MAGASINET. Vi former Sørlandske daler og fjell på veien til

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAGASINET. Vi former Sørlandske daler og fjell på veien til"

Transkript

1 MAGASINET Årgang 2. Utgave 3, Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet Vi former Sørlandske daler og fjell på veien til Vågsbygd! Side Veddeheia Nord: Salgsstart nå! Flighten fra Brüssel har landet... Gammel-lensmannen: Et fabelaktig arbeide. Tegning: Statens vegvesen

2 Kjære medarbeidere. Det er ingen tvil om at vi har vært gjennom en tøff vinter, og det er veldig godt å kjenne på kroppen at sola skinner og sommerferien er i vente. Våren har for alle vært veldig hektisk, og kanskje enda mer hektisk enn normalt da vi på grunn av frost måtte stoppe flere prosjekter. Flere av disse måtte vi ta opp igjen samtidig med at nye startet opp, og jeg er svært takknemlig for den innsats og klokskap dere utøver når det jobbes så det lukter svidd etter oss. Ett av mange eksempler på dette er den dagen da Alexander var oppe til fagprøven. Han hadde avtalt å møte nemda på prosjektstedet, men da nemda kom var verken maskin eller Alexander til stede. Lærlingen ble ringt etter og det viste seg at han i ventetiden hadde hjulpet til et annet sted i stedet for å sitte stille. Dette vitner om god arbeidsmoral. Selv sa Alexander at: De trengte hjelp et annet sted, og jeg kunne jo ikke bare sitte her å vente. Repstad Anlegg med sine døtre har rekordstor ordrereserve. Allerede 2. august starter vi opp for fullt med Vågsbygdveien og flere andre store prosjekter. Prisene er fortsatt tøffe, og det krever stor innsats fra alle medarbeiderne for at vi skal komme i havn med jobbene, både tidsmessig og i forhold til inntjening. Arbeidet må gjøres smart og godt. Som alle kjenner til arbeider vi med endringsholdninger i selskapene. Jeg vet veldig godt at dette ikke er enkelt. Denne type arbeid er det vanskeligste som kan gjøres i et selskap og selv om vi har hatt, og R MAGASINET er produsert for ansatte, kunder og kolleger i Repstadkonsernet. kommer til å ha mange spennende og temperamentsfulle diskusjoner videre, er jeg imponert over den måten de aller fleste har tatt i mot utfordringene på. Dette er et arbeide vi bare må gjennomføre og selv om det kan virke både tungvint og komplisert i dag er jeg overbevist om at gjennom pågangsmot og stahet vil vi sammen nå målene. Resultatet vil bli et enda bedre samhold og like viktig, trivsel på jobben. Dette fører igjen til bedre resultater på alle plan og en sikker arbeidsplass. Finanskrisen har lært oss mye. Mange selskaper har måtte gå gjennom store forandringer, og det som tidligere var sannheter er i ferd med å endres. Enkelte bedrifter i vår bransje har fra den ene dagen til den andre bare gitt opp, og stengt bedriften. Der er ikke vi. Det er sommerferietid, og jeg håper dere får brukt tiden godt til å lade batteriene og nyte de ukene dere skal ha med familie og venner. Vi har store utfordringer fremover og for min del gleder jeg meg til å ta fatt på disse sammen med alle gode medarbeidere, ute som inne. Jeg ønsker alle en varm og solrik sommer. Mona Mortensen Dgl. leder Repstad Anlegg Magasinet er produsert i sin helhet på huset, i felt og ved hjelp av gode kolleger. Repstad Anlegg kjøpte seg i februar 2010 opp til ca 95% eierandel i Rørhuus Anlegg. Som et resultat av dette har markedsarbeidet innad i konsernet (Repstad-, Oveland -, og Rørhuus Anlegg) blitt samordnet. Dette er gjort for at våre kunder og samarbeidsparter skal få en enda bedre maskinentreprenør å forholde seg til, med lokal kunnskap over hele Agder. Internt har dette medført en styrke bl.a. på kalkulasjonssiden med kunnskap- og kapasitetsutveksling, noe som skal gjøre oss mer attraktive og konkurransedyktige. Våre kunder kan i fremtiden fortsatt kontakte oss gjennom sine gamle kontakter, samtidig som de er sikre på at de får den beste oppfølgingen vi som konsern kan gi. Terje Mykland, Markedssjef i Repstad Anlegg R MAGASINET, v/nicolai Prebensen # Av Per Jørgen Eskeland Dgl. Oveland Med Hovefestival rundt husveggene og feriestemte mennesker, er det lett å glemme metertykk tele og 20 minusgrader som vi sleit med for 4 måneder siden. Vi i sør fikk en vinter som er mer typisk for de som driver med anleggsarbeid lenger i nord og øst. Anleggsfolka i Oveland avslutter flere av de større prosjektene våre nå til ferien: VA Strømsbusletta, GS veg på Goderstad, GS veg mellom Strømmen og His alt ligger med nylagt asfalt når vi og våre samarbeidspartnere nå tar en velfortjent ferie. Alle tidsfrister er holdt og vi håper både oppdragsgivere og publikum blir fornøyde med resultatet. Jeg blir aldri lei av å betrakte godt anleggshåndtverk : Fint pussede skråninger med rett fall, åpne grøfter med fall til sluk, natursteinsmurer, granittkantstein lista er lang Å kunne levere fra seg kvalitetsarbeid gir en arbeidsglede som preger alle oss som har hjerte for anleggsarbeid, uansett hvilken rolle en har. Ifølge rapporten fra ingeniørene som ble kunngjort sist vinter, vil det ikke mangle oppdrag for oss som har hjerte for anleggsarbeid de nærmeste årene. 800 milliarder er investeringsbehovet! Jeg håper politikerne deler synet til MEF, konsulenter og ingeniører og benytter tida til å gjøre helt nødvendige investeringer i infrastruktur. - Noen har sagt at i Norge har vi nok av penger, men det er også alt vi har! Jeg deler ikke fullt ut denne påstanden, men det må være en klok investering å sørge for at vi sikrer oss konkurransekraft ved å ha gode veger, vannledninger som ikke lekker, rensing av avløpsvann og en jernbane som virker. Ett av disse er Vågsbygdvegen som vi setter tennene i 2. august. God ferie! Per J. Eskeland Det er med ydmykhet jeg takket ja til jobben som daglig leder i Rørhuus Anlegg litt tidligere i år. Jeg kjenner bedriften gjennom mitt arbeide i Agder OPS og nå etter noen måneder føler jeg at jeg også begynner å bli kjent med mine medarbeidere. Det er spennende og lærerikt å være en del av integreringsprossessen i Repstad Anlegg. Vi ser allerede gevinster ved å ha felles markeds- og driftsmøter. Sammen med Oveland og Repstad Anlegg kan vi samordne innkjøp, maskinpark, leie av tjenester og ikke minst få en tilhørighet til et stort og solid selskap som Repstad Anlegg er. Konkurransen i markedet er fremdeles tøff og prispresset er stort. Jeg håper bunnen er nådd og at vi i Rørhuus anlegg kan videreutvikle selskapet i årene som kommer. Jeg vet at Rørhuus Anlegg har et godt rykte på seg her i distriktet, og ikke minst det arbeidet vi har lagt ned med å bygge opp mange vakre anlegg langs norges mest kjente skjærgård. Dette er et arbeide vi skal videreutvikle, kysten vår er mer enn Blindleia. Jeg ønsker alle ansatte i Rørhuus Anlegg, Oveland og Repstad Anlegg en riktig god sommer og gleder meg til å ta fatt på alle de store utfordringene vi har utover høsten. Lars Gunnar Nag Daglig leder i Rørhuus Anlegg/ Rådgiver i Repstad konsernet

3 Alle tegninger: Statens vegvesen Hoveddata for prosjektet Lengde hovedveg - 2,4 km, hvorav 1,3 km i tunnel Ca 920 m 2x2 felt vei i dagen Ca 1300 m separat gang- og sykkelvei Ca 750 m lokalveger 15 konstruksjoner av varierende størrelser 5 rundkjøringer 600m omlegging av hoved-vaanlegg En rekke betong og natursteinsmurer Ny veg til Tinnheia Oppgradering av eksisterende Hanneviktunnel vi, slik vi har lagt opp til i denne jobben, å være enda dyktigere enn før på gjennomføring selv om omfanget er alvorlig stort? God stemning med NCC i regne-fasen; Det virker veldig lovende for et videre godt samarbeid, og gir trygghet, for vi har lovt å bidra positivt overfor hverandre. Dette klarer vi! Hvordan vil lokalsamfunnet, bransjen, og kundene vurdere Repstad Anlegg når vi nå blir ansvarlige for gjennomføring av et så svært prosjekt. Rykker vi opp enda en divisjon når det gjelder rennomme og kvalifikasjoner? Vi former Sørlandske daler og fjell på veien til Vågsbygd! Fylkesvei 456 Kolsdalen-Lumberkrysset. Skrev kontrakt: F.v. Daglig leder i Repstad Anlegg Mona Mortensen, regionvegsjef Andreas Setsaa og regiondirektør i region anlegg i NCC, Håkon Tjomsland. 22.april 2010, tidlig ettermiddag. Det jubles og utveksles klemmer i Birkedalsveien 80. Vår kalkulatør har akkurat vært tilstede på regionvegkontoret når tilbudssummene kunngjøres av Statens vegvesen for Fylkesveg 456 Kolsdalen-Lumberkrysset, og rapporterer hjemover pr telefon til oss: Veidekke 631, Skanska 679, NCC/Repstad 595 (595, det visste vi jo). Var der flere som hadde levert? Bare en til: AF 661 millioner. I rommet vi sitter lyder det i kor: Vi var lavest! Noen lignet på Edvard Munchs Skrik, bortsett fra munnpartiet, som var bare smil. Vinnerfølelse. Hundre tanker gjennom hodet på en gang for oss som var tilstede. Dette betyr noe for oss. Et voldsomt og intensivt arbeid med å prise jobben fikk sin belønning. Spennende og interessant samarbeid med NCC Construction i mange uker. De ansatte sin sysselsetting en god del tryggere fremover. Historiens største oppdrag for Repstad Anlegg. Har vi vært for dristige med prisingen? Det var bare de tørre tall som ble kjent i dag. Kan her være regnefeil eller andre ting som vegvesenet eller konkurrenter har grunn til å anke på? Vi må ikke feire for tidlig. Klarer I dette prosjektet vil vi sitte i utstillingsvinduet mot hovedhandlegata kontinuerlig. Vi skal benytte muligheten og skape et godt inntrykk. 28.juni 2010 kl 1030: Regionvegsjef Anders Setsaa i Statens vegvesen Region Sør, Regiondirektør Håkon Tjomsland fra NCC Construction og Mona fra oss signerer kontrakten. Mer enn to måneder i mellom åpning og signering. Stort og viktig arbeid for vegvesenet å sjekke at tilbudene er riktige og få det

4 godkjent internt i forskjellige instanser. Store jobber krever mer enn de mindre også for byggherren. Satt vi i Repstad og NCC stille og ventet? Nei. Vi har forberedt oss som vi aldri før har gjort. Vi har begge stor respekt for oppgaven, og vet gjennom interne prosesser hvor mye god planlegging betyr. Begge parter i arbeidsfellesskapet har satt av mye ressurser og tid, og mange har reist skytteltrafikk mellom Helsfyr og Søgne. Vi har gått gjennom utførelsen fra A til Å mange ganger. Tunnledrift, betongarbeider og grunn/veg-arbeidene er optimalisert og samkjørt så godt det lar seg gjøre med bakgrunn i byggherrens tilbudsgrunnlag. Avklaring på spørsmål om hvordan vi best angriper trafikken og tunnelpåhugg i Kolsdalen, trange forhold og dyp byggegrop i Hannevikdalen? En mix av mye fjell og mye leire i Fiskådalen? Sammenheng med tunneldriverne tidsmessig? Tilbudet som ble levert var skarpt regnet, for vi visste konkurransen ble hard. Dette må vi utligne ved å være ekstra tydelige på hvordan vi går til verket. Ikke bare selve utførelsen av de beskrevne arbeider krever forberedelser. Et stort apparat må i sving for å dekke de grunnleggende behov som melder seg for at alle medarbeidere og alt utstyr skal fungere godt gjennom hele anleggsperioden på ca 4 år. Konstruksjoner 2 miljøtunneler - T9,5 (ca. 40 og 48 m) 1 betongbru (3 spenn) 3 g/s-kulverter 6 standardportaler 1 spesialportal (v/blørstad mot Vågsbygd) 1 lokk-konstruksjon (Fiskådalen) 1 trebru Mange tema: Intern organisering, organisering i arbeidsfellesskapet, finne kompetente medarbeidere til passende oppgaver og ansvar. Tenke nytt - ut av etablert mønster. Riggområder med vann, avløp, strøm, tele,datalinjer. Vann og renseanlegg for tunneldrift, brakker for forpleining og kontor, HMS- og kvalitetsplaner. Kabelspaghetti i grunnen, stikningsgrunnlag, helikopterscanning av anleggsområdet, GPSmaskinstyring, store innkjøp og konkurrerende leverandører og underentreprenører skal sammenlignes. Bygg skal rives. Plan for å skåne naboer og grunneiere mest mulig. Gående, syklende, kjørende skal vi kontinuerlig samarbeide med i virkeområdet vårt: Dette skal under huden på alle. La oss bruke det pågående fotball VM i Sør-Afrika som illustrasjon: Kontrakten betyr bare at vi har kvalifisert oss til sluttspillet. Finalen er langt i det fjerne. Det er all grunn til å feire sluttspill, men man kommer ikke langt uten å være forberedt. Hva skjedde med Italia, Frankrike, Brasil? Trenerne, og ikke minst media, har rettet fokuset på hva som gikk galt, og gjennomgangstemaet er: Vi var for dårlig forberedt. I hodene var kampene vunnet på forhånd? Hvem har skylda? Trenerne eller spillerne. Hvorfor blir noen spillere bedt om å finne første fly hjem? Alt dette er umulige utgangspunkt for både å nå og vinne finalen. Glem pokalen. Respekt for laget på den andre banehalvdelen. Fair play. De har sine styrker, vi har våre. Noen kamper virker avgjort etter halvtid, men var det ikke likevel. Noen går til ekstraomganger og straffespark. Spennende og underholdende. Et godt produkt. Dere ser bildet? Dette skildrer også samarbeidet med byggherren, Statens vegvesens Prosjektorganisasjon for Fv 456 Utbygging Vågsbygdveien. Vi skal i fellesskap gjennomføre en utbygging som er viktig for mange. Viktige oppgaver skal løses i samfunnets interesse. Vegvesenet har i omfattende prosesser med grunneiere, naboer, organisasjoner, kommuner, fylke og andre offentlige instanser, herunder bevilgende myndigheter, nedlagt et stort arbeid før oppdraget kunne utlyses. Moder jord ligger der både urørt og berørt av menneskehånd tidligere. Ikke alt er mulig å forutse. Forholdene er undersøkt og oppgavene beskrevet etter beste evne, men mye er også usikkert, til tross for mange rapporter, over 4000 utførelser er satt ord på og 987 anbudstegninger er utarbeidet. Det er først nå etter kontraktssigneringen byggherren og entreprenøren har begynt å utveksle kunnskap og idèer. Det er slik det skal fungere: Samtlige medarbeidere på begge sider har ulikt av erfaringer. Nå skal disse kombineres for å gi et godt produkt tilbake til samfunnet og brukerne. Mens vi danderer produktet skal målet være at ingen blant oss eller rundt oss forulykkes eller bli utsatt for uheldige virkninger. Jeg synes dette skal være hovedtankene våre gjennom prosjektet! Både byggherren og entreprenøren har viktige interesser og ivareta. Derfor vil vi få diskusjoner om tekniske løsninger og økonomi. Vi skal bruke vår faglige innsikt og finne gode løsninger sammen. Når vi kommer til de økonomiske spørsmål så finnes det et rimelig godt sett med regler som regulerer slike forhold. Og de er fastsatt av byggherrer og entreprenører i fellesskap over lang tid. Vi har en bransjestandard. Ut fra dette skal vi, som nevnt i annen sammenheng, ha fair play. Men det er ikke til å komme fra at vi som entreprenør må skjøtte våre økonomiske interesser på en god måte, både for bedriftens selv og eiernes del. Vi kan ikke ta store risikoer og sette økonomiske interesser Vegvesenets tidsplan Frist for ferdigstillelse for hele prosjektet er Følgende delfrist gjelder: Tunnelløp til og fra Vågsbygd, ramper i Hannevika og avkjøringsrampe for vestgående trafikk på E39 skal være satt under trafikk innen på spill. Vi må ha betalt for det vi utfører. Entreprenørselskaper er arbeidsgivere for mange individer, spesielt hvis vi inkluderer leverandører og underentreprenører og derigjennom påvirkes et stort antall mennesker. Både økonomisk trygghet og utrygghet når rett hjem til middagsbordet. Og da er vi tilbake til ettermiddagen 22.april: Den oppgaven som nå står foran oss betyr MYE for oss. Fædrelandsvennen har allerede kalt prosjektet for spektakulært: La det være innpakningen, og brett nå opp ermene, helt til armhulene, og gyv løs på denne oppgaven med det beste vi har av innstilling, vilje og evner! Harald J. Solvik Prosjektleder for Repstad Anlegg & assisterende prosjektleder i AF NCC/Repstad

5 Flighten fra Brüssel har landet, sett i gang... Siste flight for kvelden: kl charterflyet fra Brüssel. June (t.v.() og Isabel klare til ny innsats bak spakene natten gjennom. Lufthavnvakt: Arbeidslaget fra Rørhuus kjører kortesje over flyplassen. June og Isabel på vei ut på stripa. Det er ikke mer en 3 minutter siden kveldens siste flight til Kjevik landet. Det er mandag kveld, klokken er og siste flight for dagen lander på Kristiansand lufthavn, Kjevik. Lufthavnvakta åpner banen for Isabel Svendsen og June Maria Tronstad. Ett minutt senere starter jentene maskinene. De har m2 planeringsarbeide foran seg. Rørhuus Anlegg har fått en noe spesiell jobb. Avinor må senke gresset rundt flystripa i 4 meters bredde rundt flyplassen. Arbeidet kan kun foregå om natten, og kl må maskinene parkeres og Avinor feier ren flystripa før første flight kl tar av til København. - Det er greit med forandring, sier begge jentene når Magasinet spør, og så er det jo litt ekstra betalt å jobbe om natten da, smiler Isabel og June. Begge gir utrykk for at det er en litt spennende jobb og har bare godord å si om arbeidsgiver Rørhuus Anlegg. June er lærling, mens den snart 26 år gamle Isabel leder arbeidet på Kjevik og er planeringseksperten i selskapet. Hun er i elitedivisjonen når det gjelder det faget, sier Kjell Olav Steinsland i Rørhuus Anlegg. Både når det gjelder frihåndsplanering og med GPS styring stiller hun i toppklassen, sier han. Bare de to siste årene har Isabel planert kvm, eller 639 gjennomsnittlige hustomter. Alle disse prosjektene har gått med overskudd, sier Steinsland. Planeringsjobben på Kjevik er på kvm og Isabel gjør seg ferdig før hun tar sommerferie. Isabel Svendsen

6 terrengsykling og for gående. Ved innkjøringen til boområdet er det regulert ny barnehage kombinert med butikk eller grendehus. Planen er også å opparbeide turstier i området og ned til Repstadvannet. Vedderheia Nord vil bli et godt sted å bo med mange aktiviteter i nærområdet! Prisene på eneboligtomtene varierer fra kr ,- til kr ,Her er lagt vekt på romslige tomter med gode sol og utsiktforhold. De største tomtene er på over kvm, slike tomter er vanskelig å oppdrive i nye boligområder i dag. På en del av tomtene kan det også bygges med hybel. Grunnarbeid i området vil i gangsettes snarest etter ferien. Og slik fremdriften ser ut nå, vil tomtekjøpere kunne igangsette grunnarbeid på sine tomter våren/sommeren Vi har åpnet for forhåndssalg av noen få eneboligtomter nå i sommer. Resten planlegges solgt etter at veiene er ferdige. Interessenter kan henvende seg til Bjørn Stephansen i Repstad Eiendom på tlf eller epost Plankart over første byggetrinn av Vedderheia Nord. Det innringede området (med rødt) viser hvor Repstad Eiendom starter utbyggingen. Vedderheia Nord: S algsstart nå! Vedderheia er et flott beliggende boområde hvor siste delfelt ble ferdig for kort tid siden. Nå starter byggingen av neste og dette området heter Veddereheia nord. I alt omfatter utbyggingen 168 boenheter fordelt på eneboligtomter, 2-mannsbolig og 4-mannsboligtomter. 1.byggetrinn omfatter 37 eneboligtomter, 5 tomter regulert for 4-mannsboliger og 8 tomter for 2-mannsboliger. Det vil i området bli opparbeidet flotte friområder, blant annet lekeplass med ballbane, skatebane og stier for

7 Altmuligmann og nyvalgt tillitsmann i Repstad Anlegg, Oddvar Bang fyller 50 år den 23. juli. Bålymoen på Spangereid: Oddvar er kjent for å være en veldig dyktig arbeidskar, usedvanlig flink til å kommunisere med folk og ikke minst jovial overfor kolleger og arbeidsgiver. - Oddvar kan settes til alt, sier kollegene om han når R Magasinet spør. - Han sier aldri nei til å jobbe og er så langt fra arbeidsredd som det går an å komme, sier kollegene videre. - Han får tingene til og vi vet at han er like aktiv på dugnader og ikke minst innen Rallycrossmiljøet. R Magasinet gratulerer med det kommende jubileet! Olav Homme, formann in BIL, og eks. tillitsvalgt i Repstad Anlegg fylte 50 år 20. juni Olav har vært medarbeider i bedriften i 8 år og i følge jentene på kontoret er Olav en kar som prater mye og høyt, en likandes kar og får folk med seg. - Han kan ha en kort lunte, men er like blid etterpå, sier de. - Olav er en drivkraft i Bedriftidrettslaget, og hadde det ikke vært for innsatsen Olav gjør hadde ikke BIL vært så aktiv. Andre kolleger av jubilanten sier at Olav er en humørspreder, reflektert og at arbeidet som sjåfør går fort, av og til veldig fort. Og noen er inne på at han bærer preg av alderen... Uansett gratulerer R Magasinet med vel overstått! Formann i Rørhuus Anlegg, Samuel Glamsland (Bitte) fyller 60 år 15. juli. Vi gratulerer! Flere jubilanter: Thomas Dønnestad fylte 30 år 26. juni. Arild Fjeldskår fyller 40 år 3. juli. Alexander Kalseth fyller 20 år 4. august. Espen Kjær fyller 20 år 30. juli. - Ser det bra ut? 16. juni var endelig dagen der. Lærlingene Espen Kjær og Alexander Kalseth (øverste bilde) skulle få dommen etter å ha tatt fagprøven. Begge bestod prøven stod uten nevneverdige problemer og Erlend Raen fylte 30 år 30. juni. Randulf Ree fylte 50 år 27. juni. Steven Tom Rosseland fylte 40 år 7. juni. Rune Svendsen fyller 40 år 2. september. nemda, bestående av Roar Bakken og Roy Kristiansen hadde bare en ting å utsette på jobben, og det var manglende hjelmbruk i første del av prøven. Nå skal det sies at det ikke er hjelmpåbud på anlegget. Alexander var noe nervøs når nemda kom, og var rask til å spørre om jobben så bra ut. Byggestart etter sommerferien Bålymoen på Spangereid begynner nå å ta form. Boligområdet som bygges for Konsmo Fabrikker blir en skikkelig perle, plassert i utløpet av Spangereidkanalen i Lindesnes. Med interne kanaler og Camilla Rose (28) er ansatt i Oveland fra 1. august og skal være ansvarlig for Geodesi i bedriften. Camilla har inntil nå arbeidet i sin fars firma, Rose Oppmåling i Arendal. egen strandlinje får tomtekjøperne her fri tilgang til skjærgården. Arbeidene startet ved årsskiftet, og det meste av infrastrukturen er ferdig rundt ferien. - Det har vært en forholdsvis lang prossess å få tak i Camilla, sier daglig leder i Oveland, Per Jørgen Eskeland. - Vi tok kontakt med Camilla allerede for halvannet år siden, men da var hun forholdsvis steil på at hun ville bli værende i familiebedriften. Heldigvis for oss har tanken om å bytte arbeidsgiver modnet, og etter ferien er hun i fullt arbeide på Blakstadheia, sier en fornøyd Eskeland til Magasinet. Camilla er utdannet jordfestekandidat fra Høyskolen i Bergen og har nå 8 års erfaring i faget. - Jeg har jobbet jevnt for Oveland i disse årene og hele det siste året har jeg jobbet fast for bedriften Tomtearbeidene er i gang og de første husene dukker opp utover høsten. I tilknytning til boligområdet skal det også bygges et båthusanlegg. Dette anlegget igangsettes snart, og skal etter planen stå ferdig i vinteren på gang- og sykkelveiprosjektet på Goderstad, sier Camilla. - Det er mange grunner til at jeg velger å jobbe for Oveland, fortsetter hun. - Først og fremst kjenner mange i bedriften. Det er en spennende og fremtidsrettet bedrift med en ledelse som både er positiv og tenker fremtidsrettet. Jeg har mye å lære, men håper å kunne bidra massevis fremover, sier 28- åringen som nå bor på Tromøya utenfor Arendal. Camilla er opprinnelig fra Strengereid i samme kommune.

8 R ø d t, h v i t t o g b l å t t f o r P a r k & R i d e En noe grå vårmorgen midt i juni åpnet det nye parkeringsanlegget på Tangvall i Søgne kommune. Dette til tonene av Rødt, hvitt og blått fremført av Søgne musikkorps. Park & Ride er et gratis parkeringstilbud nær offentlig transport. Dette anlegget skal få oss til å bruke bilen mindre, og komme hurtigere på jobb. Repstad Anlegg har hatt hovedentreprisen på jobben og ordfører i Søgne, Solveig Kjelland Larsen som åpnet det hele roste Staten for tilskudd på 10 millioner kroner til prosjektet. Fylkesordfører Thore Westermoen sa i sin tale at det i fremtiden vil bli lagt mye mer til rette for kollektivtransport. Flere kollektivfelt, egne gater i Kristiansand hvor kun buss har lov til å kjøre. Lyskryss vil gi bussen grønt lys fremfor privatbilene og med gratis parkeringsplasser som denne på Tangvall vil det i fremtiden bli mye billigere og hurtigere å ta buss fremfor bil til byen, sa Westermoen. Øystein Holvik i ATP-prosjektet takket Repstad Anlegg for vel utført jobb og skrøt av det nye anlegget på Tangvall. Bildene under: Park&Ride anlegget mot øst. Nederst: Ordfører i Søgne kommune, Solveig Kjelland Larsen åpnet anlegget. Gammel-lensmannen åpnet gang- og sykkelvei. Endelig var det åpning for den nye gang- og sykkelveien fra Brennåsen til Nodeland i Songdalen kommune. Prosjektet til en verdi av 21 millioner kroner ble åpnet 24. juni av gammel-lensmann Knut Kåland (88),og etter åpningstalen var ikke 88- åringen snauere enn at han i full uniform og i flott sommervær syklet hele distansen fra Nodeland til Brennåsen uten så mye som å blunke av det en gang. I talen takket Kåland ordfører Johnny Greibesland varmt for den innsatsen han hadde lagt ned for å få til dette prosjektet. I tillegg fikk både Statens vegvesen og Repstad Anlegg varme ord for utførelsen. - Det er et fabelaktig arbeid som er gjort, sa han. R ø r e n d e Repstad Anlegg har et relativt bortgjemt anlegg oppe i Setesdalen, men er ikke mindre spennende av den grunn. Av Harald Solvik Prosjektleder Det er full rulle der nå: Det drives tunnel på 400 meter inn i fjellet, og der er Fjellservice kommet halvveis. De er til bunns uke i august. Dette er synlig fra Rv9 ved Flåstrondi like nord for Rysstad med en voksende haug av stein. Oppe på fjellet har Entreprenørservice nå drevet et såkalt pilothull i retning av bunn tunnel, og er kommet ca 150 av 440 meter nedover. Her er det meningen at Fjellservice og Entreprenørservice skal møtes på nøyaktig samme sted. Et skikkelig spenningsmoment! Etter stevnemøtet i det mørke hullet driver Entreprenørservice sjakten oppover i riktig diameter slik at vann fra Kveasåni tilføres kraftstasjonen gjennom 800mm duktile støpejernsrør som vi senere skal legge ut gjennom tunnelen og til kraftstasjonen som bygges i tunnelmunningen. Repstad Anleggs selv har i noen uker sprengt trasè for grøft fra inntak til topp skakt. Nylig startet arbeidene med legging av 800mm glassfiberrør (GRP). Selv om karene på bildet har en planleggingspause, så går det vanligvis rørende fort unna med Terje T., Alexander og innleid mann fra Nomeland Anlegg. Før dette har Kaspar Strømme bygd bru i betong for oss. De starter arbeidene med dam og inntak tidlig i august. De skal for oss også gjøre betongarbeidene i tunnel og stasjon, samt skape en flott portal. Ved Flåstrondi skal vi også bidra med å få produksjonskabelen inn på eksisterende høyspentnett, på andre siden av Otra. Anlegget settes trolig i drift til neste vårs store vannføring. Oppdragsgiver er Småkraft AS, som i sin tur har avtale med grunneierne i området.

9 REPSTAD AS Arnstein Repstad Mob: E-post: REPSTAD ANLEGG Mona Mortensen Mob: E-post: REPSTAD EIENDOM Ole Johan Bueklev Mob: E-post: PROØK Ole Johan Bueklev Mob: E-post: Adresse: (alle over): Postboks 983, 4682 Søgne Besøksadresse: Birkedalsveien 80, Høllen Vest Søgne Tlf: OVELAND Per Jørgen Eskeland Mob: E-post: Bjørumsvegen 27, Blakstad Næringspark 4820 Froland ROBUSTO Endre Myran/Vidar Nordbø Mob: / E-post: E-post: RØRHUUS ANLEGG Lars Gunnar Nag Tlf: E-post: Storemyrlia Lillesand Vår kunnskap former Sørlandet...

MAGASINET TØFFE MENN TIL LEIE... STORFORNØYD PÅ TORVMOEN... MASKINEN MIN SANK PÅ SEKUNDER...

MAGASINET TØFFE MENN TIL LEIE... STORFORNØYD PÅ TORVMOEN... MASKINEN MIN SANK PÅ SEKUNDER... MAGASINET Årgang 2. Utgave 5. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet Geodesi: TØFFE MENN TIL LEIE... Bolig: STORFORNØYD PÅ TORVMOEN... Det skulle ikke skje: MASKINEN MIN

Detaljer

Årgang 2. Utgave 4. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet. David (3) fikk is på sommerfesten.

Årgang 2. Utgave 4. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet. David (3) fikk is på sommerfesten. MAGASINET Årgang 2. Utgave 4. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet David (3) fikk is på sommerfesten. Bestått s. 4-5 Midtdelerkongen s. 6-7 Reguleringsplan får skryt

Detaljer

MAGASINET. Mestermøtet...s. 4-5. Snart byggestart...s. 6-7. Karusellkameratene...s.14-15.

MAGASINET. Mestermøtet...s. 4-5. Snart byggestart...s. 6-7. Karusellkameratene...s.14-15. MAGASINET Årgang 3. utgave 1, 2011. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet Mestermøtet...s. 4-5. Snart byggestart...s. 6-7. Karusellkameratene...s.14-15. Nye maskiner på

Detaljer

MAGASINET. Ikke som alle andre... s. 4-5. Full trøkk på Fv. 456... s. 8-9. Vi rydder opp...s. 7. Slik blir Vedderheia Nord... s.

MAGASINET. Ikke som alle andre... s. 4-5. Full trøkk på Fv. 456... s. 8-9. Vi rydder opp...s. 7. Slik blir Vedderheia Nord... s. MAGASINET Årgang 2. Utgave 4, 2010. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet Bildet: Verksmester Helge Leikvangen i Oveland jubler etter nok en god skyting. Mer på side 4-5.

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

MAGASINET. RETT PÅ BRØYTING FØRSTE ARBEIDSDAG, TERJE 25 ÅR I REPSTAD... s. 3. Å FLYTTE EN VEI, HMS ANSVARLIG NARVESTAD... s. 4-5

MAGASINET. RETT PÅ BRØYTING FØRSTE ARBEIDSDAG, TERJE 25 ÅR I REPSTAD... s. 3. Å FLYTTE EN VEI, HMS ANSVARLIG NARVESTAD... s. 4-5 MAGASINET Årgang 3. utgave 3, 2011. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet RETT PÅ BRØYTING FØRSTE ARBEIDSDAG, TERJE 25 ÅR I REPSTAD... s. 3 Å FLYTTE EN VEI, HMS ANSVARLIG

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

MAGASINET. Det ryddes, repareres og fikses, prosjekt 5S i full gang. Mye is, veldig mye is. Dirigenten på Bålymoen.

MAGASINET. Det ryddes, repareres og fikses, prosjekt 5S i full gang. Mye is, veldig mye is. Dirigenten på Bålymoen. MAGASINET Årgang 2. Utgave 6, 2010. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet Det ryddes, repareres og fikses, prosjekt 5S i full gang. Mye is, veldig mye is. Dirigenten på

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

MAGASINET. ...en ufattelig evne... s. 4-5. 61 eiendommer solgt... s. 6-7. Nå blir det alvor... s. 8-9. Portrettet... s. 10-11

MAGASINET. ...en ufattelig evne... s. 4-5. 61 eiendommer solgt... s. 6-7. Nå blir det alvor... s. 8-9. Portrettet... s. 10-11 MAGASINET Årgang 2. Utgave 5, 2010. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet...en ufattelig evne... s. 4-5. 61 eiendommer solgt... s. 6-7. Nå blir det alvor... s. 8-9. Portrettet...

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

E39 Svegatjørn - Rådal

E39 Svegatjørn - Rådal E39 Svegatjørn - Rådal Presentasjon av prosjektet / planlagt gjennomføring. Folkemøte på Oseana Kunst & Kultursenter 24.09.15 Prosjektleder Sverre Ottesen Byggeleder Kari Bremnes E39 Svegatjørn - Rådal

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

MAGASINET. SØRLANDETS STØRSTE?...(side 2-3) TORVMOEN TAR FORM...(side 4) SUVEREN SKYTTER...(side 9) -VI SKAL ALLE KOMME HJEM...

MAGASINET. SØRLANDETS STØRSTE?...(side 2-3) TORVMOEN TAR FORM...(side 4) SUVEREN SKYTTER...(side 9) -VI SKAL ALLE KOMME HJEM... MAGASINET Årgang 1. Utgave 1. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet. SØRLANDETS STØRSTE?...(side 2-3) TORVMOEN TAR FORM...(side 4) SUVEREN SKYTTER...(side 9) -VI SKAL

Detaljer

Lite å gjøre for anleggsbransjen

Lite å gjøre for anleggsbransjen Lite å gjøre for anleggsbransjen Det er lenge siden det har vært så få veianlegg som skal bygges. Anleggsbransjen sliter. I grafikken over ser du hvilke oppdrag som kommer. Ekstra Av Håkon Okkenhaug og

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

MAGASINET. Ett selskap, lederen...s. 2 Ny organisasjonsplan...s. 4-5 Vet ikke bedre...s. 8-9 Sommerfesten...s. 14-15

MAGASINET. Ett selskap, lederen...s. 2 Ny organisasjonsplan...s. 4-5 Vet ikke bedre...s. 8-9 Sommerfesten...s. 14-15 MAGASINET Årgang 3. utgave 2, 2011. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet Petter Klungland (11) i dyp konsentrasjon bak spakene under sommerfesten i august. Ett selskap,

Detaljer

KARPATHOS 7 14. OKTOBER 2011

KARPATHOS 7 14. OKTOBER 2011 KARPATHOS 7 14. OKTOBER 2011 Karpathos er den nest største og den sydligste øya i den greske øygruppa Dodekanesene (Tolvøyene), som ligger øst i Egeerhavet. Karpathos er 50 km. lang og 11 km. på det bredeste

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

14.04.11. Utomhusanlegg med bygging av parkeringsplasser og natursteinbelegning i hageareal.

14.04.11. Utomhusanlegg med bygging av parkeringsplasser og natursteinbelegning i hageareal. 1 av 5 Kunde Type oppdrag Beskrivelse Firmaets roller Bergsåsen boligfelt V/ Sigmund Einarson Johan A Hernes Bjørn Viken Lars Skjevik Opparbeidelse av boligfelt med infrastruktur som veier, VA ledninger

Detaljer

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Berørte gårdeier/leietakere langs Akerselva Dato: 02.07.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Midgardsormen INFORMASJONSBREV OM MIDGARDSORMENS ARBEIDER

Detaljer

4 eneboliger på Frøyland

4 eneboliger på Frøyland 4 eneboliger på Frøyland Carport med sportsbod 4 soverom 2 bad Tv-stue Velkommen til Åslandstunet Vi sier ikke at livet blir en dans på roser selv om du flytter til et sted utenfor byen. Vi tør likevel

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Ingen jobb er for stor

Ingen jobb er for stor Ingen jobb er for liten Ingen jobb er for stor Industritomt Tomasjordnes GraveTjenesten AS solid håndverk GraveTjenesten AS har økt i størrelse jevnt og trutt siden oppstart i 1991. I dag omsetter vi for

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Vest-Agder fylke Vest-Agder fylke består av 15 kommuner 170.377 innbyggere pr 1. januar 2010 Areal på 7.281 km 2 Norges

Detaljer

Årgang 3. utgave 4, 2011. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet

Årgang 3. utgave 4, 2011. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet MAGASINET Årgang 3. utgave 4, 2011. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet Gunleiv Djupesland - 25 år i Repstad Kultur for endringer s. 2 Gunleiv, 25 år i Repstad s. 4-5

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Drive rive og bygge på samme tid

Drive rive og bygge på samme tid Drive rive og bygge på samme tid Prosjekt fra 2010 til 2013 Bygget 4000 m2 og 3800 m3 Varmepumper på 30-40 000 l/m De fleste settefisk utbygginger bygges med en biomasse oppbygging «i nakken». Den biomassen

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Oslo Sørlandet med ekspressbuss!

Oslo Sørlandet med ekspressbuss! Oslo Sørlandet med ekspressbuss! Felles presentasjon av Nettbuss Ekspress AS og Konkurrenten.no AS Harald Fleisje, Nettbuss Ekspress AS og Tom Roger Øydne, Konkurrenten.no AS 23. April 2015 side 2 Nor

Detaljer

E39 Harangen Høgkjølen

E39 Harangen Høgkjølen Åpning 2. oktober 2015 E39 Harangen Høgkjølen Foto: Emilie Gynnild Om prosjektet Vegprosjektet E39 fra Høgkjølen til Harangen i Sør-Trøndelag er en del av kyststamvegen fra Kristiansand til Trondheim.

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Kort presentasjon av meg selv

Kort presentasjon av meg selv Kort presentasjon av meg selv - Sveiser i Alta på VG skole, vanskelige tider derfor fortsatte jeg videre skolegang, vil si noe mere om lærlinger senere - Fagskole i Hammerfest - Ingeniør høgskole i Grimstad,

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Prosjekter i Finnmark 2015-2029

Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Barents Industri 25. november 2015 Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Gednje brøytestasjon i forrige uke. Foto: Odd Walter Hirsavaara Rekordhøy aktivitet i nord 2015: 3,3 milliarder

Detaljer

Høyt til fjells i vakker natur

Høyt til fjells i vakker natur Høyt til fjells i vakker natur Nylund Park II er perfekt for deg som ønsker et rolig hytteliv i nydelige omgivelser. Du slipper maset med å bo midt i bakken, samtidig som du kan sitte i heisen i løpet

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

Grendehusvegen, 1929 Auli

Grendehusvegen, 1929 Auli Grendehusvegen, 1929 Auli Nybygg, Borettslag. 2 mannsboliger i flotte omgivelser, innflyttningsklare. BTA 151 kvm inkl. Utebod, terrasse BRA 123 kvm Primærareal 96,9 kvm Innskudd: fra 590 000,- Felleskostnader

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta FORORD Da jeg møtte Cecilie for over et år siden på ROM-Agder forstod jeg at hun hadde en viktig

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

Krav til utviklingsstandard (ved rehabilitering av veger) Inge Hoff Forskningsleder, dr.ing. SINTEF Byggforsk, Veg- og jernbaneteknikk

Krav til utviklingsstandard (ved rehabilitering av veger) Inge Hoff Forskningsleder, dr.ing. SINTEF Byggforsk, Veg- og jernbaneteknikk Krav til utviklingsstandard (ved rehabilitering av veger) Inge Hoff Forskningsleder, dr.ing. SINTEF Byggforsk, Veg- og jernbaneteknikk 1 2 Situasjon Etterslepet øker Krav i befolkningen øker Trafikken

Detaljer

Bybanen i Bergen. Utbygging 3. byggetrinn. Lagunen - Flesland

Bybanen i Bergen. Utbygging 3. byggetrinn. Lagunen - Flesland Bybanen i Bergen Utbygging 3. byggetrinn Lagunen - Flesland Hva skal vi bygge i byggetrinn 3 Hovedtiltak trafikkomlegginger Spørsmål & svar Hva er Bybanen? - konseptet Forutsigbarhet / Regularitet Egen

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Erfaringer fra Areal- og transport samarbeidet i Kristiansandsregionen

Erfaringer fra Areal- og transport samarbeidet i Kristiansandsregionen Erfaringer fra Areal- og transport samarbeidet i Kristiansandsregionen 129 00 innbyggere, 83.000 i Kristiansand Kristiansand Søgne, Songdalen og Vennesla Lillesand, Birkenes, (Iveland) Vest-Agder, Aust

Detaljer

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth.

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth. I helgen gikk årets Morgendagens helter ritt av Stabelen. Rittet arrangeres av Statoil i regi Norges Cycleforbund (Ncf) og Arctic race for å sette fokus på unge, kommende talenter. I motsetning til resten

Detaljer

Og SIST MEN IKKE MINST en stor takk til dere for at dere har lyst til å være en del av mitt teamt! Det å ha en sponsor som dere med på laget gir meg

Og SIST MEN IKKE MINST en stor takk til dere for at dere har lyst til å være en del av mitt teamt! Det å ha en sponsor som dere med på laget gir meg VM VAL DE FIEMME Så er sesongens store høydepunkt over, det vi har trent og jobbet knallhard for siden i mai ble plutselig historie etter vi passerte målstreken på lørdag. Rart å tenke på at det er over

Detaljer

Her er jentene i gang med sin "seiersdans" etter avsluttet kamp. Dansen blir forøvrig utført uansett resultat.

Her er jentene i gang med sin seiersdans etter avsluttet kamp. Dansen blir forøvrig utført uansett resultat. Stor treningsiver Andebu jenter 96 / 97 har i hele vinter og våres trent 2 dager i uken. Det har vært mange på treningene (opp mot 20 stykker) og jentene viser en fantastisk treningsiver. Mange av jentene

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt neskilenterrasse.no Fakta om Neskilen Terrasse 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer Solrike balkonger og flott sjøutsikt Leiligheter fra 75 til 117 kvm Flere av leilighetene har store takterrasser

Detaljer

- Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet

- Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet Är Mesta kollegor eller konkurrenter? - Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet Vidar Aarvold & Ole Arnfinn Opsahl KOLO Veidekke AS NVF 13 : Seminarium med anledning av eventuell bolagisering

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst.

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Jeg har vært så heldig å få være med på hjelpesendingsturen med Hjelp til Russland nå i mai/juni. Dette var min første tur, så inntrykkene var mange og sterke.

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

JJ Saga e. Sandro Hit - Donnerhall

JJ Saga e. Sandro Hit - Donnerhall Julehilsen 2015 Så er det jul igjen og et nytt år banker på døren. Som vanlig går tankene nå tilbake på året som er gått, og TAKKNEMLIGHET står med STORE bokstaver over kapitlet 2015. Julehilsen 2015 Så

Detaljer

En guide til forståelse og suksess...

En guide til forståelse og suksess... En guide til forståelse og suksess... Tidspunkt Lørdag 5. september 2015 Registrering fra 09:00. Første start kl 11:00. GRATIS BarneDuathlon kl 10:00 ;o) Hvor Froland Idrettsanlegg Kringla Stadion Parkering

Detaljer

En amerikansk drøm i Spydeberg

En amerikansk drøm i Spydeberg En amerikansk drøm i Spydeberg Fotograf Siw Pessar og ektemannen Joseph flyttet tilbake til Norge i fjor etter tolv år i USA og ville finne et sted der det var godt for barna å vokse opp samtidig som det

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg

RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg VISJON: RIGE NÆRINGSPARK SKAL VÆRE ET FREMTIDSRETTET KONTORBYGG FOR BEDRIFTER INNEN BYGG, ANLEGG OG INFRASTRUKTUR! 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 4-5 AREALER I RIGE

Detaljer

Spillet i korte trekk. Innhold. Forberedelser. Kristian r. a. Østby

Spillet i korte trekk. Innhold. Forberedelser. Kristian r. a. Østby Kristian r. a. Østby Samoa. En vakker og tilsynelatende rolig øy i Stillehavet. Men i virkeligheten yrer det av liv: øya er et populært feriemål, og hver uke blir turister fløyet inn fra hele verden. De

Detaljer

Endelig noen som har lært at det er viktig å spise før en kamp!

Endelig noen som har lært at det er viktig å spise før en kamp! Treningskamp i Ryfylkehallen - MIL jr Sunde jr Ca 10 1 Tirsdag 9.mars 2010 Ingen trengte å ha med bil på denne turen...det vil si at trener og lagleder måtte det! Vi hadde med oss masse utstyr, Joachim

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig utvikling av komplekse eiendomspropsjekter. Virksomhetens hovedfokus er helhetlige steds og destinasjonsutvikling

Detaljer

Velkommen til beboermøte for Sørenga

Velkommen til beboermøte for Sørenga Velkommen til beboermøte for Sørenga HAV Eiendom Bjørvika Infrastruktur Sørenga Utvikling Hva vil skje på Sørenga fremover? Byggetrinn 5: Innflytting 3. kvartal 2015 Byggetrinn 6: Innflytting 4. kvartal

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og Forpliktende samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune for bærekraftig areal- og transportutvikling i byregionene Ragnar Evensen, Teknisk Direktør Eksempel fra Kristiansandsregionen Areal- og transportprosjektet

Detaljer

FIRST LEGO League. Hammerfest 2012

FIRST LEGO League. Hammerfest 2012 FIRST LEGO League Hammerfest 2012 Presentasjon av laget Senior Nord Vi kommer fra Hammerfest Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Breilia skole

Detaljer

Cecilia Gaathe Leo Bast Une Flaker Egon Perlen pensjonat

Cecilia Gaathe Leo Bast Une Flaker Egon Perlen pensjonat Cecilia Gaathe bor på Perlen pensjonat sammen med faren sin, Alan W. Gaathe, som eier og driver stedet. Moren Iselin Gaathe druknet på mystisk vis i Skutebukta forrige sommer. Leo Bast har nettopp flyttet

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

6. februar 2010. 7. februar 2010. Her tar vi en øl sammen med de fleste norske som bor i området. Kjell jobber med reisebrevet.

6. februar 2010. 7. februar 2010. Her tar vi en øl sammen med de fleste norske som bor i området. Kjell jobber med reisebrevet. 6. februar 2010 Dette er nærbutikken som vi handler på. Utsikten fra butikken og utover Middelhavet. 7. februar 2010 Her tar vi en øl sammen med de fleste norske som bor i området. Kjell jobber med reisebrevet.

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

November TRØANYTT. Væretrøa grendelag

November TRØANYTT. Væretrøa grendelag November TRØANYTT Væretrøa grendelag SAKER BEHANDLET AV STYRET SOMMEREN OG HØSTEN KUNSTGRESS Kunstgressbanen ble ferdigstilt i løpet av august, og det ble satt opp gjerde i løpet av september. Banen ble

Detaljer

Månedsbrev fra Harelabben November 2013

Månedsbrev fra Harelabben November 2013 Månedsbrev fra Harelabben November 2013 Tilbakeblikk på oktober: Oktober har gitt oss høst på sitt beste, med sol, flotte farger, mild temperatur, og ikke minst gode hverdager i naturen Elgjakta har vi

Detaljer

Erfaringer fra areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen

Erfaringer fra areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen Erfaringer fra areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen KRISTIANSANDSREGIONEN 6 kommuner: Søgne Songdalen Vennesla Birkenes Lillesand Kristiansand Iveland (med i arealprosjektet) 2 fylkeskommuner:

Detaljer

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub NR.4 2015 Medlemsblad for Trondhjems Skiklub Medlemsblad for for Trondhjems SkiklubSkiklub Medlemsblad Trondhjems Leder Hyttene i Marka, Elgsethytta Telling av turgåere i marka Bymarksveteranene Skiinstruktører

Detaljer

Historien om et godt menneske

Historien om et godt menneske Birger Emanuelsen Historien om et godt menneske Roman Til mine søstre Hei Thomas, Det føles veldig rart å skrive til deg. Tror aldri jeg har skrevet brev før. Men det er det eneste som passer. Jeg håper

Detaljer

2008 ÅRSRAPPORT. -fra idè til ferdig bygg

2008 ÅRSRAPPORT. -fra idè til ferdig bygg 2008 ÅRSRAPPORT -fra idè til ferdig bygg Lårdal 1946 - Seltor har solide røtter og bena godt plantet på jorden fortsatt. Seltor Entreprenør 2008 Seltor Entreprenør AS består av virksomhetene Seltor AS

Detaljer

Etiske regler for MEF

Etiske regler for MEF Etiske regler for MEF Vedtatt på landsmøtet 1996 Sist endret på landsmøtet 2006 Innledning Maskinentreprenørenes Forbunds (MEFs) etiske regler har til hensikt å angi rammer for hva som er akseptabel forretningsdrift.

Detaljer

Eva Solvi, Statens vegvesen

Eva Solvi, Statens vegvesen BYGGEBØRSEN - Investeringer på statlige og fylkeskommunale veger i Sør-Trøndelag, 2016-2017 Eva Solvi, Statens vegvesen Innhold Organisering Miljøpakken Riksvegprosjekt Fylkesvegprosjekt Organisering region

Detaljer

07.06.2016, 15.02 ANNONSE

07.06.2016, 15.02 ANNONSE Hele byhjertet i Sandnes blir bilfritt - Aftenbladet.no "! # ANNONSE % & ' Under sirkelen "Lysning" sett fra nord mot sør, skal det bli masse liv og gjerne handel, til og med torghandel. I sør ses de nye

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

PLAN- OG EIENDOMSUTVIKLING. Fra idé til gjennomføring

PLAN- OG EIENDOMSUTVIKLING. Fra idé til gjennomføring PLAN- OG EIENDOMSUTVIKLING Fra idé til gjennomføring Vi er menneskene som skaper trygghet i prosjektene Det er nærliggende å assosiere et selskap som har mange av sine største kunder i byggog anleggsbransjen

Detaljer