Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli Tunge skyer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer"

Transkript

1 Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer

2 1 halvår : Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende inflasjon Vekstmarkedene falt denne gangen på linje med verdensindeksen Sterk etterspørsel etter råvarer Norge tok igjen fallet fra januar men falt kraftig på slutten av perioden Indeks 2008= Markedsindeks, MSCI vs verdensinde 2008 jan Emerging Markedsindeks, MSCI Verdensindeks, MSCI feb mar apr mai jun jul 08 Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

3 1 halvår : Rentemarkeder Fed kuttet renten så mye som 225 punkter i 1. halvår til 2% pga uro i kredittmarkedene og svakere økonomisk vekst ESB økte en gang til 4,25% NB hevet 2 ganger pga sterk økonomisk vekst og tegn på inflasjon Obligasjoner falt i begynnelsen av perioden på bekymringer om krise og svakere vekst I midten av perioden forandret dette seg og det ble et signifikant skifte i forventninger om at sentralbankene vil sette opp rentene for å få bukt med inflasjon Side jan Styringsrenten i 2008 USA, EMU, UK, Japan og Norge 6 5 Norge UK 4 EMU 3 USA Japan feb mar apr mai jun jul 08 Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin Norge, USA og EMU 10-årig jan Norge EMU USA feb mar apr mai jun jul 08 Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

4 1. halvår- 2008: Kredittmarkedet Uroen i kredittmarkedene har fortsatt Ting roet seg etter at Bear Sterns ble reddet og spreadene falt Har økt igjen den siste tiden som følge av uroen som har blusset opp Store banker og institusjoner tar fremdeles store avsetninger og man har vært/er bekymret for at aktører som Lehman Brothers vil gå under. we do not expect significant spillovers from the subprime market to the rest of the economy or to the financial system Ben Bernanke, 17 Mai, 2007 Side 4

5 1 halvår : Valuta Side 5 Dollar var under press i begynnelsen av perioden men stabiliserte seg Rentedifferanser var driveren i valutamarkedet og så lenge markedet forventet at Fed skulle kutte falt dollaren Den høye oljeprisen økte også presset på dollaren Yen styrket seg i begynnelsen mot dollar men falt tilbake utover perioden etter svake Japanske økonomiske nøkkeltall NOK var i en begrenset trading-range gjennom hele perioden

6 1 halvår : RåvarerR Metallpriser var volatile og uten klar trend. Oljeprisen steg markert gjennom perioden fra 94,3USD per fat til nesten 140USD per fat. Global etterspørselvekst har falt men produsenter sliter med å øke produksjonen og holde tritt med etterspørselen IEA har oppjustert sine anslag for årlig nettofall til 5,2% - betyr at hvert eneste år faller det bort 3,2 mill fat olje per dag fordi oljefeltene tømmes for olje. Så bare for å holde produksjonen uendret må det fylles på med like mye olje hvert år. Russland klarte ikke øke produksjonen mens uro i Nigeria og Midt-Østen Samtidig økte spekulasjonen i råvarer som olje som følge av økte inflasjonsforventinger Side 6 USD/tonne 1998= jan CRB vs Reuters vareindeks CRB Reuters mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

7 2008: Makrotrender Den globale veksten fortsatte å falle ledet av USA men det var også klare tegn til at aktiviteten bremset i Eurosonen og resten av verden. Veksten i fremvoksende økonomier inkludert Kina var sterk men høyere inflasjon reduserte husholdningenes kjøpekraft. Global PMI falt under 50-streken for første gang siden 2003 i juni etter et fall fra 50,4 til 49,4. En oppgang i USA trakk opp på slutten men det var fall i både EMU og japan. PMI for fremvoksende økonomier falt mer enn noen gang på en måned i juni, fra 52,4 til 50. UK raste også uvanlig raskt til 45,8 Side 7

8 2008: Utsikter for den Globale økonomien Vi venter svakere vekst i 2008 Industrimålingene viser at optimismen er sterkt fallende Inflasjonen har tiltatt de fleste steder privat forbruk har blitt redusert Perioden med rikelig tilgang på billig kreditt er åpenbart over Følgeeffekten av nedturen på det amerikanske boligmarkedet kan bli betydelige Vi ser også at uroen i boligmarkedet har spredd seg til UK og andre steder i Europa Vi er usikre på graden av dekobling mellom ulike land og regioner men et tettere sammenvevd finansmarked enn før kan føre til at konjunkturene vil svinge ganske bra i takt slik tilfellet har vært tidligere Side 8

9 Diverse indekser, juni 2008 USA, Dow J. USA, S&P500 USA, Nasdaq Londo n Frankfurt Paris Stockholm Helsinki København Tokyo Hong Kong Oslo, OSEBX % % -8.6 % -9.1 % -7.1 % -9.6 % % % -7.8 % -6.0 % -9.9 % -6.8 % -16 % -14 % -12 % -10 % -8 % -6 % -4 % -2 % 0 % Side 9

10 Diverse indekser, hittil i 2008 USA, Dow J. USA, S&P500 USA, Nasdaq Lond o n Frankfurt Paris Stockholm Helsinki København Tokyo Ho ng Ko ng Oslo, OSEBX % % % % % % % % % % -8.6 % -5.6 % -30 % -25 % -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % Side 10

11 Oslo Børs, B juni 2008 OSEBX OBX Energy Materials Industrials Cons. Discr. Cons. Staples Health Care F inancials IT Telecomm. Utilities % % % -9.7 % -9.5 % -6.8 % -6.0 % -5.7 % -1.0 % -0.8 % 0.2 % 3.5 % % - 15 % - 10 % - 5 % 0 % 5 % Side 11

12 Oslo Børs, B hittil i 2008 OSEBX OBX Energy Materials Industrials Cons. Discr. Cons. Staples Healt h C are Financials IT Telecomm. Utilities % % % % % % % -5.6 % -2.6 % -6.9 % 9.3 % 29.6 % -50 % -40 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Side 12

13 Føringer framover Flere og flere piler peker nå nedover og totalt sett er vi derfor fortsatt negative til den globale veksten Mens signalene fra USA har vært noe sterkere enn ventet i forrige periode, synes situasjonen i Europa å ha forverret seg USA: ISM har stabilisert seg, men boligprisene har ikke bunnet og mange har for mye gjeld. Arbeidsmarkedet svekkes. Europa: Konsumet er svakt, industriordrene uteblir og tillitsindikatorene stuper Norge: Veksten dempes klart og tillitsindikatorene faller kraftig også her Japan vokser, men ikke mye. Kina vokser mye men vil det vare? Inflasjon er et tiltagende problem globalt. Oljeprisen har nådd punktet hvor aksjemarkedene faller for hver dollar oljen stiger per fat. Kredittmarkedene har forverret seg den siste tiden igjen og nærmer seg nivåer fra januar Vi tror på fortsatt stor usikkerhet og urolige markeder Side 13

14 Konklusjon USA USA unngikk resesjon foreløpig, men veksten er likevel ikke sterk De to siste kvartalene har vært svake. Positiv revidering av 1.kvartal Konsumentene er svært negative. Skattesjekkene har imidlertid kommet og bedret forbruket en kort stund Sysselsettingen falt også i juni, for sjette måned på rad. Ledighetsraten holder seg på 5,5% Det var noe lysning i de siste tallene når det gjelder ISM for industrien mens service falt under 50 igjen Bernanke signaliserer en tøff linje mot den stigende inflasjonen men så lenge arbeidsmarkedet svekkes og lønningene faller kan han holde renten rolig Banker er fortsatt forsiktig med å låne ut penger til både private og næringsliv Til tross for noen makrotall som har overrasket positivt, forventer vi fortsatt svekkelser i økonomien Side 14

15 USA: BNP for 1 kvartal revidert opp.. USA: BNP for 1 kvartal revidert opp.. Veksten i 1 kvartal ble revidert opp fra 0,9% til 1,0%, og den siste revideringen ga marginale forandringer Boliginvesteringen trekker fortsatt mye ned Det private forbruket tatt opp fra 1,0% til 1,1% men bidrar med mindre enn på 13 år Side 15

16 USA:..men industrien fortsatt negativ.. Side 16 ISM for industrien har stabilisert seg rundt 50, men det er lagerbygging som drar oss over 50 Tvilsomt om lagerbyggingen er ønsket Det er stort sett bare eksportordrene som holder seg oppe ISM er sterkere enn alle de regionale indeksene Priskomponenten på alle tillitsmålingene er skyhøye Viser at både industrien og servicenæringen sliter med høyere priser Klarer de å velte de økte kostnadene over på kundene? Indeks

17 USA:..og serviceindustrien sliter også PMI for service falt fra 51,7 til 48,2 og er det laveste siden forrige resesjon. Bare sjokkmålingen fra januar var svakere. Sysselsettingen falt til 43,8 mens betalte priser var høyeste siden innføringen i 1997 Snittet for begge ISMmålingene er ned og signaliserer svakere BNP-vekst Det eneste som stiger er prisene og de stiger raskere enn noen gang! Side 17 Indeks ISM og sysselsetting i USA Sysselsetting, endring 3 mnd ISM, sysselsetting eks industri 47.5 ISM, sysselsetting Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

18 USA: Ekstremt svak forbrukertillit Konsumentene har for alvor tatt innover seg svekkelsene i økonomien, og tilliten faller Framtidstroen ned til 41 det laveste noensinne siden undersøkelsen startet i 1967 Svært svak måling Full stans i forbruket betyr full stans i økonomien. Og nå-situasjonen har lengre vei å gå nedover siden arbeidsmarkedet bare er i begynnelsen på forverringen Forbrukerne rammes av lavere boligformue, økende arbeidsledighet, dyrere kreditt og økte mat- og energipriser Side =100 Amerikanske konsumenters Konsumentenes tillit Michigan Konsumentenes Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin Forbrukertillit i USA Nåsituasjonen Forventninger Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

19 Konsumentene depper Det private forbruket er svært viktig for BNP-veksten i USA og utgjør nå omtrent 70% Denne andelen har vært jevnt økende fra omtrent 60% på 50-tallet Skattesjekkene løftet forbruket på siste måling Dett er ikke ventet å vare Andel USA, Private forbruk Andel av BNP =100 Side 19 Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans

20 USA: Ingen trøst i boligmarkedet I følge Case/Shiller falt boligprisene i de 20 største byene med 1,4% m/m og 15,3% å/å i april Prisfallet vi ser nå er det største siden depresjonen på 30-tallet, og fallet er fortsatt akselererende Salget av nye boliger ser ut til å ha flatet ut, men boligprisene vil trolig falle videre: Lageret av usolgte boliger er høyt, omtrent ½ års omsetning mer en normalt Selv om prisene har falt mye har prisene i realtermer fortsatt nedside Realpris på boliger i USA 100 = gjennomsnitt mellom Offisiell statistikk, brukte boliger Freddie Mac Case/Shiller Side 20 Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

21 USA: Små eksempler påp tilstanden For å vise hvor alvorlig situasjonen er for ulike aktører innen boliglån kan vi se på et selskap basert i California: Downey rapporterte nylig at andelen mislighold var 14,33% av alle lån de hadde i slutten av Mai Dette er opp over 1000% fra samme periode i fjor hvor mislighold var 1,3% Antall konkurser i Norge har økt med 422% mot samme periode i fjor I kvartalet gikk 965 norske AS konkurs For 2008 tror Lindorff at antallet konkurser vil tredoble seg mot fjoråret Dette gjør Norske banker mer utsatt siden de fleste av disse aktørene funder seg der og ikke i obligasjonsmarkedet Pris/USD jan Downey Financial Corp apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin Konkurser vs. utleggsforretninger Konkurser Utleggsforretninger Side 21 Source: EcoWin, First Securities

22 USA: Arbeidsmarkedet svekkes.. Arbeidsmarkedet i USA viste svakhet nok en måned, og det ble rapportert 62 færre arbeidsplasser i juni Tall for april og mai ble revidert betydelig ned, med til sammen 52 De siste 6 månedene har det i gjennomsnitt forsvunnet nesten 70 arbeidsplasser i måneden Sysselsettingen falt for de aller fleste grupper i privat sektor men steg for offentlige med 29 thousands Side 22

23 USA:..og flere mister jobben Side 23 Det dukker opp stadig flere tegn på at arbeidsmarkedet svekkes. Nye søkere av ledighetstrygd kom igjen opp mot 400, det tallet som historisk har vært synonymt med økende ledighet Ledigheten uendret på 5,5%. Den var på 4,4% for ett år siden Antall oppsigelser har vist en markant økning de siste månedene Da USA gikk inn i resesjon på vårparten 2001 steg månedlige oppsigelser til Vi har vært oppe på disse nivåene og mye tyder på at disse nivåene kan komme til syne igjen Arbeidsledighet i USA Arbeidsledighetsrate Oppsigelser, 3 mnd glidende Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

24 USA: Inflasjonen er plagsomt høyh KPI viser en årsvekst på 4,2% Kjerne-KPI viser årsvekst på 2,3% Dette er over Feds comfort zone på 1-2% Den høye totalinflasjonen bidrar til å dempe kjøpekraften og svekker dermed utsiktene for forbruket Resesjoner demper normalt inflasjonen og det ser ut til å være tilfelle også denne gang. Høyere rente vil ikke dempe mat- og energiprisene. Lønnsveksten er fallende og med stigende arbeidsledighet kan Fed mest sannsynlig sitte rolig Side 24

25 USA: Fed holdt renten uendret påp 2% Side 25 Ingen klare signaler om fremtidig rentesetting: Ikke enstemmig beslutning. En stemte for å heve. Setningen downside risks to growth er med denne gangen (ikke med i april). Fed uttrykker mer bekymring for inflasjonen nå enn i April, men ikke noe mer enn hva Bernanke har sagt i taler. Lønnsveksten faller ned til 3,4% og gir derfor Bernanke til å avvente renteøkninger en god stund Oppgang i ledigheten tilsier at lønnsveksten vil fortsette å avta Prosent Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin Lønnsvekst USA Lønnsvekst Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

26 Konklusjon Europa Europa ser bra ut i speilet, men stormskyene bygger seg opp foran oss Bedriftene melder om svakere vekst Forbruksveksten har gått i stå Boligmarkedet svekkes og boligbyggingen faller Bankene sliter med store tap Det er store forskjeller landene i mellom. Land som Spania og Italia sliter veldig, mens Tyskland og Frankrike har vært sterkere ECB fokuserer mer på den stigende inflasjonen i sin kommunikasjon med markedet enn faren for fallende vekst Hevet renten på siste møte. Tar nå en pause? Selv om Trichet truer med å heve rente ytterligere for å stanse inflasjon vil nok svakere vekst allikevel avgjøre til slutt og da kommer rentekutt Side 26

27 Europa: Tilliten svekkes Det lange bildet viser fallende tillit i den europeiske økonomien. Forventningene er spesielt svake Både indeks for industri og service er nå under 50 Spania sliter og opplever kraftig tillitsfall, og er på historiske lavnivå Lavere global økonomisk aktivitet, en høy oljepris og den sterke euroen lar seg merke i eurosonen. PMI ene indikerer at veksten vil bli langt svakere i andre kvartal enn i første PMI i Europa, industri 62.5 Tyskland EMU Italia 47.5 Frankrike Spania jul nov mar jul nov mar jul nov mar Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 27

28 Europa: Spania i krise Side 28 Spania er i ferd med å skli ned i den verste økonomiske nedgangsperioden i moderne tid ledet an av fall i boligprisene Tillitsindikatorene er mer negative enn noensinne Forbruket faller Salget av nye biler stuper Boligprisene fortsetter å stupe I januar ble det solgt 27 prosent færre boliger i Spania i forhold til samme måned året før Spania har nesten dobbelt så mange boliger under bygging enn for eksempel nabolandet Frankrike som har flere innbyggere Index Spania. boligmarkedet Boligpris/inntekt Byggestart, å/å Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Percent

29 Europa: Svakt i industrien Skuffende industriordrer for Tyskland i mai. Veldig dårlig trend og vi er nå nede i nullvekst på årsbasis Industriproduksjonen falt ned fra 5% årsvekst til flat vekst sist måned Veksttopp i industrien i denne sykelen ble nådd i starten av Etter den tid har årsveksten tendert nedover IFO falt mer enn ventet, og sammen med PMI-indeksene peker de nå på at konjunktur-omslaget kommer ganske brått for industrien i EMU Index Industriproduksjon og nye in Tyskland, ind.ordre EMU, Ind.ordre EMU, Ind.prod Tyskland, Ind.prod Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 29

30 Europa: Arbeidsmarkedet har snudd? Side 30 For andre måned på rad ble det flere arbeidsledige i EMU Ledighetsraten holder seg på 7,2% Ledigheten steg med 67 i mai etter en økning på 62 i april har trenden med fall i ledigheten snudd? Den tyske ledigheten falt til 7,8% men arbeidsmarkedet er ikke i like klar bedring lenger De tre siste månedene har ledigheten falt med 15 i snitt men det normalt var rundt 50 Prosent Personer (thousands) EMU: Sysselsetting og led årlig endring Arbeidsledige Sysselsatte Personer (thousands) Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

31 Europa: Forbruket er svakt Side 31 Til tross for en veldig sterk utvikling i arbeidsmarkedet de siste 4 årene, har ikke forbruket tatt av Detaljhandelen steg godt i mai i alle de største landene men underliggende vekst er likevel skikkelig negativ Dette rimer med den fallende tilliten blant konsumentene, som har falt fra rundt 0 til -16,7 på ett år, noe som er den kraftigste forverringen av sentimentet siden EMU, Privat forbruk og forbrukerstillit Forbrukerstillit Privat forbruk, å/å Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Detaljhandel Detaljhandel +1,2% Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

32 Europa: Inflasjonen bekymrer Konsumprisene i eurosonen steg til 3,7% i mai Inflasjonen er høyere enn ESB liker Oppgangen skyldtes først og fremst høyere energi og matvarepriser Energipriser steg med 3,6% på måneden Kjerneinflasjonen steg med 1,7% Pengemengdeveksten er sterk, men fallende Låneveksten er fallende både for privat sektor og for bedriftslån ESB har et dilemma: inflasjonen er den høyeste siden 1993, arbeidsmarkedet er stramt men andre indikatorer peker mot svakere økonomisk vekst Side 32 EMU (M3) Sesongjustert, prosentvis endring M Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans

33 Europa: ESB hevet renten ESB hevet renten som ventet Trichet sa etterpå at ESB ikke har noen bias nå. Dagens rentenivå vil bidra til å oppnå ESBs inflasjonsmål Grunnet store forskjeller internt i eurosonen er det tungt for franskmenn, italienere og spanjoler å godta renteheving Siste måneds svake nøkkeltall vil gjøre det enda vanskeligere å heve renten mer Side 33

34 Konklusjon Asia Sterk vekst i 1.kvartal Japan er kanskje den regionen som er mest avhengig av global vekst for selv å vokse. Resesjonsscenarioet i USA gjør dermed at det ikke ser så bra ut Veksten i Japan har vært god men uten at private forbruket kom med, avhengigheten til eksporten er fortsatt stor Optimismen blant Japans største industriselskaper har ikke vært lavere siden 2004 Veksten i Kina holder frem Kina vokser fremdeles mye men inflasjonen er stigende Myndighetene signaliserer flere innstramminger og veksten vil komme ned men vil trolig holde seg høy en god stund fremover Veksten drives av investeringer og eksport Detaljhandelen øker => Blir mindre avhengig av eksport, og dermed på sikt mer selvdreven Side 34

35 Japan: Kjerneinflasjonen øker Også Japan merker nå prispresset og har endelig fått opp inflasjonen etter mange års deflasjon Selv om inflasjon er ønsket i Japan er ikke all type inflasjon bra. Inflasjonen skyldes nesten utelukkende cost-push inflasjon fra høyere olje- og råvarepriser Dette får mer en skatteeffekt og reduserer kjøpekraften og kan på sikt føre til stagflasjon Arbeidsledigheten uendret etter oppgang i april. Ledighetsraten stabil på 4% Det er tegn til svakere arbeidsmarked i Japan men fortsatt lav ledighet. Tallene for arbeidsmarkedet indikerer at også Japan er inne i en nedkjølingsfase om enn ikke en alvorlig en. 2000= Japan: KPI Kjerne KPI, å/å KPI, å/å Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin Japansk arbeidsmarked Arbeidsledighet Totale månedslønninger Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin Side 35

36 Japan: Industrien er skeptisk Bank og Japans Tankanbarometer er den laveste på 5 år, men likevel bedre enn ventet. Den svake målingen gjør det allikevel mindre sannsynlig med en renteheving med det første Indikerer BNP-vekst på rundt 1% - godt unna resesjon men pilene peker nedover Prosent Japan: BNP vs aktiviteten i industrie BNP, å/å Aktiviteten i industrien, å/å Indeks Side 36 Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

37 Kina: Den sterke veksten fortsetter Side 37 BNP hadde en årsvekst på 10,6% i 1 kvartal noe ned fra forrige. Kina bidro med det til mye av veksten i verden i fjor Myndighetene er bekymret for den økte veksten Enkelte matvarepriser har steget med over 50% siste år Kommunistledelsen husker svært godt tidligere opptøyer som har hatt sin begynnelse gjennom høyere matpriser Har satt et mål på 8% vekst i år og 4,8% inflasjon Vil trolig ikke klare noen av dem men det viser hvilken retning de vil at økonomien skal gå i Prosent Kina: BNP vekst, å/å Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans percent of world growth

38 Kina: Myndighetenes prøver å bremse Pengepolitikken er strammet til Renten ble sist økt til 7,47%. Den var på 6,12% ved inngangen til 2007 Reservekravet for låneinstitusjoner er økt fra 9% i starten av 2007 til 17,5% nå Statsminister Wen Jiabao sa at den kinesiske regjeringen vil ta forceful steps to dampen inflation Sentralbanken sliter med å håndtere flommen av penger som stammer fra det rekordstore handelsoverskuddet Kapital strømmer også inn som langsiktige investeringer og i form av spekulative kortsiktige plasseringer i undervurdert valuta Landets valutareserver (som er verdens største) vokste til 1,60 trillioner dollar i desember Prosent billions Side 38

39 Kina: Prisveksten er fremdeles høyh KPI falt til 7,7% årsvekst i mai fra 8,3 i april. Er allikevel høy Mat steg med 19,9% å/å i februar, også det et fall fra over 22% måneden før - I et land der mat utgjør 1/3 av forbruket er ikke matvareprisene irrelevante Kina hever prisene på bensin og elektrisitet med henholdsvis 18 og 5 prosent. Kuttet i subsidiene innebærer at prisøkningen på råolje får større gjennomslag på det kinesiske markedet enn før, noe som i teorien skulle tilsi lavere energiforbruk derfra. Hvorfor gjøres dette nå, når inflasjonen allerede er høy? De subsidierte prisene har i praksis ført til at blant annet bensin har blitt en mangelvare i Kina. En økning i bensinprisene er et insentiv for oljeprodusentene til å øke tilbudet av mangelvaren. I tillegg til at subsidieringen er kostbar Kina: Inflasjonskomponenter Matvarer KPI Husholdningsvarer Side 39 Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

40 Konklusjon Norge Veksten i Norge dempes klart, men trolig ikke raskere enn anslått av Norges Bank Lønnsveksten er høy og kostnadspresset er for høyt når veksten i produktiviteten er dempet Side 40 Kraftig fall i PMI Boligmarkedet bærer preg av den økende renten, og antall enheter for salg øker stadig Prisveksten er over prismålet og på vei opp Hva gjør Norges Bank med renten fremover? Veksten er høy, inflasjonen er økende Det bremses internasjonalt og kronen er sterk

41 Norge: Industrien er under press.. PMI falt fra 53 i mai til 49,3 Indeksen har ikke lang historie men dette er laveste noensinne Stort sett alle del-indekser trekker ned, spesielt ordreinngang og forventninger til lavere produksjon Indikerer at fallet skyldes lavere etterspørsel og ikke kapasitetsmangel Undersøkelsen viser at prisindeksen var opp fra 62,1 i mars til 70 i juni. Dette viser dermed samme tendens som andre europeiske og amerikanske indekser Prosent Percent Norway, Business Surveys, SA Industritillit PMI Net balance Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 41

42 Norge:..men fremdeles sterk Industriproduksjonen falt tilbake igjen i mai etter de sterke apriltallene. Sesongjusteringen rundt påsken har også forskjøvet de siste månedene Industriordrene er per mars måned ned med 23% det siste året mens industriproduksjonen fremedels har en årsvekst på solide 5% Endring å/å, prosent Index Norge, industri Indeksert Industriproduksjon Ordrereserve Nye ordre Index Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 42

43 Norge: Arbeidsledigheten stabiliseres Ledighetsraten faller ikke lengre like mye som den har gjort Nedgangen i sysselsettingen er den laveste på tre år En ledighetsrate på dagens nivå er ekstremt lavt, og vil gi økende lønninger og produksjonsproblemer En undersøkelse fra rubrikk.no viser at antall ledige stillinger på nettet har falt med over 20%, fra over 50 til rundt 40 bare fra mars til april Personer (thousands) Person Side 43

44 Norge: Fortsatt høy h y kredittvekst Kreditt i alt (K2) steg med 14% årsvekst i mai ned fra 14,4% i april. Bedriftenes lånevekst var uendret på 21,8% Husholdningenes lånevekst avtok fra 10,9% til 10,3% Laveste siden september 2003 Fortsatt høyt for næringslivet kan skyldes vridning mot norske finansinstitusjoner og fortsatt gir investeringsvilje. Husholdningene fortsetter nedover, dempet av høye renter og boligmarked 3-månedsveksten er nå nede på rundt 7% Side 44 Prosent Kredittvekst i Norge, å/å Bedrifter Husholdninger Total kredittvekst Kredittvekst, husholdninger Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin mnd 12 6 mnd 10 3 mnd Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

45 Norge: Boligprisene faller Side 45 Ifølge NEF/ECON falt boligprisene med 0,3% m/m fra mai til juni Ujustert falt prisene med 1% m/m og er 2,7% lavere enn ifjor Eneboliger og delte boliger har holdt seg best i pris siden juni i fjor, mens leilighetene har falt 4,5% Formidlingstiden falt 5 dager til 25 dager i juni. Dette er 6 dager mer enn juni i fjor Antall boliger til salgs økte (485) i juni til 20,503 som er ny toppnotering

46 Norge: Norges Bank hevet renten Norges Bank hevet renten og rentebanene og var overraskende haukete prisveksten har vært litt høyere enn ventet, og det er utsikter til at inflasjonen tiltar videre Hovedstyrets strategi er at styringsrenten bør ligge i intervallet 5,25-6,25 prosent i perioden fram til neste rapport 29 oktober NB mener at renteforventningene ute har steget betydelig og peker mot svakere krone fremover og dermed høyere inflasjon i Norge jun Norges Banks styringsrente samt FRA re Deposit rate 1-pos 2-pos 3-pos 4-pos aug okt des feb apr jun Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin Side 46

47 Norge: Trenger de å heve flere ganger? Inflasjonen i Norge er stigende, og tallene for mai viser en vekst det siste året i kjerneinflasjonen på 2,3% og 3,1% økning i den totale inflasjonen Lønnsveksten er også høy (5-6%) Norges Bank har rett i at ledigheten må opp for å få lønnsveksten ned Men hvor høy rente trenger vi for å få lønnsveksten ned? Husholdningene har allerede reagert kraftig på økningen til 7% boliglån fordi sparingen var for lav og gjelden for høy Bil/båtsalget har falt Nyboligsalget har bremset og nå skjer det samme med boligbyggingen Side KPI, endring å/å KPI i Norge Kjerne KPI, å/å Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

48 Norge: KPIXE enda et mål m l påp kjerneinflasjon Side 48 Det skal ikke tas hensyn til direkte effekter på konsumprisene som skyldes særskilte midlertidige forstyrrelser. Men en svakhet ved KPI-JAE er at den trendmessige stigningen i energipriser fjernes NB har beregnet en ny indikator: KPIXE KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidig endringer i energipriser. Metode: KPIXE = veid sum av KPIJAE og trenden i energivareprisene i KPI. Trenden i energiprisene beregnes på NordPool og futuresprisene i oljemarkedet Utfordringer med KPIXE: KPIXE er følsom for forutsetningene om energiprisene fremover. KPIXE publiseres ikke av SSB sammen med KPI. Må beregnes separat.

49 Globalt: Konklusjoner for allokering Aksjer: Makrobildet ser ikke bra ut for USA. Veksten har bremset opp også mange andre plasser, og vil trolig bremse mer. Etter at aksjene (norske) hadde en sterk april og mai har de falt tilbake igjen i juni. Vi frykter imidlertid fortsatt negative overraskelser på inntjeningen i selskapene Obligasjoner: Det norske 3-årssegmentet har steget ganske mye, og differansen mot styringsrenten er nå unormalt høy. Etter oppvektingen i obligasjoner i forrige måned velger vi å ligge rolig denne måned og beholder samme vekting Side 49

50 Konklusjon allokering Renter Pengemarked overvekt Obligasjoner overvekt Aksjer Undervekt Norge Undervekt Utland Fortsatt overvekt Europa og Asia og undervekt USA Undervekt 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 15 % 10 % 10 % 5 % 5 % 15 % 65 % 65 % 60 % 20 % 20 % 10 % Ref. jun. jul. Utland (MSWI) Norge (OSEBX) Obligasjoner (ST4X) Pengemarked (ST1X) Side 50

51 Spesialtema Aksjemarkedet Er festen over i aksjemarkedet?..

52 ..eller er det tid for én n siste dans? Mange grunner til bekymring: Consumer Confidence i USA på rekordlavt nivå. Boligprisene stuper videre 2. runde av subprime krisen er i gang? Oljeprissjokk kan ramme verdensøkonomien med full tyngde Inflasjon tiltar sentralbankene tør ikke sette ned renten selv om veksten er på vei ned Side 52

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2012

EKSPORTEN I AUGUST 2012 JLR/ 20.9. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I AUGUST 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL August 2012 Verdiendring

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2012

EKSPORTEN I MAI 2012 JLR/ 18.6. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MAI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mai 2012 Verdiendring

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 6 2015 Intro Vi ble i løpet av uken presentert en rekke arbeidsmarkedsdata fra USA, deriblant non-farm payrolls, som karakteriseres av mange som månedens viktigste

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Mange analytikere og kommentatorer forventer økt bærekraftig global realøkonomisk trendvekst i 2014, men tallene fra årets første kvartal gir liten

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7

Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7 Økonom î ske analyser 1/94 Innhold Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7 Utviklingen i 1993 7 Utsiktene for 1994 og 1995 9 Konjunkturutviklingen i utlandet 18 Internasjonale markedsforhold

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer