ffisersbladet BFO OG NOF KOMMENTERER FORSVARSBUDSJETTET 2011 Krig i femte dimensjon Ett yrke en organisasjon! Ekstrembelastning i Afghanistan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ffisersbladet BFO OG NOF KOMMENTERER FORSVARSBUDSJETTET 2011 Krig i femte dimensjon Ett yrke en organisasjon! Ekstrembelastning i Afghanistan"

Transkript

1 ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 desember 2010 årgang 63 Ekstrembelastning i Afghanistan Side BFO OG NOF KOMMENTERER FORSVARSBUDSJETTET 2011 Krig i femte dimensjon Side Ett yrke en organisasjon!

2 Den nye Leatherman MUT er det første multiverktøyet som er spesiallaget for taktiske styrker. Unike verktøy som kan nevnes i tillegg til standard Leatherman funksjoner er: Karbonskrape Demonteringspinne for gevær Selekutter Spesial verktøy for kammerlåsning Hammer Spesialtaske MOLLE KOMMER I TO VARIANTER; SIVIL- OG MILITÆRMODELL. For mer info se Tevlingveien 15, 1081 Oslo Tlf.: Faks:

3 Offisersbladet Nr Årgang Organ for Befalets Fellesorganisasjon BFO: Postboks 501 Sentrum, 0105 Oslo Telefon Telefax E-post: Internett: Besøksadresse: Karl Johans gate 12 j (inngang fra Kirkegata) Ansvarlig utgiver: Eivind Røvde Solberg Redaktør: Einar Holst Clausen Redaksjon og abonnementsavdeling: Se adresse for BFO E-post: Tlf. abonnementsavdeling: E-post: Tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund-Stat Annonseansvarlig: 2punkt as v/karin Smedsrud Mobil: E-post: (Bekreftet opplag 2010: ) Signerte artikler representerer ikke nødvendigvis BFOs mening. Forfattere er selv ansvarlig for innholdet og de meninger som fremholdes. Usignert innhold er redaksjonelt. Utgivelsesplan 2011: Nummer Matr.frist Utgivelse Nr. 1 februar Nr. 2 mars Nr. 3 mai Nr. 4 juni Nr. 5 september Nr. 6 oktober Nr. 7 desember Grafisk produksjon: Design: punkt&prikke Trykk: Prinfo Unique Bilder: Hvis ikke annet er oppgitt, er bildene tatt av Forsvarets Mediesenter. Forside: Akershus Festning Redaksjonen avsluttet: 4. desember 2010 OPPLAGSKONTROLLERT 241 MILJØMERKET Trykksak 709 Et tiår tar slutt De første ti årene i dette årtusenet er nå snart over. BFO har i hele tiåret gjort iherdige forsøk på å samle alt befal i én organisasjon, men har enda ikke lykkes. Undertegnede har vært redaktør av Offisersbladet i 10 år, men hva har skjedd i Forsvaret på de 10 årene? Det har skjedd mye. Forsvaret har omstilt seg fra et stort mobiliseringsforsvar, til et lite men spesialisert innsatsforsvar. Mangel på økonomi har ført til mindre operativ øving hjemme, og vi har nesten hele tiåret deltatt i internasjonale operasjoner. Et redusert befalskorps, samt soldater og vervede har måttet dele på hyppige beordringer til INTOPS, noe som etter hvert har slitt kraftig på personellet og deres familier. Forsvaret har de siste 10 årene mistet 12 befal og soldater i tjeneste i Norge, og 9 befal/soldater i internasjonale operasjoner. FLO ble opprettet i 2001, hadde over ansatte, men har nesten kontinuerlig vært i en frustrerende omstillingsprosess, før de nå mer eller mindre skal tilbakeføres til linjen igjen, Sirkelen er rund, og i mellomtiden har dette kostet, og vil fortsatt koste milliarder av kroner, i tillegg til at personellets frustrasjon stadig blir større. Forsvarets Overkommando på Huseby ble i 2002 vedtatt nedlagt av Stortinget, da de skulle integreres med Forsvarsdepartementet (FD) i Integrert Strategisk Ledelse (ISL). Det het: Hensikten med integrert forsvarsledelse var å styrke departementets evne til overordnet planlegging og strategisk ledelse av Forsvaret, samt å samle den militærfaglige kompetansen og redusere avstanden mellom fagmilitære vurderinger og politiske beslutninger. Åtte år senere med nytt bygg, ca 2 ½ milliard kroner fattigere, så gjelder ikke dette lenger. FD har klart å kaste alle generalinspektørene ut av milliardbygget på Akershus Festning, og ut til landsdelene, en flytteprosess som har kostet og koster flere 100-talls millioner. I dag har FD mer eller mindre det flotte bygget for seg selv, bortsett fra et gissel, nemlig forsvarssjefen med sin lille stab. I 2002 ble FKS nedlagt etter 5 år i Stavanger, og FOHK etablert på Jåtta. Allerede i 2008 bestemte Regjeringen seg som et ledd i Nord-område satsningen seg for å nedlegge FOHK på Jåtta, samt LDKN i Bodø, og flytte Forsvarets operative ledelse til Reitan, og FOH (Forsvarets Operative Hovedkvarter) var et faktum. Opprustingen av FOHK fra , og flytteprosess og reetablering i et nytt FOH på Reitan, kostet Forsvaret og samfunnet 1-2 milliarder, og en stadig løpende årlig utgift på flere titalls millioner bare til pendlerutgifter til personellet som ikke ville flytte til Bodø, og som derfor ukependler til og fra jobb! Ingen ting av dette er personellmessige blinkskudd. Forsvarsbygg ble opprettet 1. januar 2002, og har vel mildt talt ikke vært en besparelse for Forsvaret! Det var FD som for øvrig ønsket det. Forsvaret betaler nå leie på det de før eide, alt fra flaggstenger, plen, garasjer, til bygninger. Forsvarsbygg skal til gjengjeld vedlikeholde og eventuelt bygge nytt. Kan Forsvarets skyhøye leieutgifter ha gått ut over operativ øving? Hvordan kan det ha seg at Forsvarsbygg går med overskudd på en milliard kroner? Dette er jo en tapping av forsvarets midler, for overskuddsmilliarden går jo ikke tilbake til Forsvaret! Tyngre nødvendige investeringer i nytt materiell har nesten uten unntak blitt skjøvet ut i tid hele tiåret. Noen ganger godt hjulpet av store forsinkelser i prosjektene. Ett eksempel er fregatt og Kystvakthelikopteret NH-90 som enda ikke er levert. Redningshelikopter til erstatning for Sea King er helt ute i det blå, Orion er reddet noen år til, da det har fått nye vinger og noen oppdateringer. Våre Bell 412 er snart overmodne for utskiftning, og som alle vet, så lever de få operative F-16 vi har igjen, på lånt tid. Våre ULA-klasse ubåter har levetid frem mot 2020, og fremtiden er usikker for ubåtvåpenet, da det ser ut til at de nå kun skal moderniseres, og prosjekt nyanskaffelse er helt ute i det blå. Artilleristene har i dette tiåret ventet på ønskedrømmen, det svenske artillerisystemet Archer. Men noen små lysglimt finnes også, nemlig at vi har fått nye C-130 J transportfly, nye fregatter (selv om kun vi kun har råd til å seile med 2-3 av de 5). Våre nye Skjold-klasse MTBer, eller kystkorvetter som de nå skal kalles, skal endelig leveres etter nærmere 10 års venting. Slik kunne jeg nok fortsatt nesten i det uendelige, men det er faktisk alt for deprimerende. Det er bedre å løfte hodet og trøste seg med at vi har dyktige og lojale soldater, vervede og offiserer i våre forsvarsgrener, som gjør en fantastisk jobb både nasjonalt og internasjonalt! De opererer og vedlikeholder så vel gammelt som nytt materiell, og har en motivasjon og yrkesstolthet det står respekt av! Derfor får vi håpe på et bedre tiår, med økte budsjetter, et mindre omstillingsmareritt, nyere materiell, ryddigere personellpolitikk, mindre departemental kvasikontroll, samt større anerkjennelse til de som kommer tilbake fra krigen i Afghanistan. God Jul alle sammen! Einar Holst Clausen Redaktør redaktøren ffi sersbladet 3

4 Alt som gjelder Volvo på eksport. Og litt til. Opplev helt nye Volvo V60. Velkommen til prøvekjøring! Nye Volvo V60 byr på fleksibilitet og litt mer plass bak uten det minste kompromiss på sporty design og spennende kjøreopplevelser. Volvo V60 har det prisvinnende sikkerhetssystemet City Safety som standard. Et system som ved kø og bytrafikk selv kan bremse bilen om det registrerer at en kollisjon er i ferd med å inntreffe. I tillegg er Volvo S60 og V60 de første bilene i verden som kan stoppe av seg selv for fotgjengere (tilleggsutstyr). Nye Volvo V60 må sees og oppleves! Nyt kontrollen og de dyriske formene. Volvo XC90 Volvo XC60 Volvo XC70 Volvo V70 Utenlandsbeordring? Vurderer du å kjøpe bil på eksport? Volvo International Customers Sales er en internasjonal salgsorganisasjon som selger biler til diplomater og militære som er på flyttefot. Prisene er meget gunstige, da bilene leveres rett fra fabrikk i Gøteborg. Vi har også mulighet til å levere biler i de fleste hovedsteder i Europa og USA. Bilene kan spesialtilpasses til de markeder de skal brukes/sluttbrukes. Bilia Økern: Økernveien 115. Tlf Mandag-onsdag+fredag 8-17, torsdag 8-21, lørdag Ønsker du et pristilbud på Volvo, er du velkommen til å ta kontakt med Jon Bergersen. Tax-Free Sales, tlf , mob

5 Redaktøren: Et tiår tar slutt Økt pansring til norske styrker Milliarden til Nye Bardufoss leir En spennende lederkonferanse for BFO Høstkonferansen for kadetter og befalselever i BFO 16 Krig i femte dimensjon Litt av hvert Ekstrem belastning i Gwhormach BFO leder: Forsvarets utfordringer Gulesider KAFO/BESO leder Leserbrev Historisk landing på Gardermoen Samfunnsnyttig sivilt-militært samarbeid Forsvarsbudsjettet Dramatisk situasjon i Forsvaret Kjekt å ha BFO seilte med minerydderen KNM Otra Renoverer tysk jagerbomber Tilbakeblikk Fullt kjør på Ørland Hovedflystasjon! Internasjonale nyheter innhold

6 Økt pansring for norske styrker Forsvaret har gått til anskaffelse av 20 nye pansrede patruljekjøretøyer av typen Dingo II til de norske styrkene i Afghanistan. en t s i l e k s n ø MRAP shpprå otected) OSHKOSH interiø bu (Mine Resistant Am r. Foto KOSH Humvee og en OSH lse. sammenlignet i større ønsker seg. n nå tør å si at de styrkene i Afghanista mært mot r, men kanskje pri øyet som de norske øye ret ret kjø kjø felt felt er de te Det og pansre g. ) i veier og terren har i dag, er gode de (IED ne ger øye nin ret lad kjø eng Ivecorte spr er / lettere improvise tet, noe våre soldat dre bili min mo og og -ild het pen ker håndvå r økt sik feltvogner komme retøyet som AP kjø MR felt TV/ av M-A jon tas nye Med de r en rask presen tjener. Her komme ønsker seg, og for isten. kel øns på opp t står høy på en ar MRAP etter å kjørt En amerikansk Coug osjonen. den kraftige ekspl kjøretøyet overlevde OSHKOSK MRAP. Av Einar Holst Claus en et og konstruksjonen Selve MRAP-prinsipp yer, flere typer feltkjøretø kan overføres på skroget ielle v-formen på da det er den spes e for som er avgjørend, tøyet kjøre r unde r kningen. Det kreve å redusere sprengvir t at kjøretøyene i ing. imidlertid blant anne meget god bakkeklar utgangspunktet har som faktorer I tillegg kommer flere dret hjuloppheng, ekstra pansring, forbe ne i oppheng for stole spesialkonstruerte e spesielle v-formed kjøretøyet osv. Den og ing av armert stål bunnen med en bland 52 øker inger fra Plasan, og kjeramiske bland ske delig, noe amerikan beskyttelsen bety tøyet etter bruk av kjøre styrker kan bekrefte, nger anistan. IED-ladni både i Irak og Afgh tøyet får betydelig kjøre r unde av som går det v-formen fordeler mindre virkning fordi til kningen opp og ut meste av sprengvir. sidene på kjøretøyet har n Corporatio Selskapet Oshkosh nytt feltkjøretøy etter nå produsert et helt kalt Et 4x4 feltkjøretøy MRAP-prinsippet. fikk Oshkosh 2009 juni M-AT V MRAP. I 0 på de første 2,90 en leveranseordre i ene rikanske styrk M-AT Ver til de Ame, var ede i oktober 2009 Afghanistan. Aller TOW. Disse kan også granatkastere og som vognen, systemer fjernstyres inne fra userer. sberggruppen prod blant andre Kong er, veier til 4 pluss en skytt MRAPen har plass. km/t 105 toppfart på 11,3 tonn og har en ene får M-AT Vene styrk ske rikan ame De eraer og infrarøde tskam utsik rerte med integ å de i stand til også kameraer, som gjør ut på natten. kunne operere fullt som lte run-flat tires, M-AT Ven har såka en i opp til 50 km gjør at den kan kjøre, selv med to flate km/t 50 ca av hastighet en også innenfra vogn dekk. Vognfører kan t i dekkene, alt etter regulere lufttrykke r på. Setene er ikke underlaget man kjøre også i veggene. Det er festet til gulvet, men som de matter i gulvet, energiabsorberen ingen ved eventuelle virkn sjokk serer redu MRAP er tøyer som M-AT V eksplosjoner. Kjøre tanke stor forbedring med å betrakte som en e kunn og et, onell pers på sikkerheten for omkomne t livet til våre sist sannsynligvis spar IEDig kjørte på en kraft i Afghanistan, som -feltkjøretøy. ladning med et Iveco Kilder & foto: d Forces, Oshkosh Wikipedia, US Arme Corporation adning. Alle i FAktA: osh Corporation Produserert av: Oshk Pris: $470, på 8.07 te: user Antall prod ordreblokken, levert i Afghanistan) (flere er allerede Vekt: 11,3 tonn Maks vekt: 14,7 tonn r Lengde: 6,27 mete r Bredde: 2,49 mete Høyde: 2,7 meter er Besetning: 4+1 skytt -6 Caterpillar C7 Motor: 7,2 liter inline turbodiesel hp 370 Hestekrefter: m, 40mm Bevæpning: 7,62m eller annet granatkaster, TOW Toppfart: 105 km/t ffisersbladet 53 ffisersbladet Tekst og Foto: Einar Holst Clausen - Vi jobber kontinuerlig med å sikre våre soldater i operasjonsområdet. Det stadig endrede situasjonsbilde og senere tids hendelser har ført til et behov for bedre beskyttede kjøretøy i Afghanistan. Dingo II vil øke beskyttelsesnivået og gi soldatene fortsatt god mobilitet, sier generalmajor Morten Haga Lunde, nestkommanderende for Forsvarets operative hovedkvarter. Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) signerte i slutten av november kontrakten 6 an. på plass i Afghanist de første vognene asjonen vurdert trusselsitu Amerikanerne har over tid, og har an anist Afgh i og terrenget de dette er kjøretøyet kommet frem til at alt fra sikt vil ha behov for ønsker, og at de på feltkjøretøyer. 2,00 0 til 10,0 00 slike eter, kjøre ca en kilom kan P MRA V M-AT emene jøle/hydraulikk-syst selv etter at olje/k r Den har en Caterpilla er skutt i stykker. til r, som gir nok kraft C7 370 hesters moto engig uavh har t blant anne 4x4 systemet som sfrie ontrol og blokkering ion-c tract ng, fjæri bremser. det påmonteres en På kjøretøyet kan til r, alt fra 7,62mm, rekke våpensysteme OSHKOSH MRAP. Foto wordpress. meget kraftig IED-l ffisersbladet med tyske Krauss Maffei Wegman (KMW). Prisen på selve kjøretøyene er omlag 150 mill. kroner. Ti av kjøretøyene skal etter planen leveres til de norske styrkene i Afghanistan allerede i slutten av november. Dingo II er et velprøvd kjøretøy og det er produsert totalt ca. 800 stk. Kjøretøyet benyttes i dag også av Tyskland, Østerrike, Belgia, Tsjekkia og Luxemburg, hvorav flere i Afghanistan, og har vært en del av operasjonen i omtrent 7 år. Forsvarsdepartementet har godkjent hurtiganskaffelsen og tildelt prosjektet nødvendige midler til også å anskaffe tilleggsutstyr og gjøre nødvendige modifikasjoner. Avtalen innebærer også at leverandøren påtar seg en gjenkjøpsforpliktelse for kontraktens verdi, noe som vil komme industrien i Norge til gode. Et stort beskyttet bagasjerom rommer pakninger og annet utstyr slik at dette ikke utgjør en trussel som flyvende objekter for passasjerene. Hjulenes plassering i hvert hjørne av bilen bidrar til at en eventuell mineeksplosjon finner sted så langt bort fra passasjerkabinen som mulig. Skroget under kabinen har en V-form (MRAPMine Resistant Ambush Protected) for å

7 Tyske DINGO 2 på oppdrag i Afghanistan. Enkelte hevder at DINGO2 har dårlig fremkommelighet utenfor vei. DINGO2 på rekke og rad, klare for levering. reflektere eksplosjoner bort fra bilen. Den høye bakkeklaringen begrenser effekten av en detonasjon under kjøretøyet. Alle tunge mekaniske komponenter som kan bli kastet rundt som et prosjektil ved en minedetonasjon er plassert utenfor passasjerkabinen. Alle passasjerdørene i kabinen er konstruert for å motstå sjokkbølgene som oppstår ved en eksplosjon, og vil forbli lukket i en slik situasjon. I tillegg sørger et veltebur for økt sikkerhet dersom eksplosjonen forårsaker velt. Mannskapets overlevelsesevne er videre sikret ved hjelp av 4-punkts seler, støtdempende seter og hodestøtter. Kilde: Forsvaret og Wikipedia Kilder Offisersbladet har vært i kontakt med, sier imidlertid at dette nok en gang er et overivrig hasteinnkjøp grunnet regjeringens ønske om å vise handlekraft, og for å vise at de ivaretar sikkerheten til våre soldater i Afghanistan. DINGO 2 var ikke ønsket av Hæren, på grunn av de ikke fullt så gode kjøreegenskapene i terrenget. FAKTA: Dingo II: Produsert av: Krauss Maffei Wegman Mannskap: 5 (på kortversjonen til Norge) Vekt: 8,8 til 11,9 tonn Lengde: 6,8 m Høyde: 2,5 m Motor: Diesel med 160 kw Operasjonsradius: km Hastighet: 90 km/t + ffisersbladet 7

8 Milliarden til Nye Bardufoss leir Bardufoss: Sluttet orden er mottoet for å skape en kompakt helhet på fremtidens Bardufoss leir til en pris av ca 1 milliard frem til De viktigste grepene blir nybyggene for Hærens ledelse og brigadestab, Luftforsvarets helikopterhovedbase og ledelsesbygg for 139.luftving. Pluss en svær ny messe. Virksomheten samles i Rustad-området som knaes til en kompakt og funksjonell ny leir for de ulike funksjonene for de to forsvarsgrenene og FLO. Heggelia leir utfases etter hvert. Erik Helin har plassert seg på det stedet i Rusta leir der GIH-nybygget antagelig er reist innen utgangen av Tekst og foto: Tor Husby I Rusta leir vil det også gro opp nye boliger/ hybler for befalet, kaserner, undervisningsbygg, vedlikeholdsfaciliteter, lagre, garasjer og ikke minst messen som erstatter 4-5 gamle. Den planlegges å stå ferdig i 2014 og vil sannsynligvis koste 140 millioner. Etableringen av helikopterbasen for Luftforsvaret, som skal bli ferdig samme år, vil komme på ca. 250 millioner. Selv om utgiftene da kan ha tangert milliarden, vil driftsutgiftene under ett gå ned bl.a. ved hjelp av strenge miljø- og energikrav til de nye bygningene. Byggevirksomheten vil samtidig gi plass til en stor økning av garnisonen dersom dette skulle bli aktuelt i fremtiden. -Jeg understreker at hvert enkelt prosjekt skal godkjennes av Forsvarsdepartementet før det startes. Vi kan av den grunn ikke 8 ffisersbladet love noe om hverken fremdrift eller resultat. Men det er dette vi planlegger med, sier Erik Anders Helin, nestleder i Forsvarsbygg Utvikling Nord. Helin har ansvaret for planleggingen år Nå jobber Forsvarsbyggs team for å få på plass brikkene hvor de enkelte bygg skal plasseres. Utgangspunktet er at virksomheten deles inn i forskjellige soner. Man skal bo på ett sted og jobbe nær ved. Man har gjort dette på Rena og på Setermoen. Sistnevnte prosjekt kom på rundt 2 milliarder. Det langsiktige perspektivet for planene er 20 år. Vi er nødt til å tenke i slike baner når det gjelder eiendoms-planlegging. Planene må også være så robuste at de fanger opp endringer i Forsvarets struktur. -Det som var riktig for fire år siden, kan bli helt feil litt senere. Men grepene må gjøres nå selv om de ikke realiseres før om år. Slik omdannes Bardufoss langsomt til en ideell base, sier Erik Helin. Det blir en utfordring å få på plass flere hundre familieboliger og hybler til befalet. En rundtur på området avdekker til dels skrale boforhold langt under dagens krav til standard. Helin legger ikke skjul på at når militære verver seg til farefull tjeneste i Afghanistan bør boforholdene i det minste være tilfredsstillende for familiene. I motsatt fall kan belastningene bli unødvendig store. Det første hybelkomplekset for 40 personer er snart i gang på Rusta leir, mens det bygges for 30 personer på Skjold. Et kompleks for 58 personer er snart ferdig på Setermoen. Nybyggene er bare begynnelsen på en langvarig satsning på gode boliger for befalet. GIH-bygget Forsvarsbyggs første store byggeoppgave i

9 Det nye bygget til Hærstaben på Bardufoss. Rusta leir er å få på plass bygget til Generalinspektøren for Hæren. I dag sitter Generalinspektøren og hans stab under nokså trange forhold i det gamle divisjonsbygget i Heggelia. Det vil bli andre boller når nybygget er reist. Byggestart ventes våren/sommeren 2011 med innflytting høsten GIH-bygget vil koste omlag 60 millioner og vil være arbeidsplassen for ca. 80 personer. Forsvaret tar mål av seg at energibruken skal ligge på bare en tredjedel av Forsvarets andre kontorbygg. Stikkordet er et passivhus med tykke vegger og tette vinduer, mye isolasjon og gjenbruk av overskuddsvarme til å varme opp andre deler av bygget, i stedet for å bruke fjernvarme. Energisatsningen gjør bygget 1,5 mill. kroner dyrere, men halvparten regner Forsvaret å få igjen i støtte fra Ennova og den andre halvparten sparer man inn i form av lavere energiutgifter. Det skal ikke brukes mer enn 80 kw strøm per kvadratmeter pr år. Helikopterbasen Regjeringen har bestemt at Bardufoss skal være hovedbasen for helikoptrene, men med et detasjement på Haakonsvern. Den lange usikkerheten om hvor de nye NH-90 helikoptrene til fregattene og kystvakten skulle plasseres forsinket byggeplanene. I september ble det avklart at de seks fregatthelikoptrene skal ha hjemmebasen ved Haakonsvern og de åtte kystvakthelikoptrene på Bardufoss. Her ligger fra før 337 skvadronen som til nå har fløyet Lynx, som skal fases ut i takt med at NH-90 ankommer. 334 skvadronen, som lenge har ligget på is, vekkes av dvalen og lokaliseres på Haakonsvern for å være fregattenes forlengede arm. -Nå må vi samle troppene og komme i gang med byggearbeidene, men ennå er vi i startfasen av prosjektet. Det er fortsatt vanskelig å si hvor mye faste strukturer vi trenger. Saken må sees i forhold til hva vi har i dag, sier oberstløytnant Rune Gaustad i Luftforsvarsstaben på Rygge. NH-90 på vei Den første NH-90 maskin med helikoptereksperter på lån fra Italia ventes senhøstes til Bardufoss, mens den første maskin til Luftforsvaret lander i januar. Da kan testflyvningene begynne for alvor. En egen testorganisasjon er på plass for å sjekke at alle krav er tilfredsstilt. Den skal også trene mannskapene, evaluere og lage prosedyrer. Mens man venter på startsignalet for byggearbeidene til helikopterskvadronen er det satt i gang midlertidige tiltak for å få på plass kontorlokaler til personer på Bardufoss. For å operere NH-90 maskinene kreves det mann. Ifølge Forsvarsbygg vil det bli tilpasninger i hangarene som fra 2011 inntil videre skal ha plass til ffisersbladet 9

10 Stabsleder Sylvi Kristensen. ENTREPRISEGRENSE INNGANG k+83,20 VARELEVERING GÅRDSHAVE Ok. gesims k+98, k+82 KONTOR FRAMTIDIG FRAMTIDIG FORBINDELSE Ok. gesims k+95,35 FRAMTIDIG FORBINDELSE KONTOR FRAMTIDIG KONTOR FRAMTIDIG k+83,20 HOVEDINNGANG LEDELSESBYGG MESSE OG VELFERD FRAMTIDIG BYGG k+83 OPPSTILLINGSPLASS N vedlikehold av både Bell, Lynx og NH-90 helikoptre. Men Lynx fases ut i takt med at NH-90 ankommer fra fabrikken i Italia. I Luftforsvaret tror man det kan bli behov for en ny hangar på Bardufoss siden NH-90 er større enn Lynx, Fortjener moderne bygg Kaptein Alf Øverli, som var observatør fra BFO i styringsgruppen for Helhetsplanen, er glad over at det skjer noe på Bardufoss. Prosjektet ble ledet av Forsvarsbygg Utvikling Nord på oppdrag av FLO, Hærens styrker (HSTY), 139. luftving og FB (Eiendom og Skifte Eiendom) og ble laget i Avdelingene fortjener moderne bygg. Det er også positivt at Regjeringen nylig bestemte seg for å legge hovedhelikopterbasen til Bardufoss, understreker Øverli, som i dag er nestleder i BFO`s avdeling på Bardufoss. Prosjekterende: Må øke staben Forsvarsbygg Utvikling Nord på Heggelia utvider staben som følge av at Helhetsplan Bardufoss til ca en milliard kroner har kommet i gir. -Særlig er appetitten vår stor etter prosjektledere. I 2010 ansatte vi hele sju av denne kategorien, sier stabsleder Sylvi Kristensen. Høyest prioritet har letingen etter en kompetent person som kan ha lederansvaret for alle prosjektene som er under bygging. Rev.index Rev.nr Beskrivelse Første søkerunde ga ikke Tegningen resultater gjelder: og vi prøver på nytt i høst. Vi BYGGTYPE er også Kontorbygg for tiden i GJELDENDE OMRÅDE markedet etter en kommunikasjonsleder Situasjonsplan og Forprosjekt leder for plan og miljø. Ansettelssbehovet Etabl.nummer Inv.nummer Fag A 0001 for 2011 ses i lys av hva vi har kapasitet til å ta i mot, opplyser hun. Forsvarsbygg Utvikling Nord har også ansvaret for avdelingene i Bodø og Kirkenes. DYRVIK ARKITEKTER AS Maridalsveien OSLO Tlf : Fax: E TE Dato Sign. K Dato Anleggsn Administrasjonsbygg Bardufoss - GIH 01/09/10 Sign. TE Tegn.nummer Målestokk 1 : 500 Rev.index Gradering Kontroll CM Godkjen CM Rev.num 10 ffisersbladet

11 UNN DEG SKADEOPPGJØR SLIK DET BURDE VÆRE. 10 % RABATT På DINE VANLIGE PRIVATFORSIKRINGER RABATT På FORSIKRING FOR DEG SOm ER medlem I BFO. Visste du at samarbeidsavtalen mellom If og BFO sikrer deg som er medlem 10 prosent på de vanligste privatforsikringene dine? Og samler du flere forsikringer i If kan du bli If Pluss-kunde og oppnå ytterligere rabatt. Spør oss om hvilke forsikringer som teller for If Pluss. Kontakt Forsvarets Personellservice på telefon / mil eller hvis du vil vite mer I samarbeid med: Rolig, vi hjelper deg.

12 En spennende lederkonferan Årets ledekonferanse og temaet Med BFO inn i fremtiden er i seg selv spennende. Over 100 tillitsvalgte møttes på Gardermoen, for å utveksle tanker og debattere seg selv og sin egen organisasjon. Det ble tre spennende, utviklende og gode BFO-dager! Forsvarssjef Harald Sunde snakker til lederkonferansen. Tekst: Einar Holst Clausen og Jimmy Bjerkansmo Foto: Morten Granhaug Etter et vakkert musikkinnslag, startet BFOs lederkonferanse 2010 med åpningstalen til leder BFO Eivind Røvde Solberg, der han spøkte med forsvarssjefen som satt på første benk med følgende ord: - Ja, nå er vi vel ferdige med omstillingen, og mangler bare å få befalsskolene på plass ikke sant forsvarssjef? Eivind brukte også tid til å oppsummere litt fra det siste året. Vi har både ris og ros fra forsvarets ledelse, vi har deltatt og bidratt positivt i alle pågående prosesser i Forsvaret, vi har oppfordret og fått statsministeren til å besøke våre styrker i Afghanistan, vi har ivaretatt våre medlemmer, vi har arrangert en omstillingskonferanse og dermed vist at vi ønsker og makter å påvirke utviklingen i Forsvaret, sa Solberg. Videre understreket han at BFO har fortsatt sitt arbeid med å samle alt befal i én organisasjon, og har som ett ledd i denne planen inngått en samarbeidsavtale med NOF. Og med forsvarssjef Harald Sunde på første benk, understreket leder BFO alvoret i at budsjettsituasjonen i Forsvaret i dag, er et brudd på kravet om å få et forsvar i økonomisk og funksjonell balanse! Så kom tiden for utdeling av årets Hederspris. Og det ble en trofast BFO er som ble tildelt denne høythengende prisen. For Trond Sjøtun har definitivt både opptrådt, handlet og utvist et engasjement som er fremragende gjennom 16 år. Trond er mannen bak uttrykket En BFO-opplevelse. Mennesket Trond Sjøtun har beriket BFO, tillitsvalgte og medlemmer med sine kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Ikke bare gjennom sammenhengende innsats som tillitsvalgt på lokalt, regionalt og sentralt nivå de siste 16 år, men også som kollega, venn og samtalepartner for mange av våre medlemmer. Uredd, glødende engasjement, store kunnskaper, klar tale, ekte omtanke, sterkt utviklet rettferdighetssans. God til å prate, men også god til både å lytte og å høre. Godt humør, god humor, og sosialt anlagt på en inkluderende måte. Bevisst på egne begrensninger, og lojal og pliktoppfyllende i sine verv. I BFO er det slik at det ikke er kontorer, organisatoriske ledd eller posisjoner som gir BFO kraft, mening og innhold - det er det menneskene som gjør. Og i denne sammen-hengen er personen som mottar årets hederspris et forbilde for oss andre. 12 ffisersbladet

13 BFOs lederkonferanse 2010 se for BFO Dere skal være stolte av å være tillitsvalgte i BFO. Tillitsvalgte! Det blir et stort behov for dere også i fremtiden! Dere skal være stolte av å være tillitsvalgt i BFO! Hedersprisen til Trond Sjøtun. Ine Marie Eriksen Søreide var som vanlig tydelig og klar i sitt budskap til lederkonferansen. Bæreia fikk kroner av BFO. ffisersbladet 13

14 Lars Fresker forbundsførare i Officersforbundet. BFOs «Gylne Blink» 2010 gikk til Rune Isvik. Cecilie Skog holdt foredrag om polekspedisjonene. Forsvarssjef Harald Sunde tok seg god tid sammen med folket på BFOs lederkonferanse på Gardermoen. En opplagt og klarttalende forsvarssjef ga tydelig uttrykk for at de ansatte skal bli hørt gjennom sine organisasjoner og tillitsvalgte! Sunde holdt et engasjerende foredrag, og understreket også følgende: Dere må tro meg på at de ansattes medbestemmelse er viktig for meg. Forsvarssjefen orienterte videre om innsparingsmålene (interneffektivisering) i driftsåret 2011, og status for Forsvaret etter Det skal interneffektiviseres for 150 millioner kroner. Dette vil blant annet si redusert øvingsaktivitet for enkelte kapasiteter. To vesentlige milepæler må bestemmes før vi kan si oss ferdig med denne omstillingen, og det er innrettingen på logistikken og informasjonsinfrastruktur. Dette er prosesser som vil gå langt etter 2012, sa Sunde. Han uttrykte videre bekymring for forsvarets dårlige omdømme og for en avdelingsbefalsordning som kanskje ikke virker helt etter intensjonen. Lederkonferansens andre dag, ble åpnet med noen filosofiske tanker om etikk, fra den munnrappe og ikke ukjente Henrik Syse. Så ble konferansedeltagerne delt inn i grupper for å diskutere Hvordan opprettholde BFO som den største, beste og mest relevante arbeidstagerorganisasjonen for befal og offiserer? Resultatene ble senere fremlagt i plenum og debattert videre der. Dagens BFO-opplevelse ble en times foredrag av Cecilie Skog, kjent fra ekspedisjoner til Nordpolen, Sydpolen og Mount Everest. Med bilder og korte filmsnutter, lot hun oss ta del i sine opplevelser på disse ekspedisjonene, på godt og vondt. Der var motivasjon, glede og utholdenhet stikkord vel verdt å merke seg! Dagen ble avsluttet med orientering og samtaler rundt rekruttering og medlemspleie, og som seg hør og bør, en festmiddag med dertil hørende underholdningsinnslag! Den tredje og siste dagen startet BFO på initiativ fra leder KAFO, med å gi kroner til veteransenteret på Bæreia. Lederen av Bæreia, oberstløytnant John Petter 14 ffisersbladet

15 BFOs lederkonferanse 2010 Forsvarssjefen fikk mange spørsmål, og mye å tenke på. Vakkert underholdningsinnslag under åpningen av lederkonferansen. Det tenkes. Bachke, mottok sjekken og passet samtidig på å orientere litt om hva veteransenteret kan tilby unge som eldre veteraner. Så ankom en meget opplagt Ine Marie Eriksen Søreide, som holdt et tankevekkende foredrag om Forsvaret nå og i framtiden, sett fra hennes ståsted som leder for Utenriks - og forsvarskomiteen. En av de mange saker hun var meget tydelig på, var at det er en oppgave for politikerne å framheve de gode norske soldatene vi har. Dette er mennesker med høy integritet, reflekterte holdninger og en utrolig faglig dyktighet! Hun synes at det er leit at de blir utsatt for en alt for stor slitasje ved å bli brukt for mye og for ofte i skarpe oppdrag. Noen må sørge for at belastningen på den enkelte ikke blir for høy, og denne noen er ikke soldaten selv. Hun var også klar på at det politiske flertallet de siste fem årene ikke har vært villig til å betale for de leveransene de bestiller av Forsvaret. Hun kom også inn på flyttingen av HV-staben, KV, og INI, der hun i forsøkene på å få Forsvarsdepartementet til å fortelle hvor mye flyttingene vil koste, ikke får annet svar enn at spørsmålet er for komplisert å gi svar på. Hun finner det besynderlig at Stortinget inviteres til å fatte beslutninger uten at kostnadene er kjent. Resten av denne siste konferansedagen var satt av til plenumsdebatt veien videre for BFO, samt en meget god seanse der BFOs forhandlingsledere orienterte grundig om siste tids sentrale drøftinger, forhandlinger, samt aktuelle saker de jobber med. Og temaer som lønnsforhandlinger, avansement og eks.vis FRIFLO og fase 2B, skapte som forventet et stort engasjement! At BFO nå også har hovedtillitsvalgte (HTV) på plass i alle driftsenheter i Forsvaret (DIF), sørget også for god BFO-stemning! Eivind Røvde Solberg hadde som leder gleden av å avslutte en meget vellykket, og for BFO, oppbyggende lederkonferanse, der våre tillitsvalgte nå vender tilbake til sine avdelinger med fornyet motivasjon og kunnskap. ffisersbladet 15

16 Høstkonferansen for kadett Nytt KAFO-landsstyre er på plass. Innfelt: Leder KAFO, Øistein Edvardsen. BFOs og NOFs kadett og elevorganisasjoner samlet under foredraget til Johannessen. Deltagerne var meget aktive med spørsmål og debattinnlegg. BFO kan se tilbake på enda en vel gjennomført KAFO- og BESO høstkonferanse. Årets konferanse ble avholdt på Lillestrøm, helgen 5-7. november, sammen med NOFs elevorganisasjoner, NOFKA og NEON. Av Einar H Clausen (tekst/foto) Morten Granhaug (tekst/foto) og Margrethe M Bratt (tekst) Over 70 unge befalingsmenn og kvinner, mottok denne helgen ny kunnskap, fikk vedtatt nye prinsipp- og handlingsprogrammer/vedtekter, valgt nye landsstyrer. Og selvfølgelig ble alle bedre kjent med hverandre både på dagtid, men også under sosialt samvær på kveldene. Denne helgen fikk konferansedeltagerne også mye informasjon om avdelingsbefals-ordningen, som etter en rekke foredrag, endte opp med en paneldebatt, der representanter fra FD og flere våpengrener deltok. Seminaret og paneldebatten ble kjørt i fellesskap med NOF sine kadett- og befalselevsorganisasjoner. På lørdag var det i tillegg til intern diskusjon i KAFO og BESO, gjennomføring av blant annet et fellesforedrag med den etter hvert så kjente politifagforeningskjempen Arne Johannessen, som klart og tydelig sa noe om viktigheten ved å være en stor fagforening, med gjennomslagskraft. Han var som vanlig energisk, positiv, høylytt, og klar i sin tale da han snakket om sammenslåingen av politiets arbeidstakerorganisasjoner ved årtusenskiftet. Johannesen har vært med på sammenslåingen av flere forbund til ett stort; Politiets Fellesforbund. Han sa også noe om å bruke fagforeningsmakt på en strategisk og god måte i eventuelle konflikter. Videre presiserte han betydningen av størrelse og det å stå samlet hele veien. Kadettene og befalselevene var meget engasjerte, og det var mange spørsmål fra salen til den erfarne fagforeningslederen. Fredag og lørdag ble rundet av med felles middag og underholdning, noe som bidro til god relasjonsbygging og sosialisering blant så vel kadetter som befalselever, også på tvers av organisasjonstilhørighet. Frøet om sammenslåing ble i løpet av konferansen for alvor sådd hos de fleste deltakerne, og dette ble ytterligere forsterket da alle deltakerne, både fra NOF og BFO tok gruppebilde mens det ble ropt sammenslåing! Søndagen ble avsluttet med valg av nytt styre i både KAFO og BESO. Øistein Edvardsen fra Hæren, som går logistikklinjen på Sjøkrigsskolen ble valgt som ny leder KAFO. Ny BESO-leder ble Hanna S Mikalsen som til daglig tjenestegjør som befalselev på luftforsvarets befalsskole på Kjevik. BFO gratulerer! 16 ffisersbladet

17 er og befalselever i BFO Nytt BESO-landsstyre er på plass. Innfelt: Leder BESO, Hanna S. Mikalsen. Her er alle elever og kadetter fra BFO og NOF samlet - i alle fall under Høstkonferansen. ffisersbladet 17

18 Krig i femte dim USA og Nato forbereder seg på krigføring i den femte dimensjonen. I løpet av høsten skal strategier for cyber war hamres ut på begge sider av Atlanteren. Av Grete Gaulin Frilansjournalist I august offentliggjorde Pentagon at noen hadde skaffet seg tilgang til et militært nettverk i Midtøsten drevet av US Central Command. Den ukjente fienden hadde løftet ut både klassifisert og uklassifisert materiale, blant annet operasjonelle planer knyttet til amerikansk aktivitet i området. Det fikk fart i den trege prosessen med å stable en Cyber Command på beina i USA. I løpet av de siste månedene har generalen som skal lede denne kommandoen, general Keith Alexander, fått sine etterlengtede fire stjerner, mens Pentagon har lagt siste hånd på en defensiv cyber war-strategi. Innen desember skal amerikanerne ha på plass et forsvar som gir robust beskyttelse av både private, sivile og militære domener. USAs nærmeste allierte skal trekkes med i et system av tidlig varsling, og NATO skal hamre ut en strategi på toppmøtet i Lisboa i november. Den langsomme oppvåkningen har vært smertefull. Som verdens eneste gjenværende supermakt, ligger USA i tet hva angår offensiv kapasitet. Men landet er sårbart for angrep utenfra. Den defensive mobiliseringen har i årevis vært preget av dragkamp mellom Pentagon, regjeringen og det private næringslivet. Dot-mil, dot-gov og dot-com har ligget ubeskyttet for hackere i Kinas og Russlands tjeneste. Cyber war er intet fremtidsscenario. Den har pågått lenge, selv før russerne brakte Estland i kne under Web War I. Likevel er vi bare i forpostfektningenes æra, skriver tidligere sikkerhetsrådgiver Richard Clarke i boka Cyber War. Han er ikke i tvil om at landets fiender kan sette alt fra Pentagons nettverk til raffinerier, flyplasser, tog, busser og bane, strømforsyning og regjering ut av spill i løpet av bare 15. minutter! Varslene har vært mange og hyppige. I 2003 opplevde USA sin verste cyberspionasje noensinne, da kineserne stakk av med mellom ti og tjue terabytes 18 ffisersbladet

19 ensjon Den Amerikanske Cyber Command jobber seriøst med den potensielle trusselen. Sjef INI generalmajor Roar Sundseth. FAKTA: Verden ruster for cyber-war USA - Best på offensiv kapasitet. En egen Cyber Command under ledelse av general Keith Alexander. Russland - Nummer to i offensiv kapasitet. Har en cyber war enhet som ledes av det såkalte sekstende direktorat i tidligere KGB. Kina - Nummer tre i offensiv kapasitet. Har en cyber war unit på øya Hainan som blir drevet av hærens tredje tekniske departement og Lingshui Signals Intelligence Facility. Kina deler tredjeplassen med Frankrike. NATO - Har opprettet et Centre of Excellence for forsvar mot cyberkrigføring, i Estland. fra Pentagons uklassifiserte nettverk. Seks år seinere ble PC er infisert av et nordkoreansk botnet-virus som fikk websidene til finansdepartementet, Secret Service og Wall Street til å gå i svart. Samme år avslørte USA at Kina hadde plassert logiske bomber i kontrollsystemene til strømnettet; en sovende trussel som kunne vært brukt til å lamme hele samfunnet. Det verste for USA og Nato er at cyber war jevner ut det militære styrkeforholdet. For ikke bare kan Kina slå ut militære kommandosystemer og sende amerikanske krigsskip på villgåsjakt i Sørkinahavet mens de erobrer Taiwan. De har også et redskap som USA ikke besitter: de kan logge seg ut fra det globale nettverket og dermed unngå angrep. I en verden av cyber war er det ingen fordel å være en sofistikert og nettdominert stat, skriver Richard Clarke. Det har brakt Nato på defensiven. Organisasjonen har ikke bare Estland ferskt i minne, men også Georgia som ble sabotert av hackere under krigen i Ingen er i tvil om hvilken nasjonalitet disse hackerne hadde. Men skal angrep i femte dimensjon oppfattes som krig? Og vil Nato i så fall være forpliktet til å forsvare en angrepet nasjon under kapitel 5? Utkastet til strategi for cyber war er foreløpig hemmeligstemplet. Så sant ikke noen har hacket seg inn i Natos hovedkvarter. Man regner med at over tjue nasjoner har en offensiv kapasitet innenfor cyber war, deriblant Iran og Nord-Korea. I juli ble 15 nasjoner enige om å jobbe for å redusere trusselen fra cyberangrep. Med i denne gruppa er USA, Kina, Russland, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Estland, Hviterussland, Brasil, India, Israel, Qatar, Italia, Sør-Korea og Sør-Afrika. Angrepene skjer i form av DDOS Distributed denial of service attack. Det er en forhåndsprogrammert bølge av internett-trafikk som er designet for å krasje nettverk. Måten det fungerer på, er at tusener eller hundretusener av PC er sender elektroniske forespørsler til utvalgte nettsteder. De angripende maskinene kalles boot-net, som er et nettverk av zombier dvs PC er under fremmed kontroll. ffisersbladet 19

20 Litt av hvert ndler perioden g årer til damp t andre del et av nøytraliato. Tredje del rsvarets betydn av suverene ale operasjoaritim og Bjørn Terjesen Tom Kristiansen Roald Gjelsten Sjøforsvaret i krig og fred Bokomtale Sjøforsvaret i krig og fred langs kysten og på havet gjennom 200 år Kommandørkaptein Bjørn Terjesen, seniorforsker Tom Kristiansen og kommandør Roald Kommandørkaptein Bjørn Gjelsten Terjesen (f. 1959) har er historiker tatt for seg Sjøforsvarets historie fra Napoelonskrigene og frem til i dag. Resultatet fra Universitetet i Bergen og førstelektor ved Sjøkrigsskolen. Han gjennomførte Sjøkrigs skolens av dette operative linje arbeidet og kan du lese i Sjøforsvaret i krig og fred langs kysten og på havet gjennom Führungs akademie der Bundeswehr Etter operativ tjeneste Bjørn Terjesen Tom Kristiansen Roald Gjelsten i Kystartilleriet og allsidig stabs- og skoletjeneste har 200 år, et praktverk av en bok, rikt illustrert og med et innbydende utseende som gjør seg på Terjesen siden 1997 undervist og forsket ved Sjøkrigsskolen innen fagområdet sjømakt og sikkerhetsstudier. Han har spesialisert seg på norsk sjøkrigshistorie og Sjøforsvaret i krig og fred norsk politisk historie hver med hovedvekt marineoffisers på per ioden bord eller i en lett tilgjengelig bokhylle! , og har publisert flere bøker og artikler. Langs kysten og på havet gjennom 200 år I boken kan vi følge tilblivelsen av Sjøforsvaret fra kanonjoller og fregatten Najaden, frem til Tom Kristiansen (f. 1953) er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier. Han flåtestruktur disputerte ved som ikke er like tallrik, men fortsatt svært potent. Boken er delt i tre deler, dagens Universitetet i Bergen og har hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo. Kristiansens interessefelt er militær hvor hver av forfatterne har skrevet sin del. Det er også satt av god plass til å beskrive de tenkning, europeisk diplomatisk historie og krigs- og militærhistorie etter Han har blant annet publisert Total krig, nøytralitet politiske og splittelse. Norsk forsvarshistorie strømningene som har bidratt til å bringe Sjøforsvaret der hvor de er i dag , bind 3 (med Rolf Hobson, 2001), Navies in Northern Waters (med Rolf Hobson, 2004) og Tysk trussel mot Norge? Forsvarsledelse, trusselvurderinger og militære Mange tiltak før 1940 (2008). av de slag som norske orlogsfartøyer, batterier og landstasjoner har deltatt i er omtalt, og det er også satt av plass til de maritime luftoperasjonene under krigen. Andre episoder som Kommandør (p) Roald Gjelsten (f. 1943) ble uteks aminert fra Sjøkrigsskolen i 1967 og har en også M.Sc. i operasjonsanalyse vies fra oppmerksomhet US er historien om de ufortollede drikkevarene om bord på Marinens Naval Postgraduate School Han var stipendiat ved NUPI Gjelsten har variert sjøtjeneste, samt fartøyer tjeneste ved Sjøkrigsskolen, (Haakonsvern-saken), Forsvarets KNM Oslos forlis, KNM Orklas havari og Kvikk-saken, for å nevne stabsskole og Sjøforsvarsstaben. Han har utgitt en rekke arbeider om sjømilitære og sikkerhetspolitiske spørsmål, blant annet Verktøy for fred: Sjøforsvaret og sikkerhet i noen av de mindre gledelige episodene i nyere tid. 90-årene (1993) og Simulert forsvar? Forsvarets forskningsinstitutt og Sjøforsvaret ulike tilnærminger til forsvarsplanlegging (2001). Også de forskjellige organisatoriske grepene blir behandlet. Horisontal samhandling og New Public Management, samt de siste årenes tilpasning av styrkeproduksjonen vil vel de fleste nikke gjenkjennende til. Likeså diskusjonen om hvorvidt Marinen skal være havgående eller mer kystnær, en diskusjon som har dukket opp med jevne mellomrom. Gjennom drøyt 500 sider blir leseren tatt med Sjøforsvaret gjennom 200 års utvikling og operasjoner, fra den dansk-norske nøytralitetspolitikken fra slutten av 1700-tallet og frem til Operasjon Atalanta utenfor den Somaliske kyst og Marinens jegervåpens innsats i Afghanistan, en reise som er vel verdt å bruke tiden på! Av Rolf J. Ledal Medaljeseremoni NAD IV Fredag 5. november fikk de 150 hjemvendte fra kontingent IV i NAD (Norwegian Aeromedical Detachment) sine velfortjente medaljer i en høytidelig seremoni på Rygge militære flystasjon. Samtidig med seremonien på Rygge fikk 15 av kontingent IV sin medalje i Meymaneh, Afghanistan, fordi de også skal tjenestegjøre i NAD 5. - Responstiden er redusert fra 60 minutter natt og 30 minutter dag til 15 minutter på både dag og natt i løpet av denne kontingenten. Sikkerheten for bakkestyrkene har blitt ytterligere forbedret, og tidsbesparingen kan bidra til å redde flere liv, forteller detasjementssjef for NAD IV, Rolf Folland. Fra 2008 til 1. mai 2010 hadde NAD utført 100 oppdrag. I perioden 1. mai til 21. september i år har NAD utført ytterligere 100 oppdrag, altså en fordobling. Det er også etablert et meget bra samarbeid med det amerikanske helikopterbidraget Task Force Mustang under denne kontigenten, noe som har bidratt til å redusere responstiden. Under Follands ledelse har NAD innført et konsept som heter Helhetlig debriefing, en profesjonell måte for å ivareta personell etter utført oppdrag med emosjonell debriefing. Statssekretær Roger Ingebrigtsen og nestkommanderende ved Forsvarets operative hovedkvarter, generalmajor Morten Haga Lunde, delte ut medaljer under seremonien. Fakta: Norwegian Aeromedical Detachment (NAD) er Luftforsvarets styrkebidrag til PRT Meymaneh, Afghanistan. Helikopterbidraget består av ca. 42 mennesker og har medisinsk evakueringsberedskap døgnet rundt for norske og allierte styrker i operasjonsområdet. NAD ble etablert i Meymaneh 1. april ffisersbladet

ffisersbladet MIDT-ØSTEN Stor artikkel fra Livsfarlig yrke Krigsfotograf! Ett yrke en organisasjon! Vedlikeholdskrise i ubåtvåpenet!

ffisersbladet MIDT-ØSTEN Stor artikkel fra Livsfarlig yrke Krigsfotograf! Ett yrke en organisasjon! Vedlikeholdskrise i ubåtvåpenet! ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 2 mars 2011 årgang 64 Vedlikeholdskrise i ubåtvåpenet! Side 8-9 Degradering av en hel yrkesgruppe! Stor artikkel fra MIDT-ØSTEN Livsfarlig yrke

Detaljer

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 nr. 1 februar 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 BFO med unik krigsrisikoforsikring til sine medlemmer! Se bilag, samt omtale på side 23

Detaljer

Offisersbladet kan fra nyttår lastes ned til lesebrett og mobil! Egen app! Side 45

Offisersbladet kan fra nyttår lastes ned til lesebrett og mobil! Egen app! Side 45 nr. 7 desember 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon KAFO og BESO høstkonferanse! Side 6-8 Øvelse Flotex Silver Rein II Side 10-13 Christian Radich «Den seilende befalsskolen» Side

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon Sikret NATOtoppmøte s.12-13 BFOs lederfonferanse 2006 s.32-35 Storøvelsen «Mobil innsats» s.

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon Sikret NATOtoppmøte s.12-13 BFOs lederfonferanse 2006 s.32-35 Storøvelsen «Mobil innsats» s. ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 desember 2006 årgang 23 Ett yrke én organisasjon Sikret NATOtoppmøte s.12-13 BFOs lederfonferanse 2006 s.32-35 Storøvelsen «Mobil innsats»

Detaljer

ffi sersbladet Storbritannia militær søyle for Norge s.52-54 A clean sweep s.6-7 Et fantastisk fl yshow på Rygge s.18-19

ffi sersbladet Storbritannia militær søyle for Norge s.52-54 A clean sweep s.6-7 Et fantastisk fl yshow på Rygge s.18-19 ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 5 august 2007 årgang 60 ffi sersbladet 1947-2007 60 år A clean sweep s.6-7 Et fantastisk fl yshow på Rygge s.18-19 Storbritannia militær søyle

Detaljer

Portrettintervju med Ine Marie Eriksen Søreide Side 10-13. Tettere nordisk Hercules-samabeid fra 2014. God jul og Godt nytt år!

Portrettintervju med Ine Marie Eriksen Søreide Side 10-13. Tettere nordisk Hercules-samabeid fra 2014. God jul og Godt nytt år! nr. 7 desember 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Nasjonal Veterankonferanse i Bergen Side 6-9 BFOs KAFO/BESO høstkonferanse Side 14-17 Nytt skarpskytter-materiell til HK 417 Side

Detaljer

Panserbataljonen dro sørover for å øve Side 10-13. Kunnskap er makt! Nytt redningshelikopter. tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon

Panserbataljonen dro sørover for å øve Side 10-13. Kunnskap er makt! Nytt redningshelikopter. tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Expedition Amundsen 2013 Side 38-39 BFO ivaretar alle sine medlemmer i USA Side 44-45 Gardefenrik og sivilingeniør! Side 56-57 Panserbataljonen

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon Større krav til offisers - utdanningen s.12 F16-suksess på øvelse Red Flag i USA s.40

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon Større krav til offisers - utdanningen s.12 F16-suksess på øvelse Red Flag i USA s.40 ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 6 oktober 2005 årgang 22 Ett yrke én organisasjon Større krav til offisers - utdanningen s.12 F16-suksess på øvelse Red Flag i USA s.40 Øvelse

Detaljer

PANSERBATALJONEN. Kunnskap er makt! - Kavaleriet får etterlengtede oppdateringer

PANSERBATALJONEN. Kunnskap er makt! - Kavaleriet får etterlengtede oppdateringer OFFISERSBLADET Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 1 2015 Litt av hvert Kjekt å ha! Hva skjer? Portrettintervju med leder BFO - Hvem er Jens Jahren? FOS Felles opptak og seleksjon til befalsutdanning

Detaljer

ffisersbladet ØVELSE BOLD AVENGER 2007 Framtidens våpensystem Valkyrie full fart mot India s.52-53 Jegervåpenet leverer s.10-13

ffisersbladet ØVELSE BOLD AVENGER 2007 Framtidens våpensystem Valkyrie full fart mot India s.52-53 Jegervåpenet leverer s.10-13 ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 6 oktober 2007 årgang 60 ØVELSE BOLD AVENGER 2007 ffisersbladet 1947-2007 60 år Jegervåpenet leverer s.10-13 Framtidens våpensystem i bruk

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon GBU i Hæren s.8-9 Afrika konvoiering blir utfordring s.12-13 JAS Gripen i operativ NATO-rolle s.

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon GBU i Hæren s.8-9 Afrika konvoiering blir utfordring s.12-13 JAS Gripen i operativ NATO-rolle s. ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2006 årgang 23 Ett yrke én organisasjon GBU i Hæren s.8-9 Afrika konvoiering blir utfordring s.12-13 JAS Gripen i operativ NATO-rolle

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon En blåkopi av TMBN? s.8-9 Øvelse Nordic Air Meet 2006 s.34-36 Norwegiansjef

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon En blåkopi av TMBN? s.8-9 Øvelse Nordic Air Meet 2006 s.34-36 Norwegiansjef ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 6 oktober 2006 årgang 23 Ett yrke én organisasjon En blåkopi av TMBN? s.8-9 Øvelse Nordic Air Meet 2006 s.34-36 Norwegiansjef med bok s.44-45

Detaljer

ffisersbladet PROVOSERENDE KUNST eller aktuell samfunnsdebatt? Side 3 og 6-7 Fremtidens hær Kritisk debattinnlegg fra «grasrota» Side 50-54

ffisersbladet PROVOSERENDE KUNST eller aktuell samfunnsdebatt? Side 3 og 6-7 Fremtidens hær Kritisk debattinnlegg fra «grasrota» Side 50-54 ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 6 september 2011 årgang 64 HVs innsatsstyrker raseres! ffisersforumtemahefte for aktuell forsvarsdebatt Tema: Forsvarsbudsjettet 2012 OffisersForum

Detaljer

ffisersbladet PROVOSERENDE KUNST eller aktuell samfunnsdebatt? Side 3 og 6-7 Fremtidens hær Kritisk debattinnlegg fra «grasrota» Side 50-54

ffisersbladet PROVOSERENDE KUNST eller aktuell samfunnsdebatt? Side 3 og 6-7 Fremtidens hær Kritisk debattinnlegg fra «grasrota» Side 50-54 ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 5 september 2011 årgang 64 HVs innsatsstyrker raseres! ffisersforumtemahefte for aktuell forsvarsdebatt Tema: Forsvarsbudsjettet 2012 OffisersForum

Detaljer

FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER. God sommer! Kunnskap er makt! BFO-pakken utvides! - Et fellesoperativt «Mekka»

FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER. God sommer! Kunnskap er makt! BFO-pakken utvides! - Et fellesoperativt «Mekka» OFFISERSBLADET Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 4 2015 BFO-pakken utvides! Forsvarsministeren svarer på Offisersbladets kritikk ACE 2015 Stor Nordisk jagerflyøvelse Krigsskoleutdanningen og Utdanningsmodellen

Detaljer

Kunnskap er makt! Ukraina! Litt av hvert Kjekt å ha! Leserbrev Hva skjer?

Kunnskap er makt! Ukraina! Litt av hvert Kjekt å ha! Leserbrev Hva skjer? Offisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Løssalg kr. 79,- 2 2014 Ukraina! Litt av hvert Kjekt å ha! Leserbrev Hva skjer? Mistet sin kone i kreft opplevde stor tilrettelegging og støtte

Detaljer

Hva mener partiene om avdelingsbefals-ordningen? Side 46-48

Hva mener partiene om avdelingsbefals-ordningen? Side 46-48 nr. 5 august 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon BFO godt representert på FOS-BS 2013! Side 6-8 BFO også på plass i Nijmegen! Side 20-21 Det norske NH-90 programmet er godt i gang

Detaljer

og leve med det» Kunnskap er makt! Rune Wenneberg om Litt av hvert Kjekt å ha! Leserbrev Hva skjer? Øvelse Cold Response 2014 utfordrende værforhold!

og leve med det» Kunnskap er makt! Rune Wenneberg om Litt av hvert Kjekt å ha! Leserbrev Hva skjer? Øvelse Cold Response 2014 utfordrende værforhold! Offisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 3 2014 Litt av hvert Kjekt å ha! Leserbrev Hva skjer? Rune Wenneberg om «Å ta liv og leve med det» Øvelse Cold Response 2014 utfordrende værforhold!

Detaljer

Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2008 årgang 61. Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2008 årgang 61

Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2008 årgang 61. Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2008 årgang 61 bladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2008 årgang 61 Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2008 årgang 61 Ett yrke én organisasjon Slakter ledelseskonseptet s.8-11

Detaljer

HÆRENS BEFALSSKOLE. Kunnskap er makt! samlet på Rena. Oberst Ingrid Gjerde. Litt av hvert Kjekt å ha! Leserbrev Hva skjer? Last days of Rommel

HÆRENS BEFALSSKOLE. Kunnskap er makt! samlet på Rena. Oberst Ingrid Gjerde. Litt av hvert Kjekt å ha! Leserbrev Hva skjer? Last days of Rommel Offisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 1 2014 Litt av hvert Kjekt å ha! Leserbrev Hva skjer? HÆRENS BEFALSSKOLE samlet på Rena Oberst Ingrid Gjerde tanker om krigsskolen FILMANMELDELSE:

Detaljer

Kunnskap er makt! Litt av hvert Kjekt å ha! Hva skjer? Offisersbladet fulgte sjøkrigsskole-kadetter på FN-besøk i New York

Kunnskap er makt! Litt av hvert Kjekt å ha! Hva skjer? Offisersbladet fulgte sjøkrigsskole-kadetter på FN-besøk i New York Offisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 7 2014 Litt av hvert Kjekt å ha! Hva skjer? God Jul & Godt nytt år! Offisersbladet fulgte sjøkrigsskole-kadetter på FN-besøk i New York Kunnskap

Detaljer

PORTRETTINTERVJU GOD PÅSKE! med nestleder BFO Rune Rudberg. Litt av hvert Kjekt å ha! Hva skjer? Befalsflukt fra det danske forsvaret

PORTRETTINTERVJU GOD PÅSKE! med nestleder BFO Rune Rudberg. Litt av hvert Kjekt å ha! Hva skjer? Befalsflukt fra det danske forsvaret OFFISERSBLADET Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 2 2015 Litt av hvert Kjekt å ha! Hva skjer? PORTRETTINTERVJU med nestleder BFO Rune Rudberg Befalsflukt fra det danske forsvaret Norsk oberstløytnant

Detaljer

Vil forsvarssjefen strippe Nord-Norge? LHK blir statsforetak. Bomber i Libya. Veterangeneralen. side 14 15

Vil forsvarssjefen strippe Nord-Norge? LHK blir statsforetak. Bomber i Libya. Veterangeneralen. side 14 15 Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 4 november 2011 Vil forsvarssjefen strippe Nord-Norge? side 14 15 1 Befalsbladet 2/2004 LHK blir statsforetak side 9 11 Bomber i Libya side 18 19 Veterangeneralen

Detaljer

i Alpene Rekondisjonering Veien videre med BFO side 9 Portrett: Sjef FSK/HJK side 10 TIC: Krig eller julefeiring side 30-34 side 20

i Alpene Rekondisjonering Veien videre med BFO side 9 Portrett: Sjef FSK/HJK side 10 TIC: Krig eller julefeiring side 30-34 side 20 Veien videre med BFO side 9 Portrett: Sjef FSK/HJK side 10 Befalsbladet Norges Offisersforbund www.nof.no Nr. 4-2012 TIC: Krig eller julefeiring side 20 Rekondisjonering i Alpene side 30-34 Tematittel

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

Modernisert halvgud. Oppfølging av veteraner. Fikk krigskorset. Reitan operativt. side 6-9. side 12-13. side 30-31. side 14-15. Befalsbladet 2/2004

Modernisert halvgud. Oppfølging av veteraner. Fikk krigskorset. Reitan operativt. side 6-9. side 12-13. side 30-31. side 14-15. Befalsbladet 2/2004 Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 1 Februar 2011 Modernisert halvgud side 6-9 1 Befalsbladet 2/2004 Reitan operativt side 12-13 Oppfølging av veteraner side 14-15 Fikk krigskorset side 30-31 Elverum

Detaljer

Sliter for lederutdanning side 6-8

Sliter for lederutdanning side 6-8 Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 3 august 2010 Sliter for lederutdanning side 6-8 1 Vant over Statens Pensjonkasse side 16-18 Befalsbladet 2/2004 TEMA: Forsvarets nye kjøretøy side 22-25 Kadetter

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO

B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer