MAGASINET. Vi former Sørlandske daler og fjell på veien til

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAGASINET. Vi former Sørlandske daler og fjell på veien til"

Transkript

1 MAGASINET Årgang 2. Utgave 3, Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet Vi former Sørlandske daler og fjell på veien til Vågsbygd! Side Veddeheia Nord: Salgsstart nå! Flighten fra Brüssel har landet... Gammel-lensmannen: Et fabelaktig arbeide. Tegning: Statens vegvesen

2 Kjære medarbeidere. Det er ingen tvil om at vi har vært gjennom en tøff vinter, og det er veldig godt å kjenne på kroppen at sola skinner og sommerferien er i vente. Våren har for alle vært veldig hektisk, og kanskje enda mer hektisk enn normalt da vi på grunn av frost måtte stoppe flere prosjekter. Flere av disse måtte vi ta opp igjen samtidig med at nye startet opp, og jeg er svært takknemlig for den innsats og klokskap dere utøver når det jobbes så det lukter svidd etter oss. Ett av mange eksempler på dette er den dagen da Alexander var oppe til fagprøven. Han hadde avtalt å møte nemda på prosjektstedet, men da nemda kom var verken maskin eller Alexander til stede. Lærlingen ble ringt etter og det viste seg at han i ventetiden hadde hjulpet til et annet sted i stedet for å sitte stille. Dette vitner om god arbeidsmoral. Selv sa Alexander at: De trengte hjelp et annet sted, og jeg kunne jo ikke bare sitte her å vente. Repstad Anlegg med sine døtre har rekordstor ordrereserve. Allerede 2. august starter vi opp for fullt med Vågsbygdveien og flere andre store prosjekter. Prisene er fortsatt tøffe, og det krever stor innsats fra alle medarbeiderne for at vi skal komme i havn med jobbene, både tidsmessig og i forhold til inntjening. Arbeidet må gjøres smart og godt. Som alle kjenner til arbeider vi med endringsholdninger i selskapene. Jeg vet veldig godt at dette ikke er enkelt. Denne type arbeid er det vanskeligste som kan gjøres i et selskap og selv om vi har hatt, og R MAGASINET er produsert for ansatte, kunder og kolleger i Repstadkonsernet. kommer til å ha mange spennende og temperamentsfulle diskusjoner videre, er jeg imponert over den måten de aller fleste har tatt i mot utfordringene på. Dette er et arbeide vi bare må gjennomføre og selv om det kan virke både tungvint og komplisert i dag er jeg overbevist om at gjennom pågangsmot og stahet vil vi sammen nå målene. Resultatet vil bli et enda bedre samhold og like viktig, trivsel på jobben. Dette fører igjen til bedre resultater på alle plan og en sikker arbeidsplass. Finanskrisen har lært oss mye. Mange selskaper har måtte gå gjennom store forandringer, og det som tidligere var sannheter er i ferd med å endres. Enkelte bedrifter i vår bransje har fra den ene dagen til den andre bare gitt opp, og stengt bedriften. Der er ikke vi. Det er sommerferietid, og jeg håper dere får brukt tiden godt til å lade batteriene og nyte de ukene dere skal ha med familie og venner. Vi har store utfordringer fremover og for min del gleder jeg meg til å ta fatt på disse sammen med alle gode medarbeidere, ute som inne. Jeg ønsker alle en varm og solrik sommer. Mona Mortensen Dgl. leder Repstad Anlegg Magasinet er produsert i sin helhet på huset, i felt og ved hjelp av gode kolleger. Repstad Anlegg kjøpte seg i februar 2010 opp til ca 95% eierandel i Rørhuus Anlegg. Som et resultat av dette har markedsarbeidet innad i konsernet (Repstad-, Oveland -, og Rørhuus Anlegg) blitt samordnet. Dette er gjort for at våre kunder og samarbeidsparter skal få en enda bedre maskinentreprenør å forholde seg til, med lokal kunnskap over hele Agder. Internt har dette medført en styrke bl.a. på kalkulasjonssiden med kunnskap- og kapasitetsutveksling, noe som skal gjøre oss mer attraktive og konkurransedyktige. Våre kunder kan i fremtiden fortsatt kontakte oss gjennom sine gamle kontakter, samtidig som de er sikre på at de får den beste oppfølgingen vi som konsern kan gi. Terje Mykland, Markedssjef i Repstad Anlegg R MAGASINET, v/nicolai Prebensen # Av Per Jørgen Eskeland Dgl. Oveland Med Hovefestival rundt husveggene og feriestemte mennesker, er det lett å glemme metertykk tele og 20 minusgrader som vi sleit med for 4 måneder siden. Vi i sør fikk en vinter som er mer typisk for de som driver med anleggsarbeid lenger i nord og øst. Anleggsfolka i Oveland avslutter flere av de større prosjektene våre nå til ferien: VA Strømsbusletta, GS veg på Goderstad, GS veg mellom Strømmen og His alt ligger med nylagt asfalt når vi og våre samarbeidspartnere nå tar en velfortjent ferie. Alle tidsfrister er holdt og vi håper både oppdragsgivere og publikum blir fornøyde med resultatet. Jeg blir aldri lei av å betrakte godt anleggshåndtverk : Fint pussede skråninger med rett fall, åpne grøfter med fall til sluk, natursteinsmurer, granittkantstein lista er lang Å kunne levere fra seg kvalitetsarbeid gir en arbeidsglede som preger alle oss som har hjerte for anleggsarbeid, uansett hvilken rolle en har. Ifølge rapporten fra ingeniørene som ble kunngjort sist vinter, vil det ikke mangle oppdrag for oss som har hjerte for anleggsarbeid de nærmeste årene. 800 milliarder er investeringsbehovet! Jeg håper politikerne deler synet til MEF, konsulenter og ingeniører og benytter tida til å gjøre helt nødvendige investeringer i infrastruktur. - Noen har sagt at i Norge har vi nok av penger, men det er også alt vi har! Jeg deler ikke fullt ut denne påstanden, men det må være en klok investering å sørge for at vi sikrer oss konkurransekraft ved å ha gode veger, vannledninger som ikke lekker, rensing av avløpsvann og en jernbane som virker. Ett av disse er Vågsbygdvegen som vi setter tennene i 2. august. God ferie! Per J. Eskeland Det er med ydmykhet jeg takket ja til jobben som daglig leder i Rørhuus Anlegg litt tidligere i år. Jeg kjenner bedriften gjennom mitt arbeide i Agder OPS og nå etter noen måneder føler jeg at jeg også begynner å bli kjent med mine medarbeidere. Det er spennende og lærerikt å være en del av integreringsprossessen i Repstad Anlegg. Vi ser allerede gevinster ved å ha felles markeds- og driftsmøter. Sammen med Oveland og Repstad Anlegg kan vi samordne innkjøp, maskinpark, leie av tjenester og ikke minst få en tilhørighet til et stort og solid selskap som Repstad Anlegg er. Konkurransen i markedet er fremdeles tøff og prispresset er stort. Jeg håper bunnen er nådd og at vi i Rørhuus anlegg kan videreutvikle selskapet i årene som kommer. Jeg vet at Rørhuus Anlegg har et godt rykte på seg her i distriktet, og ikke minst det arbeidet vi har lagt ned med å bygge opp mange vakre anlegg langs norges mest kjente skjærgård. Dette er et arbeide vi skal videreutvikle, kysten vår er mer enn Blindleia. Jeg ønsker alle ansatte i Rørhuus Anlegg, Oveland og Repstad Anlegg en riktig god sommer og gleder meg til å ta fatt på alle de store utfordringene vi har utover høsten. Lars Gunnar Nag Daglig leder i Rørhuus Anlegg/ Rådgiver i Repstad konsernet

3 Alle tegninger: Statens vegvesen Hoveddata for prosjektet Lengde hovedveg - 2,4 km, hvorav 1,3 km i tunnel Ca 920 m 2x2 felt vei i dagen Ca 1300 m separat gang- og sykkelvei Ca 750 m lokalveger 15 konstruksjoner av varierende størrelser 5 rundkjøringer 600m omlegging av hoved-vaanlegg En rekke betong og natursteinsmurer Ny veg til Tinnheia Oppgradering av eksisterende Hanneviktunnel vi, slik vi har lagt opp til i denne jobben, å være enda dyktigere enn før på gjennomføring selv om omfanget er alvorlig stort? God stemning med NCC i regne-fasen; Det virker veldig lovende for et videre godt samarbeid, og gir trygghet, for vi har lovt å bidra positivt overfor hverandre. Dette klarer vi! Hvordan vil lokalsamfunnet, bransjen, og kundene vurdere Repstad Anlegg når vi nå blir ansvarlige for gjennomføring av et så svært prosjekt. Rykker vi opp enda en divisjon når det gjelder rennomme og kvalifikasjoner? Vi former Sørlandske daler og fjell på veien til Vågsbygd! Fylkesvei 456 Kolsdalen-Lumberkrysset. Skrev kontrakt: F.v. Daglig leder i Repstad Anlegg Mona Mortensen, regionvegsjef Andreas Setsaa og regiondirektør i region anlegg i NCC, Håkon Tjomsland. 22.april 2010, tidlig ettermiddag. Det jubles og utveksles klemmer i Birkedalsveien 80. Vår kalkulatør har akkurat vært tilstede på regionvegkontoret når tilbudssummene kunngjøres av Statens vegvesen for Fylkesveg 456 Kolsdalen-Lumberkrysset, og rapporterer hjemover pr telefon til oss: Veidekke 631, Skanska 679, NCC/Repstad 595 (595, det visste vi jo). Var der flere som hadde levert? Bare en til: AF 661 millioner. I rommet vi sitter lyder det i kor: Vi var lavest! Noen lignet på Edvard Munchs Skrik, bortsett fra munnpartiet, som var bare smil. Vinnerfølelse. Hundre tanker gjennom hodet på en gang for oss som var tilstede. Dette betyr noe for oss. Et voldsomt og intensivt arbeid med å prise jobben fikk sin belønning. Spennende og interessant samarbeid med NCC Construction i mange uker. De ansatte sin sysselsetting en god del tryggere fremover. Historiens største oppdrag for Repstad Anlegg. Har vi vært for dristige med prisingen? Det var bare de tørre tall som ble kjent i dag. Kan her være regnefeil eller andre ting som vegvesenet eller konkurrenter har grunn til å anke på? Vi må ikke feire for tidlig. Klarer I dette prosjektet vil vi sitte i utstillingsvinduet mot hovedhandlegata kontinuerlig. Vi skal benytte muligheten og skape et godt inntrykk. 28.juni 2010 kl 1030: Regionvegsjef Anders Setsaa i Statens vegvesen Region Sør, Regiondirektør Håkon Tjomsland fra NCC Construction og Mona fra oss signerer kontrakten. Mer enn to måneder i mellom åpning og signering. Stort og viktig arbeid for vegvesenet å sjekke at tilbudene er riktige og få det

4 godkjent internt i forskjellige instanser. Store jobber krever mer enn de mindre også for byggherren. Satt vi i Repstad og NCC stille og ventet? Nei. Vi har forberedt oss som vi aldri før har gjort. Vi har begge stor respekt for oppgaven, og vet gjennom interne prosesser hvor mye god planlegging betyr. Begge parter i arbeidsfellesskapet har satt av mye ressurser og tid, og mange har reist skytteltrafikk mellom Helsfyr og Søgne. Vi har gått gjennom utførelsen fra A til Å mange ganger. Tunnledrift, betongarbeider og grunn/veg-arbeidene er optimalisert og samkjørt så godt det lar seg gjøre med bakgrunn i byggherrens tilbudsgrunnlag. Avklaring på spørsmål om hvordan vi best angriper trafikken og tunnelpåhugg i Kolsdalen, trange forhold og dyp byggegrop i Hannevikdalen? En mix av mye fjell og mye leire i Fiskådalen? Sammenheng med tunneldriverne tidsmessig? Tilbudet som ble levert var skarpt regnet, for vi visste konkurransen ble hard. Dette må vi utligne ved å være ekstra tydelige på hvordan vi går til verket. Ikke bare selve utførelsen av de beskrevne arbeider krever forberedelser. Et stort apparat må i sving for å dekke de grunnleggende behov som melder seg for at alle medarbeidere og alt utstyr skal fungere godt gjennom hele anleggsperioden på ca 4 år. Konstruksjoner 2 miljøtunneler - T9,5 (ca. 40 og 48 m) 1 betongbru (3 spenn) 3 g/s-kulverter 6 standardportaler 1 spesialportal (v/blørstad mot Vågsbygd) 1 lokk-konstruksjon (Fiskådalen) 1 trebru Mange tema: Intern organisering, organisering i arbeidsfellesskapet, finne kompetente medarbeidere til passende oppgaver og ansvar. Tenke nytt - ut av etablert mønster. Riggområder med vann, avløp, strøm, tele,datalinjer. Vann og renseanlegg for tunneldrift, brakker for forpleining og kontor, HMS- og kvalitetsplaner. Kabelspaghetti i grunnen, stikningsgrunnlag, helikopterscanning av anleggsområdet, GPSmaskinstyring, store innkjøp og konkurrerende leverandører og underentreprenører skal sammenlignes. Bygg skal rives. Plan for å skåne naboer og grunneiere mest mulig. Gående, syklende, kjørende skal vi kontinuerlig samarbeide med i virkeområdet vårt: Dette skal under huden på alle. La oss bruke det pågående fotball VM i Sør-Afrika som illustrasjon: Kontrakten betyr bare at vi har kvalifisert oss til sluttspillet. Finalen er langt i det fjerne. Det er all grunn til å feire sluttspill, men man kommer ikke langt uten å være forberedt. Hva skjedde med Italia, Frankrike, Brasil? Trenerne, og ikke minst media, har rettet fokuset på hva som gikk galt, og gjennomgangstemaet er: Vi var for dårlig forberedt. I hodene var kampene vunnet på forhånd? Hvem har skylda? Trenerne eller spillerne. Hvorfor blir noen spillere bedt om å finne første fly hjem? Alt dette er umulige utgangspunkt for både å nå og vinne finalen. Glem pokalen. Respekt for laget på den andre banehalvdelen. Fair play. De har sine styrker, vi har våre. Noen kamper virker avgjort etter halvtid, men var det ikke likevel. Noen går til ekstraomganger og straffespark. Spennende og underholdende. Et godt produkt. Dere ser bildet? Dette skildrer også samarbeidet med byggherren, Statens vegvesens Prosjektorganisasjon for Fv 456 Utbygging Vågsbygdveien. Vi skal i fellesskap gjennomføre en utbygging som er viktig for mange. Viktige oppgaver skal løses i samfunnets interesse. Vegvesenet har i omfattende prosesser med grunneiere, naboer, organisasjoner, kommuner, fylke og andre offentlige instanser, herunder bevilgende myndigheter, nedlagt et stort arbeid før oppdraget kunne utlyses. Moder jord ligger der både urørt og berørt av menneskehånd tidligere. Ikke alt er mulig å forutse. Forholdene er undersøkt og oppgavene beskrevet etter beste evne, men mye er også usikkert, til tross for mange rapporter, over 4000 utførelser er satt ord på og 987 anbudstegninger er utarbeidet. Det er først nå etter kontraktssigneringen byggherren og entreprenøren har begynt å utveksle kunnskap og idèer. Det er slik det skal fungere: Samtlige medarbeidere på begge sider har ulikt av erfaringer. Nå skal disse kombineres for å gi et godt produkt tilbake til samfunnet og brukerne. Mens vi danderer produktet skal målet være at ingen blant oss eller rundt oss forulykkes eller bli utsatt for uheldige virkninger. Jeg synes dette skal være hovedtankene våre gjennom prosjektet! Både byggherren og entreprenøren har viktige interesser og ivareta. Derfor vil vi få diskusjoner om tekniske løsninger og økonomi. Vi skal bruke vår faglige innsikt og finne gode løsninger sammen. Når vi kommer til de økonomiske spørsmål så finnes det et rimelig godt sett med regler som regulerer slike forhold. Og de er fastsatt av byggherrer og entreprenører i fellesskap over lang tid. Vi har en bransjestandard. Ut fra dette skal vi, som nevnt i annen sammenheng, ha fair play. Men det er ikke til å komme fra at vi som entreprenør må skjøtte våre økonomiske interesser på en god måte, både for bedriftens selv og eiernes del. Vi kan ikke ta store risikoer og sette økonomiske interesser Vegvesenets tidsplan Frist for ferdigstillelse for hele prosjektet er Følgende delfrist gjelder: Tunnelløp til og fra Vågsbygd, ramper i Hannevika og avkjøringsrampe for vestgående trafikk på E39 skal være satt under trafikk innen på spill. Vi må ha betalt for det vi utfører. Entreprenørselskaper er arbeidsgivere for mange individer, spesielt hvis vi inkluderer leverandører og underentreprenører og derigjennom påvirkes et stort antall mennesker. Både økonomisk trygghet og utrygghet når rett hjem til middagsbordet. Og da er vi tilbake til ettermiddagen 22.april: Den oppgaven som nå står foran oss betyr MYE for oss. Fædrelandsvennen har allerede kalt prosjektet for spektakulært: La det være innpakningen, og brett nå opp ermene, helt til armhulene, og gyv løs på denne oppgaven med det beste vi har av innstilling, vilje og evner! Harald J. Solvik Prosjektleder for Repstad Anlegg & assisterende prosjektleder i AF NCC/Repstad

5 Flighten fra Brüssel har landet, sett i gang... Siste flight for kvelden: kl charterflyet fra Brüssel. June (t.v.() og Isabel klare til ny innsats bak spakene natten gjennom. Lufthavnvakt: Arbeidslaget fra Rørhuus kjører kortesje over flyplassen. June og Isabel på vei ut på stripa. Det er ikke mer en 3 minutter siden kveldens siste flight til Kjevik landet. Det er mandag kveld, klokken er og siste flight for dagen lander på Kristiansand lufthavn, Kjevik. Lufthavnvakta åpner banen for Isabel Svendsen og June Maria Tronstad. Ett minutt senere starter jentene maskinene. De har m2 planeringsarbeide foran seg. Rørhuus Anlegg har fått en noe spesiell jobb. Avinor må senke gresset rundt flystripa i 4 meters bredde rundt flyplassen. Arbeidet kan kun foregå om natten, og kl må maskinene parkeres og Avinor feier ren flystripa før første flight kl tar av til København. - Det er greit med forandring, sier begge jentene når Magasinet spør, og så er det jo litt ekstra betalt å jobbe om natten da, smiler Isabel og June. Begge gir utrykk for at det er en litt spennende jobb og har bare godord å si om arbeidsgiver Rørhuus Anlegg. June er lærling, mens den snart 26 år gamle Isabel leder arbeidet på Kjevik og er planeringseksperten i selskapet. Hun er i elitedivisjonen når det gjelder det faget, sier Kjell Olav Steinsland i Rørhuus Anlegg. Både når det gjelder frihåndsplanering og med GPS styring stiller hun i toppklassen, sier han. Bare de to siste årene har Isabel planert kvm, eller 639 gjennomsnittlige hustomter. Alle disse prosjektene har gått med overskudd, sier Steinsland. Planeringsjobben på Kjevik er på kvm og Isabel gjør seg ferdig før hun tar sommerferie. Isabel Svendsen

6 terrengsykling og for gående. Ved innkjøringen til boområdet er det regulert ny barnehage kombinert med butikk eller grendehus. Planen er også å opparbeide turstier i området og ned til Repstadvannet. Vedderheia Nord vil bli et godt sted å bo med mange aktiviteter i nærområdet! Prisene på eneboligtomtene varierer fra kr ,- til kr ,Her er lagt vekt på romslige tomter med gode sol og utsiktforhold. De største tomtene er på over kvm, slike tomter er vanskelig å oppdrive i nye boligområder i dag. På en del av tomtene kan det også bygges med hybel. Grunnarbeid i området vil i gangsettes snarest etter ferien. Og slik fremdriften ser ut nå, vil tomtekjøpere kunne igangsette grunnarbeid på sine tomter våren/sommeren Vi har åpnet for forhåndssalg av noen få eneboligtomter nå i sommer. Resten planlegges solgt etter at veiene er ferdige. Interessenter kan henvende seg til Bjørn Stephansen i Repstad Eiendom på tlf eller epost Plankart over første byggetrinn av Vedderheia Nord. Det innringede området (med rødt) viser hvor Repstad Eiendom starter utbyggingen. Vedderheia Nord: S algsstart nå! Vedderheia er et flott beliggende boområde hvor siste delfelt ble ferdig for kort tid siden. Nå starter byggingen av neste og dette området heter Veddereheia nord. I alt omfatter utbyggingen 168 boenheter fordelt på eneboligtomter, 2-mannsbolig og 4-mannsboligtomter. 1.byggetrinn omfatter 37 eneboligtomter, 5 tomter regulert for 4-mannsboliger og 8 tomter for 2-mannsboliger. Det vil i området bli opparbeidet flotte friområder, blant annet lekeplass med ballbane, skatebane og stier for

7 Altmuligmann og nyvalgt tillitsmann i Repstad Anlegg, Oddvar Bang fyller 50 år den 23. juli. Bålymoen på Spangereid: Oddvar er kjent for å være en veldig dyktig arbeidskar, usedvanlig flink til å kommunisere med folk og ikke minst jovial overfor kolleger og arbeidsgiver. - Oddvar kan settes til alt, sier kollegene om han når R Magasinet spør. - Han sier aldri nei til å jobbe og er så langt fra arbeidsredd som det går an å komme, sier kollegene videre. - Han får tingene til og vi vet at han er like aktiv på dugnader og ikke minst innen Rallycrossmiljøet. R Magasinet gratulerer med det kommende jubileet! Olav Homme, formann in BIL, og eks. tillitsvalgt i Repstad Anlegg fylte 50 år 20. juni Olav har vært medarbeider i bedriften i 8 år og i følge jentene på kontoret er Olav en kar som prater mye og høyt, en likandes kar og får folk med seg. - Han kan ha en kort lunte, men er like blid etterpå, sier de. - Olav er en drivkraft i Bedriftidrettslaget, og hadde det ikke vært for innsatsen Olav gjør hadde ikke BIL vært så aktiv. Andre kolleger av jubilanten sier at Olav er en humørspreder, reflektert og at arbeidet som sjåfør går fort, av og til veldig fort. Og noen er inne på at han bærer preg av alderen... Uansett gratulerer R Magasinet med vel overstått! Formann i Rørhuus Anlegg, Samuel Glamsland (Bitte) fyller 60 år 15. juli. Vi gratulerer! Flere jubilanter: Thomas Dønnestad fylte 30 år 26. juni. Arild Fjeldskår fyller 40 år 3. juli. Alexander Kalseth fyller 20 år 4. august. Espen Kjær fyller 20 år 30. juli. - Ser det bra ut? 16. juni var endelig dagen der. Lærlingene Espen Kjær og Alexander Kalseth (øverste bilde) skulle få dommen etter å ha tatt fagprøven. Begge bestod prøven stod uten nevneverdige problemer og Erlend Raen fylte 30 år 30. juni. Randulf Ree fylte 50 år 27. juni. Steven Tom Rosseland fylte 40 år 7. juni. Rune Svendsen fyller 40 år 2. september. nemda, bestående av Roar Bakken og Roy Kristiansen hadde bare en ting å utsette på jobben, og det var manglende hjelmbruk i første del av prøven. Nå skal det sies at det ikke er hjelmpåbud på anlegget. Alexander var noe nervøs når nemda kom, og var rask til å spørre om jobben så bra ut. Byggestart etter sommerferien Bålymoen på Spangereid begynner nå å ta form. Boligområdet som bygges for Konsmo Fabrikker blir en skikkelig perle, plassert i utløpet av Spangereidkanalen i Lindesnes. Med interne kanaler og Camilla Rose (28) er ansatt i Oveland fra 1. august og skal være ansvarlig for Geodesi i bedriften. Camilla har inntil nå arbeidet i sin fars firma, Rose Oppmåling i Arendal. egen strandlinje får tomtekjøperne her fri tilgang til skjærgården. Arbeidene startet ved årsskiftet, og det meste av infrastrukturen er ferdig rundt ferien. - Det har vært en forholdsvis lang prossess å få tak i Camilla, sier daglig leder i Oveland, Per Jørgen Eskeland. - Vi tok kontakt med Camilla allerede for halvannet år siden, men da var hun forholdsvis steil på at hun ville bli værende i familiebedriften. Heldigvis for oss har tanken om å bytte arbeidsgiver modnet, og etter ferien er hun i fullt arbeide på Blakstadheia, sier en fornøyd Eskeland til Magasinet. Camilla er utdannet jordfestekandidat fra Høyskolen i Bergen og har nå 8 års erfaring i faget. - Jeg har jobbet jevnt for Oveland i disse årene og hele det siste året har jeg jobbet fast for bedriften Tomtearbeidene er i gang og de første husene dukker opp utover høsten. I tilknytning til boligområdet skal det også bygges et båthusanlegg. Dette anlegget igangsettes snart, og skal etter planen stå ferdig i vinteren på gang- og sykkelveiprosjektet på Goderstad, sier Camilla. - Det er mange grunner til at jeg velger å jobbe for Oveland, fortsetter hun. - Først og fremst kjenner mange i bedriften. Det er en spennende og fremtidsrettet bedrift med en ledelse som både er positiv og tenker fremtidsrettet. Jeg har mye å lære, men håper å kunne bidra massevis fremover, sier 28- åringen som nå bor på Tromøya utenfor Arendal. Camilla er opprinnelig fra Strengereid i samme kommune.

8 R ø d t, h v i t t o g b l å t t f o r P a r k & R i d e En noe grå vårmorgen midt i juni åpnet det nye parkeringsanlegget på Tangvall i Søgne kommune. Dette til tonene av Rødt, hvitt og blått fremført av Søgne musikkorps. Park & Ride er et gratis parkeringstilbud nær offentlig transport. Dette anlegget skal få oss til å bruke bilen mindre, og komme hurtigere på jobb. Repstad Anlegg har hatt hovedentreprisen på jobben og ordfører i Søgne, Solveig Kjelland Larsen som åpnet det hele roste Staten for tilskudd på 10 millioner kroner til prosjektet. Fylkesordfører Thore Westermoen sa i sin tale at det i fremtiden vil bli lagt mye mer til rette for kollektivtransport. Flere kollektivfelt, egne gater i Kristiansand hvor kun buss har lov til å kjøre. Lyskryss vil gi bussen grønt lys fremfor privatbilene og med gratis parkeringsplasser som denne på Tangvall vil det i fremtiden bli mye billigere og hurtigere å ta buss fremfor bil til byen, sa Westermoen. Øystein Holvik i ATP-prosjektet takket Repstad Anlegg for vel utført jobb og skrøt av det nye anlegget på Tangvall. Bildene under: Park&Ride anlegget mot øst. Nederst: Ordfører i Søgne kommune, Solveig Kjelland Larsen åpnet anlegget. Gammel-lensmannen åpnet gang- og sykkelvei. Endelig var det åpning for den nye gang- og sykkelveien fra Brennåsen til Nodeland i Songdalen kommune. Prosjektet til en verdi av 21 millioner kroner ble åpnet 24. juni av gammel-lensmann Knut Kåland (88),og etter åpningstalen var ikke 88- åringen snauere enn at han i full uniform og i flott sommervær syklet hele distansen fra Nodeland til Brennåsen uten så mye som å blunke av det en gang. I talen takket Kåland ordfører Johnny Greibesland varmt for den innsatsen han hadde lagt ned for å få til dette prosjektet. I tillegg fikk både Statens vegvesen og Repstad Anlegg varme ord for utførelsen. - Det er et fabelaktig arbeid som er gjort, sa han. R ø r e n d e Repstad Anlegg har et relativt bortgjemt anlegg oppe i Setesdalen, men er ikke mindre spennende av den grunn. Av Harald Solvik Prosjektleder Det er full rulle der nå: Det drives tunnel på 400 meter inn i fjellet, og der er Fjellservice kommet halvveis. De er til bunns uke i august. Dette er synlig fra Rv9 ved Flåstrondi like nord for Rysstad med en voksende haug av stein. Oppe på fjellet har Entreprenørservice nå drevet et såkalt pilothull i retning av bunn tunnel, og er kommet ca 150 av 440 meter nedover. Her er det meningen at Fjellservice og Entreprenørservice skal møtes på nøyaktig samme sted. Et skikkelig spenningsmoment! Etter stevnemøtet i det mørke hullet driver Entreprenørservice sjakten oppover i riktig diameter slik at vann fra Kveasåni tilføres kraftstasjonen gjennom 800mm duktile støpejernsrør som vi senere skal legge ut gjennom tunnelen og til kraftstasjonen som bygges i tunnelmunningen. Repstad Anleggs selv har i noen uker sprengt trasè for grøft fra inntak til topp skakt. Nylig startet arbeidene med legging av 800mm glassfiberrør (GRP). Selv om karene på bildet har en planleggingspause, så går det vanligvis rørende fort unna med Terje T., Alexander og innleid mann fra Nomeland Anlegg. Før dette har Kaspar Strømme bygd bru i betong for oss. De starter arbeidene med dam og inntak tidlig i august. De skal for oss også gjøre betongarbeidene i tunnel og stasjon, samt skape en flott portal. Ved Flåstrondi skal vi også bidra med å få produksjonskabelen inn på eksisterende høyspentnett, på andre siden av Otra. Anlegget settes trolig i drift til neste vårs store vannføring. Oppdragsgiver er Småkraft AS, som i sin tur har avtale med grunneierne i området.

9 REPSTAD AS Arnstein Repstad Mob: E-post: REPSTAD ANLEGG Mona Mortensen Mob: E-post: REPSTAD EIENDOM Ole Johan Bueklev Mob: E-post: PROØK Ole Johan Bueklev Mob: E-post: Adresse: (alle over): Postboks 983, 4682 Søgne Besøksadresse: Birkedalsveien 80, Høllen Vest Søgne Tlf: OVELAND Per Jørgen Eskeland Mob: E-post: Bjørumsvegen 27, Blakstad Næringspark 4820 Froland ROBUSTO Endre Myran/Vidar Nordbø Mob: / E-post: E-post: RØRHUUS ANLEGG Lars Gunnar Nag Tlf: E-post: Storemyrlia Lillesand Vår kunnskap former Sørlandet...

MAGASINET. Det ryddes, repareres og fikses, prosjekt 5S i full gang. Mye is, veldig mye is. Dirigenten på Bålymoen.

MAGASINET. Det ryddes, repareres og fikses, prosjekt 5S i full gang. Mye is, veldig mye is. Dirigenten på Bålymoen. MAGASINET Årgang 2. Utgave 6, 2010. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet Det ryddes, repareres og fikses, prosjekt 5S i full gang. Mye is, veldig mye is. Dirigenten på

Detaljer

MAGASINET. ...en ufattelig evne... s. 4-5. 61 eiendommer solgt... s. 6-7. Nå blir det alvor... s. 8-9. Portrettet... s. 10-11

MAGASINET. ...en ufattelig evne... s. 4-5. 61 eiendommer solgt... s. 6-7. Nå blir det alvor... s. 8-9. Portrettet... s. 10-11 MAGASINET Årgang 2. Utgave 5, 2010. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet...en ufattelig evne... s. 4-5. 61 eiendommer solgt... s. 6-7. Nå blir det alvor... s. 8-9. Portrettet...

Detaljer

MAGASINET. Ett selskap, lederen...s. 2 Ny organisasjonsplan...s. 4-5 Vet ikke bedre...s. 8-9 Sommerfesten...s. 14-15

MAGASINET. Ett selskap, lederen...s. 2 Ny organisasjonsplan...s. 4-5 Vet ikke bedre...s. 8-9 Sommerfesten...s. 14-15 MAGASINET Årgang 3. utgave 2, 2011. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet Petter Klungland (11) i dyp konsentrasjon bak spakene under sommerfesten i august. Ett selskap,

Detaljer

MAGASINET. Finanskrisen i 50- åra s. 2 Flatenfoss sprengningen s. 4-5 Rørhuusdamene s. 6-7 Tomannsbolig ble enmannsbolig s. 10-11

MAGASINET. Finanskrisen i 50- åra s. 2 Flatenfoss sprengningen s. 4-5 Rørhuusdamene s. 6-7 Tomannsbolig ble enmannsbolig s. 10-11 MAGASINET Årgang 1. Utgave 2. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet. Finanskrisen i 50- åra s. 2 Flatenfoss sprengningen s. 4-5 Rørhuusdamene s. 6-7 Tomannsbolig ble enmannsbolig

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 NYTT NO. 103 MARS 2013 Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 PUKKVERK NO. 103 MARS 2013 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon 7 Marked

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet RONGAREN InformasjonSblad fra nr. 38 - juli 2011 16. årgang Tror på framtiden Side 4 Helstøpt Jærbetong-kunde Side 10-11 Rev kulturskatt Side 16-17 Snor seg fram i distriktet Side 26-27 Får fylkeskommunen

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

NO. NOV 2013. Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013

NO. NOV 2013. Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013 NYTT NO. 105 NOV 2013 Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013 PUKKVERK NO. 105 NOV 2013 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Marked 6 Drift Kran 7 Drift Anlegg 8 Personal 9 Finans

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 36 - JUNI 2010 15. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 36 - JUNI 2010 15. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Nr. 36 - JUNI 2010 15. årgang Vant rettssakene Side 8 HMS i praksis Side 10 ReCon-rekord Side 11 Risa i vinden Side 32-33 Møt Ståle Kyllingstad Side 40-41 Glade privathager

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede -nytt TS-nytt 95 Mannen Juli 2010 Arbeidsglede Dobbeltsporet - Årets Anlegg 2009 Presentasjon av Block Berge Bygg AS v/yngvar Karlsen som kun ser muligheter intervju med Roy Otto TS-nytt 95 Juli 2010 3

Detaljer

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor NYTT NO. 101 JULI 2012 Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor PUKKVERK NO. 101 JULI 2012 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon

Detaljer

internavis nr. 1 2014 Stavanger bofelleskap

internavis nr. 1 2014 Stavanger bofelleskap internavis nr. 1 2014 Stavanger bofelleskap SØRa-BRÅdEt Innhold Frå redaksjonen 2 Sumarhelsing fra Inger 3 Hans Kristian Aasland, dagl. leder 4-5 Frode Kleiveland, prosj. leder 6 Lars Kjærgaard, prosj.

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

Nr. 86 JULI 2007. -nytt

Nr. 86 JULI 2007. -nytt Nr. 86 JULI 2007 -nytt TS-NYTT Nr. 86 Juli 2007 Redaktør: Leif Emil Egeland Red. sækretær Reidunn Øglænd Trykk: Allservice A/S Stavanger 3minutt med sjefen Me har hatt enn travel vår, og er inni den beste

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2009. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2009. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2009 Relasjon e Mye har endret seg i selskapet de siste månedene. Det oppleves fjernt å tenke på at vi for bare ett år siden sa at rekruttering var en av våre største utfordringer.

Detaljer

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær Refleks 5 - Mai 2006 1 - Vi oppnår god kvalitet på miljøsement, sier fagsjef betong, Gørild Malm. Mosjøen viser vei s 8 NR.5-2006 E39 Romarheimsdalen s 10-11 Støtte til hydrogensykkel s 12 Mesta bruker

Detaljer

NO. 100 MARS 2012 TS-NYTT NR 100! Historiske tilbakeblikk Presentasjon av Kruse Smith Anlegg v/hans Ragnar Uthus Kånå te sjefen

NO. 100 MARS 2012 TS-NYTT NR 100! Historiske tilbakeblikk Presentasjon av Kruse Smith Anlegg v/hans Ragnar Uthus Kånå te sjefen NYTT NO. 100 MARS 2012 TS-NYTT NR 100! Historiske tilbakeblikk Presentasjon av Kruse Smith Anlegg v/hans Ragnar Uthus Kånå te sjefen NO.100 MARS 2012 Redaktørens forum Leder Stangeland Maskin Leder Nordic

Detaljer

Nr. 81 NOVEMBER. -nytt

Nr. 81 NOVEMBER. -nytt Nr. 81 NOVEMBER 2005 -nytt TS-NYTT Nr. 81 November 2005 Redaktør: Leif Egeland 3minutt Trykkeri: Allservice A/S Stavanger med sjefen Det er full rulle i T.S på alle fronter. Me har fått storjobb på riksvei

Detaljer

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus REHAB Nr. 1 2013 Rørfornying på vei Holland + Olimb = Sant Høytrykksteknikk Et eventyr i nord Kvalitet settes i system Rørfornying på Gullfaks A Alarmen går daglig i VA-Norge Drømmer om en felles VA-norm

Detaljer

Refleks 4 - April 2006. Pangstart i Drammen s 6 7 Brakkeliv i Eiksund s 8 9 På rett vei i sør s 10 11

Refleks 4 - April 2006. Pangstart i Drammen s 6 7 Brakkeliv i Eiksund s 8 9 På rett vei i sør s 10 11 Refleks 4 - April 2006 1 - Det er godt å se folk i gult som jobber langs veien, sier Glen Allan Eikeland, ny distriktssjef i Kr.sand. Vinterdriften kan bli bedre s 4 5 NR.4-2006 Pangstart i Drammen s 6

Detaljer

posten Mars 1/2012 Injeksjonsspesialistene: Oppdrag Frognerparken

posten Mars 1/2012 Injeksjonsspesialistene: Oppdrag Frognerparken posten Mars 1/2012 Injeksjonsspesialistene: Oppdrag Frognerparken Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm.dir. s. 3 Konfektfabrikken fundamentering s. 4 6 Store, langsiktige oppdrag er positivt, men også utfordrende

Detaljer

internavis nr. 2 2014 Tu skule Klepp kommune

internavis nr. 2 2014 Tu skule Klepp kommune internavis nr. 2 2014 Tu skule Klepp kommune Innhold Frå redaksjonen 2 Fra Inger 3 Hans Kristian Aasland, dagl. leder 4-5 Kenneth Skrettingland, prosj. leder 6 Leif Jarle Vigre, driftsleder 7 Espen Woldstad,

Detaljer

Nr. 89 JULI 2008. -nytt

Nr. 89 JULI 2008. -nytt Nr. 89 JULI 2008 -nytt TS-NYTT Nr. 89 Juli 2008 Redaktør: Leif Emil Egeland Red. sækretær Reidun Osgjelten Trykk: Allservice A/S Stavanger 3 minutt med sjefen Vårsesong og godt arbeidsver har bevirket

Detaljer

Nr.90 NOVEMBER. -nytt

Nr.90 NOVEMBER. -nytt Nr.90 NOVEMBER 2008 -nytt TS-NYTT Nr. 90 November 2008 Redaktør: Leif Emil Egeland Red. sækretær Reidun Osgjelten Layout: Allservice Trykk: BS Offset Stavanger 3minutt med sjefen Me går vinteren i møte

Detaljer

Nr. 83 JULI 2006. -nytt

Nr. 83 JULI 2006. -nytt Nr. 83 JULI 2006 -nytt TS-NYTT Nr. 83 Juli 2006 Redaktør: Leif Egeland 3minutt Trykkeri: Allservice A/S Stavanger med sjefen Fine vår med godt arbeidsver har resultert i svært god prosuksjon. Med alle

Detaljer

posten Juni 2014 Lyse utsikter høy aktivitet

posten Juni 2014 Lyse utsikter høy aktivitet posten Juni 2014 Lyse utsikter høy aktivitet Avviksmåling av borehull i vannkanten langs Mjøsa. Hullene er boret av Båsum Boring og skal senere benyttes til undervannssprengning. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer