ffisersbladet BFO OG NOF KOMMENTERER FORSVARSBUDSJETTET 2011 Krig i femte dimensjon Ett yrke en organisasjon! Ekstrembelastning i Afghanistan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ffisersbladet BFO OG NOF KOMMENTERER FORSVARSBUDSJETTET 2011 Krig i femte dimensjon Ett yrke en organisasjon! Ekstrembelastning i Afghanistan"

Transkript

1 ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 desember 2010 årgang 63 Ekstrembelastning i Afghanistan Side BFO OG NOF KOMMENTERER FORSVARSBUDSJETTET 2011 Krig i femte dimensjon Side Ett yrke en organisasjon!

2 Den nye Leatherman MUT er det første multiverktøyet som er spesiallaget for taktiske styrker. Unike verktøy som kan nevnes i tillegg til standard Leatherman funksjoner er: Karbonskrape Demonteringspinne for gevær Selekutter Spesial verktøy for kammerlåsning Hammer Spesialtaske MOLLE KOMMER I TO VARIANTER; SIVIL- OG MILITÆRMODELL. For mer info se Tevlingveien 15, 1081 Oslo Tlf.: Faks:

3 Offisersbladet Nr Årgang Organ for Befalets Fellesorganisasjon BFO: Postboks 501 Sentrum, 0105 Oslo Telefon Telefax E-post: Internett: Besøksadresse: Karl Johans gate 12 j (inngang fra Kirkegata) Ansvarlig utgiver: Eivind Røvde Solberg Redaktør: Einar Holst Clausen Redaksjon og abonnementsavdeling: Se adresse for BFO E-post: Tlf. abonnementsavdeling: E-post: Tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund-Stat Annonseansvarlig: 2punkt as v/karin Smedsrud Mobil: E-post: (Bekreftet opplag 2010: ) Signerte artikler representerer ikke nødvendigvis BFOs mening. Forfattere er selv ansvarlig for innholdet og de meninger som fremholdes. Usignert innhold er redaksjonelt. Utgivelsesplan 2011: Nummer Matr.frist Utgivelse Nr. 1 februar Nr. 2 mars Nr. 3 mai Nr. 4 juni Nr. 5 september Nr. 6 oktober Nr. 7 desember Grafisk produksjon: Design: punkt&prikke Trykk: Prinfo Unique Bilder: Hvis ikke annet er oppgitt, er bildene tatt av Forsvarets Mediesenter. Forside: Akershus Festning Redaksjonen avsluttet: 4. desember 2010 OPPLAGSKONTROLLERT 241 MILJØMERKET Trykksak 709 Et tiår tar slutt De første ti årene i dette årtusenet er nå snart over. BFO har i hele tiåret gjort iherdige forsøk på å samle alt befal i én organisasjon, men har enda ikke lykkes. Undertegnede har vært redaktør av Offisersbladet i 10 år, men hva har skjedd i Forsvaret på de 10 årene? Det har skjedd mye. Forsvaret har omstilt seg fra et stort mobiliseringsforsvar, til et lite men spesialisert innsatsforsvar. Mangel på økonomi har ført til mindre operativ øving hjemme, og vi har nesten hele tiåret deltatt i internasjonale operasjoner. Et redusert befalskorps, samt soldater og vervede har måttet dele på hyppige beordringer til INTOPS, noe som etter hvert har slitt kraftig på personellet og deres familier. Forsvaret har de siste 10 årene mistet 12 befal og soldater i tjeneste i Norge, og 9 befal/soldater i internasjonale operasjoner. FLO ble opprettet i 2001, hadde over ansatte, men har nesten kontinuerlig vært i en frustrerende omstillingsprosess, før de nå mer eller mindre skal tilbakeføres til linjen igjen, Sirkelen er rund, og i mellomtiden har dette kostet, og vil fortsatt koste milliarder av kroner, i tillegg til at personellets frustrasjon stadig blir større. Forsvarets Overkommando på Huseby ble i 2002 vedtatt nedlagt av Stortinget, da de skulle integreres med Forsvarsdepartementet (FD) i Integrert Strategisk Ledelse (ISL). Det het: Hensikten med integrert forsvarsledelse var å styrke departementets evne til overordnet planlegging og strategisk ledelse av Forsvaret, samt å samle den militærfaglige kompetansen og redusere avstanden mellom fagmilitære vurderinger og politiske beslutninger. Åtte år senere med nytt bygg, ca 2 ½ milliard kroner fattigere, så gjelder ikke dette lenger. FD har klart å kaste alle generalinspektørene ut av milliardbygget på Akershus Festning, og ut til landsdelene, en flytteprosess som har kostet og koster flere 100-talls millioner. I dag har FD mer eller mindre det flotte bygget for seg selv, bortsett fra et gissel, nemlig forsvarssjefen med sin lille stab. I 2002 ble FKS nedlagt etter 5 år i Stavanger, og FOHK etablert på Jåtta. Allerede i 2008 bestemte Regjeringen seg som et ledd i Nord-område satsningen seg for å nedlegge FOHK på Jåtta, samt LDKN i Bodø, og flytte Forsvarets operative ledelse til Reitan, og FOH (Forsvarets Operative Hovedkvarter) var et faktum. Opprustingen av FOHK fra , og flytteprosess og reetablering i et nytt FOH på Reitan, kostet Forsvaret og samfunnet 1-2 milliarder, og en stadig løpende årlig utgift på flere titalls millioner bare til pendlerutgifter til personellet som ikke ville flytte til Bodø, og som derfor ukependler til og fra jobb! Ingen ting av dette er personellmessige blinkskudd. Forsvarsbygg ble opprettet 1. januar 2002, og har vel mildt talt ikke vært en besparelse for Forsvaret! Det var FD som for øvrig ønsket det. Forsvaret betaler nå leie på det de før eide, alt fra flaggstenger, plen, garasjer, til bygninger. Forsvarsbygg skal til gjengjeld vedlikeholde og eventuelt bygge nytt. Kan Forsvarets skyhøye leieutgifter ha gått ut over operativ øving? Hvordan kan det ha seg at Forsvarsbygg går med overskudd på en milliard kroner? Dette er jo en tapping av forsvarets midler, for overskuddsmilliarden går jo ikke tilbake til Forsvaret! Tyngre nødvendige investeringer i nytt materiell har nesten uten unntak blitt skjøvet ut i tid hele tiåret. Noen ganger godt hjulpet av store forsinkelser i prosjektene. Ett eksempel er fregatt og Kystvakthelikopteret NH-90 som enda ikke er levert. Redningshelikopter til erstatning for Sea King er helt ute i det blå, Orion er reddet noen år til, da det har fått nye vinger og noen oppdateringer. Våre Bell 412 er snart overmodne for utskiftning, og som alle vet, så lever de få operative F-16 vi har igjen, på lånt tid. Våre ULA-klasse ubåter har levetid frem mot 2020, og fremtiden er usikker for ubåtvåpenet, da det ser ut til at de nå kun skal moderniseres, og prosjekt nyanskaffelse er helt ute i det blå. Artilleristene har i dette tiåret ventet på ønskedrømmen, det svenske artillerisystemet Archer. Men noen små lysglimt finnes også, nemlig at vi har fått nye C-130 J transportfly, nye fregatter (selv om kun vi kun har råd til å seile med 2-3 av de 5). Våre nye Skjold-klasse MTBer, eller kystkorvetter som de nå skal kalles, skal endelig leveres etter nærmere 10 års venting. Slik kunne jeg nok fortsatt nesten i det uendelige, men det er faktisk alt for deprimerende. Det er bedre å løfte hodet og trøste seg med at vi har dyktige og lojale soldater, vervede og offiserer i våre forsvarsgrener, som gjør en fantastisk jobb både nasjonalt og internasjonalt! De opererer og vedlikeholder så vel gammelt som nytt materiell, og har en motivasjon og yrkesstolthet det står respekt av! Derfor får vi håpe på et bedre tiår, med økte budsjetter, et mindre omstillingsmareritt, nyere materiell, ryddigere personellpolitikk, mindre departemental kvasikontroll, samt større anerkjennelse til de som kommer tilbake fra krigen i Afghanistan. God Jul alle sammen! Einar Holst Clausen Redaktør redaktøren ffi sersbladet 3

4 Alt som gjelder Volvo på eksport. Og litt til. Opplev helt nye Volvo V60. Velkommen til prøvekjøring! Nye Volvo V60 byr på fleksibilitet og litt mer plass bak uten det minste kompromiss på sporty design og spennende kjøreopplevelser. Volvo V60 har det prisvinnende sikkerhetssystemet City Safety som standard. Et system som ved kø og bytrafikk selv kan bremse bilen om det registrerer at en kollisjon er i ferd med å inntreffe. I tillegg er Volvo S60 og V60 de første bilene i verden som kan stoppe av seg selv for fotgjengere (tilleggsutstyr). Nye Volvo V60 må sees og oppleves! Nyt kontrollen og de dyriske formene. Volvo XC90 Volvo XC60 Volvo XC70 Volvo V70 Utenlandsbeordring? Vurderer du å kjøpe bil på eksport? Volvo International Customers Sales er en internasjonal salgsorganisasjon som selger biler til diplomater og militære som er på flyttefot. Prisene er meget gunstige, da bilene leveres rett fra fabrikk i Gøteborg. Vi har også mulighet til å levere biler i de fleste hovedsteder i Europa og USA. Bilene kan spesialtilpasses til de markeder de skal brukes/sluttbrukes. Bilia Økern: Økernveien 115. Tlf Mandag-onsdag+fredag 8-17, torsdag 8-21, lørdag Ønsker du et pristilbud på Volvo, er du velkommen til å ta kontakt med Jon Bergersen. Tax-Free Sales, tlf , mob

5 Redaktøren: Et tiår tar slutt Økt pansring til norske styrker Milliarden til Nye Bardufoss leir En spennende lederkonferanse for BFO Høstkonferansen for kadetter og befalselever i BFO 16 Krig i femte dimensjon Litt av hvert Ekstrem belastning i Gwhormach BFO leder: Forsvarets utfordringer Gulesider KAFO/BESO leder Leserbrev Historisk landing på Gardermoen Samfunnsnyttig sivilt-militært samarbeid Forsvarsbudsjettet Dramatisk situasjon i Forsvaret Kjekt å ha BFO seilte med minerydderen KNM Otra Renoverer tysk jagerbomber Tilbakeblikk Fullt kjør på Ørland Hovedflystasjon! Internasjonale nyheter innhold

6 Økt pansring for norske styrker Forsvaret har gått til anskaffelse av 20 nye pansrede patruljekjøretøyer av typen Dingo II til de norske styrkene i Afghanistan. en t s i l e k s n ø MRAP shpprå otected) OSHKOSH interiø bu (Mine Resistant Am r. Foto KOSH Humvee og en OSH lse. sammenlignet i større ønsker seg. n nå tør å si at de styrkene i Afghanista mært mot r, men kanskje pri øyet som de norske øye ret ret kjø kjø felt felt er de te Det og pansre g. ) i veier og terren har i dag, er gode de (IED ne ger øye nin ret lad kjø eng Ivecorte spr er / lettere improvise tet, noe våre soldat dre bili min mo og og -ild het pen ker håndvå r økt sik feltvogner komme retøyet som AP kjø MR felt TV/ av M-A jon tas nye Med de r en rask presen tjener. Her komme ønsker seg, og for isten. kel øns på opp t står høy på en ar MRAP etter å kjørt En amerikansk Coug osjonen. den kraftige ekspl kjøretøyet overlevde OSHKOSK MRAP. Av Einar Holst Claus en et og konstruksjonen Selve MRAP-prinsipp yer, flere typer feltkjøretø kan overføres på skroget ielle v-formen på da det er den spes e for som er avgjørend, tøyet kjøre r unde r kningen. Det kreve å redusere sprengvir t at kjøretøyene i ing. imidlertid blant anne meget god bakkeklar utgangspunktet har som faktorer I tillegg kommer flere dret hjuloppheng, ekstra pansring, forbe ne i oppheng for stole spesialkonstruerte e spesielle v-formed kjøretøyet osv. Den og ing av armert stål bunnen med en bland 52 øker inger fra Plasan, og kjeramiske bland ske delig, noe amerikan beskyttelsen bety tøyet etter bruk av kjøre styrker kan bekrefte, nger anistan. IED-ladni både i Irak og Afgh tøyet får betydelig kjøre r unde av som går det v-formen fordeler mindre virkning fordi til kningen opp og ut meste av sprengvir. sidene på kjøretøyet har n Corporatio Selskapet Oshkosh nytt feltkjøretøy etter nå produsert et helt kalt Et 4x4 feltkjøretøy MRAP-prinsippet. fikk Oshkosh 2009 juni M-AT V MRAP. I 0 på de første 2,90 en leveranseordre i ene rikanske styrk M-AT Ver til de Ame, var ede i oktober 2009 Afghanistan. Aller TOW. Disse kan også granatkastere og som vognen, systemer fjernstyres inne fra userer. sberggruppen prod blant andre Kong er, veier til 4 pluss en skytt MRAPen har plass. km/t 105 toppfart på 11,3 tonn og har en ene får M-AT Vene styrk ske rikan ame De eraer og infrarøde tskam utsik rerte med integ å de i stand til også kameraer, som gjør ut på natten. kunne operere fullt som lte run-flat tires, M-AT Ven har såka en i opp til 50 km gjør at den kan kjøre, selv med to flate km/t 50 ca av hastighet en også innenfra vogn dekk. Vognfører kan t i dekkene, alt etter regulere lufttrykke r på. Setene er ikke underlaget man kjøre også i veggene. Det er festet til gulvet, men som de matter i gulvet, energiabsorberen ingen ved eventuelle virkn sjokk serer redu MRAP er tøyer som M-AT V eksplosjoner. Kjøre tanke stor forbedring med å betrakte som en e kunn og et, onell pers på sikkerheten for omkomne t livet til våre sist sannsynligvis spar IEDig kjørte på en kraft i Afghanistan, som -feltkjøretøy. ladning med et Iveco Kilder & foto: d Forces, Oshkosh Wikipedia, US Arme Corporation adning. Alle i FAktA: osh Corporation Produserert av: Oshk Pris: $470, på 8.07 te: user Antall prod ordreblokken, levert i Afghanistan) (flere er allerede Vekt: 11,3 tonn Maks vekt: 14,7 tonn r Lengde: 6,27 mete r Bredde: 2,49 mete Høyde: 2,7 meter er Besetning: 4+1 skytt -6 Caterpillar C7 Motor: 7,2 liter inline turbodiesel hp 370 Hestekrefter: m, 40mm Bevæpning: 7,62m eller annet granatkaster, TOW Toppfart: 105 km/t ffisersbladet 53 ffisersbladet Tekst og Foto: Einar Holst Clausen - Vi jobber kontinuerlig med å sikre våre soldater i operasjonsområdet. Det stadig endrede situasjonsbilde og senere tids hendelser har ført til et behov for bedre beskyttede kjøretøy i Afghanistan. Dingo II vil øke beskyttelsesnivået og gi soldatene fortsatt god mobilitet, sier generalmajor Morten Haga Lunde, nestkommanderende for Forsvarets operative hovedkvarter. Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) signerte i slutten av november kontrakten 6 an. på plass i Afghanist de første vognene asjonen vurdert trusselsitu Amerikanerne har over tid, og har an anist Afgh i og terrenget de dette er kjøretøyet kommet frem til at alt fra sikt vil ha behov for ønsker, og at de på feltkjøretøyer. 2,00 0 til 10,0 00 slike eter, kjøre ca en kilom kan P MRA V M-AT emene jøle/hydraulikk-syst selv etter at olje/k r Den har en Caterpilla er skutt i stykker. til r, som gir nok kraft C7 370 hesters moto engig uavh har t blant anne 4x4 systemet som sfrie ontrol og blokkering ion-c tract ng, fjæri bremser. det påmonteres en På kjøretøyet kan til r, alt fra 7,62mm, rekke våpensysteme OSHKOSH MRAP. Foto wordpress. meget kraftig IED-l ffisersbladet med tyske Krauss Maffei Wegman (KMW). Prisen på selve kjøretøyene er omlag 150 mill. kroner. Ti av kjøretøyene skal etter planen leveres til de norske styrkene i Afghanistan allerede i slutten av november. Dingo II er et velprøvd kjøretøy og det er produsert totalt ca. 800 stk. Kjøretøyet benyttes i dag også av Tyskland, Østerrike, Belgia, Tsjekkia og Luxemburg, hvorav flere i Afghanistan, og har vært en del av operasjonen i omtrent 7 år. Forsvarsdepartementet har godkjent hurtiganskaffelsen og tildelt prosjektet nødvendige midler til også å anskaffe tilleggsutstyr og gjøre nødvendige modifikasjoner. Avtalen innebærer også at leverandøren påtar seg en gjenkjøpsforpliktelse for kontraktens verdi, noe som vil komme industrien i Norge til gode. Et stort beskyttet bagasjerom rommer pakninger og annet utstyr slik at dette ikke utgjør en trussel som flyvende objekter for passasjerene. Hjulenes plassering i hvert hjørne av bilen bidrar til at en eventuell mineeksplosjon finner sted så langt bort fra passasjerkabinen som mulig. Skroget under kabinen har en V-form (MRAPMine Resistant Ambush Protected) for å

7 Tyske DINGO 2 på oppdrag i Afghanistan. Enkelte hevder at DINGO2 har dårlig fremkommelighet utenfor vei. DINGO2 på rekke og rad, klare for levering. reflektere eksplosjoner bort fra bilen. Den høye bakkeklaringen begrenser effekten av en detonasjon under kjøretøyet. Alle tunge mekaniske komponenter som kan bli kastet rundt som et prosjektil ved en minedetonasjon er plassert utenfor passasjerkabinen. Alle passasjerdørene i kabinen er konstruert for å motstå sjokkbølgene som oppstår ved en eksplosjon, og vil forbli lukket i en slik situasjon. I tillegg sørger et veltebur for økt sikkerhet dersom eksplosjonen forårsaker velt. Mannskapets overlevelsesevne er videre sikret ved hjelp av 4-punkts seler, støtdempende seter og hodestøtter. Kilde: Forsvaret og Wikipedia Kilder Offisersbladet har vært i kontakt med, sier imidlertid at dette nok en gang er et overivrig hasteinnkjøp grunnet regjeringens ønske om å vise handlekraft, og for å vise at de ivaretar sikkerheten til våre soldater i Afghanistan. DINGO 2 var ikke ønsket av Hæren, på grunn av de ikke fullt så gode kjøreegenskapene i terrenget. FAKTA: Dingo II: Produsert av: Krauss Maffei Wegman Mannskap: 5 (på kortversjonen til Norge) Vekt: 8,8 til 11,9 tonn Lengde: 6,8 m Høyde: 2,5 m Motor: Diesel med 160 kw Operasjonsradius: km Hastighet: 90 km/t + ffisersbladet 7

8 Milliarden til Nye Bardufoss leir Bardufoss: Sluttet orden er mottoet for å skape en kompakt helhet på fremtidens Bardufoss leir til en pris av ca 1 milliard frem til De viktigste grepene blir nybyggene for Hærens ledelse og brigadestab, Luftforsvarets helikopterhovedbase og ledelsesbygg for 139.luftving. Pluss en svær ny messe. Virksomheten samles i Rustad-området som knaes til en kompakt og funksjonell ny leir for de ulike funksjonene for de to forsvarsgrenene og FLO. Heggelia leir utfases etter hvert. Erik Helin har plassert seg på det stedet i Rusta leir der GIH-nybygget antagelig er reist innen utgangen av Tekst og foto: Tor Husby I Rusta leir vil det også gro opp nye boliger/ hybler for befalet, kaserner, undervisningsbygg, vedlikeholdsfaciliteter, lagre, garasjer og ikke minst messen som erstatter 4-5 gamle. Den planlegges å stå ferdig i 2014 og vil sannsynligvis koste 140 millioner. Etableringen av helikopterbasen for Luftforsvaret, som skal bli ferdig samme år, vil komme på ca. 250 millioner. Selv om utgiftene da kan ha tangert milliarden, vil driftsutgiftene under ett gå ned bl.a. ved hjelp av strenge miljø- og energikrav til de nye bygningene. Byggevirksomheten vil samtidig gi plass til en stor økning av garnisonen dersom dette skulle bli aktuelt i fremtiden. -Jeg understreker at hvert enkelt prosjekt skal godkjennes av Forsvarsdepartementet før det startes. Vi kan av den grunn ikke 8 ffisersbladet love noe om hverken fremdrift eller resultat. Men det er dette vi planlegger med, sier Erik Anders Helin, nestleder i Forsvarsbygg Utvikling Nord. Helin har ansvaret for planleggingen år Nå jobber Forsvarsbyggs team for å få på plass brikkene hvor de enkelte bygg skal plasseres. Utgangspunktet er at virksomheten deles inn i forskjellige soner. Man skal bo på ett sted og jobbe nær ved. Man har gjort dette på Rena og på Setermoen. Sistnevnte prosjekt kom på rundt 2 milliarder. Det langsiktige perspektivet for planene er 20 år. Vi er nødt til å tenke i slike baner når det gjelder eiendoms-planlegging. Planene må også være så robuste at de fanger opp endringer i Forsvarets struktur. -Det som var riktig for fire år siden, kan bli helt feil litt senere. Men grepene må gjøres nå selv om de ikke realiseres før om år. Slik omdannes Bardufoss langsomt til en ideell base, sier Erik Helin. Det blir en utfordring å få på plass flere hundre familieboliger og hybler til befalet. En rundtur på området avdekker til dels skrale boforhold langt under dagens krav til standard. Helin legger ikke skjul på at når militære verver seg til farefull tjeneste i Afghanistan bør boforholdene i det minste være tilfredsstillende for familiene. I motsatt fall kan belastningene bli unødvendig store. Det første hybelkomplekset for 40 personer er snart i gang på Rusta leir, mens det bygges for 30 personer på Skjold. Et kompleks for 58 personer er snart ferdig på Setermoen. Nybyggene er bare begynnelsen på en langvarig satsning på gode boliger for befalet. GIH-bygget Forsvarsbyggs første store byggeoppgave i

9 Det nye bygget til Hærstaben på Bardufoss. Rusta leir er å få på plass bygget til Generalinspektøren for Hæren. I dag sitter Generalinspektøren og hans stab under nokså trange forhold i det gamle divisjonsbygget i Heggelia. Det vil bli andre boller når nybygget er reist. Byggestart ventes våren/sommeren 2011 med innflytting høsten GIH-bygget vil koste omlag 60 millioner og vil være arbeidsplassen for ca. 80 personer. Forsvaret tar mål av seg at energibruken skal ligge på bare en tredjedel av Forsvarets andre kontorbygg. Stikkordet er et passivhus med tykke vegger og tette vinduer, mye isolasjon og gjenbruk av overskuddsvarme til å varme opp andre deler av bygget, i stedet for å bruke fjernvarme. Energisatsningen gjør bygget 1,5 mill. kroner dyrere, men halvparten regner Forsvaret å få igjen i støtte fra Ennova og den andre halvparten sparer man inn i form av lavere energiutgifter. Det skal ikke brukes mer enn 80 kw strøm per kvadratmeter pr år. Helikopterbasen Regjeringen har bestemt at Bardufoss skal være hovedbasen for helikoptrene, men med et detasjement på Haakonsvern. Den lange usikkerheten om hvor de nye NH-90 helikoptrene til fregattene og kystvakten skulle plasseres forsinket byggeplanene. I september ble det avklart at de seks fregatthelikoptrene skal ha hjemmebasen ved Haakonsvern og de åtte kystvakthelikoptrene på Bardufoss. Her ligger fra før 337 skvadronen som til nå har fløyet Lynx, som skal fases ut i takt med at NH-90 ankommer. 334 skvadronen, som lenge har ligget på is, vekkes av dvalen og lokaliseres på Haakonsvern for å være fregattenes forlengede arm. -Nå må vi samle troppene og komme i gang med byggearbeidene, men ennå er vi i startfasen av prosjektet. Det er fortsatt vanskelig å si hvor mye faste strukturer vi trenger. Saken må sees i forhold til hva vi har i dag, sier oberstløytnant Rune Gaustad i Luftforsvarsstaben på Rygge. NH-90 på vei Den første NH-90 maskin med helikoptereksperter på lån fra Italia ventes senhøstes til Bardufoss, mens den første maskin til Luftforsvaret lander i januar. Da kan testflyvningene begynne for alvor. En egen testorganisasjon er på plass for å sjekke at alle krav er tilfredsstilt. Den skal også trene mannskapene, evaluere og lage prosedyrer. Mens man venter på startsignalet for byggearbeidene til helikopterskvadronen er det satt i gang midlertidige tiltak for å få på plass kontorlokaler til personer på Bardufoss. For å operere NH-90 maskinene kreves det mann. Ifølge Forsvarsbygg vil det bli tilpasninger i hangarene som fra 2011 inntil videre skal ha plass til ffisersbladet 9

10 Stabsleder Sylvi Kristensen. ENTREPRISEGRENSE INNGANG k+83,20 VARELEVERING GÅRDSHAVE Ok. gesims k+98, k+82 KONTOR FRAMTIDIG FRAMTIDIG FORBINDELSE Ok. gesims k+95,35 FRAMTIDIG FORBINDELSE KONTOR FRAMTIDIG KONTOR FRAMTIDIG k+83,20 HOVEDINNGANG LEDELSESBYGG MESSE OG VELFERD FRAMTIDIG BYGG k+83 OPPSTILLINGSPLASS N vedlikehold av både Bell, Lynx og NH-90 helikoptre. Men Lynx fases ut i takt med at NH-90 ankommer fra fabrikken i Italia. I Luftforsvaret tror man det kan bli behov for en ny hangar på Bardufoss siden NH-90 er større enn Lynx, Fortjener moderne bygg Kaptein Alf Øverli, som var observatør fra BFO i styringsgruppen for Helhetsplanen, er glad over at det skjer noe på Bardufoss. Prosjektet ble ledet av Forsvarsbygg Utvikling Nord på oppdrag av FLO, Hærens styrker (HSTY), 139. luftving og FB (Eiendom og Skifte Eiendom) og ble laget i Avdelingene fortjener moderne bygg. Det er også positivt at Regjeringen nylig bestemte seg for å legge hovedhelikopterbasen til Bardufoss, understreker Øverli, som i dag er nestleder i BFO`s avdeling på Bardufoss. Prosjekterende: Må øke staben Forsvarsbygg Utvikling Nord på Heggelia utvider staben som følge av at Helhetsplan Bardufoss til ca en milliard kroner har kommet i gir. -Særlig er appetitten vår stor etter prosjektledere. I 2010 ansatte vi hele sju av denne kategorien, sier stabsleder Sylvi Kristensen. Høyest prioritet har letingen etter en kompetent person som kan ha lederansvaret for alle prosjektene som er under bygging. Rev.index Rev.nr Beskrivelse Første søkerunde ga ikke Tegningen resultater gjelder: og vi prøver på nytt i høst. Vi BYGGTYPE er også Kontorbygg for tiden i GJELDENDE OMRÅDE markedet etter en kommunikasjonsleder Situasjonsplan og Forprosjekt leder for plan og miljø. Ansettelssbehovet Etabl.nummer Inv.nummer Fag A 0001 for 2011 ses i lys av hva vi har kapasitet til å ta i mot, opplyser hun. Forsvarsbygg Utvikling Nord har også ansvaret for avdelingene i Bodø og Kirkenes. DYRVIK ARKITEKTER AS Maridalsveien OSLO Tlf : Fax: E TE Dato Sign. K Dato Anleggsn Administrasjonsbygg Bardufoss - GIH 01/09/10 Sign. TE Tegn.nummer Målestokk 1 : 500 Rev.index Gradering Kontroll CM Godkjen CM Rev.num 10 ffisersbladet

11 UNN DEG SKADEOPPGJØR SLIK DET BURDE VÆRE. 10 % RABATT På DINE VANLIGE PRIVATFORSIKRINGER RABATT På FORSIKRING FOR DEG SOm ER medlem I BFO. Visste du at samarbeidsavtalen mellom If og BFO sikrer deg som er medlem 10 prosent på de vanligste privatforsikringene dine? Og samler du flere forsikringer i If kan du bli If Pluss-kunde og oppnå ytterligere rabatt. Spør oss om hvilke forsikringer som teller for If Pluss. Kontakt Forsvarets Personellservice på telefon / mil eller hvis du vil vite mer I samarbeid med: Rolig, vi hjelper deg.

12 En spennende lederkonferan Årets ledekonferanse og temaet Med BFO inn i fremtiden er i seg selv spennende. Over 100 tillitsvalgte møttes på Gardermoen, for å utveksle tanker og debattere seg selv og sin egen organisasjon. Det ble tre spennende, utviklende og gode BFO-dager! Forsvarssjef Harald Sunde snakker til lederkonferansen. Tekst: Einar Holst Clausen og Jimmy Bjerkansmo Foto: Morten Granhaug Etter et vakkert musikkinnslag, startet BFOs lederkonferanse 2010 med åpningstalen til leder BFO Eivind Røvde Solberg, der han spøkte med forsvarssjefen som satt på første benk med følgende ord: - Ja, nå er vi vel ferdige med omstillingen, og mangler bare å få befalsskolene på plass ikke sant forsvarssjef? Eivind brukte også tid til å oppsummere litt fra det siste året. Vi har både ris og ros fra forsvarets ledelse, vi har deltatt og bidratt positivt i alle pågående prosesser i Forsvaret, vi har oppfordret og fått statsministeren til å besøke våre styrker i Afghanistan, vi har ivaretatt våre medlemmer, vi har arrangert en omstillingskonferanse og dermed vist at vi ønsker og makter å påvirke utviklingen i Forsvaret, sa Solberg. Videre understreket han at BFO har fortsatt sitt arbeid med å samle alt befal i én organisasjon, og har som ett ledd i denne planen inngått en samarbeidsavtale med NOF. Og med forsvarssjef Harald Sunde på første benk, understreket leder BFO alvoret i at budsjettsituasjonen i Forsvaret i dag, er et brudd på kravet om å få et forsvar i økonomisk og funksjonell balanse! Så kom tiden for utdeling av årets Hederspris. Og det ble en trofast BFO er som ble tildelt denne høythengende prisen. For Trond Sjøtun har definitivt både opptrådt, handlet og utvist et engasjement som er fremragende gjennom 16 år. Trond er mannen bak uttrykket En BFO-opplevelse. Mennesket Trond Sjøtun har beriket BFO, tillitsvalgte og medlemmer med sine kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Ikke bare gjennom sammenhengende innsats som tillitsvalgt på lokalt, regionalt og sentralt nivå de siste 16 år, men også som kollega, venn og samtalepartner for mange av våre medlemmer. Uredd, glødende engasjement, store kunnskaper, klar tale, ekte omtanke, sterkt utviklet rettferdighetssans. God til å prate, men også god til både å lytte og å høre. Godt humør, god humor, og sosialt anlagt på en inkluderende måte. Bevisst på egne begrensninger, og lojal og pliktoppfyllende i sine verv. I BFO er det slik at det ikke er kontorer, organisatoriske ledd eller posisjoner som gir BFO kraft, mening og innhold - det er det menneskene som gjør. Og i denne sammen-hengen er personen som mottar årets hederspris et forbilde for oss andre. 12 ffisersbladet

13 BFOs lederkonferanse 2010 se for BFO Dere skal være stolte av å være tillitsvalgte i BFO. Tillitsvalgte! Det blir et stort behov for dere også i fremtiden! Dere skal være stolte av å være tillitsvalgt i BFO! Hedersprisen til Trond Sjøtun. Ine Marie Eriksen Søreide var som vanlig tydelig og klar i sitt budskap til lederkonferansen. Bæreia fikk kroner av BFO. ffisersbladet 13

14 Lars Fresker forbundsførare i Officersforbundet. BFOs «Gylne Blink» 2010 gikk til Rune Isvik. Cecilie Skog holdt foredrag om polekspedisjonene. Forsvarssjef Harald Sunde tok seg god tid sammen med folket på BFOs lederkonferanse på Gardermoen. En opplagt og klarttalende forsvarssjef ga tydelig uttrykk for at de ansatte skal bli hørt gjennom sine organisasjoner og tillitsvalgte! Sunde holdt et engasjerende foredrag, og understreket også følgende: Dere må tro meg på at de ansattes medbestemmelse er viktig for meg. Forsvarssjefen orienterte videre om innsparingsmålene (interneffektivisering) i driftsåret 2011, og status for Forsvaret etter Det skal interneffektiviseres for 150 millioner kroner. Dette vil blant annet si redusert øvingsaktivitet for enkelte kapasiteter. To vesentlige milepæler må bestemmes før vi kan si oss ferdig med denne omstillingen, og det er innrettingen på logistikken og informasjonsinfrastruktur. Dette er prosesser som vil gå langt etter 2012, sa Sunde. Han uttrykte videre bekymring for forsvarets dårlige omdømme og for en avdelingsbefalsordning som kanskje ikke virker helt etter intensjonen. Lederkonferansens andre dag, ble åpnet med noen filosofiske tanker om etikk, fra den munnrappe og ikke ukjente Henrik Syse. Så ble konferansedeltagerne delt inn i grupper for å diskutere Hvordan opprettholde BFO som den største, beste og mest relevante arbeidstagerorganisasjonen for befal og offiserer? Resultatene ble senere fremlagt i plenum og debattert videre der. Dagens BFO-opplevelse ble en times foredrag av Cecilie Skog, kjent fra ekspedisjoner til Nordpolen, Sydpolen og Mount Everest. Med bilder og korte filmsnutter, lot hun oss ta del i sine opplevelser på disse ekspedisjonene, på godt og vondt. Der var motivasjon, glede og utholdenhet stikkord vel verdt å merke seg! Dagen ble avsluttet med orientering og samtaler rundt rekruttering og medlemspleie, og som seg hør og bør, en festmiddag med dertil hørende underholdningsinnslag! Den tredje og siste dagen startet BFO på initiativ fra leder KAFO, med å gi kroner til veteransenteret på Bæreia. Lederen av Bæreia, oberstløytnant John Petter 14 ffisersbladet

15 BFOs lederkonferanse 2010 Forsvarssjefen fikk mange spørsmål, og mye å tenke på. Vakkert underholdningsinnslag under åpningen av lederkonferansen. Det tenkes. Bachke, mottok sjekken og passet samtidig på å orientere litt om hva veteransenteret kan tilby unge som eldre veteraner. Så ankom en meget opplagt Ine Marie Eriksen Søreide, som holdt et tankevekkende foredrag om Forsvaret nå og i framtiden, sett fra hennes ståsted som leder for Utenriks - og forsvarskomiteen. En av de mange saker hun var meget tydelig på, var at det er en oppgave for politikerne å framheve de gode norske soldatene vi har. Dette er mennesker med høy integritet, reflekterte holdninger og en utrolig faglig dyktighet! Hun synes at det er leit at de blir utsatt for en alt for stor slitasje ved å bli brukt for mye og for ofte i skarpe oppdrag. Noen må sørge for at belastningen på den enkelte ikke blir for høy, og denne noen er ikke soldaten selv. Hun var også klar på at det politiske flertallet de siste fem årene ikke har vært villig til å betale for de leveransene de bestiller av Forsvaret. Hun kom også inn på flyttingen av HV-staben, KV, og INI, der hun i forsøkene på å få Forsvarsdepartementet til å fortelle hvor mye flyttingene vil koste, ikke får annet svar enn at spørsmålet er for komplisert å gi svar på. Hun finner det besynderlig at Stortinget inviteres til å fatte beslutninger uten at kostnadene er kjent. Resten av denne siste konferansedagen var satt av til plenumsdebatt veien videre for BFO, samt en meget god seanse der BFOs forhandlingsledere orienterte grundig om siste tids sentrale drøftinger, forhandlinger, samt aktuelle saker de jobber med. Og temaer som lønnsforhandlinger, avansement og eks.vis FRIFLO og fase 2B, skapte som forventet et stort engasjement! At BFO nå også har hovedtillitsvalgte (HTV) på plass i alle driftsenheter i Forsvaret (DIF), sørget også for god BFO-stemning! Eivind Røvde Solberg hadde som leder gleden av å avslutte en meget vellykket, og for BFO, oppbyggende lederkonferanse, der våre tillitsvalgte nå vender tilbake til sine avdelinger med fornyet motivasjon og kunnskap. ffisersbladet 15

16 Høstkonferansen for kadett Nytt KAFO-landsstyre er på plass. Innfelt: Leder KAFO, Øistein Edvardsen. BFOs og NOFs kadett og elevorganisasjoner samlet under foredraget til Johannessen. Deltagerne var meget aktive med spørsmål og debattinnlegg. BFO kan se tilbake på enda en vel gjennomført KAFO- og BESO høstkonferanse. Årets konferanse ble avholdt på Lillestrøm, helgen 5-7. november, sammen med NOFs elevorganisasjoner, NOFKA og NEON. Av Einar H Clausen (tekst/foto) Morten Granhaug (tekst/foto) og Margrethe M Bratt (tekst) Over 70 unge befalingsmenn og kvinner, mottok denne helgen ny kunnskap, fikk vedtatt nye prinsipp- og handlingsprogrammer/vedtekter, valgt nye landsstyrer. Og selvfølgelig ble alle bedre kjent med hverandre både på dagtid, men også under sosialt samvær på kveldene. Denne helgen fikk konferansedeltagerne også mye informasjon om avdelingsbefals-ordningen, som etter en rekke foredrag, endte opp med en paneldebatt, der representanter fra FD og flere våpengrener deltok. Seminaret og paneldebatten ble kjørt i fellesskap med NOF sine kadett- og befalselevsorganisasjoner. På lørdag var det i tillegg til intern diskusjon i KAFO og BESO, gjennomføring av blant annet et fellesforedrag med den etter hvert så kjente politifagforeningskjempen Arne Johannessen, som klart og tydelig sa noe om viktigheten ved å være en stor fagforening, med gjennomslagskraft. Han var som vanlig energisk, positiv, høylytt, og klar i sin tale da han snakket om sammenslåingen av politiets arbeidstakerorganisasjoner ved årtusenskiftet. Johannesen har vært med på sammenslåingen av flere forbund til ett stort; Politiets Fellesforbund. Han sa også noe om å bruke fagforeningsmakt på en strategisk og god måte i eventuelle konflikter. Videre presiserte han betydningen av størrelse og det å stå samlet hele veien. Kadettene og befalselevene var meget engasjerte, og det var mange spørsmål fra salen til den erfarne fagforeningslederen. Fredag og lørdag ble rundet av med felles middag og underholdning, noe som bidro til god relasjonsbygging og sosialisering blant så vel kadetter som befalselever, også på tvers av organisasjonstilhørighet. Frøet om sammenslåing ble i løpet av konferansen for alvor sådd hos de fleste deltakerne, og dette ble ytterligere forsterket da alle deltakerne, både fra NOF og BFO tok gruppebilde mens det ble ropt sammenslåing! Søndagen ble avsluttet med valg av nytt styre i både KAFO og BESO. Øistein Edvardsen fra Hæren, som går logistikklinjen på Sjøkrigsskolen ble valgt som ny leder KAFO. Ny BESO-leder ble Hanna S Mikalsen som til daglig tjenestegjør som befalselev på luftforsvarets befalsskole på Kjevik. BFO gratulerer! 16 ffisersbladet

17 er og befalselever i BFO Nytt BESO-landsstyre er på plass. Innfelt: Leder BESO, Hanna S. Mikalsen. Her er alle elever og kadetter fra BFO og NOF samlet - i alle fall under Høstkonferansen. ffisersbladet 17

18 Krig i femte dim USA og Nato forbereder seg på krigføring i den femte dimensjonen. I løpet av høsten skal strategier for cyber war hamres ut på begge sider av Atlanteren. Av Grete Gaulin Frilansjournalist I august offentliggjorde Pentagon at noen hadde skaffet seg tilgang til et militært nettverk i Midtøsten drevet av US Central Command. Den ukjente fienden hadde løftet ut både klassifisert og uklassifisert materiale, blant annet operasjonelle planer knyttet til amerikansk aktivitet i området. Det fikk fart i den trege prosessen med å stable en Cyber Command på beina i USA. I løpet av de siste månedene har generalen som skal lede denne kommandoen, general Keith Alexander, fått sine etterlengtede fire stjerner, mens Pentagon har lagt siste hånd på en defensiv cyber war-strategi. Innen desember skal amerikanerne ha på plass et forsvar som gir robust beskyttelse av både private, sivile og militære domener. USAs nærmeste allierte skal trekkes med i et system av tidlig varsling, og NATO skal hamre ut en strategi på toppmøtet i Lisboa i november. Den langsomme oppvåkningen har vært smertefull. Som verdens eneste gjenværende supermakt, ligger USA i tet hva angår offensiv kapasitet. Men landet er sårbart for angrep utenfra. Den defensive mobiliseringen har i årevis vært preget av dragkamp mellom Pentagon, regjeringen og det private næringslivet. Dot-mil, dot-gov og dot-com har ligget ubeskyttet for hackere i Kinas og Russlands tjeneste. Cyber war er intet fremtidsscenario. Den har pågått lenge, selv før russerne brakte Estland i kne under Web War I. Likevel er vi bare i forpostfektningenes æra, skriver tidligere sikkerhetsrådgiver Richard Clarke i boka Cyber War. Han er ikke i tvil om at landets fiender kan sette alt fra Pentagons nettverk til raffinerier, flyplasser, tog, busser og bane, strømforsyning og regjering ut av spill i løpet av bare 15. minutter! Varslene har vært mange og hyppige. I 2003 opplevde USA sin verste cyberspionasje noensinne, da kineserne stakk av med mellom ti og tjue terabytes 18 ffisersbladet

19 ensjon Den Amerikanske Cyber Command jobber seriøst med den potensielle trusselen. Sjef INI generalmajor Roar Sundseth. FAKTA: Verden ruster for cyber-war USA - Best på offensiv kapasitet. En egen Cyber Command under ledelse av general Keith Alexander. Russland - Nummer to i offensiv kapasitet. Har en cyber war enhet som ledes av det såkalte sekstende direktorat i tidligere KGB. Kina - Nummer tre i offensiv kapasitet. Har en cyber war unit på øya Hainan som blir drevet av hærens tredje tekniske departement og Lingshui Signals Intelligence Facility. Kina deler tredjeplassen med Frankrike. NATO - Har opprettet et Centre of Excellence for forsvar mot cyberkrigføring, i Estland. fra Pentagons uklassifiserte nettverk. Seks år seinere ble PC er infisert av et nordkoreansk botnet-virus som fikk websidene til finansdepartementet, Secret Service og Wall Street til å gå i svart. Samme år avslørte USA at Kina hadde plassert logiske bomber i kontrollsystemene til strømnettet; en sovende trussel som kunne vært brukt til å lamme hele samfunnet. Det verste for USA og Nato er at cyber war jevner ut det militære styrkeforholdet. For ikke bare kan Kina slå ut militære kommandosystemer og sende amerikanske krigsskip på villgåsjakt i Sørkinahavet mens de erobrer Taiwan. De har også et redskap som USA ikke besitter: de kan logge seg ut fra det globale nettverket og dermed unngå angrep. I en verden av cyber war er det ingen fordel å være en sofistikert og nettdominert stat, skriver Richard Clarke. Det har brakt Nato på defensiven. Organisasjonen har ikke bare Estland ferskt i minne, men også Georgia som ble sabotert av hackere under krigen i Ingen er i tvil om hvilken nasjonalitet disse hackerne hadde. Men skal angrep i femte dimensjon oppfattes som krig? Og vil Nato i så fall være forpliktet til å forsvare en angrepet nasjon under kapitel 5? Utkastet til strategi for cyber war er foreløpig hemmeligstemplet. Så sant ikke noen har hacket seg inn i Natos hovedkvarter. Man regner med at over tjue nasjoner har en offensiv kapasitet innenfor cyber war, deriblant Iran og Nord-Korea. I juli ble 15 nasjoner enige om å jobbe for å redusere trusselen fra cyberangrep. Med i denne gruppa er USA, Kina, Russland, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Estland, Hviterussland, Brasil, India, Israel, Qatar, Italia, Sør-Korea og Sør-Afrika. Angrepene skjer i form av DDOS Distributed denial of service attack. Det er en forhåndsprogrammert bølge av internett-trafikk som er designet for å krasje nettverk. Måten det fungerer på, er at tusener eller hundretusener av PC er sender elektroniske forespørsler til utvalgte nettsteder. De angripende maskinene kalles boot-net, som er et nettverk av zombier dvs PC er under fremmed kontroll. ffisersbladet 19

20 Litt av hvert ndler perioden g årer til damp t andre del et av nøytraliato. Tredje del rsvarets betydn av suverene ale operasjoaritim og Bjørn Terjesen Tom Kristiansen Roald Gjelsten Sjøforsvaret i krig og fred Bokomtale Sjøforsvaret i krig og fred langs kysten og på havet gjennom 200 år Kommandørkaptein Bjørn Terjesen, seniorforsker Tom Kristiansen og kommandør Roald Kommandørkaptein Bjørn Gjelsten Terjesen (f. 1959) har er historiker tatt for seg Sjøforsvarets historie fra Napoelonskrigene og frem til i dag. Resultatet fra Universitetet i Bergen og førstelektor ved Sjøkrigsskolen. Han gjennomførte Sjøkrigs skolens av dette operative linje arbeidet og kan du lese i Sjøforsvaret i krig og fred langs kysten og på havet gjennom Führungs akademie der Bundeswehr Etter operativ tjeneste Bjørn Terjesen Tom Kristiansen Roald Gjelsten i Kystartilleriet og allsidig stabs- og skoletjeneste har 200 år, et praktverk av en bok, rikt illustrert og med et innbydende utseende som gjør seg på Terjesen siden 1997 undervist og forsket ved Sjøkrigsskolen innen fagområdet sjømakt og sikkerhetsstudier. Han har spesialisert seg på norsk sjøkrigshistorie og Sjøforsvaret i krig og fred norsk politisk historie hver med hovedvekt marineoffisers på per ioden bord eller i en lett tilgjengelig bokhylle! , og har publisert flere bøker og artikler. Langs kysten og på havet gjennom 200 år I boken kan vi følge tilblivelsen av Sjøforsvaret fra kanonjoller og fregatten Najaden, frem til Tom Kristiansen (f. 1953) er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier. Han flåtestruktur disputerte ved som ikke er like tallrik, men fortsatt svært potent. Boken er delt i tre deler, dagens Universitetet i Bergen og har hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo. Kristiansens interessefelt er militær hvor hver av forfatterne har skrevet sin del. Det er også satt av god plass til å beskrive de tenkning, europeisk diplomatisk historie og krigs- og militærhistorie etter Han har blant annet publisert Total krig, nøytralitet politiske og splittelse. Norsk forsvarshistorie strømningene som har bidratt til å bringe Sjøforsvaret der hvor de er i dag , bind 3 (med Rolf Hobson, 2001), Navies in Northern Waters (med Rolf Hobson, 2004) og Tysk trussel mot Norge? Forsvarsledelse, trusselvurderinger og militære Mange tiltak før 1940 (2008). av de slag som norske orlogsfartøyer, batterier og landstasjoner har deltatt i er omtalt, og det er også satt av plass til de maritime luftoperasjonene under krigen. Andre episoder som Kommandør (p) Roald Gjelsten (f. 1943) ble uteks aminert fra Sjøkrigsskolen i 1967 og har en også M.Sc. i operasjonsanalyse vies fra oppmerksomhet US er historien om de ufortollede drikkevarene om bord på Marinens Naval Postgraduate School Han var stipendiat ved NUPI Gjelsten har variert sjøtjeneste, samt fartøyer tjeneste ved Sjøkrigsskolen, (Haakonsvern-saken), Forsvarets KNM Oslos forlis, KNM Orklas havari og Kvikk-saken, for å nevne stabsskole og Sjøforsvarsstaben. Han har utgitt en rekke arbeider om sjømilitære og sikkerhetspolitiske spørsmål, blant annet Verktøy for fred: Sjøforsvaret og sikkerhet i noen av de mindre gledelige episodene i nyere tid. 90-årene (1993) og Simulert forsvar? Forsvarets forskningsinstitutt og Sjøforsvaret ulike tilnærminger til forsvarsplanlegging (2001). Også de forskjellige organisatoriske grepene blir behandlet. Horisontal samhandling og New Public Management, samt de siste årenes tilpasning av styrkeproduksjonen vil vel de fleste nikke gjenkjennende til. Likeså diskusjonen om hvorvidt Marinen skal være havgående eller mer kystnær, en diskusjon som har dukket opp med jevne mellomrom. Gjennom drøyt 500 sider blir leseren tatt med Sjøforsvaret gjennom 200 års utvikling og operasjoner, fra den dansk-norske nøytralitetspolitikken fra slutten av 1700-tallet og frem til Operasjon Atalanta utenfor den Somaliske kyst og Marinens jegervåpens innsats i Afghanistan, en reise som er vel verdt å bruke tiden på! Av Rolf J. Ledal Medaljeseremoni NAD IV Fredag 5. november fikk de 150 hjemvendte fra kontingent IV i NAD (Norwegian Aeromedical Detachment) sine velfortjente medaljer i en høytidelig seremoni på Rygge militære flystasjon. Samtidig med seremonien på Rygge fikk 15 av kontingent IV sin medalje i Meymaneh, Afghanistan, fordi de også skal tjenestegjøre i NAD 5. - Responstiden er redusert fra 60 minutter natt og 30 minutter dag til 15 minutter på både dag og natt i løpet av denne kontingenten. Sikkerheten for bakkestyrkene har blitt ytterligere forbedret, og tidsbesparingen kan bidra til å redde flere liv, forteller detasjementssjef for NAD IV, Rolf Folland. Fra 2008 til 1. mai 2010 hadde NAD utført 100 oppdrag. I perioden 1. mai til 21. september i år har NAD utført ytterligere 100 oppdrag, altså en fordobling. Det er også etablert et meget bra samarbeid med det amerikanske helikopterbidraget Task Force Mustang under denne kontigenten, noe som har bidratt til å redusere responstiden. Under Follands ledelse har NAD innført et konsept som heter Helhetlig debriefing, en profesjonell måte for å ivareta personell etter utført oppdrag med emosjonell debriefing. Statssekretær Roger Ingebrigtsen og nestkommanderende ved Forsvarets operative hovedkvarter, generalmajor Morten Haga Lunde, delte ut medaljer under seremonien. Fakta: Norwegian Aeromedical Detachment (NAD) er Luftforsvarets styrkebidrag til PRT Meymaneh, Afghanistan. Helikopterbidraget består av ca. 42 mennesker og har medisinsk evakueringsberedskap døgnet rundt for norske og allierte styrker i operasjonsområdet. NAD ble etablert i Meymaneh 1. april ffisersbladet

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Langtidsplanen 2009-2012 er ferdigfinansiert styrking med 283 mill. kroner Kontrakten mellom regjeringen og Forsvaret er

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48 (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier FN er og blir selve grunnpilaren i vår sikkerhets- og utenrikspolitikk

Detaljer

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET VI ØVER FOR DIN SIKKERHET 19. februar til 22. mars holder Forsvaret øvelsen Cold Response i Trøndelag. 15 000 deltakere fra fjorten land øver for din sikkerhet. DISSE DELTAR PÅ ØVELSEN LAND M109A3GNM Leopard

Detaljer

LOGMAKT 2011. Sessvollmoen, 4-5. mai 2011. Forsvarets logistikkonferanse. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon

LOGMAKT 2011. Sessvollmoen, 4-5. mai 2011. Forsvarets logistikkonferanse. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon LOGMAKT 2011 Forsvarets logistikkonferanse Sessvollmoen, 4-5. mai 2011 Forfatter Prosjektittel Økt operativ evne gjennom effektiv 29.04.2011 1 29.04.2011 1 Sjefen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå.

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. ÅRSRAPPORT 2012 Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. Agdesiden Garnisons Compagnie Kristiansand Veterankompani Kompaniet har i året hatt 14 trenings/sosiale kvelder på Odderøya. Medlemstallet

Detaljer

Referat Kontaktkonferanse 2009

Referat Kontaktkonferanse 2009 1 Referat Kontaktkonferanse 2009 Torsdag 26.02 2009 Sjømilitære Samfund Stiftet 1835 Tid (dato, fra kl til kl): Sted: Hurtigruten, Innkalt av (avd og person): Hovedstyre SMS Ordstyrer: Bjørn Krohn Referent:

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

NCC kont XVIII Afghanistan Kom Knut Riiber LOGMAKT 4 mai 2011

NCC kont XVIII Afghanistan Kom Knut Riiber LOGMAKT 4 mai 2011 NCC kont XVIII Afghanistan Kom Knut Riiber LOGMAKT 4 mai 2011 1 Agenda + Hvorfor Afghanistan? + Hva gjør vi? + Nytter det? + Hva møtte oss? + Hva har vi utført? + Hva innenbærer oppdraget for Forsvaret?

Detaljer

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Statsråden «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2016/2337-3/FD V 2/ÅI 30.11.2016 Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Markeringen

Detaljer

UGRADERT. Side 2 av 5

UGRADERT. Side 2 av 5 Til Forsvarsdepartementet Vår saksbehandler: BFO v/regionstyret for Nord-Norge +4791111783, rsl-nord@bfo.no Kopi til Vår referanse 2015/BFO/RSL Vår dato 10.11.2015 Internt Styret i BFO Region Nord-Norge

Detaljer

FORSVARET Forsvarets sikkerhetstjeneste. Cyber krigføring. Et militæroperativt perspektiv

FORSVARET Forsvarets sikkerhetstjeneste. Cyber krigføring. Et militæroperativt perspektiv Forsvarets sikkerhetstjeneste ingeniørhøgskole Cyber krigføring Forfatter Prosjektittel 17.11.2011 1 Hvor virkelig er cyber-krig? 17.11.2011 2 Estland 2006 Cyber-opprør ved flytting av sovjet-russisk krigsminnesmerke

Detaljer

Kjernekompetanse en grunnpillar i Sjøforsvarets virksomhet. Harlans Seminar november 2011 Kommandør Roald Gjelsten

Kjernekompetanse en grunnpillar i Sjøforsvarets virksomhet. Harlans Seminar november 2011 Kommandør Roald Gjelsten Kjernekompetanse en grunnpillar i Sjøforsvarets virksomhet Harlans Seminar november 2011 Kommandør Roald Gjelsten Disposisjon Kjernefunksjoner Sjøforsvarets kjernekompetanse Politiske føringer Aktuelle

Detaljer

St.prp. nr. 80 (2001-2002)

St.prp. nr. 80 (2001-2002) St.prp. nr. 80 (2001-2002) Finansiering av norsk militær deltagelse i Afghanistan Tilråding fra Forsvarsdepartementet av 30. august 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kap. 1792

Detaljer

Totalforsvaret status og utfordringer. Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben

Totalforsvaret status og utfordringer. Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben Totalforsvaret status og utfordringer Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben Innhold Publikasjonen «Støtte og samarbeid» Totalforsvarskonseptet

Detaljer

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011 FFI-presentasjon 2011 Versjon 10. august 2011 Forsvarets forskningsinstitutt Etablert 1946 719 ansatte (alle sivile med unntak av 3 offiserer) Norges viktigste forskningsinstitusjon innen forsvarsrelatert

Detaljer

Arild E. Syvertsen. Norske sjøfolk i krig og terror

Arild E. Syvertsen. Norske sjøfolk i krig og terror Arild E. Syvertsen Norske sjøfolk i krig og terror Om boken: Dette er en dramatisk fortelling om norske sjøfolks krigsseilas i Persiabukta også kalt Den arabiske Gulf i perioden 1980 1988, kjent som

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Morten Jacobsen Forsvarets logistikkorganisasjon

Morten Jacobsen Forsvarets logistikkorganisasjon Forsvaret FD FSJ Etikk i Forsvaret FMO FST FB FFI FLO Hæren Sjøforsvaret Luftforsvaret HV FOHK Morten Jacobsen Forsvarets logistikkorganisasjon Logistikk Styrkeproduksjon Operasjoner 1 2 Krigens folkerett

Detaljer

Sjøforsvarets struktur og kapasiteter til støtte for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Sjøforsvarets struktur og kapasiteter til støtte for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk Sjøforsvarets struktur og kapasiteter til støtte for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk Generalinspektør for Sjøforsvaret Kontreadmiral Bernt Grimstvedt 30.08.2012 17:02 1 Sikkerhetspolitisk grunnlag

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Landingsplassnotat. Alternativer og konklusjon. For luftambulanseprosjektet, Helse Førde. Utarbeidet av. Erland Karlsen

Landingsplassnotat. Alternativer og konklusjon. For luftambulanseprosjektet, Helse Førde. Utarbeidet av. Erland Karlsen Landingsplassnotat Alternativer og konklusjon For luftambulanseprosjektet, Helse Førde Utarbeidet av Erland Karlsen Støtterådgiver for arbeidsgruppa 1 Oppsummering Krav til dimensjonering av landingsplass

Detaljer

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt FFIs overordnede strategi Forsvarets FFI forskningsinstitutt ffis strategiske målbilde Visjonen vår Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar Formålet vårt Forsvarets forskningsinstitutt er Forsvarets

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på det og venne oss til

God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på det og venne oss til Leif Johan Sevland: Nyttårstalen Ledaal - 1.01.2011 God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle samlingen på Ledaal på årets første dag. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på

Detaljer

Sjøforsvarets skoler

Sjøforsvarets skoler Ny utdanningsordning MUF 20. november 2006 Bernt Grimstvedt, Sjef Sjøforsvarets Skoler Presentasjonens innhold 1. Sjøforsvaret 2. 3. Sjøforsvarets nivådannede utdanning 2009 4. Sjøforsvarets interesser

Detaljer

Med. Base Kjevik. inn i fremtiden

Med. Base Kjevik. inn i fremtiden Med inn i fremtiden En helhetlig vurdering av økonomi, kompetanse og fremtidsmuligheter fremhever som det beste alternativet for et samlet skolesenter i Luftforsvaret. Dokumentet Med inn i fremtiden er

Detaljer

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Sivilt-militært samarbeid Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Forsvarets ni hovedoppgaver 1. Utgjøre en forebyggende terskel med basis i NATOmedlemskapet 2. Forsvare Norge

Detaljer

Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene

Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene 1940-1945. Stein Ugelvik Larsen Leder Nordiki - Bergen 9.04.2010 På vegne av Nordiki vil jeg ønske dere velkommen til denne viktige

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Infomøte FD KJEVIKFAKTA.NO,

Infomøte FD KJEVIKFAKTA.NO, Infomøte FD KJEVIKFAKTA KJEVIKFAKTA.NO, POST@KJEVIKFAKTA.NO Hvorfor er Kjevikfakta invitert til FD? Vi mener at FMR ikke er kvalitetssikret mht en flytting av Kjevik. Dette har vi tidligere spilt inn til

Detaljer

Luftforsvarets 330 skvadron 2014

Luftforsvarets 330 skvadron 2014 Luftforsvarets 330 skvadron 2014 Visjon 330 skvadron Overordnet organisasjon Justisdepartementet Redningstjeneste Innkjøp av helikoptre Forsvarsdepartementet Driftsansvar for Sea King Utdanning personell

Detaljer

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 2 Minst 60 sivile ble drept i løpet av fem ulike bombeangrep av NATO-fly i Libya, ifølge undersøkelser gjort av Human Rights Watch. Norge blir bedt om

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, januar 1973

Norsk etnologisk gransking Oslo, januar 1973 Norsk etnologisk gransking Oslo, januar 1973 120. Tradisjon om militærvesenet Den norske hær går tilbake til en ordinans fra 13. januar 1628. Det var en nasjonal hær, og det førte til at soldatene og andre

Detaljer

Avduking av minneplate i Vassfaret, lørdag 29. august 2015

Avduking av minneplate i Vassfaret, lørdag 29. august 2015 Avduking av minneplate i Vassfaret, lørdag 29. august 2015 Brigader Henning A. Frantzen, Forsvarsdepartementet Ordførere, veteraner, pårørende av veteraner, Kjære alle sammen! La meg først få overbringe

Detaljer

FORSVARET STATUS OG UTFORDRINGER

FORSVARET STATUS OG UTFORDRINGER FORSVARET STATUS OG UTFORDRINGER FORSVARSSJEF HARALD SUNDE Foredrag i Oslo Militære Samfund Mandag 24. januar 2011 2 Innledning Mine damer og herrer Forsvaret av i dag og i morgen er et forsvar som opererer

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Vi øver for din sikkerhet

Vi øver for din sikkerhet Viktig informasjon til beboere i Nord-Norge Forsvaret arrangerer øvelsen Cold Response fra 7. 21. mars Vi øver for din sikkerhet Neste uke kommer over 16 000 soldater fra 15 nasjoner til Nord-Norge. Sammen

Detaljer

Solceller i forsvaret VIRKEMÅTE OG BRUKSOMRÅDER

Solceller i forsvaret VIRKEMÅTE OG BRUKSOMRÅDER Solceller i forsvaret VIRKEMÅTE OG BRUKSOMRÅDER Farstad, Torstein Otterlei Ingeniørfaglig innføring SKSK 10. juni 2015 Innhold Innledning... 1 Forståelse... 2 Bruksområder... 3 Operasjoner i Norge... 3

Detaljer

Prøveprosjekt. Forslag til ny arbeidstidsordning BRP

Prøveprosjekt. Forslag til ny arbeidstidsordning BRP Prøveprosjekt Forslag til ny arbeidstidsordning BRP Godkjenning Luftforsvaret ved Forsvarsstaben har fått godkjenning av lederne av hovedsammenslutningene i Staten og statens personaldirektør av å se på

Detaljer

Hvilket forsvar vil vi ha?

Hvilket forsvar vil vi ha? Norges Offisersforbund Fotograf Adrian Lombardo, Forsvarets bildearkiv Hvilket forsvar vil vi ha? Søkelys på forsvarets økonomiske situasjon November 2010 Hvilket forsvar vil vi ha? Forsvaret skal være

Detaljer

BFS AFA i Sjøforsvaret

BFS AFA i Sjøforsvaret BFS 5-1-1-1-5 AFA i Sjøforsvaret Generalinspektøren for Sjøforsvaret fastsetter instruks for administrativ foresatt avdeling (AFA) i Sjøforsvaret til bruk i Sjøforsvaret. Oslo, 2009-12-17 Haakon Bruun-Hanssen

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer

Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer Redaktør: Vidar Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer Redaktør n har ordet: Redaksjonen kan ikke skylde på annet en dårlig inspirasjon for at det har gått både vinter og vår siden

Detaljer

Prøveprosjekt. Forslag til ny arbeidstidsordning. Bell 412

Prøveprosjekt. Forslag til ny arbeidstidsordning. Bell 412 Prøveprosjekt Forslag til ny arbeidstidsordning Bell 412 Luftforsvaret ved Forsvarsstaben har fått godkjenning av lederne av hovedsammenslutningene i Staten og statens personaldirektør av å se på nye arbeidstidsordninger

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Rapport fra ARN`s besøk i Tysk kantinebygning på Rom i Lyngdal 29. Mai 2005

Rapport fra ARN`s besøk i Tysk kantinebygning på Rom i Lyngdal 29. Mai 2005 Rapport fra ARN`s besøk i Tysk kantinebygning på Rom i Lyngdal 29. Mai 2005 Lager Rom Introduksjon: Mellom Lista og Kristiansand finnes flere små fjorder, flere av dem egnet for landsetting av styrker.

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Supply Chain Risk Management. For et bedret Forsvar

Supply Chain Risk Management. For et bedret Forsvar Supply Chain Risk Management. For et bedret Forsvar Professor Bent Erik Bakken Forsker, Forsvarets stabsskole Avdeling for logistikk og virksomhetsstyring bebakken@fhs.mil.no - februar 2014 1 Agenda Om

Detaljer

Intervensjon i konflikter

Intervensjon i konflikter Intervensjon i konflikter SVPOL 3502: Årsaker til krig: mellomstatlige og interne konflikter Forelesning 6. november 2003 Tanja Ellingsen Definisjon intervensjon (av lat. intervenire, komme mellom), det

Detaljer

- Fremtidens jagerfly

- Fremtidens jagerfly - Fremtidens jagerfly Erlend Larsen Takk til alle som har hjulpet til med boken. Ingen nevnt, ingen glemt! Utgiver: E-forlag, 2010 Første gang utgitt (trykket versjon) 2009 Omslagsfoto: Lockheed Martin

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

Junkers 88 D-1. Werk no: 088 1203. Flyet som nødlandet på Kinnarodden, Finnmark 17. Februar 1943

Junkers 88 D-1. Werk no: 088 1203. Flyet som nødlandet på Kinnarodden, Finnmark 17. Februar 1943 Junkers 88 D-1 Werk no: 088 1203 Flyet som nødlandet på Kinnarodden, Finnmark 17. Februar 1943 17. Februar 1943 tar rekognoserings og bombeflyet Junkers 88 D-1 av fra Høybuktmoen ved Kirkenes med: Gerhard

Detaljer

NARVIK KONFERANSEN 17. 19. AUGUST 2005. Utviklingen i Nordområdene Utfordringer i et sikkerhets- og næringspolitisk perspektiv

NARVIK KONFERANSEN 17. 19. AUGUST 2005. Utviklingen i Nordområdene Utfordringer i et sikkerhets- og næringspolitisk perspektiv NARVIK KONFERANSEN 17. 19. AUGUST 2005 Utviklingen i Nordområdene Utfordringer i et sikkerhets- og næringspolitisk perspektiv EUROPA-PROGRAMMET (EP) ble etablert i 1992 som et uavhengig og tverrfaglig

Detaljer

Valgkomiteens redegjørelse

Valgkomiteens redegjørelse Valgkomiteens redegjørelse Ærede generalforsamling, vi ønsker å begrunne vår innstilling per kandidat. Årets innstilling ligger mye arbeid bak. Vi har snakket med mange, vi har diskutert mye, vi har utført

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Sammendrag - høringsuttalelse til Forsvarssjefens Fagmilitære råd

Sammendrag - høringsuttalelse til Forsvarssjefens Fagmilitære råd SØRREISA KOMMUNE Ordføreren Dato: 04.01.2012 Deres ref: Arkiv - arkivsak: X10-11/157 Vår ref: 140/12 Direkte telefon: 77875001 E-post: paul.dahlo@sorreisa.kommune.no Org.nr. 940755603 Sammendrag - høringsuttalelse

Detaljer

Tenkeskriving fra et bilde

Tenkeskriving fra et bilde Tenkeskriving fra et bilde Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen

Detaljer

Strategi for helhetlig norsk sivil og militær innsats i Faryab-provinsen i Afghanistan

Strategi for helhetlig norsk sivil og militær innsats i Faryab-provinsen i Afghanistan Strategi for helhetlig norsk sivil og militær innsats i Faryab-provinsen i Afghanistan Foto: Per Arne Juvang/Forsvaret Foto : Kristin Enstad Bakgrunn: Norges engasjement i Afghanistan Hovedmålet for det

Detaljer

Obligatorisk kurs for ATV

Obligatorisk kurs for ATV Storgt.141 3915 Porsgrunn Telefon: 35 54 78 78 Mob: 90 72 00 25 Telefaks: 35 54 72 10 post@porsgrunn.utdanningsforbundet.no PORSGRUNN Obligatorisk kurs for ATV i barnehager og skoler Tid: torsdag 20.november

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Noorduyn Norseman. Nils Mathisrud - 2003 N O RSE M AN R-AF

Noorduyn Norseman. Nils Mathisrud - 2003 N O RSE M AN R-AF NORSK LUFTFARTSMUSEUM Noorduyn Norseman Nils Mathisrud - 2003 N O RSE M AN R-AF R-AF 70 år i lufta! Noorduyn Norseman R-AF kommer hjem etter 70 år! Etter mange år i Sverige er flyet tilbake på norske vinger,

Detaljer

Militærmedisinsk Fagseminar 2010-09-24-26. MS Color Fantasy Oslo-Kiel T/R. Norsk Militærmedisinsk Forening

Militærmedisinsk Fagseminar 2010-09-24-26. MS Color Fantasy Oslo-Kiel T/R. Norsk Militærmedisinsk Forening Militærmedisinsk Fagseminar Norsk Militærmedisinsk Forening Etablert 21. desember 1882 Bergen 27. september 2010 Kjære kollega Velkommen til militærmedisinsk fagseminar på Kielfergen. Dette er første gang

Detaljer

Gode råd i møte med synshemmede. Ser. mulighetene

Gode råd i møte med synshemmede. Ser. mulighetene Gode råd i møte med synshemmede Ser mulighetene Å være synshemmet er ofte upraktisk. Mange blinde og svaksynte ønsker derfor hjelp i forskjellige situasjoner. Seende føler seg imidlertid ofte usikre på

Detaljer

Kjøkken-/messebygg på Andøya - 2011. Forsvarsbygg utvikling nord. Byggebørs i Tromsø 23. januar 2013 Pr 21.01.13

Kjøkken-/messebygg på Andøya - 2011. Forsvarsbygg utvikling nord. Byggebørs i Tromsø 23. januar 2013 Pr 21.01.13 Kjøkken-/messebygg på Andøya - 2011 Forsvarsbygg utvikling nord Byggebørs i Tromsø 23. januar 2013 Pr 21.01.13 Forsvarsbygg utvikling nord Planlegger, utvikler og leder bygging av ca hundre små og store

Detaljer

Malin Stensønes På våre vegne. Soldatberetninger fra Afghanistan

Malin Stensønes På våre vegne. Soldatberetninger fra Afghanistan Malin Stensønes På våre vegne Soldatberetninger fra Afghanistan 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-29369-6 Bibliotekutgave

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Med. Base Kjevik. inn i fremtiden

Med. Base Kjevik. inn i fremtiden Med inn i fremtiden En helhetlig vurdering av økonomi, kompetanse og fremtidsmuligheter fremhever som det beste alternativet for et samlet skolesenter i Luftforsvaret. Dokumentet Med inn i fremtiden er

Detaljer

Hendelse 1. start etter innledende info og organisering av KO ca. kl 09:15

Hendelse 1. start etter innledende info og organisering av KO ca. kl 09:15 BERDSKAPSØVELSE I «Vannkliden KF» tirsdag 17. juni 2014 Scenario innledning ca kl. 09:00 Langvarig strømbrudd i store deler av «Vanneby» har ført til at kriseledelsen er samlet i KO. Kriseledelsen ble

Detaljer

Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse

Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse Alt i alt, hvor godt eller dårlig inntrykk har du av det norske Forsvaret?

Detaljer

GLOBAL WEEK OF ACTION ( September)

GLOBAL WEEK OF ACTION ( September) GLOBAL WEEK OF ACTION (12-18. September) Bakgrunn Den 19. september holdes et historisk viktig FN-møte. I forkant av FNs generalforsamling vil det være et høynivåmøte om flyktninger hvor verdens statsledere

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Nå med historisk vri

Nå med historisk vri Redaktør: Vidar Årgang 45 2008 r:5 Nå med historisk vri A7V Sturmpazer 1917 CLUBERTEN ønsker alle god jul & GODT NYTT ÅR > r: 5/2008 Redaktør n har ordet: Året 2008 er straks over og VT-Cluben går inn

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få!

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! Da Christiaan Barnard utførte den første hjertetransplantasjon i Cape Town i Sør- Afrika i 1967 var jeg 30 år. Jeg var nygift og bodde i Rotterdam.

Detaljer

SMS Kontaktkonferanse

SMS Kontaktkonferanse 1 c SMS Kontaktkonferanse Tid (dato, fra kl til kl): 15.-16.februar 2007 Sted: Hurtigruten Innkalt av (avd og person): Generalsekretær Bjørn Krohn Ordstyrer: Generalsekretær Referent: Max J Hermansen /

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Leder. Fra skrivegruppen

Leder. Fra skrivegruppen Leder Etter 7,5 år som direktør ved Fundacion Betanien er det mange bånd som er blitt knyttet. Det er derfor med mange ulike følelser jeg nå slutter. TAKK: Beboere, ansatte, pårørende, samarbeidspartnere

Detaljer

Legolandsbyen på Setermoen - 2012. Forsvarsbygg utvikling nord. Møte i Harstad og Narvik 30. mai 2013. Pr 28.5.13

Legolandsbyen på Setermoen - 2012. Forsvarsbygg utvikling nord. Møte i Harstad og Narvik 30. mai 2013. Pr 28.5.13 Legolandsbyen på Setermoen - 2012 Forsvarsbygg utvikling nord Møte i Harstad og Narvik 30. mai 2013 Pr 28.5.13 GSV: Kjøkken- messebygg Høybuktmoen, ferdig 2011 Bygget for spesialisering og helhet Ca 1500

Detaljer

Ubåtjakt i norske fjorder

Ubåtjakt i norske fjorder Ubåtjakt i norske fjorder omhandler perioden a seil og årer til damp r skrevet andre del var preget av nøytraliringen i Nato. Tredje del ndler Sjøforsvarets betydbeskyttelsen av suverene i internasjonale

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

Innhold: Spillebrett 5 hærer med 40 infanterienheter, 12 kavalerienheter og 8 artillerienheter hver Bunke med 43 kort 2 referansekort 5 terninger

Innhold: Spillebrett 5 hærer med 40 infanterienheter, 12 kavalerienheter og 8 artillerienheter hver Bunke med 43 kort 2 referansekort 5 terninger REGLER FOR 2 5 SPILLERE ALDER 10+ S P I L L E T O M V E R D E N S H E R R E D Ø M M E T 2010 Hasbro. Med enerett. Produsert av: Hasbro SA, Route de Courroux 6, 2800 Delemont CH Representeres av: Hasbro

Detaljer

Stillinger tillagt rett til bolig

Stillinger tillagt rett til bolig Stillinger tillagt rett til bolig 010100-01.01-005 FD/ FD-LED/ FD I BRIG/FKOM Nestleder Oslo 010100-01.02-005 FD/ FD-LED/ FD II BRIG/FKOM Nestleder Oslo 010100-01.03.02-005 FD/ FD-LED/ FD III/ OPERASJONS

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Stjørdal kommune som vertskommune for en militær avdeling muligheter og utfordringer. Ebbe Deraas Oberst SJ HV 12

Stjørdal kommune som vertskommune for en militær avdeling muligheter og utfordringer. Ebbe Deraas Oberst SJ HV 12 Stjørdal kommune som vertskommune for en militær avdeling muligheter og utfordringer Ebbe Deraas Oberst SJ HV 12 Innhold 1. Historikk 2. Værnes Garnison og HV 12 i dag 3. Muligheter 4. Utfordringer Historikk

Detaljer

Fylkesrådets innspill til Prop. 151 S ( ) Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren

Fylkesrådets innspill til Prop. 151 S ( ) Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren Vår dato: 12.08.2016 Vår referanse: 16/76619 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Utenriks- og forsvarskomiteen Fylkesrådets innspill til Prop. 151 S (2015-2016) Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Orientering om vinterøvelsene i 2008: -Armatura Borealis -Tundra -Nordlys

Orientering om vinterøvelsene i 2008: -Armatura Borealis -Tundra -Nordlys Orientering om vinterøvelsene i 2008: -Armatura Borealis -Tundra -Nordlys Brigader Tor Sæther, Sjef lokal øvingsledelse Innhold Øvelsenes hensikt Fakta om øvelsene Øvingsaktiviteten (tid/sted) Sikkerhet

Detaljer