MAGASINET. Ett selskap, lederen...s. 2 Ny organisasjonsplan...s. 4-5 Vet ikke bedre...s. 8-9 Sommerfesten...s

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAGASINET. Ett selskap, lederen...s. 2 Ny organisasjonsplan...s. 4-5 Vet ikke bedre...s. 8-9 Sommerfesten...s. 14-15"

Transkript

1 MAGASINET Årgang 3. utgave 2, Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet Petter Klungland (11) i dyp konsentrasjon bak spakene under sommerfesten i august. Ett selskap, lederen...s. 2 Ny organisasjonsplan...s. 4-5 Vet ikke bedre...s. 8-9 Sommerfesten...s

2 2 ETT SELSKAP... Fra 1. September ble Oveland og Repstad Anlegg formelt ett selskap. Stadig flere, og etter hvert alle, maskiner og arbeidsklær blir merket REPSTAD. Av Mona Mortensen Adm. Dir. Det er likevel lenge siden vi begynte å jobbe tettere. Nå er organisasjonsplanen endelig et bevis på at vi er ett selskap, ett REPSTAD. Frem til nå og fortsatt en tid fremover, har og vil sammenslåingen føre til ekstra arbeid. Men snart vil vi begynne å høste av at vi har strammet opp organisasjonen Det er nå 5 år siden jeg startet i jobben som daglig leder hos Knut Oveland AS. Jeg hadde min første arbeidsdag i selskapet 1. september Jeg ble raskt kjent med alle på kontoret og brukte også mye tid i starten på å bli kjent med alle medarbeiderne ute, noe jeg hadde mye utbytte av. Jeg skjønte ganske raskt at dette var et selskap med mange dyktige personer og et stort potensiale. Etter bare å ha vært ansatt noen få uker i selskapet kontaktet Arnstein Repstad meg og lanserte tanken om et R MAGASINET er produsert for ansatte, kunder og kolleger i Repstadkonsernet. vår, og gjort grep for å forenkle og forbedre. Vi har tilpasset oss fremtiden ved å gjøre oss mer konkurransedyktige og igjen sikre arbeidsplassene våre. Vi har alltid hatt og vil alltid ha noen prosjekter som ender på den gale siden av den røde streken. Dette skjer for de fleste i bransjen. Årsaken ligger ofte i kontraktsmessige utfordringer eller rett og slett lave priser som maskinentrepenørene har måttet jobbe med i de senere årene. Våre medarbeidere står på og arbeider så godt som mulig under de rammer som er gitt, og vi i ledelsen må legge til rette for mest mulig effektiv drift. Ved å arbeide tett sammen og sørge for god kommunikasjon, vil vi lykkes. Det viktigste med både de mindre gode og de gode prosjektene er å ta lærdom slik at vi lærer oss å gjøre mer av det smarte og mindre av det ukloke. Vårt marked er fortsatt stramt, men prosjekter som vi har ervervet den siste tiden gir oss bedre kår. Fortsatt er det ingen kjære mor, og vi må gjøre jobben riktig første gang og hele tiden søke de gode løsningene. Å være grunnentreprenør de siste årene har ikke vært en dans på roser eller en seilas i medvind, men vi ser oppkjøp. Repstad Anlegg AS ønsket et fotfeste i øst og var interessert i samtaler med eierne av selskapet. Resten av historien er godt kjent: Knut Oveland solgte alle aksjene til RA og fra 1. januar 2007 var Oveland AS et heleid selskap av Repstad Anlegg AS. Det har vært 5 interessante år. Jeg har blitt kjent med mange fine og dyktige personer både i Oveland og i Repstadkonsenet, personer som i dag betyr mye for meg. Det siste halve året har vært preget av Magasinet er produsert i sin helhet på huset, i felt og ved hjelp av gode kolleger. fremover. Vi er nå èn samlet bedrift som skaper de gode arbeidsarenaene i prosjektene. Det er her de gode løsningene skapes og resultatene leveres. Vi må støtte hverandre og gjøre hverandre gode. En av de store suksessene hos oss er at vi har god involvering sammen med medarbeidere med ulik kompetanse tidlig i prosjektene, dvs at det meste er planlagt før vi starter det maskinelle arbeidet. Jeg er imponert over hvor mange dyktige medarbeidere som nå er samlet i ett selskap i Agderfylkene, i ett REPS- TAD. Vi går igjen mot en ny vinter og vi nærmer oss en ordrereserve som ser bra ut. Målet er å sørge for at det er jobb til alle våre medarbeidere gjennom hele vinteren, og det anser vi som realistisk. En mildere vinter enn de forrige ville også hjulpet godt på. Ha en kreativ og effektiv høst alle sammen! mye arbeid og forberedelser for sammenslåingen mellom Oveland AS og Repstad Anlegg AS, samt omstilling som følge av mange nye medarbeidere. Jeg går nå over i en annen rolle i selskapet og benytter derfor anledningen til å takke for de årene jeg har fått anledning til å lede Oveland AS og ønsker det nye selskapet lykke til i årene framover. Per Jørgen Eskeland R MAGASINET, v/nicolai Prebensen # Rørleggere på Vågsbygdveien: T.v. Jose Melefas Perez og Atle Aasen midt under den midlertidige omlagte Vågsbygdveien. Beholder trøkket Både på og under Vågsbygdveien... - Nå har vi nådd viktige milepæler, sier prosjektleder Harald Solvik, anleggsleder Kåre Aasen og anleggsleder - fjellsprengning Oddvar Nøding til R Magasinet. De tenker da på de store omleggingene av vann, avløp, kabler og veger på strekningen Blørstad-Lumberkrysset. - I tillegg til selve veiarbeidet, og i godt samarbeid med maskinførerne, har Repstad 4 rørleggere som kontinuerlig legger kabler og nye vann- og avløpsrør i og ved siden av den nye Vågsbygdveien. Dette arbeidet krever mye av både planlegging og utførelse. Mange ukjente hindringer har utfordret oss på kreativitet, fleksibilitet og tålmodighet. Her har mange gjort en god jobb, også kvalitetsmessig. De viktigste og største ledninger og kabler i nye traseer er nå satt i drift og fungerer, sier de. - Men det er ingen grunn til å hvile på laurbærene, for nå starter den store masseforflyttningsjobben på Fiskå, der hvor tunnelene fra Hannevikdalen ser dagens lys i Vågsbygda, fortsetter de. - I alt skal rundt m3 fast fjell (ca m3 løsmasse) kjøres bort fra denne delen av anlegget. Legger vi til det som skal utkjøres fra tunnelene, vil det tilsvare at hvert annet minutt må en lastebil med henger fylles og kjøres bort i 2 skift hver arbeidsdag frem til gjennomslaget rundt årsskiftet. I tillegg til masseforflytningen skal der kalk-/sementstabiliseres, for å stabilisere den dårlige grunnen under den kommende veien fra tunnelutløpet og frem til Lumberkrysset. Kalkstabiliseringen gjennomføres grunnet mye leire i dette området, sier prosjektleder Solvik. Cirka 1/3 av kalkstabiliseringen ble utført i fjor høst. Nå er det åpnet opp for resten av arealene. - I tunnelenes sørgående løp, bl.a. Mandalsløpet (E 39) har vi nå begynt på innredningsarbeidet og her skal kabler legges, vegger og tak skal bekles med betong og lys skal monteres. Asfaltarbeidene er allerede i gang, sier de tre ansvarlige for Repstads drift på Vågsbygdveiutbyggingen. RV 456 Bildene over: Tunnelarbeidene inne i Kartheia, mot Vågsbygda drives for fullt og der kjøres og sprenges nå i to fulle skift. Nederste bilde viser åpningen mellom Hannevikåsen og Kartheia som etter ferdigstillelse skal fylles opp igjen. I tillegg drives tunnelløpene under Kartheia/Slettheia mot Fiskå i høyt tempo og her går fortsatt arbeidet i 2 skift. Til nå har ca m3 sprengt fjell fra tunneldriften blitt lagt i sjøen ved Xtrata som grunnlag for ny havn for Kristiansand. I alt jobber nå rundt 110 mann på hele anlegget hvor av disse er Repstadansatte og innleide. 3

3 Repstad,s nye organisasjonsplan fra og med 1. september Adm. Dir. Mona Mortensen Markedssjef Terje Mykland Øko/Pers/IKT Rolf Stig Prestvold HMS/KS Asbjørn Narvestad Geodesileder Erlend Raen Driftssjef Knut Joar Knutsen Prosjektleder Endre Myran Prosjektleder Harald Solvik NK/Prosjektleder Fredrik Zachariassen Prosjektleder Per Jørgen Eskeland Geodesi Anleggsledere Verksted Her er den nye organisasjonsplanen i Repstad etter sammenslåingen med Oveland i Froland kommune. Begge selskapene har lenge hatt ett tett samarbeid over fylkesgrensene og sammenslåingen den 1. september var en ren formalitet. Organisasjonsmessig er der små forandringer. Mona Mortensen er direktør i selskapet mens Fredrik Zachariassen er NK. Allerede da planleggingen av sam- menslåingen startet begynte ansatte å kalle selskapene Repstad vest og Repstad øst. Vest skal fortsatt holde til på Høllen Vest i Søgne, mens øst forblir på Blakstad Næringspark i Froland kommune. Videre vil selskapet markedsføre seg utad som Repstad, mens vårt juridiske navn vil forbli Repstad Anlegg AS. Repstad er nå en bedrift med 150 ansatte og en forventet omsetning på 300 millioner kroner. 4 5

4 25 år i Repstad! sende Terje på jobber alene, sier konsernsjefen som på den tiden var daglig leder i selskapet. - Terje er veldig selvstendig, jobber mye alene og greier seg utmerket uten hjelp. I tillegg er Terje veldig pertentlig, sier Repstad. - Når han har ferie må han nesten hjem for å se om maskinen har det bra, avslutter konsernsjefen. Også verksmester Jan Holmen er strålende fornøyd med hvordan maskinføreren behandler maskinen sin. - Terje er veldig nøye og pliktoppyllende, sier han. - Når jeg sitter i maskinen år etter år, er det greit å ha orden, parerer Terje smilende. Terje Tønnessen omgitt av gode kolleger for mange år siden... Terje Tønnessen, etter 25 år i Repstad: - Jeg vet ikke bedre! Terje ble ansatt hos Jostein Repstad 23. september 1986 og har siden holdt seg til samme arbeidsgiver. På spørsmål om hvorfor han har holdt seg i Repstad i alle 25 årene kommer svaret fort; - jeg vet ikke bedre, sier maskinføreren etterfulgt av en god latter. - Arnstein fikk meg ut av førstegangstjenesten noen måneder før tiden, og jeg fikk en litt brå og tøff start på karrieren, sier Terje som for tiden flytter jord og stein på Mjåvann Industriområde. - Jeg klarte tidlig etter ansettelsen å legge en Brøyt X21 (bildet t.v.) på siden, motoren tok fyr og jeg røykla hele Køff tomta. Nå skal det sies at dette uhellet ikke bare var min skyld. Det var blitt gravd rundt meg på begge sidene, og det bare raste ut. Resultatet var i alle fall at jeg ble satt på håndboring en hel vinter før jeg fikk såpass tillit at jeg kunne sette meg bak spakene i en ny maskin igjen. Det ble en kald vinter, sier Terje i en lun tone. Ut over det har han etter 24 år som maskinfører vært forskånet for de store uhellene. - Dyktig og litt sta! Arnstein Repstad har bare godord å si om jubilanten. - Etter episoden med brøyten var vi litt i tvil om kapasiteten til Terje, men han ble fort dyktig, veldig dyktig. Han kan være litt sta, men gjør stort sett det meste, og gjør det alene. Han kan også virke litt beskjeden og tilbakeholden, men hjelpe oss vel som han kan kjøre maskin, fortsetter Repstad. - Vi hadde en jobb på Norefjell for en del år siden, vi la snøkanonanlegg i alpinbankken. Terje grøftet, og bakken var så bratt at det kom olje ut av maskinen. Å holde seg på beltene gjennom den jobben var et kunststykke. Det er heller ingen problem med å 6 7

5 SJEFEN- PÅ S K Y T E BANEN Per Jørgen Eskeland og Andreas etter skytingen. Skuddtrening: Markedssjef Terje Mykland og unghunden Bono Mandag 15. august var det igjen tid for den årlige leirduekonkurransen i Repstad. Det har de årene konkurransen har vært arrangert vært en vennligsinnet kamp mellom øst og vest i selskapet, og øst har alltid gått seirende ut av skytingen, med god margin. Imidlertid er vest nå forsterket, kraftig, med landslagskytteren Andreas Stausland som imponerte under skytingen denne flotte sensommerkvelden. Etter innledende runder ledet Andreas med 48 treff mot Per Jørgen Eskelands 44. I finalen ble resultatene nullstilt. Her skjøt Andreas 24 mens Per Jørgen traff 22 duer. Deretter kom Jon Petter Omholt på 3. plass med 19 duer, Børge Svaland på fjerde med 18 mens Sigbjørn Sivertsen var uheldig og traff kun 10 duer. en hyggelig prat over en kaffekopp. I alt deltok over 30 skyttere i alle aldersklasser og med forskjellig nivå på skytingen. Under premieutdelingen kom så den store overraskelsen hvor Andreas Stausland, uten å vite det hadde inngått en sponsoravtale med Repstad. Denne sporten er lite mediaeksponert og derfor vanskelig å få sponsormiddler til. Noe en rørt Andreas understreket i sin takketale etter å ha mottatt en sjekk på kr ,- fra selskapet. Per Jørgen Eskeland sa i sin tale til Andreas at skyting i Norge kun er slått i antall aktive av fotballen, og krever enormt mye av de i toppen. - Andreas er en av dem, sa han, og vi er heldige som jobber i et selskap som vet å sette pris på slike idretter, fortsatte han. dette krever mental styrke, god teknikk og motorikk. Man blir preget av spenning og nerver i perioder under slik en landskamp, en får tanker om at en ikke bare konkurrerer for seg selv men også for nasjonen... Den tankestyringen som skal til for å mestre denne type tanker samt mange andre som kommer snikende, er krevende. Dessuten skal man holde konsentrasjonen oppe hele tiden... det er ikke bare litt skjelving i buksebeina, av og til, det er så plombene rister i jekslene, fortsatte Eskeland. - Jeg har fulgt Andreas den siste tiden og det er et uffattelig arbeid og seriøsitet han legger ned i sporten. Jeg har snakket med Morten Aakre, tidligere tillitsvalgt i Norges skytterforbund, og han forteller at Andreas sees på som en hedersmann, både på og utenfor standplass. Adm. Dir. Mona Mortensen og Andreas Stausland. Adm. Dir. Mona Mortensen overrekker sjekken... Arrangementet er en blanding av sosialt samvær med konkurranseelementet innbakt. Gumpens Auto var hovedsponsor og det ble servert Lasagne, salat med kaldt å drikke til. Mellom omgangene var det også tid til - Andreas har vært toppskytter i mange år og er et stort og godt navn innen sporten. Personlig synes jeg det var fantastisk morro at han klarte prestasjonen å bli nr 2 i landskampen i helgen. Som jeg har nevnt flere ganger, God mat og drikke til alle. 8 9

6 Personal- og anleggsglimt: Stikningsleder Camilla Rose Lund fikk sin Paul Jarle Lund 27. august. - Det er helt utrolig at dagen er over, så mange spenninger, følelser og forventninger... skriver Camilla i en mail til R Magasinet. Vi gratulerer med vel overstått! Også maskinfører Espen Dåstøl giftet seg i Finsland kirke lørsdag 27. august og selve festen foregikk på Finsland bedehus. Brudeparet ankom standsmessig i en BMW 320 (takløs), og begge to synes å nyte dagen i fulle drag. På kartet er traseen til kabelgrøfta skissert med rødt, og går fra Kvivika innerst i Ålefjærfjorden, opp mot Otra ved Mosby, under elva og videre opp mot Stølen I Vennesla kommune. Skagerak 4: 11,5 km det beste tilbudet har lokal forankring. Det er Nexans i Halden som skal legge kablen, og ABB som leverer omformerstasjonene. - Det vil være opp mot 25 mann i arbeid på prosjektet og skal pågå i rundt 2,5 år. Arbeidet vil foregå uavhengig av vinterværet. kabelgrøft Midt i fellesferien skrev Repstad under kontrakten med Statnett som skal sikre stabil strømforsyning mellom Norge og Danmark i lang tid fremover. Kabelgrøfta skal graves fra Ålefjær i Kristiansand kommune til Støleheia i Vennesla og er 11,5 km. lang. Arbeidet, som har oppstart i disse dager, inbefatter også opparbeidelse av transformatortomt på ca m2 på Kristiansand transformatorstasjon på Stølen. Skagerak 4- forbindelsen mellom Norge og Danmark skal blant annet sikre strømtilførselen mellom de to landene i situasjoner der det er nødvendig, gi mer stabile kraftpriser og legge til rette for produksjon av ren fornybar energi. Kabelen vil få en kapasitet på 700MV, skriver prosjektleder Arve Strandem på egne nettsider. Han er også positiv til at den entrepenøren som leverte Ledergruppa i Skagerak 4 prosjektet. F.v.: Kjell Olav Steinsland (Anleggsleder), Einar Johan Sundgot (KS/HMS), Endre Myran (Prosjektleder) og Thomas Dønnestad (Stikningsleder) Prosjektleder Endre Myran sier til R Magasinet at det er en spennende og utfordrene jobb de nå tar fatt på, men grøftearbeide har vi lang erfaring med og med alle de dyktige medarbeiderne vi har skal vi komme oss godt gjennom denne jobben. I tillegg til grøftearbeidet skal Repstad bygge 7,5 km. nye skogsbilveier. Maskinfører Isabell Svendsen i Repstad skal ha en stor del av æren for et perfekt baneresultat, skriver Otra IL på sine hjemmesider. De som løfter Isabell på gullstol er fra venstre Geir Daasvatn (Otra IL), Helge Eriksen (Idrettens Anleggsservice AS), anleggsleder Kjell Olav Steinsland (Repstad Anlegg AS), driftssjef Torgeir Hodne (Evje og Hornnes kommune) og konsulent Torgeir Ropstad (PST Sport AS). Foto: Irene Falck Jensen (Evje kommune) Kunstgressbanen på Evje overlevert Byggekomiteen i Evjes nye kunstgressbane kan ikke få fullrost det arbeidet Repstad har gjort med grunnarbeidene til den nye banen. Prosjektleder Kjell Olav Steinsland og maskinfører Isabel Anleggsleder Hans Jomås (bildet over) Svendsen får full score av PST Sport s Torgeir Robstad for den jobben de har gjort og han sier til Otra IL s hjemmesider at maskinføreren skal ha en stor del av æren for et perfekt baneresultat. fyller 50 år den 21. oktober og sier selv at det bare blir gildere og gildere, bare man er frisk. Glenn Tore Jensen blir også 50 den 30. september, og R Magasinet gratulerer! Gratulasjoner går også til anleggsleder Jøl Arne Suggelia (bildet t.h.)som giftet seg med Hilde den 28. mai i vår. Repstad har nå ferdigstilt arbeidet og prosjektet ble nylig overlevert byggherren. Anleggsarbeidene startet 30. mai, og kunstgresset ble rullet ut tidlig i september, på dugnad. Resten av finpussingen som gjerder og lysmaster monteres deretter fortløpende. Vi gratulerer Evje med en ny og flott fotballbane! 10 11

7 PROSJEKTER I SALG HOS REPSTAD EIENDOM: Vedderheia Nord: 41 solgte! Oftenes: 9 solgte! Torvmoen: 50 solgte! Hovden Nylund Park ll : 15 solgte! Anleggsarbeid har pågått for fullt gjennom hele året. Veier, teknisk anlegg og lekeplass er nå ferdigstilt. Veier i området er asfaltert og det er kjørevei inn til samtlige tomter. I tillegg skal ny rundkjøring/snuplass for buss nord i området tas i bruk i løpet av september. Det skal avholdes ferdigbefaring sammen med Søgne kommune i slut- VEDDERHEIA NORD ten av september. Området skal overleveres kommunen i løpet av vår sommer Arbeidet i forbindelse med omlegging av krysset, gang- og sykkelvei inn i Vedderheia og flytting av Repstadveien lengre mot øst og utbedring av svingen i Tinnstøyden er godt i gang. Repstad Eiendom ser frem til å levere et betydelig bedre kryss inn til Vedderheia, samt bedre adkomst opp Tinnstøyden. Planlagt ferdigstillelse er i løpet av oktober. Repstad Eiendom åpnet for forhåndssalg av noen tomter sommeren Pågangen fra interessenter har vært stor, til tross for at tomtene ikke ble markedsført! Dette har resultert i salg av 20 eneboligtomter, 5 tomter for 4-mannsboliger og i tillegg er barnehagetomten solgt! Og fortsatt står det mange på liste som ønsker å kjøpe eneboligtomt. Det er nå åpnet for salg av ytterligere 8 tomter! Området har en naturskjønn beliggenhet med turstier i boligområdet, i tillegg er det kort vei til skole og barnehager. Repstad Eiendom legger stor vekt på områdekvalitet med flere planlagte lekeplasser/friareal. Det vil bli anlagt blant annet gruslagt sykkelløype, skaterampe, basketbane, taubane og bane tilrettelagt for skøyteaktiviteter vinterstid. Her blir aktivitetstilbud både for liten og stor. Flere av tomtekjøperne er allerede i gang med husbyggingen og Repstad Eiendom anbefaler at neste søndagstur legges til Vedderheia Nord

8 Vidar Aakerblads Benjamin (18.mnd) koste seg i sola på Knibe. Driftssjef Knut Joar Knutsen i dyp konsentrasjon over spakene. Sommerfest hos Per. Tradisjonen tro ble det også i år arrangert sommerfest på Knibe gård som eies av Per Try. Gården ligger idyllisk til ned mot Trysfjorden og har sin opprinnelse fra 1880 tallet. I alt møtte rundt 70 små og store Repstadfolk og ble servert grillmat bestående gg fikk alle som ville ha is, sponset av Henning Olsen. Ut over kvelden stod to mindre gravemaskiner til fri disposisjon for dem som ville prøve seg, og flere voksne var like ivrige som de små. Vi skal ikke nevne navnet på driftssjefen. Maskinene var utlånt fra Volvo Maskin. Det ble også konkurrert i lufgeværskyting, og køene av barn og ungdom som ville skyte på blink var tildels lange den vakre sensommerkvelden. Nils Odde på verkstedet, ankom festen med Kjell Honnemyr, som også er på verkstedet. Verksmester Jan Holmen og Kjell Honnemyr. Idyllisk på Knibe gård. Yngsten til Tor Helge Flåt, Julie (3,5 år) bestod fagprøven i gravemaskinkjøring med glans, som hun også er tydelig stolt over. Helge Repstad med Lena (1,5) som koser seg med is i godværet. Sverre Audun Madsen med minsten Karoline Henriette (13. mnd.) på plass. S mmange merfarne medarbeidere dukket opp. eher r f e s t e n ved Gunleiv Djupesland (t.v.) og Oddvar Bang, 14 15

9 REPSTAD AS Arnstein Repstad Mob: E-post: REPSTAD (vest) Mona Mortensen Mob: E-post: REPSTAD EIENDOM Ole Johan Bueklev Mob: E-post: PROØK Ole Johan Bueklev Mob: E-post: Adresse: (alle over): Postboks 983, 4682 Søgne Besøksadresse: Birkedalsveien 80, Høllen Vest Søgne Tlf: REPSTAD (ØST) Fredrik Zachariassen Mob: E-post: Bjørumsvegen 27, Blakstad Næringspark 4820 Froland ROBUSTO Endre Myran/Vidar Nordbø Mob: / E-post: E-post: Vår kunnskap former Sørlandet...

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Mars 2015 posten Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Fundamentering i Nydalsveien 16-26, Oslo. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

Når ansatte stjeler. Vold på arbeidsplassen Slik opptrer du i truende situasjoner. Trondheim Teknologibyen sikrer seg mot spionasje.

Når ansatte stjeler. Vold på arbeidsplassen Slik opptrer du i truende situasjoner. Trondheim Teknologibyen sikrer seg mot spionasje. Et magasin fra Securitas Årgang 19 2012 02 SIDE 06 Vold på arbeidsplassen Slik opptrer du i truende situasjoner. SIDE 10 Trondheim Teknologibyen sikrer seg mot spionasje. Bli med på Handelsdagen 5. desember

Detaljer

MONO. Vil bygge by. Side 6-11

MONO. Vil bygge by. Side 6-11 MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 2/2008 Storflyplass rekrutterer Personal- og HMS-sjef i Celsa Armeringsstål, Morten Øvermo mener storfl yplass vil hjelpe bedriften til å nå målet om å bli den mest attraktive

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 1 2009 22 årgang. nytt. Fjernvarmerør der fuglene rår

Nyheter. nytt. Nr. 1 2009 22 årgang. nytt. Fjernvarmerør der fuglene rår Nyheter Nr. 1 2009 22 årgang nytt nytt Fjernvarmerør der fuglene rår 1 Leder Nyheter Nyheter Peer Chr. Nordby Markedssjef Kristian Olimb AS Vi har løsningene Årsmøtet i Rørfornying Norge er nylig avviklet

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 Klar tale fra forsvarsministeren SIDE 4-5 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 Nr. 4-2007 ISSN: 1503-3309

Detaljer

MED STOR TAKHØYDE DEVIL ON MY BACK. Hønefoss Arena sikrer unikt idrettsmiljø. Møt Torgeir Stensrud: FALLET - og veien tilbake

MED STOR TAKHØYDE DEVIL ON MY BACK. Hønefoss Arena sikrer unikt idrettsmiljø. Møt Torgeir Stensrud: FALLET - og veien tilbake Utgave 1 2015 Ringeriksregionen: Hole, Jevnaker og Ringerike DEVIL ON MY BACK om lidenskap, musikalitet og karma Møt Torgeir Stensrud: FALLET - og veien tilbake Hønefoss Arena sikrer unikt idrettsmiljø

Detaljer

Mer som forener oss enn som skiller oss

Mer som forener oss enn som skiller oss brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 5. årgang september 2011 Foto: Torbjørn Tandberg Mer som forener oss enn som skiller oss På gulvet i en moské på Fjell sitter to mennesker fra to forskjellige

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

Lineærvinsj til Sleipner A Stor leveranse til inntrekket av gass ledningen fra Gina Krog-feltet.

Lineærvinsj til Sleipner A Stor leveranse til inntrekket av gass ledningen fra Gina Krog-feltet. NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE DESEMBER 2014 Fra ett til to Den største omstruktureringen i K. LUND Offshore sin historie. Side 4 7 Lineærvinsj til Sleipner A Stor leveranse til inntrekket av gass ledningen

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Dette tror vi om 2014

Dette tror vi om 2014 Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2014 årgang 21 Dette tror vi om 2014 Ny all time high på norsk sokkel, lav, ledighet, lave renter og en svekket krone kurs som styrker eksportindustrien. Les hva

Detaljer

Når det blir vanskelig

Når det blir vanskelig Når det blir vanskelig Olav Nygaard og Siv Anne Tollevik, Høgskolen i Agder Så er undervisningskabalen lagt. Marit skal ha en niende- og en tiende klasse i matematikk. Hun er godt fornøyd matematikk er

Detaljer

Fire fine fyrer FOTO: INGE WAHL

Fire fine fyrer FOTO: INGE WAHL Fire fine fyrer Båtsfjord har virket som en magnet på mang en sjel det siste året. Møt herrene Rune Johansen, Tor-Martin Larsen, Runar Bye Paulsen og Terje Sejrup som alle er flyttet til fiskeværet. FOTO:

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Ny stor flyplass for regionens framtid

Ny stor flyplass for regionens framtid Passert alle nåløyer Sverre Quale Konsernsjef i Avinor Vi trenger stor flyplass snarest Ove Brattbakk Administrerende direktør i HelgelandsKraft Viktig med ny flyplass Odd Eriksen Fylkesråd i Nordland

Detaljer

Innhold. Signaler. Den svenske åpenbaringen 4 Positivt initiativ 8 Fire på toget 9. Vekk med penn og papir 24 Fjellstøtt over Dovre 26.

Innhold. Signaler. Den svenske åpenbaringen 4 Positivt initiativ 8 Fire på toget 9. Vekk med penn og papir 24 Fjellstøtt over Dovre 26. NR 8 2010 Vil ha norsk kystbane Botniabanan langs den nordsvenske kysten er nettopp åpnet. Nå lanseres en norsk kystbane som ifølge Jernbaneforum Sør er et «dobbelt så godt prosjekt». Side 4 9 Signaler

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

...er mye, mange og mangt

...er mye, mange og mangt ANNONSEBILAG en avis fra Norservicegruppen Kvalitet, miljø og sosialt ansvar Side 8. Elbilkongene Side 14. Kaffe? Side 6....er mye, mange og mangt Veien til jobb Side 4. Jeg gleder meg til mandagsmorran

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

LYSE SIDER. Mer enn et selskap. Lyse har fått ny visjon og nytt navn.

LYSE SIDER. Mer enn et selskap. Lyse har fått ny visjon og nytt navn. LYSE SIDER INTERNMAGASIN FOR LYSE NR. 2 2015 Mer enn et selskap Lyse har fått ny visjon og nytt navn. VANN PÅ HJERNEN Hun leder vannkraftarven med stø hånd og bidrar med det til nye innovative løsninger

Detaljer

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup!

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2008 74. årgang Gutter 97 Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 2 KLUBBKONTAKTER:

Detaljer

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 nr. 1-2011 Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 Forsiden: Side 2 RD har ordet Side 3 Kjell Grønner side 4 Rekruttering/Fasteaksjon Side 5 Convent i Stavanger Side 6 Samarbeid med KM Side

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer