Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008"

Transkript

1 Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008

2 Store utfordringer i USA.. Problemene i kredittmarkedene forverrer seg daglig Aktørene i rentemarkedet gjør seg klar for en resesjon Høye priser på mat og energi samt fallende boligpriser og svekket jobbmarked har dempet optimismen kraftig i USA Fallende boligpriser kan utløse en resesjon Høyere sparing lavere konsum Side 2

3 ..but something is still cooking somewhere! Side 3 Råvarer er sykliske av natur og stiger normalt mye når verdensøkonomien går bra og faller mye når det går dårlig Derfor er det litt rart at råvarer har hatt en utrolig økning den siste tiden. Den svake dollaren har spilt en rolle men det må være mer enn det? Vi ser jo det samme i shippingratene. Kina øker sin import av jernmalm og kull Matvareprisene stiger også kraftig Det samme gjør de fleste metaller 1998=100 USD/MMBtu jan Tørrlastrater mar mai jul sep nov jan mar Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

4 Ledende indikatorer blandet OECDs ledende indikatorer for rike land faller videre svakere både i USA og EMU Litt svakere også i Emerging Markets men januar og februar ikke mye under trenden nivået er bra! Norske aksjer har steget sist måned men viser tydelig tegn på svakhet selv om oppgangen i råvarepriser normalt skal dra oss høyere 2007=100 Side 4

5 Diverse indekser, februar 2008 USA, Dow J. USA, S&P500 USA, Nasdaq Lo ndo n Frankfurt Paris Stockholm Helsinki København Tokyo Hong Kong Oslo, OSEBX -5.0 % -3.0 % -3.5 % -1.5 % -1.6 % 0.1 % 0.1 % 1.3 % 3.3 % 3.7 % 5.7 % 8.4 % -6 % -4 % -2 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % Side 5

6 Diverse indekser, hittil i 2008 USA, Dow J. USA, S&P500 USA, Nasdaq London Frankfurt Paris Stockholm Helsinki København Tokyo Ho ng Ko ng Oslo, OSEBX % % % % % % -7.5 % -9.4 % -8.9 % -9.3 % -8.1 % -7.1 % -18 % -16 % -14 % -12 % -10 % -8 % -6 % -4 % -2 % 0 % Side 6

7 Side 7 Føringer framover Det kan nå virke som om hovedtemaet er at USA er i eller nært en resesjon Hva blir så effekten på veksten i resten av verden av en evt. resesjon i USA? Historisk har sammenhengen vært ganske klar. I forbindelse med de 5 resesjonene som USA har hatt siden 1974, har veksten i de industrialiserte landene i gjennomsnitt falt med 2 prosentpoeng Det nye nå er at den kinesiske økonomien er langt større, og den kan i teorien redde global vekst, selv om USA bremser. Kina stod for 1,5% av global vekst i fjor Det er en ting hva vi kan regne oss fram til, men skift i psykologi er det vanskeligere å få med i modellene Det dukker opp flere og flere signaler som viser at både Asia og Europa faller med USA Fed har satt spørsmålet rundt inflasjon i bakgrunnen ved sine aggressive hevinger, og historien viser at inflasjonen vil synke når veksten forsvinner Fed signaliserer flere store kutt og tilførsel av likviditet.

8 Konklusjon USA USA er i, eller svært nær, en resesjon 4.kvartalsveksten var veldig svak, Fallende konsum i 4.kvartal, og dårlige utsikter for januar Sysselsettingen falt kraftig i februar og viser veldig tydelig at trenden er svakere vekst ISM under den magiske 50-grensen igjen Næringslivet utenfor industrien er også svak men tok seg litt opp fra sist måneds katastrofemåling Sentralbankens anstrengelser for å få fart på økonomien igjen blir motarbeidet av markedet, som stadig ikke vil trykke nok, like billige penger Banker er mer forsiktige med å låne ut penger til både Side 8 private og næringsliv

9 USA: BNP vokser knapt.. 4.kv på 0,6 % i USA. Den svakeste kvartalsvekst på 5 år Lagertrekk forklarer et negativt bidrag på hele 1,4 %, dvs. varer som ble solgt fra lager tilsvarer 1,4 % av BNP Normalt er det mer bekymringsfullt når økonomien viser en unormal lagerbygging, da dette oftest er et tidlig tegn på at etterspørselen i økonomien har falt mer enn ventet Forbruksvekst på 1,9%. Har holdt seg godt gjennom 2007 Side Bidrag til BNP-vekst i USA (k/k) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Totalt Privat forbruk Offentlig forbruk Boliginvesteringer Lagerendringer Netto eksport Bedriftenes investeringer Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

10 Side 10 USA: Bedriftstilliten ( ISM) viser ingen optimisme! ISM for industrien krøp igjen under 50 til 48,3 Et nivå ISM på 45 varsler med rimelig stor grad av sikkerhet en resesjon Alle resesjonene siden 1943 (9 stk) har blitt varslet av ISM I tillegg har ISM gitt falske signaler 2 ganger ISM vs. Chicago PMI & Philly Fed Philly Fed ISM Chicago PMI Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

11 USA: ISM service kom (heldigvis) litt tilbake....men ligger fremdeles under 50-grensen Endte på 49,3 mot ventet 47 Tok seg dermed inn fra forrige måneds enorme fall Servicenæringene utgjør 85% av sysselsettingen i USA Kan det være at fallet i bolig- og arbeidsmarkedet virkelig begynner å skremme konsumentene nå? Side 11

12 USA: Arbeidsmarkedet svekkes Ledighetsraten ned til 4,8% mot ventet økning til 5% Færre meldte seg på arb.markedet Lønnsveksten avtar fordi arbeidsmarkedet svekkes Årsvekst på rundt 3,6% nå Servicenæringene ble også rammet denne gangen, og kunne notere seg for en nedgang for første gang på 5 år Side 12

13 USA: Konsumentene depper Konsumentene har for alvor tatt innover seg svekkelsene i økonomien, og tilliten faller Veldig svake målinger forbrukerne rammes av lavere boligformue, økende ledighet og økte mat- og energipriser Fallende tillit vil dra forbruket med seg Tillitsmålingene indikerer svak (null?) forbruksvekst fremover Side 13

14 USA: Ingen trøst i boligprisene I følge Case/Shiller falt boligprisene i de 10 største byene med 2,3% m/m og 9,8% å/å Prisfallet vi ser nå er det største siden depresjonen på 30-tallet Boligprisene vil falle videre fordi : Lageret av usolgte boliger er høyt Selv om prisene har falt mye er vi fremdeles langt over det som kan kalles normal prising I realpris er boligmarkedet i USA omtrent 60-70% høyere priset enn gjennomsnittet de siste 30 årene Side 14

15 USA:..og færre f klarer å betale tilbake En av fem amerikanske husholdninger som har subprime boliglån med flytende rente klarer ikke å betjene lånet sitt Fenomenet gjelder ikke utelukkende for subprime. Misligholdsratene øker også for prime-lånetagere, særlig for de med flytende rente. Samlet sett, ligger nå antallet husholdninger som ikke klarer å betjene boliglånet på sitt høyeste siden 1985 Side 15

16 USA: Kan Fed gjøre mer? Og hjelper det.. Den amerikanske sentralbanken kuttet renten i forrige måned med totalt 1,25 % Renten er nå på 3,0%, og Fed har med det allerede brukt over 2/3 av kruttet hvis vi antar en rentebunn på 2% Bernanke gjentar at Fed legger særlig vekt på at det fortsatt er nedsiderisiko for veksten og har indikert flere rentekutt for å støtte veksten Markedet for Fed Funds futures priser inn kutt på 75bp i mars til 2,25% og ytterligere kutt innen sommeren til 1,75% Side 16

17 USA:..for man kan lede en hest til vannet....men man kan ikke tvinge hesten til å drikke! Federal Reserve kan kutte renten så mye de vil men de kan ikke få bankene til å låne ut hvis de ikke vil. De kan påvirke kostnaden på kreditt men ikke tilbudet Bankene kutter ned på utlån på grunn av tapene de har hatt og fordi det hersker stor usikkerhet om fremtiden Side 17

18 USA:..og inflasjonen er plagsom høyh KPI har nå en årsvekst på hele 4,3% Veldig kraftig 12-mnd økning Oppgang i matvare- og energipriser, leiekostnader og klespriser dro inflasjonen opp Kjerne-KPI viser årsvekst på 2,5% Side 18

19 Konklusjon Europa Dekobling er sannsynligvis en illusjon. Europa har ikke vært dekoblet fra USA tidligere, og er det heller ikke nå Negative signaler har kommet den siste tiden Den europeiske detaljhandelen har falt mye det siste året, og fallet har akselerert de siste månedene Industritilliten faller, men spriket mellom forskjellige indekser er stort Akkurat som i USA så kom service-tilliten litt tilbake fra forrige måneds elendige måling - men tilliten er fremdeles svekket Sysselsettingen er imidlertid fortsatt positiv Europeiske sentralbanken fokuserer på faren for vekstpause i sin kommunikasjon med markedet, og inflasjonen er blitt ett tema Side 19

20 EMU: Dekobling fra USA? Det er dessverre ingen ting som tyder på at den amerikanske og europeiske økonomien er frikoblet Som vanlig, henger imidlertid utviklingen i Europa noe etter utviklingen i USA Store forskjeller innad i EMU Tyskland og Frankrike klarer seg greit Spania og Italia sliter Side 20

21 Europa: Tilliten svekkes På sikt vises fallende tillit i den europeiske økonomien. Forventningene er spesielt svake Spania sliter og opplevde kraftig fall Sterk slowdown i Andalucia Selskaper flytter produksjonen til Marokko Nedbremsing i boligmarkedet Side 21

22 Europa: Svekkelse i industrien Industriproduksjonen har styrket seg igjen utover sommeren, men trenden er fortsatt fallende vekst Veksttopp i industrien i denne sykelen ble nådd i starten av Etter den tid har årsveksten tendert nedover Ordreinngangen falt Side 22

23 Europa: Servicesektor holder bra Side 23 Akkurat som i USA så kom tjeneste-pmi tilbake fra forrige måneds kraftige fall og endte på 52,3 i feb. Fallet i januar kan ha vært delvis drevet av aksjemarkedet Regionene er blandet og Tyskland og Frankrike steg kraftig og holder seg høy Italia og Spania sliter selv om Spania kom tilbake fra den veldig lave målingen forrige måned Trenden er fremdeles ned og signaliserer svakere vekst men ikke tilbakeslag PMI i Europa, tjenestenæringer Frankrike Tyskland England Totalt Italia Spania mar jun sep des mar jun sep des mar jun sep des Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin EMU: Sysselsetting etter sektor Bygg&anlegg, industri og gruved Tjenesteyting Offentlig forvaltning Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans

24 Europa: Godt arbeidsmarked Bedringen i arbeidsmarkedet har vært unormalt rask, ned mot 7,1% Tysk ledighet er nå nede i 8,0% Svakere økonomisk styringsfart har ikke stanset nedgangen i ledigheten Gigantisk tysk lønnsoppgjør til megling 1,3 mill ansatte i offentlig sektor krever 8% lønnstillegg Blir tilbudt 5% men denne skal deles over 2 år og knyttes til forlenget arbeidstid Ser ikke ut som om partene blir enige gjennom megling og det går mot storstreik! De store lønnskravene kommer etter flere år med lave lønnsøkninger, og etter at andre store fagforeninger tidligere i år har fremforhandlet store lønnsøkninger opp mot 11 prosent Side 24

25 Europa: Forbruket lar vente påp seg Detaljhandelen i EMU steg 0,4% i januar etter tre måneder med fall før nyttår. Handelen var 0,1% lavere enn januar i fjor Samtidig er konsumenttilliten fallende. Side 25

26 Europa: Inflasjonen bekymrer.. Konsumprisene i eurosonen steg 3,2% (årsvekst) i januar. Kjerneinflasjonen falt til 1,7% fra 1,9% måneden før Inflasjonen er høyere enn ESB liker. Oppgangen skyldtes først og fremst høyere energi og matvarepriser Dette er komponenter som kan trekke inflasjonen videre opp i de neste månedene også ESB har et dilemma: inflasjonen er den høyeste siden 1994, arbeidsmarkedet er stramt men andre indikatorer peker mot svakere økonomisk vekst Side 26

27 Europa:..and this is not America! ESB holdt renten på 4% Trichet indikerte ikke snarlig kutt: Mer haukete enn markedet ventet og fokuserte veldig på farene ved fortsatt høye priser Trichet la frem ESBs makroprognoser Justerer ned BNP vekst til 1,7% for 2008 og 1,8% for 2009 Oppjusterte sine inflasjonsanslag til 2,9% i 2008 og 2,1% i Side 27

28 Konklusjon Asia Veksten i Japan skuffer Japan er kanskje den regionen som er mest avhengig av global vekst for selv å vokse. Resesjonsscenarioet i USA gjør dermed at det ikke ser så bra ut Har dratt nytte i lang tid av en svak valuta Veksten i Japan har vært god i en lang periode men vi ser fremdeles lite til det etterlengtede private forbruket for avhengig av eksport Industrien svekkes gradvis Veksten i Kina holder frem Kina vokser fremdeles mye men inflasjonen er stigende Myndighetene signaliserer flere innstramminger og veksten vil komme ned men vil trolig holde seg høy en god stund fremover Veksten drives av investeringer og eksport Detaljhandelen øker => Blir mindre avhengig av eksport, og dermed på sikt mer selvdreven Side 28

29 Japan: Ikke immun mot svakere vekst i USA Japan hadde en overraskende høy vekst i 4.kv. på 3,7% (k/k) men denne vil ikke fortsette inn i 2008 Utsiktene nedjusteres av sentralbanken Lavere eksportvekst til det viktige amerikanske markedet Høy oljepris De japanske eksportselskapene har dratt veldig godt nytte av den svake yen-kursen mot dollar og euro Eksporten til Asia og Europa øker og vil bremse nedturen Side 29

30 Kina: Den sterke veksten fortsetter BNP hadde en årsvekst på 11,2% i 4.kv. noe ned fra forrige kvartal. Kina bidro med det til mye av veksten i verden i fjor Myndighetene er bekymret for den økte veksten Enkelte matvarepriser har steget med over 50% siste år Har satt et mål på 8% vekst i år og 4,8% inflasjon Vil trolig ikke klare noen av dem men det viser hvilken retning de vil at økonomien skal gå i percent of world growth Side 30

31 Kina: Myndighetenes prøver å bremse Pengepolitikken er strammet til Renten ble sist økt til 7,47%. Den var på 6,12% ved inngangen til 2007 Reservekravet for låneinstitusjoner er økt fra 9% i starten av 2007 til 15,0% nå Sentralbanken sliter med å håndtere flommen av penger som stammer fra det rekordstore handelsoverskuddet Eksporten vokser kraftig pga kunstig lav valuta Kapital strømmer også inn som langsiktige investeringer og i form av spekulative kortsiktige plasseringer i undervurdert valuta Landets valutareserver (som er verdens største) vokste til 1,46 trillioner dollar oktober Huspriser i de 70 største byene økte med 10,5% i november (fra året før) Side 31 Prosent Kina: reservekrav vs utlånsrente Reservekrav Utlånsrente Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin billions Kina: Fx reserver FX reserver Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

32 Kina: Prisveksten tiltar mest påp mat KPI steg 7,1% i januar (8,7 i februar). Er nå på det høyeste på 11 år For sterk økonomisk vekst gir opphav til flere problemer I et land der mat utgjør 1/3 av forbruket er ikke matvareprisene irrelevante Mat steg med 18,2% å/å i januar Tallene er skyhøye og bekymrer myndighetene og vi kan vente oss tiltak Kina: Konsumprisindeks etter matvarer Endring å/å Index Average of 36 cities, meat, poultry and related products Average of 36 cities, eggs Average of 36 cities, food Average of 36 cities, fresh vegetables Average of 36 cities, fresh fruits Side 32 Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans

33 Side 33 Kina: Øker fokus påp de fattige Kina forbereder seg på en amerikanske resesjon og lavere etterspørsel Siden 2000 har utenlandske investorer plassert over USD60 mrd årlig i Kina Det meste i form av investeringer i nye fabrikker og produksjonsanlegg Dette har skapt overkapasitet for elektronikk- og tekstilsektoren men så lenge kjøpesterke vestlige markeder har klart å ta unne denne produksjonen har det ikke vært et problem Men eksportveksten er nå på vei ned Fabrikkene kan vise til syltynne marginer og hvis ordreinngangen svikter må de sende ansatte hjem fare for sosial uro! Myndighetene har begynt å subsidiere kjøleskap, TV-apparat, mobil-telefoner etc i 3 forsøksprovinser (13% subsidiering på kinesiske produkter) Rundt 750 mill kinesere lever på bygda og levestandarden er veldig dårligere enn i byene Dette tiltaket har blitt veldig populært og man stimulerer til privat forbruk samtidig som man holder produksjonen i gang Dette er ikke nok til å bli en motor for ny vekst fordi inntektsveksten er veldig lav på landet, men vil dempe sosial uro

34 Konklusjon Norge Farten i den norske økonomien er fortsatt rekordhøy De norske konsumentene fortsetter kjøpefesten Høy lønnsvekst Tegnene på oppbremsing kommer imidlertid noe fram fra krokene og vi er trolig passert vekst-toppen Boligmarkedet bærer preg av den økende renten, i alle fall avtar årsveksten Den sterke kronen begynner muligens å virke negativt på industrien, i alle fall hvis vi skal stole på PMI Konsumentene lånte noe mindre i desember Hva gjør Norges Bank med renten fremover? Side 34

35 Norge: Vedvarende høy h y vekst Fastlands-BNP i 4.kv steg 0,9% k/k Privat forbruk steg med 0,8% Dette er mer enn hva Norges Bank har tatt høyde for i sine anslag Veksten siste år er nå på 6,6%, en vekst som tidligere bare har blitt nådd i korte perioder rundt 1986 og 1997 Vi har vært igjennom en unormalt lang periode, 16 kvartaler med vekst. Den forrige rekorden, fra 2000, var på 8 kvartaler Side 35

36 Norge: Godt lønnsoppgjl nnsoppgjør Vi står sannsynligvis foran et svært bra lønnsoppgjør denne gangen Lønnsveksten har historisk økt med omtrent ett prosentpoeng pr. prosentpoeng ledigheten faller Man kan snakke om moderasjon, men det er ikke naturlig at den enkelte arbeidstaker er villig til å moderere seg når de innehar den knappe goden Lønninger i Norge, å/å Varehandel Bygg & anlegg Industri Vektet snitt Forretningsmessig tjenesteyting Samferdsel Nominell lønnsvekst Ledighet og lønnsvekst (snitt siste 2 år) 7.0 % Ledighet på 2,5% 6.5 % % 5.5 % 5.0 % % % 3.5 % 2.4 % 2.9 % 3.4 % 3.9 % 4.4 % 4.9 % Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin Ledighet (SSB) Side 36

37 Norge: Fortsatt høy h y Kredittvekst Kreditt i alt (K2) steg med 14,3% å/å i januar Bedrifters låneetterspørsel opp 21,1% i jan husholdningene opp 11,2% Bedriftenes lånevekst overrasket noe på oppsiden. Som tidligere skyldes dette trolig at norske bedrifter, på bakgrunn av markedsuro, i større grad enn før finansierer seg med innenlandsk kapital Fortsatt nedgang i boligmarkedet vil antagelig dempe husholdningenes lånevekst fremover. Prosent Side 37

38 Norge: Konsumentene bremser opp Veksten i detaljhandelen har fluktuert en del over sommeren, men den viser fremdels en sterk vekst To måneder på rad med nedgang. Kan det være tegn på at trenden er brutt og at vi går inn i en periode med svakere forbruk? Mindre salg av klær, elektriske varer og byggevarer bidro til nedgangen i detaljomsetningen. Side 38

39 Norge: Boligprisene steg i februar Boligprisene steg med 0,4 (sesongjustert) fra jan til feb første økning siden juni i fjor Eneboliger steg kraftig andre typer boliger falt Uendret prisnivå fra samme måned i fjor Bruktsalget fortsatt høyt - men mange for salg og formidlingstiden stiger markert Og vi kan vente strammere kreditt også her.. Side 39

40 Norge: Industrien flater ut Produksjonen opp 2,8% i januar etter fall på 2,6% i desember PMI for industrien litt opp men nivå melder neppe særlig vekst De øvrige indikatorene faller, men nivået er fortsatt høyt Side 40

41 Side 41 Norge: Inflasjonen stiger KPI er over båndet og kjerne-inflasjonen nærmer seg 2,5% KPIJAE opp fra 1,9% til 2,2% Norges Bank hadde 1,8% som sitt anslag i siste rapport KPI var uendret på 3,7% (å/å) Både innenlandsk og importert kjerneinflasjon tiltok i februar. Innenlandsk inflasjon har i det siste vist en klart oppadgående trend og er nå på 3,2%. Import inflasjon var 0,0% i februar etter å ha vært negativ siden januar 2007 Norsk KPI og KPI på importvarer Prosent Total KPI KPI eks energi Norskproduserte varer, ikke konkurranseutsatt Tjenester med lønn som dominerende faktor Norskproduserte varer KPI Importerte forbruksvarer Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

42 Globalt: Konklusjoner for allokering Aksjer: Makrobildet ser ikke bra ut for USA. Veksten har bremset opp også mange andre steder, og vil trolig bremse mer. Aksjer har falt en del, men det er neppe nok, og vi fastholder undervekten. Aksjer hadde et godt rally i februar og vi anslår at dette var et bear market rally. Sett i lys av dette hadde det vært gunstig å økt undervekten men aksjer har allerede korrigert nedover igjen et godt stykke i det vi har vårt møte så vi beholder vår opprinnelige undervekt Obligasjoner: De lange rentene har tatt inn over seg at utsiktene til vekst er noe lavere enn tidligere. Vi mener at nivåene for tiden fremstår som nøytrale og velger også derfor å ligge nøytralvektet Side 42

43 Konklusjon allokering Renter Pengemarked overvekt Obligasjoner nøytralvekt Aksjer Undervekt Norge Undervekt Utland Fortsatt overvekt Europa og Asia og undervekt USA Undervekt Side 43

44 Forslag til allokering i mars % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 15 % 10 % 10 % 10 % 10 % 15 % 60 % 60 % 60 % 20 % 20 % 10 % Ref. feb. mars Utland (MSWI) Norge (OSEBX) Obligasjoner (ST4X) Pengemarked (ST1X) Side 44

45 Prising av aksjemarkedet

46 Ledende indikatorer viser nedgang Side 46 Aksjekursene stiger i takt med at bedriftene bygger verdier Når er de billige når er de dyre? Oslo Børs svinger sammen med verdenskonjunkturene Siden Kina kom med i verdensøkonomien for fullt den siste konjunktur har den vart lenge Nå har ledende indikatorer begynt å peke nedover Pleier å bety at Norske aksjer skal ha en korreksjon nedover mot nedre del av P/B-båndet Kilde: Robert J. Shiller

47 Men det vil være v perioder med oppgang First Securities har utarbeidet denne for oss som viser perioder med oppgang (bear market rallies) innenfor hver nedgangsperiode Den siste oppgangen vi har hatt føyer seg pent inn i rekken av disse From To Change Duration % % % % % % % % % % % 37 Side 47 Kilde: Robert J. Shiller

48 Hvis verdensøkomien bremser faller inntjeningen Inntjeningen for OSEBX faller historisk rundt 25%-40% i en nedgangsperiode Estimatene for 2008 og 2009 virker veldig høye Det forventes en vekst på nesten 15% i Rimer det med oppbremsingsscenariet? Aksjemarkedet er ukuelige optimister Ifølge Morgan Stanley har konsensusestimatene for europeiske selskapers resultater de nærmeste tolv månedene aldri indikert resultatvekst på mindre enn 10% Heller ikke i 1991 da resultatene falt med 20% og i 2001 da inntjeningen stupte med 30% Side 48 USD/Share Recurring EPS Figures shown are % decline from peak to trough year United States, Standard & Poors, 500, USD +2,5% +14,9% +14,9% +14,4% Index (JCF Sourced), 12 Months Forward Index EPS, End of Period Index, EPS Mean, FY 2004 Index, EPS Mean, FY 2006 Index, EPS Mean, FY 2007 Index, EPS Mean, FY 2005 Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Kilde: Robert J. Shiller

49 Kan den globale supersyklus vare? Supersyklusen i etterspørsel og pris på diverse råvarer kan vare i minst 10 år til hevder Morgan Stanley Tilbudssiden er svekket etter år med underinvesteringer i infrastruktur Store problemer i kraftforsyning i Kina, Sør-Afrika, Chile etc Økt levestandard og dermed større etterspørsel i Asia danne grunnlag for fortsatt sterk etterspørsel Oljetørste nye markeder som India og Kina CRB vs Reuters vareindeks CRB I kina er det 9 biler på 1000 personer mens det i USA er 900 biler pr/1000 Utbygging av infrastruktur 1998= Reuters Side Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

50 Det er mye kontanter påp sidelinjen Disse tabellene viser at investorer allerede har flyttet inn i kontanter Urolige tider har ført til at man har vektet seg opp i pengemarkedet. På ett eller annet tidspunkt vil man synes at aksjer er attraktive igjen pct of S&P500 market cap Equity Bonds MM Side 50

51 Generell disclaimer Allegro Finans ASA forvalter verdier for våre eiere og beslektede selskap. Allegro Finans ASA sine investeringer skjer på vegne av våre kunder med basis i egne analyser og verdivurderinger. Investeringene er således uavhengig av de til enhver tids eierinteresser i Allegro Finans ASA Ansatte i Allegro Finans ASA har i henhold til verdipapirhandelslovgivningen anledning til å kjøpe grunnfondsbevis og aksjer etter gjeldende reglement. Ansattes investeringer er undergitt meldeplikt. Ansatte i Allegro Finans ASA med innsyn i forvaltningen av Allegro Grunnfondsbevis har ikke anledning til å investere i grunnfondsbevis i SpareBank1 Midt-Norge I følge forskrift om investeringsanbefalinger av 1 juli 2005 gjør vi oppmerksom på at Allegro Finans ASA og ansatte kan ha interesser i anbefalinger som er gitt. All verdipapirforvaltning i Allegro Finans ASA baseres på analyse materiale. Ønskes ytterligere opplysninger om plasseringer i Allegro Finans ASA sine verdipapirporteføljer er nærmere analyser tilgjengelig hos Allegro Finans ASA. Analysene selskapet lager baserer seg på informasjon fra selskapene notert på Oslo Børs, fra våre samarbeidspartnere, meglerhus og banker, Six trader, Bloomberg og andre informasjonsleverandører. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, porteføljens risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Deler av tegnings- og forvaltningshonoraret tilfaller distributør/rådgiver Side 51

52 Side 52

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet,

Detaljer

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake Makropresentasjon Februar 211 Veksten er tilbake Inflasjon igjen på agendaen De fleste vestlige myndigheter har fortsatt å gi gass lenge etter utløpet av denne resesjonen, og trøstet seg med at inflasjonen

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012 Markedssyn: april 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer Mars 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Spådommer for det nye året

Spådommer for det nye året Markedssyn: Januar 2014 2014 1 - Spådommer for det nye året 1) Veksten vil akselerere markert. Vi nærmer oss noe som kan bli starten på et normalt syklisk oppsving. Noe forsinket i forhold til hva som

Detaljer

Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Makrogjennomgang. allegrokapital.no Makrogjennomgang allegrokapital.no 2014: Aksjer S&P500 steg 11,4% mens OSEBX la på seg drøye 5% Stabile markeder som USA (verdensindeksen) foretrekkes fremdeles fremover Emerging markets 2014: Diverse

Detaljer

Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Makrogjennomgang. allegrokapital.no Makrogjennomgang allegrokapital.no Verden er da ikke så ille Global vekst først tiår i dette århundret 3,7% Både på 1980- og 1990-tallet var snittveksten 3,3% De siste fire årene har veksten vært på 3,4%

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Glimt av lys. allegrokapital.no

Glimt av lys. allegrokapital.no Glimt av lys allegrokapital.no Oppsummering Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Tallene som har kommet den siste perioden indikerer imidlertid at mindre skuffelser i

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2015

Økonomisk overblikk 2/2015 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser /8. Internasjonal økonomi Internasjonal økonomi er for tiden preget av store kontraster. På samme tid har vi sett akselererende prisstigning i råvaremarkedene og

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser /7 Internasjonal økonomi Det er fortsatt høy vekst i verdensøkonomien. Veksten er særlig sterk i Kina og India, men også i en del andre asiatiske land, Latin-Amerika

Detaljer

Konjunkturrapport. Snart tom for bensin. Macro Research. Fall i olje- og gassinvesteringene. Svakere vekst i fastlandsøkonomien

Konjunkturrapport. Snart tom for bensin. Macro Research. Fall i olje- og gassinvesteringene. Svakere vekst i fastlandsøkonomien Macro Research 23 oktober 2014 Konjunkturrapport Snart tom for bensin Fall i olje- og gassinvesteringene Svakere vekst i fastlandsøkonomien Ingen renteheving, kanskje kutt Volatil krone, risiko for videre

Detaljer

Økonomiske utsikter. Januar 2011

Økonomiske utsikter. Januar 2011 Økonomiske utsikter Januar 11 Globalt: Oppsvinget har fått feste, men utfordringene er mange USA: Skattelette setter fart i økonomien Eurosonen: Svak og ujevn utvikling, krise truer Storbritannia: Seiglivet

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet 2006

Tilstanden i finansmarkedet 2006 Tilstanden i finansmarkedet 26 Innledning Hovedutfordringer 2 Oppsummering 4 1. Konjunkturer og markeder 8 2. Finansinstitusjonene Strukturen i finansmarkedet 13 Strukturendringer i sparebanksektoren 15

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makro økonomiske utsikter, 1. august 200 Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse ca. prosent i år. Veksten var,1 prosent i 200. Amerikansk

Detaljer

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009 Pengepolitisk rapport 9 oktober Norges Banks rapportserie nr. -9 Pengepolitisk rapport /9 Norges Bank Oslo 9 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 07

Pengepolitisk rapport 3 07 Norges Banks rapportserie Nr. -7 Pengepolitisk rapport 7 oktober Pengepolitisk rapport /7 Pengepolitisk rapport Rapporten blir lagt fram tre ganger i året, i mars, juni og oktober/november. Rapporten vurderer

Detaljer