RESSURSBANK LOKALGRUPPER NKLF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RESSURSBANK LOKALGRUPPER NKLF"

Transkript

1 RESSURSBANK LOKALGRUPPER NKLF

2 INNHOLD Om ressursbanken... 3 Hvordan starte og drive en lokalgruppe - Gruppestørrelse - Forslag til vedtekter... - Møtestruktur, hyppighet og lokaler... - Annonsering. Forskjellige ressurser... Forslag til tema på møtene... Eksterne foredragsholdere

3 OM RESSURSBANKEN Formålet med ressursbanken er at den skal være en ressurs både for grupper som er etablerte og oppegående, for dem som akkurat har starta opp og kanskje trenger litt hjelp, og for folk som har lyst til starte en lokalgruppe, men ikke helt vet hvordan de skal gjøre det. Ressursbanken vil bli revidert ved behov. Innspill til det som står, forslag til flere temaer, tilbakemelding om hvordan temaer og opplegg fungerer osv. mottas med takk og vil bli tatt med i betraktningen når ressursbanken blir revidert. Send innspill til lokalgruppeansvarlig i NKLF-styret enten direkte eller via kontoret 3

4 HVORDAN STARTE OG DRIVE EN LOKALGRUPPE - GRUPPESTØRRELSE De eksisterende gruppene har alt fra personer på møtene sine. Møtestrukturen vil avhenge litt av hvor mange som deltar på møtene. I noen grupper inviteres også ledsagere med på møtene, og noen grupper markedsfører samlingene sine overfor andre grupper av helsepersonell. Små grupper (5-15 personer) Har gjerne en litt mer uformell møtestruktur. Kan med fordel møtes i hjemmene. For å gjøre organiseringen enklere kan man gå gjennom samtale- eller studieopplegg sammen. Forslag til opplegg ligger under ressursavsnittet. En annen mulighet er å lese et og et kapittel fra bøker fra NKLF sin boktjeneste (selges på Inspiratio og andre større arrangementer), og snakke sammen om temaet etterpå. Man kan også velge ut temaer fra temalista, som en person har et innlegg om, og man deretter snakker sammen om. Eksterne foredragsholdere kan gjerne komme også til små grupper. Mellomstore grupper (15-30 personer) Bør nok ha en litt mer formell møtestruktur, med møteleder. Kan møtes i hjemmene dersom noen har stor nok stue. Innlegg med gruppesamtaler og foredrag er begge deler godt egnet for denne gruppestørrelsen. Store grupper (>30 personer) Bør ha en formell møtestruktur, med møteleder. Må ha et forsamlingslokale der de møtes. Innlegg med gruppesamtaler og foredrag er begge deler godt egnet for denne gruppestørrelsen. 4

5 HVORDAN STARTE OG DRIVE EN LOKALGRUPPE - FORSLAG TIL VEDTEKTER Den formelle organiseringen av NKLF sine lokalgrupper varierer. På sikt ønsker NKLF en større grad av organisatorisk enhet. Det vil innebære harmonisering av vedtekter i lokalgruppene og en viss styrking av de formelle båndene. Behovene for styre, generalforsamling, kontingent, regnskap osv. vil variere avhengig av størrelsen på lokalgruppen. Foreløpig fører ikke medlemskap i lokalgruppene til medlemskap i NKLF sentralt. Medlemmene i lokalgruppene må derfor selv melde seg inn i NKLF sentralt. Forslag til standardiserte vedtekter for lokalgruppene vil trolig bli presentert i løpet av

6 HVORDAN STARTE OG DRIVE EN LOKALGRUPPE - MØTESTRUKTUR, HYPPIGHET OG LOKALER Møtestruktur Følgende elementer kan være med i et møte, rekkefølgen kan variere: Uformell samtale Noe å spise (enten at alle har med seg litt hver, eller at noen kjøper inn og folk legger kroner hver i en pott) Del om temaet o Seminar eller foredrag o Innledning og samtale i grupper eller plenum (avhenger av hvor mange som er tilstede) o Eller begge deler Bønn Fellessang(er) Kulturelt innslag Hyppighet Grupper i storbyer kan ha hyppigere møter enn grupper der folk har lengre reisevei til møtene. I byene er det imidlertid ofte flere konkurrerende tilbud enn på mindre steder. Hvis folk må reise et stykke for å være med på møtene, kan det være lurt å ikke ha for hyppige møter. For hyppige møter frarådes, da det kan bli for tidkrevende til at folk vil prioritere å delta. Legg heller lista lavt når det gjelder hyppighet (men ikke for kvalitet) til å begynne med, og øk hyppigheten dersom det viser seg å være interesse for dette. Møtene bør være hyppige nok til at man kan bygge fellesskap i gruppa og bevare en viss kontinuitet Derfor anbefales en møtehyppighet på 2-4 ganger i semesteret. Lokaler Avhengig av hvor mange som er med i gruppa, her følger forslag: Hjemme hos hverandre Menighetslokaler Auditorium eller møterom på sykehuset Sykehus-kapell 6

7 HVORDAN STARTE OG DRIVE EN LOKALGRUPPE - ANNONSERING Oppslagstavler på sykehus og legesentre Mailinglister Legge lapp i posthyller, inkl. alle turnuslegene Dersom gruppa er formelt knyttet til NKLF kan man be om mail-adresser til NKLFmedlemmer i nærområdet 7

8 FORSKJELLIGE RESSURSER Open House CMF (Christian Medical Fellowship vår søsterorganisasjon i Storbritannia) har utviklet Open House, et konsept for kristne husgrupper for legestudenter og leger. Gruppene har blant annet som mål å gi felleskap, oppmuntring, utfordring og gjensidig støtte ta opp temaer og utfordringer som er spesifikke for kristne i medisinen gi mulighet for evangelisering blant kolleger ta opp muligheter innen kristen misjon Nedenfor ligger linken til Open House Starter Pack. Der ligger råd for blant annet lokaler, innhold i møter og annonsering, og en rekke forslag til temaer. En del av tema-forslagene ligger også på en egen side i ressursbanken. Saline Solution Et opplegg om å dele tro med pasienter og å ivareta pasienters åndelige behov. Egentlig et opplegg for dagskurs, men flere grupper har positive erfaringer med å bruke kursmateriellet til studier i grupper fordelt på samlinger i et til to semestre. Oversettelse til skandinavisk språk og kulturell tilpasning pågår i 2011 i regi av kristne sykepleiere. Practice by the Book Er en bok utgitt av vår amerikanske søsterforening (Rudd and Weir). Bokens ulike kapitler handler om utfordringer knyttet til livet som kristen lege. Et par av kapitlene passer best for amerikanske kollegaer, men det aller meste er bra og veldig relevant også for norske leger. Pasienters åndelige behov NKLF er i ferd med å utarbeide et samtaleopplegg for fire kvelder knyttet til artikkelen En åndelig dimensjon er viktig for mange pasienter (Magelssen og Fredheim, Tidsskriftet, 2011). Dette forventes ferdig i løpet av vinteren / våren 2012, og legges da ut på nettsiden. Samtaleopplegg for turnusforberedende grupper Dette er samtaleopplegg som i utgangspunktet er beregnet for medisinstudenter helt på slutten av studiet, men flere av oppgavene kan være relevante også for ferdige leger. Oppgavene ligger på nettsiden til NKLF. 8

9 FORSLAG TIL TEMA PÅ MØTENE De fleste temaene kan egne seg både som foredrag, til samtale eller kanskje begge deler. NKLF sitter på en del bakgrunnsinformasjon og ressurser på temaer merket med *, kontakt et styremedlem dersom dere ønsker å få tilgang til dette. Etikk Bioteknologi * Darwinisme kreasjonisme * En kristen respons til uønskede svangerskap Etiske dilemmaer i anestesi og intensivmedisin Etikk i palliasjon Etikk i prevensjon Etikk ved livets begynnelse * o Abort autonomi og menneskeverd på kollisjonskurs? Fakta om abort. Postabortsyndrom. En kristen respons på denne utfordringen som samfunnsmedlem og lege? o Bruk av vev fra aborterte foster Til vaksineutvikling, virusdiagnostikk, legemiddelutprøving og terapi. Hva tenker vi? o Fosterdiagnostikk og sorteringssamfunnet Muligheter og teknikker for å oppdage sykdom i fosterstadiet. Hvordan bruker samfunnet og den enkelte denne kunnskapen? Skal vi avdekke alt? o Hva sier Bibelen om fosterets verdi? En gjennomgang av det Bibelen sier om menneskespirens verdi. o Prevensjon Virkningsmekanismer, pro-life valg, utfordringer. Informasjonsplikt til kvinner og par? o Reproduktiv etikk IVF, surrogatmødre og donasjon av kjønnsceller. Er det forenlig med Guds skapervilje om at mann og kvinne skal være ett? o Stamcelleforskning og kloning Evolusjon og bibel * Forskningsetikk i den tredje verden HLR- Kloning Kristne i forskning Livets avslutning Eutanasi * Prioriteringer i helsevesenet. Lokalt, nasjonalt og globalt. Å tjene de små og svake. Finnes det en kristen fordelingsnøkkel? Reservasjonsrett * Temaer ved livets slutt o Dødsangst en eksistensiell/åndelig krise? o Er alderdom en sykdom? Hvor langt skal vi behandle? o Eutanasi (dødshjelp) hva er en verdig alderdom? 9

10 Personlig tro Den gode forvalter Egen verdi og selvbilde. Hva gir oss verdi? Vi sammenlikner ofte vårt eget indre med andres ytre. Fellesskap som troende * Finne Gud midt i travelheten / Er du for travel for Gud? Følelser og Bibel Gud-sentrert medisin Guds ledelse i karrieren Helbredelse og mirakler * Hvor er Gud i lidelsen? Hvordan kan man tro på en god Gud når det er så mye vondt i verden? Hva sier man til mennesker som har fått langt mer enn gjennomsnittet av lidelse? Hvordan fører Gud mennesker til tro Hvorfor trenger jeg Jesus Jeg en disippel * Livet utenfor jobben? Medvandring Når Gud blir borte! Hvordan oppleves det når troen ikke holder? Er det en vei tilbake? Hvordan kan vi hjelpe? Opprettholde åndelig vitalitet Skapt til å støtte hverandre Tidsklemma hvorfor bruke tid med Gud Å bygge livet på Guds ord * Å gå i ferdiglagte gjerninger * Åndelige risikofaktorer for leger Holdninger til jobb Alternativ medisin. Hva er alternativ medisin? Hva slags prinsipper bygger de på? Hvilken åndelighet bringer de med seg? Er all alternativ medisin alternativ? * Den biopsykososiospirituelle modell. En gjennomgang av det bibelske menneskesynet. Holistisk forståelse. Åndelighet har sin naturlige plass. * Empati-fatigue Er det lov å evangelisere på jobben? Hva er det Jesus har sagt? Sprik mellom ideal og opplevd mulighet. Nøytralitetstyranniet. Hva er evangelisering. Microdecisions of faith og kultivering. Å møte pasienters og kollegaers behov der de der. Er kristen omsorg annerledes? Fordelene med å være lege Helbredelse og mirakler * Helbredelser kan vi tro på det? Naturlige og overnaturlige helbredelser. Bønn for syke som lege? Herlighetsteologi. Hva er sjelesorg? Kan man kombinere sjelesorg og medisin? 10

11 Hvor skal jeg karriereplanlegging Hvordan takler man uetiske kolleger? Kristen lege eller lege som er kristen? Med Jesus på jobben * Medisinsk misjon utenlands Når legen gjør en alvorlig feil. Vi er alle redde for å gjøre feil. Det er få som snakker om når det gikk galt Penger, makt, sex hvordan nyte dem Stress og kyniskhet på jobb hvordan beholde realismen Tro på jobb Å være en etterfølger av Jesus i hvit frakk. Kan vi bruke Jesus som eksempel på jobben? Hvordan forholder vi oss til kollegaer, medarbeidere, pasienter. Hva vi prioriterer og hvordan vi fokuserer. Å være en kristen i et tverrfaglig team Åndelig anamnese. Hva er åndelig anamnese? Hvorfor? Er det faglig holdbart å bruke tid på pasienters åndelige dimensjon? * Åndelige aspekter i pasientomsorg Åndsmakter og besettelser passer det inn i våre diagnosekoder? Evangelisering Et vitne på avdelingen Å dele Kristus med pasienter Å dele tro med pasienter med en annen tro Åndelige aspekter i pasientomsorg Annet Darwinisme og kristentro lar de seg forene? Depresjon og selvmord blant medisinstudenter og leger. Hvorfor er så mange leger triste? Hvordan kan vi hjelpe hverandre ut av kriser? Legemiddelindustrien. Kobling industri og helse. Profitt hensyn. Skjevfokus på piller kontra andre behandlingsmuligheter? Medisinske refleksjoner over Jesu siste 24 timer * Prioritering av tid og penger. Plutselig rik? Hva skjer med forbruket? Guds penger? Mulighet for å jobbe mye hva er det jeg skal prioritere. Når jeg blir presset til å jobbe. Å gjøre karriere. Tro og vitenskap hva er forskjellen? 11

12 EKSTERNE FOREDRAGSHOLDERE Lokale ressurser Sykehusprest, prester og forstandere fra lokale menigheter, misjonærer som har kommet hjem, andre kristne ressurspersoner Bruk fantasien, folk er ofte velvillige til å stille opp hvis de blir spurt i god tid! NKLF-ressurser NKLF har oversikt over en del kristne leger som er ressurspersoner på spesielle områder. Kontakt en av styremedlemmene i NKLF dersom dere ønsker tips om aktuelle personer. NKLF sine ansatte kan også være aktuelle innledere/foredragsholdere. 12

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Ungdommens bioteknologiråd. Skoleprosjekt i bioteknologi for videregående skole våren 2015

Ungdommens bioteknologiråd. Skoleprosjekt i bioteknologi for videregående skole våren 2015 Ungdommens bioteknologiråd Skoleprosjekt i bioteknologi for videregående skole våren 2015 Innhold Prosjektbeskrivelse... 3 Praktisk informasjon... 5 Pedagogisk opplegg... 6 Gruppeoppgaver... 11 Om Bioteknologirådet...

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids Elisabeth Tveito og Estrid Hessellund (red.) Verbum 2005 1 Skulle gjerne ha snakka med noen 6 FORORD 7 Til alle ungdomsledere 7 Fra hivpositive og hivnegative

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir!

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir! Denne håndboken er laget for å samle praktiske opplysninger og erfaringer i forbindelse med NUKs leirarrangementer. Håpet er at vi skal kunne gjøre leirene våre enda bedre, og at vi skal kunne spare tid,

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 2 INTRODUKSJON Dette heftet inneholder noen ideer ment som bidrag til å utvikle lokale fora/grupper/møteplasser

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 Alle 4 grunnlovene som er beskrevet i referansen ovenfor handler om sider ved Guds natur. Her inviterer Gud menneskene til å ta del i den kvalitet som vi mennesker

Detaljer

Oppmerksomt nærvær for barn og unge

Oppmerksomt nærvær for barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Øvelseshefte og nøkler til gjennomføring for voksne som arbeider med barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Stressmestring og selvregulering Emosjonell og

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer