Velkommen til EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. i Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. i Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane"

Transkript

1 Velkommen til EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE i Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane 1

2 Innholdsliste: 2. Innkalling side 3 Saksliste side 6 Dagsorden side 7 Møteregler side 9 Vedtekter 2012/2013 side 15 Forslag til politiske prioriteringer 2013/2014 side 19 Forslag til arbeidsprogram 2013/2014 side 21 2

3 Til Kopi Fra Dato sendt Medlemskolene i Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane Fylkeslaget, landsstyret, sentralstyret, desisjonskomiteen Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane v/ Ingrid Skrede, interimstyret 2. Innkalling til ekstraordinært åsmøte i Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane Det kalles med dette inn til ekstraordinært årsmøte i Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane. Møtedato 16. Oktober 2013 Møtetid 11:00-17:00 (Oppmøte 10:30) Møtested Hafstad vgs i Førde. Adresse: Hafstadvegen 49, 6802 Førde. Hva er Elevorganisasjonen? Elevorganisasjonen er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring og ved ungdomsskoler i Norge. Elevorganisasjonen skal fremme medlemmenes felles og individuelle interesser overfor utdanningsmyndigheter og samfunnet forøvrig. Elevorganisasjonen tar kun standpunkt i utdanningspolitiske saker. Elevorganisasjonens politiske grunnprinsipper bygger på bred enighet blant medlemmene. Dette er ingen invitasjon; det er en innkalling. Din skole er pliktig til å møte med minst én representant. Hva er et ekstraordinært årsmøte? Et ekstraordinært årsmøte er et møte hvor kun de sakene som gjør et ekstraordinært årsmøte nødvendig kan behandles. På det ordinære årsmøtet i April i perioden 2013/2014 ble ikke årsmøtet vedtaksdyktig, derfor er Elevorganisasjonen nødt til å kalle inn til ekstraordinært årsmøte slik at sakene som skulle vært behandlet i April blir behandlet nå. Her møtes representanter fra skoler over hele Sogn og Fjordane for å debattere og vedta hvordan de ønsker at skolen i Sogn og Fjordane skal være det kommende året. På det ekstraordinære årsmøtet bestemmer man hvordan organisasjonen skal utvikle seg og hva organisasjonen skal mene om ulike politiske saker. 3

4 På det ekstraordinære årsmøtet deltar engasjerte elever fra hele Sogn og Fjordane. Derfor er årsmøtet et ypperlig sted for å dele erfaringer, få inspirasjon, treffe nye mennesker og ikke minst påvirke deres egen skolehverdag. Det er viktig at skolen din kommer og sier sin mening, for den teller! Hvem kan delta? Hver medlemskole kan stille med én delegat og inntill fem observatører. Alle som deltar har tale- og forslagsrett, men delegaten har også stemmerett. Dette er for at hver skole skal ha én stemme hver. Får jeg fravær fra skolen? Det ekstraordinære årsmøtet er lagt til en skoledag. Siden dette er et arrangement du deltar på på vegne av din skoles elevråd er dette å regne som et skoleadministrativt gjøremål. Fravær som følge av skoleadministrative gjøremål skal ikke føres som fravær. Det er lurt å si ifra i forveien til kontaktlærer/faglærere at du skal være borte fra skolen denne dagen og forklare lærer hvorfor det ikke skal føres fravær på deg denne dagen. I tillegg kommer vi til å dele ut fraværsbevis til de som eventuelt trenger dokumentasjon på hvorfor de har vært borte. Påmelding? For på melding bruk denne linken: viewform. Fyll ut skjemaet som linken sender deg til. Valg av nytt fylkesstyre! På det ekstraordinære årsmøtet skal det velges et nytt fylkesstyre i Sogn og Fjordane. Fylkesstyret står for den daglige driften og aktiviteten i fylkeslaget. Til fylkesstyret trenger vi dyktige og engasjerte elever, og vi ønsker at så mange som mulig skal stille til valg! Fylkesstyret består av: Leder Politisk nestleder Organisatorisk nestleder Økonomiansvarlig Inntill 5 styremedlemmer I tillegg har skal vi velge ny valgkomité med 3-5 medlemmer, og en kontrollkomité med 3 medlemmer. 4

5 Til fylkesstyret trenger vi både ungdomsskoleelever, videregåendeelever og lærlinger, så ikke nøl med å stille! Enten du er flink på politikk, å arrangere seminarer, styre med økonomi eller bare er veldig engasjert kan du stille til valg! Lurer du på hvordan det er å sitte i fylkesstyret, vil du høre mer om hva valgkomiteen driver med, eller kanskje du har lyst til å stille? Send en mail til Hva skjer nå? Før dere kommer på det ekstraordinære årsmøtet er det viktig å ha forberedt seg godt til møtet. Les gjennom politikken vår, hør med elevrådet hvilke saker de vil ta opp, slik at hele skolen kan få sin stemme hørt på årsmøtet! Kanskje blir det din hjertesak EO Sogn og Fjordane kjemper for det kommende året? I tillegg kan dere velge inntil fem observatører fra skolen som kan komme. Så er det bare å huske å melde seg på, og så får dere all informasjon videre dere trenger! Spørsmål? Hvis du lurer på noe, ta gjerne kontakt med oss i interimstyret i Sogn og Fjordane! Ingrid Skrede Thea Sofie Vie Silje-Mari Geithus Vel møtt til Ekstraordinært Årsmøte! Med vennlig hilsen Ingrid Skrede Interimstyret 5

6 Til Medlemskolene i Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane Kopi Fylkeslaget, landsstyret, sentralstyret, desisjonskomiteen Fra Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane v/ Ingrid Skrede, interimstyret Dato sendt Saksliste Møtedato 16. Oktober 2013 Møtetid 11:00-17:00 Møtested Hafstad vgs i Førde. Adresse: Hafstadvegen 49, 6802 Førde. Møtekonstituering 001 Valg av ordstyrer og referent v 002 Godkjenning av innkalling v 003 Godkjenning av dagsorden v 004 Godkjenning av referat v 005 Godkjenning av møteregler v Referatsaker 006 Vedtekter for EO Sogn og Fjordane 2013/2014 v 007 Arbeidsprogram for EO Sogn og Fjordane 2013/2014 v 008 Politiske prioriteringer for EO Sogn og Fjordane 2013/2014 v 009 Budsjett for EO Sogn og Fjordane 2013/2014 v 010 Valg v 011 Eventueltsaker Deretter møtekritikk V er vedtakssaker D er drøftingssaker O er orienteringssaker 6

7 Til Medlemskolene i Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane Kopi Fylkeslaget, landsstyret, sentralstyret, desisjonskomiteen Fra Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane v/ Ingrid Skrede, interimstyret Dato sendt Dagsorden Møtedato 16. Oktober 2013 Møtetid 11:00-17:00 Møtested Hafstad vgs i Førde. Adresse: Hafstadvegen 49, 6802 Førde. 11:00 Møtestart Møtekonstituering 001 Valg av ordstyrer og referent v 002 Godkjenning av innkalling v 003 Godkjenning av dagsorden v 004 Godkjenning av referat v 005 Godkjenning av møteregler v 11:15 Foredrag: Hva er EO? Med interimstyremedlem Ingrid Skrede 11:30 Foredrag: Retorikk Med sentralstyremedlem Ingrid Lippestad 12:15 Pause Referatsaker 12: Vedtekter for EO Sogn og Fjordane 2013/2014 v v/ Interimstyret 13: Politiske prioriteringer for EO Sogn og Fjordane 2013/2014 v v/ Interimstyret 13: Arbeidsprogram for EO Sogn og Fjordane 2013/2014 v v/ Interimstyret 7

8 14:00 Frist for å stille til valg 14:00 Middag 15: Budsjett for EO Sogn og Fjordane 2013/2014 v v/ Interimstyret 15: Valg v 011 Eventueltsaker 17:00 Møteslutt Deretter møtekritikk V er vedtakssaker D er drøftingssaker O er orienteringssaker 8

9 Møteregler på Elevtinget 2013 Generelt 1 - Formalia Møtereglene regulerer Elevtinget Møtereglene er underlagt Vedtektene. Dersom det er uoverensstemmelser mellom møtereglene og Vedtektene, er Vedtektene styrende. Møtereglene vedtas med allminnelig flertall. Møtereglene kan endres med 2/3-flertall. Elevtinget kan vedta en Dagsorden. Dagsorden regulerer rekkefølge og omtrentlig tidsbruk for saksbehandlingen på Elevtinget. Dagsorden vedtas med allminnelig flertall, og kan endres med allminnelig flertall. 2 Fullmaktskomiteen Desisjonskomiteen med varamedlemmer er fullmaktskomité under Elevtinget. Fullmaktskomiteen avgjør om delegater og observatørers fullmakter er i tråd med Vedtektene. I tvilstilfeller avgjør Elevtinget etter innstilling fra Desisjonskomiteen. 3 - Opptreden på Elevtinget Under Elevtinget skal representantene opptre med respekt for hverandre og Elevtinget, og på en måte som best mulig bidrar til at Elevtinget fatter avgjørelser på en saklig og korrekt måte. Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrerne, og ved gjentatte eller grove tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen. All utilbørlig påvirkning av salen (klapping, «stilleklapping», jubling, buing, plakater, signaler osv.) er forbudt. Ved grove tilfeller skal representanten som utfører dette bortvises fra salen. Representasjon 4 - Permisjon og tilstedeværelse Delegater og observatører på Elevtinget skal befinne seg i salen så lenge møtet er satt. Dersom noen må forlate Elevtinget, må de søke om permisjon. Permisjonssøknader behandles av Desisjonskomiteen, og innvilges kun i nødstilfelle. Desisjonskomiteens avgjørelse kan overprøves av Elevtinget med allminnelig flertall. Dersom en delegat får innvilget en permisjonssøknad, kan den søke om å overdra stemmeretten til en observatør fra samme skole eller fylkesstyre. Elevtinget må vedta slik overdragelse med allminnelig flertall. 5 Delegater 9

10 Følgende er delegater på Elevtinget, og har møte-, tale-, forslags- og stemmerett: Leder av Elevorganisasjonen, eller dens stedfortreder Lederne for hvert av Elevorganisasjonens fylkeslag, eller dens stedfortreder Leder for Operasjon Dagsverk Elevrådsleder fra hver medlemsskole. I tilfeller der elevrådsleder ikke kan eller vil representere skolen, eller der elevrådsleder ikke er medlem av Elevorganisasjonen, kan elevrådet velge en annen delegat Basisgrupper i henhold til 64 i vedtektene Delegater har fargede skilt med sitt delegatnummer. Fargen skal være forskjellig fra observatørenes. 6 Observatører Følgende er ordinære observatører på Elevtinget, og har møte-, tale- og forslagsrett: En valgt observatør fra hver medlemsskole En valgt observatør fra hvert Fylkesstyre Sentralstyret og Generalsekretæren Desisjonskomiteen Operasjon Dagsverks styre (OD-styret) Basisgrupper i henhold til 64 i vedtektene Observatører har fargede skilt med sitt delegatnummer. Fargen skal være forskjellig fra delegatenes. 7 - Andre med fullmakter Forøvrig har følgende representanter fullmakter: Hovedkomiteen for Operasjon Dagsverk, ODs sekretariat og lederne for ODs distriktskomiteer har møterett. I saker som angår Operasjon Dagsverk har de tale- og forslagsrett Medlemmer av forberedende komiteer har møterett. I angjeldende saker har de tale- og forslagsrett Valgkomiteen har møterett. I angjeldende saker har de tale- og forslagsrett Medlemmer av redaksjonskomiteer har møterett. I angjeldende saker har de tale- og forslagsrett Utvalg nedsatt av Landsstyret har tale- og forslagsrett i angjeldende saker Ordstyrere har tale- og forslagsrett til dagsorden, møtereglene og voteringsorden Referenter har møterett Kandidater som stiller til valg har møterett. De har tale- og forslagsrett i saken Valg Forøvrig kan alle som ønsker det overvære Elevtinget fra anviste plasser som gjester. Gjester kan individuelt innvilges tale- og forslagsrett med allminnelig flertall. Pressen kan ikke innvilges tale- eller forslagsrett. Tale- og forslagsrett for gjester kan trekkes tilbake med allminnelig flertall. Personer med tale- og forslagsrett gis skilt med samme farge som ordinære observatører. 8 - Lukkede dører Elevtinget kan med allminnelig flertall vedta å holde Elevtinget for lukkede dører. Et slikt vedtak medfører at kun representanter med møterett har anledning til å overvære Elevtinget. 10

11 Saksgang og konstituering 9 - Oppstart av møtet Elevtinget velger ordstyrere og referenter etter innstilling fra Landsstyret. Deretter behandles møtereglene og Dagsorden. Etter dette følger Elevtinget Dagsorden. Ordstyrerekan senere skiftes ut med allminnelig flertall Ordstyrernes fullmakter Ordstyrerne skal foreslå tilpassinger til dagsorden, møtereglene, taletid, voteringsorden o.l. for å sikre en forsvarlig demokratisk behandling av Elevtingets saker. Ordstyrerne skal påtale upassende oppførsel på Elevtinget. Ordstyrerne gis fullmakt til å foreta mindre endringer i dagsorden (tidsbruk på saker, pauser mm.). Endringer som innebærer at rekkefølgen på saker endres eller at en sak flyttes til en annen dag enn den vedtatte dagsorden skal voteres over. Ordstyrerne gis fullmakt til å innstille på voteringsorden i alle saker Referenter og protokoll okoll Det velges minst to referenter til å føre Elevtingets protokoll. Det skal til enhver tid være to referenter som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke saker som blir behandlet, hvem som har tatt ordet i de ulike sakene, alle forslag og alle voteringer. Der det blir tatt opptelling skal stemmetallene føres i protokollen, unntatt ved personvalg. Dersom alle kandidatene samtykker, kan stemmetallene fra et personvalg føres i protokollen. Desisjonskomiteen og kandidatene har til en hver tid innsyn i stemmetallene. Elevtinget velger to protokollunderskrivere etter innstilling fra Landsstyret. 12 Redaksjonskomiteer Det opprettes redaksjonskomiteer for Politisk Måldokument, Politiske Prioriteringer, Arbeidsprogram, Budsjett og Uttalelser. Totalt skal det være tre komiteer. Elevtinget vedtar mandat og sammensetning etter innstilling fra Landsstyret. Redaksjonskomiteene skal sammenstille og presentere innkomne forslag for Elevtinget, og de kan også gis mandat til å foreslå bedre ordlyd, innstille på forslag og andre oppgaver knyttet til forslagene. Debatter 13 - Innlegg Delegater og observatører ber om ordet til innlegg ved å rekke opp skiltet. Innlegg er normalt to og et halvt minutt, men Elevtinget kan vedta kortere taletid. I debattene om Vedtektene, Politisk Måldokument, Politiske Prioriteringer, Arbeidsprogram og Uttalelser har hver representant maksimalt to innlegg. Det første innlegget er normalt på to og et halvt minutt, det andre på ett og et halv minutt. Elevtinget kan vedta kortere taletid Replikk 11

12 Til hvert innlegg gis det anledning til inntil to replikker og en svarreplikk. Representanter ber om ordet til replikk ved å rekke opp skiltet med et farget ark synlig bak skiltet. Replikker må tegnes under innlegget. Dersom mer enn to representanter ønsker replikk, får de som tegnet seg først replikkene. Hver av replikkene varer normalt ett minutt. Elevtinget kan vedta kortere taletid på replikkene og/eller færre enn to replikker per innlegg med alminnelig flertall. 15 Saksinnledninger Til hver sak gis det anledning til en innledning fra saksforbereder eller redaksjonskomité på inntil 10 minutter, med mindre noe annet er bestemt i dagsorden. Det gis ikke anledning til replikker til innledningen Strek og strykning av taleliste Elevtinget kan vedta å sette strek for debatten med simpelt flertall. Etter at det er satt strek, kan det ikke tegnes flere innlegg. Streken kan oppheves med 2/3-flertall. Elevtinget kan med 2/3-flertall vedta å avslutte debatten øyeblikkelig, og stryke talelisten Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger Representantene ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden og saksopplysning ved å rekke opp skiltet med en hånd over. Det blir gitt ordet til slike innlegg etter at pågående innlegg med replikkveksling er over. Representanter som ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden og saksopplysning skal først legge frem innlegget sitt til Desisjonskomiteen. Representanter får ikke ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden eller saksopplysning for å oppklare intensjonen i eller fremsette et forslag. Forslag og voteringer 18 Frister Frister for innlevering av endringsforslag til de ulike sakene fastsettes gjennom Dagsorden Forslagenes utforming Alle forslag skal fremmes skriftlig på spesielle ark og legges i utlagte forslagskasser eller til ordstyrerne. Forslagsstiller skal underskrive forslaget. Alle felter på forslagsarket skal være fylt ut. Eventuelle lister over hvem som støtter et forslag og argumentasjon for forslaget skal fjernes av redaksjonskomiteen eller ordstyrerbordet. 20 Avstemninger Under avstemninger holdes dørene lukket. Ingen kan forlate eller komme inn i salen før stemmegivningen er avsluttet. Avstemninger foregår ved at skiltene rekkes opp når ordstyrerne sier at det stemmes. Dersom minst en representant krever det, skal avstemningen foregå skriftlig. Et slikt krav kan overprøves av Elevtinget med 2/3-flertall. Personvalg avholdes skriftlig dersom det er 12

13 mer enn en kandidat til et verv, eller dersom en representant krever det. Alle voteringer skal gjøres i tråd med Vedtektenes bestemmelser for flertallsform. Ved strid om voteringsorden ut over disse bestemmelsene avgjør Elevtinget med allminnelig flertall. 21 Valg Personer som stiller til valg, må annonsere dette til Valgkomiteen innenfor en tidsfrist angitt av Dagsorden. Personer som ønsker å opprettholde sitt kandidatur selv om de ikke blir innstilt av Valgkomiteen, må annonsere dette til Valgkomiteen innen en tidsfrist angitt av Dagsorden. Denne tidsfristen kan ikke være mindre enn en time etter at innstillingen blir lagt frem. Saken valg følger denne rutinen. Der ikke annet er fastgitt, er taletiden 3 minutter. Hver plass i personvalget tas opp med følgende rutine: 1. Valgkomiteen presenterer sin innstilling 2. Den innstilte holder sin valgtale. 3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater. Dersom det gjør det: a. Forslagsstiller hvor hver øvrig kandidat holder en redegjørelse for sin kandidat. b. Hver kandidat ut over den innstilte holder valgtale. c. I valg til Leder, Generalsekretær og OD-leder gis det anledning til 2 støttetaler med 2 minutterstaletid. d. I valg til øvrige sentralstyremedlemmer, styre i Operasjon Dagsverk, desisjonskomiteen og valgkomiteen gis det anledning til 1 støttetaler med 2 minutters taletid. 4. Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, skal det avholdes skriftlig valg. Følgende rutiner gjelder i skriftlig valg: a. Det deles ut stemmesedler til hver delegat som så fylles ut og samles inn. Opptellingen gjøres av Sekretariatet. b. En representant for hver av kandidatene kan overvåke opptellingen. c. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom forkastede og blanke stemmer, er den valgt. d. Dersom det ikke finnes som har mer enn halvparten av stemmene, tas kandidaten med færrest stemmer ut av valget og man fortsetter fra steg 4a. 5. Dersom det ikke avholdes skriftlig valg, er den innstilte valgt ved akklamasjon. Diverse 22 - Berusede personer Berusede personer vises bort fra Elevtinget. 23 Hilsningstaler 13

14 Det gis anledning til hilsningstaler på Elevtinget, men bare der det er satt av tid til dette i dagsorden. Hilsningstaler er på inntil 15 minutter. Elevtinget kan avvise en hilsningstaler med allminnelig flertall. 24 Tvister Ved tvist om forståelse av møtereglene foretar Desisjonskomiteen fortolkning. Dersom komiteen er enstemmig er fortolkningen bindende. Dersom komiteen er delt kan fortolkningen overprøves med allminnelig flertall av Elevtinget. 14

15 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane VEDTEKTER 2012/

16 1 Fylkeslaget skal arbeide for å: Iverksette Elevtingets, Landsstyrets, Årsmøtets og Elevforsamlingens vedtak Skape diskusjoner rundt saker som skal behandles av Elevtinget, Landsstyret, Årsmøtet og Elevforsamlingen Ta opp saker som er av interesse for medlemmene og stimulere til skolepolitisk aktivitet Skape diskusjon innad i organisasjonen rundt politiske og organisatoriske spørsmål Fylkeslaget lager egne Arbeidsprogram og Politiske prioriteringer. Grunndokumentene er bindende for alle ledd i organisasjonen. 2 I fylket skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Fylkesstyret kan sette ned ressursgrupper dersom de finner dette hensiktsmessig. 3 I tidsrommet 1.april til 15.mai skal det hvert år avholdes årsmøte i fylkeslaget. 4 Årsmøtet er det høyeste organet i fylkeslaget. Årsmøtet skal behandle følgende saker: Godkjenning av innkalling Årsberetninger fra Fylkesstyret, Kontrollkomiteen og Valgkomiteen. Økonomisk beretning Arbeidsprogram Politiske prioriteringer Vedtekter Regnskap og budsjett Valg av - Leder - politisk nestleder og organisatorisk nestleder - økonomiansvarlig 16

17 - inntil 5 styremedlemmer - 3 til 5 medlemmer til Valgkomiteen - eventuelt 3 medlemmer til kontrollkomiteen 5 Etter Årsmøtet skal det være en fire (4) ukers overlappingsperiode mellom avtroppet og påtroppet fylkesstyret. 6 Årsmøtet kan med alminnelig flertall vedta at fylket skal ha en kontrollkomité. Årsmøtet vedtar mandat for en eventuell kontrollkomité 7 På Årsmøtet er hver medlemsskole representert med en (1) delegat med tale-, forslag-og stemmerett. I tillegg kan skolen stille med inntil 5 observatører som har tale-og forlagsrett. Disse skal også være valgt av elevrådet. Disse velges etter gjeldende valgreglement. Basisgrupper møter på Elevforsamling/årsmøte i henhold til Vedtektenes 64. Leder i fylkeslaget møter med delegatstatus. Fylkesstyret møter med observatørstatus. Valgkomiteen og en eventuell kontrollkomité møter med observatørstatus i angjeldende saker. 8 Elevrådsleder bør ha med seg en attestert protokoll fra konstituerende elevrådsmøte eller annen bekreftelse fra elevrådet eller rektor. Andre valgte representanter fra skolen bør ha med seg attestert protokoll eller annen bekreftelse fra elevrådet. 9 Innkalling til Årsmøtet skal være sendt til medlemsskolene, Sentralstyret, Landsstyret, Valgkomiteen, en eventuell kontrollkomité og Desisjonskomiteen senest en måned før møtet avholdes. Innkallingen skal fortelle hvor og når Årsmøtet skal finne sted og om gjeldende frister. Den skal inneholde saksliste i henhold til 4 og sakspapirer. 10 Referat fra Årsmøtet, kopi av regnskap og budsjett, sammen med gjeldende Arbeidsprogram og eventuelle vedtekter, sendes ut til fylkeslagets medlemsskoler, en eventuell kontrollkomité, Sentralstyret og Desisjonskomiteen for arkivering og uttalelse innen en (1) måned etter Årsmøtet. 11 Fylkesstyret innkaller til ekstraordinært årsmøte dersom et enstemmig styre, 2/3 av elevforsamlinga eller 2/3 av medlemsskolene krever dette. Fylkesstyret vedtar frister for ekstraordinære årsmøter. Kun den sak/de saker som gjør det nødvendig med ekstraordinært årsmøte, kan behandles på møtet. 17

18 12 Elevforsamlinga er det høyeste organ mellom 2 årsmøter. Det skal avholdes minst tre (3) slike i løpet av perioden. Landsstyret kan gi dispensasjon fra dette antallet. Representasjonen på Elevforsamlingen er lik representasjonen på Årsmøtet. 13 Elevforsamlinga innkalles av fylkesstyret når absolutt flertall i styret, Desisjonskomiteen, en enstemmig kontrollkomité eller 1/4 av medlemsskolenes elevråd krever dette. 1. innkalling skal sendes ut senest 4 uker før møtet, og 2. Innkalling skal sendes ut senest 2 uker før møtestart 14 På Elevforsamlinga skal følgende saker behandles: Godkjenning av innkalling og dagsorden Fylkesstyrets beretning Kontrollkomiteens beretning Økonomisk rapport Skolenes egen time. Saker ellers bestemmes fritt. Elevforsamlinga kan med 2/3 flertall vedta å skifte ut en tillitsvalgt i styret, og velge en ny for resten av perioden. Dersom en tillitsvalgt trer tilbake før funksjonstida er over, velger Elevforsamlinga en ny for resten av perioden. Siste elevforsamling før Elevtinget skal være Elevtingsforberedende, med mindre dette avholdes i andre fora. På første Elevforsamling etter 1. desember skal saken valg av DK-leder behandles. Sittende DK innstiller på DK-leder. Skulle de ikke komme med en innstilling, skal sittende HK komme med en innstilling. 15 Innkallingen skal fortelle hvor og når Elevforsamlinga skal finne sted og om gjeldende frister. Den skal inneholde saksliste i henhold til 14 og sakspapirer. Referat fra Elevforsamlinga skal sendes til skolene, Kontrollkomiteen og Sentralstyret innen 14 dager. 16 Hvis et årsmøte ikke er vedtaksdyktig kan forsamlinga sette ned et interimsstyre som skal ha til hensikt å få i stand et ekstraordinært årsmøte så snart som mulig. Sentralstyret må godkjenne interimsstyret. 17 Fylkeslaget gis myndighet til å utføre redaksjonelle endringer i vedtektene. 18

19 Forslag til POLITISKE PRIORITERINGER 2013/

20 - MOBBING OG RASISME Mobbing og rasisme er eit veksande problem i Sogn og Fjordane, som hemmar psykososial trivsel i elevar og lærlingar sin kvardag. Dette er noko EOSF skal prioritere i neste periode/årshjul. EOSF skal ha møter med fylkeskommunen, ungdomspartia og andre aktuelle for at mobbing og rasisme skal bli satt meir fokus på i skulane og i media. EOSF kan og oppmode til ein anti-mobbedag på kvar skule. EOSF ynskjer og opprette eit mobbeombud. - SLUTTVURDERING Sluttvurdering har enormt mye å si for elevenes fremtid. Likevel ser vi at mange får en urettferdig sluttvurdering, og at dagens eksamen, tentamen og andre smale vurderingsformer styrer undervisningen mot mer pugging og overflatelæring. Samtidig vet ikke elever når de blir vurdert, og tør ikke prøve og feile i frykt for at alt de gjør teller inn på standpunktkarakter. Det må innføres anonym og ekstern retting av prøver og innleveringer for å sikre at elevene får en rettferdig sluttvurdering. Det må også skapes en mer rettferdig, relevant og virkelighetsnær sluttvurdering. - FAGOPPLÆRING Fag- og yrkesopplæring må ha eit større fokus enn tidligare. Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane skal kjempe for betre oppfølging av elevar som står utan læreplass, meir utplassering og betre samarbeid mellom skule og næringsliv. Det må være eit godt alternativt tilbod til 2+2 modellen dersom eleven ikkje får læreplass, som fører til fag- eller svennebrev. Dette er nødvendig for å skape ein meir relevant opplæring, hindre fråfall, og sikre at alle elevar får fullført si yrkesfaglige utdanning. 20

21 Forslag til ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet vedtas med simpelt (alminnelig) flertall. Arbeidsprogrammet sier hva fylkeslaget skal jobbe med i gjeldende periode. 21

22 1. Medlemskontakt God kontakt med medlemsmassen er essensielt. Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane må ha et stort fokus på å opprettholde og styrke kontakten med skoleledelser, elevråd, og den enkelte elev. 1.1 Fylkesstyret skal ha et oppdatert kontaktregister på elevråd og skoler. 1.2 Fylkesstyret skal besøke alle medlemsskolene minst to ganger i løpet av perioden for å informere om organisasjonen, og gi skoleringer til elevrådene. Slike skoleringer skal også bli gitt dersom elevrådet ønsker det. 1.3 Fylkesstyret skal utvikle et nyhetsbrev som blir sendt til medlemsskolene en gang i måneden med informasjon om hva som skjer i organisasjonen og skolepolitiske nyheter. Elevrådene på medlemsskolene kan også bidra gjennom å sende inn tekster og informasjon. 1.4 Fylkesstyret skal holde nettsiden og profiler på sosiale medier oppdatert med nyheter og informasjon. 1.5 Fylkesstyret skal avholde et elevrådsseminar for alle elevrådene på medlemsskolene tidlig på høsthalvåret. Seminaret skal ha fokus på skoleringer innen elevrådsdrift, skolepolitikk, Elevorganisasjonen, og andre aktuelle tema. Seminaret skal også ha fokus på nettverksbygging og erfaringsutveksling. 1.6 Det skal avholdes minst en elevforsamling i løpet av perioden. Denne bør avholdes halvveis i perioden, og inneholde beretninger, generelle debatter, politiske saker og skoleringer. 1.7 Fylkesstyret skal bistå alle skoler som ønsker å avholde en uravstemning med dette. 1.8 Fylkesstyret skal fordele ansvarsskoler innad i styret, og ha god kontakt med elevrådet på hver enkelte skole. 1.9 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane skal i løpet av perioden arrangere et regionalt seminar, sammen med Elevorganisasjonen i Hordaland og Elevorganisasjonen i Rogaland. 22

23 2. Fylkesstyrets arbeid Arbeidet internt i fylkesstyret er avgjørende for hvordan organisasjonen fungerer og oppfattes. Derfor må fylkesstyret ha gode rutiner og ansvarsfordeling, for å sikre et godt arbeid gjennom perioden. 2.1 Fylkesstyret skal tidlig i perioden lage en årsplan. Medlemsskolene bør gjøres kjent med årsplanen så fort som mulig. 2.2 Leder skal i løpet av perioden gjennomføre minst to medarbeidersamtaler med alle de tillitsvalgte i fylkesstyret. 2.3 Fylkesstyret skal fordele ansvarsområder innad i styret. Ansvarsområdene som bør være med er ungdomsskoleansvarlig, lærlingansvarlig, informasjonsansvarlig og rettighetsansvarlig. 2.4 Avtroppende og påtroppende fylkesstyre skal avholde et overlappingsseminar kort tid etter årsmøtet. Seminaret skal ha fokus på videreføring av kompetanse og sikre kontinuitet i fylkesstyrets arbeid. 2.5 Fylkesstyret skal sette ned arbeidsgrupper dersom dette er hensiktsmessig. 2.6 Fylkesstyret skal ha regelmessige møter med elev- og lærlingombudet, for å dele erfaringer og kompetanse. 3. Operasjon Dagsverk Operasjon Dagsverk er norges største solidaritetsaksjon for ungdom, og den største aksjonen til Elevorganisasjonen. Et godt samarbeid mellom fylkesstyret og Operasjon Dagsverks distriktskomité er viktig, og må ha fokus gjennom hele perioden. 3.1 Fylkesstyret skal opprettholde en god kontakt med distriktskomiteen i Operasjon Dagsverk, og styrke samarbeidet og erfaringsutveksling. 3.2 Fylkesstyret skal bidra til å sikre at alle skoler får tilstrekkelig med informasjon om Operasjon Dagsverk og årets kampanje. Fylkesstyret skal formidle informasjon til alle medlemsskoler om Operasjon Dagsverk under Internasjonal Uke, og etter OD-dagen. 3.3 Fylkesstyret bør delta på alle arrangement i regi av Operasjon Dagsverk. 23

24 3.4 Fylkesstyret og distriktskomiteen skal samarbeide om et felles arrangement i løpet av perioden. Arrangementet skal spre informasjon om årets OD-prosjekt, årets kampanje, og bidra til rekruttering til distriktskomiteen og fylkesstyret. Dette arrangementet kan avholdes som en del av et elevrådsseminar. 4. Politikk og mediearbeid Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane må bygge opp et stort nettverk og ha et godt samarbeid med andre aktører for å bli en solid aktør innen skolepolitikken. Elevorganisasjonen er elevenes talerør, og elevene må ha kjennskap til og føle seg innvolvert i det politiske arbeidet. 4.1 Fylkesstyret skal opprette og videreføre kontakt med ulike aktører innen skolepolitikk, blant annet partier, organisasjoner, fylkespolitikere og byråkrater. 4.2 Fylkesstyret skal i starten av perioden avholde oppstartsmøter med de ulike aktørene med sikte på langvarig samarbeid, erfaringsutveksling og informasjon. 4.3 Fylkesstyret skal delta og svare på alle høringer og markere organisasjonen som en viktig aktør i skolepolitiske saker. 4.4 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane skal være aktive i media med både reaktive og proaktive mediesaker. Fylkesstyret skal få de politiske prioriteringene på dagsorden i fylket. Det skal være minst 4 utspill i media i løpet av perioden. 4.5 Fylkesstyret bør avholde rene politiske møter med elevrådslederene i fylket, hvor man har en generell politisk debatt, og elevrådene får mulighet til å ta opp saker, samt at fylkesstyret får diskutere aktuelle skolepolitiske saker med elevrådene. 4.6 Fylkesstyret skal møte og ha god kontakt med journalister, og holde media oppdatert på hva som skjer i organisasjonen. Dette for å profilere organisasjonen. 4.7 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane bør være representert på samlinger som fylkesting for ungdom. 4.8 Fylkesstyret skal tidlig i perioden utarbeide en plan for det politiske arbeidet. 24

25 4.9 Fylkesstyret skal drifte og jevnlig oppdatere profiler på sosiale medier som Facebook og Twitter, samt nettsiden sf.elev.no, med aktuelle nyheter og informasjon om organisasjonen Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane bør avholde en politisk aksjon, dersom dette er hensiktsmessig. 5. Ungdomsskoler og lærlinger Ungdomsskoler og lærlinger er en liten del av medlemsmassen i fylket. Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane må rekruttere og verve flere innen disse medlemsgruppene, og prioritere arbeidet med disse. 5.1 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane skal sørge for at minst 2 ungdomsskoler blir innmeldt i løpet av perioden. 5.2 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane skal opprette kontakt med samtlige ungdomsskoler med sikte på rekruttering og verving. 5.3 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane skal avholde et ungdomsskoleseminar der både skoleledelse og elevråd fra alle ungdomsskoler i fylket er invitert. Seminaret skal fokusere på informasjon, skoleringer og rekruttering. 5.4 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane skal sammen med fylkeskommunen, opplæringskontorene og andre relevante aktører arrangere en samling for lærlinger i begynnelsen av skoleåret. Målet skal være å få innmeldt flere lærlinger i organisasjonen. 5.5 Fylkesstyret skal sende ut et informasjonsskriv til alle ungdomsskoler og lærlinger i fylket. Skrivet skal inneholde informasjon om Elevorganisasjonen, medlemstilbudene, og hvordan man melder seg inn. 5.6 Fylkesstyret skal sørge for at minst 2 lærlinger blir innmeldt i løpet av perioden. 5.7 Fylkesstyret skal utarbeide en lokal rekrutteringsplan for lærlinger. 6. Tillitsvalgte og vervbeskrivelser 6.1 Leder Leder er ansvarlig for den daglige driften av organisasjonen. Leder representerer også organisasjonen 25

26 utad. Leder har også det overordnede ansvar for at styringsdokumenter og vedtak fattet av Elevtinget, Landsstyret, Årsmøtet, Elevforsamlingen og fylkesstyret blir fulgt. 6.2 Politisk nestleder Politisk nestleder er leders stedfortreder og hovedansvarlig for planlegging og gjennomføring av det politiske arbeidet i fylkeslaget. Politisk nestleder skal bidra til utvikling og synliggjøring av Elevorganisasjonens politikk. 6.3 Organisatorisk nestleder Organisatorisk nestleder er hovedansvarlig for det organisatoriske arbeidet i fylkeslaget. Det er organisatorisk nestleder sitt ansvar at arbeidsprogrammet blir gjennomført. 6.4 Økonomiansvarlig Økonomiansvarlig er, sammen med leder, ansvarlig for det økonomiske arbeidet i fylkeslaget. Økonomiansvarlig skal jevnlig rapportere om den økonomiske situasjonen til resten av fylkesstyret og til medlemsskolene. 6.5 Fylkesstyret Fylkesstyret er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av det organisatoriske og politiske arbeidet i fylkeslaget. Fylkesstyret skal også følge opp og informere elevråd ved medlemsskoler. 6.6 Leder av Distriktskomiteen Leder av Distriktskomiteen i Operasjon Dagsverk har hovedansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av Operasjon Dagsverk i fylket. DK-leder er også et fullferdig medlem av fylkesstyret. 6.7 Valgkomiteen Valgkomiteen skal innstille ovenfor årsmøtet og eventuelt ovenfor elevforsamlingen på tillitsverv på fylkesplan. Valgkomiteen bør være representert på alle arrangementer i regi av Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane. 26

27 VEL MØTT TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE! 2013/

8-12. Mars Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting

8-12. Mars Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting 8-12. Mars 2010 Generelt 1 - Formalia Møtereglene regulerer Elevtinget 2010. Møtereglene er underlagt Vedtektene. Dersom det er uoverensstemmelser

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Navn og formål 1 Elevorganisasjonen i Nordland er et fylkeslag i Elevorganisasjonen i Norge. Fylkeslaget skal aktivt arbeide i samsvar med Elevorganisasjonen

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008 Vedtekter 2007/2008 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Finnmarks virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbyggning og struktur i Finnmark.

Detaljer

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité Vedtekter 2008 2009 Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring 1 Elevorganisasjonen er en landsomfattende

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010 Vedtekter 2009/2010 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Aust-Agders virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbygning og struktur i Aust-Agder.

Detaljer

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag Vedtekter for Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Årsmøte 3 5 Elevforsamling 4 6 Basisgrupper

Detaljer

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet SAK 1 KONSTITUERING 4 / 64 a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet b. Valg a referent c. Godkjenning av innkalling Første innkalling ble sendt

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo 2008-2009 Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser - Definisjoner 1.1. Fylkesstyret består av en leder, en politisk nesteleder, en organisatorisk nestleder og opp til

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 HOVEDSATSNING FOR ELEVORGANISASJONEN I ROGALAND 2009/2010: En bedre kontakt med medlemsmassen, både med medlemskolene og enkelteleven. For å

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Innholdsfortegnelse

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Vedtekter for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015

Vedtekter for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 VEDTEKTER 2015/2016 for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever

Detaljer

ÅRSMØTE. Velkommen til årsmøte i. Elevorganisasjonen i Akershus. Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer

ÅRSMØTE. Velkommen til årsmøte i. Elevorganisasjonen i Akershus. Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer ÅRSMØTE elkommen til årsmøte i Elevorganisasjonen i Akershus Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer 1. innkalling til årsmøte 2014/2015 Til: Medlemsskolene i Elevorganisasjonen

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Innhold Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1-årig hovedsatsing 3 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Verving og oppretting av

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

1. ELEVFORSAMLING. Velkommen til 1. elevforsamling Elevorganisasjonen i Akershus

1. ELEVFORSAMLING. Velkommen til 1. elevforsamling Elevorganisasjonen i Akershus 1. ELEVFORSAMLING Velkommen til 1. elevforsamling Elevorganisasjonen i Akershus MØTEDATO: 11.06.2014 MØTETID: 09.00-15.00 MØTESTED: Nydalen videregående skole, Oslo 2. Innkalling til 1. elevforsamling

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig interesseorganisasjon for

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 1.0 Elevråd og medlemsskoler 1.1 Jobbe for at det blir gitt ut mer informasjon om tekniske og allmenne fag, samt jobbe for å sette flere

Detaljer

arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011

arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011 arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011 Innhold Arbeidsprogram...1 Innhold... 2 Elevdemokrati...3 Politikk og påvirkning... 3 Informasjon og kontakt... 4 Arrangementer... 4 Rettigheter...

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium fredag 14. oktober 2016. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Møteregler til vedtak ved start av møtet Landstreffet til Dysleksi Ungdom

Møteregler til vedtak ved start av møtet Landstreffet til Dysleksi Ungdom Møteregler til vedtak ved start av møtet Landstreffet til Dysleksi Ungdom 1. Formalia Disse møtereglene gjelder for hele landstreffet, også utenfor møtesalen. Møtereglene vedtas med simpelt flertall. Møtereglene

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

ARBEIDSPROGRAM. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 ARBEIDSPROGRAM Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Dette er sakene Elevorganisasjonen i Oppland skal jobbe med i perioden 2015/2016. Sakene står

Detaljer

Innhold 1. innkalling til Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøte Saksliste til årsmøtet Vedtekter for Elevorganisasjonen i Aust-Agder

Innhold 1. innkalling til Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøte Saksliste til årsmøtet Vedtekter for Elevorganisasjonen i Aust-Agder ÅRS MØTE 2009 Innhold 1. innkalling til Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøte Saksliste til årsmøtet Vedtekter for Elevorganisasjonen i Aust-Agder 2008-2009 Forslag til arbeidsprogram for

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2015

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2015 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2015 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium torsdag 17. september 2015. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!!

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!! Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015 Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant sine medlemmer for å skape et godt samarbeid

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009 Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole Vedtatt 7.5.2009 Innhold 1.0 Generelt... 3 2.0 Elevrådets virkemåte... 3 3.0 Elevrådsstyrets virkemåte... 3 4.0 Tillitsvalgte... 4 5.0 Møtestruktur... 4

Detaljer

Elevorganisasjonen kan jobbe for å bedre elevers holdninger og disiplin til skole og skolearbeid.

Elevorganisasjonen kan jobbe for å bedre elevers holdninger og disiplin til skole og skolearbeid. Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen 2008/2009 1 ELEVORGANISASJONENS 3-ÅRIGE HOVEDSATSNING: EN DEMOKRATISK ORGANISASJON. Et velfungerende demokrati i Elevorganisasjonen er avgjørende for at den politikken

Detaljer

1.1 Åpning og konstituering

1.1 Åpning og konstituering 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1.1 Åpning og konstituering Sak 1.1: Opprop og godkjenning av delegater Det foretas opprop og godkjenning av delegatlister fra medlemsforeningene Sak 1.: Valg av ordstyrere Ordstyrerne

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

3. Innkalling 2. Elevforsamling

3. Innkalling 2. Elevforsamling Bli med og styr skolen du også! 3. Innkalling 2. Elevforsamling Engasjement og Elevmedvirkning Elever har en lovfestet rett til å delta aktivt i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av undervisningen.

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

Vedtekter 2008/2009. Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring

Vedtekter 2008/2009. Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring Vedtekter 2008/2009 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring Følgende dokumenter legges til grunn for virksomheten...

Detaljer

Innledning. Politisk del Oppstart

Innledning. Politisk del Oppstart Arbeidsprogram 2005/2006 Innledning Arbeidsprogrammet er en rettleder for tillitsvalgte i Elevorganisasjonen Møre og Romsdal (EOMR). Det må være sett i sammenheng med Elevorganisasjonens vedtekter og politisk

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Vedtatt av årsmøtet 11.-12. april 2013 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant elevene på sine medlemsskoler for å skape et

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2017.

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2017. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 24.03.2017-26.03.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 00.03-17 Gjelder Godkjenning av forretningsorden 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til forretningsorden 3 GODKJENNING

Detaljer

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell Vedtekter 2016 2017 Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 05.11.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 KONTINGENT... 4 4 LANDSMØTET... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE...

Detaljer

Arbeidsprogram Innhold

Arbeidsprogram Innhold Arbeidsprogram 2009-2010 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring og i ungdomsskolen Innhold 1.0 Fylkeslag 3 2.0 Elever

Detaljer

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 vedlegg 1 1 2 VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 Vedtatt på NSOs landsmøte 2016. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 FORRETNINGSORDEN

Detaljer

Vedtekter 2010/2011. Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen.

Vedtekter 2010/2011. Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Vedtekter 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Følgende dokumenter legges til grunn for virksomheten

Detaljer

Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Akershus, Fylkesstyret. Kris Hansen, leder i Elevorganisasjonen i Akershus

Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Akershus, Fylkesstyret. Kris Hansen, leder i Elevorganisasjonen i Akershus Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Akershus, Fylkesstyret Kris Hansen, leder i Elevorganisasjonen i Akershus Valgkomiteen, Kontrollkomiteen, Desisjonskomiteen, Sentralstyret Elev-og læringombudet og

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering TINGGUIDE Om tinget Tinget er det møtet der medlemsorganisasjonene bestemmer hva organisasjonen skal gjøre i tiden fremover. Dette er møtet der du, som representant for din klubb, skal sørge for at organisasjonen

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

Elevrådsreglement for Bodin videregående skole og maritime fagskole

Elevrådsreglement for Bodin videregående skole og maritime fagskole Elevrådsreglement for Bodin videregående skole og maritime fagskole 1.0 FORMÅL 1.1 Elevrådet skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene for elevene. 1.2 Elevrådet

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

Referat Høstsymposium, uke *38*

Referat Høstsymposium, uke *38* Referat Høstsymposium, uke *38* Dato: torsdag 7. september 205 Sted: Møtesal, Strandheim Leirsted Oppmøte: B Tillitsvalgt og vara til stede T Kun tillitsvalgt til stede V Kun vara til stede Klasse 2 3

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Helsepersonell for plantebasert kosthold

Helsepersonell for plantebasert kosthold Helsepersonell for plantebasert kosthold HePla Vedtekter Vedtatt/endret på årsmøtet den 14.04.2016 Helsepersonell for plantebasert kosthold Vedtekter 1 Formål Helsepersonell for plantebasert kosthold arbeider

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Saksliste 001 Godkjenning av innkalling V

Saksliste 001 Godkjenning av innkalling V Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Elevorganisasjonen i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomité, Kontrollkomité Stine Nordø, Referent 08.05.14 Referat fra FS01 Møtedato Møtetid Møtested 08.05.14

Detaljer

2. innkalling til Elevforsamling EF-01 08/09 og Ekstraordinært årsmøte

2. innkalling til Elevforsamling EF-01 08/09 og Ekstraordinært årsmøte Til Elevrådene Kopi Landsstyret, Sentralstyret, Desisjonskomiteen Fra Elevorganisasjonen i Hordaland Dato 07.10.08 2. innkalling til Elevforsamling EF-01 08/09 og Ekstraordinært årsmøte Det innkalles med

Detaljer

Referat fra SST20-09/10]

Referat fra SST20-09/10] Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen og Landsstyret Fra Rachel Corneil, Politisk nestleder Dato 3. februar 2010 Referat fra SST20-09/10] Møtedato 27. januar 2010

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 00.03-16 Gjelder Godkjenning av forretningsorden 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til forretningsorden 3 GODKJENNING

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

1. innkalling til ÅRSMØTET2013

1. innkalling til ÅRSMØTET2013 1. innkalling til ÅRSMØTET2013 Innhaldsliste Velkommen til årsmøtet 2013 Side 3 1. innkalling til årsmøtet Side 4 Praktisk informasjon Side 6 Fylkesstyrets beretning Side 8 Økonomisk beretning Side 12

Detaljer

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen.

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen. 1. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Tillitseleven skal fremme klassens elevers interesser i elevrådet og overfor lærere og skolens ledelse.

Tillitseleven skal fremme klassens elevers interesser i elevrådet og overfor lærere og skolens ledelse. Vedtekter for elevrådet på Nesbru Videregående Skole 1. Formål Elevrådet: - skal først og fremst jobbe for å bedre alle aspekter ved elevenes skolehverdag - skal representere elevene på Nesbru videregående

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

ELEVTINGET. 1. innkalling

ELEVTINGET. 1. innkalling ELEVTINGET 1. innkalling 1. innkalling til Elevtinget 2014 Elevorganisasjonen 2013 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Morten Østigård, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Fylkesstyrets innstilling til dagsorden for Oslo SVs årsmøte 2016: Fredag: 4.3 kl. 16.00-21.00 Åpning ved Benjamin E. Larsen Sak 1 Konstituering, forretningsorden

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Referat fra FS07, 03.11.13

Referat fra FS07, 03.11.13 Til Fylkesstyret Kopi til Kontrollkomiteen, valgkomiteen, sentralstyret v/ sentralstyremedlem Benjamin Skiaker Myrstad og desisjonskomiteen Fra Martin Monsen, referent Dato 03.11.13 Referat fra FS07, 03.11.13

Detaljer