Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli Tunge skyer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer"

Transkript

1 Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer

2 1 halvår : Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende inflasjon Vekstmarkedene falt denne gangen på linje med verdensindeksen Sterk etterspørsel etter råvarer Norge tok igjen fallet fra januar men falt kraftig på slutten av perioden Indeks 2008= Markedsindeks, MSCI vs verdensinde 2008 jan Emerging Markedsindeks, MSCI Verdensindeks, MSCI feb mar apr mai jun jul 08 Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

3 1 halvår : Rentemarkeder Fed kuttet renten så mye som 225 punkter i 1. halvår til 2% pga uro i kredittmarkedene og svakere økonomisk vekst ESB økte en gang til 4,25% NB hevet 2 ganger pga sterk økonomisk vekst og tegn på inflasjon Obligasjoner falt i begynnelsen av perioden på bekymringer om krise og svakere vekst I midten av perioden forandret dette seg og det ble et signifikant skifte i forventninger om at sentralbankene vil sette opp rentene for å få bukt med inflasjon Side jan Styringsrenten i 2008 USA, EMU, UK, Japan og Norge 6 5 Norge UK 4 EMU 3 USA Japan feb mar apr mai jun jul 08 Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin Norge, USA og EMU 10-årig jan Norge EMU USA feb mar apr mai jun jul 08 Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

4 1. halvår- 2008: Kredittmarkedet Uroen i kredittmarkedene har fortsatt Ting roet seg etter at Bear Sterns ble reddet og spreadene falt Har økt igjen den siste tiden som følge av uroen som har blusset opp Store banker og institusjoner tar fremdeles store avsetninger og man har vært/er bekymret for at aktører som Lehman Brothers vil gå under. we do not expect significant spillovers from the subprime market to the rest of the economy or to the financial system Ben Bernanke, 17 Mai, 2007 Side 4

5 1 halvår : Valuta Side 5 Dollar var under press i begynnelsen av perioden men stabiliserte seg Rentedifferanser var driveren i valutamarkedet og så lenge markedet forventet at Fed skulle kutte falt dollaren Den høye oljeprisen økte også presset på dollaren Yen styrket seg i begynnelsen mot dollar men falt tilbake utover perioden etter svake Japanske økonomiske nøkkeltall NOK var i en begrenset trading-range gjennom hele perioden

6 1 halvår : RåvarerR Metallpriser var volatile og uten klar trend. Oljeprisen steg markert gjennom perioden fra 94,3USD per fat til nesten 140USD per fat. Global etterspørselvekst har falt men produsenter sliter med å øke produksjonen og holde tritt med etterspørselen IEA har oppjustert sine anslag for årlig nettofall til 5,2% - betyr at hvert eneste år faller det bort 3,2 mill fat olje per dag fordi oljefeltene tømmes for olje. Så bare for å holde produksjonen uendret må det fylles på med like mye olje hvert år. Russland klarte ikke øke produksjonen mens uro i Nigeria og Midt-Østen Samtidig økte spekulasjonen i råvarer som olje som følge av økte inflasjonsforventinger Side 6 USD/tonne 1998= jan CRB vs Reuters vareindeks CRB Reuters mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

7 2008: Makrotrender Den globale veksten fortsatte å falle ledet av USA men det var også klare tegn til at aktiviteten bremset i Eurosonen og resten av verden. Veksten i fremvoksende økonomier inkludert Kina var sterk men høyere inflasjon reduserte husholdningenes kjøpekraft. Global PMI falt under 50-streken for første gang siden 2003 i juni etter et fall fra 50,4 til 49,4. En oppgang i USA trakk opp på slutten men det var fall i både EMU og japan. PMI for fremvoksende økonomier falt mer enn noen gang på en måned i juni, fra 52,4 til 50. UK raste også uvanlig raskt til 45,8 Side 7

8 2008: Utsikter for den Globale økonomien Vi venter svakere vekst i 2008 Industrimålingene viser at optimismen er sterkt fallende Inflasjonen har tiltatt de fleste steder privat forbruk har blitt redusert Perioden med rikelig tilgang på billig kreditt er åpenbart over Følgeeffekten av nedturen på det amerikanske boligmarkedet kan bli betydelige Vi ser også at uroen i boligmarkedet har spredd seg til UK og andre steder i Europa Vi er usikre på graden av dekobling mellom ulike land og regioner men et tettere sammenvevd finansmarked enn før kan føre til at konjunkturene vil svinge ganske bra i takt slik tilfellet har vært tidligere Side 8

9 Diverse indekser, juni 2008 USA, Dow J. USA, S&P500 USA, Nasdaq Londo n Frankfurt Paris Stockholm Helsinki København Tokyo Hong Kong Oslo, OSEBX % % -8.6 % -9.1 % -7.1 % -9.6 % % % -7.8 % -6.0 % -9.9 % -6.8 % -16 % -14 % -12 % -10 % -8 % -6 % -4 % -2 % 0 % Side 9

10 Diverse indekser, hittil i 2008 USA, Dow J. USA, S&P500 USA, Nasdaq Lond o n Frankfurt Paris Stockholm Helsinki København Tokyo Ho ng Ko ng Oslo, OSEBX % % % % % % % % % % -8.6 % -5.6 % -30 % -25 % -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % Side 10

11 Oslo Børs, B juni 2008 OSEBX OBX Energy Materials Industrials Cons. Discr. Cons. Staples Health Care F inancials IT Telecomm. Utilities % % % -9.7 % -9.5 % -6.8 % -6.0 % -5.7 % -1.0 % -0.8 % 0.2 % 3.5 % % - 15 % - 10 % - 5 % 0 % 5 % Side 11

12 Oslo Børs, B hittil i 2008 OSEBX OBX Energy Materials Industrials Cons. Discr. Cons. Staples Healt h C are Financials IT Telecomm. Utilities % % % % % % % -5.6 % -2.6 % -6.9 % 9.3 % 29.6 % -50 % -40 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Side 12

13 Føringer framover Flere og flere piler peker nå nedover og totalt sett er vi derfor fortsatt negative til den globale veksten Mens signalene fra USA har vært noe sterkere enn ventet i forrige periode, synes situasjonen i Europa å ha forverret seg USA: ISM har stabilisert seg, men boligprisene har ikke bunnet og mange har for mye gjeld. Arbeidsmarkedet svekkes. Europa: Konsumet er svakt, industriordrene uteblir og tillitsindikatorene stuper Norge: Veksten dempes klart og tillitsindikatorene faller kraftig også her Japan vokser, men ikke mye. Kina vokser mye men vil det vare? Inflasjon er et tiltagende problem globalt. Oljeprisen har nådd punktet hvor aksjemarkedene faller for hver dollar oljen stiger per fat. Kredittmarkedene har forverret seg den siste tiden igjen og nærmer seg nivåer fra januar Vi tror på fortsatt stor usikkerhet og urolige markeder Side 13

14 Konklusjon USA USA unngikk resesjon foreløpig, men veksten er likevel ikke sterk De to siste kvartalene har vært svake. Positiv revidering av 1.kvartal Konsumentene er svært negative. Skattesjekkene har imidlertid kommet og bedret forbruket en kort stund Sysselsettingen falt også i juni, for sjette måned på rad. Ledighetsraten holder seg på 5,5% Det var noe lysning i de siste tallene når det gjelder ISM for industrien mens service falt under 50 igjen Bernanke signaliserer en tøff linje mot den stigende inflasjonen men så lenge arbeidsmarkedet svekkes og lønningene faller kan han holde renten rolig Banker er fortsatt forsiktig med å låne ut penger til både private og næringsliv Til tross for noen makrotall som har overrasket positivt, forventer vi fortsatt svekkelser i økonomien Side 14

15 USA: BNP for 1 kvartal revidert opp.. USA: BNP for 1 kvartal revidert opp.. Veksten i 1 kvartal ble revidert opp fra 0,9% til 1,0%, og den siste revideringen ga marginale forandringer Boliginvesteringen trekker fortsatt mye ned Det private forbruket tatt opp fra 1,0% til 1,1% men bidrar med mindre enn på 13 år Side 15

16 USA:..men industrien fortsatt negativ.. Side 16 ISM for industrien har stabilisert seg rundt 50, men det er lagerbygging som drar oss over 50 Tvilsomt om lagerbyggingen er ønsket Det er stort sett bare eksportordrene som holder seg oppe ISM er sterkere enn alle de regionale indeksene Priskomponenten på alle tillitsmålingene er skyhøye Viser at både industrien og servicenæringen sliter med høyere priser Klarer de å velte de økte kostnadene over på kundene? Indeks

17 USA:..og serviceindustrien sliter også PMI for service falt fra 51,7 til 48,2 og er det laveste siden forrige resesjon. Bare sjokkmålingen fra januar var svakere. Sysselsettingen falt til 43,8 mens betalte priser var høyeste siden innføringen i 1997 Snittet for begge ISMmålingene er ned og signaliserer svakere BNP-vekst Det eneste som stiger er prisene og de stiger raskere enn noen gang! Side 17 Indeks ISM og sysselsetting i USA Sysselsetting, endring 3 mnd ISM, sysselsetting eks industri 47.5 ISM, sysselsetting Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

18 USA: Ekstremt svak forbrukertillit Konsumentene har for alvor tatt innover seg svekkelsene i økonomien, og tilliten faller Framtidstroen ned til 41 det laveste noensinne siden undersøkelsen startet i 1967 Svært svak måling Full stans i forbruket betyr full stans i økonomien. Og nå-situasjonen har lengre vei å gå nedover siden arbeidsmarkedet bare er i begynnelsen på forverringen Forbrukerne rammes av lavere boligformue, økende arbeidsledighet, dyrere kreditt og økte mat- og energipriser Side =100 Amerikanske konsumenters Konsumentenes tillit Michigan Konsumentenes Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin Forbrukertillit i USA Nåsituasjonen Forventninger Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

19 Konsumentene depper Det private forbruket er svært viktig for BNP-veksten i USA og utgjør nå omtrent 70% Denne andelen har vært jevnt økende fra omtrent 60% på 50-tallet Skattesjekkene løftet forbruket på siste måling Dett er ikke ventet å vare Andel USA, Private forbruk Andel av BNP =100 Side 19 Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans

20 USA: Ingen trøst i boligmarkedet I følge Case/Shiller falt boligprisene i de 20 største byene med 1,4% m/m og 15,3% å/å i april Prisfallet vi ser nå er det største siden depresjonen på 30-tallet, og fallet er fortsatt akselererende Salget av nye boliger ser ut til å ha flatet ut, men boligprisene vil trolig falle videre: Lageret av usolgte boliger er høyt, omtrent ½ års omsetning mer en normalt Selv om prisene har falt mye har prisene i realtermer fortsatt nedside Realpris på boliger i USA 100 = gjennomsnitt mellom Offisiell statistikk, brukte boliger Freddie Mac Case/Shiller Side 20 Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

21 USA: Små eksempler påp tilstanden For å vise hvor alvorlig situasjonen er for ulike aktører innen boliglån kan vi se på et selskap basert i California: Downey rapporterte nylig at andelen mislighold var 14,33% av alle lån de hadde i slutten av Mai Dette er opp over 1000% fra samme periode i fjor hvor mislighold var 1,3% Antall konkurser i Norge har økt med 422% mot samme periode i fjor I kvartalet gikk 965 norske AS konkurs For 2008 tror Lindorff at antallet konkurser vil tredoble seg mot fjoråret Dette gjør Norske banker mer utsatt siden de fleste av disse aktørene funder seg der og ikke i obligasjonsmarkedet Pris/USD jan Downey Financial Corp apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin Konkurser vs. utleggsforretninger Konkurser Utleggsforretninger Side 21 Source: EcoWin, First Securities

22 USA: Arbeidsmarkedet svekkes.. Arbeidsmarkedet i USA viste svakhet nok en måned, og det ble rapportert 62 færre arbeidsplasser i juni Tall for april og mai ble revidert betydelig ned, med til sammen 52 De siste 6 månedene har det i gjennomsnitt forsvunnet nesten 70 arbeidsplasser i måneden Sysselsettingen falt for de aller fleste grupper i privat sektor men steg for offentlige med 29 thousands Side 22

23 USA:..og flere mister jobben Side 23 Det dukker opp stadig flere tegn på at arbeidsmarkedet svekkes. Nye søkere av ledighetstrygd kom igjen opp mot 400, det tallet som historisk har vært synonymt med økende ledighet Ledigheten uendret på 5,5%. Den var på 4,4% for ett år siden Antall oppsigelser har vist en markant økning de siste månedene Da USA gikk inn i resesjon på vårparten 2001 steg månedlige oppsigelser til Vi har vært oppe på disse nivåene og mye tyder på at disse nivåene kan komme til syne igjen Arbeidsledighet i USA Arbeidsledighetsrate Oppsigelser, 3 mnd glidende Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

24 USA: Inflasjonen er plagsomt høyh KPI viser en årsvekst på 4,2% Kjerne-KPI viser årsvekst på 2,3% Dette er over Feds comfort zone på 1-2% Den høye totalinflasjonen bidrar til å dempe kjøpekraften og svekker dermed utsiktene for forbruket Resesjoner demper normalt inflasjonen og det ser ut til å være tilfelle også denne gang. Høyere rente vil ikke dempe mat- og energiprisene. Lønnsveksten er fallende og med stigende arbeidsledighet kan Fed mest sannsynlig sitte rolig Side 24

25 USA: Fed holdt renten uendret påp 2% Side 25 Ingen klare signaler om fremtidig rentesetting: Ikke enstemmig beslutning. En stemte for å heve. Setningen downside risks to growth er med denne gangen (ikke med i april). Fed uttrykker mer bekymring for inflasjonen nå enn i April, men ikke noe mer enn hva Bernanke har sagt i taler. Lønnsveksten faller ned til 3,4% og gir derfor Bernanke til å avvente renteøkninger en god stund Oppgang i ledigheten tilsier at lønnsveksten vil fortsette å avta Prosent Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin Lønnsvekst USA Lønnsvekst Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

26 Konklusjon Europa Europa ser bra ut i speilet, men stormskyene bygger seg opp foran oss Bedriftene melder om svakere vekst Forbruksveksten har gått i stå Boligmarkedet svekkes og boligbyggingen faller Bankene sliter med store tap Det er store forskjeller landene i mellom. Land som Spania og Italia sliter veldig, mens Tyskland og Frankrike har vært sterkere ECB fokuserer mer på den stigende inflasjonen i sin kommunikasjon med markedet enn faren for fallende vekst Hevet renten på siste møte. Tar nå en pause? Selv om Trichet truer med å heve rente ytterligere for å stanse inflasjon vil nok svakere vekst allikevel avgjøre til slutt og da kommer rentekutt Side 26

27 Europa: Tilliten svekkes Det lange bildet viser fallende tillit i den europeiske økonomien. Forventningene er spesielt svake Både indeks for industri og service er nå under 50 Spania sliter og opplever kraftig tillitsfall, og er på historiske lavnivå Lavere global økonomisk aktivitet, en høy oljepris og den sterke euroen lar seg merke i eurosonen. PMI ene indikerer at veksten vil bli langt svakere i andre kvartal enn i første PMI i Europa, industri 62.5 Tyskland EMU Italia 47.5 Frankrike Spania jul nov mar jul nov mar jul nov mar Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 27

28 Europa: Spania i krise Side 28 Spania er i ferd med å skli ned i den verste økonomiske nedgangsperioden i moderne tid ledet an av fall i boligprisene Tillitsindikatorene er mer negative enn noensinne Forbruket faller Salget av nye biler stuper Boligprisene fortsetter å stupe I januar ble det solgt 27 prosent færre boliger i Spania i forhold til samme måned året før Spania har nesten dobbelt så mange boliger under bygging enn for eksempel nabolandet Frankrike som har flere innbyggere Index Spania. boligmarkedet Boligpris/inntekt Byggestart, å/å Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Percent

29 Europa: Svakt i industrien Skuffende industriordrer for Tyskland i mai. Veldig dårlig trend og vi er nå nede i nullvekst på årsbasis Industriproduksjonen falt ned fra 5% årsvekst til flat vekst sist måned Veksttopp i industrien i denne sykelen ble nådd i starten av Etter den tid har årsveksten tendert nedover IFO falt mer enn ventet, og sammen med PMI-indeksene peker de nå på at konjunktur-omslaget kommer ganske brått for industrien i EMU Index Industriproduksjon og nye in Tyskland, ind.ordre EMU, Ind.ordre EMU, Ind.prod Tyskland, Ind.prod Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 29

30 Europa: Arbeidsmarkedet har snudd? Side 30 For andre måned på rad ble det flere arbeidsledige i EMU Ledighetsraten holder seg på 7,2% Ledigheten steg med 67 i mai etter en økning på 62 i april har trenden med fall i ledigheten snudd? Den tyske ledigheten falt til 7,8% men arbeidsmarkedet er ikke i like klar bedring lenger De tre siste månedene har ledigheten falt med 15 i snitt men det normalt var rundt 50 Prosent Personer (thousands) EMU: Sysselsetting og led årlig endring Arbeidsledige Sysselsatte Personer (thousands) Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

31 Europa: Forbruket er svakt Side 31 Til tross for en veldig sterk utvikling i arbeidsmarkedet de siste 4 årene, har ikke forbruket tatt av Detaljhandelen steg godt i mai i alle de største landene men underliggende vekst er likevel skikkelig negativ Dette rimer med den fallende tilliten blant konsumentene, som har falt fra rundt 0 til -16,7 på ett år, noe som er den kraftigste forverringen av sentimentet siden EMU, Privat forbruk og forbrukerstillit Forbrukerstillit Privat forbruk, å/å Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Detaljhandel Detaljhandel +1,2% Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

32 Europa: Inflasjonen bekymrer Konsumprisene i eurosonen steg til 3,7% i mai Inflasjonen er høyere enn ESB liker Oppgangen skyldtes først og fremst høyere energi og matvarepriser Energipriser steg med 3,6% på måneden Kjerneinflasjonen steg med 1,7% Pengemengdeveksten er sterk, men fallende Låneveksten er fallende både for privat sektor og for bedriftslån ESB har et dilemma: inflasjonen er den høyeste siden 1993, arbeidsmarkedet er stramt men andre indikatorer peker mot svakere økonomisk vekst Side 32 EMU (M3) Sesongjustert, prosentvis endring M Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans

33 Europa: ESB hevet renten ESB hevet renten som ventet Trichet sa etterpå at ESB ikke har noen bias nå. Dagens rentenivå vil bidra til å oppnå ESBs inflasjonsmål Grunnet store forskjeller internt i eurosonen er det tungt for franskmenn, italienere og spanjoler å godta renteheving Siste måneds svake nøkkeltall vil gjøre det enda vanskeligere å heve renten mer Side 33

34 Konklusjon Asia Sterk vekst i 1.kvartal Japan er kanskje den regionen som er mest avhengig av global vekst for selv å vokse. Resesjonsscenarioet i USA gjør dermed at det ikke ser så bra ut Veksten i Japan har vært god men uten at private forbruket kom med, avhengigheten til eksporten er fortsatt stor Optimismen blant Japans største industriselskaper har ikke vært lavere siden 2004 Veksten i Kina holder frem Kina vokser fremdeles mye men inflasjonen er stigende Myndighetene signaliserer flere innstramminger og veksten vil komme ned men vil trolig holde seg høy en god stund fremover Veksten drives av investeringer og eksport Detaljhandelen øker => Blir mindre avhengig av eksport, og dermed på sikt mer selvdreven Side 34

35 Japan: Kjerneinflasjonen øker Også Japan merker nå prispresset og har endelig fått opp inflasjonen etter mange års deflasjon Selv om inflasjon er ønsket i Japan er ikke all type inflasjon bra. Inflasjonen skyldes nesten utelukkende cost-push inflasjon fra høyere olje- og råvarepriser Dette får mer en skatteeffekt og reduserer kjøpekraften og kan på sikt føre til stagflasjon Arbeidsledigheten uendret etter oppgang i april. Ledighetsraten stabil på 4% Det er tegn til svakere arbeidsmarked i Japan men fortsatt lav ledighet. Tallene for arbeidsmarkedet indikerer at også Japan er inne i en nedkjølingsfase om enn ikke en alvorlig en. 2000= Japan: KPI Kjerne KPI, å/å KPI, å/å Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin Japansk arbeidsmarked Arbeidsledighet Totale månedslønninger Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin Side 35

36 Japan: Industrien er skeptisk Bank og Japans Tankanbarometer er den laveste på 5 år, men likevel bedre enn ventet. Den svake målingen gjør det allikevel mindre sannsynlig med en renteheving med det første Indikerer BNP-vekst på rundt 1% - godt unna resesjon men pilene peker nedover Prosent Japan: BNP vs aktiviteten i industrie BNP, å/å Aktiviteten i industrien, å/å Indeks Side 36 Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

37 Kina: Den sterke veksten fortsetter Side 37 BNP hadde en årsvekst på 10,6% i 1 kvartal noe ned fra forrige. Kina bidro med det til mye av veksten i verden i fjor Myndighetene er bekymret for den økte veksten Enkelte matvarepriser har steget med over 50% siste år Kommunistledelsen husker svært godt tidligere opptøyer som har hatt sin begynnelse gjennom høyere matpriser Har satt et mål på 8% vekst i år og 4,8% inflasjon Vil trolig ikke klare noen av dem men det viser hvilken retning de vil at økonomien skal gå i Prosent Kina: BNP vekst, å/å Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans percent of world growth

38 Kina: Myndighetenes prøver å bremse Pengepolitikken er strammet til Renten ble sist økt til 7,47%. Den var på 6,12% ved inngangen til 2007 Reservekravet for låneinstitusjoner er økt fra 9% i starten av 2007 til 17,5% nå Statsminister Wen Jiabao sa at den kinesiske regjeringen vil ta forceful steps to dampen inflation Sentralbanken sliter med å håndtere flommen av penger som stammer fra det rekordstore handelsoverskuddet Kapital strømmer også inn som langsiktige investeringer og i form av spekulative kortsiktige plasseringer i undervurdert valuta Landets valutareserver (som er verdens største) vokste til 1,60 trillioner dollar i desember Prosent billions Side 38

39 Kina: Prisveksten er fremdeles høyh KPI falt til 7,7% årsvekst i mai fra 8,3 i april. Er allikevel høy Mat steg med 19,9% å/å i februar, også det et fall fra over 22% måneden før - I et land der mat utgjør 1/3 av forbruket er ikke matvareprisene irrelevante Kina hever prisene på bensin og elektrisitet med henholdsvis 18 og 5 prosent. Kuttet i subsidiene innebærer at prisøkningen på råolje får større gjennomslag på det kinesiske markedet enn før, noe som i teorien skulle tilsi lavere energiforbruk derfra. Hvorfor gjøres dette nå, når inflasjonen allerede er høy? De subsidierte prisene har i praksis ført til at blant annet bensin har blitt en mangelvare i Kina. En økning i bensinprisene er et insentiv for oljeprodusentene til å øke tilbudet av mangelvaren. I tillegg til at subsidieringen er kostbar Kina: Inflasjonskomponenter Matvarer KPI Husholdningsvarer Side 39 Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

40 Konklusjon Norge Veksten i Norge dempes klart, men trolig ikke raskere enn anslått av Norges Bank Lønnsveksten er høy og kostnadspresset er for høyt når veksten i produktiviteten er dempet Side 40 Kraftig fall i PMI Boligmarkedet bærer preg av den økende renten, og antall enheter for salg øker stadig Prisveksten er over prismålet og på vei opp Hva gjør Norges Bank med renten fremover? Veksten er høy, inflasjonen er økende Det bremses internasjonalt og kronen er sterk

41 Norge: Industrien er under press.. PMI falt fra 53 i mai til 49,3 Indeksen har ikke lang historie men dette er laveste noensinne Stort sett alle del-indekser trekker ned, spesielt ordreinngang og forventninger til lavere produksjon Indikerer at fallet skyldes lavere etterspørsel og ikke kapasitetsmangel Undersøkelsen viser at prisindeksen var opp fra 62,1 i mars til 70 i juni. Dette viser dermed samme tendens som andre europeiske og amerikanske indekser Prosent Percent Norway, Business Surveys, SA Industritillit PMI Net balance Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 41

42 Norge:..men fremdeles sterk Industriproduksjonen falt tilbake igjen i mai etter de sterke apriltallene. Sesongjusteringen rundt påsken har også forskjøvet de siste månedene Industriordrene er per mars måned ned med 23% det siste året mens industriproduksjonen fremedels har en årsvekst på solide 5% Endring å/å, prosent Index Norge, industri Indeksert Industriproduksjon Ordrereserve Nye ordre Index Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 42

43 Norge: Arbeidsledigheten stabiliseres Ledighetsraten faller ikke lengre like mye som den har gjort Nedgangen i sysselsettingen er den laveste på tre år En ledighetsrate på dagens nivå er ekstremt lavt, og vil gi økende lønninger og produksjonsproblemer En undersøkelse fra rubrikk.no viser at antall ledige stillinger på nettet har falt med over 20%, fra over 50 til rundt 40 bare fra mars til april Personer (thousands) Person Side 43

44 Norge: Fortsatt høy h y kredittvekst Kreditt i alt (K2) steg med 14% årsvekst i mai ned fra 14,4% i april. Bedriftenes lånevekst var uendret på 21,8% Husholdningenes lånevekst avtok fra 10,9% til 10,3% Laveste siden september 2003 Fortsatt høyt for næringslivet kan skyldes vridning mot norske finansinstitusjoner og fortsatt gir investeringsvilje. Husholdningene fortsetter nedover, dempet av høye renter og boligmarked 3-månedsveksten er nå nede på rundt 7% Side 44 Prosent Kredittvekst i Norge, å/å Bedrifter Husholdninger Total kredittvekst Kredittvekst, husholdninger Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin mnd 12 6 mnd 10 3 mnd Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

45 Norge: Boligprisene faller Side 45 Ifølge NEF/ECON falt boligprisene med 0,3% m/m fra mai til juni Ujustert falt prisene med 1% m/m og er 2,7% lavere enn ifjor Eneboliger og delte boliger har holdt seg best i pris siden juni i fjor, mens leilighetene har falt 4,5% Formidlingstiden falt 5 dager til 25 dager i juni. Dette er 6 dager mer enn juni i fjor Antall boliger til salgs økte (485) i juni til 20,503 som er ny toppnotering

46 Norge: Norges Bank hevet renten Norges Bank hevet renten og rentebanene og var overraskende haukete prisveksten har vært litt høyere enn ventet, og det er utsikter til at inflasjonen tiltar videre Hovedstyrets strategi er at styringsrenten bør ligge i intervallet 5,25-6,25 prosent i perioden fram til neste rapport 29 oktober NB mener at renteforventningene ute har steget betydelig og peker mot svakere krone fremover og dermed høyere inflasjon i Norge jun Norges Banks styringsrente samt FRA re Deposit rate 1-pos 2-pos 3-pos 4-pos aug okt des feb apr jun Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin Side 46

47 Norge: Trenger de å heve flere ganger? Inflasjonen i Norge er stigende, og tallene for mai viser en vekst det siste året i kjerneinflasjonen på 2,3% og 3,1% økning i den totale inflasjonen Lønnsveksten er også høy (5-6%) Norges Bank har rett i at ledigheten må opp for å få lønnsveksten ned Men hvor høy rente trenger vi for å få lønnsveksten ned? Husholdningene har allerede reagert kraftig på økningen til 7% boliglån fordi sparingen var for lav og gjelden for høy Bil/båtsalget har falt Nyboligsalget har bremset og nå skjer det samme med boligbyggingen Side KPI, endring å/å KPI i Norge Kjerne KPI, å/å Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

48 Norge: KPIXE enda et mål m l påp kjerneinflasjon Side 48 Det skal ikke tas hensyn til direkte effekter på konsumprisene som skyldes særskilte midlertidige forstyrrelser. Men en svakhet ved KPI-JAE er at den trendmessige stigningen i energipriser fjernes NB har beregnet en ny indikator: KPIXE KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidig endringer i energipriser. Metode: KPIXE = veid sum av KPIJAE og trenden i energivareprisene i KPI. Trenden i energiprisene beregnes på NordPool og futuresprisene i oljemarkedet Utfordringer med KPIXE: KPIXE er følsom for forutsetningene om energiprisene fremover. KPIXE publiseres ikke av SSB sammen med KPI. Må beregnes separat.

49 Globalt: Konklusjoner for allokering Aksjer: Makrobildet ser ikke bra ut for USA. Veksten har bremset opp også mange andre plasser, og vil trolig bremse mer. Etter at aksjene (norske) hadde en sterk april og mai har de falt tilbake igjen i juni. Vi frykter imidlertid fortsatt negative overraskelser på inntjeningen i selskapene Obligasjoner: Det norske 3-årssegmentet har steget ganske mye, og differansen mot styringsrenten er nå unormalt høy. Etter oppvektingen i obligasjoner i forrige måned velger vi å ligge rolig denne måned og beholder samme vekting Side 49

50 Konklusjon allokering Renter Pengemarked overvekt Obligasjoner overvekt Aksjer Undervekt Norge Undervekt Utland Fortsatt overvekt Europa og Asia og undervekt USA Undervekt 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 15 % 10 % 10 % 5 % 5 % 15 % 65 % 65 % 60 % 20 % 20 % 10 % Ref. jun. jul. Utland (MSWI) Norge (OSEBX) Obligasjoner (ST4X) Pengemarked (ST1X) Side 50

51 Spesialtema Aksjemarkedet Er festen over i aksjemarkedet?..

52 ..eller er det tid for én n siste dans? Mange grunner til bekymring: Consumer Confidence i USA på rekordlavt nivå. Boligprisene stuper videre 2. runde av subprime krisen er i gang? Oljeprissjokk kan ramme verdensøkonomien med full tyngde Inflasjon tiltar sentralbankene tør ikke sette ned renten selv om veksten er på vei ned Side 52

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Snart 4 år med kursoppgang hva nå?

Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Stavanger 15. november 2006 Investeringsdirektør Jarl Ulvin Investeringsstil ODIN er indeksuavhengige Vi investerer i selskaper fordi vi mener de er gode, undervurderte

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008

Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008 Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008 Store utfordringer i USA.. Problemene i kredittmarkedene forverrer seg daglig Aktørene i rentemarkedet gjør seg klar for en resesjon Høye priser på mat og energi

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009 Makroutsikter Sjeføkonom Elisabeth Holvik 6. februar 29 Nedgangen fortsetter i OECD-området 7,5 OECD ledende indikator og industriproduksjon (å/å vekst) 7,5 5, 5, 2,5 2,5, -2,5-5, Ledende indikator Industriproduksjon,

Detaljer

Europa og Norge etter den store resesjonen

Europa og Norge etter den store resesjonen Europa og Norge etter den store resesjonen SR-Bank Konferanse Stavanger, 7. mai, 2010 Harald Magnus Andreassen Oppgang etter voldsom nedtur Men det er langt opp til gamle høyder 2 Japan verst. Sverige

Detaljer

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Vekst er helt avgjørende for aksjemarkedet Viktige årsaker til oppgangen siden

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Harald Magnus Andreassen Aksjer: Vi har gått på en liten smell 30% ned dyp bunn, når det er skikkelig krise. Men

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010

Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010 Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010 Ytterligere bedring i det amerikanske boligmarkedet, nå stiger også omsetningen av brukte boliger kraftig Varelagrene snur opp og gir positivt bidrag til BNP

Detaljer

Hovedstyremøte 3. november 2004

Hovedstyremøte 3. november 2004 Hovedstyremøte. november Den økonomiske utviklingen Industriproduksjon i USA, Japan og euroområdet Tremåneders glidende gjennomsnitt. Sesongjustert. Volum USA Euroområdet - - - - - Japan - - - - 7 - Kilde:

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median Hovedstyremøte. juni Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar mai KPI prosent trimmet snitt, Vektet median, KPI-JAE ) -, -, ) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten

Detaljer

Investeringsåret 2011: Status halvveis

Investeringsåret 2011: Status halvveis Investeringsåret 2011: Investeringsåret 2011: Status halvveis HVA SKAL MAN EIE FREM TIL NYTTÅR GODE INVESTERINGER DÅRLIGE INVESTERINGER HIGH-YIELD OBLIGASJONER BANK-AKSJER (SELSKAPS)OBLIGASJONER RÅVARER

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 14. mars 2008

UKENS HOLBERgRAF. 14. mars 2008 UKENS HOLBERgRAF 14. mars 2008 Norges Bank holdt renten uendret på 5,25 men løftet rentetoppen 0,25 prosentpoeng Norges Bank besluttet på rentemøtet i går å holde folioinnskuddsrenten uendret på 5,25-poeng.

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Hovedstyremøte 1. juli 2004

Hovedstyremøte 1. juli 2004 Hovedstyremøte. juli Foliorenten ) 7 7 jan apr jul okt jan apr ) Tidspunktet for rentemøter er markert med kryss. Kilde: BNP i USA, euroområdet, Japan og UK. Endring fra samme kvartal året før. Prosent..

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Jan Petter SISSENER \\\ Sissener AS 2014 Presentasjon mars/april Sissener AS - Presentasjon Desember 2016

Jan Petter SISSENER \\\ Sissener AS 2014 Presentasjon mars/april Sissener AS - Presentasjon Desember 2016 Jan Petter Sissener AS 2014 Presentasjon mars/april 2014 1 Verden vokser videre i 2017 10 Verden Utviklede økonomier Fremvoksende økonomier 8 6 4 2 0-2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E

Detaljer

Glimt av lys. allegrokapital.no

Glimt av lys. allegrokapital.no Glimt av lys allegrokapital.no Oppsummering Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Tallene som har kommet den siste perioden indikerer imidlertid at mindre skuffelser i

Detaljer

Hovedstyret. 21. september 2011

Hovedstyret. 21. september 2011 Hovedstyret. september Vekst i verdensøkonomien BNP-vekst. Firekvartalersvekst.. kv.. kv. - USA Euroområdet Fremvoksende økonomier¹) Fremvoksende økonomier i Asia¹) - 8 ) Vektet med BNP-vekter (PPP) Kilder:

Detaljer

Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig)

Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) Skuffende 1q Oppsummering Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) Europa har blitt truffet av en mektig miks av

Detaljer

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008 MÅNEDENS HOLBERgRAF Mars 28 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e : R e u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

SKAGEN Høyrente august 2005

SKAGEN Høyrente august 2005 SKAGEN Høyrente august 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente skal gi bedre avkastning enn de beste høyrentetilbudene i bank, og samtidig være like trygt som bankinnskudd. Over tid skal

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 41 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 0.5, etter at VIX sliter med å falle under 22, og OSEBX P/B er over

Detaljer

Renteanalyse i forbindelse med Norges Banks rentemøte

Renteanalyse i forbindelse med Norges Banks rentemøte Renteanalyse i forbindelse med Norges Banks rentemøte 13.08.08 Sour c e: Reut er s EcoWin Norges Bank holdt som ventet renten uendret på 5,75% og følger dermed referansebanen fra Pengepolitisk Rapport

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Verdensøkonomien Endelig stabilisering og vekst? Sjeføkonom Inge Furre Børs og Bacalao 27. februar 2013

Verdensøkonomien Endelig stabilisering og vekst? Sjeføkonom Inge Furre Børs og Bacalao 27. februar 2013 Verdensøkonomien Endelig stabilisering og vekst? Sjeføkonom Inge Furre Børs og Bacalao 27. februar 2013 Wall Street styrer utviklingen på Oslo Børs 28.02.2013 side 2 og veksten er avgjørende for børsutviklingen

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Hovedstyremøte. 14. desember BNP-vekst handelspartnere. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før. 1. kv kv.

Hovedstyremøte. 14. desember BNP-vekst handelspartnere. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før. 1. kv kv. Hovedstyremøte. desember BNP-vekst handelspartnere Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før.. kv.. kv., USA Handelspartnere,, Sverige, -, Euroområdet -, - - Kilde: EcoWin / Nasjonale statistikkilder

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016 Makroøkonomiske utsikter Kari Due-Andresen August 2016 Kina: BNP Industriproduksjon 10,0 12,5 15,0 Prosent, 1011 17 18 19 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Macrobond BNP år/år 0,0

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Inflasjonsstyring. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Gausdal 31. januar BNP for Fastlands-Norge og konsumpriser Prosentvis vekst fra året før

Inflasjonsstyring. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Gausdal 31. januar BNP for Fastlands-Norge og konsumpriser Prosentvis vekst fra året før Inflasjonsstyring Sentralbanksjef Svein Gjedrem Gausdal. januar SG Gausdal.. BNP for Fastlands-Norge og konsumpriser Prosentvis vekst fra året før BNP Fastlands- Norge Konsumpriser 99 99 99 99 99 99 99

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice 2015 ble et godt år for aksjeinvestorer som hadde investert i en veldiversifisert portefølje, både som følge av positiv børsutvikling, og ikke minst

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa Hovedstyremøte. mai Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent anslag februar anslag april anslag mai anslag februar anslag april anslag mai Asia uten Verden Nord-

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

Konjunkturrapporten høst 2011. Oslo, 24. oktober 2011

Konjunkturrapporten høst 2011. Oslo, 24. oktober 2011 Konjunkturrapporten høst 2011 Oslo, 24. oktober 2011 2 3 Annerledeslandet? Konjunkturrapport oktober 2011 Krise i Europa Hvorfor eurosonen? Krise et spørsmål om markedstillit Hvorfor eurosonen? 5 Krise

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP - vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før Storbritannia Japan, 8 Handelspartnere ),,, -, -, - ). kvartal = handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Hovedstyremøte. 13. august Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 juli Vektet median

Hovedstyremøte. 13. august Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 juli Vektet median Hovedstyremøte. august 8 Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar juli 8 KPI prosent trimmet snitt, Vektet median, KPI-JAE ) KPIXE ) -, 8 -, ) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer