Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008"

Transkript

1 Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008

2 Store utfordringer i USA.. Problemene i kredittmarkedene forverrer seg daglig Aktørene i rentemarkedet gjør seg klar for en resesjon Høye priser på mat og energi samt fallende boligpriser og svekket jobbmarked har dempet optimismen kraftig i USA Fallende boligpriser kan utløse en resesjon Høyere sparing lavere konsum Side 2

3 ..but something is still cooking somewhere! Side 3 Råvarer er sykliske av natur og stiger normalt mye når verdensøkonomien går bra og faller mye når det går dårlig Derfor er det litt rart at råvarer har hatt en utrolig økning den siste tiden. Den svake dollaren har spilt en rolle men det må være mer enn det? Vi ser jo det samme i shippingratene. Kina øker sin import av jernmalm og kull Matvareprisene stiger også kraftig Det samme gjør de fleste metaller 1998=100 USD/MMBtu jan Tørrlastrater mar mai jul sep nov jan mar Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

4 Ledende indikatorer blandet OECDs ledende indikatorer for rike land faller videre svakere både i USA og EMU Litt svakere også i Emerging Markets men januar og februar ikke mye under trenden nivået er bra! Norske aksjer har steget sist måned men viser tydelig tegn på svakhet selv om oppgangen i råvarepriser normalt skal dra oss høyere 2007=100 Side 4

5 Diverse indekser, februar 2008 USA, Dow J. USA, S&P500 USA, Nasdaq Lo ndo n Frankfurt Paris Stockholm Helsinki København Tokyo Hong Kong Oslo, OSEBX -5.0 % -3.0 % -3.5 % -1.5 % -1.6 % 0.1 % 0.1 % 1.3 % 3.3 % 3.7 % 5.7 % 8.4 % -6 % -4 % -2 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % Side 5

6 Diverse indekser, hittil i 2008 USA, Dow J. USA, S&P500 USA, Nasdaq London Frankfurt Paris Stockholm Helsinki København Tokyo Ho ng Ko ng Oslo, OSEBX % % % % % % -7.5 % -9.4 % -8.9 % -9.3 % -8.1 % -7.1 % -18 % -16 % -14 % -12 % -10 % -8 % -6 % -4 % -2 % 0 % Side 6

7 Side 7 Føringer framover Det kan nå virke som om hovedtemaet er at USA er i eller nært en resesjon Hva blir så effekten på veksten i resten av verden av en evt. resesjon i USA? Historisk har sammenhengen vært ganske klar. I forbindelse med de 5 resesjonene som USA har hatt siden 1974, har veksten i de industrialiserte landene i gjennomsnitt falt med 2 prosentpoeng Det nye nå er at den kinesiske økonomien er langt større, og den kan i teorien redde global vekst, selv om USA bremser. Kina stod for 1,5% av global vekst i fjor Det er en ting hva vi kan regne oss fram til, men skift i psykologi er det vanskeligere å få med i modellene Det dukker opp flere og flere signaler som viser at både Asia og Europa faller med USA Fed har satt spørsmålet rundt inflasjon i bakgrunnen ved sine aggressive hevinger, og historien viser at inflasjonen vil synke når veksten forsvinner Fed signaliserer flere store kutt og tilførsel av likviditet.

8 Konklusjon USA USA er i, eller svært nær, en resesjon 4.kvartalsveksten var veldig svak, Fallende konsum i 4.kvartal, og dårlige utsikter for januar Sysselsettingen falt kraftig i februar og viser veldig tydelig at trenden er svakere vekst ISM under den magiske 50-grensen igjen Næringslivet utenfor industrien er også svak men tok seg litt opp fra sist måneds katastrofemåling Sentralbankens anstrengelser for å få fart på økonomien igjen blir motarbeidet av markedet, som stadig ikke vil trykke nok, like billige penger Banker er mer forsiktige med å låne ut penger til både Side 8 private og næringsliv

9 USA: BNP vokser knapt.. 4.kv på 0,6 % i USA. Den svakeste kvartalsvekst på 5 år Lagertrekk forklarer et negativt bidrag på hele 1,4 %, dvs. varer som ble solgt fra lager tilsvarer 1,4 % av BNP Normalt er det mer bekymringsfullt når økonomien viser en unormal lagerbygging, da dette oftest er et tidlig tegn på at etterspørselen i økonomien har falt mer enn ventet Forbruksvekst på 1,9%. Har holdt seg godt gjennom 2007 Side Bidrag til BNP-vekst i USA (k/k) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Totalt Privat forbruk Offentlig forbruk Boliginvesteringer Lagerendringer Netto eksport Bedriftenes investeringer Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

10 Side 10 USA: Bedriftstilliten ( ISM) viser ingen optimisme! ISM for industrien krøp igjen under 50 til 48,3 Et nivå ISM på 45 varsler med rimelig stor grad av sikkerhet en resesjon Alle resesjonene siden 1943 (9 stk) har blitt varslet av ISM I tillegg har ISM gitt falske signaler 2 ganger ISM vs. Chicago PMI & Philly Fed Philly Fed ISM Chicago PMI Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

11 USA: ISM service kom (heldigvis) litt tilbake....men ligger fremdeles under 50-grensen Endte på 49,3 mot ventet 47 Tok seg dermed inn fra forrige måneds enorme fall Servicenæringene utgjør 85% av sysselsettingen i USA Kan det være at fallet i bolig- og arbeidsmarkedet virkelig begynner å skremme konsumentene nå? Side 11

12 USA: Arbeidsmarkedet svekkes Ledighetsraten ned til 4,8% mot ventet økning til 5% Færre meldte seg på arb.markedet Lønnsveksten avtar fordi arbeidsmarkedet svekkes Årsvekst på rundt 3,6% nå Servicenæringene ble også rammet denne gangen, og kunne notere seg for en nedgang for første gang på 5 år Side 12

13 USA: Konsumentene depper Konsumentene har for alvor tatt innover seg svekkelsene i økonomien, og tilliten faller Veldig svake målinger forbrukerne rammes av lavere boligformue, økende ledighet og økte mat- og energipriser Fallende tillit vil dra forbruket med seg Tillitsmålingene indikerer svak (null?) forbruksvekst fremover Side 13

14 USA: Ingen trøst i boligprisene I følge Case/Shiller falt boligprisene i de 10 største byene med 2,3% m/m og 9,8% å/å Prisfallet vi ser nå er det største siden depresjonen på 30-tallet Boligprisene vil falle videre fordi : Lageret av usolgte boliger er høyt Selv om prisene har falt mye er vi fremdeles langt over det som kan kalles normal prising I realpris er boligmarkedet i USA omtrent 60-70% høyere priset enn gjennomsnittet de siste 30 årene Side 14

15 USA:..og færre f klarer å betale tilbake En av fem amerikanske husholdninger som har subprime boliglån med flytende rente klarer ikke å betjene lånet sitt Fenomenet gjelder ikke utelukkende for subprime. Misligholdsratene øker også for prime-lånetagere, særlig for de med flytende rente. Samlet sett, ligger nå antallet husholdninger som ikke klarer å betjene boliglånet på sitt høyeste siden 1985 Side 15

16 USA: Kan Fed gjøre mer? Og hjelper det.. Den amerikanske sentralbanken kuttet renten i forrige måned med totalt 1,25 % Renten er nå på 3,0%, og Fed har med det allerede brukt over 2/3 av kruttet hvis vi antar en rentebunn på 2% Bernanke gjentar at Fed legger særlig vekt på at det fortsatt er nedsiderisiko for veksten og har indikert flere rentekutt for å støtte veksten Markedet for Fed Funds futures priser inn kutt på 75bp i mars til 2,25% og ytterligere kutt innen sommeren til 1,75% Side 16

17 USA:..for man kan lede en hest til vannet....men man kan ikke tvinge hesten til å drikke! Federal Reserve kan kutte renten så mye de vil men de kan ikke få bankene til å låne ut hvis de ikke vil. De kan påvirke kostnaden på kreditt men ikke tilbudet Bankene kutter ned på utlån på grunn av tapene de har hatt og fordi det hersker stor usikkerhet om fremtiden Side 17

18 USA:..og inflasjonen er plagsom høyh KPI har nå en årsvekst på hele 4,3% Veldig kraftig 12-mnd økning Oppgang i matvare- og energipriser, leiekostnader og klespriser dro inflasjonen opp Kjerne-KPI viser årsvekst på 2,5% Side 18

19 Konklusjon Europa Dekobling er sannsynligvis en illusjon. Europa har ikke vært dekoblet fra USA tidligere, og er det heller ikke nå Negative signaler har kommet den siste tiden Den europeiske detaljhandelen har falt mye det siste året, og fallet har akselerert de siste månedene Industritilliten faller, men spriket mellom forskjellige indekser er stort Akkurat som i USA så kom service-tilliten litt tilbake fra forrige måneds elendige måling - men tilliten er fremdeles svekket Sysselsettingen er imidlertid fortsatt positiv Europeiske sentralbanken fokuserer på faren for vekstpause i sin kommunikasjon med markedet, og inflasjonen er blitt ett tema Side 19

20 EMU: Dekobling fra USA? Det er dessverre ingen ting som tyder på at den amerikanske og europeiske økonomien er frikoblet Som vanlig, henger imidlertid utviklingen i Europa noe etter utviklingen i USA Store forskjeller innad i EMU Tyskland og Frankrike klarer seg greit Spania og Italia sliter Side 20

21 Europa: Tilliten svekkes På sikt vises fallende tillit i den europeiske økonomien. Forventningene er spesielt svake Spania sliter og opplevde kraftig fall Sterk slowdown i Andalucia Selskaper flytter produksjonen til Marokko Nedbremsing i boligmarkedet Side 21

22 Europa: Svekkelse i industrien Industriproduksjonen har styrket seg igjen utover sommeren, men trenden er fortsatt fallende vekst Veksttopp i industrien i denne sykelen ble nådd i starten av Etter den tid har årsveksten tendert nedover Ordreinngangen falt Side 22

23 Europa: Servicesektor holder bra Side 23 Akkurat som i USA så kom tjeneste-pmi tilbake fra forrige måneds kraftige fall og endte på 52,3 i feb. Fallet i januar kan ha vært delvis drevet av aksjemarkedet Regionene er blandet og Tyskland og Frankrike steg kraftig og holder seg høy Italia og Spania sliter selv om Spania kom tilbake fra den veldig lave målingen forrige måned Trenden er fremdeles ned og signaliserer svakere vekst men ikke tilbakeslag PMI i Europa, tjenestenæringer Frankrike Tyskland England Totalt Italia Spania mar jun sep des mar jun sep des mar jun sep des Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin EMU: Sysselsetting etter sektor Bygg&anlegg, industri og gruved Tjenesteyting Offentlig forvaltning Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans

24 Europa: Godt arbeidsmarked Bedringen i arbeidsmarkedet har vært unormalt rask, ned mot 7,1% Tysk ledighet er nå nede i 8,0% Svakere økonomisk styringsfart har ikke stanset nedgangen i ledigheten Gigantisk tysk lønnsoppgjør til megling 1,3 mill ansatte i offentlig sektor krever 8% lønnstillegg Blir tilbudt 5% men denne skal deles over 2 år og knyttes til forlenget arbeidstid Ser ikke ut som om partene blir enige gjennom megling og det går mot storstreik! De store lønnskravene kommer etter flere år med lave lønnsøkninger, og etter at andre store fagforeninger tidligere i år har fremforhandlet store lønnsøkninger opp mot 11 prosent Side 24

25 Europa: Forbruket lar vente påp seg Detaljhandelen i EMU steg 0,4% i januar etter tre måneder med fall før nyttår. Handelen var 0,1% lavere enn januar i fjor Samtidig er konsumenttilliten fallende. Side 25

26 Europa: Inflasjonen bekymrer.. Konsumprisene i eurosonen steg 3,2% (årsvekst) i januar. Kjerneinflasjonen falt til 1,7% fra 1,9% måneden før Inflasjonen er høyere enn ESB liker. Oppgangen skyldtes først og fremst høyere energi og matvarepriser Dette er komponenter som kan trekke inflasjonen videre opp i de neste månedene også ESB har et dilemma: inflasjonen er den høyeste siden 1994, arbeidsmarkedet er stramt men andre indikatorer peker mot svakere økonomisk vekst Side 26

27 Europa:..and this is not America! ESB holdt renten på 4% Trichet indikerte ikke snarlig kutt: Mer haukete enn markedet ventet og fokuserte veldig på farene ved fortsatt høye priser Trichet la frem ESBs makroprognoser Justerer ned BNP vekst til 1,7% for 2008 og 1,8% for 2009 Oppjusterte sine inflasjonsanslag til 2,9% i 2008 og 2,1% i Side 27

28 Konklusjon Asia Veksten i Japan skuffer Japan er kanskje den regionen som er mest avhengig av global vekst for selv å vokse. Resesjonsscenarioet i USA gjør dermed at det ikke ser så bra ut Har dratt nytte i lang tid av en svak valuta Veksten i Japan har vært god i en lang periode men vi ser fremdeles lite til det etterlengtede private forbruket for avhengig av eksport Industrien svekkes gradvis Veksten i Kina holder frem Kina vokser fremdeles mye men inflasjonen er stigende Myndighetene signaliserer flere innstramminger og veksten vil komme ned men vil trolig holde seg høy en god stund fremover Veksten drives av investeringer og eksport Detaljhandelen øker => Blir mindre avhengig av eksport, og dermed på sikt mer selvdreven Side 28

29 Japan: Ikke immun mot svakere vekst i USA Japan hadde en overraskende høy vekst i 4.kv. på 3,7% (k/k) men denne vil ikke fortsette inn i 2008 Utsiktene nedjusteres av sentralbanken Lavere eksportvekst til det viktige amerikanske markedet Høy oljepris De japanske eksportselskapene har dratt veldig godt nytte av den svake yen-kursen mot dollar og euro Eksporten til Asia og Europa øker og vil bremse nedturen Side 29

30 Kina: Den sterke veksten fortsetter BNP hadde en årsvekst på 11,2% i 4.kv. noe ned fra forrige kvartal. Kina bidro med det til mye av veksten i verden i fjor Myndighetene er bekymret for den økte veksten Enkelte matvarepriser har steget med over 50% siste år Har satt et mål på 8% vekst i år og 4,8% inflasjon Vil trolig ikke klare noen av dem men det viser hvilken retning de vil at økonomien skal gå i percent of world growth Side 30

31 Kina: Myndighetenes prøver å bremse Pengepolitikken er strammet til Renten ble sist økt til 7,47%. Den var på 6,12% ved inngangen til 2007 Reservekravet for låneinstitusjoner er økt fra 9% i starten av 2007 til 15,0% nå Sentralbanken sliter med å håndtere flommen av penger som stammer fra det rekordstore handelsoverskuddet Eksporten vokser kraftig pga kunstig lav valuta Kapital strømmer også inn som langsiktige investeringer og i form av spekulative kortsiktige plasseringer i undervurdert valuta Landets valutareserver (som er verdens største) vokste til 1,46 trillioner dollar oktober Huspriser i de 70 største byene økte med 10,5% i november (fra året før) Side 31 Prosent Kina: reservekrav vs utlånsrente Reservekrav Utlånsrente Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin billions Kina: Fx reserver FX reserver Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

32 Kina: Prisveksten tiltar mest påp mat KPI steg 7,1% i januar (8,7 i februar). Er nå på det høyeste på 11 år For sterk økonomisk vekst gir opphav til flere problemer I et land der mat utgjør 1/3 av forbruket er ikke matvareprisene irrelevante Mat steg med 18,2% å/å i januar Tallene er skyhøye og bekymrer myndighetene og vi kan vente oss tiltak Kina: Konsumprisindeks etter matvarer Endring å/å Index Average of 36 cities, meat, poultry and related products Average of 36 cities, eggs Average of 36 cities, food Average of 36 cities, fresh vegetables Average of 36 cities, fresh fruits Side 32 Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans

33 Side 33 Kina: Øker fokus påp de fattige Kina forbereder seg på en amerikanske resesjon og lavere etterspørsel Siden 2000 har utenlandske investorer plassert over USD60 mrd årlig i Kina Det meste i form av investeringer i nye fabrikker og produksjonsanlegg Dette har skapt overkapasitet for elektronikk- og tekstilsektoren men så lenge kjøpesterke vestlige markeder har klart å ta unne denne produksjonen har det ikke vært et problem Men eksportveksten er nå på vei ned Fabrikkene kan vise til syltynne marginer og hvis ordreinngangen svikter må de sende ansatte hjem fare for sosial uro! Myndighetene har begynt å subsidiere kjøleskap, TV-apparat, mobil-telefoner etc i 3 forsøksprovinser (13% subsidiering på kinesiske produkter) Rundt 750 mill kinesere lever på bygda og levestandarden er veldig dårligere enn i byene Dette tiltaket har blitt veldig populært og man stimulerer til privat forbruk samtidig som man holder produksjonen i gang Dette er ikke nok til å bli en motor for ny vekst fordi inntektsveksten er veldig lav på landet, men vil dempe sosial uro

34 Konklusjon Norge Farten i den norske økonomien er fortsatt rekordhøy De norske konsumentene fortsetter kjøpefesten Høy lønnsvekst Tegnene på oppbremsing kommer imidlertid noe fram fra krokene og vi er trolig passert vekst-toppen Boligmarkedet bærer preg av den økende renten, i alle fall avtar årsveksten Den sterke kronen begynner muligens å virke negativt på industrien, i alle fall hvis vi skal stole på PMI Konsumentene lånte noe mindre i desember Hva gjør Norges Bank med renten fremover? Side 34

35 Norge: Vedvarende høy h y vekst Fastlands-BNP i 4.kv steg 0,9% k/k Privat forbruk steg med 0,8% Dette er mer enn hva Norges Bank har tatt høyde for i sine anslag Veksten siste år er nå på 6,6%, en vekst som tidligere bare har blitt nådd i korte perioder rundt 1986 og 1997 Vi har vært igjennom en unormalt lang periode, 16 kvartaler med vekst. Den forrige rekorden, fra 2000, var på 8 kvartaler Side 35

36 Norge: Godt lønnsoppgjl nnsoppgjør Vi står sannsynligvis foran et svært bra lønnsoppgjør denne gangen Lønnsveksten har historisk økt med omtrent ett prosentpoeng pr. prosentpoeng ledigheten faller Man kan snakke om moderasjon, men det er ikke naturlig at den enkelte arbeidstaker er villig til å moderere seg når de innehar den knappe goden Lønninger i Norge, å/å Varehandel Bygg & anlegg Industri Vektet snitt Forretningsmessig tjenesteyting Samferdsel Nominell lønnsvekst Ledighet og lønnsvekst (snitt siste 2 år) 7.0 % Ledighet på 2,5% 6.5 % % 5.5 % 5.0 % % % 3.5 % 2.4 % 2.9 % 3.4 % 3.9 % 4.4 % 4.9 % Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin Ledighet (SSB) Side 36

37 Norge: Fortsatt høy h y Kredittvekst Kreditt i alt (K2) steg med 14,3% å/å i januar Bedrifters låneetterspørsel opp 21,1% i jan husholdningene opp 11,2% Bedriftenes lånevekst overrasket noe på oppsiden. Som tidligere skyldes dette trolig at norske bedrifter, på bakgrunn av markedsuro, i større grad enn før finansierer seg med innenlandsk kapital Fortsatt nedgang i boligmarkedet vil antagelig dempe husholdningenes lånevekst fremover. Prosent Side 37

38 Norge: Konsumentene bremser opp Veksten i detaljhandelen har fluktuert en del over sommeren, men den viser fremdels en sterk vekst To måneder på rad med nedgang. Kan det være tegn på at trenden er brutt og at vi går inn i en periode med svakere forbruk? Mindre salg av klær, elektriske varer og byggevarer bidro til nedgangen i detaljomsetningen. Side 38

39 Norge: Boligprisene steg i februar Boligprisene steg med 0,4 (sesongjustert) fra jan til feb første økning siden juni i fjor Eneboliger steg kraftig andre typer boliger falt Uendret prisnivå fra samme måned i fjor Bruktsalget fortsatt høyt - men mange for salg og formidlingstiden stiger markert Og vi kan vente strammere kreditt også her.. Side 39

40 Norge: Industrien flater ut Produksjonen opp 2,8% i januar etter fall på 2,6% i desember PMI for industrien litt opp men nivå melder neppe særlig vekst De øvrige indikatorene faller, men nivået er fortsatt høyt Side 40

41 Side 41 Norge: Inflasjonen stiger KPI er over båndet og kjerne-inflasjonen nærmer seg 2,5% KPIJAE opp fra 1,9% til 2,2% Norges Bank hadde 1,8% som sitt anslag i siste rapport KPI var uendret på 3,7% (å/å) Både innenlandsk og importert kjerneinflasjon tiltok i februar. Innenlandsk inflasjon har i det siste vist en klart oppadgående trend og er nå på 3,2%. Import inflasjon var 0,0% i februar etter å ha vært negativ siden januar 2007 Norsk KPI og KPI på importvarer Prosent Total KPI KPI eks energi Norskproduserte varer, ikke konkurranseutsatt Tjenester med lønn som dominerende faktor Norskproduserte varer KPI Importerte forbruksvarer Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

42 Globalt: Konklusjoner for allokering Aksjer: Makrobildet ser ikke bra ut for USA. Veksten har bremset opp også mange andre steder, og vil trolig bremse mer. Aksjer har falt en del, men det er neppe nok, og vi fastholder undervekten. Aksjer hadde et godt rally i februar og vi anslår at dette var et bear market rally. Sett i lys av dette hadde det vært gunstig å økt undervekten men aksjer har allerede korrigert nedover igjen et godt stykke i det vi har vårt møte så vi beholder vår opprinnelige undervekt Obligasjoner: De lange rentene har tatt inn over seg at utsiktene til vekst er noe lavere enn tidligere. Vi mener at nivåene for tiden fremstår som nøytrale og velger også derfor å ligge nøytralvektet Side 42

43 Konklusjon allokering Renter Pengemarked overvekt Obligasjoner nøytralvekt Aksjer Undervekt Norge Undervekt Utland Fortsatt overvekt Europa og Asia og undervekt USA Undervekt Side 43

44 Forslag til allokering i mars % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 15 % 10 % 10 % 10 % 10 % 15 % 60 % 60 % 60 % 20 % 20 % 10 % Ref. feb. mars Utland (MSWI) Norge (OSEBX) Obligasjoner (ST4X) Pengemarked (ST1X) Side 44

45 Prising av aksjemarkedet

46 Ledende indikatorer viser nedgang Side 46 Aksjekursene stiger i takt med at bedriftene bygger verdier Når er de billige når er de dyre? Oslo Børs svinger sammen med verdenskonjunkturene Siden Kina kom med i verdensøkonomien for fullt den siste konjunktur har den vart lenge Nå har ledende indikatorer begynt å peke nedover Pleier å bety at Norske aksjer skal ha en korreksjon nedover mot nedre del av P/B-båndet Kilde: Robert J. Shiller

47 Men det vil være v perioder med oppgang First Securities har utarbeidet denne for oss som viser perioder med oppgang (bear market rallies) innenfor hver nedgangsperiode Den siste oppgangen vi har hatt føyer seg pent inn i rekken av disse From To Change Duration % % % % % % % % % % % 37 Side 47 Kilde: Robert J. Shiller

48 Hvis verdensøkomien bremser faller inntjeningen Inntjeningen for OSEBX faller historisk rundt 25%-40% i en nedgangsperiode Estimatene for 2008 og 2009 virker veldig høye Det forventes en vekst på nesten 15% i Rimer det med oppbremsingsscenariet? Aksjemarkedet er ukuelige optimister Ifølge Morgan Stanley har konsensusestimatene for europeiske selskapers resultater de nærmeste tolv månedene aldri indikert resultatvekst på mindre enn 10% Heller ikke i 1991 da resultatene falt med 20% og i 2001 da inntjeningen stupte med 30% Side 48 USD/Share Recurring EPS Figures shown are % decline from peak to trough year United States, Standard & Poors, 500, USD +2,5% +14,9% +14,9% +14,4% Index (JCF Sourced), 12 Months Forward Index EPS, End of Period Index, EPS Mean, FY 2004 Index, EPS Mean, FY 2006 Index, EPS Mean, FY 2007 Index, EPS Mean, FY 2005 Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Kilde: Robert J. Shiller

49 Kan den globale supersyklus vare? Supersyklusen i etterspørsel og pris på diverse råvarer kan vare i minst 10 år til hevder Morgan Stanley Tilbudssiden er svekket etter år med underinvesteringer i infrastruktur Store problemer i kraftforsyning i Kina, Sør-Afrika, Chile etc Økt levestandard og dermed større etterspørsel i Asia danne grunnlag for fortsatt sterk etterspørsel Oljetørste nye markeder som India og Kina CRB vs Reuters vareindeks CRB I kina er det 9 biler på 1000 personer mens det i USA er 900 biler pr/1000 Utbygging av infrastruktur 1998= Reuters Side Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

50 Det er mye kontanter påp sidelinjen Disse tabellene viser at investorer allerede har flyttet inn i kontanter Urolige tider har ført til at man har vektet seg opp i pengemarkedet. På ett eller annet tidspunkt vil man synes at aksjer er attraktive igjen pct of S&P500 market cap Equity Bonds MM Side 50

51 Generell disclaimer Allegro Finans ASA forvalter verdier for våre eiere og beslektede selskap. Allegro Finans ASA sine investeringer skjer på vegne av våre kunder med basis i egne analyser og verdivurderinger. Investeringene er således uavhengig av de til enhver tids eierinteresser i Allegro Finans ASA Ansatte i Allegro Finans ASA har i henhold til verdipapirhandelslovgivningen anledning til å kjøpe grunnfondsbevis og aksjer etter gjeldende reglement. Ansattes investeringer er undergitt meldeplikt. Ansatte i Allegro Finans ASA med innsyn i forvaltningen av Allegro Grunnfondsbevis har ikke anledning til å investere i grunnfondsbevis i SpareBank1 Midt-Norge I følge forskrift om investeringsanbefalinger av 1 juli 2005 gjør vi oppmerksom på at Allegro Finans ASA og ansatte kan ha interesser i anbefalinger som er gitt. All verdipapirforvaltning i Allegro Finans ASA baseres på analyse materiale. Ønskes ytterligere opplysninger om plasseringer i Allegro Finans ASA sine verdipapirporteføljer er nærmere analyser tilgjengelig hos Allegro Finans ASA. Analysene selskapet lager baserer seg på informasjon fra selskapene notert på Oslo Børs, fra våre samarbeidspartnere, meglerhus og banker, Six trader, Bloomberg og andre informasjonsleverandører. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, porteføljens risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Deler av tegnings- og forvaltningshonoraret tilfaller distributør/rådgiver Side 51

52 Side 52

Glimt av lys. allegrokapital.no

Glimt av lys. allegrokapital.no Glimt av lys allegrokapital.no Oppsummering Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Tallene som har kommet den siste perioden indikerer imidlertid at mindre skuffelser i

Detaljer

Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig)

Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) Skuffende 1q Oppsummering Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) Europa har blitt truffet av en mektig miks av

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» allegrokapital.no

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» allegrokapital.no Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» allegrokapital.no Den globale forbrukeren 7% vekst i detaljhandel i USA i januar 3,2% vekst i EU Kina med 9,5% Globalt ender vi på 6,5% Bedre enn vi

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Økende volatilitet. Allegrokapital.no

Økende volatilitet. Allegrokapital.no Økende volatilitet Allegrokapital.no Oppsummering De framvoksende økonomien, med Kina i spissen, viser tydelige tegn på avmating Vanskelig å finne gode nyheter fra Kina. Både handelstallene og investeringene

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Snart 4 år med kursoppgang hva nå?

Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Stavanger 15. november 2006 Investeringsdirektør Jarl Ulvin Investeringsstil ODIN er indeksuavhengige Vi investerer i selskaper fordi vi mener de er gode, undervurderte

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Europa og Norge etter den store resesjonen

Europa og Norge etter den store resesjonen Europa og Norge etter den store resesjonen SR-Bank Konferanse Stavanger, 7. mai, 2010 Harald Magnus Andreassen Oppgang etter voldsom nedtur Men det er langt opp til gamle høyder 2 Japan verst. Sverige

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Aksjeboble i Kina Da er vi i gang med ny runde med fall i Kina Samme aksjeboble som sprakk sist sprekker videre nå. Ennå kan det falle en god del til

Aksjeboble i Kina Da er vi i gang med ny runde med fall i Kina Samme aksjeboble som sprakk sist sprekker videre nå. Ennå kan det falle en god del til Aksjeboble i Kina Da er vi i gang med ny runde med fall i Kina Samme aksjeboble som sprakk sist sprekker videre nå. Ennå kan det falle en god del til Aksjeboble i Kina Myndighetene ønsket å få folket til

Detaljer

Aksjemarkedet i perspektiv

Aksjemarkedet i perspektiv Aksjemarkedet i perspektiv ODIN Konferansen 2009 Jarl Ulvin Investeringsdirektør ODIN Forvaltning AS Oslo Børs (OSEBX) 2000-2009 Indeks (logaritmisk) Vi har sett det største fallet i aksjekurser siden

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012 Kapitalforvaltning i stiftelser Stiftelsesforum 2012 1. Stiftelser 2. Finansstrategi 3. Case 4. Oppsummering Innhold i presentasjonen og kapitalforvaltning noen innledende kommentarer grunnlag for forutsigbar

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 2 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på -0.5. Nyttårseffekten ble foreløpig kortvarig, og året startet

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Kapitalforvaltn. ning i stiftelser. Thor Ivar Tryggestad

Kapitalforvaltn. ning i stiftelser. Thor Ivar Tryggestad Kapitalforvaltn ning i stiftelser Stiftelsesforum 2013 Thor Ivar Tryggestad 1. Stiftelser 2. Finansstrategi Innhold i presentasjonen og kapitalforvaltning noenn innledende kommentarer grunnlag for forutsigbar

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på 38 800 personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er over 20 år siden arbeidsledigheten

Detaljer

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Harald Magnus Andreassen Aksjer: Vi har gått på en liten smell 30% ned dyp bunn, når det er skikkelig krise. Men

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» Allegrokapital.no

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» Allegrokapital.no Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» Allegrokapital.no Oppsummering Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) USA begynner å merke den sterke dollaren? Og rentehevingen nærmer

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

«Rekyl i Sør-Europeiske økonomier»

«Rekyl i Sør-Europeiske økonomier» «Rekyl i Sør-Europeiske økonomier» Effektene av stimulitiltak kommer til syne i Italia, Spania og Portugal. Fall i markedene gir attraktiv inngang. The difference Kvantitative lettelser vil gi Eurosonen

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Investeringsåret 2011: Status halvveis

Investeringsåret 2011: Status halvveis Investeringsåret 2011: Investeringsåret 2011: Status halvveis HVA SKAL MAN EIE FREM TIL NYTTÅR GODE INVESTERINGER DÅRLIGE INVESTERINGER HIGH-YIELD OBLIGASJONER BANK-AKSJER (SELSKAPS)OBLIGASJONER RÅVARER

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

ODIN Konferansen 2010. Jarl Ulvin - Investeringsdirektør

ODIN Konferansen 2010. Jarl Ulvin - Investeringsdirektør Aksjemarkedet i dag og fremover ODIN Konferansen 2010 Jarl Ulvin - Investeringsdirektør Kursutvikling Oslo Børs Hittil i år 5 5 0 0 Fall på 17 % -5-5 -10 7 14 21 28 januar2010 Norge 4 11 18 25 4 11 18

Detaljer

Trender i sparemarkedet Sett fra makro og mikro

Trender i sparemarkedet Sett fra makro og mikro Trender i sparemarkedet Sett fra makro og mikro NFF, Oslo, 2. juni 2010 Harald Magnus Andreassen Etter de syv fete år Vi har levd over evne, særlig Europa Statsgjelden for stor, noen vil gå konkurs Statene

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 24.09.15. Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 24.09.15. Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 24.09.15 Figurer og bakgrunn Rentebeslutning Styringsrenten settes ned fra 1,0 prosent til 0,75 prosent I tillegg nedjusteres rentebanen Det ventes ytterligere rentekutt det nærmeste året

Detaljer

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009 Makroutsikter Sjeføkonom Elisabeth Holvik 6. februar 29 Nedgangen fortsetter i OECD-området 7,5 OECD ledende indikator og industriproduksjon (å/å vekst) 7,5 5, 5, 2,5 2,5, -2,5-5, Ledende indikator Industriproduksjon,

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 41 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 0.5, etter at VIX sliter med å falle under 22, og OSEBX P/B er over

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Hvorfor vi (fortsatt) er bull på aksjemarkedet Allokeringsmodellen har nå score på 1,2.

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice 2015 ble et godt år for aksjeinvestorer som hadde investert i en veldiversifisert portefølje, både som følge av positiv børsutvikling, og ikke minst

Detaljer

Boreanytt Uke 49. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 49. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 49 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har score på 0,5. Amerikanske aksjer er dyre, amerikanerne er optimistiske og

Detaljer

Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010

Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010 Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010 Ytterligere bedring i det amerikanske boligmarkedet, nå stiger også omsetningen av brukte boliger kraftig Varelagrene snur opp og gir positivt bidrag til BNP

Detaljer

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Boligkonferansen 19. mars 2015 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no BNP-vekst 2014 (IMF) Investeringer

Detaljer

Norge på vei ut av finanskrisen

Norge på vei ut av finanskrisen 1 Norge på vei ut av finanskrisen Hva skjer hvis veksten i verdensøkonomien avtar ytterligere? Joakim Prestmo, SSB og NTNU Basert på Benedictow, A. og J. Prestmo (2011) 1 Hovedtrekkene i foredraget Konjunkturtendensene

Detaljer

SKAGEN Høyrente august 2005

SKAGEN Høyrente august 2005 SKAGEN Høyrente august 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente skal gi bedre avkastning enn de beste høyrentetilbudene i bank, og samtidig være like trygt som bankinnskudd. Over tid skal

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i mars mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk stat

Detaljer

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 26 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score stiger igjen til 1.2, etter at de lange rentene har kommet noe ned. Både

Detaljer

Makro og markedsoppdatering. Uke 41 7. oktober 2015

Makro og markedsoppdatering. Uke 41 7. oktober 2015 Makro og markedsoppdatering Uke 41 7. oktober 2015 01 02 03 04 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og valuta 3 12. 10. Makro-

Detaljer

Boreanytt Uke 8. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 8. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 8 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på 1,2. VIX er lav, Norge rimelig, USA dyrt, renter lave, og antall

Detaljer

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa Hovedstyremøte. mai Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent anslag februar anslag april anslag mai anslag februar anslag april anslag mai Asia uten Verden Nord-

Detaljer

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008 MÅNEDENS HOLBERgRAF Mars 28 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e : R e u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet

Detaljer

Boreanytt Uke 4. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 4. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 4 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på 0,2. VIX en er over 22, hovedsaklig grunnet et høyt nivå i Europa.

Detaljer

Konjunkturrapporten høst 2011. Oslo, 24. oktober 2011

Konjunkturrapporten høst 2011. Oslo, 24. oktober 2011 Konjunkturrapporten høst 2011 Oslo, 24. oktober 2011 2 3 Annerledeslandet? Konjunkturrapport oktober 2011 Krise i Europa Hvorfor eurosonen? Krise et spørsmål om markedstillit Hvorfor eurosonen? 5 Krise

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Ny nedtur, nå? Neppe ute, og neppe (for ille) her. Bergen, 20. november 2014. Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.

Ny nedtur, nå? Neppe ute, og neppe (for ille) her. Bergen, 20. november 2014. Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank. Ny nedtur, nå? Neppe ute, og neppe (for ille) her Bergen, 20. november 2014 Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no Ny nedtur, nå? Neppe ute, og neppe (for ille) her Bergen, 26. oktober

Detaljer

Makro- og markedsoppdatering. 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro- og markedsoppdatering. 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro- og markedsoppdatering 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro og markeder - hovedtrekk Det har vært en interessant uke. Finansmarkedene har ristet av seg litt av frykten som har preget inngangen

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Boreanytt Uke 47. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 47. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 47 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er fremdeles på 1.5. Endringer siden sist: Shiller PE over 25, Oslo Børs

Detaljer

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 43 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen er volatil. Rent matematisk er scoret 0.2, altså: Nøytralvekt.Men rentekurven

Detaljer

Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Makrogjennomgang. allegrokapital.no Makrogjennomgang allegrokapital.no Verden er da ikke så ille Global vekst først tiår i dette århundret 3,7% Både på 1980- og 1990-tallet var snittveksten 3,3% De siste fire årene har veksten vært på 3,4%

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,6 prosent i april mot 0,4 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk

Detaljer

NORCAP Markedsrapport

NORCAP Markedsrapport NORCAP Markedsrapport 2. kvartal 2008 Aksjer Renter/Cash Eiendom Hedge Undervekt Overvekt Nøytral Nøytral Aksjer Etter et brutalt første kvartal gikk de fleste aksjemarkeder markant opp i april for så

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2015

Makrokommentar. Oktober 2015 Makrokommentar Oktober 2015 Aksjer opp i oktober Oktober har lenge hatt et dårlig rykte i finansmarkedene, og flere av de store aksjekrakkene har funnet sted i nettopp denne måneden. I år, derimot, har

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Markedsrapport. Mars 2010

Markedsrapport. Mars 2010 Markedsrapport Mars 2010 Utvikling i Februar Oslo Børs S&P 500 FTSE All World FTSE Emerging Olje (Brent) NORCAP Aksjefondsp. Februar -3,4% 2,9% 1,0% -0,2% 8,5% -1,2% Hittil i år -5,7% -1,0% -3,4% -3,8%

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 september 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sparebank, Svalbard. april SG, Sparebank, Svalbard Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer