Kjære Kommunestyrerepresentanter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære Kommunestyrerepresentanter."

Transkript

1 Kjære Kommunestyrerepresentanter. Sandøy vel og Sandøya FAU har samlet dere her i skolestua - for å vise dere skolen vår og for at dere skal føle på engasjementet blant oss som bor her ute. Det er ikke bare småbarnsforeldre som har møtt opp her i kveld! Men først og fremst har vi ønsket å samle det sittende kommunestyret for å gi dere nødvendig informasjon - slik at dere kan ta en beslutning på riktig grunnlag den13 desember. Jeg har bodd på Sandøya i over 16 år og mitt 5 barn skal forhåpentligvis, i likhet med sine søsken, begynne på denne skolen høsten Det er ikke første gang jeg er med på å forsvare skolen vår. Denne gangen gjør jeg det som leder av FAU. Forskjellen fra tidligere skolekamper er at denne gangen kommer forslaget om nedleggelse fra administrasjonen - som et ledd i å få 2012 budsjettet i balanse. Det er altså ikke et sterkt politisk ønske som er utgangspunktet for denne debatten. Vår sak er redusert til en skarve post på budsjettet. Administrasjonen har bekreftet i brev til oss, at det ikke finnes andre argumenter enn rent økonomiske, for å fremme et nedleggingsforslag denne gangen. Og for de som ikke har fått det med seg; Kommunen vil altså spare kr i 2012 på å legge ned Sandøya skole. Man behøver ingen doktorgrad i matematikk for å forstå at dette er et usedvanlig dårlig regnestykke. Det er litt pinlig! Men - dette er jo heldigvis bare Rådmannens forslag. Vi må sette vår lit til det nye kommunestyret til dere, og håpe og tro at dere skjønner at dere ikke kan gjøre det! Rådmannens oppgave er å få budsjettet i balanse det er dere som skal trekke opp de lange linjene. På Sandøya har vi en god skole som vi ønsker å ta vare på. En skole som evner å gi tilpasset opplæring og som virkelig ser hver enkelt elev. Jeg har stor respekt for alt det flotte arbeidet som er lagt ned på Sandøya skole i alle de årene jeg har hatt barn på skolen og sikkert også i årene før det. Sandøya skole spiller på lag med nærmiljøet sitt. Elevene har en keramiker som nærmeste nabo, sauer på jordet like ved, en bestemor som karer og spinner. Glassblåserforeldre, og andre kunstnere som åpner dørene til sine atlier. Foreldrebidraget er betydelig. Det så vi senest forrige uke da vi tradisjonen tro avviklet grunnskolens uke. Vi avsluttet den uka med familie lunch fredag formiddag. På matbordet var alle nasjonalitetene på skolen representert med de deiligste retter fra Chile, Colombia, Mexico og Norge.

2 Elevene får besøke båtbyggeriet med jevne mellomrom, være med Ulf eller Besten på fisketur, trekke teiner med Roger - og de får is på butikken når denne har bursdag. Forstår dere hva skolen betyr for miljøet på Sandøya? Og hva nærmiljøet betyr for skolen? Men en skole er ikke god bare fordi den er liten, det skal gudene vite. Vi trenger noen til å holde oss i øra, både voksne og barn, og til det har vi en myndig leder - som loser oss på en glimrende måte. Det er 5 elever på skolen, men det er 20 barn på huset her. Neste år er vi 8 elever, og året etter er vi 10. Dobbelt så mange som i dag. På Sandøya har de ikke så mange lekekamerater som de har på Tvedestrand skole, men de har nærmiljøet sitt i ryggen. Og de kan gå eller sykle til skolen. De behøver ikke å bruke mellom 2 1/2 og 3 timer på reise hver dag. Ikke før de kommer i 5 klasse for da reiser de, og det er greit. Det er litt slitsomt, men det er greit. Det er nødvendig også, å få noen flere å spille på når man blir litt eldre. Alle som flytter til Sandøya vet at det er sånn. Veldig mange flytter til Sandøya fordi det er trygt og godt for barna her. Ved å legge ned skolen og dermed også sette barnehagen i fare, tar man bort det som for mange har vært avgjørende i valget om å flytte til Sandøya og til Tvedestrand kommune. Alt dette er verdt mye mer enn kroner, det er verdt mer enn 1,1millioner også. Det er rett og slett det vi koster men vi gir så uendelig mye mer. Som dere sikkert har fått med dere nå, er vi av den oppfatning at det er dårlig økonomi for Tvedestrand kommune å legge ned vår skole. Vi er et lite samfunn - men vi er ikke et ubetydelig samfunn. Vi er - sammen med Lyngør og Gjeving med på å gi Tvedestrand kommune identitet som kystkommune. Vi er et av noen ganske få gjenlevende øy samfunn uten bro forbindelse eller bilferge. Vi er en ressurs for kommunen! Hvorfor bruker ikke kommunen øyene i markedsføringen av seg selv? Jeg representerer FAU her i dag, og vil derfor si noe om det alternativet kommunen ønsker å tilby våre barn dersom Sandøya skole blir lagt ned, og hva vi foreldre synes om det.

3 Det alternativet innebærer faktisk at våre barn må bruke fra 2 1/2 til 3 timer av sin fritid på reise. Hver skoledag - hele året. Og de av politikerne som måtte tvile på at reisetiden stemmer, er herved invitert hjem til meg, hvilken hverdag som helst kl , så kan vi gå opp løypa. I tillegg til at det er langt å reise, mener vi at det er uansvarlig å sende ungene av gårde alene. Det er rett og slett helt uaktuelt. Jeg er mamma, jeg har ansvar for mine barn, og jeg sier at det er uaktuelt å sende de minste alene til Tvedestrand. Hører dere at jeg sier det? I opplæringsloven står det: Skolens plikt til å ta vare på elevene må sees i sammenheng med foreldrenes ansvar. Barnets foreldre er pålagt et strengt ansvar for å beskytte barnet sitt, jf. Barneloven 30 Jeg sier at det er uaktuelt fordi reisen er for lang, og i tillegg til å være for lang, er den for farlig. Hvem skal passe på 5 og 6 og 7åringene? Båtselskapet vil ikke ta det ansvaret - og bussjåføren har mer enn nok med å holde rutetidene. Er det de eldre søsknene som skal passe på, at de små ikke går bak bussen når den rygger? Er det andre medpassasjerer som skal følge med på at de ikke har sekken på ryggen når de går i land? Eller at de ikke tar av seg redningsvesten underveis? Og hvis de faller i vannet, en iskald vinterdag hvem hopper etter? Mest sannsynlig ikke bussjåføren! Dere kan ansette en assistent som følger barna - og trekke lønna til den assistenten fra de kr. som er tenkt spart. Assistent eller ikke, veien er fortsatt like lang! Jeg har lyst til å si noe om hva opplæringsloven sier om skole vei. Kapittel 7 7-1: Kommunen skal innlosjere elever når daglig skyss ikke er forsvarlig. I tvilstilfeller avgjør foreldrene om eleven skal skysses eller innlosjeres. Da blir det ikke rart igjen av de kronene! Jeg skal ta med en paragraf til: Opplæringsloven kapittel 9a, som gir eleven rett til et godt psykososialt miljø, for Kapittel 9a gjelder også for skoleveien. Der står det: Ingen elever skal måtte grue seg for å gå på skolen på grunn av et ikke tilfredsstillende psykososialt miljø.

4 Elevens rett til et godt psykososialt miljø etter 9 a-1 er absolutt. Vurderingen skal gjøres ut fra hensynet til elevens psykososiale miljø, og ikke ut i fra hva som er billigst for skoleeier eller skolen. I vurderingen må skolen også ta hensyn til hvilke tiltak som vil være til barnets beste jf. Barnekonvensjonen art.3 nr. 1. Elevens rett skal oppfylles. I denne forbindelse understreker direktoratet (utdanningsdirektoratet) at skoleeiers økonomi er irrelevant, når det er snakk om å sikre elevens rett. Sandøya skole har overlevd som skole, og nå som en avdeling av en skole - fordi alternativet ikke er noe alternativ! Nå er vi lei av skolekamp grundig lei! Skoleveien har ikke forandret seg siden forrige runde. Ei heller barna det er i tilfelle holdningene våre, eller rettere sagt holdningene deres, som har forandret seg siden forrige runde, om Sandøya skole blir lagt ned nå. Da nedleggingsforslaget ble kjent for noen uker siden, kontaktet jeg Barneombudet, og har omsider fått svar. Jeg har oversendt svaret til kommunestyret og håper dere har tatt bryet med å lese det. Jeg tillater meg å referere noe av det som står der: Barneombudet er av den oppfatning at mange vedtak om skolenedleggelser alene skjer på grunn av ønsket om økonomiske innsparinger, og at kommunen ser bort fra at slike nedleggelser kan føre til store belastninger på elevene og deres familier. Mange kommuner utarbeider også saksfremlegg som mangler en vurdering av at nedleggelsen er til barnas beste, og at alternativt skoletilbud er bedre eller like godt. Vi mener det er i strid med barnekonvensjonen, opplæringsloven og forvaltningsloven. Barneombudet ser grunn til å sette spørsmålstegn ved om kommuner i saker om skolenedleggelse feilaktig tar utgangspunkt i hva barn kan tåle av belastninger, istedenfor å legge avgjørende vekt på hva som er til barnas beste, jfr. barnekonvensjonen artikkel 3. Kommunen plikter å ta utgangspunkt i barnet beste i alle avgjørelser som berører barn. Det følger av barnekonvensjonen artikkel 3. Barnekonvensjonen er inkorporert i menneskerettighetsloven og har status som norsk lov. Dersom prinsippet om barnets beste ikke er tilstrekkelig utredet i saksfremlegget, kan det foreligge en saksbehandlingsfeil som kan medføre at vedtaket er ugyldig. Barnets beste forutsetter at det er en fordel for elevene at skolen legges ned og at de overføres til annen skole. Drøftingen rundt dette må synliggjøres i saken. FAU v/sandøya skole er overbevist om at en eventuell skolenedleggelse både skal og bør behandles som en egen sak, og ikke som del av et budsjettforslag, med de regler og rettigheter dette innebærer for oss som berørte parter.

5 De fleste som er her i dag er sikkert kjent med at Sandøy vel og Sandøya FAU har kritisert Tvedestrand kommune for dårlig, eller totalt manglende, saksgang i dette tilfellet. Administrasjonen har i brev til oss opplyst om at Tvedestrand kommune ikke har egen forskrift om skolekretsgrenser og at vår sak derfor ikke skal behandles som en forskrift. Hvilken kategori vår sak da kommer innunder, sier verken Rådmann eller kommunalsjefen noe om. Ei heller hvilke regler som da gjelder. Det er definitivt ikke et enkeltvedtak. Er ikke dette litt flaut for Tvedestrand kommune. Å frata borgerne sine de rettigheter man vanligvis har i slike saker? Dere skal ta en stor og viktig avgjørelse den 13desember. Jeg håper at dere innen den tid, har nok informasjon - til å kunne avgjøre en så viktig sak. Jeg håper også, for alles del, at dere har en plan - en god plan for Sandøya, og for bo kommunen Tvedestrand - som strekker seg langt utover budsjettet for Takk for oppmerksomheten.

Kommunestyremøte 19.03.2015.

Kommunestyremøte 19.03.2015. Kommunestyremøte 19.03.2015. 25, ingen forfall. Spørsmål om habilitet: Fremgaard: Stiller spørsmål om habilitet. Forundra etter å ha lest valdresen forrige uka. Vaktmesteren kaller arbeidsgruppa for bukken

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende Foto: Paal Audestad I løpet av ett år opplever omtrent 4000 barn at mor eller

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Offentleg høyring - høyringssvar

Offentleg høyring - høyringssvar Fjell kommune Rådhuset Postboks 184 5342 Straume E-post: postmottak@fjell.kommune.no Innsendt: 25.02.2013 17:25:48 Ref.nr: QQNWNH Offentleg høyring - høyringssvar Opplysningar om parten Svaret er frå:

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernretten

Det biologiske prinsipp i barnevernretten Det biologiske prinsipp i barnevernretten Skrevet av kandidatnummer 159826 Antall ord er 14931 Avhandlingen er veiledet av Gudrun Holgersen 1 INNHOLDSLISTE 1. NOEN INNLEDENDE ORD OM AVHANDLINGENS TEMA

Detaljer

Et godt liv i egen bolig. Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Et godt liv i egen bolig. Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Et godt liv i egen bolig Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Boligjakten Ansvarlig utgiver: SAFO www.safo.no post@safo.no (Norsk forbund for utviklingshemmede, Norges Handikapforbund,

Detaljer

Barn i kommunale boliger

Barn i kommunale boliger Barn i kommunale boliger Erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe Innhold Bakgrunn... 3 Hva er en kommunal bolig?... 4 Barneombudets målsetting og metode... 5 Møter... 5 Ekspertenes råd og erfaringer...

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

UNGE VOKSNE OG PERSONLIG ØKONOMI. RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning)

UNGE VOKSNE OG PERSONLIG ØKONOMI. RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) UNGE VOKSNE OG PERSONLIG ØKONOMI RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) Bakgrunn Tall fra inkassobransjen og kredittopplysningsbyråene viser at betalingsmisligholdet hos unge voksne

Detaljer

Trenger utviklingshemmede i egen bolig egentlig støttekontakt? De har jo venner rundt seg og personale.

Trenger utviklingshemmede i egen bolig egentlig støttekontakt? De har jo venner rundt seg og personale. Trenger utviklingshemmede i egen bolig egentlig støttekontakt? De har jo venner rundt seg og personale. Av Nina Skauge Bakgrunn Jeg har to barn, Kristine på 30 år bor i København og Bendik på 24 bor i

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer