INNHOLD ÅRSRAPPORT 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD ÅRSRAPPORT 2013"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 S1 S1

2 INNHOLD ÅRSRAPPORT 2013 Innledning (med oppsummering av daglig leder) Hovedtall antall biler og omsetning pr gruppe osv. Administrasjonens beretning o Oppsummering av året o Vår organisasjon pr april 2014 Styrets beretning 2013 Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Kontantstrømsanalyse Revisjonsberetning S2

3 Transportsentralen Lillestrøm SA TSLs styre Bak fra venstre: Tom R. Oppegaard, Svein H. Jacobsen, Magne Kjærstad, Bjørnar Hansen, Ståle Ihlhaug Foran fra venstre: Svein E. Alte (nestformann), Ove Almroth (styreformann), Helge Westby (daglig leder), Tom Morud TSL ble stiftet i 1948, og hovedbeskjeftigelsen var på den tiden anleggsrettet virksomhet. Dette var gjeldende frem til midten på 1980-tallet, da det ble startet satsning på flere områder i transportbransjen. I mange år så har det vært stykkgodstransport og termotransport som har hatt størst vekst, og de har også vært de største gruppene. De siste årene er det også blitt satset mer på anlegg og asfalt, og det er nå gledelig å kunne fastslå at det er denne gruppa som er den største og har hatt den største utviklingen. Vi har lykkes godt med vår satsning på anleggssektoren, og har kapasitet til å ta på oss store og tunge oppdrag for de største entreprenørene. For kran- og spesialbil-gruppene så «sto det litt stille» i 2013, men med alle de store utbyggingsplanene som foreligger i vårt distriktet så forventer vi en jevn vekst også her i årene som kommer. TSL besitter et meget bredt spekter av transportkapasiteter, og kan i dag tilby distriktets næringsliv det meste innen logistikk og transporttjenester. FORMÅL TSLs formål er å være den naturlige samarbeidspartner for små og store transportkjøpere i Osloområdet, til beste for våre kunder så vel som våre eiere. TRANSPORTSENTRALEN LILLESTRØM SA MAI 2014 S3

4 INNLEDNING TSL vokser fortsatt! Og det til tross for konkursen til Alphine Bau Gmbh (kostet oss 2 mill.) og oppsigelse og avvikling av Coop-avtalen (ca 30. mill. pr. år) i juli TSLs utvikling siden 80 tallet er kjent. Vi er i dag tilnærmet en totalleverandør av transporttjenester, noe som gir oss en spredning av risiko vedrørende kundenes markedssituasjon. Vi ser også at TSLs kundesammensetning har stor spredning hva angår størrelse og kompleksitet, noe som bidrar til at vi har forholdsvis mange «bein å stå på». Den videre utviklingen innen transportbransjen er spådd å bli mer krevende, spesielt når det gjelder endrede rammer for konkurranse. Friere regler for kabotasje vil ha stor innvirkning på den norske transportbransjen, og vil kanskje være avgjørende for de norske transportørene. Vi håper de politiske myndigheter er sitt ansvar bevisst i forhold til å vurdere hvilke konsekvenser endringer av kabotasjereglene vil ha for den norske transportnæringen Antall andelseiere i TSL synker, og vi vil nok i fremtida benytte større grad av innleid kapasitet for lettere å kunne takle de store endringene i markedet. TSL hadde i 2013 totalt 130 andelseiere som til sammen disponerte ca. 275 biler, og dette er alt fra bileiere som har én bil og kjører den selv, til bileiere som har både flere biler og flere selskaper, med tilhørende ansatte sjåfører. De fleste av markedene vi opererer i er i store endringer og konkurransen hardner til. Vi har sagt det i mange år, og må bare gjenta det, de store kundene (kanskje halv-statelige og ofte med utenlandske eiere) er de verste å forholde seg til. Avtaler inngås med langsiktige intensjoner, men sies opp igjen nesten før blekket er tørka. TSL har derfor tatt konsekvensen av dette og starter egen terminal for omlasting av så vel stykkgods som termogods kjøl og frys. Denne blir sentralt plassert ved Økern i Oslo, og betjent av to befraktere i starten. Oppstart blir juli Vi ser at en god kombinasjon av en- og flerbilseiere styrker vår organisasjon. Den beste kvaliteten man kan få på en transporttjeneste er ofte bileier som kjører bilen selv. Bileieren har da, som selvstendig næringsdrivende, et totalt ansvar for materiellet og virksomheten. Flerbilseieren representerer og står for vår styrke og kraft til å gjøre de raske endringene som kreves ved dreininger og raske konjunkturendringer i markedet. En sjåførs rolle er ofte undervurdert. I forbindelse med markedsføring, og i den daglige tale, blir transporttjenesten ofte omtalt som «bilen». En bil, i hvert fall som vi kjenner den i dag, har ingen verdi uten en sjåfør. En sjåfør skal representere transporttjenesten, og dette innebærer mange elementer som det stilles høye krav til. En TSL-sjåførs hverdag kan bestå av elementer som kundeservice, godshåndtering, kjørepresisjon, kjøreplanlegging, avvikshåndtering, fraktdokumenthåndtering og fakturagrunnlagshåndtering. Som et ledd i å fokusere på alle disse elementene, gjennomfører vi årlige sjåførmøter. I tillegg setter yrkessjåførdirektivet krav til utdanning og etterutdanning av yrkessjåfører. Totalt sett er det krav til mye kompetanse hos dagens sjåfører, og vi håper at dette kan være et ledd i å gi yrkessjåfører den anerkjennelsen de fortjener. TSL har hatt en økning i omsetningen også i 2013, selv om den ikke ble like stor som i Gjennom året så har omsetningen for de fleste gruppene vært omtrent som i 2012, bortsett fra i gruppen tipp/asfalt. Der har vi hatt en vekst på ca. 22% fra 2012 til I og med at anleggs- og asfalttransport er det segmentet som har lengst røtter i TSL, så er det spesielt hyggelig å presentere et slik positivt resultat for den gruppa. Antall ansatte i TSL s administrasjon ble redusert noe i løpet av Som følge av at vi gikk ut av Coop avtalen valgte Frode Ildjarnstad å slutte hos oss til fordel for Harlem Transport (Postnord). Av samme årsak var det også naturlig å avslutte vårt engasjement med Jarle Nitteberg. Videre så har Eli Furuseth gått av med pensjon uten å bli erstattet. Vår økonomisjef Tone Vestli valgte å slutte hos oss i september mnd. og er erstattet av Gry Silje Løken. Administrasjonens tilvekst i 2013 var Christopher Mjølund og Roy Andersen. De går inn som konsulenter for hhv. distribusjon/termo og tipp. S4

5 Daglig leder Bent Arne Holter valgte å si opp sin stilling i februar Det året han var TSLs daglige leder var forbundet med svært mange tunge og utfordrende oppgaver og hendelser. At det kan bli en utfordring å stå i en slik stilling kan vi forstå. Men livet og TSL må gå videre og undertegnede har nå valgt å si ja til å forsøke å ta skuta videre. Styret i TSL har klare meninger om at vi sammen skal utvikle bedriften videre i riktig retning. TSL skal også i fremtiden være en god arbeidsplass for så vel de ansatte som for eierne og deres ansatte sjåfører. Dagens administrasjon innehar en fin kombinasjon av personer med verdifull fartstid og erfaring fra TSL, og nye personer som bringer med seg verdifull erfaring og kompetanse fra andre bedrifter. Med dagens ressurser vet jeg at vi har et meget godt grunnlag for videre utvikling av TSL. Vi skal leve opp til det krevende slagordet «spør en som bruker oss». Skedsmokorset, mai 2013 Helge Westby S5

6 HOVEDTALL Omsetningsveksten eksten fra til 2013 var på 3,5%. Tabellen nedenfor viser utviklingen fra 2009 til Omsetningstallene tallene totalt settt ser slik ut: Antallet t biler, tilhørende andelseiere i TSL, har i 2013 vært ca Som tabellen ovenfor viser er det tipp/anlegg og asfalttransport alttransport i TSL som viste den største veksten en i Tross s nedgang i termogruppen øker langtransporten betydelig. De andre transportgruppene ne har holdt seg stabile gjennom året. S6

7 ADMINISTRASJONENS BERETNING Oppsummering av året 2013 TSL leverer produkter og tjenester til mange bransjer, og bransjene representerer både høy- og lavkonjunktur i sine markeder. Man kan likevel si at transportbransjen generelt sett opererer i et forholdsvis sterkt konkurranseutsatt marked, hvor det enkelte transportfirma normalt opererer med små marginer. For 2013 har det vært en spesielt stor omsetningsvekst innen tipp/anlegg/asfalt og langtransport. Veksten har hovedsakelig vært inn mot kunder hvor TSL leverer en komplett transportløsning, som setter strenge krav til leveringssikkerhet og -kvalitet. Dette er leveranser som TSL mener å ha taklet på en god måte, hvor vi viser at vi er konkurransedyktige. Denne veksten er likevel ingen «hvilepute», da man hele tiden må vise til kvalitet i alle ledd. Et konkurranseutsatt marked setter strenge krav til aktørene som skal overleve i bransjen. Vår forretningsidé er fortsatt: TSL skal være det naturlige valg av transportør for det lokale næringsliv til å dekke alle deres transportbehov. Forretningsidéen innebærer stor grad av allsidighet og store utfordringer for administrasjonen. Men de ansatte yter sitt beste for at TSL skal være profesjonelle i utøvelsen av arbeidet, uansett hva slags kunde som forespør. TSL har ingen definert visjon, men vi har valgt følgende ambisjon for vår virksomhet: TSL skal stå for punktlighet, ansvarlighet, fleksibilitet og ærlighet TSL skal gi størst mulig trygghet og forutsigbarhet for bileiere og ansatte TSL skal kunne dokumentere miljøsatsing i alle ledd, og ha stor fokus på HMS TSL skal sørge for sin del av ansvaret for rekrutteringen til bransjen TSL har følgende mål for vekst de nærmeste årene: Kortsiktige: Skaffe våre bileiere mest mulig belegg på sine biler, og en best mulig økonomi, gjennom bedre priser og de beste avtaler på innkjøp av alt hva de trenger i sin virksomhet. - Vekst og bedring hvert år for alle våre bileiere Langsiktige: Konsolidere våre posisjoner, ta vare på eksisterende kunder og sørge for langsiktige kontrakter. Dvs en naturlig og fornuftig vekst; - Ca 5 % årlig vekst i omsetning - Et overskudd på 1-2 % av brutto omsetning biler innen 2016, totalt 420 inkl innleide biler Våre hovedprodukter/-tjenester vil fortsatt være: Matvaredistribusjon over hele Norge (også i eget ruteopplegg) Tipp-/anlegg- og asfalttransport for store og små kunder Distribusjon stykkgods Kranbiltransport i distribusjon og montering Avfallstransporter (ikke renovasjon) Terminal for omlasting stykkgods og termo (kjøl/frys) Diverse spesialtransporter I tillegg har vi listen over tilleggsprodukter/-tjenester vi i dag tilbyr: Logistikkarbeid i integrert samarbeid med kunde Ruteplanlegging i TSL-regi og eksklusivt for enkeltkunder Etablering av IT-løsninger til/fra bil, ordrekontor kunde Salg av diesel, varer og tjenester Framforhandling av rammeavtaler med hovedleverandørene til våre bileiere Vi utvikler oss stadig, og listen over tilleggsprodukter som faller naturlig inn i vårt daglige arbeid, vil trolig øke i takt med utviklingen de nærmeste årene. S7

8 Våre suksessfaktorer er: Fornuftige bileiere Spør en som bruker oss Flinke folk på alle plasser i administrasjonen Gode rutiner for bileiere og kundeoppfølging Bra på rekruttering av nye flinke bileiere Ta hånd om og sørge for å beholde alle gamle kunder selv i et presset marked Sikre arbeidsplasser i en organisasjon med planer som bygger på langsiktighet Gi tilbakemeldinger/informasjon til alle medlemmer, slik at alle blir oppdatert på siste nytt og føler tilhørighet til TSL Vår organisasjon pr april 2014 S8

9 S9

10 S10

11 S11

12 S12

13 S13

14 S14

15 S15

16 S16

17 S17

18 S18

19 S19

20 S20

21 S21

22 S22

23 S23

24 TRANSPORTSENTRALEN LILLESTRØM SA Prost Stabels vei 10 Postboks Skedsmokorset Tlf Fax

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

For deg som kunde skal Würth Norge. være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt

For deg som kunde skal Würth Norge. være den lille organisasjonen hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid

Detaljer

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid BALANSE en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid Det er næringslivets plikt å ta samfunnsansvar ved å støtte idrettslag og ideelle organisasjoner, mener administrerende direktør Olav

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009 Årsmelding 2009 1 2 Styret fra venstre: Inger Elise Netland Kolstø, Reidun Kvinnesland, Torstein Østhus, banksjef Alf Inge Flokketvedt, styreformann Samson Wiig, Olav Munkejord, Helge Vikra, Åse Marie

Detaljer

Eventyret om ØkonomiBistand

Eventyret om ØkonomiBistand 2010 Eventyret om ØkonomiBistand 1990 10.5.2010. konserndir. Nils Ole Fladhus En kort reise gjennom de 20 første årene. Eventyret startet den 5. februar i 1990. Vi velger å benevne ØkonomiBistandselskapene

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP A-pressen ÅRSRAPPORT 2002 INNHOLD A-pressen viktig medieaktør 1 A-pressen vår virksomhet

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Bedre utnyttelse av lastebiler

Bedre utnyttelse av lastebiler Bedre utnyttelse av lastebiler Integrering i forsyningskjeder gir økt transporteffektivitet V D r a p p o r t Vegdirektoratet 2 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanlegging

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 Foto: Audun Pettersen/Innovasjon Norge Skaperen bidrar til nyskaping (OSLO: 27. april 2009) TV2-programmet Skaperen kan bidra til å skape større blest om de som

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011 Årsmelding 2011 1 2 Navnene på styremedlemmene er fra venstre; Helge Vikra, Rita Kristin Øvrebø, Åse Marie Skeie, Reidun Kvinnesland (nestleder), Olav Munkejord, Inger Elise Netland Kolstø, Samson Wiig

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer