CREDO CAMPUS. innhold. 02 Dette heftet er et hjelpemiddel for deg til oppstart av campusgruppe på ditt fakultet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CREDO CAMPUS. innhold. 02 www.credo.no. Dette heftet er et hjelpemiddel for deg til oppstart av campusgruppe på ditt fakultet."

Transkript

1 CREDO campus

2 CREDO CAMPUS Dette heftet er et hjelpemiddel for deg til oppstart av campusgruppe på ditt fakultet. innhold Side 3: Hva er en studiestedsgruppe? Side 4: Dele Jesus med medstudenter Side 5: Praktisk Side 6: Hva kan Laget bidra med? Side 7: Et liv i fellesskap - samling 1 Side 8: Ulike men like verdifulle samling 2 Side 9: Fellesskapet mellom de troende samling 3 Side 10: Tett ved sida mi går Jesus samling 4 Side 11: Et liv i vitnetjeneste samling 5 Side 12: Din betydningsfulle historie samling 6 Side 13: Samtale med Gud samling 7 Side 14: Makt i de foldede hender samling 8 Side 15: B&C samling 9 02

3 Hva er en Studiestedsgruppe? Minimum 2 personer - Fellesskap Bønn - For hverandre, lærere, studiekamerater Deling av vitnesbyrd - Viser oss Guds kraft og tilstedeværelse Bibelen - Guds ord Credo campus hefte er et godt utgangspunkt for samtale om tro. Ønsket er at det bidrar til å komme nærmere Jesus og naturlig snakke om Han i hverdagen. Synlighet, tilstedeværelse, fellesskap og bønn er viktige komponenter i credo campus. 03

4 Snakk om Tro Å dele Jesus med våre medstudenter Studietiden gir en unik mulighet tilkontakt med studiekameratene våre. Gjennom forelesninger, kollokviegrupper, prosjektgrupper og andre situasjoner hvor vi får jobbe sammen får vi muligheten til å bygge relasjoner og snakke om tro. Vi ønsker Credo Campus skal være et fellesskap som er tilstede på universiteter og høyskoler. Å snakke om tro og tvil er ikke alltid like lett. Det må bygges en relasjon som tar oss fra det overfladiske til det dypere plan. Mange har nok flere ikke-kristne venner på studiet, og også et ønske å dele evangeliet med dem. Noen av oss skulle nok ønsket at vi fikset de mellommennesklige relasjonene bedre. Som kristne står vår evne til å bygge fellesskap med andre i forbindelse med Gudsforholdet vårt. Som kristne studenter kan vi hjelpe hverandre til et nærmere og dypere forhold til Gud. Vi ønsker CREDO campusgruppene skal være et søskenfellesskap som er tilstede på universitet og høyskoler som en trygg havn. En havn som bygger rike og fruktbare forhold til Gud. Det vil gi oss iver til å søke kontakt med andre for å dele med dem det vi selv har fått av vår Herre og Frelser. 04

5 praktisk Noen ganger oppstår slike grupper av seg selv, men ofte er det noen få som får en visjon for sitt studiested og som ønsker å begynne et arbeide da. Da må en også ha på plass en del praktiske ting. Samlingssted Finn et rom på ditt fakultet som kan disponeres. Avtal med administrasjonen i begynnelsen av semesteret. Slik at dere kan ha dette rommet fast som møtested. Dersom en får problemer med å finne rom kan en ta kontakt med studentprest ved universitetet for å få lest mulig som hjelp. Hyppighet Det er ofte store variasjoner i timeplanen til studenter. Prøv å finn et tidspunkt for samlingene som er i en hulltime eller lignende, der flest mulig har anledning til å komme. Det er ønskelig at samlingene tar sted på dagtid. Ofte har de fleste studenter lunsjpause samtidig. Mat og prat og bønn går fint sammen. En skal ha tid til å være student og være i miljøet også, samling en gang i uke er det som er mest vanlig. Samling en gang i uken gir kontinuitet. PR I begynnelsen er det viktig å informere for at flest mulig som har lyst å være med i gruppa kan få bli med. Det er ofte flere kristne enn vi tror på fakultetet. Heng opp synlige plakater for å nå de utenfor ditt nettverk, og bruk de nettverkene du har for å få ut informasjon til flest mulig. I løpet av semesteret er det mulig å ha en stand i fellesarealet på fakultetet for å vise tilstedeværelse. I dette heftet er det lagt opp til de 9 første samlingene for CREDO campus. 05

6 Hva kan vi I laget Bidra med? Nettsider med tidsaktuelle tema og inspirasjon til daglig liv som kristen student Oppfølging/rådgiving ved studentarbeider Forbønn Ressurser til bruk i gruppa Kurs/Undervisning Støtte/materiell til utadrettet arbeid. Tilbud om studentkonferanser i Norge og internasjonalt Medlemskap i Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag, som gir deg studentmagasinet CREDO fire ganger i året, og du vet at du ikke står alene som kristen på studieplassen, det er mange med de samme verdiene som også ønsker å dele det med andre. 06

7 Et liv i fellesskap Samling 1 Vi mennesker er skapt til fellesskap. Det er en livsnødvendighet for oss. Vi er skapt til fellesskap med Gud og Jesus. Men vi er også skapt til fellesskap med hverandre, med andre kristne. Et slikt kristent fellesskap er ikke et fellesskap for fellesskapets skyld. Det er ikke et nå-har-vi ha-det-gøy-dere-har-vi-ikke? fellesskap. Det blir bare krampeaktig og unaturlig. Det kristne fellesskapet har alltid et samlingspunkt og et mål. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg (Jesus) midt iblant dem.(matt 18,20) Jesus er samlingspunktet for de kristne og målet er å utruste de hellige så de kan utføre sin tjeneste, og Kristi legeme kan bygges opp. (Ef. 4,12) Les: Efeserne 4, 1-16 Spørsmål til samtale: Hvordan kan vi bygge inkluderende fellesskap? Hva vil det si å være et inkluderende fellesskap? Har dere noen Bibelske eksempler? Ser jeg på andre kristne som min familie? 07

8 ULIKE MEN LIKE verdifulle Samling 2 Dagens samfunn viser oss ikke bare hva som er inn, men hvem som er inn. Variasjonen kan være liten fra uke til uke, men verdisvigningene kan være store. Synet på mennesket har gått gjennom mange faser opp gjennom tidene. Lukas viser i sitt evangeliet hvor opptatt han er av at det er stort mangfold mellom de som tror på Jesus. Bare ved å se på Jesu disipler ser vi et stort mangfold. Også i studiestedsgrupper er det mangfold av mennesker, men vi har et fellesstrekk: vi tror på Jesus Kristus. Les: 1.Korinterbrev 12, For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av mange. 15 Om nå foten sier: «Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen», så er den like fullt en del av den. 16 Om øret sier: «Fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen», så er det like fullt en del av den. 17 Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? 18 Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. 19 Hvis det hele var én kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? 20 Men nå er det mange kroppsdeler, men bare én kropp. 21 Øyet kan ikke si til hånden: «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene: «Jeg har ikke bruk for dere.» 22 Tvert imot! De delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. Spørsmål til samtale: Hva kan vi si eller gjøre for hverandre når noen opplever at det ikke er skikkelig plass til dem i det kristne fellesskapet vårt? Hvordan kan denne gruppa hjelpe hverandre til å oppleve at hver enkelt er like verdifull? 08

9 Fellesskapet mellom de troende Samling 3 I apostlenes gjerninger står det mye om fellesskap. Her er fellesskapet ofte omtalt som et bilde på menigheten. Fellesskapet mellom de troende. Et praktisk og synlig forhold mellom mennesker som var sveiset sammen med hverandre gjennom troen på Jesus Kristus. Et synlig forhold med kjennetegn som: - felles grunnlag for tro og liv i apostlenes lære og undervisning - felles omsorg for hverandre - felleskap i bønnen - felleskap i brødsbrytelse - fellesskap i nattverd - omsorg for hverandre og de fattige Les: Apostlenes gjerninger 2, Spørsmål til samtale: Hva hindrer oss i å ha et slikt fellesskap i dag? 09

10 Nar din og jesus sin historie motes Samling 4 Det er mange historier om hvordan mennesker har tatt imot Jesus i løpet av studietiden sin. En student sa følgende: Deres (de kristnes) åpne og personlige væremåte tiltalte meg, så jeg følte meg trygg i deres nærvær. Det er mange som er alene og søker fellesskap, kanskje spesielt i studietiden. Mange er inne i en ny fase av livet og skal rive seg løs fra hjemmet og det kjente, og skal nå ut i det ukjente. Din mulighet til å dele evangeliet er stor. Vi kan hjelpe andre til å leve som Jesu disipler. Da er det også viktig å hjelpe hverandre i det kristne fellesskapet til å leve et Jesu nært liv. Vitnesbyrdet er en plass der vi deler livet vårt med hverandre. Vi ser Guds virke i våre liv. Les: Apostlenes gjerningar 9,26-30 Spørsmål til samtale: Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å dele vår tro og fortelle hva Gud har gjort i våre liv? 10

11 Et liv i tjeneste Samling 5 Inngrodde som vi er i tankegangen lønn etter arbeid, venter vi at vi må gjøre oss fortjent til Guds godhet og fellesskap. Men nå gjelder dette: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre om ingen forkynner? (Rom 10,13-14) Noen må gå til mennesker med evangeliet, ellers vil de aldri få del i det. Gud har gjort seg avhengig av oss i så måte. Hvordan skal så dette skje? Gi eksempler: 1. Ved våre liv. 2. Ved vårt kristne fellesskap 3. Ved våre ord. 11

12 Din betydningsfulle Historie Samling 6 Det mangler lite på at du overtaler meg til å bli en kristen! I apostlenes gjerninger kan vi lese et spennende og inspirerende avsnitt. Her er apostelen Paulus nok en gang blitt anklaget for arbeidet han driver med å spre evangeliet og er nå kommet for retten for kong Agrippa (romersk konge), anklaget av jødene for å drive blasfemi. Les: Apgj. 26,24-29 Paulus begynner talen med å fortelle hvordan han hadde det før han traff Jesus - og hvordan han ble en kristen. Hans historie gjør inntrykk på selv en konge. Det er få av oss som har en så mektig historie som Paulus, men vi har alle en historie å fortelle. Om du har vært kristen hele livet, om du ikke har vært det og har en før og etter historie - er du kristen så har du en historie! Kanskje du mener at du ikke har noe å fortelle, men en levende Jesus har gjort livet ditt annerledes bare tenk etter- hvilke opplevelser og gleder ville du ha manglet i dag uten Ham? Disse tingene er levende, de gjør inntrykk på våre ufrelste studiekamerater. Din historie er ikke så uvesentlig som du tror. Spørsmål til samtale: Er det noen i gruppa som har frimodighet til å dele sin historie? Dersom noen føler at de ikke har noe å fortelle, la dette være et bønneemne. 12

13 Samtale med gud Samling 7 Gjensidig kommunikasjon er avgjørende for alle forhold, også i forhold mellom Gud og mennesker. Gud taler til oss blant annet gjennom sitt ord, gjennom drømmer og bilder. Vi kan tale til han gjennom bønn. I Romerne 8, står det at den Hellige Ånd kommer til oss og hjelper når vi ber. Les Hebreerne 4,15-16 Spørsmål til samtale: Kjenner du denne frimodigheten til å tre fram for Gud i bønn? Hva kan eventuelt hindre oss fra denne frimodigheten? 13

14 Makt i de foldede hender Samling 8 Det er makt i de foldede hender skriver Ludvig Bjerkreim. Noen ganger kan det se ut som om Gud ikke svarer vår bønn. Be så skal du få, sier Jesus, men hvorfor mister vi da nære og kjære selv om vi har gått i forbønn for dem. Hvorfor må noen lide selv om vi legger dem fram for Gud i bønn. Les Jesaja 55, 8-9 Diskuter denne uttalelsen: Selv om det ondes problem er den største motsigelsen mot Guds eksistens er Gud likevel, når alt kommer til alt, det eneste svaret på det ondes problem. 14

15 Beundringsverdig Ro? Samling 9 Bjørnstjerne Bjørnson sa en gang Dersom de kristne tror det de lærer, må jeg beundre deres ro. Mange ganger kan vi bli overveldet av vår oppgave på jorden med å dele Det Gode Budskap med menneskene rundt oss. Ofte har vi nok med oss selv, vi klarer så vidt å holde hodet over vannet. Det virker som en alt for stor oppgave, det føles som flere og flere blir sekulære, vi hører om at Europa og Skandinavia spesielt, blir avkristnet. Da Jesus gikk på jorden brukte han tid på enkeltpersoner: tolleren Sakkeus, Bartelimeus, fariseeren Nikodemus, søstrene Marta og Maria. Jesus brukte tid med mennesker. Først og fremst skal vi bevare troen selv, og vi kan ikke redde alle, men ved å bruke litt av tiden som student som en bevisst menneskefisker kan vi utgjøre en forskjell. Les Jak 5,16 Ta litt tid i stillhet. Blir du minnet på/tenk etter om det er - en spesiell person på studiet ditt som du kan være i forbønn for. Be for dine venner dette semesteret og se hva som skjer. Skriv ned navn på den/de du vil be for på B&C kortet og ha det tilgjengelig. 15

16 Trodd, elsket, etterfulgt

Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor?

Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor? 1 Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor? Så gøy at du vil vite mer om hvordan du kan gjøre Jesus kjent på skolen din! Dette heftet er kort, enkelt og lettlest, og vil gi deg en liten smakebit på hva

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår 1 Bønn bærer alt vårt arbeid. Det er knyttet sterke løfter til bønn og det er viktig at vi legger alle ting framfor Gud, slik at han kan lede oss og vise oss vei. Bønn kan åpne veien inn til menneskers

Detaljer

Taleserie La oss be!

Taleserie La oss be! Taleserie La oss be! Tema Storsalen står fritt til selv å velge tema og tekster for forkynnelsen i menigheten. Det er en stor frihet og en stor gave, men også et stort ansvar for menighetens ledelse. Når

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

Etterfølgerne. Innhold

Etterfølgerne. Innhold Etterfølgerne Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. En glad giver tid, evner og penger 3. Vi en menighet 4. Sammen i gudstjenesten 5. Vekst til modenhet 6. Nytt liv i praksis 7. Den hellige Ånd i mitt liv Introduksjon

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Kom, nå er alt ferdig Lignelsen om Det store gjestebudet, Luk 14,15-24. Tale på genmix 13.3.2011 av Oddvar Søvik

Kom, nå er alt ferdig Lignelsen om Det store gjestebudet, Luk 14,15-24. Tale på genmix 13.3.2011 av Oddvar Søvik 1 Kom, nå er alt ferdig Lignelsen om Det store gjestebudet, Luk 14,15-24. Tale på genmix 13.3.2011 av Oddvar Søvik Hvordan hadde du følt det hvis du hadde laget til en kjempefest og innbudt dine beste

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer

Tjenestepiken til Na amanå

Tjenestepiken til Na amanå 1 Tjenestepiken til Na amanå tjene Gud der man er satt. Tale på Genmix 19.2. 12 av Oddvar Søvik Nå har vi blitt kjent med selve historien om denne tjenestejenta som ble et redskap til at den store hærføreren

Detaljer

Et liv i læring. GPS kurs 9-10 april 2010 1. Metanoia Omvendelse En fullstendig endring av tankene og hjertet En innvendig prosess

Et liv i læring. GPS kurs 9-10 april 2010 1. Metanoia Omvendelse En fullstendig endring av tankene og hjertet En innvendig prosess Et liv i læring Etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium og sa: «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet! (Mark 1:14-15) Chronos

Detaljer

Bare én dåp. - er du bedratt?

Bare én dåp. - er du bedratt? Bare én dåp - er du bedratt? 1 Bare én dåp er du bedratt? Bibelen sier at det er én Herre, én tro, én dåp. (Ef. 4,5). I dag er det minst to slags dåp? Er du sikker på at du har tatt den riktige dåpen,

Detaljer

VERKTØYKASSA. Foto: Anna Berit Føyen. Barnet og det vonde. - kompass for kristen trosformidling. tema nr 4. Av Torborg Aalen Leenderts

VERKTØYKASSA. Foto: Anna Berit Føyen. Barnet og det vonde. - kompass for kristen trosformidling. tema nr 4. Av Torborg Aalen Leenderts OM-heftene Veiledning til trosopplæreren VERKTØYKASSA Foto: Anna Berit Føyen tema nr 4 Barnet og det vonde - kompass for kristen trosformidling Av Torborg Aalen Leenderts 1 BARNET OG DET VONDE - Jeg har

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap Nr. 3-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Utrustende lederskap 2 Tema: Utrustende lederskap Utrustende lederskap Jeg skriver til dere fedre, sier apostelen

Detaljer

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Bibeltekster for askeonsdag. Matt 6. 16-18 Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Når et barn under 15 år skal døpes, velger foreldrene faddere. De fleste foreldre er nøye med hvem de velger. De vil gjerne ha faddere som kan bety noe positivt for

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 2015 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Søndagsskolen 2015 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2014 ved Intellectual Reserve,

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

En medarbeider er en disippel

En medarbeider er en disippel Gunnar Elstad: Disippel og tjener Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når han kommer hjem fra markene: Kom nå og sett deg til bords? Nei, han vil si:

Detaljer