse Hvordan bruker Westcon video? Våre valg og erfaringer rundt implementering av videokonferanse Først en kort presentasjon av Westcon Group AS Westcon Yard AS Omsetning 1,5 mrd. i 2010 Verft i Ølen, Westcon

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

Bredbånd fra Telenor

Bredbånd fra Telenor Bredbånd fra Telenor Velkommen som bredbåndskunde hos Telenor Denne lille guiden skal hjelpe deg med å få mest mulig glede og nytte av ditt nye bredbåndsabonnement. Her finner du verdifulle tips om det

Detaljer

Ledende internasjonalt traumesykehus tar til teknologi for å forvandle pasientpleie. Unfallkrankenhaus Berlin

Ledende internasjonalt traumesykehus tar til teknologi for å forvandle pasientpleie. Unfallkrankenhaus Berlin Ledende internasjonalt traumesykehus tar til teknologi for å forvandle pasientpleie (Emergency Hospital Berlin) www.ukb.de 1000+ ansatte Tyskland Helsevesen er en av verdens ledende sykehus med akuttmottak,

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Tips dine kolleger Kjenner du andre som vil være med på å effektivisere arbeidsstrukturen

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

Innhold. Forord 5. Kapittel 2 Effektiv arbeidsdag? 37 Tanker og teorier om effektivitet 37 Er ledelse avgjørende for effektive organisasjoner?

Innhold. Forord 5. Kapittel 2 Effektiv arbeidsdag? 37 Tanker og teorier om effektivitet 37 Er ledelse avgjørende for effektive organisasjoner? Kapitteloversikt Kapittel 1 Farvel til normalarbeidsdagen? 15 Kapittel 2 Effektiv arbeidsdag? 37 Kapittel 3 Fleksibel arbeidsdag 57 Kapittel 4 IKT og organisering 87 Kapittel 5 Nye måter å kommunisere

Detaljer

Bruktbilkonferanse 20.11.12

Bruktbilkonferanse 20.11.12 En rekke nye trender drar oss raskt inn i fremtiden Feminisering/kvinner tar kontroll Forenkling/brukervennlighet Eldrebølgen vs. nye generasjoner Raskt voksende middelklasse Global bærekraftighet/miljø

Detaljer

Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden

Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden Bredbåndstelefon Framtidige tjenester Video-on-demand Triple-play Digital-TV Trådløst Internett Nå legger vi fiberoptisk kabel der du bor! Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden Hva i all verden er

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i

IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i Inmeta Crayon ASA 550 ansatte 15 kontorer, 8 land Forretningsområder: Tjenester (ca. 350 konsulenter) Lisens/SAM Kurs 44% vekst i 2011!

Detaljer

Atea er en av Nordens største forhandlere av Telepresenceløsninger,

Atea er en av Nordens største forhandlere av Telepresenceløsninger, Vi i Atea har hatt gleden av å samarbeide med Tandberg og Cisco i mange år. Det er derfor med stor glede og forventning vi ser frem til det videre samarbeidet nå som alt samles under Cisco-paraplyen. Cisco

Detaljer

Implementering av Unified Communication og telefoni funksjonalitet mot SAP CRM. av Stein Ove Røv Komplett Services AS 26OKT 14:00-14:40, Cloudmaster

Implementering av Unified Communication og telefoni funksjonalitet mot SAP CRM. av Stein Ove Røv Komplett Services AS 26OKT 14:00-14:40, Cloudmaster Implementering av Unified Communication og telefoni funksjonalitet mot SAP CRM av Stein Ove Røv Komplett Services AS 26OKT 14:00-14:40, Cloudmaster Presentasjoen tar for seg Komplett sine erfaringer med

Detaljer